Tímár György Nevető lexikon

(Abasári – Zsurló)

GONDOLAT • BUDAPEST 1974 ISBN 963 280 183 0 © Tímár György, 1974

A szerző előszava Mindenki tudja, mi az: lexikon. A "lex" (törvény) és az "ikon" (szentkép) szavakból alkotott fogalom, más szóval: magasztos törvénytár, törvényes rendszerbe foglalt magyarázata mindannak, ami szent és érthetetlen. Igaz, van olyan elmélet is, amely szerint a fogalom egy bizonyos Kohn Lexiről vette nevét; ám e teóriát nem sikerült cáfolhatatlan tényekkel alátámasztani. Maradjunk tehát a szent törvénytárnál. Egy szent törvénytárat az ember nem úgy olvas, mint egy regényt, amely - mint tudjuk - a közepén kezdődik, a végén folytatódik, s az elején fejeződik be, legalábbis jobb szerzőknél. Törvénytárat föl-fölüt az ember, bele-belelapoz, egy-egy címszavának utánanéz, s közben meglehet az a jóleső érzése, hogy mit sem vesztett, nem maradt le semmiről: ez a mű minden címszónál elölről kezdődik, s megannyiszor tüstént véget is ér. Ennél fogva ajánlatos, hogy az olvasó (főleg a gyakorlatlanabbja) ne olvasson egyszerre többet - mondjuk - ezer címszónál, hiszen egy ültő helyünkben ezer művet elolvasni amúgy sem csekély teljesítmény, meg aztán sokkal több címszót különben sem találunk e kötetben. Ezzel szemben előnyös, ha nem jövünk ki a gyakorlatból, s minden áldott nap elolvasunk a lexikonból lefekvés előtt egy-egy evőkanállal. Ez részint a rekeszizmok kellő megmozgatása és ennek révén a könnyebb emésztés miatt fontos; részint azért, mert rohanó világunk annyi információval halmoz el bennünket naponta, hogy ezek megemésztése is csupán így válik lehetővé. Íme, ezt célozza művecském, amelyet költséget és fáradságot nem kímélve állítottam össze hasonló, bár jóval unalmasabb kézikönyvek alapján, nemzetem épülésére, szellemi gyarapodására.

A, Á
ABASÁRI AbaSá elk áyr mu ir l észeg eá y , a i eg esl n a k ypin emél énk n c y én elmeg g ema á. mér ezt gt

ÁBÉ AzÁla Bizt sít l mi o ószo g laá er esség l át t sat h -meg k á sza ít seset e. ér ABONDANSZ Sa ó er ekeg jt t mék észh l zá av l ő izet ama r aóel f és. ABRAKADABRA Ar bspa ipá ü ö l esel el a r kk l n eg ed e. ABROSZ (Ia n n isz). Azah i „Gebin t én ész" éter t l jd n sa t em u a o o . ABSZCISSZA Zá d k naszá it i ü y k r á ba mv el g ek elmeg bízo tn v . t ő ér ABSZINT A f l szin aat h zr ö d t l ti á észek (aa so , pin e) ö lg r c sszef g aó n e. Ren szer t it l k o l l ev d in ao t r l sá ah szn l k á o á r a ájá . ABSZTRAKT Fej, t r ö zsésv t g kn k l mezt enmo el. ég a o él ü i el d l ACAPULCO Mex ó nh szn l t spil t k ö őszer ezet ik ba a áao ó a il v k .

ADA KALEH Ar b t n o ő El a á c sn . sősik ét„A sen i szig e" c er k et íműbaetba r ta min l t na at , tAlDu a n pa t er rn e.

ADOGATÓ Áló ízÉsza -Eu ó ba . Pa t inig lv k r pá n rja enso kat iszpáy . en la ADVENTÍV Beteh l emes. AFÁZIA Ol sz ü ü ő el . Ny r n ao y nt meg a d lh y a a t l a ö ekk esikf l h g z emberasa tsza á er ö , o ya já v tsem éri. t AFTONBLADET Sv édbo o v pen e. rta g AGRICOLA Ked el d őit lar i Ró ba . v tü ít a ég má n AHREM Héberú g a y jsá , mel etbar ljo ak lo v sn ló bbr el l a i. AJAX Csó o sz. (Ho l n .) kl la d AKTÍV Mezt enmo el el d lszil etje. Ma y r sa u t g a o bbszin n ja „c pa ". o imá : su szív ALBÁN Bá kbá el etese. n nh y t ALEZARIN Azaezá cn űzo n l pa y g . l n ev má caa n a a ALGYŐ Ol jmu k sk szö és. a ná ö n ALIAS Id enn enél a eg év őg zember . ALJÓSKA Jö en ő n ó h zbeo o tt n l . (Lá v d mo d k o szt t a u ó sdmégaJóska c ímszó á.) nl ALKATRÉSZ Gö ö f ist , a k c er y h se. Zeu meg l o t a l t aal n á v l s r g él en o siv sen ek ő sz ád ta áh t ta n áá k épesség el év .

ALKOV (Jev en ij Bo iszo ic Nev g y r v s). esszo jetépít v ész. ALKUSZ Tapc k (Német l só . .) ALMANACH A paeszt a elen lá f o tk l in i l ál si r n épesc l d l pja saá i a . ALMÁRIUM La á íszít ízt ráy a y k sd őv a t l , mel bena a y l kú án k r n amá szk l a .

y o n . AMALGÁM Szü észn l őaMag sKö á sa g n la zt r sá ba . Azó o bó n o áo k r lmeg r d ma a tHer ph o it ma r d é-szen él ér ln ezet t y ő ev es. AMMÓNIÁK Ammó ent el ér emel nist iszt et e tésád zai k t á izel év n ö t lá o l o t u y kv et elö t zö to t r kar i ég Eg ipt mba .ALTAMIRA Spa y lba l n bó elö őg ó y íz n o ra g lf t r y g v ALTAT Ha r ámo a sin so ed el v h y jó ész. l ó a á l a ssa y g ít t. l zet pk ja AMIDAZOPHEN Ek n t nf r óel ő pja Álít l gr o v sá lg ó y o t h ao á a sőf pa . AMBÓ Ol szt mbo a y r so a o l jeg á u kjeleg essa á . l sh jó a kk v tbú ó el e. AMBIVALENCIA Spa y lv r s. k so v a á . ALTRUISTA Ol a y nember a i amá kél eith jh ssza .

AMORÁLIS Ol a y nszemél . ANAKREONIZMUS Id szer tenbo d l ö t ő űl r a-k lészet ANAMNÉZIS A bet egbeszá l jaeml ezet iesésén mo ó ék k ekel zmén eir l ő y ő.) el si o it át kk v tk l sa ANGÓRA Eg k r g r gn ú pia . ANKÉT Kik ü h etenv zet (Gö ö . t ég em ők y ja ANÁLIS Bél sao n szá c t r a j. a a íl s n aó a r z n iá y l k f t l l ja elaáó . Ála y n szil ic l mi-d s szo jet v y íja v eg észpr f o esszo . ANATÉMA Kia h t ta d aal nszü zsé. el AMUR-PARTI Fr n iapá á o -k et n szú ja ac rt v l el i á t . kaszo á epl ékl br tl ezt e. (Lá y oi öö y l c sdamo d st „Gö ö . a i min en ibeeg id l y k d k y ejű egszer mes.) er l et l ég . ANCÚG Lev e! (Béc pr st u la ed el iszó á . min ná : rg tan ú . . rg ANOMÁLIA Kl o n sHa ept má iá bsbu g er eg ő Csa r -h c n .") yl ANILIN (Szt epá Va jev s). ANAKONDA Ter esv h íziserésekv etn ér íg ó .

ezd i ml su á o o t sa eü epszik .) eh if l ÁPISZ Mit l g i bik . el ét k mo t .ANTANTÉNUSZ (Szó a aén sz). szá dk zepéig za ö .) m" ú y év l ARKANSAS Fő n y l én iszt tszen a g ak tt el tma á d rAmer á n ik ba . Eg észség g i beo á zelen en er a y h aan l üy szt sa l t g n g i iv t l á. Va y o i g a ir l n kBél el e. Ró an ezt r ő l ev ékelaf o d aal nelen ét eta t n k a . abér d ta y t. ishTo g n n bő . af eség ÁRADAT A pia k t t sel r c u aá emi észec éje. c l sba pír er ed y ot APPENDIX Eg k r ma y rk áy é. . sk a at leg ü t ARAGON Rá ió k ív ső év k ível A k et bo á t nf k zao nl l d a t . tt éa t em. a c o szá ba eneler ta it t jed per ifis. Az ó o i Ró rk t u kr ma l k áó maemaik sa A l k is eg iv l bb t t u . c igér érik bá o tKu ba g k ű sípő őf f a tv l bá naXIX. ÁRISTOM írf y r (Az„Ir eg ő . l őid r n á ANTILLA Ten er ékszín . AORTA Szív eg n bet ek ekja a l g sl t ü ü ő el a r g n v so tma a ai d l h yOl szo szá ba . APAGE Ug a y nmen má ! (A n j r émet„a berg " k ejezésbő . ANTIMON At én Sh k h i a espea e-h s. iszá la ANTIK Rég enmeg ev eg á g s. el l h t ta l t ek n imo iá n k ANTIPATIKUS Elen y g szer l g ó y ész. mel o ó ia a yaszo iaizmu npa k esk éstn it t. ÁNUSZ Fű n v y Fr n ia r g nig szer ö én .

Ő t l laf lav á g ic tt r o aát ö izesl eped t ő. v sila v áóin ézet ATAMÁN Ko kh er zá ev ő AUTOGEJZÍR Gépk c a a óizl n i h íz.ARTEMISZ A pá izsi r d r á ióAr-Emissio íműk t nc épző v mű észet mű r n kr v ít i so á a ö id ése. Kü ö ö a jú él h a t zó d r l n sen a v emén esk t etés a f l ó d s et y erek oy k ú t méstíg őá t ü et ed el In enan eis(á t i c k ). ASZTRAHÁNY Szo jetc l g izsg l t . ARTICSÓKA A v r f ék ez t ro ma á . hrá AZALEA Ör k l ser mel etmá ég r ma kis t meszt t . n er mén éth t á iv lbet ed y ásól ba a emet i. AVERZIÓ Kémel á ít s. o sik th jt a d év AUTÓSTOPPOLÁS Ly k sg o sikö u a épk c sszef lo sac n v l A mű t kmen éneg jja o t zá ér á a. o z k ét v ezv ." . er ér rer l eitk v i. ASZPIRIN (Iv nSzer ejev s). Ku aóo v s. Jú iu l sCa rh est mésbeszá l já lmaisid esa ír er mo ó bó ézikameg la á : „Azaeaelv nv v ál pít st l a et e. ua t yu l v zik ég . szü ség el ég én en ek l ta i if v et ö i. f l ö zö dc je. Azt a mű el et jel l mik r a eb. n ev rér só a ÁSPIS Álat n k ejezés. y rar i ó ia er etek ő egaRu o ú pa t n bic nt l rjá .

BAGATELL (Vil s). t in v h g zépít kat r y telel etékbef zo ba szö ö t ek t e. BALALAJKA Or szzen o észekasóa á a l jk n kpen et eh szn l észe. zo o ef o k ssa. k f no k l BAKELIT Kiv l en észh Nem a n sat l n o l áót y ím. BABY DOLL Azeg c t y en espén a a épszer ev zEg esü tÁla k n zd r bn űn ea y l l mo ba . g ésr a átr . mel ét eg v n l lt el á t so bó ef n o k lésba a á t so bó . o ya ő o n o f ejt t ejezn i. g a épmeseaa . Sv jc mo á i c l v ál á y itma an élö ő lv n a g emzete. élö ő jn k Ma k ű f ső k szín el ben g a o l t zo t y k rao t. s BAKAFÁNTOS Gy l g s k t n Ha n l ser ében a y k f y er embő ál: ao o ao a n ibá eg . BAKKARÁT Mérék y t eg ségk sk ö mö t én ec ek r kérék ekmeg la á r .B BABILON (v g Ba Il n Ma y r n a y b o ). o n n lk n sz st h ja o o y r ta n a a n nmeg k t. t BAGIRA Pá d c ek ec k ém. Go o mo o á t r n ba zá at . r u f et ipő r c l v ba o . v eg h őc r BAKTAT Hím k sk ásór ec eh t észe. ál pít sá a BAKSIS Meg eszt et et siti.

BATU Azu o sómo i k n tl h á . BARITON Ha g tsú y ta ő őén es.a átk lészet eszk z.BALEÁROK Spa y lo a á k naba pá o yaath zó ózen a i á o r n o per h za ba lE h l l t ú d ek r r k ész. n já l pát ler sít ek BAROMÉTER Kíséret ál t kat t sá á a átk bít o y d . BAMBUSZ Ná bó észü tmaá k zl ed eszk z. BANÁNDUGÓ Részr a óKÖZÉRT ü et ezet . eh jl zl v ő BARAKK Eler tépít t jed észet st u i íl s. Nev aá esizr el má n a i k emesít . (Azilet észc l d r o ak zt t a „baf ". k ik BARSCSINA Mu r szk a yf l esú sszo g ijn keg ö d rszá r g enír t per ja má ain y o to á . u öt bő tn i oy BARIKÁD Ut a h r o r nbá á y sd t sr a áted y c i a c kso á r n mo aá ah szn l én .) bél eg it el l őeg saá já av n t o av : lék BALTACÍM A sü g n c r ö y ímeth y t i at ma a k sin iá o n l el etesít o h w o d n k á. El zésk rh r n o i szo o t d lk l l j ö ek ési ö ő o a a g zn k t. BALF Meg y zők ét . ő BÁRD A l ael t éso y o el et h szn l ö t ír ő tl k rh y t. BASSZUS Kic po g sa ó ev esmél a g sa n á ir ln ezet yh n úmit l g i ist ség o ó ia en . Aza g lk a o n g n o l sszik sk lészet lismer ő piszt l . mel n l i lao laá n lh szn l á óf l a ék y ekszin je at ráy n t a t l ba pu an o sr szt y má aesikv g a yemel ed . BASSZBARITON Na yh n o g a g nmeg ir et tk l h d et íséretbá á y kést g i h l kk eszt rn o en er aa er ezésér e. BARCHESZ (Ábr h m). i ö BARETT (– Br w in ).

ist h ő BILIRUBIN Dr g k f jt .BAZEDOV (Sza il Peto ic mu r v s). mel k zépk r k áy c l d k á v et izsg l tc ja á a őa a y ö o i ir l i saá o n la izel v áa él itszo g l l áó ed y etd ete. h g a oy szemü eg v etaszem mest ség er esmeg a y bbít sá a i l etk szö l i. Szo jet f l g s.) zu aá l ek BERIBERI Sk r t so o á .. émet ó an ezt ekr l ev ékel a g t st. tbr zsel i u. BLATTOL Ko t pa o ev ez. nv ő kny l h ja BELL A v á eg k sa k t á . El á t so t ri mér ö . n g o á v lk eh ü bö n BAZILISZKUSZ Sá k n g ík k lemel zíl i szék r á y y o bó tba ia eseg h z.) BITUMEN Azó eá ia Kár n -szig ek a óbit c n i tá y et enl k uben szü ö t n o ev n l teka g ln e. BIERUT Kö -k et f v r s. BELÉG Kö y el kmeg ö n ebbü tsó a . Tel o án ső id n is t d (A n il gl o o bb u y ja ef n l i. ta pír nl el BLÉZER Pu ít g r selenv ők a t szt ósu á zá l éd isk bá. á kk t g aá d ja BIGOTT Két en iv . ö ben r m ir l el et z z y o má y sa d vl da Lemo d t. Há o k áy h y t még a a eg szem k r n zó is c k mó já a imá t . (Csa r l o ó r o ak zt t aó ezel ku ak d k av n t o ah t . n ot BIDÉ (Al o se). Ko sza ak t f led v izio ó u r k l o ó ö f ezése. ac zó ízf t l l ja ph n ef n c n pa t n k él v elaáó .) BETLEHEM (Ist á ). én ek íszít t BISZKVIT Kető etesmér ő t -k t k zésál s. zel el i ő á o ír ei t o h y BIFOKÁL Szemü eg v essv bo éta úd l r á . (Lain lá t . o bu o r szl n BEROSÁL Ber . Ma y rmin er n k a szá d el h r d n k v én Szü et tJá l vn ga iszt el ö za ső a ma á a ég . ah eszen jáék kszín el e. .Gebel"-n . l et szo k zség . yá BEGÓNIA Fu szia(l sdo t f v r sa k á t) ő á o .

mel enaszem f lel ö f észaa . BŐRHARISNYA Ny r nd ó in iá ed űn i v et a y á o ív . a y ég á c mel benan i v n l kk l n senjó v y l ek ő o aa ü ö ö lér én esü n . .") BOYLER (Ch res). il it d ő je. d ner et ő isel . g r BOEING Rú zsaSá d rr h d r bja mel etabőg t á a y t r ö y egr d tmeg n o u a aa . BOSSZANOVA (Ol aMih jl v a A Szo jetÁla Na y ir u g a o n ). y ay v leg ü tsü g n il en el . ain l sdamo d st „Qu dl etJó ic . k lv á h űc l g szl t BLÚZ La ssún ert n . o ao lismer d n aa„Na mi ú g tpél á y . Wa n r g erú ?" BONCTAN A bu d izmu dh sma y rn e. szü . BOLYGÓ HOLLANDI Vit rá sila h jó a a Azir d l mbó o l sc l g a f jt .: Geo g Ar h l Na ew od l r e c ibad pen s-Aw y Ny g l zo t br k esk el f ).BLUE JEANS Eg szer a mer a ibő il g ír sila á et. a i mégid sebbk r r k ő o á aisf lo r sít ö f ró jaan i szív et ő ek . en ic " l t e. u ama t it er ed mi min er SirPh ip Wh e-Oa ewel d iszt . ld BRICSESSZ Br zsba o n . (Lá ö . o ot BOKAFIX (l r . n nl etbó l ná : o ic v c o ic v i. a g l l id jn k ő n o u . jsá . g a ev BORNEO Ho l n -in ia ú r la d d i jbo . BODICSEK Eg etn éréstk ejezőszó a„r d sek elen ét Tö y et teg y em t if . BOJKOTT Fiúk k t. bbn ir etl esség eljá . BOSSZÚS Ha misa ísér per én es. y űf r . Népszer il al űf mszín ész. nk to a ek BÓVLI Ök r l t u . v l mi g c k szmed et n o t t ő v á c laón je.

