You are on page 1of 1

Page 1 of 1

Anne Jensen

Fra: Sekretær-Broderloge nr. 5, Fyen [hans.kurt.johnsen@stofanet.dk]
Sendt: 15. juli 2010 15:16
Til: Anne-Lene Haveløkke; John Kjær Andersen; Anne Jensen
Emne: Hou Digelag - Nyt dige
Prioritet: Høj
Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Rød
Vedhæftede filer: Gustav Petersens Vej.pdf; Hou Digelag - nyt digeoplæg 15.07.2010.pdf; Hou Digelag - Partsfordelingsliste 15.07.2010.pdf; Grundejerforeningen
Hoborglund database 15.7.2010.xls

Kære alle.

Hermed fremsendes ifølge aftale anmodning om etablering af dige.
Vi har enstemmet vedtaget i Hou Digelags bestyrelse, at det skal være det omtalte digeforslag, som jeg præsenterede under mødet den 18. juni 2010, der
skal nydes fremme.

Der ansøges hermed om følgende, som er vist i det vedhæftede dokument 'Hou Digelag - nyt digeoplæg 15.07.2010':

1. Etablering af dige med kote 2,5 m fra Nørreled til højen ved indkørsel til Hoborglund sommerhusområde, bestående af grønt vinylspuns dækket med
jord og eksisterende planter
2. Diget af vinylspuns vil få en højde på ca. 0,5 - 1,5 meter
3. Forhøjelse af vejbelægningen på indfaldsvejen til Hoborglund sommerhusområde til kote 2,5
4. Forhøjelse af vejbelægningen ved ophalerpladsen til kote 2,5.

Til sagen fremsendes yderligere vedhæftet følgende dokumenter:

 Hou Digelag - nyt digeoplæg 15.07.2010
 Hou Digelag - Partsfordelingsliste 15.07.2010
 Gustav Petersens Vej
 Grundejerforeningen Hoborglund database 15.7.2010

I forbindelse med en partsfordeling ønsker vi, at området Frankelund optages i Hou Digelag.
Langeland Kommune får nu chancen til at rette op på en gammel sag, som Langeland Kommune "glemte" ved tinglysningen af området Frankelund.

Der henvises iøvrigt til det udleverede dokumentationsmateriale fra mødet den 18. juni 2010, som er følgende:

 Beskrivelse af digeudbygning af Jens Oldenbjerg 14.06.2008
 Bilag - Geo Flex
 CaseNo07-996_#45317-07_v1_Kystbeskyttelsesprojekt - Hou.
 Dige syd jordvold 2007
 Digeudtalelser 20.11.91
 Fyns Amts Avis - Grundejere i strid om nyt dige !0.03.2007
 Fyns Amts Avis -Hou dige forlænges trods protest 14.03.2009
 Havet ved Kote 1,5 - 2,10
 Hou Digelag - Svar fra Kystdirektoratet til langeland Kommune 11.6.2007
 Hou Digelag tidligere ønske for udvidelse af dige
 Langeland Kommune - Dagsordner og referater - Svarskrivelse - 10.11.2009
 Langeland Kommune - dokumentation følgebrev 25.06.2008
 Langeland Kommune - Svarskrift 18.11.2009

Med venlig hilsen
for Hou Digelag

Hans Kurt Johnsen

________________________________
Hans Kurt Johnsen
Ingeniør M.IDA Projekt Manager
Floravænget 3, 1. th., 5250 Odense SV
(Sommerhus: Lyngvej 7, 5953 Tranekær)
Telefon: +45 6617 6672
Mobil: +45 2088 8045
E-mail: hans.kurt.johnsen@stofanet.dk

********************************************************************************************************************************
Denne e-mail og alle filer vedlagt som bilag kan indeholde fortroligt materiale, der kun er beregnet for adressaten,
og maa ikke udleveres eller kopieres til uvedkommende.

Har De ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes De venligst omgaaende meddele dette til afsenderen.
Paa forhaand tak.
********************************************************************************************************************************

17-11-2010