Números

Horizontal 1. vienas 5. penki imtai 6. dvide imtas 8. penktas 9. devyniolika 11. tre ias 12. a tuoni 14. dvide imt 15. nulis 19. penkiolika

22. penkiasde imt 23. e i imtai 25. trys 26. vienuoliktas 27. de imt 29. keturiolika Vertical 2. devyniasde imt 3. antras 4. pirmas 7. t kstantasis

10. a tuntas 13. tryliktas 16. dvide imt devyni 17. e iolika 18. dvide imt du 20. imtas 21. trisde imt 24. septyni imtai 28. septyniasde imt