administratìvoadj.invar.

administrativ,

Gheorghe Sarău

~ă, ~i, ~e. adoptisard/o, -i, -e, -e adj. adopt/at, -ată, -aţi, -ate. àero(s) s.m. aer. aeropòrt/o, ~uræ s.m.aeroport, ~uri.

Dicţionar rrom -român ( realizat pe baza
cuvintelor întâlnite în manualul de Comunicare în limba rromani " Vakærimata " destinat anului I de studiu)

afektìvo adj.invar. afectiv,~ă, ~i, ~e. afirmaciaq/o, -i, e, -e adj. de afirmare. agor, ~a s.m. capăt, capete; sfârşit, ~uri. agorutn/o,-i, -e, -e adj. final, ~ă, ~i, ~e. aj v. t h a j akana adv. acum. akanutn/o, -i, -e, -e adj.actual, ~ă, ~i, ~e; de acum; contemporan, ~ă, ~i, ~e.. akava v. k a v a àkci/a, -e s.f. acţiun/e, -i; akciaθar din (de la) acţiune. akcienq/oro, -iri, -ere, -ere adj. v. a k c i

A abonamènto, ~uræ s.m.abonament, ~e. abser, ~a s.m. v. s u r o. aćarærdæs a obişnui (deprinde) pe cineva (cu ceva; să facă ceva). aćarutn/o, -i, -e, -e adj. obişnuit, ~ă, obişnuiţi, obişnuite. aćhavel (perf. aćhavdæs) vb. tr, intr. a opri, a înceta, a frâna. aćhavn/i, -æ s.f. 1.frân/ă,-e.2. (lupunz, ~a) piedic/ă, i. adekvàto adj. invar.adecv/at, -ată, -aţi, -ate. ad„s v. a v d i v e s

e n q o. akcienq/o, -i, -e, -e adj. de acţiuni; al ( a, ai, ale) acţiunilor. aktivi/pen [-mos], -mata s.m. activit/ate, -ăţi. aktìvo adj. invar. activ, ~ă, ~i, ~e. aktoresq/o, -i, -e, -e adj. de actor; al (a, ai, ale) actorului; actoric/esc, -ească, -eşti, -eşti. akhard/o, -i, -e, -e adj. v. k h a r d o. akharel vb. v. kharel. akhari/pen [-mos], -mata s.m. k h a r i p e n. akharipnasq/o, -i, -e,-e adj. vocativ,~ă, ~i, ~e; de chemare, de strigare;apelativ,~ă, ~i, ~e. akhor, ~a s.m. nuc/ă, -i.

albùm/o, -uræ s.m. album, ~e. alfabèt/o, -uræ s.m. alfabet, ~e; alfabetosθar din ( de la) alfabet. alin‡, ~a s.f. lan, ~uri; câmp, ~uri. alosard/o, -i, -e, -e adj. ales, aleasă, aleşi, alese; selecţion/at, -ată, -aţi, -ate. alosarel (perf. alosardæs) vb. tr. a alege; a selecta; a selecţiona. amal, ~a s.m. prieten, ~i. amalenq/o, -i, -e, -e adj. de prieteni; al ( a, ai, ale) prietenilor. amalikan/o, -i, -e, -e adj. prieten/esc, -ească, -eşti, -eşti; amical, ~ă, ~i, ~e. amar/o, -i, -e, -e adj. pos. al nostru, a noastră, ai noştri, ale noastre. amboldel (perf. amboldæs) vb. tr.1. a întoarce.2. a restitui, a da înapoi, a înapoia.3.a traduce. ambrèl/a, -e s.f. umbrel/ă, -e. ambrol, ~a s.m. pară, pere. ame pron. pers. noi. amen pron. pers. ame la acuz. pe noi, -ne-. amenqe pron.pers. ame la dat. nouă, -ne-, ni. analogì/a, -e s.f. analogi/e, -i. anav, ~a s.m. v. n a v. nume, nume; denumir/e, -i. anaværel (perf. anaværdæs) vb. tr. a (de)numi; a pune nume. anavenq/o, -i, -e, -e adj. de nume, al ( a, ai, ale) numelor; de denumiri, al (a, ai, ale) denumirilor.

anavesq/o, -i, -e, -e adj. de nume, al (a, ai, ale) numelui; de denumire, al (a, ai, ale) denumirii. ander, ~a s.m.miez, ~uri; conţinut, ~uri;cuprins, ~uri. anderærel (perf. anderærdæs) vb. tr. a conţine, a face să conţină. andre adv. înăuntru. andrutn/o, -i, -e, -e adj. intern, ~ă, ~i, ~e. anèks/a, -e s.f. anex/ă, -e. anel (perf. andæs) vb. tr. a aduce; anindos aducând; anel zoræça a sili. angarn/o, -e s.m. crei/on, -oane. angarnenq/o,-i, -e, -e adj. de creioane, al (a, ai, ale) creioanelor. anglal prep.,adv. înainte(a), în faţa; înainte,în faţă. angledini/pen [-mos], -mata s.m.răspuns, ~uri. anglekeri/pen [-mos], -mata s.m.pregătir/e, -i. angliśkòl/a, -e s.f. grădin/iţă, -iţe; angliśkolaça cu grădiniţa [v. sin. x u r d e l i n]. angliśkolutn/o, -i, -e, -e adj. preşcolar, ~ă, ~i, ~e. anglivak, ~a s.m. v. a n g l o l a v. anglolav, ~a s.m. prefaţă, prefeţe; anglolaveça cu prefaţă.[anglolav < anglutno lav]. anglutn/o, -i, -e, -e adj.anteri/or, -oară, -ori, -oare; întâiul, întâia; preced/ent, -entă, -enţi, -ente, de dinainte. animatòr/i, -æ s.m. animator, ~i [ v. şi ‡ivdæritro].

anklel ( perf. anklisto, anklistæs) vb. intr. a ieşi [ căld.; v. şi inklel, inklœl]. ankrel vb. v. a n k l e l. anr/o, -e s.m. ou, ouă [ var.: vanro] anrenq/o, -i, -e, -e adj. de ouă, al (a, ai, ale) ouălelor. antèn/a, -e s.f. anten/ă, -e. antonìm/a, -e s.f. antonim, ~e. anθa prep.în. anθar prep. din; de la. anθ-e prep. anθa în formă elidată în. anθ-(e)l prep. anθa în formă elidată în. anθ-ël prep. anθa în formă elidată în. anθ-i prep. anθa în formă elidată în. anθ-jekh prep. anθa în formă elidată înaintea ar.nehot. jekh într-un, într-o. anθ-o prep. anθa în formă elidată în. apartamènt/o, -uræ s.m. apartament, ~e. aplikàci/a, -e s.f. aplicaţi/e, -i. arakhel vb. v. r a k h e l. arakhl/o, -i, -e, -e adj. v. r a k h l o. arakhn/o, -e s.m. v. r a k h n o. aresel vb. v. r e s e l. arro s.m. făină. artistikan/o, -i, -e, -e adj. artistic, ~ă, ~i, ~e. artìst/o, -uræ s.m.v. p h i r n o. asamasq/o, -i, -e, -e adj. v.a s a p n a s q o. asand/o, -i, -e, -e adj.surâzăt/or, -oare, -ori, -oare; zâmbit/or, -oare, -ori, -oare. asandœl (perf. asandilæs) vb.

asfaltime adj.invar. asfalt/at, -ată, -aţi, -ate. às/o, -uræ s.m. as, aşi. astard/o, -i, -e, -e adj.prins, ~ă, prinşi, prinse; apucat, ~ă, apucaţi, apucate. astarel (perf. astardæs) vb. tr. a prinde, a apuca. astarimasqe s.m. v. a s t a r i p n a s q e. astaripnasq/o, -i, -e, -e adj. de legătură, de joncţiune. asvinal/o, -i, -e, -e adj. lăcrimat, înlăcrimat. asvinal/i, -æ s.f.lăcrămioar/ă, -e. aśti ( perf. aśtisardæs) vb. intr. a putea, a fi capabil ( în stare) să... aśunel v. ś u n e l. aśund/o, -i, -e, -e adj. v. ś u n d e. atærdol vb. v. a t e r d œ l. aterdipnasq/o, -i, -e, -e adj. v. t e r d i p n a s q o. aterdœl vb. v. t e r d œ l. atòska adv. v. a t ù n ć i. atùnći adv. atunci. augùsta s.f. august. autobùz/o, -uræ s.m. autobuz, ~e. autopìst/a, -e s.f. autopist/ă, -e. autòr/i, -æ s.m. v. a u t ò r o. autòr/o, -uræ s.m. autor, ~i. autorurenq/o,-i, -e, -e adj. de autori, al (a, ai ,ale) autorilor. avdives adv. astăzi. avel (perf. avilo, avilæs) vb.intr. a veni; a deveni. aver pron., adj.nehot.invar. altul, alta, alţii, altele;le averenθar de la (din, de

intr. a zâmbi, a surâde [v. şi paśasal)
asapnasq/o, -i, -e, -e adj. de râs; rizibil, ~ă, ~i, ~e; comic, ~ă, ~i, ~e.

strâmb. ź u t i p e n. bajràm/o. măr/it. copăi. aźutòr/o. ~e de păr.m. fir. pron. -e.m. -i.m. balkòn/o. ale) curţii (gardului. curte (înstărită. avreça cu altul. v. a mări. de curte. ale) părului. gard. v. oi.grădin/ă. aźukerd/o. -e adj. bajramutn/o. a face mare. -ute.-i. a ź u t i p n a ç a. a ź u t i p e n. -e s.m. domeniu. bakr/orro.m. a v r i. -e. -i. -ură s. bal. -e. -orească. -e adj. v. -ări. -oşi. avginesq/o.) bakre oi. al (a. ajut/or. (dim. curte. -i. ven/it. avri adv. bakr/o. -ite.aver la cazurile oblice: ~ raklen pe alţi copii. ită. ~uri. copaie. -i. -i. -iţi. -ite.m. căzi. de miere. -oreşti.m. ~o mas carne de porc. avere adj. afară. ale ) altuia.v. balan/o. -oasă. -e adj. păr.. -uræ adj. balval. -i. v. -e adj. v. ale) mierii. sărbăt/oresc. -æ s. -e adj. -e s. -e. -e. banan/ă. berbec. balesq/o. -e. -ută. -iţi. ogradă. ~e. -i. ~uri. baræri/pen [-mos].invar. -e. ~i. a creşte. -e s. v.-i. -ări.distractiv. cultiv/are. -oare. curţi. balan/i. cadă. avil/o. aźutipnaça v. -i. al (a .orre s. curţi. ogrăzi. v.-ei. avræl adv. v. porc. bar. mărir/e. -e. în poveşti: curte împărătească). -e adj. ~uri.ai.~i. -uræ s. aźutil vb.f. ălbii. miei. baræq/o. -i. -e adj. avlin. -oreşti. vânt. ai. -e. bàmb/a. -e. incorect. aźutip/en [-mos].m. ź u t i s a r e l. źukerel. -e adj.m.f. ~ă. ~o luvorro cocină de porc. avgin s.. ~a s. berbec/el. ź u t i m e. miere. ~a s. de sărbătoare. ogrăzii). sărbăt/oare. ź u k e r d o aźukerel vb. baxtal/o. avræl de (din) afară. x u r æ v n o. chiorâş. -ită. creşter/e. -e adj. -uţi. succes.f. iţi. a v i ò n o. barærd/o. tr. .f. cadru. . ~a [-æ] s. albie. -ite. aźutime adj. noroc/os.m.f. jgheab. -i.f.m. al ( a . -oane. aver/e. ai. -i. barærel (perf. de (din) porc. gener. 2.m. -æ s. v. -e adj.f. de păr. -i. petrecer/e.pos. -ori. averenqere altora. -ită. oaie. bal/o. ~i. de petrecere. banges adv.f. aźutisarel vb. balaj. -mata v. balanœrr/i. b a l a n i. ź u t i l. v. avresq/o. -e s. barærdæs) vb. 1. dezvolt/are. -uræ s. cresc/ut. al (a. s u m ù n c a.către) alţii (altele). -æ s. -mata s. banàn/a. ~a s.nehot. -e. Ä äl B baxtagor. balc/on. aźutimaça s. -i. ~a s.) miel.æ s. aviòn/i.feric/it.f. aviòn/o. (p. bakr/i. ~a s. ~e. -oase. ai.

bàz/a. . de Bărăgan. benzină. fundamental. ţipăt. baśibaśal/o. baræx. ~a s. 2.[ v. ~e. baśibaś.al (a. ale) creşterii (măririi). -e. -e s. -e. -e. -i.baræripnasq/o. -i. -oase. ~uri. basutn/o.3.de stejar. ai. ai. ~a s. tr. -oşi. pietre. de bază. -enţi. ai. -oasă. v. ale) sunetului. -e. -e. al (. -e adj. -e. ~e. behehekerel (perf. -e adj. 1. -e. ale) stejarului. benzìna s. -oare. de steag. -i. a lătra. -e adj. bäräganosq/o. -oasă. tr.f.m. îndestul/are. -oase. de creştere (mărire). ~ă. stejar. sunet. şi: basutno]. cu inimă mare. baśesq/o. barvali/pen [-mos]. -e. ~e. barrutn/o. ale) sunetelor. ai. barvarærel vb. a se face mare. baræxesq/o. baredivesutn/o. -e. -e adj. -i. a se mări. -oşi. -oasă. -e adj. ale) sărbătorii. al (a. ~a s. -i. . mari. al (a. ai. -e. -e. -e adj. baśenq/o. -i. -i. al (a. -i. -e adj. cetate. gălăgi/os. baś. căruţa) a scârţăi. ale) jocului de baschet. -ată. sărbător/esc.m.m. belutesq/o. intr. zgomot. suficienţi. ai. -i. bar/o.m. -ate. -i. -ească. barval/o. -e adj. şi: basando]. -i.bogăţi/e. -o. a creşte. cocoş. -mata s. 1. (bicicleta. b a r v a l æ r e l. -e adj. ai. -e. de piatră. be-he-he interj. -e adj. ( pentru oaie) be-he-he. ~i. -e adj. a îmbogăţi. baśel ( perf. -e adj. ~a s. baśn/o. -e s. behehekerdæs) vb. -oase. -e. bareilesq/o. -i. -oare [ v. gălăgie.a cucuriga. ale) pietrei. p h u t æ r d o.m. -i. -oasă. -i. sufici/ent. (luna) iunie. şi k r ï l o ].ori. al (a. belut. voc/e. al (a. cetăţi. refl. ~i.m. a emite un sunet strident. de sărbătoare. -e. -oşi. ~ă. gener/os. -e adj. al (a. steag. ai. a behăi. de (din) piatră. bog/at.f. -i. -i. drapel.zgomot/os. -e adj. -e. ~e. -e adj. barr. -ări. -e adj. baredivesq/o. barr„nθar din (de la) pietre. -oase. -i. baz/ă. mărinim/os. -e adj.2. . suficiente [ v. barilæs) vb. -entă. barvalærel(barvalærdæs) vb. intr. bazutn/o. de baschet. barræq/o.4.m. -e. -e. -eşti. basand/o. -oşi. barimatenq/o. -i. barœl (perf. ale) steagului. suficient. piatră. -e. ţipete. baślæs) vb. ai. ~a s. -ente. al (a. -e adj. -e adj. ~i. baredivaj s.e. aţi. v. mare. basketosq/i. -i. -i. ale) Bărăganului.m. îndestulăt/or. -eşti. -e.

-e adj.. sezon 2.m. imatur. fără zgomot. biaćhavd/o. ~a s. neven/it. -e adj. vaporaş.1. 1. -ată. anotimp. ~a s.a sta. ale) mătuşii. neastâmpăr/at. beśel (perf. -aţi. -i. ai. de an. -te.i. -i. ale) bărcii (vaporului).m. al (a. -e. -i. ~ pes a se recrea. (la şcoală) absent. -oare. dim. al (a. necresc/ut. ~ă.m. ziua onomastică etc). 2. -e.m păcat. ale) naşterii. -ate.m. -e adj. -oşi. -e. ~e). -i. -i. beśutnærdæs) vb. bi prep. ambarcaţiun/e. berśesq/o. evreu.(perf. an. berśisardæs) vb.m. ~ă. ghindă. ~a s. -e s. bibi. berśi/pen. linişte. ~uri. ~e. -e adj. bărcuţ/ă. bibaril/o. -i. neîntrerup/ţi. b e r ś k o t o r. de stat. ~i. pitic.m. ai. -ate. s. bi. -e. -e. -te [ v. o dată/sărbătoare anume. tr. bibæq/o. ~i. -i. -oare. ~ă.berand.m. ai. bibliotèk/a. a locui. v. evrei [v. -i. b i a n d i p n a s q o. -e. -i. -e. ale) anului. -oasă. bibaśibaśutn/o. (la cort) berand. -e adj. -e adj.f. . liniştit/or. -e. intr.2. -aţi. mătuş/ă. biandimasq/o. -mata s. intr.refl. -e. nenoroc/os.m. rar. berś. ~a s.f. -e s. ber/o. şi: tragvalo]. berśenθar de la (din) ani. de locuit. bibutvarn/o. bibaxtal/o.m.m. -i. etăţi. bićamaq/o. biandipnasq/o. 1. -e adj. berxum. de vapor. beresq/o. beślæs) vb. albin/ă. biavil/o. pir.. burui/ană. -ută. -e adj. şi ‡ut. odihnit/or. ~a [-æ] s. 1. iarbă rea. bibold/o. beśutn/o. berævel. neîncet/at. ai.m. al (a. -oare. [-mos]. b e ś i p n a s q o. barcă. -e. .f. bibliotec/ă. vap/or. -e adj. de mătuşă. ~a s. obraznic. ierburi rele. -e adj. beśutnærel ( perf. -e. bićar. beśipnasq/o. adj. -i [ v.f. -ute. de naştere. -e. beśimasq/o. -e. -oare. -æ s. -e. bero/rro. ~e. pitic/ă. berśisarel ( perf.. şi: pustikelin]. bărci. ne-. -e. -ori. v. but berśenθe! la mulţi ani!. -i. ~a s. ~ă. v. absen/ţi. a sărbători/ a marca o dată pe an o anumită zi (de naştere.f.2. ~a s. -uţi. beruj. ~i. berśkotor. -e adj. bezëx. ~i. -ite. -e adj. neîntrerupt. -i. ~a s. a se plimba cu barca. -i. neg. (cu genit. de şezut. v.. b e z e x. tr. -e adj. bibaśibaś s. -e adj. ~ă. -ată. -oase.m. a naviga. -i. ~e. -e s. -i. ghinde. -i. etate. berævdæs) vb.vârst/ă. -orre s.) fără. -e. s. -oare. ~ă. de barcă. berśivaxt. natal. -e. . fără oprire. -ori. ~a]. al ( a.pref. -ită. -e adj. -eni. bezex.a aniversa. -e. -iţi. ~e. -e.

-aţi. -i. -aţi. -ură s. -ie.m. ~i. tr. ~i. -ă [-ură] s.f. -ată. -e adj. bloc. -e s. -aşe. -e adj. nerepar/at. nedrept. a înmuia. biśand/o. brakhi/pen [-mos]. -e adj. bidirèkt adv.bićæć/o. -e. vadră. -aţi. -âţi. -e adj. -e. -i.tr. -e adj. magazin. gazenqo ~ aragaz. tufiş.1.2. bokhal/o. dezordon/at. sob/ă. -oare. -e. nehotăr/ât. blòk/os. fals. -i. a întinge. -i. -i. fix. -i. bilèt/o. -e. ~ă.m. -i. -æ adj. -i. -aşi.m. -e. -e adj. indirect. blòk/o. -ură s. fără greşeală. -e adj.f. ne(re)cunosc/ut. -ate. boldæs) vb. -i tă. -e. bi‡l/i. ~a s. nevinov/at. bikinel ( perf. ploi. bilovenq/o. apărare. dezordon/at. -e. interzis. ~ă.m. -ii. ~e. bluz/ă. a boteza. vedre.neascultăt/or. -e adj. apărări.ghrijul/iu. -iţi. -ură s. ~i. -e. -e adj. flămân/zi. ~ă.f. -e adj. -e. ~a s. false. bodl/o. -e. b i k i n i t r o. bikinlin. imobil. -ată.f. -ate. -ite.ireproşabil. -e s. bomboan/ă. birenval/o. -mata s. -e. 1. blùz/a. a expedia. nedreaptă. -e. -iţi. nepersonal (impersonal). brung. albin/ă.f. ~a s. -e s. găleată. ~uri.m. ~uri. -e adj.f. vânzător. -e.m. bilet. -ate birovl/i. albaştri. v. corecţi. -oare. fixe. -e. corecte. protej/at. -ate. -aşă. -i. bikinitòr/i. nedrepţi. nărăv/aş. 2. -âte. -ată. biphirkher. bićhalel (bićhaldæs) vb. bikindæs) vb. -ori. -oare. corect. invar. -ată. falşi. -ă s. brakhel (perf. bov. briśind. brakhl/o. flămând. -i. -i. -aţi. -de. -ii. ~i. -æ s. b l ò k o. -ită. a trimite. neîmbunătăţ/it. tr. -ate. -ată. bil/i. bidośal/o. brakhlæs) vb. brad/î. -e. -e. ploaie.m. -e. ilegal. -ate. bombòn/a. -aţi. albastru. -i. a apăra. nedrepte. bitragaver adj. guglipnasqo ~o tort. cof/ă. ~æ s. -e adj. butic. -ute. ~uri.m. ~e. biśaj adv. v. a dumica. tr. bidośaq/o. grat/uit. albastre. bikinitr/o. imobil. ~i. ~ă. ~e. -i. apăr/at. -aţi. -ite. -e adj. -e. -âtă. -ă s. -e adj. a proteja. -ată. -e.m. bilaćhard/o. -i. -i. -uţi. bitragavni bi‡enutn/o. brigal/o. -ută. ~e. bithamikan/o. v. ~ă. boldel (perf. ~uri. ~ă. ~e. ~e.m. . -e. -i. ~ă. biprin‡ard/o. -ură s. bec. cupt/or.m. găleţi. blàt/o. m ï c a. bikandavn/o. protecţi/e. ~ă. ~uri [= dudesqi golni ]. albastră. -e adj.. a vinde. blat. ficşi. ~a s. ~e.

ai) circulaţiei. -i. larg. -i. -i. circulaţi/e. iezi. -ite. ~a s. cirkulàci/a. -i. buti/pen [-mos]. mulţim/e. al (a. buxlilæs) vb. plural. şi: bili]. a se face larg. a circula. -e. ţigl/ă. -e. -orre s.stuf/os. -ită.. -iţi.f. ~e.m. -e adj. cign/o. cikn/o. ~a s. ~ă. -e s. -i. c i k n o. -i. de pastel. ale) lucrului (muncii). -oare. -e. ţap. buzn/i. castan/ă. -se. -e adj. -e adj. -e adj. ~i. -e. vest/it. ~i. a ţinti. fotoli/u. tr. -æ s. -iţi.: butivar]. cìrdæs) vb. cicaj. -i. -e s. -e adj. butvarutn/o. -oase. butæq/o. -i. căpriţ/ă. but adj. bućhlæs) vb. -oşi. ~i. de lucru.m. buzn/œrri. -i. -e adj. ai. buxl/o. străvech/i. -e. a se lărgi. străvechi. bućhol ( perf.m. butîkern/o. butśund/o. în mod repetat. -e. -i.f. butærn/o.f. ~ă. taburet.b u t v a r u t n o. multe. a se numi. ai. străvechi. butanglal adv. t i k n o. buzn/o. -i. extin/şi. -e s. iadă. butvar adj. ~a s. renum/it. muncit/or. a trage. de muncă. cëgosável ( perf. butivar adv. intr. v. butpuran/o.f. iede. -e adj. -e. -i [ v. ~i. v.f. adv. buzn/orro. -e adj. ~i. cirkulaciaq/o.f. c i k n o. -oase. muncitor. cirkulisarel ( perf. -e. -e s. butvarn/o. C càml/a . a extinde. v. de Bucureşti. ~ă. -e. al. cìrdel ( perf. de multe ori [var.m. extins. harnic.brungal/o. ale) Bucureştiului. tr. v. le cirdeça cu trenul. -i. -oare. ~a s. butpalal adv. frecv/ent.-ente. mult. Bukurèśti s. v. -oşi.f. -e adj.f. bulænd. -e adj. tren. a se chema.2.f. cìgl/a. ~ă. refl. cirkulisardæs) vb. capr/ă. cïkn/o. mulţi. -oasă. spaţi/os. -ite. cird. -e. -i. -i. -e. frecvent. -i.1. -mata s. -oasă.. ~i. devreme.m. -ori. al (ai. ~i. ~uri. . -e. -e. adesea. ~e. -i. -entă. v. tr. ~uri. but/î. a lărgi. cirkulisarindoj circulând. ~e. lucru. -e.multă. cïgn/o.m. buxlœl ( perf. ~e. -e adj. -e adj. -ită. -i. -e. a se extinde. pisic/ă. buteranglutn/o. -œrræ s. -e adj. c i k n o. târziu. al (a. buzex. -e. -æ s. -e adj. -e. Bucureşti. -e s. a face / a aşterne patul (pentru culcare). de circulaţie. cëgosajlæs) vb. multicolor. -enţi. -e. buxlærdæs) vb. b u t v a r. intr. bukureśtosq/o. ale. buxlærel ( perf. pinten. -e adj. deseori. mult.intr. ied. -e.a dezvolta.

neg. ~e s. străchini. ~e. ćamblæs) vb. real. -ate. ćaćutn/o. antic.m. augm.f. şi śingva‡lo].drept. -uræ s. -e s. -e adj. -e s.m. ~uri. cerb. ¢ ćać/o. -e adj. ć i r i k l æ n q o. al (a. -eşti. ćar. ~ă. fust/ă. ale) ierbii. n a. ceas. ai. -ută. -e. -i. v.f. frun/te.m.f. jusţi. ~a [-æ] s. ~a s. ćarn/o. sătul. străvech/i. ~a s. stea.) puţin. juste. al (a. drepţi. t e a q o. tr. ~i.œrræ s. păsăroi. le ćirikl„nçar cu păsările. c ï r r a. -i. pasăre. -e. v. ćarxaln/o.orre s. -ţi. -e adj. ~i. ~e.f. -i. . vegetarien/i. ćar/o.m. feţe. -e. ~i. păsăr/esc. ~e. v. păsăroi. -ească. -e.m. ai. cïrra adv. ai. -i. ći adv. -e adj. ~uri. v. ćikatutn/o. -e s. -i. ~ă. de păsăroi.: daxno]. şi D e v e l. ~e. cişmele.f. còx/a. ć a m b e l. obraji. al (a. puţin. -uræ [-i] s. păsăric/ă. t è a. cişmea. veridic. -e. 1. ierburi. obraz. -e. ai. strachină.m. ćiriklenq/o.cïra adv. de frunte. ćirikli. -e adj. -e. -e adj. ćìma adv. ~ă. ~ă. -e.f. ierbivor.m. -e. -e. -i. de pasăre. ćam. drepte [sin. ćar/orro. -i. ćiriklænq/o. -uţi. stele. v. v. -e adj. ćamćarel (ćamćardæs) vb. faţă. a mesteca. -i.(spoit. v. ~ă. -e. ale) păsărilor. ~ă. ai. -e. ~a s. ćajesq/o. iarbă. -i. ~e. ale) păsăroilor. -i. ćaj/o. -e. -ată.f. ćeśm/a. ć e r x a j. -i. -i. ćajl/o. ći adv. ~e. intr. -e. ~i. de iarbă. -oane. vegetarian.(căld. ćèrb/o(s). v. -i. ćerxaj.uræ s. dim. de păsări. ~i. ale) frunţii. -e. -e. . adevăr/at. le ćirikl„n pe păsări.2. -e adj. -aţi. ~uri. -uræ s. frontal. -e adj. satisfăc/ut. ćirikl„nq/o. ćirlatan/o. just. ~a s. -e adj. al (a.. ~ă. blid. castronel. . ćaræq/o. (gram. ~i. -ute. ~e. ćikat.) caz. ćàs/o.) nu. -e adj. al (a. -e adj. vastesqo ~o ceas de mână. ćexrain. ćiriklœrr„n pe păsărici. justă. . -i. -i. ~i [ v. -e adj. castr/on. dreaptă. ćambel (perf. -e. ćirikl/o. păsări. ćikatesq/o. ale) păsării. -e adj. tr.f. ćiriklæq/o.-æ s. ćèr/o(s). -eşti. ćirikl/œrri.f.

tr.f.băieţi). a ćhavenqe elevilor (copiilor. -i. -orre s. ć h o r.ćitrel (perf.m. ~a s.f. ai. al (a.f. al (a. -æ s.f. v. de desen. ale ) pauzei.tr. ~ă. -e s. ale) băieţilor (flăcăilor). ćorr/o. ćoràp/a. limb/ă. le ćhavenθe în (la) elevi (copii. -e adj. ćhav/o. ranglærdo ~o desen colorat. -i. -eţi. fete ( de etnie rromă). -e. 1. ai. -i. de limbi. flăcăiaş. flăcăiaşi). -i. -ere adj. -e adj. -i. tăietur/ă. -ate. ćŭplsajlæs) vb. acoperiş. ai. desen. (în conversaţie) a descrie. ć h i b æ q o.băieţi). ćhib. ćhaves pe băiat (copil. şir/et. -i. -ere adj. -i. -i. ~i. -i. flăcăiaşilor). ai. 2. de flăcăi. ai. -e adj. le ćhinærn/i. ć h a j. -i. ~i. ćhibæq/o. ćitresq/o. ć u g n i. băiat). 1. -e.m. -i.phenipnasqo ~ descriere. ćhavenq/o. -iri. desen/at. -iri. -e.f.2. ćhand. ćhatl/o. -e s. ~i. al (a. bărbi. -e. -e adj. lingvistic. -e. ciuguli. ćitrisard/o. ai. ~a s. băiat (copil sau flăcău) de etnie rromă. -e adj. al (a. -e. ćhinipnasq/o. ćhini/pen [-mos]. -i. ai. băieţaş. ~i. de pauză. ćhibænq/o. angarenqi ~ ascuţitoare. dim. me sem ćhindo sunt rupt de oboseală. -e. klasaqo ćhidipen pauză (între orele de clasă).f. ai. -e adj. al (a. -e. ~ă. barbă. în sens mai larg (la şcoală): elev. ale) limbilor. -ate. le ćhavesθar de către elev (copil. ćorn/o. -i. v. ć h i b æ n q o. ale) limbii. -e.tăi/at. ćhor. ~i. -ete. bici. -e s. ~i. ciorap. rupt de oboseală. al ( a. -e adj. 2. ~ e. -i. le ćhavenθar de către elevi (băieţi. de băieţi. ćŭplil (perf. ~e. băieţilor). de copilaşi (băieţaşi. ćitrenθe în (la) desene. ~uri. -e adj. copii). -eată. -i. ćhon. ~e ćugn/i. -e s. ~a s. -e. -ere. ćhej. ale) tăierii. -ată. sărac. ćhihor. -i. ćhavenq/oro. 1. a desena. -e adj. -e. -i de tocat.m. -i. ale) copilaşilor (băieţaşilor. v. de limbă. ¢h ćhaj. copilaş. ćhibæqor/o. ~a [~æ] s. a schiţa. bice.f. -æ s.m. ć h i n i p n a s q o. le ćhaven pe copii (elevi. ~e. al (a. 1. ć h a v e n q o. (al..m. -e adj. śkolaqo ćhinipen vacanţă şcolară. ćitrisardæs) vb.2.3. -ere. ćhavorrenq/o. fată. v. -e adj. -ată. ~e. decupaj. -i. ćitr/o. -mata s. băieţii). v. -aţi. de tăiere. -e. ćhind/o. -aţi. mod. a creiona. ćhibutn/o. ~a s. ćupn/i. v. imagin/e. tăier/e. elev). de vacanţă. . -e adj. ćitresθar din (imagine) desen. -e adj.m. ćhinipnasq/oro. le ćhavençar cu copiii (elevii. ~a s. ćhav/orro.f. .m.m. -e. ćhib„nq/o. ale) vacanţei. ~a s. maşin/ă. lun/ă.æ s. ale) desenului. v.

d î v e s.m. determinàto adj. -mata s. -i. ai. ale) mamei. dæs) vb. dadenq/o. ~i. tr. al (a. -ată. -i. al (a. . determinan/ţi. deśuduj num.card. taţi. daxn/o. deśudujto num. ćhur/i. de mamă.card. v. de taţi. daśtisardæs) vb. a unsprezecea. delimitaciaq/o. decor/at. ćhudin/o. -e. -ate. al şaisprezecelea. dadesq/o.m. -eşti. mam/ă. cuţit. daj. ~i. ai. a ś t i. -e adj. arunc/at. mare. al (a. a da.m. deśto num. -e adj. -e. ~uri d„s. ~ă. -i. ai. al unsprezecelea. ai. (p. -uræ s. -aţi. tr. ~ă. decèmbra s.f. şaisprezece. ai. -ată. -æ s.m. determinànto adj. ~uri.m. dialog. (rar) Dumnezei. ale) taţilor (părinţilor). ate. -ate. gagi/o.m. ale) mării. -e. dajkaxn/i. -e. a cincisprezecea. dindoj dând. dej. v. ~e. deśuśowto num.ord. drept. -aţi. al (a.f. -e.ord. cadou. ~a s.ext. ~i. dialectal. cer. -aţi. -e. -ească. părint/esc. (luna) decembrie. dandenq/o. -æ s.ćhudel (perf. -eşti. ~i. al doisprezecelea.card.f. drepte [ v. dar. -i. şi: ćaćo]. de mare. -e adj.2. -e.f. douăsprezece. dentar. -eşti. al cincisprezecelea.m. ~a s. -i. -ată. ćhudæs) vb. deśupan‡to num. -i. ale) dinţilor. -i. cincisprezece. 2. drepţi. v. invar. deni/pen [-mos]. 1. deśupan‡ num. determinant. -e adj. dajaq/o. -ească. tată. ~a s. zece. deś num.ord. ~i morni perie de dinţi. maritim. -e s. dialòg/o. daśti ( perf. cloşti. dàr/o. d e n i p e n. ~ă. deśujekhto num. decìzi/a. a azvârli. -e adj. ale) delimitării (demarcării). ~e. deśujekh num. a douăsprezecea. -i. al zecelea. v.f. v. ~a v. ~e. ~a s.) dada părinţi. deræv. derævæq/o.card. -i.ord. ~e. cloşcă.f. -te. ale) tatălui. ~a s. -e adj. a şaisprezecea. das. -uræ s. Dumnezeu. mări. detremin/aţi. ~ anθ-ël sa riga a împrăştia. -i. împrăşti/at. ~a s. detreminat. ćhurik. v. ~i. a arunca. Devel. unsprezece. -i. de tată. -i. a zecea. dias. dialektikan/o. 1. al (a. ~ă. -eşti. -e adj. dreaptă. -e. d î v e s e s q o. -e adj. al (a. -e adj. ~e.ord. matern. d„sesq/o. ~ă. părint/esc. -e adj. de dinţi. -e. del (perf.creştin. invar. doisprezece. -e. de delimitare (demarcare). ~uri. -i. ć h u r i D dad. dekorutn/o. card. ai. -ate. -e. d a j.f. ~a s.~ă. deśuśow num. -e. decizi/e. ~uri. -e adj.

orăşen/esc. al (a. -e s. -e adj. ~uri. frânghi/e. lungi. -ute. privir/e. dikhipnasq/o.2. -e adj. -ească. dolalinœl (perf.f. dizutn/o. ~ă. a privi. dïrz/a. le dikhipnaça cu vederea (privirea). sfori. v.diapozitìv/o. -i.refl. basma. æanavesqo ~ zi onomastică. -e. -eşti. -i. -e adj. -i. disœl (perf. -eşti. ~e. de piaţă. daţi. a se lumina. -e. zile. tr.de răsărit. -orre s. dor/i. -te. -mata s. văz/ut. a răsări. de târg. zi. a vedea. al (a. veder/e.m. -oare. dikhlæs) vb. -i. diz. a legăna. diapozitiv. -uræ s. lungi. -e adj. dî. dim. pântec. de observare.f. diferenţ/ă. dostatutn/o. ~e. ~ă. de vedere. -e s. dîvesardæs) vb.târg. -i. 1. a se face ziuă.m. de privire. al (a. dikl/orro. invar. cârp/ă. dïlźi adj. disc. ai. -i. -i.m. al (a. dikhi/pen [-mos]. -i. didactic. din/o. ~uri.œrræ s. -i. dikl/o. tr. dinglœl (perf. de ziuă. ~uræ s. . ale) zilei. şi: kùna] dolalin(av)el (perf. -e adj. de sfoară. -e. ~i. şi: hodinil pes]. ~e. ~ă. dolalin. dîvesenq/o. dinglisajlæs) vb.f. lung. odihn/it. dîves. pieţe. ~i. dată. ~e. ale) privirii. dolalindæs) vb. dikh! vezi! dikhindoj văzând. dikhl/o. d i k h i p n a s q o. ale) sforii.biandipnasqo/biandimasqo ~ zi de naştere. târguş/or. orăşel. oraş. diferènc/a. -e adj. didaktikan/o. la doræça cu sfoara. ~e. ~e. -æ s. -ite. -e adj.f. tr. -e. -e adj. -e. dat. -uţi. suficient. oriental. dîvesarel ( perf. v. -e. de est. dislæs) vb. -i. de zile. sfoară. -e. dòktor/o. -ută.m. -e. -e. ~e [v. ai. ~a s. piaţă. ~ă. tr. ale) zilelor.f. -iţi. v. -e. -i. khosipnasqi ~a cârpă de şters. -e adj.m. -ită. sălbatic. a sărbători o zi.~e. batic. ale) vederii. -e. a se odihni [ v. ~e. ~ă ~i. dìsk/o. -i.f. -i. inim/ă. doctor. leagăn. -e. a se uita. ~uri. -e adj. ai. ~i. ~e. ai. dikhel (perf. dim. -e adj.. ~a s. diz/œrri. dinglæl/o. dikhimasq/o. -e s. dìvio adj. suficien/ţi. baticuţ.m. -i. disºtn/o. ~le.m. -i. suflet. -i. dolalinjas) vb. -e adj. dïlgo. batist/ă. le dikhipnasθar din privire. dîvesesq/o. d o l a l i n (a) v e l. date. ai. ~a s. intr. dæ s. -e. -e. -uræ s. al (a.m. doræq/o. -e.

eroare. al (a . -e adj.ord. ai. -i. săge/ată. ~a s.m. stog. al (a. al (a. furc/ă. două. E . drumuleţ. strugur/e. castr/on. ai. ~i. ai. căpiţ/ă. a dugràn/i. ale) strugurilor. -e adj. ale) toamnei. popistr/at. al (a. durærdomilajesq/o. -e adj. drakhenq/o.m. de semafor. ai. teleferic. -e. lulud„nqo ~ ghiveci de flori. -te. -e. -mata s. toamn/ă. brobon/at. ~a s. găleată. dudesqe golnæ / bi‡læ becuri de iluminat. durærdomilaj. eroare. vini. lumin/os. drum. dujenq/o. ~a s. drabardæs) vb.~ă. dudal/o. .3. dromesq/o. -ată.card. departe. ~uri. dromidud.dubl/u. dun/ă. ~i rovli lustră. -e adj.ai. -e adj. -e adj.f. conversaţie în doi. dośel (perf. tr. -e. -oase. durphirævn/o. greşeală. dur adv. -aţi. duj‡enenq/o. -oşi. ~uri. doi.f. -i. al (a. -e. -aţi. -oare.m. ~ă. -orre s. erori. -i. a lecui prin descântat. ai.dim. ai. -ată. ~a s. duślæs) vb. îndepărt/at. bo. -i. ale) luminii. sub formă de boabe de strugure. -e. d u r æ r d o m i l a j. -e adj. -aţi. al (a. -ţi.m. al (a.tr. -e (de învelit). ~a s. ale) umărului. -i. ~ă. dujvakæri/ pen [-mos]. dud. dumultan/o. -e adj. -mata s. dunavd/ĭ. vină. -i. a ghici ( citi) în palmă (cărţi. dromidudesq/o. durærd/o.m. -i duj num. erona/ţi. ~a s. duri/pen [-mos]. -e. drez. -e adj. cuvinte. -e adj. -i. al (a. -æ s.doś.f. ~uri. -oasă. -i. -oane. cuvânt. -e.f. ~i. lumin/ă. ale) amândurora.m. -e. de transport. -e s. drakh.f. -e. 1.æ s. a descânta cu ierburi.m. ~e. dujto num. a doua. ale) celor doi (două).2.al (a. -e. -i. -i. ~a s. duśel ( perf. ~uri. de lumină. de demult. a citi. erori. -i. -i. -e adj. -e. -ate. dùm/a. ale) semaforului. ai. drakhal/o. duje grasten pe doi cai. -i. 1. dujenqo vakæripen dialog. dată. de umăr. de struguri. tomnatic. ~e. -e adj. -e adj. -ări. dubel.2. -e. -ate. ~a s. de greşeală.f. a face drumuri. dumesq/o. dialog. -e. ale) greşelii. -e.f. de toamnă. a mulge [var. ori. -i. drom. găleţi. -i. dujvarn/o. dudesq/o. semaf/or. clar. greşeli. dăţi. -e. drabarel (perf. -e. durmilaj. ghioc). -ată.m. drom/orro. -e. d u ś e l. -e. ai.f. -i. dośljas) v. eronat. -e. v. -e s. de drum. dośaq/o. ale) drumului. ~e. ~a s. oară.: dośel] călători. depărt/are.2. al doilea.m. dromarel (perf. ghivec/i. bobi. drun. -ate. 1. ~a s. -i. -e adj. tr. vorb/ă.dromardæs) vb.

-e.f.f. ferestre.fapt.. card. -e. -e s. ~e.m. -e adj. -e s. fazàn/os.festival. a noua. -e s. ~i. ord. ~ă.hot. ~a s. al (a. editur/ă. -uræ s. ferìg/a. art. ~e. sg. e (le) dajan pe mame.f. ~e. ~ă.f. Ë ël art. şi m. familiaq/o. explicaţi/e. ai. art. ediţi/e. fàktor/o. -i. ~ă. -e.f. experienţ/ă. ~e. ale) emoţiei.f. -e.f. emòci/a. -æ s. -e s.f. fantezi/e.f.f.f. editùr/a. ekskùrsi/a. tei.şapte.f. fabric/ă. fazan. tei. al (a. fìś/a.f. -e. -e. ai. f. F fàbrik/a. ~e.f. -e adj. -i.m. ~e. -e s. elefant. fenomèn/o. edukaciaq/o.f. festìvo adj. -e s. fenomen. -ur æ s. -e.f. al nouălea. emblèm/a. element. de filme.2. f ì l m o (s). ~i. ~e. -e s.. m. elefànt/o.pl. factor. ~a s. -uræ s. de educaţie. -uræ s. -e adj. şi v a s t i n i]. -uræ s. extras. etajer/ă. elemènt/o. felæstr/a. familial. hot. card.f. v. educaţie. ai.m. -i. ai. efta num. -i.. folcloric. nouă. -i. enæto num. fëlurin. e fanteziaθar din fantezie. -uræ s. de emoţie. al (a. al (a. . f. ale) familiilor.m. -e s. fìlm/o(s).hot. -e s. de familie. ekonomikan/o. economic. ~ă. -e adj. excursi/e. edukàcia s. e (le) grasten pe cai. ë(l) daja mamele. -e adj. fantezì/a. fàkto. fiş/ă. -e. ord. famìli/a. e familiaθar din familie.f. ~e. intr. emblem/ă. famili/e. fereastră.m. -e s. -i. a şaptea. ~e. e familiençar din familii.: ë(l) grasta caii. ca variantă pentru art. -e. de familii. -e. folklorikan/o. al (a. -e. filmenq/o. evaluări. -e. ~i.m. -e adj.f. -e s. ~e. enæ num. emociaq/o. ~i. hot. -i. etaźèr/a. ~i. la cazurile oblice: e (le) grastes pe cal. 1. evaluare.f. februàra s. -i. ferig/ă. a exista. emoţi/e. ~i. -e s. familienq/o. (luna) februarie. -i. ai.e art.m. i : e rakli = i rakli. fonetikan/o. fonetic. festivàl/o. -e adj. -i. ~ă. ale) filmelor. -i. şi pl. la nom. -i. -uræ s. evaluàci/a. film. -e s.m. eksperiènc/a. -e s. -i. filatĭn. -e s. -e s. e (la) daja pe mama.f. ekstràs/a. ~i. edìci/a. ekzistisardæs) vb. -i.-i.. al şaptelea. ~uri. festiv. ale) educaţiei. ~e.. castel. -uræ s. ale) familiei. eksplikàci/a. -i. eftàto num.f.m. fìlm/i. -e adj. elefanţi[ v. -i. ekzistisarel (perf.

de fotbal. fòrm/a. gilæq/o. ga-ga-ga! cântând.f. ~ă. de geografie. de sat. gilabadæs) vb. -e. -i.m. ga-ga! interj. al (a. oraş. le gavenθe din (de la) sate. -i. citadin. geografikan/o. gavutn/o. garavel ( perf. în general. -a [căld. formul/ă.m. fotografì/a. fràz/a. tr. orăşen/esc. ~e. foronθe în (la) oraşe. -uræ s. -i. -e. de forme. formùl/a. ale) cântecului. sat. le gavenθar din ( de la) sate. fruktenq/o. -ească. ~i.al (a. -eşti. (la modul) general. -e. gilabandoj gad. -orre s. -e adj. ascunse. îngăllben/it. orăşen/esc. -i. ~i. al (a. -e. -e. -e. -e adj. -i. -e. forutn/o. gălbui. . de frază. formisardæs) vb. invar. -eşti. le gavesθe din (de la) sat. de oraş. gălbui. -e s. fotografi/e. a cânta (solo. f ò r o s. ~i. ale) geografiei. garavd/o. general.invar. -e. ale) satului. nu la instrument). cămăşi. -e adj. fraz/ă. generàlo adj.m. al ( a. ale) formelor. ai. -e s. gări. proasp/ăt. ai. fòtbalo s. fotbalosq/o. -e. -eşti. -i. gălbui. forosθe în (la) oraş. al (a. -e. -ătă.f. galben. ai. d „ s.fonologikan/o. ai. -i. tr. -e adj. ~o bov aragaz. -e adj. geografiaq/o. ai. săt/esc. -i. -i. -e. -i. ale) frazei. gară. al (a. formisarel (perf. -e. -i. ~i. ~ă. foronθar din oraşe. ~e. ~e. -i. şi: źïlto]. formenq/o. -ească. form/ă. frùkt/o. ~ă. -eşti. -e. -e s. fonologic. ale) fotbalului. garavdæs) vb. -ită. a forma.f.m. ~e. pherr]. ai. G gilabel (perf. v. -i. cămăşuţ/ă. -uræ s. -e adj. al (a.m. -e. -e. forosq/o.f. ~ă. -ite. frazaq/o. fruct. ~e. fòr/os. -ească.m. ~a s.m. al (a. -e adj. ~i. ~a s. fotbal. -ete. -e adj. -e adj. -e adj. gad/orro.:-i] adj. ale) gazelor. -e. ascunşi. ges v. ascuns. galbenal/o. ~ă. -iţi. ale) fructelor. geografic. ai.de fructe. de cântec. ~e [v. ~e [ v. de gaze. ~e. al (a. -e adj. gavesq/o. şi galbenærd/o. -e. ~ă. gàlben/o. fòr/o. -e. -i. -i. general adv. ale) oraşului. gazenq/o. -eşti. -eţi. -e adj. -e s. -e adj. ~e. -e adj. -eşti. ai. -i. -uræ s. -e. cămaşă. gàr/a. -e adj. -e adj. -e adj. friś adj. -i. ai. a ascunde. gav. -e.

gimnastică. -i. ~uri [v.m. înţelepciun/e. ~a s. gândir/e.~a s. la griźaça cu grijă. ~e. numărare.m. numărăt/oare. ~e. godæveri/pen [-mos]. giv. -e adj. -e. -i. grastelin. de minte. ~e. glìnd/a.m.m. -e. minte. -i. skolaqo ~orro ghiozdan.m. gi. -i. gin. gudli/pen [-mos]. giravindoj introducând. -mata s. cal. îndulc/it. -ită. -i. glòb/a. -uræ s. cu minte. giri/pen [-mos]. -e s. -e. -i. grâu. priceper/e. -e adj. sac. ~i.m. d î gïnsàk/o. ‡ o r o. grast. -e adj. -iţi.m. înţelept. grajd. g u d l i p n a s q o.f. -zi. ai. givesq/o. -e adj. gramatical. cântec. girel (perf. -e adj. ai. -i. -e adj. de gramatică.m. de gimnastică. -iţi. ming/e. -e s. conştienţi. girdæs) vb. deştepte. -aţi. ale) grâului. -e.f. -e adj. graniţ/a. -e. înţelepţ/it. ~a s. cu minte. deştepţi. -i. a intra. -mata s. -i. gâscan. v. -e. de grupă. ~a s. -mata s. ale) gimnasticii. -mata s. -i. v. -e. numer/os. gudlipnasq/o. amen/dă. -i.m. grâne. -i. -æ s.m. al (a. gudlimasq/o. invar. oglindă. -æ s.f.m. dulce. dulce. gòm/a. -e adj.m. -e s. ~ă. a răzbi. -æ s. gæ s. ~i. ale) dulceţii. -mata s. al (a. deşteptăciun/e. ginavn/i. g u g l i p e n. ~e. grìź/a. (luna) aprilie. dim.m. creiere. de grâu. -e. godæver adj. -i.f. de dulceaţă. intr. dudæqe ~ æ/ bi‡læ becuri. deşteaptă. goln/i. ~i. -e adj. gon/o. -æ s. -e. la godæça cu mintea. săculeţ. gudl/o. număr. ~a s. -e. ai. creier. -mata s. [-mos]. godærd/o. -e s. dulci. ginal/o. -e adj. introducer/e. -i. grupaq/o. ai. -ite. introductiv.gili.f. grij/ă. grast-xer. gramatikan/o. deştep. god/î. cârn/at. şi: isin]. oglinzi. reflecţi/e. godæl/o. -i. e gineça cu număr.m. -te. ai. -e adj.f. a pătrunde. [-mos]. conştient. -ite. guglærd/o. -e. gini/pen. -oase. -ări. numerotaţi/e. -e s.f. gum/ă.m. numere. girai/pen. -e v. înţelep/ţi. numeral. cai. gimnàstika s. ale) minţii. ~a s. ~ă. al (a. al (a.f. ale) grupei. -e. -e. -i. -oşi. -e adj. dulci. -e. grànic/a.f. -i. ~ă.m. al ( a. godæq/o. godî/pen. v. gon/orro. goj. . grastor(n)aj s. conştiente. -oasă. [-mos]. gimnastikaq/o. -i.m. minţi. -i. -ită. -i. giravutn/o. -i. intr/are. -e adj. ale) gramaticii. ai. -e. -e adj. ~ă. -ori. -i. -e. al (a. ~i. -orre s. ~e. -i. gramatikaq/o.

guglimasq/o, -i, -e, -e adj. v. g u g l i p n a s q o. gugli/pen [-mos], -mata s.m. dulceaţă, dulceţuri; dulce, dulciuri. guglipnas/qo, -i, -e, -e adj. de dulceaţă, al (a, ai, ale) dulceţii. gugl/o, -i, -e, -e adj. v. g u d l o. gunojesq/o, -i, -e, -e adj. de gunoi, al (a, ai, ale) gunoiului; gun‡al/o, -i, -e, -e adj.gust/os, -oasă, -oşi, -oase. gun‡and/o, -i, -e, -e adj. v. g u n ‡ a l o. gurumn/i, -æ s.f v. g u r u v n i. guruvić/o, -uræ s.m. viţel, viţei. guruvn/i, -æ s.f. vac/ă,-i. guruv/orro, -orre s.m. dim. viţeluş, ~i; tăuraş, ~i. gutup, ~a s.m. gât, ~uri.

hòjna s.f. oină. horizònt/i, -æ s.m. v. h o r i z ò n t o. horizònt/o, -uræ s.m. orizont, ~uri. hotèl/i, -æ s.m. v. h o t è l o. hotèl/o, -uræ s.m. hotel, ~uri. X xa/be(n) [-mos], -mata s.m. mânc/are, -ăruri xabematenθe în mâncăruri; xabelin, ~a s.f. alimentar/ă, -e. xabematenq/o, -i, -e, -e adj. demâncăruri, al (a, ai, ale) mâncărurilor; ~i śifonièra dulap de bucătărie. xabemasq/o, -i, -e, -e v. x a b e p n a s q o. xabepnasq/o, -i, -e, -e adj. de mâncare, al (a, ai, ale) mâncării; culinar, ~ă, ~i, ~e; ~i livni bucătărie. xabzumavi/pen, [-mos], -mata s.m. gustare, gustări. xaćarel (perf. xaćardæs) vb. tr. a pricepe; a percepe; a înţelege. xaćarimatenq/o, -i, -e, -e adj. de priceperi, al (a, ai, ale) priceperilor; de percepţii, al (a, ai, ale) percepţiilor. xaćari/pen [-mos], -mata s.m. percepţi/e, priceper/e, -i; înţeleger/e, -i. xaing, ~a s.f. v. x a i n g. xaiv, ~a s.m. sanie, sănii; e xaiveça cu sania. xal (perf. xalæs) vb. tr. a mânca;

H hàrnik/o, -a [căld. hàrnići] adj. harnic, ~ă, ~i, ~e. haw-haw interj. ham-ham-ham! hërbùz/o, -uræ s.m. pepen/e, -i. hihikerel. hipopotàm/o, - uræ s.m. hipopotam, ~i. històri/a, -e s.f. istori/e, -i. historikan/o, -i, -e, -e adj. istoric, ~ă, ~i, ~e. hodinil ( perf. hodinisardæs) vb.refl. ~ pes a se odihni [v. şi dinglœl].

xalavel (perf. xalavdæs) vb. tr. (căld.) a
clăti, a spăla.

xalærel (perf. xalærdæs) vb. tr.1. a face pe cineva să înţeleagă, a explica, a clarifica; xalærindos [xalærindoj] înţelegând.2. a clăti, a limpezi [ var.: xalavel a clăti, a spăla (căld.); xarikerla (spoit.) a limpezi, a clăti]. xalæri/pen [-mos]-, mata s.m.explicaţi/e, -i. xalœl ( perf. xalœvdæs) vb. v. x a l œ v e l. xalœvel (perf. xalœvdæs) vb. v. x a ć a r e l. xalœvi/pen [-mos], -mata s.m. v. x alæripe n. xamasq/o, -i, -e, -e adj. de mâncare, al (a, ai, ale) mâncării; comestibil, ~ă, ~i, ~e, ~e. xancï adj., adv. puţin, ~ă, ~i, ~e; puţin. xàndel ( perf. xandæs) vb.tr.v. x u n a v e l. xaning, ~a s.f. fântân/ă, -i..

xïw, ~a s.f. v. x i v. xìlæd/a, -e s.f. v. m ì a. xoleva s.m.,pl. pantaloni [ v. şi.:pantalùna ]. xomel/i, -æ s.f. cocoloş, ~i ,bulgăr/e, -i (de zăpadă); xomel„nçar cu bulgări de zăpadă. xramosard/o, -i, -e, -e adj. scris, ~ă, scrişi, scrise. xramosarel (perf. xramosardæs) vb. tr. a scrie. xramosaripnasq/o, -i, -e adj. de scris, al (a, ai, ale) scrisului [v. şi l e k h a i p n a s q o]. xuxurr, ~a s.m. ciuperc/ă, -i. xuxural/o, -i, -e, -e adj.ca ciuperca, sub formă de ciupercă: ~ Òax conopidă. xulajarel (perf. xulajardæs) vb. tr. a stăpâni, a domni, a gospodări. xulavel (perf. xulavdæs) vb.1. tr. 1. a despărţi, a împărţi.2. a pieptăna.3. a grebla 2. (refl.) ~ pes a se pieptăna. xum, ~a s.m. suc, ~uri; (spoit.) muc. xumal/o, -i, -e, -e adj.1. sucul/ent, -entă, -enţi, -ente, zem/os, -oasă, -oşi, -oase.2. (spoit.) muc/os, -oasă, -oşi, -oase. xunavel (perf. xunavdæs) vb. tr. a săpa. xunavn/i, -æ s.f. sap/ă, -e. xurævd/o( -i, -e, -e adj. îmbrăc/at, -ată, -aţi, -ate. xurævel (perf. xuræjlæs) vb.1. intr. a zbura.2. vb. tr. ( perf. xurævdæs) a îmbrăca; 3. ( refl.) ~ pes a se îmbrăca.

xarikerla (perf.xarikerdas) vb. tr.
(spoit.) a limpezi, a clăti. xarnes adv. pe scurt. xarn/o, -i, -e, -e adj. scurt, ~ă, scur/ţi, -te. xarr, ~a s.f. vale, văi. xasarel ( perf. xasardæs) vb. tr. a pierde. xastral ( perf. xastrajlæs) vb. tr. a scăpa [ v. şi skäpisarel]. xatærel ( perf. xatæræs) vb. tr. v. x a ć a r e l. xer, ~a s.m. măgar, ~i. xir/o, -e s.m. castrav/ete, -eţi. xiv, ~a [-æ] s.f. groapă, gropi; gaură, găuri.

xurævipnasq/o, -i, -e, -e adj.1. de zbor, al (a, ai, ale) zborului.2. de îmbrăcat; vestimentar, ~ă, ~i, ~e; ~e kotora articole vestimentare. xurævn/o, -e s.m. avion, avioane.

imàgin/a, -e s.f. imagin/e, -i; la ~aça cu imaginea. importànca s.f. importanţă. importanti/pen [-mos] s.m. importanţă. importànto adj. invar. v. v a s t n o.

xurdelin, ~a s.f. grădiniţ/ă, -e; e xurdelinæça cu grădiniţa; e xurdelinæθar din grădiniţă. xurd/o, -i, -e, -e adj. mărunt, ~ă, mărun/ţi, -te; micuţ, ~ă, ~i, ~e. xurdorrenq/o, -i, -e, -e adj. al (a, ai, ale) copilaşilor. xurd/orro, -orre s.m. dim. copilaş, ~i; micuţ, ~i; pici, pici. xutel (perf. xutilæs) vb.tr., intr. a sări. xutipnasq/o, -i, -e, -e adj. de săritură. al (a, ai, ale) săriturii. I i art.hot. f.,sg, nom.: i ruvni lupoaica [var.: e ]. Ianuàra s.f. (luna) ianuarie. ical/i, -æ s.f. ardei, ardei. icalæq/o, -i, -e, -e adj. de ardei, al (a, ai, ale) ardeiului. idè/a, -e s.f. idee, idei. i-ha-i-ha! interj. i-ha-i-ha ! ihakerel (perf. ihakerdæs) vb. intr. a rage. il/o, -e s.m. inim/ă, -i[ v. şi d î ]. ilustràci/a, -e s.f. ilustraţi/e, -i; ilustraciaθar din ilustraţie.

imprèsi/a, -e s.f. impresi/e, -i. industrìalo adj. invar. industrial, ~ă, ~i, ~e. informàci/a, -e s.f. informaţi/e, -i; informaciençar cu informaţii. informacienq/o, -i, -e, -e adj. de informaţii, al (a, ai, ale) informaţiilor;informaţional, ~ă, ~i, ~e. ingerd/o, -i, -e, -e adj. purt/at, -ată, -aţi, -ate. ingerel (perf. ingerdæs) vb.tr. a purta, a duce; a conduce; a susţine ( o conversaţie). inklel (perf. inklæs, inklisto, inklisti) vb. intr. a ieşi; a se desprinde. inklist/o, -i, -e, -e adj. ieş/it, -ită, -iţi, -ite. inklœl (perf. inklæs) vb. intr. v. i n k l e l. institùci/a, -e s.f. instituţi/e, -i. institucienq/o(ro), -i(ri), -e(re), -e(re) adj. de instituţii, al (a, ai, ale) instituţiilor; instituţional, ~ă, ~i, ~e. intæl prep., adv.de dincolo de, dincolo de... interesànto adj. invar. interesant, ~ă, interesan/ţi, -te. interès/o, -ură s.m. interes, ~e. interesosq/o, -i, -e, -e adj. de interes, al (a, ai, ale) interesului. interźèkci/a, -e s.f. interjecţi/e, -i.

¨ ïl art. curioase. -e adj. -e. jekhesq/o. ~i. istòri/a. ai. unit/ate. ivend. întrebuinţ/at..f. al (a.m.f. 1. -e adj. izdrabul. degeaba. v. -mata s. ai. 1. -ăţi. -e. dimineţi [v. -i. -oare. a tremura. -e. ~uri [v.( la cazurile oblice): ~ grastes pe un cal. -e adj.f. -ente. 1. folos/it.f. ivesq/o. al (a.. i z d r a l. h i s t ò r i a. -e adj. unu. -oare. de mic dejun. a utiliza.f. h i s t o r i k a n o. i z d r a l n o. întâiul. ~a s.pl. jekh num. i z d r a b u l. -ată. -entă.2. -oase. ale) unuia.. pl. -e. -ate. ai. scăpărăt/oare. ~e. -i. tr. întrebuinţ/are. şi texarin]. ~uri. jekhe num. -aţi. iscodit/or. -ită. ale) dimineţii. le jakhançar cu ochii. ivutn/o. ~a s. ord. J jag. de zăpadă. -e adj. tobogan. -e adj. v. jekhto num. pe degeaba. ~ă. -i. -e adj.f. grajd. -e. -ă s. -æ s.isi ( perf.2. -i. din (de) zăpadă. -e adj. f. curios. iată! iv. isin. ~a s. -e. în zadar. -e. ai. ~e. v. jagavn/i. -ată.. folosir/e. -ite. jekhtoklasaq/o. -oşi. -e adj. curioasă. alunec/os. ochi.f. -i. de diminieaţă. istrabul.. . întâia. -ori. javinaq/o. curioşi. istorikan/o. şi grastelin]. -i. al (a. jakhva‡val/o. ~a s. izdrajlăs) vb. ai. -i. javin. zăpezi. istraln/o. -e. ale) zăpezii. ~a s. ochi. istemalutn/o. -i. utiliz/are. -e. -e. jakh.. m. jakhvalina s. dimineaţă.f. v. -ări.2. intr. istemal (perf. folosit/or. -ate. nom. istemlai/pen [-mos].. -e s.f. utiliz/at. zăpadă.f. enţi. s i. chibrit. -e. -e adj. ~a s. isteml/o. -e adj. istemlăs) vb. a folosi. matinal. foc. -ori. .oasă. jekhi/pen [-mos]. izdraln/o. -ori. -e adj. -e adj. ochelari. a întrebuinţa. primul. -i. de clasa întâi. ~ă s. -oare. -oare. ale) uneia. -i. -i.m. ale) iernii.hot. sas) vb. -ări. izdral (perf. tremurăt/or. -oare.card.m. var pentru äl: ïl grasta = äl grasta. v. -e. (număul) singular. ~uri [ v. al (a. mic dejun. -aţi. una jekhæq/o. ìta interj. -i. şi Òebli]. de iarnă. -oare. ierni. card.. -ori. intr. ivæ adv. al (a. istral vb. vigil/ent. prima. -i. -e. ivendesq/o. -iţi. -i. iarnă. v. -mata s. ïl daja = äl daja.

k a θ e. lilieci [v. -uræ s. dem. 2.m. provenit din vb. kadalæ pe aceasta. jekhto la cazurile oblice: le ~ sapen pe primii şerpi... s. câtă. k a j. -i.interog. aceştia. kamel 1. prep. ord. dezordin/e. ~ murśen pe aceşti bărbaţi. kalendàr/o. kadale pron. -æ s. a dori. -e. -ură lilavalo brung]. adj. kakosq/o. jubisardăs) vb. kal/o. ~a s.adv. hot. tr. neagră. câţi. de găini. kaj prep. unchi. (căld. mur/ă. hot. v. -i. la. -orre s. aşa. kaxn/i. liliac. dem. ~ manuś acest om.m. (luna) iulie. şi kadava pron.f. pron. ~ murśa aceşti bărbaţi. -e. jubisarel (perf. kak. -e adj. kajθe adv. ka-l prep. negru. calendar. ~e. negre. de unchi. v. dem. -e. acestea. jekht/orro. a iubi. k a d a j a. -e adj. -æ s. găin/ă. jon‡i/pen [-mos].jekhtomilaj. -e adj. dim.prep. ă s. -i. -i. kamel "a dori. ~ bibi mătuşa aceasta. jubisardăs) vb. a vrea. v. cam. unde.. kadala pron. ale) găinilor. kalœrr/i.f.-rel. ka-jekhe construcţie formată din kaj + jekh (la cazurile oblice): la un (la o). -i. ~a s. ~ ‡uvlæn pe aceste femei. adj. .( la cazurile oblice): ~ murśes pe acest bărbat.interog. s t a d î.f. v. -e.m. înaintea art. kam 1.. ghiocei. kaj " la " în formă elidată..) v. -eli. dem. 3. ka-i prep. K ka.. adv. dem. adj. (formant pentru exprimarea analitică a viitorului. kadaja pron. v. v. jekhtone num. neorândui/ală. ~ ‡uvlæ aceste femei (neveste). jubil (perf. al (a. kaja pron. -i. ale) acestuia. kalendàr/i. j u b i s a r e l. acesta.m.m. jorgovàn/o. ai. v.. negri.încurcătur/ă. -æ s. tr. kajθar adv. ai.m. câte. kadova pron. kadæ adv. kaxnænq/o. primăvară. ai. k a d a v a. exprimarea sintetică: tu keresa). aceasta. jùlio s.m. -i.. dem. -e adj. adj. înaintea art. ~ ‡uvlæ pe această femeie.m. ale) unchiului. v. -e. al (a. dem. k a θ a r. kad/î. kadalesq/o. ghiocel. -mata s. unchi. äl (sau ïl). i. 2. k a l e n d à r o.1. cât. al (a. adj. pron. a vrea"): tu kam keres tu vei face (cf. adj. care.2. k a m e l. kabor pron. primăveri. kaj " la " în formă elidată. kadalen pe aceştia.

©araqi ~ik greblă. -e s. cârlig.. -i. de /către/. kaθ-ël prep. încotro. kathe adv. -iţi. (la căld.de gen f. borcan.m. 1. caracteristic/ă.m. interog. de lemn.m. ~i. ~e. înspre.a admira. ~e. de auz. .... subst.piepten/e. interog. ~e. -i. -e s. [urmată de un substantiv. ~i. ascultăt/or. -ite. ai. -e. conj. kaml/o.] de la ( din). cauz/ă. adv. ~ă. ai. poliţai. -e adj. articulat cu un art. mărăcin/e. ale ) lemnului. k a n r o.: de la (din. k a d a v a. kandavn/o. ~i. kamlærel (perf. ~i. -oase. kazom pron. de iubire. kaj " la " în formă elidată. kardinàlo adj. k a v a. -oşi. adv. câte. categori/e. -oare. de unde.clopot. a asculta. kamipnasq/o. ~e. hot. -i. ~e. -i.. poliţai. -i. hot. la care. kon la abl.m.dem.f. 1. kanutn/o.. kaθe pron. -e adj.kami/pen [-mos]. ~i [v.) pom. ~e. [urmată de un substantiv. invar. kätrìnc/a. hot. ~i. caracteristic. Karpàci s. spin. m. -e adj. -e adj. înaintea art. karakteristikan/o. -e. -e. dim.. ~a s.2. kaθ-i prep. kanavi s. -e s. (munţii) Carpaţi. urech/e.] de la ( din). câtă. şorţ. o. v. ~i 2. ~ă. -e adj. karakterìstik/a. ~uri. prep. -e. kandel (perf. ke pron.f. -oare. dacă. -mata s. al (a. ai. -e s. prin) cine. kaśt.. karing prep. la sg. ~ă. kaśter. ©araqe kanglika greble. [urmată de un substantiv.. v. adj. interog. tr. kàuz/a. kandæs) vb. tr.de gen m. kasθar pron.. r u k h].f. catrinţ/ă.rel.. ~a s.m. -e adj.] de la ( din). cât. -ori.m. aici. -e. -i.f.f.f. spre. caracteristic. hot. -ită. kaśtesq/o. karr/o. -e s. . -oase. invar. -uræ s. despre. ce.m. articulat cu un art. -i. ~ă. ~e. -e adj. iub/it. la pl.. subst. kaśtal/o. sau f.2. v. 1. arici. ~a s. ka-o prep. kan. -e s. kanzùrk/a. -i. -e adj. vrer/e. kaθ-o prep. kamlærdæs) vb. -æ [-ka] s. când. copac. -e. cânepă. -i. al (a. kavanòz/o. arici. kawa pron. kanr/o. kava pron. -e.f..dem. kanral/o. ~i.1. la sg.m.. m. -e s. de lemn. -i. ~e.i. -i. dorinţ/ă.. -e. lemn. kategòri/a . kampàn/a. auditiv. -e. pl.m. -i.f. -i. -i. kaθar adv. articulat cu un art. că. iubir/e. al (a. -e s. interog. .rel. ale) lemnului.. kana adv. 2. câţi. karakterìstiko adj. spin/os. ale) iubirii. -e.. cardinal. kangli(k).

k e r (d ) i p e n. pentru aceea. ~e. câtă.m. de aceea. klinikenq/o. k a . -aţi. colivi/e. kerk/o. celălalt. pe acelea. câte. adj. -e. . kodolesqe pron. câţi. nisip. k-o prep. dem. -i. de cumpărături. -i. -mata s.k-e prep. -e s. înaintea art. kerdæs) vb. adj. j a. a aduna..æ s. -e adj.. de clinici. ~i. invar.adj.. structur/are. cât. acela. ~uri. ~i. k-i prep. pis.f. alea. v. tr. coleg.m. -i. climă. ~e. -e. -i.bucătar. kini/pen [-mos]. -æ s. kis-kis! interj. făc/ut.. -e adj. -ută. ăla. cumpărătur/ă. kinel (perf. constituir/e. v. -e adj. -e. -ată. a găti.m. kernavn/i. keri/pen. cealaltă. kidæs) vb. cumpăr/at.m. ~i. al (a. -e adj. a face. -e. kolin. -i. -æ s. kolivì/a. ~uræ s. a fierbe. -e adj. brânză. ale) nisipului.1. kidæs) vb. kiśajaq/o. ~uri. v. de clasă. -ări. adj. dem. k a . înaintea art. aceia. kïmp/o. -uræ s. kolèg/o. -i. hot. kèci pron. [-mos]. -i. kobor pron. -i. kiśaj. hot. k e. kinimatenq/o. klimàt/o.m. -e. hot. tr. kodolen pe aceia.m.2. conj. dem. kiravn/o. kodola la cazurile oblice: ~ murśes pe bărbat. dem. dem. kìdel (perf. ale) cumpărăturilor. -i. clas/ă. aia. ker(d)i/pen [-mos].l. al (a. kernavnutn/o. ai. ~ă. piept. câtă. -e.facer/e.. câmp. al (a. v. kaj " la " în formă elidată.m. ai.f. kaj " la " în formă elidată. kolaver pron. k o d o v a. k o d o kodo pron. a cumpăra. dem. cartof. i. kodoja pron. tr. kodola pron.. adj.f. ~a s. kerel (perf. dem. -mata s.f. kiral. ăia. -uţi. kë pron.. ~ murśen pe bărbaţi. interog. kodæ pron. ai. -ate. kerindoj( kerindos) făcând. interog.f. v. amar. ~ dajan pe mamele acelea. (în dat.. tr. ~ă. kolombìr/i. k-el prep.).pis! klàs/a. ~uri. kolompìri.. -i. înaintea art.. climat. interog. verbal. ~a s.m. kodova pron.l. -mata s. verb. calit/ate. aceea. -e s. ale) clinicilor.. k o l o m p ì r i. ale) clasei. cât. ~i. -e adj. ~i. kiravdæs) vb. funcţionând ca adv. -e adj. -uræ s. -e. v. -i. ai. adj. kiravel (perf. al (a. äl (sau ïl). klasaq/o. -ăţi. câţi. ceilalţi. ~uri. v. -e adj. acelea. -ute. câte. k-ël prep. brânzeturi.m. cumpărări. celelalte. -e s. -e. -e.m. a strânge. ~a s. cumpărare. -i. o.rel. ~e. kodole pron. kaj " la " în formă elidată. m. kind/o.dem. klìma s. de nisip.adj. kerdin/o.

comparaţi/e. kòrk/orro.f. kon pron.tr. kontèkst/o. ai. ~e. -ite. -e. -uræ s. -e. ~uri. -i. robuşti. blând. bucăţ/it. ale) lecţiei. kovl/o.f. konceptisardæs) vb. v. kontemplàci/a. ~e. v. ai. -e s.1. tr. -orre. korèkci/a. robuste. korèkto adj.m. konceptisarel (perf. . ale) gâtului. invar. -e s. interog.m. al (a. k o t o r e s q o.m. câte.f. ~e. -e s. korang/os. konÂùnkci/a. de gât. de lecţii. -e adj. cioroi. kotorrenq/o. ~ă. -aţi.m. krèd/a. contextual.m. konkùrs/i. -i. -i. kotorærd/o.2. -i.f. ale) bucăţii. comparativ. ~ă. kotoresq/oro. concurs. -æ s. blânde.f. ~a s. kotorva‡l/o. v. korekt adv. al (a. acolo. invar. O ~ Kherva‡ Palatul Cotroceni. -e. -e s.kòmb/o. coş. -uræ s. -e adj. ~i. gât. Cotroceni. bucată. cret/ă. moi. configuraţi/e. -ată. comple/ţi. -e.m. ~a s. ~uri (pentru fum)[ v. korkorrutn/o. (la modul) corect. de Crăciun. konkret adv. corecţi/e. cotcodac! kotor. contemplaţi/e. -e s. -e s. -uræ s. a concepe. kräćunosq/o. komparatìvo adj. korr.2. -e. kòn/o(s). cât. kotoresq/o. komparàci/a. Crăciun. -e adj. -e s. komìn/a. context. ale) lecţiilor. kotorærdæs) vb. -i.m. şi: thuvimb]. -ate.f. -i. ~ă.f. kotorærel ( perf. komparaciaθar din (de la. ~ă.f.f. -i. konfiguràci/a. al (a. (în mod) concret. câtă. -e adj. -i. Kotroćèni s. cine. -e. -iri. klasaqo ~ lecţie. -orri. -e. -i. kotkodák! interj. -e adj. ~ă. construcţi/e. -ere. corec/ţi. -i.2. -i. robust. al (a. nod. -ere adj. -iţi. konkùrs/o. ~e. korræq/o. ~a s. ai. -te. conopid/ă.f. ale) bucăţilor. -e s. komplèto adj. ~ă. -i. k o n k ù r s o. -e. ~i. kornìś/a. ale) Crăciunului. blânzi. ai. ~uri. 1. ~ă. ~i. ai. a bucăţi. de lecţie. -e s. -i. konopìd/a. bucăţi. -i. kozom pron.f. configuraţi/e.f. ai. kontekstualikan/o. -e. complet. -e s. -e adj. -uræ s. -i. ~ă.1.. -e. -e adj. konstrùkci/a.m. -ită. -e. corniş/ă. singur. corect. al (a. ~uri. ś i ś à r k a. a face bucăţi. -e. moale. al (a. Kräćùno s. moale. konfiguràci/a. ~i. cioroi. p h a n d a v n i. moi. kothe adv. -e adj. v. monolog/at. -te.m. pl. invar. singular. -orre adj. -e adj. ~e. câţi. de bucată. interog. -e s. prin) comparaţie.

-e adj. -i. -aţi. v. ai. ai. v. ~a s. -i. jucări/e. v. duminic/ă.f. d o l a l i n. a dansa. sori. k a x n i. ai. -oşi. ~i. -i. khard/o. k u k u r ù z i. criteri/u. ~a s. de soare. -i. v. ~i. -e adj. akharel]. Kh khamal/o. -i. cot. ale) jocului. -e adj. -e. -uræ s. şi moxtonorro]. v. al (a. -e. colţ. -i. kultùr/a. khanæq/o. intr. kukurùz/o. coate. -ite. chem/are.f. khajn/i. căpiţ/ă. -iţi. -e. -i. ciori. krìn/o. kun‡. -uræ [v. cuti/e. -i. -ită. kurk/o. de săptămână (duminică). ~e.putur/os. boabe. a juca. -æ s. khasesq/o. -i. cas/ă.f. k h a n d i n o. -æ s. v.m. . soare. joc. -mata s. crem/ă. v. -e s. -e adj. -e adj. kharel (perf. khari/pen [-mos]. ~a s. şi b a ś] kùbo.m. -e s. cub. kremaça cu cremă. khamesq/o. -e adj. biseric/ă.m. -i. khasesqipun‡. -e. kheldæs) vb. de cultură.f.m. ~a s. -mata s. kutì/a. -e.m. de joc. k u k u r ù z o.krèm/a. khardæs) vb. . khelel (perf. -ată. -i. -e. porumb. ~uri. khelnorr/o. -e s.f. -e s. invitaţi/e. cucurigu! kukurùz/a.m. kukurùz/i.f. -e s. ale) săptămânii (duminicii). -iţi. al (a. kheli/pen [-mos]. k h a m u t n o. -ită. ale ) fânâlui.f. -æ s. khandin/o. -e s. ~e. -ate[ var.m. -e s. săptămân/ă. ai. dim. khelipnasq/o.oase. de fân. -e. tr. grăunte. crin. akhardo]. fânar. -e adj. -e (de fân). khan(d)il/o. -ite. -e s. hambar. ~a s.invit/at. kulturæq/o.. a striga.f. cuti/e. ~uri. -e. -e. şopr/on.m.f. kùn/a. kurkesq/o. -e . cuvertur/ă. -aţi. ai. ale) culturii. khamutn/o.m. khanger/i. kham. -i [ v.m. ~a s.f. -uræ s. ~a s.f. kukin. kur/i. ~uri. kher. -æ s. k a x n æ q o. chem/at. -oane. -i. khaselin. -ată. -i. kritèri/a. -e. al (. -e adj. -ate. -oasă. al (a. kukurìgu! interj. -i. kurung. kristar. -i. -i. -i. poft/it. grăunţi. -uræ s. -i. -e. -e adj.f.m. -i. a invita [ var. tr. -ări. bob.m. cultur/ă. ~a s. -i. ale) soarelui.f. -e adj. însor/it. -æ s. al (a. -e adj.f. -e. krïl/o. kun/i. a chema. cioară. le khelipnaça cu jocul.

a aranja.( în dial. voj la cazul acuz. kherva‡esq/o. le laveça cu cuvântul.încăper/e. ordon/at. -e adj. -ite. a îmbunătăţi. mezaqi ~a veioză. v. labæri/pen [-mos]. pers.m. ale) ei. dicţionar. khosn/o.( învechit) dicţion/ar. -i. -aţi. -i. ~i. -e. L la pron. -i. ~e.f. -aţi. -e adj. -i. pers. le lavença(r) cu cuvintele. -e.unt. pe ea. khetanes adv. ~e. labn/o. -e adj. ai. sòba]. colectivit/ate. -ere 1. lavenq/oro. laćh/o.m. -e adj. ~e. laćhari/pen [-mos]. al (a. mânji. folos/ire. -e adj. lampă.are conotaţie vulgară). kher/orro. -i. -e. ~e. tr. ( nakhesqi) batist/ă.2. ~ă. adj. îmbunătăţir/e. îmbunătăţ/it. călcâi. a repara. în comun. acasă.laćhærdæs) vb. comunit/ate. de ştergere. -e adj. -ări. s. lav. -e. lămpi. khil s. khetan/o. -oace. căsuţ/ă.m. laθe pron. cizm/ă.m. folos/it. -i. ale) palatului. amelior/at. -aţi. o siklœvnenqo ~pen colectivitatea de elevi. -ate. -e. -e s. -e. ghete. repar/are. -iri. lavustik. ~a . ~ă. ~e. dim. copit/ă. la (în) ea. a corecta. l a v e n q o. ştergăt/or. -ată. ~e. ameliorar/e. -e s. ulcioraş. domestic. -i. al (a. -ări.f. utilizând.f. khere adv. bun. -e. -mata s. -oare. -e s. kherutn/o. ~e. ai. l a.f. khosipnasq/o. lav. lavenq/o. ~e. cuvânt. v.m. a utiliza. -e. unealtă.m. -ată. -e. de şters. utiliz/are. -mata s. împreună. al (a. lan pron. -orræ s. -i. şi: livni. -ere.m.2. ~i. de casă. -ate. -i. 1. 1. palat. al (a. -e. -æ s. khur/o. làmp/a. ~æ s.f. ~a s. -e de şters [ = khosipnasqi dïrza] khur. mata s. -e s. khetani/pen [-mos]. -i [ v. a redresa. 1. -ită. ai. repar/at. utiliz/at. -iţi. labærindoj (labærindos) folosind. -orre s. -e. ~ă.m. de acasă. kheral adv. -e adj. ai. ~i dïrza cârpă de şters. instrument. ~a s. -e adj. -i. -e adj.m. labærdæs) vb. -e s.m. comun. ~i. -e adj. laq/o. laćharel ( perf. de cuvinte. -e. khosn/orri. voj la cazul abl. -i. dim. -iri. tr. pers. -ăţi. -orre s. -e. khor/orro. -i. -aţi. ~e. ~e. de palat. -ăţi. labærd/o. mijl/oc. -ită. cuvinte. -ite. . laćhard/o. ştergătoare.m.2. bine. -e. reparaţi/e. unelte. 2. cârp/ă. -ate. laćhes adv.kher. antonim.m. -ate. ale) cuvintelor. ~a s.m.mamujutn/o. o. -iţi. -ată. -ată. mânz. ale) casei. laolaltă. -i. kherkotor. a folosi. xarne ~ æ cizme scurte. kheresq/o. urs.f. ~a s. kherva‡. labærel ( perf. a ameliora.

~i. les pron. von la locat. tr. l e k s i k a (l i) k a n o. liliachi/u. în (la) ei (ele). pl.m. vov la cazul locat. von la acuz. la (în) el.le art. lingvistikan/o. -e. lićardæs) vb. xabepnasqi ~i / ta‡i bucătărie.). lingvistic. len pron.. violet. -e.2. ~e. prin intermediul (graţie. ale) camerelor. ~e. a sfărâma. li conj. viol/eţi. klasaqi ~i sală de clasă. al (a. -i-. de scris. de lexic. -i. -e adj. livnæq/o. von la abl. Ò a g a r n i.v. -e adj. livadă. -e. -oşi.( sg. -e. datorită) lui. -i-. -e. -e. al (a. -i. von. ai. literaturikan/o. hot. pers. 1. datorită) lor. le(n)]. încăper/e. -e. -e pron. al (a. Ò a g a r. ai. a lua. camer/ă. al (a. -e adj. vov la cazul ablat. la acuz. cărţi. ~ dajan pe mamele. -i. -i. lindos luând. ~ă. lèksik/o. carte. săli. 3. -e adj. leksikosq/o. leoparzi. pron. pers. -oase [ v. -e adj. ~ă.. şi x r a m o s a r i p n a s q o]. literar. livezi. kherkotor]. de lexic.. ~e. -i. lëmujal/o. ~ o iv fulguie zăpada. al (a. -e. -e adj. -e. lesq/o. -e adj. lesθe pron. living. lexical. de camere. ale) lexicului. de la ( din. pers. -i. adj. ~ă. thovipnasqi ~i (= nangærlin) [sin.f. prin intermediul( graţie. ~ă. ~ daden pe taţii. pl. vov la cazul acuz. ale) scrisului. pers. v. -uræ s. ~uri. . a fărâmiţa. -e pron. în formă apocopată [ cf. la nom. îi. art. -e. v i. ale) lui. a pulveriza. le. ( pl. pe ei. -æ s. vov la cazul gen. livàd/a. leksikan/o. -i. -e adj. lil.f. ~ă. leopard. despre ei ( ele). le. v. -e adj.). -uræ s. -i. -e adj. -e.. -e. lămâi/os.m.1.. lenq/o. -e. v. ai. ale) camerei. despre) el. intr. leòjk/a. -e s. lilæs) vb. ai. -e adj. ~i.m. -i. pron. de cameră. -e. legum/ă. logic.f. a fulgui. ai. livn„nq/o. de(către). -i. -i. -e s. pe el. sală. f. ~i mez masă de scris (birou) [v. -i. lilaval/o.in. pers. îi. lićarel (perf. pe ele.m. ~e. -i. -oasă. şi: paśgàlbeno]. -i. lesθar pron. -i. din (de la. lèw/o(s).pers. leopàrd/o. lenθar pron. şi la cazurile oblice: ~ dades pe tatăl. îl -l-. pers. 2. logikan/o. beśipnasqi ~i sufragerie. sòba . lel (perf. pe ele. ai. sovipnasqi ~i dormitor. pers.. lexic. livn/i. -e adj. pos. -uræ s. leksikosθar din lexic. lenθe pron.m. legùm/a. lekhaipnasq/o. lìnos s. hot. al (a. -e. ~a s.m. şi pl. -ete. leksika(li)kan/o. pe ei. ale) lor. -e. pers. -i. ~i. de (către). ~i.

lùstr/a. -aţi. v. -źi. -ti. -i. lośanœl (perf. mai [ v. înflor/it. -e. lulud„nq/o. frân/are. -orre. -i. -e.m. -e. cocin/ă. ~a s. obstrucţion/are. coteţ. lung. -orre s. -æ subst. -i.zmeură. -i. l u p u n z.piedic/ă. lośajlæs) vb. -ie. a se face floare. -e adj. lupunz. a se bucura. -mata s. flori.m. magnòli/a. -ei. khanænqo ~orro coteţ de găini. -orre adj. stânjenire. xoraxano baÒno]. facilit/are. -e. şi p o]. (pătlăg/ea. ~o vast buchet de flori. bucur/os. -æ s. lopeţi. ban.f. 2. lokhorres adv.. lokh/orro. madikh conj. stare. ~e. -e s. -mata s. pl. -orri. ~e. . cuş/că. luv/orro. lutun/o. -ele) roşi/e.caban/ă. -i.f. loś. bucuri/e. -e.m. magàr/i. maj adv.m. lulug/i. lùng/o. floare. magazin. luludœme adj. înlesn/ire. -mata s. -e adj. M màćk/a. lośœl (perf. -i. l o ś a n œ l. ~o dubel ghiveci de flori. lopàt/a. l o ś a l i p e n. -e. m ï c a. lolœrr/i. al (a. luludænq/o. d u d e s q i r o v l i. lośajlæs) vb. -i. lulud/î.-e. -uræ s. luv. -mata s. -e adj. ~i. de flori. v. . curc/ă. -æ s. -ii. miau. lośal/o. -ite. ~a s. -e. -æ s. ~a s. -iri. -i. lonærd/o. -aţi. -e adj.f.f.f.f. -ată. curcan etc.m. -ate. luludæl/o. veveriţ/ă. -ări. uşur/are. mæw-mæw interj. magnoli/e. -æ s. -oase. -ită. ~ă. intr. -ii. -źi adj.) lol/o. -oasă. ~i. magazìn/o. v. a înflori. -i. -æ s. -i.f. v. lov/o. ale) florilor. (aćhavni) frân/ă. -e. lośi/pen [-mos]. -ele. -uræ s. -e s.lokhæri/pen [-mos]. lośali/pen [-mos]. v. săr/at. lutun/i. (în unele dialecte) ućo. -e s.miau. -ate. ai. uşurel. -ări. -e adj. x e r. împiedicare. ~i [ v. -ări. lolikangl/i. -oşi. roş/u.f. lopïnz.æ s. lol/i.deşi. luludisajlæs) vb. uşur/el. l u l u d æ n q o. balano ~orro cocină de porc. -i. ~ă.m.f.m. curcan. lośalipnaça cu bucurie.m. vesel. colib/ă.m.1. -e adj. ~a s. luludœl (perf. lupùnz/o. creastă/creste (de cocoş. găină. lolan‡/i. -o. v. ~i. -e s.m. -ea [-ică]. -i [var. l u p u n z. -e s. -e. ~e.f. -e. -i. cu toate că. stări de bucuri/e.m. refl. l u l u d î.f. lupunzi/pen [-mos]. -i. -ată. v. zinzardo ].uşurinţ/ă. lopată. s. -æ s.m. f.m. înflor/at. -ări. -e s. -iţi. luludĕnçar cu flori. şi sin.f.

f. 1. primii. me la cazul acuz. întâlnir/e. maladilæs) vb. -oşi. -i. manresq/o. maladilæs) vb. marn/o. mak-mak! interj.m. ai.m. refl. màm/i. maśkarençar cu mijloace. masal/o. cărn/os. semnificaţi/e. marcidives. mardæs) vb. -i. ~a s. màrta s. al (a. t r i n t o n a j ]. ale) omului. mandai/pen [-mos]. ~a s. manuś. -i. -e adj. manuśen pe oameni. a cere. -e. -e. -e. al (a. -ite. ai. -e adj. de om. -e s.f. -i. manginençar cu mărfuri. marfă.mac! maladi/pen [-mos]. maimuţoi. ~e. mangin. -i. -e. manuśenθe în( la) oameni. -i. -e. tr.carnivor. -e. pestriţ.m. m a l a d i p e n. ~a s. cărnuri. om. -i. maimuţ/ă. ~a s. -i. man pron. mac . -i. -oasă. hartă. maruthal/o. ale) cărnii. pe mine.f.f. -æ s.m. manr/o. -e adj.. -e adj. -ită. ~ă.m. tr. v. ~ă. mărar. -iţi.m. märàro s. -i. brâu. -oasă. -e adj. ~e lava cuvinte cu sens opus. nor.m.m. -e s. masesq/o. -æ s. -e s. -e. -oşi. al (a. pâin/e. -e. primul. -mata s. -oace. oameni. bunic/ă. ~e. anteri/or.(anat. măcelar. maladœ/pen [-mos].majanglutn/o.m. de pâine.m.f.m. -i. -i. al (a. masàr/i. de oameni. -e adj. -ori. m a l a d œ v e l. mamuxal/o. -oase. masxaln/o. mamujutn/o. manuśesq/o. v. ~i. -e. prima. . ale) oamenilor. -e adj. mas. mă. maśkar. ai. a bate. refl. -e s. -mata s. -e adj. manuśençar cu oameni.m. majmùn/a. opuşi. ~i. -oase. -e. -e adj. -e.m. -i.f. şi t i r d a r a j. (despre praf) ~ o pràxo a scutura. de carne. manglæs) vb. -oară. maladœl ( perf. -e s. hărţi. margarină. nor/os. -i. maruth. marel (perf. màp/a. manuśenθar de la (din). opuse. -mata s. s. -e adj. mangel ( perf. carne. m-. zilele de) marţi. a ruga. mijl/oc. mărfuri. opus. margarìna s. maimuţoi. de mai înainte. -i. a se întâlni. ~i. primele. -oare.~ă. ~ă.)organ. ai. -e. ~e. v. maşin/ă. m a n r o. ~a s. -e adj. maladil/o. ~i. (ziua.m. ale) pâinii. ~a s. majmùn/i. (luna) martie [v.m. pers. -e. porumbac. -æ s. -i. maladœvel ( perf. -e. întâln/it.. de (către) despre oameni. -i. manuśenq/o. ~i. prep. maśìn/a.

~ă. -æ s. adj. melaxn/o. reacţie reciprocă. între.brâie. -uræ s. 1. metòd/a. bine. v. -i. v. -e. şi vestes]. masă. ~e. v. măsuţ/ă. -uræ s. minut. al (a. -e adj. pers. ministru.m. minùt/o.m. mest/o. mâţ/ă. mezaq/o. -e adj. -i. (în mod) liber. -i.f. ministerosq/o. (spoit. misìr/i. a ierta ( despre păcate) [var. men. -i. ~e. în mijlocul. de vară. mesmerigutn/o. ~ă. al (a. -e adj. ~a s. -æ s. mïc/a. rætæqi ~i noptieră.f. -e adj. şi: xìlæda].m. ~e. mïndro adj. -ă. invar. -mata s. mukhel ]. -e. minoritèt/a. miriklŭtn/o. mïc/a. mirikl/o.f. mètr/o. m a t e r i à l o. -ite.2. ministerosθar de la (din) minister. mărge/a.) urs. m i r r o. -ie. ~e. -i. v. liber. -uræ s. -i. -e. gât. -e s. maśkarrelàci/a. misalæqe adv. -ăţi. ~e.f. ~i. mez. şi: r i ć h (i n o). -i. metodençar cu metode. mesti/pen [-mos]. -e. mirr/o. maro.m. mezorr/i. metod/ă.f. de exemplu. -i. -ii. al meu. prep. v. . -uræ s. a părăsi. maśkarreàkci/a. invar. microbuz. mie. mir/o. mi/a.. -e s. -i. metrou. -e s. -e adj. ~i. minorit/ate.f. adj. printre. -iţi. -æ s. pisic/ă. al (a. f. împodob/it. -e s. milajesq/o. -e s. misal. misìr.m.f. ~ă. a mea.f. ~e. -uræ s. veri. mii [ v. minimàlo adj. ministèr/o. miśto adv. -i. ~a s. -e s. -ită. -uræ s. m i n ù t o. miniştri. -e adj. murdar. -e. dintre. -e s. mese. interrelaţi/e. ~i làmpa veioză. libert/ate. pisic/ă. -e. urşi. v. -ăţi. materiàl/i. ~i. ale) ministerului. milaj. ~ă. -e. mulæs) vb. minister.f. metrò/wo. -e pron. me pron. metr/u. de sus. -e. -e. -e adj.m. 2. pos.m.gutup ]. -e. dim. -e adj. a muri. -e.m. m i s ì r i. ~i. -e. degajat [v. ai. şi: korr. ai mei. -i. mesmerutn/o. de minister.m. ai.. ale mele. eu. -e. -ele. -i. ~uri [ v. -e. ~e.f. ~e. tr. ai. -e s. ~a s. castan/iu. -e adj. ~i. ale) mesei. sudic.. melal/o. de miază-zi. merel ( perf. mestes adv.. minimal. vară. -e. exempl/u. mèza. ~a s. -i.uræ s. v. materiàl/o. mikrobùz/o. ~e. -i. -i. a lăsa.f. ~ri. m e s m e r i g u t n o. pos. în centrul. porumb.m.f. mìśk/a. ~i. -e pron. ~æ s. minìstr/o.mekhlæs) vb. şaten.m. -e s. mekhel ( perf. -e.m. intr. -e. m è z a. mândr/u.m. ~e. material. ale) verii. . de masă. -i. -ii. -e s. -e adj. minùt/a.

-i. motorìna s. -i. lădiţ/ă. -e. -i: dandenqi ~i perie de dinţi. -e adj. de moment. adj. peri/e. -ată. al (a. -uræ s. mothovel ( perf. (dim. -e. v. -e s. cufăr. -e adj. mothovdæs) vb. pustikenqo ~ raft. -i. mùr/a. -e pron. vb. v. -uræ s. ladă. -oare. v. molipnaça cu valoare. mothovdæs) vb. valor/os. -oare.f. ~uri. al (a.m. ~a s. pos. v. municipi/u. mobilierur„nq/o. moli/pen [-mos]. costisit/or. ~i. -oasă.m. -ele. sapunesqo moxtonorro savonieră.. adj. m i r r o. ~i. morkòj. ai. -oşi. tr. ~a s..f.. mòd/o. -æ s. mjaw-mjaw interj. m o t h o v e l. ~ă. dim. -e adj. lăzi. mod. -i. k a l œ r r i. -i. cufăraş.m. al (a. -e. ~æ s. mothol ( perf. -e. intr. bărb/at. ~ă. intr. ~e. mothovi/pen [-mos]. valoare. mol. mujutn/o. ale) mobilierelor. -e pron. ~e. -e. mujalutn/o. momel/i. al (a.f. -e. -e. moràl/a. -uræ s.m. moment. moxton/orro. ale) modului. -e. mobilime adj. -i.m. de mod. ai. a vorbi. mjawkerel ( perf. ~ă. -oşi. -e adj. miau. moral/ă. preţi/os. opaiţ. modulesq/o. modul. morcov. oral. -e. -aţi. -i. -iţi. -i. a spune.f. lumân/are. relat/at. -e pron. -e. -i.invar.m. -i.f.m. -mata s. -e adj. ~e. -uræ s. v. ale) modulului. monumènt/o. intr. -e..mïnr/o. ~e. -æ s. mosq/o.miau. m i r r o. -e adj. -oasă. ai. a relata. al (a. ~e. modosq/o. mujutnes adv. -i. munićìpi/o. modùl/o. -e. ~e. a mieuna. -æ s. ~e. momelœrr/i. ~uri. mobil/ă. -oase. ~a s. motorină. -ată. mobil/at.f. -e s. ale) gurii. valori. cuti/e. morn/i. a expune.f. -e. vorb/it. v. de mobiliere. -e. m u r r o. -e adj. de modul. pos. -e s. ai. mobilier.) lumânor/ea. molkuć adj. ale) momentului. relat/are. -se.m. -ări. moxton. vin. ai. -ite. ai. de faţă. ale) feţei. -e pron. pos. ~ă. -aţi. -e. spu/şi. pos. mur/o. mùc/a. -mata s. -e. m ï c a. -i. adj.m. -uræ s. -ate.m. m e k h e l. -ări.m.f. mothowd/o. oral. -e. invar. ~i. v. momentosq/o. reprezentativ. -oase. murr/o. ~i. cutiuţ/ă. adj. murś. -ate. .scump. munr/o. al (a. caset/ă. ~e. -i. mukhel ( perf. spuner/e. -e s. -ori. mjawkerdæs) vb. -i.mukhlæs) v. -e. -orre s. spus. cufere. -ită. mobilièr/o. de gură. -i. m i r r o. mòbil/a. -e adj.f.

aśti(sar)el precedat de negaţia na) a nu putea să. tr. 2. -e. m u ś k a l o. nanærel (perf.. -i. nakhel ( perf. najol (perf. -oare. ~i. a dezbrăca.. nu. -oare. (spoit. ~a s. v. naisardæs) vb. mirosit/or. nasuli/pen [-mos]. a face baie [ v. nakhavi/pen [-mos]. a mulţumi. napal so constr. -e adj.m. al (a. a scălda. nu este. nangœ(ve)l ( perf. -i. nakhavel ( perf. leneş. ~ă. al (a. -e adj. muśkal/o. nakh. intr.. muzè/o. -mata s. -e adj. 1.m. rea. -ate.refl. murś/orro. (anat. ~e 2.2. narcis/ă. bolnav.. naisarel ( perf. n a i s a r e l. . a se dezbrăca. nakhlæs) vb. nakhi/pen [-mos]. formată din negaţia na şi verbul si ) nu există. ~i. nasul adj. nasvalenq/o. -orre s. a se N na adv. n .a ś t i s a r e l. subst. naśindoj alergând. a fugi. petrecer/e. najilæs) vb. v. cadă. -e. v. antebraţ. -mata s. despui/at. a mugi. vb. goale. ~a s. şi: najol]. ~uri. narcìs/a. -aţi. refl. ale) bărbatului. -e adj. muśajlæs) vb.f. -e adj. intr. nanilæs) vb. răi. -ei. muśal (perf. a traduce. -i. intr. dim. subst. îmbăier/e. naślæs) vb. na-i (constr. ~e. nangærel (perf. naj. nangilæs ) vb. trecer/e.m.m. tr. II. nangi/pen [-mos]. a traversa. m.. de bolnavi. muwkerel ( perf. nanœvel (perf. tr. musai. v. -i.după ce. a trece (ceva). răutate. muśal/o. -e. natùra s. -i. muwkerdæs) vb. 2. intr.mata s. a lenevi. naisardæs) vb. ~e. rău. nanœpnasq/o. -i. -uræ s. nais ( perf. traducer/e. nangœ/pen [mos]. a trece. ai. -mata s. n-aśtisarel constr. mus/i.. tr. nang/o. a face baie cuiva. nakawdæs) vb.1. deget. adj. -e. de baie. nanærdæs) vb. -e..f. -i. n-aśtisardæs) constr. (formată din vb. gol.murśesq/o. ~a s. a se despuia. I. -æ s. ~i. intr.m. muzeu. -i. -e. nasval/o. musaj adv. răutăţi.) 1. -e s. ~ă. nangærdæs) vb. a alerga. -e adj. natură.f. -i nan. n-aśti (perf.m. de bărbat. goi. -i. ~i. trecer/e.m. ale) bolnavilor. a nu fi posibil. -e. -mata s. -i. m. nanærlin. 1. muzee. băi [ = thovipnasqi livni]. căzi. -i a ceva prin ceva.m. ai. invar.m. rele. -ori. goală. a despuia. bolnav..) omuşor. nas. goliciun/e. vb. -e adj.. ~e. scălda. naśel (perf. baie. ~a s. -ată. a nu fi apt/capabil să facă/ întreprindă ceva. neg. n a n œ v e l. bărbăţ/el.f. -i. -e. intr.

nić adv. v o j. -e adj. noj.) oper/ă. -e adj.f. câteva. -i. nici. intr. nòcia. -e. i n g e r d o. noi. v. nikerdæs) vb. nom. nev/o. ale) naturii. v. omonìm/o. -uræ s. invar. nouă.m.f. nòrm/a. ninkerel (perf. sus. tr.naturaq/o. pl. -æ s. opral prep. ~i. -i. tr. nom. nepòt/a. tr. obiectiv. navn/i. n a.m. on pron.. nivèl/o. ai.. okolaver pron.m. ~uri [ = ratesqe paśutne].f.. a nota. -e. nume. şi vordorigutno]. dem. ~e. O o art.şi: ùnuko ]. ùnuka ]. -e adj. ~e. una. opre adv.. ~e. v. nekobor adj. -uræ s. nivèl/i. ai. nìśte art. pers. -i. şi. nivosθe la nivel. i n k l œ l. câtva. opaś. ninkerd/o. v. nu. novèmbra s. oktòbra s. noi. n i v è l o. ni adv. luna) noiembrie. unele. deasupra. -e adj. -i. negativ. nav. nocienq/oro.: o raklo niklœl ( perf.f.m. unul. og/i. -e.f. la okaziaça cu ocazia. -e. -e pron. ningerel (perf. n o j. câtăva. tr. nùmaj adv. v. ninkerdæs) vb. ninklæs) vb. nepòt/o. de noţiuni. d î. -i. -ere adj. . numai. -i. ale) ocaziei. n o t i s arel. okaziaq/o.f. v. -e s. -uræ s.. -e. v. -e. -e. nepoat/ă. omonim. cealaltă.f. celelalte. în partea de sus.m. -i. -oţi [v. -e s. adv. noţiun/e.m. oj pron. -iri. v o n. de nord. celălalt. obiektìv/o. de ocazie. nou.f.m. ~e [v. ceilalţi.. -e. deloc. norm/ă. (muz. n i n k l œ l.nehot. n i n g e r e l. n i n k e r e l. ~ă. al (a. -æ v. negatìvo adj. -uræ s. ai. nirel (perf. (luna) octombrie. nume. notisardæs) vb. hot. v. adj. câţiva. notisarel ( perf. adj. ninklœl ( perf. notil ( perf. ningerdæs) vb. unii. nişte. nordutn/o. nivel. -ere.sg. nikerel ( perf. v. -uræ s.. nirdæs) vb. substantiv.m. -i. nesav/o. al ( a. ale) noţiunilor.pers. nehot. òper/a.. denumir/e. de natură. v. ~i. ~a s. ninklæs) vb. ningerd/o.f.m. din sus. ~e. ocazi/e. næm/o. ~e. -e s. v. deasupra.pentru s.a plivi. niv/o. nivel. -e adj. nordic. intr. al (a. tr. v. -e adj. v. n i n g e r d o. . notisardæs) vb.nep/ot. -i. -e [v. neam. nehot. -e. okàzi/a -e s. -æ s.f. p a ś. tr. -e s. ~e. ~a s. i n g e r e l.e s. de deasupra. v. ~a s.pron. -i.. ~ă. băiatul..

ale) orientării. -e adj. a deveni. târg. p a n æ l o. -i. apocopată după. ondilo. -æ s. -ări. apoasă. ore. -e adj. a se transforma în apă. -e adj. opral şi art. palemandæs) vb. opr-o vurdon desupra căruţei. pa urmată de art. card. ale) orelor.m.sg.sg. othe adv. ai. -e adj. intr. -i.. tr. panaìr/i.oare. ai. P pa prep. opral şi art. palem adv. din nou. palalprojektòr/o. panærel ( perf. adv. ovel (perf. palal în var. -e s. paxome adj. -e adj. -e. recapitul/are.m. a deveni apă.m. hot. a umezi. -e. panilæs) vb. a readuce. -i. bâlci. -i. stropit/oare. -e adj. reîntâlnir/e. -i. oră. palal în var. -aţi. orenq/o. după aceea. ape. ord. a da apă. -æ s. -mata s. apoase.opr-i phal deasupra tablei.adv. ~ă.f. ~e. o : opral o > opr-o : deasupra. iarăşi. panesq/o. panærn/i. -i. p-o. apoşi. palemmaladi/pen [-mos]. -ate.opr-i constr.. formată din prep. după. intr. apă. pan„sq/o. ondilæs) vb. -e.f. -e adj. -e adj. simplificată: pal-o. 2.f. gheţuri. pal prep. pala' prep. palal prep. v. oxtò num.. acolo. ~uri. p a n „ s q o.m. -e. pal-i. ~i. pan„nq/o. retrospectiv. iar. pa-l khera pe case.(inclusiv în var. al (a. al (a. de apă. . elidate: p-i. ~i.f. apos. palpaledikhipnasq/o. ale) apei. a mulţumi. de ore. opta. ale) apelor. . -e s. -e. p-äl [ïl ] pe. de ape. ai. palat. apoi. orientaciaq/o. a uda. palikerdæs) vb. panærdæs) vb. -uræ s. oraq/o. -ori. ai. îngheţ/at. pal-odova loc. òr/a. de orientare. hot. ov pron. opt. ~ă. -e. -i. -uræ s. -i. oxtòto num. al (a. palemanel (perf. pan/i.m. -e adj. -e. mai apoi. ~uri. ai. -ări. (formată din pal(al) şi (k)odova) după aceea. formată din prep. opr-o constr. v o v. palikerel (perf. palàt/o. pal-ël după. ~e. -ată. pajal/o.æ s.. paledikhi/pen [-mos]. tr. äl (sau: ïl ): pe.m. panœl (perf. -i. al (a. i : opral i > opr-i : deasupra. -e s. al optulea. hot. în spatele. ale) orei. -e. congelat/or. -mata s. paxoj. panæl/o. retroproiect/or.m. intr. paleder adv. de oră.pers. ~e. . reveder/e. -i. ~a s. -oare. paxarn/o..1. al (a. -i. orient/are. orientàci/a. formată din prep.m. gheaţă. orar. pa-l constr. -e.f.

adv. ~i.m. jekhtomilaj ]. -oase.m. -uræ s. pan‡to num. v. -i. ~ă. card. rar. -e. p a l i k e r e l.II. parn/o. paśpaśutn/o. a schimba.f. paśi/pen [-mos]. -e s.f. -mata s. ~a s. -e s. parc.v. pantalon.m. jumăt/ate.sm.pantalùn/a. pe lângă.II. reveni. paślærel (perf. -e s. paśutn/o. gâşti. paśmilaesq/o. -e. poveşti. tr. ~e. gâscă. primăvara.f. paśa. -æ adv. a face schimb. pàpu(s). adverb. paśkernavn/i. ~uri. paśa-lenθe lângă ei (ele).intr. papagàl/o.. -i. -e adj. ~i. de primăvară. -e.ofil/it. pàrk/o. vineri (ziua de vineri). revene.şorţ. pat/o. şi: paśal prep. pàrk/os. limitrof. paraśtuj s. I. -aţi. răcor/os. tr. parvarn/o. blond. -uræ s. paśsovel (perf. parvarel (perf. paśasal (perf. ai. prep. paruvel (perf. paśmilaje adv. v. paś s. -e. blonzi. intr. v. -e.m. ~uri. ~uræ s. ~ă. parc.a culca pe cineva. papagal. -iţi. ~i. -a s. rond. paś-i len lângă gârlă. -e adj. -e adj.( paś < paśal) lângă. -i. p r avarel. ~i. -mata s. apropier/e. prep. -i. parikerel (perf. -ită. paramìć/i. ~uri.intr.: dopaś.paślærdæs) vb. al cincilea.prep. paśavi/pen [-mos]. a s a n d œ l.m. ale) primăverii. împrejurim/e. alb. blonde [v. a dormita. -i.f. paśpajal/o. ~e. opaś ].. adv. strat. adjectiv. al (a. ~uri. -i. -ate. -oşi. ~i [v. cinci. -e. paś. -i. schimb. paśpanæl/o. ~i. ~ă. -e adj. -ăţi [var. paśasajlæs) vb. .m. -e adj. ~a s. -æ s.f. alături de. ~i.m. a cincea. -e. ~uri [ v.m. -i. -e. ord. I. lângă. -ări. (var. -ată. poveste. simplificată a prep. bunic. :ternomilaj. -oasă. pastern/o. paruvi/pen [-mos]. parvardæs) vb. -e adj. parkosθar din parc. ~e. p r a v a r n o.ël rukha lângă copaci. şi: lëmujalo] paśe adv. -eri [sin. -e s. p a ś p a n æ l o. pe aproape. paśśuk/o. paśsovlæs) vb. paśmilaj. ~e. -i. v. -uræ s. -i . reavăn. kätrìnca ].m. reavănă. paśśilal/o. pastren/o. de lângă. ~e.m. şi xoleva ].m. tr.f. -mata s. papin. în timpul primăverii. s. paśgàlben/o. paruvdæs) vb. prep. paśal ): lângă. paśnavn/i. -ite. le ~ençar cu papagalii. pan‡ num. aproape. -i. apropi/at. primăv/ară. v. schimb/are. ~uri (de flori). paś-o gav lângă sat. p a s t e r n o. -e adj. parikerdæs) vb. -e adj.m. -a [-i] adj.

f. -e adj. fript. refl. al său (personal). -i. oal/ă. -æ s. -e. copt. I. -i.f.l. penq/o. ~i. pek/o. ale) vecinilor.m. v. tr. II. tr. -e s. piśel (perf. cartier.m. -e.pat/orro. -e. se. p. pätrunźèlo s. a demola. -i. ~e. patradî s. ai. -æ s. pos. -ele. -i. pl. tr.f. -e pron.. subst. -œrræ s. -e. ale sale (personale). v.prăj/it. -e. p a . peròn/o. pastel. alun/ă. -i.m. p e s.f. păun. perd/ea. adj. pendexlin. veveriţ/ă. ~a s. perutnenq/o. intr. -ită. .m. prăj/it. -e adj. v. peklæs) vb. dobor/ât. frip/ţi. adj. -e.m. prăjir/e. -i. pir/o. a prăji. ai săi (personali). pros/op. -i. a din prep.. pelæs) vb. s.m. ~i. pirr/o. ~a s. ~a [-æ] s. -e. -e. patrin.m. pekel (perf.. a sa (personală). pentèl/i. v. intr. coacer/e. per/o. a coace. -oane de ceară. pekœl (perf.f. f. -e.strătuleţ. m. p a t r i n. a lor (proprie). -i. de perdea. -ate. copţi. p-ël constr. tr.) se. alun.f. -ite. ël ) v.m. adj. pauj. perdeluţ/ă. śaneli ]. -âtă. -e adj. -ată. perel (perf.m.: vecin/ă. -e adj.f. arse. -e. pes pron. per/on. ale) perdelei. perd/œrri. vecin. -æ s. (p. ~a s. peravd/o. p i r r o. p u n r o. a III-a. -e. peklæs) vb. pa înaintea art. a pârli. în var. p-ë l. -ită. peravdæs) vb. -uræ s. coapte. -æ s. v. a bea. -oane. peravel (perf. sg. patrinençar cu frunze. mahala. dărâm/at.f. v. -e s. p e k e l. pendexn/i. perdæq/o. perd/î. ~ă. p e n d e x a l i.a plăcea. adj. simplificată < pesqi : a sa ( personală). pendex. pen pron. sărbătoarea de Paşte. ~i rrovli galerie. ~ă. pl. ~le. ~a s. a frige. -aţi. -ite. ~e.2. crei/on. ~i. ~e. -orre s. pe pron. -iţi. tr. v. arşi. pătlăg/ea. ~e. -e s. a cădea.f. -uræ s.. -mata s. ars. plaćal (perf. refl. -oape. -e pron. hot. -iţi.. subst. -ţi. pedagogikan/o.) pisic/ă. -æ s. -ită. a III-a. al (a. refl.f. dim. -e. dim. şi: mŸca.f. (rar: dośel) a mulge. piślæs) vb. -e adj. 1. paşte. refl. ~i. peki/pen [-mos]. frunz/ă. -i [v.. ~uri. -e.. pos. -e adj. -æ s. piel (perf. -te. pillæs) vb. pătrunjel. -i. -âţi. a dărâma. pesq/o. pârl/it. plaćandilæs) vb. pisaj. al (a. pir/i. a măcina. tr. p-i pron. al lor (propriu). -e. coaptă. a doborî. -âte. pedagogic. perfòrmer/o. piśtìr/i. ai lor (proprii). perutn/o. ale lor (proprii). (spoit.. pendexal/i.f.f. -i. -ele.m. pärädàj/ka -ke [-ći] s. patræ s.: vecin. ~i. -e. performer. ~ă. ( formată prin elidarea voc. ~ă. ai. -ite. p-el constr. de vecini. ~i. -i.m.

poxtan. -e adj.m. prefectur/ă. a alimenta pe cineva. fotografi/e. ~i. postin. dim. ~e. a încălţa.f. lână. -e adj. podîsarel ( perf. pośomaq/o. afiş. -i. p o d î s a r e l.2. tr 1. -i. v. p l a i n e n q o. plainaq/o. -e. -e s. tr. .f. cozi. plainenq/o.blană. -e adj. -uræ s. ai.f. al (a. ~ă. v. pokindæs) vb. plòd/o. -e. pośtaq/o.f. -uræ s. ~ă. pràktiko adj. plaj. -e adj.f. -i. prefektùr/a. ~a s.[ var. -e adj. -œrræ s. ~ă. a plăti. p o r i. plàstiko adj. plug. ~i. ~e. -e s. ai. plajenq/o. marel o ~ a scutura praful. invar. -e adj. ai. ~uri. ţesătur/ă. al (a. v. p a. -e.f. -e adj. ~i. v. plaţi. tutor. v. ~a s. urcuş. -e. -e s. po‡isardæs) vb.f.. p o d î s a r e l. ~a s. -uræ s. ~a s. v. -i. -e s. pòśt/a. ~i. -æ s.erf. de litoral.m. -i. -e adj.m. postav. p o ś t i n. pravarn/o. poşt/ă. -e.f. tr. prdal prep. ~i. plat. -e. porik. mai [v. -uræ s. ~uri. montan. ale) poştei. ale) plăţii. plastic. de munţi. -e.v. ~ă. plăc/ut. pòś/a.m. ~i. plàn/o.m. -i. pośom s. ~uri. -oace. portokàl/a.m. covoraş. pravardæs) vb. -e s. p l a k à t o. de plată.plaćandil/o. -e s. fular. -e. a hrăni. hus/ă. -e. i n t æ l. ~a s. plaźaq/o. podema s. muntic/el. -e. întreţinător. ale) munţilor. -i. -e. podîsardæs) vb. practic.m.f. -æ s. -e s. invar. prep.f. tr. podil ( perf. adv.2.: parvarel]. p-o constr. a achita. şub/ă. por/i.f. -e. plaj/ă. munte. v. ~uri. ~uri. plàto adj. 1. -i. p o d î l. al (a. plakàt/o. -ută. podîl (perf. po‡isarel ( perf. -ute. plate. -e s. munţi. blănuri. refl. poz/ă. -e. coadă. -e. pòz/a. -i. -e. plain.. plùg/o. de poştă. plan. de munte.m. poştaş. podîsajlæs) vb. ale) lânii. al (a. podisardæs) vb. podisajlæs) vb. de plajă..f. ~e. -e s. ai. tr.refl. plakàt/a. de lână. ale) plajei. ~i. ai. pràxo s. po adv. p l a i n . ~e. suiş. pokimasq/o. pośtàś/i. -ei. -i.praf.m. a potcovi.f. v. pośtaθar din (de la ) poştă. pokinel (perf. plain/œrri. -uţi. b u z e x. pośtin. portocal/ă. ~e. v. şi m a j ]. ponæv/a. pânz/ă. pravarel (perf. ~e. ~ pes a se încălţa. pl. podisarel ( p. v.m. ~a s. plàź/a. al (a. p h e r r. -i. coj/oc.m. invar.

f. v. -uræ s. provizi/e. a primi. -e. -i. a (re)cunoaşte. pućhipnasq/o. -e adj. tr. -aţi. a prezenta. prin‡arel (perf. -i. program/ă. -e. ale) produselor. ale) manualului. pućhi/pen [-mos]. printisard/o. -e. prezidènt/o.m. ale) programei.f. carte. -i. -e adj.f. prestaţi/e.preokupàci/e. pućhimatenq/o. -e adj. -i. -i.f. ~e. de (re)cunoaştere.f. pregătir/e. -e. -orre s. -ate. ale) propoziţiei. al (a. progràm/a.tr. -ări. prestàci/a. -iţi.m. ai. tr. ai. -e s.f.f. lăbuţ/ă. -e adj.f.f. prezentisard/o. -i. (re)cunosc/ut. pustik. pustikaθe în manual. -e.f. pustikaq/o. program. -e adj. pici/or. -uræ s. -ată. -i. -e.f. -mata s. problem/ă. -e. manual.. produsisarel (perf. pusawdæs) vb. punrangisajlæs) vb. -e s. produsurenq/o. primări/e. a se descălţa. al (a. produsisardæs) vb. tr. cărţi. vechi.m. primisardæs) vb. -uţi. punr/orro. primisardæs) vb. cepe. -e s. cunosc/ut. prezentisarel (prezentisardæs) vb. al (a. -i. prezentàci/a. -ută. -i. primisarel (perf.m. propoziciaq/o. -e s. de propoziţie. -uræ s. -e.tr. de programă. problèm/a.m. întreb/are. -i.m. ale) întrebărilor. . picioruş. pustikaθar din manual. -i. al (a. prin‡ard/o. p r i n ‡ a r e l. pućhimatençar cu întrebări.m. prezent/are. preocup/are. prin‡andi/pen [-mos]. ai. -iţi. -mata s. ceapă. pućhlæs) vb. -i.m. ai. purum. -e. prin‡anel (perf. -æ s. vechi. primarì/a. prodùs/o. -e s. a întreba. de întrebări. tr. prin‡ari/pen [-mos]. prin‡anglæs) vb. a produce.f. tr. progràm/o. -e s. -e. -ări. v a k æ r i p e n. prodùkci/a. a înţepa. preparàci/a. -ări. tr. -i. -i. pućhel ( perf. programaq/o. (re)cunoaşter/e. ~a s. ~e. -uræ s. provìzi/a. propozìci/a. vechi. de întrebare. al (a. producţi/e. chestiun/e. prin‡arn/o. de produse. -ute. -e s. prezent/at. ~a s. -i. ~e. v.f. p r i m i s a r e l. veche. -e s. tipăr/it. ai. -e. procès/o. -e. produs. prin‡arn/i. -e s. pusavel (perf. pronùnci/a. punr/o. dim. al (a. primil (perf. -i s. ~e. al (a. -e s. refl. proces. -e adj. de manual. punrangœ(ve)l (perf. ~e.f. -e adj. -ite. -oare. -e adj. preşedin/te. prin‡aripnasq/o. cunoscut/ă. -e. propoziţi/e. ai. -ită. -i. -uţi. puran/o. -e adj. ale) (re)cunoaşterii. -e adj. -i. p r i n ‡ a r i p e n. ale) întrebării.m. -e. ai. -i. prin‡ardæs) vb. -i. -e s. -e s. -e adj. -mata s.m. -e.

-i. phangli/pen [-mos]. v. -e adj. Ph phabaj. ~a [-æ] s. putardi/pen [-mos]. -i. -aţi. de manuale. phandl/o.m. spuner/e. -e. -e. -e adj. spus. klasaqo ~ catalogul clasei. ai.f. phen. -e adj. mere. scândur/ă. catal/og. -e. v. phendă) vb.bentiţ/ă.. zise. al (a. -e. intr. -ări. -e adj.m.2. -isă. p u t a r i p e n. v. zicer/e. phandavn/i. puzgand/i. greu. relat/at. phandipnasq/o. phenel (perf. legătur/ă. tr. -i. (a. phendipnasq/o. p h a n d l i p e n 2.f. putardæs) vb. patin/ă. phabœvel ( perf.registr/u. 2. a se bronza. t r e ś. grea. spuse. phandlin. ai. -e. -i.pustikaq/oro. -e. a spune. phend/o. -e adj. -i. grei. legări. desch/is. -e. ~ă. banderol/ă. -ată. măr. a deschide. -ise. phangl/o. p u s t i k a q o. phandli/pen [-mos].f. -mata s.m. phal. ~a s. -ate. a lega. -mata s. puşcări/e. -i. ~a s. -i. ai. tabl/ă. -e. de legătură. soră.m. -e adj.f. -e (de scris) kali ~ [sau: skolaqi ~]. -i. -i. ale) relatării. ~o moxton raft. plăcuţ/ă. -aţi. pustikelin. grele. putari/pen [-mos]. -e. -mata s. blăni. ~a [~æ] s. -ere adj.1.f. de relatare. -ată. v. -iri. v. deschider/e. . putardæs) vb. a se arde. ale) manualelor. pustikenq/o. de soră. relat/are. phar/o. 1. ai. -i [var. -e. -æ s. intr. tr. conjuncţi/e. al (a. -ate. -ăţi. phari/pen [-mos]. al (a. ~a [ phaba] s. ~ă. -i. -i. ~e lava cuvinte de legătură. p h a n d l i p e n. -e.f. ~a s. zişi. -æ s. tr.1. bibliotec/ă. -i.m. -mata s. -ere. a relata. phal/œrri. phenăq/o. phandel (perf.m.2. ai. legare. de spunere. -e s.m. putrel ( perf. -i. phand. dificult/ate. phabulăs) vb. greut/ate.m.blană. tr. -i. -e adj. surori. putard/o. phendi/pen [-mos]. zis.scânduric/ă. phandlæs) vb. p u t a r e l. a zice. -i. -e adj. konÂùnkcia]. phakva‡val/o. -i. pharipnasθe în dificultate. gunojesqi ~œrri făraş. -oage. -e adj. al (a. e puzgand„nçar cu patinele. -mata s. -i. -i. -œrræ s. putarel ( perf. ~ ă s. p h a n d l o. v. ale) surorii. -e. -ăţi. p h a n d l i p n a s q o. v.m. -mata s. -e adj. ale) legăturii.f. -e. -işi. -e. -e.f. phanglipnasq/o. leg/at. pustikva‡. spuşi. ale) spunerii.

-i. phukl/o. -ate. pas. -e. purtând. fudul. pherdăs) vb. -ări. pai. intr. umfl/at. ţări. ai. phirawindos plimbând. umblet. -ească. -aţi. mândr/u. phral. -mata s. ale ) plimbării. -ate. -e. plimb/are. -i. -e adj.m. -e. ~e. plimb/at. fruct. phird/o. ~uri. pas. colind/at. frùkto]. a cutreiera. plin. -e s. ~ă. fraţi. subst.cutreierând). phurdăs) vb. -eşti. phiripnasq/o.m.m. m. -e adj. phirel (perf. livadă.m. -i. subst. -i. p h e r d o. livezi. al ( a. -eşti. -i. de pai. -i. paşi. phuv. de bătrâni. -aţi. ~ă. -ate. a umbla îmbrăcat în ceva. purt/at. ai. II. f. ale) bătrânilor. al ( a. ~i. bătrân/ă. -i. -i. m. -e. experiment/at. -e adj. al (a. ale) pământului. paşi. -ată. -aţi. ~ă. II. pherrenq/o. .f. ale) paiului. a colinda. -aţi. -e. ~a s. ţanţoş.. -e. -e. bătrân/esc. -i. ~uri. phirerel phralikan/o. artìsto]. -aţi. cutreier/at. -e adj. artist. ţinut. ~e.f. umplut. bătrân. -e adj. -i. a umbla. -e adj. ai. a acoperi (despre tematică). de călătorie. phuvæq/o. -ate. de frate. umplu/ţi. -eşti. ai. phiravel ( perf. -eşti.f. phir. de bătrân. ~ă s. bătrân/esc. al (a.f. frate. ~a [-æ] s. al (a. R . -ate. ~i. -eşti. de plimbare. -e adj. phirawdăs) vb. pământ. -ată. -ească. phrali/pen [-mos]. -e adj. a umple. phiravd/o. artişti [sin.f. -i. ~e. de fructe. ~e [v. pherr. -i. -mata s. frăţi/e. a plimba. al (a. ~e. -e. a purta. subst. pherel (perf. e. f. -ate. phirindoj umblând (colindând. a sufla. -aţi. ~æ s. -ări. phusesq/o. ~i. -ă. 2. bătrân. ~i. phurdel ( perf.pherdin/o. pherrelin. phuresq/o. de pământ. -i. -ate. ţară. -e adj. phur/i.. -æ adj. -e. phurenq/o. umbl/are. ~e. pherd/o. -aţi. ai. -ată.m. -ată. -ească. v. ~i. 1. -ată. phiri/pen [-mos]. -i. -e adj. ~e. ~i. -i. phralesq/o. ai. phus. -e. bătrân/ă. -e adj. tr. -e adj. ~a [ă] s. fructifer. -e adj. de voiaj. ~a s. -e. vers/at. ale) bătrânului. umbl/at. adj. ale) fratelui. phutærd/o. tr. -eşti. I. -e. ~ă s. I. -aţi.ată.frăţ/esc. intr. a purta ceva. phur/o. -e adj. -e. subst. ~ă. -i. phirdăs) vb. phurt. adj. -e adj. -te. -ată. şi: plòdo. -e. phirn/o. e. i balval ~ suflă vântul. -ată.

-aţi. seri. -e adj.m. ~e. rakhlæs) vb. găsitor. ai. -i.raćn/i. relevant. ramur/ă. ~uri. -e s. -e adj. a guverna. crengi. -e. rætœ(rig)utn/o. rendavilæs) vb. ordon/at. -e. reprezentàci/a. ale) culorilor. (p. -e s.tr. relevànto adj. al (a. -aţi. rekomendàci/a. -ii. -ate. ale) serii. seară. rachet/ă. -e adj. -i. ale) relaţiilor. -e. -ată. ~i mezorri noptieră.3. -ări. -e adj. ~e.m. rakhn/o. tirro (tœ) rajimos domnia ta (dumneata). -ite. relièf/o. ai. rakhel (perf. -i. -ieţi. 2. -oase ræt. rekapitulàci/a. -ate. -i. creangă. -e. al (a. -e s. găs/it. -iţi.f. ai.f. rakèt/a. rendavel (perf. răţoi. de vest. -e adj.m. îngrijitor. al (a. a domni. noapte. rakhl/o. raţ/ă. sânge. -e s. rend. ~a s.1. ranglærel (perf. ~uri. ranglærdæs) vb.m. -e adj. ~a s. a realiza. culori. -e adj. relacienq/o. relaţi/e. al ( a. ilustr/at. al (a. -e s. -i. ranglime adj. -i. reprezent/are. rendarel (perf. a colora. al (a. r a n g l æ r d o. -i. rang. uræ s. ai. ranglærd/o. -e adj. a pune în ordine. -i. -uræ s.m. culoare. -e. de relaţii. ~ă.: a r a k h e l]. sânger/os. -aţi. tr. -ată. realiz/at. (despre exprimare) nuanţ/at. color/at. păz/it. raxami rajarel (perf.f. -e s. -ite. dichis/it. ~i. -i. -i. -e s. ~a s. -i. -ită. recapitul/are. a ilustra. nopţi. . -e. 1. -ăţi. ranik. de seară. -e. de sânge.f. r æ t œ ( r i g ) u t n o.f. -ite [ var. relatìvo adj. -e adj. invar. ratval/o. ai. -ită.f. -ată. ~a [-æ] s. rangl„nq/o. ratesq/o. de relief. raft. -ele. a arnja. -æ s. -ări. ~i.m. -i.f. radio. -iţi. -mata s.a rândui. -i. -i. rætæq/o. raji/pen. ràdi/o.f. -e. ~ă. -e. ale ) reliefului. -e. invar. ~te. -i. autorit/ate. -ată. v. recomand/are. ~e. ale ) sângelui. relàci/a. -ări. -aţi. -e adj. ai. -ate. vestic. tr. portocal/iu. tr.v. ale) nopţii. relief. băi/at. domni/e. rakl/o. ~i.f. rætºtn/o. -e adj. relativ. -ate. rând. rendardæs)vb. -æ s.tr. ext..2. raćn/o. [-mos]. r e n d a r e l. -iţi.v.-ită. -ate. de noapte.f. -e. -e.m. reliefosq/o.: a r a k h l o ]. ~uri.m. a cârmui. -uræ s.) guvern. tr. rendval/o. -e adj. -i. rajardæs) vb. -oasă. realizisard/o. răţoi. rat s. -i. -ată. -e. vops/ea. -i. rangl/i. -e. paznic. -e.m. ~uri. de culori. a găsi [ var. -e. relevan/ţi. -aţi. ordin/e. realizisardæs) vb. ~ă. realizisarel (perf. -e s. -ie. ~i. ~i. ràft/o(s). -e adj. ranćol/o. -ii. -oşi.

a reprezenta. rovllæs. rezolvisarel ( perf. roze. a căuta. ròkl/i. -e s.œrræ s. -ite. rugil (perf. de rol. intr. -e adj. -uræ s. -iţi. le res„nar din (de la) scopurile. r e s t a u r à n t o. -i. pagin/ă. -e adj. a delimita în părţi. -iri. ~uri. -e. res. respektosq/o. băţ. rovel (perf. a rezolva. -i. respektisardæs) vb. a plânge. r u k h e n q o. ~i.f. -e. -æ s. respèkt/o(s).m. vakæripnasqe ~a. ursoaic/ă. -i. -e. ròl/o.m. -i. rezolvisardæs) vb. rigærd/o. s. -e adj. bast/on. reprezentisardæs) vb.f. urşi.f. -e adj. rozi. rodindoj (rodindos) căutând. tr.f. restaurànt/i. rezùlt/a. resel ( perf.-i. ~a s. rodæs) vb. -e. r u g i s a r e l. rol. ale) rolului.m. dim. -e. rezidènc/a. beţe.m. al ( a. părţi. rezultat. rovl/i. margin/e. de respect. rodel (perf. ai. ~uri. respektisarel ( perf. v. -uræ s. -æ s. al (a. tr.reprezentisard/o. -e s. v. a ruga. rig. rigærdæs) vb.m. -æ s. -i.. a deplânge. rovl/œrri. ~e. ai. la resaça cu scopul. -i. ~e. parte.intr. reprezentisarel ( perf. ~a s. ~uri. -oare. rićh. a respecta. a fi suficient [var. -e. reprezent/at. ~a s. rigenre rigenq/o. -e s. respect. . urs. ~e. rićhin/o. ale) părţilor. al (a. -i. -ate.ţel. ale) scopului. beţiş/or. -æ v. -uræ s. -oane. -e adj. -e. ~a s. resaq/o. ròl/i.m. -i. ~i. ale) respectului. rochi/e.m. cârj/ă. tr. -e adj. truposqe ~a părţile corpului.f. împărţ/it. -ere. latur/ă. -æ s. al (a. -e. restaurànt/o. -i. -æ s. al (a. rigærel (perf.f.a schelălăi. scop. rugisarel (perf. -e adj. rukhenq/o. tr. intr. -e. v. dudesqi ~i lustră. rovbaślæs) vb.f. ai.f. rovbaśel ( perf. resun/i. . rićhin/i. tr. tr. tr. de pom (copac). -aţi. r i ć h. -ită. ale ) pomilor (copacilor). -i. vulp/e. rukhenq/oro. roz. rozol/o.f. rugisardæs) vb.. a scheuna. de politeţe. rukh.: a r e s e l ]. r ò l o. reşedinţ/ă.a împărţi.f. rujas) vb. -i. -e. pom. -e adj.intr. roză. ai. ai. a ajunge. -ată. rugisardæs) vb. -i. de scop. -ere adj. de părţi. -e. restaurant. rolesq/o. reslæs) vb. copac.

card. ai. ale) săpunului. al (a. -ască. sàvato s. -e. sarànda num. şerpi. -e. rromn/ea. -æ s.totodată. Rumùnia s. san/o.f. dim. saligàr/i. : S sa pron. sâmbăta. -e. -e. şarpe. graţi/os. ~uri. -e adj.m. ~ă. nehot. -e. -i. -ele. ~i. -orre adj. toate. saranes adv. al (a. ~a s. nehot. ~i. hot.m.m.cumnat/ă. la fel.rukhesq/o. (ieşit din uz) ţigancă.. linguriţ/ă. -e. -æ s. rromn/œrri. -eşti.analog. sandal/ă. ale) lupului. sàp/a. rumunikan/o. patruzeci [var. v. rumuniaq/o. . -aţi. sad/o.æ s.pl. ~uri. subţir/e. sanærdæs) vb.f. -i. rrom. (nom.formată din pron. sa-l constr. ~uri. nară. -e. -e. căpăstru. -e adj. run‡ s. sală.. România. -e. -ele. sap.. (ieşit din uz) ţigăncuş/ă. savatone adv.m. -e adj.f.f. (ieşit din uz) ţigan.bot. sajekhvar adv.f. san/orro. sanærel (perf.m. ~uri.m. sa(vorro) urmat de art. s a p ù n o. run‡kampàn/a. .f. ale) pomului (copacului). rromiţ/ă. -i. român/esc. Rr rroj. -oasă. -e s. -i. -e. ai. -e adj.. -e s. -e s. soneri/e. v. s à v a t o.f. -e. totuna.f. acelaşi. -e. ~a s. ale) României. -æ s. rrom. mutr/ă. -ică. ~a s. -e adj. -e adj. bărb/at. v. -i. din România. de lup. rrom/ea. aceleaşi. ~i. -i. subţir/el. samaj. ~e. nări. sâmbătă (ziua). adj.f. -orre. salàm/i.salam. lingur/ă. ruvesq/o. aceeaşi. tr.f. sal/i. -i electric/ă. ~i. -e. ~e. ~a s. sàbato s. sapùn/i. orræ s. căpestre. -eşti.m. . -ei. sapùn/o. -orri. -e. subţia. salàt/a.. ~a s. -aţi. ~uri.. -i. de pom (copac). salivàr/i.argint. ~ă. rroj/orri. melc. -e s. rât. aceiaşi. -æ s. săli. -e. -uræ s. ruthun/i.m. v.f. . -e adj. prin analogie. ţigănci. -oşi. -ele. sal/o. -e. -e s.m.cumn/at. rrom. ruv. -e.m. -e s. a sandàl/a. śtarvardeś ]. sàl/a. săpun. sapunesq/o. -e.) äl [ïl ]: toţi.f. sajekh adv. ~i. -oase. -œrræ s. -e adj.f.m.æ s. -i. lup. simplu. rup s. ai. rroman/o. ai. -i.m. de săpun. adj. x u n a v n i. curent electric. -e. salat/ă. ~i.m. s a v o r r o. al (a. al (a.anotimp. rromn/i.æ s.

a fi. s a. tr. -oagă. s i g a l o. ~e. ale) sentimentului. -i.f. seri/e. septèmbra s. al (a. -orre.. -i. sigand/o.f. fusese. nehot.m. ai. sănăt/os. ~e. (i)si la ind. -e adj. -e. (i)si la ind.1. nehot. sarkon pron. -e. de sentiment. -irri. sastr/o. savençar cu care (soc. fier. -e adj. ~i. savæq/o. sigærel (perf. -i. -e. -e adj.. sens. . -i. -æ s. tot timpul. toate. ceva).I.sarani/pen [-mos].m.oricine. -i. al (a.) a fost. -e. coş.sg. -æ s.). -i. -i. v.adj. -oase. sast/o. -e s. selœrr„nq/orro. pronume. sel. -e s. dintre) minorităţi.m.. sg. -e s. -e pron. toată. ~uri. sarsav/o. sănătate.œrræ s. urgente. tot. pronume. întreg. -mata s. pl. naţiun/e. saran/o. ~e. ~æ s. al (a.).. sasuj. adj. sas vb. savaxt adv. -e adj.f. ~ă. -oasă. 2. sastrĕsq/o. imperfect şi m. sigal/o. sevl/i. -uræ s. sèns/o. oricare. sarkasq/o. sel/œrri. -ogi.urgent. dim. -e adj.senator. sentiment. a grăbi (pe cineva. pos. ale) fierului /metalului.f. -e. ~e. prez.m. toţi. ~le sarnævn/i. v.. ai. eu sunt. -i. întregi.. nehot. sav/o. analogi/e. -orre s. sarma.. ale) sănătăţii. sentimentosq/o. de socru.. ~i. -i. v. ei /ele sunt. -e adj. adj. ~uri. ai. socr/u. -ere.f. întrege. -uræ s. aIII-a. anal/og. -æ s. sav/orro. -i. saven pe care ( acuz. -erre adj. sastrutn/o. -e pron. saw/orre.. al (a.adj. 1. al (a.). urgenţi. -i. al (a. sèri/a. sastipnasq/o. fiecare. etni/e. savi/pen [-mos]. sem vb.pl. -uræ s. saves pe care (acuz. -i. sigærdæs) vb. -orri. -e adj. sasto(vesto).c. -orri. de fier / metal. -i. -ăţi. era.. -e..m. ale) minorităţilor. -orre pron.m.nehot. -e. -i. semn/orro.~ă. si vb. ai.veşnic. soacr/ă. senatòr/o. -i. de sănătate. ai. (i)si la formele de trecut (perfect.f. semn. ai. -e. -i. (luna) septembrie. -i. -e.m. pron. perf. -e adj. pl.1. p. sastr/i. -ăţi. ai. selœrr„nθar de la (din.. ~i. -mata s. de minorităţi.adj. savaxtun/o. minorit/ate. s a v o r r o. -e. -i. -oage. -e adj. si(ne) vb. ~ă. 2.. de (din) fier / metal. -e. -e adj. fiare. ale) socrului. care. -e adj. -e.m. -i. mereu. -e adj. sastresq/o. sarm/a. .. ~e. adj. întreagă. -orre pron.prez. ~a s. sæ pron. sentimènt/o. metalic. nehot. -e.al (a. -oşi. ale) fiecăruia/ oricui.. ale) cărei. pos. -orre.f.calit/ate.m.f.p. metal. -e.2.m. sasti/pen [-mos] s.

. -aţi. 2. ~e. acceler/are. siklærnesq/o. -e. rapid.m. -de. invar.f. -e. -ate. -ată. -ită. siklærdæs) vb. îndrum/are. -e s. ai. -e. -e s. -i. -aţi. -e. siklærnes pe profesor. -ite. siklærn/o. al (a. siklærlin. profesor. sigose la repezeală. v. sìgo adj. siklœvi/pen [-mos]. adj. -mata s. -i. -e. iuţi. s i k a v d o. învăţ/are.m. ai. iute. [-mos]. -e. învăţ/at. sikavi/pen. balvalæqo ~ giruetă. ~ă. învăţare. învăţământ.) învăţător. siklærn/i. v. -mata s. de instruire / siklœl (perf. ai. -ită. sikavipnasq/o. sikavindoj / sikavindos arătând (ghidând / indicând / învăţând).m. -ate. sikavimasq/o. a indica. -e adj. ghid/are. -e.m. -ate. de elev. -i. ai. invar. -aţi. sigva‡ adj. ~i. în grabă. rapi/zi. repede. a învăţa învăţare. -e. -ări. II. -æ s.) a învăţa pe cineva. ale ) învăţământului. instruir/e. ~i. al (a. 2. siklœvnen pe elevi. ai.f. -i. curând. siklærel (perf. a arăta. al (a. -de. ~e.1. -e adj. a ghida. ~o khetanipen . sïkawd/o. sikavel ( perf. (abrev. -aţi. de elevi. ~i. siklœvnenq/o. -ată. -i.f. ~ă. -e. deprins. ghizi. -i.4. sikavd/o. de predare. -i. ~i. -i. -e adj. sikavn/o. siklæri/pen [-mos] s. siklœvn/i. -aţi. predare. ~ă. deprin/şi. -e adj. -e adj. -i. profesoar/ă. arăt/at. -i. siklærnesθar de la( de către) profesor. (înv. ale) elevului. învăţ/at. -e. -ate.m. 1. -i. de profesor. -æ adj. -e adj. siklærnesθe la profesor. învăţ/at. -i. în curând. colectivitatea de elevi. sikl. -i ) v. v. ~a s. v. invar. -i.m. ~i. -iţi. -ite. -iţi. cancelari/e. -ată. ~ă. le siklœvnenθar ( a acumula cunoştinţe învăţând). -i. ale) predării. în grabă. sikil/o. siklœvnes pe elev. al (a. sikavdæs) vb. siklœvnesq/o.m. -oare. -ată. -e adj. indicat/or. rapi/zi. al (a.sigæri/pen. s i k a v i p n a s q o. siklærindoj instruind / învăţând. -aţi. -iţi. -e. -ate. de învăţământ. ~ă. sigutn/o. a instrui / învăţa pe cineva. tr. le siklærneça cu profesorul. -e adj. -e adj. s i k l æ r n o / s i k l æ r n i. ghid.. -ări. -se. al (a. ćhavenqi ~i învăţătoare. intr. -mata s. -ată. -e s. -e. -i. (înv. ager. grăbir/e. -e adj. -e adj. -e. tr. -ată. -i. -ită. însuşir/e. instru/it. sikawd/o. ai. -ări. elev/ă. -e. -i. -ate. s. ale) instruirii / învăţării. instru/it. indic/at. le siklœvnençar cu elevii. s i k a w d o. ale) elevilor. ale) profesorului. s i k l i l o. adv. -ări.grabnic. ~i. siklilæs) vb. -e adj. siklæripnasq/o. I. -i. siklil/o. -e adj. [-mos]. rapid. indicaţi/e.3. instru/it. adv.. elev. -ite. îndrumător. siklærd/o. -e. < siklærn/o. pred/at. siklœvn/o.

-e s. scaun.. m. u © h a n d i. -ă. interog. v.m. sï vb. v. chil/ot. -e s.f.): ei /ele erau.interog. -e. s o v i p n a s q o. ~e. ce.f. intr. . socio-kulturalikan/o. -e adj. ~a s. -i. ( în unele dial. sosten/i. ś k o l a q o. situàci/a. că.f.m. izmană. (i)si la imperf.m. invar. so " ce " la cazul abl. ski .-rel. canap/ea. sinonìm/a. ambele. I. s i n o n ì m o. -e. sìvo adj. skòl/a. II. sofa. -e s.. românească de ) cât. sovdalin. II. -e. solmisardæs) vb. intr. v. -i. subst.-rel. gri..de (către) elevi. somgodî/pen [-mos]. ~le. v. so şi art. v. le ski-phalençar cu schiurile. -e s. ~uri. -ări.f. camer/ă. .f. pl. conj. sintàgm/a. v. so-l constr. -i.f. sin/œrri. masă. -e s. -ele.f. sombeślæs) vb. social. ~i. -i. ~ă. interog. ~i. äl / ïl : so-l duj amândoi. silàb/a.f. ambii. sòb/a. skäpisardæs) vb. sovimasq/o.-rel. f. pron. s i k l œ l. som‡ivi/pen [-mos]. sovipnasq/o. -e. ~i. schiu. -e s. câţi. -æ membr/ă. -e. ś k ò l a. sìt/a. sivn/o. slòbodo adj. sinì/a. -e membr/u.f. x a s t r a l. -e adj. câtă. a face /a sta/ a participa la un consiliu/ la o adunare. a se întruni. sociàlo adj. câte. -i[ v. interog. invar. invar. -e pron. skäpisarel ( perf. intr.a solfegia. so pron. ~e. -e adj.viaţă în comun. mese. interog. -e adj. skamin(d). sinonìm/o. de la (din) ce. -e s.f.m. coexistenţă.m. ~ă.. sitîlæs) vb.phala s. interog.conj. I. -e. -e s. faţă. m. adj. -uræ s. v. -e. -e. -i (într-o organizaţie etc. silab/ă. sòf/a. somdasn/o. amândouă. ~e. ~e. v. sintagm/ă. -mata s. solmisarel (perf. v. sosθar pron. -i. -e s. sociocultural. -e. s i. m. -oţi. -i. dim.(format din pron.f. -i. -œrræ s. so + prep. sombeśel (perf. s o v k h e r k o t o r.formată din pron. sir s. siklœvnenθe la (în) elevi. croitor. -e adj. feţe de masă.f. hot. sinonim. -i. sosq/o. convieţuir/e. -e. ~a s. ad. izmene.. tr. skafed/î. şi: livni ].f. sòde pron. măsuţ/ă. ski-phal. skolaq/o.f.: somdasn/o. încăper/e. -i. p. de dormit. subst.). din ce cauză.-e. membr/u. -mata s. so " ce " (în gen. situaţi/e. -e. ~uri. m e s t o. masă.) subst. sitœl (perf. usturoi. -æ s. sinesas vb. mese. a III-a..m.: somdasn/i. şort. -e s. -æ [sostæ] s. conştientiz/are.

-uræ s. de sport. ~uri. a s t a r d o. leoaic/ă. şepci. v. stadiòn/o. sămânţă. -æ s. străzi. ~uri. şi kadî]. -ări.-rel. superlatìvo s.m. -oare [v.m. ~a s. ~i. de (din) sud.f. b e l u t e s q o. -e s. ~ă. vis. strategi/e. -ori. -e adj. suthan s. ~a s. ~a s. ~i. sur. s-s-s! interj. -oare. ~ă. stadi/on. ~e. -i. ale) sportului. starel (perf. -te. pat. (stră)fulgerăt/or. al (a.m. suval/o. -e. śaj vb. interog. śagarn/i. -i. sugèsti/a. miros.a semăna. -e s. specìfiko adj. -i. sudutn/o. v. b e l u t. strafinutn/o. fulger. ~uri. sportìvo adj. -i. sur/o. -oare. śagar. ~e. . sovthan. ~e. a putea. surn/o. -e. -oare. svak/o. s o v t h a n. sugesti/e. ~e. ~e. sportosθar din sport.f. invar. nehot. suv. -e adj. spìdel ( perf. ~ă. śax. s t a d î. sportosq/o.m. -i. stradaq/o.f. specific. -ii.m. ~a s.f.f. ~a s. chipiu. v.tr. -e. ~æ s. so "ce"la cazul struktùr/a.f. ~a s. -e adj.spectacol. ~a [-æ ] s. s-s-s-s. dormit/or.f. tr.m. cenuş/iu. sumbærel (perf. sfânt.f. -e adj. ~ă. leu. -e adj. spektàkul/o. -ie.sovkherkotor. striźàr/i. a s t a r e l. -e adj. -e. stard/o. al (a.m. -e adj. s u m b æ. -i. spitàl/o. ~e [v. structur/ă. v. -i. -oane. tr. sportiv. fiecare. a mirosi.m. v. stràd/a. ~uri. -i [v. al (a. străfulger/are. spòrt/o. ai. spidæs) vb. ~e. invar.. de stradă. . -e s. -e s. stad/î. sumbærdæs) vb. -e. -æ s. -uræ s.. sungal (perf. sumb. stratègi/a. stadi. ~i. -i. -e s. stardæs) vb.-instr. a însemânţa. staţi/e. caz. adj. -e pron. -ori. ~uri. şi abser ]. a împinge. -e. ai. lei. strafin. stàci/a. -oare. ~e. -ii. ~i. ocazi/e. -i. svùnto adj. sun/o. ~e. sin. seminţe ( de plante). sungajlæs) vb. -e adj. -e. -i. ale) străzii. sfin/ţi. verze.f. stradă. -æ s. sovdalin]. -e s. -e s. -i. v. ac. svakonesq/o.æ s. -e adj. ai.f. -e. -i. -e. soça pron. sudic. -i. -e adj. -uræ s.m. varză.f. sung.strălucit/or. striźaresq/o. -e. sport. căciul/ă. spital. -i [v.m. superlativ. şapcă. -uræ s. tr.f. ~ă. sumùnc/a. -i.m. -e.m. soc.f. v. cu ce. ale) fiecăruia. şi u©haralo ]. cu ace.

-ăţi. -e. ~e. arm/ă. început. calm. ~ă. începer/e. -e adj. -e. -i.f. v. śebl/i. pern/ă. ~ă. ale) începutului. śirdindoj începând. -e s. śastrintr/o. sâsâit. śirdi/pen [-mos]. principal. -uræ s. ~e. śirdipnasq/o. -i(ri). ~e. śingva‡l/o. v. śajn/o. ciocolat/ă. śirdipnasθar de la început. şi ©èrbos ]. ś u l a v e l. ~a s. -iţi. -e. śel. v.. al sutălea.m.. a permite. fluierăt/ură. d u r æ r d o m i l a j e s q o. ~ă. -e.m.m. -æ s. śofèr/o. śand/o. şin/ă. ai. -i. ~uri. ~i. chibrit. îndeosebi. ~ă. linişt/it. ord. -e adj. subst. ~i. -æ s.m. -e. -e. śilal/o. al (a. ~a s. śingal/o. śìn/a. śol. -mata s. ś o f è r o. ~i. frigur/os. -ită. agraf/ă. śïlavel ( perf. corn. -e adj. -e s. corn/ut. de capacitate. m. śeral adv. al (a. v.f. -e. śifonièr/a. -e adj. śajnipnasq/o(ro). śìrdæs) vb. -e. -i. -i. -æ s. -oase. vânător. -oasă. ~uri. śajutni/pen [-mos]. ~uri. ś a j n i p e n. śerand. śarelesq/o. -e adj. -oare. -i. ale) capacităţii. śer/o.: poliţ/ist. -e. ai. posibilit/ate. d u r æ r d o m i l a j. frig. blânzi. şcolar. v. -e s. cerb. a suta. capacit/ate. tr. -ute.m. card. ~ă. m ï c a. -e adj. ~i. -i. ~uri (de conifere). dim. -ite. ~ă. -i. ~ete. śirutn/o. -e. śkolaq/o. śarel. -oase.1. -uţi. trăgător. -e adj. putinţ/ă. a demara.m. ~i. potenţial. al (a. -i. -oşi. coarne. -ută. śaji/pen [mos]. -i.f. ~a s. ~ă. śofèr/i.m. blânde.f. śiśàrk/a. ~a s. intr. m. -oşi. śajutn/o. ~i.f.f.. -e.f. śastrin.m. ~e. a se face frig. -e. -e adj. şofer. pistolar.m. ~e. a începe. corn/os. blând. ~e. śerutn/o. -i.f. şcoli. śil. -e adj. căpş/or. -e. ~a s.f. -işti.m. ś i f o n i è r o. -i. ~ă. posibil. -i. -e(re) adj. -e. mai cu seamă. ~e. -e s. v. ~e. -orre s. ai. -i. -oase. ~e. ~a s. śokolàt/a. -e s.m. -i. şi jagavni ]. tr. II. śanel/i. ~mata s.m. śir. căpătâi. tr. capabil. adj. -i. ~i. cap. -e adj. śajni/pen [mos]. -æ s. sâsâitur/ă. de şcoală. con. ~o gonorro ghiozdan. . śelto num. subst. ale) şcolii. śïlavdæs) vb. început. -e s. I. -e s. sut/ă. -e. -e(re). -æ s. ~i. -mata s. śilœl (perf.śajarel ( perf.m. capital. 2. a face posibil. ~i. śingl/i. ~uri [ v. śilajlæs) vb. ~a num. -e adj. śìrdel (perf. -e. śer/orro. ~i.f. śing. fluierat. -e. śkòl/a. ~i [ v. ~e. intr. ~i. iniţial.m. -ăţi. şcoală. śkolutn/o. ~mata s. śajardæs) vb. de început. -e s. ~i (cu arma).

tamlipen s. -e. card. śunel (perf. śulavel (perf.m. răcir/e. taxi. śovto num. -e adj.m. întunec/at. ~i. tr. reci.m. śutal/o.m. śutl/o. şi uklæni ]. -i. śopn/i. tàksi. śulavdæs) vb.m. răcit/or. -e. -ate. -i. usc/at. -oasă. śudr/o. -ate. śùnk/a. rece. u ź o. vest/it. ~a s. -aţi. şase. a acidula. -ă. a asculta. auditiv.śòldel ( perf. śund/o. ~i. v. -e adj. -iţi.m. -i. śudrærn/o. -aţi. -ite. śtárto num. refriger/at. -e. al şaselea. a urca scările. oţet. -æ s. śudrærd/o. -ită. dim. măturător. -e adj. -i. barbă [v. -e s. mătur/ă. -ată. -ită. a fluiera. oţet/it. -iţi. -mata s. -ită. -oare. invar. răcoare. -i.m. -aţi. -i. intr. -ată. a audia. patruzeci [ v. -e. congelat/or. -iţi. intr. -oare. acidul/at. ~i. -iţi. -e. -oare. taml/o.m. tr. tr. śutærel (perf. -ite. caiet. tabere. -aţi. -e. -oşi. -e s. auz/it. -i.. śuzærel ( perf. card. v. -e adj. -e adj. ś u t l o. -ată. -iţi. de ascultare /audiere. ~ă.m. śow num. taxtaj. frumuseţ/e. śopnærel ( perf. iepur/e. auditor. refriger/are. -e s. întuneric. -e s. ~e. frum/os. ord. -e s. -ită. -ări.m. -i.m. śudri/pen [-mos]. card. -i. śudræri/pen [-mos]. -orre s. śukar adj. śtart/orro. şi śulavn/o. -e s. -e. ~uri. -mata s. a şasea. tipăr/it. -i. śudræl/o. -e adj. -i. tr. sarànda ]. śtampime adj.f. ś o v. śunipnasq/o. -mata s. tàmn/a. frigider. -ori. patru.. ascultător. tr. bălţi. v. śunitr/o. -ări. u z æ r e l.m. tal/o. śośoj. ~e. d u r æ r d o m i l a j. ~e. tr. tabără. śuź/o. a oţeti. -e. -e. tàlos (spoit. -e adj. -ată. -e adj.răc/it. -e adj. al patrulea. -ite. -aţi. congel/are. -e. acr/u. v. baltă. -ate . ~uræ s. -ite. -ite. ~a s. śtarvardeś num. a mătura. întunec/os.m. -uræ s. -i. -ită.ord. . scară. śuzærdæs) vb. şunc/ă. card. ~e. -ite. -e. śuk/o. a acri. şi ©hor ]. şatr/ă.f. -e. -i. śuval. -iţi. a auzi. ~a s. ~i. pahar.f. -i. śtar num. -oase. śukari/pen [-mos] . śov num. scări [v. śutærdæs) vb.m. -i. renum/it. v. -ată. T tàbor/o. -ate.f. rece. -e adj. -at.) s. śòldæs) vb. i elektrikani ~ aspiratorul. -e. reci. -i. śundæs ) vb. a patra. -ită.m. śopnærdæs) vb. śut s.

-e adj. -i. -e. invar. a subestima. telinòt/a. a sugruma. tè/a. dimine/aţă. al (a. tèm/a.m. -i.. I. a stinge. -e. a pleca. -e. tatærel (perf. . restrân/şi. -e. tavanosq/o. telefonisardæs) vb. ~uræ s. ~ă.m.tamnaq/o. tavă. -e adj.f. -e.f. -se. -e de subsol. -i. de dimineaţă. tazes adv. -i. -i [= xabepnasqi livni]. -e. ai. de ceai. ~uræ s. -e s. tem/ă. intr. -i. -e s. ~ă.. a încălzi. v. cântar. înguşti. -i. ~a [-æ] s.: ćæjo]. telidialèkt/a. tati/pen [-mos]. a subaprecia. -eţi. subpământen/i. căldur/os.f. ~ă. -oşi. de sub. de jos. talilæs) vb. -e adj. telærdæs) vb. căldur/ă. v. a îneca. tar postp. t e l i d i a l è k t o. înguste.m. -e. tàv/a. -i. -θ a r evidenţiată ca prep. de tavan. de teatru. -e. sub. telegràm/a. a sufoca.f. intr. -e adj. de dedesubt. -e s. -e s. telkarpatikan/o. -i. ale ) ceaiului. televizòr/o(s). -e. t e l a l. telefòn/o. teledikhærel (teledikhærdæs) vb. sub.1. -e. -æ s. strâmt.(spoit. -ătă. ai. tăvi. teatr/u. telphuvæq/o. al (a. -oase. subpământean. v. tasavel (perf.m. -e. intr. televizòr/i. d u r æ r d o m i l a j e s q o. televiz/or. tatærd/o. tatæl/o. ale) dimineţii. teaq/o. -oară. tat/o. adv. -ite. plecări. ~ă. texarinaq/o. cal/zi. -e adj. tasavdæs) vb. tr. restrâns. telutn/o. not/ă. tætrosq/o. -θ a r. cald. încălz/it. tr. tatæri/pen [-mos]. ~a s. mata s. tavan. -mata s. adv. tavàn/o.a se face cald. ale ) tavanului. -oare. -i. ~i lùstra / rovli lustră. -e.f. ~uræ s. -ete. dedesubt. -i. telæri/pen [-mos]. -e. -e s. a se lăsa în jos.m. bucătări/e. -e adj. ~ă. temaθar de la (din) temă. tatærdæs) vb.m. inferi/or. -e. ~e. a înjosi. v. -i. -oasă. a se încălzi.f. -i.f. -te. te conj. telal prep. tel. ale) teatrului. a înăbuşi. prep. intr. telærel ( perf. -e adj.m. a coborî. -oane. -iţi. şi javin ]. a telefona. subcarpatic. -de. -oare.m. taraz.) proasp/ăt. II. a pune jos. t e l e v i z ò r o. telef/on. -ită. -ori. -i. dacă. -e adj. plecare. să. -uræ s. ~i. telefonisarel ( perf. tang adj. ta‡/i. ~e. telœ(ve)l vb.2. al ( a. tætr/o. jos. -ţi [v. îngust.3. tele adv. ai. strâm/ţi. -e adj. ~ă. telegram/ă. -mata s. tr.. a lăsa jos. -æ s. texarin. a face cald.prep. al (a. ~e. ai. ~uri [ var. ceai.m. -e. -e s. încălzir/e. -e adj. balanţ/ă.m. dedesubt. tatœl ( perf. -e adj. -e.

tradindoj trimiţând. -aţi. martie. temperatùr/a. -e adj. a trimite. şi: biaćhavdo]. -e. al (a. intr. -i. neastâmpăr/at. -e. a îndruma. -e s. tradi/pen [-mos]. ~ă. terdipnasq/o. farfuri/e. tirdaraj s. -i. -e. mobilit/ate. -i. -eluri.tigr/u. v. ai. -i. traisardæs) vb. a conduce. ~ă. torturi . tradin/o. al (a. ~a s. vivace. al (a. -i. din Transilvania. ale) Transilvaniei. trimiter/e. ternomilaj. de oprire. (ziua de ) miercuri. -e adj. ale) timpului. teoretic.m. -e. t i r r o. -i. tr. -i. transilvăn/ean. ~a s. ~uri. tetradîves.şi: blàto ]. -æ s. tint/a. t r a i s a r e l. traktòr/o. -e.m. -i. -i.m. tintaq/o.m.f. -mata s.) ming/e. ai. de tenis. pos. -e s. ~i. transilvaniaq/o. dirij/at. tenis. -uşi. to adj. ~i. tir/o. cizmar. zilele de miercuri. ~ă. tiraxn/o. -aţi. tramvai. -e. cern/eală. ~uræ s.m.2. -ări.f. (spoit. terdœl (perf. ~i.m. de minori. -uræ s. trimise. -eni. al (a.[ v. -e. tematic/ă. ale ) cernelii. -ate.f. -ate. -e. al (a. tr. . -oare. traktòr/i. tòp/a. condur. -i. timp. tèniso s. trimis. tragaveri/pen [-mos]. ai. dirij/are.pos. t r a k t ò r o. -e adj. -i [v. mic. ai tăi. a opri.m. v. -i. tìmp/o. ai. -i. al (a.m. toalèt/a. -e adj. temperatur/ă. ‡ i v e l. 1. tract/or. -i.m. guglipnasqo ~o / blàto tort [v. -eană.m. -e adj. tânăr. traisarel (perf. de timp. tirax. -aţi.-uræ s. tòrt/o ~uræ s. tràj/o. -ată. -ate. ~ă.m. ~i. încălţ/are. a mâna. tiner/i. ~i.f. -ene. ~ă.f. tramvàj/o. d u r æ r d o m i l a j. ale) celor mici. -i. v. -i. -ată. ~i [ var. tort. -mata s. -i. intr. -e adj.m. -ată. tikn/o. ~a s. trimişi. -ări. -e.f.: cikno]. -e s.temàtik/a. ale ) opririi. -e. tradel ( perf. v. ale) tenisului. -e. -i. invar. -i. -e adj. -e adj. ~e. pos. -e adj. -e. -e. -e adj.m. -e s. v. tradæs) vb. tòmna s. toalet/ă. -e adj. conducer/e. ~e. ai. a ta. pantof. -e s. a înceta. -e s. ~i. al (a. v. plin. mobil. tragaver adj. de cerneală.f. t i r r o. terdilæs) vb. -e. tiàr/i. tìgr/o(s). -i. tragval/o.. -i. al tău. ‡ i v i p e n. tenisosq/o. -e. teoretikan/o. v. -ăţi. -e adj. tirr/o. -use. ~e. şi golni ]. -uræ s. anim/at. timposq/o. ai. ( < tirro ) v. ale) celor mici. -usă.m. -æ s. tiknenq/o. ale tale. tiknorrenq/o. cond/us. -e adj. p a ś m i l a j. trail (perf. -e. ai. tern/o. ~e de viaţă. ~uræ s.m. intr.~ă. traisardæs) vb. -e adj. ~i.

tume în cazul abl. -mata s. trin num. -i. cerinţ/ă. -oşi. -mata s. pe voi.m. ~uri. de circumstanţe. -e s. -oare. v.m. -e adj. -te-. tumen în cazul dat. util. ~uri. tu în cazul abl. -e. cu voi. tu în cazul acuz. a da roată / ocol. trintonaj s. pers. ~uri. de (către) voi. pers. vojàga]. -ţi-. l u t u n i. la (în) tine. ~a s. -oare. ord. tu în cazul locat. în jurul. prin intermediul vostru. necesar. -e. [-mos]. -e. trujalxramo/pen [-mos]. ~e. pe tine. -ori. pers. vi. de transport. trin la cazurile oblice: le trine grasten pe cei trei cai.m. -ăţi. -i. trujarel (perf. necesit/ate. -oasă. pos. troleibuz. ~i. ale) trenului. -ele. -uræ s. tu.f. -oase. pers. roţi. ~a s. v. de (cu durata de) trei luni. tut pron. a fi neesar. tutkàn/o. roată. -ări. tuliphand. feroviar. -i.m.tr. trenosq/o. trimestrial. intr. truposq/o.. -e adj. -e. pers. trebulas) vb. ~uri. imperf. trup. corp. al tău. tuqe pron. t i r d a r a j. feroce.. -e adj. -e adj. de (către) tine. a încercui. jur. . a ta. despre (prin) voi. al (a. pers. ţie. ai. pers. 1. al treilea. ale) trupului. pers. ~uri. -e s. le trenoça cu trenul. ~i.m. tume în cazul soc. tumença pron. trujali/pen [-mos]. de trup.m. trujalimatenq/o. -i. despre (prin) tine. vouă. ~ă. tuθar pron. trine num. împrejur/are. tume pron. -i.lal/ea. -uræ s. -i.m. a trebui. ai tăi. -e adj. prin intermediul tău. circumstanţ/ă. tumar/o. şi valin. tu în cazul soc. tumenθe pron. ai. la (în) voi. ~ă. -i. de tren. a treia. ai. încercuir/e. tren. -e. trebai/pen. tuÒn/i. trebal ( perf. ~uri. -i. pers. -uræ s. -i. trinećhonenq/o.3. trèn/o. ~e. tuθe pron. ~e. ~e. pers. l u t u n o. cerc. ale) împrejurărilor/ circumstanţelor. îţi. -æ s. ale) transportului. tuça pron. -e. al (a. ~ă. trebuinci/os. truj. tume în cazul locat. -e [ v. trujardæs) vb. trebutn/o. vă.m. înfricoşăt/or.transpòrt/o. de la (din) voi. -e. tu pron. tumen pron. -e. transport. cu tine. trei. tumenqe pron. pers.m. ale tale. card.f. trolejbùz/o. de împrejurări. tumenθar pron. -e. ~i. transportosq/o. -mata s.f. -e. -e adj. de la (din) tine. 2. tu în cazul dat. -e adj. tumen în cazul acuz.m. tùtk/a. ai. pers. împrejurul. al (a.sticl/ă. card. -e adj. al (a. trujal prep. traśavn/o. a înconjura. voi. trùp/o. -uræ s. trinto num.

scurs. ţară. -e. al ( a. permanent. s.: thavlin. -e. ~e. adj. -eşti.f. than. merceri/e. robinet. aţe. legal. -e asj. loc. ale) ţării. ~ă. -ese. spăl/at. -e adj. tr. -e I.2.leg/e. al (a. ~a s. -e. curger/e. ţări. -ate. -e(re). ~ă. care se derulează în continuu. thagaresq/o. -ească. -aţi. puse. -æ s. v. propriet/ate. thovdæs) vb. permanenţi. -e adj. theri/pen [-mos]. therdæs) vb. II. împărăt/esc. -e. -ene. t h a j. -aţi. scurse. permanente. -ăţi. -e.f. al (a. themutn/o. ~e. ~a s. -i. scurşi.1. vultur.m. -i. cetăţ/eană. ~e.thavdlin. ~ă. thanutnenq/o(ro). thavdel ( perf. de împărat. adj. -i. thavdæs) vb. -e. -e cetăţ/ean. -æ s. ~i. -e adj. -e. thol ( perf. ~a s. -i. .(în mod) legal. de posesie. ~i. ~uri. ale) spălatului/ spălării. therel (perf. împăr/at. thodin/o. -e adj. ~a s. al ( a. ~a s. themesθe în ţară.m. -e adj. situ/at. . -i. 3. phakva‡valo]. theś. -i. thamikan/o.II. thamikanes adv. şi. vb. -ată. ~i. -i. -e.m. ai. -ate. localnic. -i. a poseda. -aţi. thavdi/pen [-mos].aţi.m. ~i livni baie [= nanærlin]. a spăla.2.m. ~uri.f. ai. theripnasq/o. 1.m.m. -e adj. -i. them. themutn/o. -eşti. -e. ~e. thagar. -e. ale) împăratului. thovel ( perf. ale) cetăţenilor. -e. -ată. de spălat/ spălare. ale) locurilor. -i. thovipnasq/o. posesiv. -e adj. thovn/i. ~a s. ~ă. a curge. -e I. aţă. ai. thanærel ( perf. al (a.1. -mata s. -te. -ată. ~o pani apă curentă. tham/i. ale ) localnicilor. tr. a se scurge. ~ă. local. -i. -e adj. de ţară. -e. -i. pus. themutnenq/o. puşi. v. -eşti. -i. -ate. spălător/easă. ~a s. posed/at. ţinut. thowdæs) v. ai. ~ă.f. thaj conj. -i. -e(re) adj. posesi/e. ai. therd/o. t h o v e l. scurger/e. themutn/i. Th tha' conj. thanenq/o.m. -eşti. thovdin/o. al (a. intr. thanærdæs) vb. -eni. cetăţen/esc. -ească. ~i [var. -i. -mata s. subst. tr.f. a se prelinge. -i(ri). ~i konferènca conferinţă permanentă. -e adj. thavdin/o. t h o v d i n o. -e. thanutn/o. themesq/o. ~ă. .æ s. curent. a pune. -i. -i. -e adj. 2. a localiza. ~i. curen/ţi. de proprietate. thav. ai. -i.

a face curat / frumos. ućhalin.m. -e adj. ~e. ùnuk/a. cenuşă. t h o v e l. nep/ot. -e. universitèt/a. strecurăt/oare. -oare.:vun‡ilutno].m. ulavdæs) vb. -e. înalte. uźarel ( perf. uć/o. -oare [ var.. thowdin/o. thuvimb. -i. universit/ate. uźardæs) vb.refl. -e s. umal. t h o v d i n o. ~a s. ~uri umbrite / cu umbră. umblal. un‡ilutn/o. -e. a spânzura. a curăţa. -e adj. thuværdæs) vb. umeraş. nepoat/ă. ùnuk/o. -æ s. ućharn/o. -e adj.f.m.capac. v. ~uri [ v. ciur. tr. uźærdæs) vb. -e. ~a s. v. -ori. uşi.m. v. tr. loc. ućharel ( perf. thowdæs) v. a purifica [var. -e. -e adj. acoperiş.f. a depinde. ulavel (perf. groasă. cenuşi/u. uklilæs) vb. fum. -e. -e. domeni/u.tr. thul/o. thuv s. -i. -i. intr. -ată. -e adj. horn.a atârna. thudesq/o. înalt. v.æ s.f. uklæn/i. -i. acoper/it. ućhar s. ućhand/i. ~a s. Ò o p n i. -e adj. tr. şi sìta ].thovn/o. thowel ( perf. uźard/o.f. înalţi. t h o v i p n a s q o. înaltă. -ori.m. ~uri. tr.m. ~a s. -aţi. ale) laptelui. uşă. v.: śuźærdæs]. umblavel (perf. ~e. -i. -e adj.m. umbr/ă. ućhard/o. uźærel ( perf.m. thulpand. x u l a v e l. -e. thud s. -i. ź u k e r d o. tăciun/e. cratiţă. tr. v u r d o n. -æ s. uźærd/o. -e. ~uri [ v. ućhard/i. -uræ s. umblavn/o.m. uklœl (perf. thuværel ( perf. groşi.tr. . gras. urdon. -i. ućharal/o. ai. -e. -e. lapte. ~a s. --æ s. -i. ~ă. -e. -ăţi. a (se) sui. ź u k e r e l. -ite. coş. -oţi. graşi.f. -e. -e adj. (persoană sau locul / instalaţia sanitară / obiectul de spălat) spălător. -e s. -e adj. -ate. ućhardæs) vb. -i. grase.m. -e adj. U ućhal. v.f. udar. a se căţăra. -i. -e adj. a afuma. şi: komìna]. thudorn/i. al (a.m. intr. . t u l i p h a n d. ~i.m. -ită. a (se) urca. umblavdæs) vb.f. -e s. sit/ă. a polua. gros. ~a s. ~a s. -iţi.. crătiţe. -i. -oare.f. vb. -i. curăţ/at. -i. -e s. spălăt/or. -i. a acoperi. thowimasq/o. v. v. -e. de lapte. groase. ~uri. dat/or. ~a s.

discuţi/e. intr. vakæripnasq/o. varekaça pron. ~a s. ~e. -i. oarece. 2. vastn/o. ~uri.m. v. v a s t n i p e n. -e. v. mănunchi. conversaţi/i.m. -mata s. vakerel ( perf. u‡arel ( perf. ai. vasnipen [-mos] s. varekana adv. cu careva. vastesq/o.m. -i. -ori. v. a glăsui. vakerlinæq/o. varekasqe pron. -e. nehot. -orre s. -i. vorbit/or. -iţi. vastdel (perf. -e adj. -ite. importanţă. al (a. ~a s.f. exprim/are.m.: importànto]. varekon la cazul soc. -ită. varesav/o. vakern/o. careva. mâini. -ori. vasn/o. vakerlin. ~a s. tr. 1. -i. vastni/pen [-mos] s. -e. V va adv.f. vak.m. -i. a conversa. a discuta. -e. -i. v a s t n o. tr. -i. valin.: pe cineva.uźo. neprihăn/it. -i.: cuiva. de exprimare. -ări. e l e f à n t o. ale) mâinii. parlament. dim. -e.. v. vast/orro. vakærn/o.m. -e s. -e. oareşicine. şi krŸlo]. -e. curat. sau. -i. mănuş/ă. comunic/are. câteodată. -e pron. vaś prep. de mână. ale) parlamentului. pentru. vastin/i. tr. ~uri [ v. vanr/o. vast. oricine. a rosti. da [ var. a ajuta. ~i. -æ s. vaxt. -e adj. ~ă. pendul/ă. vorbir/e. timp. importan/ţi.m. ~a s. -e adj. vuźo]. . nehot. -i. de rostire. varekon la cazul acuz. ~a s.. ź u k e r e l. vakærdæs) vb. important. voc/e.: śuźo. tr. nehot. varekon la cazul dat. de comunicare. ~ă. varekas pron. -i. vaj conj. -e adj. sin: ja ]. -e adj. şi tuÒni].. vastuś. curate. -e adj. a pronunţa. nehot. vare-sode pron. v a k æ r e l. cândva. mânuţ/ă. -e s. sticlă/. ceas. a n r o. de parlament. -i. v. glas. adj.: cu cineva. vorbind). curaţi. vakærel ( perf. -te [var.m. varekon pron. a vorbi. -i. v a k æ r n o. cineva. mâner. vakæri/pen [-mos]. nehot. vakæripnaça cu pronunţie (conversaţie etc). vaxtan. -e. vakerdæs) vb. ~e. v. oricare. vasdæs) vb.. -e s. ~e. crainic. ~uri. -e adj. -i. ~a s. braţ. orice. ~a s. de pronunţie. ~uri. vakærindos (vakerindoj) pronunţând ( rostind. [ var. oricât. -e [v.f. u‡ardæs) vb.m. ai. uźunærd/o.m. interlocut/or. ceva. -e. pe careva.: ova . intr. v. -ări.m.m. u ź æ r d o. nehot. vakærimata conversaţii. -e. nehot. de conversaţie. vareso pron. intr. v. pronunţi/e. mână. al (a.

-e adj. o agorutno ~ punctul final. vizitizel (perf. pădur/e.f. ververes adv.f. vortarel (perf. vàz/i. -e. tr. verànd/a. -i. vizitisardæs) vb. virklin. de volei. ai. -e. vaś (înaintea articolelor ce preced substantive la pl. ~e. vering. divers. -i. ~i. versiun/e. 1. vaś-ël grasta pentru cai. ~ă. viram. ~a s. l o ś a l o. difer/it.) pentru. vizitisarel (perf. va‡e adv. -iţi.f. -i. -e.2. ~ă.pers. biscu/it.intr. -i. -i. -mata s. -e.m. de pădure. -oşi. lanţ. -e s. v. prisp/ă. -i prăjit/ă. tr. tr.f. -e s. -ită. -i. -e adj. vordorigutn/o. venin. v e r i n g.f. -e s. -e s. pesm/et. -oase sasto-vesto sănătos-voios [v. -e adj. verand/ă. ~e. v a l i n. v. degaj/aţi. verifikàci/a. încă. ~i. vestes adv. 2. veśesq/o.pers.1. punct. virami/pen [-mos] s. vìzit/a. -e s. vojàg/a. vizit/ă. -æ s. ai. vòlejo s.m. ale) pădurii. şi mesto]. -oasă. ś a s t r i n t r o. v. ~uri. vizitisardæs) vb. vòrb/a. (în mod) diferit / divers/diferenţiat. a îndrepta. ~e. vazdarel (perf. diverse. punctualitate. -ăţi. -e.m.m. variet/ate. v.f. -ăţi.: vòrbi] s. -e. ~i.f. l a v. diferenţ/ă. vazdi/pen [-mos. câmpi/e. -i. livadă. invar. i l o. a ridica. vil/o. -ite. velìn/o. -e. revoluţi/e.m. v. vazdel (perf. al (a. -oase. diversit/ate. al (a. vest/o. liber. venin/os. tr. sălbatic. -e s. ea. verific/are. vazdæs) vb. -e. a înălţa. -e. ele. ridic/are. ~e. forestier. ververi/pen [-mos]. ~e. a reliefa.m. sublinia. invar. veśutn/o.m. degajat. semn.f. -mata s. volejosq/o. . a vizita.f. -e s. dikhipnasqo viramesθar din punct de vedere. -æ s. ei. -oşi. n o r d u t n o. vèselo adj. -ări. -i.a veś.f. -e adj. v. -e adj. vazdardæs) vb. ~uri [ v. vïnatòr/i. ~a s. -e. vi conj. -i. voi/os. voj pron. ~ă. livezi.]. diverşi. -i.vaś-ël prep. -iţi. ~a s. -uræ adj. (în mod) liber. vortardæs) vb. v. -e. şi virklin ]. -ate. ~a s. -ări.m. verver adj. -e [ căld. virpek/o. a construi. (cumulativ) şi (de asemenea). vèrsi/a. velinal/o. ale ) voleiului. ~ă. von pron. -eţi. ~ă. volei. pâin/e. a insista. tr. -oasă. v. -e adj. v i z i t i s a r e l.

) lung. . v. vòtan/i. zelenœl ( perf. ai. -e. -e adj. u ź o. el. -e. -e adj. zembìl/a. v. vun‡ilutn/o. a aduce cu forţa. vùneci] adj. forţ/ă. -e. ale) plantelor. întin/şi. -mata s.f. (spoit. -ări.m. tr. puternic. W woj pron. -e. vuź/o. căruţ . a fortifica. zelenilæs) vb.m v.vortari/pen [-mos].2. întăr/it. a împuternici pe cineva. zoral/o. -e adj. zervi rig partea dreaptă. vagonet. -e. -e adj.f. m. untdelemn. e votan„nçar cu plantele. zeleni/pen [-mos].( urs. -aţi.-e s. -ată.(m. vurdon. plant/ă. ~æ s. verzi. -e adj.m. a face să devină lung. -ită. -ate. pl. -i. -e. zor.f. -i. ~e. -a adj. -e. votanærel ( perf. a lungi.f. -e. v. -oare. -e. pers. ~a s. -aţi. a întări. -ori. regl/are. vùlic/a. tr. ~i. căruţ/ă. -æ s. -i.sg.: zèleni). votravæl/o.m. ~i. ~uri. 1. votanærdæs) vb. zon/ă. a deveni verde ( a se face verde). -ite.) v. -i. u n ‡ i l u t n o. -e s.. zèlen/o.f. -e. zòn/a.~a s. ai. pers. -i. . -e adj. -mata s. a sădi. zersur/o.m. -ate. -e s. ~ă. 1. -i. înverz/it. -e. tr. Z zàla adv. zet s.: pl. ~i. vortorin. won pron.orre s. intr. -i. ~i. stâng. vurdon/orro. zelenimatenq/o. tări/e. v. zorærd/o. zerv/o. vùnäto [căld. zèbr/a. u ź a r el. zinzærel (perf. v. zerabser. îndrept/are. zinzærdæs) vb. puţin. 2. consolid/at. -e adj. -i. -ate. z e r a b s e r. v o v. zorærdæs) vb. ~i.m. -ări. -e. îndung/at. v. zoræça cu forţă. a întinde. zorærel (perf. -ată. vuźardæs) vb. z à l a g a. -iţi. vortorinæl/o. -e s. votan„nq/o. accid/ent. wov pron. -oare. rigl/ă. -e. v o j. anel zoræça a sili. -i.m. ~a s. tr. -e s. -i. -ări. ~ă. -e.~ă.f. pers.f. -e s. -e. -se. -iţi. ~a s. eşec. de plante. ( căld. v o n.f. -i. u d a r. zebr/ă. -ată. direcţion/are. vræm/a. zinzærd/o. pl.m. -e. v. -e s. -e. dim. -i. vudar. de verdeţuri. al (a. vuźarel (perf. -i.. ~uri. verde/aţă.3.) verde. invar. întins. puter/e. ale) verdeţurilor. -e. -ite. zàlaga adv. ~ă. -e adj. -ită. -ente.f. -e adj.f. al (a. zelenærd/o. v a x t.f. stràda. fix/at. a da puteri cuiva. pers. -ţuri. otrăvit/or. -e adj. vov pron. -aţi. a planta. zambil/ă. a consolida. ~e. v.

intr. ~e [ v. źukerdæs) vb. -mata s.. -e. -i. a putea. aźukerdo ]. -i. Å źïl/to. zumavel (perf. -ată. źudèc/a. j ù l i o. I. gem. fortific/are. jungl/ă. ale) cunoştinţelor. ~a s. -mata s. uźarel]. zumavdæs) vb. -uræ s. galben. -mata s. -i. ~ă. ź u t i s a r e l. -mata s.tr. var. joi. ale) inşilor/ indivizilor/persoanelor. -oare. -ită. ~e. ‡enenq/o.m. -e.zoræri/pen [-mos].cunoaşter/e. -ări. -te [-ci] adj. ~e. e źutipnaça cu ajutorul. ~uri. ajutor/are.a trezi. ştiinţ/ă. -e. intr. tr.f. -e s. -i. -ate [ v. ‡angavdæs) vb. ‡angavn/o. ‡anglæs) vb. ajut/at. v.de cunoştinţe. ajut/or. prob/ă. a se duce. -aţi.2.m. încerc/are. ‡angli/pen. ‡anglimatenq/o. ai. tr. źudèc/o. ‡al (perf. ‡akerdæs) vb. u‡arel. -eană. conştientiz/at. . gel.f. a şti. -ări. a şti. -ată. de judeţ. -e adj. intr. -ate.f. ~i. -e s. ‡akerel (perf. cunoştinţ/ă. -ată. giraf/ă. źulaj s. de inşi/indivizi/persoane. . źudecosq/o. -ări. şi gàlbeno ]. -e. -aţi. ‡anavel (perf. źutisardæs) vb. źutisarel (perf. (ceas) deşteptător. şi: aźukerel. -i. źukerel ( perf. a gusta (o mâncare). -e. zumavi/pen [-mos]. judeţ. źutisardæs) vb. a ajuta.m. al (a. v. a aştepta [ v.m. aştept/at. ‡anavilæs) vb. [-mos]. 2. -mata s. ‡anel (perf. -e s. al (a.m. -e adj. tr. ‡ani/pen [-mos].II. întărir/e. a conştientiza. źuti/pen [-mos]. a cunoaşte. ‡anglimatençar cu cunoştinţe. Ω ‡aj. a merge. ai.1. źutime adj. -ite. zilele de joi. împuternicir/e. ‡ali/pen [-mos]. -mata s. invar.m. -e s. a‡ukerel. consolid/are. -e. a proba. ai.m. ‡andoj(‡andos) mergând. gelæs) vb. tr. duş. -i. trez/it. źukerdo adj. ‡angavd/o. judeţ/ean. -e. źojdîves. tr. -e adj. zumavindos încercând. -eni. -i. tr.m. tr. źiràf/a. ~uri. źutil (perf. ‡akerel. ź u d è c o.ate. źùngl/a. v. v. ź u k e r e l. a anunţa. ~a s. -uræ s.1. intr. -e adj. ‡èl/o. ~uri. conduită. ‡angavel ( perf. comportament. ale) judeţului. -iţi. -e.m. ‡antri/pen [-mos]. a încerca. -e.m.. -aţi.. a înştiinţa. -ări. -mata s. -ene.m.m. al (a.m.

-e. -e adj. evrei [v. indivizi. -e s. al (a. ai ale lui.m fiinţ/ă. ‡ivutrenq/o. -e. catârc/ă. -e adj. vii. a . -i-. -e. a. ~i. ~ă.. -e adj..tip. în. -e.. de nevastă (muiere). lenqe. ‡orn/i.) cu. -eşti. nevastă. ‡ivdæritr/o. îi. animator. ‡ivutr/o. ‡ivi/pen [-mos].. ‡uvl/i. de animale. -q/o(ro). şi biboldo].m. a trăi.. ai.intr. ale) insului/individului/persoanei. ai.m. -θe postp. ‡uklesq/o. şi carp. ‡or. ins. ~i. vieţi.m.f.i.-e adj. ‡en/o. -i. -i. ai. ‡ivdærd/o. -eşti. . ‡ o r.(în genit. -i. -i. ‡i prep. şi -q-qe postp. -ate. individ. al (a. ‡ivisarel (perf. perech/e. (în locat. ale ei. -i. ai. forma lungă.m. evreu. la urs. -e(re) postp. (datorită. -e.intr. de ins/individ/persoană. -θ-θar postp. -i. -aţi. al (a. ale) câinelui. ~a s. ‡ivel. ‡ivipnasq/o. -i. ‡ivisardæs) vb. vii. -eşti.personal. -mata s. lenqi. -i. ‡ut/o. -e postp. -e.. -i. laqe al. v. de viaţă.m.) v.( cu soc...ça postp. -e (de sex masculin). ‡uvlæq/o. ale) vieţii. de câine. ‡enutn/o. ai. al (a. prin.m. inşi.‡enesq/o. ‡or/o. -i.):lesqo. muier/e. -æ s. -e adj. prin intermediul..-instr. ale) nevestei (muierii).f. animatòro]. ~e. al (a. ~i [ v. -e. ‡ivel (perf. -æ s. -e adj. catâr. ~o luvorro cuşcă de câine. neveste. ~a s. -ată. -ç. câin/e. -e. lesqi. v. -ească.ç a. -e. ~e. lenqo. viu. a .. -e.(în dat.. -e(re).). . a vieţui. ~i. v. ai. . lesqe. -i. -eşti. ale) animalelor.(în abl.viaţă. despre. persoan/ă. -e adj. ~a s. -e. lesqe al. -e. de (către). -e s. -e s. . ‡ivisardæs) vb. ‡ukleça cu câine.până. laqi. -q / o. căin/esc. de la. învi/at.m.. ale lor. -i.animal.-ça(r) postp.) la.): lesqe lui. -e adj. muier/esc. lenqe al.) din. graţie. -e adj.(în genit. -ească. -e s. vie. laqe. laqo. ai. ‡ukel. -q/o. . -e. ‡ivutn/o.-i(ri). ‡ut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful