LATIHAN PJ

DISEDIAKAN OLEH: KUMPULAN 4

SOALAN 3 .

.I. Bilangan pasukan yang mengambil bahagian ialah 11 pasukan. Bina jadual pertandingan bagi Kejohanan Bola Baling Terbuka Kuantan.

terdapat 14 peserta yang mengambil bahagian dan dijalankan secara kalah mati sekali. Dalam Kejohanan Badminton Asia 2008.II. a) Kira bilangan bye b) Kira bilangan perlawanan c) Lakar carta pertandingan .

a) Bilangan bye = 2 b) Bilangan perlawanan = n-1 = 14-1 = 13 .

A B A A C A D C D E G F G G H H I J K K L M M N N N K JOHAN A K .