SFANTA LITURGHIE (istoric, rânduială, explicare)Sfântul Simeon al Tesalonicului spunea despre Sf.

Liturghie că: “este o încununare a slujbelor serviciului divin public deaorece în cadrul ei ni se oferă posibilitatea împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos”. Rânduiala sfântă în cursul căreia se săvârşeşte jertfa Noului Legământ este Sf. Liturghi. Originea şi fundamentul acesteia sunt Sfânta Jertfă, adusă în chip nesângeros de către Mântuitorul pe Cruce pentru mântuirea lumii şi prevestită sau anticipată de El, în chip nesângeros în seara Cinei celei de taină. Datorită faptului că Mântuitorul Însuşi a prefăcut darurile de pâine şi vin în Sfânta euharistie în cadrul Cinei celei de taină, putem afirma că Sfânta Liturghie este singura slujbă divină săvârşiă de Domnul Hristos. Temeiul instituirii euharistiei: Mt 26/26-28 “Luaţi mâncaţi…; Beţi…..”. Rânduiala Liturghieie Bisericii primare din Ierusalim, oficiată de Sfinţii Apostoli, înainte de răspândirea lor pentru misiune a fost pusă mai târziu pe seama Sfântului Iacob, fratele Domnului, primul episcop al Cetăţii Sfinte. Atât Sfinţii Apostoli cât şi ucenicii şi urmaşii lor la conducerea Bisericilor au adăugat contribuţia lor personală la ritul primitiv uniform, adaptând rânduiala Liturghiei la nevoile şi cerinţele locale, la caracterul etnic al credincioşilor respectivi, sau la diferitele practici şi datini care constituiau specificul vieţii lor religioase. Liturghia Sfântului Iacob, alcătuită la Ierusalim, a trecut la Antiohia, unde a înlocuit Liurghia mai veche a acestui oras, adică ritul antiohian pur. Plecând de aici, ea a devenit apoi Liturghia întregului patraiarhat al Antiohiei, adiă a întregii Sirii răsăritene. Această liturghie a fost cea mai răspândită dintre Liturghiile vechi. În sec. IV-V era folosită aproape în tot răsăritul: Siria, Palestina, Asia Mica şi Grecia. Din ea au derivat toate liturghiile ulterioare folosite la sirienii de vest şi de est. În Asia Mică şi Grecia ea a dat naştere Liturghiilor mai noi, a sfântului Vasile cel Mare +379 şi cea a Sfântului ioan Gură de Aur +407 numite liturghii bizantine care îi vor lua curând locul. În Ierusalim era încă în întrebuinţare în sec IX, iar în restul Orientului Ortodox (Siria apuseană şi răsăriteană s-a menţinut până prin sec. XII, când a început a fi treptat înlocuită de Liturghiile bizantine). Aşadar din Liturghia Sfântului Iacob derivă toate Litrughiile folosite azi în diferitele Biserici răsăritene, calcedoniene şi necalcedoniene: a) Liturghiile din uzul sirienilor iacobiţi (sirienii de vest) b) Liturghiile bizantine c) Liturghia Bisericii armene d) Liturghiile sirienilor orientali (persanii nestorieni) – ritul chaldeian. Liturghia Sf. Vasile cel Mare este fără îndoială, cea mai veche dintre Liturghiile bizantine. Ea este, la origine o variantă a Liturghiei Sfântului Iacob localizată în Cezareea Capadociei, variantă care, cel puţin pentru rugăciunea principală (anaforaua), a primit o formă definitivă prin Sfântul Vasile cel Mare +379, cel mai ilustru episcop al acestei al acestei cetăţi. Această liturghie, în forma ei mai veche, urmează întru totul rânduiala Liturghiei Sf. Iacob, faţă de care are înşă unele rugăciuni mai scurte. La sfârşitul sec VII, părinţii sinodului quinisext (canonul 32) pomenesc liturghia Sf. Iacob ca pe o liturghie normală a Răsăritului creştin, alături de cea a Sfântului Vasile. Documente care consemnează: a) Sf. Grigorie de Nazianz în “Cuvântarea sa funebră ţinută după moartea Sf. Vasile (cap. 34; el a compus formulare de rugăciune şi rânduiala altarului)”. b) biografia Sf. Vasile atribuită lui Amfilohie episcop de Iconiu +403.

Documente care o consemnează: a) “Despre predania dumnezeieştii Liturghii” – Proclu al Constantinopolului.) şi ajunul Bobotezei (5 ian) . In a VII-a zi i s-a arătat mântuitorul în vis. Ioan. d) 531. VIII-IX puse pe seama Sf. începând cu sec. împlinindu-i dorinţa.biografii. Vasile a fost înlocuită cu cea a Sfântului Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur apare într-un manuscris din sec VIII-IX şi apoi în altul din secolele XI-XII. de ziua Sfântului . Deşi era menţionată ca liturghie zilnică. Când ajunurile cad sâmbăta ori duminica. Liturghia Sf. Nici contemporanii sfântului.Joia şi Sâmbăta din Săptămâna Patimilor . nici istoricii. c) sec VI (520) Petru Diaconul şi călugări din Sciţia. Vasile. IX-X. Ioan. e) Can 32 al Sinodului Trulan (692). limitându-i-se întrebuinţarea în cult. iar Liturghia se săvârşeşte în ziua praznicului respectiv fără să se mai combine cu Vecernia. adică să compună u formukar propriu al anaforalei liturgice. Vasile. Ioan Gură de Aur are o origine şi o autenticitate mai puţin sigură şi clară. într-o scrisoare către ep. . Fulgenţiu citează un text din dipticele Litugiei Sf. Liturghia Sf. panegiriştii nu afirmă că Ioan Gură de Aur a alcătuit vreo liturghie. obişnuită în Biserica Ortodoxă săvârşindu-se de cele mai multe ori în duminicile şi sărbătorile în care nu se săvârşeşte una din celelalte două Liturghii. i) Codicele Barberini – sec. Vasile s-a rugat şase zile în şir lui Dumnezeu să-l învrednicească să-I aducă jetfa cea nesângeroasă cu propriile sale cuvinte. Leonţiu de Bizanţ vorbeşte despre anafora lui Teodor de Mopsuestia care fiind plină de blesfemii se deosebesc de cea a Sf. Vasile se săvârşeşte Liturghia sf. Sf. d) vechimea liturighiei o confirmă liturghiile necalcedoniene care au folosit-o ca sursă ori ca model. Ioan Gură de Aur doua din rugăciunile de azi ale Sf. Întrebuinţare în cursul anului bisericesc: de 10 ori pe an: . Mărturia aceasta nu are valoare documentară. în ziua ajunului se săvârşeşte Liturghia Sf. Iacob şi a Sf. V-VI când Bisericile VechiOrientale se despart definitiv de Biserica Ortodoxă. deoarece opusculul menţionat constituie un fals. iar Liturghia Sf.Cu Vecernia până după Vohodul cu Evanghelia. f) Sf.în primele 5 duminici ale Postului Mare .În ajunul Crăciunului (24 dec. Liturghii: rugăciunea proscomidiei de după Vohodul mare şi rugăcinuea catehumenilor c) Codicele 15 (474) din Muzeul Rumanianţev Moscova sec X-XI Denumirea de Liturghia Sf.Inainte de hirotonia lui Amfilohie ca episcop. Ioan Dmaschinul g) Părinţii Sinodului VIII ecumenic – Niceea – 787. din pricina lungimii excesive a anaforalei ei. h) Regele Carol Pleşuvul al francilor – 877. VIII. Ioan Gură de Aur să fi existat sub un alt nume înainte de sec. Este posibil că Liturghia Sf.1 ianuarie. Întrebuinţare în cursul anului bisericesc: este liturghia normală. Ioan Gură de Aur. Rugăciunea euharistică din anaforauă numită “ a celor 12 Apostoli” din uzul sirienilor iacobiţi este aproape identică cu cea bizantină a Sf. b) Codicele Barberini s.

Zilele aliturgice sunt: a) Vinerea Patimilor (seacă) pentru că Domnul a fost răstignit şi îngropat. IV-V în tot Orientul creştin. nu se săvârşeşte Liturghie nici chiar în mânâstiri. cu două anaforale de schimb. Liturghia Darurilor: se oficiază de obicei miercuri şi vineri în Postul Mare. această parte reprezintă deci elementul originar. c) Ajunul Bobotezei În Postul Mare. Vasile şi a Sf. litrughia Sf. d) Vinerea dinaintea Craciunului şi a Bobotezei când acestea cad duminica sau luni. în primul rând. Procesul de înlocuire a vechilor Liturghii prin cele bizantine s-a intensificat mai ales din sec. Cele două liturghii bizantine (a Sf. c) Miercuri şi vineri din săptămâna brânzii pentru că în aceste zile în loc de “Dumnezeu este Domnul” se cântă “Aliluia”. XVIII. Partea de la început şi cea de la sfârşit precum şi unele piese din restul Liturghiei noastre (ca Heruvicul. Vasile şi Sf. pe care apoi au înlocuit-o. Ioan Gură de Aur decât la Sf. Ele sunt deci liturghii surori formate aproape în acelaşi timp. c) Buna-Vestire. Crezul.În afară de vremea Postului Mare. în Liturghia noastră. b) Duminica Floriilor. Am putea spune că şi în Bisericile Ortodoxe de rit bizantin se oficiază de fapt o singură rânduială de Liturghie. XVIII înainte şi s-a încheiat în sce XIII. . în compunerea celor două anaforale personale. iar cea de a doua varianta constantinopolitană a vechii liturghii care se întrebuinţa în sec. luni şi marţi în săptămâna Patimilor şi în câteva sărbători mai mari din perioda Postului Mare: e) A) Sf. mult mai scurt la Sf. cu trei exceptii când se săvârşeşet Liturghia Sf. Este deci. Ioan) sunt prelucrări ale uneia şi aceleiasi liturghii mai vechi. În cursul anului bisericesc sunt câteva zile aliturgice în care potrivit tradiţiei Bisericii. Vasile: a) 1 ianuarie b) ajunul Naşterii Domnului – 24 decembrie. Haralambie – 10 februarie. Ioan Gură de Aur se săvârşeşte numai de opt ori: a) în primele şase sâmbete. de provenienţa siriană şi capadociană. mai scurte decât cea veche a Sf.) şi rugăciunea amvonului. adică acea a Sf. Părinţi au dezvoltări proprii ale ritului bizantin. Iacob. Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate sărbătorile din cursul anului. În aceste zile se ajunează deplin până seara. mai ales anaforale brodate pe tema sau schema tradiţională şi compuse de diferiţi liturghisitori sau ierarhi iluştri prin pietatea sau prin reputaţia lor cărturărească. cea dintâi reprezintă varianta capadociană. Ioan Gură de Aur – sau din vremea lor – nu provine decât partea din Liturghia de azi cuprinsă între lecturile bibilice (Apostol şi Ev. ca în cadrul rânduielii fixe a Liturghiei să se adopte rugăciuni. Axionul) sunt adaose posterioare ale epocii celor doi Sf. b) Luni şi marţi din prima săptămână a Postului Mare. De la Sf. deşi limba slavă n-a fost înlocuită definitiv în slujba bisericească decât abia spre sfârsitul sec XVII şi începutul sec. Ioan Gură de Aur constă. precum şi prin alte câteva dintre rugăciiunile citite azi de preot în taină. probabil ca opera Sf. Liturghia Sf. morală. Ele au aceeaşi rânduială şi nu se deosebesc între ele decât prin textul deosebit al anaforalei. Iacob. care au texte deosebite în cele două Liturghii. Vasile şi a Sf. Era obiceiul în Biserica veche. precum ne încredinţează unele documente. aşa precum este uzul în toate celelalte Biserici răsăritene (necalcedoniene). Vasile. În româneşte Liturghiile ortodoxe au fost traduse şi tipărite înca din sce XVI (întâi în Ardeal).

24 martie. dacă aceste sărbători menţionate cad într-una din zilele de rând (luni-vineri) din Postul Mare.f) Întâia şi a doua aflare a Cinstitului cap al Sf. g) Sfinţii 40 de Mucenici – 9 martie. h) Ajunul Bunei-Vestiri . . Ioan Botezătorul – 24 februarie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful