You are on page 1of 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ:Β΄

------

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. –Πόλη 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Σωτηρίου Μ. & Τραϊφόρου Ε. Τηλέφωνο : 210 -3443248 FAX : 210 – 3442365

ΑΔΑ:4Ι0Β9-ΞΖ

Μαρούσι, 26- 10 - 2010

134560/Δ2 / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Στο Φ.Ε.Κ.1088 τ.Γ΄/11-11-2010

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις Εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση»

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 40, παρ.5 του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ.71 τ.Α΄/19-5-2010), σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ.7 του Ν.3432/2006 (Φ.Ε.Κ.14 τ.Α΄/ 3-2-2006), σχετικά µε την υπηρεσιακή εξέλιξη και τη µετάταξη των εκπ/κών της Εκκλησιαστικής Εκπ/σης.

2) Την αριθµ.83132/Α2/2010 (Φ.Ε.Κ.1074 τ.Β΄/14-7-2010) Υπουργική Απόφαση, σχετικά µε την ανακατανοµή και µεταφορά των οργανικών θέσεων από την Εκκλησιαστική Εκπ/ση στη ∆/θµια Εκπ/ση.

3) Την αριθµ. 3/2010 Πράξη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆/θµιας Εκκλησ/κής Εκπ/σης.

2) Των άρθρων 69,70, 71,72,73 και 74 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄).

3) Τις αριθµ.32/2010 και 33/2010 Πράξεις του Κ.Υ.Σ..Ε.

8) Τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουµε

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε το βαθµό και Μ.Κ. που κατέχουν, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στην περιοχή του Νοµού που αναγράφεται δίπλα στο όνοµά τους, ως ακολούθως:

ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο Π.Ε.01-ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.

ΑΝΤΩΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2.

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΛΙΑΣ

3.

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 3. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ 01-
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ 01-

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΠΕ01-Θεολόγων

ΓΕ.Ε.Λ. Κιλκίς

ΠΕ01-Θεολόγων

ΓΕ.Ε.Λ.

Κορίνθου

ΠΕ01-Θεολόγων

ΓΕ.Ε.Λ. Καβάλας

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

/ΝΣΗ ∆.Ε.

∆΄ ΚΙΛΚΙΣ

/ΝΣΗ ∆.Ε.

∆΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

/ΝΣΗ ∆.Ε.

Β΄ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ ∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε . ∆΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε
ΚΙΛΚΙΣ ∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε . ∆΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε

ΑΔΑ:4Ι0Β9-ΞΖ

4. ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ 01- Θεολόγων   ΓΕ . Ε . Λ .-

4. ΠΑΝΑΓΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ01-Θεολόγων

 

ΓΕ.Ε.Λ.-

Γυµνάσιο Αθηνών

5. ΣΤΡΟΥΜΠΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΠΕ01-Θεολόγων

 

ΓΕ.Ε.Λ.

Κορίνθου

6. ΤΣΑΚΙΡΗ

∆ΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ01-Θεολόγων

 

ΓΕ.Ε.Λ. Καβάλας

7. ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΩ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ01-Θεολόγων

 

ΓΕ.Ε.Λ.-

Γυµνάσιο Τήνου

8. ΖΟΡΜΠΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ01-Θεολόγων

8. ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 01- Θεολόγων ΓΕ . Ε . Λ .- Βόλου
8. ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 01- Θεολόγων ΓΕ . Ε . Λ .- Βόλου
8. ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 01- Θεολόγων ΓΕ . Ε . Λ .- Βόλου

ΓΕ.Ε.Λ.- Βόλου

01- Θεολόγων ΓΕ . Ε . Λ .- Βόλου ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. Γ΄ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
01- Θεολόγων ΓΕ . Ε . Λ .- Βόλου ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. Γ΄ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
01- Θεολόγων ΓΕ . Ε . Λ .- Βόλου ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. Γ΄ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
01- Θεολόγων ΓΕ . Ε . Λ .- Βόλου ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. Γ΄ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆.Ε. Γ΄ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. ∆΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. Γ΄
∆/ΝΣΗ ∆.Ε.
Γ΄ ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆.Ε.
∆΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆.Ε.
Γ΄ ∆ΡΑΜΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆.Ε.
∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆.Ε.
Γ΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
∆.Ε. Γ΄ ∆ΡΑΜΑΣ ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. ∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. Γ΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

1. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ 02- Φιλολόγων   ΓΕ . Ε .

1. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ02-Φιλολόγων

 

ΓΕ.Ε.Λ. Βόλου

2. ΚΟΝΤΟΒΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ

ΠΕ02-Φιλολόγων

 

ΓΕ.Ε.Λ.-. Βόλου

3. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ-

ΠΕ02-Φιλολόγων

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕ.Ε.Λ.-. Γυµνάσιο Αθηνών

4. ΖΥΓΟΥΡΑ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ02-Φιλολόγων

 

ΓΕ.Ε.Λ.-. Γυµνάσιο Αθηνών

5. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

ΜΑΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ02-Φιλολόγων

ΓΕ.Ε.Λ. Κιλκίς

02- Φιλολόγων ΓΕ . Ε . Λ . Κιλκίς ∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε .
02- Φιλολόγων ΓΕ . Ε . Λ . Κιλκίς ∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε .
02- Φιλολόγων ΓΕ . Ε . Λ . Κιλκίς ∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε .
02- Φιλολόγων ΓΕ . Ε . Λ . Κιλκίς ∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε .

/ΝΣΗ ∆.Ε.

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

/ΝΣΗ ∆.Ε.

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

/ΝΣΗ ∆.Ε.

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

/ΝΣΗ ∆.Ε.

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

/ΝΣΗ ∆.Ε.

Γ΄ ΚΙΛΚΙΣ

/ΝΣΗ ∆.Ε.

Γ΄ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

/ΝΣΗ ∆.Ε.

Γ΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε . Γ΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε . Γ΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε . Γ΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΠΕ02-Φιλολόγων

 

ΓΕ.Ε.Λ.-. Γυµνάσιο Αθηνών

7. ΤΟΥΡΙΜΠΑΜΠΑ

ΑΓΛΑΪΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ02-Φιλολόγων

 

ΓΕ.Ε.Λ.

Κορίνθου

ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-

ΕΛΕΝΗ

2. ΨΑΡΡΟΥ

ΑΝΝΑ

3. ΠΑΣΣΑΛΗ

ΕΛΕΝΗ

ΑΝΝΑ 3. ΠΑΣΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 03- Μαθηµατικών

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ03-

Μαθηµατικών

ΓΕ.Ε.Λ.-. Χίου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ03-

Μαθηµατικών

ΓΕ.Ε.Λ.

Κορίνθου

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ03-

Μαθηµατικών

ΓΕ.Ε.Λ.-.

Γυµνάσιο Τήνου

/ΝΣΗ ∆.Ε.

Α΄ Χίου

/ΝΣΗ ∆.Ε.

Γ΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

/ΝΣΗ ∆.Ε.

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Χίου ∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε . Γ΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε

ΑΔΑ:4Ι0Β9-ΞΖ

ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΩΝ

1.

ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ

 

ΠΕ04-Φυσικών

/ΝΣΗ ∆.Ε.

ΓΕ.Ε.Λ. Καβάλας

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

1.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΕ05-Γαλλικών

/ΝΣΗ ∆.Ε.

ΓΕ.Ε.Λ. Βόλου

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΠΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΩΝ

1. ΧΕΙΛΑ

1. ΧΕΙΛΑ

2.

3.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ16-Μουσικών

ΓΕ.Ε.Λ.-Χίου

/ΝΣΗ ∆.Ε.

Γ΄ ΧΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΙΤΑΡΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ16-Μουσικών

/ΝΣΗ ∆.Ε.

 

ΓΕ.Ε.Λ. Τήνου

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΗΣ

ΘΩΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ16-Μουσικών

/ΝΣΗ ∆.Ε.

 

ΓΕ.Ε.Λ. Καβάλας

Γ΄ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ 16- Μουσικών ∆ / ΝΣΗ ∆ . Ε .   ΓΕ . Ε . Λ

ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΠΕ19 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ19- ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. Πληροφορικής
1.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19-
∆/ΝΣΗ ∆.Ε.
Πληροφορικής
Β΄ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΓΕ.Ε.Λ.- Κιλκίς

ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΠΕ20 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20- ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. Πληροφορικής
1.
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20-
∆/ΝΣΗ ∆.Ε.
Πληροφορικής
Γ΄ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕ.Ε.Λ.- Γυµνάσιο
Αθηνών

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

( Αριθµός βεβαίωσης Υ..Ε. : 21947/27-10-2010)

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εσωτερική διανοµή:

1. /νση Προσ/κού ∆.Ε. Τµήµα Β΄

2. /νση Λειτ. Ανάπτ. Πληροφ. Συστ/των

Τµήµα Α΄ Ανάπτυξης Εφαρµογών

ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