HIDROXIDUL DE SODIU

m tase artificial ). Soda caustica este o substanta solida. În industrie. la regenerarea cauciucului i la fabricarea fenolului i produselor de în lbire. Fiind o baz a metalului alcalin este folosit frecvent ca reactiv în laboratoare. NaOH mai este utilizat la fabricarea s punului din gr simi. HIDROXIDUL DE SODIU [NaOH] este cunoscut i sub numele de sod caustic . De asemanea.alba.unsor solubila in apa . la rafinarea produselor petroliere. la mercerizarea bumbacului i la fabricarea sodei de rufe (Na2CO3). Este folosit la fluidizarea argilelor refractare i contribuie la disocierea disilica ilor i trisilica ilor. la ob inerea fibrelor artificiale (de ex. NaOH este utilizat la ob inerea celulozei din lemn.

Propriet i chimice     Reac ia bazelor solubile cu indicatorii:Coloreaz în albastru turnesolul si inro e te fenolftaleina Reac ia bazelor solubile cu oxizii acizi: NaOH+CO2=Na2CO3+H2O Reaca ia bazelor solubile cu unele s ruri solubile: FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl Reac ia bazelor solubile cu acizii: NaOH+HCL=NaCl+H2O .

cât i în solu ie este complet ionizat). y In industria chimica.la uscarea si decarbonatarea gazelor.la fabricarea colorantilor. Este solubila în alcool metilic i etilic.13 la 25°C y Punct de topire: 318°C îUTILIZ RI: y In industria petroliera.SOD CAUSTIC SOLZI        DESCRIERE GENERAL : Soda caustic solzi este ob inut din hidroxid de sodiu tehnic electrolitic. Este insolubil în eter etilic î PROPRIET I SPECIFICE: y pH puternic alcalin y Punct de fierbere: 1390°C y Temperatura de aprindere: nu se aprinde y Densitate relativ (ap =1) 2. y In producerea fibrelor textile celulozice. y In metalurgia aluminiului. dar se ridic u or în aer sub form de aerosoli. Este o substan solid alb . higroscopic .la regenerarea cauciucului. f r miros. Hidroxidul de sodiu este un electrolit tare (atât în stare cristalin . Se dizolv u or în ap cu degajare de c ldur .la tratarea chimica a lemnului.la rafinarea produselor petroliere. . Nu este volatil. y In industria celulozei. y In gjindustria sapunului.

Hidroxidul de sodiu este un electrolit tare (atât în stare cristalin . Este insolubil în eter etilic. Nu este volatil. cât i în solu ie este complet ionizat). Este solubila în alcool metilic i etilic. Se dizolv u or în ap cu degajare de c ldur . îPROPRIET I SPECIFICE: y pH puternic alcalin y Punct de fierbere: 1390°C 1390° y Temperatura de aprindere: nu se aprinde y Densitate relativ (ap =1) 2.13 la 25°C 25° y Punct de topire: 318°C 318° . f r miros. higroscopic .SOD CAUSTIC BLOC     DESCRIERE GENERAL : Soda caustic bloc este ob inut din hidroxid de sodiu tehnic electrolitic. dar se ridic u or în aer sub form de aerosoli. Este o substan solid alb .

y Industria celulozei. la tratarea chimic a lemnului. la uscarea i decarbonatarea gazelor. etc. la regenerarea cauciucului.    îUTILIZ RI: y Industria petrolier . y Metalurgia aluminiului. la rafinarea produselor petroliere. y Industria s punului. y Producerea fibrelor textile celulozice prin procedeul vâscoz . y Industria chimic la fabricarea coloran ilor.

CUPRINS  Hidroxidul de sodiu Soda Caustica Solzi Soda Caustica Bloc .

ro/ . Powered by http://www.referat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful