You are on page 1of 9

BÀI LÀM

:

I – Đặt vấn đề
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là cơ quan chính trị quan trọng nhất và
hoạt động thường xuyên của Liên hợp quốc. Theo Điều 24 của Hiến chương
Liên hợp quốc các nước thành viên của Liên hợp quốc trao cho Hội đồng
Bảo an trách nhiệm chính trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới.
Theo đó Hội đồng Bảo an có thể áp dụng các biện pháp nhằm giải quyết hòa
bình các tranh chấp, xung đột và khi cần thiết, có thể sử dụng các biện pháp,
kể cả cưỡng chế và vũ lực, nhằm loại trừ các mối đe dọa, phá hoại hòa bình,
hoặc các hành động xâm lược. Bài viết này là để hiểu rõ hơn về vai trò của
Hội đồng Bảo an theo quy định của Hiến chương và thực tiễn hoạt động của
Liên hợp quốc.

II – Giải quyết vấn đề
1. Vai trò của Hội đồng Bảo an theo quy định của Hiến chương Liên hợp
quốc.
Là một trong sáu cơ quan chính của Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an
được thành lập nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Hội đồng Bảo an
có hai vai trò lớn là:
*Thứ nhất, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Để duy trì hòa
bình và an ninh quốc tế Hội đồng Bảo an có quyền yêu cầu giải quyết các
tranh chấp quốc tế bằng những biện pháp hòa bình. Vấn đề này được quy
định cụ thể tại Chương VI Hiến chương Liên hợp quốc.
Hội đồng Bảo an có quyền yêu cầu, kiến nghị và mời các bên tranh chấp
giải quyết tranh chấp bằng một trong những biện pháp hòa bình nêu ở Điều
33 như : đàm phán, điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài…
Điều 34 Hiến chương Liên hợp quốc cũng có quy định: “Hội đồng bảo an
có thẩm quyền điều tra mọi tranh chấp hoặc mọi tình thế có thể xảy ra dẫn
đến sự bất hoà quốc tế hoặc gây ra tranh chấp, xác định xem tranh chấp ấy

vô tuyến điện và các phương tiện thông tin khác. rút quân về vị trí ban đầu… nhằm ngăn chặn không làm cho tình hình xấu đi ( Điều 40 Hiến chương Liên hợp quốc). Những biện pháp đó phải không phương hại gì đến các quyền. phá hoại hòa bình hoặc hành động xâm lược và sẽ khuyến nghị hoặc quyết định các biện pháp cần được tiến hành phù hợp với các Điều 41 và 42. đề ra những biện pháp thích hợp để bảo vệ hòa bình. là cơ quan duy nhất trong hệ thống cơ quan của Liên hợp quốc có thẩm quyền và nhiệm vụ phải hành động trong những trường hợp có đe dọa nền hòa bình. Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc có quy định rõ điều này. Hội đồng Bảo an có quyền yêu cầu các nước hữu quan phải thực hiện những biện pháp tạm thời như đình chiến. Hội đồng đề nghị các bên nên dựa vào một phương thức giải quyết xác định để đi đến một giải pháp tối ưu nhất. và có thể yêu cầu các thành viên của Liên hợp quốc áp dụng những biện pháp ấy. Điều 41 Hiến chương Liên hợp quốc đã quy định: “Hội đồng bảo an có thẩm quyền quyết định những biện pháp nào phải được áp dụng mà không sử dụng vũ lực để thực hiện các nghị quyết của Hội đồng. hàng không. Điều 39 của Hiến chương Liên hợp quốc. để duy trì hoặc khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế. *Thứ hai. bưu chính. nguyện vọng hoặc tình trạng của các bên hữu quan.hoặc tình thế ấy nếu kéo dài có thể đe dọa đến việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế hay không. Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc có quyền quyết định đánh giá thực tại các mối đe dọa đối với hòa bình. điện tín.” Hội đồng Bảo an còn có quyền soạn thảo các kế hoạch bằng cách thiết lập hệ thống các quy định về vũ trang. đường sắt. Hội đồng Bảo an thường dùng phương thức khuyến nghị. đường biển. kể cả việc cắt đứt quan hệ ngoại giao. Các biện pháp này có thể là cắt đứt toàn bộ hay từng phần quan hệ kinh tế. xâm phạm hòa bình hoặc hành động xâm lược. Khi thực hiện thẩm quyền này.” . Hội đồng Bảo an có thẩm quyền xác định đâu là nguyên nhân đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.

2. . lục. không quân mà Hội đồng bảo an xét thấy cần thiết cho việc duy trì hoặc khôi phục hoà bình và an ninh quốc tế. Vai trò của Hội đồng Bảo an trong thực tiễn hoạt động của Liên hợp quốc. theo quy định tại chương VII của Hiến chương. các nước thành viên phải cung cấp một số quân đội cần thiết. khi đã được thông qua đều mang tính chất ràng buộc và tất cả các thành viên của Liên hợp quốc đều có trách nhiệm phải tôn trọng và thi hành. Thực hiện các chức năng quản thác của Liên hợp quốc trong các “vùng chiến lược” Kiến nghị Đại hội đồng bổ nhiệm Tổng thư ký và cùng Đại hội đồng tổ chức bầu cử các thẩm phán của Tòa án Công lý quốc tế. kể cả sử dụng lực lượng vũ trang liên quân của các nước thành viên Liên hợp quốc. viên trợ và giúp đỡ phương tiện phục vụ. thì Hội đồng bảo an có quyền áp dụng mọi hành động của hải. kể cả quyền qua biên giới theo một hiệp định đặc biệt ký riêng từng nước.( Điều 43 Hiến chương Liên hợp quốc ) Trong khi các cơ quan khác của Liên hợp quốc chỉ có thể đưa ra những quyết định mang tính khuyến nghị đối với các chính phủ của các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc thì các quyết định và nghị quyết của Hội đồng Bảo an. hoặc tỏ ra là không thích hợp. Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc có quyền tiến hành các hoạt động áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhân danh Liên hợp quốc...”( Điều 42 Hiến chương Liên hợp quốc ) Hiến chương còn quy định khi Hội đồng Bảo an quyết định sử dụng hành động cưỡng chế. tuy nhiên việc sử dụng lực lượng vũ trang như vậy chỉ được tiến hành trong trường hợp: “Nếu Hội đồng bảo an nhận thấy những biện pháp nói ở Điều 41 là không thích hợp. *Ngoài ra Hội đồng Bảo an còn có thẩm quyền trong việc kiến nghị kết nạp thành viên mới và các điều kiện để các quốc gia có thể trở thành thành viên Quy chế Tòa án Công lý quốc tế.

kế đến là những hoạt động bộ binh rầm rộ ở bán đảo Sinai (1956). Năm 2001. quân đội Iraq xâm chiếm Kuwait. nhu cầu cần sự trợ giúp của những chiến sĩ đội mũ nồi xanh bao giờ cũng lớn hơn khả năng đáp ứng. Các thành viên của Hội đồng Bảo An đã kêu gọi lực lượng kháng chiến hãy buông súng và tham gia vào những sinh hoạt có tính cách dân chủ." Trong vấn đề của cộng hòa Chad Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình an ninh tại Chad và lên án vụ một nhóm phiến quân đang tìm cách lật đổ chính phủ quốc gia này bằng vũ lực. Quân mũ nồi xanh đã nhân được Giải Nobel năm 1998 cho công lao giữ gìn Hòa bình của họ. có khoảng 65. Sau khi xác định tình hình thực tế.000 nhân viên giữ gìn hòa bình của LHQ từ 103 nước trên thế giới đã được triển khai tại 16 chiến dịch. tốc độ. Cộng hòa Dân chủ Công-gô và nhiều nước khác. Điều này chứng tỏ họ có vai trò quan trọng và đặc biệt đối với việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Tính đến ngày 31 tháng Giêng năm 2005. Ngày 2/8/1990. phạm vi và qui mô của các chiến dịch gìn giữ hòa bình đã tăng lên nhanh chóng. Nhìn chung. với việc triển khai lực lượng mũ nồi xanh mới ở Đông Timor(cho tới khi nước này giành độc lập năm 2001).Trong suốt những năm thoái trào của Chiến tranh Lạnh và đầu thập niên 1990. đà phát triển đã trở lại. Hội đồng Bảo an đã tìm ra một loạt các biện pháp trong thập niên 1950 và 1960. triển khai lực lượng quân sự quốc tế không cưỡng bức để theo dõi diễn biến hay để chia tách các lực lượng tham chiến. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã đoạt giải Nobel Hòa bình "vì nỗ lực cho một thế giới hòa bình và được tổ chức tốt hơn. Để ngăn chặn những xung đột nhỏ leo thang thành những xung đột lớn có thể bị cuốn vào cuộc Chiến tranh Lạnh. Các phái đoàn quan sát viên tại Trung Đông (1948) và Nam Á (1949) đã được tổ chức. Siera Leone. Liberia. Hội đồng Bảo An cũng kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Kofi Annan và Liên . Hội đồng bảo an đã ra Nghị quyết số 660 nêu rõ hành vi của Iraq là hành vi xâm lược và yêu cầu Iraq phải rút quân đội khỏi Kuwait. . Công-gô (1960) và đảo Síp (1964). Đến cuối thập niên 1990. và quân số này đang tiếp tục tăng đến những kỷ lục mới.

