ΚωδικόςσΥ

Συ
000090201
000090302
000090401
000280102
000470101
000470201
000470401
000480101
000790201
000790603
000830201
000840101
000840105
000840301
000840401
000840501
001060401
001150102
001150402
001150501
001620201
001910201
002170101
002330401
002410101
002410201
002730501
002890101
003070201
003070301
003330201
003700101
003810101
003980101
004020103
004020202
004260101
004260201
004260301
004260402
004260701
004350101
004350401
004690101
004690201
004760202
005530101
005531101
005531301

005531401
005531501
005700101
005700401
005700701
006150101
006350101
006350201
006350301
006390101
006390301
006650401
008410301
008410401
008410701
008410801
008500101
008560201
008560304
008560406
008560506
008580101
008580201
008580301
008580401
008640102
009370201
010580101
010670301
010670402
010780501
010780602
011650301
011870101
012150101
012310201
012410201
012610201
012670101
012670201
012970401
012970602
013030303
013210201
013600202
013600401
013600501
013600702
014910101
014910201

014910301
015210101
015310301
015510104
015510105
015510106
015660101
015740201
015750201
016390101
016390201
016710101
016710201
016710301
016710401
017200101
017940102
017940101
017940202
017940201
017940301
017940501
017940602
017940601
017940701
017940801
017941001
018010101
018250101
019090201
019091902
019091903
019091901
019430202
019520101
019520201
019520301
019520401
019520501
019520601
019520701
019520801
019521501
019521701
019860102
020950101
020950201
020950301
020950401
021320202

021320501
021320701
021620502
021620801
021640101
021640704
021910202
021910201
021910401
022000101
022100201
022100301
022100601
022790101
022830101
022830201
022830401
022830602
022830802
022831003
023050101
023160102
023160201
023160302
023160501
023160602
023160801
023160901
023161101
023280101
023280202
023280401
023280501
023280603
023280802
023281005
023410102
023410401
023520401
023520501
023520601
023520701
023530301
023540401
023540601
023540701
023540801
023540901
023541001
023830101

023940101
023940301
024440102
024440101
024440301
025610201
026350201
026510101
026540101
026540201
026540301
026540401
026730101
026730201
026730301
026760201
027320501
027320702
027610201
028030401
028030601
028030702
028060101
028060201
028160101
028300101
028300201
028430101
028430301
028760101
029690201
029690301
029690401
030150302
030150501
030240201
030240401
030310101
030410101
030440101
030440301
030440401
030440501
030470101
031040101
031620102
031990301
031990701
032480101
032930101

032930201
033250101
033250501
033251401
033251602
033251702
033550101
034610101
034610301
034630101
034630102
034630201
034630202
036250201
036250301
036280301
036280501
036390301
036390402
036390602
036530201
036530402
036920102
037720201
037720202
037720302
038260102
038260201
038260301
038310202
038710102
038710101
039390101
039560101
039560201
041480101
041480201
041670301
041670401
041670601
041670803
041690201
041690301
041690401
041690501
042320301
042640302
042860101
043400301
043420201

043420301
043420401
043690202
043840201
044100101
044570101
044770101
044840501
044950301
044950402
045120101
045220101
045220201
045510701
045510801
045510903
045990301
046180103
046180101
046180201
047120101
047510101
048010101
048620101
049530101
049530201
049830101
050100201
050190401
050190601
050190701
050190801
050190901
051060101
051450201
051450302
051450301
051760101
052490501
053130101
053130201
053130302
053810101
053850101
053850201
053850301
053850401
054570102
055370101
055810101

058080201
058560101
058670201
058670301
058920301
058920401
059150101
059980401
059980501
059980601
059981001
060090101
060090102
061580202
062540202
062540301
062540501
062600101
063620201
063740101
063770101
063770201
064430101
065010101
065050301
065150201
065610101
066210101
066210201
066210301
066210501
066210601
068000101
068000201
068170401
068910101
069030101
069530401
069770101
070370101
072490201
072680101
073000103
073000101
073490102
073560102
073560101
073560202
073560201
073560301

073560401
075240101
075610201
076130101
076130401
076130501
076920101
077210301
077210401
078250203
078250303
078940201
079820101
079970101
079970301
080620102
081150303
081150304
081150302
081350101
081350202
081900501
081980101
081980201
082260101
082490101
083360401
085540101
085540202
085630101
085640101
085640201
085640301
086140101
086140201
086740103
087460401
087540202
088130101
089010101
090150103
090150101
090150201
090150206
090980102
091690101
091930301
091930402
091930501
091930601

091930701
091930801
092980401
093360202
093360302
093360503
093360701
093361003
093560106
093560104
093560103
093560101
093560102
093620104
093620103
093620101
093620102
093620202
093641003
093780101
093780301
093780401
093780601
094380104
094380101
095260201
095290101
095290201
096140302
096200101
096200102
096230101
097210201
097210301
097530101
098130201
098200201
098730101
099170201
099520201
099880107
100000101
100000201
100250101
101240101
101240201
101240301
101330102
101880101
101880201

103510201
103510401
103510501
103510601
103510701
103560301
103570101
103790201
104310501
105440301
105840101
106180101
106440401
106440501
106440601
106440701
107010101
107010201
107430201
107680101
109820101
109820202
109820302
109820401
109880502
112200101
112200201
112200202
112200401
112200501
112200601
112760101
112760102
112790101
112790201
112790401
114060201
114060301
114060401
114060501
114500101
115680101
116220301
116220501
116280201
116280301
116280402
116370101
116370201
116570101

116570201
116570301
116570401
116570601
116570701
116571301
117020201
118110201
118570101
118570201
118690101
118690201
118690301
118840301
118840501
118840601
118840701
118840902
118870202
118870302
118870501
118870602
119000105
119350101
119350201
119350301
119350302
119350402
119350601
119350701
119440201
120330201
120330301
120380101
120820101
120980101
120980202
121040101
121760201
121840101
122880101
122880201
122880301
122880401
122880501
122880705
122880801
122880901
123360501
124670101

124670201
124670301
125510201
125520101
125520201
125580101
125890101
125890201
125890301
125900101
125900205
126160201
126160301
126470303
126510101
126540101
126540201
126620701
126760201
127470202
127920101
127930101
127930102
127930201
127930202
128040101
128870201
129490101
130590201
130780101
131300101
131770101
131870201
132050301
132050401
132070108
132820101
134320102
134320101
134440101
135230201
135790102
135790202
135790501
136920101
136920201
140190101
140190201
140190401
142620301

142620402
143700101
143700102
143700201
145180101
145920101
145920201
146140301
146140402
146140501
146140601
146290101
146290102
146290201
146490601
147760102
148800102
148800101
149830103
149830101
149830201
149830301
149830401
150650202
152170101
152170201
152170402
152170601
152430203
152560102
152560103
152560101
153990101
153990301
153990501
153990602
154510101
154510201
154540103
154540201
154640101
154640201
155040201
155080101
155080201
155170101
155170301
155260101
156130101
156130201

156130301
156130401
156130601
156130701
156190301
156220102
156700201
156760101
157370101
157590101
157590201
157590302
157590401
157590501
158720201
158720301
159080301
160150101
160190101
160590101
160950101
160950301
162820101
162820201
162820301
162820401
162820601
162840102
163120101
163400101
163400301
163400401
164010201
164030102
164030301
164030501
165650201
166000101
166200102
166200202
166220101
166490101
166490102
166630101
166630501
166630601
166940101
166940202
166960101
166960201

166960301
170310102
170310202
171320201
171320301
171320401
171320701
171320801
171350201
171580103
171580203
172250601
172310101
172310201
172350201
172670101
172850101
173590101
173650101
173850101
175070101
175730103
175730101
175750101
175750202
175750301
175950102
175970101
175970301
175990402
175990801
175990901
175991102
175991201
176070101
176070102
176070201
176070301
176070401
176070501
176070601
176330201
176430101
177170301
177330101
177490601
177850102
177850202
177890302
177890301

177890402
177890501
177890502
177890701
177890901
177890902
178230102
178250102
178250202
178250302
178250402
178250502
178250602
178250702
178250901
178251001
178251101
178251201
178251301
178251401
178430101
178810101
178810201
178850201
179110101
179110301
179110403
179110503
179110601
179110701
179630101
179630201
179830101
180330101
180330102
181370101
182190201
182490101
182750201
182890101
183270201
183630201
183630301
183630401
183630601
183630701
183630801
183630901
183850301
183870201

183870302
183890101
183990101
184830301
184830401
184930101
185090101
185090201
185090302
185090404
185270101
185270201
185270301
185410201
185410301
185410401
185410501
185410702
185411101
185411501
185411701
185430201
185490101
185490201
185490301
185770101
186110301
186210102
186210201
186210301
186210401
186370102
186430101
186430201
186430301
186430801
186450201
186450301
186450401
186450604
186510101
186770101
186770201
186970102
186970101
187010101
187050101
187070501
187070601
187170102

187170301
187330101
187650501
187650601
187650701
187790201
187790301
187790401
187800101
187820101
188010101
188010201
188020101
188020201
188020302
188020303
188020301
188020401
188020604
188020901
188210101
188210301
188360101
188360202
188360301
188370401
188370602
188370702
188370802
188370902
188371002
188390102
188390202
188390302
188390501
188390602
188420201
188420301
188430101
188560101
188610101
188610201
189150601
189150701
189150802
189150902
189151001
189170301
189220102
189320103

189340204
189340205
189340304
189340305
189380301
189380401
189380801
189382501
189382701
189383101
189550201
189550301
189580101
189580201
189580501
189580701
189590501
189590601
189590701
189590801
189640101
189640201
189690101
189750101
189750201
189760202
189770501
189771101
189771201
189771501
189790403
189790505
189790506
189790509
189790512
189790510
189790511
189790605
189790805
189800405
189800403
189800502
189800504
189830201
189840201
189840401
189860103
189870204
189870408
189870407

189870507
189870508
189870511
189870512
189870513
189870514
189880103
189890101
189900101
189960114
189960115
189960112
189960113
189960111
189960102
189960101
189960103
189960202
189970103
189970101
189970102
189970203
189970201
189970301
189980102
189990402
189990701
189990703
189990702
189990708
189990801
189990803
189990802
189990901
189990902
189991002
190000102
190000104
190011311
190011303
190011301
190030101
190040402
190070401
190070601
190090101
190180103
190180201
190210101
190210201

190250101
190290101
190290201
190380101
190380201
190380301
190380401
190390301
190400202
190480101
190500501
190670401
190670403
190680103
190680101
190690101
190740501
190740601
190870201
191000101
191050101
191060102
191060101
191070201
191080105
191100111
191100101
191100102
191130101
191170101
191170104
191180101
191300102
191310101
191320202
191340101
191390202
191390401
191420101
191420201
191580101
191870301
191870401
191940204
191940205
191940201
191940402
191940404
191940405
191940401

191940603
191940601
191940602
191980103
192030201
192030603
192100102
192250101
192290201
192290301
192310202
192310302
192400101
192410101
192470102
192480101
192550102
192550202
192551701
192551801
192551901
192580201
192580301
192600101
192620103
192620203
192660102
192690101
192690201
192720101
192730101
192730301
192760101
192760201
192760401
192830101
192830201
192830301
192850101
192860201
192910101
192910203
192920101
192920201
192980201
192980301
193060201
193060301
193130101
193130201

193150101
193150201
193250101
193250201
193280301
193280401
193400301
193421201
193421203
193421301
193421303
193421401
193421403
193421501
193740201
193740301
194330104
194330102
194350201
194400201
194500101
194560101
194650101
194760501
194900301
194900401
194950102
194950103
194950101
194950203
194960302
194980102
194990202
195010101
195010201
195190201
195190301
195270201
195370201
195370301
195370603
195380103
195440101
195440201
195440302
195440401
195660201
195800101
195800201
195860202

195860201
196030101
196030301
196040101
196060101
196070101
196070201
196070301
196070401
196070602
196080102
196080101
196080201
196080302
196080301
196170101
196170201
196180101
196180201
196180302
196180401
196180501
196180701
196210101
196210302
196220101
196220501
196220701
196220801
196221001
196221301
196221401
196250101
196250201
196270101
196280102
196280201
196280301
196280302
196290101
196290201
196310101
196310201
196320105
196320207
196330101
196330301
196330401
196330501
196330701

196330901
196340101
196340201
196410101
196410201
196410302
196410402
196410601
196411002
196411102
196440201
196470303
196470402
196470601
196470701
196470801
196470902
196471001
196471101
196471301
196471501
196471601
196471701
196500205
196500305
196500602
196510205
196510201
196510304
196510302
196510301
196550101
196550201
196590101
196590102
196590103
196590201
196610101
196610201
196730101
196730501
196850101
196960301
196960401
196990301
196990401
197010201
197020101
197020301
197080101

197120101
197130101
197140102
197180201
197180401
197180501
197190505
197190605
197240203
197280102
197290201
197380105
197380202
197380301
197410101
197410201
197410301
197420101
197510201
197590101
197590201
197590501
197630102
197630301
197670102
197670301
197690102
197720103
197720102
197720101
197820101
197820401
197820801
197890102
197890202
197940102
197980101
197980401
197990101
198010101
198010201
198020701
198030101
198030202
198060201
198060501
198060601
198160102
198180101
198180202

198180401
198180502
198180801
198180901
198210104
198210201
198260601
198430101
198430301
198460102
198460103
198460202
198460203
198460302
198500101
198540101
198550101
198550201
198570101
198570201
198570301
198620501
198621305
198750101
198750201
198880401
198880501
198880601
199010101
199010301
199030105
199060102
199060202
199060304
199060404
199060501
199060601
199060801
199110101
199110201
199110301
199110701
199110801
199110903
199160201
199170101
199560204
199560401
199560501
199580101

199580301
199630101
199700102
199700203
199710605
199720101
199830501
199840101
199840102
199840201
199840202
199920101
199920201
199940101
200030101
200140102
200150302
200200101
200290401
200330201
200330301
200330401
200390101
200430302
200540101
200540202
200540404
200560102
200570101
200570201
200600101
200700102
200810101
200820101
200820102
200870104
200870102
200870601
200870701
200870801
200870901
200871001
200900101
200920102
200920201
200970109
200990101
201170101
201170202
201170402

201170601
201190101
201220101
201240902
201241002
201250101
201260201
201260501
201380101
201520101
201520501
201540101
201540201
201540301
201660305
201660313
201660407
201660411
201660403
201660409
201660413
201660405
201660511
201660515
201660503
201670101
201670201
201670402
201670502
201680501
201680602
201680601
201680801
201680901
201681001
201681101
201730201
201730301
201740102
201740202
201740301
201760204
201810101
201810201
201810301
201810401
201810501
201810701
201870201
201890101

201910401
201910501
201960201
201960502
201960603
201960602
202060501
202110105
202110102
202140102
202150101
202150202
202150302
202170101
202170201
202170401
202170501
202190102
202220101
202230201
202240103
202240301
202310201
202310301
202320102
202320202
202370301
202380201
202420102
202420301
202640103
202650101
202650201
202650202
202650401
202650601
202650702
202770102
202780101
202880302
202880301
202880401
202880402
202970102
202970202
203020101
203140201
203140601
203140701
203140901

203141002
203141004
203141101
203200202
203200302
203230201
203310101
203330102
203500201
203500402
203500502
203520203
203580101
203580201
203580301
203590201
203610101
203610201
203610301
203610401
203630302
203640204
203640201
203660103
203660101
203730101
203830102
203830101
203920102
203940101
204030302
204030402
204060203
204060302
204060501
204060602
204140101
204140601
204210101
204220101
204220201
204220301
204230101
204260201
204260301
204300102
204300202
204390202
204400201
204490201

204620101
204620201
204690201
204700203
204750103
204750104
204770201
204770301
204770401
204770501
204770601
204780101
204780201
204780301
204840101
204860102
204870102
204920110
205000302
205050101
205050201
205050301
205050401
205070101
205070201
205070302
205100101
205180201
205180501
205191001
205210104
205350301
205350601
205350801
205370101
205420101
205420201
205420302
205470401
205471801
205471901
205500101
205570103
205650101
205650201
205650302
205650403
205700201
205710103
205730101

205780101
205810401
205830101
205840101
205840301
205870104
205870201
205880101
205880201
205880301
205910103
205950101
206070501
206150202
206160101
206170102
206180202
206230101
206250202
206300101
206300301
206300401
206330101
206360206
206400103
206410201
206440201
206440301
206500106
206520201
206520301
206590101
206590201
206590301
206610101
206690202
206700102
206760101
206770103
206790103
206790302
206790402
206790502
206790702
206790802
206790902
206791001
206791101
206791201
206791301

206820103
206820202
206850102
206860201
206860401
206890104
206930201
206990302
206990503
207060101
207060103
207060301
207130101
207160307
207160305
207170201
207290602
207310101
207330101
207410101
207410102
207430103
207470101
207520101
207520103
207610102
207650201
207670601
207670701
207670902
207671002
207700201
207770201
207770401
207770501
207900102
207900202
207900302
207910101
207920102
207930101
207940102
207980101
208020301
208140102
208140301
208180202
208270202
208320103
208320104

208400101
208400102
208400201
208410102
208560202
208600301
208630101
208680101
208700102
208840202
208840201
208870103
208940302
209060101
209230101
209230201
209290101
209340101
209380202
209380201
209400402
209420105
209640101
209640202
209640201
209760110
209770201
209850101
209850401
209850501
209850601
209870103
209870104
209910101
209910202
209910302
210040201
210100104
210100101
210100102
210100103
210100111
210120101
210150302
210310102
210310103
210450103
210450101
210460101
210510101

210510201
210530201
210710102
210710201
210710301
210710401
210710501
210710801
210710901
210711001
210711201
210711301
210711401
210711501
210760101
210760201
210770101
210770201
210770202
210810201
210810301
210810402
210810502
210840101
210850103
210850104
210850201
210860202
210970406
210970401
210970405
210970403
220000102
220060101
220090201
220090401
220120301
220150101
220170104
220190101
220190502
220190601
220300201
220310102
220310101
220310301
220320101
220320201
220320301
220320501

220330101
220370201
220370504
220370604
220370701
220410201
220410301
220430202
220430302
220880401
220880601
220881001
220881201
220970101
221000101
221000204
221060101
221070102
221070103
221150201
221290101
221300101
221320101
221350101
221360101
221370101
221390102
221540101
221540202
221570102
221570203
221620101
221670101
221670201
221730301
221730403
221730503
221750101
221750201
221750301
221900101
221910101
221970405
221970401
222020102
222130101
222140301
222140401
222140403
222260101

222260204
222500101
222540102
222640101
222640201
222650101
222650201
222650301
222690101
222690201
222690301
222690401
222690501
222760101
222790101
222790201
222870101
222870102
222870201
222950202
222970102
223000101
223010101
223010201
223010301
223010402
223050101
223050201
223060101
223080101
223080302
223100206
223100208
223100207
223100201
223100306
223100307
223100308
223110101
223130203
223200102
223200202
223200302
223230101
223250101
223390102
223390105
223400401
223400501
223410201

223430101
223430201
223510101
223520102
223530102
223550101
223590101
223640201
223640301
223680102
223680201
223690102
223790201
223790301
223820203
223850108
223850105
223880104
223880304
224030201
224050101
224070101
224070302
224090102
224220202
224290101
224290201
224300102
224300101
224330101
224380202
224380402
224440102
224440101
224440201
224450206
224450205
224480102
224510201
224590201
224590301
224610502
224610702
224611201
224611301
224611501
224660102
224660201
224670101
224670301

224670401
224670501
224690201
224710102
224750101
224850204
224850206
224850202
224850302
224850304
224850306
224860101
224860201
224900103
224920104
224920105
224940103
224940104
224970101
225010302
225100101
225130101
225130202
225170201
225180101
225200201
225220102
225220201
225270101
225290102
225290104
225310101
225310102
225350103
225350104
225350201
225360201
225370101
225400101
225400302
225400701
225401101
225401801
225401901
225402001
225490201
225540101
225540202
225540201
225540301

225540401
225580101
225610101
225640102
225640103
225640104
225670401
225670501
225670601
225810101
225890105
225890205
225890305
226050101
226120103
226290101
226300101
226320102
226430101
226470102
226570102
226570101
226690101
226700202
226720101
226720201
226720301
226720401
226720701
226720901
226730106
226730201
226780102
226780101
226800101
226840101
226850201
227180301
227190202
227190401
227250201
227310401
227310501
227330101
227440103
227440101
227440104
227450101
227470101
228040102

228090102
228120101
228130103
228130238
228130203
228130501
228130704
228170202
228190101
228200101
228260101
228260201
228260301
228300302
228300402
228330104
228350104
228380104
228440103
228440102
228550101
228590101
228590102
228600101
228600201
228600301
228600401
228630103
228630203
228650101
228690102
228690202
228690302
228690403
228690501
228690601
228690701
228690801
228690901
228691001
228691101
228730201
228740301
228770101
228770201
228770301
228780101
228830101
228930209
228961202

228961302
228961402
228961502
228961802
228961902
228962002
228980115
228980112
228980113
228980215
228980213
228980315
228980313
229030101
229150101
229150201
229310101
229450201
229450301
229490202
229490303
229510201
229700101
229710101
229950101
229960102
229970102
229980101
230030202
230030302
230080401
230080403
230080405
230080408
230080411
230080501
230080503
230080504
230080505
230080601
230080603
230080604
230080605
230090103
230090203
230110101
230110103
230110201
230110203
230110301

230110303
230110401
230110402
230210201
230330101
230380103
230380304
230460301
230530102
230530103
230540101
230540301
230540401
230620101
230670101
230700301
230720101
230720203
230730101
230730203
230950102
231080103
231080203
231080204
231080503
231120102
231130102
231190101
231210102
231210202
231300101
231380101
231440101
231550201
231550302
231550301
231560202
231570101
231580201
231630101
231650103
231680101
231770101
231790103
231810101
231810201
231850104
231980108
231980208
232040101

232350101
232380101
232420105
232420107
232450101
232460101
232520101
232580101
232580201
232700101
232700201
232700301
232710304
232710301
232710302
232710303
232710305
232740101
232740401
232740501
232810201
232810301
232870101
232870201
232870501
232870602
232910104
232970201
233040101
233040102
233040103
233040104
233060301
233060401
233060602
233060801
233060901
233070101
233070201
233070301
233090403
233110101
233160401
233170101
233200102
233230202
233230201
233230302
233230301
233230701

233230801
233230902
233231002
233231102
233240603
233240803
233240801
233241001
233241101
233330102
233330203
233420201
233430101
233490103
233520101
233540102
233540201
233550403
233570103
233570101
233640201
233760101
233760102
233770201
233770202
233770302
233770401
233780303
233790103
233790203
233790205
233790303
233850101
233880101
233880201
233880301
233900101
233900201
233900301
233930104
233940103
234090201
234090301
234200201
234280102
234280202
234280302
234320101
234570103
234580101

234590102
234590202
234590302
234620103
234620104
234710101
234710201
234710301
234710401
234710601
234710701
234720101
234720201
234920101
234940103
234950101
234950201
234990103
234990104
234990201
235030101
235030202
235030201
235030401
235030501
235100101
235100201
235130101
235160101
235270102
235270202
235270301
235270403
235300205
235360101
235450102
235450202
235550101
235550201
235560102
235620101
235620301
235640101
235640201
235700301
235760101
235820102
235820101
235850302
235850401

235890102
235970101
235990102
236000313
236000402
236010402
236020104
236020101
236030201
236030301
236030401
236030501
236030601
236030602
236030702
236030703
236030802
236030803
236110101
236190102
236200101
236350101
236350201
236360101
236360201
236390103
236560115
236610201
236610301
236610401
236610502
236740301
236740401
236810102
236840101
237000102
237000202
237000301
237210103
237220101
237310101
237440101
237460201
237490106
237490206
237490306
237510101
237570102
237720401
237720501

237720601
237790102
237840202
237860101
237880101
237930102
237990101
237990203
238210201
238210301
238330101
238360201
238360403
238370102
238380102
238380202
238380302
238380402
238580101
238590102
238590201
238750101
238760102
238760103
238760104
238820201
238840101
238860102
238860202
238860302
238870102
238870202
238890101
238890201
238890301
238890401
238890501
238900101
239030205
239040305
239040308
239040303
239040405
239050203
239090301
239130102
239130103
239130202
239130203
239130302

239130303
239180101
239200201
239220101
239310201
239320101
239320201
239320301
239320401
239440102
239460101
239470101
239470201
239530201
239540102
239540201
239540302
239540401
239670101
239670201
239670502
239730102
239740101
240120104
240120103
240190101
240200107
240290203
240290301
240320301
240350119
240370103
240430104
240680402
240720101
240740101
240880201
240880301
240880401
240900201
240940201
241050101
241060102
241070101
241090101
241120101
241120102
241120201
241130204
241130304

241130404
241130504
241140102
241140101
241140103
241140202
241140201
241140203
241140301
241140303
241140401
241140403
241140503
241140502
241140501
241140603
241140601
241140701
241150203
241150303
241150403
241170202
241170201
241170301
241340202
241340501
241350110
241370101
241370202
241450101
241580201
241640102
241640101
241640202
241640201
241660602
241660702
241680102
241710106
241720106
241770101
241840101
241990101
242140101
242180101
242190201
242190301
242220101
242220201
242250101

242250104
242250102
242250103
242270101
242290303
242370201
242450103
242610201
242610301
242620101
242620102
242650203
242710101
242730210
242730212
242740201
242740303
242740301
242800101
242900102
242950105
242950205
242950305
242950405
242950501
242950601
243000101
243000202
243000301
243050109
243050111
243050113
243050101
243050103
243050105
243140101
243250101
243270202
243270304
243270404
243330201
243380601
243380801
243390101
243390201
243400201
243470201
243490201
243560102
243720101

243730101
243730201
243750201
243850101
243900101
243900201
243920102
243920202
243920302
243920401
243920501
243920601
244080101
244100107
244100209
244200101
244250101
244290101
244310202
244310303
244390301
244410101
244410202
244410402
244470301
244520101
244600701
244600801
244600902
244601002
244700101
244700201
244700502
244710101
244750303
244810201
244890101
244950102
244950101
244960302
244960402
245040101
245040202
245040301
245090101
245090201
245110101
245120303
245120402
245150103

245150201
245160101
245160102
245200202
245200201
245210101
245260202
245260302
245270102
245400203
245400302
245410101
245410401
245410601
245420302
245500101
245520101
245530101
245610701
245610801
245610901
245630102
245630203
245630403
245630501
245630601
245730101
245740301
245740601
245740701
245740801
245740901
245741001
245750203
245800101
245800201
245800202
245830105
245830202
245830303
245830504
245840104
245840103
245840102
245860101
245860201
245860302
245880201
245880301
245900101

245930101
245990102
245990202
246020101
246020201
246020301
246040101
246040102
246040103
246050101
246050102
246050103
246060101
246060102
246070101
246080101
246160201
246220103
246230102
246230101
246250101
246270102
246270203
246280101
246280102
246280203
246300101
246340202
246390101
246390204
246440101
246440201
246480105
246520208
246520308
246560102
246560201
246560301
246560703
246560802
246560902
246561002
246561102
246680201
246690301
246710103
246710102
246710101
246710201
246770105

246770101
246770205
246770201
246770301
246780101
246800101
246830201
246860101
246890101
246930102
246930301
246960101
246980415
247100102
247120101
247120201
247190201
247190602
247200101
247200201
247200301
247200401
247200501
247280201
247300201
247350102
247350202
247350303
247350401
247490101
247490202
247510102
247510201
247520102
247650301
247650401
247690103
247690203
247690301
247760106
247790110
247810201
247850101
247870201
247870302
247920202
247950102
247950201
247970104
248020101

248030101
248110101
248110201
248140102
248150201
248200105
248200205
248200305
248380203
248380407
248390101
248390201
248400102
248400302
248400402
248400502
248400602
248400702
248400802
248400902
248401002
248401101
248401601
248402601
248402701
248402801
248430101
248450101
248490101
248500201
248500301
248500502
248570102
248570201
248580201
248670202
248690201
248720102
248720202
248730101
248750101
248780114
248780116
248780216
248780301
248780401
248810202
248810201
248820101
248830101

248850401
248860101
248880101
248900201
248900301
248930303
248950101
249030201
249040101
249100101
249110101
249150101
249150201
249150202
249270101
249620201
249680101
249680202
249680201
249710104
249720109
249730101
249730102
249730201
249730202
249750101
249790102
249790201
249800302
249810211
249810221
249830302
249830402
249840101
249890101
249920201
249930102
249930201
249950103
250010101
250090101
250100102
250100202
250110102
250110202
250220101
250230101
250230201
250260101
250300201

250300301
250300401
250400101
250410102
250410202
250410301
250430102
250530101
250530201
250530202
250580101
250650102
250650201
250700101
250700102
250760203
250760303
250790101
250890202
250890203
250900101
250900201
250960101
250960113
250960211
250960301
250980401
251100103
251100203
251100301
251110104
251130101
251130201
251150101
251190102
251190202
251190302
251190401
251250201
251250402
251270101
251310302
251310402
251320104
251340101
251390101
251470201
251480201
251540102
251580101

251600101
251620101
251670207
251670202
251680102
251710101
251730301
251730302
251730401
251730402
251810102
251820201
251820401
251830102
251830202
251840101
251870101
251870315
251900101
251900104
251900201
251900204
251900304
251900404
251900504
252080501
252100101
252130102
252130201
252150101
252150201
252150301
252150401
252180201
252280101
252280201
252380403
252380501
252380802
252380803
252380801
252420101
252420201
252490201
252530111
252530203
252530301
252570201
252670102
252690101

252700401
252700502
252700601
252700701
252700801
252720101
252730101
252740202
252780101
252780102
252940202
253270102
253280101
253310101
253330111
253330408
253330508
253330606
253340203
253400101
253440302
253440402
253580501
253610103
253630101
253660202
253670106
253680102
253680202
253710101
253720104
253760208
253760204
253780201
253800101
253850101
253920102
253920105
253920202
253920205
253920302
253920305
253930101
253930201
253930301
253950102
253950101
253950104
254000102
254020101

254020201
254030102
254060201
254060402
254060401
254070102
254100210
254100204
254130401
254150101
254150102
254190102
254190101
254190202
254190201
254190203
254310201
254320102
254460101
254460201
254460301
254480101
254530103
254550302
254550402
254590301
254650101
254650102
254650103
254680201
254680401
254680402
254860101
254900201
254910101
254910301
254930102
255070102
255070105
255070103
255070202
255070205
255070302
255070305
255180102
255260101
255310101
255340101
255340202
255370101

255430105
255440101
255440202
255470101
255520101
255560106
255560105
255560104
255560102
255560101
255570106
255570105
255570104
255570102
255620201
255620402
255660201
255660401
255660502
255670201
255670401
255760102
255850102
255850104
255850202
255850204
255850302
255850304
255870101
255920101
255960101
255970102
255970202
255980101
255980201
256050101
256100103
256100203
256100303
256250102
256250106
256290105
256290201
256300101
256310102
256340105
256340205
256340305
256470101
256560101

256700202
256720102
256730103
256730202
256730403
256730503
256850102
256900102
256920102
256930104
256930102
256930103
256950102
256950202
256960201
257110101
257180102
257180202
257240101
257250102
257250202
257260101
257320104
257320202
257380201
257570101
257570301
257570401
257580202
257580302
257610301
257700203
257700201
257700301
257710103
257710102
257740202
257740201
257780203
257800101
257810101
257870101
257880101
257930101
257990103
258000103
258000201
258000202
258010102
258040101

258120103
258120203
258150202
258150302
258210207
258220101
258270101
258280105
258280106
258290101
258300101
258300202
258300201
258300301
258350101
258380102
258470101
258480101
258480201
258500101
258550101
258570102
258580101
258580201
258590113
258610303
258610403
258630101
258670102
258670202
258670302
258670402
258700102
258700202
258700302
258710102
258710202
258710302
258760102
258760101
258770101
258770303
258770403
258810102
258820103
258820203
258840101
258870101
258890102
258890202

258910101
258910202
258910402
258920101
258930202
258950202
258960101
258970106
258980101
259070101
259070201
259180203
259180302
259180402
259180502
259180601
259230101
259240101
259270101
259270201
259270401
259310101
259360101
259370101
259410301
259450201
259490103
259490102
259490101
259490201
259530101
259530201
259590102
259590103
259610102
259670107
259680201
259710101
259750101
259750201
259820105
259870101
259900201
259920202
259920304
259920302
259930102
259930202
259970101
260020102

260020202
260040102
260040202
260040302
260220102
260220201
260250101
260290103
260320101
260380101
260820101
260890101
260910103
260970201
260970302
260990201
260990502
260990602
260990702
261010201
261010302
261070202
261070301
261110202
261110302
261130102
261130201
261150101
261150102
261160101
261240102
261240202
261310101
261310201
261320101
261320202
261420102
261420202
261420203
261420302
261420304
261490104
261490204
261520202
261560102
261560202
261570102
261570202
261570302
261570402

261610101
261620101
261620201
261630109
261630106
261650101
261670101
261680101
261700202
261730104
261730204
261730304
261740203
261740303
261740403
261750101
261760102
261770101
261780101
261990102
262010102
262050101
262050302
262070101
262130101
262130102
262140102
262140201
262160105
262160205
262210101
262250101
262360201
262360301
262360401
262390102
262450102
262450202
262470101
262500102
262500202
262510101
262540102
262570117
262570217
262570317
262580101
262620101
262630201
262690101

262710102
262710202
262770102
262780101
262800203
262810105
262810204
262880101
262950102
262980101
263020204
263030102
263080101
263120101
263320101
263340202
263360402
263360401
263360403
263370105
263370205
263410202
263430101
263440102
263440201
263440202
263520102
263520202
263520302
263520402
263520502
263520602
263540102
263550103
263550104
263550101
263550303
263550304
263550301
263610102
263660101
263680302
263690101
263700102
263810302
263810301
263820101
263820102
263830101
263830102

263870102
263870103
263870101
263880101
263890102
263890202
264020101
264020201
264020401
264040101
264040201
264050101
264050105
264050109
264150104
264150204
264150302
264210301
264210401
264230204
264280202
264340101
264340201
264340301
264340401
264380104
264380204
264390103
264420105
264430102
264450101
264460103
264460203
264470102
264550402
264580103
264600204
264600304
264610102
264620202
264650101
264650201
264650301
264650401
264650501
264650601
264660102
264660301
264720101
264750102

264750201
264760105
264760205
264760304
264760404
264770105
264770207
264780202
264820111
264840102
264840103
264870101
264940102
264940201
264950101
265000102
265000202
265020105
265020205
265020305
265030201
265060101
265080101
265090103
265090104
265110101
265180101
265260105
265270101
265270201
265290101
265310101
265320101
265320201
265330201
265350101
265400202
265420201
265420301
265420401
265460102
265470101
265480101
265530101
265540101
265540201
265590203
265660101
265670101
265700202

265700302
265700402
265700602
265700702
265700902
265701001
265720101
265730202
265730302
265750101
265790207
265800202
265800302
265840202
265840302
265840402
265890102
265890201
265920103
265990101
266010104
266010102
266050104
266050212
266090101
266090201
266100101
266100106
266190101
266200102
266220202
266270102
266280103
266280203
266380102
266390301
266430103
266460202
266490202
266490302
266570103
266570302
266570502
266570702
266610205
266670101
266690201
266690301
266780101
266840103

266840102
266860201
266910103
266940101
266940201
267070101
267080102
267080202
267080302
267090102
267110101
267110204
267110304
267110504
267210101
267230102
267240201
267240301
267280101
267280202
267290102
267290101
267310202
267310203
267310402
267350203
267350305
267360101
267380102
267420207
267440101
267500103
267530101
267540101
267560101
267580201
267590102
267590202
267600101
267600201
267600301
267600401
267610101
267610103
267620101
267620201
267670102
267670202
267680102
267690101

267690201
267720202
267740102
267740202
267750101
267750201
267770103
267770203
267780201
267780301
267780401
267810202
267810301
267810303
267860101
267870101
267880101
267890103
267890202
267890203
267900101
267940202
267940301
267960102
267990101
268000102
268000202
268010101
268020202
268020302
268030101
268100102
268150101
268170103
268170203
268210102
268230101
268240101
268290101
268300101
268470102
268470202
268520101
268530101
268540101
268540103
268590201
268670101
268710201
268790102

268810103
268820101
268880101
268890101
268890201
268890301
268890401
268920105
268920205
268980103
269010105
269060102
269060202
269070101
269120105
269120206
269140105
269150101
269200601
269230103
269230203
269240103
269240203
269250203
269250303
269250403
269250503
269270103
269270104
269270102
269300101
269300301
269310204
269330101
269370101
269380101
269410103
269410203
269410303
269410403
269420101
269430101
269470201
269470401
269560101
269570102
269570202
269650202
269690102
269690202

269700101
269700401
269700701
269720202
269750101
269780201
269780301
269810102
269810202
269870106
269870209
269890202
269890201
269950104
269950204
269950304
269970101
269970201
269970401
269970606
269970611
269970616
269980101
269990202
270000102
270010201
270010301
270020101
270090101
270110101
270120101
270160202
270160501
270160601
270200204
270240101
270320102
270340101
270350103
270350203
270350303
270350403
270360101
270410101
270460101
270500101
270510101
270520201
270520301
270530201

270530301
270570103
270570203
270600201
270620101
270640101
270680101
270730101
270760102
270780102
270780202
270830108
270840101
270910101
270930101
270940203
271020101
271030107
271030207
271030307
271110103
271150204
271150304
271160203
271160302
271160303
271280101
271290101
271300103
271300106
271310103
271400101
271400201
271430101
271450101
271470105
271470205
271470301
271470305
271500101
271570202
271600101
271610101
271620101
271630102
271670103
271670203
271670303
271670403
271670503

271770303
271780101
271780201
271830103
271830102
271880102
271880202
271890201
271890202
271900102
271910203
271950103
271950203
271980103
271980203
271980303
272020101
272050104
272050105
272050102
272050103
272110103
272120104
272120204
272120304
272120404
272140103
272140104
272150101
272160101
272160102
272180101
272190201
272190202
272210203
272220305
272280204
272280303
272280403
272280506
272280604
272280702
272290204
272290303
272290403
272290506
272290604
272310101
272310102
272310103

272310202
272310203
272310205
272310301
272310302
272310304
272310401
272310402
272310404
272310502
272310507
272320102
272320104
272320201
272320203
272320303
272320402
272320404
272320501
272320504
272330202
272330301
272330401
272330403
272330502
272330506
272330601
272330604
272340101
272410103
272410203
272410201
272430101
272450101
272450102
272450201
272450202
272470101
272480101
272480201
272480301
272480302
272480401
272480402
272490101
272510202
272540101
272550104
272560101
272590101

272590201
272620101
272630201
272630301
272640103
272650103
272650102
272660101
272710101
272720111
272750101
272750201
272780101
272800401
272800402
272850112
272850212
272850412
272850509
272870101
272870201
272890204
272890304
272890404
272900204
272900206
272900304
272900306
272900404
272900406
272910101
272910201
272950104
273010103
273010105
273010205
273080102
273100101
273110201
273180102
273180202
273210302
273220103
273250101
273260103
273260203
273260303
273260403
273260503
273260603

273260904
273261004
273270101
273340102
273340202
273370201
273420101
273430101
273450101
273450102
273470101
273490101
273500108
273510202
273510207
273560102
273580201
273580301
273580401
273580501
273580601
273590101
273590201
273590301
273620103
273800102
273820101
274000202
274040101
274040301
274100102
274100202
274160201
274220101
274250102
274250202
274260101
274280101
274290501
274310102
274320104
274330101
274340102
274350102
274350201
274400101
274400201
274400301
274400401
274440102

274450107
274460101
274460201
274460301
274530101
274530201
274530301
274530401
274560202
274560301
274580103
274590102
274590202
274590302
274590402
274610103
274630101
274640101
274670104
274750102
274790101
274810103
274880101
274900102
274930104
274930204
274930304
274940103
274940101
274940104
274960110
275000101
275010102
275010101
275030103
275030203
275100101
275100201
275150101
275150201
275150301
275150401
275150601
275190101
275240201
275240301
275240401
275240501
275240601
275480102

275540101
275580102
275590101
275590201
275590301
275610106
275620103
275620203
275680101
275680201
275730101
275730201
275740105
275740205
275750401
275750501
275810101
275810103
275830105
275850101
276100201
276100202
276190201
276200102
276290101
276290201
276380203
276380303
276390203
276390303
276490102
276510101
276510201
276580101
276610101
276610201
276610301
276610401
276740101
276750103
276750203
276870203
276890103
276910101
276920101
276950401
276990101
276990201
277000101
277000201

277010201
277010301
277020101
277030302
277040201
277060101
277060201
277100101
277130102
277130202
277170201
277190101
277250103
277250102
277260101
277320107
277320207
277320307
277320407
277340101
277340107
277400101
277400102
277480101
277480107
277490102
277490101
277550102
277620101
277650101
277670101
277680202
277680302
277680402
277790201
278010101
278020102
278040201
278040301
278060205
278070102
278070204
278070301
278070303
278100101
278100102
278100201
278110101
278110201
278110301

278110401
278130101
278130104
278140101
278140201
278140301
278170101
278240103
278280105
278320102
278470102
278570101
278700101
278700102
278700103
278850101
278910104
278910101
278920101
278920201
278920301
279040801
279040901
279041001
279041101
279041201
279041301
279041701
279042001
279042101
279050103
279060206
279060306
279070104
279070204
279080104
279080204
279090104
279090203
279090204
279190101
279220101
279260201
279330101
279370102
279370202
279370302
279380102
279380202
279380302

279420101
279550101
279550201
279550301
279550401
279600102
279610101
279650101
279850103
279850203
279880203
279920102
279950101
279960202
279980201
279990302
279990402
280090104
280100103
280100112
280100203
280100212
280140101
280150104
280200103
280200203
280230101
280230104
280310103
280400101
280460102
280460202
280470102
280470202
280550101
280600103
280660101
280670101
280730103
280780101
280780201
280800101
280820201
280980103
280980105
280980101
280980203
281020101
281170101
281220101

281230101
281230201
281240201
281240302
281290101
281300101
281300201
281310102
281310202
281400103
281400101
281400102
281410101
281410201
281410301
281430302
281430402
281450201
281450301
281470102
281470202
281470301
281470501
281480102
281480202
281490101
281500101
281500301
281510202
281510302
281510402
281510502
281510602
281510802
281511101
281511102
281540101
281540102
281580101
281610103
281610203
281650102
281650203
281680201
281690103
281880205
281910101
281960102
282090101
282100103

282130101
282130201
282150106
282150206
282350102
282350103
282350202
282350203
282390102
282460101
282460201
282480101
282480201
282610101
282800201
282800301
282830104
282830105
283010101
283010201
283320104
283400101
283400102
283410101
283430501
283630102
283630202
283640201
283680103
283680203
283690101
283690102
283690103
283710101
283720101
283720201
283730101
283730103
283740101
283740204
283740304
283790101
283790202
283880101
283980101
284020104
284160103
284160203
284160303
284200101

284210103
284210203
284330102
284380101
284380201
284390103
284400101
284400201
284400302
284440103
284700101
284700102
284760101
284760102
284770101
285040102
285050102
285060104
285130102
285210101
285240106
285240102
285240202
285240206
285250103
285260101
285260201
285320101
285630101
285640102
285690106
285690107
285700101
285700201
285700202
285700301
285700302
285700402
285700601
285700701
285750102
285950202
285950302
285950402
285950502
285950602
285950702
285950802
286010102
286040102

286040202
286300101
286300201
286440102
286460101
286490101
286730103
286740103
286740203
286770201
286870201
286890112
286890312
286890412
286920101
286950102
286970104
287070101
287070201
287070301
287100104
287110101
287120101
287160103
287160105
287160101
287160102
287170101
287190102
287230101
287230201
287780101
287800104
287810101
287870201
287870301
287940101
287950101
288240101
288240201
288250102
288250202
288290103
288320102
288350103
288460101
288460202
288460301
288460401
288550101

288770102
288770103
289040101
289260102
289260201
289350101
289350201
289350301
289460301
289470204
289470405
289470604
289471104
289890103
289890301
289920102
289930102
289960103
290000102
290450102
290950101
290960101
290960103
290960201
290960203
290960301
290970101
290970201
291340106
291350103
291450101
291630101
291940102
291940202
291940302
291940402
292110204
292110304
292140303
292630102
292730103
292990202
293020101
293020201
293030101
293500102
293500202
294030102
294030101
900030101

900030201
900030301
900030401
900070101
900070301
900080101
900100101
900110101
900130101
900140101
900190101
900240201
900270101
900280101
900290101
900310101
900320101
900330101
900410101
900420101
900440101
900460201
900480101
900510101
900560101
900580101
900610101
900640101
900650102
900650201
900650301
900660101
900680101
900720101
900750101
900780101
900800101
900810101
900820101
900830101
900840101
900860101
900890101
900910102
900950102
900990101
901000101
901040101
901080101
901110101

901130101
901160101
901180101
901230101
901240101
901260101
901260201
901270101
901300101
901350101
901370102
901390101
901400101
901410101
901420101
901440101
901440201
901490101
901500101
901530101
901540102
901570101
901590101
901600103
901700101
901740101
901740201
901740302
901830101
901850102
901900101
901910101
901940101
901970101
901980101
902010101
902030101
902050101
902090101
902110101
902120101
902140201
902150101
902190101
902220102
902240103
902260101
902310101
902320201
902320301

902380101
902400101
902410101
902410201
902420103
902420102
902460201
902500101
902520101
902530101
902550101
902560101
902590101
902590202
902600201
902610101
902620101
902630102
902630201
902640202
902680101
902690101
902700101
902720101
902730101
902760101
902770101
902780102
902840101
902850101
902860201
902880101
902900101
902940101
902940201
902940301
902960101
902960102
902980102
903000101
903080101
903110101
903120101
903150103
903150102
903160103
903160102
903180101
903190101
903200101

903210101
903220101
903230101
903250101
903260101
903330102
903330101
903340101
903350103
903360101
903370101
903420101
903420102
903530102
903530101
903600101
903610101
903640101
903660101
903710101
903720101
903750101
903760103
903760202
903760301
903790102
903800101
903810201
903820101
903830101
903830201
903840101
903900101
903920101
903980101
904020101
904090101
904120101
904140101
904150101
904170101
904180201
904200101
904220101
904230101
904250201
904310101
904340101
904350101
904430101

904440101
904440201
904460201
904520101
904550101
904590101
904590201
904640101
904660101
904710101
904780101
904790102
904930101
904970101
905000101
905010101
905060101
905080101
905130101
905130201
905140101
905150101
905170101
905210101
905250101
905260101
905280101
905290101
905300101
905320101
905340101
905350101
905410101
905470101
905520101
905540102
905560101
905570101
905590101
905610101
905610201
905630101
905650101
905650201
905670101
905670201
905710101
905740101
905810101
905850101

905910101
905940101
907330101
907380101
907400101
907480101
907490101
907740101
907780101
907830101
907930101
908000102
908000101
908030101
908070101
908110101
908200101
908210102
908250101
908270101
908280101
908330101
908350101
908360101
908390101
908400101
908440101
908460101
908480101
908500101
908520101
908590101
908600101
908610101
908610201
908630101
908640101
908650101
908670101
908690101
908700101
908730101
908740101
908750101
908800101
908840101
908850101
908870101
908880101
908890101

908900101
908920101
908950101
908970101
908980101
909010101
909030101
909050101
909070101
909080101
909090101
909120101
909160101
909190101
909200201
909250101
909310101
909320101
909330101
909360101
909400101
909440101
909470101
909570101
909580101
909590101
909600101
909630101
909670101
909710101
909730101
909760101
909770201
909780201
909790201
909810202
909830101
909840101
909860101
909880101
909880201
909910101
909930101
909940101
909960101
909970101
909970102
909980101
909990102
909990101

910000101
910010101
910020101
910030101
910040101
910050101
910060101
910070101
910080101
910090101
910090201
910090301
910100101
910110101
910120101
910120102
910170101
910190101
910200101
910220101
910230101
910240101
910260101
910270101
910280101
910290101
910330101
910340101
910350101
910360101
910380101
910380201
910390101
910410101
910410102
910420101
910430101
910450101
910460101
910470101
910480101
910510101
910520101
910530101
910540101
910550101
910570101
910590101
910600101
910640101

910660101
910670101
910680101
910690101
910710101
910710102

Ονομασία μορφή περιεκτικότητα συσκευασία
ANTIVOM 8MG/TAB BTX50(BLISTERS)
ANTIVOM 8MG/ML FLX30ML
ANTIVOM 16MG/TAB ΒΤΧ50(BLIST 5X10)
ΑΛΓΚΟΝ (400+200+50)MG/TAB BTx16(BLIST2x8)
AKINETON 5MG/1ML AMP BTx5AMPx1ML
AKINETON 2MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)
AKINETON 4MG/TAB BTx50
AMINOPHYLLINE/COOPER 250MG/10ML AMP BTX10AMPX10ML
BISOLVON 8MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20))
BISOLVON 8MG/5ML FL x 250 ML
BETNOVATE-C 0,1%+3% (W/W) TUBX25G
BUSCOPAN 10MG/TAB BTx20 (BLIST.1x20)
BUSCOPAN 10MG/TAB BTx40 (BLIST 2 x 20)
BUSCOPAN 20MG/1ML AMP BTx6AMPx1ML
BUSCOPAN 7.5MG/SUP BTX6 (FOIST 2X3)
BUSCOPAN 10MG/SUP BTX6 (FOIST 2X3)
HEPARIN/LEO 25000IU/5ML VIAL VIALX5ML(BTX10VIALS)
ENDOXAN 50MG/TAB BTX50[BLIST(ALUM/PVC
ENDOXAN 500MG/VIAL BTX1 VIAL
ENDOXAN 1000MG/VIAL BTx1VIALS
CELESTONE CHRONODOSE (3+3)MG/1 ML VIAL BTx1VIALx1ML
DAONIL 5MG/TAB ΒΤx30(BLISTER 2x15)
DESFERAL 500MG/VIAL BTX10VIAL
EVATON-T BTX1AMPX10ML
EVATON B12 (10+5+0,125)MG/5ML BT x FL x 120 ML
EVATON B12 BTX5AMPX5ML
FUROLIN 100MG/TAB ΒΤΧ30 (ΣΕ BLISTER)
HYDERGINE 1MG/ML FLX15ML
ISOPTO-CARPINE 4% FLx15ML
ISOPTO-CARPINE 2% (W/V) FLx15 ML
LOMUDAL 2% FLx10 ML
MAXIDEX 0,1% FLX5ML
MANNITOL/FRESENIUS 20% BOTTLEx500 ML
NORGESIC (450+35)MG/TAB ΒΤx30
NORFLEX 100MG/TAB BTx20(BLIST1x20)
NORFLEX 60MG/2ML AMP BTx6AMPSx2ML
PRIMPERAN 10MG/2ML AMP BTX6AMPX2ML
PRIMPERAN 10 MG/SUP ΒΤΧ5
PRIMPERAN 5MG/5ML FLX125ML
PRIMPERAN 10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)
PRIMPERAN 20MG/SUP ΒΤΧ5
PHENYLEPHRINE/COOPER 5% FLx10ML
PHENYLEPHRINE/COOPER 10 % FLx10ML
PILOCOLLYRE 1% FLX10ML
PILOCOLLYRE 2% FLX10ML
PENTOTHAL 1G/VIAL BTx10 VIALS
OTRIVIN 0,1% TUBX10G
OTRIVIN MOISTURISING FORMULA 0,1%w/v(0,14mg/dose) FLx10ML(71 DOSES
OTRIVIN (MOISTURISING FORMULA) 0,05% (W/V) BOTTLE X10ML

OTRIVIN MOISTURISING FORMULA 0,1%
W/V BOTTLE X10ML
OTRIVIN (MOISTURISING FORMULA) 0,1% (W/V) BOTTLEX10ML
XYLOCAINE 2% (20MG/ML) BTx5VIALSx50ML
XYLOCAINE 2% W/W TUBx30G
XYLOCAINE 10% W/V FLx50ML(500 DOSES)
SULFANICOLE 0.5%+10% BTX1BOTTLEX10ML+1
STUGERON 75MG/CAP ΒΤx20 (BLISTERS2x10)
STUGERON 25MG/TAB ΒΤx50 (BLISTERS5x10)
STUGERON 75MG/ML FLx20ML
TRANSAMIN 250MG/CAP BTx50 CAPS
TRANSAMIN 500MG/5ML AMP BTx10AMPx5ML
TRIVIMINE 125MG+125MG+125MCG/TAB ΒΤΧ30(BLIST 3X10)
FERRUM HAUSMANN 50MG/5ML FLX125ML
FERRUM HAUSMANN 50 MG/ML FLX30ML
FERRUM HAUSMANN 100MG/5ML VIAL-ORAL ΒΤΧ10VIALS μιας δόση
FERRUM HAUSMANN 100MG/TAB ΒΤΧ30(BLIST 3X10)
DISPERSADRON-C 0,5%+0,1% (W/V) FL x 10 ML
STREPSILS (HONEY+LEMON) (1,2+0,6)MG/LOZ ΒΤx24(BLIST2x12)
STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) (1,2+0,6)MG/LOZ BTx16(BLIST 2x8LOZ)
STREPSILS (CLASSIC) (1,2+0,6)MG/LOZ BTx24(2BLISTx12LOZ)
COOL-STREPSILS COOL (1,2+0,6)MG/LOZ BTx24(BLIST 2x12LOZ)
STEDON 10MG/2ML AMP BTX6AMPX2ML
STEDON 10MG/TAB ΒΤΧ30 (ΣΕ BLISTERS)
STEDON 5MG/TAB BTX30 (ΣΕ BLISTERS)
STEDON 2MG/TAB BTX30 (ΣΕ BLISTERS)
ALGESAL SURACTIVE 10%+1% (W/W) TUBx100 G
RESOFERON 125(37)MG/TAB ΒΤΧ50(BLIST 5 X 10)
FLORISAN (10+5)MG/TAB BTX24(BLIST1X24)
OSPEN 400000 IU/5ML FLX60ML
OSPEN 1500000 IU/TAB BTx12 (BLIST 3x4)
LANOMYCIN 250MG/2ML AMP BTx 1 AMP x 2 ML
LANOMYCIN 500MG/2ML AMP BTX10AMPX2ML
APOBACYN (3350IU+250IU)/G TUBx10G
BETASERC 8MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)
CATALIN 0.005% BTX1TAB+1FLX15ML(SOL
DICLOCIL 500MG/VIAL(I.V.) BTX1VIAL
DECA DURABOLIN 50MG/1ML AMP ΒΤ x 1 AMPx 1ML
EVIOL 100MG/CAP ΒΤx 20 (BLIST 2x10)
FENTANYL/JANSSEN 0,5MG/10ML AMP BTx5 AMPx10 ML
FENTANYL/JANSSEN 0,05MG/1ML AMP BTx5 AMPx1 ML
INDERAL 40MG/TAB ΒΤx30 (BLIST 1x30)
INDERAL 80MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14)
KENACOMB 0,1%+0,25%+100KU/G TUBx25 G
SOLDESANIL 2MG/ML FLx10 ML
PENTREXYL 500MG/CAP ΒΤΧ12(BLIST 3X4)
PENTREXYL 500MG/VIAL BTX1VIAL+2ML SOLV
PENTREXYL 1000MG/VIAL BTX1VIAL
PENTREXYL 1G/TAB ΒΤΧ12
BRUFEN 600MG/TAB ΒΤΧ24(BLIST 3X8)
BRUFEN 200MG/TAB BTX30(BLIST3X10)

BRUFEN 400MG/TAB BTX24(BLIST3X8)
DEXACOLLYRE 0.1% FLX5ML(ΣΤΑΓ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ
KAOSYL 4% FLX10ML
INTRALIPID 20% BAGX100ML
INTRALIPID 20% BAGX250ML
INTRALIPID 20% BAGX500ML
SINEQUAN 25MG/TAB ΒΤΧ30 (BLIST 3X10)
XYLOCAINE ADRENALINE 2%+1:200000 BT x 5 VIALS x 50ML
ZYLAPOUR 300MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
ANGORON 200MG/TAB BT x 30 (BLIST 3x10)
ANGORON 150MG/3ML AMP BTX6AMPX3ML
MINITRAN (10+2)MG/TAB ΒΤ x 50 (BLIST 5x10)
MINITRAN (10+4)MG/TAB ΒΤ x 50 (BLIST 5x10)
MINITRAN (25+4)MG/TAB ΒΤ x 50(BLIST 5 x10)
MINITRAN (25+2)MG/TAB ΒΤx50(BLIST 5x10)
GUTTALAX 7,5MG/ML FLx15 ML
BETADINE 10% FLX240ML
BETADINE 10% FLX30ML
BETADINE 10% TUBX210G
BETADINE 10% TUBX30G
BETADINE 1% FLX240ML
BETADINE 10% FLX240ML
BETADINE 7.5% FLX1000ML
BETADINE 7.5% FLX100ML
BETADINE 10% FLX8ML
BETADINE 4% FLX100ML
BETADINE 5% TUB X 30G
MEGA-CALCIUM SANDOZ 1000Ca++MG/TAB BTx20
SOPA-K 1.56G/5ML FLX200ML
RESCUVOLIN 15MG/TAB ΒΤx10
RESCUVOLIN 10MG/ML BTx1 VIALx10 ML
RESCUVOLIN 10MG/ML BTx1 VIALx20 ML
RESCUVOLIN 10MG/ML BTx1 VIALx5 ML
SOPALAMIN-3B (250+125+0,250)MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
ALOPERIDIN 2MG/ML FLx15 ML
ALOPERIDIN 10MG/ML FL x 15 ML
ALOPERIDIN 1MG/TAB ΒΤx30 (BLISTERS)
ALOPERIDIN 2MG/TAB ΒΤx30 (BLISTERS)
ALOPERIDIN 5MG/TAB ΒΤx20 (BLISTERS)
ALOPERIDIN 10MG/TAB ΒΤx 20 (BLISTERS)
ALOPERIDIN 20MG/TAB ΒΤ x 20( BLISTERS)
ALOPERIDIN 5MG/1ML AMP BTx 5 AMPS x 1ML
ALOPERIDIN 50 MG/1ML AMP BTx 1 AMP x 1 ML
ALOPERIDIN 150MG/3ML AMP BTx1 AMPx3 ML
OPINO 10+10MG/G TUBx100G
ANAFRANIL 75MG/TAB ΒΤΧ20 (BLIST 2x10)
ANAFRANIL 25mg BTX30(3BL.X10)
ANAFRANIL 10MG/TAB ΒΤΧ30 (BLIST 3x10)
ANAFRANIL 25MG/2ML AMP BTx10AMPSx2ML
ERYTHROCIN 500MG/TAB ΒΤx12 (BLIST 3x4 )

ERYTHROCIN 250MG/5ML FLx100 ML
ERYTHROCIN 500MG/5ML FLx60 ML
GARAMYCIN 80MG/2ML BTx1 VIALx2 ML
GARAMYCIN 0,3% FLx5 ML
VENORUTON 300MG/CAP BTx 20 (BLIST 2 x10)
VENORUTON 1000MG/TAB BTx 30 (TUB 2 x 15)
CATAPRESAN 0,150MG/TAB BTx30 (BLIST.2x15)
CATAPRESAN 0,150MG/TAB BTx30 (BLIST.3x10)
CATAPRESAN 0.150MG/1ML AMP BTX5AMPX1ML
GASTROGRAFIN 66%+10% (W/V) FL x 100 ML
CHOLEDYL 400(256)MG/TAB BTX30 (BLIST.3X10)
CHOLEDYL 62,5(40)MG/5ML FL x 200 ML
CHOLEDYL 100(63.65)MG/5ML FLX200ML
SOLUVIT BTx10 VIALS x 10 ML
FENISTIL 0,1% (W/W) ΤΒx30 G
FENISTIL 1MG/TAB ΒΤx20 (BLIST 2x10)
FENISTIL 0,5MG/5ML FLx100 ML
FENISTIL 4MG/4ML AMP BTx5x4ML AMP
FENISTIL 0,1% (W/V) FLx8 ML
FENISTIL 1MG/ML BT x 1 FL x 50 ML
KONAKION 10MG/1ML AMP ΒΤ x 5 AMPS x 1 ML
FUCIDIN 2% TUBX15G
FUCIDIN 500MG/VIAL BTX1VIAL+1VIALX10ML
FUCIDIN 2% TUB X 15G
FUCIDIN 250MG/5ML FLx90ML
FUCIDIN 250MG/TAB BTx12
FUCIDIN 1% TUBX5G
FUCIDIN 30MG/TE 100 cm^2 BT x 10 ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ
FUCIDIN 1% W/W (1 Δόση) BTX12PLAST.UN.X0.2G
DEPON 500MG/TAB BTx20(BLIST2x10)
DEPON 500MG/TAB ΒΤ x 10
DEPON 200MG/SUP ΒΤx6 (σε FOILS)
DEPON 600MG/SUPP ΒΤx6 (σε FOILS)
DEPON 120MG/5ML FLx150ML
DEPON MAXIMUM 1G/TAB BTx TUB x 8 TAB
DEPON (ODIS) 500MG/TAB BTx16
VIBRAMYCIN 100MG/TAB ΒΤΧ8 (BLIST.1X8)
VIBRAMYCIN 50MG/5ML FLX60ML
STELAZINE 2MG/CAP ΒΤΧ20
STELAZINE 10MG/CAP ΒΤΧ20
STELAZINE 15MG/CAP ΒΤΧ15
STELAZINE 5MG/TAB BTX20
NEOSTIGMINE /COOPER 2.5MG/1ML AMP BTX50AMPX1ML
DALACIN C 600MG/4ML AMP BTx1AMPx4ML
DALACIN C 1% FLX30ML
DALACIN C 1% (W/V) FLx30ML
DALACIN C 2% (W/W) TUB x 40G
DALACIN C 300MG/CAP ΒΤx16(BLIST 2x8)
DALACIN C 1% (W/W) TBX30G
ADELCORT 5MG/TAB ΒΤΧ10

VITORANGE 1000MG/SACHET BTx10SACHx5G
VITORANGE 1000MG/TAB BTx12 (FOIST 3x4)
MADECASSOL 2% FLX10G
MADECASSOL 2% FLX2G
MADECASSOL 1% TUBX10G
D.T.VAX (ΑDULTS) (ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟΥ ΕΜΒΟΛ.ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ,ΤΕΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ)
LARGACTIL 100MG/TAB BTx100(BLIST 10x10)
NEO-PRIPHEN (0,05%+0,25%+0,1%+0,005%) FLx15 ML
DOGMATYL 200MG/TAB BTx12
DOGMATYL 25MG/5ML FLX125ML
DOGMATYL 100MG/2MLAMP BTX6AMPX2ML
DOGMATYL 50MG/CAP BTX24(BLIST2Χ12)
EPANUTIN 100MG/CAP ΒΤ Χ 100
EPANUTIN 250 (229,95)MG/5ML BT x 5 AMP x 5 ML
EPANUTIN 30MG/5ML BTx1 (FLx125ML)
SEPTRIN (400+80)MG/5ML FLx100 ML
TANTUM 0,5% W/W TUBX50G
TANTUM 0,15% (W/V) FL x 250 ML
NOPAR 4MG/ML FLX15ML
BACTRIMEL (400+80)MG/5ML(FORTE FLx100 ML
BACTRIMEL (800+160)MG/TAB F0RT BTx10 (BLIST 2x5)
BACTRIMEL (400+80)MG/5ML AMP BTx5 AMPSx 5ML
DIPHENAL (100+25)MG/TAB BTx20(BLISTERS 2x10)
DIPHENAL (100+50)MG/TAB ΒΤx20(BLISTERS 2x10)
DIHYDERGOT 2,5MG/TAB BTx30(BLIST2x15)
TERRAMYCIN WITH POLYMYXIN 3%+10000 IU/G Κουτί με πλαστικό
TERRAMYCIN WITH POLYMYXIN 3%+10000 IU/G
PENSORDIL 5MG/TAB BTX40(BLIST2X20)
PENSORDIL 10MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
PIRIUM 4MG/TAB BTx25 (BLIST 1x25)
DOLAL 125MG/5ML FLX100ML
DOLAL 150MG/SUP BTX6(ΣΕ FOIST)
DOLAL 250MG/SUPP BTX6(ΣΕ FOIST)
SYNALAR SIMPLE 0,2% TUB x 15 G
SYNALAR SIMPLE 0,01% TUB x 15 G
METHOTREXATE/PFIZER 1000MG/40ML 1 BOTTLEx40 ML
METHOTREXATE/PFIZER 2,5MG/TAB ΒΤx100
SINTROM 4MG/TAB ΒΤΧ20(BLIST 2X10 )
DUPHALAC 3,335G/5ML FLx300 ML
TEGRETOL 200MG/TAB ΒΤΧ50(BLIST5X10)
TEGRETOL 100MG/5ML FLX250ML
TEGRETOL 200MG/TAB ΒΤx50(BLIST5x10)
TEGRETOL 400MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
HYGROTON RESERPINE (50+0,25)MG/TAB ΒΤx20 (BLIST 2x10)
HYGROTON 50MG/TAB ΒΤΧ20(ΣΕ BLISTERS)
TITRALAC (180+420)MG/TAB BTx60(ΣΕ BLISTER)
VOMEX-A 100MG/2ML AMP BTx5AMPx2ML
VOMEX-A 16,50MG/5ML FLx100ML
KLOREF (1035+675)MG/TAB ΒΤΧ30(ΣΕ ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ)
NEUROBION 100+100+1MG/3ML AMP BTX3AMPX3ML

NEUROBION (100+200+0,2)MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
AEROLIN 2MG/5ML FL x 150 ML
AEROLIN 100MCG/DOSE ΣΥΣΚΕΥΗ 200 ΔΟΣΕΙΣ
AEROLIN 200MCG/DOSE Ταινια x60 BLISTERS
AEROLIN NEBULES 2.5mg/2.5ML AMP (SD) BTx20(AMP.ΠΛ.x2,5 ML
AEROLIN NEBULES 5mg/2.5ML AMP (SD) BTx20[AMP.ΠΛ.x2,5 ML
NUJOL 100% FLX240ML
VISKEN 5MG/TAB ΒΤx30 (BLIST 2x15)
VISKEN 15MG/TAB ΒΤx14 (σε BLISTERS)
CELESTODERM-V 0,1% TUBx15G
CELESTODERM-V 0,1% TUBx30G
CELESTODERM-V 0,1% TUBx15G
CELESTODERM-V 0,1% TUBx30G
MITROTAN 0.2MG/1ML AMP BTX6AMPX1ML
MITROTAN 0.2MG/TAB BTX25(BLIST1X25)
LASIX 40MG/TAB ΒΤx12 (BLIST 1x12)
LASIX 20MG/2ML AMP BTx5 AMPx2 ML
HIBITANE 0,5% (W/V) FLx500ML
HIBITANE 5% FLx500ML
HIBITANE 4% (W/V) FLx1000ML
IREMOFAR 25MG BTX30
IREMOFAR 10MG/5ML FLX150ML
ROVAMYCINΕ 1500000 IU/TAB BTX12 (BLIST.2X6)
SOLU-CORTEF 250MG/VIAL BTx1 VIAL+ 2 ML
SOLU-CORTEF 250MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(2ML)
SOLU-CORTEF 500MG/VIAL ΒΤx1ACT-O-VIAL(4ML)
PONSTAN 500MG/TAB ΒΤx15 (BLISTERS)
PONSTAN 50MG/5ML FLx125 ML
PONSTAN 500MG/SUP ΒΤx8
CHLORANIC 1G/VIAL BTx1VIAL
HEMERAN 1% TUBX150G
HEMERAN 1% TUBx30G
ORNADE-2 (4+50)MG/CAP ΒΤΧ8
THYROHORMONE 0.1MG/TAB ΒΤΧ100
THYROHORMONE 0.2MG/TAB ΒΤΧ100
ALUDROX (307+103)MG/5ML FL x 300 ML
ALUDROX (233+83,46)MG/TAB BTx60(BLIST 6x10)
ASPIRIN 500MG/TAB ΒΤΧ20(BLIST2X10)
ASPIRIN 100MG/TAB ΒΤx20(BLIST2x10)
ASPIRIN "EC" 300MG/TAB ΒΤx30(BLISTERS)
ASPIRIN "EC" 100MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
ATARAX 25MG/TAB ΒΤΧ25
ATARAX 100MG/2ML AMP BTx6 AMPx2 ML
ATARAX 100MG/TAB ΒΤ x30(BLIST 2 x 15)
ATARAX 10MG/5ML FLx150 ML
ROMIDON 75MG/2ML AMP BTx 5 AMPSx2 ML
MAALOX (200+114) MG/5 ML FLx500 ML
LYSOPAINE BTX20
EFFORTIL 7.5MG/G FLX15G
NITRONG 2,6MG/TAB BTX30(BLIST2X15)

NITRONG 5MG/24HRS(7 CM2) BTx30
NITRONG 10MG/24HRS (14 CM2) BTx30
PERSANTIN 75MG/TAB BTX30 (BLIST.2X15)
BESIX 250MG/TAB ΒΤx10(BLIST 1x10)
PLAQUENIL 200MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
DISIPAL 50MG/TAB ΒΤ x 50
SEPTOBORE 0.1%+1% FLX10ML
DRACANYL 0,5MG/DOSE FLx0,1G(200 DOSES)
GLUCOPHAGE 850MG/TAB BTx30 (σε φιαλίδιο)
GLUCOPHAGE 1000MG/TAB BT x 30 TABS
AQUASOL A+D (40000+8000)IU/ML FLX15ML
ALDOMET 250MG/TAB ΒΤΧ30
ALDOMET 500MG/TAB BTX30(BLISTERS3X10)
NITROLINGUAL 25MG/25ML AMP BTx10AMPx25ML
NITROLINGUAL 50MG/50ML VIAL BTx1VIALx50ML
NITROLINGUAL 0.40MG/DOSE FLX200DOSES(11.2G)
TESTOVIRON 250MG/1ML AMP BTx1 AMPx1 ML
SIMECO MINT FLAVOUR (25+282+85)MG/TAB BTX60(BLIST 4X15)
SIMECO MINT FLAVOUR (25+282+85)MG/TAB BTX60(FOIST 6X10)
SIMECO (25+215+80)MG/5ML FLX300ML
NOZINAN 25MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
ISTAMEX 4MG/TAB ΒΤx20
PHARMATON GERIATRIC ΒΤx30(BLIST 3x10)
METHERGIN 0.125MG/TAB BTX25(BLIST1X25)
PREZOLON 25MG/1ML AMP BTX3AMPX1ML
PREZOLON 5MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
DUROBION 500MG/10ML AMP(ORAL) BTX20AMPΧ10ML
DIANICOTYL 100MG/TAB BTX100(10BLISTX10)
ISOPTIN 5MG/2ML AMP BTx5AMPx2ML
ISOPTIN 240MG/TAB BTx20
ISOPTIN 40MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
ISOPTIN 80MG/TAB BTx20(BLIST2x10)
ISOPTIN 120MG/TAB BTx20(BLIST2x10)
DIPIPERON 40MG/TAB ΒΤΧ20
PREGNYL 1500IU/AMP (IM) BTx 3AMP+ 3AMPx 1ML
PREGNYL 5000IU/AMP (IM) BT x 1 AMP + 1 AMP x
PREGNYL 5000IU/AMP (IM) BTx3 AMP+3 AMPx1ML
OASIL 15MG/CAP BTX20
LEUCOVORIN/PFIZER 200MG/20ML VIAL BTx1 VIAL
CETAVLON 0.5% TBX25G
CETAVLON 20% FLX500MLX20%
CETAVLON 0,5% BTLX500ML
SUPRANITRIN 2.5MG/CAP ΒΤΧ30(BLISTER 3X10)
SAROTEN 25MG/CAP BTx20 (STRIPS 2x10)
SAROTEN 75MG/CAP BTx20 (STRIPS 2x10)
SAROTEN 25MG/TAB BTx50(STRIPS 5x10)
SAROTEN 10MG/TAB BTx50 (STRIPS 5x10)
BLEOCIN 15MG/AMP ή VIAL BTX1 VIAL
MUCOMYST 200MG/5ML FL x 120 ML
FERO-FOLIC-500 325(105)MG+350MC/TAB BT x 20 (BLISTER)

CAFERGOT (2+100)MG/SUP BTx5(ΣΕ BLISTER)
ZYLORIC 100MG/TAB BTX25(ΣΕ BLISTER)
MEDROL 4MG/TAB ΒΤx50 (BLIST 5x10)
MEDROL 16MG/TAB ΒΤx14 (BLIST 2x7)
BEGALIN-P (0,5G+1G)/VIAL BTx1 VIAL x 20 ML
BEGALIN-P (1G+2G)/VIAL BT x 1 VIAL x 20 ML
MICROFER 150(47)MG/CAP BTX30 ΣΕ BLISTER
PEVARYL 150 MG/SUP BT x 3
PEVARYL 1% W/W TUBx78G+16 APPLICAT.
PEVARYL 1% W/W BTX30G
PEVARYL 1% W/W FLx30 ML
LYCITROPE 500MG/VIAL BTX1VIAL
LYCITROPE 500MG/VIAL BTX20VIALSX500MG
STAPHYCLOX 500MG/VIAL BTX1VIAL
MUSCO-RIL 4MG/2ML AMP BTX10AMPX2ML
MUSCO-RIL 4MG/CAP BTx20 (BLIST 2x10)
MUSCO-RIL GEL.EXT.US 0.25% TUBX40G
MILK OF MAGNESIA 425MG/5ML FLX340ML
SAOCIN-D 0,1% + 0,5% BTXTUBX20G
RHINOLEX 3% TUBx10G
REUMACID 25MG/CAP ΒΤx30 (BLIST 3x10)
REUMACID 100MG/SUP ΒΤx6
PEPSAMAR 400MG/TAB ΒΤ x 50
PAROTICIN EA. SOL FL x 10ML
PHENERGAN 2% TUBx30G
PRIMOLUT NOR 5MG/TAB ΒΤx20 (BLISTERS)
THYROSTAT 5MG/TAB ΒΤx100
ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ 0,6G/SUP ΒΤx10
ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ 1,2G/SUP ΒΤx10
ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΖΑΡΜΠΗ 2,4G/SUP ΒΤx10
ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ 2,1G/DOSE(2,5ML) BTx2FLx2,5 ML
ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ 1,8G/DOSE(2,5ML) BTx2FLx2,5ML
PROCTO SYNALAR-N 0,01%+2% TUB x 15 G
PROCTO SYNALAR-N SUPP(0,10+40)MG/SUPP ΒT x 6
METROGYL 500MG/100ML VIAL ΒΤΧ1VIALX100ML
GARDENAL 100MG/TAB BTX20 (BLISΤ. 2X10)
FILICINE 5MG/TAB BTX30 (ΣΕ BLISTERS)
RIFADIN 600MG/TAB BTx4
ULTRA-LEVURE 50 MG/CAP ΒΤ x 20
PYRALVEX 1%+5% W/V FL x 10 ML
ATROPINE SULFATE/COOPER 1% FLX10ML
DIGOXIN/SANDOZ 0.25MG/TAB ΒΤΧ25
DUPHASTON 10MG/TAB BTx 14 (BLIST1x14))
DUPHASTON 10MG/TAB BTx20(BLIST2x10)
PROCYTHOL 5MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)
SOLU-MEDROL 40MG/VIAL BT x 1 ACT-O- VIAL
SOLU-MEDROL 40MG/VIAL BTx 1 VIAL + 1 AMP
SOLU-MEDROL 125MG/VIAL BT x 1 ACT-O-VIAL
SOLU-MEDROL 125MG/VIAL BT x 1 VIAL+ 1 AMP x
SOLU-MEDROL 500MG/VIAL BT x 1 VIAL+ 1 VIAL

SOLU-MEDROL 1000MG/VIAL BTx 1 VIAL + 1 VIAL
PANWARFIN 5MG/TAB ΒΤx20 (BLIST 2x10)
ALUPENT 20MG/TAB BTX20 (BLIST.2X10)
FLAGYL 500MG/100ML VIAL Πλαστικός Περιέκτης
FLAGYL 500MG/CAP BTX30 (BLIST.3X10)
FLAGYL 500MG/SUP ΒΤx10
PREDNISOLONE-DISPERSA 2,5% TUBx2,5G
DUSPATALIN 100MG/TAB BTX50
DUSPATALIN 200MG/CAP ΒΤx30 (BLIST 3x10)
CREON (25,000) 300MG/CAP FL x 50 CAPS
CREON 150MG/CAP FL x 50 CAPS
FORTATHRIN 75MG/CAP BTX20 (2BLISTERSX10)
MILITHIN 300MG/CAP ΒΤΧ30
NIFLAMOL 700MG/SUP ΒΤ x 8
NIFLAMOL 250MG/CAP ΒΤ x 20
BRASAN 5MG/TAB BT x 42
COLPOCIN-T 500MG/100ML VIAL BOTTLEx100 ML (P.E)
COLPOCIN-T 500MG/100ML VIAL BOTTLEx100 ML PP
COLPOCIN-T 500MG/100ML VIAL BTx1 BAGx100 ML(P.P)
DEMERGIN 0.2MG/TAB ΒΤΧ20
DEMERGIN 0,2MG/1ML AMP BTx5AMPSx1ML
THILODEXINE 0,1% FLx5ML
ARACYTIN 100MG/6ML VIAL 1VIAL+1AMPx5ML SOLV
ARACYTIN 500MG/15ML VIAL 1VIAL+1AMPx10MLSOLV
COPERCILEX 1.5% FLX75MG+FLX5ML SOLV
NIPENT 10MG/VIAL BTx1 VIAL
SYNALAR 0,25MG+5MG+10000IU/M FLx5 ML
MINOCIN 50MG/CAP ΒΤ x 24
MINOCIN 100MG/CAP ΒΤx12 (BLIST 1x12)
BETNOVATE-N 0,1%+0,5% (W/W) TUBX25G
BETNOVATE 0,1% (W/W) TUBX25G
BETNOVATE 0,1% (W/W) TUBX25G
BETNOVATE 0,1% MG/ML FLX50ML SCALP APPLIC
VAXIGRIP (ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΟ) (15+15+15)MCG/0,5ML PF.SYR (1 δόση) BT x 1 PF.SYR x
VAXIGRIP (ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ) (7,5+7,5+7,5)MC/0,25ML PF.SYR (1 δόση) BTx1 PF.SYRx 0,25
STEPHADILAT-S 20MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7)
LIDEX 0,05% W/W TUB x 10 G
MITOMYCIN-C 2MG/VIAL BT X10 VIALS
MODURETIC (5+50)MG/TAB ΒΤ x 30
FML 0,1% FLX5ML
DULCOLAX 10MG/SUP BTx10 (FOIST 2x5)
DULCOLAX 10MG/SUP BTx6 (FOIST 1x6)
DULCOLAX 5MG/TAB BTx30 (BLIST 1x30)
DULCOLAX 5MG/TAB BTx40
RYTHMOGASTRYL 20MG/CAP BTx28
X-PREP 10MG/5ML FL x 75 ML
DAKTARIN 2% W/W TUBx30G
DAKTARIN 2% W/W TUB x 78 G + 16
DAKTARIN 2% W/W FL x 30 G
DAKTARIN 2% (W/W) FLx20 G

DAKTARIN 2% W/V FL x 30 ML
DAKTARIN 2% (W/W) FL x 40 G
ZULEDINE 25MG/5ML AMP BTX10AMPX5ML
AMOXIL 250MG/5ML FLx100ML
AMOXIL 500MG/5ML FLx100ML
AMOXIL 500MG/CAP BTx18(BLIST)
AMOXIL 1g/VIAL BT X1VIAL+1AMP
AMOXIL 1G/TAB ΒΤx18 (ΣΕ FOILS)
SODIUM CHLORIDE INJECTION /FRESENIUS 0,9%W/V BAG x 100 ML
SODIUM CHLORIDE INJECTION /FRESENIUS 0,9%W/V BOTTLE x 100 ML
SODIUM CHLORIDE INJECTION /FRESENIUS 0,9%W/V BOTTLE x 1000 ML
SODIUM CHLORIDE INJECTION /FRESENIUS 0,9%W/V BOTTLE x 250 ML
SODIUM CHLORIDE INJECTION /FRESENIUS 0,9%W/V BOTTLE x 500 ML
DEXTROSE INJECTION/FRESENIUS 5% (W/V) BOTTLE x 100 ML
DEXTROSE INJECTION/FRESENIUS 5% (W/V) BOTTLE x 250 ML
DEXTROSE INJECTION/FRESENIUS 5% (W/V) BOTTLE x 500 ML
DEXTROSE INJECTION/FRESENIUS 5% (W/V) BOTTLE x 1000 ML
DEXTROSE INJECTION/FRESENIUS 10% (W/V) BOTTLE x 1000 ML
WATER FOR INJECTION/FRESENIUS 1 πλαστική φιάλη
ADRIBLASTINA 10MG/VIAL ΒΤx1FL
ADRIBLASTINA 50MG/VIAL ΒΤx1FL
ADRIBLASTINA 10MG/5ML VIAL ΒΤx1VIAL
ADRIBLASTINA 50MG/25ML VIAL ΒΤx1VIAL
HUMAN ALBUMIN/BEHRING 200G/L BT x1FLx50ML
HUMAN ALBUMIN/BEHRING 200G/L BTx1FLx100ML
ERYBROS 300MG/TAB BT X 10 (BLIST 1x10)
TAVOR 1MG/TAB ΒΤx18
TAVOR 2,5MG/TAB BTx18
ILGEM 2% FLX120ML
CELESTODERM-V WITH GARAMYCIN (0,1+0,1)% (W/W) TUBx20 G
CELESTODERM-V WITH GARAMYCIN (0,1+0,1)% (W/W) TUBx30 G
ZABYSEPT 0.02%+0.005% FLX12ML
TRITTICO 50MG/TAB ΒΤΧ30(BLIST3X10)
TRITTICO 100MG/TAB ΒΤΧ30(BLIST3X10)
TETAGAM-P 250IU/1ML AMP BTx1AMPx1ML
PRAXILENE 100MG/CAP ΒΤΧ20 (BLIST 2X10)
DOXYTREX 500MG/CAP ΒΤΧ30(BLIST 3X10)
CYCLACUR 2mg/TAB (λευκό) BTx21 (11λευκά+
LOCABIOTAL 1% (W/V) FLx5ML(Δοσομετρικό
TRASICOR 40MG/TAB BTX40(BLIST.4X10)
COUNTERPAIN 100MG + 13MG + 54MG TUBX100G
LEPONEX 25MG/TAB BTX50 (BLIST.2X25)
LEPONEX 100MG/TAB BTX50 (BLIST5X10)
SPERSALLERG 0,05%+0,04% W/V FLx10ML
LUDIOMIL 25MG/TAB ΒΤx30
LUDIOMIL 50MG/TAB ΒΤx30
LUDIOMIL 75MG/TAB ΒΤx20
EVIOL-A 50MG+25000IU/CAP BTX20(BLIST2X10)
TRANKILIUM 1MG/TAB ΒΤx20
TRANKILIUM 2.5MG/TAB ΒΤx20

EGICALM 1,8(1,0)G/VIAL BTx4 VIALSx5 ML +
EGICALM 900(500)MG/SACHET BTX20 SACHETS
EGICALM 1.8(1)G/SACHET BTx20 SACHETS
EGICALM 288(160)MG/SACHET BTX30 SACHETS
EGICALM 540(300)MG/SACHET BTx30 SACHETS
VIFAZOLIN 1G/VIAL BTX1VIAL
VERTIGO-VOMEX (120+75+30)MG/CAP BTx20
TRIVASTAL 50MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15)
DIERTINA 6MG/TAB BTX30(3 BLISTX10)
ARTICLOX 1MG/2ML BTX3AMPX2ML
FML-NEO 0,5%+0,1% FLX5ML
CASTOR OIL AROMATIC 99,4% W/W FLX50G
TRANXENE 5MG/CAP ΒΤ x30(BLIST 3 x 10)
TRANXENE 10MG/CAP ΒΤx 30(BLIST 3 x 10)
TRANXENE 15MG/CAP ΒΤx30(BLIST 3 x 10)
TRANXENE 20MG/TAB ΒΤx10 (BLISTER1x10)
RIVOTRIL 0,5MG/TAB ΒΤ x 50
RIVOTRIL 2MG/TAB ΒΤ x 30
DE-NOL 300(120)MG/TAB BTx28(ΣΕ FOILS)
ELECTROLYTE/FRESENIUS (6,4+5,00+0,75+0,75+0,35+0,31)% (1 BOTTLE x 500ML)
LADOSE 20MG/CAP ΒΤ x 12
LADOSE 20MG/5ML FLx70 ML
LADOSE 20MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
LADOSE WEEKLY 90MG/CAP BTX4(BLIST 1X4)
IBUTIN 300MG/TAB BTx 20(BLIST 2 x 10)
CANESTEN 0,5G/TAB BTx1TAB+APPLICATEUR
CANESTEN 0,1G/TAB BTX6 +
CANESTEN 0,1G/TAB BTx6(AL FORM PACK)+
CANESTEN 1% TUBx20G
CANESTEN 2% TUB x 20 G +
CANESTEN 1% FL x 20 ML
ANTIBACTER FORTE 1% W/V FLx 160 G
ANTIBACTER FORTE 1% W/V ΒΤx2 BOTTLE x 1 KG
THYRO-4 0,1MG/TAB ΒΤx100
THYRO-4 0,2MG/TAB ΒΤx100
THYRO-4 0,050MG/TAB BTx1 BOTTLEx100
DEPAKINE 500MG/TAB BTx40
DEPAKINE 200MG/ML FLx40ML+Δοσιμετρικό
DEPAKINE 200MG/TAB ΒΤx40
DEPAKINE 400MG/VIAL BTx4VIALS+4AMPx4ML
VASELINE OXYDE DE ZINC/NI-THE (90+10)% BTX1TUBX18G
FLUPIDOL 20MG/TAB BTX12(BLIST1X12)
MADOPAR (200+50)MG/TAB BTx1FLx30
MADOPAR (100+25)MG/CAP BTx1FLx30
VASTAREL 20MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)
VASTAREL 20MG/ML FLX60ML
VASTAREL 35MG/TAB BTX60 (PVC. ALUM)
PARLODEL 5MG/CAP ΒΤx30 (BLIST 3x10)
PARLODEL 2,5MG/TAB ΒΤx30
ADALAT 20MG/TAB ΒΤ x 30(BLIST 3x10)

ADALAT 5MG/CAP ΒΤx50
ADALAT 10MG/CAP ΒΤx50
ADALAT 5mg/50ml VIAL BTχ1 VIALχ50 ML
ADALAT CR 30MG/TAB BT x28 (BLIST 2x14)
ADALAT CR CR.TAB 60MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
ADALAT CR 20MG/TAB BT X 28 (BL.2 X 14)
SINEMET (25+250)MG/TAB BTx30(BLIST 3x10)
AIROL 0,05% (W/W) TUBx20 G
TEMSERIN 0,5% (W/V) FLx3 ML
TEMSERIN 0,25% (W/V) FLx5 ML
BUTAVATE 0,05% TUBX25G
BUTAVATE 0.05% TUBX25G
BUTAVATE 0,05% FLx50ML SCALP APPLIC
ΝΟΟΤΡΟΠ 1000MG/5ML FL x 150 ML
ΝΟΟΤΡΟΠ 3G/15ML AMP BTx12AMPSx15ML
ΝΟΟΤΡΟΠ 12G/60ML ΒΤx1VIALx60ML
ΝΟΟΤΡΟΠ 1200MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
ΝΟΟΤΡΟΠ 2400MG/SACHET BΤx30 SACHETS
MUCOTHIOL 250MG/5ML FLx200ML
MUCOTHIOL 100MG/5ML FLX200ML
MUCOTHIOL "ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ" 100MG/5ML FLX200ML
MUCOTHIOL "ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ" 250MG/5ML FLx200ML
VASELINE PURE/NI-THE 100% BTX1TUBX17G
NAPROSYN 250MG/SUP ΒΤx6
NAPROSYN 500MG/SUP ΒΤx6
NAPROSYN 250MG/TAB ΒΤx20(BLIST2x10)
NAPROSYN 250MG/TAB ΒΤx30(BLIST3x10)
NAPROSYN 500MG/TAB ΒΤΧ30 (BLIST 3 X 10)
NAPROSYN 250MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
NAPROSYN 500MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
TARONTAL 400MG/TAB BTx20(BLIST2x10)
BRIKLIN 250MG/2ML VIAL BTx1VIALx2ML
BRIKLIN 500MG/2ML VIAL BTx1VIALx2ML
SYMMETREL 100MG/CAP BTX60 (BLIST.6X10)
VALMANE 125MG/TAB BTx20
YUTOPAR 10MG/TAB ΒΤ x 40
YUTOPAR 50MG/5ML AMP BTx10AMPSx5ML
VASELINE BORIQUE/NI-THE (90+10)% BTX1TUBX18G
BURINEX 2MG/4ML AMP BTx5AMPx4ML
TARDYFERON 256,3(80)MG/TAB ΒΤx30 (PVC/PVDC ALU
VOLTAREN 25MG/TAB BTX30 (BLIST.3X10)
VOLTAREN 50MG/TAB BTx20(BLIST2x10)
VOLTAREN 100MG/TAB BTX10 (BLIST.1X10)
VOLTAREN 75MG/3ML AMP BTX5AMPX3ML
VOLTAREN 50MG/SUP ΒΤΧ10
VOLTAREN EMULGEL 1% W/W TUB (LAMINATED
VOLTAREN 75MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
VOLTAREN 50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
SINECOD 7,5MG/5ML FLx200 ML
GLYCERINE SUPPOSITORIES/NI-THE 640MG/SUP ΒΤΧ10

GLYCERINE SUPPOSITORIES/NI-THE 1280MG/SUP ΒΤΧ10
GLYCERINE SUPPOSITORIES/NI-THE 2560MG/SUP ΒΤΧ10
IMODIUM 2MG/CAP ΒΤx6 (BLISTER 1x6)
VERMOX 100MG/TAB ΒΤx 6 (BLIST1x6)
VERMOX 100MG/5ML FLx30 ML
DAFLON (450+50)MG/TAB BTx 30(BLIST 2 x 15)
LEXOTANIL 1,5MG/TAB BTx30 (ΣΕ BLISTERS)
LEXOTANIL 3MG/TAB ΒΤx30 (ΣΕ BLISTERS)
LEXOTANIL 6MG/TAB ΒΤx30(ΣΕ BLISTERS)
DIAMICRON 80MG/TAB BTX60(BLIST3X20)
DIAMICRON MR 30MG/TAB BT x28 (σε BLISTERS)
ERCEFURYL 200MG/CAP ΒΤx24(BLIST 2x12)
ERCEFURYL 220MG/5ML FLx 100 ML
HIPNOSEDON 1MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
SALOPYRINE 500MG/TAB ΒΤΧ50(BLIST 5X10)
ALDACTONE 25MG/TAB ΒT x 20
ALDACTONE 100MG/TAB ΒΤ x 20
DELIMON 0.1% ΒΤΧ20MONODOSEX0,4ML
FLUDEX 1,5MG/TAB BTx30
ISOPRINOSINE 500MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
PROPIOFORM 0,05% TUBX15G
PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx20G
PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx30G
PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx20G
PROPIOGENTA 0,05%+0,1% TUBx30G
TIAPRIDAL 100MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
LOPRESOR 100MG/TAB ΒΤΧ40(ΣΕBLISTERS)
MUNDISAL 8.71%+0.01% BTx1TUBx15G
ARCALION 200MG/TAB ΒΤΧ20
DAKTODOR 2%+1% TUBx15 G
PULVO-47 (10811 UC+2,23MG)/G FLx74G
IPECAVOM 1000MG/15ML BTX2FLX15ML
LIDAPRIM (800+160)MG/TAB BTx10(BLIST2x5)
NOLVADEX 10MG/TAB BTx30(BLIST 3x10)
NOLVADEX D 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
AGRIPPAL(ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ) (15+15+15)MCG/0,5ML PF.SYR (1 δόση) BT x 1 PF.SYR.
DEFIRIN 0,01% FL x 2,5 ML
ENEMA COOPER (20+7,5)G/FL BTX12FLX125ML
ENEMA COOPER (20+7,5)G/FL FLX125ML
YDROQUINIDINE COOPER 150MG/TAB ΒΤΧ20(BLIST 2X10)
TRASITENSIN (160+20)MG/TAB BTX14(BLIST1X14)
MOXACEF 1G/TAB BTX12(BLIST3X4)
MOXACEF 500MG/CAP BTx12(BLIST 3x4)
MOXACEF 500MG/5ML FLx60ML
FRISIUM 10MG/TAB ΒΤΧ20 (BLIST 1X20)
FRISIUM 20MG/TAB ΒΤx20 (BLIST 1x20)
TAGAMET 200MG/TAB ΒΤx50(ΣΕ BLISTER)
TAGAMET 400MG/TAB ΒΤx25
TAGAMET 200MG/2ML AMP BTx10AMPx2ML
DRAPIX 10% FLX240ML

DRAPIX 7,5% FLX1000ML
PROPIOSALIC 0,05%+3% BTx15G
PROPIOSALIC 0,05%+3% BTx30G
PROPIOSALIC 0,05%+2% W/W FLX30ML
IBUPROCT 5,8%+0,5% BTX1 σωληνάριο 20g +
PROTAMINE SULPHATE/LEO 50MG/5ML VIAL 1VIALX5ML
PROTAMINE SULPHATE/LEO PHARMA 10MG(1400antihep IU) BT x 5 (AMPS x 5ML)
TENORMIN 5MG/10ML AMP BTX10AMPX10ML
TENORMIN 100MG/TAB BTx28(BLIST 2x14)
TENORMIN 50MG/TAB ΒΤx28(BLIST 2x14)
TENORMIN 25MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
HEXALEN 0,1% W/V FL x 200 ML
HEXALEN 0,1% W/V FL x 400 ML
HEXALEN 0,2% FLx40 ML+ψεκαστήρα
SERMION 30MG/TAB ΒΤx30
PROPIOCHRONE (5+2)MG/1ML BTx1AMPx1ML
AMPITASOL 0.4% FLX1000ML
AMPITASOL 0.4% FLX100ML
ATROVENT 20MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
ATROVENT 20MCG/DOSE FLX15ML (300 DOSES)
ATROVENT 250MCG/2ML(DOSE) BTx10
ATROVENT 500mcg/2ml DOSE BTx10
ATROVENT 21MCG/DOSE FLX15ML(200ΔΟΣΕΙΣ)
HALCION 0,25MG/TAB ΒΤx10
ROIPLON 5%W/W TUBx100 G
ROIPLON 10% TUBx100 G
ROIPLON 1G/2ML AMP BT x 3 AMPSx 2 ML
ROIPLON 10% W/W FLx100G(πλαστ.φιαλ)
SELEXID 200MG/TAB BTx24 (BLIST 2x12) ή
TEARS NATURALE 0,1%+0,3% BTx24 FLx0,6 ML
TEARS NATURALE 0,1%+0,3% BTx30 FLx0,6 ML
TEARS NATURALE 0,1%+0,3% FLx15 ML
ZADITEN 1MG/TAB BTX30
ZADITEN 1MG/5ML FLX100ML
ZADITEN 0,25MG/ML FLx5 ML
ZADITEN 0,25MG/1 ML(SDU) BTx20(SDU x 0,4 ML)
MEFOXIL 1G/VIAL BTx1VIAL
MEFOXIL 2G/VIAL BT x 1 VIAL
OXISEPT 7,5% (W/V) FLx1000 ML
OXISEPT 10% (W/V) FLx240 ML
AMINOPLASMAL L-5 BTLX500ML
AMINOPLASMAL L-10 BTLX500ML
GARAMAT 0.3%+0.1%(BET.S.PH) FLx5ML
CENTRAC 10MG/TAB BTx20 (σε BLISTERS)
CENTRAC 20MG/TAB BT x 20
DEROCTYL 5MG/TAB BTx30
DEROCTYL 7.5MG/CAP ΒΤx20
NEZEFIB 0,1%+0,5% FL x 10 ML
ONE-ALPHA/LEO 2MCG/ML FLX20ML
ONE-ALPHA/LEO 0,25MCG/CAP ΒΤx100

ONE-ALPHA/LEO 1MCG/CAP BTx100(BLIST 10x10)
ONE-ALPHA/LEO 2MCG/1ML AMP ΒΤx10AMPx1ML
ONE-ALPHA/LEO 1MCG/0,5ML AMP BTx10AMPx0,5ML
ONE-ALPHA/LEO 0,50 MCG/CAP BTx100 (10 BLISTx10)
ZINELI 2% FLX10ML
MAG 2 1,5G/10ML VIAL (ORAL) BTx20AMP(ORAL)x10ML+
TITUS 2.5MG/TAB BTX20(BLIST2X10)
SIBELIUM 5MG/CAP ΒΤx20 (BLIST 2x10)
KANCIN-GAP 500MG/2ML AMP BTx 1 AMP
LOFTYL 150MG/TAB ΒΤx30 (σε BLISTERS)
LOFTYL 50MG/5ML BTx10 AMPSx5 ML
LOFTYL 150MG/ML FLx40 ML
LOFTYL 300MG/TAB ΒΤx20 (σε BLISTERS)
LOFTYL 600MG/TAB BTx15 (BLIST 3x5)
FELDENE 20MG/TAB BTX10(1BLISTERX10)
FELDENE 10MG/TAB BTX20(2 BLISTERX10)
MELAOLINE 10MG/TAB ΒΤΧ30
LITHIOFOR 660MG/TAB ΒΤx30 (BLIST3x10)
HYPNOMIDATE 20 MG/10ML AMP BTx 5 AMPS x 10 ML
UZIX 500MG/2ML BTX1VIALX2ML
CILROTON 10MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
CILROTON 5MG/5ML FLx200ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ)
VURDON 25MG/TAB ΒΤx30
VURDON 100MG/TAB BTX10
VURDON 75MG/3ML AMP BTX5AMPX3ML
VURDON 50MG/SUP FOIST 2x5
VURDON 1% W/W TUB x 100 G
RESTANDOL TESTOCAPS 40MG/CAP BTx30(BTx30BLIST
ESTRACYT 140MG/CAP ΒΤ x 100
HOLOXAN 1000MG/VIAL BTX1VIAL
HOLOXAN 2000MG/VIAL BTX1VIAL
HOLOXAN 500MG/VIAL BTX1VIAL
EVINOPON 75MG/3ML AMP BTX5AMPX3ML
VAMIN/GLUCOSE INJ.SO.INF BTx1 BOTTLEx500 ML
VAMIN 14 1 BOTTLEx500 ML
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE INJ.SO.INF 1 BOTTLE x 500 ML
TICLODONE 250MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
COLIFOAM 10% FLx20,8G
CALCITRIOL/ROCHE 0,5MC/CAP BTX30(BLIST3X10)
CALCITRIOL/ROCHE 0,25MC/CAP BTX30(BLIST3X10)
DETICENE 100MG/VIAL BTx1VIAL+10ML SOLV
TRAVOCORT 1%+0,1% TUBx15G
TRAVOCORT 1%+0,1% TUBx30G
TRAVOGEN 1% (W/W) TUB x 15 G
TRAVOGEN 1% TUBx40 G+7
TRAVOGEN 600MG/SUP ΒΤx1
CALMOFLORINE 50MG/TAB ΒΤΧ30
CALMOFLORINE 200MG/TAB ΒΤΧ15
ZINACEF 250MG/VIAL BTX1VIAL
ZINACEF 750MG/VIAL BTX1VIAL

ZINACEF 1500MG/VIAL BTX1VIAL
DORM 1MG/TAB ΒΤx20
DORM 2,5MG/TAB ΒΤx20
CECLOR 500MG/CAP ΒΤx12 (BLIST 1x12)
CECLOR 125MG/5ML BTX1FLX60ML
CECLOR 250MG/5ML BTX1FLX60ML
CECLOR MR 750MG/TAB ΒΤx8 (BLIST 1x8)
CECLOR 375MG/5ML BTX1FLX60ML
MEXITIL 200MG/CAP BTX30
CAPOTEN 25MG/TAB BTX14(ΣΕ BLISTER)
CAPOTEN 50MG/TAB BTX14 (ΣΕ BLISTERS)
URIGON 75MG/3ML AMP BTx5 AMPx3 ML
ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ 150MG/TAB BTx50
ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ 300MG/TAB BTx50
INOTREX 250MG/20ML VIAL BTX1VIALX20ML
PEVISON 1%+0,1% (W/W) TUBx15 G
RIFINAH (300+150)MG/TAB BTx16 (BLIST 2x8)
DAOHAIR-S 1% W/W FLX120G
THILOL 1% FLX5ML
VISKALDIX (5+10)MG/TAB BTx30 (BLISTERS)
PYRAZINAMIDE/GENEPHARM 500MG/TAB BTX15(BLISTERS1X15)
LACTATED RINGER'S INJECTION/FRESENIUS (3,1+0,3+6+0,2)G BOTTLE
LACTATED RINGER'S INJECTION/FRESENIUS (3,1+0,3+6+0,2)G BOTTLE
ANDROCUR 10MG/TAB ΒΤx15
ANDROCUR 50MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)
ANDROCUR 300MG/3ML AMP BTx3 AMPx3 ML
VULBEGAL 2MG/TAB BT X30(BLIST 3X10
CLAFORAN 0,5G/VIAL (IV+IM) BT x 1 VIAL
CLAFORAN 1G/VIAL (IV) BT x VIAL
AUGMENTIN (500+125)MG/TAB BTx16 (4 BLIST x4)
AUGMENTIN (1+0,2)G/VIAL BTx1 VIAL
AUGMENTIN (250+62,5)MG/5ML FLx60 ML
AUGMENTIN (875+125)MG/TAB BTx12 (BLIST3x4)
AUGMENTIN (400+57)MG/5ML FLx70 ML
EMTHEXATE 5MG/2ML VIAL ΒΤΧ1VIALX2ML
EMTHEXATE 5MG/2ML VIAL ΒΤΧ25VIALSX2ML
EMTHEXATE 50MG/2ML VIAL ΒΤΧ1VIALX2 ML
EMTHEXATE 500MG/VIAL BTX1VIAL
EMTHEXATE 1000MG/VIAL BTX1VIAL
EMTHEXATE 500MG/20ML VIAL ΒΤΧ1VIALX20ML
EMTHEXATE 1000MG/40ML VIAL ΒΤΧ1VIALX40ML
BRONCHOTUSSINE 4MG/5ML FLX100ML
RELACTON (200+300)MG/TAB ΒΤΧ20(ΣΕ BLISTER)
MEGACE 160MG/TAB BT x 30(σε blisters)
THILOCOF 1% (W/V) FLx7,5 ML
RUVOMINOX 1% TUBX100G
VEPESID 100MG/CAP ΒΤx10 (BLIST 1x10)
VEPESID 100MG/5ML AMP BTx 1 VIAL x 5 ML
NETROMYCIN 50MG/1ML AMP BTX1AMPX1ML
NETROMYCIN 50MG/1ML AMP BTX24AMPX1ML

NETROMYCIN 100MG/1ML AMP BTX1AMPX1ML
NETROMYCIN 150MG/1.5 ML AMP BTX1AMPX1.5ML
NETROMYCIN 150MG/1.5 ML AMP BTX24AMPX1.5ML
NETROMYCIN 200MG/2ML AMP BTX1AMPX2ML
NETROMYCIN 300MG/1.5ML ΒΤΧ1AMPX1.5ML
NETROMYCIN 300MG/1.5ML ΒΤΧ24AMPSX1.5ML
T3 25MCG/TAB BTx30(BLIST3x10)
T4 50MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10)
T4 100MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10)
T4 150MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10)
T4 200MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10)
T4 75MCG/TAB BTX30(BLIST 3X10)
T4 125MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10)
T4 175MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10)
T4 25MCG/TAB BTX30(BLIST3X10)
T4 88MCG/TAB BTX30(BLIST3X10)
T4 112MCG/TAB ΒΤΧ30(BLIST3X10)
T4 137MCG/TAB BTX30(BLIST3X10)
T4 12MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
T4 62MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
URSOFALK 250MG/CAP ΒΤx30 (BLIST 3x10)
GLOPIR 10MG/TAB BTX50(BLIST5X10)
GLOPIR 20MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
VONCON 500MG/VIAL BTx1 VIAL
TILDIEM 60MG/TAB ΒΤx30 (BLST 2 x15)
TILDIEM 100MG/VIAL ΒΤx20 VIALS
TILDIEM 90MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15)
TILDIEM 120MG/TAB BTx30 (BLIST* 2x15)
TILDIEM 300MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14)
TILDIEM 200MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
RETTAVATE 0,05% (W/W) TUBx25 G
RETTAVATE 0,05% (W/V) TUBX25G
NEOCARDON 100MG/TAB ΒΤx21 (BLIST 3x7)
GERTALGIN 20MG/CAP ΒΤx14(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙO)
GERTALGIN 20MG/CAP ΒΤx28(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙO)
PTINOLIN 150MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
RADACEF 1G/VIAL BTx1 VIAL+1 AMPx3 ML
FEOFOL [150(47)+0,5]MG/CA ΒΤx30 (BLISTERS)
NORMAFENAC 750MG/VIAL BTx1 VIAL
ILMAN 2MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
STILAMIN 3MG/AMP BTx1AMPx3MG
OXYNIUM 1250MG/10ML FL BTx20FLx10ML
OXYNIUM 1250MG/SACHET ΒΤx30 SACHETS
OXYNIUM 1000MG/5ML AMP BTX12 AMPX5ML
OXYNIUM 1000MG/5ML BOTTLEx150ML
OXYNIUM 1200MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
OXYNIUM 2400MG/SACHET BT x 30 SACHETS
OXYNIUM (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 3G/15ML AMP BT x 12 AMPS x 15 ML
UROMITEXAN 400MG/4ML AMP BTX15AMPX4ML
RANTUDAL 60MG/CAP BT x 20

RANTUDAL RETARD 90MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7)
FLUCON 0,1% (W/V) BT x 1FLx 5 ML
PROSTIN E2 3MG/TAB ΒΤx4
EPADOREN 50MG/2ML AMP BTx5 AMPx2 ML
EPADOREN 75MG/5ML FL x 300 ML
KLYSMOL (21,28+7,98)g/133ML FL X133ML
FUNGORAL 200MG/TAB ΒΤx10(BLIST 1x10)
FUNGORAL 2% TUBx30 G
FUNGORAL 2% W/W FLx120 ML
FUNGORAL 1% W/W FLx200 ML
TOBREX 0,3% BTx1 FLx5ML
TOBREX 0,3% TUBx3,5G
TOBREX 2X 0,3% (3MG/ML) BTx1 FLx5ML
APOTEL 500MG/TAB ΒΤx20 (BLIST 10x2)
APOTEL 125MG/SUP ΒΤΧ5
APOTEL 250MG/SUP ΒΤΧ5
APOTEL 500MG/SUP ΒΤΧ5
APOTEL 500MG/TAB ΒΤΧ12 (FOIST 3X4)
APOTEL 100MG/ML FLX30ML+Δοσιμετρικο
APOTEL 120MG/5ML FL x 120 ML
APOTEL 1G/6,7ΜL AMP BT x 3 AMPS x 6,7 ML
FOUDARIL 30MG/CAP BTx20
UNIMAZOLE 10MG/TAB ΒΤx60 (BLIST 6x10)
UNIMAZOLE 20MG/TAB ΒΤx60 (BLIST 6x10)
UNIMAZOLE 5MG/TAB ΒΤx60 (BLIST 6x10)
SPIROPENT 0.005MG/5ML FLx100ML
SANDOGLOBULIN 6 G/VIAL BT x 1 VIAL +1 VIAL
PEPTONORM 1000MG/TAB BTX30 (BLIST3X10)
PEPTONORM 1000MG/SACHET ΒΤx30 SACHETS
PEPTONORM 1000MG/5ML FLx150ML
PEPTONORM 1000MG/5ML SACHET BTx30 SACHETSx5 ML
CARBOSYLANE (140+45)MG/CAP (ΚΟΚΚΙΝΕΣ) BTx48(BLIST 4x12
XANAX 0,5MG/TAB ΒΤ x 30
XANAX 0,25MG/TAB ΒΤ x 30
XANAX 1MG/TAB BTx30 (σε BLIST)
XANAX 2MG/TAB BTx1 FL x30
ZANTAC 150MG/TAB BTx20 (FOIL 2x10)
ZANTAC 300MG/TAB BTx10(FOIL 2x5)
ZANTAC 50MG/2ML AMP ΒΤΧ5AMPSX2ML
ZANTAC 150MG/TAB TUB x 10 TABS
ISOMON 20MG/TAB BTx50(BLIST5x10)
RIOPAN 400MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)
RIOPAN 800MG/SACHET BTx20 SACHETS
KERLONE 20MG/TAB ΒΤΧ14
KERLONE 20MG/TAB ΒΤΧ28
PROSTIN VR 0.5MG/1ML AMP BT X 5 AMP X 1 ML
RELEFACT LH-RH 100MCG/1ML AMP ΒΤΧ10ΑΜPX1ML
THEO-DUR 200MG/TAB ΒΤx30 (BLIST 3x10)
THEO-DUR 300MG/TAB ΒΤx30 (BLIST 3x10)
COLISTIN/NORMA 1.000.000 IU/VIAL BTx1VIAL

COLISTIN/NORMA 1.000.000IU/VIAL BTx 1VIAL
VERRUCA HERMAL SOL.EXT.US FLx13ML
ROCEPHIN 2000MG/VIAL(IV.INF) BT x 1 VIAL
ROCEPHIN 1000MG/VIAL(IM) BT x 1 VIAL + 1 AMPx
ROCEPHIN 1000 MG/VIAL(IV) BTx1VIAL+1AMPx10ML
MUCOSOLVAN 15MG/5ML FLx125 ML
MUCOSOLVAN 30MG/5ML FLx125 ML
MUCOSOLVAN 15MG/2ML AMP ΒΤΧ5AMPX2ML
OCTRENE FLx250 ML
LIBEPROSTA 80MG/TAB ΒΤx60
PANCORAN 5MG/24HRS ΒΤx30ΤΕx10CM^2
PANCORAN 10MG/24HRS ΒΤx30ΤΕx20CM^2
ZOVIRAX 200MG/TAB BTX25
ZOVIRAX 3% TUBX4.5G
ZOVIRAX 5% (W/W) TUB x 2 G
ZOVIRAX 5% (W/W) TUB x 5 G
ZOVIRAX 5% (W/W) TUB x 10 G
ZOVIRAX 250MG/VIAL BTx5VIALS
ZOVIRAX 400MG/5ML BTX1FLX100ML
ZOVIRAX 800MG/TAB BTx35(BLIST7x5)
DORMICUM 15MG/3ML AMP Bx 5 AMPS x 3 ML
DORMICUM 50MG/10ML AMP BTx5 AMPS x10 ML
TROFOCARD 1229.6(121.5Mg++)MG/SACH BTX20SACHX5G
TROFOCARD 614,80(60,77Mg++)MG/TAB ΒΤΧ30(BLIST 3X10)
TROFOCARD 614,8(60,8Mg++)MG/AMP BTX12AMPSX5ML
UNIPHYLLIN 300MG/TAB ΒΤΧ30 (BLIST 3X10)
UNIPHYLLIN 50MG/5ML FLX200ML
UNIPHYLLIN 100MG/SUP ΒΤΧ5
UNIPHYLLIN 350MG/SUP BTX5
UNIPHYLLIN 50MG/5ML FLX200ML
UNIPHYLLIN 240(218)MG/4ML AMP BTX3AMPX4ML
TREBON-N 100MG/SACHET BTx20 SACHETS
TREBON-N 200MG/SACHET BTx20 SACHETS
TREBON-N 600MG/SACHET BTx20 SACHETS
TREBON-N 200MG/5ML FLX120ML
TREBON-N 600MG/TAB FOIST 5 x 4
SOLVETAN 1G/VIAL BTX1VIAL
SOLVETAN 2G/VIAL BTX1VIAL
ZIDERON 75MG/2ML AMP BTx 5 AMPS x 2 ML
ALGIN-VEK 20MG/TAB BTX30(BLISTER3X10)
TENORETIC (100+25)MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
TENORETIC (50+12,5)MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
PANADOL 250MG/SUP BTX5 (FOIST 1X5)
PANADOL 500MG/SUP BTX5 (FOIST1X5)
PANADOL 160MG/5ML FL x 120 ML
PANADOL 500MG/TAB ΒΤx16(ΣΕ FOIST)
PANADOL 500MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
MYCOSPOR 1% (W/W) TUB x 15 G
ΚΑΛΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/DEMO 10%(W/V) BTx50AMP
TIADEN (50+5)MG/TAB BTX30 (BLIST 3X10)

OMNIPAQUE 64,7% (30)% BTX1 BOTTLEX100ML
OMNIPAQUE 64,7% (30)% BTX1 BOTTLEX50ML
OMNIPAQUE 75,5% (35)% BTX1BOTTLEX100ML
OMNIPAQUE 75,5% (35)% BTX1BOTTLEX50ML
HUMULIN REGULAR 100IU/ML BTx1 VIAL x 10 ML
HUMULIN NPH 100IU/ML BTx1 VIAL x 10 ML
HUMULIN M3 30/70 (ΜΙΓΜΑ) 100IU/ML ΒΤx1VIALx10ML
HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE(HUMAPEN-HUMAJECT) 100 IU/ML BTX5CARTR.X3ML για
HUMULIN(NPH)CARTRIDGE(HUMAPEN-HUMAJECT) 100IU/ML BTX5CARTR.X3ML για
HUMULIN M3 (30/70)CARTRIDGE(HUMAPEN-HUMAJECT) 100 IU/ML BT x 5 CARTRIDGES x
LOPID 600MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
LOPID 900MG/TAB ΒΤx20(BLIST 2x10)
FARMORUBICIN 10MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx5ML
FARMORUBICIN 50MG/VIAL BTx1VIAL
FARMORUBICIN 10MG/5ML VIAL BTx1VIAL(ΓΥΑΛΙΝΟ)
FARMORUBICIN 50MG/25ML VIAL BTx1VIAL(ΓΥΑΛΙΝΟ)
NITRODYL 2.5MG/24HRS BTx30TEx5cm^2
NITRODYL 5MG/24HRS ΒΤx30TEx10cm^2
NITRODYL 7.5MG/24HRS ΒΤx30TEx15cm^2
NITRODYL 10MG/24HRS ΒΤx30TEx20cm^2
ROACCUTAN 10MG/CAP ΒΤx 30 (BLIST 3x10)
ROACCUTAN 20MG/CAP ΒΤ x30(BLIST 3x10)
NOROCIN 400MG/TAB ΒΤx14(BLIST2x7)
ACNE HERMAL 1% TUBx25G+TUBx7,5G
ACNE HERMAL 1,63%(W/V)η2%(W/W) FLx25 ML
BESPAR 10MG/TAB BTX20(BLIST2X10)
PULMICORT 200MCG/DOSE ΣΥΣΚ. TURBUHALERx
PULMICORT 0,5MG/ML BTX4φακ.Χ5πλαστ.
PULMICORT 0,25MG/ML BTX4Φακ.Χ5πλαστ.
PULMICORT NASAL AQUA 64MC/DOSE FLx10 ML(120 DOSES)
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/DEMO 35% W/V BTx50 AMP
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/DEMO 5% (W/V) BAG (PP) x 100 ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/DEMO 5% (W/V) BAG (PP) x 250 ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/DEMO 5% (W/V) BOTTLE (PE) x 100 ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/DEMO 5% (W/V) BOTTLE (PE) x 1000 M
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/DEMO 5% (W/V) BOTTLE (PE) x 250 ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/DEMO 5% (W/V) BOTTLE (PE) x 500 ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/DEMO 10% W/V BOTTLE x1000 ML(P.E)
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/DEMO 35% W/V BOTTLE x 500 ML(P.E)
ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΦ.(IV)/DEMO BOTTLEx1000 ML
ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΦ.(IV)/DEMO BOTTLEx250 ML
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ /DEMO SOLV.INJ. BT X50AMP
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ /DEMO SOLV.INJ. BTX50AMP
ΑΤΡΟΠΙΝΗ ΘΕΙΙΚΗ/DEMO 1MG/1ML AMP BTx50AMPx1MLΥΑΛΙΝΕΣ
ΠΡΟΚΑΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ-ΕΝΕΣΙΜΟ/DEMO 100MG/10ML AMP BTx50AMPx10ML
ΠΡΟΚΑΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ-ΕΝΕΣΙΜΟ/DEMO 100MG/5ML AMP BTx50AMPx5ML
ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/DEMO 4% BTX50AMPSX10MLΥΑΛΙΝΕ
SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO 15% BTX50AMPx10ML
SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO 0,9% BTx50 AMPSx10 ML
SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO 0,9% BTx50 AMPSx5 ML

SODIUM CHLORIDE INJECTION /DEMO 0,9% (W/V) BAG (PP) x 100 ML
SODIUM CHLORIDE INJECTION /DEMO 0,9% (W/V) BAG (PP) x 250 ML
SODIUM CHLORIDE INJECTION /DEMO 0,9% (W/V) BOTTLE (PE) x 100 ML
SODIUM CHLORIDE INJECTION /DEMO 0,9% (W/V) BOTTLE (PE) x 250 ML
SODIUM CHLORIDE INJECTION /DEMO 0,9% (W/V) BOTTLE (PE) x 500 ML
SODIUM CHLORIDE INJECTION /DEMO 0,9% (W/V) BOTTLE (PE)x 1000 ML
ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ /DEMO 250MG/10ML AMP BTx10AMPx10ML
ADRENALINE INJECTION/DEMO 1MG/ML BTX50AMPX1ML
RIDAURA 3MG/TAB ΒΤΧ20
SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ 0,9% W/V BT x 1 BAG PVC
SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ 0,9% W/V BT x 1 BAG PVC
SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ 0,9% W/V BT x 10 BOTTLES
SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ 0,9% W/V BT x 10 BOTTLES
SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ 0,9% W/V BT x 10 BOTTLES
SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ 0,9% W/V BTx10 BOTTLES
SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ 0,9% W/V BTx10 BOTTLES
SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ 0,9% W/V BTx10 BOTTLES
SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ 15% W/V BTX20 AMPSX10ML
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ 0.18%+4.73(4.3)% FLX1000ML
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ 0.18%+4.73(4.3)% FLX250ML
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ 0.18%+4.73(4.3)% FLX500ML
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ 0,45%+2,5% (W/V) BTx10 πλαστικές
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ 0,45%+2,5% (W/V) BTx10 πλαστικές
SODIUM CHLORIDE 0.9% + DEXTROSE 5% 0,9%+5% (W/V) BTx10 πλαστικές
ΚΑΛΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/ΒΙΟΣΕΡ 10% BTx20AMPx10ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 38,5 (35) % W/V BTX100AMPX10ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 5.5 (5) % W/V 10FLX250ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 5.5 (5) % W/V FLX1000ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 5.5 (5) % W/V FLX500ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 5.5 (5) % W/V ΒΤΧ10
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 11 (10)% W/V 10FLX250ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 11 (10)% W/V FLX1000ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 11 (10)% W/V FLX500ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 22 (20) % W/V FLX1000ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 22 (20) % W/V FLX500ML
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 38,5 (35) % W/V FLX500ML
RINGER'S ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/ΒΙΟΣΕΡ FLX1000ML
RINGER'S ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/ΒΙΟΣΕΡ PVC BAG X2000ML
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ 1 BAG PVC x 3000 ML
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ BT x 10
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ BT x 10
SANDIMMUN 250MG/5ML AMP BTX10AMP X5ML
TRACRIUM 10MG/1ML AMP BTx5AMPSx5ML
PLATAMINE 10 MG/20 ML VIAL BTx 1 VIAL x 20 ML
PLATAMINE 50 MG/100ML VIAL BTx 1 VIAL x 100 ML
BETA OPHTIOLE 0,3% (W/V) FL x 5 ML
LUMAREN 150MG/TAB BTX30(BLIST 3X10)
LUMAREN 50MG/2ML BTX5AMPX2ML
MAALOX PLUS (200+200+25)MG/TAB ΒΤx50 (BLIST 5x10)
MAALOX PLUS (114+200+25)MG/5ML FLx355 ML

DURATEARS TUBX3.5 G
RENITEC 20MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10)
RENITEC 5MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
SUPERAMIN 1G/5ML AMP BTX5 (AMPX5ML)
SUPERAMIN 1G/10ML FL. BTX10 (FLX10ML)
SUPERAMIN 2G/10ML VIAL BT x 10 FL x 10 ML
SUPERAMIN 2G/5ML AMP BT x 5 AMPS x 5 ML
AZACTAM 1G/VIAL (IM,IV) BTx1VIAL
ZYMOPLEX 20MG/TAB ΒΤ x 30
PRIMAXIN (500+500)MG/VIAL(IV) BTx1 VIAL
OXOFENIL 2% (W/V) FLx 60 ML
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/B.BRAUN BT 20 AMPS x 5 ML
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/B.BRAUN BT x 20 AMPS x 10 ML
ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ/B.BRAUN 0,9% W/V BTx20 AMPS x 10 ML
ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ/B.BRAUN 0,9% W/V BTx20 AMPS x 5 ML
DIPERGON 0,20MG/TAB BTx30
IVALITEN 0,4% (W/V) FLx150ML
IVALITEN 0,4% FLx150ML
ELVESIL 60MG/TAB ΒΤΧ30(BLISTERS3X10)
PENICILLAMINE/ΙΦΕΤ 250MG/CAP ΒΤΧ100
TETRACAINE HYDROCHLORIDE/COOPER 0,5% FLx10ML
STREPTOMYCINE/COOPER 1G/VIAL BTX100VIALS
STREPTOMYCINE/COOPER 1G/VIAL BTX1VIAL
BENZYLPENICILLIN/COOPER 1000000IU/VIAL BTX100VIALS
OXYTOCIN/GAP 5 IU/ML AMP BTX2AMPSX1ML
LACTATED RINGER'S INJECTION/ΒΙΟΣΕΡ 1BAG PVCx2000ML
LACTATED RINGER'S INJECTION/ΒΙΟΣΕΡ ΒΤx10
LACTATED RINGER'S INJECTION/ΒΙΟΣΕΡ ΒΤx10
ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/ΒΙΟΣΕΡ 4% BTX1AMPX10ML
MANNITOL/ΒΙΟΣΕΡ 20% 1Χ500ML
MANNITOL/ΒΙΟΣΕΡ 20% BTX10ΠΛ.ΦΙΑΛ.Χ250ML
NOVANTRONE 20MG/10ML VIAL VIALx10 ML
ACETAZOLAMIDE / ΙΦΕΤ 250MG/TAB BTx20 (BLIST.2x10)
HYDROCORTISONE/ΙΦΕΤ 20MG/TAB ΒΤΧ30
NORCURON 10MG/VIAL BT x 10 VIALS
PARAFINE OIL/NI-THE 100% FLx200 ML
SUPREFACT 1MG/ML BT x 2 VIALS x
SUPREFACT DEPOT 2 ΜΗΝΕΣ 6,3MG/PF.SYR BT x 1 PF.SYR
PEPTAN 20MG/TAB BTx20(ΣΕ BLISTER)
PEPTAN 40MG/TAB ΒΤx10(ΣΕ BLISTER)
ALCAINE 0.5% FLX15ML
KESSAR 10MG/TAB ΒΤx30
KESSAR 20MG/TAB ΒΤx30
IOPAMIRO 300 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx100 ML
IOPAMIRO 300 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx200 ML
IOPAMIRO 300 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx50 ML
IOPAMIRO 370 75,5% (37%iodine) BTx1 AMPx10 ML
IOPAMIRO 370 75,5% (37%iodine) BTx1 AMPx100 ML
IOPAMIRO 370 75,5% (37%iodine) BTx1 AMPx200 ML
IOPAMIRO 370 75,5% (37%iodine) BTx1 AMPx50 ML

IOPAMIRO 61,24%(30%IODINE) FLx100ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.)
IOPAMIRO 61,24%(30%IODINE) FLx20ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.)
IOPAMIRO 61,24%(30%IODINE) FLx50ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.)
POTASSIUM CHLORIDE IN DEXTROSE INJ./FRESENIUS 5%+0,2% BOTTLEX1000ML
VEKFAZOLIN 750MG/VIAL BTX1VIAL
VEKFAZOLIN 500MG/TAB BTx14 (FOIST 2x7)
FLUCINOM 250MG/TAB ΒΤΧ21(BLIST1χ21)
FORENIUM 99,9% W/W FLx100ML
ZILISTEN 750MG/VIAL BTX1VIAL
ZILISTEN 1500MG/VIAL BTX1VIAL
HYTRIN 2MG/TAB BTx14 (BLIST 1 x 14)
HYTRIN 5MG/TAB ΒΤx14 (BLIST 1 x 14)
GYNO-TARDYFERON (80+0,35)MG/TAB BTx30(BLISTER)
LOMESONE 0,05% W/W TUB x 25 G
IMOVANE 7,5MG/TAB BTx30 (BLIST 3 x10)
INSTARET 2% FLX15ML
SALOSPIR 325MG/TAB ΒΤx 20(BLIST 2 x 10)
SALOSPIR 500MG/TAB BTX20(BLIST2X10)
SALOSPIR 100MG/TAB BT x 20 (BLIST2x10)
SALOSPIR 80MG/TAB BT x 20 (BLIST 2x10)
SALOSPIR 160MG/TAB BTx 20 (BLIST 2x10)
NOTORIUM 3MG/TAB ΒΤx30
NOTORIUM 6MG/TAB ΒΤx30
FLUORESCEIN SODIUM/ΙΦΕΤ 10%(0.85G/8.5ML) 10AMPX8.5ML
VINCRISTINE/PHARMACHEMIE 1MG/VIAL BTX1VIALS
VINCRISTINE/PHARMACHEMIE 2MG/VIAL BTX1VIALS
GLICEROLO MICROCLISMI ENEMA 2,25G/3ML BTX3FLX3ML
BRONCHO-VAXOM 20MG/CAP BTX30(BLIST 3X10)
BRONCHO-VAXOM 40MG/CAP ΒΤx30(ΒLIST 3x10)
ETHYL CHLORIDE/VARTER RITTER 100% W/W FLx100 ML
TABRIN 200MG/TAB ΒΤx16 (BLIST 2x8)
TABRIN 200MG/100ML VIAL BTx1 VIALx100 ML
DARONDA 14MG/2,8ML VIAL BTx1 VIALx2,8 ML
DARONDA DEPOT 3,75MG/VIAL BTx1VIAL+1 AMPx2 ML
DARONDA DEPOT 11,25MG/VIAL BTx1 ΚΙΤ
FRAXIPARINE 2850ANTI-XA IU/0,3ML PF.SYR. BTx2PF.SYRx0,3ML
FRAXIPARINE 5700ANTI-XA IU/0,6ML PF.SYR ΒΤx2PF.SYR.x0.6ML
FRAXIPARINE 9500ANTI-XA IU/1ML PF.SYR BTX2PF.SYRX1ML
CYTOTEC 200MCG/TAB ΒΤx42 (BLIST 3x14)
IKOBEL 0.3% FLX5ML
LONARID-N (400+50+20)MG/SUP. BTx6 (FOIST 1x6)
LONARID-N (400+50+10)MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
BAYPRESS 10MG/TAB ΒΤx30
BAYPRESS 20MG/TAB ΒΤx30
DEXAMETHASONE/GAP 1MG/TAB ΒΤΧ10
DEXAMETHASONE/GAP 8MG(DEX.PH.)/2ML AMP BTX1AMPX2ML
GANTIL 200MG/CAP BTX30(BLIST3X10)
GANTIL 10MG/5ML FLX125ML
SIRDALUD 2,0 MG/TAB ΒΤx30 (BLIST 3x10)
SIRDALUD 4,00MG/TAB ΒΤx30 (BLIST 3x10)

BETOPTIC 0,5% FLx5ML
BETOPTIC S 0,25% FLx5ML
NIMOTOP 10MG/50ML VIAL FLx50ML
NIMOTOP 30MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
RHEUMAVEK 75MG/3ML AMP BTX5AMPX3ML
RHEUMAVEK 1% TUBX100G
SELECTOL 200MG/TAB BTX20 (σε BLISTER)
ROFERON-A 3MIU/0,5ML PF.SYR. BTx1PF.SYR.x0,5ML
ROFERON-A 3MIU/0,5ML PF.SYR. BTx6PF.SYR.x0,5ML
ROFERON-A 4,5MIU/0,5ML PF.SYR. BTx1PF.SYR.x0,5ML
ROFERON-A 4,5MIU/0,5ML PF.SYR. BTx6PF.SYR.x0,5ML
ROFERON-A 6MIU/0,5ML PF.SYR. BTx1PF.SYR.x0,5ML
ROFERON-A 6MIU/0,5ML PF.SYR. BTx6PF.SYR.x0,5ML
ROFERON-A 9MIU/0,5ML PF.SYR. BTx1PF.SYR.x0,5ML
CLOTAM 200MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
CLOTAM 300MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
BINDAZAC 150MG/TAB BTx30(3x10) σε ALU
BINDAZAC 150MG/TAB BTx30(FOIL 3x10)
FARCYCLIN 500MG/2ML AMP ΒΤΧ1AMPX2ML
CYCLOGYL 1% FLX15ML
RIBRAIN 6MG/TAB ΒΤΧ50 (BLIST2X25)
CORACTEN 20MG/CAP ΒΤΧ30(BLIST 3X10)
IONIL 4.25% BOTTLEX200ML (PP)
PARAPLATIN 150MG/15ML VIAL BTx1VIALx15ML
MACOREL 20MG/CAP Β x 30 (σε BLISTER)
MACOREL 10MG/TAB BTX50
DIPRIVAN 1%(10MG/ML) BTx1VIALx100ML
DIPRIVAN 1%(10MG/ML) BTx1VIALx50ML
DIPRIVAN 1%(10MG/ML) BTx5AMPx20ML
DIPRIVAN 2% (20mg/ml) FLx50ML
MYCOBACTER 1% W/W BTXFLX60ML
VIOPLEX-T (1338,22+103,80)IU/G FL x 121,40 G
PROVIXEN-N 30MG/5ML BTXFLX200ML
LONALGAL (500+30)MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10)
LONALGAL (1000+30)MG/SUPP BTx6 (FOIST 1x6)
STOPAREN 1G/VIAL I.M. BTX1VIAL+1AMPX4MLSOL
STOPAREN 1G/VIAL I.V. BTX1VIAL+1AMPX4MLSOL
CODEXINE-R 7.5MG/5ML FLX200ML(πλαστ.φιαλ)
NIPOGALIN 750MG/VIAL BTX1VIAL
NIPOGALIN 1500MG/VIAL BTX1VIAL
NIPOGALIN 500MG/TAB BT x 14(FOIST 2 x 7)
NIPODUR 150MG/TAB BTx50
ASACOL 400MG/TAB BTx30
ASACOL 500MG/SUP BTx20 (FOIST 2x10)
ASACOL 4G/SINGLE DOSE BTx7FLx100ML
ASACOL 800MG/TAB BTx60(BLIST6x10)
PACTENS 10MG/TAB ΒT x 30
BEGALIN 375MG/TAB BTx12 (BLIST.3x4)
BEGALIN 250MG/5ML FLx60ML
SELEXID N 1G/VIAL BTx1 VIAL

SELEXID N 1G/VIAL BTx1VIAL+1VIALx15ML
REGAINE 2% (W/V) FL x 60 ML
REGAINE 5% W/V FL x 60 ML
VISTAGAN 0.5% W/V FL x 5 ML
ANEXATE 0,5MG/5ML AMP ΒΤx5 AMPx5 ML
RETROVIR 100MG/CAP BTx100
RETROVIR 250MG/CAP BTx40
RETROVIR 200MG/20ML VIAL BTx5 VIALSx20 ML
RETROVIR 50MG/5ML FLx200 ML
RETROVIR 300MG/TAB BTx60
ARVEKAP 3,75MG/VIAL BTxVIAL+1AMP SOLV
ARVEKAP 3,75MG/VIAL BTxVIAL+1AMP SOLV
ARVEKAP 0,1MG/VIAL BT x 7 VIALS x
ARVEKAP 11,25MG/VIAL BTx1VIAL+1AMP SOLV
ARVEKAP 11,25MG/VIAL BTx1VIAL+1AMP SOLV
MEVACOR 20MG/TAB ΒΤx10(σε BLISTERS)
MEVACOR 40MG/TAB ΒΤΧ10 (BLISTERS)
SALOFALK 250MG/TAB ΒΤΧ100
SALOFALK 4G/SINGLE DOSE BT X 7 FL X 60 ML
SALOFALK 250MG/SUP ΒΤΧ30(FOIST 6X5)
SALOFALK 500MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)
SALOFALK 500MG/SUP BTX20(FOIST4X5)
SALOFALK GRANU-STIX 1000MG/SACHET BT x 50 SACHETS
MONOSORDIL 20MG/TAB BTx50 (5 BLIST
MONOSORDIL 60MG/CAP BTx14(BLIST 2 x 7)
CIPROXIN 100MG/50ML VIAL BTX1VIALX50ML
CIPROXIN 500MG/TAB ΒΤΧ10
CIPROXIN 200MG/100ML VIAL BTX1VIALX100ML
CIPROXIN 400MG/200ML VIAL BTX1VIALX200ML
CIPROXIN 500MG/5ML BTX1FLX10G+1FLX86ML
CIPROXIN XR 500MG/TAB BTx3 (BLIST 1x3)
CIPROXIN XR 1000MG/TAB BTx7 (BLIST 1x7)
AMPICILLIN/COOPER 500MG/VIAL BTX1VIAL
AMPICILLIN/COOPER 1G/VIAL BTX1VIAL
FRUMIL (40+5)MG/TAB ΒΤΧ28 (BLIST 2X14)
ZESTRIL 5MG/TAB BTx28 (BLIST.2x14)
ZESTRIL 10MG/TAB BTx14(BLIST1x14)
ZESTRIL 20MG/TAB BTx14(BLIST1x14)
ZESTRIL 20MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
ZOLADEX 3.6 MG/PF.SYR BTx1 PF.SYR. +SAFE
ZOLADEX 10,8MG/PF.SYR. BTx1PF.SYR. +SAFE
PRINIVIL 5MG/TAB ΒΤΧ30
PRINIVIL 20MG/TAB ΒΤΧ10
ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) 20MCG/1ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x1ML
ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML
CLOPIXOL 20MG/ML BTx1 VIALx20 ML
CLOPIXOL 2MG/TAB BTX50(πολυπροπυλένιο
CLOPIXOL 10MG/TAB ΒΤΧ50(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ
CLOPIXOL 25MG/TAB ΒΤΧ50(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ
CLOPIXOL 50MG/1ML BTx1 AMPx1 ML

CLOPIXOL 200MG/ML AMP BTx1 AMPx1 ML
ΖΙΡΤΕΚ 10MG/TAB BTx20
ΖΙΡΤΕΚ 10MG/ML BOTTLE x 20 ML
CLEXANE 2000ANTI-XA IU/0,2ML BTx2PF.SYR.x0,2ML
CLEXANE 4000ANTI-XA IU/0,4ML BTx2 PF.SYR.x0.4 ML
CLEXANE 6000anti-XA IU/0,6ml BTx2 PF.SYRx0,6 ML
CLEXANE 8000anti-XA IU/0,8ml BTx2 PF.SYRx0,8 ML
CLEXANE 30000anti-Xa IU/3ML BTX1VIALX3ML
CLEXANE 12000anti-XaIU/0,8ML BT x10PF.SYR. x0,8ML
CLEXANE 15000anti-XaIU/1MLPF BT x10PF.SYR.x1,0ML
ACTILYSE 50MG/VIAL BT x 1 VIAL+1 VIAL
EPREX 10000IU/1ML BTx 6 PF.SYR x 1ML
EPREX 1000 IU/0,5 ML BTx6PF.SYRx0,5ML
EPREX 2000 IU/0,5ML PF.SYR BTx6PF.SYR.x0,5ML
EPREX 3000 IU/0,3ML PF.SYR BTx6PF.SYR.x0,3ML
EPREX 4000 IU/0,4ML PF.SYR BTx6PF.SYR.x0,4ML
EPREX 40.000 IU/1ML BTx 4 VIALS x 1 ML
EPREX 5000 IU/0,5ML PF.SYR BTx6PF.SYR.x0,5ML
EPREX 6000 IU/0,6ML PF.SYR BT x6PF.SYR x0,6ML
EPREX 8000 IU/0,8ML PF.SYR BTx6PF.SYR.x0,8ML
EPREX 40.000 IU/1ML PF.SYR. BTx 1 PF. SYR x 1 ML
EPREX 20.000 IU/0,5ML PF.SYR BTx1 PF. SYR x0,5 ML
EPREX 30.000IU/0,75MLPFSYR BTx 1PF.SYR x 0,75ML
ZINADOL 250MG/TAB ΒΤΧ12 (BLIST 2X6)
ZINADOL 500MG/TAB BTX14(BLIST2X7)
ZINADOL 250MG/5ML FLX100ML
ULTRAVIST 62,34%(30%IODINE) BTX1VIALX100ML
ULTRAVIST 62,34%(30%IODINE) BTX1VIALX50ML
ULTRAVIST 76,9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEX200ML
ULTRAVIST 76,9%(37%IODINE) BTX1VIALX100ML
ULTRAVIST 76,9%(37%IODINE) BTX1VIALX50ML
BOTAFEX 2% BTx1FLx60ML
BOTAFEX 5% W/V BTx1FLx60 ML
SPORANOX 100MG/CAP BTx15 (BLIST 3x5)
SPORANOX 100MG/CAP BTx4 (BLIST 1x4)
SPORANOX 100MG/CAP BTx6 (BLIST 1x6)
SPORANOX 10MG/ML BOTTLE x 150 ML
NEOTIGASON 10MG/CAP ΒΤx30 (BLIST 3x10)
NEOTIGASON 25MG/CAP ΒΤx30 (BLIST 3x10)
RULID 150MG/TAB BTx10(BLIST1x10)
RULID 300MG/TAB BTx8(BLIST1x8)
DENACLOF 0,1% (W/V) FLx5 ML
DUMYROX 50MG/TAB BTx 30 (BLIST 2x15)
DUMYROX 100MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15)
TIMENTIN (3+0,200)G/VIAL BTx1VIAL
TIMENTIN (5+0,200)G/VIAL BTx1 VIAL
LIMOX 500MG/TAB ΒΤΧ10 (BLISTER 2X5)
CEFTORAL 100MG/5ML FLx50 ML
CEFTORAL 400MG/TAB BTx4 (BLIST 4x1)
DICETEL 50MG/TAB BTx50 (BLIST 2x25)

VISCOTER 0,2% TUBx10G(ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝ)
GYNOFEN 35 (2+0,035)MG/TAB BTx21 (σε BLISTERS)
STILNOX 10MG/TAB BTx30(BLIST2x15)
LADININ 500MG/TAB BTx10 (σε BLISTER)
LADININ 200MG/100ML VIAL BTx1 VIAL
LADININ 400MG/200ML BT x 1 VIAL x 200 ML
COVERSYL 5MG/TAB BTx30 (BLISTER)
COVERSYL 10MG/TAB BTx30 (BLISTER)
FUCICORT LIPID 2%+0,1%(W/W) BTxTUBx30 G
METRONIDAZOLE/B BRAUN 500MG/100ML VIAL FL x100 ML
RAVALTON 500MG/TAB ΒΤx10 (BLIST 1x10)
XATRAL 2,5MG/TAB BTx30(BLIST 2x15)
XATRAL 5MG/TAB BTX30(BLIST 3X10)
XATRAL OD 10MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
ZOCOR 10MG/TAB ΒΤx10
ZOCOR 20MG/TAB BT x 10
ZOCOR 40MG/TAB BTx10
LIVIAL 2,5MG/TAB ΒΤ x 30
LABENTROL 500MG/TAB ΒΤΧ10 ΣΕ BLISTER
LOSEC 40MG/VIAL BTx1VIAL+10ML SOLV
LOSEC 20mg/CAP BTX14(σε φιαλίδιο)
LOSEC 10MG/CAP BTX10
TILADE 2MG/DOSE FLX20,4G(112 DOSES)
TILADE 2% FLx5 ML
PRAVACHOL 20 MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14)
PRAVACHOL 40 MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14)
CYMEVENE 500MG/VIAL ΒΤ x 1 VIAL
MAGNEVIST 469,01MG/ML BTX1VIALX10ML
MAGNEVIST 469,01MG/ML BTX1VIALX15ML
MAGNEVIST 469,01MG/ML BTX1VIALX20ML
FUNGUSTATIN 150MG/CAP BTx1 (BLISTx1 CAP)
FUNGUSTATIN 100MG/50ML VIAL ΒΤΧ1VIAL
FUNGUSTATIN 100MG/CAP ΒΤx7
PLENDIL 10MG/TAB ΒΤΧ28(ΣΕ BLISTER)
PLENDIL 5MG/TAB ΒΤΧ28(ΣΕ BLISTER)
PANZYTRAT BTx50
SANDOSTATIN 0,1MG/ML AMP BTx5 AMP
SANDOSTATIN 0,5MG/ML AMP BT x 5 AMP x 1ML
AZATHIOPRINE/PHARMACHEMIE 50MG/TAB BTx100(πλαστ.φιαλίδ)
WARTEC 0,5% FLx3ML
WARTEC 0,15% TUBx5G
NORDITROPIN SIMPLEXX 5MG/1,5ML CARTRIDGE BTx1 (CARTx1,5 ML)
IMPORTAL 10G/SACHET BTx20SACHETSx10G
IMPORTAL 3,333G/5ML FL x 500 ML
ARISTIN-C 500MG/TAB BTX10(BLIST1X10)
ARISTIN-C 200MG/100ML BTx1VIALx100ML
ARISTIN-C (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 2MG/1ML (400mg/200ML Bottle) BTx1VIAL
MIOCHOL-E 1% W/V 1 VIAL+1 AMPx2 ML
KLARICID 250MG/TAB ΒΤx12
KLARICID 125MG/5ML FLX60ML

KLARICID 500MG/TAB BTx21(BLIST3x7)
KLARICID 250MG/5ML FLx60 ML
KLARICID OD 500MG/TAB BTx6(BLIST1x6)
KLARICID 500MG/VIAL BTx1VIAL
EMLA 2,5%+2,5% BTx5TUBx5G+10
EMLA (2,5+2,5)% W/W BTx2PLASTERS
FACTOR VIII/BIOTEST SDH (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) 1000 IU/10ML VIAL 1VIALX1000IU+1VIAL
MIACALCIC 100 IU/1ML AMP BTx 5 AMP x 1 ML
MIACALCIC 200 IU/DOSE BT x 1 FL x 2 ML +
ELOCON 0,1% W/W TUBx25G
ELOCON 0,1% W/W TUBx30G
ELOCON 0,1% W/W TUBx25G
ELOCON 0,1% W/W TUBx30G
ELOCON 0,1% W/W FLX30ML
ALOMIDE 0,1% ( W/V) FL x 5 ML
GLUCAGEN 1MG(1IU)/VIAL BTx1VIAL+1SYR.x1 ML
VITALIPID/INFANTS ΒΤΧ10AMPX10ML
VITALIPID/ADULT BTX10AMPX10ML
CIBACEN 5MG/TAB BTx28(BLIST 2x14)
CIBACEN 10MG/TAB ΒΤx14(BLISTER 1x14)
CIBACEN 20MG/TAB ΒΤx14 (BLISTER 1x14)
GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ) 5,3 MG/CARTRIDGE BTx1 CARTRIDGE
GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ) 12MG/CARTRIDGE BTx1 CARTRIDGE
MAXEPA 1000(170+115)MG/CAP ΒΤΧ200(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.)
MAXEPA (791+527)MG/5ML BOTTLE X150ML
TRILEPTAL 300MG/TAB BTX50(BLIST5X10)
TRILEPTAL 600MG/TAB BTX50(BLIST5X10)
TRILEPTAL 300MG/5ML BOTTLEX250ML
TAZOCIN EF (2+0,250)G/VIAL ΒΤx1 VIAL
TAZOCIN EF (4+0,500)G/VIAL BTx1 VIAL
ELKOTHERAN 20MG/CAP BTX28(FOIST2X14)
ZOFRON 4MG/TAB ΒΤΧ15
ZOFRON 8MG/TAB ΒΤΧ15
ZOFRON 4MG/2ML AMP BTX1AMPX2ML(σε γυάZOFRON 8MG/4ML AMP BTX1AMPX4ML(σε γυάZOFRON 16MG/SUP BTx1
ZOFRON 4MG/5ML FLX50ML
ZOFRON ZYDIS 8MG/TAB BTx10 (BLIST
LOMEXIN 2% FLx30ML
LOMEXIN 2% TUBx30G
LOMEXIN 2% (W/W) TUBx30 G
LOMEXIN 200MG/SUP ΒΤx3
LOMEXIN 600MG/SUP BTx1
LOMEXIN 2% BTx1TUBx78G+16
LETYNOL 1G/VIAL (I.V) BTx1VIAL
CO-RENITEC (20+12,5)MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10)
SEROPRAM 20MG/TAB BTX28(BLIST2X14)
SEROPRAM 40MG/ML BTX10AMPSX1ML
SEROPRAM 40mg/ML FLx15ML
LOMIR 2,5MG/TAB BTx56 (BLIST 4x14)

LOMIR 5MG/CAP BTx30 (σε BLISTERS)
SKINOREN 20% TUB X 30G
ELITYRAN 3,75MG/VIALήPF.SYR. BTx 1 PF.SYR + 1 set
ELITYRAN 11,25MG/VIALήPF.SYR. BT x 1 PF.SYR +1 set
SAIZEN 8MG/VIAL BT x 1 VIAL +
SUPERACE (50+25)MG/TAB ΒΤx20(2x10 BLIST)
REMENA 400MG/200ML VIAL BTx1 VIAL x200 ML
KYBERNIN-P 500 IU/VIAL BTx1VIAL+1AMPx10ML
KYBERNIN-P 500 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx10ML
KYBERNIN-P 1000IU/VIAL BTx1VIAL+1AMPx20 ML
KYBERNIN-P 1000IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx20ML
TOBRADEX 0,1%+0,3% FLx5ML
TOBRADEX 0,1%+0,3% TUBx3,5 G
GALEMIN 750MG/VIAL BTX1VIAL
DITROPAN 5MG/TAB BTx30 (σε BLISTERS)
DURAPROX 600MG/TAB BT x 60 (BLIST 6x10)
MONOPRIL 20MG/TAB BTx14(BLIST1x14)
EYEBREX 0,3% W/V FLx5 ML
LONARID ΑΠΛΟ 500MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
VASCACE 5MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)
VASCACE 1MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
VASCACE 2.5MG/TAB BTχ28 (BLIST 4χ7)
TICLID 250MG/TAB ΒΤ x 20 (BLIST 2x10)
CIPROFLOXACIN/PROEL 400MG/200ML VIAL BTx1(FL x200ML)
ACCUPRON 5MG/TAB BTX28(BLISTERS)
ACCUPRON 20MG/TAB BTX28
ACCUPRON 40MG/TAB BTX28(BLIST4X7)
BOTADERM 2% W/W FLx180 ML
ALLERGOTIN 2% FLX10ML
ALLERGOTIN 4% W/V FLX10ML
FERRUM FOL HAUSMANN (100+0,350)MG/TAB ΒΤΧ30(BLIST 3X10)
COROTROPE 10MG/10ML BTx5 AMPSx10 ML
THILOGEL 0,3% W/W TUB x 10 G
HELIXDERM 76,5% TUBX20G
HELIXDERM 76,5% TUBX50G
DEPAKINE CHRONO 500MG/TAB BT x60(FOIST 6x10)
DEPAKINE CHRONO 500MG/TAB ΒΤx60 (BLIST6x10)
DEPAKINE CHRONO (SPHERE) 100MG/SACHET BTx30SACHET
DEPAKINE CHRONO (SPHERE) 250MG/SACHET BTx30SACHET
DEPAKINE CHRONO (SPHERE) 500MG/SACHET BTx30SACHET
DEPAKINE CHRONO (SPHERE) 750MG/SACHET BTx30SACHET
DEPAKINE CHRONO (SPHERE) 1000MG/SACHET BTx30SACHET
SIVAL-B (7,5+5,0)MG/5ML FLx120ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ)
MESULID 100MG/TAB BTX30 (BLIST 3X10)
MESULID 200MG/SUP BTx 6 (FOIST 1x6)
SODIUM CHLORIDE/BAXTER 0,9% BAGX2000ML
URESAN (50+25)MG/TAB BTX20 (BLIST.2X10)
CARDIL 90MG/CAP ΒΤx20 (σε BLISTER)
CARDIL 180MG/CAP BTx30(BLIST 3x10)
CARDIL 300MG/CAP BTx28(4BLISTx7)

CARDIL 60MG/TAB BT x30(BLIST2x15)
MERCILON (150+20)MCG/TAB BTx21(BLIST1x21)
POTASSIUM CHLORIDE 0.2% IN DEXTROSE 5%/ΒΙΟΣΕΡ (0.2%+5%)W/V BTX10BOTTLESX1000ML
GRANULOKINE 30MU/0,5ML PF.SYR. BTx5 PF.SYR
GRANULOKINE 48MU/0,5ML PF.SYR. BTx5 PF.SYR
YOKEL 750MG/VIAL ΒΤΧ1VIAL
GRENIS-CIPRO 500MG/TAB BTx10(BLISTER 1x10)
GRENIS-CIPRO 400MG/200ML BAGx200ML
ROBAZ 0,75% W/W TUB x 30 G
AZURIL 150MG/TAB BTX10 (BLIST.1X10)
AZURIL 300MG/TAB BTX8(BLIST1X8)
MONORYTHM 20MG/CAP BTx28(ΣΕ BLISTER)
MONORYTHM 40MG/CAP BTx28(ΣΕ BLISTER)
MONORYTHM 60MG/CAP BTX14 (ΣΕ BLISTER)
OPTIRAY 300 63,6%(30% IODINE) 1 BOTTLE x 50 ML
OPTIRAY 300 63,6%(30% IODINE) 1 BOTTLEx100 ML
OPTIRAY 350 74,1% (35% IODINE) 1 BOTTLEx100 ML
OPTIRAY 350 74,1% (35% IODINE) 1 BOTTLEx200 ML
OPTIRAY 350 74,1% (35% IODINE) 1 BOTTLEx50 ML
OPTIRAY 350 74,1% (35% IODINE) 10 BOTTLESx100 ML
OPTIRAY 350 74,1% (35% IODINE) 10 BOTTLESx200 ML
OPTIRAY 350 74,1% (35% IODINE) 10 BOTTLESx50 ML
OPTIRAY 320 67,8% (32% IODINE) 1 BOTTLE x 100 ML
OPTIRAY 320 67,8% (32% IODINE) 1 BOTTLE x 200 ML
OPTIRAY 320 67,8% (32% IODINE) 1 BOTTLE x 50 ML
ADVANTAN 0,1% W/W TUBx15G
ADVANTAN 0,1%W/W TUBx15G
ADVANTAN 0,1%W/W BTXTUBX50G
ADVANTAN 0,1% w/w BOTTx50 ML
INNOHEP 20000 ANTI-XA IU/2ML BTX10VIALSX2ML
INNOHEP 4500antiXA iu/0,45ml PF.SYR BTx10PF.SYRS.x0,45ML
INNOHEP 4500antiXA iu/0,45ml PF.SYR BTx2PF.SYR. x 0,45ML
INNOHEP 3500antiXa iu/0,35ml PF.SYR BTx2PF.SYR.x0,35ML
INNOHEP 10000anti-XaIU/0,5ML PF.SYR BTx2PF.SYRx0,5ML
INNOHEP 14000anti-XaIU/0,7ML PF.SYR BTx2PF.SYRx0,7ML
INNOHEP 18000anti-XaIU/0,9ML PF.SYR BTx2PF.SYRx0,9ML
TRIATEC 2,5MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
TRIATEC 5MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
SEROXAT 20MG/TAB BTx30
SEROXAT 30MG/TAB BTx30
SEROXAT 10MG/5ML FLx150 ML
LACIPIL 4MG/TAB BTx28(BLISTER 4x7)
LAMICTAL 25MG ΒΤx30
LAMICTAL 50MG/TAB ΒΤ x 30
LAMICTAL 100MG/TAB ΒΤx30 (BLIST 3 x 10)
LAMICTAL 5MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
LAMICTAL 25MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
LAMICTAL 200MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
NEO-ENDUSIX 20MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL
AFLEN 300MG/CAP BTX50(BLIST 5X10)

ZOLOFT 50MG/TAB BTX14(BLIST1X14)
ZOLOFT 100MG/TAB BTX14(BLIST1X14)
UFEXIL 500MG/TAB BTx 10
UFEXIL 200MG/100ML 1 BAG x 100 ML (PP
UFEXIL 400MG/200ML 1 BOTTLE x 200ML(PP)
UFEXIL 400MG/200ML 1BAG x 200 ML (PP)
ROXIMIN-GALENICA 300MG/TAB BTx8 (BLIST 1x8)
GLAVERAL 20MG/CAP BT x 30
GLAVERAL 20MG/CAP BTx 28 (FL 1 x 28)
ADDAMEL N BTX20AMPX10ML
SOLURIC 300MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
SOLURIC 100MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
SOLURIC 300MG/TAB ΒΤx30 (BLIST 3x10)
ZAVEDOS 5MG/VIAL ΒΤx1VIAL
ZAVEDOS 10MG/VIAL ΒΤx1VIAL
ZAVEDOS 5MG/CAP BTx1
ZAVEDOS 10MG/CAP ΒΤx1
LENAR 20MG/CAP BTxFLx28
AMINOPLASMAL HEPA 10% BOTTLEX500ML
ORUVAIL 200MG/CAP ΒΤx14
CLARITYNE 10MG/TAB ΒΤ x 21 (BLIST 3x7)
CLARITYNE 1MG/ML FLx120ML
AURORIX 150MG/TAB ΒΤx 30 (BLISTERS)
AURORIX 300MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
SEREVENT 25 MCG/DOSE ΣΥΣΚΕΥΗ x 120 DOSES
SEREVENT 50MCG/DOSE ΤΑΙΝΙΑx60BLISTERS
PHACOCEF 1G/VIAL (I.V) BTx1VIAL
NYOLOL 0,50% FLx5 ML
MAXUDIN 20MG/TAB BTX14(BLIST 1X14)
MAXUDIN 40MG/TAB BTx14(BLIST1x14)
DACRIO GEL 0,3% W/W BTX20FLX0.5GMONODOSE
IMIGRAN 100MG/TAB ΒΤx2 (σε BLISTER)
IMIGRAN 6MG/0,5ML SYRING BTx2 SYRINGES
IMIGRAN 6MG/0,5ML SYRING BTx2 SYRx0,5 ML
IMIGRAN 50MG/TAB BTx4 (σε BLISTER)
IMIGRAN 20MG/DOSE BTx2 FLx0,1 ML (SUC)
IMIGRAN 25MG/SUP BTx4 (BLISTER)
PRINZIDE (20+12.5)MG/TAB BTX10(BLIST1X10)
ZESTORETIC (20+12,5)MG/TAB BTX14(BLIST1X14)
HUMATROPE 6MG/CARTRIDGE BTx1 CARTRIDGE
HUMATROPE 6MG/CARTRIDGE BTx1CARTR.+1SYR.x
HUMATROPE 12MG/CARTRIDGE BTx1CARTR.+1SYR. x
HUMATROPE 12MG/CARTRIDGE ΒΤx1 CARTRIDGE
LIPOFUNDIN MCT/LCT 10% FLX500ML
LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% FLX500ML
NIFECARD 20MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
ZITHROMAX 250MG/CAP BTx6(BLIST1x6)
ZITHROMAX 250MG/TAB BTX6(BLIST1X6)
ZITHROMAX 500MG/TAB BTx3
ZITHROMAX 500MG/VIAL BTx1VIAL

ZITHROMAX 200MG/5ML BTx1BOTTLEx22,5ML
ZITHROMAX 200MG/5ML BTx1BOTTLEx37,5ML
ZITHROMAX 2,0G/BOTTLE(DOSE) BTx1 BOTTLEx2 G
MAXIPIME 1G/VIAL BTX1VIAL+1AMPX3ML
MAXIPIME 2G/VIAL ΒΤΧ1VIAL+1AMPX10ML
EMEDAL 0,75% W/W TUB x 30 G
IRUXOL MONO (1,2+0,24)U TUBX30G
MICROVIBRATE 100MG/CAP BTx40 (BLIST 5x8)
TOPISTIN 500MG/TAB ΒΤΧ10(BLIST2x5)
TOPISTIN 200MG/100ML VIAL BTX1 (BAGX100ML)
TOPISTIN 400MG/200ML VIAL BTX1BAG X200ML
LOCERYL 5% (W/V) FLx5 ML
Z-BEC 5MG/TAB BTX28(BLIST.2X14)
Z-BEC 10MG/TAB BTx14(BLIST.1x14)
Z-BEC 20MG/TAB BTx14(BLIST.1x14)
GINORECTOL 500MG/TAB ΒΤΧ10(BLIST 1X10)
SYSCOR 5MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
SYSCOR 10MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
SYSCOR 10MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
SYSCOR 20MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
FEACEF 500MG/TAB BTX14(FOIST1X14)
LEGOFER 800(40FE+++)MG/15ML BT x 10
LEGOFER 800(40FE+++)MG/15ML BTx10VIALSx15ML
TELEBRIX GASTRO 66,03% ( IODINE30%) FLx100 ML
TELEBRIX GASTRO 66,03% ( IODINE30%) FLx50 ML
CLARITYNE D (5+120)MG/TAB BT14(BLIST 2X7)
METASTRON 150MBQ(4MCI)/VIAL 1VIAL x4ML
METASTRON 150MBQ(4MCI)/VIAL 1VIALX4ML
LEVOTUSS 30MG/5ML FLx200 ML
IMUKIN 0,1MG/VIAL ΒΤx1VIALx0,5ML
VEROXIL 20MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
VEROXIL 40MG/TAB BTx30 (BLIST3x10)
LAMISIL 250MG/TAB BTX28(BLISTERS4X7)
LAMISIL 1% TUBX15G
LAMISIL 1% FLX30ML(ΑΝΤΛΙΑ
LAMISIL DERMGEL 1% W/W TUB x 15 g
KYTRIL 3MG/3ML AMP BTx1AMPx3ML
KYTRIL 2mg/TAB BTx5(BLIST 1x5)
TRIGYNERA (50+30)MCG/TABΩΧΡΑΣ BTX21(6ΩΧΡΑΣ+5ΚΑΦΕ
ZETAGAL 250MG/VIAL ΒΤx1 VIAL
ZETAGAL 750MG/VIAL BTx1VIAL
ZETAGAL 1500MG/VIAL ΒΤx1VIAL
REFRESH 1,40%+0,60% BTx30
BREVIBLOC 100MG/10ML VIAL BTx5 VIALSx10ML
BREVIBLOC 10MG/ML BTx1 BAGx250 ML
NORVASC 5MG/CAP ΒΤΧ14(BLIST 1X14)
NORVASC 10MG/CAP ΒΤΧ14(BLIST1X14)
SEDOPAN 500MG/TAB BTx14 FOIL
PROLEUKIN 18 x10 6 IU/1ML(1mg/vial) BT x 1 VIAL
SCHERIPROCT NEO (0,19+0,5)% TUBX20G

GLUCOBAY 50MG/TAB BTX30(FOIL2X15)
GLUCOBAY 100MG/TAB BTX30(FOIL2X15)
LIVOSTIN 0,05% (W/V) FLx4 ML
HAES-STERIL 10%+0,9% (W/V) BAGx500 ML
EZIPOL 20MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7)
EZIPOL 20MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7)
DIPEN 60MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
DIPEN 120MG/CAP BTx20(BLIST2x10)
DIPEN 180MG/CAP BTx28 (BLIST 7x4)
DIPEN 240MG/CAP BTx28 (BLIST 7x4)
DIPEN 300MG/CAP BTx28 (BLIST 7x4)
DOVONEX 0,005% (W/W) TUBx30 G
DOVONEX 0,005% (W/W) TUBx30 G
DOVONEX (50MCG/1ML)0,005%W/V FLx30 ML
KLEAN-PREP PEG+E BTx4SACHETS
DYSPORT 500U/VIAL BTX1VIAL
LATOREN 10MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
CERNEVIT BTx1 VIAL
NAFORDYL 20MG/TAB BTX28(BLIST 2X14)
VIBROCIL-S (0.025+0.25)% FLX10ML
VIBROCIL-S (0.025+0.25)% FLX15ML
VIBROCIL-S (0.025+0.25)% TUBX12G
VIBROCIL-S (0.035+0.35)MG/DOSE FLX15ML(107 DOSES)
INTELECTA 1G/5ML AMP ΒΤx 6 AMPS x 5 ML
INTELECTA 1G/10ML BTx10 ΚΥΠΕΛΛΙΑx10 ML
INTELECTA 1000MG/SACHET BTx30 SACHETS x 5 G
PARA-PLUS (0.5+2+0.25)% W/W FLX90G
VERACOL 1G/VIAL(IV) BTX1VIAL + 1AMPX10ML
VERACOL 2G/VIAL BTx 1 VIAL
ISOVORIN 175MG/17,5ML VIAL BT x 1VIAL
ONCOTICE 12,5±3,0MG/ VIAL BTX1VIAL
TRAVILAN 1000MG/VIAL (IM) BTX1VIAL+1AMPX3.5ML
TRAVILAN 1000MG/VIAL (IV) ΒΤΧ1VIAL+1AMPX10MLSO
TRAVILAN 2G/VIAL BTx1 VIAL
AMBISOME 50MG/VIAL BTx1VIAL
BREXIN 20MG/SACHET ΒΤΧ20SACHETS
BREXIN 20MG/TAB ΒΤΧ20(ΣΕ BLISTER)
BREXIN DREF 20MG/TAB BTX20(FOIST2X10)
VIDEX 100MG/TAB BTx60 (ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ)
VIDEX EC 250MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
VIDEX EC 400MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
PROSCAR 5MG/TAB ΒΤΧ14(ΣΕ BLISTERS)
SIERAL 20MG/CAP ΒΤx28 (HDPE BOTTLE)
LAPRAZOL 30MG/CAP BTx14(σε BLISTERS)
LAPRAZOL 15MG/CAP BTx14(σε BLISTERS)
LAPRAZOL FAST TAB 15MG/TAB BT x 14
LAPRAZOL FAST TAB 30MG/TAB BT x 28
SATURNIL 0.50MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
ACINIC 500MG/TAB BTX30
NORMOLOSE-H (50+25)MG/TAB ΒΤx20(BLIST 2x10)

PHACOVIT 1G/10ML BTX10FLX10ML
CALSYNAR 200 IU/DOSE BTx1 FLx1,4 ML
LISBA 20MG/TAB ΒΤx30(BLIST 3x10)
OSTOPOR 200MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
OSTOPOR 400MG/CAP BTx30(BLIST3x10)
ESELAN 20MG/CAP FLx28 + 1φακ. αφυγρ.
ESELAN 40MG/VIAL BTX1VIAL+1AMP
FRAGMIN 2500ANTI-XA IU/0,2ML BTx10PF.SYR.x0,2 ML
FRAGMIN 5000ANTI-XA IU/0,2ML BTx10 PF.SYR.x0,2 ML
FRAGMIN 10000ANTI-XA IU/1ML BTX10AMPSX1ML
UTEL 10MG/TAB BTx21(BLIST3x7)
PENTATEC (50+25)MG/TAB BTX20(BLIST2X10)
AZATYL 2000MG/VIAL (IV.INF) BT x 1 VIAL +
FORTINOL 2% (W/V) FL x 5 ML
TROPIXAL 0,5% FLx10ML
NALOREX F.C.TAB 50MG/TAB BTx14(BLISTER)
INTERBION 500MG/TAB BTX14(σε FOIST)
SURVANTA 200MG/8ML VIAL BTx1 VIALx8 ML
ACCURETIC (20+12.5)MG/TAB BTX28 (BLIST 2x14)
DILATREND 25MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
DILATREND 6,25MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
DILATREND 12,5MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
PROLIPID 500 (90+60)MG/CAP ΒΤΧ120(ΣΕ BLIST)
TOSICALCIN 100IU/DOSE FLx3,3ML(28DOSES)
SARTUZIN 20MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7)
PERENAL 20MG/TAB ΒΤx10 (BLIST 1x10)
HADLINOL 100MG/CAP BTx7(BLIST1x7)
HADLINOL 100MG/50ML VIAL BTx1VIALx50ML
BELIFAX 20MG/CAP BT x 30
HAVRIX (ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α) 720ELISA UNITS/DOSE (0,5ML) BTx1PF. SYR.x0,5ML
HAVRIX (ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α) 1440 ELISA UNITS/DOSE (1ml) BTx1PF.SYR.x1ML
CIBADREX (5+6,25)MG/TAB BTx14(BLIST1x14)
CIBADREX (10+12,5)MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14)
CIBADREX (20+25)MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14)
TIRABICIN 150MG/TAB BTX10(BLIST1X10)
FIGALOL 100MG/CAP BTX14 (BLIST 2X7)
MYCO-FLUSEMIDON 1% TUBX30G
CURBAN 30MG/TAB ΒΤΧ30(BLIST 3X10)
FOKESTON 20MG/CAP BTX24 (BLIST4X6)
FLIXOTIDE 50MCG/DOSE FLx16G(περιέχει
FLIXOTIDE 50MCG/DOSE FLx120DOSES (10,2G)
FLIXOTIDE 125MCG/DOSE FLx120DOSES (10,2G)
FLIXOTIDE 250MCG/DOSE FLx120DOSES (10,2G)
FLIXOTIDE 100MCG/DOSE Ταινια χ60 blisters
FLIXOTIDE 250MCG/DOSE Ταινια χ 60 blisters
FLIXOTIDE 500MCG/DOSE Ταινιαχ60blisters Al
FLIXOTIDE 0.005% TUBX30G
FLIXOTIDE 0.05% TUBX30G
FLIXOTIDE NEBULES 0,5MG/DOSE BTX10
FLIXOTIDE NEBULES INH.SUS.N 2MG/DOSE BTX10

PANADOL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx16 (BLIST2x8)
PANADOL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2)
IPERTON (20+12,5)MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
DAFNEGIN 1% TBx78G+14APPL
DAFNEGIN 100MG/SUP BTx6SUP
LANEX 20MG/CAP BT x 28
VIVIDRIN 2% FLX10ML
LEPUR 20MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
LEPUR 40MG/TAB BTX30
VERALOX 20MG/CAP BTX14(BLISTERS)
VERALOX 20MG/CAP ΒΤ Χ 28 (σε BLISTER)
VERALOX 40MG/VIAL 1VIAL+1AMPx10ML SOLV
ILOMEDIN 0,1MG/ML AMP BTx1AMPx1ML
NELABOCIN 500MG/TAB BT X 14
NELABOCIN 500MG/TAB BTx14 (FOIST 7x2)
ADICANIL 20MG/TAB BTX10(BLIST1X10)
SABRIL 500MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
LOFOTO 0,3%+0,1% (W/V) FLx5ML
RETURN (50+25)MG/TAB ΒΤΧ20(BLIST 2X10)
OFNIMAREX 20MG/CAP BTx14 (σε φιαλίδιο)
OFNIMAREX 20MG/CAP BTx28 (σε φιαλίδιο)
NIBREN 30MG/5ML FLX250ML
THYMOGLOBULINE 25MG/VIAL BT x 1 VIAL
DOSTINEX 0,5MG/TAB ΒΤ x 2
DOSTINEX 0,5MG/TAB ΒΤ x 8
PIP ACID 20MG/CAP BTx28
TUSSEFAR 30MG/5ML FLX125ML
ALGOFREN 100MG/5ML FLx150 ML
ALGOFREN 500MG/SUP BT X12(STRIP 2X6)
ALGOFREN 200MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
ALGOFREN 400MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
MEGAPLATIN 150MG/15ML VIAL BTx1VIALx15ML
STABILANOL 100MG/CAP BTX7(BLIST1X7)
STABILANOL 100MG/50ML VIAL BT x 1 VIAL
STABILANOL 200MG/CAP BT x 7 CAPS(BLISTER)
SODIUM BICARBONATE/DEMO 4% (W/V) BAG x 100 ML
SODIUM BICARBONATE/DEMO 8% (W/V) BAG x 100 ML
SODIUM BICARBONATE/DEMO 8,4% (W/V) BAG x 100 ML
BARBITAN 200MG/2ML BTX50 AMP
MAGNESIUM SULFATE/DEMO 250MG/ML BTX50AMPX10ML PLASTI
VERINE 40MG/1ML AMP BT X 50 AMP X 5ML
CALCIUM CHLORIDE/DEMO 100MG/ML BTX50AMPX10ML
ACT-HIB 10MCG/0.5ML BTx1VIALx0,5ML+1SYR
UPDERM 2% (W/W) TUBx40 G+7
GENECALCIN 100 IU/DOSE FLx4ML(28DOSES)
GENECALCIN 200 IU/DOSE FLx2ML(14DOSES)
CARNIL 1G/10ML VIAL ORAL BTx10 VIALS ORALx1G
TIERLITE 100MG/CAP BTX14
ELKOSTOP 20MG/CAP ΒΤx14 (FOIL 2x7)
ELKOSTOP 20MG/CAP ΒΤx28 (FOIL 4x7)

FLOCIPRIN 500MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10)
FLOCIPRIN 500MG/TAB BTx20 (BLIST 4x5)
FLOCIPRIN 200MG/100ML VIAL BTX1VIAL X100ML
EXOSTREPT 20MG/CAP BTX28(BLIST4X7)
MOTENS 4MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)
LABILEX 1000MG/VIAL (IV) BTx1VIAL+1AMPx10ML
ACEMYCIN 1000MG/VIAL ΒΤx1 VIAL
KRIOLEN 30MG/5ML FLX125ML
FLONITAL 20MG/CAP BTX28(BLIST 2X14)
RIFAGEN 100MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7)
RIFAGEN 100MG/CAP BTx7(BLIST1x7)
NEO-EGMOL 2%(W/W) FLx180ML
STRUBELIN 30MG/5ML FLx200 ML
PENTASA 400MG/TAB BTx30(BLIST 3x10)
TARGOCID 200MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX3MLSOL
TARGOCID 400MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX3MLSOL
SODIUM CHLORIDE 0.18% & DEXTROSE 4% /FRESENIUS 0,18%+4% BOTTLEx250 ML
DUOFILM (16.7+16.7)% W/W FLX15ML
HUMAN ALBUMIN/BIOTEST 20% BOTTLEX100ML
HUMAN ALBUMIN/BIOTEST 20% BOTTLEX50ML
SOTOVASTIN 40MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
INTRAGLOBIN F (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) 5% 1Φιάλη έγχυσης
NAVOBAN 5MG/CAP BTX5CAPS
NAVOBAN 5MG/5ML AMP BTX10AMPSX5ML
NAVOBAN 5MG/5ML AMP BTX1AMPX5ML
GRANOCYTE 33,6 MIU(263MCG)/VIA ΒΤx5 VIALS+5PF.SYR
RELIFEX 500MG/TAB ΒΤx20 (BLIST 2x10)
NAVELBINE 10MG/1ML VIAL BTX1VIALX1ML
NAVELBINE 50MG/5ML VIAL ΒΤΧ1VIALX5ML
NAVELBINE 20MG/CAP BTX1BL.X1CAP
NAVELBINE 30MG/CAP BTX1BL.X1CAP
VAMIN INFANT BTx1BOTTLEx100ML
VAMIN INFANT BTx1BOTTLEx500ML
PROCEF 250MG/TAB BTX12(ΣΕ BLISTER)
PROCEF 500MG/TAB BTX12 (ΣΕ BLISTER)
PROCEF 250MG/5ML FL X 100 ML
DORALIN 40MG/TAB ΒΤΧ30 (BLIST 3Χ10)
OMNISCAN 0,5 MM (287MG)/ML BTx 1 πλαστική φιάλη
OMNISCAN 0,5 MM (287MG)/ML BTx1 VIAL x 10 ML
OMNISCAN 0,5 MM (287MG)/ML BTx1 VIAL x 15 ML
OMNISCAN 0,5 MM (287MG)/ML BTx1 VIAL x 20 ML
OMNISCAN 0,5 MM (287MG)/ML BTx1PF.SYR.x20ML
IMDUR 60MG/TAB BTx28 (BLIST)
APRINOL 30MG/5ML FL X250ML
CERETEC 500MCG/VIAL(KIT) ΒΤx2 VIALS
CERETEC 500MCG/VIAL(KIT) ΒΤx5 VIALS
BUSCOPAN PLUS (10+500)MG/TAB BT x 40 (BLIST 4x10)
BUSCOPAN PLUS (10+500)MG/TAB BTx20(BLIST 2 x10)
DIVINA (2+10)MG/TAB ΜΠΛΕ BTx1 πλακέτα
CUROSURF 120mg/1,5ml BTX1VIALX1,5ML

CUROSURF 240MG/3ML VIAL BTX1VIALX3ML
ADELONE 1% FLX5ML
RISPERDAL 1MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
RISPERDAL 2MG/TAB BTx20(BLIST2x10)
RISPERDAL 3MG/TAB BTx20(BLIST 2x10)
RISPERDAL 4MG/TAB BTx20(BLIST2x10)
RISPERDAL 1MG/1ML FL x 100 ML
RISPERDAL CONSTA 25MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYR SOL
RISPERDAL CONSTA 37,5MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYR
RISPERDAL CONSTA 50MG/VIAL BT x 1 VIAL +1 PF.
RISPERDAL QUICKLET 1MG/TAB BT x 28
RISPERDAL QUICKLET 2MG/TAB BT x 28
RISPERDAL QUICKLET 3MG/TAB BTx28 (BLIST 7x4)
RISPERDAL QUICKLET 4MG/TAB BTx28 (BLIST 7x4)
BACTROBAN 2% W/W TUBx15G
BACTROBAN 2% W/W TUBx3G
AMBORAL 15MG/5ML FLx125 ML
AMBORAL 30MG/5ML FLx125 ML
AMBORAL 30MG/5ML FLx250 ML
NEURONTIN 300MG/CAP BTx50 (BLIST 5x10)
NEURONTIN 400MG/CAP BTx50 (BLIST 5x10)
NEURONTIN 600MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)
NEURONTIN 800MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)
BUATERON 15MG/SINGLE DOSE BTX10VIALS(διχωρα)
LOPROC 20MG/CAP ΒΤx14(BLISTERS 2x7)
LOPROC 20MG/CAP ΒΤx28(BLISTERS 4x7)
LOPROC 40MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX10ML
DEXA-RHINASPRAY-N (0,028+0,1717)MG/DOS FLx10 ML(100 DOSES)
TAXOL 6MG/ML BT X 1 (VIAL X 25ML
TAXOL 6MG/ML BTX1 VIAL(30MG)X5ML
TAXOL 6MG/ML BTX1VIAL MULTIDOSE
TAXOL 6MG/ML BTX1VIALMULTIDOSE
MYOVIEW 0,23MG/VIAL(KIT) ΒΤx5 VIALS
ETHYOL 500MG/VIAL BTx3 VIALx 500 MG
CARBOSIN 150MG/15ML VIAL BTx1VIALx15ML
CARBOSIN 450MG/45ML VIAL BTx1 VIAL x45ML
GAMMAGARD SD 5G/BOTTLE BTX(1BOTTLEX5G+1BOT
OLBENORM 30MG/5ML FL x 125 ML
MEGALOTECT (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) 50 U/ML BT X1 ΓΥΑΛ. ΦΙΑΛ.
MINIRIN 10MCG/DOSE VIALx2,5 ML
MINIRIN MELT 60MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
MINIRIN MELT 120MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
TAMOPLEX 20MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
PLATOSIN 10MG/20ML VIAL BTx10VIALSx20ML
PLATOSIN 10MG/20ML VIAL BTx1VIALx20ML
PLATOSIN 50MG/100ML/VIAL BTx1VIALx100ML
DOXORUBIN 10MG/VIAL BTX1VIAL
DOXORUBIN 50MG/VIAL BTX1VIAL
DOXORUBIN 10MG/5ML VIAL BTx 1 VIAL x 5 ML
DOXORUBIN 50MG/25ML VIAL BTx1 VIALx25 ML

VAGIFEM 25MCG/TAB BTx15 (BLIST 3x5
EFEXOR 37,5MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
EFEXOR XR 75MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14)
EFEXOR XR 150MG/CAP BTX28(BLIST 2X14)
EFEXOR XR 37,5MG/CAP BTx7 (BLIST 1x7)
MEMODRIN 1500MG/SACHET BTx10 SACHETS
MEMODRIN 750MG/TAB ΒΤx20(BLIST 2x10)
REFERAN 1500MG/SACHET ΒΤx30 SACHETS
REFERAN 750MG/TAB ΒΤ x 60 (BLIST 6x10)
GONAL-F 1050IU/1,75ML(77MCG/1,75ML) VIAL (πολλαπλών δόσεω BTx1VIAL+1PF.SYR.x 2
GONAL-F 75IU(5,5MCG)1ML VIAL BTx1VIAL+1PFSx1MLSOL
GONAL-F 300IU/0,5ML (22mcg/0,5ML) PEN BTx1PEN x0,5ML
GONAL-F 900IU/1,5ML (66mcg/1,5ML) PEN BTx1 PEN x1,5ML
ADENOCOR 6MG/2ML VIAL BTx6VIALSx2ML
VIDILAC 0,32% FLX10ML
VIDILAC 1,6MG/0,5ML SING.DOS BTX30single dose
CYCLO 3 FORT (150+150+100)MG/CAP ΒΤ x 30(BLIST 3 x10)
OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx240 ML
OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx500 ML
WELLVONE 750MG/5ML FLx226 ML
CIPROSPES 500MG/TAB ΒΤx10(BLIST 2x5)
EXOCIN 0,3% FLX5ML
PULMOZYME 2,500 U(2,5MG)/2,5ML ΒΤx6 πλαστικές
URO-VAXOM 6MG/CAP BTX30(BLIST3X10)
FOZIDE (20+12,5)MG/TAB BTx14(BLIST 1x14)
CAVERJECT 20MC/VIAL BTx1VIAL+1AMPx1MLSOL
DONAROT 1,884(1,5)G/SACHET BT x 30 SACHETS
FLUDARA 50MG/VIAL BTx5 VIALS
FLUDARA 10MG/TAB BTx20 (BLIST 4x5)
BEROVENT (0.020+0.120)MG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
BEROVENT (0,5+2,5)MG/2,5ML BTx30 φιαλίδια από
IOPIDINE 0,5% (W/V) FLx5ML(ΣΤΑΓΟΝ.ΦΙΑΛ.)
MIOCAMEN 600MG/TAB BTx12 (BLIST 2x6)
MIOCAMEN 250MG/5ML FLx120 ML
SINARTROL 1,5% (W/W) TUBx50 G
SINARTROL 30MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)
SINARTROL 20MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)
NORPROLAC 25MCG/TAB BTx6(BL.2x3 δισκία)
NORPROLAC 75MCG/TAB BTx30(BLIST3x10)
NORPROLAC 150MCG/TAB BTx30(BLIST3x10)
PEDITRACE 10 ML BTX10ΠΛ.ΦΙΑΛ.Χ10ML
LOGIMAX (5+47,5)MG/TAB0 ΒΤ x 28
ESMERON 10MG/1ML VIAL (I.V) BTx10 VIALSx5 ML
ESMERON 10MG/1ML VIAL (I.V) BTx12 VIALSx5 ML
GLYCOPHOS 21,6% W/V BT x 10 πλαστικά
LEUSTATIN 10MG/10ML BTx7VIALSx10ML
UTROGESTAN 100MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
UTROGESTAN 200MG/CAP BTx15 (1 BLISTx15)
UTROGESTAN 200MG/CAP BTx15 (BLIST 1x7+
FAMVIR 250MG/TAB BTX21(BLIST1X21)

FAMVIR 500MG/TAB BTX21(3BLISTX7)
SUPRANE 100% (V/V) FL x 240 ml
INFANRIX (ΤΡΙΠ.ΕΜΒΟΛ.ΔΙΦΘΕΡ, ΤΕΤΑΝΟΥ, ΚΟΚΚΥΤΟΥ) BTx1PF.SYR.x0,5ML
ETOPOSIDE/PHARMACHEMIE 100MG/5ML VIAL BTx 1 VIAL x 5 ML
ETOPOSIDE/PHARMACHEMIE 500MG/25ML VIAL BTx1VIALx25ML
SPASMO-APOTEL (600+20)MG/4ML BTX3AMPS X4ML
SPASMO-APOTEL (800+10)MG/SUPP. BTX5
SPASMO-APOTEL (500+10)MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
DUROGESIC 25MCG/H BTx 5 TTS x 10 cm2
DUROGESIC 50MCG/H BTx 5 TTS x 20 cm2
DUROGESIC 75MCG/H BTx 5 TTS x 30 cm2
DUROGESIC 100MCG/H BTx 5 TTS x 40 cm2
DUROGESIC 12MCG/H BTx 5 TTS x 5,25 cm2
APOTEL C-500 EF.TAB(500+300)MG/TA BTx12 (FOIST 3 x 4)
DERMESTRIL 25MCG/24HRS ΒΤx8
DERMESTRIL 50MCG/24HRS ΒΤx8
ODASOL/GENEPHARM 20MG/CAP BTx14
ODASOL/GENEPHARM 20MG/CAP BTx28
ODASOL/GENEPHARM 40MG/VIAL BTx1 VIAL+1
ABELCET 100MG/20ML VIAL BTx10 VIALS x 20 ML
HYALART 20MG/2ML BTX1PF.SYR.X2ML
TRUSOPT 2% (W/V) FLx5ML
SANDIMMUN NEORAL 25 MG/CAP ΒΤx 50(BLIST 5 x 10)
SANDIMMUN NEORAL 50 MG/CAP ΒΤx 50(BLIST 5 x10)
SANDIMMUN NEORAL 100MG/CAP ΒΤ x50(BLIST 5 x 10)
SANDIMMUN NEORAL 500MG/5ML FLX50ML
DEXAMYTREX (0.3%+0.1%) W/V FLX5ML
DEXAMYTREX (0.3%+0.03%) W/V TUBX3G
LISOLIP 600MG/TAB BTx30(BLIST5x6)
BUDECOL 2,3MG/SINGLE DOSE BTx7DISP.TABS
BUDECOL 3MG/CAP BTx50
VISIPAQUE 550MG(270MG I)/ML BT x1 PLASTIC BOTTLE
VISIPAQUE 550MG(270MG I)/ML BT x1 PLASTIC BOTTLE
VISIPAQUE 550MG(270MG I)/ML BT x1 PLASTIC BOTTLE
VISIPAQUE 550MG(270MG I)/ML BTx1VIALx20ML
VISIPAQUE 652MG(320MG I)/ML BT x1 PLASTIC BOTTLE
VISIPAQUE 652MG(320MG I)/ML BTx 1PLASTIC BOTTLE
VISIPAQUE 652MG(320MG I)/ML BTx 1PLASTIC BOTTLE
VASCACE PLUS (5+12.5)MG/TAB BTX28(BLIST4X7)
KESTINE 20MG/TAB ΒΤ x 30 (3 BLISTx10)
CYNT 0,2MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)
CYNT 0,3MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)
CYNT 0,4MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)
REOPRO 2MG/ML BTx 1 VIAL x5 ML
TRISEQUENS (2+1)MG/TAB( ΛΕΥΚΑ) BTx28 σε κυκλικό
CALCIORAL 500MG/TAB FL x 20
CALCIORAL 500MG/TAB FL x 60
NOVOSEVEN 1MG (50KIU)/VIAL BT x 1VIAL + 1VIAL
NOVOSEVEN 2MG (100KIU)/VIAL BT x 1VIAL + 1VIAL
PREPARATION H (1+3)% TUB x 25 G

TRINIPATCH 5MG/24HRS ΒΤ x 30 ΤΕ x 7 cm2
TRINIPATCH 10MG/24HRS BT x 30 ΤΕ x 14 cm2
MIRENA 52MG/εξάρτημα BTx1 ΤΕ
FLUARIX (ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ) (15+15+15)MCG/0,5ML PF.SYR (1δόση) BTx1PF.SYR με βελόνα
SPECILID 100MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
FENOCLOF 75MG/CAP BTx30 (BLIST 3 x10)
LEVOCARNIL 1G/10ML FL (SINGLE DOSE) BTx10 FL x 10 ML
MERONEM 500MG/VIAL(IV) BTx10 VIALS
MERONEM 1000MG/VIAL(IV) BTx10 VIALS
FARBOVIL 200MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
FARBOVIL 100MG/2ML AMP BTx5(AMPS x2ML)
FLOGOSTOP 100MG/TAB BTX30 (BLIST3X10)
REMERON 30MG/TAB BT x 30
REMERON 45MG/TAB BTx10(BLIST1x10)
GAVISCON-L (PEPPERMINT FLAVOUR) (250+133,5)MG/5ML FLx500 ML
BETAFERON 250MC(8MU)/ML 12BTx 1VIAL x 1PF.
BETAFERON 250MC(8MU)/ML BT x(15 BT x 1 VIAL+
COZAAR 50MG/TAB BTX28
COZAAR 100MG/TAB BTx20
TRIATEC PLUS (5+25)MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
NIMESULIDE/BIOMEDICA CHEMICA 100MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
FOSAMAX 10MG/TAB BTX10(BLIST1X10)
FOSAMAX ONCE WEEKLY 70MG/TAB BTx4 (BLISTER)
EHRLICH TUBX120G
BICOFEN 300MG/TAB BT x 10(BLIST 1 x10)
ΓΚΕΜΖΑΡ 200MG/VIAL BTx1VIAL
ΓΚΕΜΖΑΡ 1000MG/VIAL BTx 1 VIAL
CORNEREGEL 5% W/W BTX1(TUBX10G)
CORNEREGEL 5% W/W BTX1(TUBX5G)
FEMASTON (2+10)MG/TAB(ΚΙΤΡΙΝΑ BT x 28 [BLIST 1 x
LORBEF 400MG/CAP BTx10 (BLIST 1x10)
LORBEF 200MG/5ML FLx50 ML
VALTREX 500MG/TAB BTX10(BLIST1X10)
VALTREX 500MG/TAB BTX42(BLIST7X6)
VALTREX 1000MG/TAB BTX21(BLIST3X7)
SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/DEMO (0,18+4)% (W/V) BOOTTLEx500 ML
SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/DEMO (0,18+4)% (W/V) BOTTLEx250 ML
NIMELIDE 100MG/TAB BTx30 (FOILS 3x10)
NANDROLONE DECANOATE/NORMA 200MG/2ML VIAL BTX1VIALX2ML
LESCOL 40MG/CAP BTX14(BLIST2X7)
LESCOL XL 80 80MG/TAB BTX28(BLIST2X14)
PUREGON 50 IU/0,5ML BTX5 VIALS
PUREGON 100 IU/VIAL BTX5VIALS
PUREGON 300 IU/0,36ML 1 CARTRIDGEX0,480ML
PUREGON 600 IU/0,72ML 1CARTRIDGEX0,840ML
PUREGON 900 IU/1,08 ML 1ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
BIOFENAC 100MG/TAB BTx40 (FOIL 4x10)
BIOFENAC 1,5% W/W BT x TUB x 60 G
SOMATULINE 30mg/DOSE (40MG/VIAL) BTx1VIAL+1AMPx2ML
SOMATULINE AUTOGEL 60MG/P.F.SYR BTx1 PF.SYR

SOMATULINE AUTOGEL 90MG/P.F.SYR BTx1 PF.SYR.
SOMATULINE AUTOGEL 120MG/P.F.SYR BTx1 PF.SYR.
ANANDRON 150MG/TAB BTX30(BLIST2Χ15)
SOVIPAN 100MG/TAB BTx40 (FOIL 4x10)
G-DIL 20MG/TAB BTX50(BLIST5X10)
XENETIX 658,1MG(300MG I)/ML BOTTLE x 100 ML
XENETIX 658,1MG(300MG I)/ML BOTTLE x 200 ML
XENETIX 658,1MG(300MG I)/ML BOTTLE x 50 ML
XENETIX 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 50 ML
XENETIX 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 100 ML
XENETIX 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 200 ML
TAXOTERE 20MG/0,5ML VIAL BTx1VIALx 0,5 ML +
TAXOTERE 80MG/2ML VIAL BTx 1 VIAL x 2 ML +
SALAGEN 5MG/TAB BTx84(BLISTER 6x14)
MANNITOL/DEMO 20% (W/V) BOTTLE X250ML (PE)
MANNITOL/DEMO 20% (W/V) BOTTLE X500ML (PE)
LACTATED RINGER'S INJECTION/DEMO (0,32%+0,6%+0,04%+0, BOTTLE x500 ML
LACTATED RINGER'S INJECTION/DEMO (0,32%+0,6%+0,04%+0, BOTTLEx1000 ML
SAVOSAN (20+12,5)MG/TAB BTx10(BLIST1x10)
CARDURA 4MG/TAB ΒΤΧ1BLISTΧ14
AGELMIN 10MG/TAB BTX20(BLIST2X10)
CASODEX 50MG/TAB BTX28(BLIST2X14)
CASODEX 150MG/TAB BT X28(BLIST 2X14)
LIPIDIL 200MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
MUPHORAN PS.SOL.INF,208MG/VIA BTX1VIAL+1AMPX4ML
POLIMOD 800MG/SACHET BTx10 SACHETS
GLIATILIN 400MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14)
GLIATILIN 1000MG/4ML AMP BTX3AMPX4ML
PREMIG (1620+10,5)MG/SACHET BTx6SACHETS
SEVORANE 100% W/W FLx250 ML
SEVORANE 100% W/W FLx250ML
MALORTIL 20MG/CAP BTx14
MALORTIL 20MG/CAP BTx28
ZURCAZOL 40MG/TAB BTx14
ZURCAZOL 40MG/TAB BTx28
ZURCAZOL 40MG/VIAL BTx1VIAL
CRINONE 8% (W/W) BT x 6 APPLICATORS
MODIODAL 100MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
HUMALOG 100 U/ML BTX1VIALX10ML
HUMALOG-CARTRIDGE 100 U/ML BTX5 CARTR.X3ML
HUMALOG-MIX 25 CARTRIDGE 100 U/ML CARTR.3ML BTX5ΦΥΣΙΓΓΙΑ/CARTR.
HUMALOG-MIX 50 CARTRIDGE 100 U/ML CARTR.3ML BTX5 ΦΥΣΙΓΓΙΑ/CARTR.
HUMALOG (KWIKPEN) 100 IU/ML BTx 5 PF PEN x 3ML
HUMALOG (MIX 25 KWIKPEN) 100 U/ML BTx 5 PF PEN x 3ML
HUMALOG (MIX 50 KWIKPEN) 100 U/ML BTx 5 PF PEN x 3ML
THEOVIX 300MG/CAP BTX20(BLIST2X10)
CELLCEPT 250MG/CAP BTX100(BLIST10X10)
CELLCEPT 500MG/TAB BTX150(BLIST15X10)
CELLCEPT 500MG/TAB BTX50(BLIST5X10)
CELLCEPT 1G/5ML FLX110G

CELLCEPT 500MG/VIAL BTX4VIALS
CALCIFOLIN 15MG/TAB BTX10(BLIST 1X10)
LIKACIN 5% TUBX30G
DOTAREM 27,932% (W/V) BTx1 VIALx10 ML
DOTAREM 27,932% (W/V) BTx1 VIALx15 ML
DOTAREM 27,932% (W/V) BTx1 VIALx20 ML
SANDOSTATIN LAR 10MG/VIAL BTx 1 VIAL+ 1 PF.SYR
SANDOSTATIN LAR 20MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYR
SANDOSTATIN LAR 30MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYR
CAELYX 2MG/ML 1VIALX10ML
FISIOTENS 0,2MG/TAB BT x 28
FISIOTENS 0,3MG/TAB BTx 28 (BLIST 2 x14)
FISIOTENS 0,4MG/TAB BTx 28 (BLIST 2 x14)
VERBORIL 50MG/CAP BTx30
GILUDOP 50MG/5ML BTX5AMPX5ML
BUDENOFALK 3MG/CAP BTx20(BLIST2x10)
L-ASPARAGINASE 10.000/MEDAC 10.000U/VIAL BTx5 VIALS
INFLUVAC SUB-UNIT(ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ) (15+15+15)MCG/0,5ML PF.SYR (1δόση) BT x 1 PF.SYR.
COMTREX COLD (500+30+2)MG/TAB BTx24 (σε BLISTER)
LOVATEX TAB 20MG/TAB BTX30
BIOKLYSM (20,8+7,8)G/130ML BTx6(FLx130ML)
BIOKLYSM (20,8+7,8)G/130ML FLx130ML
LARIAM 250 MG/TAB BTX8
VENTOR 100MG/TAB BTx30 (BLIST3x10)
TOPAMAC 25MG/TAB BTx60
TOPAMAC 50MG/TAB BTx60
TOPAMAC 100MG/TAB BTx60
TOPAMAC 200MG/TAB BTx60
TOPAMAC 15MG/CAP BOTTLE x 60
TOPAMAC 50MG/CAP BOTTLE x 60
PENRAZOL 20MG/CAP BT X 28(γυάλ.φιαλ.)
PENRAZOL 40MG BT X1VIAL+1AMP.SOLV
HUMAN ALBUMIN/GRIFOLS 200MG/1ML VIALX100ML
HUMAN ALBUMIN/GRIFOLS 200MG/1ML VIALX50ML
ARIMIDEX 1MG/TAB BTX28(BLIST2X14
MIOREL TAB 10MG/TAB BTX50(BLIST5X10)
SOLUDAMIN 1G/SINGLE DOSE BTx10 (FL x 10 ML)
HIBICET 15%+1,5% (W/V) FLx500ML
FORADIL 12MCG/CAP BTx60 (BLIST 6x10)
FORADIL 12MCG/Dos.(ex-valve) BTx1BOTTLEx100 Doses
AVONEX 30MC/0,5ML PF.SYR BTx 4 PF.SYR x 0,5ML
BONDRONAT 6MG/6ML VIAL BT x 1 VIAL x 6 ML
BONDRONAT 50MG/TAB BTx28 (4 BLIST x7)
MMR-II 5000TCID50/DOSE 1VIAL+SYRX0.5ML SOLV
OCTENISEPT 0,1%+2% W/W BOTTLEX1000ML
OCTENISEPT 0,1%+2% W/W BOTTLEX250ML+Συστημα
OCTENISEPT 0,1%+2% W/W BOTTLEX50ML+
VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE/ABBOTT 500MG/ML(VIAL) BT x 1 VIAL
VOLONTEN 100MG/TAB BTX20(BLIST2X10)
ELINAP 100MG/TAB BTX30(BLIST3X10)

MIN-A-PON 100MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
RILUTEK 50MG/TAB BTX56(BLIST4X14)
MOVATEC 7,5MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
MOVATEC 15MG/TAB BT x 30
MOVATEC 15MG/TAB BTx20(BLIST2x10)
MOVATEC 15MG/SUP BTx6(FOIST 1x6)
MOVATEC 15MG/1,5ML AMP BTx5AMPSx1,5ML
MINARTINE 1G/10ML VIAL (SINGLE DOSE) BTx10 AMP(PP)
AMIKAN 500MG/2ML BTX1VIALX2ML
HYDROCHLOROTHIAZIDE/UNI-PHARMA 25MG/TAB BTX20(BLIST 2X10)
EPIVIR 150MG/TAB FLX60 (HDPE)
EPIVIR 10MG/ML FLX240ML
EPIVIR 300MG/TAB BTX30(HDPE)
ZERIT 30MG/CAP BTx56(BLIST4x14)
ZERIT 40MG/CAP BTx56(BLIST4x14)
CLINIMIX N17G35 (10+35)% W/V BTx4BAGSx2L
CLINIMIX N14G30E (8,5+30%)W/V BT x 4 BAGS x 2 L
CLINIMIX N9G20E (5,5+20)% W/V BTx4BAGSx2L
NIMBEX 2MG/ML BTx5 AMPS x10ML
NIMBEX 2MG/ML BTx5 AMPSx5ML
RAPILYSIN 0,56G(10U)/VIAL 2VIALSx0,5G+2PF.SYR
DIPEPTIVEN 20% (W/V) FL x 50 ML
DIPEPTIVEN 20% (W/V) FL x 100 ML
SOLOSA 1MG/TAB BT x 30
SOLOSA 2MG/TAB BT x 30
SOLOSA 3MG/TAB BT x 30
SOLOSA 4MG/TAB BT x 30
SOTALOL/GENERICS 80MG/TAB ΒΤx30 (BLISTERS)
SOTALOL/GENERICS 160MG/TAB ΒΤx30 (BLISTERS)
FEDOLEN 15MG/TAB BTX10(BLIST1X10)
ZYPREXA 2,5MG BTX28 ΣΕ BLISTERS
ZYPREXA 5MG/TAB BTX28 ΣΕ BLISTERS
ZYPREXA 7,5MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTERS
ZYPREXA 10MG/TAB BTX28 ΣΕ BLISTERS
ZYPREXA VELOTAB 5MG/TAB BTX28(BLISTERS)
ZYPREXA VELOTAB 10MG/TAB BTX28(BLISTERS)
ZYPREXA VELOTAB 15MG/TAB BTX28(BLISTERS)
ZYPREXA VELOTAB 20MG/TAB BTX28(BLISTERS)
ZYPREXA 15MG/TAB BTX28(BLISTERS)
ZYPREXA 20MG/TAB BTX28(BLISTERS)
ZYPREXA 10MG/VIAL BTX1VIAL
ZOMACTON 4MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx3,5
INVIRASE 500 mg/TAB FL x 120
LYO-DROL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + 1 AMP
LYO-DROL 125MG/VIAL BT x 1 VIAL + 1 AMP
LYO-DROL 500MG/VIAL BT x 1 VIAL +1 VIAL
LYO-CORTIN 100MG/VIAL BTx1 VIAL+1 AMPx2 ML
ASTHMOTRAT 2MG/5ML FL x 150 ML
GLUCOSE /BAXTER 10% ΣάκκοςPL-2442
NEORECORMON 2000 IU/0,3MLPREF.SY BTx6PREF.SYRx0,3ML

NEORECORMON 3000 IU/0,3MLPREF.SY BTx6PREF.SYR.x0,3ML
NEORECORMON 5000 IU/0,3MLPREF.SY BTx6PREF.SYR.x0,3ML
NEORECORMON 10000 IU/0,6MLPREF.S BTx6 PREF.SYR.x0,6ML
NEORECORMON 4000 IU/0,3MLPREF.SY BTx6PF.SYR.x0,3ML
NEORECORMON 6000 IU/0,3ML PREF.SY BTx6PREF.SYR.x0,3ML
NEORECORMON 30.000IU/0,6ML PREF.SY BTx4PF.SYR.x0,6ML
CAPD/FRESENIUS 1,50% σε γλυκοζη BTx2BAGSx5000ML
CAPD/FRESENIUS 1,50% σε γλυκοζη BTx4BAGSx1500ML
CAPD/FRESENIUS 1,50% σε γλυκοζη BTx4BAGSx2000ML
CAPD/FRESENIUS (4,25% σε γλυκοζη) BTx2 BAGSx5000 ML
CAPD/FRESENIUS (4,25% σε γλυκοζη) BTx4 BAGSx2000 ML
CAPD/FRESENIUS 2,30% σε γλυκοζη BTx2 BAGSx5000 ML
CAPD/FRESENIUS 2,30% σε γλυκοζη BTx4 BAGSx2000 ML
TRINALIN 1G/10ML(SINGLE DOSE) BTx 10 FL x 10 ML
INESTOM 1G/10ML BTx 10 FL x 10 ML
INESTOM 1G/5ML AMP BTx5 AMPSx5 ML
LOBIVON 5MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
VERAVORIN 100MG/10ML VIAL BTX1VIALX10ML
VERAVORIN 200MG/20ML BTX1VIALX20ML
PRESSURIL 20MG/TAB BTX30(BLIST 3X10)
PRESSURIL 40MG/TAB BTX30 (BLIST 3X10)
FRUTENOR 2G/10ML VIAL (200MG/ML) ΒΤx10 (VIALSx10ML)
MAASOL 1,75MG/VIAL(KIT) BTX5VIALS
BRIDATEC 40MG/VIAL (KIT) BTX5VIALS
IMEX 3% (W/W) TUBx20 G
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ 5%/DEMO 500MG/10ML AMP BTx50AMPSx10ML
PHENYLEPHRINE HCL/DEMO 10MG/ML AMP BTX5AMPSX1ML
REOTAN 15MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10)
ALPHA D3 1MCG/CAP BTx100(φιαλίδιο)
ALPHA D3 0,5MCG/CAP BTX1FL X100
IOMERON 30% W/V BOTTLE x 50 ML
IOMERON 30% W/V BOTTLE x 100 ML
IOMERON 30% W/V BOTTLE x 200 ML
IOMERON 30% W/V BT x 1 AMP x 20 ML
IOMERON 30% W/V BT x 1 VIAL x 20 ML
IOMERON 35% W/V BOTTLE x 50 ML
IOMERON 35% W/V BOTTLE x 100 ML
IOMERON 35% W/V BOTTLE x 150 ML
IOMERON 35% W/V BOTTLE x 200 ML
IOMERON 40% W/V BOTTLE x 50 ML
IOMERON 40% W/V BOTTLE x 100 ML
IOMERON 40% W/V BOTTLE x 150 ML
IOMERON 40% W/V BOTTLE x 200 ML
AMLODIN 5MG/CAP BT x 30(BLIST 3x 10)
AMLODIN 10MG/CAP BT x 30(BLIST 3x 10)
NAROPEINE 0,2%(2MG/1ML) BTx5 AMPSx10 ML
NAROPEINE 0,2%(2MG/1ML) BTx5 AMPSx20 ML
NAROPEINE 0,75% (7,5MG/1ML) BTx5 AMPSx10 ML
NAROPEINE 0,75% (7,5MG/1ML) BTx5 AMPSx20 ML
NAROPEINE 1%(10mg/1ml) BTx5 AMPSx10 ML

NAROPEINE 1%(10mg/1ml) BTx5 AMPSx20 ML
NAROPEINE 0,2%(2MG/1ML) BTx 5 BAGS x 100ML
NAROPEINE 0,2%(2MG/1ML) BTx 5 BAGS x 200ML
ESONIDE 100 mcg/DOSE FL x 10ML(200 DOSES)
CLIDACIN 600MG/4ML AMP BTx1AMPx4ML
HYZAAR (50+12,5)MG/TAB BTx20
HYZAAR FORTE (100+12,5)MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14)
VINECORT 100MC/DOSE BTx 1 VIAL x 10 ML
MIZOLLEN 10MG/TAB BTx15 (BLIST 1x15)
MIZOLLEN 10MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15)
HYCAMTIN 4MG/VIAL BTX5VIALS
HYCAMTIN 0,25MG/CAP BT x 10 σε BLIST.
HYCAMTIN 1MG/CAP BT x 10 σε BLIST.
VIORIDON 10MG/TAB BTX50(BLIST5X10)
MESUPON 100MG/TAB BTX20(BLIST2X10)
TARKA (180+2)MG/CAP BTx30(BLIST 3x10)
PRADIF 0,4MG/CAP BTx20(BLIST2x10)
PRADIF OCAS 0,4MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
OMNIC 0,4MG/CAP BTx20(BLIST2x10)
OMNIC TOCAS 0,4MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
OMACOR 1000MG/CAP FLx28
LOXITAN 7,5MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
LOXITAN 15MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
LOXITAN 15MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
LOXITAN 15MG/1.5ML AMP BTx5AMPSx1,5 ML
REFLUDAN 50MG/VIAL BTx10VIALS
VERDAL 0,1%+2% (W/W) TUBx50G
DICLOPLAST 1,29% (180MG/PLAST) BT x 1 φάκελο x 5
CALCIORAL D3 (500MG+400 IU)/TAB BT x 60
CALCIORAL D3 1000mg+20μg (800 IU)/TAB FLx30 (HDPE)
EYETOBRIN 0.3% FLX5ML
FLUROPTIC 0,03% FLx5 ML
VESANOID 10MG/CAP BTx100
NORVIR 80MG/ML BTx 5 FL x 90 ML
NORVIR 100MG/CAP 1 Φιάλη (HDPE)
NORVIR 100MG/CAP BTx336(4FLx84)
CRIXIVAN 400MG/CAP FLX180
DIOSPER (450+50)MG/TAB BTx30 (BLIST 3 x10)
MUCOLIN 30MG/5ML FLX125ML
MINOA 1G/10 ML(1 ΔΟΣΗ) BTx10 VIALS x10 ML
NORCALCIN 100 IU/DOSE FL x 3,3 ML
ABANIFAN (450+50)MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
RONAL 22MCG/DOSE FLX10ML(225DOSES)
ORIENS 10MG/TAB BTx30(BLIST2x15)
THILO-MICINE 0,3% (W/W) TUBx3,5 G
THILO-MICINE 0,3% FL x 5 ML
RANITIDINE/GENERICS 150MG/TAB BTx20 (σε BLISTERS)
VAQTA(ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α) 25 U/0,5ML(1ΔΟΣΗ) BTx1PF.SYR.x 0,5 ML
VAQTA(ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α) 50 U/1ML(1ΔΟΣΗ) BTx1 PF.SYR.x1ML
NORIT 200MG/CAP BTX30 (BLISTERS)

AMERSCAN MEDRONATE II AGENT 6,25MG/VIAL (KIT) BTx5VIALS
CHROMIUM [51 CR] EDTA INJECTION/GE HEALTHCARE 37MBq/10ML VIAL BTx1VIAL
GALLIUM(67 GA)CITRATE INJECTION /GE HEALTHCARE 37MBq/ML 1VIALx185MBq
GALLIUM(67 GA)CITRATE INJECTION /GE HEALTHCARE 37MBq/ML 1VIALx370MBq
META-IODO-BENZYLGUANIDINE[131 I] (M-IBG) DIAGNOSTIC DOSE/GE HEALTHCARE 9,25-18,5MBq/M
META-IODOBENZYLGUANIDINE[131 I](M-IBG)THERAPEUTIC DOSE/GE HEALTHCARE 370MBq/ML BTx
OCULOTECT 20MG/0,4ML BTX20ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ0,4ML
INTEGRILIN 0.75MG/ML VIALX100ML
INTEGRILIN 2MG/ML VIALX10ML
ULTIVA 1MG/VIAL BTx5 VIALS
ULTIVA 2MG/VIAL BTx 5 VIALS
ULTIVA 5MG/VIAL BTx5VIALS
CAMPTO 20MG/ML VIAL BTx 1 VIAL x 15ML
CAMPTO 20MG/ML VIAL BTx 1 VIAL x 2ML
CAMPTO 20MG/ML VIAL BTx 1 VIAL x 5ML
CAMPTO 20MG/ML VIAL BTx 1 VIAL x 5ML
CAMPTO 20MG/ML VIAL BTx1 VIAL x2 ML
SERDOLECT 4MG/TAB BTx30(BLISTERS)
SERDOLECT 16MG/TAB BTx20 (BLISTERS)
SERDOLECT 20MG/TAB BTx20(BLISTERS)
CARBOPLATIN/EBEWE 150MG/15ML BTx1VIALx15ML
CARBOPLATIN/EBEWE 450MG/45ML BTx1VIALx45ML
DIOVAN 80MG/CAP BTx14
DIOVAN 160MG/CAP BTx14
DIOVAN 40MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14)
DIOVAN 320MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14)
TASMAR 100MG/TAB BTx 1 BOTTLE x 30
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE/EBEWE 50MG/25ML VIAL BTx1VIALx25ML
STERILLIUM BOTTLE x 100 ML
STERILLIUM BOTTLE x 500 ML
STERILLIUM BOTTLE x 1000 ML
STERILLIUM ΔΟΧΕΙΟ x 5 L
REQUIP 1MG/TAB BTx84
REQUIP 2MG/TAB BTx84
REQUIP XL 2MG/TAB BTx28
REQUIP XL 4MG/TAB BTx28
REQUIP XL 8MG/TAB BTx28
GABITRIL 5MG/TAB BT x 50
GABITRIL 10MG/TAB BT x 50
GABITRIL 15MG/TAB BT x 50
NEOSTESIN 100 IU/DOSE FLx4ML+δοσιμετρική
OSKANA 1G/10ML SINGLE DOSE BTx10VIALSx10ML
OLFOSONIDE 100MCG/DOSE BTx 1 FL x 10 ML
FEMARA 2,5MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
VEXOL 1% (W/V) FLx5 ML
MIRAPEXIN 0,18MG/TAB BTx100 σε BLISTERS
MIRAPEXIN 0,18MG/TAB BTx30 σε BLISTERS
MIRAPEXIN 0,7MG/TAB BTx100 σε BLISTERS
MIRAPEXIN 0,7MG/TAB BTx30 σε BLISTERS
MIRAPEXIN 0,26MG/TAB BTx10 σε BLIST

MIRAPEXIN 0,52MG/TAB BTx10 σε BLIST
MIRAPEXIN 1,05MG/TAB BTx30 σε BLIST
MIRAPEXIN 2,1MG/TAB BTx30 σε BLIST
MIRAPEXIN 3,15MG/TAB BTx30 σε BLIST
REBIF 6MU/0,5ML PF.SYR BTx12PF.SYRx0,5ML
REBIF 12 MU /0,5ML PF.SYR BTx12PF.SYRSx0,5ML
REBIF 12 MU /0,5ML PF.SYR BTx1PF.SYRx0,5ML
REBIF 66MCG (22MCG/0,5ML)/1,5ML CARTRIDGE BTx4 CARTRIDGES
REBIF 132MCG (44MCG/0,5ML)/1,5ML CARTRIDGE BTx4 CARTRIDGES
ZANIDIP 10MG/TAB BTx28
ZANIDIP 20MG/TAB BTx28
SULODIL 300MG/TAB BTX20(BLIST2X10)
ESTOPAUSE 2MG/TAB (ΛΕΥΚΑ) ΒΤ x 28
GELOFUSINE 4%+0,701%+0,136% BTX10ECOFLAC ΤΩΝ 500
POTASSIUM CHLORIDE/DOCTUM 10% BTX100AMPSX10ML
SODIUM CHLORIDE/DOCTUM 0,9% BTX100AMPSX10ML
SODIUM CHLORIDE/DOCTUM 15% BTX100AMPSX10ML
WATER FOR INJECTION/DOCTUM SOLV.INJ BTX100AMPSX10ML
CISPLATIN/EBEWE 0,5MG/ML BT x 1 VIALx 100ML
CISPLATIN/EBEWE 0,5MG/ML BT x 1 VIALx 20ML
ROLAK 250MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL
OCTENIDERM (0,1+30+45)% w/w BOTTLEx1000 ML
OCTENIDERM (0,1+30+45)% w/w BOTTLEx250 ML
BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x
BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1PF.SYR
BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1PF.SYR
BENEFIX 2000 IU/VIAL BTx1 VIAL +1 PF. SYR
ALCITON 100 IU/DOSE BTx1VIALx28
ALPRAZOLAM/GENERICS 0,25MG/TAB BTx30(BLISTER)
ALPRAZOLAM/GENERICS 0,50MG/TAB BTx30(BLISTER)
ALPRAZOLAM/GENERICS 0,50MG/TAB BTx56(BLISTER)
ALPRAZOLAM/GENERICS 1MG/TAB BTx30(BLISTER)
HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) 75MG/JAR 1 jar in a kit with
KARVEA 75MG/TAB BT x 28 σε BLISTER
KARVEA 150MG/TAB BT x 28 σε BLISTER
KARVEA 300MG/TAB BT x 28 σε BLISTER
APROVEL 75MG/TAB BTX28(BLISTERS2X14)
APROVEL 150MG/TAB BTX28(BLISTERS2X14)
APROVEL 300MG/TAB BTX28(BLISTERS2x14)
AGGRENOX (200+25)MG/CAP BTx60
SALBUNOVA 100MCG/DOSE FLX200ΔΟΣΕΙΣ
TOPIDERM 1% W/V FL x 30 ML
TOPIDERM 1% W/V BOTTLEx100ML
OXEZ TURBUHALER 9MCG/DOSE Πλαστική
LIPITOR 10MG/TAB BTx14 (BLIST 2x 7)
LIPITOR 20MG/TAB ΒTx 14 (BLIST 2x 7)
LIPITOR 40MG/TAB ΒTx 14 (BLIST 2x 7)
NORMELL (2,5+400)mg/tab BTx40 (BLIST 4x10)
XENICAL 120MG/CAP BTX84(BLISTERS)
DEPON VIT C (330+200)MG/TAB BT x 2 TUB x 10

ZARATOR 10MG/TAB BTx14(BLIST 2x7)
ZARATOR 20MG/TAB BTx14 (BLIST 2x7)
ZARATOR 40MG/TAB BTx14 (BLIST 2x7)
EYESALT BTX250ML BOTTLE
EYESALT BTX500ML BOTTLE
HEMAFER 100MG/TAB BTX30
HEMAFER 100MG/5ML VIALS BTX10VIALS X5ML
HEMAFER 50MG/ML FLX30ML
HEMAFER 50MG/5ML FLx125 ML
HEMAFER [332(100FE+++]MG/2ML AMP (I.M) BTx5 AMPSx2 ML
HEMAFER 357(Fe+++100)MG/TAB BTx12 (STRIPS 3x4)
HEMAFER FOL (100+0,350)MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
HEMAFER FOL [357(100 Fe+++)+0,35]MG/TAB BTx12 (STRIPS 3 x4)
CORVERT 0.1MG/ML(87MCG/ML) BTX1VIALX10ML
PENOPRIL (20+12,50)MG/TAB BTx30
CEREZYME 200U/VIAL BTx1VIAL
CEREZYME 400U/VIAL BTx 1 VIAL
CONTROLOC 40MG/TAB BTx14
CONTROLOC 40MG/TAB BTx28
CONTROLOC 40MG/VIAL BT x 1 VIAL
NAFLOXIN 100MG/50ML VIAL BTX1VIALX50ML
NAFLOXIN 200MG/100ML VIAL BOTTLE X100ML
NAFLOXIN 200MG/100ML VIAL BT X 1VIAL X 100ML
NAFLOXIN 0.3% BTx1FLx5ML
NAFLOXIN 400MG/200ML VIAL BTx1VIALx200ML
MIOCACIN 600MG/TAB BTX12(BLIST1X12)
MIOCACIN 250MG/5ML FLX120ML
XALATAN 50MCG/ML BTx1 VIALx2,50 ML
PROTAGENT 2% FLx10 ML
XEFO 4MG/TAB BTx20(BLISTER 2x10)
XEFO 8MG/TAB BTx20(BLISTER 2x10)
XEFO 4MG/1ML(8MG/VIAL) BTx 1 VIAL (8 R)
XEFO (RAPID) 8MG/TAB BTx30(BLISTER 3x10)
ZORAC 0.1% (W/W) TUBX60G
PNEUMO-23 25MCX23/0,5MLPFS BTX1P.F.SYRX0,5ML
ARICEPT 5MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
ARICEPT 10 MG/TAB BT x28(BLIST2x14)
FOLINATO 15MG/SINGLE DOSE BTX10VIAL(διχωρα) Χ
FOLINATO 15mg/TAB 1X10(BLIST)
NARAMIG 2,5MG/TAB BTx4 (BLISTER)
ZOMIGON 2,5MG/TAB BTx3 (BLIST 1x3)
ZOMIGON RAPIMELT 2,5 MG/TAB BTx2 (BLIST 1x2)
MABTHERA 100MG/10ML VIAL BTx2VIALSx10ML
MABTHERA 500MG/50ML BTx1VIALx50ML
ENOREP 200MG/CAP BTx24(BLIST2x12)
FLEET PHOSPHO-SODA (24,4+10,8)G/45ML BTx2 FL x 45 ML
ZENALB 20% BTx100ML
ZENALB 20% BTx50MLBOTTLE
TENDOLON 100IU/DOSE FLX4ML (28 DOSES)
TENDOLON 200IU/DO(ΣΤΑΘ.ΔΟΣΕΩΝ BTX1VIALX2ML(14DOSES

PROPESS 10MG/DEVICE BTx1 VAG.DEVICE
CARNIDOSE 1G/10ML BTx10 FLx10 ML
COMTAN 200MG/TAB Φιάλη x 60
TEVETEN 400MG/TAB BTx28(BLIST PVC/
TEVETEN 600MG/TAB BTx28(BLISTPVC/ACLAR
EPRATENZ 600MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)
NASONEX 0,05% W/W BT x 2 FL x 18 G
NASONEX 0,05% W/W BTx 1 FL x 18 G
EXELON 1.5MG/CAP BTX28(BLIST2X14)
EXELON 3MG/CAP BTX28(BLIST2X14)
EXELON 4.5MG/CAP BTX28(BLIST2X14)
EXELON 6MG/CAP BTX28(BLIST2X14)
EXELON 2MG/ML FLX120ML
EXELON 2MG/ML ΒOTTLEχ50 ML+1
EXELON 4,6 MG/24h BTx30 SACHETS
EXELON 4,6 MG/24h BTx60 SACHETS
EXELON 9,5MG/24h BTx30 SACHETS
EXELON 9,5MG/24h BTx60 SACHETS
SPREGAL (0,63+5,04)% W/W BTx1FLx160G(200ML)
CALCIUM GLUCONATE /COOPER 10% BTX50AMPX10ML
PROTHURIL 50MG/TAB BTx60(BLIST 6x10)
PLAVIX 75MG/TAB BT x 28
PLAVIX 300MG/TAB BT x 4 σε BLISTERS
ISCOVER 75MG/TAB BT x 28
ISCOVER 300MG/TAB BT x 4 σε BLISTERS
IDEOS (500MG+400IU)/TAB BTx60 (TUB 4x15)
CLINOLEIC 20% W/V BTx20 BAGSx250 ML
ATACAND 4MG/TAB BTX14(BLIST1X14 απο
ATACAND 8MG/TAB BTx14(BLIST1x14 απο
ATACAND 16MG/ΤΑΒ BTx14(BLIST1x14 απο
ATACAND 32MG/TAB BTX14
DACARBAZINE/MEDAC 500MG/VIAL BTx1 VIAL
DACARBAZINE/MEDAC 1000MG/VIAL BTx1 VIAL
HIBERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) 10MCG PRP/0,5ML(DOSE) BTx1VIALx0,5ML(DOSE)
RIFACOL 200MG/TAB BTX12(BLISTER)
TAVANIC 250MG/TAB BTx5(BLISTERS)
TAVANIC 500MG/TAB BTx5(BLISTERS)
TAVANIC 500MG/100ML BTX1ΦΙΑΛΗΧ100ML
ALPHAGAN 0,2% (W/V) BT x1FL x 5ML
VIRAMUNE 200MG/TAB BTX60(BLIST6X10)
TOBRAFEN 0,1%+0,3% FLX5ML
NASACORT 55MC/DOSE FLx16,5 G
PERIOCHIP 2,5MG/INS BTx10 (BLISTER 1x10)
NOVONORM 0,5MG/TAB BLIST.(alu/alu)X120
NOVONORM 1MG/TAB BLIST.(alu/alu)X120
NOVONORM 2MG/TAB BLIST.(alu/alu)X120
ALDARA 5%(12,5MG/SAC)W/W BTX12(SACHET X12,5MG
BREVOXYL 4% W/W TUBx40 G
SOLIAN 100mg/TAB BTX30(3BLISTX10)
SOLIAN 400mg/TAB BTx30(3 BLISTx10)

SOLIAN 100MG/ML BOTTLE x60ML
EVISTA 60MG/TAB BTx28 (BLISTERS)
SOMASTIN 3MG/VIAL BTx1VIAL+1BAGx250ML
FOLIMENT 15MG/CAP BTX10 (BLIST 1X10)
COMBIVIR (150+300)MG/TAB BTX60(BLISTERS)
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MEDIPLANTS 70% V/V BOTTLEX300ML
APOTEL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx12 (3 STRIPSx 4)
APOTEL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx12 (BLIST 1x12)
HAEMATE P 500 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx20ML
HAEMATE P 1000 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx30ML
METRONIDAZOLE/BAXTER 500MG/100ML BAG BT x 1 BAG (VIAFLO)
DETRUSITOL 2MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
DETRUSITOL SR 4MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7)
MEDOVASCIN 20MG/TAB BTX30(BLIST 3X10)
SINGULAIR 5MG/TAB BTx 14(BLIST 2 x 7)
SINGULAIR 10MG/TAB BTx14 (BLIST 2 x7)
SINGULAIR 4MG/TAB BTx14(BLIST 2x7)
SINGULAIR 4MG/SACHET BT x 20 SACHETS
CODIMIN 7.5MG/5ML FLX200ML
PROSPAN 65MG/TAB TUB x 20
PROSPAN 35MG/5ML FLx100 ML
DIGOXIN/ANFARM 0.5MG/2ML BTX6AMPSX2ML
MULTIHANCE 529MG/ML BTX1VIALX10ML
MULTIHANCE 529MG/ML BTX1VIALX15ML
MULTIHANCE 529MG/ML BTX1VIALX20ML
PRIMENE 10% W/V BOTTLE x 100 ML
SIMULECT 20MG/VIAL BTX1VIAL+1AMP SOLV
PRITOR 40MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
PRITOR 80MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
PRITOR 20MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
MICARDIS 40MG/TAB BTx28 σε BLISTERS
MICARDIS 80MG/TAB BTx28 σε BLISTERS
CO-DIOVAN (80+12,5)MG/TAB BTx14 (1x14)
CO-DIOVAN (160+12,5)MG/TAB BTx14 (1x14)
CO-DIOVAN (160+25)MG/TAB BTx14 (1x14)
CO-DIOVAN (320+12,5)MG/TAB BTx14 TABS
CO-DIOVAN (320+25)MG/TAB ΒΤx14 TABS
BEROMUN 1MG/VIAL BTX4VIALS+4AMP SOLV
TRIACOR (5+5)MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
PROPOFOL MCT/LCT/FRESENIUS 1% (W/V) BTx1 γυάλινo
PROPOFOL MCT/LCT/FRESENIUS 1% (W/V) BTx1 γυάλινo
PROPOFOL MCT/LCT/FRESENIUS 1% (W/V) BTx5 γυάλινα
PROPOFOL MCT/LCT/FRESENIUS 2% (W/V) ΒΤ x 1
UNITENS (5+5)MG/TAB BTx28(BLIST 2x14)
BUDESONIDE/NORMA 100MC/DOSE BTx 1 FL x 10 ML
VIAGRA 25MG/TAB BT x 4 σε BLISTERS
VIAGRA 25MG/TAB BT x 8 σε BLISTERS
VIAGRA 50MG/TAB BT x 4 σε BLISTERS
VIAGRA 50MG/TAB BT x 8 σε BLISTERS
VIAGRA 100MG/TAB BT x 4 σε BLISTERS

VIAGRA 100MG/TAB BT x 8 σε BLISTERS
PRANOFEN 0,1% FLx5 ML
BERIPLAST-P 1ML BTx[COMBI-SET I
TRACHISAN (0,5+1+1)MG/LOZEΝ BTx20 LOZNGENES
FLUCODRUG 100MG/CAP BTX7(BLIST1X7)
PROGRAF 1MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10
PROGRAF 5MG/CAP BTx30(BLISTER 3x10
PROGRAF 5MG/1ML AMP BTx 10 AMP x 1 ML
PROGRAF 0,5MG/CAP BTx30(BLISTER 3x10
ROVERICLIN 500MG/2ML VIAL BT x 10 VIALS
MERIONAL (75+75) IU/VIAL BTx 1 VIAL + 1 AMP
ALTERMON 75 IU/VIAL BTx1VIAL+1AMPx1MLSOL
ALTERMON 150 IU/VIAL BTx1VIAL+1AMPx1MLSOL
PHOTOFRIN 75MG/VIAL BT x 1 VIAL
TRAMAL 50MG/CAP BTx30 (BLISTER 3x10)
TRAMAL 100MG/ML FL x 10 ML
TRAMAL 100MG/SUP BT x 10(2 FOIST x 5)
TRAMAL 100MG/2ML AMP BT x 5 AMPS x 2 ML
COAPROVEL (150+12,5)MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14)
COAPROVEL (300+12,5)MG/TAB BTx28(BLIST2χ14)
COAPROVEL (300+25)mg/TAB BT x 28 [BLISTER
THYROGEN 0,9MG/VIAL BTx2VIALS
EMADINE 0,05% FLX5ML
PENTAGLOBIN (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) 50MG/ML 1 BOTTLEx100 ML
PENTAGLOBIN (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) 50MG/ML 1 BOTTLEx50 ML
FUCIDIN H (2+1)% TUBx15 G
INFANRIX IPV HIB (ΠΕΝΤΑΠΛΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟ) BTx 1 VIAL (HIB)+
LATONINA 100IU/DOSE BTx1FLx3,5ML
LATONINA 200 IU/DOSE FLx2ML(14 DOSES)
LAROMIN 500MG/TAB BTX21(BLIST3X7)
PRIORIX (ΙΛΑΡΑΣ,ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ,ΕΡΥΘΡΑΣ) BTx1VIALx0,5ML+1PF.
ACULAR 0,5% W/V BTX1FLX10ML
TEBOKAN 40MG/TAB BTX60(BLIST4X15)
MAXALT "RAPID SOL TAB" 10MG/TAB BTx3
FYSIOFOL (800mg+0,185mg)/DOSE BT x 10 DC
URSA-FENOL 1% TUB X5G
REFACTO AF 500 IU/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYRx
REFACTO AF 1000 IU/VIAL BTx1 VIAL +1 PF.SYRx
REFACTO AF 2000 IU/VIAL BTx1 VIAL+ 1PF.SYR
8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+
SUBUTEX 2MG/TAB BTx 7 (BLIST 1 x7)
FORTRANS 74G/SACHET BTX4SACHETS
TANILAS 10G/SACHET(1DOSE) BTx20 SACHETS
SMECTA 3G/SACHET BTx30 SACHET
OAXEN 7.5MG/5ML BOTTLEX200ML
CETROTIDE 0,25MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYRx1ML
CETROTIDE 0,25MG/VIAL BTx7VIALS+7PF.SYR x
CETROTIDE 3MG/VIAL BTx1VIALS+1PF.SYR x
PRETERAX (4+1,25)MG/TAB BTx30(BLIST2x15)
PRETERAX (2+0,625)MG/TAB BTx30(BLIST2x15)

PRETERAX (2,5+0,625)MG/TAB BTx30
PRETERAX (5+1,25)MG/TAB BTx30
TEMODAL 5MG/CAP BTX20
TEMODAL 5MG/CAP BTX5
TEMODAL 5MG/CAP SACHET (PET/ALU/PET)
TEMODAL 20MG/CAP BTX20
TEMODAL 20MG/CAP BTX5
TEMODAL 20MG/CAP BTx5 σε ατομικούς
TEMODAL 100MG/CAP BTX5
TEMODAL 100MG/CAP BTx5 σε ατομικούς
TEMODAL 250MG/CAP BTX5
TEMODAL 250MG/CAP ΒΤx5 σε ατομικούς
TEMODAL 140MG/CAP BTx5 σε ατομικούς
TEMODAL 140MG/CAP Γυάλινο φιαλίδιο x
TEMODAL 140MG/CAP Γυάλινο φιαλίδιο x
TEMODAL 180MG/CAP BTx5 σε ατομικούς
TEMODAL 180MG/CAP Γυάλινο φιαλίδιο x
TEMODAL 2,5MG/ML ΒΤx 1 BOTTLE
TANATRIL 5MG/TAB BT x 28(BLIST 4 x 7)
TANATRIL 10MG/TAB BT x 28 (BLIST 4x7)
TANATRIL 20MG/TAB BT x 28(BLIST 4 x 7)
BRESEC 1000MG/VIAL(IV) BTx10VIALS
BRESEC 1000MG/VIAL(IV) BTx1VIAL+1AMP
BRESEC 2000MG/VIAL(IV.INF) BTx1VIAL
BIOCIPRO 500 MG/TAB BTx10(BLISTER 1x10)
BIOCIPRO 200MG/100ML BTx 1 VIALx100 ML
IMODIUM PLUS (2+125)MG/TAB BTX18(BLIST3X6)
COSOPT (2+0,5)% W/V FLx5ML
COSOPT PF <ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ> (20+5)MG/1ML BTx60 σταγονομετρικά
DEXTROLYTE 0,875+0,375+0,725+5 BTX20SACHETS
SERBO 100MC/DOSE FLx10 ML(200 DOSES)
CUTASEPT F (63+0,025)% FLX1L
CUTASEPT F (63+0,025)% FLX250ML
CUTASEPT G 63%+0.025% FLX1L
CUTASEPT G 63%+0.025% FLX250ML
BIOSONIDE (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 0,5MG/2ML BTx20x2 ML
BIOSONIDE (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 1MG/2ML BTx20x2 ML
IRICALCIN 100 IU/DOSE BT x FL x 4 ML
TETRAVAC (ΕΜΒΟΛΙΟ) (1ΔΟΣΗ)0,5ML PF.SYR. BT x1 PF.SYR.
PENTAVAC
(ΕΜΒΟΛΙΟ) (ΔΙΦ.ΤΕΤ.ΚΟΚΚ.ΠΟΛΥΟ. BTx1VIAL+1PF.SYR.
DEXACHLOR 0,1%+0,5% (W/V) BTx1FLx10ML
LORDIN 40MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX10ML
TARMED 4% (W/W) BOTTLEχ150 ML
ANTIS 7,5MG/5ML BOTTLEx200ML
DEVIX 7.5MG/5ML FLX200ML
ANTIBACIN 1000 MG/VIAL (IV) BTx 1 VIAL + 1 AMP
ANTIBACIN 2000 MG/VIAL(IV INF) BT x 1 VIAL
ZEFFIX 100MG/TAB BTX28(BLISTERS)
ZEFFIX 5MG/ML FLX240ML
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 3% FLx100 ML

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 3% FLx1000 ML
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 3% FLx250 ML
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 3% FLx500 ML
MERCUROCHROME/ΖΑΡΜΠΗ 2% FLX100ML
DIFEND 1,5% (W/W) BT x 1 BOTTLE x 60ML
ALGINE (500+65)MG/TAB BTX12(1BLISTX12)
HEMOHES 6%+0,9% Πλαστική φιάλη (LDPE
TRETIN 10MG/CAP BTx30(BLIST 3x10)
TRETIN 20MG/CAP BTx30(BLIST 3x10)
DOPAMINE HCL/DEMO 10MG/ML BTx30 AMPS x 5 ML
DOPAMINE HCL/DEMO 10MG/ML BTx5 AMPS x 5 ML
LACITENS 4MG/TAB BTx28(BLISTER 4x7)
VELKACET 7.5MG/5ML FLX200ML(πλαστ.φιαλ)
PARIET 20MG/TAB BTx14(BLIST2x7)
PARIET 20MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
ADAFERIN 0,1% W/W TUBx30 G
ADAFERIN 0,1% W/W BT x TUB x 60 G
ADAFERIN 0,1% W/W TUB x 30 G
TRIGOLAX 15%(30gr/200ml) FL X200ML
LALIDE 100MG/TAB BT x30(BLIST 3x10)
GEODON 20MG/CAP BT x 56 (BLIST 4x14)
GEODON 40MG/CAP BTx56 (BLIST 4x14)
GEODON 60MG/CAP BTx56 (BLIST 4x14)
GEODON 80MG/CAP BTx 56(BLIST 4 x 14)
GEODON 20MG/ML BTx1VIAL+1AMPx1,2ML
GEODON 10MG/ML BOTTLE x 60 ML
ZONEGRAN 25MG/CAP BTx14
ZONEGRAN 50MG/CAP BTx28
ZONEGRAN 100MG/CAP BTx56
OPTIMARK 500mmol/mL (330,9mg) BTx1PF SYRx15ML
OPTIMARK 500mmol/mL (330,9mg) BTx1PF SYRx20ML
OPTIMARK 500mmol/mL (330,9mg) BTx1PF SYRx30ML
OPTIMARK 500mmol/mL (330,9mg) BTx1VIALx10ML
OPTIMARK 500mmol/mL (330,9mg) BTx1VIALx15ML
OPTIMARK 500mmol/mL (330,9mg) BTx1VIALx20ML
DROSTEN 7.5MG/5ML FLX200ML
YARA 150MG/TAB BTX20(FOIST2X10)
ATACAND PLUS (16+12,5)MG/TAB BTx14 (BLISTER)
ATACAND PLUS (32+12,5)MG/TAB BTx28 (BLISTER)
ATACAND PLUS (32+25)MG/TAB BTx28 (BLISTER)
AGGRASTAT 0,25MG/ML(0,025%) BTx1VIALx50ML
STOCRIN 600MG/TAB Φιάλη(HDPE)-30Δισκ.
STOCRIN 200MG/TAB Φιάλη (HDPE)x90
ZIAGEN 300MG/TAB BTX60(BLIST6X10)
ZIAGEN 20MG/ML FLx240ML
RENAGEL 800MG/TAB BTx1X180
ANTITOSS 7.5MG/5ML FL X200ML
EZUMYCIN 500MG/TAB BTX21(BLIST3X7)
FYSIOFER 800(40Fe***)MG/15ML BTx20 VIALS (ORAL)
DOPAMINE/ANFARM 50MG/5ML AMP BTX5AMPSX5ML

LEMOXOL 1G/VIAL BTx1VIALx1G
LEMOXOL 2G/VIAL BTx1VIALx2G
SYNAGIS 100MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx1MLSOL
AMICASIL 500MG/2ML VIAL BTX1VIALX2ML
VOXIN 500MG/VIAL BTx1 VIAL
VOXIN 1G/VIAL BTx1 VIAL
SERETIDE DISKUS (50+100)MCG/DOSE BTx1 DISKUSx60
SERETIDE DISKUS (50+250)MC/DOSE BTx1 DISKUSx60
SERETIDE DISKUS (50+500)MC/DOSE BTx1 DISKUSx60
SERETIDE (INHALER) 25+50mcg/DOSE FLx12 G (120 DOSES)
SERETIDE (INHALER) 25+125MCG/DOSE FLx12 G (120 DOSES)
SERETIDE (INHALER) 25+250mcg/DOSE FLx12 G (120 DOSES)
URODIXIN 500MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10)
FLUOXETINE/GENERICS 20MG/CAP BTx28 (BLISTER)
FLUOXETINE/GENERICS 20MG/TAB BTx28 σε
FLIXOTIDE NASULE 400MCG/0,4ml AMP1ΔΟΣ BTX28AMPS
SODIUM IODIDE[131 I] DIAGNOSTIC CAPSULES/GE HEALTHCARE 0,333-3,7 MBq Κάψουλες μέσα σε
THILOMICIN - DEX (0,3% +0,1%)W/V FLx5 ML
ZOFEPRIL 15MG/TAB BTx14(BLISTER 2x7)
ZOFEPRIL 30MG/TAB BTx28(BLISTER 4x7)
MAGURAN 4MG/TAB BTX14(BLIST2X7)
NOVORAPID 100U/ML 1VIALX10ML
NOVORAPID PENFILL 100U/ML 10CARTRIDGESx3ML
NOVORAPID FLEX PEN 100 U/ML 5PF.SYR.X3ML
AURID 100MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
MICOGEN/GENEPHARM (0,1+2)% (W/W) TUBx20 G
ENBREL (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) 25 MG/VIAL BTx4 VIALS+4 PF.SYR.
ENBREL 25MG/0,5ML PF.SYR. BT x 4 PF.SYR.
ENBREL 50MG/1 ML PF.SYR. BT x 4 PF.SYR.
ENBREL 50MG/ML BTx4 PF PEN x1ML
KARVEZIDE (150+12,5)MG/TAB BT x 28 σε BLISTER
KARVEZIDE (300+12,5)MG/TAB BT x 28 σε BLISTER
KARVEZIDE (300+25)MG/TAB BT x 28 [BLIST
SOMABION 3MG/VIAL BTx1VIAL + 1 AMP x
LOWCHOLID 40MG/TAB BTX30 (BLIST 3X10)
HEMOSOL BO BTx2 DC BAGSx5000 ML
EKLIVAN 3MG/AMP BTx1 AMP+1 AMPx1 ML
DATSCAN 74MBq/ML Γυάλινο φιαλ.1x 5 ML
DATSCAN 74MBq/ML Γυάλινο φιαλ.1x2,5ML
AVANDIA 4MG/TAB BTX28(BLISTERS)
AVANDIA 8MG/TAB BTX28(BLISTERS)
GYNOSANT 100MG/CAP BTx7 (BLIST 1x7)
GYNOSANT 150MG/CAP ΒΤx7(BLIST 1x7)
GYNOSANT 200MG/CAP BTx7 CAPS
GENTADEX 0,1+0,5% BTX1FLX5ML
GENTADEX (0.3+0.03)% BTxTUBx2.5g
GLIADEL 7,7MG/IMPLANT BTX8 IMPLANTS
KYMAZOL 20MG/TAB BTX30(BLIST 3X10)
KYMAZOL 40MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
REBETOL 200MG/CAP BTX168(FOIST14X12)

REBETOL 40 mg/ML FL x 100 ML
ORGALUTRAN 0,25MG/0,5ML BTX1 PREF.SYR.X0,5ML
ORGALUTRAN 0,25MG/0,5ML BTX5PREF.SYR.X0,5ML
ERGOFIL 6MG/TAB BTx30(BLIST1x30)
ERGOFIL 6MG/TAB BTx30(BLIST3x10)
DUXIL 2,7G/10ML(DOSE) BT x 6 SINGLE DOSE
NORMOTHERIN 20MG/TAB BTx30(BLIST 3x10)
NORMOTHERIN 40MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
RELENZA 5MG/DOSE BTx5 (ROTADISKx 4
LIPOREX 20MG/TAB BTx 30 (BLIST 2x15)
LIPOREX 40MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
ONDA 8MG/4ML AMP BTx1 (AMPx4 ML)
ONDA 8MG/TAB BTx15 (BLIST 1x15)
ONDA 4MG/2ML AMP BT x 1 ( AMPx 2ML)
NITASTIN 40MG/TAB BTx30(BLIST 3x10)
MIFEGYNE 200MG/TAB BTx 3 (σε BLISTER)
LEVAMIN 1G/10ML VIAL BTx10 VIALS x 10 ML
SOLUMAG 1,5G/10ML VIAL BTx20 (VIALx10 ML)
INTRONA 10MIU/1ML VIAL (SD) BTX1VIALX1ML
INTRONA 18MIU/3ML VIAL (MD) BTX1VIALX3ML
INTRONA 25MIU/2.5ML VIAL (MD BTX1VX2,5ML+6σετ.χορ
KEPPRA 250MG/TAB BTX30
KEPPRA 500MG/TAB BTX30
KEPPRA 1000MG/TAB BTX30
KEPPRA 100MG/ML ΦΙΑΛΗ Χ 300ML
KEPPRA 100 MG/ML 10 VIALSx 5 ML
HERCEPTIN 150 MG/VIAL BTx1VIAL(GLASS)
PEGINTRON 100MCG/0.5ML BTX1VIAL+1AMP SOLV
PEGINTRON 50MC/0,5ML BTX1πενα+1βελονα ενε
PEGINTRON 80MC/0,5ML 1πενα+1βελονα ενεPEGINTRON 100MC/0,5ML 1πενα+1βελονα ενεPEGINTRON 120MC/0,5ML 1πενα+1βελονα ενεPEGINTRON 150MC/0,5ML 1πενα+1βελονα ενεSONATA 10MG/CAP BTx14(BLISTERS)
REDUCTIL 10MG/CAP BTX28(BLIST2X14)
REDUCTIL 15MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14)
REDUCTIL 15MG/CAP BTx56 (BLIST 4x14)
LANTUS 100 IU/ML VIAL 5ML 1ΥΑΛΙΝΟ VIAL X10ML
LANTUS 100 IU/ML CARTR.3ML BTX5CARTR.X3ML
LANTUS OPTISET 100IU/ML BTX5PENSX3ML
LANTUS 100 IU/ML BTx5 PF PEN SOLOSTAR
KABIVEN EMU.IV.INF BAGx1026ML(A.526ML+
KABIVEN EMU.IV.INF BAGx1540ML(A.790ML+
KABIVEN EMU.IV.INF BAGx2053ML(A.1053ML+
ACTOS 15MG/TAB BTx28 (BLISTERS)
ACTOS 30MG/TAB BTX28(BLISTERS)
ACTOS 45MG/TAB BTx28 TABS
ZINOVAT 20MG/5ML VIAL BTx10 VIALSx5 ML
ZINOVAT 20MG/TAB BTx12(FOIST 3x4)
CLARO 15MG/TAB BTx10 (PVC-AL BLIST

APOTEL PLUS (600+20)MG/4ML AMP BTx3(AMPx4ML)
MIFLONIDE 200MCG/CAP BTX60(BLIST6X10)
MIFLONIDE 400MCG/CAP BTX60(BLIST6X10)
YGIELLE 2% W/W TBx40 G+7 APPL.
YGIELLE 1% W/V FL x 30 ML
YGIELLE 1% W/W TUB x 30 G
NUTRIFLEX LIPID PLUS 5 BAGSX1250ML/BAG
NUTRIFLEX LIPID PLUS 5 BAGSX1875ML/BAG
NUTRIFLEX LIPID PLUS 5 BAGSX2500ML/BAG
NUTRIFLEX LIPID PERI 5BAGSX1250ML/BAG
NUTRIFLEX LIPID PERI 5BAGSX1875ML/BAG
NUTRIFLEX LIPID PERI 5BAGSX2500ML/BAG
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL 5 BAGSx1250ML/BAG
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL 5 BAGSx1875ML/BAG
NUTRIFLEX LIPID PLUS WITHOUT ELECTROLYTE 5 BAGSX1250ML/BAG
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL WITHOUT ELECTROLYTE 5 BAGSX1250ML/BAG
FOLIVORAN 7.5MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
AROMASIN 25MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15)
AMINOVEN GLUCOSE/ELECTROLYTES 3,5% BOTTLEX1000ML
AMINOVEN GLUCOSE/ELECTROLYTES 3,5% BOTTLEX500ML
EPAXAL (ΕΜΒ.ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ) BTx1PF.SYR.x0,5ML
OCTEGRA 400MG/TAB BTx7 (BLISTER 1x7)
OCTEGRA 400MG/250ML BTx1BOTTLEx250ML
AVELOX 400MG/TAB BTx5 (BLISTER 1x5)
AVELOX 400MG/TAB BTx7 (BLISTER 1x7)
AVELOX 400MG/250ML BTx1 BOTTLE x 250 ML
AMIKACIN/NORMA 500MG/2ML VIAL BTX1VIALX2ML
LOSTIN 40MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
TRIAN 1G/5ML AMP BT x5 (AMP x5ML)
TRIAN 1G/10ML BTx10x10ML(PLASTIC
VELDOM 2% W/W BTXTUBX40G+7
VELDOM (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 150MG/1ML BTx1AMPx4ML (600MG)
INFANRIX HEXA BTx1VIAL+1PF.SYR.x
CHIROCAINE 5MG/ML AMP BTx10AMPSx10ML
CHIROCAINE 7,5MG/1ML AMP BTX10AMPSX10ML(ΦύSEROQUEL 25MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
SEROQUEL 100MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
SEROQUEL 200MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
SEROQUEL 300MG/TAB BTx 30(BLIST 3x 10)
SEROQUEL XR 50MG/TAB BTx30
SEROQUEL XR 200MG/TAB BTx30
SEROQUEL XR 300MG/TAB BTx30
SEROQUEL XR 400MG/TAB BTx30
MEALIS 10MG/TAB BTx14 (BLIST 2x7)
MOXICLAV (500+125)MG/TAB BTX12(BLIST2X6)
PROPOFOL-LIPURO 1% W/V BOTTLEx100 ML
PROPOFOL-LIPURO 1% W/V BOTTLEx50 ML
PROPOFOL-LIPURO 1% W/V BTx5 VIALSx20 ML
PROPOFOL-LIPURO 2%(W/V) BTx1 BOTTLE x 50 ML
CAPD/DPCA 17/FRESENIUS 1,5% σε γλυκόζη (μειωμένη περιεκτικότητα Ca) BTx2 BAGS x 5000 ML

CAPD/DPCA 17/FRESENIUS 1,5% σε γλυκόζη (μειωμένη περιεκτικότητα Ca) BTx4 BAGS x 2000 ML
CAPD/DPCA 18/FRESENIUS 4,25% σε γλυκόζη (μειωμένη περιεκτικότητα Ca) BTx2 BAGS x 5000 ML
CAPD/DPCA 18/FRESENIUS 4,25% σε γλυκόζη (μειωμένη περιεκτικότητα Ca) BTx4 BAGS x2000 ML
CAPD/DPCA 19/FRESENIUS 2,30% σε γλυκόζη (μειωμένη περιεκτικότητα Ca) BTx4 BAGS x 2000 ML
VENOFER 100MG/5ML BTx 5 AMPOULES
DAGRILAN 20MG BTx12(BLIST2x6)
BETAFACT 500 IU/VIAL BTx1 VIAL
SYNERCID (150+350)MG/VIAL BTx1 VIAL
VISUDYNE 15MG/VIAL BTX1VIAL(ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑ
CO-AMOXICLAV GENERICS (500+125)MG/TAB BTx12
CO-AMOXICLAV GENERICS (250+62,5)MG/5ML FLX60ML
DURAPHAT 50MG/ML BTx1 (TUBx10 ML) ENALAPRIL MALEATE/GENERICS 20MG/TAB BTX10(BLISTERS)
SONOVUE 8μL/ML BTX1VIAL (powder)+
XELODA 150MG/TAB BTx60(BLIST6x10)
XELODA 500MG/TAB BTx120(BLIST12x10)
DALZAD 160MG/CAP BTx14
DALZAD 320MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14)
CO-DALZAD (80+12,5)MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14)
CO-DALZAD (160+12,5)MG/TAB BTx14 (1x14)
CO-DALZAD (160+25)MG/TAB BTx14 (1x14)
CO-DALZAD (320+12,5)MG/TAB BTx14 TABS
CO-DALZAD (320+25)MG/TAB BTx14 TABS
NUTROPINAQ 10MG/2ML 1 cartridge x 2ML
OVITRELLE 250MCG/0,5ML PF.SYR BTx1PF.SYRx0,5MLSOLV
ACTONEL 5MG/TAB BTx28(BLIST2x14)
ACTONEL 30MG/TAB BTx 28 (BLIST 2x14)
ACTONEL OAW "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ" 35MG/TAB BTx 4 (σε BLISTER)
ACTONEL "2 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ" 75MG/TAB BTx 2 (BLIST 1x2)
FERRIPROX 500MG/TAB FLX100
FERRIPROX 500MG/5ML(100MG/ML) 1 Πλαστική φιάλη
CELEBREX 100MG/CAP BTx20(BLIST2x10)
CELEBREX 200MG/CAP BTX10(BLIST1X10)
ACLAREX 100MG/CAP BTX20(BLIST2X10)
MITOXAN 20MG/10ML BTX1VIALX10ML
MITOXAN 25MG/12.5ML BTX1VIALX12,5ML
ARAVA 10MG/TAB FLX30
ARAVA 20MG/TAB FLX30
ARAVA 100MG/TAB BTX3(BLISTERS)
PREVENAR 2MCG/0,5ML (1Δόση) BTx1 PF.SYR. WITH
VOLUVEN 6%+0,9% (W/V) 15 BAGS x 500
ALPHA-PLUS 1MCG/CAP BTx100(BLIST 10x10)
GROWART 1G/10ML VIAL BTx10 VIALS (10 ML)
ZUROCID 20MG/TAB BTx10(BLIST 1x10)
ZUROCID 40MG/TAB BT x 30 (BLIST 1x30)
VASTATIN 40MG/TAB ΒΤx30 (BLIST 3x10)
HEMOSOL LG2 W/V% BAG 2 X 5000 ML
HEMOSOL LG4 W/V% BAG 2x5000 ML
ZYBAN 150MG/TAB BTx 60(BLIST 6 x 10)
BOTOX 100U/VIAL BTx1VIAL

MEDOXEM 750MG/VIAL BTx1VIAL
FASTURTEC 1,5MG/VIAL BTX3VIALS+3AMPSX
FASTURTEC 7,5MG/VIAL BTX1 VIAL+1AMPX5ML
TRIZIVIR (300+150+300)MG/TAB BTX60TABS(BLISTERS)
ZOMETA 4MG/5ML BTX1VIAL
STARLIX 60MG/TAB BTX84
STARLIX 120MG/TAB BTX84
STARLIX 180MG/TAB BTX84
GADOVIST 1 MMOL/ML BTx1VIALx 30 ML
GADOVIST PFS 1 MMOL/ML BTx1PF.SYR.x15ML
TRACTOCILE 7,5MG/ML 1 VIALx0,9 ML
TRACTOCILE 7,5MG/ML 1 VIALx5 ML
ARANESP 10MCG/0,4ML PF.SYR 4PR.SYR.X0,4ML
ARANESP 20MCG/0,5ML PF.SYR 4PR.SYR.X0,5ML
ARANESP 30MCG/0,3ML PF.SYR 4PR.STR.X0,3ML
ARANESP 40MCG/0,4ML PF.SYR. 4PF.SYR.X0,4ML
ARANESP 50MCG/0,5ML PF.SYR 4PF.SYR.X0,5ML
ARANESP 60MCG/0,3ML PF.SYR. 4PF.SYR.X0,3ML
ARANESP 80MCG/0,4ML PF.SYR 4PF.SYR.X0,4ML
ARANESP 100MCG/0,5ML PF.SYR 4PF.SYR.X0.5ML
ARANESP 150MCG/0,3ML PF.SYR 4PF.SYR.X0,3ML
ARANESP 300MCG/0,6ML PF.SYR 1PF.SYR.X0,6ML
ARANESP 500MCG/1ML PF.SYR. BTX1PF.SYR.X1ML
ARANESP 150 mcg/0,3ML PF.PEN BT x 1 PF PEN
ARANESP 300mcg/0,6ML PF.PEN BT x 1 PF PEN
ARANESP 500mcg/1ML PF.PEN BT x 1 PF PEN
CIRCADIN 2MG/TAB BT x 21 σε BLISTERS
REMICADE 100MG/VIAL VIALX100MG
OTOCORT [195IU+(0,06+1,2)MG]/DOSE FLx5 ML(83 DOSES)
ZECLAREN 250MG/TAB BTx12 (BLIST 1x12)
ZECLAREN 500mg/tab BTx21 (BLIST 3x7)
ZECLAREN 250MG/5ML FLx60 ML
ZEFECORT 0,025% (W/W) TUB x 100 g
ZEFECORT 100MCG/DOSEσταθ.δοσ. FLX10ML(200DOSES)
CEPROTIN 1000 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx10MLS
ALPHAZOL 1MCG/CAP BTx100(BLIST 5x20)
CLAROMYCIN 500MG/TAB BTx21(BLIST STRIPS
VASEXTEN 10MG/CAP BTx 28(BLIST 2x 14)
VASEXTEN 20MG/CAP BTx 28 (BLIST 2x14)
TETRAC 3% W/W BTx1TUBx20G
MALARONE (250+100)MG/TAB BTx12 (BLIST 1x12)
NEXIUM 20MG/TAB BTx14
NEXIUM 20MG/TAB BTx28
NEXIUM 40MG/TAB BT x 28
NEXIUM 40MG/VIAL BTx1 VIAL
NEXIUM 10MG/SACHET ΒΤ x 28 sachets
MENINGITEC (ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ) 10MCG/0,5ML PF.SYR (DOSE) BT x 1 PF.SYR
MENINGITEC (ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ) 10MCG/0,5ML PF.SYR (DOSE) BT x 1 PF.SYR
AZOPT 10MG/ML FL X5ML
KABIVEN PERIPHERAL EMU.IV.INF BTx4 BAGSx1440 ML

NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 U/ML 5 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ
VELTIFER 100MG/5ML VIAL BTx10(VIALS x 5 ML)
ALMOGRAN 12,5MG/TAB BTx3(BLISTERS)
A-CNOTREN 20MG/CAP BTx30(BLIST(PVC/PE/
A-CNOTREN 10MG/CAP BTx30 (σε BLISTERS)
SERACTIL 400MG/TAB BT x 30
TOBI 300MG/5ML BTx 56 AMPSx 5 ML
MABCAMPATH 30MG/1 ML BTx3 VIAL x 1 ML
YASMIN (3+0,03)MG/TAB BTX21(BLISTER 1x21)
LIZOCALCIO 15MG/CAP BTX10(BLIST 1X10)
KETEK 400MG/TAB BTX10(BLISTERS)
MEPROLEN 40MG/10ML VIAL BTx1VIAL+1AMP.SOL
MEPROLEN 20MG/CAP BT x 14 (BLIST 2 x7)
MEPROLEN 20MG/CAP BT x 28 (BLIST 4 x7)
BODY-CALCIN 500 (Ca++)MG/TAB BTx20(STRIPS 5x4)
BITOBIONIL 200MG/ML(ή 2G/10ML) BTx10 x 10 MLx2G
CRUZAFEN 8MG/TAB BTX15(BLIST1X15)
CRUZAFEN 8MG/4ML AMP BTx1 AMPx4 ML
CRUZAFEN 8MG/4ML AMP BTx5 AMPSx4 ML
CALVIDIN 1500(600)MG+400 IU/T BTx60 (BLIST 6x10)
UFT (100+224)MG/CAP BT x 36 CAPS
EPINITRIL 5MG/24HRS BTx15TTS x(1Patch x
EPINITRIL 5MG/24HRS BTx30TTS X(1Patch x
EPINITRIL 10MG/24HRS BTx15TTS( 1 Patch x
EPINITRIL 10MG/24HRS BTx30TTS x(1 Patch X
MUVITO 3% TUBX20G
CALCI-10 100 IU/DOSE FLX4ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ
CALCI-10 200 IU/DOSE FLX2ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ
FARLIPID (390+265)MG/5ML BOTTLE x 300 ML
DAMIZOL 5MG/1ML BT X 5
DAMIZOL 5MG/1ML BT X 5
QVAR AUTOHALER 50MC/DOSE(AUTOHALER) BTX1FL AUTOHALER
QVAR AUTOHALER 100MC/DOSE(AUTOHALER BTX1FL AUTX200DO
NIMESULIDE BIO 100MG/TAB BT X30(BLIST 3X10)
COSMOFER 50MG/1ML AMP BTx5AMPSx2ML
XOLAIR 150mg/VIAL BTx1 VIAL + 1 AMP
APO-GO 10MG/ML BTX5CARTR,X3ML
APO-GO PFS 5MG/ML BT x 5 PF.SYR x 10ML
KINERET 100MG/0,67ML PF.SYR BTX28PF.SYR.X0,67ML
MINALERG 100MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
REPLAGAL 1MG/ML BTx 1 VIAL x 3,5 ML
SIVINAR 20MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
SIVINAR 40MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
REDUSTEROL 20MG/TAB BTX30(3 BLIST X10)
REDUSTEROL 40MG/TAB BTX30(3BLIST X10)
FABRAZYME 35MG/VIAL 1VIALx35MG
CARBOPLATIN/GEROLYMATOS 150MG/15ML BTx1 VIAL x15 ML
CARBOPLATIN/GEROLYMATOS 450MG/45ML BTx1 VIALx45 ML
MINATUSS 7.5MG/5ML FL X200ML
KALETRA (80+20) MG/ML BTx5FLx60ML+5 SYRING

KALETRA (200+50) MG/TAB 1 Φιάλη (HDPE) x 120
KALETRA (100+25)MG/TAB 1 BOTTLE (HDPE) x 60
PNEUMOVAX 23 (ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ) 0,5ML/VIAL(1 ΔΟΣΗ) BTx1 VIAL x 0,5
SYMBICORT TURBUHALER (80+4,5)MC/DOSE BTx1 APPL.x 120
SYMBICORT TURBUHALER (160+4,5)MC/DOSE BTx1 APPL. x 120
SYMBICORT TURBUHALER (320+9)MC/DOSE BTx 1 APPL. x 60
HYDROXYUREA/MEDAC 500MG/CAP BTx100(σε BLISTERS)
PROTOPIC 0,03% BT x 1 TUB x 30 G
PROTOPIC 0,1% BT x 1 TUB x 30 G
PROTOPIC 0,1% BT x 1 TUB x 60 G
NYOGEL 0,1%W/V BTx5 G
MOVESAN 0,1% TUBX25G
MOVESAN 0.1% W/V BTx1FLx30ML
BETAFUSIN 2%+0,1% BTxTUB x15 G
BETAFUSIN 2%+0,1% BTxTUB x30 G
PRAVOSTIN 20MG/TAB BTX28 (BLIST 2X14)
PRAVOSTIN 40MG/TAB BTX28(BLIST 2X14)
RINOSTER 100MCG/DOSE FL X10ML(200DOSES)
EXTRASTATIN 40MG/TAB BTX20
EXTRASTATIN 40MG/TAB BTX30(BLIST 3X10)
CANCIDAS 50MG/VIAL BTX1VIALX50ML
CANCIDAS 70MG/VIAL BTX1VIALX70MG
HBVAXPRO 5MC/0,5ML 1 προγεμ.σύριγγα
HBVAXPRO 5MC/0,5ML 1 προγεμ.σύριγγα
HBVAXPRO 10MC/1ML 1 προγεμισμ.σύριγγα
HBVAXPRO 40MC/1ML BTX1VIALX1ML
DYNASTAT 40MG/VIAL 1VIALX40MG+1AMPX2ML
VFEND 50MG/TAB BTX14
VFEND 200MG/TAB ΒΤΧ14
VFEND 10MG/ML BTX1VIAL(ΓΥΑΛΙΝΟ)
STIEPROX 1,5% W/W BOTTLEx150 ML
ACCURAN 10MG/CAP BT x30(BLIST 3x10)
ACCURAN 20MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
TRAVATAN 40MC/ML FLX2,5ML
KOGENATE BAYER 250 IU/VIAL BTx1VIAL BIO-SET+PF.
KOGENATE BAYER 500 IU/VIAL BTx1VIAL BIO-SET+PF.
KOGENATE BAYER 1000 IU/VIAL BTx1VIAL BIO-SET+PF.
KOGENATE BAYER 2000 IU/VIAL BTx1 VIAL + 1PR.SYR
VOLTAREN ACTI-GO 50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
VOLTAREN FAST 50MG/SACHET SACHET 7x3
SIMDAX 2,5MG/1 ML BTx1 VIALx5 ML
SIMVACOR 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
SIMVACOR 40MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
NEISVAC-C (ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ) 10 MC/0,5ML PF.SYR. BTx1PF.SYR.x0,5ML+
MYOCET 2MG/ML BT x 2 σετ.
NONTOSS 7,5MG/5ML BTx200 ML BOTTLE
TROMYPEN 500 MG/TAB BT x 21(BLIST 3 x 7)
FOSAZOM 70MG/TAB BTx4 (BLIST)
BUDESODERM 0,025% TUB X50GR
REOFLEN 300MG/CAP BTx50(BLISTER 5x10)

INVANZ 1G/VIAL BTX1VIALX20ML
XALACOM (50MC+5MG)/ML BTx1VIALx2,5ML
ALEFOS 70MG/TAB BTx4 (BLIST 1x4)
ALEFOS 70MG/TAB BTx4(BLIST 1x4)
BETACORT 2,0%+0,1% (W/W) TUBx30 G
RONDOVER 7,5MG/5ML FLX200ML
PEGASYS 135MCG/0,5ML BTx1PF.SYR.x0,5ML+1
PEGASYS 135MCG/0,5ML BTx4PF.SYR.x0,5ML+1
PEGASYS 180MCG/0,5ML BTx1PF.SYR.x0,5ML+1
PEGASYS 180MCG/0,5ML BTx4PF.SYR.x0,5ML+4
TERBIGRAM 1% TUB X30G
VEFRON 8MG/4ML VIAL BTx1VIAL x4ML
VEFRON 8MG/TAB BTx15 (BLIST 1x15)
RELPAX 20MG/TAB BTx3 (BLISTER)
RELPAX 40MG/TAB BTx3 (BLISTER)
ZAFITRAL 1MG/ML BOTTLEx100 ML
ZYVOXID 2MG/ML BTx 1BAG x 300 ML
ZYVOXID 600MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10)
ACTIQ 200MCG/LOZEN BTx3
ACTIQ 200MCG/LOZEN BTx30
ACTIQ 400MCG/LOZEN BTx3
ACTIQ 400MCG/LOZEN BTx30
ACTIQ 600MCG/LOZEN BTx30
ACTIQ 800MCG/LOZEN BTx30
ACTIQ 1200MCG/LOZ BTx30
RAPAMUNE 1MG/TAB BTx30 σε BLISTER
TRISENOX 10MG/10ML (1MG/ML) BTx10 AMPS x10ML
TRACLEER 62,5MG/TAB BTX56
TRACLEER 125MG/TAB BTX56
HELIXATE NEXGEN 250 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx2,5ML
HELIXATE NEXGEN 500 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx2,5ML
HELIXATE NEXGEN 1000 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx2,5ML
HELIXATE NEXGEN 2000 IU/VIAL BTx1VIAL+1VIALx5,0ML
A-OSTIN-D3 1MCG/CAP BTX100(BLIST5X20)
RICLEMED 250MG/TAB BTx12 (BLIST 2x6)
RICLEMED 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7)
OLICLINOMEL N7-1000 BTx4 BAGSx2000 ML
OLICLINOMEL N4-550E BTx6 BAGSx1000 ML
OLICLINOMEL N7-1000 E BTx4 BAGSx1500 ML
OLICLINOMEL N7-1000 E BTx4 BAGSx2000 ML
OLICLINOMEL N7-1000 E BTx6 BAGSx1000 ML
GONAPEPTYL DEPOT 3,75MG/PF BTx1PFS+1PFS SOLV
GONAPEPTYL DAILY 0,1MG/1ML PF.SYR. BTx7 (PF.SYR. x1ML)
MENJUGATE KIT 10 MCG/0,5 ML (DOSE) BTx1VIAL + 1 SYRINGE
XOZAL 5MG/TAB BTx30 (ΣΕ BLISTER)
XOZAL 5MG/ML FL x 20 ML
XOZAL 0,5MG/ML BOTTLE x 200 ML
COPAXONE 20MG/1ML PF.SYR. BTx28 PF.SYR.x1ML
ZOLLDENOL 20MG/CAP ΒΤ x 28 (ΒL 4 x 7)
DEXATON 8MG/2ML AMP BTx 1 AMP x 2 ML

REMINYL 4MG/1ML BOTTLEx100ML(ΓΥΑΛΙΝΗ
REMINYL 8MG/CAP BTx28 (σε BLISTER
REMINYL 16MG/CAP BTx28
REMINYL 24MG/CAP BTx28
REMINYL 8 MG/CAP ΒΤ x [28 x 8 MG +
TARGRETIN 75MG/CAP 1 ΦΙΑΛΗ(HDPE)X100
OPATANOL 1MG/ML FLX5ML
MOVAXIN 15MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
SUMARIO 5MG/TAB BT x 21 (BLIST)
SUMARIO 5MG/TAB BT x 84 (BLIST)
FARMELOX 15MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
HYDROFUSIN 2%+1% TUBX30G
CEFTRIXON 1000MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx10ML
BCG-MEDAC BTx1VIAL+1σάκκο(PVC)
AERIUS 5MG/TAB BT x 30 σε ΒLISTERS
AERIUS 2,5MG/TAB BT x 30 σε BLISTERS
AERIUS 5MG/TAB BT x 30 σε BLISTERS
AERIUS 0,5MG/ML 1 Φιάλη x 150 ML +
NOVEK EC 20MG/CAP BTx 28 (BOTTLE)
VIREAD 245MG/TAB ΒΤΧ30
GLIVEC 100MG/TAB BTX60
GLIVEC 400MG/TAB BTX30
FORCID SOLUTAB (875+125) MG/TAB BTx10 σε BLISTERS
RUPAFIN 10MG/TAB BTx30 TABS(BLISTER)
NOVACNE 0,05% W/W BTXTUBX30G
MANYPER 20MG/TAB BTx28 (BLISTER)
WATER FOR INJECTION/BAXTER (VIAFLO ) 100% W/V 1 BAG x 1000 ML
ASMANEX TWISTHALER 200MC/DOSE BTX1συσκευήχ12MG
ASMANEX TWISTHALER 400MC/DOSE BTX1συσκευή X12MG
METVIX 160MG/1G TUBx2 G
DOVOBET (50MCG+0,5MG)/G TUBx60 G
OSASTON 70MG/TAB BTx12 (BLIST 3x4)
OSASTON 70MG/TAB BTx4 (BLIST 1x4)
CIPROFAL 400MG/200ML BTx1 FLx200 ML
DECAL (3,1G+800 IU)/SACHET ΒΤΧ30 SACHETS
CLIMYCEN 2% TUBX40G+7APPL.
BICAVERA 1,5% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ BTx4 BAGSx2000 ML
BICAVERA 1,5% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ BTx4 BAGSx3000 ML
BICAVERA 4,25% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ BTx4 BAGSx2000 ML
BICAVERA 4,25% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ BTx4 BAGSx3000 ML
BICAVERA 2,30%σε γλυκοζη BTx4 BAGSx2000 ML
BICAVERA 2,30%σε γλυκοζη BTx4 BAGSx3000 ML
SOMAVERT 10MG/VIAL BTX30(VIAL)+30
SOMAVERT 15MG/VIAL BTX30(VIAL)+30(VIAL
SOMAVERT 20MG/VIAL BTX30(VIAL)+30(VIAL
BIOTAXEL 6MG/1ML BTx1 VIAL (100 mg)
BIOTAXEL 6MG/1ML BTx1 VIAL (30 mg)
BIOTAXEL 6MG/1ML BTx1 VIAL (300 mg)
PARTIAL 15MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
SEPTAX 1G/VIAL BTx1 VIAL

SEPTAX 2G/VIAL BTx1 VIAL
NOVAQUASOL A 7,055IU/G+20MG TUBX50G
CLARIPEN 250MG/5ML FLx60 ML
CLARIPEN 500MG/TAB BTx 14 (BLIST 2 x7)
CLARIPEN 500MG/TAB BTx 21 (BLIST 3 x7)
MEOMEL 15MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
DIFONATE 70MG/TAB BTx12 (3BLISTx4)σε
DIFONATE 70MG/TAB BTx4 (1BLISTx4)σε
CEFACLORIL 500MG/5ML FLX60ML
FEMINELLA 0.1%+2% BTXTUBX20G
FEMINELLA 0.1%+2% BTXTUBX50G
IVOR 2500IUAnti-Xa/0,2ML BTx10PF.SYRx0,2ML
IVOR 2500IUAnti-Xa/0,2ML BTx2 PF.SYR.x0,2ML
IVOR 3500IUAnti-Xa/0,2ML BTx10PFSYRx0,2ML
IVOR 3500IUAnti-Xa/0,2ML BTx2 PF.SYR.x0,2ML
IVOR 3500IUAnti-Xa/0,2ML BTx30PF.SYR.x0,2ML
CEFIN 2G/VIAL(IV) BTX1VIAL X2G
MELOTOP 15MG/TAB BTx30(BLIST 3x10)
THROMBOPARIN 3200iuax/0,3mlpPF.SY BTX6PF.SYRX0,3ML
THROMBOPARIN 6400iuaxa/0,6PF.SYR BTX6PF.SYRX0,6ML
THROMBOPARIN 4250 iuaxa/0,4mlPF.S BTX6PF.SYRX0,4ML
FORSTEO 20MCG/80μL BTx1 Προγεμισμένη
MIGRALIN 2,5 MG/TAB BTx 6 (BLIST 1 x 6 )
ANTICHOL 20MG/TAB BTX30 (BLIST 3X10)
ANTICHOL 40MG/TAB BTX30(3BLISTX10)
METALYSE 10000 IU (50MG)/VIAL 1VIAL+1PF.SYR.x10ML
SODIUM CHROMATE [51 CR] SOLUTION/GE HEALTHCARE 37MBq/ML 1 VIAL X 37 MBq σε
SODIUM CHROMATE [51 CR] SOLUTION/GE HEALTHCARE 37MBq/ML 1 VIAL X 37 MBq με
SODIUM CHROMATE [51 CR] SOLUTION/GE HEALTHCARE 37MBq/ML 1 VIAL X 74 MBq σε
ONDAMETON 8MG/TAB BTx15 (BLIST 1x15)
ONDAMETON 8MG/4ML ΒΤ x 1 ΑΜP x 4 ML
ONDAMETON 8MG/4ML ΒΤ x 5 ΑΜPS x 4 ML
ITRABEST 10MG/ML FLx150 ML
CEFTARIDEM 2G/VIAL BTx 1 VIAL
VANCOMYCIN/VOCATE 500MG/VIAL BTx1 VIAL
VANCOMYCIN/VOCATE 1000MG/VIAL BT x 1 VIAL
PHILIPON-S 15MG/TAB BTx40 (BLIST 4x10)
BALANCE 1,5% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ 1,75MMOL ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,5% γλυκόζη, 1,75mmol/I σε ασβέστιο BTx4
BALANCE 1,5% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ 1,75MMOL ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,5% γλυκόζη, 1,75mmol/I σε ασβέστιο BTx4
BALANCE 1,5% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ 1,75MMOL ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,5% γλυκόζη, 1,75mmol/I σε ασβέστιο BTx4
BALANCE 4,25% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ 1,75MMOL ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 4,25% σε γλυκόζη 1,75 mmol/I σε ασβέστιο
BALANCE 4,25% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ 1,75MMOL ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 4,25% σε γλυκόζη 1,75 mmol/I σε ασβέστιο
BALANCE 2,3% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ 1,75MMOL ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2,3% γλυκόζη, 1,75mmol/Ι σε ασβέστιο BTx4
BALANCE 2,3% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ 1,75MMOL ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2,3% γλυκόζη, 1,75mmol/Ι σε ασβέστιο BTx4
FORMOTIL/GENEPHARM 12MCG/CAP BT X60 CAPS+
VALCYTE 450MG/TAB BTx60(BOTTLE HDPE)
BRIVIR 125MG/TAB BTx7(BLISTER 1x7)
MEDOXICAM 7,5MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
MEDOXICAM 15MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
FERRO SANOL DUODENAL 100MG/CAP BTx50 (BLIST 5x10)

SPIRIVA 18MC/CAP BTx30(BLISTER 3x10)
EBIXA 10MG/TAB BTX30Κυψελη(αλουμιEBIXA 10MG/G ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗΧ50G
NATECAL D3 1500MG+400 IU/TAB BOTTLE x 60
DESKAN BTx 1 BOTTLE x 40ML
SODIUM CHLORIDE 0,9%/BAXTER(VIAFLO) 0,9% (W/V) 10 BAGS x 1000 ML
SODIUM CHLORIDE 0,9%/BAXTER(VIAFLO) 0,9% (W/V) 20 BAGSx500 ML
SODIUM CHLORIDE 0,9%/BAXTER(VIAFLO) 0,9% (W/V) 30 BAGSx250 ML
SODIUM CHLORIDE 0,9%/BAXTER(VIAFLO) 0,9% (W/V) 50 BAGSx100 ML
SODIUM CHLORIDE 0,9%/BAXTER(VIAFLO) 0,9% (W/V) 50 BAGSx50 ML
GLUCOSE 5%/BAXTER(VIAFLO) 5% W/V BTx10 BAGSx1000 ML
GLUCOSE 5%/BAXTER(VIAFLO) 5% W/V BTx20 BAGSx500 ML
GLUCOSE 5%/BAXTER(VIAFLO) 5% W/V BTx30 BAGSx250 ML
GLUCOSE 5%/BAXTER(VIAFLO) 5% W/V BTx50 BAGSx100 ML
DENTRON 8MG/TAB BTx15 (BLIST 3 x5)
DENTRON 8MG/4ML VIAL BTx 1 VIAL x 4 ML
CIPRALEX 10MG/TAB BTx14 tristarCIPRALEX 20MG/TAB BTx14 tristarCIPRALEX 10MG/ML BOTTLEx28ML
ENTACT 10MG/TAB BT x 14
ENTACT 20MG/TAB BTx14
FORCAP 12MC/DOSE BT X60(6BL.X10)
BALANCE 1,5% ΓΛΥΚΟΖΗ 1,25MMOL/L ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,5% σε γλυκόζη, 1,25mmol/l σε ασβέστιο BOXx4
BALANCE 1,5% ΓΛΥΚΟΖΗ 1,25MMOL/L ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,5% σε γλυκόζη, 1,25mmol/l σε ασβέστιο BOXx4
BALANCE 4,25% ΓΛΥΚΟΖΗ 1,25MMOL/L ΑΣΒΕΣΤΙΟ 4,25% σε γλυκόζη, 1,25MMOL/L σε ασβέστιο BO
BALANCE 4,25% ΓΛΥΚΟΖΗ 1,25MMOL/L ΑΣΒΕΣΤΙΟ 4,25% σε γλυκόζη, 1,25MMOL/L σε ασβέστιο BO
BALANCE 2,3% ΓΛΥΚΟΖΗ 1,25MMOL/L ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2,3%γλυκόζη, 1,25mmol/l σε ασβέστιο BOX x 4BA
BALANCE 2,3% ΓΛΥΚΟΖΗ 1,25MMOL/L ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2,3%γλυκόζη, 1,25mmol/l σε ασβέστιο BPX x 4BA
CEFUR 750MG/VIAL BTX1 VIAL
VANCOMYCIN/ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 500MG/VIAL BTX1 VIAL
ROLISPORIN 1G/VIAL BT X1VIAL+1AMP X10ML
AMLOPEN 5MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
AMLOPEN 10MG/CAP BTx30(BLIST 3x10)
AMLORETIN 5MG/CAP BTx14(BLISTER 1x14)
AMLORETIN 10MG/CAP BTx14(BLISTER 1x14)
VANCOMYCIN/VIANEX 500MG/VIAL BT X1VIAL
PRIACIN 10MG/TAB BTX30(BLIST 3X10)
PRIACIN 20MG/TAB BTX30(BLIST 3X10)
PRIACIN 40MG/TAB BTX 30(BLIST 3X10)
VENTAVIS 10 MC/1ML BTx 100 AMPS x 2 ML
VENTAVIS 10 MC/1ML BTx 90 AMPS x 2 ML
NIMOVAC-V 30MG/TAB BTx90 (BLISTER 9x10)
NIMOVAC-V 10MG/50ML BTX1VIALX50ML
ENEAS (10+20)MG/TAB BTx30 (BLIST AL/AL)
ENIT (10+20)MG/TAB ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ30 ΔΙΣΚΙΩΝ
ARCOXIA 60MG/TAB BTx14(BLISTER)
ARCOXIA 90MG/TAB BTx14(BLISTER)
ARCOXIA 120MG/TAB BTx14(BLISTER)
LUMIGAN 0,3MG/ML 1Φιαλίδιο (LDPE)x3ML
BLOCATENS 10MG/TAB BTX30(3 BL X10)

RIDON 70MG/TAB BTx4 (BLIST 1x4)
FLUNOVON 0,1%+2% W/W TUBX50G
ARIXTRA 2,5MG/0,5ML PF.SYR BTX10PF.SYR.
ARIXTRA 1,5MG/0,3ML PF.SYR BTX7 PF.SYR
ARIXTRA 7,5MG/0,6ML BTX10PF.SYR
ARIXTRA 10MG/0,8ML BTX10PF.SYR
IMOTEC 12MC/CAP BTx60 (BLIST 6x10)+
EXAMEL 15MG/TAB BTX30(BLIST 3X10)
ELIDEL 1% TUB x 30 G
AREGEN 10MG/G TUB x 100 G
AREGEN 10MG/G TUB x 30 G
AREGEN 10MG/G TUB x 60 G
RAPTOR 20MG/TAB BTX30(BLIST 3X10)
RAPTOR 40MG/TAB ΒΤ Χ30(BLIST 3Χ10)
HUMIRA 40MG/0,8ML PF.SYR. BTx1PF.SYR.x 0,8 ML+
KLARIFECT 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7)
CONCERTA 18MG/TAB(ΚΙΤΡΙΝΑ) BTx1 BOTTLE x 30
CONCERTA 36MG/TAB (ΛΕΥΚΑ) BT x 1 BOTTLE x 30
KLARIFAR 500MG/TAB BTX21(BLIST 3X7)
AMLOPRESS 5 MG/CAP BTx 30 (BLIST 3x10)
AMLOPRESS 10 MG/CAP BTx 30 (BLIST 3x10)
MAXILIN 500MG/TAB BTx21 (3 BLIST x7)
COPEGUS 200MG/TAB BTx168(BOTTLE)
COPEGUS 400MG/TAB BTx1 BOTTLE x 56
NOXTOR 0.025% FL X5ML
TAMIFLU 75MG/CAP BTx10 σε BLISTERS
TAMIFLU 30MG/CAP BTx10 σε BLISTERS
TAMIFLU 45MG/CAP BTx10 σε BLISTERS
PRITORPLUS (80+12,5) MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
PRITORPLUS (80+25)MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
CIPROFLOXACIN/VIANEX 400MG/200ML VIAL BTx1 (VIALx 200 ML)
BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE/BAXTER 0,5% BTx10 AMPSx20 ML
BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE/BAXTER 0,5% BTx10 AMPSx5 ML
BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE/BAXTER HEAVY 0,5% BTx10 AMPSx4 ML
RINGER LACTATE/BAXTER (VIAFLO) BTx10 BAGSx1000 ML
RINGER LACTATE/BAXTER (VIAFLO) BTx20 BAGSx500 ML
ALBUREX 20 20% BTx1 VIALx100 ML
ALBUREX 20 20% BTx1 VIALx50 ML
PRAVIN 40MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
URPEM 0,1mg/0,4ML BTX30X0,4ML
DYNAPEN-3 1000(170+115)MG/CAP BTX1FLX200
AVODART 0,5MG/CAP BTx30 (BLIST 3 x10)
DUAGEN 0,5MG/CAP BTx 30 (BLIST3 x10)
SOMARITIN 3MG/1ML AMP BTX1AMP+1AMPX1MLSOLV
IDRANOX 100MG/CAP BTX15(BLIST 3X5)
PRAVALIP 20MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
PRAVALIP 40MG/TAB BTx14
PRAVALIP 40MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
INFECTINA 400MG/200ML VIAL BT x 1 (ΠΛΑΣΤΙΚΟ
SENSOLID 2% W/V BTx 5 VIALS x 50ML

SIMVASTATIN/NORMA 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
SIMVASTATIN/NORMA 40MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
MICARDISPLUS (80+12,5)MG/TAB BT x 28
MICARDISPLUS (80+25)MG/TAB BT x 28
AMPINE 70MG/TAB BTx4 (BLISTE 1x 4)
DRYTEC 2,5-100 GBq/GENERATO Γεννήτρια Τεχνητίου
PRICITAL 40MG/ML BOTTLE X15ML
SPORIZOLE 100MG/CAP BTx15(BLIST 1 x 15)
SPORIZOLE 100MG/CAP BTx28(BLIST 2 x 14)
DOVIDIN 0,025% (W/V) FLx5 ML
MULTIBIC HAEMOF.SOL.FREE POT. BOX xσάκκος 2 διαμ.
MULTIBIC 2 mmol/l Potassium BOX x σάκκος 2 διαμ.
MULTIBIC 2 mmol/l Potassium BOX xσάκκος 2 διαμ.
MULTIBIC 3 mmol/l Potassium BOX x σάκκος 2διαμ.
SUKONTROL 850MG/TAB BTX30 (BLIST3X10)
AMODIPAN 10MG/CAP BTx30(BLISTER 3x10)
NOPREMIN 200IU/DOSE FLx2 ML (14 DOSES)
XIGRIS 5MG/VIAL BTX1VIAL
XIGRIS 20MG/VIAL BTX1VIAL
OSIGRAFT 3,3MG/VIAL 1γυαλινο φιαλιδιο
PRIMOCID 500MG/TAB BTX21(3 BLIST X7)
RINGER'S SOLUTION/BAXTER (VIAFLO) 0,860+0,030+0,033% BTx10BAGSx1000 ML
NORMODIN 5MG/TAB BTx14
NORMODIN 10MG/TAB BTx14
EZETROL 10MG/TAB BTx 20 (2x10 BLIST)
AVANDAMET (2+1000)MG BTX56ΚΥΨΕΛΗ(PVC/PVdC
AVANDAMET (4+1000)MG BTX56ΚΥΨΕΛΗ(PVC/PVdC
RELESTAT 0,5MG/ML FLx5 ML
CRESTOR 10MG/TAB BTx 14
CRESTOR 20MG/TAB BTx14 (σε BLISTER)
CRESTOR 40MG/TAB BTx14 (σε BLISTER)
CRESTOR 5MG/TAB BTx14
OLMETEC 10MG/TAB BTx28
OLMETEC 20MG/TAB BTx28
OLMETEC 40MG/TAB BTx28
OLARTAN 10MG/TAB BTx28 (σε BLISTERS)
OLARTAN 20MG/TAB BTx28 (σε BLISTERS)
OLARTAN 40MG/TAB BTx28 (σε BLISTERS)
ALBUMINE LFB 20% BTx1 VIALx100 ML
ALBUMINE LFB 20% BTx1 VIALx50 ML
ZEMPLAR 5 MCG/1 ML AMP BTx 5 AMP x 1 ML
ZEMPLAR 1MCG/CAP BTx28 (BLIST 4x7)
ZEMPLAR 2MCG/CAP BTx28 (BLIST 4x7)
METRONIDAZOLE/GENER 500MG/100ML ΒΤ x BAG (PVC)
LIPIZEM 20MG/TAB BTx28 (BLISTER 2x14)
LIPIZEM 40 MG/TAB BTx28 (BLISTER 2x14)
CETIRGEN 10MG/TAB BTx20 (BLISTER 2x10)
NEULASTA 6MG/0,6ML(10MG/ML) PF.SYR BTX1PF.SYR.X0,6ML
FLODIL 5MG/CAP ΒΤx30 (BLIST 2x15)
FLODIL 10MG/CAP ΒΤx30 (BLIST 2x15)

CIALIS 10MG/TAB BTx4 (σε BLISTERS)
CIALIS 20MG/TAB BTx4 (σε BLISTERS)
CIALIS 5MG/TAB BTx28 (σε BLISTERS)
MYOBLOC 50MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
STARMELOX 15MG BTX30(BLIST3X10)
VAMAC 20MG/CAP BTx28 (σε φιαλίδιο)
DROLL 1MG/0,5ML BTx20(S.D.x0,5ML)
PAROXETINE/GENERICS 20MG/TAB BTx30 BOTTLES HDPE
MULTIMEL N8-800 BTx4BAGSx2000ML
DORMIXAL 15MG/3ML AMP BTx 5 AMPS x 3 ML
DORMIXAL 50MG/10ML AMP BT x 5 AMPS x 10 ML
WISPERDON 1MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
WISPERDON 2MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
WISPERDON 3MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
WISPERDON 4MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
WISPERDON 6MG/TAB BTx28 (BLIST4x7)
D-CALCIUM (500MG+400 IU)/TAB BTx1BOTTLE x60 TABS
DEXAMYCIN 0,3%+0,1%(W/V) FL x 5 ML
BIOSETRON 4MG/2ML VIAL BTX1 VIAL
BIOSETRON 8MG/4ML VIAL BTX1 VIAL
BIOSETRON 8MG/TAB BTX15(BLIST 3X5)
KLAZIDEM 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7)
PHOSPHO-LAXAT (24,4+10,8)G/45ML BT x 2 FL x 45 ML
ZITHROTEL 500MG/VIAL BT X1VIAL
CHRICETYL 600MG/SACHET BTx20 SACHETS
ALESTOPOR 1MC/CAP BTX100
STRUCTOKABIVEN BTx1 ΤΡΙΧΩΡΟ ΣΑΚΟ
STRUCTOKABIVEN BTx1 ΤΡΙΧΩΡΟ ΣΑΚΟ
STRUCTOKABIVEN BTx1 ΤΡΙΧΩΡΟ ΣΑΚΟ
STRUCTOKABIVEN ELECTROLYTEFREE BTx1 ΤΡΙΧΩΡΟ ΣΑΚΟ
MEDAXONE 1000MG/VIAL (IV) BTx1VIAL+1AMPx10ML
MEDAXONE 2000MG/VIAL BTx1VIAL
PENNSAID 1,5% (W/W) BOTTLEx30ML
PENNSAID 1,5% (W/W) BOTTLEx60ML
TABERIL 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3 x 10
PANADOL COLD & FLU (500+30)MG/TAB BTx18 (σε BLISTERS)
RHOPHYLAC 300 MCG (1500IU) /2ML PF. SYR. BTx1 PF.SYR.x2 ML
CLARIMEX 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7)
LIPOSTATIN 20MG/TAB BTx14 (1FOILx14)
LIPOSTATIN 40MG/TAB BTx14 (1FOILx14)
VARIVAX (ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ) minimum1350PFU/0,5ML BTx1VIAL+1PF.SYRx0,7
LACTASOL HAEMOF.SOL/HEM BTx2 BAGSx5000 ML
ALFURAL 10MG/TAB BTx30 (BLIST.3x10)
LEVITRA 10MG/TAB BTx4 (σε BLISTERS)
LEVITRA 20MG/TAB BTx12(σε BLISTERS)
LEVITRA 20MG/TAB BTx4 (σε BLISTERS)
VIVANZA 5MG/TAB ΒΤ x 4 σε BLISTERS
VIVANZA 10MG/TAB ΒΤ x 4 σε BLISTERS
HEPSERA 10MG/TAB ΦΙΑΛΗ Χ30
DAFOR 5MG/CAP BTx28 (BLIST 2 x 14)

DAFOR 10MG/CAP BTx28 (BLIST 2 x 14)
TERBINAFINE/TARGET 1% (W/W) TUBx30GR
TERBINAFINE/TARGET 1% (W/V) BT x 1 FL x 30 ML+
TERBINAFINE/TARGET 250MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)
ZODATRON 8MG/4ML AMP BTx1AMPx4ML
ZODATRON 8MG/TAB BTx15 (BLIST. 1x15)
ZAVESCA 100MG/CAP BTx84(BLIST4x21)
NIMESULIDE/ΦΑΡΜΑΣΥΝ 3% BTxTUBx100G
FUZEON 90MG/ML 60VIALS PD.FOR INJ.+
ITRAVIRON 10MG/ML FLx150 ML
FLENAZOLE 0,1%+2% TUBx20GR
LOMEZEC 40MG/VIAL BTx1 VIAL + 1 AMP
DOLOPROCT ANAL 0,1%+2% (W/W) TUBx30 G
ACTRAPID - 100 IU/ML 100IU/ML 1ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ10ML
ACTRAPID PENFILL 100 IU/ML 100 IU/ML 5ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ3ML
MIXTARD 30-100IU/ML 100 IU/ML 1ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.Χ10ML
MIXTARD 30 PENFILL-100IU/ML 100 IU/ML 5 ΓΥΑΛ.ΦΥΣΙΓ.Χ3ML
MIXTARD 40 PENFILL-100IU/ML 100 IU/ML 5ΓΥΑΛ.ΦΥΣΙΓ.Χ3ML
MIXTARD 50 PENFILL-100IU/ML 100 IU/ML 5 ΓΥΑΛ.ΦΥΣΙΓ.Χ3ML
PROTAPHANE-100 IU/ML 100 IU/ML BTX1VIALX10ML
PROTAPHANE PENFILL-100IU/ML 100 IU/ML BTX5ΦΥΣΙΓΓΙΑΧ3ML
OROCIL LIDO (0,05%+0,05%) W/V BT x FL x 200 ML
OROCIL LIDO (1+1)MG/LOZ BTx24 LOZ (3BLISTx8)
ATROSTEROL 20MG/TAB BTx28 (BLIST4x7)
ATROSTEROL 40MG/TAB BTx28 (4BLIST.x7)
ASSOPROL 20MG/CAP BTx28 (4BLIST.x7)
ASSOPROL 40 MG/VIAL BTx1 VIAL
PANTOSEC 40MG/VIAL BTx1VIAL
PANTOSEC 40MG/VIAL BTx5 VIALS
AXELOVERT 100MCG/DOSE BTxFLx10ML(200DOSES)
LIPOVAST 20MG/TAB BTx28 (BLISTER 2x14)
LIPOVAST 40MG/TAB BTx28 (BLISTER 2x14)
CIPOCAL 0,005% (W/W) TUBx30G
CIPOCAL 0,005% (W/W) TUBx30G
PHARMECORT 0,1% BTx1BOTTLEx30ML
PHARMECORT 0.1% TUBx25G
ATROST 10MG/TAB BT x 14
ATROST 20MG/TAB BT x 14
ATROST 20MG/TAB BT x 28
ATROST 40MG/TAB BT x 14
ATROST 40MG/TAB BT x 28
AMLODIPINE MALEATE/GENERICS 5MG/TAB BTx28
AMLODIPINE MALEATE/GENERICS 10MG/TAB BTx28
PREFUCET 20 MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
ATORVAL 20MG/TAB BTx30 (BLIST.3x10)
ATORVAL 40MG/TAB BTx30 (BLIST.3x10)
CERTICAN 0,25MG/TAB BTx60 (BLIST.6X10)
CERTICAN 0,5MG/TAB BTx60 (BLIST.6X10)
CERTICAN 0,75MG/TAB BTx60 (BLIST.6X10)
CERTICAN 1MG/TAB BTx60 BLIST.6X10)

FUSIDIC ACID/TARGET 2% TUBx15 G
ONCOPLAT 50MG/50ML BTx1VIALx50ML
ONCOPLAT 100MG/100ML BTx1VIALx100ML
PAMERIT 15MG/1ML BTx1AMPx4ML
PAMERIT 15MG/1ML BTx2AMPSx2ML
LORMYX 200MG/TAB BTx12 (1BLIST.x12)
VERODEX 50MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
BICALUT 50MG/TAB BTx28 (BLIST.2x14)
PRELON 40MG/TAB BTX30(BLIST3X10)
CARVEDILEN 6,25MG/TAB BTx30 (3BLIST.x10)
CARVEDILEN 12,5MG/TAB BTX30(3 BLIST X10)
CARVEDILEN 25MG/TAB BTX30(3 BLIST X10)
CARVEDILOL/GENERICS 6,25MG/TAB BTx28 (2 BLIST x14)
CARVEDILOL/GENERICS 12,5MG/TAB BTx28 (2 BLIST x14)
CARVEDILOL/GENERICS 25MG/TAB ΒΤx28 (2 BLIST x14)
MUPIROCIN/TARGET 2% (W/W) TUBx15 G
FUBECOT (2+0,1)% TUBx30 G
DEPRERAM 30MG/TAB BTx30 (BLISTER 3x10)
FERROVIN 100MG/5ML AMP BTx5AMPSx5ML
MICRONAZOL 10MG/ML BTx(1 AMPx25 ML+1
QUIMEA (20+12,5)MG/TAB BTx28 (BLISTER 4x7)
ZANIPRAM 40 MG/ML BTx 1FLx15 ML
ZANIPRAM 40 MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
SOLU-KET 1,6% (W/V) BOTTLEx150 ML
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE/HOSPIRA 20 MG/ML BTx1VIALx2ML
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE/HOSPIRA 20 MG/ML BTx1VIALx5ML
MACLADIN 250MG/5ML BTx1 FLx60 ML
MACLADIN 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3 x 7)
AMLOTENS 5MG/TAB BTx30 (BLISTER 3x10)
AMLOTENS 10MG/TAB BTx30 (BLISTER 3x10)
ESVORIN 175MG/17,5ML VIAL BTx1VIALx17,5ML
DONAMIN 1,884(1,5)G/SACHET BTx20 SACHETS x 1,5g
CARVEPEN 6,25MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14)
CARVEPEN 12,5MG/TAB BTx28 (BLISTER 2x14)
CARVEPEN 25MG/TAB BTx 28(BLIST 2x14)
YARDEL 20MG/2ML BTx1PF.SYR.x2ML
MOMETASONE/TARGET 0.1% FL x 30 ML
MOMETASONE/TARGET 0.1% TUBx25G
SOMARGEN 3MG/VIAL BTx1VIAL+1AMP SOLV
ROTOVA 10MG/TAB BTx28 (2 FOILx14)
ROTOVA 20MG/TAB BTx28 (2 FOILx14)
ATOSTAN 3 MG/VIAL BT x 1 VIAL + 1 AMP
ROSICED 0,75% (W/W) BTxTUBx30G
SIMVASTATIN/GENERICS 10MG/TAB BT x 30
SIMVASTATIN/GENERICS 20MG/TAB BTx30(BLISTERS
SIMVASTATIN/GENERICS 40MG/TAB BTx30 (BLISTERS
KLARETOP 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7)
AZIROX 250MG/TAB BTx6 (BLIST 1x6)
BEZANIN 500MG/TAB BTx 3 (BLIST 1 x 3)
PLUS-FER 100MG/5ML VIAL(DOSE) BTx 10 VIALS x 5 ML

RAVOSTAN 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
RAVOSTAN 40MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
CALCITONIN/TARGET 100 IU/DOSE BT x 1 FL x 4 ML
VARILRIX (ΕΜΒ. ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ) 0,5ML(1DOSE) BTx 1 VIAL(1 DOSE)+1
RABOLAN 100MG/TAB BTx 28 TABS
MYFORTIC 180MG/TAB BTX120
MYFORTIC 360MG/TAB ΒΤΧ120
TAZOBION (4+0,5)G/VIAL BTx1VIAL
ZAMALIN 500MG/TAB BTx 12 (BLIST 3x 4)
A-DEPRESS-THERAPY 40MG/ML FLx15ML
NOLVAC 10MG/TAB BTx30 σε BLISTERS
ANEMIFER 100MG/5ML AMP ΒΤ x 5 VIALS x 5 ML
ELIBEN 500MG/TAB BTx21 (BLISTERS 3x7)
OMERANE 40MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx10 ML
EX-LAX 12MG/TAB BTx20 (1 BLISTERx20)
SEDACID 20MG/TAB BTx1 BOTTLEx28
PACLITOL 6 MG/ML BTx1VIAL (100 MG)
PACLITOL 6 MG/ML BTx1VIAL (30 MG)
PACLITOL 6 MG/ML BTx1VIAL (300 MG)
LYRINEL 5MG/TAB BOTTLE x 30 TAB
LYRINEL 10MG/TAB BOTTLE x 30 TAB
ZETRON 8MG/4ML BTx5 AMPSx4 ML
ZOBACTAM (4+0,5)G/VIAL BTx1VIAL
EVANGIO 5MG/CAP BTx30 (BLIST 2x15)
EVANGIO 10MG BTx14 (BLIST 1x14)
EVANGIO 10MG BTx30 (BLIST 2x15)
STALEVO (50+12,5+200)MG/TAB BOTTLE (HDPE)x 30
STALEVO (100+25+200)MG/TAB BOTTLE (HDPE) x 30
STALEVO (150+37,5+200)MG/TAB BOTTLE (HDPE) x 30
STALEVO (200+50+200)MG/TAB BOTTLE (HDPE) x 30
STALEVO (75+18,75+200)MG/TAB 1ΦΙΑΛΗ (HDPE)x30
STALEVO (125+31,25+200)MG/TAB 1ΦΙΑΛΗ (HDPE)x30
DONARTHRIL 1,884(1,50)G/SACHET BTx30 SACHETS
SCANLUX 61,2% BOTTLEx100ML
SCANLUX 61,2% BOTTLEx200ML
SCANLUX 61,2% BOTTLEx50ML
SCANLUX 75,5% BOTTLEx100ML
SCANLUX 75,5% BOTTLEx200ML
SCANLUX 75,5% BOTTLEx50ML
ANARTHRIL 1,884(1,50)G/SACHET BTx 30 SACHETS
EMTRIVA 200MG/CAP BTX30(σε φιάλη)
TAXOPROL 6MG/ML BTx1 VIAL (100 MG)
MELOXIL 15MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
TEVETEN PLUS (600+12,5)MG/TAB BT x 28 σε BLISTER
PACLIXEL 6 MG/ML BTx1VIAL (100MG)
PACLIXEL 6 MG/ML BTx1VIAL (30MG)x
WATER FOR INJECTION/ADIPHARM 100% BTx50PLASTIC AMPx5ML
WATER FOR INJECTION/ADIPHARM 100% BTx50PLASTICAMPx10ML
SODIUM CHLORIDE/ADIPHARM 0.9% W/V BTx50PLASTIC AMPx5ML
SODIUM CHLORIDE/ADIPHARM 0.9% W/V BTx50PLASTICAMPx10ML

PATAXEL 6MG/1ML BTx1VIAL(100mg) x
PATAXEL 6MG/1ML BTx1VIAL(300mg) x
PATAXEL 6MG/1ML BTx1VIAL(30mg) x
FERROBEST 100MG/5ML VIAL(DOSE) BTx10VIALSx5ML
ATORSTAT 20MG/TAB BTx30 (3 BLIST x10)
ATORSTAT 40MG/TAB BTx30 (3 BLIST x10)
RISPEROM 1MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
RISPEROM 2MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
RISPEROM 4MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
TAZOREX (4+0,5)G/VIAL BT x 1 VIAL x 30 ML
TAZOREX (2+0,25)G/VIAL BT x 1 VIAL
IVORMAX 25000 IU/ML PF.SYR. BTx2PF.SYR.x0.2ML
IVORMAX 25000 IU/ML PF.SYR. BTx2PF.SYR.x0.3ML
IVORMAX 25000 IU/ML PF.SYR. BTx2PF.SYR.x0.4ML
HIDRASEC (ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ) 10MG/SACH.(S.D) ΒΤΧ30 ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ
HIDRASEC (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ) 30MG/SACH. (S.D.) ΒΤΧ30 ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ
HIDRASEC 100MG/CAP BT x 20
SETRODAN 4MG/2ML BTx1AMPx2ML
SETRODAN 8MG/4ML BTx1AMPx4ML
LIPEXAL 40MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
LANSO 30MG/CAP BTx28 (BLIST.4x7)
LAMOTRIX 25MG/TAB BTx30 (BLIST3x10)
LAMOTRIX 50MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
LAMOTRIX 100MG/TAB BTx30 (BLIST3x10)
LAMOTRIX 200MG/TAB BTx30 (BLIST3x10)
VESICARE 5MG/TAB BTx30 (3BL x10)
VESICARE 10MG/TAB BTx 30 (3BL x 10)
LISINOPRIL+HCTZ/GENERICS (20+12,5)MG/TAB BTx28 ΣΕ PVC
VENOFUNDIN 6%+9% (W/V) BTX10BAGSX500ML KAI
CALCIPHAR 100 IU/DOSE BT x 1 FL x 4 ML
AULIN 100MG/TAB BTX20(BLIST2X10)
ARVIFAX XR 75MG/TAB BTx 28 (BLIST 2x14)
ARVIFAX XR 150MG/TAB BTx 28 (BLIST 2x14)
BRINIDIN 0,2% W/V BTx1VIALx10ML
RISENAR 4MG/TAB BTx60 TABS
TESTIM 1% (W/W) BT x 30
GABAPENTIN/GENERICS 300MG/CAP BTx50
GABAPENTIN/GENERICS 400MG/CAP BTx50
BUSILVEX 6MG/ML BTx 8 VIALS x 10 ML
TEVANATE 70MG/TAB BT x 4 (Blist 1x4)
ADVATE 250 IU/VIAL BTX1VIAL+1VIAL X 5ML
ADVATE 500 IU/VIAL BTX1VIAL+1 VIALX5ML
ADVATE 1000 IU/VIAL BTX1VIAL+1VIAL X5ML
ADVATE 1500 IU/VIAL BTX1VIAL+1VIAL X5ML
ADVATE 2000IU/VIAL BTx1VIAL+1VIAL x5ML
ADVATE 3000IU/VIAL BTx1VIAL+1VIAL x5ML
EMEND 80MG/CAP 80MGBLISTER(ALU)X2
EMEND 125MG/CAP BLISTER(ALU) 1CAP X
FASLODEX 250MG/5ML PF SYR BTx1PF.SYR.x5ML+
ESOPRAZ 20MG/CAP ΒΤ x 28 (ΒL.2 x 14)

ESOPRAZ 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + 1 AMP
MIRTAZAPINE/GENERICS 30MG/TAB BTX30 ΣΕ PVDC
MIRTAZAPINE/GENERICS 45MG/TAB BTX30 ΣΕ PVDC
MIRTAZAPINE/GENERICS 30MG/TAB BT x 30
MIRTAZAPINE/GENERICS 45MG/TAB BT x 30
MELOXICAM/GENERICS 7,5MG/TAB ΒΤΧ20 (BLISTER από
MELOXICAM/GENERICS 15MG/TAB BTX30
LANCIPROL 30 MG/CAP BT x 28(σε BLISTER)
REPEVAX ΒΤ x 1 PR.SYR.(With
SMOFLIPID 20% (W/V) BOTTLE x 250 ML
SMOFLIPID 20% (W/V) BOTTLE x 500 ML
NEBIDO 1000MG/4ML AMP BTx1AMPx4ML
ROPRAMIN 20MG/TAB BTx28 (BLIST 2 x 14)
ROPRAMIN 40MG/TAB BTx28 (BLIST 4 x 7)
GABANTIN 300MG/CAP BTx50 (BLIST 5x10)
INSPRA 25MG/TAB BT x 20
INSPRA 50MG/TAB BTx20
INEGY (10+10)MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)
INEGY (10+20)MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)
INEGY (10+40)MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)
SPECTRACEF 400MG/TAB BTx10 (BLIST 2x5)
BOOSTRIX POLIO BTx1PF.SYRx0,5 ml
ZOFEPRIL-PLUS (30+12,5)MG/TAB BTx28 (BLISTER 2x14)
SUBCUVIA 160MG/ML BTx1VIALx10ML
SUBCUVIA 160MG/ML BTx20VIALSx10ML
THALLOUS[201 TL]CHLORIDE INJECTION 37MBq/ML(74-370MBq/VIAL BTX1VIAL
FUSINDAC 2% W/W BTxTUBx15 G
SEPROC 20MG/TAB BT X 28
SEROR 20MG/TAB BTx28 (BLISTER 4x7)
SEROR 40MG/TAB BTx28 (BLISTER 4x7)
KINITRON 12MCG/DOSE BOTTLE x 60 CAPS +
FREMOMET 0,1% W/W BT x 1 TUB x 25 G
AZIRUTEC 500MG/TAB BTx3 (BLIST 1x3)
AZIRUTEC 600MG/TAB BTx8 (1 BLIST x8)
WINRHO SDF 1500IU(300MC)/VIAL BT x 1 VIAL + 1 VIAL
MENOPUR (75IU FSH+75IU LH) BTx 5 VIALS
VLENOLYS 600MG/TAB BTx20 (FOIST 5x4)
GLIMEXIN 2MG/TAB BTx30 (BLISTER 3x10)
GLIMEXIN 3MG/TAB BTx30 (BLISTER 3x10)
GLIMEXIN 4MG/TAB BTx30 (BLISTER 3x10)
MELICE 15MG/TAB BTx30(BLIST 3x10)
ZITHRO-DUE 500MG/TAB BTx3 (BLIST 1x3)
VELCADE 3,5MG/VIAL BTX1VIAL
THATERON 1% W/W BT x 1 FL x 30 ML +
FREZYLIN 1% W/W BT X 1 FL X 30 ML
FREZYLIN 1% W/W BTx1TUBx15G
QUINAPRIL/GENERICS 20MG/TAB BTx28
DERATIL 10MG/ML BOTTLEx150 ML
AZITHROMYCIN/GENERICS 500MG/TAB BTx 3 (BLIST 1x3)
ABILIFY 10MG/TAB BTx28

ABILIFY 15MG/TAB BTx28
ABILIFY 30MG/TAB BTx28
ABILIFY 10MG/TAB BTx 28 (BLIST
ABILIFY 15 MG/TAB BT x 28 (BLIST
ABILIFY 1 MG/ML 1 φιάλη (PET)x150ML
ABILIFY 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML
ZITHROXYN 500MG/TAB BTx3 (BLIST 1x3)
XADOREK 20MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
XADOREK 40 MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
NOVOZITHRON 500MG/TAB BTx3 (1BLISTx3)
PRIMOVIST "PFS" 0,25mmol/ML σε PF.SYR BTx1 PF. SYRx10ML
REYATAZ 150MG/CAP ΒΤx60
REYATAZ 200MG/CAP ΒΤx60
SUCRYL 2MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
SUCRYL 3MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
SUCRYL 4MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
NYSTAMYSYN/FARMASYN 100.000 IU/ML BTx1 BOTTLEx50 ML
NYSTAMYSYN/FARMASYN 100000 IU/G BT x 1 TUB x 30 G
VIVAGLOBIN (ΠΡΟΪΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) 16% (W/V) BTx1 VIALx10 ML
TACHOSIL 9,5cmX4,8cm/SPONG 1σπογγος 9,5cmX4,8cm
LIPOPLUS 20%(200MG/ML) 1x100 ML
LIPOPLUS 20%(200MG/ML) 1x500 ML
CIPROFLOXACIN/GENERICS 500MG/TAB BTx10
CIPROFLOXACIN/GENERICS 750MG/TAB BT x 10
ANAPEN 150MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR.x0,3ML
ANAPEN 300MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1PF.SYR.x0,3ML
ZODIN 1000 MG/CAP BOTTLE x 28
ZODIN 1000 MG/CAP BTx BOTTLEx28
MINOXIDIL/TARGET 5% W/V FLx60ML
CHEMIDERM 1% W/W BTx1TUBx30 G
MELOCALM 15MG/TAB ΒΤx30 (BLIST 3x10)
VERNORAL 200MCG/DOSE BTx1 MIAT HALER
ATROVITA 10MG/TAB BTx 28 (BLIST 4x 7)
ATROVITA 20MG/TAB BTx28 (4BLISTx7)
PACLITAXEL/HOSPIRA 6MG/ML BTx1 VIALx16,7 ML
ALVESCO 160MCG/DOSE BTx1
VERITRAT 40MG/TAB BTx30
YENTREVE 40MG/CAP BTX56CAPS ΣΕ BLISTER
VASSOR 20MG/TAB BTx30 (3 BLIST x10)
VASSOR 40MG/TAB BTx30 (3 BLIST x10)
LYRICA 25MG/CAP BTX56(ΚΥΨΕΛΗ PVC/AL)
LYRICA 75MG/CAP BTX56ΚΥΨΕΛΗ(PVC/AL)
LYRICA 150MG/CAP BTX56ΚΥΨΕΛΗ(PVC/AL)
LYRICA 300MG/CAP BTX56ΚΥΨΕΛΗ(PVC/AL)
AZAPIN 30MG/TAB ΒΤ x 30
TELZIR 700mg BTx60(VIAL HDPE)
MEPIRID 3MG/TAB BTx30 (3 BLIST x10)
MEPIRID 4MG/TAB BTx30 (3BLIST x10)
ALIMTA 500MG/VIAL BTX1VIAL
FLUCORAN 150MG/CAP BTx21 (BLIST 3x7)

FLUCORAN 150MG/CAP BTx7 (BLIST 1x7)
LYOCLAR 500MG/TAB BTx21 (BLISTER 3x7)
PROTELOS 2G/SACH. 28 ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΙ
CERTORUN 50MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7)
CERTORUN 100MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7)
ANGIOX 250MG/VIAL 10 ΓΥΑΛΙΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ
MIMPARA 30MG/TAB BTX28 BLIST 2X14
MIMPARA 60MG/TAB BTX28 BLIST2X14
MIMPARA 90MG/TAB BTX28 BLIST 2X14
MICTONORM 15MG/TAB BT x 28
APIDRA 100 U/ML 1 VIAL x 10 ML
APIDRA 100 U/ML 5 CARTRIDGESx 3 ML
APIDRA 100 U/ML 5 PRE-FILLED PEN x
APIDRA 100 IU/ML BTx5 PF PEN SOLOSTAR
HEXVIX 85MG/VIAL BT (KIT) x 1 VIAL
DIORIUM 20MG/CAP BTx28 (BOTTLE)
NEUROSEDINE 50MG/CAP BTx14 (BLISTERS 2x7)
NEUROSEDINE 100MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7)
ERBITUX 2 MG/ML BT X 1 VIAL X 50 ML
ERBITUX 5MG/ML BT x 1 VIAL x 20 ML
OVAPAC 6MG/ML BT x 1 VIAL
OVAPAC 6MG/ML BTx1VIAL(30mg/5ml)
CELIUS 20MG/TAB BT x 28 (BLIST 2x14)
CELIUS 20MG/TAB BT x 56 (BLIST 4x14)
CELIUS 40MG/TAB BT x 28 (BLIST 2x14)
FOSRENOL 500MG/TAB BT x 90
FOSRENOL 750MG/TAB BT x 90
XAGRID 0,5MG/CAP BTx1VIALx100
ATORLIP 20MG/TAB BT x 28
POROCALM 70MG/TAB BTx 4 (BLIST 1x4)
TADIM 1 MIU/VIAL BTx30 VIALSx1MIUx
PRIXINA 600MG/TAB BTx5 (1BLIST x5)
DUODOPA (20+5)MG/ML BTx7BAGSx100ML
HEALIP 10% (w/w) BTxTUBx2G
FORAIR 12MCG/Dose(ex-valve) BTx1BOTTLEx100 Doses
DOBUTAN 250MG/250ML BAGx250ML
VESEMA 20 MG/TAB BTx28(BLIST 2 x 14)
VESEMA 40 MG/TAB BTx28 (BLIST 2x 14)
ANOVIS 1MG/TAB BTx30(BLISTERS 3x10)
ANOVIS 2MG/TAB BTx30(BLISTERS 3x10)
ANOVIS 3MG/TAB BTx30(BLISTERS 3x10)
ANOVIS 4MG/TAB BTx30(BLISTERS 3x10)
NEPHROTECT 10% BTx1x250ML
NEPHROTECT 10% BTx1x500ML
CYMBALTA 30MG/CAP BTX28(BLISTERS)
CYMBALTA 60MG/CAP BTX28(BLISTERS)
NORVALET 5MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
NORVALET 10MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
KIVEXA (600+300)MG/TAB Κυψέλες (PVC/PVDC/
AVASTIN 100 MG/4 ML BT x 1 VIAL x 4 ML

AVASTIN 400 MG/16 ML BT x 1 VIAL x 16 ML
SILOAM 40MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
VAROM 20MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
VAROM 40MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
XERISTAR 30MG/CAP BTx28 σε BLISTER
XERISTAR 60MG/CAP ΒΤx28 σε BLISTER
PLACOL SIMVASTATIN 20 MG/TAB BTx30 (BLIST3x10)
PLACOL SIMVASTATIN 40 MG/TAB BT x 30(BLIST 3x10)
RIFOCUS 2MG/TAB BTx 20(BLIST 2 x 10)
RIFOCUS 4MG/TAB BTx 20(BLIST 2 x 10)
RIFOCUS 8MG/TAB BTx 28 (BLIST 4 x 7)
FEDRAL 8MG/TAB BTx15
FEDRAL 2MG/ML BTx5AMPSx2ML
FEDRAL 2MG/ML BTx5AMPSx4ML
VANCOMYCIN/NORMA 500MG/VIAL BTx 1(VIAL x 500 MG)
KENTERA 3,9MG/24ωρο SACHETX8ΔΙΑΔΕΡΜ.ΕΜΠ
DEMOREN (0,5+2,5)MG/2,5ML BTx30AMPSx2,5ML
OZARIUM 50MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
OZARIUM 100MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
OZARIUM 100MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
FENDRIX 0,5ML/PF.SYR BTX1PF.SYR
LASSEN 1MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
LASSEN 2MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
NORADREN 8mg/4ml BΤx50 (AMPSx4 ML)
BUDIAIR 200MCG/DOSE(ex-valve BTx1FLx200 Doses
AMINOPLASMAL/B. BRAUN E 5% 1 BOTTLEx500 ML
AMINOPLASMAL/B. BRAUN E 10% 1 BOTTLEx500ML
METRONIDAZOLE/NORMA 500MG/100ml VIAL BT X 1VIAL X 100 ML
ENIDAP 50MG/CAP BT x 30 (BLIST 3x10)
ENIDAP 100MG/CAP BT x 30 (BLIST 3x10)
SALICYLIC/TARGET 10% W/W BTx 1 BOTTLEx100ML
SIMVASTEROL 40MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
AMINOMIX 1 NOVUM 6 σάκοι(διπλοί διαμ.
EMSELEX 7,5 MG ΚΥΨ. (BL) BT X 28
EMSELEX 15 mg KYΨ.(BL) BT X 28
AZILECT 1 mg BTX10 KYΨ.( ΑΛΟΥΜΙΝ)
DEMOXATE 0,5MG/5ML AMP BTx5AMPSx5ML
FORMAXA 12MC/DOSE BTx1 BOTTLE x60 CAPS
INFANRIX TETRA 0,5ML/DOSE (PFS) BTx1PF.SYRx0,5ML
WILFACTIN 1000 IU/ VIAL BTx1VIAL+1VIALx10ML
CEFGRAM 250MG/5ML BOTTLEx 100 ML
CEFGRAM 500MG/TAB BTx 12 (BLIST 3x4)
DEXAMETHASONE/ROSEMONT 2MG/5ML BOTTLEx150ML
TRUVADA (200+245)MG/TAB ΦΙΑΛΗ((HDPE)x30ΔΙΣΚ.
CHIRO DES (63,14+14,3)% W/W Πλαστ.δοχείο x 150ML
CHIRO DES (63,14+14,3)% W/W Πλαστ.δοχείο x1000ML
BECLONEB 800MCG/2ML VIAL BTx20
MENI-DROPS 0,025% W/V BTx1 FL x 5 ML
RIAXON 2G/VIAL ΒΤx1 VIAL
LOTEMAX 0,5% W/V (5MG/1ML) VIALx5 ML

LORVATEN 20 MG/TAB BTx28 (2 STRIPx 14)
GLYPRESSIN 1MG/VIAL BTx5 VIALS+5 AMPS
BRAVELLE 75 IU/VIAL BTx 5 VIALS + 5 AMPS
REMODULIN 1mg/ML BTx 1VIAL x 20ML
REMODULIN 2,5mg/ML BT x 1VIAL x 20ML
REMODULIN 5mg/ML BT x 1VIAL x 20ML
REMODULIN 10mg/ML BT x 1VIAL x 20ML
ZOLOTRIN 50MG/TAB ΒΤ x 30 σε BLISTERS
ZOLOTRIN 100MG/TAB ΒΤ x 30 σε BLISTERS
TAMSULOSIN/GENERICS 0,4MG/CAP ΒΤ x 20
TAMSULIJN 0,4MG/CAP BT x 30
MALICON 20MG/TAB BTx28(BLIST 2x14)
MALICON 40MG/TAB BTx28(BLIST 2x14)
ALDURAZYME 100 U/ML BTx 1 VIAL
DELIPOST 20 mg/TAB BT x 14
DELIPOST 40 mg/TAB BTx14 (2 BLIST
INDOXYL (1%+5%) W/W TUB X 50 g
FLUMEXAT 0,1MG/ML BTx 5 (AMPS x 5 ML)
HAEMOCTIN 1000 IU/10ML VIAL 1VIALX1000IU+1VIAL
OLARTAN-PLUS (20+12,5)MG/TAB ΒΤ x 28
OLARTAN-PLUS (20+25)MG/TAB BT x 28
OLMETEC-PLUS (20+12,5)MG/TAB BT x 28
OLMETEC-PLUS (20+25)MG/TAB ΒΤ x 28
STRATTERA 10MG/CAP BT x 28 (σε BLISTER)
STRATTERA 18MG/CAP BT x 28 (σε BLISTER)
STRATTERA 25MG/CAP ΒΤ x 28 (σε BLISTER)
STRATTERA 40MG/CAP ΒΤ x 28 (σε BLISTER)
INTRATECT 50MG/ML VIAL x 100 ML
INTRATECT 50MG/ML VIAL x 200 ML
INTRATECT 50MG/ML VIAL x 50 ML
CEFTRIAXONE/NORMA 1000MG/VIAL (IV) BTx1 VIAL+1 AMP x
CEFTRIAXONE/NORMA 2000MG/VIAL BTx1 VIAL
MOZARTAN 100 MG/TAB BTx 28 (BLIST 2x 14)
COMBIGAN (0,2+0,5)% FL x 5 ML
ACLASTA 0,05 MG/ML BT x 1 BOTTLEx100 ML
ALOXI 250MC/VIAL BTX1VIAL
DIALOSA 1MG/TAB BTx 30 σε BLISTER
DIALOSA 2MG/TAB BT x 30 σε BLISTER
DIALOSA 3MG/TAB BTx 30 σε BLISTER
DIALOSA 4MG/TAB BTx 30 σε BLISTER
VONDEM 500 MG/VIAL BTx1 VIAL
PHARMEXIN 0,2% (W/V) BTx1 FLx5 ML
GLIMEPIRIDE/GENERICS 2MG/TAB BTx 30(σε BLISTERS)
GLIMEPIRIDE/GENERICS 4MG/TAB BTx 30 (σε BLISTERS)
OLITEN (4+0,5)G/VIAL BTx1 VIAL
DANELIP 20MG/TAB BTx30
DANELIP 40MG/TAB BTx30
LEVEMIR 100 U/ml FLEXPEN 5 PF.PEN X 3 ML
ZYROLEN 250MCG/2ML AMP(DOSE) BTx30 AMPSx2 ML
ZYROLEN 500MCG/2ML AMP/DOSE BTx30 AMPSx2 ML

HELPOSPER 1MG/1ML BTx1 BOTTLEx100 ML
HELPOSPER 6MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)
HELPOSPER 8MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)
SANOCEF 500MG/TAB BTx12 (BLIST 3x4,
PROHYPE 5MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14)
BONVIVA 150 MG/TAB BTx1(BLIST PVC/PVDC)
BONVIVA 3MG/3ML BTx1 PF. SYR x 3ML
FOSAVANCE 70mg+70mcg (2800IU)/TAB BT x 4 σε BLISTERS
FOSAVANCE (70mg+140mcg) (5600IU)/TAB BTx4 σε BLIST
CLARITHROMYCIN/GENERICS 250MG/TAB BT x 12 (σε BLIST)
CLARITHROMYCIN/GENERICS 500MG/TAB BT x 21 (BLISTER)
ELOXATIN 5MG/ML BTx1 (VIALx100 MG x
ELOXATIN 5MG/ML BTx1 (VIALx50 MG x
LAMOTRIGINE/GENERICS 25MG/TAB BT x 30
LAMOTRIGINE/GENERICS 50MG/TAB BT x 30
LAMOTRIGINE/GENERICS 100MG/TAB BT x 30
METOJECT 7,5MG/0,75ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx0,75 ML
METOJECT 10MG/1ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx1 ML
METOJECT 20MG/2 ML PF.SYR BTx1 PF.SYRx 2 ML
METOJECT 50MG/ML BTx 1 PF.SYR.x0,20ML
METOJECT 50MG/ML BTx 1 PF.SYR.x0,30ML
METOJECT 50MG/ML BTx 1 PF.SYR.x0,40ML
ZARMOL 50MG/TAB BT x 28 TABS
RAZIMAX 600 MG/TAB BT x 8 TABS
EPRATENZ PLUS (600+12,5)MG/TAB BT x 28 (BLISTER
TARCEVA 100 mg/TAB BTx 30
TARCEVA 150mg/TAB BT x 30
CARDIOXANE 500MG/VIAL BTx1 VIAL
RECTOGESIC 0,4% W/W TUB x 30 G
ARTHRYAL 20MG/2ML PF.SYR. BTx1 PF SYR x2 ML
LYSODREN 500 mg/TAB ΦΙΑΛΗ (HDPE)x100
REVIONORM 500 MG/TAB BTx10 (BLIST 2x5)
REVIONORM 200MG/100ML VIAL BTx 1 VIAL x 100 ML
REVIONORM 400MG/200ML VIAL BTx 1 VIAL x 200 ML
ELIBACTIN 20MG/CAP BTx28 (BOTTLE)
GRAMENOX (4+0,5)G/VIAL BT x 1 VIAL
DICLOJET 75MG/CAP BTx30
HD 1-PLUS BAG x 3000 ML
TOPEPIL 25MG/TAB BTx1 VIAL
TOPEPIL 50MG/TAB BTx1 VIAL
TOPEPIL 100MG/TAB BTx1 VIAL
TOPEPIL 200MG/TAB BTx1 VIAL
APTIVUS 250mg/CAP Φιάλη (HDPE) X 120
ALENDRONATE/GENERICS 70MG/TAB BTx4
REVATIO 20 MG/TAB BTX90 σε blisters
YASMINELLE (3,0+0,020)MG/TAB BLIST 1 x 21
LIOFORA (3,0+0,020)MG/TAB BLIST 1 x 21
CIPROFLOXACIN/KABI 200MG/100ML BTx1 BAG
CIPROFLOXACIN/KABI 400MG/200ML BTx1 BAG
PENTIN 300MG/CAP BTx 50(BLIST 5 x 10)

PENTIN 400MG/CAP BTx 50(BLIST 5 x 10)
PROCORALAN 5 MG/TAB BT X 56 σε ΒLISTERS
PROCORALAN 7,5 MG/TAB BT X 56 σε ΒLISTERS
LOPRAXER 20 MG/TAB BTx 28 (BLIST 2 x14)
FLUIMUCIL 600MG/SACHET BTx20 SACHETS
PABAL 100MCG/ML BT x 5 AMPS x 1 ML
KEPIVANCE 6,25mg/VIAL BTx6 VIALS
FORMOPEN 12MCG/DOSE(BLISTER) BTx1 εισπνευτική
AZZOL-S 100MG/CAP BT x 14 (BLIST 2 x7)
ABESYL 5MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10)
ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10)
VOLULYTE 6% W/V 1 x 500 ML
NOFAIL 8MG/4ML AMP BTx1 AMP x 4 ML
CAPULTON 1MG/ML FL x 100 ML
NOXAFIL 40 mg/ML Γυάλ. φιαλ. X 105 ml
ALFUZOSIN/GENERICS 10MG/TAB BT x 30
AGLUTIN 50MG/VIAL BTx1 VIAL
TOPIRAMATE/GENERICS 25MG/TAB BTx60
TOPIRAMATE/GENERICS 50MG/TAB BTx60
TOPIRAMATE/GENERICS 100MG/TAB BTx60
CLOBEX 500 MCG/G BOTTLE x 125 ML
OXCARBAZEPINE/GENERICS 300MG/TAB BTx50
OXCARBAZEPINE/GENERICS 600MG/TAB BTx50
DEPREVIX 75MG/CAP BTx30 (BLIST 3 x 10)
DEPREVIX 150MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14)
DEPREVIX 150MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
FLEELAXAT (24,4+10,8)G/45 ML BTx2 BOTTLESx45 ML
SUCRO-FER 100MG/5ML AMP (ή 20mg/1ML) BT x 5 AMPS x 5 ML
ONDANSETRON/KABI 2MG/ML BTx 10 AMPS x 2 ML
ONDANSETRON/KABI 2MG/ML BTx 10 AMPS x 4 ML
GLUCOFREE 850MG/TAB BT x 60
TAZEPEN (2+0,25)G/VIAL BT x 1 VIAL
TAZEPEN (4+0,5)G/VIAL ΒΤ x 1 VIAL
FOLIDEX 400MCG/TAB BTx28 (BLIST 1x28)
KLARIBROS 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7)
ONDANSETRON/GENERICS 4MG/TAB BT x 15
ONDANSETRON/GENERICS 8MG/TAB BT x 15
ONDANSETRON/GENERICS 2MG/ML BT x 1 AMP x 2 ML
ONDANSETRON/GENERICS 2MG/ML BT x 1 AMP x 4 ML
CLARIDUS 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7)
FOROSA 70MG/TAB BTx4 (σε BLISTER)
BENIL 0,2% BTx 1 VIAL x 5 ML
BIOSEPT 3% (W/V) FL x 100 ML
MEZAVANT 1200MG/TAB BT x 60
MELOCK 15 MG/TAB BT x 30 (BLIST 3x10)
MATRIFEN 12MCG/H BTx5
MATRIFEN 25MCG/H BTx5
MATRIFEN 50MCG/H BTx5
MATRIFEN 75MCG/H BTx5
MATRIFEN 100MCG/H BTx5

SAXETIL 500MG/TAB BT x14 (BLIST 2 x 7)
EPIRUΒ 10 MG/5 ML VIAL BTx 1 VIAL x 5 ML
EPIRUB 50 MG/25 ML VIAL BTx1VIALx25ML
GAMINEX 100MG/ML(10%W/V) BT x 1VIAL x 100 ML
GAMINEX 100MG/ML(10%W/V) BT x 1VIAL x 50 ML
WELLBUTRIN XR 150MG/TAB BTx30
WELLBUTRIN XR 300MG/TAB BTx30
HUMAN ALBUMIN/KEDRION 200 G/L BT x 1 VIAL x 50 ML
HUMAN ALBUMIN/KEDRION 200 G/L BT x 1 VIAL x100 ML
MACUGEN 0,3mg/90μLPF. SYR BT x 1 PF.SYR.
ZORTAL 100MG/TAB ΒΤx14 (BLISTERS)
LERCADIP 10MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
LERCADIP 20MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
MIRRADOR FLASH 15MG/TAB BT x 30(σε BLISTERS)
MIRRADOR FLASH 30MG/TAB BT x 30(σε BLISTERS)
MIRRADOR FLASH 45MG/TAB BT x 30(σε BLISTERS)
GRAZAX 75000 SQ-T BTx30 (BLIST)
KIOVIG 100mg/ML BTx1 VIALx100 ml
KIOVIG 100mg/ML BTx1 VIALx200 ml
KIOVIG 100mg/ML BTx1 VIALx25 ml
KIOVIG 100mg/ML BTx1 VIALx50 ml
BRAMITOB 300MG/4ML(DOSE) BTx56
OXXALGAN PR 50MG/CAP ΒΤx30 (σε BLISTERS)
OXXALGAN PR 100MG/CAP ΒΤx30 (σε BLISTERS)
OXXALGAN PR 150MG/CAP ΒΤx30 (σε BLISTERS)
OXXALGAN PR 200MG/CAP BTx30 (σε BLISTERS)
IG VENA 0,05 G/ML BOTTLEx100 ML
IG VENA 0,05 G/ML BOTTLEx200 ML
TALOPRAM 20 MG/TAB BT x 28 (BLIST 2x14)
VINORELBIN/EBEWE 10MG/ML BTx1 VIAL x 1 ML
VINORELBIN/EBEWE 10MG/ML BTx1 VIAL x 5 ML
ROTARIX 1FL+1 PF. SYR x 1 ML
OXALIPLATIN/HOSPIRA 5MG/ML BTx1 VIAL x10 ML
OXALIPLATIN/HOSPIRA 5MG/ML BTx1 VIAL x20 ML
GLIPAL 40MG/TAB BTx30 (BLISTER 3x10)
SEROSMINE 225MG/TAB BT x 30 σε BLISTERS
RISPEFAR 1MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
RISPEFAR 2MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
RISPEFAR 3MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
RISPEFAR 4MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
RISPEFAR 6MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
RISPEFAR 8MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)
RISPERASCOL 1MG/TAB BTx60(BLISTERS 6x10)
RISPERASCOL 2MG/TAB BTx60(BLISTERS 6x10)
RISPERASCOL 3MG/TAB BTx60(BLISTERS 6x10)
RISPERASCOL 4MG/TAB BTx60(BLISTERS 6x10)
RISPERASCOL 6MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
NOVORIS 0,5MG/TAB BTx20(BLISTERS 2x10)
NOVORIS 0,5MG/TAB BTx50(BLISTERS 5x10)
NOVORIS 0,5MG/TAB BTx60(BLISTERS 6x10)

NOVORIS 1MG/TAB BT x 20(BLIST 2 x10)
NOVORIS 1MG/TAB BT x 50(BLIST 5 x10)
NOVORIS 1MG/TAB BTx 100(BLIST 10x10)
NOVORIS 2MG/TAB BT x 20(BLIST 2 x10)
NOVORIS 2MG/TAB BT x 50(BLIST 5 x10)
NOVORIS 2MG/TAB BTx100(BLIST 10 x10)
NOVORIS 3MG/TAB BT x 20(BLIST 2 x10)
NOVORIS 3MG/TAB BT x 50(BLIST 5 x10)
NOVORIS 3MG/TAB BTx 100(BLIST 10x10)
NOVORIS 4MG/TAB BT x 20(BLIST 2 x10)
NOVORIS 4MG/TAB BTx 100(BLIST 10x10)
DEPOLAN 1MG/TAB BTx20(BLISTERS 2x10)
DEPOLAN 1MG/TAB BTx60(BLISTERS 6x10)
DEPOLAN 2MG/TAB BTx20(BLISTERS 2x10)
DEPOLAN 2MG/TAB BTx60(BLISTERS 6x10)
DEPOLAN 3MG/TAB BTx60(BLISTERS 6x10)
DEPOLAN 4MG/TAB BTx20(BLISTERS 2x10)
DEPOLAN 4MG/TAB BTx60(BLISTERS 6x10)
DEPOLAN 6MG/TAB BTx20(BLISTERS 2x10)
DEPOLAN 6MG/TAB BTx60(BLISTERS 6x10)
ADOVIA 1MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
ADOVIA 2MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
ADOVIA 3MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
ADOVIA 3MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
ADOVIA 4MG/TAB BT x 20 (BLIST 2x10)
ADOVIA 4MG/TAB BT x 60 (BLIST 6x10)
ADOVIA 6MG/TAB BT x 20 (BLIST 2x10)
ADOVIA 6MG/TAB BT x 60 (BLIST 6x10)
MYOZYME 50 MG/VIAL BT x 1 VIAL
HUMAN ALBUMIN/BAXTER 50G/L BTx1 VIAL x 500 ML
HUMAN ALBUMIN/BAXTER 200g/L BTx1 VIAL x 100 ML
HUMAN ALBUMIN/BAXTER 200g/L BTx1 VIAL x 50 ML
TYGACIL 50 MG/VIAL BT x 10 VIALS
MEROZAN 500MG/VIAL BTx 1VIAL x 500 MG
MEROZAN 500MG/VIAL BTx 10VIALSx 500 MG
MEROZAN 1000 MG/VIAL BT x 1 VIAL x 1 G
MEROZAN 1000 MG/VIAL BT x 10 VIALS x 1 G
DUOTRAV 40μg/ml+5mg/ml BT x 1 φιάλη x2,5ML
NEUPRO 2MG/24h(4,5 MG/PATC) ΒΤx 7 TRANSD.PATCH.
NEUPRO 4MG/24h(9 MG/PATCHE) ΒΤx 7 TRANSD.PATCH.
NEUPRO 6MG/24h(13,5MG/PATC) ΒΤx 7 TRANSD.PATCH.
NEUPRO 6MG/24h(13,5MG/PATC) ΒΤx 28 TRANSD.PATCH.
NEUPRO 8MG/24h(18MG/PATCHE) ΒΤx 7 TRANSD.PATCH.
NEUPRO 8MG/24h(18MG/PATCHE) ΒΤx 28 TRANSD.PATCH.
PREOTACT 1,61MG/1,13 ML ΒΤ x 2 CARTRIDGES
LOBEN 100MG/TAB BT x 20 TABS
HEMAFER-S 100MG/5ML AMP BTx5 AMPS x 5 ML
FERINJECT 50MG/ML BT x 1 x 10 ML VIAL
XYLANAL 5% W/W BT x 1 TUB x 30 G
TALORAM 20MG/TAB BT x 28 (BLIST 2x14)

TALORAM 40MG/TAB BT x 28 (BLIST 2x14)
TAMSOL 0,4MG/CAP BTx20 (BLIST 2x10)
EXENADIL 20MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
EXENADIL 40MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
ARVIFAX 37,5 MG/TAB BTx 28 (BLIST 2x14)
OXALIPLATIN/TEVA 5MG/ML BTx1VIALx100MG/20ML
OXALIPLATIN/TEVA 5MG/ML BTx1VIALx50MG/10ML
OPTODROP 2% W/V BT x 1 VIALx 5 ML
GANFORT 300μg+5mg/ml BTx 1 VIAL x 3 ML
M-M-RVAXPRO BTx 1 VIAL+1 PF.SYR.
ISOFREDIL 100MG/1ML BOTTLE x 60 ML
ISOFREDIL 400MG/TAB BT x 30 (BLIST 3x10)
BACTALIN (4+0,5)G/VIAL BT x 1 VIAL
GLIMERID 4MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15)
GLIMERID 4MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
QUETIAPINE/GENERICS 25MG/TAB BTx60
QUETIAPINE/GENERICS 100MG/TAB BTx60
QUETIAPINE/GENERICS 200MG/TAB BTx60
QUETIAPINE/GENERICS 300MG/TAB BTx30
CUBICIN 350 MG/VIAL BT x 1 VIAL
CUBICIN 500 MG/VIAL BT x 1 VIAL
SOLBEN 20MG/TAB BTx 30(BLIST 3x10)
SOLBEN 30MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
SOLBEN 40MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
PAROXIA 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
PAROXIA 20MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
PAROXIA 30MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
PAROXIA 30MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
PAROXIA 40MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
PAROXIA 40MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
EPIBRA 10MG/5ML VIAL BT x 1 VIAL x 5 ML
EPIBRA 50MG/25ML VIAL BT x 1 VIAL x 25 ML
PAROSAT 20MG/TAB BTx30 [(BLIST 3x10)
TETRASPAN 6% (W/V) 1 BAG x 250 ML
TETRASPAN 6% (W/V) 1 BAG x 500 ML
TETRASPAN 10% (W/V) 1 BAGx500 ML
VIARTRIL 1,884(1,5)G/SACHET BT x 30 SACHETS
ESTALIS SEQUIDOT 50MC/24HRS ΦΑΣΗ I BTx8 TTS
MOSMASS 70MG/TAB BTx4 (blist 1x4)
ZOLANDIL 20MG/CAP ΒΤ x 28 (BLIST 4x7)
ZOLANDIL 40MG/CAP BT x 28(BLIST 4 x7)
LOSADRAC 50MG/TAB BTx28
BETATAPE 2,250 MG BT x 16
PREXAT 10MG/ML BOTTLE x 30 ML
EUTHYROX 25MC/TAB BTx50
EUTHYROX 50MC/TAB BTx50
EUTHYROX 75MC/TAB BTx50
EUTHYROX 100MC/TAB BTx50
EUTHYROX 125MC/TAB BTx50
EUTHYROX 150MC/TAB BTx50

EUTHYROX 88MC/TAB BT x 50 (blist.2x25)
EUTHYROX 112MC/TAB BT x 50 (blist.2x25)
LEVOLACIN 500MG/100ML BT x 1VIAL x 100 ML
BARACLUDE 0,5 MG/TAB BLIST(ALU/ALU)30 x1
BARACLUDE 1 MG/TAB BLIST(ALU/ALU) 30 x1
ODRINOL (20,8+7,8)G/130ML FL x 130 ML
TYSABRI 300MG/VIAL (20MG/ML) BT x 1 VIAL x 15 ML
ROTATEQ 1 σωληνάριο (LDPE)
OXALIPLATIN/MEDAC 5MG/ML BTx1 (VIALx10 ML)
OXALIPLATIN/MEDAC 5MG/ML BTx1 (VIALx20 ML)
OMEPRAZOLE SPECIFAR 40 MG/VIAL BT x 1 VIAL
NEXAVAR 200MG/TAB BT x 112(BLIST 4x28)
ZOLETAD 30MG/CAP BTx28 (σε BLISTER)
MIDAZOLAM/B. BRAUN 5MG/1ML BTx10 AMPS
MIDAZOLAM/B. BRAUN 5MG/1ML BTx20 AMPS
XOMOLIX 2,5MG/ML BTx 10 AMPS x 1 ML
ABSTRAL 100MCG/TAB BTx 30 (BLIST 3x10)
ABSTRAL 200MCG/TAB BTx 30 (BLIST 3x10)
ABSTRAL 300MCG/TAB BTx 30 (BLIST 3x10)
ABSTRAL 400MCG/TAB BTx 30 (BLIST 3x10)
ABSTRAL 600MCG/TAB BTx 30 (BLIST 3x10)
SUTENT 12,5 MG/CAP Φιάλη (HDPE) x 30
SUTENT 25 MG/CAP Φιάλη (HDPE) x 30
SUTENT 50 MG/CAP Φιάλη (HDPE) x 30
PROCURE 50MG/TAB BTx 30 σε
VOCIFLON 500MG/TAB BTx42TABS
GLUCOPLUS GENER 1000MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15)
NATROFEN 500MG/TAB BT x12 (BLIST 3 x 4)
FUDESIX 20MG/5ML BTx1 BOTTLEx150 ML
FUDESIX 50MG/5ML BTx1 BOTTLEx150 ML
MEMOMAX-S 75MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14)
MEMOMAX-S 150MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14)
NODASIC 400MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
LOZOSTUN 70MG/TAB BTx4
TUDOR 75MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14)
TUDOR 150MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14)
BIVOL 5MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)
LOBIBETA 5MG/TAB BT x 28 (BLIST 4 x7)
RISPEΝΕΤ 4MG/TAB BT x 20 (BLIST 2x10)
LODREC 20MG/CAP BTx1 VIALx28 CAPS
SPEZATO 20MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7)
PIR-05 7MG/TAB BTx30
ULCERON 40MG/VIAL BTx5 VIALS
LYOPRAZ 20MG/CAP BT x 28
LYOPRAZ 40MG/VIAL BTx1 VIALx1 AMPx
RALTONE 1MG/TAB BTx 30 TABS
RALTONE 2MG/TAB BTx 30 TABS
RALTONE 3MG/TAB BTx 30 TABS
RALTONE 4MG/TAB BTx 30 TABS
DROFAZ 70MG/TAB BTx4 (BLIST 1x4)

GARDASIL 0,5ML (1 DOSE) BTx 1 PF.SYR.x0,5ML
EXJADE 125MG/TAB BTx 28 σε BLISTERS
EXJADE 250MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
EXJADE 500MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
TOPIREF (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 25MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
TOPIREF (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 50MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
TOPIREF (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 100MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
TOPIREF (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 200MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10)
CHAMPIX 1,0 MG/TAB BLISTER ( ACLAR/PVC/
CHAMPIX 0,5 MG/TAB [BLISTER (ACLAR/PVC/
FAXIVEN (50+12,5)MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
OLANZAPINE/MYLAN GENERICS 5MG/TAB BTx28
OLANZAPINE/MYLAN GENERICS 5MG/TAB BTx28
OLANZAPINE/MΥLAN GENERICS 10MG/TAB BTx28
OLANZAPINE/MYLAN GENERICS 20MG/TAB BTx28 (BLIST)
FINAR 5MG/TAB BT x 30
FOSTER (100+6)MCG/DOSE(ex-valve) BTx1 περιέκτη υπό
INUVAIR (100+6)MC/DOSE(ex-va BTx1 περιέκτη
GLUTAMOL 20% (W/V) BAGx100 ML
OMEPRAZOLE/GENERICS 20 MG/CAP BT x 28(BLIST 4 x 7)
BICADEX 50MG/TAB BTx28
GLIMBAX 600MG/TAB BTx5 (BLIST 1x5)
ARTHROPLUS 70MG/TAB BTx4 (blist 1x4)
BENZOL 20MG/CAP BTx28 (σε φιαλίδιο)
IMUNOFAR 25MG/CAP BT x 50 (BLIST 5x10)
IMUNOFAR 50MG/CAP BT x 50 (BLIST 5x10)
IMUNOFAR 100 MG/CAP BT x 50 (BLIST 5x10)
EPIMEDAC 2MG/ML BTx1 VIAL x 25 ML
EPIMEDAC 2MG/ML BTx1 VIAL x 5 ML
EPIMEDAC 2MG/ML BTx1 VIAL x 50 ML
GLICLAZIDE/GENERICS 30MG/TAB BTx 28 (BLIST 2 x14)
SAVENE 500MG/VIAL BTx10 VIALS+3 σάκοι
PACLITAXEL/GENERICS 6MG/ML BTx1 VIAL x 16,7 ML
PACLITAXEL/GENERICS 6MG/ML BTx1 VIAL x 5 ML
FLUCONAZOLE REDIBAG/BAXTER 100MG/50ML BAG x 50 ML
FLUCONAZOLE REDIBAG/BAXTER 200MG/100ML BAGx100 ML
PSYCHORDAL 4MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
PSYCHORDAL 6MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
RISPELEN 1MG/TAB BTx20 TABS
RISPELEN 2MG/TAB BTx20 TABS
RISPELEN 3MG/TAB BTx20 TABS
RISPELEN 4MG/TAB BTx20 TABS
RISPELEN 1MG/1ML FLx100 ML
FUROSEMIDE/FRESENIUS KABI 20MG/2ML BT x 5 AMP x 2 ML
RIBEX 1MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
RIBEX 2MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
RIBEX 3MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
RIBEX 4MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
RIBEX 6MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)
FLUDARABIN/EBEWE 25MG/ML BT x 5 VIALSx 2 ML

ARIDOL 0MG/CAP BTx1 Διαγνωστικό ΚΙΤ
THELIN 100MG/TAB BT x 28(σε ΒLISTERS)
SPRYCEL 20mg/TAB BOTTLE (HDPE x 60)
SPRYCEL 50MG/TAB BOTTLE (HDPEx60)
SPRYCEL 70MG/TAB BOTTLE (HDPE x 60)
BIKALEN 50MG/TAB BT x 28 (BLISTERS)
ALDOSION 5MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
ALDOSION 10MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10)
TALINAC 200MG/VIAL BT x 1 VIAL + 1AMP
TALINAC 400MG/VIAL BT x 1 VIAL + 1AMP
PERONTEN 300MG/CAP BTx50 (BLIST 5x10)
PERONTEN 400MG/CAP BTx50 (BLIST 5x10)
SERTRALINE/GENERICS 50MG/TAB BT x 30
SERTRALINE/GENERICS 100MG/TAB BTx30
ROPINIROLE/GENERICS 2MG/TAB BTx84 TABS
ROPINIROLE/GENERICS 5MG/TAB BTx84 TABS
IRINOTECAN/TEVA 20MG/ML BT x 1 VIAL x 2 ML
IRINOTECAN/TEVA 20MG/ML BT x 1 VIAL x 5 ML
PRIORIX-TETRA (ΕΜΒ.ΙΛΑΡ.,ΕΡΥΘΡΑ,ΠΑΡΩΤΙΤ.&ΑΝΕΜΟΒΛ.) BTx 1VIAL + 1PF.SYR.
NALOXON/B. BRAUN 0,4MG/ML BT x 5 AMP x 1 ML
FLEXBUMIN 250 G/L 1 BAG x 50 ML
FLEXBUMIN 250 G/L 1 BAG x 100 ML
LECARNA 1000MG/SACHET BT x 30 SACHETS
ENCALOR 50MG/TAB BT x 30(BLIST 3x10)
SERTRAL 50 mg/CAP BTx2 BLIST x7
SERTRAL 100mg/CAP BTx2 BLIST x7
COPALIA (5+160)MG/TAB BTx 28 (σε ΒLISTERS
COPALIA (10+160)MG/TAB BTx 28 (σε ΒLISTERS
EXFORGE (5+160)MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
EXFORGE (10+160)MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
ENERGOCARNIL 1G/SACHΕΤ BT x 30 (SACHETS)
FLUTICAPEN 250MC/DOSE BTx1
FLUTICAPEN 500MC/DOSE (BLISTER) BT x 1 Εισπνευστική
LEVOCUOR 1000MG/SACHET BT x 30 SACHETS
FENTADUR 25 ΜCG/H BTx5 PATCHES
FENTADUR 50 MCG/H BTx 5 PATCHES
FENTADUR 75 MCG/H BTx5 PATCHES
FENTADUR 100 MCG/H BTx5 PATCHES
OTOSPON (3+0,25)MG/1ML BTx 1 BOTTLE x 10 ML
LOBIVON-PLUS (5+12,5)MG/TAB BT x 28
LOBIVON-PLUS (5+25)MG/TAB BT x 28
ALCININ 10MG/TAB BTx30 BLISTER
NEBICUR 5MG/TAB BTx28 (BLIST
VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625MG/TAB BTx60 (σε BLISTERS)
LUCENTIS 10MG/ML BT x 1 VIAL
FLUCANID 100MG/50ML VIAL BTx1VIALx50ML
BYETTA 5MCG/20μL (0,25MG/ML) BT x 1 PF PEN x1,2ML
BYETTA 10MCG/40μL(0,25MG/ML) BT x1 PF PEN x 2,4ML
SUBOXONE (2+0,5)MG/TAB BTx 7 σε BLISTERS
SUBOXONE (8+2)MG/TAB BTx 7 σε BLISTERS

PREZISTA 600MG/TAB Φιάλη (HDPE)x60
PREZISTA 400MG/TAB Φιάλη (HDPE)x60
ELAPRASE 2MG/ML 1 VIALx3 ML
JANUVIA 100MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
CEFTRIAXONE/KABI 2G/BOTTLE BT x 5 BOTTLES x 2G
MYFENE (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 25MCG/H (Γενοσήμου) BTx 5 x 15cm2
MYFENE 50MCG/H (Γενοσήμου) BTx 5 x 30cm2
ASTRAZOL 1MG/TAB BTx 28 (BLIST2x14)
PRAMITAL 20MG/TAB BTx28 (2 BLIST x14)
PRAMITAL 40MG/TAB BTx28 (2 BLIST x14)
CRONEZIL 400mg/TAB BTx30 (3 BLIST x10)
ACICLOVIR/VOCATE 250MG/VIAL BT x 5 VIALS
PLASBUMIN 25 250MG/ML BTx1 VIAL x100 ML
PLASBUMIN 25 250MG/ML BTx1 VIAL x50 ML
CALCIUM FOLINATE/GEROLYMATOS 200MG/20ML VIAL BTx1 (VIALx20ML)
COVERAM (5+5)MG/TAB BT x 30
COVERAM (5+10)MG/TAB BT x 30
COVERAM (10+5)MG/TAB BT x 30
COVERAM (10+10)MG/TAB BT x 30
OXALIPLATINE/GENERICS 5MG/1ML BTx1 VIAL x 50 MG
OXALIPLATINE/GENERICS 5MG/1ML BTx1 VIAL x100 MG
PAXENE PACLITAXEL 6MG/ML BTx1 (VIALx 5 ML)
PAXENE PACLITAXEL 6MG/ML BTx1 (VIALx16, 7ML)
EPIRUBICIN/GENERICS 2MG/ML BT x 1 VIAL x 5 ML
EPIRUBICIN/GENERICS 2MG/ML BT x 1 VIAL x 25 ML
PAXITAL 6MG/ML BTx1 VIAL (100 MG)
PAXITAL 6MG/ML BTx1 VIAL (30 MG)
GLYCEFORT UP 1,884(1,5G/SACHET) BT x 30 SACHETS
OFUXAL 10MG/TAB BTx30
RILIF 10MG/TAB BTx30
OPTODROP-CO (2%+0,5%) w/v BTx 1VIAL x 5ML
TIPO II 3MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
TIPO II 4MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
TIPO II 6MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
ZIROTAN 5MG/ML ΒΤ x 1 BOTTLE x100ML
ORENCIA 250 MG/VIAL BT x 1 VIAL +
ALTARGO 1% W/W TUB (ALU) x 5 G
RISPERIDONE/GENERICS 1MG/TAB BT x 28 TABS
RISPERIDONE/GENERICS 2MG/TAB BT x 28 TABS
NORVAGEN 10MG/TAB BT x 30 (σε BLIST)
TRONDAMET 4MG/TAB BT x 50 (BLIST 5x10)
TRONDAMET 8MG/TAB BT x 50 (BLIST 5x10)
TRONDAMET 2MG/ML BT x 5 (AMPS x 2 ML)
TRONDAMET 2MG/ML BT x 5 (AMPS x 4ML)
AZITHROMYCIN/VOCATE 500MG/TAB BTx3 (BLIST 1x3)
AZITHROMYCIN/VOCATE 500MG/TAB BTx6 (BLIST 2x3)
AZITHROMYCIN/VOCATE 500MG/VIAL BTx1 VIAL
REVLIMID 5MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x
REVLIMID 10 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x
REVLIMID 15 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x

REVLIMID 25 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x
CIPROFLOXACIN REDIBAG/BAXTER 2MG/1ML BTx 1BAG x 100ML
CIPROFLOXACIN REDIBAG/BAXTER 2MG/1ML BTx 1BAG x 200ML
ADVAGRAF 0,5MG/CAP BTx 30 (σε ΒLISTERS)
ADVAGRAF 1MG/CAP BT x 30(σε BLISTERS)
ADVAGRAF 5MG/CAP BT x 30(σε BLISTERS)
SEBIVO F.C.TAB 600 MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
ZALDIAR (37,5+325)MG/TAB BT x 20 TABS
COMPETACT (15+850)MG/TAB BT x 56
OXEDA 1MG/TAB BTx 28 (BLIST 2x14)
REFRESH PLUS 5MG/ML ΒΤx30
FERRINEMIA 20MG/1ML(100MG/5MLAM ΒΤx 5AMPSx5ML
PLAXITIN 5MG/ML BTx1VIAL( 50mg/VIAL)
PLAXITIN 5MG/ML BTx1VIAL(100mg/VIAL)
PLAXITIN 5MG/ML BTx1VIAL(150mg/VIAL)
KLARIMAC 500mg/TAB BTx21 (BLIST 3x7)
EPIBICIN 2mg/ML BTx1VIALx25 ML
EPIBICIN 2mg/ML BTx1VIALx5 ML
INVEGA 3MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
INVEGA 6MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
INVEGA 9MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
MIRCERA 50MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML
MIRCERA 75MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML
MIRCERA 100MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML
MIRCERA 150MCG/0,3ML PF.SYR BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML
MIRCERA 200MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML
MIRCERA 250MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML
MIRCERA 30MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML
MIRCERA 120MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML
MIRCERA 360MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,6 ML
CHOLESTAGEL 625MG/TAB Φιάλη HDPEx180
ATORVALET 20MG/TAB BT x 30(BLIST 3 x10)
ATORVALET 40MG/TAB BTx 30 (BLIST 3x10)
LOSARB (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 50MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
LOSARB (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 100MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
LOSARB PLUS (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) (50+12,5)MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
LOSARB PLUS (100+25)MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
LOGIKA (50+12,5)MG/TAB BTx28 TABS
LOGIKA (100+25)MG/TAB BTx28 TABS
LOGIKA (100+25)MG/TAB BTx28 TABS
ATRIANCE 5MG/ML BTx6 VIALS x50 ML
PERGOVERIS (150+75)IU/VIAL BTx1 VIAL
SANTAMER 1000MG/VIAL BT x 10 VIALS
XARITIC 2000MG/SACHET ΒΤx30 SACHETS
ORIZAL (20+5)MG/TAB BTx28
ORIZAL (40+5)MG/TAB BTx28
ORIZAL (40+10)MG/TAB BTx28
SEVIKAR (20+5)MG/TAB BTx28
SEVIKAR (40+5)MG/TAB BTx28
SEVIKAR (40+10)MG/TAB BTx28

BERIPLEX P/N 500 IU/VIAL BTx1FLx500IU+1FL
QUEPIN 25MG/TAB BT x 60 (BLIST.6x10)
QUEPIN 100MG/TAB BT x 60 (BLIST.6x10)
QUEPIN 200MG/TAB BT x 60 (BLIST.6x10)
QUEPIN 300MG/TAB BT x 30 (BLIST 3x10)
ALVOFER 100MG/5ML AMP BTx5 VIALS x 5 ML
SUCROVEN 100MG/5ML BTx5 AMPSx5 ML
TAMSOLET (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 0,4MG/CAP BTx2 BLISTx10
LERCAPREL (10+10)MG/TAB BTx28
LERCAPREL (10+20)MG/TAB BTx28
NEMEROP 1000MG/VIAL BTx 1 VIAL
OSTAVEN ( ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 70MG/TAB BT x 4 (BLIST 1x4)
IRONATE 50MG/1ML BTx 5VIALS x 2ML
ADINSULIN-S 4MG/TAB BT x 30 TABS
MEROVIA 1000 MG/VIAL BT x 10 VIALS
TETIG 3MG/TAB BTx30
TETIG 4MG/TAB BTx30
AERINAZE (2,5+120)MG/TAB BT x 10 σε BLIST
RASILEZ 150MG/TAB BT x 28
RASILEZ 150MG/TAB BTx28 σε BLISTERS
RASILEZ 300MG/TAB BT x 28
RASILEZ 300MG/TAB BTx28 σε BLISTERS
SIKLOS 1000MG/TAB BTx30 σε BLISTERS
CERVARIX (20+20)MC/0,5ML(1ΔΟ) BTx1PF.SYRx0,5 ML
CELSENTRI 150MG/TAB BT x 60
CELSENTRI 300MG/TAB BT x 60
IRINOTECAN/GENERICS 20MG/ML BT x 1 VIAL x 2 ML
IRINOTECAN/GENERICS 20MG/ML BT x 1 VIAL x 5 ML
CLINDAMYCIN/KABI 150MG/ML BT x 5 AMPS x 4 ML
LEVINOX 2,5MG/TAB BT x 30 (BLIST 3x10)
VELEPT XR 75MG/CAP BTx28
VELEPT XR 150MG/CAP BTx28
XADEVIL 75MG/CAP BTx28
XADEVIL 150MG/CAP BTx28
QLAIRA 3MG/TAB (σκούρο κίτρινο) BTx BLIST 1(PVC/ALU)
XAMIOL (50MC+0,5MG)/G BTx60 G
DIUREN 25MG/TAB BT x 20 (BLIST 2x10)
FENOBRAT 160MG/CAP BT x 30 BLISTERS
GALVUS 50 MG/TAB BT x 28 σε ΒLISTERS
GABARONT 300MG/CAP ΒΤχ50 (BLIST 5x10)
GABARONT 400MG/CAP ΒΤx50 (BLIST 5x10)
INCRELEX 10MG/ML 1 VIALx4 ML
DEMOGYL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 50MCG/H BTx5 PATCHES
SMOFKABIVEN BTx1 BAGx1477 ML
SMOFKABIVEN BTx1 BAGx1970 ML
SMOFKABIVEN BTx1 BAGx986 ML
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE BTx1 BAGx1477 ML
OROPERIDYS 10MG/TAB BT x 30 TABS
ALEPRAM (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 20MG/TAB BT x 28(BLIST 4x7)
LINOL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 2,5MG/TAB BT x 30(BLIST 3x10)

ECALTA 100MG/VIAL 1 VIAL + 1 VIAL x
ECALTA 100MG/VIAL ΒΤx1 VIAL
MOTOFEN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 30MG/TAB BTx30
MOTOFEN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 45MG/TAB BTx30
TORISEL 25mg/ml BTx1 VIAL+1 VIAL
YONDELIS 0,25 MG/VIAL BT x 1 VIAL
YONDELIS 1MG/VIAL BT x 1 VIAL x 1MG
EPILYD (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 50MG/TAB BT x 28 (BLISTERS)
EPILYD (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 100MG/TAB BT x 28 (BLISTERS)
GEMCITABINE/MEDAC 38MG/ML BTx 1500MG/ VIAL
GEMCITABINE/MEDAC 38MG/ML BTx 200MG/ VIAL
GEMCITABINE/MEDAC 38MG/ML BTx1000MG/ VIAL
PIRAMIL 1,25MG/TAB BTx30
PIRAMIL 2,5MG/TAB BTx20
PIRAMIL 5MG/TAB BTx20
NATIBO (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 3MG/TAB BTx30 (BLISTERS)
NATIBO (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 4MG/TAB BTx30 (BLISTERS)
CARBOPLAN 150MG/15ML VIAL BT x 1 VIAL x 15ML
CARBOPLAN 450MG/45ML VIAL BT x 1 VIAL x 45 ML
RIDORON 0,5MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
RIDORON 1MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
RIDORON 2MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
RIDORON 4MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)
PRICEFIL 250MG/5ML BTx1 FLx100 ML
PRICEFIL 500 MG/TAB BTx12 (BLIST 1x12)
ATRIPLA (600+200+245)MG/TAB Φιάλη (HDPH/ALU) x30
VECTIBIX 100MG/5ML VIAL BT x 1 VIAL x 5 ML
VECTIBIX 400MG/20ML VIAL BT x 1 VIAL x 20 ML
RETACRIT 2000IU/0,6ML PF.SYR BTx6 PF.SYR x 0,6 ML
RETACRIT 3000IU/0,9ML PF.SYR BTx6 PF.SYR x 0,9 ML
RETACRIT 4000IU/0,4ML PF.SYR BTx6 PF.SYR x 0,4 ML
RETACRIT 5000IU/0,5ML PF.SYR BTx6 PF.SYR x 0,5 ML
RETACRIT 6000IU/0,6ML PF.SYR BTx6 PF.SYR x 0,6ML
RETACRIT 10000IU/1ML PF.SYR BTx6 PF.SYR x 1,0ML
RETACRIT 40000IU/1ML PF.SYR BTx1 PF.SYR x 1,0ML
RETACRIT 40000IU/1ML PF.SYR BTx4 PF.SYR x 1,0ML
BIOTECAN (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 20MG/1ML BTx1 VIAL x2ML
BIOTECAN (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 20MG/1ML BTx1 VIALx5ML
VIOFER 300MG/15G VIAL BT x 10 VIALS
EUCREAS (50+850)MG/TAB BT x 60 σε BLIST
EUCREAS (50+1000)MG/TAB BT x 60 σε BLIST
TOP 1 250MG/5ML BTx1 FLx 100 ML
TOP 1 500MG/TAB BTx 16 (BLIST 4x4)
APRADIL 30MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7)
TASIGNA 200MG/CAP BT x 112 σε BLIST
AMLIBON BES 10MG/TAB BT x 30 σε BLISTERS
VENBIG 50 IU/ML BTx1 VIAL x 500 IU+
FINAZIL (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 5MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
NEVANAC 1MG/ML BT x 1 BOTTLE (LDPE)
AVAMYS 27,5MC/ΨΕΚΑΣΜΟ 1 Φιάλη σε πλαστική

GABITON 300MG/CAP BTx 50 (5BLISTERx10)
GABITON 400MG/CAP BT x 50(BLIST 5x10)
BICALUTAMIDE/MEDAC 50MG/TAB BTx28
BICALUTAMIDE/MEDAC 150MG/TAB BTx28
PRADAXA 75MG/CAP BT x 30
PRADAXA 75MG/CAP BT x 60
PRADAXA 110MG/CAP BT x 30
PRADAXA 110MG/CAP BT x 60
PIRAMIL PLUS (5+25)MG/TAB BTx20 (σε BLISTER)
EFAXIN XR (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/CAP BT x 28 (BLIST 4x7)
EFAXIN XR (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 150MG/CAP BT x 28 (BLIST 4x 7)
EFETRIN XR (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/CAP BT x 28 (BLIST 4x 7)
EFETRIN XR (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 150MG/CAP BT x 28 (BLIST 4x 7)
ISENTRESS 400MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 60
CIPROVIAN 200MG/100ML VIAL BTx1GLAS.VIALx100ML
CIPROVIAN 400MG/200ML BTx1 VIALx 200 ML
DETTOLSEPT 4,8% (W/V) FL x 250 ML
DETTOLSEPT 4,8% (W/V) FL x 500 ML
SANTABIN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 200MG/VIAL BTx1 VIAL
SANTABIN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 1000MG/VIAL BTx1 VIAL
BRIMONTAL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 0,2% (W/V) (2MG/ML) BTx1 (VIALx5ML)
SANTACIL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 20MG/ML BTx1 VIAL x2MLx40MG
SANTACIL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 20MG/ML BTx1 VIALx5MLx100MG
VISPRING 0,05%(W/V) FL x 15 ML
THORAXX (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 500MG/VIAL BTx1 VIAL
VOLIBRIS 5MG/TAB BT x 30 σε BLIST
VOLIBRIS 10MG/TAB BT x 30 σε BLIST
MYFENAX 500MG/ΤΑΒ BT x 50 σε BLISTERS
TOVIAZ 4MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
TOVIAZ 8MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS
PRIVIGEN 100MG/ML BT x 1 VIAL x 50 ML
PRIVIGEN 100MG/ML BT x 1 VIAL x 100 ML
PRIVIGEN 100MG/ML BT x 1 VIAL x 200 ML
TYVERB 250MG/TAB BT x 70 σε BLISTERS
MYCAMINE 50MG/10ML VIAL BTx1 VIALx10 ML
MYCAMINE 100MG/10ML VIAL BTx1 VIALx10 ML
PRIALT 100mcg/ML BTx1 VIAL x 1 ML
PRIALT 100mcg/ML BTx1 VIAL x 5 ML
INOVELON 100MG/TAB BT x 10 σε BLISTERS
INOVELON 200MG/TAB BT x 60 σε BLISTERS
INOVELON 400MG/TAB BT x 60 σε BLISTERS
CAPRILON 5MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
CAPRILON 10MG/TAB BTx56 (BLIST 8x7)
PROFINOSA (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 5MG/TAB BTx14 (BLIST 2x7)
EFFER-ACTIV 1,884(1,5)G/TAB BTx30 (3 TUB x10)
LONDER 1MG/TAB BTx28
VELPINE XR 37,5MG/CAP BT x 30 σε BLIST.
VELPINE XR 75MG/CAP BT x 30 σε BLIST.
VELPINE XR 150MG/CAP BT x 30 σε BLIST.
IVEMEND 115MG/VIAL BTx1 VIAL

JANUMET (50+850)MG/TAB BTx56 (4x14)
JANUMET (50+1000)MG/TAB BTx56 (4x14)
EXTAVIA 250mcg/ML BT x 15 VIALS +
GEMCIPEN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 200MG/VIAL BTx1VIAL
GEMCIPEN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 1000MG/VIAL BTx1VIAL
RELISTOR 12MG/0,6ML VIAL BT x 7 VIALS + 7
GYNO-DAKTARIN 200MG/SUP BTx7
GYNO-DAKTARIN 400MG/SUP BTx3
GYNO-DAKTARIN 2% W/W TUB x 78 G + 16
TREDAPTIVE (1000+20)MG/TAB BTx 56 σε BLISTERS
NOVOFLON 150MG/CAP ΒΤx1 (BLIST 1x1)
NOVOFLON 150MG/CAP ΒΤx7 (BLIST 1x7)
BRIDION 100MG/ML BT x 10 VIALS x 2 ML
BRIDION 100MG/ML BT x 10VIALS x 5ML
DORIBAX 500MG/VIAL BTx10VIALS
FLUCOVEIN 200MG/100ML VIAL BTx1 PLASTIC
REVOTONINE 1000MG/TAB BTx30 (BOTTLES 3x10)
BRIMOGAN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 0,2% W/V (2MG/ML) BTx 1 VIAL x 5 ML
CLOVELEN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28
THALIDOMIDE CELGENE 50MG/CAP BTx 28 σε BLISTERS
TEVAGRASTIM 30MIU (300MCG/0,5ML PF.SYR) BTx 5PF.SYR με
TEVAGRASTIM 30MIU (300MCG/0,5ML PF.SYR) BTx5 PF.SYR
TEVAGRASTIM 48MIU (480MCG/0,8ML PF.SYR) BTx5 PF.SYR
TEVAGRASTIM 48MIU (480MCG/0,8ML PF.SYR) BTx5 PF.SYR
VIASTROL 1MG/TAB BTx28
ROLENIUM (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) (250+50)MC/DOSE BT x 1 Εισπνεόμενη
ROLENIUM (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) (500+50)MC/DOSE BT x 1 Εισπνεόμενη
ALTAXA 50MG/TAB BT x 4 TABS (BLIST)
INTELENCE 100MG/TAB Φιάλη (HPDE) x 120
GRELIGEN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14)
XARELTO 10MG/TAB BT x 10 tabs
XARELTO 10MG/TAB BT x 30 tabs
VIMPAT 50MG/TAB ΒΤ x 14 σε BLISTERS
VIMPAT 100MG/TAB ΒΤ x 14 σε BLISTERS
VIMPAT 100MG/TAB ΒΤ x 56 σε BLISTERS
VIMPAT 150MG/TAB ΒΤ x 14 σε BLISTERS
VIMPAT 150MG/TAB ΒΤ x 56 σε BLISTERS
VIMPAT 200MG/TAB ΒΤ x 56 σε BLISTERS
VIMPAT 15MG/ML 1 Φιάλη Γυάλινη
VIMPAT 10MG/ML 1 VIAL x 20ML
STEFAPLEX 2,5MG/TAB BT x 30 (BLIST 3x10)
ABSEAMED 2000IU/1,0ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR
ABSEAMED 3000IU/0,3ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR
ABSEAMED 4000IU/0,4ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR
ABSEAMED 5000IU/0,5ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR
ABSEAMED 6000IU/0,6ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR
ABSEAMED 8000IU/0,8ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR
ABSEAMED 10000IU/1,0ML PF.SYR BTx 6 PF.SYR
EVOLTRA 20MG (1MG/ML) 20ML VIAL BTx4 VIALS
MELOCIN 75MG/CAP BT x 28 CAPS

MELOCIN 150 MG/CAP BT x 28 CAPS
GEMNIL 200MG/VIAL BT x 1 GLASS VIAL
GEMNIL 1000MG/VIAL BT x 1 GLASS VIAL
LEVOFLOXACIN/COOPER (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 500MG/100ML BOTTLE (5mg/1ML) BTx1 BOTTLE
FIRAZYR 30MG/3ML BTx 1PF.SYRx 3ML+1
AZARGA (10 +5) MG/ML BTx 1φιαλίδιο
JALRA 50mg/tab BTx 28 σε BLISTERS
ZOMARIST (50+850)mg/tab BTx 60 σε BLISTERS
ZOMARIST (50+1000)mg/tab BTx 60 σε BLISTERS
MEROBACT 1000MG/VIAL BT x 10 VIALS
ESMOCARD 2500MG/10ML BTx1 AMP
RASILEZ HCT (150+12,5)MG/TAB BTx 28
RASILEZ HCT (300+12,5)MG/TAB BTx 28
RASILEZ HCT (300+25)MG/TAB BTx 28
RISELIB 35MG/TAB BTx4 (BLISTER 1x4)
NIACLOP (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28
DARXA (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 75MG/TAB BTx30
RANEXA 375MG/TAB BTx 60 σε BLISTERS
RANEXA 500MG/TAB BTx 60 σε BLISTERS
RANEXA 750MG/TAB BTx 60 σε BLISTERS
PANTIUM 40MG/TAB BTx28
VIDAZA 25MG/ML BTx1 VIAL x 100MG
KUVAN 100 MG BOTTLE x 30
ROACTEMRA 20MG/ML BTx1 VIAL x10ML
ROACTEMRA 20MG/ML BTx1 VIAL x20ML
ROACTEMRA 20MG/ML BTx1 VIAL x4ML
ROACTEMRA 20MG/ML BTx4 VIALS x4ML
STELARA 45MG (90MG/ML)/0,5ML VIAL BTx1 VIALx 0,5ML
URIVESC 20MG/TAB BTx60 (BLISTERS)
NPLATE 250MCG/VIAL BTx1 VIAL
NPLATE 500MCG/VIAL BTx1 VIAL
TAVOCTAME (4+0,5)G/VIAL BTx1VIAL
HYDREASYN 500MG/CAP BTx100 CAPS
LEONCON 2,5MG/TAB BT x 30 (BLIST 3x10)
RELIEF 4MG/2ML AMP BTx10 AMPSx2 ML
RELIEF 4MG/CAP BTx20 (BLIST 2x10)
CLEROPTIC 0,025% W/V FLx5ML
MIMOR 2,5MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)
FIRMAGON 80MG/VIAL BTx 1VIAL+1VIAL x6ML
FIRMAGON 120MG/VIAL BTx2VIALS+2VIALSx6ML
EFIENT 5MG/TAB BTx28 σε BLISTERS
EFIENT 10MG/TAB BTx28 σε BLISTERS
VALDOXAN 25MG/TAB BTx28 σε BLISTERS
PLATEL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14)
SYNFLORIX 0,5ML (1 ΔΟΣΗ) BTx1 PF.SYR+ΒΕΛΟΝΑ
ZOXIL 5MG/TAB BTx28
ZOXIL 10MG/TAB BTx28
ZOXIL 15MG/TAB BTx28
ZOXIL 20MG/TAB BTx28
THROIMPER (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BT x 28(BLISTERS PVC

GLOBEL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28
GLOBEL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx30
DAPIXOL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28(BLIST 2x14
NOEBRA 400MG/CAP BTX28(BLIST 2X14)
NOEBRA 1000MG/4ML AMP BTx3AMPSx4ML
ZYPADHERA 210MG/VIAL BTx1VIAL+1VIALx3ML
ZYPADHERA 300MG/VIAL BTx1VIAL+1VIALx3ML
ZYPADHERA 405MG/VIAL BTx1VIAL+1VIALx3ML
FLUCONAZOLE/MEDICUS 100MG/50ML VIAL BTx1VIALx50ML
ZALASTA 5MG/TAB BTx56 σε BLIST
ZALASTA 10MG/TAB BTx56 σε BLIST
ZALASTA 20MG/TAB BTx56 σε BLIST
ZALASTA 20MG/TAB BTx56 σε BLIST
RENVELA 800MG/TAB Φιάλη (HDPE)x 180
RENVELA 2,4G/SACHET BTx60 SACHETS (LDPE)
PLAVOGREL 75MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14)
PLAVIDOSA (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14)
GREPID 75MG/TAB BT x 30
SANVIX (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14)
VICTOZA 6MG/ML BTx2 PF PENS x3ML
IRESSA 250MG/TAB BTx30 BLIST
INSTANYL 50MCG/DOSE 1 Φιάλη x 1,8ML
INSTANYL 50MCG/DOSE 1 Φιάλη x 5,0ML
INSTANYL 100MCG/DOSE 1 Φιάλη x 1,8ML
INSTANYL 100MCG/DOSE 1 Φιάλη x 5,0ML
INSTANYL 200MCG/DOSE 1 Φιάλη x 1,8ML
AFINITOR 5MG/TAB BTx30 σε BLISTERS
AFINITOR 10MG/TAB BTx30 σε BLISTERS
ONGLYZA 5MG/TAB BTx28 (σε μη
CLOPIDOGREL/MYLAN 75MG/TAB BTx 28 σε BLISTERS
CIMZIA 200MG/ML BTx2 PF.SYRx1ML+2
MOZOBIL 20MG/ML BTx1 VIALx24mg/1,2ML
EXFORGE HCT (5+160+12,5)MG/TAB BTx28 σε BLISTERS
EXFORGE HCT (10+160+12,5)MG/TAB BTx28 σε BLISTERS
EXFORGE HCT (5+160+25)MG/TAB BTx28 σε BLISTERS
EXFORGE HCT (10+160+25)MG/TAB BTx28 σε BLISTERS
CO-RABOLAN (100+12,5)MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
CO-RABOLAN (100+25)MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)
DEPRERAM FAST 45MG/TAB BTx30 TABS
PREVENAR-13 0,5ML/PF.SYR BTx1PF.SYR με
CLOPIDOGREL TAD 75MG/TAB BTx 28 σε BLISTERS
LOBEN PLUS (100+12,5)MG/TAB BTx14 TABS
G-CARBO 150MG/15ML BTx1 VIAL x15 ML
G-CARBO 450MG/45ML VIAL BTx1 VIALx45 ML
G-FOL 200MG/20ML VIAL BTx1 (VIALx20ML)
REVOLADE 50MG/TAB BTx28 σε BLIST
REVOLADE 25MG/TAB BTx28 σε BLIST
ARZERRA 20MG/ML BTx10 VIALSx 5ML
ARZERRA 20MG/ML BTx3 VIALSx 5ML
AETHOXYSKLEROL/KREUSSLER 0,5% BTX5AMPSX2ML

AETHOXYSKLEROL/KREUSSLER 1% BTX5AMPSX2ML
AETHOXYSKLEROL/KREUSSLER 2% BTX5AMPSX2ML
AETHOXYSKLEROL/KREUSSLER 3% BTX5AMPSX2ML
ALKERAN/GLAXO WELLCOME 2MG/TAB BTX25
ALKERAN/GLAXO WELLCOME 50MG BTX1VIAL+1VIALX10MLS
ALU-CAP/3M HEALTH CARE 475MG/CAP BTX120
ANACLOSIL/ANTIBIOTICOS FARMA 500MG/CAP BTX12
ANCOTIL/ICN 2,5G/250ML BTX5
ANTICHOLIUM 2MG/5ML BTX5AMPS
ANTICUDE/UCB PHARMA 25MG/2ML BTX2AMPSX2ML
BAL/S.E.R.B. LAB. (100+0,5)MG/ML IV BTX12AMPSX2ML
BENTONITUM 100 G 1CUPX100G
BENZYL BENZOATE/PURNA 25% BOTTLEX1L
BICNU/BMS 100MG/VIAL BTX1VIAL+1VIAL SOLV
BILISCOPIN/SCHERING 10,54% BTX1VIALX100ML
BILTRICIDE/BAYER 600MG/TAB BTX6
BIOTINE/ROCHE 5MG/1ML (IM) ΒΤΧ6AMPS
BLU DI METILENE/MONICO 50MG/5ML BTX5AMPX5ML
BUSULFANO ALLEN/ALLEN FARMACEUTICA 2MG/TAB BTX100
CAFCIT/ROXANE 60MG/3ML BTX1VIALX3ML
CALCIUM EDETATE DE SODIUM/SERB 5%(IV,IM) BTX10AMPSX10ML
CAPASTAT 1 G BTX1 VIAL
CARDIOPLEGIA/MARTINDALE BTX10AMPX20ML
CELESTONE CHRONODOSE/SCHERING (3+3)MG/1ML BTX1VIAL
COLOMYCIN/FOREST LAB. 80MG/VIAL BTX10
CONTRATHION/SERB LAB. 200 MG/10VIALS BTX10AMPX10ML
COSMEGEN LYOVAC/MSD 0,5MG/VIAL BTX1VIAL
D.D.A.V.P./FERRING 4MC/ML BTX10AMPX1ML
DANTRIUM/PROCTER&GAMBLE 20MG/VIAL BTX12VIALS
DANTRIUM 50MG.CAP BTX50
DANTRIUM 25MG/CAP BTX50
DAUNOBLASTINA/PHARMACIA UPJOHN 20MG/VIAL 10ML-VIALX1
DECADRON/VISUFARMA 0,5MG/TAB BTX10
DEPO-MEDROL/PHARMACIA & UPJOHN 80MG/2ML BTX1SYR.X2ML
DEXAMBUTOL/S.E.R.B. 500MG/TAB BTX50
DIAMOX/RHONE-POULENC/AVENTIS 500MG/VIAL BTX1VIAL+1VIAL SOLV
DIBENYLINE/FORLEY 10MG/CAP BTX30
DICORYNAN/AVENTIS PHARMA S.A 100MG/TAB BTX40
DIDROGYL/BRUNO FARM. 1,5MG/10ML BTX1VIALX10ML
DIGIBIND/GLAXO WELLCOME 40 MG BTX1VIAL
DIGOXINE NATIVELLE/PROCTER & GAMBLE 5MC/0,1ML BTX1FL+60ML ΔΟΣΟΜΕDISTRANEURINE/ASTRA 192MG/CAP BTX30
EDEMOX/CHIESI WASSERMAN 250MG/TAB BTX20
EFFORTIL/BOEHRINGER ING. 10MG/ML BTX5AMPSX1ML
EPHEDRINE HCL/STEROP 50MG/ML BTX100AMPSX1ML
ESKAZOLE/MORRITH 400MG/TAB BTX60
ETHANOLAMINE OLEATE/EVANS 5% W/V BTX10AMPSX5ML
E-Z-GAS II /E-Z-EM INC. (2,21+1,53)G/SACH. BTX50SACHETS
FLAGYL/AVENTIS 200MG/5ML BTX1FLX120ML
FLORINEF/BMS 0,1MG/TAB BTX100

FLUMIL ANTIDOTO 20%/ZAMBON 200MG/ML BTX10VIALSX10ML
FOSCAVIR/ASTRA 6G/250ML BTX1VIALX250ML
FUNGIZONE/BMS 50MG/VIAL BTX1VIAL
HAEMOCOMPLETTAN-P/CENTEON 1 G BTX1VIAL
HEMINEVRIN/ASTRA 250MG/5ML BTX1VIALX300ML
HEPARIN SODIUM/LEO 1000 IU/ML BTX10AMPSX20ML
HEPARIN SODIUM/LEO 10 IU/ML BTX10AMPSX5ML
HEPSAL/CP 10 IU/ML BTX10AMPSX5ML
HYALASE/C.P. PHARMACEUTICAL 1500 IU/AMP BTX10AMP
INDERAL/ZENECA 1MG/ML BTX10AMPX1ML
ISOPRENALINA CLORIDATO/BIOLOGICI 0,2MG/ML BTX5AMPSX1ML
KANEURON/SERB 5,4 G/100ML 1BOTTLEX30ML
KAYEXALATE/SANOFI WINTHROP 450 G PLASTIC BOTTLE
KELOCYANOR/SERB 15MG/ML BTX6AMPSX20ML
CEMIDON INRAVENOSO/ALCALA FARMA 300MG/5ML BTX5AMPX5ML
KETOVITE/PAINS & BYRNE BTX100
KETOVITE/PAINS & BYRNE 150 ML BTX1VIALX150ML
LANVIS/GLAXO WELLCOME 40MG/TAB BTX25
LASIX/HOECHST-MARION/AVENTIS 500MG/TAB BTX20
LEGALON SIL/MADAUS 350MG BTX4VIALSX350MG
LEUKERAN/GLAXO WELLCOME 2MG/TAB BTX25
LEVOTHROID/AVENTIS PHARMA 0,5MG/VIAL(IV) BTX1VIAL
LIPIODOL ULTRA-FLUID/GUEBERT 4,8G/10mL BTX1AMP
LONITEN/PHARMACIA-UPJOHN 10MG/TAB BTX30
MAREVAN/GOLDSHIELD PHARM. 1MG/TAB BTX28
MESTINON/ICN 10MG/TAB BTX50
MESTINON/ICN 60MG/TAB BTX20
MESTINON/ICN 60MG/TAB BTX150
MULTIPARIN/CP PHARMACEUTICALS 1000 IU/ML MTX10AMPX5ML
MYCOBUTIN/UPJOHN 150MG/CAP BTX30
NATRIUMTHIOSULFAT/DR.FRANZ KOHLER CHEMIE 25% 1VIALX100ML
NATULAN/ROCHE/SIGMA TAU 50MG/CAP BTX50
NEOSTIGMINE/LAPHAL/CAMBRIDGE 15MG/TAB BTX140
NEPRESOL/NOVARTIS PHARMA 25MG/TAB BTX100
NEPRESOL/TEOFARMA 25MG/AMP BTX5AMP+SOLV2MLAMPX5
NIACIN/BMS 50MG/CAP BTX100
NITRIATE/SERB LAB. 50MG BTX5VIALS+5 AMPS SOL
NIVEMYCIN/SOVER. 500MG/TAB BTX100
NOTEZINE/RHONE POULENC 100MG/TAB BTX20
NOZINAN/SPECIA 25MG/1ML BTX5AMPSX1ML
NUVACTHEN DEPOT/NOVARTIS 1MG/1ML BTX3AMPSX1ML
ORBENIN/SMITH KLINE BEECHAM 125MG/5ML BTX1VIALX60ML
OSTELIN 800/TEOFARMA 400.000 IU/AMP BTX2AMPSX1,5ML
PANCURONIUM/ROTEXMEDICA 4MG/2ML BTX10 AMPS
PENTACARINAT/AVENTIS 300MG/VIAL BTX1VIAL
PERSANTIN/BOEHRINGER 5MG/ML BTX5AMPX2ML
PHENERGAN ELIXIR/RHONE POULENC RORER 5MG/5ML BTX1VIALX100ML
POTABA/GLENWOOD 3G/SACHET BTX40
PRAZINE 25MG/TAB BTX50
PRAZINE 50MG/TAB BTX50

PROBENECID/WEIMER 500MG/TAB BTX100
PROGEVERA/UPJOHN 10MG/TAB BTX30
PROGLICEM/SCHERING 100MG/CAP BTX100
PROGLICEM/SCHERING 25MG/CAP BTX100
PROLUTON DEPOT/SCHERING 250MG/1ML AMP BTX3AMPX1ML
PROLUTON DEPOT/SCHERING 250MG/1ML AMP BTX5 AMPS
PROSTIGMINE/ROCHE 0,5MG/1ML BTX6AMPSX1ML
PURINETHOL/GLAXO WELLCOME 50MG/TAB BTX25
QUESTRAN LIGHT/BMS 4G/SACHET BTX50
QUININE HCL 250MG/TAB BTX20
RAFIPEN/JANSSEN 1MG/2ML BTX10AMPSX2ML
REGITINE/NOVARTIS 10MG/ML BTX5AMPSX1ML
RIFADIN/LEPETIT(HMR) 600MG/2ML BTX1VIAL+1AMP 10 ML
RIFADIN/LEPETIT (HMR) 100 MG/5ML BTX1VIALX60ML
RIFALDIN/AVENTIS 600MG/VIAL BTX1VIAL+1AMP.SOLV X
RITALIN/NOVARTIS 10MG/TAB BTX30
RITMODAN/ROUSSEL 250 MG/TAB BTX20
RIVOTRIL/ROCHE 1MG/ML BTX5AMPX1ML+5AMP SOL
RIVOTRIL 2,5MG/ML BTX1VIALX10ML
RYTHMODAN/AVENTIS 100MG/CAP BTX40
SINEMET LP/MSD (250+50)MG/TAB BTX30
VIBRAVENOSA/PFIZER 100MG/5ML BTX1AMPX5ML
SODIUM NITRITE/MARTINDALE 3% BTX10AMPX10ML
STEROGYL/ROUSSEL/AVENTIS 400000IU/20ML BTX1VIALX20ML
STREPTASE/AVENTIS 750000 IU BTX1VIAL
SULFADIAZINA/ECOBI PHARM 500MG/TAB BTX20
SULPHADIAZINE SILVER 1% POTX500G
SYNACTHENE/NOVARTIS 0,25MG/ML BTX1AMPX1ML
TIOGUANINE/WELLCOME 40MG/TAB BTX25
TOXICARB/S.E.R.B. 20G/100ML BTX1BOTTLEX250ML
TRECATOR /WUETH USA 250MG/TAB BTX100
TRH FERRING/FERRING 0,2MG/1ML BTX5AMPSX1ML
TRIENTINE/UNIVAR 300MG/CAP BTX100
UROCHINASI/CRINOS 25000 IU/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL
UROCHINASI/CRINOS 100000IU/VIAL BTX1VIAL+1AMP SOLV.
UROCHINASI/CRINOS 1000000IU/VIAL BTX1VIAL+1AMP5MLSOLV
VARITECT CP/BIOTEST 25IU/ML BTX1AMPX20ML
VARITECT CP/BIOTEST 25IU/ML BTX1AMPX5ML
VIASPAN/B.M.S BTX1BAGX1L
VINBLASTINA/CICLUM FARMA 10MG/VIAL BTX1VIAL
VUMON/BMS 50MG/5ML BTX10AMPX5ML
ZANOSAR/UPJOHN 250MG/5ML BTX1VIAL
ZAROXOLYN/TEOFARMA 5MG/TAB BTX30
ALLERGOPHARM MAINT.SET BT2X4,5ML
ALLERGOPHARM MAINT.SET BTX1X4,5 ML
ALLERGOPHARM MAINT.SET-MITE BT2X4,5ML
ALLERGOPHARM MAINT.SET-MITE BTX1X4,5 ML
ALLERGOPHARM SUBLINGUAL MAINT.SET BTX3X6 ML
ALLERGOPHARM SUBLINGUAL MAINT.SET-MITE BTX3X6 ML
ALLERGOPHARM SUBLINGUAL TREATMENT SET BTX4X6 ML

ALLERGOPHARM SUBLINGUAL TREATMENT SET-MITE BTX4X6 ML
ALLERGOPHARM TREATMENT SET BTX4X4,5 ML
ALLERGOPHARM TREATMENT SET-MITE BTX4X4,5 ML
ALLERGOVIT MAINT.SET BTX1X3,0 ML
ALLERGOVIT TREATMENT SET BTX2X3,0 ML
DEPOTHAL BTX [3BTX2,5ML+1BT
DEPOTHAL BTX1X3ML
PURETHAL BTX1X3ML
SUBLIVAC BT 1X24 ML
VENOMENHAL BEE BTX6X120MC
VENOMENHAL WASP BTX6X120MC
PHARMALGEN BTX4X100MC/ML
PHARMALGEN BTX6X100MC/ML
CRH 100MC/AMP BTX1AMP
CRH 100MC/AMP BTX1AMP
PHOSPHATE SANDOZ/HK PHARMA ENGLAND 500MG/TAB BTX100(5X20)
ARTANE/TEOFARMA IBERICA 5MG/TAB BTX25
DERMA SPRAID/FAMAR HOLLAND (125+12,5)MG/VIAL BTX1VIALX50ML
ONCASPAR/MEDAC 750 IU/ML(IV,IM) BTX1VIAL
SUSTIVA/BMS 30MG/ML BTX1VIALX180ML
IVHEBEX/LFB 5000 IU BTX(1VIAL+1VIAL100ML
COLCHICINE/OPOCALCIUM LAB. 1MG/TAB BTX20
FLUOROURACIL TEVA 250MG/5ML BTX1VIALX5ML
FLUOROURACILE/TEVA HOLL. 50MG/ML BTX1VIALX10ML
FLUOROURACIL-TEVA 1G/20ML BTX1VIALX20ML
XYLOCAINE-MPF/ASTRAZENECA 1% BTX5AMPX10ML
RACEPINEPHRINE 2,25% FLX15ML
CALCIUM GLUCONATE 10% FLX250ML
POTASSIUM CHLORIDE 10% FLX100ML
SODIUM BICARBONATE 8,4% ΦΥΣΙΓΓΑ Χ 10 ML
SODIUM BICARBONATE 8,2% FLX100ML
MAGNESIUM SULPHATE 25% FLX100ML
TRANDATE/KERN PHARMA SPAIN 100MG/20ML BTX5AMPX20ML
BERINERT-P/AVENTIS BEHRING 500IU/VIAL BTX(1VIAL+1VIAL SOLV
FIBROGAMMIN P/AVENTIS BEHRING-GERM. BTX1VIAL+1AMPSOLX4ML
ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΕΤΑΝΙΚΟ -ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ BTX1AMPX0,5ML
ERITROMICINA/FISIOPHARMA 1G BTX(1VIAL+1AMPX20ML)
NORMOSANG/ORPHAN EUROPE 25MG/ML BTX4AMPSX10ML
METOPIRONE/ALLIANCE GB 250MG/CAP BTX100
AMYTAL SODIUM/RANBAXY 0,5G BTX1VIAL
BARILUX HD/SANOCHEMIA 1JARX340G
PROLASTIN 1000 mg ΒΤχ(1vial pd + 1vial
LIORESAL INTRATECAL/NOVARTIS SPAIN 10MG/20ML BTX1AMPX20ML
VISTIDE/PHARMACIA-UPJOHN ΛΟΥΞΕΜΒ. 375MG/5ML BTX1VIALX5ML
FOMEPIZOLE OPI/FRANCE 5MG/ML BTX5AMPX20ML
ARTANE/AVENTIS FRANCE 2 MG/TAB BTX50
MYLOTARG 5MG/VIAL BTX1VIAL
BRICANYL/ASTRA-ZENECA 0,5MG/ML BTX10AMPX5ML
GUTRON/NYCOMED AUSTRIA 5MG/TAB BTX50
BENERVA/ROCHE BELG. 300MG/TAB BTX20

CATAPRES-TTS-2 /BOEHRINGER GERM. 5MG/SYSTEM BTX(4SYSTEMS + 4
CATAPRES 150MCG/ML BTX5AMPX1ML
FEIBA 1000 IU BTX(1VIAL+1VIALSOLV.
BENZILPENICILLINA BENZATINICA/BIOPHARMA PLIVA 1200000 IU BTX1VIAL+1AMPX4ML
BETNESOL 5MG/100ML BTX1BAG 100ML
TRANDATE/TEOFARMA ITALY 100 MG/TAB BTX30
TRANDATE/TEOFARMA ITALY 200MG/TAB ΒΤΧ30
METENIX-5 /AVENTIS GB 5MG/TAB BTX100
AREDIA/CIBA GB 30MG BTX2VIALS+2AMPX10ML
ALTIM /AVENTIS FRANCE 3,75MG/1,5ML BTX1PF.SYR.X1,5ML
KETAMINE/DELTA SELECT GERMANY 10MG/ML BTX10AMPSX5ML
ALDACTAZIDE 25 /PHARMACIA CANADA (25+25)MG/TAB BTX20
CUSTODIOL 1 BAG X100ML
OSPOLOT 200MG/TAB BTX50
3,4-DIAMINOPYRIDINE/DURBIN PLC-GB 20MG/TAB BTX100
LIDOCAINE HYDROCLORIDE LARYNOGEST/IMS GB 4% 1BAG(1VIALX4ML+1 APNEOSPORIN/WELLCOME LTD GB 5000+1700+25/IU/ML BTX1VIALX5ML
ELDISINE/MEDICA ΕΛΒΕΤΙΑ 5MG/VIAL BTX1VIAL
TAMBOCOR/3M HEALTH CARE GB 10MG/ML BTX5AMPX15ML
TAMBOCOR/3M HEALTH CARE GB 100 MG/TAB BTX60
SOLUPRED /AVENTIS FRANCE 1MG/ML BTX1VIALX50ML
XENAZINE/LIFE HEALTH 25MG/TAB BTX112
GILURYTMAL/SOLVAY GERMANY 50MG/10ML BTX5AMPX10ML
NALBUPHINE/SERB FRANCE 20MG/2ML BTX10AMPX2ML
PENTAM /AVENTIS AP.P. ΕΛΒΕΤΙΑ 300 MG BTX10VIALS
SEROMYCIN/ELI LILLY USA 250MG/CAP BTX40
RIFADINE/AVENTIS PHARMA SA-NV BELGIUM 600 MG BTX(1VIAL+1AMPX10ML)
MYSOLINE/S.I.T. ITALY 250MG/TAB BTX30
SUCCICAPTAL/SERB SAS FRANCE 200MG/CAP BTX15
NARCAN/ SERB FRANCE 0,4MG/ML BTX10AMPX1ML
LIORESAL INTRARHECAL 10MG/5ML BTX1AMPX5ML
LIBRAX /ICN ΕΛΒΕΤΙΑ (5+2,5)MG/TAB BTX30
BLEU PATENTE'V/GUEBERT ΕΛΒΕΤΙΑ 2,5% BTX5AMPX2ML
BIOTINE BAYER 5 MG/TAB BTX20
BECOZYME/BAYER FRANCE BTX12AMPX2ML
RESTASIS/ALLERGAN USA 0,05% BTX30SINGLE-USE VIAL
SODIUM CHLORIDE 15%/DEMO 15% BAG X 100ML
ISMELIN/AMDIPHARM GB 10MG/ML BTX5AMPX1ML
UBRETID/NYCOMED ΕΛΒΕΤΙΑ 5 MG/TAB BTX50
FLOLAN /GLAXO SMITH KLINE GB 1,5MG/VIAL BTX1VIAL+1VIAL SOLV
FLOLAN/GLAXO SMITH KLINE GB 0,5MG/VIAL BTX1VIAL+1VIAL SOLV
BUMETANIDE/GENERICS UK 1MG/TAB BTX28
HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN 1000 IU/VIAL BT X 1PF.S.X5ML
HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN 200 IU/VIAL BTX1PF.S.X1ML
ACAROID (TRATMENT SET) BT 2X3ML(ΙΣΧΕΙΣ Α&Β)
ACAROID(MAINTENANCE SET) BT 1X3ML(ΙΣΧΥΣ Β)
SINEMET PLUS RETARD/BMS SPAIN (25+100)MG/TAB BTX100
NALCROM/ITALCHIMICI ITALY 100MG/CAP BTX20
FLUOROURACILO/FERRER FARMA 250MG/5ML BTX1VIALX5ML
CARMUBRIS 100 MG BTX(1VIAL+1VIALX3ML)

ONTAK 300MC/2ML BTX6VIALSX2ML
HEMOLEVEN 1000 U BTX (1VIAL+ 1VIAL
ERWINASE 10.000 U BTX5VIALS
ACADIONE 250 MG/TAB BTX120
CELESTONE 0,5 MG/TAB BTX30
KENACORT 40MG/ML BTX3VIALS X 1ML
SINOGAN 25MG/ML BTX10AMP X 1ML
WILZIN 50MG/CAP BTX250
HEPARIN ''BICHSEL'' 50 IE/ML BTX10AMPX1ML
STROMECTOL 3MG/TAB BTX20
BERIPLEX P/N 500 BTX1VIAL+1VIALX20ML
STALORAL 300 INITIAL 2FLX10ML
STALORAL 300 INITIAL 3FLX10ML
PEDEA 10MG/2ML BTX4AMPX2ML
DISTILBENE 1MG/TAB BTX26
VERTIROSAN 100MG/SUP BTX5
VASOPRESSIN 20 IU/ML BTX25VIALSX1ML
FUROSEMIDE FARMA1 500MG/TAB BTX28
ICG-PULSION 25MG BTX5VIALS
PROSTIN F2 ALPHA 5MG/5ML BTX1AMPX1ML
CEENU 40MG/CAP BTX20
VORAXAZE 1000 U/ML BTX1VIAL
TOBRAMYCIN-MP 80MG/2ML BTX10AMPX2ML
LEVOVIST (3996+4)MG BTX(1VIALPAWD+1VIAL
PRECEDEX 200MC/2ML BTX5VIALSX2ML
VELBE 10MG/VIAL BTX1VIAL
DILOXANIDE 500MG/TAB BTX30
PETINIMID 250MG/CAP BTX100
THIOPLEX 15MG/VIAL BTX1VIAL
WARFARIN 1MG/TAB BTX28
VITAMINE E -NEPALM 100MG/2ML BTX6AMPX2ML
SOLIRIS 300MG/30ML BTX1VIALX30ML
NAGLAZYME 1MG/ML BTX1VIALX5ML
LARGACTIL 25MG/TAB BTX50
LARGACTIL 25MG/TAB BTX25
IXOTEN 50MG/TAB BTX50
ALLERSLIT FORTE ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
COLCHICINA LIRCA 1MG/TAB BTX30
INFECTOFOS 2gr BT x 10 vials
BROLENE 0,1% BTX1VIALX10ML
LEUKINE 250MC BTX5VIALS
5-FU MEDAC 500MG/10ML BTX1VIALX10ML
ABRAXANE (100 + 900) mg BT x 1vial
FONCITRIL 4000 1,189+1,730+1,845G/1 BTX30UNIT DOSE SACH.
BENERVA 100MG/ML BTX6AMPX1ML
BIOCORYL 1G/10ML BTX1VIALX10ML
NEORAL 10MG/CAP ΒΤΧ60
DELTADEX 100MG/1000ML BTX1FLX500ML
FURANTHRIL 500MG/TAB BTX30
EFFORTIL 7,5MG/ML BTX1VIALX15ML

SODIUM FLUORESCEIN-NONICO 10%W/V BTX10AMPX10ML
BRANDIAZIN 10MG/1G TBX50G
VIRAZOLE 0,1G/ML BTX5VIALSX12ML( ΚΕ.
URSOFALK 250MG/5ML BTX1VIALX250ML
NEUROBLOC 10000 U/2ML BTX1VIALX2ML
NIPENT 10MG/VIAL BTX1VIAL
ATOSSISCLEROL 3% BTX5AMPSX2ML
PASER 4G BTX4G
EPISTATUS 10MG/ML BTX(1VIAL 5ML+ 4UNI
DOXAPRAM HYDROCHLORIDE 2MG/ML BAG X 500ML
VERSATIS 5% 700MG/PATCHE BTX30PATCHES
CAFFEINE CITRATE/NOVAPLUS 20MG/ML BTX1VIALX3ML
BARILUX GI 100G BTX5BAGSX800G
BECILAN 250MG/5ML BTX5AMPX5ML
DANATROL 200MG/CAP BT1X100
CIMZIA 200MG BTX(2VIALS POW.+ 2
LMD 10% IN 5% DEXTROSE PLASTIC BAG X500ML
UVADEX 20MCG/ML BTX12VIALS
CIPROXIN 250mg/5ml BTX1VIALX5G+1VIAL
BENDROFLUMETHIAZIDE 2,5MG/TAB BTX28
SCOPODERM 1,5MG BTX2
STESOLID 5MG BTX5X2,5ML
HEPARIN SODIUM 1000 IU/ML BTX10VIALSX5ML
OSELTAMIVIR PHOSPHATE 15MG/ML 1VIALX50ML
ALCAINE 0,5% BTX1FLX15 ML
LANOXIN 0,05 MG/ML BTX1FLX60ML
INFERGEN 9MCG/0,3ML BTX6VIALSX0,3ML
BERIRAP 750 IU/AMP BTX1AMPX5ML
ULORIC 80MG/TAB BTX30
HAEMOCOMPLETTAN P 1G/VIAL BTX1VIAL+SOLV X50ML
SELENASE T 500MG/VIAL BTX10VIALS X 10ML
INFERGEN 15MCG/0,5ML BTX6VIALSX0,5ML
STALORAL MAINTENANCE 100 IR-IC/ML 2FLX10ML
PHOSTAL MAINTENANCE 10 IR-IC/ML 1FLX5ML
ALUSTAL MAINTENANCE 10 IR-IC/ML 1FLX5ML
PNEUMOVAX-23 25MCGX23/0,5ML BTX1VIAL(ΧΩΡΙΣ ΣΥΡ)
BIOTIN-RATIOPHARM 5MG/TAB BTX30
MOZOBIL 20MG/ML BTX1VIALX1,2ML
VACCIN TETANIQUE PASTEUR 1PFSYR.(1DOSE)X0,5ML
AFINITOR 5MG/TAB BTX30
AFINITOR 10MG/TAB BTX30
SANDIMMUN NEORAL 10MG/ CAP ΒΤΧ60
BENERVA 300MG/TAB BTX20
ILARIS (CANAKINUMAB) 150mg/VIAL BTX 1VIAL
CAFFEINE CITRATE ORAL SOLUTION, USP 20mg/ml BTX10VIAL
JAVLOR 25MG/ML BTX1VIALX10ML
JAVLOR 25MG/ML BTX1VIALX2ML
CORGARD 80MG/TAB BTX28
PHARMALGEN BTX4VIALSX100MC/ML
PHARMALGEN BTX6X100MC/ML

ALUTARD SQ INITIAL BTX4X5ML
ALUTARD SQ MAINTENANCE BTX1X5ML
SLIT MAINTENANCE BTX2X5ML
ALK SPECIFIC INITIAL BTX4X4ML
ALK SPECIFIC MAINTENANCE BTX1X4ML
SLIT ONE 90 MONODOSIS CONT.
KETAMIN-ACTAVIS 10MG/ML BTx10AMPSx5ML
VERCITE 25MG/TAB BTX30
FIBRO-VEIN 3%W/V BTX10VIALS
FLUOROURA 250MG/5ML BTX1VIALX5ML
FLUOROURACIL 100mg/20ml btx1vial x 20ml
FLUOROURACIL 500mg/10ml BT X 1VIAL X 10 ML
BIOTIN HEUMANN 5MG BT X 30
LIORESAL INTRATHECAL 50MCG/ML BTX1AMPX1ML
RIBOMUSTIN 100 MG/VIAL BT X 5 VIALS
RIBOMUSTIN 100 MG/VIAL BTX1VIAL+1MINI SPIKE
NICARDIPINE HYDROCHLORIDE 2,5MG/ML BTX10AMPX10ML
PENTACARINAT 300MG/VIAL BTX5
SAMSCA 15MG/TAB BTX10
IMURAN 50MG/TAB BTX100
FLURACEDYL 1000MG/20ML BTX1VIALX20ML
TUBERCULIN 2 TU/0,1 ML 10 ΦΙΑΛΙΔΙΑ Χ1,5ML
AKTEN 3,5% BTX1TUBX5ML
CAFFEINE CITRATE 60MG/3ML BTX10 SINGLE DOSE
DEXTROSE 5% 5% BAGX 2L
AZATHIOPRINE 50MG/TAB BTX100
BCG VACCINE SSI BTX10 ΦΙΑΛΙΔΙΑ Χ10ΔΟ
PICIBANIL 1KE/VIAL 1KE/VIALX5+SOLV2ML/
AMILORIDE 5MG/TAB BTX28
IPV VACCINE SSI 0,5ML/DOSE BTX5 PF.SYR. ONE DOS
TEPADINA 15MG/VIAL BTX1VIAL
TEPADINA 100MG/VIAL BTX1VIAL
VELAGLUCERASE 400U/10MG BTX1VIAL
JAVLOR 25MG/ML BTX1VIALX10ML
JAVLOR 25MG/ML BTX1VIALX2ML
VINBLASTINE SULPHATE 1MG/ML BTX5VIALS X10ML
VACCIN TETANIQUE PASTEUR BTX1PF.SYR. (1DOSE)
TOBRAMYCIN ACTAVIS 80MG/2ML BTX5VIALSX2ML
DEPAKIN CHRONO 300MG/TAB BTX30
WARFARIN 5MG/TAB BTX28
OXYMETHOLONE 50MG/TAB BTX100
CORTINEFF 100 ΒΤΧ20
MENCEVAX ACWY (50+50+50+50)μg/0,5ml btX50vials+btx50vial
VINBLASTINA TEVA 1mg/ml BTX1VIALX10ML
MIFEGYNE 200MG BTX3
ACTILYSE CATHFLO 2MG/VIAL+2,2ML/AMP BTX5VIALS+5AMPS
ZOLINZA 100MG BTX120
VASOSAN P 4G/SACHET BTX50SACHETS
CECENU 40MG BTX20
CAPTIMER 250MG BTX100

DOPEGYT 250MG/TAB BTX50
QUESTRAN 4G/SACHET BTX12
CYCLOSERINE 250MG/CAP BTX40
DEFIBROTIDE 200MG/ML BTX10AMPSX2,5ML
FOLOTYN 20MG/ML BTX1VIALX1ML
FOLOTYN 20MG/ML BTX1VIALX2ML

Barcode
ATC
2800000902018
N07CA01
2800000903022
N07CA01
2800000904012
N07CA01
2800002801029
N02BA51
2800004701013
N04AA02
2800004702010
N04AA02
2800004704014
N04AA02
2800004801010
R03DA05
2800007902011
R05CB02
2800007906033
R05CB02
2800008302018
D07BC01
2800008401018
A03BB01
2800008401056
A03BB01
2800008403012
A03BB01
2800008404019
A03BB01
2800008405016
A03BB01
2800010604018
B01AB01
2800011501026
L01AA01
2800011504027
L01AA01
2800011505017
L01AA01
2800016202010
H02AB01
2800019102010
A10BB01
2800021701010
V03AC01
2800023304011
A11JA
2800024101015
A11DB
2800024102012
A11DB
2800027305014
J01XE01
2800028901017
C04AE01
2800030702015
S01EB01
2800030703012
S01EB01
2800033302014
S01GX01
2800037001012
S01BA01
2800038101018
B05BC01
2800039801016
M03BC51
2800040201034
M03BC01
2800040202024
M03BC01
2800042601016
A03FA01
2800042602013
A03FA01
2800042603010
A03FA01
2800042604024
A03FA01
2800042607018
A03FA01
2800043501018
S01FB01
2800043504019
S01FB01
2800046901013
S01EB01
2800046902010
S01EB01
2800047602025
N01AF03
2800055301019
R01AA07
2800055311018
R01AA07
2800055313012
R01AA07

Εταιρία
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
LAVIPHARM AE
DESMA GMBH, GERMANY
DESMA GMBH, GERMANY
DESMA GMBH, GERMANY
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A., PORTUGAL
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
SANOFI-AVENTIS AEBE
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
FRESENIUS KABI HELLAS AE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
HOSPIRA UK LIMITED, U.K.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

2800055314019
R01AA07 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2800055315016
R01AA07 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2800057001016
N01BB02 CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2800057004017
N01BB02 CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2800057007018
N01BB02,R02AD02
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2800061501014
S01AA20 ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
2800063501012
N07CA02 JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
2800063502019
N07CA02 JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
2800063503016
N07CA02 JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
2800063901010
B02AA02 Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
2800063903014
B02AA02 Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
2800066504010
A11DB
ALAPIS ABEE
2800084103011
B03AB
NYCOMED HELLAS S.A.
2800084104018
B03AB
NYCOMED HELLAS S.A.
2800084107019
B03AB
NYCOMED HELLAS S.A.
2800084108016
B03AB
NYCOMED HELLAS S.A.
2800085001019
S01CA01 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2800085602018
R02AA03 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
2800085603046
R02AA03 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
2800085604067
R02AA03 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
2800085605064
R02AA03 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
2800085801015
N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
2800085802012
N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
2800085803019
N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
2800085804016
N05BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
2800086401023
M02AC
PHARMASELECT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH, AUST
2800093702014
B03AA07 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2800105801018
A06AA02 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
2800106703014
J01CE02 SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA
2800106704028
J01CE02 SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA
2800107805014
J01GB06 ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
2800107806028
J01GB06 ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
2800116503017
D06AX04 ALAPIS ABEE
2800118701015
N07CA01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2800121501015
S01XA
VIANEX A.E.
2800123102012
J01CF01 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
2800124102011
A14AB01 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2800126102019
A11HA03 GAP A.E.
2800126701014
N01AH01 JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
2800126702011
N01AH01 JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
2800129704012
C07AA05 CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2800129706023
C07AA05 CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2800130303037
D07CB01 PROTASIS PHARMACEUTICALS LIMITED, CYPRUS
2800132102010
H02AB02 DIAPIT Δ.Π.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
2800136002026
J01CA01 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
2800136004013
J01CA01 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
2800136005010
J01CA01 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
2800136007021
J01CA01 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
2800149101013
M01AE01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2800149102010
M01AE01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

2800149103017
M01AE01
2800152101017
S01BA01
2800153103010
S01GX01
2800155101045
B05BA02
2800155101052
B05BA02
2800155101069
B05BA02
2800156601018
N06AA12
2800157402010
N01BB52
2800157502017
M04AA01
2800163901019
C01BD01
2800163902016
C01BD01
2800167101019
N06CA01
2800167102016
N06CA01
2800167103013
N06CA01
2800167104010
N06CA01
2800172001014
A06AB08
2800179401022
D08AG02
2800179401015
D08AG02
2800179402029
D08AG02
2800179402012
D08AG02
2800179403019
A01AB11
2800179405013
G01AX11
2800179406027
D08AG02
2800179406010
D08AG02
2800179407017
D08AG02
2800179408014
D11AC06
2800179410017
D08AG02
2800180101010
A12AA20
2800182501016
A12BA05
2800190902010
V03AF03
2800190919025
V03AF03
2800190919032
V03AF03
2800190919018
V03AF03
2800194302021
A11DB
2800195201019
N05AD01
2800195202016
N05AD01
2800195203013
N05AD01
2800195204010
N05AD01
2800195205017
N05AD01
2800195206014
N05AD01
2800195207011
N05AD01
2800195208018
N05AD01
2800195215016
N05AD01
2800195217010
N05AD01
2800198601021
C05B
2800209501012
N06AA04
2800209502019
N06AA04
2800209503016
N06AA04
2800209504013
N06AA04
2800213202028
J01FA01

ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
MENARINI HELLAS A.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
AMDIPHARM LIMITED, IRELAND

2800213205012
J01FA01
2800213207016
J01FA01
2800216205026
J01GB03
2800216208010
S01AA11
2800216401015
C05CA
2800216407048
C05CA
2800219102025
C02AC01
2800219102018
C02AC01
2800219104012
C02AC01
2800220001010
V08AA01
2800221002016
R03DA02
2800221003013
R03DA02
2800221006014
R03DA02
2800227901016
B05XC
2800228301013
D04AA13
2800228302010
R06AB03
2800228304014
R06AB03
2800228306025
R06AB03
2800228308029
D04AA13
2800228310039
R06AB03
2800230501012
B02BA01
2800231601025
D06AX01
2800231602015
J01XC01
2800231603029
D06AX01
2800231605016
J01XC01
2800231606020
J01XC01
2800231608017
S01AA13
2800231609014
D09AA02
2800231611017
S01AA13
2800232801011
N02BE01
2800232802025
N02BE01
2800232804012
N02BE01
2800232805019
N02BE01
2800232806030
N02BE01
2800232808027
N02BE01
2800232810051
N02BE01
2800234101027
J01AA02
2800234104011
J01AA02
2800235204017
N05AB06
2800235205014
N05AB06
2800235206011
N05AB06
2800235207018
N05AB06
2800235303017
N07AA01
2800235404011
J01FF01
2800235406015
D10AF01
2800235407012
D10AF01
2800235408019
G01AA10
2800235409016
J01FF01
2800235410012
D10AF01
2800238301010
H02AB06

AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
FRESENIUS KABI HELLAS AE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ROCHE HELLAS A.E
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

2800239401016
A11GA01
2800239403010
A11GA01
2800244401025
D03AX
2800244401018
D03AX
2800244403012
D03AX
2800256102019
J07AM51
2800263502017
N05AA01
2800265101010
R01AB01
2800265401011
N05AL01
2800265402018
N05AL01
2800265403015
N05AL01
2800265404012
N05AL01
2800267301012
N03AB02
2800267302019
N03AB02
2800267303016
N03AB02
2800267602010
J01EE01
2800273205014
A01AD02
2800273207025
A01AD02
2800276102013
A03BB
2800280304014
J01EE01
2800280306018
J01EE01
2800280307022
J01EE01
2800280601014
N03AB52
2800280602011
N03AB52
2800281601013
N02CA01
2800283001019
D06AA03
2800283002016
D06AA03
2800284301019
C01DA08
2800284303013
C01DA08
2800287601017
N05AG02
2800296902013
N02BE01
2800296903010
N02BE01
2800296904017
N02BE01
2800301503020
D07AC04
2800301505017
D07AC04
2800302402018
L01BA01
2800302404012
L01BA01
2800303101019
B01AA07
2800304101018
A06AD11
2800304401019
N03AF01
2800304403013
N03AF01
2800304404010
N03AF01
2800304405017
N03AF01
2800304701010
C02LA01
2800310401010
C03BA04
2800316201027
A02AC10
2800319903010
R06AA02
2800319907018
R06AA02
2800324801011
A12BA30
2800329301011
A11DB

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
VIANEX A.E.
SANOFI-AVENTIS AEBE
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
OLVOS SCIENCE AE
OLVOS SCIENCE AE
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
MERCK A.E.

2800329302018
A11DB
MERCK A.E.
2800332501019
R03CC02 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2800332505017
R03AC02 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2800332514019
R03AC02 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2800332516020
R03AC02 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2800332517027
R03AC02 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2800335501016
A06AA01 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2800346101014
C07AA03 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2800346103018
C07AA03 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2800346301018
D07AC01 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2800346301025
D07AC01 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2800346302015
D07AC01 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2800346302022
D07AC01 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2800362502017
G02AB03 GAP A.E.
2800362503014
G02AB03 GAP A.E.
2800362803015
C03CA01 SANOFI-AVENTIS AEBE
2800362805019
C03CA01 SANOFI-AVENTIS AEBE
2800363903011
D08AC02 CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2800363904025
D08AC02 CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2800363906029
D08AC02 CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2800365302010
N05BB01 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
2800365304021
N05BB01 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
2800369201029
J01FA02 SANOFI-AVENTIS AEBE
2800377202018
H02AB09 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800377202025
H02AB09 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800377203022
H02AB09 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800382601028
M01AG01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800382602018
M01AG01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800382603015
M01AG01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800383102029
J01BA01 ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800387101028
C05BA01 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2800387101011
C05BA01 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2800393901018
R01BA51 VIANEX A.E.
2800395601015
H03AA01 NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ
2800395602012
H03AA01 NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ
2800414801013
A02AD01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800414802010
A02AD01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800416703018
N02BA01 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2800416704015
B01AC06 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2800416706019
B01AC06 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2800416708037
B01AC06 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2800416902015
N05BB01 UCB A.E.
2800416903012
N05BB01 UCB A.E.
2800416904019
N05BB01 UCB A.E.
2800416905016
N05BB01 UCB A.E.
2800423203013
N02AC04 STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. STARGEN LTD)
2800426403021
A02AD01 SANOFI-AVENTIS AEBE
2800428601012
R02AB
OLVOS SCIENCE AE
2800434003015
C01CA01 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
2800434202012
C01DA02 LAVIPHARM HELLAS AE

2800434203019
C01DA02
2800434204016
C01DA02
2800436902026
B01AC07
2800438402012
A11HA02
2800441001011
P01BA02
2800445701016
N04AB02
2800447701014
S01GA51
2800448405010
R03AC03
2800449503012
A10BA02
2800449504026
A10BA02
2800451201012
A11CB
2800452201011
C02AB01
2800452202018
C02AB01
2800455107013
C01DA02
2800455108010
C01DA02
2800455109031
C01DA02
2800459903017
G03BA03
2800461801035
A02AF02
2800461801011
A02AF02
2800461802018
A02AF
2800471201016
N05AA02
2800475101015
R06AB04
2800480101017
A11JC
2800486201018
G02AB01
2800495301013
H02AB06
2800495302010
H02AB06
2800498301010
A13A
2800501002019
J04AC01
2800501904016
C08DA01
2800501906010
C08DA01
2800501907017
C08DA01
2800501908014
C08DA01
2800501909011
C08DA01
2800510601012
N05AD05
2800514502018
G03GA01
2800514503022
G03GA01
2800514503015
G03GA01
2800517601015
N05BA02
2800524905014
V03AF03
2800531301014
D08AJ02
2800531302011
D08AJ02
2800531303025
D08AJ02
2800538101013
C01DA02
2800538501011
N06AA09
2800538502018
N06AA09
2800538503015
N06AA09
2800538504012
N06AA09
2800545701022
L01DC01
2800553701014
R05CB01
2800558101017
B03AD03

LAVIPHARM HELLAS AE
LAVIPHARM HELLAS AE
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ALAPIS ABEE
SANOFI-AVENTIS AEBE
ALAPIS ABEE
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ASTRAZENECA A.E.
ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν. Α.Ε.
ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν. Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
LAVIPHARM HELLAS AE
LAVIPHARM HELLAS AE
LAVIPHARM HELLAS AE
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
WYETH ΕΛΛΑΣ ΑEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
OLVOS SCIENCE AE
ΙΦΕΤ ΑΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
GAP A.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
GAP A.E.
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
VIANEX A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
TEOFARMA SRL, ITALY

2800580802012
N02CA52
2800585601016
M04AA01
2800586702019
H02AB04
2800586703016
H02AB04
2800589203018
J01CR01
2800589204015
J01CR01
2800591501010
B03AA07
2800599804014
G01AF05
2800599805011
G01AF05
2800599806018
D01AC03
2800599810015
D01AC03
2800600901015
M03AB01
2800600901022
M03AB01
2800615802024
J01CF02
2800625402023
M03BX05
2800625403013
M03BX05
2800625405017
M02AX10
2800626001010
A02AA04
2800636202018
D07CB04
2800637401014
R01AA03
2800637701015
M01AB01
2800637702012
M01AB01
2800644301017
A02AB04
2800650101014
S02CA07
2800650503016
D04AA10
2800651502018
G03DC02
2800656101018
H03BB01
2800662101019
A06AX01
2800662102016
A06AX01
2800662103013
A06AX01
2800662105017
A06AG04
2800662106014
A06AG04
2800680001018
C05AX03
2800680002015
C05AX03
2800681704017
J01XD01
2800689101016
N03AA02
2800690301016
B03BB01
2800695304012
J04AB02
2800697701017
A07FA02
2800703701017
A01AD05
2800724902011
S01FA01
2800726801015
C01AA05
2800730001036
G03DB01
2800730001012
G03DB01
2800734901028
N04BD01
2800735601026
H02AB04
2800735601019
H02AB04
2800735602023
H02AB04
2800735602016
H02AB04
2800735603013
H02AB04

AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
GLAXOSMITHKLINE AEBE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIANEX A.E.
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
SANOFI-AVENTIS AEBE
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ
Ε.Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ε.Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ε.Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ε.Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ε.Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
FRESENIUS KABI HELLAS AE
SANOFI-AVENTIS AEBE
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
SANOFI-AVENTIS AEBE
ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν. Α.Ε.
NORGINE B.V., THE NETHERLANDS
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
SANOFI-AVENTIS AEBE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2800735604010
H02AB04
2800752401012
B01AA03
2800756102014
R03CB03
2800761301013
J01XD01
2800761304014
P01AB01
2800761305011
G01AF01
2800769201018
S01BA04
2800772103019
A03AA04
2800772104016
A03AA04
2800782502031
A09AA02
2800782503038
A09AA02
2800789402013
M01AB01
2800798201010
N05AN01
2800799701014
M01AX22
2800799703018
M01AX02
2800806201025
B06AA
2800811503039
J01XD01
2800811503046
J01XD01
2800811503022
J01XD01
2800813501019
G02AB01
2800813502023
G02AB01
2800819005016
S01BA01
2800819801014
L01BC01
2800819802011
L01BC01
2800822601014
S01AA19
2800824901013
L01XX08
2800833604011
S02CA05
2800855401018
J01AA08
2800855402022
J01AA08
2800856301010
D07CC01
2800856401017
D07AC01
2800856402014
D07AC01
2800856403011
D07AC01
2800861401019
J07BB02
2800861402016
J07BB02
2800867401037
N06AB03
2800874604018
D07AC08
2800875402026
L01DC03
2800881301016
C03EA01
2800890101010
S01BA07
2800901501037
A06AB02
2800901501013
A06AB02
2800901502010
A06AB02
2800901502065
A06AB02
2800909801023
A02BC01
2800916901013
A06AB06
2800919303012
D01AC02
2800919304026
G01AF04
2800919305016
D01AC02
2800919306013
D01AC02

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
GAP A.E.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
VIANEX A.E.
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
HOSPIRA UK LIMITED, U.K.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
TEOFARMA SRL, ITALY
TEOFARMA SRL, ITALY
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
BROS Ε.Π.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
RAFARM A.E.B.E.
LAVIPHARM AE
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE

2800919307010
D01AC02 JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
2800919308017
A01AB09,A07AC01
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
2800929804011
N05AA01 DEMO ABEE
2800933602023
J01CA04 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2800933603020
J01CA04 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2800933605031
J01CA04 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2800933607011
J01CA04 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2800933610035
J01CA04 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2800935601062
B05XA03 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2800935601048
B05XA03 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2800935601031
B05XA03 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2800935601017
B05XA03 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2800935601024
B05XA03 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2800936201049
B05BA03 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2800936201032
B05BA03 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2800936201018
B05BA03 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2800936201025
B05BA03 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2800936202022
B05BA03 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2800936410038
V07AB
FRESENIUS KABI HELLAS AE
2800937801019
L01DB01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800937803013
L01DB01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800937804010
L01DB01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800937806014
L01DB01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800943801041
B05AA01 CSL BEHRING ΜΕΠΕ
2800943801010
B05AA01 CSL BEHRING ΜΕΠΕ
2800952602011
J01FA06 BROS Ε.Π.Ε.
2800952901015
N05BA06 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800952902012
N05BA06 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2800961403029
D01AC08 RAFARM A.E.B.E.
2800962001019
D07CC01 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2800962001026
D07CC01 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2800962301010
S01GA51 RAFARM A.E.B.E.
2800972102010
N06AX05 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2800972103017
N06AX05 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2800975301014
J06BB02 CSL BEHRING ΜΕΠΕ
2800981302012
C04AX21 ALAPIS ABEE
2800982002010
C05BX01 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
2800987301019
G03FB01 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2800991702017
R01AX10,R02AB03
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
2800995202018
C07AA02 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2800998801072
M02AC
PHARMASWISS HELLAS A.E.
2801000001015
N05AH02 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801000002012
N05AH02 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801002501018
S01GA52 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801012401018
N06AA21 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
2801012402015
N06AA21 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
2801012403012
N06AA21 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
2801013301027
A11JA
GAP A.E.
2801018801010
N05BA06 NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ
2801018802017
N05BA06 NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ

2801035102015
N02BA01
2801035104019
N02BA01
2801035105016
N02BA01
2801035106013
B01AC06
2801035107010
B01AC06
2801035603017
J01DB04
2801035701010
R06AA52
2801037902019
N04BC08
2801043105015
C04AE04
2801054403018
B03BA03
2801058401010
S01CA07
2801061801012
A06AB05
2801064404012
N05BA05
2801064405019
N05BA05
2801064406016
N05BA05
2801064407013
N05BA05
2801070101011
N03AE01
2801070102018
N03AE01
2801074302018
A02BX05
2801076801014
B05BB01
2801098201014
N06AB03
2801098202028
N06AB03
2801098203025
N06AB03
2801098204015
N06AB03
2801098805021
A03AA05
2801122001016
G01AF02
2801122002013
G01AF02
2801122002020
G01AF02
2801122004017
D01AC01
2801122005014
G01AF02
2801122006011
D01AC01
2801127601013
D08AX
2801127601020
D08AX
2801127901014
H03AA01
2801127902011
H03AA01
2801127904015
H03AA01
2801140602011
N03AG01
2801140603018
N03AG01
2801140604015
N03AG01
2801140605012
N03AG01
2801145001017
D02AB
2801156801019
N05AG03
2801162203012
N04BA02
2801162205016
N04BA02
2801162802017
C01EB15
2801162803014
C01EB15
2801162804028
C01EB15
2801163701012
N04BC01
2801163702019
G02CB01
2801165701010
C08CA05

SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
VIANEX A.E.
GALENICA ΑΕ
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
ALAPIS ABEE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
GALENICA ΑΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

2801165702017
C08CA05 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801165703014
C08CA05 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801165704011
C08CA05 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801165706015
C08CA05 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801165707012
C08CA05 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801165713013
C08CA05 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801170202014
N04BA02 VIANEX A.E.
2801181102013
D10AD01 PIERRE FABRE HELLAS AE
2801185701014
S01ED01 VIANEX A.E.
2801185702011
S01ED01 VIANEX A.E.
2801186901017
D07AD01 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2801186902014
D07AD01 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2801186903011
D07AD01 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2801188403014
N06BX03 UCB A.E.
2801188405018
N06BX03 UCB A.E.
2801188406015
N06BX03 UCB A.E.
2801188407012
N06BX03 UCB A.E.
2801188409023
N06BX03 UCB A.E.
2801188702025
R05CB03 SANOFI-AVENTIS AEBE
2801188703022
R05CB03 SANOFI-AVENTIS AEBE
2801188705019
R05CB03 SANOFI-AVENTIS AEBE
2801188706023
R05CB03 SANOFI-AVENTIS AEBE
2801190001055
D02AC
NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ
2801193501019
M01AE02 ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2801193502016
M01AE02 ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2801193503013
M01AE02 ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2801193503020
M01AE02 ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2801193504027
M01AE02 ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2801193506014
M01AE02 ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2801193507011
M01AE02 ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2801194402018
C04AD03 SANOFI-AVENTIS AEBE
2801203302018
J01GB06 VIANEX A.E.
2801203303015
J01GB06 VIANEX A.E.
2801203801016
N04BB01 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801208201019
N05CM09 SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε
2801209801010
G02CA01 GALENICA ΑΕ
2801209802024
G02CA01 GALENICA ΑΕ
2801210401018
D08AD
NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ
2801217602012
C03CA02 LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
2801218401010
B03AA07 PIERRE FABRE FARMAKA AE
2801228801015
M01AB05 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801228802012
M01AB05 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801228803019
M01AB05 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801228804016
M01AB05 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801228805013
M01AB05 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801228807055
M02AA15 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801228808014
M01AB05 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801228809011
M01AB05 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801233605011
R05DB13 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801246701014
A06AX01 NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ

2801246702011
A06AX01
2801246703018
A06AX01
2801255102017
A07DA03
2801255201017
P02CA01
2801255202014
P02CA01
2801255801019
C05CA53
2801258901013
N05BA08
2801258902010
N05BA08
2801258903017
N05BA08
2801259001019
A10BB09
2801259002054
A10BB09
2801261602013
A07AX03
2801261603010
A07AX03
2801264703038
N05CD03
2801265101017
A07EC01
2801265401018
C03DA01
2801265402015
C03DA01
2801266207015
S01BC03
2801267602017
C03BA11
2801274702021
J05AX05
2801279201017
D07AC01
2801279301014
D07CC01
2801279301021
D07CC01
2801279302011
D07CC01
2801279302028
D07CC01
2801280401017
N05AL03
2801288702017
C07AB02
2801294901015
A01AD11
2801305902017
A11DA02
2801307801011
D01AC52
2801313001016
D06AX04
2801317701011
V03AB01
2801318702017
J01EE03
2801320503015
L02BA01
2801320504012
L02BA01
2801320701084
J07BB02
2801328201012
H01BA02
2801343201028
A06AG01
2801343201011
A06AG01
2801344401014
C01BA01
2801352302013
C07CA02
2801357901020
J01DB05
2801357902027
J01DB05
2801357905011
J01DB05
2801369201019
N05BA09
2801369202016
N05BA09
2801401901013
A02BA01
2801401902010
A02BA01
2801401904014
A02BA01
2801426203017
D08AG02

NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ
NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
ROCHE HELLAS A.E
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS A.E.
LAVIPHARM AE
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
NYCOMED HELLAS S.A.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL, SIENA, ITAL
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ALAPIS ABEE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

2801426204021
D08AG02
2801437001015
D07XC01
2801437001022
D07XC01
2801437002012
D07XC01
2801451801011
C05AX03
2801459201011
V03AB14
2801459202018
V03AB14
2801461403014
C07AB03
2801461404028
C07AB03
2801461405018
C07AB03
2801461406015
C07AB03
2801462901014
A01AB12
2801462901021
A01AB12
2801462902011
A01AB12
2801464906017
C04AE02
2801477601022
H02AB01
2801488001026
D08AE04
2801488001019
D08AE04
2801498301031
R03BB01
2801498301017
R03BB01
2801498302014
R03BB01
2801498303011
R03BB01
2801498304018
R01AX03
2801506502023
N05CD05
2801521701012
M02AA06
2801521702019
M02AA06
2801521704020
M01AG
2801521706017
M02AA06
2801524302032
J01CA08
2801525601028
S01XA20
2801525601035
S01XA20
2801525601011
S01XA20
2801539901015
R06AX17
2801539903019
R06AX17
2801539905013
S01GX08
2801539906027
S01GX08
2801545101010
J01DC01
2801545102017
J01DC01
2801545401035
D08AG02
2801545402018
D08AG02
2801546401010
B05BA10
2801546402017
B05BA10
2801550402010
S03CA06
2801550801011
N05BA11
2801550802018
N05BA11
2801551701013
A10BB01
2801551703017
A10BB01
2801552601015
S01CA01
2801561301012
A11CC03
2801561302019
A11CC03

DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
OLVOS SCIENCE AE
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A., PORTUGAL
DEFIANTE FARMACEUTICA S.A., PORTUGAL
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
DEMO ABEE
DEMO ABEE
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
GAP A.E.
GAP A.E.
RAFARM A.E.B.E.
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD

2801561303016
A11CC03
2801561304013
A11CC03
2801561306017
A11CC03
2801561307014
A11CC03
2801561903018
S01GX01
2801562201021
A12CC08
2801567002012
N05BA06
2801567601017
N07CA03
2801573701015
J01GB06
2801575901017
C04AX20
2801575902014
C04AX20
2801575903028
C04AX20
2801575904018
C04AX20
2801575905015
C04AX20
2801587202010
M01AC01
2801587203017
M01AC01
2801590803013
D05BA02
2801601501013
N05AN01
2801601901011
N01AX07
2801605901017
J01GB06
2801609501015
A03FA03
2801609503019
A03FA03
2801628201019
M01AB05
2801628202016
M01AB05
2801628203013
M01AB05
2801628204010
M01AB05
2801628206014
M02AA15
2801628401020
G03BA03
2801631201013
L01XX11
2801634001016
L01AA06
2801634003010
L01AA06
2801634004017
L01AA06
2801640102011
M01AB05
2801640301025
B05BA10
2801640303012
B05BA10
2801640305016
B05BA01
2801656502010
B01AC05
2801660001011
A07EA02
2801662001026
A11CC04
2801662002023
A11CC04
2801662201013
L01AX04
2801664901010
D01AC20
2801664901027
D01AC20
2801666301016
D01AC05
2801666305014
G01AF07
2801666306011
G01AF07
2801669401010
N05AL01
2801669402024
N05AL01
2801669601014
J01DC02
2801669602011
J01DC02

LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
RAFARM A.E.B.E.
GALENICA ΑΕ
HELP ΑΒΕΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
GAP A.E.
AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
RAFARM A.E.B.E.
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BROS Ε.Π.Ε.
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
ALAPIS ABEE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
SANOFI-AVENTIS AEBE
INTENDIS GMBH, GERMANY
INTENDIS GMBH, GERMANY
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
COUP ABEE
COUP ABEE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE

2801669603018
J01DC02
2801703101029
N05BA06
2801703102026
N05BA06
2801713202013
J01DC04
2801713203010
J01DC04
2801713204017
J01DC04
2801713207018
J01DC04
2801713208015
J01DC04
2801713502014
C01BB02
2801715801030
C09AA01
2801715802037
C09AA01
2801722506010
M01AB05
2801723101016
C01BC03
2801723102013
C01BC03
2801723502011
C01CA07
2801726701015
D01AC20
2801728501019
J04AM02
2801735901017
D11AC30
2801736501018
S01AD02
2801738501016
C07CA03
2801750701012
J04AK01
2801757301031
B05BB01
2801757301017
B05BB01
2801757501011
G03HA01
2801757502025
G03HA01
2801757503015
G03HA01
2801759501026
N05CD03
2801759701013
J01DD01
2801759703017
J01DD01
2801759904025
J01CR02
2801759908016
J01CR02
2801759909013
J01CR02
2801759911023
J01CR02
2801759912013
J01CR02
2801760701019
L01BA01
2801760701026
L01BA01
2801760702016
L01BA01
2801760703013
L01BA01
2801760704010
L01BA01
2801760705017
L01BA01
2801760706014
L01BA01
2801763302015
R05CB02
2801764301017
M03BA52
2801771703019
L02AB01
2801773301015
S01AA25
2801774906011
M02AA15
2801778501021
L01CB01
2801778502028
L01CB01
2801778903023
J01GB07
2801778903016
J01GB07

GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
DEMO ABEE
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
SANOFI-AVENTIS AEBE
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
GENEPHARM AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
COUP ABEE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
RAFARM A.E.B.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

2801778904020
J01GB07
2801778905010
J01GB07
2801778905027
J01GB07
2801778907014
J01GB07
2801778909018
J01GB07
2801778909025
J01GB07
2801782301020
H03AA02
2801782501024
H03AA01
2801782502021
H03AA01
2801782503028
H03AA01
2801782504025
H03AA01
2801782505022
H03AA01
2801782506029
H03AA01
2801782507026
H03AA01
2801782509013
H03AA01
2801782510019
H03AA01
2801782511016
H03AA01
2801782512013
H03AA01
2801782513010
H03AA01
2801782514017
H03AA01
2801784301011
A05AA02
2801788101013
C08CA05
2801788102010
C08CA05
2801788502018
J01XA01
2801791101017
C08DB01
2801791103011
C08DB01
2801791104032
C08DB01
2801791105039
C08DB01
2801791106012
C08DB01
2801791107019
C08DB01
2801796301016
D07AB01
2801796302013
D07AB01
2801798301014
C07AB03
2801803301015
A02BC01
2801803301022
A02BC01
2801813701010
A02BA02
2801821902010
J01DC11
2801824901010
B03AD03
2801827502016
J01DC02
2801828901016
N05CD03
2801832702012
H01CB01
2801836302010
N06BX03
2801836303017
N06BX03
2801836304014
N06BX03
2801836306018
N06BX03
2801836307015
N06BX03
2801836308012
N06BX03
2801836309019
N06BX03
2801838503019
V03AF01
2801838702016
M01AB11

MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
GALENICA ΑΕ
GAP A.E.
GAP A.E.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GAP A.E.
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
HELP ΑΒΕΕ
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
DEMO ABEE
VIANEX A.E.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE

ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ

ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ

2801838703020
M01AB11
2801838901013
S01BA07
2801839901012
G02AD02
2801848303012
A02BA02
2801848304019
A02BA02
2801849301017
A06AG01
2801850901015
J02AB02
2801850902012
D01AC08
2801850903026
D01AC08
2801850904047
D01AC08
2801852701019
S01AA12
2801852702016
S01AA12
2801852703013
S01AA12
2801854102012
N02BE01
2801854103019
N02BE01
2801854104016
N02BE01
2801854105013
N02BE01
2801854107024
N02BE01
2801854111014
N02BE01
2801854115012
N02BE01
2801854117016
N02BE01
2801854302016
G04CX01
2801854901011
H03BB02
2801854902018
H03BB02
2801854903015
H03BB02
2801857701014
R03CC13
2801861103019
J06BA02
2801862101021
A02BX02
2801862102011
A02BX02
2801862103018
A02BX02
2801862104015
A02BX02
2801863701022
A02X
2801864301016
N05BA12
2801864302013
N05BA12
2801864303010
N05BA12
2801864308015
N05BA12
2801864502017
A02BA02
2801864503014
A02BA02
2801864504011
A02BA02
2801864506046
A02BA02
2801865101011
C01DA14
2801867701011
A02AD02
2801867702018
A02AD02
2801869701026
C07AB05
2801869701019
C07AB05
2801870101013
C01EA01
2801870501011
V04CM01
2801870705013
R03DA04
2801870706010
R03DA04
2801871701021
J01XB01

MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
GAP A.E.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
CSL BEHRING ΜΕΠΕ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
RIEMSER ARZNEIMITTEL AG, GERMANY
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
LAVIPHARM HELLAS AE
LAVIPHARM HELLAS AE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ

2801871703018
J01XB01
2801873301014
D11AF
2801876505013
J01DD04
2801876506010
J01DD04
2801876507017
J01DD04
2801877902019
R05CB06
2801877903016
R05CB06
2801877904013
R05CB06
2801878001018
D08AC52
2801878201012
G04CX02
2801880101010
C01DA02
2801880102017
C01DA02
2801880201017
J05AB01
2801880202014
S01AD03
2801880203028
D06BB03
2801880203035
D06BB03
2801880203011
D06BB03
2801880204018
J05AB01
2801880206043
J05AB01
2801880209013
J05AB01
2801882101018
N05CD08
2801882103012
N05CD08
2801883601012
A12CC05
2801883602026
A12CC05
2801883603016
A12CC05
2801883704010
R03DA04
2801883706021
R03DA04
2801883707028
R03DA04
2801883708025
R03DA04
2801883709022
R03DA04
2801883710028
R03DA04
2801883901020
R05CB01
2801883902027
R05CB01
2801883903024
V03AB23
2801883905011
R05CB01
2801883906025
R05CB01
2801884202010
J01DD02
2801884203017
J01DD02
2801884301010
N02AC04
2801885601010
M01AC02
2801886101014
C07CB03
2801886102011
C07CB03
2801891506019
N02BE01
2801891507016
N02BE01
2801891508020
N02BE01
2801891509027
N02BE01
2801891510016
N02BE01
2801891703012
D01AC10
2801892201029
B05XA01
2801893201035
C03EA01

ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OLVOS SCIENCE AE
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
PIERRE FABRE HELLAS AE
PIERRE FABRE FARMAKA AE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
DEMO ABEE
GAP A.E.

ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ

2801893402043
V08AB02
2801893402050
V08AB02
2801893403040
V08AB02
2801893403057
V08AB02
2801893803017
A10AB01
2801893804014
A10AC01
2801893808012
A10AD01
2801893825019
A10AB01
2801893827013
A10AC01
2801893831010
A10AD01
2801895502017
C10AB04
2801895503014
C10AB04
2801895801011
L01DB03
2801895802018
L01DB03
2801895805019
L01DB03
2801895807013
L01DB03
2801895905016
C01DA02
2801895906013
C01DA02
2801895907010
C01DA02
2801895908017
C01DA02
2801896401012
D10BA01
2801896402019
D10BA01
2801896901017
J01MA06
2801897501018
D10AF02
2801897502015
D10AF02
2801897602029
N05BE01
2801897705010
R03BA02
2801897711011
R03BA02
2801897712018
R03BA02
2801897715019
R01AD05
2801897904031
B05BA03
2801897905052
B05BA03
2801897905069
B05BA03
2801897905090
B05BA03
2801897905120
B05BA03
2801897905106
B05BA03
2801897905113
B05BA03
2801897906059
B05BA03
2801897908053
B05BA03
2801898004051
V07AB
2801898004037
V07AB
2801898005027
V07AB
2801898005041
V07AB
2801898302010
A03BA01
2801898402017
N01BA02
2801898404011
N01BA02
2801898601038
B05XA02
2801898702049
B05XA03
2801898704081
V07AB
2801898704074
V07AB

GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε.
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
VIANEX A.E.
OLVOS SCIENCE AE
OLVOS SCIENCE AE
VIANEX A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE

Δ.Τ.
Δ.Τ.
Δ.Τ.
Δ.Τ.

MSD
MSD
MSD
MSD

Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Α.Φ.Β.Ε.Ε.

2801898705071
B05XA03
2801898705088
B05XA03
2801898705118
B05XA03
2801898705125
B05XA03
2801898705132
B05XA03
2801898705149
B05XA03
2801898801032
R03DA05
2801898901015
C01CA24
2801899001011
M01CB03
2801899601143
B05XA03
2801899601150
B05XA03
2801899601129
B05XA03
2801899601136
B05XA03
2801899601112
B05XA03
2801899601020
B05XA03
2801899601013
B05XA03
2801899601037
B05XA03
2801899602027
B05XA03
2801899701034
B05BB02
2801899701010
B05BB02
2801899701027
B05BB02
2801899702031
B05BB02
2801899702017
B05BB02
2801899703014
B05BB02
2801899801024
B05XA01
2801899904022
B05BA03
2801899907016
B05BA03
2801899907030
B05BA03
2801899907023
B05BA03
2801899907085
B05BA03
2801899908013
B05BA03
2801899908037
B05BA03
2801899908020
B05BA03
2801899909010
B05BA03
2801899909027
B05BA03
2801899910023
B05BA03
2801900001023
B05BB01
2801900001047
B05BB01
2801900113115
V07AB
2801900113030
V07AB
2801900113016
V07AB
2801900301017
L04AD01
2801900404022
M03AC04
2801900704016
L01XA01
2801900706010
L01XA01
2801900901019
S01ED04
2801901801035
A02BA02
2801901802018
A02BA02
2801902101011
A02AF02
2801902102018
A02AF02

DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
VIANEX A.E.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE

2801902501019
S01XA20 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
2801902901017
C09AA02 VIANEX A.E.
2801902902014
C09AA02 VIANEX A.E.
2801903801019
A16AA01 VIANEX A.E.
2801903802016
A16AA01 VIANEX A.E.
2801903803013
A16AA01 VIANEX A.E.
2801903804010
A16AA01 VIANEX A.E.
2801903903010
J01DF01 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
2801904002026
L02BA01 GENEPHARM AE
2801904801018
J01DH51 VIANEX A.E.
2801905005019
D11AX01 BIOSPRAY ABEE
2801906704010
V07AB
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
2801906704034
V07AB
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
2801906801030
V07AB
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
2801906801016
V07AB
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
2801906901013
G02CB02 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801907405015
P03AC03 LAVIPHARM AE
2801907406012
P03AC03 LAVIPHARM AE
2801908702014
C08DB01 BIOMEDICA-CHEMICA AE
2801910001013
M01CC01 ΙΦΕΤ ΑΕ
2801910501018
S01HA03 ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
2801910601022
J01GA01 ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
2801910601015
J01GA01 ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
2801910702019
J01CE01 ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
2801910801057
H01BB02 GAP A.E.
2801911001111
B05BB01 ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
2801911001012
B05BB01 ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
2801911001029
B05BB01 ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
2801911301013
B05XA02 ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
2801911701011
B05BC01 ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
2801911701042
B05BC01 ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
2801911801018
L01DB07 MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
2801913001027
S01EC01 ΙΦΕΤ ΑΕ
2801913101017
H02AB09 ΙΦΕΤ ΑΕ
2801913202028
M03AC03 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2801913401018
A06AA01 NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ
2801913902027
L02AE01 SANOFI-AVENTIS AEBE
2801913904014
L02AE01 SANOFI-AVENTIS AEBE
2801914201013
A02BA03 VIANEX A.E.
2801914202010
A02BA03 VIANEX A.E.
2801915801014
S01HA04 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
2801918703018
L02BA01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801918704015
L02BA01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801919402040
V08AB04 ALAPIS ABEE
2801919402057
V08AB04 ALAPIS ABEE
2801919402019
V08AB04 ALAPIS ABEE
2801919404020
V08AB04 ALAPIS ABEE
2801919404044
V08AB04 ALAPIS ABEE
2801919404051
V08AB04 ALAPIS ABEE
2801919404013
V08AB04 ALAPIS ABEE

2801919406031
V08AB04 ALAPIS ABEE
2801919406017
V08AB04 ALAPIS ABEE
2801919406024
V08AB04 ALAPIS ABEE
2801919801034
B05BB02 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2801920302018
J01DC02 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2801920306030
J01DC02 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2801921001026
L02BB01 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2801922501013
N01AB06 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801922902018
J01DC02 DEMO ABEE
2801922903015
J01DC02 DEMO ABEE
2801923102028
G04CA03 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
2801923103025
G04CA03 AMDIPHARM LIMITED, IRELAND
2801924001016
B03AD03 PIERRE FABRE FARMAKA AE
2801924101013
D07AB10 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2801924701022
N05CF01 MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
2801924801012
S02AA10 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2801925501027
B01AC06 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2801925502024
N02BA01 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2801925517011
B01AC06 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2801925518018
B01AC06 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2801925519015
B01AC06 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2801925802018
N05BA08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
2801925803015
N05BA08 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
2801926001014
S01JA01 ΙΦΕΤ ΑΕ
2801926201032
L01CA02 CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
2801926202039
L01CA02 CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
2801926601023
A06AG04 MEDIPLANTS Μ.ΠΑΝΤΣΙΟΣ Ε ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΟΕ
2801926901017
V03AX
GAP A.E.
2801926902014
V03AX
GAP A.E.
2801927201017
N01BX01 ΒΕΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
2801927301014
J01MA01 SANOFI-AVENTIS AEBE
2801927303018
J01MA01 SANOFI-AVENTIS AEBE
2801927601015
L02AE02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801927602012
L02AE02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801927604016
L02AE02 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801928301013
B01AB06 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2801928302010
B01AB06 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2801928303017
B01AB06 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2801928501017
A02BB01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801928602011
S01AA12 RAFARM A.E.B.E.
2801929101018
N02AA59 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
2801929102039
N02BE51 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
2801929201015
C08CA08 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801929202012
C08CA08 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801929802014
H02AB02 GAP A.E.
2801929803011
H02AB02 GAP A.E.
2801930602016
M01AG02 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2801930603013
M01AG02 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2801931301017
M03BX02 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2801931302014
M03BX02 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ

2801931501011
S01ED02 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
2801931502018
S01ED02 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
2801932501010
C08CA06 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801932502017
C08CA06 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2801932803015
M01AB05 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2801932804012
M02AA15 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2801934003017
C07AB08 SANOFI-AVENTIS AEBE
2801934212013
L03AB04 ROCHE HELLAS A.E
2801934212037
L03AB04 ROCHE HELLAS A.E
2801934213010
L03AB04 ROCHE HELLAS A.E
2801934213034
L03AB04 ROCHE HELLAS A.E
2801934214017
L03AB04 ROCHE HELLAS A.E
2801934214031
L03AB04 ROCHE HELLAS A.E
2801934215014
L03AB04 ROCHE HELLAS A.E
2801937402015
M01AG02 ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚ
2801937403012
M01AG02 ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚ
2801943301043
A02BA02 ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801943301029
A02BA02 ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801943502013
J01GB06 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2801944002017
S01FA04 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
2801945001019
N07CA01 GALENICA ΑΕ
2801945601011
C08CA05 VIANEX A.E.
2801946501013
D05AA
GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
2801947605017
L01XA02 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
2801949003019
C08CA05 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2801949004016
C08CA05 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2801949501027
N01AX10 CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2801949501034
N01AX10 CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2801949501010
N01AX10 CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2801949502031
N01AX10 CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2801949603028
D01AC03 BIOSPRAY ABEE
2801949801028
D06AX04 BIOSPRAY ABEE
2801949902022
R05CB06 BIOSPRAY ABEE
2801950101018
N02AA59 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
2801950102015
N02AA59 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
2801951902010
J01DD01 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801951903017
J01DD01 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801952702015
R05DB13 COUP ABEE
2801953702014
J01DC02 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801953703011
J01DC02 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801953706036
J01DC02 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801953801038
A02BA02 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801954401015
A07EC02 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2801954402012
A07EC02 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2801954403026
A07EC02 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2801954404016
A07EC02 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2801956602014
C07AB07 MERCK A.E.
2801958001013
J01CR04 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801958002010
J01CR04 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2801958602029
J01CA11 LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD

2801958602012
J01CA11
2801960301019
D11AX01
2801960303013
D11AX01
2801960401016
S01ED03
2801960601010
V03AB25
2801960701017
J05AF01
2801960702014
J05AF01
2801960703011
J05AF01
2801960704018
J05AF01
2801960706029
J05AF01
2801960801021
L02AE04
2801960801014
L02AE04
2801960802011
L02AE04
2801960803025
L02AE04
2801960803018
L02AE04
2801961701016
C10AA02
2801961702013
C10AA02
2801961801013
A07EC02
2801961802010
A07EC02
2801961803024
A07EC02
2801961804014
A07EC02
2801961805011
A07EC02
2801961807015
A07EC02
2801962101013
C01DA14
2801962103024
C01DA14
2801962201010
J01MA02
2801962205018
J01MA02
2801962207012
J01MA02
2801962208019
J01MA02
2801962210012
J01MA02
2801962213013
J01MA02
2801962214010
J01MA02
2801962501011
J01CA01
2801962502018
J01CA01
2801962701015
C03EB01
2801962801029
C09AA03
2801962802019
C09AA03
2801962803016
C09AA03
2801962803023
C09AA03
2801962901019
L02AE03
2801962902016
L02AE03
2801963101012
C09AA03
2801963102019
C09AA03
2801963201057
J07BC01
2801963202078
J07BC01
2801963301016
N05AF05
2801963303010
N05AF05
2801963304017
N05AF05
2801963305014
N05AF05
2801963307018
N05AF05

LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
ROCHE HELLAS A.E
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
IPSEN ΕΠΕ
IPSEN ΕΠΕ
IPSEN ΕΠΕ
IPSEN ΕΠΕ
IPSEN ΕΠΕ
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
LUNDBECK HELLAS S.A.
LUNDBECK HELLAS S.A.
LUNDBECK HELLAS S.A.
LUNDBECK HELLAS S.A.
LUNDBECK HELLAS S.A.

2801963309012
N05AF05
2801963401013
R06AE07
2801963402010
R06AE07
2801964101011
B01AB05
2801964102018
B01AB05
2801964103022
B01AB05
2801964104029
B01AB05
2801964106016
B01AB05
2801964110020
B01AB05
2801964111027
B01AB05
2801964402019
B01AD02
2801964703031
B03XA01
2801964704021
B03XA01
2801964706018
B03XA01
2801964707015
B03XA01
2801964708012
B03XA01
2801964709026
B03XA01
2801964710015
B03XA01
2801964711012
B03XA01
2801964713016
B03XA01
2801964715010
B03XA01
2801964716017
B03XA01
2801964717014
B03XA01
2801965002058
J01DC02
2801965003055
J01DC02
2801965006025
J01DC02
2801965102055
V08AB05
2801965102017
V08AB05
2801965103045
V08AB05
2801965103021
V08AB05
2801965103014
V08AB05
2801965501018
D11AX01
2801965502015
D11AX01
2801965901016
J02AC02
2801965901023
J02AC02
2801965901030
J02AC02
2801965902013
J02AC02
2801966101019
D05BB02
2801966102016
D05BB02
2801967301012
J01FA06
2801967305010
J01FA06
2801968501015
S01BC03
2801969603015
N06AB08
2801969604012
N06AB08
2801969903016
J01CR03
2801969904013
J01CR03
2801970102019
J01MA02
2801970201019
J01DD08
2801970203013
J01DD08
2801970801011
A03AX04

LUNDBECK HELLAS S.A.
UCB A.E.
UCB A.E.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND
ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
BIOMEDICA-CHEMICA AE
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

2801971201018
S01XA20
2801971301015
G03HB01
2801971401029
N05CF02
2801971802017
J01MA02
2801971804011
J01MA02
2801971805018
J01MA02
2801971905053
C09AA04
2801971906050
C09AA04
2801972402032
D07CC01
2801972801026
J01XD01
2801972902013
J01MA02
2801973801056
G04CA01
2801973802022
G04CA01
2801973803012
G04CA01
2801974101018
C10AA01
2801974102015
C10AA01
2801974103012
C10AA01
2801974201015
G03CX01
2801975102014
J01MA02
2801975901013
A02BC01
2801975902010
A02BC01
2801975905011
A02BC01
2801976301027
R03BC03
2801976303014
S01GX04
2801976701025
C10AA03
2801976703012
C10AA03
2801976901029
J05AB06
2801977201036
V08CA01
2801977201029
V08CA01
2801977201012
V08CA01
2801978201011
J02AC01
2801978204012
J02AC01
2801978208010
J02AC01
2801978901027
C08CA02
2801978902024
C08CA02
2801979401021
A09AA02
2801979801012
H01CB02
2801979804013
H01CB02
2801979901019
L04AX01
2801980101019
D06BB04
2801980102016
D06BB04
2801980207018
H01AC01
2801980301013
A06AD12
2801980302027
A06AD12
2801980602011
J01MA02
2801980605012
J01MA02
2801980606019
J01MA02
2801981601020
S01EB09
2801981801017
J01FA09
2801981802021
J01FA09

NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
SANOFI-AVENTIS AEBE
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
RAFARM A.E.B.E.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
ROCHE HELLAS A.E
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
VIANEX A.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

2801981804018
J01FA09
2801981805022
J01FA09
2801981808016
J01FA09
2801981809013
J01FA09
2801982101048
N01BB20
2801982102014
N01BB20
2801982606017
B02BD02
2801984301019
H05BA01
2801984303013
H05BA01
2801984601027
D07AC13
2801984601034
D07AC13
2801984602024
D07AC13
2801984602031
D07AC13
2801984603021
D07AC13
2801985001017
S01GX05
2801985401015
H04AA01
2801985501012
B05XC
2801985502019
B05XC
2801985701016
C09AA07
2801985702013
C09AA07
2801985703010
C09AA07
2801986205018
H01AC01
2801986213051
H01AC01
2801987501010
C10AX06
2801987502017
C10AX06
2801988804011
N03AF02
2801988805018
N03AF02
2801988806015
N03AF02
2801990101016
J01CR05
2801990103010
J01CR05
2801990301058
A02BC01
2801990601028
A04AA01
2801990602025
A04AA01
2801990603046
A04AA01
2801990604043
A04AA01
2801990605019
A04AA01
2801990606016
A04AA01
2801990608010
A04AA01
2801991101015
D01AC12
2801991102012
D01AC12
2801991103019
D01AC12
2801991107017
G01AF12
2801991108014
G01AF12
2801991109035
G01AF12
2801991602017
J01DD01
2801991701017
C09BA02
2801995602044
N06AB04
2801995604017
N06AB04
2801995605014
N06AB04
2801995801010
C08CA03

ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
NOVO NORDISK HELLAS LTD
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
BROS Ε.Π.Ε.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIANEX A.E.
LUNDBECK HELLAS S.A.
LUNDBECK HELLAS S.A.
LUNDBECK HELLAS S.A.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Α.Φ.Β.Ε.Ε.

2801995803014
C08CA03
2801996301014
D10AX03
2801997001029
L02AE02
2801997002033
L02AE02
2801997106052
H01AC01
2801997201016
C09BA01
2801998305010
J01MA02
2801998401019
B01AB02
2801998401026
B01AB02
2801998402016
B01AB02
2801998402023
B01AB02
2801999201014
S01CA01
2801999202011
S01CA01
2801999401018
J01DC02
2802000301013
G04BD04
2802001401026
M01AE12
2802001503027
C09AA09
2802002001010
S01AA12
2802002904014
N02BE01
2802003302017
C09AA08
2802003303014
C09AA08
2802003304011
C09AA08
2802003901012
B01AC05
2802004303020
J01MA02
2802005401015
C09AA06
2802005402029
C09AA06
2802005404047
C09AA06
2802005601026
D01AC08
2802005701016
S01GX01
2802005702013
S01GX01
2802006001016
B03AD
2802007001022
C01CE02
2802008101011
S01XA20
2802008201018
D03AX
2802008201025
D03AX
2802008701044
N03AG01
2802008701020
N03AG01
2802008706018
N03AG01
2802008707015
N03AG01
2802008708012
N03AG01
2802008709019
N03AG01
2802008710015
N03AG01
2802009001013
R05DA20
2802009201024
M01AX17
2802009202014
M01AX17
2802009701098
B05XA03
2802009901016
C09BA01
2802011701017
C08DB01
2802011702021
C08DB01
2802011704025
C08DB01

NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
INTENDIS GMBH, GERMANY
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
MERCK A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
REMEDINA ABEE
CSL BEHRING ΜΕΠΕ
CSL BEHRING ΜΕΠΕ
CSL BEHRING ΜΕΠΕ
CSL BEHRING ΜΕΠΕ
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
ALAPIS ABEE
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
SANOFI-AVENTIS AEBE
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PROEL ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Γ. ΚΟΡΩ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
BIOSPRAY ABEE
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
NYCOMED HELLAS S.A.
SANOFI-AVENTIS AEBE
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
ALAPIS ABEE
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
MENARINI HELLAS A.E.
SANTA PHARMA A.E.
SANTA PHARMA A.E.
SANTA PHARMA A.E.

2802011706012
C08DB01
2802011901011
G03AA09
2802012201011
B05BB02
2802012409028
L03AA02
2802012410024
L03AA02
2802012501012
J01DC02
2802012602016
J01MA02
2802012605017
J01MA02
2802013801012
D06BX01
2802015201018
J01FA06
2802015205016
J01FA06
2802015401012
C01DA14
2802015402019
C01DA14
2802015403016
C01DA14
2802016603057
V08AB07
2802016603132
V08AB07
2802016604078
V08AB07
2802016604115
V08AB07
2802016604030
V08AB07
2802016604092
V08AB07
2802016604139
V08AB07
2802016604054
V08AB07
2802016605112
V08AB07
2802016605150
V08AB07
2802016605037
V08AB07
2802016701012
D07AC14
2802016702019
D07AC14
2802016704020
D07AC14
2802016705027
D07AC14
2802016805017
B01AB10
2802016806021
B01AB10
2802016806014
B01AB10
2802016808018
B01AB10
2802016809015
B01AB10
2802016810011
B01AB10
2802016811018
B01AB10
2802017302010
C09AA05
2802017303017
C09AA05
2802017401027
N06AB05
2802017402024
N06AB05
2802017403014
N06AB05
2802017602042
C08CA09
2802018101018
N03AX09
2802018102015
N03AX09
2802018103012
N03AX09
2802018104019
N03AX09
2802018105016
N03AX09
2802018107010
N03AX09
2802018702017
M01AC02
2802018901014
B01AC18

SANTA PHARMA A.E.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
BROS Ε.Π.Ε.
GENEPHARM AE
GENEPHARM AE
GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
SANTA PHARMA A.E.
SANTA PHARMA A.E.
SANTA PHARMA A.E.
ALFA MEDISYST LTD, GREECE
ALFA MEDISYST LTD, GREECE
ALFA MEDISYST LTD, GREECE
ALFA MEDISYST LTD, GREECE
ALFA MEDISYST LTD, GREECE
ALFA MEDISYST LTD, GREECE
ALFA MEDISYST LTD, GREECE
ALFA MEDISYST LTD, GREECE
ALFA MEDISYST LTD, GREECE
ALFA MEDISYST LTD, GREECE
ALFA MEDISYST LTD, GREECE
INTENDIS GMBH, GERMANY
INTENDIS GMBH, GERMANY
INTENDIS GMBH, GERMANY
INTENDIS GMBH, GERMANY
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
GALENICA ΑΕ

2802019104018
N06AB06
2802019105015
N06AB06
2802019602019
J01MA02
2802019605027
J01MA02
2802019606031
J01MA02
2802019606024
J01MA02
2802020605016
J01FA06
2802021101050
A02BC01
2802021101029
A02BC01
2802021401020
B05XA31
2802021501010
M04AA01
2802021502024
M04AA01
2802021503021
M04AA01
2802021701014
L01DB06
2802021702011
L01DB06
2802021704015
L01DB06
2802021705012
L01DB06
2802021901025
A02BC01
2802022201018
B05BA01
2802022302012
M01AE03
2802022401036
R06AX13
2802022403016
R06AX13
2802023102017
N06AG02
2802023103014
N06AG02
2802023201024
R03AC12
2802023202021
R03AC12
2802023703016
J01DD01
2802023802016
S01ED01
2802024201023
C10AA03
2802024203010
C10AA03
2802026401032
S01XA20
2802026501015
N02CC01
2802026502012
N02CC01
2802026502029
N02CC01
2802026504016
N02CC01
2802026506010
N02CC01
2802026507024
N02CC01
2802027701025
C09BA03
2802027801015
C09BA03
2802028803025
H01AC01
2802028803018
H01AC01
2802028804015
H01AC01
2802028804022
H01AC01
2802029701023
B05BA02
2802029702020
B05BA02
2802030201017
C08CA08
2802031402017
J01FA10
2802031406015
J01FA10
2802031407012
J01FA10
2802031409016
J01FA10

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
NOVIS PHARMACEUTICAL S.A., GREECE
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
FRESENIUS KABI HELLAS AE
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
BIOMEDICA-CHEMICA AE
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
BROS Ε.Π.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
VIANEX A.E.
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
BROS Ε.Π.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2802031410029
J01FA10
2802031410043
J01FA10
2802031411019
J01FA10
2802032002025
J01DE01
2802032003022
J01DE01
2802032302019
D06BX01
2802033101017
M01AB02
2802033301028
J01AA02
2802035002015
J01MA02
2802035004026
J01MA02
2802035005023
J01MA02
2802035202033
D01AE16
2802035801014
C09AA03
2802035802011
C09AA03
2802035803018
C09AA03
2802035902018
J01MA02
2802036101014
C08CA07
2802036102011
C08CA07
2802036103018
C08CA07
2802036104015
C08CA07
2802036303029
J01DC02
2802036402043
B03AB09
2802036402012
B03AB09
2802036601033
V08AA05
2802036601019
V08AA05
2802037301017
R01BA52
2802038301023
V10BX01
2802038301016
V10BX01
2802039201025
R05DB27
2802039401012
L03AB03
2802040303022
C09AA03
2802040304029
C09AA03
2802040602033
D01BA02
2802040603023
D01AE15
2802040605010
D01AE15
2802040606024
D01AE15
2802041401017
A04AA02
2802041406012
A04AA02
2802042101015
G03AB06
2802042201012
J01DC02
2802042202019
J01DC02
2802042203016
J01DC02
2802042301019
S01XA20
2802042602017
C07AB09
2802042603014
C07AB09
2802043001024
C08CA01
2802043002021
C08CA01
2802043902024
J01DC02
2802044002013
L03AC01
2802044902016
C05AX03

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
TARGET PHARMA ΕΠΕ
T.J.SMITH & NEPHEW LTD, UNITED KINGDOM
CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES, ΕΛΛΑΔΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BROS Ε.Π.Ε.
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
HOSPITAL LINE A.E.
HOSPITAL LINE A.E.
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
INTENDIS GMBH, GERMANY

2802046201018
A10BF01 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2802046202015
A10BF01 BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
2802046902014
S01GX02 JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
2802047002034
B05AA07 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2802047501032
A02BC01 ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
2802047501049
A02BC01 ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
2802047702019
C08DB01 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2802047703016
C08DB01 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2802047704013
C08DB01 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2802047705010
C08DB01 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2802047706017
C08DB01 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2802047801019
D05AX02 LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
2802047802016
D05AX02 LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
2802047803013
D05AX02 LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
2802048401010
A06AD65 KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
2802048601021
M03AX01 IPSEN ΕΠΕ
2802048701028
R06AX13 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2802049201107
B05XC
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
2802050003028
C09AA03 ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
2802050501012
R01AB01 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802050502019
R01AB01 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802050503016
R01AB01 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802050504013
R01AB01 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802050701016
A16AA01 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
2802050702013
A16AA01 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
2802050703027
A16AA01 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
2802051001016
P03AC54 OLVOS SCIENCE AE
2802051802019
J01DD04 DEMO ABEE
2802051805010
J01DD04 DEMO ABEE
2802051910011
V03AF04 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2802052101043
L03AX03 MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2802053503013
J01DD04 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2802053506014
J01DD04 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2802053508018
J01DD04 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2802053701013
J02AA01 GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
2802054201017
M01AC01 CHIESI HELLAS AEBE
2802054202014
M01AC01 CHIESI HELLAS AEBE
2802054203028
M01AC01 CHIESI HELLAS AEBE
2802054704013
J05AF02 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
2802054718010
J05AF02 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
2802054719017
J05AF02 BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
2802055001012
G04CB01 VIANEX A.E.
2802055701035
A02BC01 FARMEDIA AE
2802056501016
A02BC03 VIANEX A.E.
2802056502013
A02BC03 VIANEX A.E.
2802056503027
A02BC03 VIANEX A.E.
2802056504031
A02BC03 VIANEX A.E.
2802057002017
N05BA12 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
2802057101031
M01AG01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
2802057301011
C09BA01 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

2802057801016
A16AA01
2802058104017
H05BA01
2802058301010
C08CA08
2802058401017
M05BA01
2802058403011
M05BA01
2802058701049
A02BC01
2802058702015
A02BC01
2802058801015
B01AB04
2802058802012
B01AB04
2802058803019
B01AB04
2802059101039
R06AX13
2802059501013
C09BA01
2802060705011
J01DD04
2802061502022
S01ED05
2802061601015
S01FA06
2802061701029
N07BB04
2802061802023
J01DC02
2802062301013
R07AA02
2802062502021
C09BA06
2802063001011
C07AG02
2802063003015
C07AG02
2802063004012
C07AG02
2802063301012
C10AX06
2802063602065
H05BA01
2802064001034
N06AB03
2802064102014
C09AA03
2802064402015
J02AC01
2802064403012
J02AC01
2802065001064
A02BC01
2802065202010
J07BC02
2802065203017
J07BC02
2802065901012
C09BA07
2802065902019
C09BA07
2802065903016
C09BA07
2802066101015
J01FA06
2802066902025
J02AC01
2802067001024
D01AC10
2802067601019
C08CA06
2802067701030
N06AB03
2802067901034
R01AD08
2802067903021
R03BA05
2802067904028
R03BA05
2802067905025
R03BA05
2802067907029
R03BA05
2802067908026
R03BA05
2802067909023
R03BA05
2802067910012
D07AC17
2802067911019
D07AC17
2802067912016
R03BA05
2802067913013
R03BA05

BROS Ε.Π.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
RAFARM A.E.B.E.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
REMEDINA ABEE
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
DEMO ABEE
VIANEX A.E.
BIOSPRAY ABEE
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
MEDICUS A.E.
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
BIOMEDICA-CHEMICA AE
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
RAFARM A.E.B.E.
RAFARM A.E.B.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE

2802068201034
N02BE51
2802068202024
N02BE51
2802068501028
C09BA02
2802068602015
G01AX12
2802068604019
G01AX12
2802068901040
A02BC01
2802069302013
S01GX01
2802069903029
C10AA01
2802069905030
C10AA01
2802070601013
A02BC01
2802070601037
A02BC01
2802070603017
A02BC01
2802071301011
B01AC11
2802071603078
J01DC02
2802071603054
J01DC02
2802071702016
C09AA03
2802072906024
N03AG04
2802073101015
S01CA01
2802073301019
C09BA01
2802074101014
A02BC01
2802074101021
A02BC01
2802074301032
R05CB06
2802074701016
L04AA04
2802075201010
G02CB03
2802075201034
G02CB03
2802076101029
A02BC01
2802076502017
R05CB06
2802076706019
M01AE01
2802076707016
M01AE01
2802076709027
M01AE01
2802076710023
M01AE01
2802077002011
L01XA02
2802077702010
J02AC01
2802077704014
J02AC01
2802077705011
J02AC01
2802079001029
B05XA02
2802079002026
B05XA02
2802079003023
B05XA02
2802079101019
N03AA02
2802079201023
B05XA05
2802079301013
G04BE02
2802079401027
B05XA07
2802079801018
J07AG01
2802080203016
G01AA10
2802081401022
H05BA01
2802081403019
H05BA01
2802081802027
A16AA01
2802082702029
J02AC01
2802083201033
A02BC01
2802083201040
A02BC01

GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
LAVIPHARM HELLAS AE
KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
SANOFI-AVENTIS AEBE
RAFARM A.E.B.E.
RAFARM A.E.B.E.
BIOSPRAY ABEE
BIOSPRAY ABEE
COUP ABEE
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTE
ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTE
ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTE
ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTE
GENEPHARM AE
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
VIANEX A.E.
GENEPHARM AE
GENEPHARM AE
GENEPHARM AE
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
BROS Ε.Π.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

2802084001014
J01MA02
2802084001021
J01MA02
2802084002011
J01MA02
2802084101028
N06AB03
2802085602029
C08CA09
2802086003016
J01DD04
2802086301013
J01DC03
2802086801018
R05CB06
2802087001028
N06AB03
2802088402022
J02AC01
2802088402015
J02AC01
2802088701033
D01AC08
2802089403028
R05CB06
2802090601017
A07EC02
2802092301014
J01XA02
2802092302011
J01XA02
2802092901016
B05BB02
2802093401010
D11AF
2802093802022
B05AA01
2802093802015
B05AA01
2802094004029
C10AA01
2802094201053
J06BA02
2802096401017
A04AA03
2802096402021
A04AA03
2802096402014
A04AA03
2802097601102
L03AA10
2802097702014
M01AX01
2802098501012
L01CA04
2802098504013
L01CA04
2802098505010
L01CA04
2802098506017
L01CA04
2802098701030
B05BA01
2802098701047
B05BA01
2802099101013
J01DC10
2802099102027
J01DC10
2802099103024
J01DC10
2802100402016
A03AB06
2802101001041
V08CA03
2802101001010
V08CA03
2802101001027
V08CA03
2802101001034
V08CA03
2802101001119
V08CA03
2802101201014
C01DA14
2802101503026
R05CB06
2802103101022
V09HA02
2802103101039
V09HA02
2802104501036
N02BE51
2802104501012
N02BE51
2802104601019
G03FB06
2802105101013
R07AA02

ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
BIOMEDICA-CHEMICA AE
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
RAFARM A.E.B.E.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
GENEPHARM AE
GENEPHARM AE
TARGET PHARMA ΕΠΕ
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Π.Ν. Α.Ε.Β.Ε.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
FRESENIUS KABI HELLAS AE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
BROS Ε.Π.Ε.
BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
SANOFI-AVENTIS AEBE
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
PIERRE FABRE FARMAKA AE
PIERRE FABRE FARMAKA AE
PIERRE FABRE FARMAKA AE
PIERRE FABRE FARMAKA AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
CHIESI HELLAS AEBE

2802105102010
R07AA02
2802105302014
S01BA04
2802107101028
N05AX08
2802107102018
N05AX08
2802107103015
N05AX08
2802107104012
N05AX08
2802107105019
N05AX08
2802107108010
N05AX08
2802107109017
N05AX08
2802107110013
N05AX08
2802107112017
N05AX08
2802107113014
N05AX08
2802107114011
N05AX08
2802107115018
N05AX08
2802107601016
D06AX09
2802107602013
R01AX06
2802107701013
R05CB06
2802107702010
R05CB06
2802107702027
R05CB06
2802108102017
N03AX12
2802108103014
N03AX12
2802108104028
N03AX12
2802108105025
N03AX12
2802108401011
V03AF03
2802108501032
A02BC01
2802108501049
A02BC01
2802108502015
A02BC01
2802108602029
R01AD53
2802109704067
L01CD01
2802109704012
L01CD01
2802109704050
L01CD01
2802109704036
L01CD01
2802200001027
V09GA02
2802200601012
V03AF05
2802200902010
L01XA02
2802200904014
L01XA02
2802201203017
J06BA02
2802201501014
R05CB06
2802201701049
J06BB09
2802201901012
H01BA02
2802201905027
H01BA02
2802201906017
H01BA02
2802203002014
L02BA01
2802203101021
L01XA01
2802203101014
L01XA01
2802203103018
L01XA01
2802203201011
L01DB01
2802203202018
L01DB01
2802203203015
L01DB01
2802203205019
L01DB01

CHIESI HELLAS AEBE
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FARMEDIA AE
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
PINNACLE BIOLOGICS B.V., THE NETHERLANDS
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

2802203301018
G03CA03
2802203702013
N06AX16
2802203705045
N06AX16
2802203706042
N06AX16
2802203707018
N06AX16
2802204102010
N06BX11
2802204103017
N06BX11
2802204302021
N06BX11
2802204303028
N06BX11
2802208804019
G03GA05
2802208806013
G03GA05
2802208810010
G03GA05
2802208812014
G03GA05
2802209701010
C01EB10
2802210001017
S01KA02
2802210002045
S01KA02
2802210601019
C05B
2802210701023
D08AX01
2802210701030
D08AX01
2802211502018
P01AX06
2802212901018
J01MA02
2802213001014
S01AX11
2802213201018
R05CB13
2802213501019
V03AX
2802213601016
C09BA09
2802213701013
G04BE01
2802213901024
M01AX05
2802215401010
L01BB05
2802215402024
L01BB05
2802215701028
R03AK04
2802215702032
R03AK04
2802216201015
S01EA03
2802216701010
J01FA03
2802216702017
J01FA03
2802217303015
M02AA07
2802217304036
M01AC01
2802217305033
M01AC01
2802217501015
G02CB04
2802217502012
G02CB04
2802217503019
G02CB04
2802219001018
B05XA31
2802219101015
C07FB02
2802219704056
M03AC09
2802219704018
M03AC09
2802220201025
B05XA14
2802221301014
L01BB04
2802221403015
G03DA04
2802221404012
G03DA04
2802221404036
G03DA04
2802222601014
J05AB09

NOVO NORDISK HELLAS LTD
WYETH ΕΛΛΑΣ ΑEBE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
LAVIPHARM HELLAS AE
LAVIPHARM HELLAS AE
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
SANOFI-AVENTIS AEBE
KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
PIERRE FABRE FARMAKA AE
MEDIPLANTS Μ.ΠΑΝΤΣΙΟΣ Ε ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΟΕ
MEDIPLANTS Μ.ΠΑΝΤΣΙΟΣ Ε ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΟΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
ROCHE HELLAS A.E
GAP A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚ
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FRESENIUS KABI HELLAS AE
ASTRAZENECA A.E.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
FRESENIUS KABI HELLAS AE
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

2802222602042
J05AB09
2802225001019
N01AB07
2802225401024
J07AJ
2802226401016
L01CB01
2802226402013
L01CB01
2802226501013
A03DB04
2802226502010
N02BE51
2802226503017
N02BE51
2802226901011
N02AB03
2802226902018
N02AB03
2802226903015
N02AB03
2802226904012
N02AB03
2802226905019
N02AB03
2802227601019
N02BE51
2802227901010
G03CA03
2802227902017
G03CA03
2802228701015
A02BC01
2802228701022
A02BC01
2802228702012
A02BC01
2802229502024
J02AA01
2802229701021
M09AX01
2802230001011
S01EC03
2802230101018
L04AD01
2802230102015
L04AD01
2802230103012
L04AD01
2802230104026
L04AD01
2802230501016
S01CA01
2802230502013
S01CA01
2802230601013
C10AB04
2802230801017
A07EA06
2802230803028
A07EA06
2802231002062
V08AB09
2802231002086
V08AB09
2802231002079
V08AB09
2802231002017
V08AB09
2802231003069
V08AB09
2802231003076
V08AB09
2802231003083
V08AB09
2802231101017
C09BA08
2802231302032
R06AX22
2802232001026
C02AC05
2802232002023
C02AC05
2802232003020
C02AC05
2802232301010
B01AC13
2802232501014
G03FB05
2802233901028
A12AA04
2802233901059
A12AA04
2802234004018
B02BD08
2802234005015
B02BD08
2802234102011
D02AX

NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚ
ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚ
GENEPHARM AE
GENEPHARM AE
GENEPHARM AE
CEPHALON LTD, U.K.
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
VIANEX A.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
GAP A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
ROCHE HELLAS A.E
NOVIS PHARMACEUTICAL S.A., GREECE
SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε
SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε
SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2802234301018
C01DA02
2802234302015
C01DA02
2802235101013
G03AC03
2802235201027
J07BB02
2802235301024
M01AX17
2802235501011
M01AB05
2802235901019
A16AA01
2802236402010
J01DH02
2802236403017
J01DH02
2802236801028
M01AE03
2802236802018
M01AE03
2802236901025
M01AX17
2802237902014
N06AX11
2802237903011
N06AX11
2802238202038
A02BX13
2802238501087
L03AB08
2802238501056
L03AB08
2802238801040
C09CA01
2802238803044
C09CA01
2802240302016
C09BA05
2802240501013
M01AX17
2802240701017
M05BA04
2802240703028
M05BA04
2802240901028
M02AX10
2802242202024
J01FA06
2802242901019
L01BC05
2802242902016
L01BC05
2802243001022
S01XA12
2802243001015
S01XA12
2802243301016
G03FB08
2802243802025
J01DC08
2802243804029
J01DC08
2802244401029
J05AB11
2802244401012
J05AB11
2802244402019
J05AB11
2802244502061
B05BB02
2802244502054
B05BB02
2802244801027
M01AX17
2802245102017
A14AB01
2802245902013
C10AA04
2802245903010
C10AA04
2802246105024
G03GA06
2802246107028
G03GA06
2802246112015
G03GA06
2802246113012
G03GA06
2802246115016
G03GA06
2802246601021
M01AB16
2802246602011
M02AA25
2802246701011
H01CB03
2802246703015
H01CB03

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
BIOSPRAY ABEE
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
BIOSPRAY ABEE
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. Δ.Τ. MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
SANOFI-AVENTIS AEBE
BIOMEDICA-CHEMICA AE
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
GENEPHARM AE
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
IPSEN ΕΠΕ
IPSEN ΕΠΕ

2802246704012
H01CB03
2802246705019
H01CB03
2802246902012
L02BB02
2802247101025
M01AB16
2802247501016
C01DA14
2802248502043
V08AB11
2802248502067
V08AB11
2802248502029
V08AB11
2802248503026
V08AB11
2802248503040
V08AB11
2802248503064
V08AB11
2802248601012
L01CD02
2802248602019
L01CD02
2802249001033
N07AX01
2802249201044
B05BC01
2802249201051
B05BC01
2802249401031
B05BB01
2802249401048
B05BB01
2802249701018
C09BA02
2802250103023
C02CA04
2802251001014
R06AE07
2802251301015
L02BB03
2802251302029
L02BB03
2802251702010
C10AB05
2802251801010
L01AD05
2802252002010
L03AX05
2802252201024
N07AX02
2802252202014
N07AX02
2802252701012
N02BA51
2802252901023
N01AB08
2802252901047
N01AB08
2802253101019
A02BC01
2802253101026
A02BC01
2802253501031
A02BC02
2802253501048
A02BC02
2802253502014
A02BC02
2802253602011
G03DA04
2802253701011
N06BA07
2802254001011
A10AB04
2802254003022
A10AB04
2802254007013
A10AD04
2802254011010
A10AD04
2802254018019
A10AB04
2802254019016
A10AD04
2802254020012
A10AD04
2802254902011
R05CB15
2802255401018
L04AA06
2802255402022
L04AA06
2802255402015
L04AA06
2802255403012
L04AA06

IPSEN ΕΠΕ
IPSEN ΕΠΕ
SANOFI-AVENTIS AEBE
NOVIS PHARMACEUTICAL S.A., GREECE
GAP A.E.
HOSPITAL LINE A.E.
HOSPITAL LINE A.E.
HOSPITAL LINE A.E.
HOSPITAL LINE A.E.
HOSPITAL LINE A.E.
HOSPITAL LINE A.E.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
VIANEX A.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ITF HELLAS A.E.
ITF HELLAS A.E.
SANOFI-AVENTIS AEBE
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
MERCK A.E.
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
BROS Ε.Π.Ε.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.

2802255404019
L04AA06
2802255801016
V03AF03
2802256101016
D06AX12
2802256401024
V08CA02
2802256401031
V08CA02
2802256401048
V08CA02
2802256704019
H01CB02
2802256705016
H01CB02
2802256706013
H01CB02
2802258101014
L01DB01
2802258901058
C02AC05
2802258902055
C02AC05
2802258903052
C02AC05
2802260501017
M01AX21
2802261201039
C01CA04
2802262901013
A07EA06
2802263001019
L01XX02
2802263201020
J07BB02
2802264301019
R01BA52
2802264701024
C10AA02
2802265701023
A06AG01
2802265701016
A06AG01
2802266901019
P01BC02
2802267002029
M01AX17
2802267201019
N03AX11
2802267202016
N03AX11
2802267203013
N03AX11
2802267204010
N03AX11
2802267207011
N03AX11
2802267209015
N03AX11
2802267301061
A02BC01
2802267302013
A02BC01
2802267801028
B05AA01
2802267801011
B05AA01
2802268001014
L02BG03
2802268401012
M03BX01
2802268502016
A16AA01
2802271803018
D08AC52
2802271902025
R03AC13
2802271904012
R03AC13
2802272502019
L03AB07
2802273104014
M05BA06
2802273105011
M05BA06
2802273301017
J07BD52
2802274401037
D08AJ57
2802274401013
D08AJ57
2802274401044
D08AJ57
2802274501010
J01XA01
2802274701014
M01AX17
2802280401021
M01AX17

ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
HOSPITAL LINE A.E.
HOSPITAL LINE A.E.
HOSPITAL LINE A.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
PHARMASELECT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH, AUST
GALENICA ΑΕ
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
GAP A.E.
BIOSPRAY ABEE
BIOSPRAY ABEE
ROCHE HELLAS A.E
RAFARM A.E.B.E.
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
DEMO ABEE
DEMO ABEE
ASTRAZENECA A.E.
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
BIOGEN IDEC LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
VIANEX A.E.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE NETHERLANDS
VIOFAR ΕΠΕ
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ

2802280901026
M01AX17
2802281201019
N07XX02
2802281301030
M01AC06
2802281302389
M01AC06
2802281302037
M01AC06
2802281305014
M01AC06
2802281307049
M01AC06
2802281702028
A16AA01
2802281901018
J01GB06
2802282001014
C03AA03
2802282601016
J05AF05
2802282602013
J05AF05
2802282603010
J05AF05
2802283003024
J05AF04
2802283004021
J05AF04
2802283301045
B05BA10
2802283501049
B05BA10
2802283801040
B05BA10
2802284401034
M03AC11
2802284401027
M03AC11
2802285501016
B01AD07
2802285901014
B05XB02
2802285901021
B05XB02
2802286001010
A10BB12
2802286002017
A10BB12
2802286003014
A10BB12
2802286004011
A10BB12
2802286301035
C07AA07
2802286302032
C07AA07
2802286501015
V03AF03
2802286901020
N05AH03
2802286902027
N05AH03
2802286903024
N05AH03
2802286904038
N05AH03
2802286905011
N05AH03
2802286906018
N05AH03
2802286907015
N05AH03
2802286908012
N05AH03
2802286909019
N05AH03
2802286910015
N05AH03
2802286911012
N05AH03
2802287302017
H01AC01
2802287403011
J05AE01
2802287701018
H02AB04
2802287702015
H02AB04
2802287703012
H02AB04
2802287801015
H02AB09
2802288301019
R03CC02
2802289302091
B05BA03
2802289612022
B03XA01

ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
AVENTIS PHARMA S.A., FRANCE
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED KINGDOM
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED KINGDOM
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED KINGDOM
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ALAPIS PHARMA ABEE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
VIOFAR ΕΠΕ
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTE
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.

