Din ciclul „PREDICA DIN FAŢA OGLINZII”

DUREREA TATĂLUI
Titlul acestui mesaj este „Durerea Tatălui”. Este o descoperire primită în timpul meu de părtăşie cu Domnul. Textul este din Luca 15, „Pilda fiului risipitor”. Să citim doar câteva versete din această pildă. Isus a zis: „Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: „Tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine.” Şi tatăl le-a împărţit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, şi a plecat într-o ţară depărtată, unde şi-a risipit averea, DUCÂND O VIAŢĂ DESTRĂBĂLATĂ. (Luca 15:11-13) După cum bine ştiţi, urmează pocăinţa şi întoarcerea fiului cel mic, bucuria tatălui şi petrecerea dată de tatăl. După care, pilda nu se încheie mai înainte de a ne fi arătată şi reacţia fiului cel mare la tot ceea ce s-a întâmplat. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit muzică şi jocuri. A chemat pe unul din robi, şi a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: „Fratele tău a venit înapoi, şi tatăl tău a tăiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a găsit iarăşi sănătos şi bine.” El (fiul rămas acasă) s-a întărâtat de mânie, şi nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieşit afară, şi l-a rugat să intre. Dar el (fiul rămas acasă), drept răspuns, a zis tatălui său: „Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani, şi niciodată nu ţi-am călcat porunca; şi mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied SĂ MĂ VESELESC CU PRIETENII
-1Durerea Tatălui

s-ar fi supus şi ar fi executat porunca. nu-şi găsea plăcerea în tatăl. Un fiu a plecat efectiv în lume. lumea produce o -2Durerea Tatălui . La reproşurile fiului cel mare. Deşi îi slujea tatălui ca un rob de mulţi ani.. şi bucuria lui n-a fost să petreacă timp cu tatăl. De la Eva şi până în zilele noastre. după ce-şi încheia munca pe ziua respectivă. inima lui ar fi fost în altă parte. şi mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei”. Îmi închipui durerea tatălui la auzul acestor cuvinte ale fiului mai mare. a executat-o. Orice poruncă pe care a primit-o de la tatăl. când şi-a dat seama că şi acest fiu era la fel de pierdut cum fusese fiul cel mic. i-ai tăiat viţelul cel îngrăşat. aparent două moduri de a trăi viaţa.” (Luca 15:31) Dacă anii aceştia cât a rămas acasă cu tatăl lui ar fi fost o bucurie pentru el. tu întotdeauna eşti cu mine. iar când a venit acest fiu al tău.. eu am fost totdeauna cu tine. Dacă tatăl i-ar fi poruncit să petreacă timp cu el. tânjirea lui ascunsă: „ . şi tot ce am eu este al tău. şi totuşi aceeaşi mare problemă: LUMEA. a ieşit la suprafaţă durerea lui. poate chiar mai pierdut.MEI. altul a rămas lângă tatăl lui. dar seara. dar inima lui era tot în lume. dar nu şi-a găsit plăcerea în tatăl.” (Luca 15:25-30) Doi fii. A muncit ca un rob pentru tatăl său. deşi niciodată nu a călcat în mod conştient vreo poruncă pe care i-a dat-o tatăl. atunci ar fi gândit şi el ca tatăl lui: „Tată. care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate. ci se gândea cu nostalgie la prietenii lui. Şi ce bucurie poate fi mai mare decât asta!” A stat lângă tatăl. dar deşi fizic s-ar fi aflat lângă tatăl. cu atracţiile ei irezistibile. tatăl îi răspunde: „Fiule. atunci când a venit momentul adevărului şi au fost descoperite gândurile inimii lui.

Nu era nici o diferenţă între „femeile desfrânate” ale fiului plecat şi „prietenii” fiului rămas. (Eclesiastul 1:8) ● Căci Dima. (Geneza 3:6) ● Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare. Dacă iubeşte cineva lumea. Principiul este acelaşi. care era lângă ea. (2 Timotei 4:10) Cât de categoric este Dumnezeu când este vorba despre dragostea şi prietenia noastră cu lumea. nici lucrurile din lume. aşa cum nu se poate spune. nu este de la Tatăl. rămâne în veac. ci din lume. ● Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. (Iacov 4:4) ● Nu iubiţi lumea. deci. ● Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit. (Sfântul Maxim Mărturisitorul) A iubi lumea nu înseamnă numai a te distra cu „femeile desfrânate”. pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii.atracţie fascinantă asupra omului. şi bărbatul a mâncat şi el. ochiul nu se mai satură privind. (1 Ioan 2:15-17) ● Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău. dragostea Tatălui nu este în El. din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. A luat. dar cine face voia lui Dumnezeu. şi a plecat la Tesalonic. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti. (1 Ioan 5:19) ● Lumea este mormântul Domnului. a dat şi bărbatului ei. Şi lumea şi pofta ei trece. şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. şi urechea nu oboseşte auzind. din rodul lui şi a mâncat. Nu -3Durerea Tatălui .

obiectul plăcerii contează. sunt toată plăcerea mea.” (Psalm 73:25) „Cât pentru mine. ci în lucrurile lumii. Acelaşi lucru se poate întâmpla şi printre cei ce-şi spun creştini evanghelici. ci faptul de a-ţi găsi plăcerea supremă în altceva decât în Dumnezeu. cu care ne face plăcere să ne petrecem timpul? Priviţi la prietenii marilor oameni ai Scripturii: Priviţi la prietenii lui David: „Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu. care sunt în ţară. E adevărat că am terminat-o cu femeile desfrânate. fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost. oamenii evlavioşi. dar care ne sunt „prietenii” după care tânjim? Care sunt „prietenii” noştri.” (Psalm 16:2-3) Priviţi la prietenii lui Asaf: „Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. Unii umblă după femei. Fii lui nu şi-au găsit plăcerea în tatăl lor. ca să povestesc toate lucrările Tale. Tu eşti singura mea fericire!” Sfinţii.” (Psalm 73:28) Priviţi la prietenii omului lui Dumnezeu care a scris Psalmul 119: „cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea. alţii se simt bine în baruri şi discoteci.” (Psalmi 119:97) Priviţi la prietenii Domnului Isus: „El le-a zis: „De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că -4Durerea Tatălui . cu barurile şi discotecile. iar alţii se distrează de minune jucând table pe bancă în faţa blocului.

de iubirea ta. zice Domnul. şi ZI ŞI NOAPTE cugetă la Legea Lui! (Psalm 1:1-2) Pe tot parcursul Scripturii. şi voi. toţi cei ce mâncau din ele se făceau vinovaţi şi venea nenorocirea peste ei. şi Se ruga. nu se opreşte pe calea celor păcătoşi. descoperim durerea Tatălui care vede cum mereu se răceşte dragostea copiilor Lui pentru El. de s-au depărtat de Mine.Du-te. „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: . într-un pământ nesemănat.” (Luca 5:16) Priviţi prietenii pe care-i aşteaptă Dumnezeu de la noi: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. când erai logodită. toate familiile casei lui Israel! Aşa vorbeşte Domnul: „Ce nelegiuire au găsit părinţii voştri în Mine. dacă avem ochi să vedem. şi strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: „Aşa vorbeşte Domnul: „Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără.trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” (Luca 2:49) „Iar El se ducea în locuri pustii. printr-un pământ uscat şi plin de gropi. erau cele dintâi roade ale lui. Atunci Israel era închinat Domnului. printr-un pământ pe unde nimeni nu trece şi unde nu locuieşte nici un om?” (Ieremia 2:1-6) -5Durerea Tatălui . şi au mers după nimicuri şi au ajuns ei înşişi de nimic? Ei n-au întrebat: „Unde este Domnul. când Mă urmai în pustie.” „Ascultaţi Cuvântul Domnului. care ne-a povăţuit prin pustie. printr-un pământ unde domneşte seceta şi umbra morţii. şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului. casa lui Iacov. care ne-a scos din ţara Egiptului.

şi că n-ai obosit. că ai suferit din pricina Numelui meu. că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt. şi i-ai găsit mincinoşi. care vede că fiul sau fiica lor a crescut. pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi. şi preacurvă. -6Durerea Tatălui . Altfel. nu mai fi a nici unui alt bărbat. ne vrea cu gelozie pentru Sine.. şi voi fi şi eu la fel cu tine!” (Osea 3:1-3) Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.Domnul mi-a zis: „Du-te iarăşi.. iubeşte-o cum iubeşte Domnul pe copiii lui Israel. şi-a făcut prieteni. . Ştiu că ai răbdare. Dar ce am împotriva ta. pocăieşte-te. un omer de orz şi un letec de orz. Şi i-am zis: „Rămâi multă vreme numai a mea. că nu-i mai face plăcere să stea cu ea de vorbă şi că a ajuns să-şi petreacă mai mult timp cu prietenii lui. voi veni la tine. şi iubeşte o femeie iubită de un ibovnic. dacă nu te pocăieşti. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut. şi întoarce-te la faptele tale dintâi. a uitat de ei şi nu mai găseşte nici timp şi nu mai are nici prea mare plăcere să mai stea lângă „mami” şi „tati”. şi că nu poţi suferi pe cei răi. Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul. (Iacov 4:4-5) Ştiu faptele tale. (Apocalipsa 2:2-5) Cu ce-am putea asemăna durerea Tatălui? Poate cu durerea soţiei care observă că soţul ei nu-i mai acordă atenţie. care se îndreaptă spre alţi dumnezei şi cari iubesc turtele de stafide!” Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint. este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. cum le spunea odinioară. nu te deda la curvie. şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui. Poate cu durerea mamei şi a tatălui. cu hobby-urile lui. osteneala ta şi răbdarea ta.

Radia tot şi ne ţinea câte o oră pe holuri. Îţi dai seama care este pasiunea cuiva. ne vorbea cu o pasiune de nedescris despre tot felul de trasee turistice. vei observa cum caută să aducă vorba despre lucrurile care-l pasionează. Să vă dau câteva exemple. dacă inima ta tânjeşte după „prietenii” tăi. Ar fi putut cineva să nu-şi dea seama care era pasiunea lor? Numai cât deschideau gura şi-ţi dădeai seama. despre excursiile pe care le-a făcut cu cei din club. cunoştea numele jucătorilor până la liga a 3-a italiană. Aveam un coleg la servici. membru al unui club de orientare turistică. Curgea fotbalul din el. cei despre care aducem mereu vorba. pentru că.Poţi sluji ca un rob pentru Dumnezeu. Cunoştea o mulţime de echipe din străinătate. „Să nu minţi”. Se poate afla în ce are -7Durerea Tatălui . „``Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului. Prietenii noştri sunt cei cu care ne face plăcere să petrecem timp. CARE SUNT „PRIETENII” TĂI? CUM ÎŢI DAI SEAMA CARE SUNT PRIETENII TĂI? Să nu ne înşelăm singuri. în râuri. în discuţia cu el. după lucrurile lumii acesteia. despre ultimele trasee montane pe care le-au marcat.). şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui``. cum ar trebui să curgă Duhul Sfânt din noi. „Să nu preacurveşti”. etc. Aşa cum spune şi Hudson Taylor. Şi acesta ne „evangheliza”. Nu este nici o diferenţă între „femeile desfrânate” ale fiului risipitor şi „prietenii noştri” în care ne găsim plăcerea. pasionat de fotbal. şi totuşi să nu fii plăcut lui Dumnezeu. De câte ori ne prindea pe hol la locul de muncă. poţi să nu calci nici o poruncă („Să nu furi”. cei la care ne gândim aproape permanent. Mai aveam un alt coleg.

va spune el însuşi ce i-a vorbit lui Domnul. Discuţiile despre Dumnezeu s-au retras încet încet. Haidem să ne găsim plăcerea în această Carte. Dar chiar şi acolo. vei afla curând care este plăcerea lui. Iar surorile. subiectele de discuţie sunt politica. Durerea Tatălui . Întrebarea „CE ŢI-A MAI VORBIT DOMNUL?” a dispărut practic din conversaţiile creştinilor. Unul vorbeşte despre studiile lui. un altul despre sport. haidem să rămânem în Isus. după ce epuizează subiectele despre copii şi ceau mai făcut de mâncare. calculatoarele.plăcere cineva. în viaţa altora sau în viaţa bisericii. economia.. Şi cred că e pe cale mare de dispariţie chiar şi în familiile creştine. între părinţi şi copii. vom vorbi adesea despre ea şi vom cugeta la ea. TATĂL NOSTRU CARE -8- ESTE ÎN CERURI. va povesti ultimele întâmplări în care a văzut mâna Domnului în viaţa lui. te va întreba ce ţi-a mai vorbit Domnul. Dacă vorbeşti cu un tânăr. să ne gândim adesea la El. UNDE SUNT CREŞTINII PASIONAŢI DE DUMNEZEUL LOR? UNDE SUNT CREŞTINII CARE SĂ DEA PE DINAFARĂ. între soţ şi soţie. aproape strict în spaţiul bisericii. de multe ori discuţiile se duc tot spre ceea ce ne acaparează mai mult din lumea aceasta. să ne străduim să-I facem plăcere. Dacă Scriptura este plăcerea noastră. DIN INIMA CĂRORA SĂ CURGĂ RÂURI DE APĂ VIE? Chiar şi printre creştini. ultimele cancanuri. sportul. .. când eşti cu manualul de studiu biblic în faţă. trec la îmbrăcăminte şi – mai nou – la bijuterii şi accesorii femeieşti. în grupele de părtăşie. afacerile. Cu alte cuvinte: să fim atenţi să ne hrănim din Cristos.” Cel pasionat de Dumnezeu va căuta mereu să te aducă pe „terenul” acesta. pe nesimţite. Diavolul are grijă să ne ţină mereu în priză cu ultimele ştiri.

DUHUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU. Domnul nostru Isus Cristos „în care sunt ascunse toate comorile ştiinţei şi ale înţelepciunii” şi Duhul Sfânt par că Şi-au epuizat resursele pentru a-i mai interesa chiar şi pe creştini. Tozer. Tragedia este că actuala vestire a Evangheliei acceptă forma degenerată a creştinismului care trece drept religia apostolilor şi se ocupă cu convertirea unor oameni la acest fel de creştinism fără a mai pune vreo întrebare. Şi tot timpul ne depărtăm tot mai mult de modelul nou testamentar. -9Durerea Tatălui . Ea asigură recunoaşterea religiei printre mari mulţimi de oameni.DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS CARE A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE. la locurile de muncă sau chiar în case. Când biserica romano-catolică a devenit apostată. Trebuie să avem o nouă reformă. „Rădăcina celor drepţi”: „Vestirea curată a Evangheliei nu este nevoia noastră momentană. păgânizată care trece astăzi drept credinţa în Cristos şi care este răspândită pretutindeni în lume de către nişte oameni nespirituali care folosesc metode nebiblice ca să-şi atingă obiectivele. în cartea sa. nu mai au loc în conversaţiile creştinilor care se întâlnesc pe stradă. diluat? Iată ce spune omul lui Dumnezeu. Vestirea Evangheliei doar sporeşte religia. de orice fel ar putea fi aceasta. Subiectele acestei lumi par inepuizabile. în timp ce Dumnezeul nostru care este infinit. nebună după distracţii. Trebuie să vină o ruptură radicală de acea pseudoreligie iresponsabilă. fără să dea prea multă atenţie calităţii acelei religii. Şi noi vrem să evanghelizăm lumea!? La ce să-i aducem? La „creştinismul” nostru căldicel.

Tozer – Rădăcina celor drepţi . Când Reforma a decăzut. când acestea s-au vândut aproape fără excepţie lumii — ce mai urmează?” (A.W. Când petreci 1530 minute în faţa Scripturii şi o oră la ştiri (la TV sau pe Internet). trufaşi. lăudăroşi.10 Durerea Tatălui . aşa vedem sub ochii noştri cum se împlinesc cuvintele Scripturii în ce priveşte zilele din urmă.” Titlul articolului de mai sus este „Ceea ce este necesar este darul unei VEDERI CLARE”. iubitori de bani. plus o oră pe Discovery. neîmblânziţi. Depărtează-te de oamenii aceştia. plus . vânzători. Dragi fraţi. nemulţămitori.Dumnezeu a adus Reforma. îngâmfaţi. Dumnezeu i-a ridicat pe moravieni şi pe wesleyeni. având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. neînfrânaţi. neiubitori de bine. „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. neascultători de părinţi. obraznici. Atunci când îşi vede copiii iubitori. Căci oamenii vor fi iubitori de sine. hulitori. Animal Planet sau vreun canal de sport. plus 1-2 ore pe Messenger. (2 Timotei 3:1-5) Aşa cum a spus Domnul Isus că s-a împlinit Scriptura pe când vorbea în sinagoga din Nazaret. Când aceste mişcări au început să moară. căutători după lucrurile lumii şi nu după Dumnezeu. Dumnezeu a ridicat fundamentalismul şi grupările care aspiră după „o viaţă mai profundă”. fără evlavie. Acum.„Necesar: darul unei vederi clare. pasionaţi. haidem să fim oneşti. neînduplecaţi. fără dragoste firească. Chiar nu se vede clar că nu mai suntem pasionaţi după Dumnezeu? ACEASTA ESTE DUREREA TATĂLUI. IUBITORI MAI MULT DE PLĂCERI DECÂT IUBITORI DE DUMNEZEU. clevetitori.

am să te vărs din gura Mea. Kaufland sau Real. Există o tragedie şi mai mare decât aceasta. PENTRU CĂ ZICI: „SUNT bogat. . orb şi gol. în cine îţi găseşti de fapt plăcerea? Când te opreşti 15-30 minute în faţa Domnului şi 1-2 ore în dreptul fiecărui produs de la Billa.11 Durerea Tatălui . m-am îmbogăţit. nici în clocot. care este fericirea ta? Când te întâlneşti cu un frate sau soră pe stradă şi după salutul spiritual „Pacea Domnului. servici. cea mai mare tragedie nu este că ne-am răcit de Domnul. politică. îl orbea să nu vadă că inima lui era de fapt tot în lume. mai nou se obişnuieşte „Bună”). în cine ne găsim de fapt desfătarea? FAPTELE VORBESC DE LA SINE. nici în clocot. Faptul că se afla cu trupul în casa tatălui. fiindcă eşti căldicel. fără să ne întrebăm unul pe altul „Ce ţi-a mai vorbit Domnul?” sau „Ce mai lucrează Domnul în viaţa ta. Martorul credincios şi adevărat. O. şi ceea ce erau ei în realitate: „PENTRU CĂ ZICI: SUNT (aşa şi pe .” (Apocalipsa 3:14-17) Este incredibilă prăpastia între ceea ce credeau cei din biserica din Laodicea despre ei înşişi.. Dragii mei fraţi şi surori. frate” (oricum. ŞI NU ŞTII CĂ EŞTI ticălos.vreo oră la o telenovelă. sărac. începutul zidirii lui Dumnezeu: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece. dacă ai fi rece sau în clocot! Dar. este TRAGEDIA FIULUI CEL MARE. nici rece. continui 15-30 minute despre lucrurile lumii (şcoală. care credea că este în regulă pentru că se afla în casa tatălui său. şi nu duc lipsă de nimic”.. ca şi cea a fiului mai mic: „ .. şi mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei” Este tragedia bisericii din Laodicea: „Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin..). nenorocit. a familiei tale sau a bisericii unde mergi?”.

12 Durerea Tatălui . Nu uita. atunci POCĂIEŞTE-TE! (Apocalipsa 2:5. să-mi vorbească din Cuvântul Lui. să-L slujesc pe El”. Păcătuieşti pentru că Tatăl îşi găseşte plăcerea în tine.... nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dacă inima ta nu tânjeşte mereu să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. dar nu şi-a găsit plăcerea în tatăl. VREDNIC DE PLÂNS (GBV 1990).. de copiii mei.16.. Dacă atunci când eşti întrebat „Care este cea mai mare bucurie a ta? În ce-ţi găseşti tu plăcerea?” nu poţi răspunde spontan: „Dragul meu.. dar tu nu-ţi mai găseşti plăcerea în El. Dacă asta este starea ta.dincolo. Dacă nu-ţi mai fac plăcere discuţiile duhovniceşti şi nu le mai cauţi în conversaţiile tale (sau. sau alţi „prieteni” cu care-ţi place să te veseleşti.. te simţi jenat când cineva începe să vorbească despre Dumnezeu). ... . să-L cunosc pe El. numai lucruri extraordinare) .. Dragă fiule cel mare: Dacă ai rămas în casa Tatălui doar cu trupul (cu membralitatea)..” (Luca 15:21) Poate te întrebi mirat „Dar care este păcatul meu?”. dar plăcerea mea este să mă apropii de Dumnezeu.19) E singura ta scăpare.. Pocăieşte-te la fel ca fiul cel mic.. care s-a întors la tatăl lui şi i-a zis: „Tată.. să petrec timp cu El. fiul cel mare n-a călcat nici o poruncă.. Dacă nu tânjeşti în timpul tău liber mai degrabă să te retragi cu Domnul şi cu cuvântul Lui. mă bucur de soţia mea. decât cu televizorul. ŞI NU ŞTII CĂ EŞTI . Internetul. ci inima lui tânjea după prietenii lui. am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta. 3:3.. mai rău..

Pocăieşte-te şi cere din nou lui Dumnezeu să toarne prin Duhul Sfânt dragoste în inima ta: dragoste pentru El. cum era atunci când s-au cunoscut? Cum poate fi Dumnezeu mulţumit.] Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia. O. de silă. POCĂIEŞTETE. şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui. de a sta cu El. ca să fugim repede la „prietenii noştri”? Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut. de a cugeta la Cuvântul Lui. fiindcă eşti căldicel.. şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. nu poate să-i placă lui Dumnezeu. Care soţie este mulţumită că soţul ei nu mai este la fel de tandru. şi POCĂIEŞTE-TE! ( Apocalipsa 3:15-19) . când vede că nu ne mai găsim plăcerea în El. pasiune pentru Cuvântul Lui. Orice lucru pe care-l faci din obligaţie. cu bucuria şi plăcerea cu care le făceai atunci. voi veni la tine. De aceea. pe cari-i iubesc. şi POCĂIEŞTE-TE! Dacă nu veghezi.. nici în clocot. să faci din nou lucrurile pe care le făceai atunci. dacă nu te pocăieşti. dacă ai fi rece sau în clocot! Dar. bucuros. nici rece. voi veni ca un hoţ. (Apocalipsa 2:5) Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine. [. nici în clocot.13 - Durerea Tatălui . de atent. Fii plin de râvnă dar. împins de la spate. pocăieşte-te şi cere de la El să te aducă în dragostea dintâi. ( Apocalipsa 3:3) „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece. când observă că abia aşteptăm să se termine timpul de biserică sau timpul de părtăşie cu El sau discuţia despre Dumnezeu. bucuria de a-L cunoaşte pe El. ŞI ÎNTOARCE-TE LA FAPTELE TALE DINTÂI. am să te vărs din gura Mea. Altfel.

14 - Durerea Tatălui . Dan Ghimbăşanu. .Cu durere pentru aceste vremuri din urmă.