You are on page 1of 3

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA RECICLAREA ESTE UN MARE AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA

MEDIULUI BOTOŞANI CÂŞTIG, PENTRU MEDIUL PE MEDIULUI BOTOŞANI


CARE TREBUIE SĂ-L LĂSĂM
ŞI CURAT GENERAŢIILOR VIITOARE. ŞI
ECOŞCOLILE DIN MUNICIPIUL ECOŞCOLILE DIN MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Implică-te şi tu! BOTOŞANI
vă invită să GÎNDEŞTE ÎNAINTE DE A vă invită să
ARUNCA LUCRURILE CARE NU-ŢI

PUNEŢI MAI TREBUIE!


PUNEŢI
FIECARE Unii dintre noi cred că este
normal să arunce pe jos sticle de
FIECARE
DEŞEU LA plastic, ambalaje de ciocolată
sau îngheţată, pungi de snacks- DEŞEU LA
uri sau doze de aluminiu după ce
LOCUL SĂU! au consumat produsele, însă
aceasta nu dovedeşte decât lipsa
LOCUL SĂU!
de preocupare faţă de mediul în
care trăim. De aceea pentru a-l
menţine curat şi sănătos trebuie
să urmăm nişte reguli:
1. Nu arunca nimic la întâmplare:
pe trotuare şi străzi, în parcuri şi
grădini, în ape şi pe marginea
apelor, pe marginea şoselelor, şi
oriunde te recreezi în natură!
2. Învaţă sistemul de marcare şi
identificare a ambalajelor pentru
a putea recunoaşte uşor
materialele din care sunt
confecţionate ambalajele care se
pot recicla.
3. Ajută-ţi familia să sorteze pe
categorii gunoiul pe care îl
produceţi.
1
RECICLAŢI DEŞEURILE DIN RECICLAŢI DEŞEURILE DIN
GOSPODĂRIA DVS. 4. Respectă indicaţiile de pe GOSPODĂRIA DVS.
containerele de colectare
DEŞEURILE DE HÂRTIE ŞI CARTON DEŞEURILE DE HÂRTIE ŞI CARTON
selectivă şi nu amesteca
- reciclarea unei tone de hârtie - reciclarea unei tone de hârtie
salvează 17 copaci;
materialele între ele. Încearcă pe salvează 17 copaci;
- prin reciclarea unei tone de cît poţi să turteşti recipienţii - prin reciclarea unei tone de
hârtie se reduce consumul de înainte de a-i introduce în hârtie se reduce consumul de
energie cu 80% faţă de container pentru a mări energie cu 80% faţă de
fabricarea hârtiei obişnuite şi cantitatea de deşeuri colectate şi fabricarea hârtiei obişnuite şi
se reduce poluarea aerului cu transportate. se reduce poluarea aerului cu
95%. 95%.
5. Nu depozita deşeurile lîngă
sau pe container, chiar dacă
STICLELE DE PLASTIC (PET) STICLELE DE PLASTIC (PET)
- din 10 PET-uri se poate face
acestea sunt deja pline. Sună-ţi - din 10 PET-uri se poate face
un tricou operatorul din localitate şi un tricou
- o sticlă de plastic se informează-l despre situaţia - o sticlă de plastic se
descompune în 450 de ani. existentă. descompune în 450 de ani
6. Promovează conceptul de
SPUNEŢI NU PUNGILOR DE colectare selectivă în cercul de SPUNEŢI NU PUNGILOR DE
PLASTIC! prieteni şi la locul în care îţi PLASTIC!
desfăşori activitatea !
DOZELE DE ALUMINIU DOZELE DE ALUMINIU
- aluminiul este cel mai valoros - aluminiul este cel mai valoros
dintre produsele casnice Durata de degradare naturală dintre produsele casnice
reciclate; a diferitelor categorii de deşeuri reciclate;
- consumul de energie se se prezintă astfel: - consumul de energie se
reduce cu 95%; reduce cu 95%;
1- cotor măr – 3 luni
- se poate recicla la nesfârşit; - se poate recicla la nesfârşit;
2- deşeuri de hârtie – 3 luni
3- ziare – 3-12 luni
4- chibrituri – 6 luni
5- filtru de ţigară – 1-2 ani
6- guma de mestecat – 5
ani 2