2802289613029
B03XA01
2802289614026
B03XA01
2802289615023
B03XA01
2802289618024
B03XA01
2802289619021
B03XA01
2802289620027
B03XA01
2802289801150
B05D
2802289801129
B05D
2802289801136
B05D
2802289802157
B05D
2802289802133
B05D
2802289803154
B05D
2802289803130
B05D
2802290301014
A16AA01
2802291501017
A16AA01
2802291502014
A16AA01
2802293101017
C07AB12
2802294502011
V03AF03
2802294503018
V03AF03
2802294902026
C09AA03
2802294903030
C09AA03
2802295102012
A16AA01
2802297001016
V09GA04
2802297101013
V09DA04
2802299501019
D06AA04
2802299601023
A12AA03
2802299701020
C01CA06
2802299801010
V03AF03
2802300302024
A11CC03
2802300303021
A11CC03
2802300804016
V08AB10
2802300804030
V08AB10
2802300804054
V08AB10
2802300804085
V08AB10
2802300804115
V08AB10
2802300805013
V08AB10
2802300805037
V08AB10
2802300805044
V08AB10
2802300805051
V08AB10
2802300806010
V08AB10
2802300806034
V08AB10
2802300806041
V08AB10
2802300806058
V08AB10
2802300901036
C08CA01
2802300902033
C08CA01
2802301101015
N01BB09
2802301101039
N01BB09
2802301102012
N01BB09
2802301102036
N01BB09
2802301103019
N01BB09

ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
MENARINI HELLAS A.E.
OPUS MATERIA ΕΠΕ
OPUS MATERIA ΕΠΕ
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
RAFARM A.E.B.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
DEMO ABEE
DEMO ABEE
MEDICUS A.E.
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2802301103033
N01BB09
2802301104016
N01BB09
2802301104023
N01BB09
2802302102011
R01AD05
2802303301017
J01FF01
2802303801036
C09DA01
2802303803047
C09DA01
2802304603011
R01AD05
2802305301022
R06AX25
2802305301039
R06AX25
2802305401012
L01XX17
2802305403016
L01XX17
2802305404013
L01XX17
2802306201017
M03BX01
2802306701012
M01AX17
2802307003016
C09BB10
2802307201016
G04CA02
2802307202037
G04CA02
2802307301013
G04CA02
2802307302034
G04CA02
2802309501022
C10AX06
2802310801036
M01AC06
2802310802033
M01AC06
2802310802040
M01AC06
2802310805034
M01AC06
2802311201026
B01AE02
2802311301023
D01AC52
2802311901018
M02AA15
2802312101028
A12AX
2802312102025
A12AX
2802313001013
S01AA12
2802313801019
S01BC04
2802314401010
L01XX14
2802315502013
J05AE03
2802315503027
J05AE03
2802315503010
J05AE03
2802315602027
J05AE02
2802315701010
C05CA53
2802315802014
R05CB06
2802316301011
A16AA01
2802316501039
H05BA01
2802316801016
C05CA53
2802317701018
R01AA05
2802317901036
R06AX25
2802318101015
S01AA12
2802318102012
S01AA12
2802318501044
A02BA02
2802319801082
J07BC02
2802319802089
J07BC02
2802320401011
A07BA01

CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
GENEPHARM AE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
VIOFAR ΕΠΕ
ALAPIS ABEE
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
CELGENE EUROPE LTD, U.K.
OLVOS SCIENCE AE
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ROCHE HELLAS A.E
ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM
ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM
ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM
MERCK SHARP AND DOHME LTD UK
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
BIOMEDICA-CHEMICA AE
BIOSPRAY ABEE
OLVOS SCIENCE AE
GALENICA ΑΕ
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
NORIT N.V. NEDERLAND

2802323501015
V09BA02
2802323801016
V09CX04
2802324201051
V09HX01
2802324201075
V09HX01
2802324501014
V09IX02
2802324601011
V10XA02
2802325201012
S01XA20
2802325801014
B01AC16
2802325802011
B01AC16
2802327001016
N01AH06
2802327002013
N01AH06
2802327003010
N01AH06
2802327103048
L01XX19
2802327103017
L01XX19
2802327103024
L01XX19
2802327103031
L01XX19
2802327103055
L01XX19
2802327401014
N05AE03
2802327404015
N05AE03
2802327405012
N05AE03
2802328102019
L01XA02
2802328103016
L01XA02
2802328701014
C09CA03
2802328702011
C09CA03
2802328705012
C09CA03
2802328706026
C09CA03
2802329101042
N04BX01
2802329702010
L01DB01
2802330401018
D08AX53
2802330401025
D08AX53
2802330401032
D08AX53
2802330401049
D08AX53
2802330603016
N04BC04
2802330604013
N04BC04
2802330606024
N04BC04
2802330608011
N04BC04
2802330609018
N04BC04
2802330701019
N03AG06
2802330702016
N03AG06
2802330703013
N03AG06
2802330904038
H05BA01
2802331101016
A16AA01
2802331604012
R01AD05
2802331701018
L02BG04
2802332001025
S01BA13
2802332302023
N04BC05
2802332302016
N04BC05
2802332303020
N04BC05
2802332303013
N04BC05
2802332307011
N04BC05

GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
LUNDBECK HELLAS S.A.
LUNDBECK HELLAS S.A.
LUNDBECK HELLAS S.A.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
VALEANT PHARMACEUTICALS LTD, UNITED KINGDOM
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ
PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ
PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ
PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
NYCOMED HELLAS S.A.
ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
NOVIS PHARMACEUTICAL S.A., GREECE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY

2802332308018
N04BC05
2802332309022
N04BC05
2802332310028
N04BC05
2802332311025
N04BC05
2802332406035
L03AB07
2802332408039
L03AB07
2802332408015
L03AB07
2802332410018
L03AB07
2802332411015
L03AB07
2802333301025
C08CA13
2802333302039
C08CA13
2802334202017
C04AX20
2802334301017
G03FB06
2802334901033
B05AA06
2802335201019
B05XA01
2802335401020
B05XA03
2802335402010
B05XA03
2802335504035
V07AB
2802335701038
L01XA01
2802335701014
L01XA01
2802336402019
H02AB09
2802337601015
D08AJ57
2802337601022
D08AJ57
2802337702019
B02BD09
2802337702026
B02BD09
2802337703023
B02BD09
2802337704013
B02BD09
2802337803037
H05BA01
2802337901030
N05BA12
2802337902037
N05BA12
2802337902051
N05BA12
2802337903034
N05BA12
2802338501017
V04CX
2802338801018
C09CA04
2802338802015
C09CA04
2802338803012
C09CA04
2802339001011
C09CA04
2802339002018
C09CA04
2802339003015
C09CA04
2802339301043
B01AC30
2802339401033
R03AC02
2802340902017
D01AC16
2802340903014
D01AC16
2802342002012
R03AC13
2802342801028
C10AA05
2802342802025
C10AA05
2802342803022
C10AA05
2802343201018
A10BD02
2802345701035
A08AB01
2802345801018
N02BE51

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
VIOFAR ΕΠΕ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ALAPIS ABEE
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
SANOFI-SYNTHELABO A.E.
SANOFI-SYNTHELABO A.E.
SANOFI-SYNTHELABO A.E.
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
LAVIPHARM HELLAS AE
OLVOS SCIENCE AE
OLVOS SCIENCE AE
ASTRAZENECA A.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
SANOFI-AVENTIS AEBE
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

2802345901022
C10AA05
2802345902029
C10AA05
2802345903026
C10AA05
2802346201039
S01XA
2802346201046
S01XA
2802347101017
B03AB
2802347102014
B03AB
2802347103011
B03AB
2802347104018
B03AB
2802347106012
B03AC02
2802347107019
B03AB
2802347201014
B03AD
2802347202011
B03AD
2802349201012
C01BD05
2802349401030
C09BA02
2802349501013
A16AB02
2802349502010
A16AB02
2802349901035
A02BC02
2802349901042
A02BC02
2802349902018
A02BC02
2802350301015
J01MA02
2802350302029
J01MA02
2802350302012
J01MA02
2802350304016
S01AX13
2802350305013
J01MA02
2802351001013
J01FA03
2802351002010
J01FA03
2802351301014
S01EE01
2802351601015
S01XA20
2802352701028
M01AC05
2802352702025
M01AC05
2802352703015
M01AC05
2802352704036
M01AC05
2802353002056
D05AX05
2802353601013
J07AL01
2802354501022
N06DA02
2802354502029
N06DA02
2802355501014
V03AF03
2802355502011
V03AF03
2802355601028
N02CC02
2802356201012
N02CC03
2802356203016
N02CC03
2802356401016
L01XC02
2802356402013
L01XC02
2802357003011
A07AX03
2802357601019
A06AD
2802358201027
B05AA01
2802358201010
B05AA01
2802358503022
H05BA01
2802358504012
H05BA01

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ALAPIS ABEE
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
PIERRE FABRE HELLAS AE
VIANEX A.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ALAPIS ABEE
NOVIS PHARMACEUTICAL S.A., GREECE
GALENICA ΑΕ
GALENICA ΑΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ

2802358901026
G02AD02
2802359701014
A16AA01
2802359901025
N04BX02
2802360003138
C09CA02
2802360004029
C09CA02
2802360104026
C09CA02
2802360201046
R01AD09
2802360201015
R01AD09
2802360302019
N06DA03
2802360303016
N06DA03
2802360304013
N06DA03
2802360305010
N06DA03
2802360306017
N06DA03
2802360306024
N06DA03
2802360307021
N06DA03
2802360307038
N06DA03
2802360308028
N06DA03
2802360308035
N06DA03
2802361101017
P03AC
2802361901020
A12AA03
2802362001019
H03BA02
2802363501013
B01AC04
2802363502010
B01AC04
2802363601010
B01AC04
2802363602017
B01AC04
2802363901035
A12AX
2802365601155
B05BA02
2802366102019
C09CA06
2802366103016
C09CA06
2802366104013
C09CA06
2802366105027
C09CA06
2802367403016
L01AX04
2802367404013
L01AX04
2802368101027
J07AG51
2802368401011
A07AA11
2802370001025
J01MA12
2802370002022
J01MA12
2802370003012
J01MA12
2802372101037
S01EA05
2802372201010
J05AG01
2802373101012
S01CC01
2802374401012
R01AD11
2802374602013
A01AB03
2802374901062
A10BX02
2802374902069
A10BX02
2802374903066
A10BX02
2802375101010
D06BB10
2802375701029
D10AE01
2802377204016
N05AL05
2802377205013
N05AL05

FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH, HANNOVER, GERMANY
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
OLVOS SCIENCE AE
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
VIANEX A.E.
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
VIANEX A.E.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GREECE
SANOFI-AVENTIS AEBE
ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE

2802377206010
N05AL05
2802377901021
G03XC01
2802378402022
H01CB01
2802378601012
V03AF03
2802378801016
J05AR01
2802379301027
D08AX08
2802379901012
N02BE51
2802379902033
N02BE51
2802382102017
B02BD06
2802382103014
B02BD06
2802383301013
J01XD01
2802383602011
G04BD07
2802383604039
G04BD07
2802383701028
C10AA02
2802383801025
R03DC03
2802383802022
R03DC03
2802383803029
R03DC03
2802383804026
R03DC03
2802385801016
R05DB13
2802385901020
R07AX
2802385902010
R07AX
2802387501013
C01AA05
2802387601027
V08CA08
2802387601034
V08CA08
2802387601041
V08CA08
2802388202018
B05BA01
2802388401015
L04AC02
2802388601026
C09CA07
2802388602023
C09CA07
2802388603020
C09CA07
2802388701023
C09CA07
2802388702020
C09CA07
2802388901010
C09DA03
2802388902017
C09DA03
2802388903014
C09DA03
2802388904011
C09DA03
2802388905018
C09DA03
2802389001016
L03AX11
2802390302058
C09BB05
2802390403052
N01AX10
2802390403083
N01AX10
2802390403038
N01AX10
2802390404059
N01AX10
2802390502038
C09BB05
2802390903019
R01AD05
2802391301029
G04BE03
2802391301036
G04BE03
2802391302026
G04BE03
2802391302033
G04BE03
2802391303023
G04BE03

SANOFI-AVENTIS AEBE
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, MUNICH, GERMANY
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
SANOPHARM AE
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED KINGDOM
MEDIPLANTS Μ.ΠΑΝΤΣΙΟΣ Ε ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΟΕ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
CSL BEHRING ΜΕΠΕ
CSL BEHRING ΜΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
BIOMEDICA-CHEMICA AE
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
SANOFI-AVENTIS AEBE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
CANA Α.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND

2802391303030
G04BE03 PFIZER L.T.D. ENGLAND
2802391801017
S01BC09 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
2802392002017
B02BC30 CSL BEHRING ΜΕΠΕ
2802392201014
R02AB
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
2802393102013
J02AC01 ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
2802393201013
L04AD02 ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
2802393202010
L04AD02 ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
2802393203017
L04AD02 ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
2802393204014
L04AD02 ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
2802394401023
J01GB06 S.J.A. PHARM ΕΠΕ
2802394601010
No found ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2802394701017
G03GA02 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2802394702014
G03GA02 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2802395302015
L01XD01 GALENICA ΑΕ
2802395401022
N02AX02 VIANEX A.E.
2802395402012
N02AX02 VIANEX A.E.
2802395403026
N02AX02 VIANEX A.E.
2802395404016
N02AX02 VIANEX A.E.
2802396701015
C09DA04 SANOFI-SYNTHELABO A.E.
2802396702012
C09DA04 SANOFI-SYNTHELABO A.E.
2802396705020
C09DA04 SANOFI-SYNTHELABO A.E.
2802397301023
V04CJ01 GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
2802397401013
S01GX06 ALCON LABORATORIES LTD, U.K
2802401201042
J06BA02 BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
2802401201035
J06BA02 BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
2802401901010
D07CA01 LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD
2802402001078
J07AG01,J07CA06
GLAXOSMITHKLINE AEBE
2802402902030
H05BA01 ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚ
2802402903013
H05BA01 ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚ
2802403203013
J01FA09 ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
2802403501195
J07BD52 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2802403701038
S01BC05 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
2802404301046
N06DX02 VIANEX A.E.
2802406804026
N02CC04 VIANEX A.E.
2802407201015
B03AE10 ITF HELLAS A.E.
2802407401019
S01AA01 ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
2802408802013
B02BD02 WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
2802408803010
B02BD02 WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
2802408804017
B02BD02 WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
2802409002016
B02BD02 GALENICA ΑΕ
2802409402014
N07BC01 SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
2802410501010
A06AD65 IPSEN ΕΠΕ
2802410601024
A06AD15 IPSEN ΕΠΕ
2802410701014
A07BC05 IPSEN ΕΠΕ
2802410901018
R05DB13 RAFARM A.E.B.E.
2802411201018
H01CC02 MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
2802411201025
H01CC02 MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
2802411202015
H01CC02 MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
2802411302043
C09BA04 ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
2802411303040
C09BA04 ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

2802411304047
C09BA04
2802411305044
C09BA04
2802411401029
L01AX03
2802411401012
L01AX03
2802411401036
L01AX03
2802411402026
L01AX03
2802411402019
L01AX03
2802411402033
L01AX03
2802411403016
L01AX03
2802411403030
L01AX03
2802411404013
L01AX03
2802411404037
L01AX03
2802411405034
L01AX03
2802411405027
L01AX03
2802411405010
L01AX03
2802411406031
L01AX03
2802411406017
L01AX03
2802411407014
L01AX03
2802411502030
C09AA16
2802411503037
C09AA16
2802411504034
C09AA16
2802411702027
J01DD04
2802411702010
J01DD04
2802411703017
J01DD04
2802413402024
J01MA02
2802413405018
J01MA02
2802413501109
A07DA53
2802413701011
S01ED51
2802413702025
S01ED51
2802414501016
A07CA
2802415802013
R01AD05
2802416401024
D08AX53
2802416401017
D08AX53
2802416402021
D08AX53
2802416402014
D08AX53
2802416606023
R03BA02
2802416607020
R03BA02
2802416801022
H05BA01
2802417101060
J07CA02
2802417201067
J07CA06
2802417701017
S01CA01
2802418401015
A02BC01
2802419901019
D05AA
2802421401019
R05DB13
2802421801017
R05DB13
2802421902011
J01DD04
2802421903018
J01DD04
2802422201014
J05AF05
2802422202011
J05AF05
2802422501015
D08AX01

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
BIOSPRAY ABEE
BIOSPRAY ABEE
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ
PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ
PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ
PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
VIANEX A.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ALAPIS ABEE
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
Ε.Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

2802422501046
D08AX01
2802422501022
D08AX01
2802422501039
D08AX01
2802422701019
D08AK04
2802422903031
M02AA15
2802423702015
N02BE51
2802424501037
B05AA07
2802426102010
D10BA01
2802426103017
D10BA01
2802426201010
C01CA04
2802426201027
C01CA04
2802426502032
C08CA09
2802427101012
R05DB13
2802427302105
A02BC04
2802427302129
A02BC04
2802427402010
D10AD03
2802427403031
D10AD03
2802427403017
D10AD03
2802428001014
A06AD
2802429001020
M01AX17
2802429501056
N05AE04
2802429502053
N05AE04
2802429503050
N05AE04
2802429504057
N05AE04
2802429505016
N05AE04
2802429506013
N05AE04
2802430001019
N03AX15
2802430002023
N03AX15
2802430003013
N03AX15
2802430501090
V08CA06
2802430501113
V08CA06
2802430501137
V08CA06
2802430501014
V08CA06
2802430501038
V08CA06
2802430501052
V08CA06
2802431401016
R05DB13
2802432501012
A02BA02
2802432702020
C09DA06
2802432703041
C09DA06
2802432704048
C09DA06
2802433302014
B01AC17
2802433806017
J05AG03
2802433808011
J05AG03
2802433901019
J05AF06
2802433902016
J05AF06
2802434002012
V03AE02
2802434702011
R05DB13
2802434902015
J01FA09
2802435601023
B03AB09
2802437201016
C01CA04

Ε.Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ε.Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ε.Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ε.Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
MEDICUS A.E.
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
DEMO ABEE
DEMO ABEE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
COUP ABEE
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
EISAI LTD, UNITED KINGDOM
EISAI LTD, UNITED KINGDOM
EISAI LTD, UNITED KINGDOM
COVIDIEN DEUTSCHLAND GMBH GERMANY
COVIDIEN DEUTSCHLAND GMBH GERMANY
COVIDIEN DEUTSCHLAND GMBH GERMANY
COVIDIEN DEUTSCHLAND GMBH GERMANY
COVIDIEN DEUTSCHLAND GMBH GERMANY
COVIDIEN DEUTSCHLAND GMBH GERMANY
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
VIANEX A.E.
MERCK SHARP AND DOHME LTD UK
MERCK SHARP AND DOHME LTD UK
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED KINGDOM
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED KINGDOM
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
RAFARM A.E.B.E.
ITF HELLAS A.E.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2802437301013
J01DD02
2802437302010
J01DD02
2802437502014
J06BB16
2802438501016
J01GB06
2802439001010
J01XA01
2802439002017
J01XA01
2802439201021
R03AK06
2802439202028
R03AK06
2802439203025
R03AK06
2802439204015
R03AK06
2802439205012
R03AK06
2802439206019
R03AK06
2802440801012
J01MA02
2802441001077
N06AB03
2802441002098
N06AB03
2802442001014
R01AD08
2802442501019
V09FX03
2802442901017
S01CA01
2802443102024
C09AA15
2802443103038
C09AA15
2802443903010
C02CA04
2802444101019
A10AB05
2802444102023
A10AB05
2802444104027
A10AB05
2802444703015
R01AD05
2802445201015
D01AC52
2802446007012
L04AB01
2802446008019
L04AB01
2802446009023
L04AB01
2802446010029
L04AB01
2802447001019
C09DA04
2802447002016
C09DA04
2802447005024
C09DA04
2802447101016
H01CB01
2802447503032
C10AA01
2802448102012
B05ZB
2802448901011
H01CB01
2802449501029
V09AB03
2802449501012
V09AB03
2802449603020
A10BG02
2802449604027
A10BG02
2802450401011
J02AC01
2802450402025
J02AC01
2802450403015
J02AC01
2802450901016
S01CA01
2802450902013
S01CA01
2802451101019
L01AD01
2802451203034
C10AA01
2802451204024
C10AA01
2802451501031
J05AB04

DEMO ABEE
DEMO ABEE
ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
SANTA PHARMA A.E.
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GE HEALTHCARE A.E.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
GENEPHARM AE
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
MEDICUS A.E.
BIOMEDICA-CHEMICA AE
GAMBRO LUNDIA AB SWEDEN
NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. NOVENDIA PHARMACEUT
GE HEALTHCARE LIMITED, LITTLE CHALFONT, U.K.
GE HEALTHCARE LIMITED, LITTLE CHALFONT, U.K.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
MGI PHARMA LTD, UNITED KINGDOM
RAFARM A.E.B.E.
RAFARM A.E.B.E.
SP EUROPE, BELGIUM

2802451502014
J05AB04
2802451601014
H01CC01
2802451601021
H01CC01
2802452002025
C04AE04
2802452002018
C04AE04
2802452101018
R05CB03
2802452602027
C10AA01
2802452603024
C10AA01
2802452701027
J05AH01
2802454002030
C10AA01
2802454003020
C10AA01
2802454101016
A04AA01
2802454104017
A04AA01
2802454106011
A04AA01
2802454203024
C10AA01
2802455001018
G03XB01
2802455201012
A16AA01
2802455301019
A12CC08
2802456107016
L03AB05
2802456108013
L03AB05
2802456109010
L03AB05
2802456301025
N03AX14
2802456302039
N03AX14
2802456304033
N03AX14
2802456305016
N03AX14
2802456306013
N03AX14
2802457301017
L01XC03
2802457403018
L03AB10
2802457406019
L03AB10
2802457407016
L03AB10
2802457408013
L03AB10
2802457409010
L03AB10
2802457410016
L03AB10
2802457502032
N05CF03
2802458001015
A08AA10
2802458002012
A08AA10
2802458002029
A08AA10
2802458301054
A10AE04
2802458302020
A10AE04
2802458303034
A10AE04
2802458305045
A10AE04
2802458401044
B05BA10
2802458401037
B05BA10
2802458401020
B05BA10
2802458601017
A10BG03
2802458602014
A10BG03
2802458603028
A10BG03
2802458802018
N06AB03
2802458803015
N06AB03
2802459001014
V03AF03

SP EUROPE, BELGIUM
N.V. ORGANON HOLLAND
N.V. ORGANON HOLLAND
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
GALENICA ΑΕ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GENEPHARM AE
GENEPHARM AE
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
NOVIS PHARMACEUTICAL S.A., GREECE
EXELGYN FRANCE
GENEPHARM AE
ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTE
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE
TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE
TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ITF HELLAS A.E.

ΑΒ
ΑΒ

(EUR
(EUR
(EUR
ΑΒ
ΑΒ

2802459301015
N02BE51
2802459901024
R03BA02
2802459902021
R03BA02
2802460201014
G01AA10
2802460202011
D10AF01
2802460203018
D10AF01
2802460401018
B05BA10
2802460401025
B05BA10
2802460401032
B05BA10
2802460501015
B05BA10
2802460501022
B05BA10
2802460501039
B05BA10
2802460601012
B05BA10
2802460601029
B05BA10
2802460701019
B05BA10
2802460801016
B05BA10
2802461602018
V03AF04
2802462201036
L02BG06
2802462301026
B05BA10
2802462301019
B05BA10
2802462501013
J07BC02
2802462701024
J01MA14
2802462702038
J01MA14
2802462801014
J01MA14
2802462801021
J01MA14
2802462802035
J01MA14
2802463001017
J01GB06
2802463402029
C10AA02
2802463901010
A16AA01
2802463902048
A16AA01
2802464401014
G01AA10
2802464402011
J01FF01
2802464801050
J07CA09
2802465202085
N01BB10
2802465203082
N01BB10
2802465601024
N05AH04
2802465602014
N05AH04
2802465603011
N05AH04
2802465607033
N05AH04
2802465608023
N05AH04
2802465609020
N05AH04
2802465610026
N05AH04
2802465611023
N05AH04
2802466802017
C09AA03
2802466903011
J01CR02
2802467101034
N01AX10
2802467101027
N01AX10
2802467101010
N01AX10
2802467102017
N01AX10
2802467701050
B05DB

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
FREZYDERM ABEE
FREZYDERM ABEE
FREZYDERM ABEE
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
DEMO ABEE
DEMO ABEE
VIOFAR ΕΠΕ
VIOFAR ΕΠΕ
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, RIXENSART, BELGIUM
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED

2802467701012
B05DB
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
2802467702057
B05DB
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
2802467702019
B05DB
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
2802467703016
B05DB
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
2802467801019
B03AC02 VIFOR FRANCE S.A., FRANCE
2802468001012
N06AB03 MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
2802468302010
B02BD04 VIANEX A.E.
2802468601014
J01FG02 MONARCH PHARMACEUTICALS IRELAND, DUBLIN, IRELAND
2802468901015
S01LA01 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802469301029
J01CR02 GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
2802469303016
J01CR02 GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
2802469601013
A01AA01 COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
2802469804155
C09AA02 GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
2802471001023
V08DA05 BRACCO INTERNATIONAL B.V., HOLLAND
2802471201010
L01BC06 ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
2802471202017
L01BC06 ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
2802471902016
C09CA03 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802471906021
C09CA03 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802472001015
C09DA03 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802472002012
C09DA03 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802472003019
C09DA03 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802472004016
C09DA03 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802472005013
C09DA03 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802472802018
H01AC01 IPSEN PHARMA, FRANCE
2802473002011
G03GA08 MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
2802473501026
M05BA07 SANOFI-AVENTIS AEBE
2802473502023
M05BA07 SANOFI-AVENTIS AEBE
2802473503037
M05BA07 SANOFI-AVENTIS AEBE
2802473504010
M05BA07 SANOFI-AVENTIS AEBE
2802474901016
V03AC02 APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS
2802474902020
V03AC02 APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS
2802475101026
M01AH01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2802475102016
M01AH01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2802475201023
M01AH01 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
2802476503010
L01DB07 MEDICAMERC A.E.
2802476504017
L01DB07 MEDICAMERC A.E.
2802476901038
L04AA13 AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN
2802476902035
L04AA13 AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN
2802476903018
L04AA13 AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN
2802477601067
J07AL02 WYETH-LEDERLE VACCINES S.A., BELGIUM
2802477901105
B05AA07 FRESENIUS KABI HELLAS AE
2802478102013
A11CC03 GENEPHARM AE
2802478501014
A16AA01 ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
2802478702015
C10AA01 STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. STARGEN LTD)
2802478703029
C10AA01 STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. STARGEN LTD)
2802479202026
C10AA01 VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2802479501020
B05ZB
GAMBRO LUNDIA AB SWEDEN
2802479502010
B05ZB
GAMBRO LUNDIA AB SWEDEN
2802479701048
No found GLAXOSMITHKLINE AEBE
2802480201018
M03AX01 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

2802480301015
J01DC02
2802481101010
V03AF07
2802481102017
V03AF07
2802481401028
J05AR04
2802481502015
M05BA08
2802482001050
A10BX03
2802482002057
A10BX03
2802482003054
A10BX03
2802483802038
V08CA09
2802483804070
V08CA09
2802483901014
G02CX01
2802483902011
G02CX01
2802484001027
B03XA02
2802484003021
B03XA02
2802484004028
B03XA02
2802484005025
B03XA02
2802484006022
B03XA02
2802484007029
B03XA02
2802484008026
B03XA02
2802484009023
B03XA02
2802484010029
B03XA02
2802484011019
B03XA02
2802484016014
B03XA02
2802484026013
B03XA02
2802484027010
B03XA02
2802484028017
B03XA02
2802484301011
N05CH01
2802484501015
L04AB02
2802484901013
S02CA06
2802485002016
J01FA09
2802485003013
J01FA09
2802485005024
J01FA09
2802485701025
D07AC09
2802485702015
R01AD05
2802485802012
B01AD12
2802486702021
A11CC03
2802486902018
J01FA09
2802487201028
C08CA12
2802487202025
C08CA12
2802487301018
D06AA04
2802487501012
P01BB51
2802487801143
A02BC05
2802487801167
A02BC05
2802487802164
A02BC05
2802487803017
A02BC05
2802487804014
A02BC05
2802488102027
J07AH07
2802488102010
J07AH07
2802488201010
S01EC04
2802488301017
B05BA10

MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
SANOFI-AVENTIS, (PARIS) FRANCE
SANOFI-AVENTIS, (PARIS) FRANCE
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED KINGDOM
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
FERRING PHARMACEUTICALS A/S, DENMARK
FERRING PHARMACEUTICALS A/S, DENMARK
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
NEURIM PHARMACEUTICALS EEC LTD, U.K.
CENTOCOR BV ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.-EPSILON HEALTH
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
GAP A.E.
ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GREECE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ALCON LABORATORIES LTD, U.K
FRESENIUS KABI HELLAS AE

2802488504012
A10AD05
2802488601018
B03AB
2802488801012
N02CC05
2802489002012
D10BA01
2802489003019
D10BA01
2802489303034
M01AE14
2802489501010
J01GB01
2802490302019
L01XC04
2802490401019
G03AA12
2802491001010
V03AF03
2802491101017
J01FA15
2802491501015
A02BC01
2802491502012
A02BC01
2802491502029
A02BC01
2802492701018
A12AA04
2802496202016
A16AA01
2802496801011
A04AA01
2802496802025
A04AA01
2802496802018
A04AA01
2802497101042
A12AX
2802497201094
L01BC53
2802497301015
C01DA02
2802497301022
C01DA02
2802497302012
C01DA02
2802497302029
C01DA02
2802497501019
D06AA04
2802497901024
H05BA01
2802497902014
H05BA01
2802498003024
C10AX06
2802498102116
N05CD08
2802498102215
N05CD08
2802498303025
R03BA01
2802498304022
R03BA01
2802498401011
M01AX17
2802498901016
B03AC06
2802499202013
R03DX05
2802499301020
N04BC07
2802499302010
N04BC07
2802499501031
L04AC03
2802500101014
R01AD05
2802500901010
A16AB03
2802501001023
C10AA01
2802501002020
C10AA01
2802501101020
C10AA01
2802501102027
C10AA01
2802502201019
A16AB04
2802502301016
L01XA02
2802502302013
L01XA02
2802502601017
R05DB13
2802503002011
J05AE06

NOVO NORDISK HELLAS LTD
RAFARM A.E.B.E.
ALMIRALL S.A., SPAIN
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
GALENICA ΑΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
AVENTIS PHARMA S.A., FRANCE
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
MEDITRINA ΕΠΕ
MEDITRINA ΕΠΕ
MEDITRINA ΕΠΕ
ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚ
MERCK A.E.
ROTTAPHARM LTD, IRELAND
ROTTAPHARM LTD, IRELAND
ROTTAPHARM LTD, IRELAND
ROTTAPHARM LTD, IRELAND
RAFARM A.E.B.E.
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
FARMEDIA AE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
LAVIPHARM HELLAS AE
LAVIPHARM HELLAS AE
BIOMEDICA-CHEMICA AE
DEMO ABEE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ITF HELLAS A.E.
ITF HELLAS A.E.
BIOVITRUM AB (PUB), SWEDEN
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB, SWEDEN
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
Π.Ν.Γ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ
Π.Ν.Γ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM

2802503003018
J05AE06 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM
2802503004015
J05AE06 ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM
2802504001013
J07AL01 VIANEX A.E.
2802504101027
R03AK07 ASTRAZENECA A.E.
2802504102024
R03AK07 ASTRAZENECA A.E.
2802504103014
R03AK07 ASTRAZENECA A.E.
2802504301021
L01XX05 MEDAC GMBH, GERMANY
2802505301013
No found ASTELLAS PHARMA GMBH, MUNCHEN, GERMANY
2802505302010
No found ASTELLAS PHARMA GMBH, MUNCHEN, GERMANY
2802505302027
No found ASTELLAS PHARMA GMBH, MUNCHEN, GERMANY
2802505801018
S01ED01 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802506501023
D07AC13 IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
2802506502013
D07AC13 IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
2802507001010
D07CC01 ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
2802507001027
D07CC01 ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
2802507602033
C10AA01 ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2802507603030
C10AA01 ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2802507901013
R01AD05 ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GREECE
2802508902026
C10AA01 S.J.A. PHARM ΕΠΕ
2802508902033
C10AA01 S.J.A. PHARM ΕΠΕ
2802509001018
J02AX04 MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
2802509002015
J02AX04 MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
2802509601010
J07BC01 SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE
2802509601133
J07BC01 SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE
2802509602116
J07BC01 SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE
2802509603014
J07BC01 SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE
2802509804015
M01AH04 PFIZER L.T.D. ENGLAND
2802511001037
J02AC03 PFIZER L.T.D. ENGLAND
2802511002034
J02AC03 PFIZER L.T.D. ENGLAND
2802511003017
J02AC03 PFIZER L.T.D. ENGLAND
2802511101041
D01AE14 GLAXOSMITHKLINE AEBE
2802511301014
D10BA01 NEXUS MEDICALS A.E.
2802511302011
D10BA01 NEXUS MEDICALS A.E.
2802511501018
S01EE04 ALCON LABORATORIES LTD, U.K
2802511901023
B02BD02 BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
2802511902020
B02BD02 BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
2802511903027
B02BD02 BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
2802511904017
B02BD02 BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
2802512502014
M01AB05 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802512504025
M01AB05 NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
2802512701011
C01CX08 ORION ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΠΕ Δ.Τ. ORION PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥ
2802513103029
C10AA01 ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
2802513104026
C10AA01 ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
2802513201046
J07AH07 BAXTER HEALTHCARE LTD, U.K.
2802513401019
L01DB01 CEPHALON EUROPE, FRANCE
2802513901014
R05DB13 ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
2802514702016
J01FA09 VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2802514802013
M05BA04 VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
2802515401024
D07AC09 ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
2802515801015
B01AC18 NOVIS PHARMACEUTICAL S.A., GREECE

2802516001018
J01DH03
2802516201012
S01ED51
2802516702076
M05BA04
2802516702021
M05BA04
2802516801021
D07CC01
2802517101014
R05DB13
2802517303012
L03AB11
2802517303029
L03AB11
2802517304019
L03AB11
2802517304026
L03AB11
2802518101020
D01AE15
2802518202017
A04AA01
2802518204011
A04AA01
2802518301024
N02CC06
2802518302021
N02CC06
2802518401014
N05AX08
2802518701015
J01XX08
2802518703156
J01XX08
2802519001015
N02AB03
2802519001046
N02AB03
2802519002012
N02AB03
2802519002043
N02AB03
2802519003040
N02AB03
2802519004047
N02AB03
2802519005044
N02AB03
2802520805015
L04AA10
2802521001010
L01XX27
2802521301028
C02KX01
2802521302018
C02KX01
2802521501015
B02BD02
2802521502012
B02BD02
2802521503019
B02BD02
2802521504016
B02BD02
2802521802013
A11CC03
2802522801015
J01FA09
2802522802012
J01FA09
2802523804039
B05BA10
2802523805012
B05BA10
2802523808020
B05BA10
2802523808037
B05BA10
2802523808013
B05BA10
2802524201011
L02AE04
2802524202018
L02AE04
2802524902017
J07AH07
2802525301116
R06AE09
2802525302038
R06AE09
2802525303011
R06AE09
2802525702012
L03AX13
2802526701021
A02BC01
2802526901018
H02AB02

MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
SANTA PHARMA A.E.
SANTA PHARMA A.E.
BIOSPRAY ABEE
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
LAVIPHARM HELLAS AE
OPUS MATERIA ΕΠΕ
OPUS MATERIA ΕΠΕ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
RAFARM A.E.B.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
CEPHALON UK LIMITED, SURREY (GU2 7YF), UNITED KING
ACTELION PHARMACEUTICALS ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ACTELION PHARMACEUTICALS ΕΛΛΑΣ ΑΕ
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
FARMEDIA AE
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL, SIENA, ITAL
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.
NOVIS PHARMACEUTICAL S.A., GREECE
VIANEX A.E.

2802527004015
N06DA04
2802527005029
N06DA04
2802527006019
N06DA04
2802527007016
N06DA04
2802527008013
N06DA04
2802527201018
L01XX25
2802527301015
S01GX09
2802527402026
M01AC06
2802527801010
N07AX01
2802527801027
N07AX01
2802529402024
M01AC06
2802532701022
D07CA01
2802532801012
J01DD04
2802533101012
L03AX03
2802533301115
R06AX27
2802533304086
R06AX27
2802533305083
R06AX27
2802533306066
R06AX27
2802533402034
A02BC01
2802534001014
J05AF07
2802534403023
L01XE01
2802534404020
L01XE01
2802535805017
J01CR02
2802536101033
R06AX28
2802536301013
D10AD04
2802536602028
C08CA11
2802536701066
V07AB
2802536801025
R03BA07
2802536802022
R03BA07
2802537101018
L01XD03
2802537201046
D05AX52
2802537602089
M05BA04
2802537602041
M05BA04
2802537802014
J01MA02
2802538001010
A12AX
2802538501015
G01AA10
2802539201020
B05DB
2802539201051
B05DB
2802539202027
B05DB
2802539202058
B05DB
2802539203024
B05DB
2802539203055
B05DB
2802539301010
H01AX01
2802539302017
H01AX01
2802539303014
H01AX01
2802539501021
L01CD01
2802539501014
L01CD01
2802539501045
L01CD01
2802540001022
M01AC06
2802540201019
J01DD02

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
EISAI LTD, UNITED KINGDOM
ALCON LABORATORIES LTD, U.K
GENEPHARM AE
MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
FARMEDIA AE
ALAPIS ABEE
PHARMA LINE A.E.
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SP EUROPE, BELGIUM
SANTA PHARMA A.E.
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
OLVOS SCIENCE AE
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
CHIESI HELLAS AEBE
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD A/S, DENMARK
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
MENARINI HELLAS A.E.
HELP ΑΒΕΕ
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
MEDICUS A.E.
MEDICUS A.E.
MEDICUS A.E.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VIANEX A.E.

2802540202016
J01DD02
2802540301023
D02AX
2802540602014
J01FA09
2802540604025
J01FA09
2802540604018
J01FA09
2802540701021
M01AC06
2802541002103
M05BA04
2802541002042
M05BA04
2802541304016
J01DC04
2802541501019
D01AC52
2802541501026
D01AC52
2802541901024
B01AB12
2802541901017
B01AB12
2802541902021
B01AB12
2802541902014
B01AB12
2802541902038
B01AB12
2802543102016
J01DD02
2802543201023
M01AC06
2802544601013
B01AB07
2802544602010
B01AB07
2802544603017
B01AB07
2802544801017
H05AA02
2802545301035
N02CC07
2802545503026
C10AA01
2802545504023
C10AA01
2802545903017
B01AD11
2802546501014
V09XX
2802546501021
V09XX
2802546501038
V09XX
2802546802012
A04AA01
2802546804016
A04AA01
2802546804023
A04AA01
2802548601019
J02AC02
2802549002013
J01DD02
2802549101013
J01XA01
2802549103017
J01XA01
2802549301024
M01AC06
2802550701028
B05DB
2802550701059
B05DB
2802550701035
B05DB
2802550702025
B05DB
2802550702056
B05DB
2802550703022
B05DB
2802550703053
B05DB
2802551801024
R03AC13
2802552601012
J05AB14
2802553101016
J05AB15
2802553401017
M01AC06
2802553402021
M01AC06
2802553701018
B03AA01

VIANEX A.E.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
RAFARM A.E.B.E.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ALAPIS ABEE
VIOFAR ΕΠΕ
VIOFAR ΕΠΕ
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
REMEDINA ABEE
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
MENARINI HELLAS A.E.
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
GE HEALTHCARE A.E.
MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
GENEPHARM AE
ROCHE HELLAS A.E
MENARINI HELLAS A.E.
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
SPECIFAR ABEE

2802554301057
R03BB04 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
2802554401016
N06DX01 LUNDBECK HELLAS S.A.
2802554402020
N06DX01 LUNDBECK HELLAS S.A.
2802554701017
A12AX
ITF HELLAS A.E.
2802555201011
B05XA31 BAXTER HELLAS ΕΠΕ
2802555601064
B05XA03 BAXTER HELLAS ΕΠΕ
2802555601057
B05XA03 BAXTER HELLAS ΕΠΕ
2802555601040
B05XA03 BAXTER HELLAS ΕΠΕ
2802555601026
B05XA03 BAXTER HELLAS ΕΠΕ
2802555601019
B05XA03 BAXTER HELLAS ΕΠΕ
2802555701061
B05BA03 BAXTER HELLAS ΕΠΕ
2802555701054
B05BA03 BAXTER HELLAS ΕΠΕ
2802555701047
B05BA03 BAXTER HELLAS ΕΠΕ
2802555701023
B05BA03 BAXTER HELLAS ΕΠΕ
2802556202017
A04AA01 SANTA PHARMA A.E.
2802556204028
A04AA01 SANTA PHARMA A.E.
2802556602015
N06AB10 H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙΑ
2802556604019
N06AB10 H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙΑ
2802556605023
N06AB10 H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙΑ
2802556702012
N06AB10 H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙΑ
2802556704016
N06AB10 H. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙΑ
2802557601024
R03AC13 ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
2802558501026
B05DB
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
2802558501040
B05DB
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
2802558502023
B05DB
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
2802558502047
B05DB
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
2802558503020
B05DB
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
2802558503044
B05DB
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
2802558701013
J01DC02 VIANEX A.E.
2802559201017
J01XA01 ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
2802559601015
J01DD04 VIANEX A.E.
2802559701029
C08CA01 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2802559702026
C08CA01 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2802559801019
C08CA01 BIOMEDICA-CHEMICA AE
2802559802016
C08CA01 BIOMEDICA-CHEMICA AE
2802560501014
J01XA01 VIANEX A.E.
2802561001032
C10AA01 MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
2802561002039
C10AA01 MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
2802561003036
C10AA01 MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
2802562501029
B01AC11 BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
2802562501067
B01AC11 BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
2802562901058
C08CA06 ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
2802562902017
C08CA06 ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
2802563001016
C09BB
GALENICA ΑΕ
2802563101020
C09BB
GAP A.E.
2802563401052
M01AH05 VIANEX A.E.
2802563402059
M01AH05 VIANEX A.E.
2802563403056
M01AH05 VIANEX A.E.
2802564701014
S01EE03 NEXUS MEDICALS A.E.
2802565601016
C07AB07 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ

2802567002026
M05BA04
2802567201023
D01AC52
2802567301037
B01AX05
2802567302027
B01AX05
2802567304038
B01AX05
2802567305035
B01AX05
2802568501023
R03AC13
2802569001027
M01AC06
2802569201021
No found
2802569301042
No found
2802569301028
No found
2802569301035
No found
2802569501022
C10AA01
2802569502029
C10AA01
2802569602019
L04AB04
2802571101012
J01FA09
2802571801028
N06BA04
2802571802025
N06BA04
2802572401012
J01FA09
2802572501026
C08CA01
2802572502023
C08CA01
2802572601016
J01FA09
2802573201048
J05AB04
2802573202021
J05AB04
2802573802016
S01GX08
2802575701010
J05AH02
2802575703014
J05AH02
2802575704011
J05AH02
2802575802021
C09DA07
2802575803028
C09DA07
2802576103011
J01MA02
2802577002030
N01BB01
2802577002016
N01BB01
2802577003013
N01BB01
2802577101030
B05BB01
2802577101023
B05BB01
2802577402021
B05AA01
2802577402014
B05AA01
2802577802036
C10AA03
2802578001018
S01GX08
2802578101015
C10AX06
2802578701017
G04CB02
2802578801014
G04CB02
2802579301018
H01CB01
2802579901034
J02AC02
2802580001037
C10AA03
2802580002010
C10AA03
2802580002027
C10AA03
2802580101027
J01MA02
2802580401011
N01BB02

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
RAFARM A.E.B.E.
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
MEDITRINA ΕΠΕ
MEDITRINA ΕΠΕ
ABBOTT LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
FARMEDIA AE
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ROCHE HELLAS A.E
ROCHE HELLAS A.E
RAFARM A.E.B.E.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
VIANEX A.E.
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
DEMO ABEE
DEMO ABEE
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GREECE
ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GREECE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
DEMO ABEE
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
GAP A.E.
LAVIPHARM HELLAS AE
LAVIPHARM HELLAS AE
LAVIPHARM HELLAS AE
PHARMA LINE A.E.
ALAPIS ABEE

2802581201030
C10AA01
2802581202037
C10AA01
2802581502021
C09DA07
2802581503028
C09DA07
2802582102077
M05BA04
2802582201015
V09FX
2802582701010
N06AB04
2802582801055
J02AC02
2802582801062
J02AC02
2802582901014
S01GX08
2802583001010
B05ZB
2802583002024
B05ZB
2802583002017
B05ZB
2802583003014
B05ZB
2802583501015
A10BA02
2802583801023
C08CA01
2802584701018
H05BA01
2802584801015
B01AD10
2802584802012
B01AD10
2802585001018
M05BC02
2802585501013
J01FA09
2802585701024
B05BB01
2802585801014
C08CA01
2802585802011
C08CA01
2802585901134
C10AX09
2802586103032
A10BD03
2802586104039
A10BD03
2802586301018
S01GX10
2802586701023
C10AA07
2802586702020
C10AA07
2802586703027
C10AA07
2802586704024
C10AA07
2802587001023
C09CA08
2802587002020
C09CA08
2802587003027
C09CA08
2802587101020
C09CA08
2802587102027
C09CA08
2802587103024
C09CA08
2802587601025
B05AA01
2802587601018
B05AA01
2802587701015
No found
2802587703033
No found
2802587704030
No found
2802588101029
J01XD01
2802588201033
C10AA05
2802588202030
C10AA05
2802588401013
R06AE07
2802588701014
L03AA13
2802588901025
C08CA01
2802588902022
C08CA01

ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BIOMEDICA-CHEMICA AE
GE HEALTHCARE A.E.
LAVIPHARM HELLAS AE
TARGET PHARMA ΕΠΕ
TARGET PHARMA ΕΠΕ
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. Δ.Τ. MED
ALAPIS ABEE
SANTA PHARMA A.E.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
HOWMEDICA INTERNATIONAL S.DER.L.DIVISION OF STRYKE
GENEPHARM AE
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
GENEPHARM AE
GENEPHARM AE
VIANEX A.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
ASTRAZENECA A.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

2802589101011
G04BE08
2802589102025
G04BE08
2802589104029
G04BE08
2802589201018
M01AX21
2802589302029
M01AC06
2802589502023
A02BC01
2802589601016
S02AA15
2802589701068
N06AB05
2802589801010
B05BA10
2802590701019
N05CD08
2802590702016
N05CD08
2802591802036
N05AX08
2802591803026
N05AX08
2802591804023
N05AX08
2802591805020
N05AX08
2802591806010
N05AX08
2802592301019
A12AX
2802592401016
S01CA01
2802592701017
A04AA01
2802592702014
A04AA01
2802592704018
A04AA01
2802593101014
J01FA09
2802593601019
A06AD
2802593701016
J01FA10
2802594103017
V03AB23
2802594502018
A11CC03
2802594901033
B05BA10
2802594901026
B05BA10
2802594901019
B05BA10
2802594902016
B05BA10
2802595301016
J01DD04
2802595302013
J01DD04
2802595901025
M02AA15
2802595901032
M02AA15
2802596101028
N06AB05
2802596701075
R01BA52
2802596802017
J06BB01
2802597101010
J01FA09
2802597501018
C10AA05
2802597502015
C10AA05
2802598201054
J07BK01
2802598701011
B05BB01
2802599002018
G04CA01
2802599202029
G04BE09
2802599203040
G04BE09
2802599203026
G04BE09
2802599301029
G04BE09
2802599302026
G04BE09
2802599701010
J05AF08
2802600201027
C08CA01

ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
GENEPHARM AE
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
GALENICA ΑΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
DEMO ABEE
DEMO ABEE
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
FARMEDIA AE
NEXUS MEDICALS A.E.
MEDICUS A.E.
MEDICUS A.E.
MEDICUS A.E.
DEMO ABEE
PHARMA LINE A.E.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
SANOPHARM AE
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
CSL BEHRING ΜΕΠΕ
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
VIANEX A.E.
GAMBRO LUNDIA AB SWEDEN
RAFARM A.E.B.E.
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
ALAPIS PHARMA ABEE
ALAPIS PHARMA ABEE
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS

2802600202024
C08CA01
2802600401021
D01AE15
2802600402028
D01AE15
2802600403025
D01BA02
2802602201025
A04AA01
2802602202015
A04AA01
2802602501019
A16AX06
2802602901031
M02AA
2802603201017
J05AX07
2802603801019
J02AC02
2802608201012
D01AC52
2802608901011
A02BC01
2802609101038
C05AX03
2802609702013
A10AB01
2802609703027
A10AB01
2802609902017
A10AD01
2802609905025
A10AD01
2802609906022
A10AD01
2802609907029
A10AD01
2802610102017
A10AC01
2802610103021
A10AC01
2802610702026
R02AA
2802610703016
R02AA
2802611102023
C10AA05
2802611103020
C10AA05
2802611301020
A02BC01
2802611302010
A02BC01
2802611501017
A02BC02
2802611501024
A02BC02
2802611601014
R01AD05
2802612401026
C10AA05
2802612402023
C10AA05
2802613101017
D05AX02
2802613102014
D05AX02
2802613201014
D07AC13
2802613202028
D07AC13
2802614201020
C10AA05
2802614202027
C10AA05
2802614202034
C10AA05
2802614203024
C10AA05
2802614203048
C10AA05
2802614901043
C08CA01
2802614902040
C08CA01
2802615202026
N06AB04
2802615601027
C10AA05
2802615602024
C10AA05
2802615701024
L04AA18
2802615702021
L04AA18
2802615703028
L04AA18
2802615704025
L04AA18

ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
TARGET PHARMA ΕΠΕ
TARGET PHARMA ΕΠΕ
TARGET PHARMA ΕΠΕ
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ACTELION PHARMACEUTICALS ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
FARMEDIA AE
TARGET PHARMA ΕΠΕ
PHARMA LINE A.E.
INTENDIS GMBH, GERMANY
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVO NORDISK HELLAS LTD
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
RAFARM A.E.B.E.
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

2802616101014
D06AX01
2802616201011
L01XA01
2802616202018
L01XA01
2802616301094
M05BA03
2802616301063
M05BA03
2802616501012
A07AA11
2802616701016
L02BB03
2802616801013
L02BB03
2802617002020
C10AA01
2802617301048
C07AG02
2802617302045
C07AG02
2802617303042
C07AG02
2802617402035
C07AG02
2802617403032
C07AG02
2802617404039
C07AG02
2802617501011
D06AX09
2802617601025
D07CC01
2802617701015
N06AX11
2802617801012
B03AC02
2802619901024
J02AC02
2802620101024
C09BA06
2802620501015
N06AB04
2802620503026
N06AB04
2802620701019
A01AD11
2802621301010
L01XX19
2802621301027
L01XX19
2802621401024
J01FA09
2802621402014
J01FA09
2802621601059
C08CA01
2802621602056
C08CA01
2802622101015
V03AF04
2802622501013
M01AX05
2802623602016
C07AG02
2802623603013
C07AG02
2802623604010
C07AG02
2802623901027
M09AX01
2802624501028
D07AC13
2802624502025
D07AC13
2802624701015
H01CB01
2802625001022
C10AA05
2802625002029
C10AA05
2802625101012
H01CB01
2802625401020
D06BX01
2802625701175
C10AA01
2802625702172
C10AA01
2802625703179
C10AA01
2802625801011
J01FA09
2802626201018
J01FA10
2802626302012
J01FA10
2802626901017
B03AB

TARGET PHARMA ΕΠΕ
MEDICUS A.E.
MEDICUS A.E.
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
OPUS MATERIA ΕΠΕ
NEXUS MEDICALS A.E.
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
TARGET PHARMA ΕΠΕ
TARGET PHARMA ΕΠΕ
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
RAFARM A.E.B.E.
PHARMA LINE A.E.
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
HOSPIRA UK LIMITED, U.K.
HOSPIRA UK LIMITED, U.K.
TARGET PHARMA ΕΠΕ
TARGET PHARMA ΕΠΕ
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
OPUS MATERIA ΕΠΕ
GENEPHARM AE
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
TARGET PHARMA ΕΠΕ
TARGET PHARMA ΕΠΕ
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
PIERRE FABRE HELLAS AE
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
SANTA PHARMA A.E.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS

2802627101027
C10AA01
2802627102024
C10AA01
2802627701029
H05BA01
2802627801019
J07BK01
2802628002033
C09CA01
2802628101057
L04AA06
2802628102047
L04AA06
2802628801018
J01CR05
2802629501023
J01DC10
2802629801017
N06AB04
2802630202049
C08CA01
2802630301025
B03AC02
2802630801013
J01FA09
2802631201010
A02BC01
2802633201018
A06AB06
2802633402026
A02BC01
2802633604024
L01CD01
2802633604017
L01CD01
2802633604031
L01CD01
2802633701051
G04BD04
2802633702058
G04BD04
2802634102024
A04AA01
2802634301014
J01CR05
2802634401028
C08CA01
2802634402018
C08CA01
2802634402025
C08CA01
2802635201023
N04BA03
2802635202020
N04BA03
2802635203027
N04BA03
2802635204024
N04BA03
2802635205021
N04BA03
2802635206028
N04BA03
2802635401027
M01AX05
2802635501031
V08AB04
2802635501048
V08AB04
2802635501017
V08AB04
2802635503035
V08AB04
2802635503042
V08AB04
2802635503011
V08AB04
2802636101025
M01AX05
2802636601013
J05AF09
2802636803028
L01CD01
2802636901014
M01AC06
2802637001027
C09DA02
2802638103027
L01CD01
2802638103010
L01CD01
2802638201013
V07AB
2802638201020
V07AB
2802638301010
B05XA03
2802638301027
B05XA03

SANTA PHARMA A.E.
SANTA PHARMA A.E.
TARGET PHARMA ΕΠΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
RAFARM A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
MEDICUS A.E.
RAFARM A.E.B.E.
ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY ABEE
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
PHARMA LINE A.E.
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
MEDICUS A.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ANABIOSIS LTD, GREECE
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
RAFARM A.E.B.E.
RAFARM A.E.B.E.
RAFARM A.E.B.E.
ORION CORPORATION FINLAND
ORION CORPORATION FINLAND
ORION CORPORATION FINLAND
ORION CORPORATION FINLAND
ORION CORPORATION FINLAND
ORION CORPORATION FINLAND
RAFARM A.E.B.E.
ΤΣΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ.Τ. IASIS-MEDICAL
ΤΣΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ.Τ. IASIS-MEDICAL
ΤΣΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ.Τ. IASIS-MEDICAL
ΤΣΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ.Τ. IASIS-MEDICAL
ΤΣΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ.Τ. IASIS-MEDICAL
ΤΣΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ.Τ. IASIS-MEDICAL
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. NOVENDIA PHARMACEUT
BIOSPRAY ABEE
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
NOVAGEN PHARMACEUTICALS ΕΠΕ
NOVAGEN PHARMACEUTICALS ΕΠΕ
ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.
ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.
ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.
ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.

2802638701025
L01CD01
2802638701032
L01CD01
2802638701018
L01CD01
2802638801015
B03AB
2802638901029
C10AA05
2802638902026
C10AA05
2802640201018
N05AX08
2802640202015
N05AX08
2802640204019
N05AX08
2802640401012
J01CR05
2802640402019
J01CR05
2802640501019
B01AB12
2802640501057
B01AB12
2802640501095
B01AB12
2802641501049
A07XA04
2802641502046
A07XA04
2802641503029
A07XA04
2802642103013
A04AA01
2802642104010
A04AA01
2802642302041
C10AA01
2802642802022
A02BC03
2802643401019
N03AX09
2802643402016
N03AX09
2802643403013
N03AX09
2802643404010
N03AX09
2802643801048
G04BD08
2802643802045
G04BD08
2802643901038
C09BA03
2802644201052
B05AA07
2802644301028
H05BA01
2802644501015
M01AX17
2802644601036
N06AX16
2802644602033
N06AX16
2802644701026
S01EA05
2802645504022
N05AX08
2802645801039
G03BA03
2802646002046
N03AX12
2802646003043
N03AX12
2802646101022
L01AB01
2802646202026
M05BA04
2802646501013
B02BD02
2802646502010
B02BD02
2802646503017
B02BD02
2802646504014
B02BD02
2802646505011
B02BD02
2802646506018
B02BD02
2802646601027
A04AD12
2802646603014
A04AD12
2802647201011
L02BA03
2802647501029
A02BC01

VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
INTEGRIS PHARMA ΕΠΕ
INTEGRIS PHARMA ΕΠΕ
INTEGRIS PHARMA ΕΠΕ
DEMO ABEE
DEMO ABEE
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
FERRER-GALENICA S.A., GREECE
FERRER-GALENICA S.A., GREECE
FERRER-GALENICA S.A., GREECE
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
LAVIPHARM HELLAS AE
ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, FRANCE
TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
ASTRAZENECA U.K. LTD, ENGLAND
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ

2802647502019
A02BC01
2802647601057
N06AX11
2802647602054
N06AX11
2802647603044
N06AX11
2802647604041
N06AX11
2802647701054
M01AC06
2802647702075
M01AC06
2802647802027
A02BC03
2802648201119
J07CA02
2802648401021
B05BA02
2802648401038
B05BA02
2802648701015
G03BA03
2802649401020
N06AB04
2802649402010
N06AB04
2802649501010
N03AX12
2802650001028
C03DA04
2802650002025
C03DA04
2802650201053
C10BA02
2802650202050
C10BA02
2802650203057
C10BA02
2802650302019
J01DD16
2802650601013
J07CA02
2802650801017
C09BA15
2802650901038
J06BA01
2802650901045
J06BA01
2802651101017
V09GX01
2802651801016
D06AX01
2802652601059
N06AB04
2802652701018
N06AB04
2802652702015
N06AB04
2802652901012
R03AC13
2802653101015
D07AC13
2802653201012
J01FA10
2802653202019
J01FA10
2802653302016
J06BB01
2802653501013
No found
2802654002021
R05CB01
2802654202018
A10BB12
2802654203015
A10BB12
2802654204012
A10BB12
2802654601026
M01AC06
2802654701016
J01FA10
2802654801013
L01XX32
2802655301017
D01AE15
2802655401014
D01AE15
2802655402011
D01AE15
2802655902030
C09AA06
2802656601017
J02AC02
2802656701014
J01FA10
2802657002028
N05AX12

ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
MED-ONE Α.Φ.Β.Ε.Ε.
VIANEX A.E.
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
MENARINI HELLAS A.E.
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
GE HEALTHCARE A.E.
VIOFAR ΕΠΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
FREZYDERM ABEE
ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GREECE
ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GREECE
CANGENE EUROPE LTD, U.K.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTE
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
QUENTIS (ΚΟΥΕΝΤΙΣ) PHARMA ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡ/ΚΩΝ ΠΡΟΪ
ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ
JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM
ALAPIS ABEE
FREZYDERM ABEE
FREZYDERM ABEE
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
HELP ΑΒΕΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

2802657003025
N05AX12
2802657004022
N05AX12
2802657006026
N05AX12
2802657007023
N05AX12
2802657009027
N05AX12
2802657010016
N05AX12
2802657201018
J01FA10
2802657302029
N06AB04
2802657303026
N06AB04
2802657501019
J01FA10
2802657902076
V08CA10
2802658002027
J05AE08
2802658003024
J05AE08
2802658402025
A10BB12
2802658403022
A10BB12
2802658404029
A10BB12
2802658901023
A07AA02
2802658902013
D01AA01
2802659201030
J06BA01
2802659901015
B02BC30
2802660101046
B05BA02
2802660101022
B05BA02
2802660501044
J01MA02
2802660502126
J01MA02
2802660901011
C01CA24
2802660902018
C01CA24
2802661001017
C10AX06
2802661001062
C10AX06
2802661901010
D11AX01
2802662001023
D01AE15
2802662202024
M01AC06
2802662701022
R03BA02
2802662801036
C10AA05
2802662802033
C10AA05
2802663801028
L01CD01
2802663903012
R03BA08
2802664301039
C10AA01
2802664602020
N06AX21
2802664902021
C10AA01
2802664903028
C10AA01
2802665701036
N03AX16
2802665703023
N03AX16
2802665705027
N03AX16
2802665707021
N03AX16
2802666102054
N06AX11
2802666701011
J05AE07
2802666902012
A10BB12
2802666903019
A10BB12
2802667801017
L01BA04
2802668401032
J02AC01

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
HELP ΑΒΕΕ
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
RAFARM A.E.B.E.
RAFARM A.E.B.E.
RAFARM A.E.B.E.
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
CSL BEHRING ΜΕΠΕ
NYCOMED AUSTRIA GMBH, LINZ, AUSTRIA
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
ALLERTEC HELLAS A.E.
ALLERTEC HELLAS A.E.
FERRER-GALENICA S.A., GREECE
FERRER-GALENICA S.A., GREECE
TARGET PHARMA ΕΠΕ
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HOSPIRA UK LIMITED, U.K.
NYCOMED HELLAS S.A.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED KINGDOM
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

2802668401025
J02AC01
2802668602019
J01FA09
2802669101030
M05BX03
2802669401017
N06AB06
2802669402014
N06AB06
2802670701014
B01AE06
2802670801028
H05BX01
2802670802025
H05BX01
2802670803022
H05BX01
2802670901025
G04BD06
2802671101011
A10AB06
2802671102049
A10AB06
2802671103046
A10AB06
2802671105040
A10AB06
2802672101010
V04CX
2802672301021
A02BC01
2802672402018
N06AB06
2802672403015
N06AB06
2802672801019
L01XC06
2802672802023
L01XC06
2802672901023
L01CD01
2802672901016
L01CD01
2802673102023
N06AB04
2802673102030
N06AB04
2802673104027
N06AB04
2802673502038
V03AE03
2802673503059
V03AE03
2802673601014
L01XX35
2802673801025
C10AA05
2802674202074
M05BA04
2802674401019
J01XB01
2802675001034
J01MA17
2802675301011
N04BA02
2802675401018
D06BB11
2802675601012
R03AC13
2802675802013
C01CA07
2802675901020
N06AB04
2802675902027
N06AB04
2802676001019
A10BB12
2802676002016
A10BB12
2802676003013
A10BB12
2802676004010
A10BB12
2802676101016
B05BA01
2802676101030
B05BA01
2802676201013
N06AX21
2802676202010
N06AX21
2802676701025
C08CA01
2802676702022
C08CA01
2802676801022
J05AR02
2802676901012
L01XC07

VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
LYOFIN LTD, GREECE
LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
FERRER-GALENICA S.A., GREECE
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND
VIANEX A.E.
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
GE HEALTHCARE A.E.
GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
MERCK A.E.
MERCK A.E.
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LIMITED, HAMPSHIRE,
SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LIMITED, HAMPSHIRE,
SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LIMITED, HAMPSHIRE,
LYOFIN LTD, GREECE
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ALLERTEC HELLAS A.E.
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH, HANNOVER, GERMANY
JENSON PHARMACEUTICAL SERVICES LTD, LONDON, UNITED
CHIESI HELLAS AEBE
DEMO ABEE
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED KINGDOM
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.

2802676902019
L01XC07
2802677202026
N06AB04
2802677401023
N06AB04
2802677402020
N06AB04
2802677501013
N06AX21
2802677502010
N06AX21
2802677701031
C10AA01
2802677702038
C10AA01
2802677802011
N05AX08
2802677803018
N05AX08
2802677804015
N05AX08
2802678102028
A04AA01
2802678103018
A04AA01
2802678103032
A04AA01
2802678601019
J01XA01
2802678701016
G04BD04
2802678801013
R03AK04
2802678901034
C09CA01
2802678902024
C09CA01
2802678902031
C09CA01
2802679001016
J07BC01
2802679402028
N05AX08
2802679403018
N05AX08
2802679601025
C01CA03
2802679901019
R03BA02
2802680001029
B05BA01
2802680002026
B05BA01
2802680101019
J01XD01
2802680202020
N06AB06
2802680203027
N06AB06
2802680301013
D05AX
2802681001028
C10AA01
2802681501016
B05BA10
2802681701034
G04BD10
2802681702031
G04BD10
2802682101024
N04BD02
2802682301011
V03AB25
2802682401018
R03AC13
2802682901013
J07CA02
2802683001019
B02BD
2802684701024
J01DC10
2802684702021
J01DC10
2802685201011
H02AB02
2802685301018
J05AR03
2802685401015
D08AX53
2802685401039
D08AX53
2802685902017
R03BA01
2802686701015
S01GX08
2802687102019
J01DD04
2802687901025
S01BA14

ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΚΑΛ/ΚΩΝ,ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
LYOFIN LTD, GREECE
LYOFIN LTD, GREECE
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS A.E.
DEMO ABEE
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, RIXENSART, BELGIUM
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
DEMO ABEE
CHIESI HELLAS AEBE
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
TARGET PHARMA ΕΠΕ
MED-ONE Α.Φ.Β.Ε.Ε.
FRESENIUS KABI HELLAS AE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
TEVA PHARMA GMBH, GERMANY
DEMO ABEE
ALLERTEC HELLAS A.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
VIANEX A.E.
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
RAFARM A.E.B.E.
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
CHIESI HELLAS AEBE
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
LYOFIN LTD, GREECE
KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

2802688101035
C10AA05
2802688201018
H01BA04
2802688801010
G03GA04
2802688901017
B01AC21
2802688902014
B01AC21
2802688903011
B01AC21
2802688904018
B01AC21
2802689201055
N06AB06
2802689202052
N06AB06
2802689801033
G04CA02
2802690101054
G04CA02
2802690601028
N06AB04
2802690602025
N06AB04
2802690701018
A16AB05
2802691201050
C10AA05
2802691202064
C10AA05
2802691401054
D10AF51
2802691501013
V03AB25
2802692006012
B02BD02
2802692301032
C09DA08
2802692302039
C09DA08
2802692401039
C09DA08
2802692402036
C09DA08
2802692502033
N06BA09
2802692503030
N06BA09
2802692504037
N06BA09
2802692505034
N06BA09
2802692701030
J06BA02
2802692701047
J06BA02
2802692701023
J06BA02
2802693001016
J01DD04
2802693003010
J01DD04
2802693102041
C09CA01
2802693301017
S01ED51
2802693701015
M05BA08
2802693801012
A04AA05
2802694101036
A10BB12
2802694102033
A10BB12
2802694103030
A10BB12
2802694104037
A10BB12
2802694201019
J01XA01
2802694301016
S01EA05
2802694702011
A10BB12
2802694704015
A10BB12
2802695601016
J01CR05
2802695701020
C10AA05
2802695702027
C10AA05
2802696502022
A10AE05
2802696901023
R03BB01
2802696902020
R03BB01

ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FERRER-GALENICA S.A., GREECE
FERRER-GALENICA S.A., GREECE
FERRER-GALENICA S.A., GREECE
FERRER-GALENICA S.A., GREECE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
RAFARM A.E.B.E.
RAFARM A.E.B.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
SPECIFAR ABEE
BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
BIOTEST ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD, MULHUDDART,IREL
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
DEMO ABEE
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
ALAPIS ABEE
SANTA PHARMA A.E.
SANTA PHARMA A.E.
NOVO NORDISK HELLAS LTD
DEMO ABEE
DEMO ABEE

2802697001012
N05AX08
2802697004013
N05AX08
2802697007014
N05AX08
2802697202020
J01DC10
2802697501017
G04CB01
2802697802015
M05BA06
2802697803012
M05BA06
2802698101025
M05BB03
2802698102022
M05BB03
2802698701065
J01FA09
2802698702093
J01FA09
2802698902028
L01XA03
2802698902011
L01XA03
2802699501046
N03AX09
2802699502043
N03AX09
2802699503040
N03AX09
2802699701019
L01BA01
2802699702016
L01BA01
2802699704010
L01BA01
2802699706069
L01BA01
2802699706113
L01BA01
2802699706168
L01BA01
2802699801016
L02BB03
2802699902027
J01FA10
2802700001022
C09DA02
2802700102019
L01XE03
2802700103016
L01XE03
2802700201019
V03AF02
2802700901018
C05AE01
2802701101011
M09AX01
2802701201018
L01XX23
2802701602020
J01MA02
2802701605014
J01MA02
2802701606011
J01MA02
2802702002041
A02BC01
2802702401011
J01CR05
2802703201023
M01AB05
2802703401010
B05ZB
2802703501031
N03AX11
2802703502038
N03AX11
2802703503035
N03AX11
2802703504032
N03AX11
2802703601014
J05AE09
2802704101018
M05BA04
2802704601013
G04BE03
2802705001010
G03AA12
2802705101017
G03AA12
2802705202011
J01MA02
2802705203018
J01MA02
2802705302018
N03AX12

HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
SANOPHARM AE
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
SANOFI-AVENTIS AEBE
SANOFI-AVENTIS AEBE
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
DEMO ABEE
RAFARM A.E.B.E.
ABBOTT PRODUCTS GMBH, HANNOVER, GERMANY
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ANABIOSIS LTD, GREECE
MEDITRON ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
LABORATOIRE HRA PHARMA FRANCE
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
PHARMASWISS HELLAS A.E.
DEMO ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
PFIZER L.T.D. ENGLAND
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
SPECIFAR ABEE

2802705303015
N03AX12
2802705701033
C01EB17
2802705702030
C01EB17
2802706002016
N06AB04
2802706201013
V03AB23
2802706401017
H01BB03
2802706801015
V03AF08
2802707301019
R03AC13
2802707601027
J02AC01
2802707801021
C08CA01
2802707802028
C08CA01
2802708301087
B05AA07
2802708401015
A04AA01
2802709101013
N05AX08
2802709301017
J02AC04
2802709402035
G04CA01
2802710201016
J02AA01
2802710301075
N03AX11
2802710302072
N03AX11
2802710303079
N03AX11
2802711101032
D07AD01
2802711502044
N03AF02
2802711503041
N03AF02
2802711602034
N06AX16
2802711603024
N06AX16
2802711603031
N06AX16
2802712801016
A06AD
2802712901013
B03AC02
2802713001033
A04AA01
2802713001064
A04AA01
2802713101030
A10BA02
2802714001018
J01CR05
2802714002015
J01CR05
2802714301019
B03BB01
2802714501013
J01FA09
2802714701055
A04AA01
2802714702052
A04AA01
2802714703011
A04AA01
2802714703059
A04AA01
2802715001017
J01FA09
2802715702020
M05BA04
2802716001016
S01EA05
2802716101013
D08AX01
2802716201010
A07EC02
2802716301024
M01AC06
2802716701039
N02AB03
2802716702036
N02AB03
2802716703033
N02AB03
2802716704030
N02AB03
2802716705037
N02AB03

SPECIFAR ABEE
LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE
LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE
HELP ΑΒΕΕ
RAFARM A.E.B.E.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
BIOVITRUM AB (PUB), SWEDEN
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
FRESENIUS KABI HELLAS AE
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
SP EUROPE, BELGIUM
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
TARGET PHARMA ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
NEPHROTECH ΑΕ
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
ITF HELLAS A.E.
BROS Ε.Π.Ε.
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
PHARMA LINE A.E.
SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA
VIANEX A.E.
BIOSPRAY ABEE
SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LIMITED, HAMPSHIRE,
SANTA PHARMA A.E.
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.
NYCOMED HELLAS S.A.

2802717703032
J01DC02
2802717801011
L01DB03
2802717802018
L01DB03
2802718301039
J06BA02
2802718301022
J06BA02
2802718801027
No found
2802718802024
No found
2802718902014
B05AA01
2802718902021
B05AA01
2802719001020
S01LA03
2802719102031
N06AB06
2802719501032
C08CA13
2802719502039
C08CA13
2802719801033
N06AX11
2802719802030
N06AX11
2802719803037
N06AX11
2802720201013
V01AA02
2802720501045
J06BA02
2802720501052
J06BA02
2802720501021
J06BA02
2802720501038
J06BA02
2802721101039
J01GB01
2802721201043
N02AX02
2802721202040
N02AX02
2802721203047
N02AX02
2802721204044
N02AX02
2802721401030
J06BA02
2802721401047
J06BA02
2802721501013
N06AB04
2802721601010
L01CA04
2802721601027
L01CA04
2802721801014
J07BH01
2802721902018
L01XA03
2802721902025
L01XA03
2802722102035
C10AA01
2802722203053
N06AX16
2802722802041
N05AX08
2802722803031
N05AX08
2802722804038
N05AX08
2802722805066
N05AX08
2802722806049
N05AX08
2802722807022
N05AX08
2802722902048
N05AX08
2802722903038
N05AX08
2802722904035
N05AX08
2802722905063
N05AX08
2802722906046
N05AX08
2802723101013
N05AX08
2802723101020
N05AX08
2802723101037
N05AX08

SANTA PHARMA A.E.
NEXUS MEDICALS A.E.
NEXUS MEDICALS A.E.
DEMO ABEE
DEMO ABEE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
KEDRION SPA (LUCCA), ITALY
KEDRION SPA (LUCCA), ITALY
PFIZER L.T.D. ENGLAND
A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE
RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS A.E.
RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS A.E.
MEDITRINA ΕΠΕ
MEDITRINA ΕΠΕ
MEDITRINA ΕΠΕ
PHARMA LINE A.E.
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
BAXTER AG, VIENNA, AUSTRIA
CHIESI HELLAS AEBE
MEDITRINA ΕΠΕ
MEDITRINA ΕΠΕ
MEDITRINA ΕΠΕ
MEDITRINA ΕΠΕ
KEDRION SPA (LUCCA), ITALY
KEDRION SPA (LUCCA), ITALY
INTEGRIS PHARMA ΕΠΕ
EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, AUSTRIA
EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, AUSTRIA
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, RIXENSART, BELGIUM
HOSPIRA UK LIMITED, U.K.
HOSPIRA UK LIMITED, U.K.
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
ITF HELLAS A.E.
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ

2802723102027
N05AX08
2802723102034
N05AX08
2802723102058
N05AX08
2802723103017
N05AX08
2802723103024
N05AX08
2802723103048
N05AX08
2802723104014
N05AX08
2802723104021
N05AX08
2802723104045
N05AX08
2802723105028
N05AX08
2802723105073
N05AX08
2802723201027
N05AX08
2802723201041
N05AX08
2802723202017
N05AX08
2802723202031
N05AX08
2802723203038
N05AX08
2802723204028
N05AX08
2802723204042
N05AX08
2802723205018
N05AX08
2802723205049
N05AX08
2802723302021
N05AX08
2802723303011
N05AX08
2802723304018
N05AX08
2802723304032
N05AX08
2802723305022
N05AX08
2802723305060
N05AX08
2802723306012
N05AX08
2802723306043
N05AX08
2802723401014
A16AB07
2802724101036
B05AA01
2802724102033
B05AA01
2802724102019
B05AA01
2802724301016
J01AA12
2802724501010
J01DH02
2802724501027
J01DH02
2802724502017
J01DH02
2802724502024
J01DH02
2802724701014
S01ED51
2802724801011
N04BC09
2802724802018
N04BC09
2802724803015
N04BC09
2802724803022
N04BC09
2802724804012
N04BC09
2802724804029
N04BC09
2802724901018
H05AA03
2802725102025
C09CA01
2802725401012
B03AC02
2802725501040
B03AC01
2802725601016
D06AX12
2802725901017
N06AB04

ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
ALCON LABORATORIES LTD, U.K
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
NYCOMED DANMARK APS, ROSKILDE, DENMARK
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
VIFOR FRANCE S.A., FRANCE
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.-EPSILON HEALTH
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ

2802725902014
N06AB04
2802726201017
G04CA02
2802726302011
N06AB04
2802726303018
N06AB04
2802726401035
N06AX16
2802726501032
L01XA03
2802726501025
L01XA03
2802726601015
S01EC03
2802727101019
S01ED51
2802727201115
J07BD52
2802727501017
N05AL05
2802727502014
N05AL05
2802727801018
J01CR05
2802728004012
A10BB12
2802728004029
A10BB12
2802728501122
N05AH04
2802728502129
N05AH04
2802728504123
N05AH04
2802728505090
N05AH04
2802728701010
J01XX09
2802728702017
J01XX09
2802728902042
N06AB05
2802728903049
N06AB05
2802728904046
N06AB05
2802729002048
N06AB05
2802729002062
N06AB05
2802729003045
N06AB05
2802729003069
N06AB05
2802729004042
N06AB05
2802729004066
N06AB05
2802729101017
L01DB03
2802729102014
L01DB03
2802729501046
N06AB05
2802730101037
B05AA07
2802730101051
B05AA07
2802730102058
B05AA07
2802730801029
M01AX05
2802731001015
G03FB05
2802731102019
M05BA04
2802731801028
A02BC01
2802731802025
A02BC01
2802732103022
C09CA01
2802732201032
D07AC01
2802732501019
N06AB05
2802732601030
H03AA01
2802732602037
H03AA01
2802732603034
H03AA01
2802732604031
H03AA01
2802732605038
H03AA01
2802732606035
H03AA01

ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
SPECIFAR ABEE
MED-ONE Α.Φ.Β.Ε.Ε.
MED-ONE Α.Φ.Β.Ε.Ε.
ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS
TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS
RAFARM A.E.B.E.
NEXUS MEDICALS A.E.
SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
GENEPHARM AE
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
SANTA PHARMA A.E.
SANTA PHARMA A.E.
SPECIFAR ABEE
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
RAFARM A.E.B.E.
LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ITF HELLAS A.E.
MERCK KGAA GERMANY
MERCK KGAA GERMANY
MERCK KGAA GERMANY
MERCK KGAA GERMANY
MERCK KGAA GERMANY
MERCK KGAA GERMANY

2802732609043
H03AA01
2802732610049
H03AA01
2802732701013
J01MA12
2802733401028
J05AF10
2802733402025
J05AF10
2802733702019
A06AG01
2802734201016
L04AA23
2802734301013
J07BH02
2802734501017
L01XA03
2802734501024
L01XA03
2802734701011
A02BC01
2802734901015
L01XE05
2802735001080
A02BC03
2802735102022
N05CD08
2802735102077
N05CD08
2802735601020
N05AD08
2802735802014
N02AB03
2802735803011
N02AB03
2802735804018
N02AB03
2802735805015
N02AB03
2802735806012
N02AB03
2802735901014
L01XE04
2802735902011
L01XE04
2802735903018
L01XE04
2802736201038
L02BB03
2802738001025
J05AB11
2802738201012
A10BA02
2802740002027
J01DC10
2802740401011
C03CA01
2802740403015
C03CA01
2802741001029
N06AX16
2802741002026
N06AX16
2802741602011
N05AL05
2802742201015
M05BA04
2802742501023
N06AX16
2802742502020
N06AX16
2802742601013
C07AB12
2802742801017
C07AB12
2802742905012
N05AX08
2802743101024
A02BC01
2802743201045
A02BC01
2802743301011
R07AX
2802743401025
A02BC02
2802743501022
A02BC01
2802743502012
A02BC01
2802744001019
A10BB12
2802744002016
A10BB12
2802744003013
A10BB12
2802744004010
A10BB12
2802744401024
M05BA04

MERCK KGAA GERMANY
MERCK KGAA GERMANY
MEDICUS A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
VIOFAR ΕΠΕ
ELAN PHARMA INTERNATIONAL LTD, ATHLONE, IRELAND
SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
SPECIFAR ABEE
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
TAD PHARMA GMBH, GERMANY
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
STRAKAN INTERNATIONAL LIMITED, U.K.
ANABIOSIS LTD, GREECE
ANABIOSIS LTD, GREECE
ANABIOSIS LTD, GREECE
ANABIOSIS LTD, GREECE
ANABIOSIS LTD, GREECE
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
HELP ΑΒΕΕ
HELP ΑΒΕΕ
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
RAFARM A.E.B.E.
ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚ
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
SPECIFAR ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
QUENTIS (ΚΟΥΕΝΤΙΣ) PHARMA ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡ/ΚΩΝ ΠΡΟΪ
TARGET PHARMA ΕΠΕ
RAFARM A.E.B.E.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. STARGEN LTD)
STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. STARGEN LTD)
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
SPECIFAR ABEE

2802744501076
J07BM01
2802744601011
V03AC03
2802744602018
V03AC03
2802744603015
V03AC03
2802745301019
N03AX11
2802745302016
N03AX11
2802745303013
N03AX11
2802745304010
N03AX11
2802745602024
N07BA03
2802745603014
N07BA03
2802745801038
C09DA01
2802745901028
N05AH03
2802745902025
N05AH03
2802745903022
N05AH03
2802745904029
N05AH03
2802746101038
G04CB01
2802746301018
R03AK07
2802746401015
R03AK07
2802746701047
B05XB02
2802747501028
A02BC01
2802747901019
L02BB03
2802748101036
J01MA17
2802748801011
M05BA04
2802749001021
A02BC01
2802749301046
L04AD01
2802749302043
L04AD01
2802749303040
L04AD01
2802749401036
L01DB03
2802749401012
L01DB03
2802749401043
L01DB03
2802749601108
A10BB09
2802750001010
V03AF02
2802750101024
L01CD01
2802750101017
L01CD01
2802750301035
J02AC01
2802750302032
J02AC01
2802751001019
N05AX08
2802751002016
N05AX08
2802751501014
N05AX08
2802751502011
N05AX08
2802751503018
N05AX08
2802751504015
N05AX08
2802751506019
N05AX08
2802751901012
C03CA01
2802752402013
N05AX08
2802752403010
N05AX08
2802752404017
N05AX08
2802752405014
N05AX08
2802752406011
N05AX08
2802754801029
L01BB05

SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
SPECIFAR ABEE
CHIESI HELLAS AEBE
UCB A.E.
DEMO ABEE
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
SANTA PHARMA A.E.
ITF HELLAS A.E.
TARGET PHARMA ΕΠΕ
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
TOPOTARGET A/S, DENMARK
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
VIOFAR ΕΠΕ
VIOFAR ΕΠΕ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
FRESENIUS KABI HELLAS AE
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, AUSTRIA

2802755401013
V04CX
2802755801028
C02KX03
2802755901018
L01XE06
2802755902015
L01XE06
2802755903012
L01XE06
2802756101066
L02BB03
2802756201032
C08CA01
2802756202039
C08CA01
2802756801010
J01XA02
2802756802017
J01XA02
2802757301014
N03AX12
2802757302011
N03AX12
2802757401059
N06AB06
2802757402056
N06AB06
2802757504019
N04BC04
2802757505016
N04BC04
2802758101019
L01XX19
2802758101033
L01XX19
2802758301051
J07BD54
2802758501017
V03AB15
2802761002013
B05AA01
2802761002020
B05AA01
2802761902016
A16AA01
2802762001022
L02BB03
2802762901018
N06AB06
2802762902015
N06AB06
2802763802031
C09DB01
2802763803038
C09DB01
2802763902038
C09DB01
2802763903035
C09DB01
2802764901023
A16AA01
2802765101019
R03BA05
2802765102016
R03BA05
2802765801018
A16AA01
2802766101018
N02AB03
2802766102015
N02AB03
2802766103012
N02AB03
2802766104019
N02AB03
2802767401018
S02CA05
2802767501039
C07BB
2802767502036
C07BB
2802768702039
G04CA01
2802768901036
C07AB12
2802769101015
M01AX05
2802769201012
S01LA04
2802769504014
J02AC01
2802769901011
A10BX04
2802769902018
A10BX04
2802770001014
N07BC51
2802770002011
N07BC51

PHARMAXIS UK LIMITED, UNITED KINGDOM
ENCYSIVE (U.K.) LTD, UNITED KINGDOM
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS
TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS
GLAXOSMITHKLINE AEBE
B. BRAUN MELSUNGEN A.G W. GERMANY
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
RAFARM A.E.B.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ENERGON ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
NEXUS MEDICALS A.E.
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
LAVIPHARM AE
VIANEX A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ALAPIS ABEE
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
RB PHARMACEUTICALS LIMITED, BERKSHIRE, U.K.
RB PHARMACEUTICALS LIMITED, BERKSHIRE, U.K.

2802770102018
J05AE10
2802770103015
J05AE10
2802770201018
A16AB09
2802770303026
A10BH01
2802770402019
J01DD04
2802770601016
N02AB03
2802770602013
N02AB03
2802771001013
L02BG03
2802771301021
N06AB04
2802771302028
N06AB04
2802771702019
A07EC02
2802771901016
J05AB01
2802772501031
B05AA01
2802772501024
B05AA01
2802772601014
V03AF03
2802773201077
No found
2802773202074
No found
2802773203071
No found
2802773204078
No found
2802773401019
L01XA03
2802773401071
L01XA03
2802774001010
L01CD01
2802774001027
L01CD01
2802774801016
L01DB03
2802774801078
L01DB03
2802774901020
L01CD01
2802774901013
L01CD01
2802775501021
M01AX05
2802776201012
G04CA01
2802776501013
G04CA01
2802776701017
S01ED51
2802776802028
A10BB12
2802776803025
A10BB12
2802776804022
A10BB12
2802777902017
J01MA12
2802780101018
L04AA24
2802780201022
D06AX13
2802780402016
N05AX08
2802780403013
N05AX08
2802780602058
C08CA01
2802780701027
A04AA01
2802780702048
A04AA01
2802780703014
A04AA01
2802780703038
A04AA01
2802781001010
J01FA10
2802781001027
J01FA10
2802781002017
J01FA10
2802781101017
L04AX04
2802781102014
L04AX04
2802781103011
L04AX04

JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM
JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM
SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB, SWEDEN
MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
FRESENIUS KABI HELLAS AE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
SANTA PHARMA A.E.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIANEX A.E.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
DEMO ABEE
DEMO ABEE
Π.Ν.Γ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
PHARMACHEMIE B.V. HOLLAND
PHARMACHEMIE B.V. HOLLAND
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
MEDICAMERC A.E.
MEDICAMERC A.E.
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
SPECIFAR ABEE
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
RAFARM A.E.B.E.
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
SANTA PHARMA A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. STARGEN LTD)
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
CELGENE EUROPE LTD, U.K.
CELGENE EUROPE LTD, U.K.
CELGENE EUROPE LTD, U.K.

2802781104018
L04AX04
2802781301011
J01MA02
2802781301042
J01MA02
2802781401018
L04AD02
2802781402015
L04AD02
2802781403012
L04AD02
2802781701019
J05AF11
2802782401031
N02AX52
2802782801053
A10BD05
2802783201029
L02BG03
2802784701023
S01XA20
2802785701015
B03AC02
2802787001014
L01XA03
2802787001021
L01XA03
2802787001038
L01XA03
2802788501018
J01FA09
2802789101040
L01DB03
2802789101019
L01DB03
2802789201016
N05AX13
2802789202013
N05AX13
2802789203010
N05AX13
2802790408015
B03XA03
2802790409012
B03XA03
2802790410018
B03XA03
2802790411015
B03XA03
2802790412012
B03XA03
2802790413019
B03XA03
2802790417017
B03XA03
2802790420017
B03XA03
2802790421014
B03XA03
2802790501037
C10AC04
2802790602062
C10AA05
2802790603069
C10AA05
2802790701048
C09CA01
2802790702045
C09CA01
2802790801045
C09DA01
2802790802042
C09DA01
2802790901042
C09DA01
2802790902032
C09DA01
2802790902049
C09DA01
2802791901010
L01BB07
2802792201010
No found
2802792602015
J01DH02
2802793301016
A16AA01
2802793701021
No found
2802793702028
No found
2802793703025
No found
2802793801028
No found
2802793802025
No found
2802793803022
No found

CELGENE EUROPE LTD, U.K.
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDERDORP, THE NETHE
ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDERDORP, THE NETHE
ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDERDORP, THE NETHE
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
GRUNENTHAL GMBH, GERMANY
TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE (EUR
LAVIPHARM HELLAS AE
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
HELP ΑΒΕΕ
EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, AUSTRIA
EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, AUSTRIA
EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, AUSTRIA
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, AUSTRIA
EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, AUSTRIA
JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM
JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM
JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
GLAXOSMITHKLINE AEBE
MERCK SERONO EUROPE LTD, U.K.
SANTA PHARMA A.E.
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2802794201018
B02BD01
2802795501018
N05AH04
2802795502015
N05AH04
2802795503012
N05AH04
2802795504019
N05AH04
2802796001029
B03AC02
2802796101019
B03AC02
2802796501017
G04CA02
2802798501039
C09BB02
2802798502036
C09BB02
2802798802037
J01DH02
2802799201020
M05BA04
2802799501014
B03AC06
2802799602025
A10BB12
2802799802012
J01DH02
2802799903023
A10BB12
2802799904020
A10BB12
2802800901048
R01BA52
2802801001037
C09XA02
2802801001129
C09XA02
2802801002034
C09XA02
2802801002126
C09XA02
2802801401011
L01XX05
2802801501049
J07BM02
2802802001036
J05AX09
2802802002033
J05AX09
2802802301013
L01XX19
2802802301044
L01XX19
2802803101032
J01FF01
2802804001010
L02BG04
2802804601029
N06AX16
2802804602026
N06AX16
2802804701026
N06AX16
2802804702023
N06AX16
2802805501014
No found
2802806001032
D05AX52
2802806601010
C03AA03
2802806701017
C10AB05
2802807301032
A10BH02
2802807801013
N03AX12
2802807802010
N03AX12
2802808001016
H01AC03
2802808202017
N02AB03
2802809801035
B05BA10
2802809801059
B05BA10
2802809801011
B05BA10
2802809802032
B05BA10
2802810201015
A03FA03
2802811701019
N06AB04
2802812201013
L02BG04

CSL BEHRING ΜΕΠΕ
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS A.E.
RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS A.E.
PHARMA LINE A.E.
ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
HELP ΑΒΕΕ
S.J.A. PHARM ΕΠΕ
REMEDINA ABEE
TARGET PHARMA ΕΠΕ
TARGET PHARMA ΕΠΕ
SP EUROPE, BELGIUM
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ADDMEDICA, FRANCE
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, RIXENSART, BELGIUM
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED KINGDOM
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, UNITED KINGDOM
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
FRESENIUS KABI HELLAS AE
SANTA PHARMA A.E.
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD A/S, DENMARK
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ
PHARMASWISS HELLAS A.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
IPSEN PHARMA, FRANCE
DEMO ABEE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
FRESENIUS KABI HELLAS AE
PIERRE FABRE FARMAKA AE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
VIANEX A.E.

2802812301010
J02AX06
2802812302017
J02AX06
2802812402014
N06AX11
2802812403028
N06AX11
2802812901012
No found
2802813001018
L01CX01
2802813002015
L01CX01
2802813101022
N06AB06
2802813102029
N06AB06
2802814001031
L01BC05
2802814001017
L01BC05
2802814001024
L01BC05
2802814101014
C09AA05
2802814102011
C09AA05
2802814103018
C09AA05
2802814303029
N05AX08
2802814304026
N05AX08
2802814502019
L01XA02
2802814503016
L01XA02
2802814701023
N05AX08
2802814702020
N05AX08
2802814703010
N05AX08
2802814705014
N05AX08
2802814801020
J01DC10
2802814802027
J01DC10
2802814901010
J05AR06
2802815001016
L01XC08
2802815003010
L01XC08
2802815102027
B03XA01
2802815103024
B03XA01
2802815104021
B03XA01
2802815105028
B03XA01
2802815106025
B03XA01
2802815108029
B03XA01
2802815111012
B03XA01
2802815111029
B03XA01
2802815401014
L01XX19
2802815401021
L01XX19
2802815801012
B03AA03
2802816101036
No found
2802816102033
No found
2802816501027
J01DC10
2802816502031
J01DC10
2802816802018
A02BC03
2802816901032
L01XE08
2802818802054
C08CA01
2802819101019
J06BB04
2802819601021
G04CB01
2802820901011
S01BC10
2802821001031
R01AD12

PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
PHARMA MAR S.A., SPAIN
PHARMA MAR S.A., SPAIN
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA
SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA
SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB,GILEAD SCIENCES & MERCK SHARP
AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE NETHERLANDS
HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE NETHERLANDS
HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE NETHERLANDS
HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE NETHERLANDS
HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE NETHERLANDS
HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE NETHERLANDS
HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE NETHERLANDS
HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE NETHERLANDS
MEDICUS A.E.
MEDICUS A.E.
VIOFAR ΕΠΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA
KEDRION SPA (LUCCA), ITALY
RAFARM A.E.B.E.
ALCON LABORATORIES LTD, U.K
GLAXOSMITHKLINE AEBE

2802821301018
N03AX12
2802821302015
N03AX12
2802821501067
L02BB03
2802821502064
L02BB03
2802823501027
B01AE07
2802823501034
B01AE07
2802823502024
B01AE07
2802823502031
B01AE07
2802823901025
C09BA05
2802824601016
N06AX16
2802824602013
N06AX16
2802824801010
N06AX16
2802824802017
N06AX16
2802826101019
J05AX08
2802828002017
J01MA02
2802828003014
J01MA02
2802828301042
D08AE05
2802828301059
D08AE05
2802830101012
L01BC05
2802830102019
L01BC05
2802833201047
S01EA05
2802834001011
L01XX19
2802834001028
L01XX19
2802834101018
S01GA02
2802834305010
J01FA10
2802836301027
C02KX02
2802836302024
C02KX02
2802836402014
L04AA06
2802836801039
G04BD11
2802836802036
G04BD11
2802836901012
J06BA02
2802836901029
J06BA02
2802836901036
J06BA02
2802837101015
L01XE07
2802837201012
J02AX05
2802837202019
J02AX05
2802837301019
N02BG08
2802837301033
N02BG08
2802837401016
N03AF03
2802837402044
N03AF03
2802837403041
N03AF03
2802837901011
N05AH03
2802837902025
N05AH03
2802838801013
G04CB01
2802839801012
M01AX05
2802840201047
L02BG03
2802841601037
N06AX16
2802841602034
N06AX16
2802841603031
N06AX16
2802842001010
A04AD12

PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY
SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA
SPECIFAR ABEE
SPECIFAR ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
SANTA PHARMA A.E.
SANTA PHARMA A.E.
RAFARM A.E.B.E.
SANTA PHARMA A.E.
SANTA PHARMA A.E.
JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE
ALAPIS ABEE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
TEVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
PFIZER L.T.D. ENGLAND
PFIZER L.T.D. ENGLAND
CSL BEHRING GMBH, MARBURG, GERMANY
CSL BEHRING GMBH, MARBURG, GERMANY
CSL BEHRING GMBH, MARBURG, GERMANY
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ASTELLAS PHARMA GMBH, MUNCHEN, GERMANY
ASTELLAS PHARMA GMBH, MUNCHEN, GERMANY
EISAI LTD, UNITED KINGDOM
EISAI LTD, UNITED KINGDOM
EISAI LTD, UNITED KINGDOM
EISAI LTD, UNITED KINGDOM
EISAI LTD, UNITED KINGDOM
LAVIPHARM HELLAS AE
LAVIPHARM HELLAS AE
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
ALAPIS ABEE
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ
MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK

2802842101031
A10BD07
2802842102038
A10BD07
2802843301027
L03AB08
2802843801015
L01BC05
2802843802012
L01BC05
2802843901036
No found
2802844001018
G01AF04
2802844002015
G01AF04
2802844003029
G01AF04
2802844401030
No found
2802847001015
J02AC01
2802847001022
J02AC01
2802847601017
No found
2802847601024
No found
2802847701014
No found
2802850401024
J02AC01
2802850501021
A16AA01
2802850601042
S01EA05
2802851301026
B01AC04
2802852101014
L04AX02
2802852401060
L03AA02
2802852401022
L03AA02
2802852402029
L03AA02
2802852402067
L03AA02
2802852501036
L02BG03
2802852601019
R03AK06
2802852602016
R03AK06
2802853201010
N02CC01
2802856301014
No found
2802856401028
B01AC04
2802856901061
No found
2802856901078
No found
2802857001012
N03AX18
2802857002019
N03AX18
2802857002026
N03AX18
2802857003016
N03AX18
2802857003023
N03AX18
2802857004020
N03AX18
2802857006017
N03AX18
2802857007014
N03AX18
2802857501024
L02BG04
2802859502029
B03XA01
2802859503026
B03XA01
2802859504023
B03XA01
2802859505020
B03XA01
2802859506027
B03XA01
2802859507024
B03XA01
2802859508021
B03XA01
2802860101020
L01BB06
2802860401021
N06AX16

MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
WYETH EUROPA L.T.D,U.K.
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORD UK
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε.
JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM
PHARMA LINE A.E.
PHARMA LINE A.E.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
CELGENE EUROPE LTD, U.K.
TEVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TEVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TEVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TEVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIANEX A.E.
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ALAPIS ABEE
JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM
STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. STARGEN LTD)
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
BAYER SCHERING PHARMA AG, GERMANY
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
UCB A.E.
OPUS MATERIA ΕΠΕ
MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO
MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO
MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO
MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO
MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO
MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO
MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
GAP A.E.

KG,
KG,
KG,
KG,
KG,
KG,
KG,

ISERLOHN,
ISERLOHN,
ISERLOHN,
ISERLOHN,
ISERLOHN,
ISERLOHN,
ISERLOHN,

2802860402028
N06AX16
2802863001013
L01BC05
2802863002010
L01BC05
2802864401027
J01MA12
2802864601014
No found
2802864901015
S01ED51
2802867301034
A10BH02
2802867401031
No found
2802867402038
No found
2802867702015
J01DH02
2802868702014
C07AB09
2802868901127
C09XA52
2802868903121
C09XA52
2802868904128
C09XA52
2802869201011
M05BA07
2802869501029
B01AC04
2802869701047
B01AC04
2802870701012
C01EB18
2802870702019
C01EB18
2802870703016
C01EB18
2802871001043
A02BC02
2802871101019
No found
2802871201016
A16AX07
2802871601038
No found
2802871601052
No found
2802871601014
No found
2802871601021
No found
2802871701011
No found
2802871901022
G04BD09
2802872301012
No found
2802872302019
No found
2802877801012
J01CR05
2802878001046
L01XX05
2802878101012
L02BG04
2802878702011
M03BX05
2802878703018
M03BX05
2802879401012
S01GX08
2802879501019
L02BG04
2802882401016
No found
2802882402013
No found
2802882501020
No found
2802882502027
No found
2802882901035
N06AX22
2802883201028
B01AC04
2802883501036
No found
2802884601018
N05AH03
2802884602022
N05AH03
2802884603012
N05AH03
2802884604019
N05AH03
2802885501010
B01AC04

GAP A.E.
VIANEX A.E.
VIANEX A.E.
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
JERINI AG, BERLIN, GERMANY
ALCON LABORATORIES LTD, U.K
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΝΕΙΑΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
HELP ΑΒΕΕ
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
MENARINI HELLAS A.E.
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
CELGENE EUROPE LTD, U.K.
MERCK A.E.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
ROCHE REGISTRATION LTD, U.K.
JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM
ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚ
AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
PHARMA LINE A.E.
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑ
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
ALAPIS ABEE
FERRING PHARMACEUTICALS A/S, DENMARK
FERRING PHARMACEUTICALS A/S, DENMARK
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE
PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, RIXENSART, BELGIUM
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
GAP A.E.
FARMEDIA AE

2802887701029
B01AC04
2802887701036
B01AC04
2802890401015
B01AC04
2802892601024
N07AX02
2802892602014
N07AX02
2802893501019
N05AH03
2802893502016
N05AH03
2802893503013
N05AH03
2802894603019
J02AC01
2802894702040
N05AH03
2802894704051
N05AH03
2802894706048
N05AH03
2802894711042
N05AH03
2802898901036
V03AE02
2802898903016
V03AE02
2802899201029
B01AC04
2802899301026
B01AC04
2802899601034
B01AC04
2802900001020
B01AC04
2802904501021
No found
2802909501019
L01XE02
2802909601016
N02AB03
2802909601030
N02AB03
2802909602013
N02AB03
2802909602037
N02AB03
2802909603010
N02AB03
2802909701013
No found
2802909702010
No found
2802913401060
No found
2802913501036
B01AC04
2802914501011
L04AB05
2802916301015
No found
2802919401026
No found
2802919402023
No found
2802919403020
No found
2802919404027
No found
2802921102041
C09DA01
2802921103048
C09DA01
2802921403032
N06AX11
2802926301029
J07AL02
2802927301035
B01AC04
2802929902025
C09DA01
2802930201018
L01XA02
2802930202015
L01XA02
2802930301015
V03AF03
2802935001026
No found
2802935002023
No found
2802940301029
No found
2802940301012
No found
2809000301012
No found

BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
BIOMEDICA-CHEMICA AE
MEDITRINA ΕΠΕ
MEDITRINA ΕΠΕ
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
MEDICUS A.E.
QUALIA PHARMA SA, GREECE
QUALIA PHARMA SA, GREECE
QUALIA PHARMA SA, GREECE
QUALIA PHARMA SA, GREECE
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
SPECIFAR ABEE
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ
SANTA PHARMA A.E.
NOVO NORDISK HELLAS LTD
ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE, SWEDEN
NYCOMED DANMARK APS, ROSKILDE, DENMARK
NYCOMED DANMARK APS, ROSKILDE, DENMARK
NYCOMED DANMARK APS, ROSKILDE, DENMARK
NYCOMED DANMARK APS, ROSKILDE, DENMARK
NYCOMED DANMARK APS, ROSKILDE, DENMARK
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBB/ASTRAZENECA EEIG, UNITED KING
MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE
UCB A.E.
GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
RAFARM A.E.B.E.
RAFARM A.E.B.E.
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB, STOCKHOLM, SWEDEN
WYETH-LEDERLE VACCINES S.A., BELGIUM
TAD PHARMA GMBH, GERMANY
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
ALAPIS ABEE
GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, IRELAND
GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, IRELAND
GLAXOSMITHKLINE AEBE
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΙΦΕΤ ΑΕ

2809000302019
No
2809000303016
No
2809000304013
No
2809000701010
No
2809000703014
No
2809000801017
No
2809001001010
No
2809001101017
No
2809001301011
No
2809001401018
No
2809001901013
No
2809002402014
No
2809002701018
No
2809002801015
No
2809002901012
No
2809003101015
No
2809003201012
No
2809003301019
No
2809004101014
No
2809004201011
No
2809004401015
No
2809004602016
No
2809004801013
No
2809005101013
No
2809005601018
No
2809005801012
No
2809006101012
No
2809006401013
No
2809006501027
No
2809006502017
No
2809006503014
No
2809006601017
No
2809006801011
No
2809007201018
No
2809007501019
No
2809007801010
No
2809008001013
No
2809008101010
No
2809008201017
No
2809008301014
No
2809008401011
No
2809008601015
No
2809008901016
No
2809009101026
No
2809009501024
No
2809009901015
No
2809010001018
No
2809010401016
No
2809010801014
No
2809011101014
No

found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found

ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ

ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ

2809011301018
No
2809011601019
No
2809011801013
No
2809012301017
No
2809012401014
No
2809012601018
No
2809012602015
No
2809012701015
No
2809013001015
No
2809013501010
No
2809013701021
No
2809013901018
No
2809014001014
No
2809014101011
No
2809014201018
No
2809014401012
No
2809014402019
No
2809014901017
No
2809015001013
No
2809015301014
No
2809015401028
No
2809015701012
No
2809015901016
No
2809016001036
No
2809017001011
No
2809017401019
No
2809017402016
No
2809017403020
No
2809018301011
No
2809018501022
No
2809019001019
No
2809019101016
No
2809019401017
No
2809019701018
No
2809019801015
No
2809020101012
No
2809020301016
No
2809020501010
No
2809020901018
No
2809021101011
No
2809021201018
No
2809021402019
No
2809021501019
No
2809021901017
No
2809022201024
No
2809022401035
No
2809022601015
No
2809023101019
No
2809023202013
No
2809023203010
No

found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found

ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ

ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ

2809023801018
No
2809024001011
No
2809024101018
No
2809024102015
No
2809024201039
No
2809024201022
No
2809024602010
No
2809025001010
No
2809025201014
No
2809025301011
No
2809025501015
No
2809025601012
No
2809025901013
No
2809025902027
No
2809026002016
No
2809026101016
No
2809026201013
No
2809026301027
No
2809026302017
No
2809026402021
No
2809026801015
No
2809026901012
No
2809027001018
No
2809027201012
No
2809027301019
No
2809027601010
No
2809027701017
No
2809027801021
No
2809028401015
No
2809028501012
No
2809028602016
No
2809028801013
No
2809029001016
No
2809029401014
No
2809029402011
No
2809029403018
No
2809029601018
No
2809029601025
No
2809029801029
No
2809030001012
No
2809030801018
No
2809031101018
No
2809031201015
No
2809031501030
No
2809031501023
No
2809031601037
No
2809031601020
No
2809031801017
No
2809031901014
No
2809032001010
No

found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found

ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
DOCTUM
DOCTUM
DOCTUM
DOCTUM
DOCTUM
DOCTUM
DOCTUM

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Κ.
Κ.
Κ.
Κ.
Κ.
Κ.
Κ.

ΓΙΟΚΑΡΗΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ

&
&
&
&
&
&
&

ΣΙΑ
ΣΙΑ
ΣΙΑ
ΣΙΑ
ΣΙΑ
ΣΙΑ
ΣΙΑ

Α.Ε.
Α.Ε.
Α.Ε.
Α.Ε.
Α.Ε.
Α.Ε.
Α.Ε.

2809032101017
No
2809032201014
No
2809032301011
No
2809032501015
No
2809032601012
No
2809033301027
No
2809033301010
No
2809033401017
No
2809033501038
No
2809033601011
No
2809033701018
No
2809034201012
No
2809034201029
No
2809035301025
No
2809035301018
No
2809036001016
No
2809036101013
No
2809036401014
No
2809036601018
No
2809037101012
No
2809037201019
No
2809037501010
No
2809037601031
No
2809037602021
No
2809037603011
No
2809037901025
No
2809038001014
No
2809038102018
No
2809038201018
No
2809038301015
No
2809038302012
No
2809038401012
No
2809039001013
No
2809039201017
No
2809039801019
No
2809040201013
No
2809040901012
No
2809041201012
No
2809041401016
No
2809041501013
No
2809041701017
No
2809041802011
No
2809042001017
No
2809042201011
No
2809042301018
No
2809042502019
No
2809043101013
No
2809043401014
No
2809043501011
No
2809044301016
No

found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found

DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ALFAMEDICA A.E.
ALFAMEDICA A.E.
ALFAMEDICA A.E.
ALFAMEDICA A.E.
ALFAMEDICA A.E.
ALFAMEDICA A.E.
ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε
ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
DEMO ABEE
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ

Κ.
Κ.
Κ.
Κ.
Κ.

ΓΙΟΚΑΡΗΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ

&
&
&
&
&

ΣΙΑ
ΣΙΑ
ΣΙΑ
ΣΙΑ
ΣΙΑ

Α.Ε.
Α.Ε.
Α.Ε.
Α.Ε.
Α.Ε.

2809044401013
No
2809044402010
No
2809044602014
No
2809045201018
No
2809045501019
No
2809045901017
No
2809045902014
No
2809046401011
No
2809046601015
No
2809047101019
No
2809047801018
No
2809047901022
No
2809049301011
No
2809049701019
No
2809050001016
No
2809050101013
No
2809050601018
No
2809050801012
No
2809051301016
No
2809051302013
No
2809051401013
No
2809051501010
No
2809051701014
No
2809052101011
No
2809052501019
No
2809052601016
No
2809052801010
No
2809052901017
No
2809053001013
No
2809053201017
No
2809053401011
No
2809053501018
No
2809054101019
No
2809054701011
No
2809055201015
No
2809055401026
No
2809055601013
No
2809055701010
No
2809055901014
No
2809056101017
No
2809056102014
No
2809056301011
No
2809056501015
No
2809056502012
No
2809056701019
No
2809056702016
No
2809057101016
No
2809057401017
No
2809058101015
No
2809058501013
No

found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found

ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
DEMO ABEE
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
CSL BEHRING ΜΕΠΕ
CSL BEHRING ΜΕΠΕ
DOCTUM Α.Ε. Κ.Τ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ
DOCTUM Α.Ε. Κ.Τ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ

2809059101014
No
2809059401015
No
2809073301018
No
2809073801013
No
2809074001016
No
2809074801012
No
2809074901019
No
2809077401011
No
2809077801019
No
No
2809079301012
No
2809080001024
No
2809080001017
No
2809080301018
No
2809080701016
No
2809081101013
No
2809082001015
No
2809082101029
No
2809082501010
No
2809082701014
No
2809082801011
No
2809083301015
No
No
2809083601016
No
2809083901017
No
2809084001013
No
2809084401011
No
2809084601015
No
2809084801019
No
2809085001012
No
2809085201016
No
2809085901015
No
2809086001011
No
2809086101018
No
2809086102015
No
2809086301012
No
2809086401019
No
2809086501016
No
2809086701010
No
2809086901014
No
2809087001010
No
2809087301011
No
2809087401018
No
2809087501015
No
2809088001019
No
2809088401017
No
2809088501014
No
2809088701018
No
2809088801015
No
2809088901012
No

found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found

ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
TRACYMED ΘΡ. ΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
TRACYMED ΘΡ. ΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ

2809089001018
No
2809089201012
No
2809089501013
No
2809089701017
No
2809089801014
No
2809090101011
No
2809090301015
No
2809090501019
No
2809090701013
No
2809090801010
No
2809090901017
No
2809091201017
No
2809091601015
No
2809091901016
No
2809092002019
No
2809092501017
No
2809093101018
No
2809093201015
No
2809093301012
No
2809093601013
No
2809094001010
No
No
2809094701019
No
2809095701018
No
2809095801015
No
2809095901012
No
2809096001018
No
2809096301019
No
2809096701017
No
2809097101014
No
2809097301018
No
2809097601019
No
2809097702013
No
2809097802010
No
2809097902017
No
2809098102027
No
2809098301017
No
2809098401014
No
2809098601018
No
2809098801012
No
2809098802019
No
2809099101012
No
2809099301016
No
2809099401013
No
2809099601017
No
2809099701014
No
2809099701021
No
2809099801011
No
2809099901025
No
2809099901018
No

found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found

ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
SANOFI-AVENTIS AEBE
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
TRACYMED ΘΡ. ΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
TRACYMED ΘΡ. ΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
TRACYMED ΘΡ. ΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
GENZYME ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
PHARMA LINE A.E.
PHARMA LINE A.E.

2809100001010
No
2809100101017
No
2809100201014
No
2809100301011
No
2809100401018
No
2809100501015
No
2809100601012
No
2809100701019
No
2809100801016
No
2809100901013
No
2809100902010
No
2809100903017
No
2809101001019
No
2809101101016
No
2809101201013
No
2809101201020
No
2809101701018
No
2809101901012
No
2809102001018
No
2809102201012
No
2809102301019
No
2809102401016
No
2809102601010
No
2809102701017
No
2809102801014
No
2809102901011
No
2809103301018
No
2809103401015
No
2809103501012
No
2809103601019
No
2809103801013
No
2809103802010
No
2809103901010
No
2809104101013
No
2809104101020
No
2809104201010
No
2809104301017
No
2809104501011
No
2809104601018
No
2809104701015
No
2809104801012
No
2809105101012
No
2809105201019
No
2809105301016
No
2809105401013
No
2809105501010
No
2809105701014
No
2809105901018
No
2809106001014
No
2809106401012
No

found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found
found

PHARMA LINE A.E.
PHARMA LINE A.E.
PHARMA LINE A.E.
PHARMA LINE A.E.
PHARMA LINE A.E.
PHARMA LINE A.E.
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
DEMO ABEE
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE
A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE
ΙΦΕΤ ΑΕ
PIERRE FABRE FARMAKA AE
PIERRE FABRE FARMAKA AE
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ
ΙΦΕΤ ΑΕ

2809106601016
No
2809106701013
No
2809106801010
No
2809106901017
No
2809107101010
No
2809107101027
No

found
found
found
found
found
found

ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ
ΙΦΕΤ

ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ

Νοσοκ. τιμή
2.38
1.97
4.19
1.08
0.97
1.57
2.60
2.19
0.57
3.71
1.00
1.02
2.19
1.14
0.53
0.58
16.30
3.71
1.86
3.92
1.29
1.34
23.27
1.14
0.87
0.98
2.85
0.67
1.30
1.21
1.68
1.23
1.50
1.64
1.24
1.31
0.77
0.43
0.60
0.56
0.50
1.18
1.52
0.72
1.17
16.15
1.31
1.66
0.88

0.96
1.23
8.39
1.92
4.08
1.23
0.89
0.85
1.33
2.47
2.68
1.54
2.58
1.95
2.84
2.98
2.11
1.59
1.71
1.59
1.59
1.63
0.86
0.80
0.77
2.06
1.16
0.48
1.43
1.37
1.60
18.56
0.89
2.64
1.35
0.48
1.54
1.55
1.52
0.77
1.18
3.02
2.67
1.67
1.06
0.56
0.65
1.71
1.80
0.86

1.27
1.24
2.02
2.54
4.40
8.33
0.79
9.10
1.59
2.34
1.47
1.64
1.89
2.18
2.05
0.79
1.26
0.73
3.54
0.97
1.10
1.56
4.22
0.70
1.09
1.34
0.77
2.50
1.87
3.51
11.33
16.49
8.50
2.01
0.61
1.10
0.58
0.71
0.79
1.63
1.97
1.24
1.31
2.15
1.64
3.58
1.75
0.88
1.90
1.77

1.80
2.19
0.67
0.64
1.27
9.82
0.00
0.82
1.31
5.27
5.02
1.72
1.97
19.12
1.65
0.77
1.64
2.58
2.52
3.89
1.53
2.12
7.52
2.13
8.89
7.18
2.09
4.05
3.29
0.43
0.78
0.47
0.56
1.28
0.92
1.10
1.17
1.10
0.78
1.55
1.46
0.78
10.02
2.51
1.96
1.96
6.89
3.36
3.02
0.51

1.13
1.21
1.84
0.75
1.24
0.90
1.98
0.97
1.17
0.64
0.72
1.20
1.40
5.56
0.87
1.83
1.68
2.98
0.81
1.80
1.27
3.18
0.70
0.70
2.04
0.53
0.51
0.90
0.66
1.75
0.67
0.37
0.39
2.38
0.58
29.27
3.41
1.06
2.23
2.52
2.32
2.58
3.13
0.66
1.29
1.11
2.64
0.82
3.55
1.31

1.80
0.81
1.91
4.05
3.16
4.99
1.03
1.29
1.43
0.72
1.24
0.64
1.10
1.30
0.87
0.65
1.22
2.20
1.89
3.35
1.13
1.02
1.22
1.27
1.40
1.77
1.03
0.84
0.69
1.56
5.79
1.15
0.52
1.39
1.48
1.55
1.17
0.39
0.30
0.73
0.69
1.17
1.19
2.72
1.19
1.53
2.04
2.00
0.65
3.05

10.30
11.89
1.36
0.70
2.70
1.50
1.17
3.84
1.42
1.47
1.34
0.97
1.77
31.36
5.71
3.50
1.23
1.72
1.34
1.64
0.76
0.39
5.51
0.92
3.33
1.67
4.00
1.20
1.21
3.27
0.74
0.86
1.40
0.64
2.89
2.04
5.06
0.80
18.31
0.39
1.56
1.27
2.87
1.24
1.82
1.45
1.12
11.78
1.05
0.79

0.97
0.79
1.74
1.97
2.84
5.07
0.98
2.27
3.09
1.65
1.84
1.66
26.45
1.08
2.55
3.18
3.65
0.87
1.08
0.75
0.82
0.43
0.68
1.35
0.61
1.24
1.86
0.82
0.86
0.91
1.17
1.17
0.92
0.56
2.51
0.63
1.10
1.68
1.40
1.61
1.13
0.66
2.23
2.06
7.83
1.21
1.07
1.69
1.54
3.75

5.93
0.64
0.87
2.51
2.59
1.19
2.02
2.68
3.61
8.91
3.53
1.85
1.72
1.25
1.19
3.57
2.51
2.51
2.51
0.97
0.86
1.55
2.44
9.12
0.79
669.59
1.28
3.46
3.25
1.22
1.20
1.27
1.97
3.92
3.92
8.72
1.17
23.22
1.24
1.21
2.40
0.42
0.88
1.73
12.69
1.29
1.89
2.59
1.23
1.22

1.14
1.98
1.27
1.34
3.05
2.45
1.14
3.84
0.71
0.71
0.89
0.72
0.80
0.72
0.75
0.85
1.00
1.13
0.89
4.28
18.15
5.62
25.94
28.79
55.62
6.64
0.70
1.06
3.46
1.29
1.91
1.32
1.95
3.03
5.01
1.77
3.83
1.12
1.84
1.80
2.17
4.03
13.35
1.65
1.43
3.37
2.79
1.42
0.50
0.78

1.82
1.15
2.12
1.34
1.44
1.42
6.54
3.98
4.60
1.65
1.26
0.73
0.91
0.99
1.02
1.15
0.97
0.89
3.03
0.75
4.69
5.63
10.89
8.37
7.57
1.97
1.98
1.92
1.51
1.81
1.35
0.87
3.53
2.09
2.21
2.04
3.54
1.71
1.71
21.52
0.30
1.91
3.30
2.65
3.67
5.72
7.14
6.37
3.85
2.55

2.64
2.11
8.35
5.72
7.75
3.42
3.07
1.72
1.52
1.59
1.88
1.24
1.45
2.96
5.57
3.28
2.77
5.35
2.11
1.20
3.12
3.26
0.23
0.86
1.22
1.45
2.49
3.82
2.31
3.85
2.62
2.00
2.92
4.88
1.71
4.75
12.88
0.33
5.76
1.97
1.83
1.97
1.70
1.34
1.31
2.69
3.58
1.61
3.51
0.82

0.86
0.83
0.69
0.60
0.91
3.79
1.05
1.17
2.50
3.30
2.54
1.36
1.13
0.82
4.37
1.16
2.93
3.58
4.71
2.85
0.64
0.92
1.23
1.49
1.73
1.45
2.78
0.96
1.97
1.25
3.74
1.11
1.97
3.30
4.53
3.92
8.66
8.86
1.19
1.22
1.99
3.85
3.05
3.11
1.37
1.97
3.80
3.85
2.01
1.16

3.56
0.50
0.86
0.82
2.44
1.55
27.48
2.56
2.47
1.53
1.54
1.04
1.84
1.08
5.21
3.46
3.03
1.04
4.12
3.82
3.00
3.33
2.74
0.64
1.79
3.81
2.04
4.18
8.53
2.04
3.18
1.83
2.46
1.79
4.63
6.21
3.25
4.92
3.56
1.16
3.20
3.71
1.10
0.86
1.29
1.21
1.44
2.11
8.79
7.48

20.37
37.73
20.31
16.02
1.69
3.87
0.90
2.35
2.57
2.31
1.48
2.91
3.25
4.92
1.53
1.94
1.25
3.81
2.42
2.34
1.83
1.97
1.62
1.53
1.21
1.04
2.15
6.32
73.07
16.70
23.83
5.31
1.21
7.00
7.26
7.60
3.71
8.04
5.84
3.84
2.09
2.03
3.56
1.31
3.28
2.51
1.11
1.36
0.61
1.56

2.38
0.60
0.90
4.77
2.22
3.41
6.55
6.26
2.80
2.11
3.65
1.21
3.92
7.56
4.45
1.00
2.92
1.26
5.79
2.91
1.66
0.83
0.93
3.74
18.84
24.03
1.46
1.95
2.54
2.87
2.49
2.59
4.16
3.70
1.24
17.00
2.43
37.71
74.03
23.42
43.20
0.70
1.13
21.45
1.54
2.15
56.45
6.82
1.05
20.07

2.15
2.66
49.30
4.29
6.70
112.32
0.78
0.83
0.89
0.96
0.99
0.85
0.92
0.96
0.78
0.87
0.91
0.94
0.77
0.84
8.64
1.85
2.30
7.42
2.36
45.35
3.66
4.15
8.82
8.72
1.04
1.06
2.03
7.77
12.69
3.56
3.85
1.18
1.56
1.42
41.72
4.91
4.36
2.00
2.37
2.71
4.28
4.45
9.60
2.96

3.89
0.86
36.90
2.37
5.86
1.14
3.85
1.34
4.32
3.64
1.64
1.36
2.90
0.44
0.44
0.44
0.48
1.04
0.90
1.04
3.49
2.63
1.52
2.36
0.86
1.12
201.05
2.25
3.05
2.90
3.11
2.38
1.45
0.86
2.35
4.68
3.56
3.50
2.37
2.19
2.59
1.77
2.62
2.67
3.57
120.43
72.65
1.84
2.84
2.42

3.96
3.45
8.95
4.65
4.65
1.21
2.29
1.21
1.23
5.29
7.03
7.66
4.85
4.25
1.27
3.33
5.41
22.86
11.62
29.51
5.92
19.40
3.81
2.75
2.19
2.57
1.44
0.51
0.69
1.06
0.95
1.79
2.00
3.92
1.05
3.94
4.93
9.45
1.53
4.27
3.96
3.26
0.40
0.44
0.96
1.26
0.39
2.32
0.16
1.24

20.51
14.09
31.77
16.09
8.75
8.75
8.75
17.95
17.95
17.95
5.05
4.60
11.64
39.85
7.76
50.67
5.01
6.77
7.60
7.60
8.27
16.55
4.98
2.31
2.30
3.98
16.75
21.58
17.03
4.99
0.14
0.72
0.75
0.72
1.00
0.75
0.85
1.13
1.19
0.89
0.71
0.11
0.14
0.24
0.11
0.10
6.96
0.14
0.14
0.11

0.71
0.72
0.71
0.72
0.80
0.89
2.11
0.33
7.10
2.55
3.80
0.80
0.89
0.71
0.80
0.72
0.89
0.11
0.99
0.74
0.85
0.85
0.94
0.99
0.14
0.14
0.75
1.00
0.85
0.72
0.77
1.13
0.92
1.34
1.04
1.19
0.90
3.20
3.78
0.89
0.89
38.53
10.07
4.62
20.22
2.68
4.72
2.37
2.46
1.52

1.66
2.47
2.03
2.58
3.56
7.12
4.25
7.69
4.53
12.05
6.71
0.11
0.14
0.14
0.11
3.81
2.38
2.52
2.36
11.08
1.87
43.07
0.57
1.35
1.02
2.35
0.83
0.93
0.14
1.50
1.08
100.62
0.85
1.48
36.22
0.79
21.61
180.16
4.01
3.96
0.93
3.30
4.53
27.87
49.24
14.22
3.50
30.35
53.57
15.39

24.72
6.59
12.82
1.01
1.56
9.41
9.34
28.90
1.56
2.21
2.84
5.33
2.24
1.37
2.70
0.78
0.50
0.43
0.64
0.39
0.48
1.01
2.24
5.41
3.55
7.19
1.01
7.07
10.53
2.67
6.44
8.84
39.80
72.67
195.53
3.00
4.81
8.53
6.58
1.14
0.73
1.52
6.01
7.06
0.87
0.87
4.61
1.41
2.21
3.46

1.94
2.20
8.67
5.39
1.21
2.15
3.85
13.59
81.55
19.17
114.97
18.02
167.88
39.49
3.58
5.54
3.56
3.56
2.34
2.31
4.07
4.28
3.36
41.59
2.79
1.85
13.75
6.87
13.75
13.67
2.67
3.62
2.90
0.44
0.57
2.41
2.41
3.16
1.56
2.21
9.41
7.81
6.70
11.81
26.99
30.84
4.52
5.12
4.35
6.73

5.38
8.39
18.29
2.26
52.82
71.51
96.83
36.31
17.96
159.99
98.71
98.71
18.96
202.44
202.44
3.91
5.59
11.26
26.46
10.99
10.50
10.65
32.86
3.25
3.82
9.14
7.93
14.78
28.12
21.97
6.82
14.47
0.26
0.65
4.38
2.17
3.11
3.57
5.68
71.36
220.40
2.32
3.03
10.61
6.52
4.71
1.72
3.39
6.11
4.97

3.27
3.80
3.80
2.93
5.61
6.95
8.42
14.91
62.51
78.13
324.15
333.71
40.18
87.30
124.73
166.29
894.75
179.08
226.57
333.24
223.69
144.90
231.63
4.05
9.41
9.23
24.41
13.15
59.20
32.22
16.13
6.71
14.63
8.80
3.32
4.17
34.30
12.12
26.73
3.96
6.12
1.82
4.45
8.44
6.32
10.42
7.13
4.09
4.85
2.69

2.64
3.86
2.44
7.13
12.17
22.86
7.61
11.80
6.46
2.51
7.13
4.74
5.05
11.95
3.27
4.62
7.71
11.24
7.13
4.02
7.77
3.54
11.16
3.86
9.54
16.91
18.40
22.99
42.38
39.18
3.46
5.98
14.74
8.00
5.51
12.06
26.80
139.07
10.55
7.43
12.41
106.05
1.87
4.06
7.13
12.17
22.86
5.73
5.76
4.74

17.45
6.57
6.14
8.98
9.43
3.23
0.57
8.37
18.17
2.97
2.96
3.65
3.64
3.25
1.97
11.14
16.32
16.32
3.44
3.44
5.23
92.52
183.18
22.83
17.30
9.93
19.99
14.22
6.73
13.26
12.69
33.26
55.22
4.30
6.23
12.48
27.64
24.16
3.79
2.77
4.47
2.50
2.23
13.52
2.41
3.20
12.26
29.16
16.98
8.15

6.26
4.50
72.67
211.10
159.91
4.31
22.86
128.75
128.75
257.31
257.31
2.24
1.92
1.56
1.62
12.75
4.64
1.43
0.31
8.64
2.81
5.30
3.71
20.11
2.56
7.22
10.77
4.59
1.69
2.02
2.91
59.41
1.90
4.47
9.08
6.44
8.58
1.30
2.65
3.59
8.27
7.73
1.50
2.97
3.14
2.21
4.31
3.05
6.71
7.93

2.36
2.73
1.01
227.10
370.13
1.56
7.13
15.77
3.16
4.22
6.12
2.19
4.17
3.26
8.43
23.90
29.10
52.45
15.06
262.26
524.52
131.14
19.01
35.59
10.30
1.86
1.86
5.08
6.76
94.91
25.22
5.22
4.61
11.70
16.16
19.98
5.15
6.16
11.41
17.59
6.51
7.42
5.01
8.22
14.99
2.87
4.61
21.93
0.37
9.99

5.05
8.09
7.13
9.27
22.86
16.76
6.12
13.60
12.69
22.47
2.25
0.81
1.59
28.94
117.40
19.12
40.97
12.69
4.82
3.67
3.35
2.84
6.12
10.05
14.82
16.03
2.41
1.55
9.54
16.91
1.70
8.00
30.39
30.04
6.40
9.30
6.62
3.23
4.13
107.90
116.99
219.87
202.77
5.79
8.41
7.06
9.15
9.07
5.59
18.47

7.80
11.50
7.64
6.53
14.69
2.52
7.00
4.12
7.13
9.27
16.76
20.51
2.17
3.11
3.57
7.13
6.03
7.89
9.75
14.24
9.41
4.32
4.32
5.45
3.66
2.09
0.00
0.00
4.08
74.05
5.68
11.02
21.08
2.59
5.62
3.01
13.27
38.33
2.71
0.61
1.56
2.21
2.58
28.69
92.05
2.95
4.77
9.41
134.66
1.52

2.54
3.35
4.70
7.36
7.77
12.69
2.36
3.10
6.53
6.74
7.93
5.08
4.41
8.30
4.18
120.14
3.65
2.55
5.68
0.85
0.82
1.00
1.70
3.51
4.68
24.30
4.32
4.52
8.53
28.60
47.10
4.52
4.52
8.53
99.93
4.51
4.32
5.46
59.79
87.37
139.86
6.59
12.69
9.00
5.15
5.34
18.39
1.31
1.46
4.18

3.57
15.91
7.06
8.33
15.70
12.69
4.02
10.64
21.21
40.44
3.02
4.18
8.53
2.87
1.46
16.46
9.41
278.24
6.79
7.17
3.23
5.60
5.00
18.17
7.71
2.98
13.27
4.55
13.60
11.73
17.97
3.14
3.84
5.46
3.96
23.34
3.27
4.31
7.78
5.25
5.53
13.07
23.11
5.81
12.80
22.82
3.31
3.31
4.52
19.20

1.14
1.37
6.95
4.49
6.15
19.52
1.69
12.01
18.90
7.77
12.69
3.93
63.27
0.00
9.41
2.98
11.14
1.50
4.18
7.77
12.69
3.63
112.39
6.66
21.05
12.69
2.06
0.77
0.95
0.58
1.01
41.59
13.27
4.78
23.34
0.00
0.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.58
6.89
18.17
15.91
3.57
23.34
7.77
12.69

7.13
12.55
12.17
8.72
8.47
4.52
1.96
2.06
8.72
23.34
13.27
4.59
2.90
5.35
17.65
32.61
0.74
1.96
63.37
31.69
18.90
153.56
50.51
133.66
13.36
303.41
3.05
15.73
74.33
40.93
60.75
3.63
7.60
6.14
9.19
10.35
5.54
0.00
23.12
31.52
33.72
41.59
5.70
3.63
0.00
0.00
4.70
2.07
2.64
261.21

481.33
0.85
6.86
11.95
18.44
22.37
23.63
71.00
101.81
130.84
11.19
21.25
30.79
39.98
3.13
4.05
1.21
2.29
3.76
9.98
11.77
17.48
21.31
3.61
7.77
12.69
4.02
3.70
324.44
64.88
602.90
208.52
0.00
419.84
38.93
113.69
155.54
2.06
405.88
10.17
17.77
33.54
4.53
36.48
3.89
16.75
5.62
18.15
5.62
25.94

7.63
7.50
11.91
21.35
2.51
13.28
12.81
32.16
32.16
334.11
19.82
95.26
282.35
16.44
1.70
3.48
3.51
0.84
1.18
208.37
7.13
2.11
113.11
16.44
4.53
8.06
9.33
529.86
361.34
4.25
12.06
7.33
4.81
4.79
4.16
9.86
7.72
2.09
16.85
36.10
23.63
10.34
33.49
34.75
16.56
1,260.73
3.48
4.08
4.22
56.69

91.34
31.15
9.14
5.91
27.93
1.71
0.85
1.65
16.97
25.12
36.44
46.11
8.72
1.05
3.18
3.96
7.77
12.69
4.02
904.16
20.24
6.16
22.46
46.48
87.21
77.62
3.00
1.98
4.54
25.77
30.60
47.79
13.96
26.14
5.68
60.69
30.95
15.48
9.95
13.56
4.26
5.70
6.53
242.80
3.67
1.19
3.29
558.11
1,116.21
1.56

10.30
9.29
71.36
3.92
2.97
3.78
3.57
102.29
207.88
5.71
1.41
2.97
16.57
8.49
3.10
463.02
663.01
10.36
11.91
6.48
2.97
6.83
16.37
3.65
6.64
17.96
80.74
1.62
0.00
3.91
17.74
9.38
15.68
57.95
71.50
0.85
0.74
2.97
1.48
5.72
8.67
76.48
154.21
90.78
179.02
268.86
4.70
3.23
342.65
632.46

818.40
974.68
81.61
4.70
2.33
27.47
38.91
14.59
15.94
30.87
58.82
122.52
475.86
44.44
1.08
1.50
0.83
0.93
3.20
3.58
3.51
38.52
114.57
7.87
439.38
13.38
11.88
5.95
3.95
85.33
126.78
7.77
12.69
9.05
20.02
5.12
13.32
47.93
13.56
24.51
24.51
24.51
28.20
28.20
28.20
5.21
80.41
0.00
80.41
118.57

49.91
3.51
4.50
27.47
38.22
46.74
530.20
815.18
1,059.83
316.02
5.97
8.51
8.65
7.82
3.05
16.90
340.71
3.92
1.25
9.67
6.55
1.08
13.25
2.97
12.15
20.51
33.78
68.52
8.33
22.04
12.69
4.02
66.99
33.50
53.84
2.23
3.57
1.91
15.75
26.40
665.12
185.27
190.29
9.32
6.70
3.18
1.92
6.02
2.39
2.97

2.97
188.16
3.49
6.55
6.99
2.04
2.89
3.57
2.57
0.45
100.05
24.97
130.74
106.26
109.81
18.30
15.86
14.53
29.37
14.69
731.53
9.69
21.71
2.49
4.13
6.22
6.84
2.08
3.36
3.51
22.40
39.33
96.85
76.99
44.81
79.06
118.87
168.37
129.99
173.31
3.13
76.94
229.34
0.86
1.24
3.64
0.77
0.64
1.13
88.12

132.25
220.57
446.04
176.41
264.78
865.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.57
3.57
2.06
8.65
13.02
16.49
5.94
11.02
5.69
0.00
0.00
7.46
0.00
0.00
3.51
16.30
13.31
13.65
26.49
47.13
6.04
6.12
14.46
29.12
38.18
52.72
16.02
32.06
43.47
56.65
5.21
8.39
8.15
15.04
13.84
26.40
13.91

30.33
37.59
68.87
8.59
2.14
10.14
16.80
8.59
3.61
6.41
1,150.18
95.86
344.35
1.84
2.39
9.66
9.18
6.59
8.03
6.59
15.18
3.49
4.47
6.55
2.89
435.59
7.64
6.19
4.48
4.37
1.43
1.37
156.19
252.52
57.36
173.38
152.84
3.41
2.06
3.57
18.17
3.41
3.11
6.41
1.09
1.43
3.56
14.60
17.12
1.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.43
50.24
15.96
22.39
49.92
68.31
374.57
49.95
124.85
124.85
49.95
20.65
62.52
70.57
41.59
121.78
7.59
9.62
5.94
12.57
29.18
25.94
1.29
4.07
6.00
16.43
17.67
27.83
11.40
22.52
36.47
17.77
35.09
53.51
18.17
3.57
8.59
69.76
3.56
23.45
7.96
89.44
30.49
5.61

8.75
50.15
117.64
176.52
557.48
711.23
61.15
557.48
711.23
7.73
10.83
2.79
3.42
2.51
0.14
0.14
0.14
0.14
16.95
3.52
1.01
6.00
4.06
0.70
296.33
592.66
1,185.32
18.17
0.77
1.31
0.00
1.99
20.54
9.59
11.52
15.05
9.59
11.52
15.05
9.71
5.73
4.89
3.94
15.12
6.34
11.79
16.08
2.33
40.21
1.24

6.34
11.79
19.04
4.85
8.02
3.38
2.74
2.20
2.28
5.28
2.89
3.31
2.91
55.28
6.95
749.80
1,486.80
9.05
20.02
5.12
6.87
12.17
12.17
1.51
22.86
4.81
4.79
11.20
1.28
1.51
2.73
2.01
6.77
22.26
9.57
50.82
55.51
3.61
3.51
10.01
8.09
5.39
352.87
1,096.17
1.09
5.66
64.14
31.25
18.17
15.91

32.09
3.57
37.34
9.01
12.61
12.61
14.21
8.05
26.92
28.54
28.86
29.19
73.12
34.27
64.53
113.99
64.79
109.94
4.68
0.00
4.72
22.48
20.74
22.48
20.74
4.25
4.48
3.91
5.45
6.42
10.91
6.87
13.75
9.62
5.01
6.06
9.01
26.75
6.48
152.30
3.99
8.11
103.11
13.10
13.41
13.52
47.56
2.86
12.28
16.12

26.68
18.84
41.60
3.51
226.39
1.22
1.00
0.72
207.06
414.12
2.51
13.27
27.81
8.50
13.55
12.96
13.45
18.21
3.16
5.27
3.12
2.12
25.08
39.16
52.21
2.85
883.28
10.66
13.92
8.85
10.66
13.92
8.91
9.62
10.15
14.14
15.03
7,279.72
17.40
5.50
11.00
11.00
10.94
14.55
8.59
13.97
27.95
17.12
33.35
20.53

40.00
2.47
75.69
2.27
13.27
44.32
211.31
341.17
23.77
18.56
9.70
9.08
17.44
1,250.56
2.20
2.42
1.97
2.20
12.65
16.65
16.75
607.09
6.26
305.20
154.30
3.01
20.27
18.17
15.91
15.70
9.32
3.38
4.73
9.53
4.49
1.52
0.57
0.57
1,148.40
0.52
4.25
6.01
2.91
3.36
3.16
22.65
156.27
161.11
11.91
9.29

14.29
14.56
62.80
17.84
17.84
236.41
67.16
67.16
333.05
333.05
840.14
840.14
490.10
1,725.15
490.10
627.32
627.32
264.05
3.93
5.60
8.27
41.89
4.52
8.53
10.12
12.17
4.90
9.41
19.80
2.54
8.59
5.72
3.56
5.72
3.56
11.37
20.31
18.18
9.20
18.67
2.11
4.02
3.97
3.16
3.16
4.52
8.53
45.74
21.30
1.17

1.55
1.18
1.30
1.10
7.94
0.85
5.01
8.27
16.55
12.05
2.44
8.47
3.16
8.81
15.16
4.19
7.41
3.83
3.27
2.97
76.11
54.85
70.10
81.31
13.76
28.07
4.85
16.97
48.82
28.57
32.76
46.91
19.53
26.70
31.63
3.16
3.56
8.41
17.21
18.95
153.68
149.95
165.13
171.54
47.82
131.26
3.16
15.70
7.71
2.44

3.95
7.56
760.21
2.57
6.02
10.60
21.29
31.90
42.54
21.40
30.79
42.66
7.13
7.93
8.10
12.10
0.00
1.93
3.18
10.02
3.58
10.71
25.71
28.63
8.59
3.21
442.35
451.08
885.02
849.85
12.65
16.65
16.75
41.72
18.90
0.00
45.93
0.00
0.00
15.26
27.48
13.27
18.13
23.34
1.88
1.41
6,097.21
12.01
18.90
434.11

70.21
26.33
125.78
4.60
4.60
3.67
10.98
18.90
11.95
10.98
18.91
6.23
55.22
4.30
18.90
23.58
3.57
2.79
46.11
61.52
119.69
13.95
27.85
49.60
51.20
127.94
492.10
148.40
74.21
118.23
148.40
178.05
226.90
3.45
33.43
25.89
43.05
27.90
40.11
41.77
40.69
24.16
26.68
29.76
18.76
27.74
40.99
5.63
4.85
3.51

2.58
4.72
8.38
6.89
1.97
2.56
23.38
30.35
26.17
23.38
21.51
26.17
23.38
32.69
23.38
23.38
13.61
77.04
7.64
4.32
16.81
16.28
26.58
12.93
16.28
26.58
2.57
14.18
2.06
3.57
6.89
2.14
32.75
20.58
23.47
17.64
34.28
57.72
50.31
18.59
37.05
53.41
78.39
3.57
2.87
11.00
5.50
11.00
10.94
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
49.28
4.68
0.70
39.15
798.01
2.87
2.33
10.16
2.31
58.06
43.60
287.57
8.19
12.57
6.36
8.91
7.93
14.14
15.03
192.77
26.17
18.90
154.40
18.77
21.50
162.28
177.11
5.74
5.25
5.74
88.28
108.36
46.48
48.19
20.11
45.07
7.40
16.30
3.57
4.62
18.90
18.91
0.00
0.00
39.62
134.83

1.56
169.37
275.26
382.76
174.34
21.80
22.39
22.94
164.20
66.62
23.26
72.98
52.48
100.73
166.73
198.98
248.05
297.53
396.17
494.55
826.12
405.35
674.28
206.53
405.35
674.28
10.85
473.21
3.35
5.76
13.93
6.57
4.36
8.59
1.76
16.30
15.70
9.49
13.22
6.42
17.05
8.66
14.15
19.40
4.42
16.89
20.55
0.00
6.93
25.22

26.47
4.85
9.71
16.55
8.27
4.35
1,942.14
958.53
5.13
3.51
15.54
4.02
7.77
12.69
1.84
5.69
55.22
6.23
26.40
7.50
103.46
4.79
8.77
5.52
9.74
6.42
18.17
15.91
13.74
4.74
15.52
9.34
17.49
0.00
47.56
250.19
103.15
73.58
732.10
8.59
1,578.26
10.98
18.90
10.98
18.90
3,083.17
41.59
121.78
3.16
315.06

335.83
85.64
8.97
30.21
37.38
37.38
49.89
19.96
22.18
39.90
2.74
2.67
2.59
3.11
5.48
10.25
17.64
8.59
12.60
18.90
322.63
413.25
5.76
6.06
10.67
30.60
5.20
80.27
330.83
89.01
9.69
8.27
16.55
9.91
158.65
317.31
634.61
1,269.23
2.16
4.95
539.95
10.98
18.90
19.85
988.11
3.16
15.70
13.09
3.00
8.65

33.66
12.85
13.09
0.00
5.48
3.16
108.65
434.58
135.38
541.52
4.56
6.23
55.22
7.23
8.74
23.63
39.49
372.59
18.78
187.89
18.78
187.89
187.89
187.89
187.89
100.55
3,453.90
2,332.53
2,332.53
162.70
325.40
650.79
1,301.59
16.30
5.19
15.70
33.64
18.94
27.64
33.64
19.16
89.76
30.57
21.44
5.62
4.29
4.26
576.73
12.69
0.79

43.79
34.97
64.25
75.38
74.57
930.06
4.28
6.55
0.00
39.99
6.55
4.77
4.52
53.05
7.04
9.07
8.18
3.98
12.69
243.52
1,071.54
2,155.42
4.74
6.98
2.94
9.97
0.89
21.45
19.23
208.55
29.64
24.93
13.09
21.52
3.61
6.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,361.76
2,028.76
2,723.46
187.67
58.39
542.61
6.55
3.95

7.56
1.59
6.57
11.73
15.70
6.55
24.93
13.09
5.73
3.21
6.11
14.25
2.80
21.05
5.45
63.15
7.56
6.55
11.14
19.91
14.69
298.31
13.73
10.98
18.90
1,049.08
0.00
0.00
0.00
55.22
6.23
29.98
30.87
7.56
6.02
10.60
7.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.17
1,058.70
57.77
3.49
6.55
8.20

27.93
34.54
58.18
4.58
1.96
0.89
0.80
0.72
0.71
0.57
1.00
0.85
0.75
0.72
55.22
6.23
8.69
16.51
16.98
8.69
16.51
14.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.56
6.02
4.52
5.21
8.32
2.94
4.72
7.53
8.06
10.98
18.90
2,058.72
1,874.35
11.37
8.67
14.89
14.89
9.03
9.03
9.12
10.58
3.62

13.09
6.11
38.60
15.29
115.75
115.75
14.17
6.55
20.66
56.28
17.65
28.18
10.98
18.90
421.87
15.70
31.10
40.84
15.70
5.21
8.38
15.70
456.48
303.40
4.62
13.08
7.43
13.35
13.92
16.71
20.49
28.59
15.62
48.19
0.93
0.83
68.50
36.67
27.61
5.72
14.61
16.63
16.63
45.93
7.92
13.74
14.63
25.76
21.78
6.71

10.98
18.90
12.11
16.71
13.09
0.00
15.29
7.92
18.43
4.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.93
8.38
15.91
167.66
644.30
2,476.01
15.70
0.90
2.95
4.77
20.77
17.97
28.11
5.02
9.01
13.64
15.54
6.60
10.46
14.10
15.58
10.46
14.10
15.58
65.09
32.55
74.52
81.75
165.42
2.56
18.67
23.19
3.80
755.17
5.21
8.39

24.28
24.28
65.03
6.77
6.55
12.69
5.55
8.97
26.89
4.74
15.52
16.29
28.38
43.82
53.15
32.63
3.36
1.93
4.30
6.23
55.22
15.70
4.06
15.23
3.46
16.30
32.56
23.52
24.84
23.52
4.52
8.53
6.56
9.93
9.14
0.98
41.22
15.70
10.61
13.18
30.38
0.00
9.56
15.25
61.72
23.38
13.03
15.25
351.91
4.87

7.83
4.56
4.50
16.87
6.23
55.22
6,124.97
3.80
1,211.34
30.87
3.21
4.02
5.17
7.90
17.57
7.90
17.57
17.57
17.57
7.90
17.57
3.54
2.74
18.67
23.19
12.69
3.93
4.29
20.46
8.59
18.67
23.19
4.41
5.08
2.59
2.67
5.45
10.61
18.67
13.18
25.46
4.85
7.76
11.43
20.01
24.85
93.73
192.71
278.37
449.15

1.71
15.48
29.15
77.54
63.58
5.01
34.67
34.67
18.90
3.20
5.55
7.11
2.91
5.05
6.46
2.58
5.48
16.57
47.02
56.86
5.81
15.29
19.37
4.07
44.95
112.37
6.57
15.70
5.21
8.32
25.73
4.97
2.91
5.05
6.46
18.21
2.59
2.67
45.93
8.96
18.67
45.93
3.21
8.06
10.98
18.90
15.70
7.26
4.68
4.85

10.98
18.90
18.17
25.48
13.50
118.76
226.46
10.67
8.01
15.29
8.39
47.02
15.70
4.02
0.00
12.69
187.67
58.39
542.61
11.57
27.09
29.99
10.67
5.21
4.72
8.39
22.28
22.71
23.47
23.00
18.93
19.25
7.46
25.80
49.61
13.80
29.67
56.73
15.30
7.46
139.08
187.67
4.47
13.48
187.67
58.39
5.74
6.79
5.74
6.79

187.67
542.61
58.39
3.69
20.01
24.85
6.17
10.75
20.13
10.67
5.76
7.88
15.97
20.04
6.32
6.00
6.49
4.30
6.23
29.08
14.26
4.01
5.63
12.00
17.54
27.95
36.61
6.06
6.71
18.17
2.10
9.53
18.50
10.26
53.15
32.58
8.88
10.15
2,223.91
13.09
182.96
365.92
731.84
1,097.77
1,463.69
2,195.53
31.17
39.25
334.86
12.69

4.02
16.57
20.18
16.57
20.18
3.58
6.55
14.26
18.53
8.28
10.01
84.72
12.26
20.76
9.98
21.77
22.58
32.50
35.51
41.40
25.02
17.08
9.41
58.77
1,175.44
0.00
1.71
12.26
11.43
19.37
14.17
2.67
4.68
15.72
191.84
58.13
3.94
3.31
5.34
5.86
6.55
4.68
876.32
4.50
4.50
2.59
6.50
30.87
4.68
82.54

79.03
140.53
83.76
84.46
98.37
3.05
4.68
11.43
19.37
4.68
120.28
330.76
344.82
3.31
5.34
5.86
2.13
1.94
51.25
234.33
4.05
12.37
7.13
8.45
28.99
28.99
15.89
15.18
14.63
4.56
6.55
15.08
8.96
18.67
187.67
14.97
18.90
30.90
10.98
18.90
12.10
31.45
35.73
52.66
16.57
231.77
5.34
5.86
981.06
54.40

18.13
15.70
27.02
5.05
8.09
2,501.89
138.97
257.94
379.82
11.36
14.15
24.64
25.00
24.64
373.42
12.69
5.05
8.09
130.60
173.30
187.67
58.39
12.26
20.76
20.76
115.71
166.57
366.17
18.67
13.09
309.57
18.67
693.39
4.32
26.40
3.74
11.43
19.37
2.11
3.31
5.34
5.86
7.25
11.68
14.23
22.92
5.21
8.39
254.13
270.40

1,036.47
19.37
11.43
19.37
14.23
22.92
10.98
18.90
10.75
20.13
39.57
55.22
20.70
29.99
6.02
29.51
8.50
8.62
10.72
14.21
42.66
6.17
10.75
54.81
14.55
3.70
4.31
2.51
8.87
14.17
4.76
18.90
83.03
23.07
25.49
29.09
45.09
14.17
14.54
902.78
9.32
8.01
34.91
424.47
2.38
7.06
13.90
4.62
8.53
5.62

18.67
97.90
84.02
2,475.12
5,640.90
9,861.69
19,716.69
8.87
14.17
7.34
9.73
11.43
19.37
691.65
0.00
0.00
15.08
45.09
0.57
14.10
14.25
14.10
14.25
59.50
60.88
62.84
62.84
261.00
517.65
132.24
4.52
8.53
13.50
9.54
294.46
60.84
2.11
3.31
5.34
5.86
6.02
5.83
3.31
5.86
10.67
20.01
24.85
43.93
6.06
6.56

23.63
32.63
39.57
8.01
5.65
18.58
69.50
15.01
15.17
5.19
15.70
276.44
138.23
4.01
6.58
11.75
10.14
9.33
16.94
11.48
13.32
14.63
34.67
15.72
13.48
1,378.08
1,699.79
72.38
35.99
18.21
564.21
7.13
12.17
22.86
12.69
10.67
3.80
0.00
9.72
16.41
30.41
61.67
463.74
13.09
408.26
6.44
4.91
9.27
16.76
9.98

11.77
38.78
38.86
11.43
3.46
77.23
4,036.24
14.92
23.34
5.21
8.39
7.50
6.23
23.63
526.78
8.74
79.94
9.72
16.41
30.41
10.62
8.93
17.99
9.88
18.50
19.19
4.33
47.02
40.32
58.40
1.75
5.76
10.67
1.97
15.70
33.26
55.22
4.30
6.23
15.70
13.09
5.83
0.00
56.89
6.55
7.85
13.57
22.97
32.80
41.50

9.41
6.90
44.63
664.94
332.47
10.89
25.28
32.77
65.34
512.65
8.09
7.73
10.83
9.64
16.57
20.18
64.81
405.42
810.84
101.36
202.71
1,466.29
2.01
3.33
4.76
6.34
251.70
503.39
11.43
14.15
66.90
35.73
124.40
248.80
18.90
24.39
16.29
28.38
43.82
53.15
61.54
68.38
16.29
28.38
43.82
53.15
61.54
3.45
6.79
8.18

6.17
13.57
27.14
10.75
23.66
47.30
16.60
36.52
73.04
20.13
88.57
6.17
16.29
10.75
28.38
43.82
20.13
53.15
26.11
61.54
6.17
10.75
16.60
43.82
20.13
53.15
26.11
61.54
524.58
99.48
79.97
40.22
416.29
9.20
92.05
18.71
187.09
11.10
15.18
16.03
20.09
79.93
24.80
99.51
300.35
10.72
47.02
99.91
4.50
14.29

25.16
7.34
11.43
19.37
6.80
248.80
124.40
5.54
12.41
9.32
24.01
14.51
10.67
5.86
5.86
15.88
27.75
51.96
45.28
66.49
92.61
9.14
14.07
17.05
9.14
16.07
14.07
22.85
17.05
24.27
6.90
44.63
9.14
5.32
9.05
10.26
9.33
5.59
13.09
12.69
22.34
8.93
24.45
5.58
0.72
0.82
1.06
1.18
1.33
1.51

1.27
1.43
24.08
344.36
376.14
1.19
1,365.99
24.54
124.40
248.80
4.02
3,196.86
14.26
9.48
62.08
33.23
130.67
130.67
130.67
130.67
130.67
1,015.36
2,021.56
4,060.74
35.97
52.16
1.32
8.01
8.02
11.21
9.53
18.50
14.51
13.09
9.53
18.50
6.42
6.42
20.13
12.69
12.69
10.53
20.46
12.69
4.02
2.11
3.31
5.34
5.86
13.09

96.00
163.63
338.09
646.48
9.72
16.41
30.41
61.67
29.56
27.74
10.43
27.16
35.84
51.22
105.91
9.22
29.44
29.44
17.36
12.69
34.67
18.67
13.09
12.69
20.22
40.47
78.49
43.33
6.90
80.26
2.18
9,026.25
187.67
58.39
4.78
8.40
20.13
32.63
6.17
10.75
16.60
20.13
23.63
1.08
6.17
10.75
16.60
20.13
32.63
476.87

47.75
2,100.62
1,651.69
3,105.82
3,105.82
34.67
5.21
8.39
15.48
26.08
9.98
11.77
8.87
14.17
25.05
56.87
44.95
112.37
56.51
7.14
46.17
92.32
20.65
35.97
5.05
8.09
23.70
23.70
24.11
24.11
20.65
11.52
20.54
20.65
24.79
40.41
55.81
68.65
4.52
9.71
8.98
9.56
6.42
6.06
822.59
4.78
68.18
71.89
4.27
15.51

521.50
351.11
2,688.87
30.42
40.29
13.57
22.97
41.56
11.43
19.37
5.35
18.29
69.52
35.99
16.04
12.06
13.30
14.08
18.52
124.40
248.80
58.39
187.67
6.90
44.63
187.67
58.39
7.46
9.56
9.56
8.47
5.34
5.86
8.20
24.08
293.93
7.27
8.95
16.99
8.39
92.50
157.66
20.70
29.98
4.68
7.86
15.23
4,178.36
4,708.21
4,955.06

5,444.77
9.27
16.76
26.64
47.52
214.52
318.77
3.42
29.63
41.56
1.93
47.02
124.40
248.80
329.66
15.70
43.33
6.90
76.28
79.39
83.41
87.15
125.72
178.10
285.86
348.57
381.43
56.87
224.48
627.44
99.89
20.01
24.85
8.60
14.21
10.82
16.95
13.50
16.03
16.04
1,650.76
63.37
187.09
39.54
17.15
17.58
17.58
17.15
17.58
17.58

186.75
15.88
27.75
51.96
45.28
44.35
47.02
7.34
12.30
13.47
18.71
13.09
40.53
5.86
187.09
5.34
5.86
4.26
15.33
15.33
17.86
17.86
636.75
96.00
631.77
631.77
44.95
112.37
10.23
62.79
9.53
18.50
9.53
18.50
6.71
34.65
0.45
6.02
23.88
9.98
11.77
591.60
22.97
33.10
35.01
28.70
33.09
3.61
12.26
62.79

312.19
312.19
16.57
20.18
843.51
478.55
1,800.65
8.28
13.22
96.93
14.36
64.60
3.99
4.64
5.54
21.99
26.67
41.59
121.78
3.45
6.17
10.75
20.13
9.32
8.01
666.50
361.55
1,440.63
68.64
102.97
137.30
171.62
205.95
338.06
264.13
1,056.55
44.95
112.37
7.74
45.52
45.52
9.32
9.71
14.26
3,662.70
8.39
314.83
8.60
5.80
6.36

9.98
11.77
34.67
103.11
43.70
88.00
45.11
90.70
5.84
9.53
18.50
11.73
18.50
621.38
12.17
21.52
1.30
1.85
14.36
64.60
5.83
44.95
112.37
1.05
15.23
2,632.10
2,632.10
72.36
28.07
31.22
217.88
435.77
871.51
907.71
185.08
356.04
321.93
1,609.63
4.85
56.41
100.88
27.16
85.07
5.65
15.08
41.56
8.53
9.88
19.19
23.93

34.27
32.19
610.55
14.36
64.60
168.83
2.61
2.56
2.59
29.44
3.46
18.13
763.43
1,908.55
160.70
8.40
24.28
5.83
19.48
344.89
209.90
202.08
346.76
330.29
41.56
31.90
42.54
5.49
331.43
19.48
37.79
104.84
9.18
18.37
70.77
27.54
106.19
140.11
38.33
32.83
62.78
78.95
120.08
158.82
200.73
239.52
323.14
372.10
6,090.00
9.53

18.50
14.36
64.60
24.08
1,522.12
9.77
23.87
45.52
45.52
187.09
73.65
16.23
21.89
21.89
16.89
19.48
20.21
48.62
48.62
48.62
15.93
324.41
644.93
334.39
668.79
133.91
535.63
2,708.14
7.17
585.51
1,171.02
10.67
49.89
62.79
2.04
2.86
4.62
62.79
126.71
0.00
42.90
39.32
34.49
19.48
36.66
27.16
49.66
83.65
111.53
19.48

19.48
20.21
19.48
11.88
4.53
176.71
265.75
362.49
4.78
46.57
85.07
196.30
186.39
156.92
189.87
19.48
19.48
20.21
19.48
62.71
1,486.73
57.45
264.85
57.45
264.85
57.45
2,390.00
3,113.94
26.68
19.48
837.64
5,482.31
25.06
25.73
25.06
25.73
15.12
16.03
20.18
43.19
20.24
7.24
41.59
121.78
16.49
938.43
1,876.86
1,993.64
603.86
8.00

9.02
10.87
11.75
3.55
21.61
9.95
3.12
89.06
46.48
3.51
60.34
13.75
9.93
55.10
24.70
31.45
4.17
8.46
12.66
56.44
36.36
9.50
44.22
1.92
23.70
30.31
23.61
15.09
865.15
16.01
5.88
8.44
0.82
5.43
4.60
3.31
18.48
3.51
4.80
248.82
1.75
5.54
2.28
1.56
21.86
36.90
22.14
99.50
3.91
4.42

15.44
57.89
2.21
339.30
6.74
42.06
8.80
9.16
109.13
10.48
1.98
3.39
21.38
26.35
3.77
6.47
4.40
28.25
13.91
422.13
10.74
15.29
4.44
3.63
0.90
6.73
3.62
44.85
11.21
79.17
13.51
75.72
73.84
20.31
17.36
3.71
31.05
29.72
2.15
1.72
4.65
3.31
3.45
7.30
35.29
1.11
3.87
21.84
6.96
7.07

62.47
1.50
81.89
20.97
10.18
33.92
2.32
13.57
10.90
8.73
9.64
5.25
7.57
2.94
3.53
3.55
5.65
5.66
1.48
4.04
7.36
1.70
46.54
1.51
63.37
2.01
9.90
2.31
25.33
7.92
372.73
39.59
278.05
11.88
43.43
274.83
383.85
103.91
210.15
11.48
135.27
269.66
0.00
216.76
167.09
0.00
200.97
250.52
250.56
197.58

197.58
198.27
204.45
200.65
218.50
194.00
194.00
186.40
186.40
296.86
305.14
232.09
327.66
0.00
79.45
23.92
2.46
4.41
1,131.00
192.65
1,413.75
2.25
1.29
1.98
3.05
34.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.95
565.50
132.89
1.36
5.73
2,623.92
57.56
229.62
3.58
391.33
74.38
613.00
836.94
2.06
1,600.01
22.42
12.82
2.61

102.48
2.26
983.97
1.90
2.57
3.27
5.55
27.56
171.50
4.57
21.18
2.79
170.08
60.47
0.00
8.54
7.40
131.20
32.35
14.93
4.51
135.35
16.85
12.55
359.96
286.65
4.91
2.62
99.25
17.19
76.54
4.92
19.52
6.72
11.59
121.47
0.00
71.44
13.63
104.32
72.68
2.33
475.00
95.00
233.10
210.89
26.58
5.93
1.07
57.08

9,097.23
2.55
2,481.30
41.52
2.15
4.91
2.47
432.95
5.08
174.90
282.75
280.79
280.79
497.64
13.08
0.97
144.52
4.18
0.00
0.00
142.12
0.00
17.42
212.02
401.91
12.44
144.97
16.49
40.00
0.43
9.79
5,202.60
1,685.19
2.06
0.90
0.00
233.19
2.80
151.85
3.79
0.00
2.15
395.85
8.04
5.18
1.58
22.13
12.28
5.81
1.92

28.05
6.22
4,160.17
30.06
339.19
1,048.44
16.97
91.91
58.25
49.76
105.40
56.44
36.98
1.92
44.88
1,793.41
30.58
938.73
18.81
0.31
5.97
10.26
9.94
0.00
3.31
1.92
456.30
531.57
171.02
282.75
77.70
456.30
0.00
0.00
0.00
27.71
13.40
5,800.00
3.73
2,784.00
3,462.60
22.13
2.75
10,377.04
484.55
1,665.85
347.15
8.58
0.00
327.66

215.70
212.97
226.63
201.75
199.32
237.51
17.36
2.57
153.43
1.36
2.91
1.84
13.40
4.56
1,535.38
372.78
973.29
256.28
1,124.16
13.12
2.91
0.00
52.43
409.19
0.00
15.13
0.00
0.00
0.61
0.00
0.00
0.00
1,874.07
0.00
0.00
48.35
0.00
7.57
6.59
1.37
273.35
1.09
0.00
12.44
0.00
250.06
8,143.20
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful