You are on page 1of 1

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI


Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.02.03.49/26182 04/05/2007

Konu : Özürlü personel alımı

.................... VALİLİĞİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 10/04/2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.02.03-49/20931 sayılı yazı.

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları


Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü personel alımı için ilinize verilen kontenjana, atama
yapılabilmesi için 30/04/2007-14/05/2007 tarihleri arasında başvuru alınıp, 20/05/2007 Pazar
günü saat 10 da da sınavın yapılması ilgi yazı ile duyurulmuştu.

27/03/2007 gün ve 17930 sayılı makam onayı ile Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfının
dışındaki tüm hizmet sınıfları ve unvanlarında, belirlenen kriterler çerçevesinde norm
uygulamasına geçilmesi sebebiyle, devam eden yasal kadroların unvan ve sınıf bazında
dağılımı henüz sonuçlandırılmamış, işlemler halen devam etmektedir.

İllerde çalışan personelin dengeli bir seviyeye getirilebilmesi için kadro durumlarının
unvanlar ve sınıflar bazındaki dağılımı yapılıp çalışanı ve ihtiyaçları net olarak belirlenmeden,
yapılacak personel atamalarının bu çalışmayı olumsuz etkileyeceği göz önünde tutularak,
başvuru yapanların başvurularının geçerliliği korunarak 20/05/2007 tarihinde yapılacak olan
sınavın ileride bildirilecek bir tarihte yapılmak üzere durdurulmuştur.

Bilgilerinizi ve başvuru yapanlara duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Remzi KAYA
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :
Adana, Afyonkarahisar,Amasya,Antalya,Balıkesir,
Çorum,Denizli,Diyarbakır,Hatay,Isparta,İstanbul,
Kütahya,Manisa,Nevşehir,Sinop,Van,Yozgat,
Kırıkkale,Batman

Atatürk Bulvarı
06648 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0312 413 14 15
Faks: 0312 419 52 51
www.egitimedestek.meb.gov.tr www.haydikizlarokula.org www.bilgisayarliegitimedestek.org
pgm_kadro_ik@meb.gov.tr
personel.meb.gov.tr

Rate