Membentuk Generasi Muda Islam

Oleh; H. Mas’oed Abidin
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 1

Mukadimah
• Para pemuda adalah kelompok besar di tengah satu bangsa. • Sepatutnya diberi amanah peran pelopor perubahan (agent of changes), • Berbekal keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT

‫إنهم فتية آمنوا بربهم‬ ‫وزدناهم هدى‬
Merekalah para pemuda yang penuh dengan keimanan kepada Allah dan Allah lengkapkan mereka lagi dengan hidayah. (QS.al Kahfi)
2

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

Tantangan dan Perubahan Zaman di Sumatra Barat
• Gaya hidup globalisasi • Sekularisasi dan gerakan yahudi • Menjauhi Sifat Yahudi • Menghadapi tantangan Kontemporer • Tauhid Uluhiyah Dasar Syarak Mangato • Peran Generasi Muda di Minangkabau H. Mas'oed Abidin 08/16/08

3

Tantangan kontemporer ;

Pemuda-pemudi yang ingin menjernihkan akal budi, mesti dibekali jati diri sesuai fitrah anugerah Allah.

• Penetrasi budaya, • Sekularisme yang menjajah mentalitas manusia, • Gaya hidup global didominasi sikap yahudi, • Suburnya budaya lucah (sensate culture) • Pemujaan nilai rasa panca indera, • Menonjolkan keindahan sensual, erotik, ganas, kesenangan badani, kecanduan 08/16/08 H. Mas'oed narkoba, 4 miras, madat dan Abidin pergaulan

Gaya hidup globalisasi
• • • • • Ekspansi kebudayaan melalui media informasi, Pengagungan materi berlebihan (materialistik), Pemisahan urusan dunia dari supremasi agama (sekularistik). Memuja kesenangan indera, mengejar kenikmatan badani (hedonistik). Penyimpangan dari budaya luhur turun temurun, Munculnya Kriminalitas, Sadisme, Krisis moral secara meluas. Abidin 08/16/08 H. Mas'oed 5

Dunia pendidikan digoncangkan fenomena vandalistik
Tampak pada ;
b. c. d. e. f. g. h. i. tawuran pelajar, kebiasaan a-susila dikalangan remaja kecabulan pornografis yang sulit dibendung, cendekiawan meminati kehidupan non-science, asyik maksyuk mencari kekuatan gaib, belajar sihir, paranormal, kekuatan jin, bertapa ketempat angker, menyelami black-magic, mempercayai mistik.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 6

Limbah budaya kebarat-baratan membalut remaja dengan budaya nan lamak di salero (ittiba’u syahawat) •Pola hidup hedonistic atau premanisme
b. Hiburan selera rendah berorientasi 3-S (sunsea-sex) c. Gaya hidup konsumeristis, rakus, boros, cinta mode, d. Bebas sex, ittiba’ syahawat (menurutkan syahawat), e. Sikap individualistik berkembang pesat, f. Lepas dari kawalan agama dan adat luhur.
Sorokin, hidup permissiveness dan Time”, New g. GayaPitirim, “The Basic Trends of Ouranarkis. Haven, College & University Press, 1964, hal.17-18.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 7

Nilai Agama Membentuk Masyarakat Berbudi
Nilai ajaran Islam lahirkan masyarakat proaktif hadapi berbagai keadaan sebagai realitas perbaikan kearah peningkatan mutu masyarakat itu sendiri.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 8

Masyarakat global banyak berperan;
1. berbasis ilmu pengetahuan, 2. berbasis budaya, 3. masyarakat berbasis agama.
Menata ulang masyarakat dengan nilai-nilai ketuhanan (tauhidik) dan tamaddun sebagai mata rantai tadhamun al Islami (modernisasi, pengenalan Islam ketengah peradaban manusia). Menggiring masyarakat menuju masyarakat madaniyah (maju, beradab).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 9

 Menanam kebencian Islam (Islamo-phobia)  Takhawwuf La Mubar rira-lahu tijaha al-Islam, (rasa takut terhadap Islam).  Pendangkalan aqidah  Tipis iman thd Allah dan Rasul Nya
08/16/08

Bahaya Sekularisasi dan Yahudi
Di tanamkan dalam hati muslim, a. Tidak senang melihat simbol Islam dalam konteks politik atau budaya, b. Berpegang asas Islam adalah suatu kemunduran. c. Menerima murtad
10

H. Mas'oed Abidin

Perubahan dalam misdaqiah iman, keliru atau ragukepada Islam mampu menyumbang kebaikan kepada umat, dunia dan negara.

‫ح ب قب ر‬ ِ ‫ك َا يَ ِس الْ ُ ّا ُ منْ أَصْ َا ِ الْ ُ ُو‬ ِ ‫َم ئ َ كف ر‬
mereka telah putus asa terhadap .… negeri akhirat sebagaimana orangorang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.
))QS.al-Mumtahanah:13
H. Mas'oed Abidin 08/16/08

‫ق يئس من خرة‬ ِ َ ِ ‫َدْ َ ِ ُوا ِ َ الْآ‬

11

Proses Pembangunan Umat
Efisiensi

Agama Iman

Interaksi
SDA Ulayat

Adat Istiadat
08/16/08 H. Mas'oed Abidin

12

Proses pembangunan keummatan (ummatisasi) tidak selalu di tilik dari sudut efisiensi dan rendemen ekonomis semata,
• Pemahaman dari dalam lubuk hati • Kemauan dari diri ummat secara individu dan kelompok • Proaktif dalam proses pembangunan
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 13

Tanggung jawab dan ciri utama masyarakat adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah, adalah menjaga keteraturan hukum dan undang.

Masyarakat Minangkabau wajib mengikuti agama Allah (ISLAM) agar selamat

“Nan babarih babalabeh, nan baukua nan ba jangko. Mamahek manuju barih, tantang bana lubang batabuak. Manabang manuju pangka, Malantiang manuju tangkai, Tantang bana buah karareh. Kok mang08/16/08 H. Mas'oed 14 gayuang iyo-banaAbidin putuih, Kok

Masyarakat Potensial

Jiwa Sadar
Adat Istiadat
08/16/08

Interaksi Ukhuwah

Iman
Amaliyah

H. Mas'oed Abidin

15

Generasi Muda Minangkabau mesti menjauhi sifat Yahudi yang mengundang musibah

Menyimpang Agama

dari

Kebenaran

Dan setelah datang kepada mereka Alquran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat 08/16/08 H. 16 kemenangan atasMas'oed Abidin orang-orang kafir, maka

‫فلما جاءهم ما عرفوا‬ ‫كفروا به فلعنة الله‬ ‫على الكافرين‬

Penolakan hudud Allah, Enggan melakukan sunnah Rasulullah. Menghalalkan arak, judi. Menghalangi pendakwah ajaran Allah. Menolak pemakaian simbol Islam dalam perjuangan sosial politik. Mengaburkan jatidiri Muslim. Satu penafian keimanan (akidah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 17

Menghalangi Mengikuti Ajaran Agama

َ ‫ودَّ كَثِير من أ َهل الْكِتَاب ل‬ ‫ِ و‬ ْ ِ ْ ْ ِ ٌ َ َّ ُ ‫ي َردُّونَك ُم من ب َعد إيمانِك ُم ك‬ ‫ْ فارا‬ َ ِ ِ ْ ْ ِ ْ ً ُ َ ‫حسدا من عن ْد أ‬ ‫َ َ ً ِ ْ ِ ِ ن ْفسهم من ب َعد‬ ِ ْ ْ ِ ْ ِ ِ ُ ُّ َ ‫ما تَبَي َّن ل َهم ال ْحق‬ ُ ُ َ َ
Kebanyakan pengikut kitab (samawi) terdahulu suka memalingkan kamu menjadi kafir kembali setelah beriman karena sifat hasad dengki dan sifat kufur dalam hati mereka, pada hal telah 08/16/08 18 jelas kepada mereka H. Mas'oed Abidin kebenaran (agama hakikat

Menolak Konsep Tauhid
ْ ‫فوي ْل لِل َّذين يَكْتُبُون ال‬ ٌ َ َ ‫َ كِتَاب‬ َ َ ِ ُ ‫بِأَي ْديهم ث ُم ي َقول‬ ‫َّ ُ ون هذَا من‬ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ َّ َ ‫عن ْد الله لِي َشت َروا ب ِه ث َمنًا قلِيل‬ ِ ِ ِ َ ِ ُ ْ

ً

Maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini dari Allah", 08/16/08 H. Mas'oed Abidin (dengan maksud) untuk memperoleh 19

Tidak Sopan Terhadap Allah dan RasulNya.
1. Sifat yahudi tidak beradab kepada Allah dan Rasul. 2. Mudah mempermainkan tuhan, agama dan Rasulullah.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 20

Kufur Terhadap Nikmat Allah
Tidak menghargai nikmat Allah. Pongah menagih terima kasih manusia. Kufur dengan nikmat.

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

21

Mungkir Janji tidak Setia kepada Allah

َّ ُ َ ‫أوكلما عاهدُوا عهدًا نَبَذَه‬ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ‫فريق من ْهم بل أ‬ ‫َ ِ ٌ ِ ُ ْ َ ْ كْث َرهم ل‬ ْ ُ ُ

َ ‫ي ُؤمنُون‬ ِ ْ
Tiap kali mereka bersumpah setia ada saja segolongan mereka merobeknya. Bahkan 08/16/08kebanyakan mereka tidak beriman. H. Mas'oed Abidin 22

َّ َّ ِ ِ ْ َ ‫وإِذْ قال موسى ل ِقومه إ ِن الله‬ َ ُ َ َ َ َ َ ‫أ َن تَذْب َحوا ب َقرةً قالُوا أَتَت َّخذُنَا هزوا‬ َ َ ‫ُ ُ ً قال‬ ِ ْ ُ َ َ ْ ‫أ َعوذُ بِالل َّه أ َن أَكُون من ال‬ ‫َ ِ َ جاهلِين‬ ُ ِ َ ْ ِ َ ُ ‫يَأ ْمرك‬ ‫ُ ُ م‬ ْ
Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina”. Mereka berkata, “Apakah kamu, wahai Musa, akan menjadikan kami, orang-orang pintar dan intelek ini, hendak menjadi buah ejekan?” Musa 23 08/16/08 H. Mas'oed Abidin

Suka Berpolemik, Emosional dan tidak Objektif

Naifnya sifat yahudi sekuler, mau mengambil cikarau dengan tangan tidak berluluk (berlumpur), mau senang dan tidak yakin adanya hari akhirat, takut dengan suara kebenaran dengan menyembunyikan hakikat kebenaran agama.

Suka Menyembunyikan Kebenaran

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan hidayah Kami setelah Kami menyatakannya dalam al-Kitab itulah golongan yang dikutuk Allah dan para pengutuk yang lain. (QS.al Baqarah : 159).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 24

ْ ‫إ ِن ال َّذين يَكْت ُمون ما أَن ْزلْنَا من ال‬ َّ ‫ِ َ بَي ِّنَات‬ ِ َ َ ِ َ َ ُ ‫وال ْهدَى من ب َعد ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاس في الْكِتَاب‬ ِ ِ ُ َ َ ِ ْ ْ ِ ِ َ ‫أُولَئ ِك يَل ْعن ُهم الل َّه ويَل ْعن ُهم الّل‬ َ ‫عنُون‬ ِ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ

Anggap Diri Paling Betul, Paling Baik dan Lurus
Meskipun kejahatan telah menusuk mata orang ramai, namun tidak pernah merasa bersalah. Kesesatan yang bercelaru (tindih bertindih), tetap menganggap orang lain yang sesat.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 25

Cinta Dunia dan Serakah
َ ‫وَلَت َجدَنَّهُم أ َحرص النَّاس عَل‬ ‫ِ ى حيَاةٍ وَمن‬ َ ِ َ َ ْ ْ َ ِ ْ ‫الَّذِين أ َشركُوا يَوَد ُّ أ َحدُهُم لَوْ يُعَمر أَل‬ ‫َّ ُ ف‬ َ َ ْ َ ْ َ َ ‫سنة وما هُو بمزحزحه من الْعذَاب أ‬ ‫ِ ن‬ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُ ِ َ َ َ ٍ َ َ ُ ‫يُعَمر وَالل َّه ب َصير ب ِما يَعْمل‬ ‫َ ون‬ َ َ ٌ ِ ُ َ َّ
Engkau akan dapati mereka – wahai Muhammad – sebagai orang yang paling tamak untuk hidup, demikian juga halnya dengan orang yang musyrikin. Ada di antara mereka yang mengharapkan – kalau boleh - untuk hidup 08/16/08 H. Mas'oed Abidin seribu tahun, namun kalaupun ia hidup seribu tahun26 ia

Tazkiyah an Nafs
Rasulullah SAW menganjurkan menjaga kesuburan Nafs;  Ibadah yang teratur,

 Amalan dikerjakan terus menerus sepanjang mas  Bersungguh-sungguh sepanjang hayat,  Menghadiri majlis-majlis ta’lim,  Memperbanyak zikrullah setiap waktu,  Membaca al-Qur’an,

 Melakukan shalat sunnat malam (tahajjud),  Berpuasa sunat.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 27

Jalan menyucikan jiwa pada asasnya hanya dengan zikrullah.

08/16/08

ْ ‫اَل َ ب ِذك‬ ‫ِ ر الله‬ ِ ِ ُ ‫تَطْمئ ِن القل‬ ُّ َ ‫ُ وب‬ ْ
H. Mas'oed Abidin 28

Melakukan muhasabah diri

08/16/08

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu29 H. Mas'oed Abidin

َّ َ‫ياأي‬ ‫َ ُّهَا الذِين ءَامنُوا‬ َ َ َّ ُ ‫ات َّقوا الله وَلْتَنْظ‬ ‫ر‬ ُ َ ْ ‫ن َفس ما قَد َّمت لِغَد‬ ْ َ َ ٌ ْ

Mujahadah al-nafs terutama melakukan berbagai adab yang mesti dipatuhi dengan kesabaran dan keikhlasan. Mujahadah al-Nafs bermaksud menghalang al-nafs dari yang bukan haknya dan memberikan hak orang lain.

Dan mereka (orang abrar) memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (Al-Insan, 8) 08/16/08 H. Mas'oed Abidin

َ ‫ويُطْعمون الطَّعام عل‬ ‫َ َ َ ى حب ِّه‬ ِ ُ َ ُ ِ َ ‫مسكِينًا ويَتِيما وأ َسير‬ ْ ِ َ ً ِ َ ً

30

Langkah awal menghidupkan jiwa (hati) yang mati, dengan tazkiyah nafs, melalui zikrullah, taqarrub ilaa Allah dan tafakkur.

‫مثل الذي يذكر ربه والذي ليذكر ربه مثل‬ ‫الحي والميت‬
Umpama orang yang mengingati Tuhannya dan orang yang tidak ingat Tuhannya seperti orang yang hidup dengan yang mati. (Al-Bukhari, Sahih alBukhari, Kitab al-Da’awat)
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 31

• Bersih hati, peluang besar menerima perintah Allah dengan sempurna. • Jiwa yang bersih menerima hidayah dengan mengenali yang baik untuk diamalkan dan mengenali perkara buruk untuk dijauhi. • Mengikis habis sifat jahil, engkar, bohong, memfitnah, zalim, tamak
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 32

Kebaikan hati, titik tolak kehidupan dalam Islam

Tauhid Uluhiyah Dasar Syarak Mangato Asal kata Allah dari Ilah - yakni Al Ma’bud,
sesuatu yang berkuasa dan besar, yang pantas disembah dan ditaati sepenuh hati.

al Ma’bud, pengabdian hanya kepada Allah SWT. Saja seorang hamba minta pertolongan.
Realisasinya dipahamkan bahwa ;  Islam tidak mengenal ada “pengabdian kepada benda”. Pengabdian kepada benda apapun selain Allah adalah suatu sikap yang munafik dan syirik (musyrik).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 33

 Seluruh Rasul diutus dengan Misi Tauhid. Maka, “paradigma tauhid” – Laa ilaaha illa Allah – adalah misi risalah dan konsepsi tertinggi dalam ajaran ke-Tuhanan. Karenanya apabila syarak telah mengata, maka adat memakai.

Pariangan manjadi tampuak tangkai, Pagarruyuang pusek Tanah Data, Tigo luhak rang mangatokan. Adat jo syarak jiko bacarai, bakeh bagantuang nan lah sakah, tampek bapijak nan lah
08/16/08

taban.

H. Mas'oed Abidin

34

 Apabila SURAU dan BALAIRUNG telah berperan sempurna, akan didapati di kelilingnya masyarakat yang hidup dengan akhlaq terpuji dan mulia sesuai bimbingan syarak.  Ajaran Islam adalah Monotheisme berarti setiap Muslim menolak pengamalan semua bentuk ideologi dan falsafah di luar konsepsi tauhid tersebut. Di Minangkabau dalam filosofi adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah.  Konsepsi Tauhid Uluhiyah harus istiqamah terhadap hukum wahyu dalam gagasan dan gerak. Tanpa konsistensi keyakinan di nyatakan syirik (musyrik).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 35

 Realisasi tauhid uluhiyah adalah pengabdian (ibadah) hanya kepada Allah semata wujud di akui lembaga kedaulatan Allah dibumi (Mulkiyah Allah)

Rarak kalikih dek mindalu, tumbuah sarumpun jo sikasek, kok hilang raso jo malu, bak kayu lungga pangabek Anak urang Koto Hilalang, Handak lalu ka Pakan Baso, malu H. Mas'oed Abidin jo sopan kalau lah 36 08/16/08

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bertaubat terus-menerus Sembahyang fardhu berjemaah Selau memelihara wudhuk Makan minum yang halal Dikurangkan tidur Jangan berkata percuma, kecuali diperlukan 7. Selalu taqarrub ilaa Allah kepada Allah 8. Selalu menjaga niat untuk menghampirkan diri kepada Allah dan mendapatkan redhaNya 9. Membanyakkan bersedekah agar tidak 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 37 mementingkan diri sendiri

Peran Generasi Muda Islam di Minangkabau
“Indak nan merah pado kundi, indak nan bulek pado sago, Indak nan indah pado budi, indak nan elok pado baso. Anak ikan dimakan ikan, gadang di tabek anak tanggiri, ameh bukan pangkaik pun bukan, budi sabuah nan diharagoi. Dulang ameh baok balaie, batang bodi baok pananti, utang ameh buliah bababie, utang budi dibaok mati.”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 38

Generasi Minangkabau adalah generasi dinamik dengan kejelian akal fikir dan jernih budi pekerti. “Pucuak pauah sadang tajelo, Panjuluak bungo galundi, Nak jauh silang sangketo, Pahaluih baso juo basi. Anjalai tumbuah di munggu, Sugi-sugi di rumpun padi, Nak pandai sungguah baguru, Nak tinggi naiakkan budi.” H. Mas'oed Abidin 39

08/16/08

Generasi muda di Sumatra Barat memiliki tanggung jawab masa lalu yakni kewajiban terhadap budaya luhur para leluhur (cultural base). Mempunyai tanggung jawab masa kini yaitu kewajiban terhadap diri dan masyarakat dengan menata kehidupan berlandaskan normanorma adat dan syarak
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 40

Memiliki kewajiban masa depan yang hanya dapat diraih dengan keberhasilan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge base). Ketiga asas (basis) tersebut tampak dalam kualitas kepribadian generasi Minangkabau “Basilek di ujuang muluik, Malangkah di pangka karih, Bamain di ujuang padang. Tahan di keih kato putuih, Tahu di kilek dengan bayang, Tahu di gelek kato habih. Tahu di rantiang kamalantiang, Tahu di dahan nan ka 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 41 mahimpok.”

Mengedepankan manhaj haraki bulek aie dek pambuluah bulek kato kamupakaik. Membudayakan amal jama’i kok gadang indak malendo, kok cadiek indak manjua, tibo di kaba baik bahimbauan, tibo di kaba buruak bahambauan. Zaman menjadi lone ranger sudah berakhir.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 42

Manyuruah babuek baik, malarang babuek jahek, Mahirik mambantang, manunjuak ma-ajari. Managua manyapo. Tadorong mahelo, talompek manyentak, Gawa ma-asak, ma asak lalu ka nan bana. Tak ado karuah nan tak janieh. Tak ado karuik nan tak
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 43

Generasi muda masa kini mesti memiliki utilitarian ilmu. berasaskan epistemologi Islam yang jelas Iman nan tak buliah ratak, kamudi nan tak buliah patah, padoman indak buliah tagelek, haluan nan tak buliah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin

44

Generasi masa datang mesti memiliki pemahaman luas dengan tasawwur (world view)
Kalau tak tasuo di jalannyo, namuah ba pua-pua dagiang, namuah bakacau-kacau darah, tando sabana laki08/16/08 H. Mas'oed Abidin

45

Khulasah
Menampilkan Program Umatisasi
1. Mengokohkan pegangan umat dengan keyakinan dasar Islam sebagai suatu cara hidup yang komprehensif. 2. Menyebarkan budaya wahyu di atas kemampuan akal. 3. Memperluas penyampaian fiqh Islam dalam aspek-aspek sosio politik, ekonomi, komunikasi, pendidikan dan lain-lain.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 46

1. Menghidupkan semangat jihad di jalan Allah. 2. Meningkatkan program menguatkan peran muslimat dalam membentuk sejarah gemilang di zaman silam. 3. Menampilkan sistem pendidikan Islam melawan aliran pendidikan sekular. 4. Menggandakan bilangan ulama suluah bendang di nagari. 5. Melahirkan pendakwah Rabbani melalui pembinaan pusat-pusat pengajian tinggi (ma’hadul ‘aliy) dan institut perkaderan Imamah dan Ulama suluah bendang di 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 47 nagari.

1. Penting sekali dilakukan usaha pembentukan da’iya, imam khatib, para mu’allim dan tuangku di nagari-nagari pada saat kembali ke surau 2. Menjalin dan membuat kekuatan bersama untuk menghambat gerakan-gerakan yang merusak Islam. 3. Menimbulkan keinsafan mendalam di kalangan rakyat tentang perlunya penghakiman yang adil. Kehakiman yang adil adalah tuntutan Islam. 4. Meningkatkan program untuk melahirkan masyarakat penyayang yang tidak aniaya satu sama lain. Menanamkan tata kehidupan saling kasih mengasihi dan beradab sopan sesuai adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 48

Generasi muda Islam, mesti meniru kehidupan lebah;
yang kuat persaudaraannya, kokoh organisasinya, berinduk dengan baik, terbang bersama membina sarang, baik hasil usahanya, dapat dinikmati oleh lingkungannya
H. Mas'oed Abidin

08/16/08

49

Amanat bagi Ummah
• Serangan Salibiyyah moden di zaman IT amat berbahaya, Indonesia menjadi sasaran semenjak 1970. • Perlu mempercepatkan undang undang dgn. Takrif yang luas sebagai instrumen memberantas ancaman terbaru 08/16/08 pada negara dan H. Mas'oed Abidin Undang Undang Dan Perda Anti Pekat

Instrumen Memberantas Ancaman Maksiat

50

‫الحمد لله رب‬ ‫العالمين‬

‫80/61/80‬

‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬

‫15‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful