Iacov şi Laban Prezentarea cazului.

Ameninţat cu moartea de mânia fratelui său Esau, Iacov pleacă
din casa tatălui său ca fugar şi ajunge la familia mamei sale din Mesopotamia unde la început este bine primit şi apreciat de către Laban. Acordul stabilit între Iacov şi Laban prevede ca, după 7 ani de muncă, Iacov s-o poată lua de nevastă pe Rahela, fata cea mică a lui Laban. Cei 7 ani de muncă sunt efectuaţi, însă în noaptea nunţii Laban i-o dă lui Iacov pe Lea, fata lui cea mare, sub pretextul cutumelor sociale. Insă Laban îi propune o nouă înţelegere pe care Iacov o acceptă fără şovăială: să mai lucreze încă 7 ani pentru a o avea în sfârşit pe Rahela. Aşa că, după 14 ani de slujire, Iacov se alege cu două neveste. Deşi obiceiul vremii prevede ca fata să obţină la căsătorie toată zestrea primită de tatăl său din partea viitorului ginere, Laban opreşte totuşi zestrea cuvenită celor două fete. La insistenţele socrului său, Iacov mai rămâne 6 ani în slujba lui Laban, schimbându-i-se simbria de 10 ori. In cele din urmă, obosit să-i mai slujească lui Laban, Iacov se hotărăşte să plece pe ascuns şi să se întoarcă în Canaan, ceea ce stârneşte mânia lui Laban.

Remarcă generală. Acest caz prezintă un conflict extrem de complex, ce poate fi
împărţit în următoarele sub-conflicte: a) nerespectarea primului acord b) folosirea şantajului în cel de-al doilea acord ‘impus’ c) oprirea zestrei cuvenite fetelor d) schimbarea simbriei de 10 ori în 6 ani e) neacceptarea ideii ca Iacov să se întoarcă în Canaan. Din motive de spaţiu, ne vom limita la analizarea ultimului sub-conflict mentionat, care însumează într-un fel sau altul elemente din conflictele anterioare.

Definirea problemei
Iacov Cum defineşte el problema? Sătul de nedreptate, Iacov vrea să plece de la socrul său, pentru a-şi putea face propria casă şi pentru a repara trecutul său zbuciumat, însă Laban nu e de acord cu plecarea lui. Ce nevoi ale lui sunt implicate? • să nu mai fie păcălit • să aibă propria lui casă şi avere • să-şi vadă părinţii • să simtă eliberarea de păcatele tinereţii • (eventual) să rezolve conflictul cu Esau Ce valori majore simte că sunt implicate aici? 1 Laban Cum defineşte el problema? Laban nu poate să-l lase pe Iacov să plece, întrucât va pierde un bun administrator al afacerilor lui (şi poate că vrea să-şi ştie familia aproape). Ce nevoi ale lui sunt implicate? • să aibă autoritate în casa lui ca tată • să ţină totul sub control (să ştie din timp tot ce se petrece în casa lui) • să nu fie păcălit / înşelat

Ce valori majore simte că sunt implicate aici?

egoist • (relativ) uşor de manipulat / păcălit • invidios • (relativ) şmecher • fără frică de Dumnezeu Cum să-l determine pe Laban să-i Cum ar putea Laban să-l înţeleagă mai 2 . făţarnic • puternic • neînţelegător • harnic • crud cu familia. nici măcar nu bănuieşte că Iacov are curajul să plece pe ascuns). Laban nu poate şti în plecarea lui. Cum îl vede pe Laban? Cum îl Cum îl vede pe Iacov? Cum îl stereotipează? stereotipează? • nedrept. înşelător • hotărât. lacom • un sărăntoc ‘ajuns’ / înstărit • zgârcit. ci să • să găsească tot felul de tertipuri poată lua cu el şi ceea ce a agonisit pentru a putea realiza primele două • să-şi ştie familia (soţiile / copiii) în obiective siguranţă • să facă în aşa fel încât niciunul • să găsească o modalitate prin care dintre aceste obiective să nu fie să repare trecutul pentru a-şi putea extrem de ‘vizibil’ vedea din nou ţara şi familia • să poată lua viaţa de la început cu Dumnezeu Ce temeri ale lui trebuie luate în Ce temeri ale lui trebuie luate în considerare? considerare? • teama de a strica relaţiile cu Laban • teama că o să-şi piardă şi fiii acestuia administratorul averilor / că Iacov o să plece • teama de a pierde soţiile • teama că Iacov ar putea pleca cu • teama de a pierde toată averea averile lui Laban agonisită la Laban • teama că nu-şi va mai vedea fetele • teama de a se întoarce în Canaan / şi nepoţii teama de Esau • teama că-şi pierde autoritatea Ce limitări îi impune situaţia de faţă? Ce limitări îi impune situaţia de faţă? aici? • Deşi nu vrea să-i scape nimic • Socrul său nu e de acord cu printre degete. aspru • credincios • mincinos • priceput DAR ŞI: • avid după averi. ambiţios • şmecher. inuman. aşa că Iacov trebuie să ce moment va pleca Iacov (poate plece pe ascuns.• corectitudine • respectul cuvenit unui tată / socru • dreptate • respectul cuvenit unui ‘binefăcător’ şi unei ‘gazde’ • dreptul la libertate / independenţă Care sunt obiectivele şi priorităţile lui? Care sunt obiectivele şi priorităţile lui? • să găsească o modalitate prin care • să aibă avere cât mai mare să plece de la Laban fără ştirea • să-l ţină pe Iacov cât mai mult în acestuia slujba lui • să nu plece cu mâinile goale. viclean.

Identificarea nevoilor şi temerilor Iacov Nevoi • să nu mai fie păcălit • să aibă propria lui casă şi avere 3 Laban Nevoi • să aibă autoritate în casa lui ca tată • să ţină totul sub control (să ştie din . nu ar deschide el subiectul. In stadiul actual. propunând o rezolvare. Ştie că fuga e cea mai bună. Doreşte cu adevărat să emită idei şi să discute soluţii diverse cu Laban? • A cam încercat toate soluţiile cu el şi nu prea au dat randament. va accepta ceva mai uşor nedreptăţile lui Laban. conştientizarea tuturor avantajelor obţinute de pe urma lui Iacov riscă să-l facă şi mai hotărât în nebunia lui de a nu-l lăsa să plece. In plus. pentru că nu vrea să accepte în niciun fel plecarea lui Iacov. paralel. Iar dacă Iacov ar deschide subiectul. al eşecurilor lui Iacov • să amintească visul pe care l-a avut din partea lui Dumnezeu când era fugar (Dumnezeu urmărea întoarcerea lui Iacov în Canaan) Are ceva împotriva lui Laban? Da • nu mai poate îndura bătaia lui de joc (deşi în acelaşi timp comportamentul lui Laban îi aduce aminte de înşelătoriile din tinereţe) Dacă îşi revizuieşte atitudinea. are asigurarea că Dumnezeu e de acord cu plecarea lui. nu vrea dialog. acest lucru va fi de folos? DA • Cel puţin va înţelege pe deplin urmarea propriilor lui înşelătorii. Doreşte cu adevărat să emită idei şi să discute soluţii diverse cu Iacov? • In niciun caz. de câte ori l-a păcălit pe Iacov şi faptul că odată şi-odată Iacov trebuie să se întoarcă în ţara tatălui său (Canaan). poate va putea să-l ducă cu vorba şi să-i facă o promisiune pe care oricum n-o va respecta. • Insă. bine pe Iacov? • să conştientizeze: numărul de ani în care i-a slujit Iacov. Admiţând că el însuşi a greşit în acelaşi mod.înţeleagă situaţia? • să-i explice faptul că vrea să-şi vadă părinţii înainte de moartea lor • să-i facă un bilanţ al avantajelor obţinute de Laban de-a lungul a 20 de ani şi. acest lucru va fi de folos? DA şi NU • Conştientizarea situaţiei nefericite a lui Iacov i-ar inspira puţină milă faţă de ginerele său. O discuţie în plus poate ar agrava şi mai mult lucrurile. pentru că vede că lui Iacov îi merge bine Dacă îşi revizuieşte atitudinea. Are ceva împotriva lui Iacov? Da • devine din ce în ce mai invidios.

Iacov se va întoarce în Canaan. • Probabil fetele lui Laban ar putea juca un rol în convingerea lui Laban de a-i lăsa să plece. în momentul plecării lui Iacov. • Una dintre nevoile ascunse ale lui Iacov e să se ştie iertat de Dumnezeu pentru înşelătoriile pe care le-a făcut la rându-i. • Iacov e urmărit permanent de rivalitatea care există între soţiile lui. Şi poate iertat şi de fratele său Esau. Poate că nu înţelege de ce a îngăduit Dumnezeu ‘păcăleala’ cu două soţii. • Nu ne-am interesat cât de departe e Laban de casă. când el a vrut şi a luptat pentru o singură soţie (exact aşa cum prevedea şi planul divin la creaţiune). ‘fuga’ nu rezolvă toate conflictele. 4 Nevoi ascunse. • Probabil fiii lui Laban ar putea fi ‘manipulaţi’. călăuzire. Intoarcerea în Canaan redeschide un conflict trecut. • Amândoi se tem să nu (mai) fie păcăliţi. amândoi ştiu că. într-un final. Pentru Iacov. Amândoi ştiu că lucrurile nu vor putea continua în felul acesta la infinit. din partea lui Esau (în caz că acesta nu l-a iertat). care îl înfricoşează: ce face după ‘fugă’? cum va rezolva conflictul cu Esau? Iacov se poate sfătui cu soţiile lui. preocupări şi răzbunări Temeri specifice Direcţii . • Poate că Iacov trăieşte cu frica răzbunării multiple: din partea lui Laban (în caz că-i eşuează fuga).• • • să-şi vadă părinţii să simtă eliberarea de păcatele tinereţii (eventual) să rezolve conflictul cu Esau • timp tot ce se petrece în casa lui) să nu fie păcălit / înşelat Temeri Temeri • teama de a strica relaţiile cu Laban • teama că o să-şi piardă şi fiii acestuia administratorul averilor / că Iacov o să plece • teama de a pierde soţiile • teama că Iacov ar putea pleca cu • teama de a pierde toată averea averile lui Laban agonisită la Laban • teama că nu-şi va mai vedea fetele • teama de a se întoarce în Canaan / şi nepoţii teama de Esau • teama că-şi pierde autoritatea Citirea hărţii Terenul comun Viziunea comună Noi perspective şi semnificaţii • Amândoi se tem că ar putea pierde familia şi / sau averea. intervenţie. pe motiv că în sfârşit vor rămâne singuri în averea tatălui lor (dar atenţie! e riscantă această pistă). Iacov poate cere lui Dumnezeu sfat. Mai exact.

Soluţii relativ eficiente şi de perspectivă mai îndelungată: 1. Să-i spună că pleacă doar să-şi vadă părinţii şi că se întoarce în câţiva ani. Soluţii foarte eficiente şi imediat aplicabile: 4 (din perspectivă pur umană) şi 5 (din perspectivă divină) II. Să renunţe la a mai pleca în Canaan (cel puţin pentru moment) şi să reglementeze relaţia cu Laban (eventual şi cu fiii acestuia) impunând nişte restricţii clare. 2 III. I. Soluţii indezirabile: 3 5 .Soluţionarea conflictului Câteva idei care ar putea fi propuse ca soluţii pentru Iacov: 1. Să facă un plan de fugă bine pus la punct şi să plece exact când Laban se aşteaptă cel mai puţin. avându-i ca martori pe soţiile şi copiii lui Iacov. 4. 5. 3. 2. Să se roage lui Dumnezeu să intervină în raportul lui cu Laban (vezi Faraon care nu voia să-i lase pe copiii lui Israel să plece). Să vorbească totuşi cu Laban expunându-i toate aspectele (insistând mai ales pe nevoile lui) şi amintindu-i de promisiunile pe care i le făcuse Dumnezeu înainte de a veni în Mesopotamia. Intervenţia divină poate schima peste noapte lucrurile.