Những nỗ lực của Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an trong vấn đề hạt nhân được thể hiện rất rõ trong trường hợp của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Iran. Liên hợp quốc mà cụ thể là Hội đồng Bảo an đã hỗ trợ đưa đến giải pháp hòa bình cho hơn 170 cuộc xung đột khu vực. Trong những năm gần đây. Nghị quyết 1373 về một số biện pháp chống lại các mối đe doạ đối với hoà bình và an ninh quốc tế của các hoạt động khủng bố. cụ thể là khủng bố hạt nhân. Trước khi xảy ra sự kiện 11/9/2001. nhằm để giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Burundi và xung đột phía Bắc Nam Sudan. Xu-đăng và chế độ Taliban ở Afghanistan vì đã tiếp tay và giúp đỡ cho khủng bố. trong hệ thống luật pháp và thực thi chính sách chống khủng bố của những nước này. Trong khi Đại Hội đồng còn phải thống nhất về một công ước toàn diện và định nghĩa về khủng bố. tổ chức Taliban và mạng lưới khủng bố AlQaeda. Hội đồng Bảo an đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Libi. thông qua báo cáo của các quốc gia thành viên và xác định những điểm yếu còn tồn tại trong các chiến lược. Những nỗ lực này đã tiếp nối truyền thống vốn đã có từ lâu của Liên hợp quốc . Hội đồng Bảo an đã có những nỗ lực đáng kể nhằm phát huy hiệu quả của quyền áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế.Nghị quyết 1267 năm 1999 về việc trừng phạt và cấm vận đối với Osama Bin Laden.xây dựng những chuẩn mực và biện pháp tự vệ toàn cầu của Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn sự phổ biến hơn nữa vũ khí hủy diệt hàng loạt. thì từ đầu năm 2005.hiệp Phi Châu hãy tìm cách thương thuyết với các phe phái để giải quyết cuộc khủng hoảng. Hội đồng Bảo an đã ra Nghị quyết S/RES/1718 . quân sự và ngoại giao để nâng cao tính thuyết phục và giảm bớt những tác động về mặt nhân đạo của chúng. Hội đồng Bảo an giờ đây có bốn tiểu ban chuyên xử lý khủng bố bằng cách trừng phạt. Theo thống kê của Liên hợp quốc. Đại Hội đồng đã thông qua công ước toàn cầu thứ 13 nghiêm cấm một số loại hình hành động khủng bố cụ thể. có thể kể đến xung đột tại Guatemala. đi lại.

Hội đồng Bảo an cùng với Liên hợp quốc đã soạn . và cung cấp một bảng danh sách các chuyên gia hỗ trợ cho ủy ban. Trong thực tiễn hoạt động của Liên hợp quốc có thế thấy được Hội đồng Bảo an đã thể hiện được vai trò của mình trong hoạt động gìn giứ hòa bình và an ninh quốc tế. Ngày 12/06/2009 Hội đồng Bảo an lại tiếp tục ra Nghị quyết S/RES/1874 lên án Triều Tiên thử hạt nhân trong long đất vào ngày 25/05. mở rộng lệnh cấm vận vũ khí hiện có và kiểm tra thẩm quyền của hàng hóa đến và đi từ Cộng hòa nhân dân Triều Tiên. Hội đồng Bảo an đã triển khai 60 hoạt động gìn giữ hoà bình nhằm góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các bên đi đến thoả thuận chấm dứt xung đột và thực hiện các thoả thuận đó.(14/10/2006) bày tỏ sự quan ngại nghiêm trọng của mình về việc Triều Tiên thư hạt nhân. 2007. Để thực hiện tốt trọng trách này. Hội đồng đã góp phần ngăn ngừa không để xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới trong suốt hơn nửa thế kỷ. cũng như các tàu thuyền trên biển. đòi hỏi Hội đồng Bảo an phải luôn đề cao tính minh bạch và khách quan khi đưa ra những quyết định giải quyết các vấn đề liên quan. ngày 09/06/2010 năm nước thành viên thường trực và 10 nước thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết mới trừng phạt Iran. Hội đồng Bảo an đã ban hành ba nghị quyết trong những năm 2006. Trước đây. 2008. Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an đã hòa giải được một số khủng hoảng quốc tế. Bình luận về vai trò của Hội đồng Bảo an Qua các quy định của Hiến chương ta có thể thấy Liên hợp quốc nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung đã trao cho Hội đồng Bảo an những trọng trách vô cùng to lớn trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới. Đối với Iran sau sáu tháng tranh luận. 3. đồng thời Hội đồng áp đặt biện pháp trừng phạt và thành lập ủy ban trừng phạt đối với Triều Tiên. Gần đây là Nghị quyết R/RES/1928 (07/06/2010) mở rộng bảng các chuyên gia có thể hỗ trợ cho Ủy ban trừng phạt Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đến 12/06/2010.

đóng góp tích cực vào việc duy trì hoà bình và ổn định thế giới. Hội đồng Bảo an và các nước đóng góp quân phải đạt được sự đồng thuận rõ ràng hơn về vai trò và chức năng bảo vệ thường dân của các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các trường hợp ở Boxnhia và Hecxegovina. .thảo và xây dựng được 15 công ước quốc tế về giải trừ quân bị. Hội đồng Bảo an cũng đang nỗ lực trong việc làm mới bản thân.Thất bại trong việc ngăn chặn vụ diệt chủng tại Rwanda năm 1994. dẫn tới cái chết của gần một triệu người vì các thành viên của Hội đồng bảo an từ chối thông qua bất kì một hành động quân sự nào. Tuy nhiên ngoài những thành tựu đã đạt được thì Hội đồng Bảo an cũng chưa thực sự thể hiện tốt vai trò của mình. Thiết nghĩ để Hội đồng Bảo an hoạt động một cách hiệu quả hơn và thực hiện tốt vai trò của mình cho xứng với niềm tin của cộng đồng quốc tế thì những hoạt động của Hội đồng Bảo an cần tiến hành trên cơ sở tuân thủ các mục đích. Cùng với sự đổi thay của thế giới. nguyên tắc quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc và những nguyên tắc cơ bản được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Isarel bất chấp các nghị quyết kêu gọi tháo dỡ các khu định cư của họ tại Bờ Tây và Dải Gaza. Hội đồng Bảo an đã trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng trong công tác gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới. ở Sômali đầu những năm 90 của thế kỷ XX đã cho thấy hiệu quả của hoạt động duy trì hòa bình và an ninh quốc tế giảm sút rõ rệt. Tuy nhiên cũng phải nói rằng những đóng góp của Hội đồng Bảo an vào việc gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới trong suốt thời gian qua là vô cùng to lớn. xứng đáng với niềm tin tưởng của cộng đồng an quốc tế và Liên hợp quốc khi giao cho Hội đồng Bảo an những vai trò vô cùng quan trọng. III – Kết thúc vấn đề Hội đồng Bảo an đã thể hiện tốt vai trò của mình trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Hoạt động gìn giữ hòa bình của Hội đồng cần được đặt trong tương quan nỗ lực chung nhằm giải quyết toàn diện các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

The UN Security Council: From the Cold War to the 21st Century (Lynne Rienner Publishers. S/2006/10 “Summary Statement by the Secretary-General on matters of which the Security Council is seized”. Legal and Institutional Aspects of the UN Security Council (Hanoi.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu %E1%BB%91c 3.wikipedia. Security council S/RES/1874 adopted by the Security council at its 6141 st meeting. Security council S/RES/1928 adopted by the Security council at its 6333 rd meeting. on 12 June 2009. “Security Council Decisions in Perspective”.org/site/c.6355219/k. 2006). 6.nationsencyclopedia.htm 2. Security council S/RES/1718 adopted by the Security council at its 5551 st meeting.html#ixzz14zs4tlQP .com/United- Nations/Independence-of-Colonial-Peoples-PROGRESS-OF- DECOLONIZATION.).http://vi.securitycouncilreport. on 14 October 2006. on 7 June 2010. in David M. 7. 4. E550/November_2010brDPRK_North_Korea. 2.Trường Đại học Luật Hà Nội – Nxb Công an nhân dân.http://www. 5. Pham Lan Dung. Giáo trình Luật quốc tế . Wallensteen and Johansson. 3. Trang web: 1.glKWLeMTIsG/b. 2004). The Gioi Publisher.http://www. Malone (ed. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1.

htm 5.http://phapluattp. http://www.com/Info/Xung-quanh-viec-ky-thoa-thuan-ngung- ban-va-thoa-thuan-khung-ve-Darfur-Xudang/119/3977886.epi .4.org/military/world/war/cyprus1.globalsecurity.htm 6. http://www.vn/20100609103045263p0c1017/hoi-dong-bao-an-lhq- trung-phat-iran.baomoi.