You are on page 1of 18

Internet a

Budoucnost
Patrick Zandl - Stream.cz
Na počátku bylo slovo

• „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u 
Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na 
počátku u Boha. Všechno povstalo 
skrze ně.“ (Jan 1,1­3).
• λόγος ­ slovo, zvěst, rozum,  
komunikace
Internet a Slovo

• Katalogy s pomocí ontologie
• Vyhledávače s plnotextovým 
vyhledáváním
• Diskusní fóra a Chaty
Katalogy: Yahoo!
Yahoo!: hierarchie 1.

1. klasická ontologie

2. hacky & ontologie


Yahoo!: hierarchie 2.

1. ontologie & bordel

2. chaos => slovo


Yahoo! zítřka: Slovo

tagy
Vyhledávače: Google
Google zítřka

tagy
TOP anglické weby
Nr. Web Rok
1.  Yahoo 1995
2.  MSN 1998
3. Google 1998
4.  MySpace 2003
5. eBay 1995
6. Live.com 2005
7. Microsoft 1995
8. YouTube 2005
9. Amazon 1994
10. Blogger 1999
MySpace, Google, YT
- slovo - tagy jako svoboda popisu
“světa”
- reputace jako pozice člověka ve
světě
- vztah reputace a slova

Proč? Respektuje to současný svět


- postavení člověka ve společnosti
- jeho možnost pojmenovat “svůj svět”
- možnost sdružovat se, seznamovat
...
Komunita a
mikrokomunita
• Komunity:
• společný zájem, humor, zábava, 
hobby, technologie atd.
• Mikrokomunity
• vznik propojováním lidí společných 
konkrétních zájmů pod jednotlivými 
komunitami.
Komunitu popisují

• vztahy (reputace, přátelé)
• zájmy (tagy)
• lokalita (město, zaměstnání/studium)
Reputace a vztahy
Vztahy a zájmy
• Identitu popisují její tagy
• Tím vyhledáme podobné identity
• Nabídneme jejich zájmy
• Nabídneme jejich vztahy
• Reputace určuje váhu identit a jí 
použitých tagů
• Tím můžeme odlišovat důležité tagy
1. Lokace

2. Reputace

3. Tagy (zájmy)
Budoucnost Internetu
Jste Vy