f óö c h c a lt BUGYI A bá a ű n tel zése. Késő t rén ír k szer tal a tv l s.) a d g l ép. BUNYEVÁC Ver ed ek ésmiat bö t n n et ti rö bü t és.f ej sza a bó ). BUKLÉ Oszt l ismétésr t sít t iá o la f g a o tn g o l o o men y . su jo ó BUFFÓ Sza f c se. mel iaao a t v et BUTIK Div t jmo óc c . gl BUMFORDI Gépk c a a l ú él g etenv ő o si-k r mbo tt l tü y l ezet . BURNUSZ Ca rg il o . BURNÓT Ősma y rv ." ő ö e). ry l a g br t BUCEPHALUS Na y Sá d r Szo r f g no mo ú ejű n ű l v (a „bú és a g r g „k ao ev o a " öö ef l sz" . Bo ó n kál.BÚBOS BANKA A r i Kir l ég áySzín á h zszá n aóh n úszu etje. BURSIKÓZ A g ü ó o a n ósző ő u o f eség a yf t l nt rjaaszer ezet . n ná g eje. Szel c éll y zt u k k t g a ezér en én eg ő eat bá o a. a i el n iseleRó ba zeg ipt mi t g f jt t esa y k sa k ső ekv t má na y o ó a a á. mer ak y l Na y Sá d rv l vk l bbi ö t et ó in ó zér o tbú i eg eten g n o o ta f eje(f n k In enamo d s: „Na yaf bú l nal . ama l sa sik . áy l eu a o td k kát lelo y szt t a y bbak h l n iség BULLDÓZER Bik a a o óg (An o . l k zh zh so l l c k rél .

ra étt v jér l t n vt áó n kő a a BUZGÁR Ka r ist . An o ioBu ai mil n i mér ö r lk pt . szt jev ij tr én t BÜRGER-KÓR Ér y la á spo g r kü n k r ek g u l d so l á o n epi a én ea„Ta n ä ser n űsza aó iu n n h u " ev n t r mba . . Nev er ező ő .) BÜHNÉS Szín d pa mest .BUVÁTI Ol szv sen a t a er y u ómá k . (Ny v jít sk r szó rier a el ú á o i . a in er k ekbű h d ő n ő ésér lDo o szk ír eg y .

emen i t jszó d á . mely -a r a o l n el la ő lít t én v r sf ék a a l el k l n sena rf mo a íszít . CATILINA Dél -szic ia v r sk . Seh g sem o ó ia iv ek a rc . g a il . a k sztá ió ilet e a po l c ist ei. So r d o it át kpa o ijel ren ben(f l lő ef é): k il . eg il . a o a l k ssá f l a „Qu Usq e" c át l g á t t íl i á o a h l a o g ő eg o u ég la y ro t t n emek ad enk zl ed . isf ö c CANAL GRANDE Vel c en ébenh szn l t sn g k n l a áao a y a á.) CERKÓF Ren k ü i ü y d ív l g esség ő ér lés n g f k u á zó észség ő a yo ú tn k ér lismer g a per t ző a tma y ro etszer XX. h r m pir s. eg o ypir s. CELLOFÁN Ka á so y f y r g ao td o d n a r c n i en ő ea g t t íszg r o k . szá del el za sőf ében . C-FILM Azu ó id keg etenn t bbi ő y l épszer űma y rf mje.C CAFRANG Pr st u la r l zése. ö ü r ll el étl a yl a á o o k étpir s. A v r stés k r y éteg ébk timmá t ekó aa„Paien iaNo r " ö ek ik áo ö n ék y én rév ized t t t sta n űma f a t eteg ev f iat rjar t ésben . asa k il g jn k zó a er y r a áo k v á ba o i n v sen ekszín el e. üö ö zo f eu k td ik CASTOR ÉS POLLUX Mit l g i f ér . ba n . o v r sia y v . zö d k r c s. CARMINA BURANA Dél f ik i h la dt epesekát lel ál o tél k ö ö est f jt . CECE Min ö d sszeeg etenk u á t l f l ba ö l h ől y a a y l isd n n ú i au nf lel et ég f jt . l v lú ió en oy jö t i eg má l tekk y ssa. CEMENDE Mat o á y (Ber ler sl n . CAPABLANCA Af ik i v r s. o r a ék l . k . h y CAPETOWN Ka á y af k á o kn el én pit n .

i n aa CINKELT Jó d r át . (Gö ö . CHANTI Vö ö r Azo a ao a c a t o ba eg ed it év szt á . A h bo ú v e f é k ).) CIFFERBLATT A szepesség szá k (c f ek k i szo if er ) épes c l d l pja a el v á h bo ú el t. ma á -l ta CINÓBER A f ső c t n érn e. CID Dr ma ó u ó n kbet jel á ír ka t já a ű zése. CHLOROCID Ferő l ít tmo d h s. A l el á ít sszed el t l ut á et k nn á o o t ég h r á t e. zsau ak d kt r l o ó emet ezési seg y y et k él eg l e. CIKLOPSZ Félszemév ela„Népo impo c l sz" íműl p v emén ér n ít r ik s. saá i a z ső il g á r ő t Eg ed l lósa ó ö t et n ezet y ü ál jt t rén i ev esség h g em v l íml pja e. t ten et n a ő CICUMICU (Mia o Ja n k l g min erv l n y en év el . r sbo . l szk t n i h n in k nn y l er elo y k CHEVRA (t jesn en Ch r d h Per el év : ev aPa isa ). o yn o tc a .) a él y esa d ók it u rg CIKÓRIA Ká ét meszt ő v er ésér lismer tszig etSzu taésCel már ebeszk zö t Fő á o ö t. ésh zt ő ö y v g t. zó l et sk y ik r y o v n ) er CINGÁR Ren k ü v n epü ő épekg r zsa d ív lso á yr l g aá . mel benac o n a(Cic maSil a a t em. Némel zen pir sr est h g meg t d ü ö bö et i a el in á y ev y ész o af i. pá ü ü y iszt o ta eg v es ek ején á r ég el meg ébo y l. CIKORNYÁS Bo tig ec e. l tl . o y u jak l n zt n z asó ó . CINKE Eg észenpic ó d r b. (A „Co psIn er aio a esDr mau g r v ít r t n t n ld a t r es" ö id ése. Álít l go v sn ismeg a u t g bec ír o o to o á ja l ó a l a i t n l.CHAMPOLLION Ha en kh esid mít t r szl n . v r saMaáa lt.

CIRKÁL Sét l sk zbenh zzá et l esenf l sü . áá ö o v ő eg ö bec l CIRKORÁMA Cir u k et t . a év el ö t . CRAS TIBI Kr u Tibo a sz rpest szá ma sú r ma jö en ő n ó án e. Fen r imo eCo perír v l o ó a. c á o a n ó ő egc á ba ö l h őv sejt CLITORIS Gö ö et a a itizg t sér ec k a .) d i. (A Hó i Mih ly lv l i r zá ó i v d mo d l ev d ál a aó t r l su á á su á t nac ég„Ho ieMih Cr sTibi" n enl i k zismer. (Er y v el r gh ér . k szi er jáék CISZTERCITA A to r mbo it h zh so l . f l iszt k nf lel et ér . Tá sszer ség el n o . COOPERATION (a g l ejt : k per ). k aá tl su t k én ö v . sd ú ésn r ző r épésJ.) COKI Kih jít t esség a o téd .

a y h ssza per ed u á eg Cset n ű ma y remig á s a c il y r mel o s esk és t n y e ev ga rn t l jd n bak ü t u a o á er l. CSŐREPEDÉS Gaa kh esc k l zá v g a l mbo ev só o ó si á y . a yt bbn ir ü d r mel ö y ek sztszo o tv g i. em ájaelt ét iszt . a y ekc r lar k ién eleésa g laf r ít taasa o . CSÍZ Ma á . ma o a á h űja na t v sen ző CSETEPATÉ Fr n iaf mg á . o y ö ő sso z mél t n l n o sá a a u má y zá r . CSUSZPÁJZ Él a a f zel f ékt r l sá a ésk mr . . o imá : CSÉR Ma á . ő ék él á o á r . CSEPREG Per ező r k seső u l stk ejezőig (Szin n ja szemerkél. Ezr g egh la ék a r (Csér el kt án en et u l d k ljá . CSELLÓ Sa k ig r . it á h lá if e. i-t ep.CS CSACSACSA Da o ón st ysza r d g ő én má . CSICSKÁS A „zsizsik szót jn el i v lo t . d r mel n ső ébő ó ak ek t n or o d ot jt t CSOCSOSZÁN Cso n él já műJa n n ssza ót i r pá ba .) CSEREGUMI (Ha r d ). „meg sic á d t".) met . CSÖMÖR Má a ssá .) Át es" á y v át zaa sk a n c sk so o t v térel it t emben t bbén szo g lsemmir n l t : ö em l á e. a y lv d r sn po g mel bő ö ö beszo t kesn ka i. mel d h r c ét bá a min k bú a n ai l ser ésér t r szik h g t bb id ju n a el et zo n l ec él e ö ek . k f ua CSENCSEL El szö ő rCsen k a sa k ín i k mest la l ama t o t y s meg y á a y min a erát lak l zo tf rél o n it s. („Csic av nben e". Vil g ír pá u ó er y .

él v . DZS DADOG Hebeg u y c ők t aJa kLo d nr én ében n o eg y . DAKSZLI Ká t a t .D. DEKÓRUM A po t r ó u o a n ó d n á k a észeg ő ro ik r mh zh so l . DE GENERE Ar o r én iszt k et . ea n lso k lr ít bbszeszf eség él . DALESZ Ók r bö c ő Ko d sszeg y atmeg o i l sel . DANAIDA Kr c sel ü er Id ma y r ó a én esn mű észn e. r a r pa zn DARABOLÓ Eler t ig k és seg eszk zt ig y ő sét t i g er jáék Min ö t jed . en ev éd ö én l aér y mek t . d ssze eg y h lt o testmegeg o y a ésk lh zzá yk n h k el o . l u én enh l .) d ld ó á sr lv n . la d ek o n a erl DANMARK Dá nmá k . Bu k r t k ry jáék n ó ajásszá . n t zá ó a -eszó (Népies. . DANAÉ Ér ek ő és. ~ f l u h h bn a g an t ek ő v ev elépés el t v et n ő t ég em ér ent lö et ma á a ő ö t g i g n kac zó izet miát lmin enest ir bba ó nsik esz. eu ó i pén em. Jel t k tá l ei ő á en ése: o t bó . DAKOTA In iá d nzen el ír s.

(A „d d ml k . h g ál l o sac kbejg iv et et er jö t o yv lak zá sa l elsik ü h . y mö c sö éd ö e DISZHARMÓNIA Zen ö a gad ei sszh n iszésad ö t. DERELYE Met t t á l k él észt bó észü t l d . Hey d h el szö r jt a a t el n a Hú ét l a ik er a l ő r a a k ra ér i sv szig ek . el ő el t k aá v lf g ak zó DILI (Sav d r Ex r v g n l a o ). ejd ia ém" és„t r " sza a sszev n sá l ia a v kö o á bó . ék zö t . l g mba DIDAKTIKUS A mezt enn i f ső esto t t sá a o l l o . aa űjel DEZODOR (Emíl ).) DIASZPÓRA Azeg észv á o t jed il g neler tsző ő o . ta a á sspa y lf ő n o est . DIORÁMA Al k át sa ó a v lá ir lismer tmit l g i ist n o ó ia en é DIÓTERMÉS Gö ö r gmit l g i ist ség ag ü l sö kv n k o ó ia en .DELTA A t r o aizo o v si n e. er l et DESZKALAP Ko t ír sn la ta á á zemel éh n o v td a g tö ezők l pszer zés. Szer n v l ia et i aóma y rr l mf m-h sn . g a ek á il ő ő DIARÉ Ho o ék f ísz. DEMENTIA PRAECOX Tü ő lít sel ti ő jö g zel szál á ő t r n és. o k l t m r o ev DEMAGÓG Ősma y rk t n i r n g a ao a a gaGó gésaMa ó ö ö t g gf l t. d á t.

DOLMEN Br o éria la isel si r h d r b. lít k c o isel n iü ít u a a a . aa o ó o k sc k á y keg k r ú y ev DZSINFISZ Részeg aá á . DÓZSE Vel c l bd r g -c pa. Szék á aó g spao a en ei a a ú ó sa t h zav l sá o l t . t r o ser észl n o y o i g n n e.za it tu ia ao r l po t k r ó i o ó t . Ha ésn po a o r sa jel t sek o la ja l jf rá i en ő . DUBLÉ Kétl ö é. o ymaa k d . et nf f kát lv tő u a a a DOLLFUSS Nemesv l t a tá . DISZKOSZVETÉS A d íszpáma et l v ésseleg id benv zet y ő ég tmező a a g mu k .") DZSEMBORI Ny l k d . est t rk n DZSÖMPER Mo o o t r sszál ó o sik nv tö k r őr h d r b. . g zd sá i n a DÍSZNŐ Lu u ö g . a i a lél h g x sh l y k bbó . DROGÉRIA Nig iá a ér v lszo mszéd sál m. DIXI Öt zk en u szá il cpl szeg a mf eár mi v d l k aaa zo tó o i r ma t t jáék y. DODZSEM Lek á r v rámen id m pa k k u ó tv á r i isa t . sszeszű v r e.: zzaa n y enn pja eg v a . DUZZATAG A Med r o ö et n y en a s eső n e Szék y ö d n (Vö „A Du t g á d tk v ő eg v n po zés ev el f l ö . l c ö ik DÍVÁNY Ka a n pénö sszeü őt r kál mt n c l ö ö la a á s.DISZKANT „A t aészk it á " bő k t iszt r ik ja r ö ésbenésmer et pír n ít tpa o . Gy k a il g au ak mal ba a r nk ó .

ERZACC Pó k v l ék t á éü ed . l r v ít t l ba ö ö il k tjel EKHÓS SZEKÉR Visszh n o r . ec kámen il .l . An l ba .) ben ERRATA A szer mi t ed el év ésekmú ja zsá . bd r g izen y g iá n ELLENLÁBAS Ko y a ed yah d en er n h i én a it g észet él n . Azőn éh ű d á h űsa k a y er ev ezf ző ikal u a k t bl elaáá . Álaá naf l sk ó a zi. y k ssa k á af t l l sa ENCIÁN Kékszín o a irószer űr v r t . Ja nn k pá emzet h s. Há o eg má ö et benn eremega r g s i ő r m y stk v őév y t zo szá o h r k i-ba o sá o . ETNOGRÁFUS Tű á y k t t . EGEKURA (Kic simu i)." y v el a la ó o . EROGÉN A sza r d si k po o á épesség ö ö l d r k ő ésétmeg aá o bio ó ia t y .sza a bó .és k szi rist . EKG Sú y ö id és. (A l t „eq u .) vk l ELEVEN La a ú ót eg . a g sjá mű EKVILIBRISTA Cir u a t a a i l v k tid mítk n v l a sr . k o a a o ö y o v sá a ain u s" ó „l ist " . EMANCIPÁL Atét a v sen ekszex izsg já bu o th l y r á ev l ik i er y v á nel k t ö g ektéf sn e. en ése: g aia ö ö jü k EPERJES Aja jel k zőat k ji h y id en o a eg v ék . EMMENTHAL Vil g ír k n g mest .k n v ibr a ö y ész. zh n ó u aó . ENGLISH SPOKEN Németn el űf ir tbo t jt k n Jel t „An y l nk pk d n . a a ir jn k g t EGÉSZSÉG Kétf eség el . EFEMÉR Gy k r f f évv l a o i érin o taszá d o d l ején d sa t et eg za f r u óid . (Lá a„Ka sz! h t r zó l g i én ező sd ma Úta c r !" íműn épszer űismer t jeszt eter őmű .E EBURAFAKÓ Lá t ít kk zismer if k d sa mpaiszt ó ö tk a a á . ESPERES Eg h zi per bena l esésf per ö ö t yá ek zaper el esk ztd n őbír it l sa ót u u . ESZTÉTÁK Ir d l bet seg y k o ami eg él ző .

. o st i a y er eg ő zh esk r ba u a o esa erea y n EVANGÉLISTA Az in v ió id k izíc ején a Lu h -k v ő t k s n so a Az id k f l a n n y t er ö et k it o év r . EXKUZÁL Ex u n lt r iszo y . k zin a a tv n t EXPANZIÓ Tö k emen saá i h t bő aók ö t zés. d en igü ít ó jn k EXKLÁVE Fö o ao tbíbo o l l szl t t r s-ü és. o i áo i l t sú el én EXKIRÁLY Po a á h r tmin igf ék r őiv ba o . Szá étév o á nat l jd néd pjav t g o . o yf ed . r t r u y f jt .EUTHANÁZIA Ger l ein n g h c n . EXCREMENTUM Ók r v r sama Ilao th y . nr tc l d o el lv l ik lö EXPIÁL Eg h jt sr y a á aiszik h g el jen . EXTERIŐR Kü ö l esenmu aó ü sejű d ó sző űk t a a a l n eg t t sk l . ő o y má ég k észü tbel l l ő e.

F
FAGOCITA Szer esr d Ta ja af g c á , v zet en . g i, a o it k ezek ésü k ér mo a y n l lba t iu k tn el ekésemészt ek en . FAGOTT Kö zépk r n o i émetszo á la en ő lk a a o th esist -k br szát lf y bő if r g t ír en épmá Meg ú á . s. f jt k

FAHRENHEIT Azu a ssa aón g f k t zá lv l a y o úbet t . (Német elség .) FALATKA Faa ba l k nmeg ú d , eg h zó ó észena ópó f jt . pr k a a FALLOSZ Vil g ó o o y á ít t r n . FARADAY (Mih l ). Jó a eg y ő Haa ó szelemű f l esú , a i o t o á n t d má y s áy k i-r én h s. ld l ö d r k th n ba u o n o k l ek o y a. íséret etf l t t FARAMUCI Azir n sa r t ő á i hba án je. FARBA Rú á el énk et ező(zö d sá g b.) szín g sh y el k l , r ast . FARINGOCOCCUS Páma á in óízl esg ü l s. l f nr g et y mö c FASZESZ Va a r zsek t , a l el a h jd n r ma l t r k beg ú o t k a Veszt -szű st g ő ö eg mely a a i ó i ik o o y jt tá a zek ot r t lá á. FATÁL Vég esf g sk zépk r ét ezésekso á ; aBo g kk v tf y er zet o á ö oi k rn r iá ed el eg v e. FATA MORGANA Arist k t a épesség ő ismer l sz szín v eir lis to a mű észn . A „Dél b" c ő ibá ímű f met il t t g stál ajászo t ég . ó á a lv t tav ig

FAVILLA Spa y l n g v r s. To ed v l elen ét , a o f l k n o a y áo l ó a l t ben h l ő eg éspen ék g á t n k it g et y ra a , t el so ba a a aa a ső r nf k n l k tésf t n ér k tál a a ő aá y o a lít n kel . FEJBÚB Ká t a ig r ry f u aasn rn űjáék n ú ev t ba . FÉKOSZ Mit l g i aa . Nesszu o ó ia l k sz-in ek észít ta t g etk et n ikméréku á . t tn FELCSER Vö g bő l y lah y ef l d l eg r ö zú u ójég r á. FELD-MARSCHALL Eml ezet ig n g staég i k zd meth zó sa k a y ék es, en a y r t ia ü el o k n g mest i pá o er r s mér ő k zésa sőv á h bo úid zel il g á r ejébő . l FELLAH Ala ő ö ear ma á o n l (Lá t.) l hf n k a d n k á. sdo t FELTÉTLEN Hú él ü i f zel . sn k l ő ék FERROGLÓBUSZ Va ö d ö sf l g mb. FESZMÉRŐ Zo g r h n o ó n o a a g l keszk zeaf ö iszmér v ő eleg ü t y t. FEZŐR Ol a y nszemél , a i ag n ja abízo tt r kf ed k elspek l l y k o d ir t ö ö ejf ő k u á. FIDIBUSZ Rég d k zjá mű mel n imó i ö r , y ekmo o já t r tmégég pír a a lg ú o t kbe. őpa d r bba y jt tá

FIKCIÓ A Fő á o In al nKezel ségát lv r a o ta c . v r si g ta ő la ég eh jt t k ió FILIPPIKA Demo h észf eség szt en el e. FILIPPÍNÓK Min a kel ev d zo n ezése, a ikFil k ippin aák zt k élt l l o a . FILOZOPTER Lég sa a r leláo tszá n aóbö c ő c v ra l t t r y l l sel .

FIRHANG Én k a t t ek v ret. FISZTULA Len y po ó ő ejk d je. g elá l n kf en ő FITYISZ (Or .) Gö c mel n v r s, y ekso á r nah v y u eg ő ebeszo u ü el k jj yid r r lamu aó ésn g u k zé. tt a y jj ö FJORD No v épk c r égg o simá k . ra FLEKKEN Mo n t s ig Jel t zza ao e. en ése: h t en sü , ser en („Úg meg t te, h g c k ú y irel l c . y sü ö t o y sa g f ek en ." l k t FLÓBERT Fr n iaír r lel ev tpu a a c ó ó n ezet sk . FÓKUSZ Hím f k . óa FOLKLÓR Mű l o á kk zk v tt ít szer ak t so ö ed el iszt ó e. FOLYÓ HÓ Ter mészet t n i ü emén . Hirel a a f l eg ésk rt pa ah t y t ent v szi ö mel ed o a szt l aóah y ben eg ek . FONÉMA A n el enk et ezőjó d l t a a a. y v el k in u aúd g n t FORMALDEHID Gá y r r lismer d i v r s. zg á á ó tin ia á o FORTINBRAS Tö t el er d Dá iá n Jel l it y rjá a Hel g r a r g rén mi ő n ba . en eg tg á t k sin ő -v ró épek . (Lá et sd ot t.) FOSZFOROS Vil g ó o n o k lszeg y tt g szo o á ít t r y k a él ezet en er r sEu ó r paésÁzsiak zö t ö t. FOSZGÉN Ör k ést n t y . Meg ét ő ü ga a ékn ö l a i én ező l ét lf g ziv d eme. FŐNIX Vezér semmi. A po a lél r ibó emed eid g i f o f l pf g l . őh eg er il zó iaaa o ama FŐTÉTEL Szimf n szer k el el Ko zer áá t k l n in ézmén ek , ú y ev t ó ia ző ed e. n v l sá ü ö t y ben g n ezet k n v t r mo ba ég . o zer aó iu k nv zik

FREGATT Vit rá a kv sen e. o l sh jó er y FREKVENTÁL Sű ű áo ao tsv jc v l y a yh so n űt en ő r nl t g t t á i ö g , mel a n ev eh eir léssa já ó ev es. jt r ln ezet FRIKANDÓ (Kámá ). A bo júv n at ila y zd n elaáó . l n r o t tav l n mo o yf t l l ja FRINGIA Ók r k zsia bir d l m, a o o i isá i o ao h lasa á elaát k pk tf t l lá .

FRUSKAGÓRA Fiaa ő én t ln st yma d a ó a n rg r.

FUKSZIA Po in i szig , a y Jo c im Fu h n l ézia et mel et a h c s émet u a f ezet f l 1603-ba . Sa t zó ed t ö n n Sev ia(l sdo t pa t i k zel er á t) rja ö ébent ü , f v r saBeg n á t). er lel ő á o ó ia(l sdo t FURFANG Ka f r o t y selo á . (Német ssza ú óf rél o f g sa .) FURGON Nég szö . (An o -g r g y g g l ö ö .) FURTONFURT Szü etn k lf ő őn n él ü ejl d émetn g v r s. a y áo FUSZULYKA Népi f v sh n szer úó ag . FUZSIJAMA A h l in áó gmelet l taja nh y a ó eg t jed ebbéjsza a v et pá eg l k kl eler t k i isel e.

y md sz. GAULEITER (Ja a Német n o á ma ú g ó a n c r t g . miát lo y ng o sa l la l a y r nemel ed ta r n l r n h g k et a g étá . ma a y k jjú g sn a úszín észn őGr aszig ér l ét et ő . Arau a. el ln GENITÁLIA Ol szt ro n o tCa n v o má y sá aaat Gepid a a t má yv l sa o ak r n zó g l t. GY GAMBIT Feh -f et o k sk zet ér ek ek c á ő .G. o yez u ó t bbitv ü ég l r l ev ékel (Ja o ó an ezt . GEIL Or szh l ist o l bo á so ö n o má o tamá d il g á r ba . aKih l a a o f jt . GATYÁS GÉM Fel r h él ü i t iszjáék ső u an k l en t . atr g d zó a a GÉROKK A ba o k tk v őir n za érid aba . Cik eiben min en k b).) GAURIZÁNKÁR Aző t jn l o sk ejezésean l h y id en szin esa ák zá if epái eg v ék . á ipá t a ja k d t k o g t t ed i érel if r ao ter et t mébő . jd jsá ír . k bsGa l er u eit . o iter ak la r n kk szö ésf r jav l so ikv á h bo ú n GENERÁLSZÓSZ Pu c at bo n k kát lel n o tr d beszéd c sist á r o o la mo d t á ió . GARBÓ Ho sszúu . GENEZIS El er l et l ég . r k o ö et á y taf f iv t n . h g y k ü h etenv zet r t l o yeg szermin enél n d ő ekmegk lszü et ie.

o y aa á y r szó a. GLADIÁTOR Azó o i r ma a én kf t ber d k r ó i r á ű ő en ezése. Ég et r k f y l c já lk ba u ószelem. n o nk ö y mba it rav a . v r sa Co f t n eti. GIN (ejt : d ). GÉZENGÚZ Má t ssa eö t t ö szer rá ll n ö tk t . GIRLAND Tek v y pa t él ű szig z Észa i-t g er én es rszeg y eta k en erés a Ata t c n k zt Fő á o z l n i-ó eá ö .GEZAROL Tú kpo o a t th szn l lso l sk iró a á. n ek r bel aisző t GIBIC A l k á c eg ív n sibb ma á . A „KékDu a sik e n o naJo d nf l ó ó to a r aJo d n n " er y má r á o y r lír l sz k in ő er g . ih r GILOTIN Len a a t o n á bó y tc n en v y k zo tk po y k ln er so t y . . Ér ek met r l g i jel ség h g v l h n szo meg l l d r d es eo o ó ia en . sd zsin et tbo ó a en őpaa k bó isza d l l GINGALLÓ Ha a g á ah zo th sszún d á . GHIBELLIN Da t o a i f l tes. r n l br ú t o a rg GIORDANO BRUNO („Ba n r á ").

ü ö ö d raa úv á . GYOMORRONTÁS Du v sza o á o zet á y g . l úó GOMORRA Nemi bet ség Kü ö ö eg . al n o tk t n i ju t ezet je.) et v ú n -f n o . (Má d o i ép. GRIMASZ (Fin o o Gö ö á r o . au aizmu y seg ikmeg l pít ja „Le aa ó . rk at so ikjel t en ésétl sda„h l c á ó " ímszó á. c tr n l t GYARLÓ Nem a a r bspa ipa r . r gt bo n k emo d t ao a n av ő GRIMBUSZ Mesea t . GUYANA Ha sau já -baet.) nl GOLF Ár m.GNÓMA Ma ó el . a y a mel etAn l ba ta t ek h g er g . pá t k szin . d r szaá ó to a á o GULIPÁN Fő egHo l n iá nt meszt t k l n s. k ba ét l atel á sa o pa o tbő c . n f eség GO HOME Ja njáék a ó a„g " n űjáéko t o a Amer a t r á ö y eel er l . GUANÓ Ma a á t r lismer l szv r s. no r zá r n iaír . l n senszo o á n lg a o i. o ev t th n . ik i u ist kt bbn ir k ü ik GÓL Ók r n Mamá ih l. mel etf ő ü tt d so a r a n in r zo át t a . sdo t GRÜBERLI Ma a g sszá ú bo á nk o d l eg n nbeh r szt t r sizma r . Fr ma e" (A Sa ) c o g jt ímű r én e ma y r v n t o sú a Ro u o t má k a c ta u k ív eg y g a o ak zá : q ef r r it r ál n l ih ó Mo sieu u ea -t aműf l k tLipt nk r zik n rTo r u . GÖRVÉLY Ker ek u u ód g d á a y ek eng r l a a tn szn g . őaa já ó öö . ma á l k ir g l la d ba er et. d mist k á y k r GORGONZOLA (Émil Spa y lszá ma súf a c ó an t r l e). t r sz). GÖREB Eg észena ól mbik a y él r l u ó kv sá n po k tpó á nsét lan k pr o . ig ec á ö n ék d k ő enk sesn emesv d a. uó GRIZZLY Gr ízzeléspr iv k ézl elel észít tmed eh saPa ír en sík n (Lá t. er el ed t GOMOLYA Bá á y el ő lk r n f h bő észü tt r . d a g l sk rér th n in er . o yk in jen GOLYVA Kik eszt k et. GRACIŐZ A Gr ck r y i er ő benél . g iá nbo t lü n .

mel n rn én y t á y jt a sza g t k u á k t z if kped y t an k lal n o ét ja igg ery él ü á y k .) HAJSZESZ Eg ipt mi f r óv l. a ó n ep. g i ih r HAJRÁ Pa ó a (Ar ó rk . HAGYMÁZ Ön ív l i ál po ba k ü et la t nmező a a g mu k tv ez. jó ml . iszt et eépít th t l sszín á év d ja et aama h zn a ó . jd n epü ő d l zen th n n HAGIA SOPHIA Iszt mbu i t n o ő at el ér a l á c sn . Álít l gel r o et u d r l ó a ő emeg n ja h n ü kv nh ta mo d . HACSEK Cseh o á iá ner őf l ó A Sa baö ik szl v k ba ed o y . HADÚR Ha a i r l s-in u ó ékismer a g eme. . HACUKA Zsid ü n a y ek so á a v ek g ery tg ú v meg g ajá r h ju a. á yév n a ár . g zd sá i n á ég HAJFA Izr el a n o la a átf a a ó a i sszo y kát lh szn l ejv k r .H HABAKUKK Pr f ik sma á . HABÓKOS Kü ö cszépt ő ln ev . HAJÓHINTA Ten er v a . g . Ked espiper ik eiv y o áa ot v ec k eleg ü tt y t emetékel t .

) HÉBER Izr el bo o c benk izet t ig l c n a a i r spin ék if et. Ren szer tbet o a k lit t k ráf zö tk milaea d in egl v k a ajá . mel a a u k tmin ig f issen és d r r g n o nt rja u a y sa a t . a c o szá ba em. HAPSI Náh sü g t á r e. v et o g h zak l zzá .) ev l HANCSU Kín eg a y bbk y g á a al n g o eszt ű y r . HARMADFŰ Tö bbszö tő t a l t . a n o n l ö et szer goo et elaáó n k za g lHa d eyHa er ek mst n n ébő . in l t ah la a HAMELNI Pak n tf g i. n á zu t n HASSZÁN Ar bo át l h szn l. enaa so yn pszá m. min h al n . (Va y n ssál tf t l l já a . HARAGTARTÓ A melt ró o h so l pa o ix szer ezet a y h r g n a la t h z a n ó n f k . HALLUCINÁL Uc á.) nl HEMENDEX Kü k esk el v laa. HASMARS A g en d ma so o t r a ír r tr n óbemo d sa liba . HEGYESHALOM Fo t s f l r jzi po tBr ite Ba d th y és v a t k no öd a n ig t r o eg ízr jzi ér épén Náu kh t r .HALLÓ Tel ó o g r g epo ö t át l meg ek t k l n s mit l g i f ig . Al eh et k igl et tő etszét a so n k pc l i. HANGÁR Zen er et em. . ro n t -In iá n HAUPTTREFFER Fő aáó (Német tll . . l n aá t jel t Fr n ia r g nn en . (Lá ra sdmégaFo t br sc rin a ímszó á. tá y o n HAMSZTEROL Öbl g ő . HASKELEP Két űn v y Fü esv ésf r ó o l ama k szik ö én . bo a k la a át bszer siv t g l l eszk z. a y a u a h smá t ű aa i esik ó ö mel en z t s a n h y ed el ezk ikel . HELSINGŐR Ismer á a r g td nv ró épmá k . HÁTOSZTÁN Ta t má yHásó d ba . Fő egso k tést já l er ed mi ál l t l ná o stszál lítAn l n k g iá a . a y a eph n sz ö ö szk lő la én el ü ö ö o ó ia r y mel per er szi ö l men ég ah láv lo ao tHér v szo bö ben tv be al át zt t t aés al k ó épében meg en Zeu k zt jel ő sz ö . HELIOGRÁF Zeppel injel jeak r bel sa ó n ző o a i jt ba .

) o d zó . l l űő HIPNOPÉDIA Alaá sl bá l s. A l en aszer tEu l észg ő el k o ó iá n eg d in k id y zt eő eteg so k ú l yc n ak ppa. k íd na d l g HIDRATÁL Mit l g i ed y l á o tszö n f o ó ia én . t if : z lél il gv szo s en ő öö mit l g ba . HENDIKEP Kézenv tbo er . mel enc kf f kv et ekr . HEROIN El á o th sn . ít szer a t r HIPPODROM Hippik a én zá r k ö tt ü et a Eg esü tÁla k n a n g o po it a r á sá a ijel l er l . h y HÓEMBER Tél h n p. z y l l mo ba a y bb l ik i c k szo ir u kszín el e. rk eszet tszó Jel t h o n ao n Hid l ó . ö l a i if HÉTPRÓBA Ga zember sszet tal ik i v sen e. HOHMEC Sk tt . a i ah o n ao . ev g t r y ejekö sszeg ű ésér y jt e. HIDROKORTIZON Vízit n ér üd .HEMORROIDÁK A f l il g ismerebb k ejezéssel a af v á ér mja ist n i ag r g élav á . i óa HÓHÉR Ny k il szk pu a t o ó s. t t so á po á HIPOTÉKA Tiszt ó -r k á . ó ó r n el . ag . isel l ó HEPCIÁS Náh sbibl i pr f a tá ia ó ét . szö n y . n rc y ig r ja HIMBÁL Est y a y sa éria eh n észt él . HIMPELLÉR A v c l n l r d tpr á ak l zo t sző ő éh t . k bít t ő ő HETEROGÉN A k n y v ű ö n ű ér ségh r o ja (Ör k ést n k ejezés. HIMALÁJA A d -á i h y bend óf f ő v y él zsia eg ek ív éri-n i eg espa k á ióeg ikf u á . in elér ekaá en el ésh zi l ama t. ekö et tét a er y HIDALGÓ Hid l g i: n el ú á k r mamá iv ao n y v jít s o i. en ése: íd na d l g i.

HORMONOK A sza r d st szig r a sza l o a ik i szek a t g i.HÓKA Pic y c l gaa út i c pa ék in . h g r k á ú rn g o o yal v kiselér ekben e. Csa ér őaa jaismer. HÓRUKK Tél c pa ékela t l sa i sa d l páo á . oa f jen n HUSZITA Ro á o h so l k zépk r k zó ilet e k ég eszk z. á d k tán o o t k . yc kal v kh ml k nn la . (Náu ko o s„g l aa jah n so o tmeg aá a ba l n r szo ó " l k o o d t . l v iv ző ö mel en z et ek etés l za ó a t y mk d á . l ev l la t nejt th n zó a a HUSZÁROK Kao a á o . HŐZÖNGÉS Fö h ü tál po ba et a g f jt . sila l k él sa d szemc mel sa o a o o á em o v del se.) HOMÉR Tr ja r k a a ó i á f jt . a y a er n ek st h z a n ó ö o i ín -. A f f és n i po o á oú n báy zó mer a t a ja éri ő h r n kid r lid r ö sü ésr n ekö o mo o ő ő ő ek zö l ejö n ssze. al v t n i r k ö észá o n lh sszo a y bb. jo ev t n y tn d l d kk d l k t HORGOLÁS Ha g sbó o á yk n o bisk l seg ézimu k ö ö t n af l t. sbel iv l szt ssa ö t eku ó a r l sők áa á ld n en t d ik ó . HONOLULU La sn űelű tszemél eku á i ér ek ő és. HÓNALJ A „v laj" f szó ít sr ebbi aa ja ál l el l á ég lk . HÓL A l bd a aber k saak pu .

jd l sf k lá ő egn il lá én ILLOVSZKY (Ru o f A ma y r l bd r g -v l g t t melé beo o t f o f s v l." IMBECILLIS Ba t iu a a mel ü ö ö k ér mf jt . bű ö ő a o IHAJ A c h jja és a á v l n h jja eg ü t f l n g o su a l z r aá y a l y t ő eg a y bb v a g k id ig ssá o ején k ű t it zö t n v y él . za y r eál má y av y INCSELEG Ar szo . IGÉZ El v l enr g z.I. f l y al seset . o d l nKic e y t l aá sid Csa mu iv l pa k a. . ö én f eség ÍJ Fá ama el iát s. pá szt l en . (An o .) a l gl INDA Min en itbeh l zóin u sszo y d k áó d sa n . n t r ma IDE-ODA (Fu a l a Ja na ait iszező Pá o nv á ba o sá o t mu y ). r sba il g jn k g tisn er.) a a r iu ot IDÜLT Ny r l h y la d a o t a aó el enál n ó niv t. a em észv . Tő e d l). yk l n sena g i szü k lo n r eszél es. IDUS AzId évf f v lo t ég Ró ba . (Név a an éri át zaaar i má n n pjah jd nmá c s15-énv l. Í ÍBEROL Ká t a erő l ít ry f t ten őszer . g a a a ú ó áo ao t l szt t il zó u o t l szá ma r zikak a l sszik smo d s: „Nem ag ő em af n o h n ar ét u ná y zel o t s. IDEGDÚC Hibba tg l mbo n aa ksza aó iu .

INFARKTUS Szív egt t h l kf r u n á nmeg ek őf et est a y g bet in a aa a k szo y ba r ed ek ef ék n a . dr INTERKALÁRIS A n emzet ö r d r k zi en ő ségát lk r zö tn a l n . INKASSZÓ Ma a g sbev elr ét emén ébenr d tő in iá ív mér ő y en ezet si d nv ó k zés. l ér ln ezet INTERES Tő éjek maa lél l szl bd r g . INFÁMIS Spa y léspo t g lh c i c no ru á er eg ím. INKUBÁTOR Mo g lv r sUl n t ró n o á o á báo t l50 k o er y e. la ö ö t y k á c INTRIKA Szer ö r g aésk mik ö t. . Ulr mo er il mét n ir ta d nszü észet ő ev es. k a t ibó őo a a a ú ó INTERJÚ A v r a júésak c er ező ésébő a sak eszt d lszá ma r zóma á .INDIGÓZÁS Ol szf t l a iaaember r t zól n o isel ed ek eu a á y kv k ésén o o sa ekk pír zá . epk rata ik o ak zö t INVESZTÁLNI Vaa ital d lk een ősza r l tk v teg po u a ed éér yVeszt -szű g á a zá y babef t n ek et i.

IZOMÉRA Spo t l kaa zóed ro ó l po zésén ekid sza a ő k. . eg y l INZSELLÉR Kit n l bbá y a u tjo g ÍNYCSIKLANDÓ Fo v jó gá . IZMAIL Kelemesza t . Ig eh r á a t n v et ek enn éztiszt nt ra i. Szer eszt ség lít l gaSin i-h y o i jt t mék k ő eál ó a a eg enmű ö ö t k d t. IZOLDA Ny v n s h zik . ISIÁSZ Kl sszik sepo Hő ő a u sz. sa á d reh v r ö ö eg ő v e. A n n o f ér á i t r k ser ek f h pr l a im sszu . Tö ö aámá y l maú et má c r kt l l n . mel ben a zen a n ó c él bel id elen il á o á ó y er jo g k sek y épt íj l ében o a r k t per á iá a él ezh n . ISZKIRI (Ac med Kö ü ü Ben Ibr h Ibn Ju f pa ). ÍROTTKŐ Ősk r sa ó er . IRIGÁL Szimf n u o ik szen a tg mil bd v lv ek r u a á a ezén el y .INZULIN (Pjo rSza jl v s). ezér IV Ró i n y ét ma ég r . Cu r sbá si Do o szk „Bű t mo o ic ko c szt jev ij nésbű h d c n ő és" íműr én ébő . eh őzo n . sn jeZsá ir l n bak áy é.

JENKI-DÚDL Amer a c mif jt .) JAN KIEPURA „Ho sszún p" . Po t sa g a sec ik i u a a n o nú yh tac semő e.) g g! d JAKOBINUS A XVIII. JANTEV (Hr o Bo g rmu k ü y min er iszt ). JASIN A l r g l sa eg u ama bbin keg ik Kö r ll d t ö ések ekiselen l. min h zéd n aah u r t aa esa y imn szt d d lá ú on . JEDIKULE Tö ö ed űh n szer eler t r ker et a g . (A XIX. emyn űa g lk pu ev ő . szá d v én íg n ezt a zsid k a a a á á. szá del ő j el ev gt za ejét lú n ezésü : „Jo in k zef ". a y e. a y él a n n a l bd a bd r g sba o zo á h z a n ó su a g á mel n zo ba a a v ő ők pu l t et d a saatbeg r lah l ba (A Jer uu áó . a y Já o ó za ég y ev ék ó n k zt z g t mel k bt l szá ma at r zt tama á.Eg erhMá t a a i h esszer a g t rah jd n ír epe. l á nagi iszt .J JAJSZÓ Va yú y (Jid is. t jed ebbn én v l n ela ev : io o c l . zelő ea o tl v n l ál JASSZ Csa a g kát lel a o tzen v r ó la ő d t e. JEREMIÁD La a ú á n a r bin n d o h so l c k u r s.) ev n o a sn ér l .

An a ö y v őaspa y ln el űo szá o ba . oy min eg eg v t yn y enév emégeztamu k tisk ná ézzelv ezt . taá a .JESÍVA Hin uist ség Szá a jav n smin d en . onl JUDO A ja n a i ba ái t r sá ö idel ev pá -izr el r t á sa gr v n ezése. y k n v ezet no y v r gk n JOBBADÁN Ma y rv jmá k . l er JIMÉNEZ (ejt : h sd imen ez).) á á a y rjá . ed il pit iszt et e en ezet szera t s. a u óu y n bba k ba . t rá JÖVEL Nem el ipszil n a. zk r a . (Ér ek eg el esl mel et en szer t ej e-f l á d g t sa ísér d esség h g . g a a ra JOGHURT Mo g lsáo f jt . mel bő izet r ék k th y t ő k isebbt sk k tg á t k (Ju t t sk . n o t ra a y ö y el t v n ít n k JOJÓ Id es h y és.) ég ék JÓSKA Jö en ő n ó éd (Aljóska: t n l g a a nasza má n v d mo d -seg . mel bent bbn ir ó ejetsa a y a a . a y r d in a f l ö r n ít aá k .) JOVIÁLIS Der s ü n ű n epség a t mészet l g ö én er et eg Ju er t el ér r d t er á y l . JUSTIZMORD Csa zér ka tismo d o ta r k nr ! JUTTA Németh r a o bó ő lít t á sf r st lel ál o tszáa a y g a y la f ési bo ít o a el etesít l s n a . damelétv i.

Kait a Kait aMa a lk. h lo o á l k tö t l t mel o ev o r szl naa o l. l n ó nk tl g . l nf . ú y ev t má a o o a a o la. KALUCSNI Eső l t a o ő s. KENU Eg t u lao . A h so l en ésűn án a n ójel t émet„k l t h " ig l au sc en ébő . ay k sid bensét l i. A „Ma a c o épd l y " íműo et per tszo jetf d l o sá nisszer : „Kait a v el o g zá ba epel lk. aja zo ik sál t k késa zemuv ízbenél o o a őr k n i KAJMÁN Tö ö r kszu t n Szu ejmá ia A Ro o ó nszer et szk l i. d st ba et tú án KAKASSZÓ Reszk őbel k ív t a ai pá ba et ek elv o th jn l r j. KALITKA Or szn a. lá . y üö ö si sá r d a r k ég t ö a ja k v t . KAMEL Szer mest e." KALOTASZEG Kö zépk r f y ő o i en ít eszk zö sszeeszk báá r ö kö á l sá aszo g l a ö c k l átv st meg ik . KALAMAJKA Or szn h n szer o épi a g . KALAMÁRIS Tin á a t v lsebt ébenl a l y k á c er jzo tn a l n . zaékö ét KAMCSATKA A pu v lr k nr g d zóál t Ála d a in ó ó f l igér . a yh lt e. lk y . . ed elek KAMATYOL Kiszá jaabef t et ésu á r mít ek y y t njá ószá l sszeg .K KAJAK. ö d ő g n ezet f l n el ér ln ezet ö d y v ő ev es. KAMARILLA Er sg ó y ea mel etk l n senabéc c szá i u v rö ö k ö h st g i ő ygt . el ev KAMÉLEON Ála.

KARAVÁNSZERÁJ Siv t g nv n o l l t . . aa ba á d rópao a KARDIOLÓGUS Óg r g ta éd k n a k r s k észe k zö tk n a o .KAMERUN Ny g íja év ec n u kü ü ő el eAf ik ba . Bizt sít si bec s. KAPITÁLIS Fö sza v zo tt k l r a t ő és. rtn l KARIÓKA A k r a iesz n ű k et zsia f eh ő g ö er mel a f el v so á eset is ev el -á i a et y k e. Ká t aa o á sü ry l p. KASHA (Hejf . KÁRÁSZ 1. KARIBDISZ Ók r szik a ít ya oi l ék mén zAn ilá t l kbejá aá á. f f sn ő éria émetsö . KÁOSZ Képá u kOr g sSzer ezet r so szá o v e. r KANCSAL Ol a éri. et l ú t su nü l el eh szn l ah KANDÚR Diszn a g em óh n n KANTÁTA Immá u n elKa tn n émetf o f smű ein sszef g aóc il zó u v ekö o l l íme. KAPUCÍNER Tejesk v o d l su l á á étk l u óc k y sszer es. l KAROSSZÉRIA Eg r za o el yso o tf t . szív ma k l ö ö r g iá ba ó u étr ö t ibo t k zó be r o ó pá beszéd r . 2. KARAMELL Ug a ezö y n tper c éső c elk bb. KANCSUKA Eh etenh samiatc pá teg ésr a áth l ím. o y szt k KARMANYOL Ka ma t ú nk r l(érsd á t l ta ). u d st ét h ik so d l h y r á n KAMION Aza nésak t nk ztel el ezk őseml est lésűió . ec en KARALÁBÉ Szer mespá el raMa g szig en r it et . easzer ő ája et jétl t . Képesn szó á r n iaf ra ao r n y ba a mo t : ramal n épi l saf a c o r d l m id ejébő . n l tek ő eg a y bb á c s n epél ek ő t f g a já . zet KAPUCNI La ó a izen yu á k k tt eg t nbeer t i. mio aio ö h y ed eg ö t n er u ió lít k KANCELLÁR Er s. St l l h t sú l én a ben szü ö t f l n g o t n o ü n y el t v et r d imu áó aá év . a i af eség en d y nf f k el ér éz. Teh a t nszál já .) Szl v kszá ma súh ed v t ó ec oá r zá eg ű iru z. y a szú a d sa én él ezh ő ma a .

laan l KÉRÉSZ Ta h s. KATATON Da o ó el y g k . (Ny v jít sk r szó rá el ú á o i . g a o szá o v t isv l t ja KÉMCSŐ Fel er ő d ít kmű eag a ú emekmeg ig el e. Al ama sá ü ö szer y n sel f y ésér k l zá tk l n k a f l a n(Kémia o t t k émt n o y mo ) k ajá KÉPMUTATÁS Zsű izésaKépc r o r sa n kVál l t á. . d elaáó . meg en eba a KATEDRÁLIS Eg et t n r (A l t y emi a á . o i el ezet ei. KÉKFRANKOS Ma y r r gk n eribil au á .) KEZESLÁBAS Meg íd et o y a ed y szel ít tk n h i én . c to óh n úál t o o sat g a g la. KAZAMATA Ók r f ek . ain„pr f rc t ed ais" k ejezésbő . a y ekaszemél v n t á zl ed ö mel n y o aén lish ssza záf t si id o bba tu á eje. d g . KATASZTRÓFA Elo t t er kat ek ö y ben r n o tv ssza el k n v . f l y h a n ó ő egKa íl eszt y szt iag en éseibenh n s. g szl vk t t .KASSZÍRNŐ Ba o i pr st u l.) o esso ah r l if l KAVAFISZ Zen jelag r g(Lied h n so ba . esh y szt r KEFELEVONAT Kö ek ési eszk z. a em ö daat KECSKERÁGÓ Éh eg ipá o . ei öö ) ag r n KAVICS (Mir szl v Ju o á u aó asó erf t l l ja o á ). Hív a k za t k szer ta bo d g g n a f l ö v rr n . a maá in l o sá em öd n á á k h n af l l t. bil n o it át KASZTANYÉT Men ét ezh so l .

KOBALT Kékszín d t r űer ei ö pe. n KIVING A f y g k it in ek elés v ó o k l(l sdo t r k nh jó n Az eg k r br zo ao izig t k a á t) o o a s ép. g rBen v nk n a észít tf met et il . a i k lö d etc kn n mt r l ama tja k ü f l iek sa emes v l t l ében au aelen szo g lk l á i. k ő r ed zet ef l sa o ü k á aóv KOMPOSZT Ízl es bef t. KONYÍT Ér o a h z. zet la y ro th mo úl c KONZOL Váa o tál mv őar i Ró ba . pá sel l n o ba n pja KINOPLASZT Meg a a o t t h t súf m. Ko u l mbu sz f ezt ö . KOMPLÉ Át el já műf él ér ö c póésak szt mö etel zt t íz. KISDEDÓVÓ Gy mek á o zUk á er v r sa r nSZSZK-ba . en ei r á nd l l an il á ít n észv et KONFLIS Dr ma ö á i sszeü k zéseg ó n tö yl ba . KIMONÓ Ja nc éd á y ksza d a . (Or sz. y o úá á l t kszer t in r d ív lr v jja en k ü ö idu kjelemezt k . KOLUMBÁRIUM Fő én ao t u n k l r sá o h szn l k th l ti r á ezá á h z a átezü f érv y el steh eg i em. KONZUMHÖLGY A Ko zu u isztak l zo t . g iesen . KLOTÜR Zá tál po ba ev émetv éa ó r la t nl őn éc jt . KOALA Med ébő jt l d őit l v lsa o tü ít a. k zv l ü ed ef l ö eten lAmer au á .) tal v k o o .KIKUPÁL Ok u l y r tó iv n l k pátg a mar lk o u . KLEPTOSOM Má iá u mt l a n k sso o v j. ér aá il KIÖL Ny g t émetk ö ő á o szö ed u an ik t v r s. r g szt t. ak zt r sá a t pilér l szt t la ezet ég má n ö á sa gt ró l e. Él ü r l– a taFa e-o ess h ü y ö ségjel t – a l ékő et et k ő min k nPr ír g n k en i n essv il en ező In ma ev édf mr d . a y a k t v ében ö et ő t mel et er ég sszeg ű ö t h lo t g ü l sö bő y jt t u l t y mö c k l k észít ek en . ik t n KÓMIK A ma y r kő a já nn pja k nd ór jzo eg ymű a g a o sh zá ba a in ba ív a sr én f j. KONDOLEÁLNI Vel c bá k ba ao v y v n a i r ét . KONKLÁVE Szer esekát lg á t t o r en se.

mik reg ők y stk v őév g a a z et o t v ljabe. ek őv á ál t KORCSULA Hír esjég o i st d nJu o á iá n h k a io g szl v ba . mel n rn ba isü ö t ú bu g n a o r o y g mbó o a el isk pu o t t i.és al t n v sao n .v ék u c " ezet -szó l bó . öö o o l ain„d k ió . al KOSLAT Rég mérék y i t eg ségbir á l á a k ksú y n kmeg la á r . KORREPETÁLÁS Az ajel ség a o yn éteg má ö et benu y n zta él k r en . eg bbf f ek a á c af iv l n KOTNYELES Ho sszúf r út ú .szék et.) KORÁL Én l ir g la. y emá l r f y er KOPRODUKCIÓ Szen y ízc t r a (A g r g„k pr sz" . KRÍZIS Kr zu j n e. KRIVOJ ROG A Tig erRa aá r o gh t sá ak mpo átn n l épszer k á zsessz-szá űu r nd m. esk r k er KRESZ (Géza Kö ek ésr d ). ál pít sá a KÓSTÁL Dr g én . c k tk lk a k náü n vg ay .KOORDINÁL Kétjó sszeh n o tbíbo o lö agl rs KÓPIA Üg esenl so tszú ó eg v . a y á aed y mel etal jo éri én esk p at n d leszt áo . zl ed en észet ú ó i jít . KROKETT An o sza d ér jáék a y ek so á zsír n k t t h sgl ba t i t . miu á a y n tel eszt t ő sú ev t nv g o á v ete. ak y k KÖRET Hú smeg k á sza ít s. KRAKÉLER Él a a t .

ed en ik r o t KÜRASSZÓ Vív ksza d y k raa ó ba g a o l t . ín i el já á KVINTESSZENCIA Öt r st mén ség et iv n t szö ö ö y űec k o a.KUCSMAGOMBA Tél f ed kbel észéna i ejf ő sőr zizza t gh t sá aeler őél sd d sá aá r t jed ő i. KVINTETT Öt sbenel ö et tbű t t ö k v et n et.) KULIMÁSZ Ken l er ei miatc a én aa ór sa etenk ek t sig k th l d ik . KUPEC Ló v g . k n gűő KUKSOL A K. KÜRETT Ko c l á y k ra r so y zóg a o l tmű i meg k á . (Kuplé-raj: Ma y rÁla a t k sú i ü k g a l mv su a .) KUPLUNG Ta a i n il á o á u ó en ég n .-r o so . KUKA Sü et émaszemét y jt . r aa á KUPLÉ Va t f l e. v sza ít sa k pa á KVANTUNG Fizik i t meg (~ mechanika: k a szer ési el r s. jég a r s. .u .k av k l r. r sh n u al mpá y v n sh y d l v d ek ek KURUC Rá ó zi t i stá k c ér r zsa KÜRASSZÍR A n iv v t in ei éresekk v cl ő jev l. (Tö t . jv n y v n sh za t sv d ek ek KURÁRE Ny mér g y g ít n (Lain íl eg elg ó y a i.a yma h r k s. t .) a ö .) KURSZALON Vö ö a g l tá sn il á o el iségü ü ő en ég n .

tak r c(l sdo t c kaGr ben . y r ibet ő LANTORNA Ko so . LAVINIA Ma a eg ek laá d l a y at g sh y bő l zú u óf g l l. ih v y et ek LEONCAVALLO Cir u mu av n . et ilér ésér LAOKOON Kín i a t lésh a páó ébera y t lszá ma n áó r zóismer ö ö íg ó v l . u u á t). k bbv k isekát lh szn l étaa bzo k éső er l la a átl r zemel i f l ekbeszed e. LAKMUSZ Pa o pir sízűDél ibes-o a per . Álít l g a f r d l l óa ő en ek h szn lá : „Él ü k a át k et n etésv ü k . tg r gk y bű ö ő LAPU La smizse-asópáy u v rr v ít tn e. ő a sztl á t LEMEZTELENÍT Zen er ed ek esk éstk o .o o á h t nn a g lk r ísér t r szl n áo y r a ö beapo o d n rn o . a ál f m k r n zal n ő z ló il o o á ta k áy ő ir l n je." ér n et el tn . LAMÉ Sel messző űt i eml s. Ta ít sa ma má n ezen l ná i r eh k ü el ezh ő . jo l l a d a ö id et ev LASSZÓ Kö élelv o tc re. mel n so á a id má . d ibá em. LIBANON Hír essé v l t rén mi k ejezés Má ia Ter át ö t el if r ézia id ejébő . LEFITYMÁL Kö ü met . sa a en LAGERLÖF Kao a mer k n lasv ek él tn i őaá éd n .r d in er s zen a i k szi tt á y y ek r n z o r en szer t ő ek r k etel. if szt LENCSE Ók r k a bö c ő a Lin -d a ia id o i ín i l sel k in szt ejébő .L LABANC Ug a a min y n z. a r nés szív esenmá k sszá meg . t l ív t sö t LATERNA MAGICA Fö ü mú h t ta v r zsú o a szín l l l aal n a á l sz észn . LÉHŰTŐ Fr izsid . r l él LEGHORN A v á y eg g sa h y sú saTo la n Gy k a il geg ikl ma a bb eg c c jóál mba . er LEKOPASZT Sebr lt pa er n .

LOJÁLIS La s-n pi v ao jo a ig l m. ak n v t ao ic a áo o zer aívk t l izmu eleg á a sf l v r . LOKÁLPATRIÓTA Mu aó t r en ég l t i ö zsv d . . Ut bbi min ség v ó ő ében l ismerebb mű e a h so h y eg t v a n el ű An n ma d bo . Ha g s d l v l eg ik n u a-n a t ek n o aá a y y g t émet r g o szá i f lépéseso á t n r tao teg r at g aat r t öl r nzáo y aju t t t ysá g en er l tjá ó . eg a bbf f ko szá a LIBIDÓ Hír el c sta d aszer emr esekv d szt ü et esv en ei r n . l el r n ö t i sszú k t k ma a f g a á t nk l n seng a o i. szl gelo y szt sau á ü ö ö ykr LIBÉRIA A l in sa éria r g . el eéh a á er l e. LIGETI Kö h t és szo á r in a br szmű ész. LÓSTAT Ók r g l á n kpa ipa ejszer enk épzet ásór o i áy k a r f ű ik th t észe. So h s ibá l zet á zd l t . o y n -szo r LITURGIA Ol szv r s. LÓPIKULA Hu r ek r kk v th n szer szá zen a o ed el a g e. LÓRUM Ver y ekd ppin szer sen mén o g e. Ho ac sszú h jú bea-én es. LOPÓTÖK Üg etenzsebt l a y l o v j. LORELEY (Fr n is).LIBATOP Dü ö l k jeleg es l bmo u aa mely a pa éjo t lik k bo ju a.

(An o ) el gl LÚDBŐRÖS Liba r k elh zaóv n o k esk ő bő ö k á l á d r er ed LUDOVIKÁS Ded sk iba ó isl .LÓTUSZ Záo bav tg l g et ebe. kjég elk v ik g ed el . LUMBERJACK Ág ék el szőJa k (A l t u y f met c. u aFl ezh so l a . y ebeg ér ő zést o o d k n y el ít és k z. sír a t zeten a igt rószer em. .) LUMINESZCENCIA Sö ét t benisv á ít et r mén . ain„l m-báis" .DUPLA LUTZ Er s f y páin a mel l ő en ő l k . f l h zv g A d pl ipph a n ó n so öd ö á . LÓVÁTESZ Ló ek ljó l v d mo d .á y t ji . bel bő so ójö en ő n ó LÓVÉ Ön l . e ö n en széd .szó l l g ék á bó . ig z. il g óec sű ít y LUTZ .

(Vö „Má n . ga iait s.: g es Misk ". a a i a a emes. c g a g . a o ászembenál áa á k r eu kk l ö et y hv lóv l szt si o if so ü d zg ikeg má .) a MAHARÁNI Nemesin ia f f jt . MÁLINKÓ Heg ipá o o a a t . y sza a MALÁRIA Én szó óa r a o á ba . Sk tBak n u aó sd íd . MAKE UP „Csin l ö !" Aza ik i h ádf l mer a ippikeg ikjel v . a r d ív l t zes bo a miat Tű ö d ek ik eg él g et en k ü ü ri t zf l n n ezet ér ben ev tt ség . pö t m f v sh n szer Ar n bó y szt r kf r g a sipo óh n ú tö ú ó a g . y st MANDINER Bil r f iá d ejűh t szo g . o el l a MANDZSETTA Ma d r i v bo . Kiü ít kig y k a lá a a n k r ésü eng a r nmáh l pó l ao kseg ség elt rén . MAKADÁM Szü észetk pa l ja l ő dó . d i aa a MAHART Azo ro . y a el et máh k tr k a . . la en er MAMELUK Hel . Bek v k éig aséret saá f f t g i v es k ő n zsú ia ér sszú ö et ezt t tc l d éri a ja ér ézel t h r a a .M MACEDÓN (ejt : Mek n Gr o ). seztc kal mo á t nmo kk od n k sa eszá l su á ssá i. MACESZ NB l a a ú ó a iteg ú ét t r á a á áa ít ta . apo ro pa t t pa t tésapa t tk v őir n za. o uo n l MARCIÁLIS Ha c l r iáis. a y lisk észít . ít év ö t ik MALIGÁN-FOK Dél -Amer a l d ibb szö l e. ik MALTÓZ Éd esszá júmát i t g ész. MANIKŰR Sza d o c l á s t y en (Ma y rspec l á ba k r so y zá en ér . eg r ó l á k tt . -esl bd r g .) MANYSI Ma g r iteg ikbec y ézéseav g l k á. ek l f ik i per k n MÁLHAHORDÓ Tö y e ex íc k át lig y v tsa t s h r ó él mel be it lh y t bbn ir ped ió la én be et jáo o d f e. a yar i mef er ro ö et á y t mel ég t ekmu k já lin n á bó d lk u i. k yh sv i o n nl sk v pr o t k MÁGNES Tö y e v sa ö bbn ir a k sszeszed e ak l zo t h jd n g zd g n ésér l ama t.

f elami bü o r c n n k r k á iá k a . r n i l r ba ln á ő MASZTIX Al il g f l ó mel n v á i oy . h g z elo o t pá n y k ssá i n . 2. Vaó g a ik i ek ő l sá g lmeg mo o jah eit má r sít ív . Pia i á u k át l v t r h d r b. la ék a a o tpit MELÓDIÁK Ipa i t n l . n o yá u ó áv l a n k f l szetékah su a. mbl u ba isel eri ir g MEDÁLJON A c t nt ed élu á év ésbő o á szaa óg ő es f t v sen zőf szó ít saér ekált v bb l d y zt u ó er y el l á mén t v el e. (Kö n űmel d k k n y ipa i t n l . rja eh -in iá él ér án kc a o f g a MATA HARI Ja nö g il o g má ia A szo á er et ego n nszá ma . MARKECOL A met n l o h so l ak h l A h t saaatál személ ek at d t k n k ü a oh z a nó l o o.) uó MENHÍR 1. k s ed il n a r zik o ya f g t ja nk pá émekésk ő . ét ér MEDITÁL Or o ed y v si én . MEGAKASZT Ren k ü épest r d l r egIn iá n (Meg el d ív ln á sa ami ét d ba . ö met t a kt MAZSONG Bel ü y lad min zá . eh l ü o ó sba MEDÁLIA Go y k nv tk t v á . émn k eh g r l v áh ssa a . r. „Ur m" – h la d l o i ő szl po r el r ö y r t a ol n u. d c t a MARIJUANA Mex ó én esn . 2.) MÉHLEPÉNY Hu l d n kel d t e.) MASZKABÁL Fa sa g áa c nszao n tf z. A Ma k k áy át l ö c r so la isel u a a a r é ir l la sszeh o t ív t n emzet y l (Tö t g ű és. aá l t ló y u au o ív la pén á c ju a zt r á k tiselszo t kv en k á eszt i. . MARKETING 1.MARCONI Rá ió ső észt . MEFISTOFELE Leszá l o tö d g zaék l r ö . MARÍNER Ha y sec beá ao tű r k a g má et zt t t ra ét . Ősk r k o o k aszer tsü g n d ó . y ekpa t inf ér d nf v eksét l a h r n o v . n éz mel d k n ézipa i t r a uó ny ó iá : ö n ű r a u ó eh ó iá : eh r a n l .

: áá s.) ik . METROPÓLISI Fö d l ti szer ezet l aat v be t mö ü t v r i zsid k el ev ö r l a só ó n ezése a má d so ik v á h bo ú n il g á r ba . a y abet etbel el ezik r og d n r o á szer ezet mel be eg eh y . nr g r sa n d v sen ü etmeg y t . r ba MILÁNÓI SCALA Félk r ő szo rapá izsi Lo v e-ba .MENJEN INNEN (er et ír smó ed i á dszer t Má -jen n . a y ek iv d a Hu o és Ma o c k em min en ű el ér mel n a ék i. f á na t mett d k n ilet e mil ia o ba ia o ba . Némel f rá k t d i v ik h g ah es tl n l y o r so u n él . er y k n erék su neg r a t k so á a aá o d nl y zn MENTŐL Kü ö l esg o l észít ymen ékmo y aa ít sá a l n eg l bo k mén t l tln á r. MÉNRÓT Vö ö r ses szín t iv . est ev r bá széd l ek MIKROBUSZ Hím mik o . o ymeg ev ed tés zo g r zn k et. á ek zbenv eten lr c pó o tazo el en et n o á i ezd t m ö él l ü á sa d t n g r ö el (Vö sk l zá o af d e. aa á y rag ö y r éritmeg l n o t . o y ev v űc r ő v l h n szo ér á n . szin eö k ü et ál po bak ü t y n ö űf f pila t ta t n ív l i la t er l. Pa v ). sezo n n h i ő ed y mel enn c ipő k i. c pá ysza v sbíraő etc d v lh t r smó o eg ő i. . A l en aszer tép k r ba l a a ún i bo r ur n eg d in o á no y n él h o t h g et űv l. lv rf a isk l t r o aá saés ba ája ső r t . Kaain c r ő k y c ek Oro g ó n k ao ij n y ejic r sz r f t l á n eg en én . a y in ssec . MEZÍTLÁBAS Ko y a f ző én .) MILTIADÉSZ In elig c -f k ő (A bio izik ba z érel t l en ia o mér . l v -t d k n mér . A h sin i k zl ed en észet in : n in en a o el k ö ek ésr d k pit n a a áy. hg o yat ébenl őmik o kel ü jen . tszer mi po á el st saKaain á. MIKROBARÁZDA Kö ben f r ó mo er o v si r zó k . MESZKALIN (An t l Pa t el s) o o g ó .

r n ia„mo n l . MONOKLI Na y c (A f a c g bá si. pá u .MIMIKRI Apr er ű szín t ót met . MOKASSZIN Abesszinbő bo sk r A h ő r c o. jászót la t él v ma á . Vaa n i t l l n á Ma y r r g n á h ű öö elaáó l men y aámá y t g a o szá o sza d l zt ta ba ama at . o r n ia MISKULANCIA Iv raa ít en el r bet ek ek a t l n ór d ésjá ó eg n MISSISSIPPI Oh la min en o i szépség ir l n jén iv t l sel ev ioál m d kr k áy ő ekh aao n ezése. MITUGRÁSZ Izg g épszó o á an n kar i At én n ég h ba .) ia eh r o kél sa t .k ejezésn o n no c e" c á if y má . MNOSZ (Fen eész).) MORBID Temet ő ö á sa ő r kl mpá . ív kebbenza á d k l a r n o o n kMo k ba ká . MÓCSING Ho g o g él mezésü y min er n k n i el gi iszt . Vil g ír g r g f t l l . MISTRESS A f f ériszer ezetr g l saa tv v ea áá ző eszél ezt őn i in er r y et ő g ek e. o l zaúd ö i d r MIRELIT Szibér i bék a c so c paa (Or sz-f a c .bá sik m . MONOKINI Kebel r t ja n l ba á.

o n ú n eszél esést o y il s. od pr et y á sa MUSZLIN Mo a á en ő isel . er est . . A szá del bér a c kv er n . h med nk d v et MŰEMLŐK Véd t etn ú óf ir t Jel t a t v á h zzá y l i v etség y jt el a. MŰTŐ Mest ség ő mely zig zitsebészi ú o el etesít . MUNKADÍJ (Va seszl vFil v s). űo a ig n á c aén es. en ése: n ik it s. l ela a t nh y t ik MŰVÉSZI Ha misít t o tVészi En r d emű . c á ipo ic za eji h r o et á ja MUSICI DI ROMA Népszer l sz-c á yt n d l ek Peppin i Ca i v él t r . ég tt jesít ya á y ba o já e.MUNKAADÓ Ála bev el f rá A v zet el mén r n á nv n kl l mi ét i o r s.

Nev l szg c est .) NAVAJO In iá épbet ség d nn eg . y r ik l éin . a sa t NAGYBANI Kisl . mel etc keg o h n a o tl et sk y sa yk mbin a a .szó l bó .) NADRAGULYA Bik c pa. jdaBo a r a ja n pá tt g . NADÁLY A t g n a a ál po a a o en er ek z z la t .N.") r lbo t l . c mo eso a ic sf ő NAPOLAJ Sö étbő ű k r a szü et t r . zd gin ia kt i rja NACIONÁLÉ So in á imn sza v iszt kh u . (In en a mo d s: „Ist n bo t lv . NEGLIZSÉ El a y g l ig ec e. ő y r. ésn po á bó . h n pipá lszív k éto szá ba . ét k r NEJ A v á t rén em l k r o bb ma sal . á ba r k r g nh n s y mö c ev d es el i ks k r g n h g em szama la. NY NÁBOB Ga a d ia él spo t . no aa semmi . NARVIK No v r égma sk f jt . sem d g l n c (A spa y l„n d " páy a áy in s. mik rsem a l . o yn l szál l em h r l a em bó já . h n il g ö t el eg a d sa r lja n ná en em ta er a em ma sal ta. (In en„n r ik l „n a v o ” ig k c aa a n a v o ”. Ér ek h y szo á e a g ev . o zik i l ésűf a c sá r El bbaHeg pá t ma r n iac szá . NARGILÉ A n r i n ű Ir n nés Tö ö o szá ba o o g ü l s l e. eu NAPLEMENTE (Gia o ).

NESZESSZER A mit esszer éln g o n a y bbbő d d r Vo aa a n lszo t kk y mn r u o . NESZTEK Do zo tma h h s. szá d el h r d ig n ző k y n za ső a ma á jo á n ál já aá ö ében meg n et ie. r bev l pá r el nf u a NIRVÁNA Meg semmisü tk r v n l aa á . tk szá mét esis. n t bl k á k á in o i. mel n izeel l szt g y g f rő y ekv mu a jaac zo á ama a. a it a jeg ző ek a XIX. iszt r d. NOSPA Bel ag ó y ü d . Hid ízbenk n y er egv ö n ebbf ál a i. él a ú it en er a y ó ev ek . Ug a ezk ézzel d pl y n étk : u aNel n Eh ezmá g elt bbt g n g so . El en ő– an bo l r a ú eg d eszk v á émin á r f róv t já a– o r ízzelf ö t i. NÉMA A „Na t u k pit n á a el e. NIPPON Vitin aója npo c á ig r . a z-. issza eső bű ö . el n en NEW JERSEY Visel l y pjú o mi. NUMERUS NULLUS Azö eg ésseljá ók l r ed r elemetenál po .NELSON Bir ó f g sn k zó o á em. u il s" a á y n kf eség NEMESBÍT SirJo nLen o . h reg y ö en er a yszü ség k es. h nn NÉMI Csek yszá él múö eg sszo y r a n. Ak bel jt t ama a t o ó ia g i ebú .) NŐI MELLCSÚCS Ver y szo á ba meg ig el et él t n jel ség Ak d szá ső ét z sen u d k n f y h ő eta i en . a y a h so n ű f k r br t g n g r l n ezt el mel et a n ev . l la t . sú sf jd l k t NOTA BENE Dao jk ö l sa úk zépc t r saá . (Nem t eszt d ö g ba ltsa th t sk r bü t n év en ő ssze av e h n aa il g r k n el a g l k a o o n t áu l ó a r ssa. NÓTÁRIUS Meg ö zö t v r g t. eteng a h l NEXUS Mit l g i in . el lít n NŐSÜLÉS Bo r á y et szo k n ég és.

NYAKATEKERT Ja nk t a o pá er. en ése: „Ho n p it y o . h lag zd gif ka ö v el bir ó st a ú y ev tn a aét a a ja z n éd mi k zá . NYÚLGÁT Gy g en emin ség so o á é. mely ő űc k l d l elDu á eh ek en n tl etr eszt i. NYASGEM Ir d i d l o k tö o a o g zó a sszef zők po s.") l a tn ir k NYOMÓDÚC Gaa l mbsza r óber d po ít en ezés. zik l f ik i la ő NYIROKCSOMÓ Fel ék ysebészekát leml ezt ő lan ir k r ö ö tc mó (Jel t ed en la ék et ü y o érek t t so . . ű a c NYENYERE Mu áisa r a ál mf . z g n ezet y k t (a l f y k n kk ek ését t n l k zelen éln a á a it er ) a u já .

OKULÁR Er senr v l t a a ju á ő ö id áóh v si h sz. OEUVRE Pá izsi mú m. n o c eg szín l pbó ló so o t g lu v r ező sa t áy ő y l y ű a lál r za a l sjáék n zasó t ba . ÓHAJ Új h j k á á . ó tá y sk r l y ö t ev lo tja nk zh aan k OKTÁV Azat v a yask l sőh n já zu o só ó v l szt . á . OKTROJÁL 1. OKULÁS Pá szemesTél pó pa a . An o d a i ev sc pa. OBSZIDIÁN Pá a pá sá k r i sza a ba . t sn el űó iá íg ó OBSIT Bö t n lv l bo sáá a l k n . yát ljászo tmu asá o pá iszá l sjáék OGONYOK Mó ic r zZsig n eg y ekilu r l r szk d sa mo dr én én l sztáto o ia á . n a t ráy OLDALT An o g lésn émeta g kt l l o ja g o aák zó . mel áael a g ta t l t lel áa ja OKTETT Meg l po t. sd fSid o y eSt r ". Ó OBELISZK Kö zszeml eál o th r ö g . a a ot ÓDIUM Ig eneler tk bít szer t jed á ó . OBOA Kető y v r sk y . ér lít t á emh l y OBLIGÁT Ár ízelen k t ezőv ő ö t v l i ö el éd t lés. Bo r n o ö ü mén ekk zö tl át t pá ö iv t l o . rö bő aóel c t stig zo óo má y OBSZCÉN Fö d ö t et jel k r l t rén i en o . OLAJKÁR Fö r bba tü lo n zema y g a t l . r zeu OFF SIDE Spo tá ra rt bo zésza -a ik i t g pa t n (Lá : „Of k mer a en er ro . 2. . Kir l ig men . n o c riság n o tc ek et aa zo t y l szo t o d l sel ed .) OGINO Kétszemél la t t l t g sja nk mo ó t .O. Némel f l y pa pa g o a k szá n y ö jeg zés szer t k bő ü eg in ő l v et f k szt t. a ív n sa OKIRATI (Ha misít ).

it á OLMÜTZ Németo a ú ó pk ja l jf r ksa á . OLTÁRIJÓ USA-ál m. szt r g er t r ONASSZISZ Ga a ik t v r s. r ed ta ik i a á ó OLIMPIKON Ar n ér a y mesv sen ző br zo ószen k er y tá á l t ép. Ká t a saá neset . yaó il t zó á OPERÁL Én esekt r á lmű étú já á jak ama a ét ek o k bó t t nv g i g sc . ó i ő ry c t ba tel OPATA Na y k tr g ó mel l lk ászika l b. Szen zd gk ö ő á o tFer cszü ő el e. el ér élisr k bb. OPERATŐR Daszín á mű eg v . en lh y ÓNEÁSZ Tr ja h s. la mel bek áóu a ezet ek ONÁNIA Fü g l n l t v l g a ma. a y ma má n szo u k l seg ség e.OLDOZ Kiö eg et mer a v r zsl . g o a ú ól . OLIVÉR Pa ipa a a Mégat iv n r f jt . l h zi f y er . a y iv l t hv n . Leg ő g eten é et o t y r t mel r em r l ü ső ít r f bb beh zaai t mék o t l er eama u bó en áo . ÓLOMZÁR Rég k c t k aszer tl k t i a ao r el a a.

l at ná u t a ecmer it r g u . en u. A c ipa v ék ín en ei r d in l seh r id y c en szer t c r mma o y szt k ito lf g a já . OSTMARK AzNDK pén eme. g a o szá er l én ORRTUTAJ Her er íja d -d sma y rv já mű Ró at rjaamo d s: „Fl c u tn g a ízi r . OSZTRAVA Pu at ű t g i ál tak g l k r d h est en er la a y ó en jébő . ORIZA Spa y lv r sk .) ya -g r g OSTINATO A Va só Szer d ö id éseNy g t n r i ző ésr v ít u ao . ORGAZMUS Ro t d mi f o f s. Üd f issl eg th zo tah n szín d k a e.ORÉMUSZ Ro l szimá a k sv k g nszen ed c séér. Szín v ua mű ész. OZSONNA Szer n zso n d em t d et eo n i. mu u jaf r a a sá ba v őö c t ORGANZA A szer ezet ex il n á ő n ezéseSpa y l r g n v tt t mu k sn kel ev n o o szá ba ." ORIGÓ A ma á f tyk et d rü t ezd e. ORMÁNSÁG Ősk r el á temet o i ef n t őMa y r r gt ü et . r ev ő o t o i pa o r . . ORTOGRÁFIA Hel r jz. Gy mek á n o á o a er t pszer y r r ln ezet -g á á ó ev es. OVENÁLL Fo k émg á i mu k r h . (Német ö ö ." ORTHODOX Vil g ír á h űma y rl bd r g la l pít t á i ó a y r g a a a ú óát laa o tsv jc r g á . OSZTRIGA Leto szá i páy u v r t r g l a d a. Főmű e: „A t aészel r l sa ter a il zó u v iszt bo u á . g r y r n au a ÓZON (Gy l ). zn OSSZÁRIUM Féria o a sg tószer f kf g mzá ál e.

h k n ébe-h ba v l el f r u á jel szó (A n ó aó ő o d l st ző .) n o " ö ö ízió át zaa . ÖKOLÓGUS Szen y ö n ezet n esk r y bend l o ö a á o g zók zg zd sz. Ő ÖDIPUSZI Aza y n aszá nc k l sa jo só o á . sdö zsaSá d r t l v sv lo t . émet „es k mmt v r o o" k ejezésbő .) if l ŐZ Va ál t szö ed d lai g iesség elbeszél (Vö ssze: a„Ró g . ta n ja ÖSSZKOMFORT Rit á . ŐSBEMUTATÓ Ma mk r . a i ah mu y nl y k a tisma mmu n kmo d . ÖRDÖGMÁK A Ro av n t o sszr o ak zómer eveg h zi t y á ézisek .Ö. jo etec ŐSEMBER Ol a én .

ö t lő o á y r ü őf y er PANAMA Csao n t lel ekát lc l ssa t r aö t ék la saá lszer tk l p. mel etf et á á . ú y ev tpa n njászo t k á sa t a y est tt bl n g n ezet n o t ta . v r saSzel c en e.: pa k á ió n r c . PANKREÁSZ Óg r g v sen bir ó . er PANDORA A v á eg isebbál ma Fő á o il gl k la . PÁPUA Ol szv r s. PAMFLET A k a l sszik sir d l mbó u o ao lmet szőg n á ó ú y r lismer á ir l f td nk áy i.) g i al lt lö tf f jt o d n l a d a o o r sít t iáisel el PAGANIZMUS Heg ü ési má ia ed l n .ésspo t sa n k ek a u íl sba l u l oc t rc r o .) PANMINDZSON Ko ea c t sü eg r i sao v . (A l n o i páy u v r k ná u o tspec l ed . Sza d ér l c o y á ó ev es. PÁKOSZTOS Bú sú o mu af ő en ég c f r l izet v d ekelá o a o . a i k l n eg h sf g sá ó l t n ezet öö er y k zó k ü ö l es a o á r l et ev es. PANÍR Na yk er ésűf n g it jed en síkaSzo jet n in sn l k r ében v u ióv er ic iji ö zet . eszt PARAFÁL Ála ö szer d ed g v lpec etn o l mk zi ző ésr u ó a sét y m. PAMPUSKA El lö t sszl v kg o st zel eg v . sv k r PANCSEN Tibet sa k i k mest . Az o v so n tTy f ic v ó r o kmeg át zo tél ér lír eg y el v lo t et ő tr én eiv vl átismert té. zet aa PANCSATANTRA Hin un g n ikmeg o so á d a y én l c l saHú ét o . . n t so g ih r ó ed el t av l za ején PALESTRINA Pr l sszik sst u népü tjer zsáemi k n er. a áo ba t i a ik n h ir ln ezet PARADOXON Eler tat t szer Úg la . PAPAVERIN (Ig a imo éjev s). t v zt k r PAKSAMÉTA Du amen i c ma k o d kk v tjáék o taszá del . PANNONHALMA A ma Du á t l t ü et id l esen ál má zo t r ma k k v t i n n ú er l én eig en lo so t ó ia ed el t r sjáék . Szo jetír . yat tel o yr g ö elisébr .P PADDINGTON Ten er h la ö t t elú . h g ö t nf t jed laó . (Vö .

po má a PARSIFAL A h esn ír émetf l keg ik Ha n ítar bic ah z. l sk iró PELERIN (Ny o á Ku ik l j zmic Szer őGo o s). PENTATON Amer a h d g min ér m. mel n epeit l k k és szen aó esember jásszá . k ü r l bet e. PARITTYA Csú ibó il t er y . Ko k sPieref eség n o ő év cá r el e. d n á k a o á a t aa y e. Öt ó sh ir lésszó a ir lismer.) szo n po it a o áyar i a ü y iszt iu n PASZTERNÁK Haama v y jt med c a Szo jet n ba . ik i a ü y iszt iu pr bá éjá ó l ma ó t PEPITA A szépir d l mbó o ao lisismer tspa y ln i n .”) c teg et . so l a f l o ea n lso k lt v bbt r. PERCENT Ny v elel ed th n o d (Pl „Az ü y ö el év ég et a g ta . PENETRÁNS Tú kszen el izetma á al c l lso t tv g r o so ómin r n istá s. év r n ia„pa o r k ejezésbő . PATÁLIA Bu a i pin eszín á a y ek szer d pest c h z. s el ed t i zaék t ég eten per en y . ek t k Ren ező d jeKa nIst á . (A f a c n vn k l ív lő . k zt k jászó ik a „Do t r t l s ízg ű ő en ék v u ió n ö ü t d ko Zsiv g " c á ó íműf m. PARTITÚRA Zen ir n u á ésk á d l sRó ir . zá v n PATRÓNUS Fö r bba t t ir l i szék lo n o tk áy . epl g l„Kö y ében pen k . zl lk ő tv sen mén PARKŐR Kö y él ü . PAZAROL A l jo eg bbpo o a t . PARÓKIA Pil isesv d h j k pa en ég a o szpa kszá r .: g n kbezsebel aszá l o . il PATAGÓNIA Pak szö t n t ó ga . ma a PASZPÓL Pa má y l ik . .) rc eu " if l PARMEZÁN Ol szg ila a er l .PARÁZNA Ju o á pr pén tpá za a g szl va ó zér r n . (Al szt l ég h d g min ér mba . PARENYICA Gy g ít aal nju bet ség ó y h t ta h eg .

PISKÓTA Vesemű ö éstser en őzen Ren szer tf t ü n szo t k kd k t e. rl etál ő . én esn á so t t l c PITYKE Er ei ma á d d r(Pit u Vu g r Kétf jt jav n ú y tf l és f l l ~. PISSOIR Pá izsi est l p. a á a . PITTIGRILLI Szeg y y r nsü ö tmaa . Ba c u el e. a on r . aá k PLANKTON Németh n l a g emezg á . g min ü es ü eten jít f v l v d sszá . PIPITÉR Ba o iu v r r mf d a . Ha ó á a ic s l á is). a y t er la l pít t. y o n PIRAMIDON Oper t benaf f f szer ő apir mid n apá ja etek éri ő epl . PINKÁSZ Ká t aa af r ón űjáék n ry l p á a ev t ba . uar lek PIANO It l t g d sh n o o ór ameg a a á a g sk d észeg t l ek ő .PERONOSZPÓRA Mit l g o ó iaszemél . l PETRENCE Szen Pét át l aa o t ma Ol szo szá h z t ro v r s. PIROS FELSŐ Ma y rv l g t ta g a áo ao t kmel ít je. d in ü y l i ká . a r g o a t zó á o mel ben a h za á k r d k aépü t . Kizá ó a yr r l gmik o emezek lítel . eg ő PIRULÁS Szég en ő t u y l spaik s. y c h sf eség PESSZÁRIUM A l r ssza av l ö k eg o bbr aóf l észü és. PIRAMIDÁLIS Ma a ao a r n g sk t n i a gEg ipt mba . PISZTON Zen észel al at t sar o v r . h lg taá ev l erel PITIÁNER Eg észena óin iá er pr d n . Álaá na ó ir et k r i a t l ba pr h d ések eléseg ébk o g k a a el y isd l o k lv nt e.

Váf ja at r jo v g ek d r la i: a a s a yber i. la POMPEJI WatDisn il g ír en er ig r ja a iteg a y bbspen t it r l eyv á h űt g észf u á . lö d ő v sá o tk lő ba ao POÉZIS Mű o so . POPSI Népszer . g szmét n a ál t f a c el ev e" év z la r n ia n ezésébő („f u l a sse-mit er . tapo r c (Osztá . „piszmo n g i". k men y k rev r v r bír oi t . POLIPAKTEJ Po Lipa -t a Pa c in szt id k ej. POLIP Po it a ipa . ba ba ő d t r y l emű POSZTRESZTANT Mú t szá d f észet ir n za (po r a t á ). PÖSZMÉTE Ro a ev v r őén esma á . jn s o á besa a y d t v n o o tésír et. Rest n f a c l za i est i áy t szteszt n ist k a t r n ia f ő v est mű észk v ő l ö et ibő . r r ln ezet POTYAUTAS (ejt : Po ia t sz). Éjsza á k tv fg r k n in izespo á bó ic r gav á r .) PRAKTICE Vil g ír g r gszo á á h űó ö ö br sz. POSEIDON Haá sg ó y t so y g szert g ibet ségelen en er eg l . bá k át lh zzá ér et él l ű r i la o f h őt i e-sik ó l eszk z. (Ug a e n má ma y r so o taa jaa„po l y n év sik g a o d t l k szméh " szó .) kó . ú y ev tpl ro a isd l o s. Fészk a ma á v á ba eg ed l ló l ssú g a épít in en „pö ét d r il g n y ü ál a sá g l i. nk l n zikac l to t l h g em f r g ik o r n ó . A jáékig y t ü g ü g o c pn lc a t én elef r emo á éső á c a zg stk bbt n c l jel épezt k ék(„po k "). „po g i" ig k Ma a a „pö szo n éin . h r lv so o il g a POLIGLOTT Leg l bbh r m szá út r a a r g aá á o r on n dá . POSZÁTA Sza d nel a o tszá n aózen . ö PORNOGRÁF Pr ívf v ő észü ékr i n imit el ev k l ég épszo á kmeg r k ésér k so ö ö ít e. l nr eg ben g n ezet isszo r k nt rén . A l v nál mi v sú t r sá ev sd t u a it á la a tá sa gn e. PLÉD Bu a min t. k yn g o ó k ö ésbet emet t et. o a zo er g t i n i át ő o at meg aá o t ő h t r zo tid nbel la y n sa i („pó ó sk "). r zá tig zo óo má y POETICA LICENTIA Kü f l r lmeg á r l ö t i sza d l m. o yn oo . ilet e asipo óv g k lv g a ymo sá i c r ~. rk PLISSZÉ Va r d i k o g zá Kü ö észl ek . POTENCIA Spa y lv r sVaen iak zel n o áo l c ö ében Ka iá f d l o . ól t POLOSKA Kö zépk r jáék Két l v g a n v sen et. Vel l ik i r ean emzetn o c a úó iá y l k r r s. á o ba ö t ik PODAGRA Kö én esk t á a iszt szv y u y kf jt aszá ma sá a l k n . v rel o g zóipa á ó ev es.PLASZTRON Gy r bó észü tk áy szék Abba ü ö bö u má lk l ir l i . n s-d a ia ejében él n es k a k lő Sa o k r n t ev ín i ö t . n szmét éim". . e") ed f leh ő eg aszen f l i h bo ú id ö t et l tö d á r k ejébő .

PRIVILÉGIUM Ma á isk l . d ív lbü ö jo a a PROTÉZIS A d l t u mo á h r d et ppja mel a f ő ésben a t iaek ik s zg s a ma ik a . g y júf o f sa r lg k n PREPOTENCIA Féria n l g a o i id za a . én tszemt en g epl . z o a er l k en et f r d gó á a sá t lmeg ímél k i. PRÍMÁS Bíbo paá ba zsev l épzen r l st nba áón ész. k én t env l ek szö n ó rl PRICCS Nég yszemél la t t á t a t . If il zó u z„Eg i Csila o éba . Lév so k lk g n oa én k a isebb a k lég mn l a isk l k ü ő etr g eg o l iu á.) . zimirKá o ymo er ezi k r h zbel szín ev el . én l etk v et en d á delen PROFITRÁTA Hin uv lá epo Ka d al si sz. a y ekig yát ljászo tk ry jáék mel n enso a kr bjav n a. (Ho t bá y t jszó c nc k la ro g i á . y ejl d ézistés a a t ézist z n it k v i. ö et PRUSZLIK A po o ó r á n ezésev l ö r szl ktéf sel ev o tak zépk r n o ba . k kl ézikés g a o t ig n o já y k rak ú y l kah a c iá n ier r h ba aat kel el ezk ősik et(sik a ). A ben e szen ed k c k f ó á a a r n ev f k á y k r eg v r n v ő sa él r v l a d ú el tigv n a a g l t n set y ő t a n kh n u aba . o i ir l . kd eg o miá u PURGATÓRIUM Ha a ó y r sh jt g á . el ség ell ezik PRETORIÁNUSOK A v o o r n so a ic t riá u k tmeg ő el zőbú a d l so za g lu v r á. (Rég l jt r a ies. rl stt v ö szín á i r it ét PROPÁN-BUTÁN Ren k ü d sma mf jt . PUKKASZT Tá sa ami r egIn iá n A pu o en r d l ét d ba .) PUSZTASZER Taa o n .PREMISSZA (Ger el ). PUSZTA Ar o só o t . PRIZNIC (Ga r o 1914-beneg v il ) yBil Ro hn űa g lBA-t i t ev n o iszt(Bizt n g Al k l t f bu á r o sá i a u a) el jt sá a mer y et ö et telFer cFer in n l . rk r ao ka n o d a n l PRIAMOSZ Ók r k áy a i k y el o tl ö n i aTr já ó . l tu h y ed ek k szt PULLMAN Fű etenh l k c t l áó o sinmű ö őmel h l r s.

RAHEDLI To so észt f e. RÁDIÓSZONDA Bo . y l y ő en la ela ).R RABIÁTUS Zsid po est l e. RAMSZESZ Cu o n d ln er l k . RÁDLI Ker esszá k . Al et t y mah y tn aeg esselist lik el et éh r öt . ek nó RÁDZSA Heg esmaá f y er y l j eg v . RADIOTERÁPIA Id bet ekh n jáék kú já ö t őat t sa eg eg a g t o t nt rén laá . h g l ek u n k o ymeg la sá . a o a r g d l h y h lmin en in d k ekmel ev n eg a . a i a mo a á v lá eg k r er n szek á h z t ro t. já st a él y lo c nl eta á enn g n iség ő lít n RAMADÁN Ol a személ . á a kit l o t RAZZIA Ol szo szá i ü ü ő el . iv ek RÁMÁS CSIZMA Mik l sr já d o t r a in u á aa n ék zo tma g r . h g k a d n k ztv lo t k o y étist v n eg a. én a a szer ta k in zét ezésf ben r n k eszt . mil enma a n ál pít k y g sa álben ü zá a l n ka r m. RADA Ro sseb-ex rjá ó po t r lismer el ség th y . y ekk ek u r bik m a . A r i Eg ipt mba k r á bó y tpáin a ég y o naf r ó aav l. A yn y k h med n al s y o i et ek t já o a t zo t r ma á o a al tá . . ópa kt ü et RÁCALMÁS Szer bmó r k d ael észít tsü emén . a y t mel etar d k á ió észü ék bed g a . RÁCSÜNG Ra u a br h .és eg f ist (al h és f l h Lév t n ik en a . RAGACS Ro g u ó mel n er eing mia á u v n zo aa t . ő já óbű . mel bő l só eh k rig a ymen y etisel ál a i.

o á iá n RINGLISPÍL Ajó a y r v aójásza o s. RETERÁT Bazsa sl eg jűh y l mo ev ő eg ségaKel i-Ká páo ba . REFRÉN Ol a y nszemél . d l ség f t mít ta RIMASZOMBAT Pr st u la a y má y sü n o it át kh g o n o n epeSzl v k ba . (Kü ö ö n ká n ba v ő y l n sen Sv jc n és Tir l n á ba o ba g a o i. y RIBILLIÓ Haama szá Pél á l a szil eszt i Na y ö ú l r já c k t bb r l tl s m.) ykr RETORTA Rá d sd a á esszer. Ró i h d ezér Min enelen étmeg u a o t . iu liu ma a v . k g ű ű elv l t d zá . y a y má y sf g sa t mmá l a a á g y r k s. aSh l a kk n u r se. n já eszt tt iszü ő RESZEKÁL Újr ssza t abo n . RICINUS (Ga sTu l s). REZONŐR Ká l á sa g k na t emr el g el bu tt r sá o ba zérel ef ü y őszemél . a in u ah sa á en szer y k ekt d t a d sar d esenv isszaér t . el ei jen aa in én k őt REVÜTÁNCOSNŐ Ol a y nszemél . t RETROGRÁD Vá o évac r Or szo szá ba . du v er g k r t á má t sa ö ibilió f d ibel él ec benl etk ejezn eh if i. et r t k n RÉTOROMÁN Szó o l si má iá n szen ed személ . a i min enk n á yc mó er y k d á k neg so tk es. r sn ái o r g n RETUS Meg ismét tzen él zésv l k ekaf y épeel t.REAKTOR Fizik so a o ja mel enh g o n o o á zao u kl k má . REG-LAKK Ar bf ék ésr g szt f jt . Tev áo a est a a óa a el-l k o k ren eh t nszál já . lít k REKEDT Ha g tv et en t .

l a o d u ik RUSZNI Her g aá i.RIPITYOM Az ó á er et „r y (jó ed ) f n eg es szá el személ bel aa ja Ha szl v ed ű ipit " k v ő év y m ső y i lk . a at bo n k ilá á r r t iá n keg ikk o g zó . ú yo tr g jo áa . av l mh bo ústaég já a y id l o ja n r). RÖPKE (Ha s-Ku t Németf siszt á r o . miu y o i ó i a t má y nh n sk rá c ROTUNDA Wa n -h sn . RIZIBIZI A d k y va iá n el ztat n l n i éresít th jaíg . (Ripit a iszo tn ek a ed em. Ren szer tk t a k l ív r pa jn k d in iü ésselg ő y z. An it ec ék eljásszá . v n em n em v njók v h n má a . (Német in eth l szn .) . RUBEOLA (Giu seppe). RUKKZSÁK Máh h r ók l . ik i k o t k RODOSTÓ Na yk er ésűál v g it jed ló ízTö ö o szá ba . Sv jc t l l n . aáh t k ROCK AND ROLL Amer a a r baá . a i eszel senf l t nk r g er ő ő k ő o y o ö benbo y n l o gac r o t emben sa n k er . rk r g n ROHRSCHACH Cső k . Ol szö ö v óEu ó -ba o . RONDÓ Sper m eg k r r ma t ro n ba o o ö t n . sa k á i aámá y t eszt sk k t k ROMBUSZ Összeü k zésso á tö r nmin k ég er ér y mó o tk zú i já mű d étv énf d en o d t ö t r . a em sn k g t o y nr zég y) RIPOSZT Pá á d leg esít th y ö r d a y et eg esk zség . a y a u má y t ő ív y mel benjóés r ssz jeg ekv y o y eg esen t l l aó .

. eszt ént r en iet a él v ő SANKER El a y g l ö h n a o tk zaf v r sba . iszo taPa a áe-szimf n ó o t szt r l ó iaír d t. SCHMOLL Lá yh n n Ebbenv n g a g em.S SABÁC Szo t szer l mba. en ő ö el ik n ző l bn o it á y ma . SAINT-JUST Fr n iah y és. Jel t szen a a c el esl en ése: tig z. SASLIK Ra a o g d zóma á spö f l t bó észü tg ú i ín en f l t d rpü k aajá lk l r zia y c aa. bü . SCOTLAND YARD Sk c ba h szn l t s h sszmérék A r d r k v e mér a bű ö k ó iá n a áao o t . SAMPON Ha jmer ő ö ék yv n mi l ek eszt . SATRAFA Há ro el ekát lk a sf jü l l ama t o y a g ú ó zsá t sf eség la ik pó ér kelenak l zo tk n h i y r eszk z. SALABAKTER Va t páy ő . ö SCHICKSAL Vil g ír émetd aszao . SALMONELLA Saa n k áy el á r d t l n a k ay ig zsá ér ét ö ö ö t l mo ir l meh bo o o t eá y . ő áo n SAN SEVERIA Dú ö én zetelbo ít t o sn v y t r o th sszúpo in i pa t vFu szia(l sdo t k zel l ézia rsá k á t) ö ében . a i a k risl eszt aso o sú i l a r k k o eer i r mpó . SASFIÓK Ko d ek mó r eszan pó eo i h bo ú baszó ít r ő a l n á rk l ósü g sbeh ó n k ív k a . i t ja a g zet r k le: f g l ljá a a y at v lmin en iteg a á tmeg g t d k y rn mér ezet. Beet o enszimf n tír ó a á h űn iv t l n hv ó iá tr l . h em jö t an nav n t o a.

il g jn k ő SERBLI Ká t a t . Tő e v l amo d s: „A sd pír l m). Cser ző épbenf l elékel öd t . SMAKKOL Ol a v g y lf l min yv d iszn . a y ekh n zikat eje. d c aijedmegt l ő e.) SKANDÁL Bo r n o tá y ssza aa. ." SEHOVÁ (Líd ). Ha jaDél g a o szá k c o a n ó ea n lso k lsű ű er a a a zá -Ma y r r gés Ju o á ia g szl v . (Vö sk l izmu d n kl k ah y á c mel n iá y et . ek j.: apin s. t SLICC Ma sk r g t c a io aószó Nem min enma sk . es ó éh y k ő l aó ná pl bo in sf bó . zisv g a y th l. A t jék zó á f t v sen ekc ia á o d si u ó er y sehv á ba o n je. teg a d ó SMINK Kér éspr d émiu szt sk r mo á o . a o a so á y zá ó min en i meg et l. SINTÉR Veszet u y kát lelepet a t páy t . SING-SING „Én el én el Kö ek j. SNASSZ Va a l k ." éh yn c á l SIFON Sel embo ít súszó á v . tk t á la l tv sú i l aest SKALPOK In iá o a t eg l n .) SORVÉG Én es szer ő a h so l n ek epl a n ó emzet ű Gr -Ibsen szer pá o „Peer Gy t c iség ieg ző r s n " ímű mű ébő . d n á k a r bbent mőf f jt . y rá d sü eg SILÓ Sú y t a n f ékmá l sá a l mérékg bo a él zsáá r . SORDINO El v á h bo ú o a c t szín el . A n knyl évjel t Ist u y ja en ése: enk t á . v lt SLENDRIÁN VII. Sl d iá pa asl mpo kv ő en r npá . SEVRÓ El á s. Wilia Nev ír . c kpáin a SNIDLING A „Ta a bezso g s" zen v szi ná eszer je. rl SEXPEAR (ejt : Szex . k SINOLÓGUS Kö -k et f szig á á y áó t n kk zel el i él etv g n h l zaá a iépít ésénd l o ín i sza érő o g zók a k t. SOKÁC Aza á h zh so l . y nét á g a a. ső il g á r s l sz saa h y h l k g ú st l d k sik ü t (Ak n a i em. aPl bo szer eszt je. v l SPÁNIEL Ar a g a.SEFT Üzl i r v ít Jel t „Semmil enFel ő űTá sa g et ö id és. a so éd szen je. k sk rü ésesg o si. Kü ö l esü eg n ec ebő l épk c l n eg zema y g a a já n a g lh jt k(sev ó é). en ése: y el sség r sá . a y ry jáék mel enig enso a eh th g n k tl eto t a y i." zismer béc d l a f sza d l jó ed és á a ó él ö ö t si a. el ba u t k v r d et r m jel épe. v g sa yk sit a yn g o al a yc keg ic .

) SUBLÓT íg ev ékabibl i só l á yf jén g a it st l kv l y mek .) STÁJER Szen tLev ő asemmer g eg . zsét ja STIKA Tit k nel ál o tn o ba ő lít t émetzu a ó mbá . a ao a szt s: zin a t ist kf pa a c o a . h n bo zó STRADIVÁRI (Ko n ). (Régesrég: jóid d ló ejef d ló er epal . m issé l a f t l éh iaaember a i ö ö k . (Ló f k k yn ezt ia báv n ér eká y sa . k rk é l a g l. SRAMLI Tir l zen oi észekát lh szn l l c n l ak l t ssá . ég ó ia n l SVEJK Ar bk t n i beo á a f n er á ő r n sn k .) SUSPENSIO Serésh ad t izl l aar i r ma k á. STUCNI Ér eg ő mel ít bensö ö i. t STICHPRÓBA Sa k h l y r i ö g ekszű á . ő ü aóg er eit tió o . Da a k ah sa t y o i ó i a t má y r bo r a d . in iekv ő éd szen je. eh n o t STRONCIUM Eg k r r ma t ro n . (Bizama r zn l s. Kr d -h s. la a átaa so yü ő l amao g SRÉG Fer epal .SPINÉ El g o th n szer agt ag . Szépr r él úy ő emén ű á k y .

mbah y f r " ú r zem ú k j észít y mén e. l sn á i á ikt l n a a SZARONG Piszk sá y k t benf o g ék ö ő eszen . mbao t a ít sa a n o ö et SZABIN Üd l ö ü ésk zbenr ma f f kát lela l ő ó i éria la r bo tn . . d k ő er n jaal et epl . k a á t bah zza ő yaszer il él v isn . SZANTÁLFA Kö n ű szelő y r l bbel apa y g . SZÁJTÉPÉS Kö szer a y ér t . SZÉKFOGLALÓ Ül bú o ér izet tel l . A Szo jet n eg r ebbv er n . („El n er y . k st n SZALAMISZ Gö ö el á o t Néh aó g sü k zetf l ikére. g SZATÍRA Nő én st yszaír Min en ir ll á t t. k eka lao r mo saaf a aa el d t . SZAFARI A sza aá éh z h so l a á o bá aszo t el i „Sza á ia h sipa i ü f l d o a n óv d szk l sz. SZERVILIS A t iszjáék na en t ba zav sen ző a i al bd tjáék o . ta l ség l r tl o jaaszek et er . ő t r tf et ő eg SZÉKREKEDÉS Ha g tv et l el . ny. n já eszt tilemh y SZEMÉREM Nő szépség er y i v sen enal szég en ő eg y l sebbt in et eko a él ü ö d ek t n d ít tk l n íj. SZÁJTÁTI El u u to r személ . av l sá o t ö oy t SZALONKA Apr o a ó er l v l ö en ég n .") SZERVITA Kao ik sf pa keszmec éjea n ibébi-t bl t keg h zi érék ésér l t l u ő po ser za t a etá y á t el ő . mel etv zőín r y eszo á en i.SZ SZABATOSSÁG A szo t sszek at n á in kpo t sk v ése. SZÁMSZERÍJ (Va ij Fo s). r gf v g t. a in r ssz apo it a szimaa s ezér z elen mamá a d g l rú y k ek o l ik i t. óf g d t em ö ö d zőv d ek ek SZÁMADÓ JUHÁSZ Azaju á a in zál t kso szá zá h sz. MégismereKu u v t szil mic v u iól ö eg et á ja t t zo o . SZÁJKOSÁR Ku y basev tk őszó i v tá et ér bel issza t sít sa ua á .

jo sszal l ik i if bb.SZEXTETT Zen á ésn széjsza ah t sba . l s). mel r k nf l y eso a ö szisszen ek n . ó pa l sá ah zat kf l . o á ia ü ö tju sa . SZIMULTÁN 1.) SZUFFITA Er n et ekszek at g . h g en a y na o sá o g án o yl ef g jo zemberl ba á . A sa k ir l ev y r en k l eg k -k áyn eTö ö o szá ba . tk l n t rén -sza érő d SZLALOM Ro ló po it a k ejezés. SZINTAXIS Zsírésc n él ü i g so tn k l éper ejűbér o si v ő k c ezet . i ag n SZKEPSZIS Vil g ézet á n -mér ezés. SZUB RÓZA Izr el k ő a i émn .: ao o n a SZLÓFOKSZ An o á o o á g lk r mk d s. g SZKIPETÁR (Mik ó Ismer aa d ö t et k t . SZUEZ Szo o r sésh szn l ta . (Eg el ér a áal n y o e. u y kát l ba ö f r u n kt l SZTEPPELNI Or szsík g nu r l i. f it k tak zépk r jezsu á o ed i szín á oi it kat l ó h zzsin r d á r ú tá ö . a a a áy k k zt l l ai h jl st z k d l o ö i ü y ed a ír zá g esk ől v o stjel l (Vö szl l mk mmu ist . . av á i ö ö kf n o g th d őSu f o ed i pü k t a ja il g r mö o t ssá á ir et f ot l ó spö k v ő A szu f á a ö ö et je. SZISZTÉMA Szü zsé. Sa o ál n ó nsér lek elba ó ik reg ü t jn s. SZNOB Ol impia c c i sú sszer . k ao n SZILASBALHÁS Ma y rk t a a a g a u y f jt .) ö. Ren ezis. SZKAFANDER Al nű h jó bá r a sbég r n ba . SZTK Ig épesk zö ség elr d k enn ö n g en el ezőspo t y tes.és bao d l el a á . 2. rk r g n SZÍNEKÚRA Ren szer a ü d zésmu k id ben d esn pf r ő na ő . la d a üt k jl d . Kéteg szerejel t ezőábet . v SZOPORNYICA Szl v k i f st l h jt A k t á laá nf lo d l a ő e.

ö ö én ű tf la al ik én tét aeg . v ő á o u r ba o .SZUPERNÓVA (Lu milaJeg r v a Szo jetn i t v l g ó jn k Üst k sk tt n ö z d l o o n ). .

ev TÉPÉS Kia ó iv t l k nasza a tt el pél á y kszét szt sá a d h aao ba k d iszt et d n o o á v lmeg bízo tszemél . TELEPATA Ló ú lel á o tméd m. TANTALUSZ Tel o ér Beszer ef n me. k yn g o ét óimaepelelt t ev l l eten éteml ezet ék essé. TATAROZ (r ebben „t t r z". kr k TBILISZI (Iv d r Népszer r zk mik s. er esszál ó lít eszk z. io n o r szt ö t y ev TEFU Kín i h d eg á r o . . TANGANYIKA Af ik i h n szer a yf k ta ta i Za zi-bá o ba o o r a a g . zésel en á nk o eg d sa ín s. t y TERÁPIA A bo iv smú ja r á zsá . TAJGA Szibér ba a áao k ek iá nh szn l t s. d l r mbo . aténf pa a c o a a a ser -t bo n k r ő r n sn k . o l TAXAMÉTER Ha k a t l sszik s. ö TALESZ Ók r g r gk l r a i eg a y bbt elzsid o i ö ö amá . űg ú o u TÉESZ El ta g lpa a k lőszemél n e. ég : aá o aá k d "). h ssa k bít t iu TENNO Há o t l l taja nt mbo á . „t t r o ik A t t r k tu á o . a ik a ma u ét k u ö d l en er á zo má a k gk ímél i n a a já . y ng ü l s. a a ). TAHITI Du amen i k zségTa i ésTa it tauk zt n t ö h h óf l ö . pír l el sü yk zö t TARACK Ol a y mö c a yasa tma ja ö ö i. mel ő én zo t n n r k nh n s. ö t iesn e. g r ü ék y v sl b a k szá r . TÁPIÓSÜLY ö ö v ósü y so r k l ív l c po tapa sü yésapeh y l ö t. mel já g itk pk d TARTLI Ren szer tk ry zá o el l áta ót ra d in á t á sh zf szo g l pr o t . aá o a t n zza ú .T TAHICARDIA Szív n t r m Vá c lszemben sza aó iu ca . r m aáa pá o ln TENNYSON Wimbl o ég k lő ed nr i. TARVISIO Népszer r k bemu aóa l szt ében űpa ó a t t zo a év .

ismerebbmű ea„Pia " (ma y r l „Pa a c t v zza g au: c ") íműf mén . TITÁNIA Lá d r so al so á . Ol sz ba o k f ő Tizia o k rá sa Hír ig a r k est . éteg ér ek a ta it ék el y d es n r c -k k aa zt l po ameg Leg . nő TÍBIA Cso t n síp.) et er n á njásza i. Jel t „Mel ekel n ben ga lo a ik i en t rá én eg en ése: eg ő y . TERMOFOR A ma y rszál d et a r d a t sl y e. go el iség u l smen y e." TÉRZENE (A „t zen ig l Szer n ezesba d ba t n ér i" ébő . TINTATARTÓ (Lu i). Hú o épi h n szer 2. ei ő á ig n zen má a TERTIUM NON DATUR Gy k r pa a a n a oi n sz épzen észek el szt ir d já n „Nin s. TEVE A siv t gk aa éper y je. est y TIRÁDA Al n ő á o . bá iaf v r sa TIROL Aző sztá o so r k kszen tma a a d r." TERRAKOTTA Ag a baég et yg et tzen el ír sc á y észekszá r . n ezet TERMESZ Ha g á la n y kát lszétá o th paa k rg t ő lc . a i o ó o á ba : c k t c jen er el . za óó iá kv lá ssir ma .TEREMBURA 1. Na y bbh y ekk po á r sn ag . n otr .

Emez. TOJÁSGRÁNÁT A g o sr n o t k y r á t ta észít él ü ö et l ésn k l zh eteneszk ze. lf jt l n o ik TRÉFA Vizesaá y jt s. t TOLÓFÁJÁS To ó á ksü ésk rf lépőd ék n ao l f n t o öl er bá t l m.TOHUVABOHU (An r Kin sk ssza n óésSza ek zö d é). Fő egju f d l o pá a y á o l h el o g zóipa á ó r r lismer. r g . TRENCSKÓ Va a st gsző űa g lk t a a a Háo r n o u y f jt . . TORINO An o g lmu k spá t k isel kv l szt si jel v . h öv abeál ju . enah za mbit sá szl po a á ká u no o k temeleka t t el ér iszt et e. TÖNKRETESZ Fa a t r k nh szn l t szá f jt . lg ú ó TREMOLÓ Há o szá ló lö r m lpal bó sszet k l eszk egst á o tr et égén l o d l so n k ek őg n o á k a . t nish r já . TOPSZKÓR Br zsv sen ző id er y ksza ma bet ség (Arh rC. n á ri épv ő áa á sza a TORNÁC Fa y sszen . TOKLYÓ Ja nn g v r s. ak á tid po t n lít k eg el ív n ő n ba per n i po t ssá g lr bba t c y no g a o n. TORONTÁLI Ro o jt sszél jt űsa . od k TRI-KETTŐ Vissza ml l s a l d k zö szo jet g a ű r k a f l v szá áá een ő ö s v -ma y r ra ét elö ések r (Tr ető o. c a -Ko g ir ö spén g min er zü y iszt e.) TOTEM Hao t k tjel épező szen á g a a r a t bu t r él a y ek l n g o v lá l ta a k tt r y z f ik i a ö zsn . mel eszt ó á a a sszek t e. El ö égel en ejt i.) k i eg e. h o tv l mo TRAPP Ló . TRAMBULIN Há mu asá r zi l t g ameg ív t ila s.) . i-k t o y -zér -bu g in ó mm. mel n eg a y bb al si szera t saat t eh á t rá o emr ív s. k zel h őéter TÓT Hao tszl v k (Német lt o á . r k á a ba a áao ra a TRABUKÓ Fü bemen st tVer i-o a d per . To n o jn kn ébő . TORTÚRA Csa ín eser esg ao l ssa kk k v y l g á lmeg ö ít et t em. a i el to sá a d aa y k ek r mo r mma a aa k d . Szer á go t v cés Po g á á sa Rég n r ct r . tu psa g lba o ev l TORBÁGY Az o r k To b u d Sö n (ma y r l To b és Bia c át l g á t t spec l sztá r n he g au: r i) ég la y ro t iáis f v h y a y ébr ő r v lv n ö ek ő el . szín TRAVERZ Fer eh jl múszemél .

ér ő i l f eitk sá áa ít . in ippo n ). k ro rik k n u k l s" éső „t má o á v g u k l s" a y„su k l s") el ev má o á n ezés. a pet k t r i ga zeg ség á ized észe. TUSSOLNI Test n r h n r zsá lf et in á d a i. TRUCC Ny k sf t ma á . nl TUDOR Na yf g ejűa g lt r n o ö péku ak d h za A Du o . Apr v la k v k ében k n y el ó o t ö et ezt ö n en l et tr en a r bl k és v mt ek el l még a á rl a ba is. d o i ar c n t TÜRKIZ Tö ö r kmá k ő r in . a in k s év : ila). ő á ek íműk t év et ír ö et ell th essé. TURPISSÁG A Tu résaSá o y tö gf l ó sszek t ö őszen y ízc t r a n v sao n . In en a „t bá o á (k bb eh et ejt i a ó á iszt ő. TURBINA (Ir aFil v a Nő k l pá sv őv á r o d . ljö tl r TUFA Kín i k lő „A t zegésal p én e" c a öt .TRITON A g r gt g i ist ekh r ml u úsípja ö ö en er en á o y k . á h ű r n ia y er k ek észít y a mén ei z Ar en ek ő ea -Du á d n t ll zAl n igismerek t . TURNU SEVERIN (má n en Br l t Vil g ír f a c ín esmest . a a uó d r TUBÁK 1. Rég ma y rpén y . ad o t kk v tk á d l h y ő űf l ó ipl maá ed el ir n u ó el e. ü k ezu a y ó bó ek et t tzú ít n TUTENKÁMEN Ősi eg ipt mi ima ég d y o v ző és.ésTu r saá y l rl o ó á . dr mo -c l deg esü ésébő t éte. TUTYI Ra kma sza bo mu TŰRÉS Apr c al u . i aa c et il g ek r er TURMIX (To A pr i h se. k elen el á v pr ja m). TUPAMAROS Fest i szépség o y . Rég n so r á i épc po t(l sda„bu n t c r ó " ímszó á). a o ár v l t sszo y kó á igpr bájá ó sk y k h v ö id áóa n o r k ó l kbel eimá k zn av ró ér á. 2. .

URÁNIA Azao a d smú ja t mh sa á zsá . ULKUSZ Gy mo f él esk esk el ü y ö . d er l UMSLAG Az„o d l sl g elen ét Jel t min enir n bó . Mex ó v y r n l ik i eg ész. . URÁNUSZ Óg r gf ist ekh t eráy ö ö ő en ásóf t l a URBI ET ORBI Népszer r n iailu n apá o tah sza ek . so aó íz-c bo á ULTRAMONTÁN Ren k ü ev met d ív lh es. en ése: d áy l UNESCO (Eu èn Pén ő g e). a y lel eszet o et ik n mel bő v tah sszúú . t g t kő et UJJÉ 365 n pbó lóid eg ség a ya jjéu á ö et ezik a lál ő y . r zá r mű ó UNIKORNIS Álak t ő ö y r h ja l t eri r keg en u á . av et po elaáó .) URAL-ALTÁJ A h za gn ev g ln el en á ssá ev o u y v . o rek y er ed mi g n k ULTRAHANG Mo g t v so g s.) ULÁNUS Ul n sBao u ó . d má ÚTVESZTŐ Nev őLex o .: zsen tabá y n k mo ao ír náa" zg l m.U. (Hiv t l s: „u f la iv t l kn e a r g n aao f iziele". n á ba n k k ö et ő á r k sza a o ta ső il g á r ő t (Vö Un . Mo g l ó i meg ó ít já ó n ezet it c au l r sr l n ó iar ma h d ó r lel ev tv ézi ím. k ekmin ensik ü . űf a c l zio ist rv l ú sév ben URH Vér so r. A t é„Kékv "-a á ibó c po t év ér d sa lismer. szőh y szélOl szo szá ba . UKÁZ Pa a c abo á (Ba uk r y énk u á a r n sr k z. o y id en n eg ek ekismu o ajá k . iszk ő rf t l l ja UTI FIGURA DOCET Ir n jel á y zőpl -Kr u éh iszt s. UNZSENÍRT A bá y k mér ö ö etk v el v já o jel v v l z el v á h bo ú el t. k ö n ék a k zn kmo d k n já .) Hel i spec l á h g l y iait s. r má t o nszá ma súpá izsi szín ír . U UFA Ba írl bd r g u t r a sk a a ú ók pao n . UTÓPIA Ál o s. eg i a r g n UMBULDA A Nieg u g -Liedelen el n en l szen esn aa ja a in v ő l k . t URTICARIA (Ped oGo záez). l aa a " l t e. zér lésn g u t r já ó a yk lú á r lismer. UFFIZI Az ál mi h aao ev Ol szo szá ba . mel zo t nk v k .

l k . ÜRÜGY AzEg esü tÁla keg ikmin ér ma y l l mo y iszt iu . l g nf l ler sü mö ŰRKUTATÁS Pén tv l zér aózsebben ú á a min a ik n y l sh r c d á . .Ü. Ű ÜBER ALLES Aza g l„o er l" szón n o v al émetaa ja él t h d á o a átmu k r h . ÜRÜLÉK Bir á ég n íl sa k kv bél y á . etér ó ít sh zh szn l n a u a ÜBERMUT Áta o ö ü ő r s.

et r ét . a o ző o tt rén em ő t ő k mik ra sembermégv d ö t a k rénél.V VABANK Jáék a ó if ő el e. VAZUL Ól mö t ezh szn l o mav l v nk áyid o n ésh a átf r o tIst á ir l ejében . én y a l VARIÁNS Típu t r észít . széjsza a c k " íműr én eg yszer je. i k iét so n k VECSÉS Ízl esbo jú el Sa a y k po á a áajá . A meg a a ta ín ev ő ö c v tbo ó . v n ú á szt v lt l l k VEGETÁL Veg á iá u kszá r észü th st l nh eg á. VECSERNYE Ko á őg ü l s. XIX. Bef tn r nér y mö c ő t ekel észít ek n y k v ö n űest ét ezésd á k a . et r n so má ak l ú aa id t l . t VÁDI A l bn ka észe. VAGINA Ró i h ér . o tak v VAKKAN Szembet egserésh t ím. ében o y o k l k r ék f n éf ju . VÁLYOG Ag a o ra y g ssá f lmen ént mo y g t á lo . n a el et ser ő VADREGÉNY Kr imi. t k szin kk izet h y VACKOR Azír t ö t el el ti id sza . VÁLTÓLÁZ St f a u ó er yel ti szo o g sa a ét f t kv sen ő t rn á . szá d o o ó a„Ná ao ij imo ic za i r szír . ző VAZOMOTOROS Vir g a t bó észü tk zú i já mű á t ró lk l ö t r . Ph lu ma et a al sMa imu a v x sh d ezérv l ed ese. mel etasiv t g v á a zar y aa i ízmo so ba ér igl ra sá k nt d ejá zember . VÁMPÍR Haá ál t r tépésk r bek v k o ö et ező f l g i jel ség Csempészek eset izio ó ia en . VADÓC Meg eszet h c Ha a sah l l s. r pá aáo h r po t kk zón et g r sbenpu u n k szt l a VADONAT Újo n nt epít tő d . sbú o -k ő VAZELIN (An t l Jef v s).

VESSZŐFUTÁS Féria ó y g u u ja f kh l a h r t . l n ).) VÉNA Vér ö ö bőg r gszépség Ábr zo á i k zü . á h ű sszu a g ru á ek ő VIOLINKULCS Heg ű o o y ó r a ed t k tn it -zá óv seszk z. VÍZGÁZ Kémiá lk lo v l bó o l k á. má f er r mel n y a jar ma sika g l n o. VISZKÓZA Kao a v t n i ezén szó y . VIRMAN Féri ik pá . n ét ső r n z laa g á t t eg má c k n ö n et y ro th y szó ik ek ekk szö h i. ö VIRILISTA A l t et sebbf f kjeg zék Fő egl n o n á ek etékf l eg eh ő éria y e. VIZIGÓT Rég g má épt r aszá a ö d g t kö ö l f e. VIBRIÓ Reszk őma za. en ése: ő uy . á l sa ö lamil i al ismerebb. r zf l i ó o r kelen el . VETÉLŐ Szö ő y r o v si r d ő ü ö szo ja v g á i r o en el kk l n bá . VERSZTA Or szszű o z. i er nn ö zs. a y ek l tá t l jd n sa íg k l f l „Ho y a men y ő r mel n át n u a o o y iát ö : g nk c pn sa abel e!" VIOLA DA GAMBA Vil g ír . VILLÁMZÁR Elo o t c r ml t ippzá . VIRTUSOS Tü ő y la á a a d g u l d s-f jt . a y ekeg ikt g ó i. VIS MAIOR Csila k Jel t er sebbk t a l g ép. ba sh n úpo t g lén esn . l s. ó eg t VENERÁBILIS Éjjel l emi bet . inü őn eg VERECKE (ejt : Fer k Ro a d Ismer bel a n g ipa o Hír ev el so ba a át l sd ek e. aát k VIGVÁM Na yf g stc átin iá g o á sin l d npén g ő zü y r VÍKEND Hét ég v sen ü r d l au k r v sen ző v i er y k ein u óf l si a d er y kmeg l á . l á y sa y kf t t ö . et g t VICÉNÉ Gö ö á o My én melet. o yk pu íszei k zö teg etenist n tsem ö t y l en ő t l la . szó ít sa VIKSZEL Pa l tr h g et dó ö ö t . Ér ek r gv r s k é l t d esség h g a d e. t g a y r s.VEKNI Ken er y etsü n (Bizama t i.

VULKÁNFÍBER Tű á y kmeg l n á k rér t l mpaá zh n ó pila t sa o zet. vr VÍZIZENE Ka d aa a d l . d r bo t kr l . VOLUTA Csig v n l íszesr i g r gpén a o a-d ég ö ö z. rn á .VIZITÁL La ó . á l zszer űszo o g s. á ó en szt za ú sév . r h l kk r aa VOLPONE (Al Csik g i g g eraszá dh sza eiben Szín a a tisíra ó a ).

(Waterloo Bridge: k ry sk ejezés. WU 2 Fő so rv őaGeh en él émszc v ben Ren szer c po t ezet l -l ek r ezet . WEIN A sző őak l id ja l l ao á .) WATT Nev a g l o v s v l a XIX. Jel t ú ybr zsel ízil n o ev á t á if en ése: g id . WEKERLE Ébr ő r c a (Német eszt ó á sk . .W WACKER-RAPID Gy r u . min yv ó teg ízil . (Béc a g . er sf y ila y őf jt . mo szt tja ejét .) WESTERPLATTE Tex si c w y a émetl a o bo d ln emezf v el el ét e. d esenmeg ssabeo o t i f .) o sd ma si r ó WAGRAM Na y bbc t mező iv á ít sá ah szn l. v l min a r l es n o r o o t za ba . aát ö ő ü d t aa t ó a el ev tst ilk t t(v ta n ezet er ö szer at ). szá d n Ő t l la f l a g zf r ő . g o saa kk il g á r a át ő én űv l n ég a a WATERLOO A v óa g ln e.

aszü ö ö t h n szer mbo o h zh so l . l n o a n ít Y YMA SUMAC (ejt : imasu k Nem ig zi áél sd má ). ő d t ek o á zin iá o n l YUKON Ka a a jég o i-c t r kjeleg esk lá á d sk r n d i h k saá o l zet iát sat ma á o . Ver etír.X XÉNIA Ha bsbu gAn máia(l sdo t t v h g . a t ésselel a o tén esf h sza d n k á. . r o l á t) est ér ú a sek t XENOPHON Óg r gü ő a g .

Amel ikel szö ek rg o sa g er y y ő r érazen eműv ér a y z. la ZÉRÓ A l r k bbf f ev eg it á érin ekeg ik Gy k rail gmá ysin sbel l y e. zg ő ek r ta. Ka a á y s Ár d (Ma y r r g g ő e l a 896-o y o i o t v u ó jn k cgno pá g a o szá ) y zt e s o impiá . A zen a tbo t l azo g r tped la a já . ü ö ö yh ba aók zl ed k n y ésér ZOLLSTOCK Vá r ksét pác ja mő ö a lá . . ésh isel éri u a a a g el r g n ZALÁN Eg k r h sszú á f t ba o . ZWEKKERLI (Ulik Hel ét pr ik t r a r o má ió meg lo t h e. A Szen Beraa r ). ZIMANKÓ Fá lk bó észü tmű á ak l n senmél ó nv l ö ek ésmeg ö n ít e. a o l t a reg c ő e. n oá ál lh jt k ZÖLD ALSÓ Fü stWat eh n je. v éd áo . r lerf ér emű ZULUKAFFER Af ik i bő ö d a a r a r n f jt . ög lh y ZAKOPANE Síel ezv tf f r h d r bLen y o szá ba . er y u n v n ) er ZELÓTA Tü el l a r metenr bszo g .Z ZÁGSON Er él i v r s. mel benaszú ó g zó l et sk y r sá úzeh n e(Seq er aSil a a t em. l l b. k já o k r á t k ZWINGER A h so n űv ró épekv á h űk lít t meDr á n a n ev a r g il g ír iál ó er ezd ba . l n ZEHERNYÉS Bo tig ec e. Mik d y áo esGy r yszü ő el e. ef r c szál t ív t tln éjsza á nk c á av g á . ZONGORAVERSENY Ko c t enazo g r n erek n o aésazen a y r sá i v sen e. ég e.

t in v h g ia ir l n l mo ir l el e. r sma t áyer et ev ZSETON Hapén l z. i ku a ZSANDÁR Eg en u á y r h smó o r szt á y (A f a c d spa a -l n . ZSIRÁL Fo t sn a o já tmá lo y k r n sszemél r tu á y eár h z ZSOMBOLY Zso mbék nél a g a sa t ba őh n y c pa. ZSURLÓ Dél t n t r sö u á i á sa sszejö et enf l l átv sl v el ö szo g l ir i. Saa n k áy f eség Fiaa á y k tk ít tf jén . . n pk zbenbá h lh szn l aóv la.) ZSARÁTNOK Lo a k r u v r méló g t zmest . f ő a ö r o a áh t íziál t ZSERBÓ Vö ö ryMih l ed i n e. r n iaJea n 'Ar év l n ed cn bő . ű er ZSEBRÁK Kish y el enelér . ZSUPSZ Ra áy sg er bet ség g l o y mek eg . v g o i d ai t sá . ot ZSAKETT Min zsá r h . o y n i ma á a o y o ex su ek g n kf l t nh en sszav l. ZSIGULI Zsig n r szbec mo do o ézése. t ll n o a er et ér ek ek t e.ZS Zsába Bibl i k áy é.

t á u o n o et n n . r tet á h zaez ak n v Va ö y . Ug a is a jd u aó t i ö e ua yn z ig ek ő f t l y v iaaembera eg sza „pen r n t k t t . kszó a o aór v yés jáékmelet n a y v n r k zt t ejt én t l ta y n el ü k g zd g és v lo t s bir d l v l is jo n meg a a át zao o amá a bba ismer ed et a o v só A k n v jáék ssá a k h z la .e jáék ssá l e aat íséret r s r ö id mbú c a ik imi uf n o t o g epl l t a n n k mo y ismer ek bú a meg Min eg h r mezer k d t rama a k t . min zo .a k ízjáék k d má y u r t o g f y ssa á o o ao ző v t o so r ű étk a áv a k ét ség ih szn l a. ö y et t o g k l n sen ak l ssá t üö ö l ama eszi a r . n á ió l el ízió l l t épszer szer ebben a k n v ű ző ö y ében a ér ek és z d es el meél ő n el i jáék k c k á n ú ja á a o v só n k A bet . s mer t v lsen i sem f g ak zik s z ér g eto já" u aja te émá a k o ll o . EZÉSEZ GÉZA KARRIERJE AVAGY TUDÓSOK ÉS RÁGCSÁLÓK AzÁla l mi-d sk t t u ó íja u aót d sszipo k zószelemesség elk r ír zzak at d má y kmű el ek rá l g a ik o i uo no v ésén mit u ég ik s isze aatél sk d ' „át d so a". h mo . y já l ö y ét u aó iv t s szer et elést el év já l m en á yf ic á et év iszt et ela n o éh n r sk tmin a k a . mih em t Ezésez„pen r n " k eto ja isséu y npen r n n d el ü i ma á u o n ég iba ga etá sa ." GRÉTSY LÁSZLÓ ANYANYELVÜNK JÁTÉKAI A r d bó és t ev bó is jó ismer. t y áo ér ést a t l z ö et el k d i so f ek ér ezn k él éppen l et a el . Ezésez Gézaél ú jaszelemes f n k .ztbizo y ja h g en Biza rö l ekt r á n ít . ző a i t l v n má sa t t bbismer l es pen r n n íg a n ja k n v : „A k t t i h aá k ú a r já ö eten eto já . ef k zd g tat d má yr ió . ű ay jáék k ed el i u y n g t l l a ben e ér ek ő ésü n meg el ő f a v n o a. S miv zo ba o l et jn k . jáék ssá ! Meg éreg má le h r m f g l m ? A szer . min r és f ra g s sex . mer u ó ó a o ik o y smir lv emén t(a á l v emén t n il á ít n a ez n ér. o yig . mél enszá t et t l o á ja y n ószaír jat d má y s él ü k ek A szer . ma k t t in ézet k zeg .v g szó t o k v ő esít y v t o so r t y jt t z l a k a .al d s. h g a isk l i n el i n el ra o y z o a y v ev ésben is so o d l a f h szn l aó k l aú n el a áh t l y .DÉVÉNYI TIBOR DR. tat d s v k d l a ő él y k relen él y ) y v n a i. a ikmá u n ksa tma u o d zo n k k rt d a já g k n n et i.eg et ö n ezet y emi. k zmo d so il g ba th n sa k A so ö n á kv á á no t o o bba . Va yl aá ev n g eg l bbismá k n so o . nben e n k t já á és ö d g ézés. a a sá a . éleérésben ak r y e . szá jó sk . z ső mi a in rg d z t émá eh ő ein g zd g g . a ik a szó á k g a ú y aán k n d l d k ek f el el d á y k t ta k k l so . a l pja meg a a jaa ember: at k l et ség ek eh . eg en KUN ERZSÉBET A VÉGÉN MINDEN KIDERÜL Tu o n . Ezésez Géza t d má y s k rier eg f r t l t ő ö ő lu ó k t u o n o a r je y éleérésen aa l A f r t l pu .

KIADJA A GONDOLAT. . A TIT KIADÓJA FELELŐS KIADÓ A GONDOLAT KIADÓ IGAZGATÓJA FELELŐS SZERKESZTŐ: DETRE JÓZSEFNÉ MŰSZAKI VEZETŐ: KÁLMÁN EMIL MŰSZAKI SZERKESZTŐ: HAIMAN ÁGNES A BORÍTÓTERV BONIN ANDRÁS MUNKÁJA MEGJELENT 32 000 PÉLDÁNYBAN.03 (A/5) ÍV TERJEDELEMBEN EZ A KÖNYV AZ MSZ 5601-59 ÉS 5602-55 SZABVÁNYOK SZERINT KÉSZÜLT 741210/1 ZRÍNYI NYOMDA. 6. BUDAPEST FELELŐS VEZETŐ: BOLGÁR IMRE VEZÉRIGAZGATÓ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful