You are on page 1of 5

~Iik~ iJk~ijiil lld m. dC~l1!IIblia dll,lll'. d~~m'b:l"iI III do !ttSte:k.a, ,ornliha.

,

A5u,s AS2DE~,EX1114 Neve mvartll'l a IP.Q nuda

Laprop vriltm~*~h f)effl3maf'lJf po odffll'loj ~em, MOCno groJUko karro vom nmuglKUVO (/8 W (jJfJt15iiW U f(Jrt.mJu WJJje IJmiJjr:n1J /grim

f u gredanju lIi5ckohi471i,remfn filmOltt(1,

M1'DIlIJocJeiliOr V-~eHe-.5 \111410 2.3 (31:1~ .:i!GI:IDDIiIJ, 11516" II.!m H, .l:::lOGBHICD, A'lII Mobility IRadeonl 1"1 D

n·~a, 0013, IDW-lRW.lll.!iI. Wir'EIE'S5. ~,IJMI. WebCa m..

Akec:: Lafl!ifrllll,Q' i!:vu~n id, ~Jrta.~ killllciiI, nUlilileri~lka to1statJurra

[3399,- ]

D.1111 ~llII:zna1i d\= l;OKI:nu MlloII,ilI'IIDb.ei' klJ;Fl!tlIPD DIflI\'Q~lf!L1M I!Cn~:mil

, SiI_'ull!flf\!iN,I}i,I'OU.EiIru.

. RAtAIU2i~ ___ !:!iH:~~~

IAacUII1!ar Altos Start J'pklon LJ"L...I, ......... , Za prv~ koralk u svet racummd!~ iklll'mmf[1JQ rclf!lJje ll]' dobar: !lron': lDdbvo~f(e ~~ hOlfmJkp. kojllek do ~(Jrfrlju iruE'j\n~, gkdaju nlmow.; sluJoju mUliku I ooigrcjIJ flO neku video· ,g,~, "

ISVffIOpfJfl~lrwptJlWfj{mj"e"i _

lOfiCe Stalnier:zulU

2899:9,-

ng 316 m~'t!d ~' ,il'S.- I

MSiII GFi61.5J!IIH'l!i1!:.. AMI) XJ Ath:r,oll,11l140@e 2.2!G,Iiiz, 2GlB D.D,R~ IMM, A.:TlR:aldeoni!l:!!,'liI' 11GB DDRg, ~OOGB HID.D, DVO rezac, ATX flOGW . ... Win 7 Sta~ter

OdI1.dlflmbll: de il2. ,dlftmbra III cID Ist.1ta allh ••

Racunar' Altos ThLllnder+ Windows '1 Hame Premrlm :: Moe pod r,ea je'na V:as~ m potre bama •

: ,rJdlima de"ktfJ{J fe~je,.~allrrmo {Ill rrojellgorlll)m AMD iN'fXif!'IIJ~.

• Ptedno!i'/fO neogroni&n ~ Ylcge ifflrxi" s-cuooom aoool10ligiooffl~

,: ~ivni fitltill ~lir1dtlws 7 Hom'! Pl~rum.l(oo lakav lini fo(JflOfi ~.

.. ld.!¥e OOpredf:tt korf-Sni!;tI,

.' ..

.' .' .,

_,

., • • ii'

I'

.' •

• _,

.,

.' •

• •

.' •

~

,_

• • • • •

.'

• !ilii

.' .'

• •

.' ii'

., _,

Ii,

:, I

.'

tlaaltiim Stal1erlml]()

Za n,alprl!ci n ei:gIJrlrOe. ma~ {de,afoo rom !JI!llMKlje I dfrer;tX

la:CIII11811" Altos Holiday Speci'al :: lnaci bez Ikompromlsa ......

. enih tell • ill1:€1 fJpromol M/novfje ,: ~:nrxJeJ IrJnrJ~o,j kal~ pM~ 2'am~ flc.7 tl"l~p~~jj platktmJ.

1O Icomagurnwjll 'wim : Pt;Jsedll~ r.;el1'ku 1roJjf;',flU Df!R 3 ,~eulf!llfe,:..hOfd drsw: ~ ('0'11 '~B I ~zel~

1911fQ; ~'t? tj mtJ:liftoolnim de:a~'l(M' .' im{J n~rdxa,$W~d~fitll:z ~Ofll~W ~(l1Ue4. S(jl,tlern,~"1 samtoJl.kaoffo, S,U' 1--10

ami rmI/5riUrirn 3D.'JCJl1rlnjima. . u: flm~O!I'~ l,rltlJ~(N~F-llJ' rtjrf: ~i!U;r't,-e peflek,r~ Pre(XJ[r.I{~tfJ(,J go nlJ]lhifll'nrftm

. • hlflMr{lma Ji:cft ne pnh'lllttlp;J Komt»Offllje_

!f

,M'B; AMSA.8:BD. AMD X4 Atlilmorlli 1111163S2J!I@GHIl; 4(i'rllIO:D,!U, IMM~ '~n~egri~an<ll A1iiI1 R,u:llE'On ~2!lO •. !liOOOIB. HDD, I[)VO' rezait AWl>: ·4~OW'

MElI-!I'SS,. bltdCorce la .540 a;,Q6GI'il'Ii!, 4:Gii!3: IrJI)R3 RAMI

AT! A~deotrll sno 1 G9 DOJ1Ii5,l OOOaB !"lIDO. OVD re~<I~. A'I'X SOOW

U-I!!!!I! nOl il!!i me:l'll,,12 _':7'aj,· MSI1-!l5~, Iln~m i§ ',50 COir~ i5 :l:..8GI-llz,.'H~!3: f.lDR3IRAM.

~eFo!oe Gf~SOl (jB DDJ?5, 1 (100GB HlIDD,. DViD r~OI<!~,

A1iX Cooler M<lStElU 4i20W

I ••• ~ •••••••••••••••• I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••

. 1Lal)' ~O:NFfDI ViewsDlilft~VA,1!93,1wal :il-CjD MOMIimR Vlm!lSDnIDf:V~~ wa: LHI' M'DnmrVi~!ilt(~5~lm'. LCDI MOIilI'o~',AK fn5+ _ . !-CD .M~~r LG iJIli40S·P1" LOD ,MO:~i;wr salilUul'I~ B'~Sllo~N • ~DI Moni,10r SI~SUIiI~1m3e:N • tLED ~ngr S!'IiI!I_:SliI~~IIBD:z31

]11'5, ~t31$6K70~1 6:9) :!lirJII~ IOC ~~1 : ::Iil 5'19IlOK1IO'«F~~t;lm:$r;m tx:,'~ ~,1 : ~~.19:!~1IQeilJll)Cull ,!i'!D) 5m~ IX: ~MI;l: ~.' 19\!~lQ~~Ii'ID) 1~1 22 19.10](,1 ~FlJ<IIHOlIOC70i.oot!;1 19' ~ .lIi5O'K768[)6(9} DCSOoIXli!l: 11 :: 22 19.2D:o:l QOOI)li'u IIHO~ IOC7(M)I:Xl~1,. ]J 19~~~1~~~) ]m~

• • • • ,.

..

• • • • • ..

.. ,.

• '. •

Raell nar' Altos Orca + pokh:m Wind DWS 1 pa ket ,. ,ZrllaIC~ d oba r .ZBl s~eU~

..

IRaC:lin'I'r Altos Ra· g + paldo G

INajlnovUa te'nnollog~ja na ijlohva1r f[ltike.

.F1all:Art(1r kojl p1111{} . . . no .we \tlfe lah~t'IIe l1m'J((lfl lla (jaJrJQwjtJJ

mrefov,qJ i3 p.fQrfwm~ . performafl~e t«/ikna por"rlnOrJoWnfVOl Ptt1XNlJcuj~no an W~(li'S i kll{.'nrm' lI:f)!i~tliCiftl{l' IrJ)ji Jete bTl() i wm ,do ooovljojr; M HCorkf ~f $'e.w~w "red njegli, .IEUS~

.2

: Iz'U~tno dollro flbrJforrsitOfJ' lUWtlGr:. sopolljtvo profmJllfm ,~ntruma.

• Pum.iujekmrlrm(1{tnrJo.; t:eflt:; ffWCj{lblmti koje ()f~Jb, .

• • ,.

'" ..

'III

• •

" " ..

..

'" •

'Q;~ S~ariter }(IlIl

.'

'" '!!l

.. iI

• • • ,.

.. .. ..

iI,,3 '999,,- I

rJ1lI3t6 rni!!5~d2 01~· I

lOtI cn~ ,dlmmbul do iI.1~ ,dIGmb .. III do 111.11:11 allh ••

Vel ika a kcija

,ASLilS, ee PC lD01P)[·BLJm3lXlWH U vl@lk on Iii II'J,@.

5ee ~ vain onqlJMl'l aobwJme: ooIine Ii sWlkain ,~iMilI~ku. Mtlredim~n.dje (J~ net~Qfflogu&waN Wlffl da ~~ ne' ~jare oowojlh omJfj'enlh ~tronfca mm.ll'!Xl,ka, ~rub·o. (1 reO ootetijQ dOOatoo'wwt:mri~ 0VQj mooefl,Qmogm'Qw;;i Vom d~ftajn'fl rOO u poJaero

.. 29599,,-,

,~(I 3(j me~ed ~J:S6,-

IMSI R D-216XEU M$~ lflI,a~bo~ljapo:l1 ud,a"

Ailio 5ie Ol-lOOmfl'e.fila d~ kilpire.,~ 00' nepc.grdi~ MSJ It Plow fzbof~ VOl. .

SadW1 . - - - - ., ipfrkrJpam11e.tuftJ UsJugo.fD, MSI}'r!p<JkalOOllU

koji 0 5vol'm klJpcima, Odlilne karakremr:ike,QYOg faplOPQg<J'

Cllle.jedfJmn od oojOOljiIi flf)fjuda 00 rui~u.

'1

1~4····· 7 9~/I09·.··c"" 7 ... ,

nn jo m~~ Io!'~ i 'f £124.·

AMI) Athillon, II M3201 2.1 Gh~ JaB O'O'.A: U.15~6·' WXGA. 16!9 LEO ekl!':i!l!,\ 31.GGB HOD, .Al1M,obmty IlituJ:Mn HD 4200 gwafitk<l! Ikarr<l~ I)V[I 5!J,per

M,IJ.lltii LAN" wli"eles~ web Ika ml'ie!r<l5!11 ml krnfunO'm,.,i!:i~~ .

mB~ k.lr1h:;:;l~ 6 ~II~ bi'llie:l'ij~,.

IHI' 625 (WT,275EA)

IHI P n a j bo.lja kILl povi na .. ,

TtellulnO m~ pmffljiOO!io kUjl'OLiN1a 1.1 OWlR (lillW/1(lfl} mllgu. Hp nom tJ~en~~tJVlemenu r~JmmoqfP; pllk1go(i~n~

lQ' ~v.tJgjl filep.

.' I'

_ .r._, ". __ ,..

• 'l'ostltiba Satell e (660D-1 OM

..

: To:s,ht~ba IriI,ajbollji odnos cena Ikvall~tet

: OdIlan MllOIS CiMe f ~Nr€ra.ln(lCi Truf'J/oo preds:~(J~ b€si fm.y

~ b.r_po~nut!l.[rednjfmal:rn.wnom ~pjre T'Oshioo .

: m&ltl{·.(/O ~frofi!im~lQ{;WnmtiW .. g(1lo.m:~. : lMti IIfn 'aptop Zi:lI.WDflUrolt

..

• • .,

• .,a_,,,

. '

.'

.' .AMD Ath'l'on II OUill'Core P340 2;2.GhiZ, 2GB Dl~$I3 (1 066 MH~). 1 ss HD

: .2ClOI C.sV lQ, 25iOG'B HD:D' SAl"", AMD' Fi~OOOM -Ji.50020M gi:a'l1Ci'ka karta,

• DVi~. LAIN, wi~~~~~$, ifl~g~i~naIW~b ~m~,~a:sa ugl'a(il~lrllm

• mik,mofonom,

Vel~ika a kc:ija

• HP' ProBODk 4525s

laptopza siv,akm daln. : Komph~,tno kJIJI,c]ste' ad alluminiJuma.

ill. _ _

I\4S.I p!WSfattlj!! l'rfG(}el koJi:mctele kOfisriti lvokldan lli:'l' sve prifike. . .' HP ~swv$J ImdkylJ ptolzmdlJje M'ilMin IapropDlI(l fltjlljfom blrane' ~mJlilllMt~

. ~ wm omoguruvo do .GO kori<Sij're M posJr; om sw : odfibUJ gwfieka Ja;mo, DDR3 plmfQrma dfTe;DW1j modeJodDlnom ku~~_

posla~ OOJilIm' .... karla t.e omOyuO'ri 00 se PDigrole m wojom ~' Ono fro dodQtrlO ~ktttlle ovo! model je olumlmi,/:Jmslw Iri~Jte Irqe dodrJtoo

omI~nom fgfiroma. Ho~ irna dorofjno meSfil! do smesrllf' M sLtOje' ': §tilf !apwp.\ r;J prl:wm ~ ani f(JMim..

~J.(f)je~i~wtelnmllja_ •

I,

.' •

.' · ,._.'"

.1 _,

., • • l-

.' ~~--~----..· . . -

II00tel~' PeI'l1,'!;iI,lID T4.5{l10 ::iil,3G~. 4GB memQf '1,58 He· hli i9'lrdfll.e~~. ,AMO Attnll~n P~40 2.2:Glh~ ;JiGB OORllm;e11ii!1i10filJiel 1.5,6" IFiI ~gl1i"~~I11IIt1Q(ii'I

I .5tWGB HDD, Ali Mo:bi!!i~ fh!deonl:~ _51V :~n:;!MB, 9~ kilirta,·' B!ighMew, 320GI6 lfiICl:D, A1Il1IIRa!ll:~Qn HD ,5~(lV :;l12Ma: grarlii"l!;al ~ani\.

'1CI'!i;1 -R,W. llLAN, Wireless. '13Mplt>;W!!'DC!JliiI'l<j.~i,tal: memQr~Jsk~h "'!I!rth:~1. WIreless., LAN. ,eSAI.l\ HDM~ WebCam SI!!! mfkrmol'loml + poklon IiiP' toml!!!

'JO.Shiilba Sate-lUtt! A&6O- 166 Si'glurno5,t i k,va Ilitet :prf' s:fega.,

Nakorl 25 gooillQ ad wag fJMJfJ ioptopfJ i l~ova.q;irl,. TomiIM nom ~trn1lli A6S0 ~iJ ~ /€ ~rJ'!!'aml'.1'1ll MJnOViM tMrmlfJglfJ.

.AsIS KS2JE-EX027D .Zirn,a,cii,. naJjj,al[~ !,!!:

Asw nom /NEmraVlj'a' ~wtrnemi tithl:'lO/ogijlJ po perfDfm(NI~e (J!I'O'q modela omoglJClIju' fJl1ji!tJhi komfm:oo u ~(JrW.

. ifngoj celli. Odlilne ffQd!l.rJldmo do se a~ettJJu

.'~~~~---------

. -.

II11~eli"' At:o.m 1fi!4~EI!il U~€PG'Hz:. ~ GEl. ~ OI.l-mVGA wm Blilciklight ekiiriiiln\ •. AMO Athll:Ool f'3JO 2,'1 Gi[ll~. JGIEli DtlR:il, Irnm.einTIlQrij;e, ll:llB' HII:gh"'tI~l1niti~1fiI

160GB HlIDD.ll'il1el GMA~l.5GIILAN. wirele$~, E-Ci!lIJil11.~ Me9~i.lPik$:elal ~, DIi.ghMew, 320GIB IHIDl!:), AID MO!billty Ra,deon IIii042iOO. Wi ~e:1'es$" I..AIMI

web klme:r~ Sl1 mvbofoMn\ 6-~eili t18t:erij~Wind0Wt5 "} Homme P,l!emium.: M.Qdem. WebCam sa milkidono:riliill +I~klo:n lorba!

' . •.' · ,-_ ....

• _.

~ • • .,--------,

1:1 't= ~r 39' l'I :! .~~ -,~ :1,'_ I

.' I rl'tl 3ti nmuod.2 S 3.'9, 1111.1 ... ~~'.~.J

:.~~~~--~~~-:' Il'lIili~1 LOim~ la·3:51l1:;t.:l~Hz..~~B ppR3mi~mQ II ~U," IHID _liED'

• b\)ck~lightCoI!o""Sh!ll'iIe, 5000B HDD,ATI. .. I~d!eorj· HI:'.! 54::l''GI sa

.'1 GIB DDI3~ OVO Super Multi re~f. eSat:l, IHOM!. Gil AN" 2Mpb! web

: kamer.l! sa mtbomoom,. card read~r 4 ~'I"I 1, izdJ.l,qje:na ru,lImerielka ta;awl'aJ..

To.slidbaSa

iteC6

IPo!u21da'rrJ,os,t ~ s,ig IIJIrll'1lo.st u r,ad u.

i'o5JJltitl preiJsflJlltrja model .... Tfwrul;iJl kamktetfMiJrLJpo fi'! ~1Ut)GmClj ~rtefWhalgmoncijU pruPJ ~nil.re ~~!UOOOJHm \1l! frJP1OP'!I~iQOOJ iii I)'koliko u 'OlI'tm klimfm rrotlucimn i~ub1re pa.!iIOQ_

1r~ltell· Perntil.mI1l14,sOO :23Gi"t1. 3GB DDR3 1(800 MHz),. 11 ~H 'rlD'"

In.!ED, 3J008 !IiiIClQ!nte~ MobUe GNl!A.1I15 In.!!ka !';ana.,

U!N., lMlreless" ., .3Mpix. WebCillm.. i,';ita~, me - . kartic<!l.

ID,elll XPS M 1510 Zna!,crn vrht

~@.tOP ItfhW'lSk~"h perfwansi{X.l odlienqCMi. ~a gra(ltko ~afl:a' wm1 omogumW-l dQ ~ ~~i/Ih> u fgrunftJ ~jer.Jll1~e rgfice liJ g!edtJJljrJ viso~lf€mih fiJmO\iij_

.' ._

• • II

.'

.' .~---------------

~ f46 9199,~

~m JIii,mtli:'~cd 2' iSS,-

- ---- - -

~;;)~~ B~tr.CrJ ~f1I!':'"' 'LlSB TI'-Lhnlrl1'll. WN~~l Ci

IliIlh~~ l"!@ii"llUum 14\200 .:tOGhz,,4GEI m~mclrIl~~ '15e4'"'Wl«!iA lI~Y~Lif~TM,. 51ooG6, HDDi GeFQ:rOi! !'ii\lildi~1 GS .f3.:.lIOOM gll.\illiiiak~ kirtill. DVID-iRW, LAIIi>I.

HIDM111 WebGam, ai/tIC memorrijs[;;ih k8l'tic~ 3 gQd~1'I1!!! '9:ara.nCUa.

.. • •

Ilnte~·C.orelO~&>M 2~""~4GB [):Df6 (l066 M~ ~16" Hi) LEDT~'<.Jlarfm.' :: InJttel,C,oFe ij;Hil2OQM 1,6G'Hl<4GB ODR31066M.H2;, 17.3" Full tli[)* tlLEl)

IHii. tine-~5ekr:a" 500GB IHDD. tMDIA· G~Foffe" GT 3:30M 1 GS, • BrighMew.. 500GB SA1A nool'JPm.. An .Mobmry,RadJean HIIDi5850· 'S

I~ . ·RW, HlID.M!. Wi~~r~~s. GILAN, Eli;. . ~ib Ika'm~ral • Di~~ctX '~.1, Blu~,A~ Combo Dtw.r,~ 1~\aJt$.,Aud'i:OS:~~m 'With

~,3 Mp~ ~ u~t~del'lilil'l!l mikiwfonolill'!', ~1'iI17, Home IWt'lrniuR'li1 ·'S1..ll'~woofi~r, Win~Qw~ 7 ~l.lm~ Pmmlium

ICiollm' and R~~!'i!

i#,9999,-

NO 3G I~H~'S ed .2 .2 90,·

HIP F- B ok4520s

il3 t~hno!l:ogi~la.

Srce modetap - odlfldtl ~3procerot/tiofipr)(jjJ~'peffoftl'Wlse 1M Il&

11 _ $ml l!~ ,D'o'(1j mQdeI Ie lJhJmfnUum*, ffutMre ~je go

e#rl IrfJklim" ~ orPOj\"cn~im faa ,~daf:ae.

Irnwl'Cc~~ 1:3 a,5lii1M .::l,16c;ilH~ 3~!E!, fln~~ (10G6. MH:l!:). 1,S:1i1~ HID HO' IB[lg'h~We-w, 32iOOIB HOD. AT! Mc'blll,ty fI~tleol'!li 43310 S l2MR ,gr;'ll1iirc::k~ I~<l~ D'VO-RW. LAN~ w~re!e-'15, IHDM!, e5<!~ We1bCami,~lt<l!~ Imenlorijsklh ka ~r:GI.

: HP' ENVY 17-101SIea : Vrihunac ponudeH:! _ ,

.' l~ pr.edsrovJja pravo uffl,€,miekl deb. Uulegon'(Y'J1 boiom rno.bl!n.rm} I Si1l~~ :: lipa~n l.iI 'r:J~eIMcf ~m\l'itaoo alumiflijuflMiw ~}t~ fNUJ. 'Ii liia~ilfia{ !:Wdf ND -

• web"~am('ftl,. fllmrJftscmISe(J/s'" QUdiO S{)rfflI fHP' ftfpffl' B.ru.1l Rdlfl~St1bw'et.

: IsJ&siliEMlYrlIM~Wl(lmele'MJrQJm"~ r~ko

I. -

_,.' ill

• • • • .,

:: _------------~L_

~l.~ ~"!.~!!.~/-

•••• I •••••• I ••••• I •••••••••••••• I •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••

VGA,MUII hadecm 6850 DmllfM.. HOIM.L, D~; .:l.1iIitl!t Ap;5IIlI11Un11 LlmpM;!D UI ~~q]"l ~ll1ii.~J.ll~n 1lI11l(lmjilik.

~II!M Ipwf,Drrnl~1MC I 10100 mill pmm)1j'J1I;Ja1IiIi)"

[ Iii 999~-]

.~ .. " .....

Memcnii_iII ..IR!I dGG

Paldol 5ilna1u lie (jt.gl

M.Hz

[ 5 999~-1

.. ._~~~~~~ I

.' '. li!!jl

• ,,_----~~.., _,

.. ~.~~~ ••.•....•.• ~~~.~ ••.•......••••..• ~ .•..•.....••. ········~·······~·~····~·······~·······t • ,

• D

~ ~

~1JI5allim sa millil'ofOmom : M.a~~lIdte1efQn Nokia 16Hi

Plantronli:!i GAMHOM 3ti1

IPu,njac:za lIateri'e' Sanyo

U Plketil!! nil 4M p bat:erije,

liiiOl,2700,h

• I!

(;2 69,9,-J• • •

...... '. ' ' ' ..•

lilie,llti il!kstemiillllDlll d'isk,llIAriSCEND ~lIkQglla!pgdt~Wi sa,AJIIiII1!I s!h(d::~It~m

I[ 2249,-] :

'.

bJ~'18-5~VII+Q~~5IS-~VIIl:I':

.. • 'Ii

... .. .. '

Ii

~~~~~:

'.'

'HI 3G m~,!;I!'''U 20'.· :l'llllll.cnid :ltO Ca nyon [NR-,$ P20 dostJ!:.I!pnl u vr'~e Ibciya

rOd 11. dlflmblll dD il2. Idlftmbra III cID Ist.1ta allh ••

SalilIyol pl!lnja,f za ba~@,rije U [P<lJkE'.t:U1 sa -1. punJive Eneloop b<ltJelliije lIilil 2000 mAin

[ 2 149.-.]

[ .

• •

• • • •

• •

"399,,-

..

.. ~ ~~~ ...•.•.•.... ~.~ .•.• ~.~~ ~ ~~ .••. ·~~······~····~···· .. ··~~······~~······~I

TO{rbluall~-~~IU.311 NleSEnlllr !i! tIISIHlash DliSII!:Ti'!r~5,COlorLine '* Media PJayerSamt@c( MPLJ 30;')H

:NR B] 5 Canyon' ,:, vi~~ bojiill : 3.5~ til D. itil[IJ.MI/Il.AN~Bt/,Salmba 'c!~iiMlt.

,.

,. • '----" .

I~

"'------_.

h:FIilI!le, DW l tee

,SOO!l(~~O)I!m!lgllif[~xtI.ol!ii!Jd~~o'Md~Q.BI!ll:lk

...................... ~

SSD SAIA2: 006 B Pa.lriiot rnf@mo

Intemi Sillm.w ng hanl d i:dul'Ili

Ii gIJI9,.J" 999:,[111 pi De5!kJet' 1050

~J:l~or ~tampa(;, :ske!1ler, IropTr

PDVT-

,., • •

• • _.,.

15£. :15:1· S •• ·· [ 3 149,-

1'.'

'.

'.

lfJII1Tlkl'MS c.,.1or U!lf"' (i'4!'," 4GB 1 iiaMS (oIlor Llml ~ B4:!!',· aGe: MS Color Un 'T .7,i!i1'~"

liexm2lrik Inkjet PKl20S

• KdI'or~ ... rl'ilp1lf, siR!1m1~I!r[~OJll~r,.~3!K, dlllpll!!)I, ADF, W'l1?I,~

po!.!lnn fo~ rnnll ;pr~~~'k 2<11 '~Iju'\!l!~ dlgl~I!II1 fOIl) r,am Swee;~" l!i!ey-Ch<!in 1,;5,·

1

• • • • • • ...... ~~~~ ..... :1349,9,- I:• • • •

'. '.'

• • ..

• • '.'

'.

Lexma:rll:.lnkJet D6'O stilm:~m~,~l«!n!!!iJ', [kcplr

'.,

• .' .' •

• • OJ<

• • .,

,

.' .' ' ..

,~ ..

----~----~------------------------------------------~

IHiP OfticeJet6500 wi reless K..o~or ~t<llmipa~ S~l!:ite:Ji. [~oiPlrffll)(f .A_Of, duplex, IiiIIiIJ'~1

1

TV LCID LG l2" 'Full HID~ ],21LD3S01

Begallil'~aln, d~zaJIn, v:i5C1~a r,e'21olud[a,! TV kojil 6ete vo!~etm!

E~B'ook Reader PI£511610 Prmesru s:v,e svoJe knjig,E!' sa sebem na put,

lleoz:Ql:ucijll ,e!l<r~n~ 6,~

RelPTOD I,Ikuje ~llike '~e'know zw to:: i vidl:eo.

( 9 999,- )

( 479,-

'Veli,Kil,OI!o:idjil ,Cld '~1 ,i:I~oombr~ 00 1 2. d~!!lII'Ilna m do ll!tekOJ~llli'!o:!,

TV PLAZMA LG 42r~ 4JPJ3S0

PlaiZima TV' 42~ sa RaiZor F~alm:e' teih'rll,ologij<HfI koja ,ellimi nise siro.!i:i Gllwir~e:!evizma~alk:6da "I!!am je ~VIr'Sjil1la ekJl"anhi 'Iroju glb~da~e 'V,eGa~

Lexmarik Inkjet Proll,S 1~lor it,alm pat. sk~ner. Willi r.

fax" duple~ AO:F; Wi!"i, '

teu cllil oc~ee:1"I

~o 9'99,- )

N!ajeffinij,a stam,a 1I1Ii1 Miitu 'UI ,kI!rtridi:

Le.Kma.rk NcO. UI!5XL ,crnli, 5105tw~

Ne dozvo,Uitre eI:a va 5 slaiMll da je red klaiZ8 jeffin ij:a!

p~us pokfDn digitarrni foto rail mgiltallnirom, [aim TaikeMS 3.:!l" p,.lI1i:e!w Mirw\r~ OGtE~LO

Sprsman za kOll'iiienj:e!

flriigiii1:l1lln iWI~IDOWS "1 1tI1Ihl ®I:trpr~ Ib~lpl'tI~~I'tl!! I1il fJr(J1tiJ {oo;ool fYJ~OO tDgirJ SIl' MItuJ' rMlkjr~

O!iJllm, tl,'lliW, 1~ID,OW.5''1,''·~. Wli~{Ii~, rem. ,~. imI. ~iOfr ifJ!Jliden., ",

Offfce ~111~r~~10 - wc«t ~~~~~::~:~:hU;toooifery

.' , '.Pf09ram kD)UtJIWi Wl1€ potJalte.

ima JfiJ!OOltJr " l1fJI!l1J!flJiu UpoffeOO,'

ollradu W~rdl unl,. Sill bJIJlm.~

1iI~ PI '~ 5Iitl!lJe~~l!k Je IPDf , G:fg:i!llIIliEOllaimJll!

IIOlr,lls lilllilJe m:Ut,Ziin. ~

. IJI"Wjm n;I'~!1'!I'I 51!inJ.'lma '~~!i!

r.-~.---~~~~~~~---.

U~!.! JII i I.W!i1i! pred~lIrdsln.t:l.

IIhl U ICl'1ru rmflil raf'~I'II.:mlll';n'aI"lO\iJrc daOfl rn? ;;:a~~ ~va5e pOtflWe nudlmo \l'aM i"I"II!Ig~MSt 'povr~tka 1 (JO 7 dan" F1ai.oPi kupovine;

VOl~.'IJ~,c._ AIL~~,~~I!.J~@.iRI· ," !1iI WIllI1 Winlil' _'kiHe"

dObi».1€ u5lll71l'lli I~PtQf) z a v riel'!'1€' tmjaroja s.!!Nisa i to u n3Jbll~~m sh~