Business Intelligent Services

Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008
Chişinău, Martie 2009

.....................................................4 Evoluţia la capitolul active totale..................................... credite bancare & împrumuturi primite..........................................................................3 Evoluţia numărului de companii...................................................................................................................12 Evoluţia profitului net......................................................................17 2 din 19 .............................................................Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 CUPRINS Introducere......................5 Evoluţia la capitolul capital propriu.....................15 Evoluţia rentabilităţii financiare & gradului de intermediere financiară ..7 Evoluţia portofoliului de credite & împrumuturi acordate de către OMF...........................................

După părerea experţilor. constituind 39. rezultă din faptul că există încă multe bănci care nu sunt dispuse să acorde împrumuturi microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din cauza riscurilor pe care le presupune acest sector.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 INTRODUCERE Activitatea de microfinanţare ocupă un loc aparte în sistemul financiar. pentru a porni o afacere de la zero sau pentru a o dezvolta este nevoie de bani. în special capital străin. Specificul acestui sector este clientela spre care se adresează. lei sau 45 % din venituri din vânzări în total pe economie. În Republica Moldova microfinanţarea.3 % din numărul total al întreprinderilor din ţară. reprezentată de întreprinderile mici şi mijlocii. Acest factor ar putea explica lipsa de dezvoltare a subsectoarelor microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici. competitivitatea economiei depinde. Veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii au însumat 66. deoarece dezvoltarea unei societăţi presupune în mod inevitabil o cerere mai mare de capital circulant.5 mii persoane. dacă mai luăm în calcul şi reformele tehnice şi structurale de care are au nevoie întreprinderile mici şi micro din Moldova. de cele mai multe ori. adesea. care nu au istorie de credit sau nu au bunuri ce pot constitui garanţii. MDL. iar reglementările liberale atrag noi operatori pe acest segment. Perspectivele dezvoltării acestui segment al economiei sunt strâns legate de clientela ţintă. microfinanţarea rămâne a fi sursa alternativă de creditare. Persoanele fizice şi juridice. Acestea reprezintă o sursă principală de creare de locuri de muncă. Însă. găsirea finanţării adecvate constituie o dificultate majoră cu care se confruntă IMM-urile. În raport cu sistemul bancar. aproximativ 85 la sută din investiţiile în întreprinderile mici trebuie să fie finanţate din resursele proprii ale întreprinzătorului şi din propriile lichidităţi interne. iniţial. posibilităţile lor reducându-se puterea financiară a acţionarilor şi la 3 din 19 . deţinând 59. în mare măsură. Legislaţia nu este prea exigentă cu companiile din acest sector. faţă de un procent de 66% în ţările din vest. Creditele solicitate sunt de cele mai multe ori prea mici pentru bănci. Un imbold în dezvoltarea acestui segment din partea statului urmează să vină prin crearea de condiţii juridice şi economice stabile. cu posibilitatea suplinirii resurselor cu mijloace financiare suplimentare.8% din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor. Avantajele sunt pe faţă pentru avansarea segmentului microfinanţării. Pentru realizarea proiectului sunt disponibile. din partea statului circa 30.8 mlrd. şi. Dezvoltarea sectorului IMM este o prioritate şi pentru stat. În consecinţă.3 mii întreprinderii. IMM-urile deţin circa 98. respectiv să-şi soluţioneze problemele de natura imediată sau să se achite de obligaţiile sociale. consolidarea întreprinderilor mici şi mijlocii este vitală pentru asigurarea creşterii competitivităţii. În mediu la o întreprindere numărul de salariaţi constituie circa 9 persoane. un teren propice pentru idei noi de afaceri si principalul promotor al antreprenoriatului. Numărul persoanelor care activează în întreprinderile mici şi mijlocii în prezent constituie 343. Recent a fost aprobat programul de stat de susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii. de capacitatea întreprinderilor mici. categoria cel mai mult expusă dificultăţii accesării de finanţare. pentru anii 2009-2011. iar costurile administrării şi monitorizării le fac neinteresante pentru acestea. Importanţa acestui sector.5 mil. Datorită lipsei de facilităţi de credit specifice microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici. microfinanţarea asigură accesul IMM-urilor la împrumuturi ce permit acestora să-şi conducă şi să-şi dezvolte activităţile economice.. să dobândească active şi bunuri etc. continuă să rămînă o bună oportunitate pentru operatorii care procură sau dispun de resurse financiare mai ieftine comparativ cu cele oferite de instituţiile bancare. nu au acces la sistemul financiar bancar. Astfel. propice dezvoltării activităţii de întreprinzător.

Potrivit organului de supraveghere a activităţii date. ”Credit Rapid”. unele au reuşit să atenteze la cotele de piaţă ale liderilor. ”Prime Capital 2” şi ”Creditera”. primele patru având la bază capital străin. Moldova în 2008 # Denumire OMF 1 Corporaţia de Finanţare Rurală SA 2 ÎCS „Easy Credit” SRL 3 ÎCS „Prime Capital” SRL 4 ÎM OMF „Microinvest” SRL 5 IM „Prime Capital 2” SRL 6 ICS OM „Nordik Capital” SRL 7 OM „Credit-Profit” SRL 8 OM „CREDITERA” SRL 9 OM „Priminvestnord” SRL 10 ICS „IUTE CREDIT” SRL 11 OM „Micro-Fin-Credit” SRL 12 OM „CONSOMIC” SRL 13 OM „GLOBAL CREDIT” SRL 14 OM „VISREAL-PRIM” SRL 15 ICS „FIRST FINANCING GROUP” SRL 16 ÎCS „Excelent . predominează capitalul străin. ”Visreal-Prim”. Astfel.Finanţare” SRL 17 ICSOM „ALFA PARTNERS” SRL 18 ÎCS ProCredit SRL 19 ÎCS „GIFI Vostok” SRL 20 ICS „Credit Rapid” SRL 21 OM „Elat Profit” SRL 22 OM Luxigorus SRL 23 ICSOM „DOGMAT CREDIT” SA 24 OM „Invest-Credit” SRL Sursa: CNPF 4 din 19 . ”Alfa Partners”. Prime Capital 2 fiind în top 10 la fiecare indicator analizat ulterior în studiu. Iute Credit.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 posibilitatea accesării de resurse noi. ”First Financing Group”. până la 24 actori activi pe segmentul microfinanţării. la unii indicatori. La baza companiilor noi înregistrate. Dintre organizaţiile create în 2008 identificăm ”Iute Credit”. Tabel 1: Organizaţiile de microfinanţare în R. Creditera. Prime Capital 2 (afiliată companiei Prime Capital). EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE COMPANII În baza rapoartelor CNPF cu privire la activitatea organizaţiilor de microfinanţare (OMF) în 2008. demonstrând că segmentul microfinanciar mai are loc de dezvoltare. mulţi jucători deja activi pe piaţă. Dintre companiile create în 2008. cifra concurenţilor s-a majorat cu şapte unităţi. şi Credit Rapid au depăşit. determinăm un o creştere a numărului companiilor de microfinanţare.

8 mil. MDL mai mult. MDL 92.930.6% şi a atins în 2008 valoarea de 2.547.378. printre acestea regăsindu-se şi noua intrată companie Prime Capital 2.. iar în perioada de referinţă 2008 – 2007 până la 26%. comparativ cu 2005.479. în fiecare an acesta practic înjumătăţindu-se.43% 1. primele cinci companii după valoarea activelor cumulează peste 90 la sută din suma acestora.266. Diagrama 1: Evoluţia activelor organizaţiilor de microfinanţare în perioada 2006-2008.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 EVOLUŢIA LA CAPITOLUL ACTIVE TOTALE Evaluarea evenimentelor de pe piaţa financiară indică continuarea trendului ascendent în activitatea organizaţiilor de microfinanţare.615 52. iar pe de altă parte se înscrie în preveziunile pentru segmentul dat. pentru ca în următoarea perioadă de referinţă 2007 faţă de 2006. a înregistrat cea mai înaltă cotă – peste 90%. Valoarea activelor a avansat faţă de 2007 cu 26. La acest capitol. 5 din 19 . ritmul de creştere să scadă pănă la 52 p. înregistrându-se cu 513.465 1.62% 2.62% 2006 2007 2008 Sursa: Calculele autorilor în baza rapoartele CNPF Analiza evoluţiei valorii activelor indică o încetinire a ritmului lor de creştere. care prevede reducerea ritmurilor de creştere. Rezultatele şi ritmurile înregistrate sunt pe de o parte influenţate de procesele negative din economia naţională şi cea mondială.4 mlrd MDL.611 26.p. Se constată că în 2006 ritmul de creştere.444.

930.736 502.615 Creşterea MDL -43.3% 21.109 0 54 0 N/A 11.76% 29.07% 0.20% 0.839. MDL Total Active 31. determinăm că liderii anului 2007 după valoarea activelor cedează din cotele de piaţă.41% N/A N/A -3.631.12.8% 17.00% 0.2008 31.31% 100.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 Diagrama 2: Topul companiilor după cota parte ce le revine din valoarea totală a activelor în 2008 2.126.01% N/A 0.013 60.583.00% # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Denumire OMF ÎCS ProCredit SRL ÎCS „GIFI Vostok” SRL ÎM OMF „Microinvest” SRL Corporaţia de Finanţare Rurală SA ÎCS „Prime Capital” SRL ÎCS „Easy Credit” SRL IM „Prime Capital 2” SRL ICS „Credit Rapid” SRL ICS OM „Nordik Capital” SRL OM „CREDITERA” SRL OM „Credit-Profit” SRL ICS „IUTE CREDIT” SRL ICS „FIRST FINANCING GROUP” SRL ÎCS „Excelent .322 22.613 37.833.353.078 9.735.00% 0.923.779 0 529.29% 0.779 -126.26% 0.53% -4.69% N/A N/A -19.904.8% Sursa: Calculele autorilor în baza rapoartele CNPF Tabel 2: Valoarea activelor organizaţiilor de microfinanţare în 2008 şi 2007.473 6.434 420.00% 0.635.2% 20.503.00% 100.79% 20.821 N/A 4.292 0 13.58% 27.729 160.377 2.00% 0.00% 0.292 -405.545 161.377 0 8.793.00% N/A 0.219 60.22% 14.929.924.125.2007 531.830.485 4.7% 2.82% 13.850 % -7.6% ProCredit GIFI Vostok „Microinvest Corporaţia de Finanţare Rurală Prime Capital Easy Credit Prime Capital 2 Restul 17.306 323.62% Cota de piaţă 31.041 528.341 275.695 656.00% 0.485 0 4.018.458.02% N/A 46.02% 0.37% 4.03% 0.00% 0.00% N/A 0.00% 0.950.266 N/A 5.93% 0.302.828.49% 0.157.232 64.2008 31.770 436.39% 17.688 N/A 134.2% 13.29% 17.676.870.00% 0.444.820.378.322 0 22.00% 0.266.932 101.907 134.259 2.109 54 N/A N/A N/A N/A 513.00% 0.00% 0.600.25% 8.735.502 -25.34% 0.368.70% 0.353.Finanţare” SRL OM „Priminvestnord” SRL OM „Micro-Fin-Credit” SRL ICSOM „ALFA PARTNERS” SRL OM „GLOBAL CREDIT” SRL OM „VISREAL-PRIM” SRL OM „CONSOMIC” SRL OM „Elat Profit” SRL OM Luxigorus SRL ICSOM „DOGMAT CREDIT” SA OM „Invest-Credit” SRL TOTAL Sursa: CNPF Conform datelor.983 5.2007 21.298.16% 3.40% 0.954 286.62% 0.632 N/A 5.441 N/A N/A N/A N/A 4.12.45% 58.793.12.136 304.424. 6 din 19 .620 9.510 6.06% 100.465 1.12.648 162.01% N/A 0.32% 2.00% 0.5% 4.307 N/A 296 N/A 1.89% 58.53% 0.789 N/A 46.924.547.798.85% 14.20% 47.839.27% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26.322.234 575.00% 0.458 13.

efectuându-se preponderent prin intermediul acestei companii. Trendul care se înregistrează la acest indicator este pozitiv şi se majorează în proporţii geometrice către 2008. MDL) şi a atins suma de 401 mil.154 46. cât şi prin atragerea creditelor şi împrumuturilor. În 2008 faţă de 2007.p. MDL.904 116.66% 185. MDL 401. Ritmurile de creştere relativă au o trend asendent cu valoarea maximă în 2008 (116%) şi înregistrau 46% în 2006. EVOLUŢIA LA CAPITOLUL CAPITAL PROPRIU. În cazul ProCredit. per total. Pe lângă noile companii create. evenimentul poate fi legat de faptul înfiinţării ProCredit Bank şi politicii atragerii clienţilor de către bancă. şi 87% în 2007.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 înregistrând şi reduceri ale activelor.509 2006 2007 2008 Sursa: Calculele autorilor în baza rapoartele CNPF 7 din 19 . comercializarea apartamentelor. se prognozează ca indicatorul în anul 2009 să înregistreze valori moderate de creştere. CREDITE BANCARE & ÎMPRUMUTURI PRIMITE Evoluţia valorii capitalului propriu şi a resurselor financiare primite înregistrează valori pozitive. au reuşit atragerea resurselor financiare şi companiile deja active. dictată de procese recesioniste. avansul capitalului companiilor a constituit 116 p. Suplinirea resurselor financiare a fost realizată atât prin majorări de capital.09% 87. în detrimentul companiei de microfinanţare.975. majorându-se de peste 44 de ori în 2008 faţă de anul 2005. Luând în consideraţie conjunctura economică naţională şi mondială. iar evoluţia negativă a activelor GIFI Vostok este efectul desfiinţării Serviciului Naţional de Locuinţă.739. (215 mil. Diagrama 3: Evoluţia valorii capitalului propriu în anii 2006-2008.355. Per general valoarea totală a capitalului propriu înregistrează creşteri însemnate.89% 98.

MDL.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 Din punctul de vedere al capitalului propriu. Abatere de la regulă este Prime Capital. în cazul dat peste 95 la sută este deţinut de 6 companii. MDL. astfel încât. USD. are tot valoarea de 5 mil. Anul trecut capitalul societăţii a ajuns la 73. în anul 2008 lider după mărimea capitalului este Prime Capital.35 mil. piaţa microfinanţării este concentrată. 8 din 19 . în sumă de 5 milioane a fost obţinut de la Banca Olandeză.64 mil. creditorul fiind European Fund for Southeast Europe (EFSE). BFSE Holdong BV – 29.3 la sută şi cea mai vertiginoasă creştere a acestui indicator (+11 000%). director şi fondator al Driehous Capital Management LLC – Richard Driehaus – 3.25 mil. în cadrul companiilor. Diagrama 4: Topul companiilor după valoarea cotelor de piaţă ce le revin în total capital propriu în 2008 1. că masa principală.2% 8.7% Sursa: Calculele autorilor în baza rapoartele CNPF Caracteristia pieţei în repartizarea cotelor de piaţă după capitalul statutar. un credit de 3 mil. primele şase companii cumulează peste 98% din valoarea totală a capitalului OMF.885 mil. Aceeaşi companie. cele pentru business înregistrând o cotă de 36%. USD. în două rânduri a contractat credite în sumă totală de 10 mil. Din mijloacele primite de la FMO (The Entrepreneurial development bank of the Netherlands) pe o periodă de şase ani.1% 23.8% 28.1% 6. majoritatea organizaţiilor autohtone de acest profil au în vizor anume acest gen de activitate.2% 19. şi Asociaţiile de economii şi împrumuturi (AEÎ). După cum s-a menţionat. Primul. Fundaţiei Soros – 8. MDL. Cel de-al doilea credit accesat în anul 2008. alta pentru IMM-uri şi încă una pentru clienţii corporativi. Creditul este folosit de către societate pentru creditarea Asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor precum şi a întreprinderilor micro şi mici (IMM) din zonele rurale ale Moldovei. Microinvest creditează IMM-urile. denotă la fel faptul. De altfel.0% Prime Capital Microinvest Corporaţia de Finanţare Rurală Prime Capital 2 ProCredit Easy Credit Restul 13. Concurentul principal al Microinvest şi liderul pieţei de microfinanţare în 2007.2 mil. Porivit datelor. MDL. USD. Resursele au fost obţinute pentru o perioadă de cinci ani şi sunt destinate finanţării IMM-urilor din spaţiul rural. MDL şi a fost majorat prin acceptarea noilor asociaţi şi a contribuţiilor acestora – în special contribuţia cooperativei financiare internaţionale OikoCredit a constituit 13. Până acum ponderea maximă în cadrul companiei o au operaţiunile cu împrumuturile pentru locuiţe – 64%. a obţinut la fel de la EFSE. Corporaţia de Finanţare Rurală. cetăţeanului SUA. activitatea principală a companiilor de microfinaţare este creditarea IMM-urilor. înregistrând o cotă de 28. Realizări de succes din acest punct de vedere a reuşit compania ”Microinvest” SRL. Ea este unica companie care ”sub o umbrelă” întruneşte trei companii: una pentru împrumuturi ipotecare. AEÎ fiind principalii parteneri ai companiei.

Capitalul statutar a fost suplinit din sursele suplimentare.46 mil.6% sau cu 267.33% 31.126 N/A -52.606.01% N/A N/A 0.01% N/A N/A 0.72% 6.078 11.63% N/A N/A N/A N/A N/A 0.750 Cota de piaţă % 31. Prime Capital a realizat cea mai mare creştere de capital.89% 0. 9 din 19 . În decursul a doi ani suma acestora a avansat de 1.Finanţare” SRL ÎCS „GIFI Vostok” SRL OM „Elat Profit” SRL OM Luxigorus SRL ICSOM „DOGMAT CREDIT” SA OM „Invest-Credit” SRL TOTAL Sursa: CNPF Sintetizând informaţia despre creditele şi împrumuturile primite de către OMF.717.2008 31.853 N/A 33.538 N/A N/A N/A N/A 215.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 Pe parcursul anului 2008.063 N/A -29.2007 11684.09% N/A N/A 0.615 57.010. MDL.355.925 N/A 4.309.314 79.431 N/A -493. În acelaşi an. ”Prime Capital 2” după valoarea capitalului propriu a intrat în top 5.562.00% ÎCS „Prime Capital” SRL ÎM OMF „Microinvest” SRL Corporaţia de Finanţare Rurală SA IM „Prime Capital 2” SRL ÎCS ProCredit SRL ÎCS „Easy Credit” SRL ICS OM „Nordik Capital” SRL OM „Credit-Profit” SRL ICS „IUTE CREDIT” SRL OM „CREDITERA” SRL ICS „Credit Rapid” SRL ICSOM „ALFA PARTNERS” SRL OM „Priminvestnord” SRL OM „Micro-Fin-Credit” SRL OM „CONSOMIC” SRL OM „GLOBAL CREDIT” SRL OM „VISREAL-PRIM” SRL ICS „FIRST FINANCING GROUP” SRL ÎCS „Excelent .362 741.12% N/A N/A 0.115 2.530 17.489 N/A 5.845.04% 23.82 mil.769 -276.510.319.12.181.883 19.841 25. USD pe o perioadă de 12 ani de la Corporaţia americana World Business Capital (WBC) pentru creditarea persoanelor fizice şi juridice.09% 100.932 N/A 112.18% 0.462.553.428 16.369 739.769.494 1.718.49% N/A 0.12.38% 19.12.12.477 8.03% 28.046.50% 0.00% 100.86% 19.00% N/A N/A 0.311 36. conchidem că acestea s-au majorat în 2008 comparativ cu anul 2007 cu 22. Prime Capital a dobândit o linie de credit în sumă de 10 mil.41% 204.403 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -40.530 96.739.075 N/A 22.01% N/A N/A 0.584.904 185. Dintre companiile noi înregistrate în anul 2008. MDL atingând o maximă de 1.048 N/A 35.95% 66.642 N/A 27.616.125 295.467.01% N/A N/A N/A N/A N/A 1.47% 41.03% N/A N/A 0.120 -4.198 -4.13% N/A N/A 0.2008 31.217 515.07% N/A 13.898 -980.620 444.109 N/A -21.431 77.01% 116.013 N/A 345.400 N/A 4.330.78% 34.32% N/A -1. MDL # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Denumire OMF Capital Propriu 31.31% 4.154 Creşterea MDL 114.2007 113. Compania şi-a majorat capitalul statutar cu 10 milioane USD până la 10 050 429 USD. înregistrânsu-se o tendinţă de diminuare a creşterii relative pe parcursul perioadei 2006-2008.020 N/A 230.37% 8.45 mlrd.5 ori.231 N/A 3. acordate de unicul acţionarul al companiei – grupul american de fonduri investiţionale New Century Holdings Сapital.184 53.035. MDL. Tabel 3: Mărimea capitalului propriu ale organizaţiilor de microfinanţare în 2008 şi 2007.96% 42.565.30% N/A 21.674 N/A 44.00% N/A N/A N/A N/A -361.457 401.24% N/A 0.63% 0.00% N/A N/A 0. plasându-se pe poziţia a patra cu un capital de 53.

790 2006 2007 2008 Sursa: Calculele autorilor în baza rapoartele CNPF Pe seama primelor cinci companii revin cele mai mari credite şi împrumuturi contractate. În acest top ramân a fi aceleaşi companii ca şi în 2007 cu menţiunea restrucuturării cotelor de piaţă în sensul creşterii la companiile Microinvest (+6.850 1. ponderea lor constituind 95% (1.185.395. Corporaţia de Finanţare Rurală (+4.453.002 856.71%).83%) şi Easy Credit (+0.9% 10.18%).1% Sursa: Calculele autorilor în baza rapoartele CNPF 10 din 19 .8% 33.33%) şi Prime Capital (-2.0% 23. MDL) în 2008.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 Diagrama 5: Evoluţia valorii creditelor bancare şi împrumuturilor primite de către OMF în perioada 2006-2008. MDL 1. Diagrama 6: Topul companiilor după valoarea cotelor de piaţă ce le revin în total credite bancare şi împrumuturi primite de OMF în 2008 4.64).196.39 mlrd.7% ProCredit Corporaţia de Finanţare Rurală Microinvest Prime Capital Easy Credit Restul 23.4% 4.021. şi descreşterii la ProCredit (-11.

12.021.810.102 9.36% 0.2007 491.2008 31.524.610 N/A 11.887 20. MDL Credite bancare şi împrumuturi primite 31.00% 0.29% N/A -17.048.113 49.112 N/A -2.890.2007 33.00% N/A 0.00% 0.791.446 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.00% 0.871 535.213 N/A N/A 19.96% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.278.00% # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Denumire OMF ÎCS ProCredit SRL Corporaţia de Finanţare Rurală SA ÎM OMF „Microinvest” SRL ÎCS „Prime Capital” SRL ÎCS „Easy Credit” SRL ICS „Credit Rapid” SRL ICS OM „Nordik Capital” SRL OM „CREDITERA” SRL OM „Credit-Profit” SRL IM „Prime Capital 2” SRL ICS „FIRST FINANCING GROUP” SRL ÎCS „GIFI Vostok” SRL ÎCS „Excelent .388.49% 100.12.300 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 1.364.12.328 2.Finanţare” SRL OM „Priminvestnord” SRL OM „Micro-Fin-Credit” SRL OM „CONSOMIC” SRL ICSOM „ALFA PARTNERS” SRL OM „GLOBAL CREDIT” SRL OM „VISREAL-PRIM” SRL ICS „IUTE CREDIT” SRL OM „Elat Profit” SRL OM Luxigorus SRL ICSOM „DOGMAT CREDIT” SA OM „Invest-Credit” SRL TOTAL Sursa: CNPF 11 din 19 .94% 41.987.55% N/A 82.26% 23.50% -11.004.568.05% N/A N/A N/A N/A N/A 0.00% 0.875 335.458 270.848.18% 23.606.97% N/A 0.30% 0.574 544.01% 0.00% 0.096.14% 55.61% 0.05% 0.000 N/A 4.948 334.85% 45.385 5.503 4.01% 1.898 N/A 4.28% 0.308 8.426 -73.512.69% 0.515.848 % -8.74% 4.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 Tabel 4: Evoluţia creditelor bancare şi împrumuturilor primite de organizaţiile de microfinanţare în 2008 şi 2007.02% 0.722 21.016.840.33% 0.02% 73.2008 31.836 1.434 0 563.967.91% 4.61% N/A N/A -79.00% 16.315 141.50% 0.12.000 107.002 Creşterea MDL -43.739.918.104 5.04% 10.494.00% N/A N/A N/A N/A 100.853.04% 0.000 618.263 216.65% 0.378.60% Cota de piaţă 31.035.413.003.850 193.41% N/A N/A 1.33% 12.477.65% 0.185.797 153.000 70.84% 1.08% 18.453.20% N/A 0.825.125 156.200.988 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 267.420 9.891 N/A N/A -15.797.100 4.196.004 119.

volumul creditelor din 2008 s-a majorat de două ori.9 mil. Pe de altă parte.15% 1.906 772.023. Oficii teritoriale au deschis primele cele mai mari organizaţii de microfinanţare după valoarea activelor şi împrumuturilor acordate: Corporaţia de Finanţare Rurală. Explicaţia se regăseşte în primul rând prin piaţa ţintă la care se adresează (IMM-urile) şi procedurile simplificate. Microinvest.7%. nordul şi sudul republicii.70% 2006 2007 Sursa: Calculele autorilor în baza rapoartele CNPF 2008 12 din 19 .697 1.742 32. debunaoară o face sistemul bancar. precum şi cererea înaltă din partea IMM-urilor. Evoluţia portofoliului de credite şi împrumuturi acordate de către OMF în 2008 a înregistrat creşterea cea mai înaltă din sectorul financiar bancar şi nebancar. MDL 76. Acoperirea teritorială asigură prezenţa în centrul.46 mlrd. denotă creşterea importanţei a segmentului dat în economie. Majorările pe care le înregistrează portofoliile de credite ale OMF-urilor. avansând în 2008 (faţă de 2007) cu 436. în 2006.314. Faţă de 2006.7%. la perfectarea documentelor pentru primirea creditului. Astfel. Prime Capital şi Easy Credit.219. persoanelor fizice şi juridice şi Asociaţiilor de Economii şi Împrumut a stimulat extinderea teritorială.p. pentru a se corecta în 2008 la nivelul de 42.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 EVOLUŢIA PORTOFOLIULUI DE CREDITE & ÎMPRUMUTURI ACORDATE DE CĂTRE OMF Ritmul de creştere a portofoliilor de credite ale companiilor de microfinanţare. Creşterile relative anuale care s-au înregistrat în acest segment nu au o evoluţie constantă. până la maximul de 1. MDL. MDL. cum. ritmul de creştere relativă se afla la nivelul a 76 p.078. Diagrama 7: Evoluţia portofoliului de credite ale OMF în perioada 2006-2008.460. coborând până la 32% în 2007.54% 42. Majorarea portofoliului creditar a constituit 42. comparativ cu cele bancare. facilitând accesul la resursele financiare. sistemul microfinanţării din Republica Moldova nu se supune unor reglementări stricte.

697 157.18% 22.95% 17.743 122.54% 0.43% 59.333 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.47% 23.49% N/A 52.219.337 103.808.300 N/A N/A 578.729 296.500 -83.351 341.01% 0.773 268.397 426.26% N/A N/A -40.18% N/A N/A 1.193 15.8% 23.05% 1.225 1.02% 0.41% 65.00% 0.06% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.906 Creşterea MDL 137.406 260.00% N/A N/A N/A N/A 100.111.427.730.444.800 2.02% 0.800.788.941 11.416 N/A N/A -1.00% 0.977 4.904.428 2.376 146.677 N/A N/A -236.828 343.880 N/A 5.329 59.960.2007 25. ca şi la restul indicatorilor este destul de înaltă.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 Tabel 5: Evoluţia portofoliului de împrumuturi acordate de către OMF în 2008 şi 2007.4% Corporaţia de Finanţare Rurală ProCredit Microinvest Prime Capital Easy Credit Prime Capital 2 Restul Sursa: Calculele autorilor în baza rapoartele CNPF 13 din 19 .838 7.537.2007 367.18% 0.2008 31.253.00% OM Luxigorus SRL ICSOM „DOGMAT CREDIT” SA OM „Invest-Credit” SRL TOTAL Sursa: CNPF Concentrarea portofoliilor creditare.460.2008 31.1% 4.050.39% 6.30% N/A 0.083.85% 6.604 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 436.058.65% 0.70% Cota de piaţă 31.5% 18.023.901.00% 0. Diagrama 8: Topul companiilor după valoarea cotelor de piaţă ce le revin în totalul portofoliului de credite în 2008 4.302.791 % 59.51% 0.53% 41.91% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 42.Finanţare” SRL OM „Priminvestnord” SRL OM „Micro-Fin-Credit” SRL ICSOM „ALFA PARTNERS” SRL OM „CONSOMIC” SRL OM „GLOBAL CREDIT” SRL OM „VISREAL-PRIM” SRL OM „Elat Profit” SRL Împrumuturi acordate 31.905 130. MDL # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Denumire OMF Corporaţia de Finanţare Rurală SA ÎCS ProCredit SRL ÎM OMF „Microinvest” SRL ÎCS „Prime Capital” SRL ÎCS „Easy Credit” SRL IM „Prime Capital 2” SRL ICS „Credit Rapid” SRL ICS OM „Nordik Capital” SRL OM „CREDITERA” SRL OM „Credit-Profit” SRL ÎCS „GIFI Vostok” SRL ICS „IUTE CREDIT” SRL ICS „FIRST FINANCING GROUP” SRL ÎCS „Excelent .041.713 9.12.00% 15.639.501 101.49% 0.77% N/A N/A -12.00% 0.2% 17.658.145 63.82% 63.71% 18.43% N/A N/A 0.275.587.617.227.9% 25. Primele două organizaţii (Corporaţia de Finanţare Rurală şi ProCredit).343.356 37.169.328 4.929.38% 11.314.328 229.128 7.558.804.92% -19.913 N/A N/A 13.92% 4.00% 0.49% 100.07% 0.31% 0.430 0 0 5.12.0% 6.167 N/A 2.170.49% 119.749.12.620.80% 0.196 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 1. cumulează circa jumătate din portofoliul de credite al segmentului microfinanţării.590.12. iar companiile din top 5 însumează peste 90 la sută din acesta.87% 0.

p.p. iar mai apoi. mii MDL 24. Microinvest. în 2008 s-a atestat o remodelare a repartizării cotelor de piaţă între lideri. sub influenţa evenimentelor negative din lumea financiară internaţională.220 6% 2008 Sursa: Rapoartele BNM & CNPF 14 din 19 .89 p. Astfel. Remarcăm aici compania Prime Capital 2. stimulându-se astfel cererea la produsele organizaţiilor de microfinanţare. Una din cauze care a susţinut procesul dat se explică prin acţiunile intervenţioniste ale Băncii Naţionale de majorare a ratei de bază şi rezervelor obligatorii care diminuase capacitatea de creditare a băncilor.772. Fondată în 2008 – a reuşit să acumuleze o cotă de 4% din piaţă.315 5% 2007 Credite ale OMF Credite bancare 1. în 2008.023. o serie de bănci nu acordau credite. prezentând un concurent solid şi după cum se arată în plină dezvoltare. Diagrama 9: Evoluţia portofoliilor creditare ale OMF şi băncilor comerciale şi ponderii creditelor acordate de OMF în portofoliul creditar al băncilor.460. care a fost asimilată de către Corporaţia de Finanţare Rurală.960 1. afirmând că dispune de acces la surse financiare. Prime Capital şi Easy Credit. Analiza comparativă a portofoliilor creditare al OMF-urilor şi băncilor comerciale denotă că ponderea creditelor acordate de OMF în volumul total al creditelor bancare a avansat în 2008 faţă de 2007 cu circa 1% de la 4.181 20.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 În cazul indicatorului dat. în 2007 la 5.93 p.752. s-a înregistrat o descrestere a ponderii companiei ProCredit.

raportat la portofoliul de credite.079. Din 2006 încoace. până la 70 mil. după cum s-a menţionat. Comparaţia rezultatelor financiare din 2008 cu cele din 2007 indică o majorare cu 145% sau cu 41.53 în 2007.608.390 28.1 ori. indică un indice de 4. înregistrând abateri ale trendului. ce se explică atât prin creşterea portofoliului de credit.5 mil.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 EVOLUŢIA PROFITULUI NET Ca urmare a extinderii cotei OMF. creşterii portofoliului de credite rezultatele financiare obţinute anul trecut sunt de invidiat chiar şi pentru unii jucători din sectorul bancar. MDL. MDL 144. Astfel.000 35. s-a majorat şi numărul celor care au înregistrat pierderi. Diagrama 10: Evoluţia volumului profitului net al OMF în perioada 2006-2008.175. Evoluţia ratei de creştere relativă ale profitului nu este constantă.96% 70. ca în 2008. Analiza profitului. să crească cu 145%. 15 din 19 .40% 29. acesta s-a redus până la +29 în 2007. chiar dacă în valori absolute profitul se majorează. după o abatere relativă de +35% în 2006. ca odată cu majorarea numărului companiilor care au obţinut profit. cât şi prin majorarea ratelor dobânzii în 2008.8% faţă de 2.046 22. volumul profitului total înregistrat de către organizaţiile de microfinanţare a sporit de 3.01% 2006 2007 2008 Sursa: Calculele autorilor în baza rapoartele CNPF Caracteristic anului 2008 este faptul. MDL.

002.01% 0.578 1.38% 1.76% 1218.651 14.843.310 88.2008 31.37% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -188.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100.9% Sursa: Calculele autorilor în baza rapoartele CNPF 16 din 19 .143 366.85% N/A N/A N/A 100.793.06% 0.8% Corporaţia de Finanţare Rurală Easy Credit Prime Capital „Microinvest Prime Capital 2 Restul 20.777.527 814.498.7% 18.87% N/A N/A N/A N/A N/A 144.426 9.2008 31.310 -88.046 Creşterea MDL 7.09% 19. MDL Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune 31.303 -1.033 16.194 N/A 647. Diagrama 11: Topul companiilor după valoarea cotelor de piaţă ce le revin în totalul profitului net în 2008 2.276.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 Tabel 6: Evoluţia profitului net (pierderii nete) al OMF în 2008 şi 2007.2007 30.06% 21.12.53% 21.27% 24.017 13.1% 22.764 N/A N/A N/A N/A 45.12.094.613 N/A -6.390 1.70% 821.158.704 N/A -814.51% N/A -103.231 -1.746 28.25% N/A N/A 2.439 12.94% 0.344 % 49.83% 173.125 661.023.13% 49.96% Cota de piaţă 31.Finanţare” SRL ICSOM „ALFA PARTNERS” SRL ÎCS ProCredit SRL ÎCS „GIFI Vostok” SRL ICS „Credit Rapid” SRL OM „Elat Profit” SRL OM Luxigorus SRL ICSOM „DOGMAT CREDIT” SA OM „Invest-Credit” SRL TOTAL Sursa: CNPF În ”mâinele” primelor cinci companii se regăsesc practic 100% din profitul realizat de organizaţiile de microfinanţare.746 41.546 10.00% # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Denumire OMF Corporaţia de Finanţare Rurală SA ÎCS „Easy Credit” SRL ÎCS „Prime Capital” SRL ÎM OMF „Microinvest” SRL IM „Prime Capital 2” SRL ICS OM „Nordik Capital” SRL OM „Credit-Profit” SRL OM „CREDITERA” SRL OM „Priminvestnord” SRL ICS „IUTE CREDIT” SRL OM „Micro-Fin-Credit” SRL OM „CONSOMIC” SRL OM „GLOBAL CREDIT” SRL OM „VISREAL-PRIM” SRL ICS „FIRST FINANCING GROUP” SRL ÎCS „Excelent .024.982 294.120.49% 0.06% 0.656.507 -3.00% 0.701.33% 1.12.92% 5.61% -326.12.553 18.69% 80.773 0 -475 -1.751 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -85.532 39.425 93.515 340.171.16% N/A 20.61% N/A 695.859.311.24% N/A 0.032 741.471.00% 3.079.198 -52.71% 7.117.463 -40.564 -562.141 13.619 5.792 6.613 2.809.415 5.0% 28.4% 7.507 3.553 -18.28% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.024.579 14.608.2007 21.291 -26.706 N/A N/A N/A N/A 70.867 -713.966 -209.

ceea ce inevitabil va genera dobânzi ridicate – profitul o să continuă tendinţa de creştere. În cadrul organizaţiilor de microfinanţare mult depinde şi de resursele împrumutate. caracterizată de lipsa de lichidităţi şi de înăsprirea condiţiilor de creditare. Într-un interval de patru luni de la fondare până la sfârşitul anului 2008. MDL. dacă activitatea de producere.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 Către sf. Prime Capital – care a reuşit să crească profitul de 13 ori şi Microinvest – de 9. dar în valori comparabile cu profitul net şi mărimea capitalului propriu a companiilor de top e prematur de evaluat corect succesele pe care le-au obţinut. MDL şi a cumulat un profit de 5. anului 2008 a cedat din cota sa de piaţă Corporaţia de Finanţare Rurală (-19%). Acesta ar fi scenariul în cazul în care nu o să fie afectat consumul.p. 1 Rentabilitate Financiară = Profit net raporat la capitalul propriu 17 din 19 . Pe poziţia a cincea s-a clasat. Din primele patru companii după valoarea profitului net înregistrat. ar genera creşterea stocurilor. Evoluţia profitului organizaţiilor de microfinanţare în anul 2009 va fi corelat în mare măsură de evenimentele de pe pieţele financiare şi de capital. liderul are cea mai mică creştere de 49%. iar nivelul rentabilităţii de 17. pentru a desfăşura o activitate prosperă. exprimă şi eficienţa utilizării resurselor împrumutate. asta în fine ar influenţa negativ dezvoltarea IMM-urilor. Dintre companiile de top conform indicatorilor de mai sus remarcăm Easy Credit şi Corporaţia de Finanţare Rurală. astfel încât rezultatul final. adică profitul net.3% respectiv. EVOLUŢIA RENTABILITĂŢII FINANCIARE & GRADULUI DE INTERMEDIERE FINANCIARĂ Potrivit normelor admisibile. Urmează apoi Easy Credit cu o creştere de 173 p. revenindu-i o cotă de piaţă de 7. De altfel. Dacă se menţine situaţia anului 2008. compania căre-i iar fi putut fi atribuit titlul de cel mai bun debut al anului – Prime Capital 2.5% denotă activitatea de microfinanţare ca pe una prosperă. În schimb şi-au întărit poziţiile restul companiilor din top.. În fine. 90 şi 100%. exportul şi importul. finanţarea mijloacelor circulante ş.3 la sută. Per total pe piaţa microfinanţării rentabilitatea financiară în 2008 a evoluat cu 3. ar majora numărul falimentelor şi companiilor insolvabile. nivelul rentabilităţii financiare 1 trebuie să atingă cel puţin 15%.3%. rentabilitatea financiară indică care din companii au realizat profit mai mult în baza capitalului propriu sau în baza împrumuturilor şi creditelor atrase. afectând întreg sectorul microfinanţării şi în particular mărimea profitului pe care OMF-urile l-ar putea câştiga. Evidenţiem aici societăţi care au înregistrat rentabilităţi peste 80. care au înregistrat rentabilităţi de 66.1 mil.a.21 ori.5 şi 27. ea a acordat credite în sumă de peste 59 mil.

44% 89.42% 1.07% N/A N/A N/A N/A N/A 408.09% 9.49% -395.09% -1636.32% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.59% -9.12% 5.23% 14.27% 2005 3.12.46% financiară 31.44% 66.Finanţare” SRL OM „Elat Profit” SRL ICSOM „DOGMAT CREDIT” SA OM „Invest-Credit” SRL OM Luxigorus SRL ICS „FIRST FINANCING GROUP” SRL TOTAL Sursa: CNPF şi calculele autorului Un indicator care descrie dinamica.59% 29.00% -0.27% 2006 OMF 2007 Sectorul bancar 2008 Sursa: Calculele autorilor în baza rapoartele CNPF 18 din 19 .01% 10.67% 1.36% 13.19% 98.42% -118. gradul de dezvoltare şi importanţa unui sector al economiei este ponderea portofoliului de credite în PIB sau gradul de intermediere financiară. care se calculează ca raport dintre portofoliul de credite şi PIB. Diagrama 12: Gradul de intermediere financiară ale OMF şi sectorului bancar 38% 30% 26% 39% 1.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 Tabel 7: Evoluţia rentabilităţii financiare ale OMF în 2008 şi 2007 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Denumire OMF Rentabilitatea 31.89% -114.2007 N/A N/A 82.15% OM „Priminvestnord” SRL OM „CREDITERA” SRL OM „Credit-Profit” SRL ÎCS „Easy Credit” SRL ICS OM „Nordik Capital” SRL Corporaţia de Finanţare Rurală SA ÎM OMF „Microinvest” SRL ÎCS „Prime Capital” SRL OM „Micro-Fin-Credit” SRL IM „Prime Capital 2” SRL ICS „IUTE CREDIT” SRL OM „CONSOMIC” SRL ÎCS ProCredit SRL OM „GLOBAL CREDIT” SRL OM „VISREAL-PRIM” SRL ICSOM „ALFA PARTNERS” SRL ICS „Credit Rapid” SRL ÎCS „GIFI Vostok” SRL ÎCS „Excelent .26% 24.56% 74.87% 0.12.52% 27.21% 4.19% 4.2008 117.18% N/A N/A 14.28% N/A N/A N/A N/A 16.41% 26.64% -31.84% -1314.

unele sondaje de opinie arată că băncile şi alte organizaţii de finanţare sunt ocolite din cauza dobânzilor mari pe care le practică. dar în 2008 a avut o tendinţă de încetinire. Cauzele procesului se regăsesc din nou în conjunctura economică şi în reducerea activităţii de creditare. Aceeaşi situaţie. de încetinire a ritmului de creştere în 2008. Dacă conform unor opinii se crede că populaţia evită sectorul financiar din cauza unui „blocaj psihologic“ creat de criza internaţională. 19 din 19 . se depistează şi în sectorul bancar.Analiza pieţei serviciilor de microfinanţare din Moldova în anul 2008 Evoluţia acestui indicator înregistrează un trend pozitiv. Motivele pentru care s-a redus activitatea de creditare sunt destul de variate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful