Şezătoare matematică

OBIECTUL:Matematica SUBIECTUL: Probleme care se rezozovă prin metoda figurativă TIPUL LECŢIEI: consolidare Varianta de lecţie:consolidare cu suport transdisciplinar OBIECTIV FUNDAMENTAL: consolidarea priceperilor şi deprinderilor dobândite de elevi în lecţiile de predare-învăţare referitoare la tehnica de rezolvare a unor probleme; - Dezvoltarea operaţiilor gândirii:analiza, sinteza, precum şi a calităţilor gândirii: mobilitatea, rapiditatea; - Stimularea interesului pentru matematică prin organizarea lecţiei pe un suport transdisciplinar, de stimulare OBIECTIVE OPERAŢIONALE: În timpul lectiei elevii vor trebui să fie capabili:

individuală. munca independentă. utilizând metoda grafică. O3: . O5: . clasa a IV-a Pădureanu. E.Să resolve problem diverse.Să participe cu plăcere şi interes la activităţi.P.D. O2: . elemente de transdisciplinaritate.să compună problem după un grafic dat. O6: .Să conştientizeze terminologia specifică în rezolvarea problemelor. Tipul de strategie didactică: .manual pentru clasa IV-a. R.O1: .Să efectueze exerciţii care cuprind operaţii cu împărţiri ale numerelor naturale în intervalul 0-100. Bucureşti. fişe pentru evaluare. 2005 . Victoria. exerciţiul. joc de rol Mijloace de învăţământ: planşe.consolidare integrată în şezătoare Metode şi procedee: conversaţia euristică.Să utilizeze limbajul matematic în prezentarea răspunsurilor sau pentru a cere eventuale lămuriri. explicaţia. O4: .. diferenţiată Material bibliografic: ***Curriculum Naţional-programa şcolară pentru matematică.A. Matematică.. Modul de abordare a învăţării: muncă independentă prin exerciţii şi prin rezolvarea de probleme. Forme de activitate cu elevii: frontală. independentă.

STRATEGII DIDACTICE conversaţia EVALUARE O6 2. de factura ţărănească: oale.Moment organizatoric DOZARE TIMP 2' OBIECTIVE OPERAŢIO NALE CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII ORGANIZAREA ELEVILOR PENTRU ŞEZĂTOARE: Clasa va fi decorata cu obiecte artizanale. linguri din lemn. conversaţia explicaţia exerciţiul 3’ .EVENIMENTE LE LECŢIEI 1. Scaunele copiilor vor fi aranjate în forma de semicerc. orientând totodată atenţia elevilor printr-o motivaţie succinta. Captarea atenţiei 3' DESCHIDEREA ŞEZĂTORII: Şezătoarea se va deschide printr-un cuvânt scurt al învăţătorului. coşuri împletite etc. totul pentru a crea o atmosfera specifica şezătorii de la sate. ştergare. căni din lut. prin care se precizează scopul şezătorii şi subliniază importanţa momentului.. în fata lor fiind mesele încărcate cu cele enumerate mai sus.

ştiam.: -Da. Oare cât sa-l mai aşteptăm? În faţa clasei îşi face prezenţa Păcală: “Iată-mă-s la voi. Păcală. Adunaţi-vă în juru-mi. şi acuma ai venit sa ne păcăleşti şi pe noi. măi.3.Anunţarea subiectului temei şi enunţarea unor obiective EXPLICAREA REGULILOR DE DESFĂŞURARE A ŞEZĂTORII Antrenarea elevilor într-un joc de rol Cop. Scoateţi una câte una. Deh! vorba românului: “Năravul din fire.cât îţi trebuie ca să ajungi pâna la noi? Doar ştiai ca ţi-am pregătit ceva frumos! Pacala: Ei. Nu v-am spus?! Am venit cu Joc de rol . Ghicitori şi ce-aţi mai vrea. Şi ghiciţi de veţi putea!” Cop.: -Ia uitaţi.: -Da’ bine. n-are lecuire!” Cop. dar pe drum m-am mai oprit si eu de-am mai păcălit nişte oameni. stăm de vorbă de atâta timp aici şi Păcală nu a venit. Pacala: Nu. nu-i adevărat. copii! Plină-i tolba mea de glume. da.

vă încumetati? Toti: -Bine. aia sa faceti. Ce ziceti. spune-ne ce trebuie să facem! Pacala: Voi va trebui sa scoateţi câte un bileţel din trăistuta asta fermecată şi.: -Da? Hai.ghicitori. măi. cu glume…Împăratul din Ţinutul Păcălelilor vrea sa premieze pe copiii cei mai isteti. Cop. ce va zice-ntr-însul. Păcală! Se vor scoate pe rând biletele : Biletul 1: La a noastră şezătoare Este bună şi-o cântare Copiii vor interpreta cântecul: Invăţăm şi ne distrăm evaluare orală evaluare individuală .

două sau mai multe Toţi flăcăii să le-asculte Cine ştie dintre voi Să dezlege ghicitori? a) de conştientizare a limbajului matematic: Cum se numesc numerele care se adună/se scad/se înmulţesc/se împart? Cum se numeşte rezultatul adunării/scăderii/înmulţirii/ împărţirii? Dă exemple de 3 numere consecutive( ce înseamnă numere consecutive?) Prin ce operaţie se află numărul: o cu 7 mai mare decât 28? o cu 7 mai mic decât 28? o de 7 ori mai mic decât 28? o de 7 ori mai mare decât 4? o cu cât este mai mare 28 decât 7? o cu cât este mai mic 7decât 28? o de câte ori este mai mare 28decât 7? o de câte ori este mai mic 7 decât 28? .Reactualizare a cunoştinţelor anterioare 2’ Biletul nr.4.2(învăţătoarea) O1 O2 O3 O6 La a noastră şezătoare Vă spun eu o ghicitoare Una.

Dirijarea învăţării 25’ O2 O3 O4 Biletul nr.b) exerciţii de calcul rapid: o produsul numerelor 6 şi 7: o câtul numerelor 72 şi 9? o suma numerelor 7 şi 6? o diferenţa numerelor 21 şi 3? Calculează respectând cerinţele date 5.3 Meşterii tâmplari Făuritori de lucruri mari Scăunele şi măsuţe Fac mâinile hărnicuţe Suma lor este 63 Dacă scăunelele şi măsuţele reprezintă numere consecutive. Câte scăunele şi măsuţe au făcut meşterii tâmplari? conversaţia explicaţia evaluare orală frontală coevaluare rezolvă problema cu ajutorul graficului .

ce putem face pentru a rămâne două segmente egale? 63-1= 62 Ce reprezintă numărul 62?(două segmente egale) Ce putem afla?(cât are un segment) Cum ?(62:2) Pe care dintre cele două numere l-am aflat?(primul)scaunele . după care elevii repetă ce inseamnă numere consecutive: a=? a+1=b scăunele măsuţe a+b=63 63 ……… 1 Judecata problemei Ce reprezintă numărul 63?(suma celor 2 numere). Observă desenul.• Se repetă problema • Se scriu datele problemei.

rezolvă problema cu ajutorul graficului .Rezolvarea problemei: 63-1=62 62:2=36(primul număr )scaune 36+1=37(al doilea număr)mesele • Se face verificarea problemei: I+II=63 36+37=63 Biletul nr.4 În toamnă eu am cules Multe fructe din livezi Poame pline de dulceaţă Şi le vând acum în piaţă În 3 lăzi am 598kg fructe În a doua ladă sunt cu 23 mai multe decât în prima . iar în a treia de 3 ori mai multe decât în prima.

conform datelor problemei: I 23 598 II III …………. Interpretarea desenului şi a datelor problemei: -ce reprezintă 598?Dar numărul 23? -ce am putea face pentru a obţine numai segmente egale? .Câte kg de fructe am în fiecare ladă? Judecata problemei -se repetă problema -se scriu datele problemei: I+II+III=598fructe II III CU 23 > I DE 3 ORI > I -câte fructe sunt în fiecare coş? -se realizează desenul.

5 După atâta harnicie Mai merge şi-o poezie: Pe răzorul de la vie. .598-23=575 -câte segmente egale sunt?(5) -ce putem afla şi cum?(cât are un segment prin operaţia: 575:5=115) -pune pe desen numărul obţinut. -ce reprezintă in problemă numărul 115?(kg de fructe din primul coş) Cum aflăm kg de fructe din al doilea coş? 115+23= 138(kg) Cum aflăm kg de fructe din al treilea coş? 115x3=345(kg) • Verificarea problemei 115+138+345= 598 Biletul nr.

nepoate. ori cum le-alinţi Sunt mai multe decât ghimpi -Am în tufă o comoară La doi spini. o fructişoară . Un piersic înveşmântat Pe măceş l-a întrebat Îmi spui. Pe-a tale rămurele Măceşe. o fructişoară Iar de-i numeri împreună Nouă'şase e-a lor sumă Şi acum te-ntreb. Câte fructe ţin în spate? Judecata problemei -se repetă problema -se scriu datele problemei: La doi spini.Sub o rază purpurie. fără temenele.

Dacă din coşul în care sunt mai mulţi am pune în celălalt 2 colăcei...6 V-am adus nişte bucate De mâini harnice lucrate Însă la numărat am greşit…m-am încurcat: În două coşuri am pus 14 colăcei. adică 32x2=64 (spinii) Pentru că ai aflat.. Feed-back-ul 5’ Biletul nr. atunci aş avea acelaşi număr de colăcei în ambele coşuri fişe de lucru . 2 părţi . nepoate.i fructul meu 6.... 96:3=32(fructele) iar. Ia fructe.Iar de-i numeri împreună Nouă'şase e-a lor sumă Suma 96 reprezintă 1parte fructele +2 părţi spinii ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Atunci: 1parte . pe săturate! Fructe bune-ţi dau şi eu! Sănătate..

Evaluare orală 7 Evaluarea activităţii .pentru fiecare Făra nici o păcăleală Am în dar o notă mare.Câţi colacei am pus oare în fiecare coş? Elevii rezolvă independent problema. Se verifică corectitudinea rezolvării problemei prin confruntarea directă cu materialul concret(colăceii din coş) Împăratul din Ţinutul Păcălelilor vrea sa vă transmită un mesaj şi a pus un bileţel în tolba mea: 3’ Lucrul voi l-aţi terminat Astăzi bine aţi lucrat Iar a voastră străduinţa Merită cu prisosintă Premiată ca atare Aşa că .

8. Cu-a sa tolbă nesecată… Pacala:În tolba mea s-a mai rătăcit un bileţel(Tema pentru acasă) –explicarea modului de rezolvare a problemelor propuse Toti: La revedere. În curând veni-va iaraşi. atât a fost. te mai asteptam pe la noi! Tema pentru acasă . Pacala. Asigurarea retenţiei şi transferului de cunoştinţe 2’ ÎNCHEIEREA ŞEZĂTORII: Înv : Pentru azi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful