You are on page 1of 4

Dự án xây dựng website của tổ chức Unesco

Thanh Thiếu Niên Việt Nam

I. Mục đích xây dựng dự án :


Mục đích của dự án là xây dựng nên một hệ thống website hoàn chỉnh để phục vụ cho
nhu cầu trao đổi và giao lưu giữa các thành viên; qua đó quảng bá và giới thiệu về trung
tâm. Ban đầu, hệ thống website của trung tâm UNESCO thanh thiếu niên Việt Nam sẽ
có các phần cơ bản như sau:

+ Cổng thông tin cho phép thành viên có thể theo dõi tin tức về văn hóa cũng như các
hoạt động, sự kiện mà trung tâm đang/sẽ tổ chức.

+ Hệ thống diễn đàn để làm nơi trao đổi giao lưu giữa các thành viên trong ban quản lý,
theo dõi tình hình hoạt động của các cộng tác viên ….

+ Phòng trưng bày để mọi người có thể theo dõi và biết đến hình ảnh của trung tâm.

+ Hệ thống kênh truyền hình trực tuyến của trung tâm và cũng dành để đăng tải các tác
phẩm tự diễn của câu lạc bộ điện ảnh.

Các thành phần dự định sẽ tiến hành sau khi hoàn tất phần cơ bản :

+ Hệ thống Blog cho phép thành viên có thể viết nhật ký, chia sẻ tâm tư tình cảm, kinh
nghiệm sống…. đây là một hệ thống có cấu trúc mở, khác với hệ thống diễn đàn

+ Cơ sở dữ liệu về văn hóa Việt Nam bằng nhiều thứ tiếng ( trước mắt là tiếng việt và
tiếng Anh )
II. Cơ cấu nhân sự và tổ chức :

1. Nhân sự tham gia dự án bao gồm các cộng tác viên và thành viên nằm trong ban
trông tin của trung tâm VietPride.

1.1 Công tác viên:

- Là những người có mong muốn tham gia và có các hoạt động đóng góp
gián tiếp cho sự phát triển của dự án ( ví dụ như gửi bài viết cho kênh
thông tin của dự án, hoạt động xây dựng diễn đàn thảo luậ, giới thiệu dự
án với bạn bè .. )

- Quyền lợi và trách nhiệm của cộng tác viên bao gồm :

+ Chỉ được tham gia vào các hoạt động dành cho cộng tác viên của trung
tâm.

+ Được chứng nhận là có đóng góp cho dự án và nếu làm tốt thì có thể
được kết nạp vào làm thành viên của trung tâm.

+ Phải tuân theo quy định về hoạt động và quản lý cộng tác viên của
trung tâm

+ Không phải đóng tiền quỹ hoạt động.

- Việc tuyển cộng tác viên sẽ được thực hiện thường xuyên và được thông
báo trên các kênh thông tin của trung tâm như website, diễn đàn, qua
blog ….Những người có mong muốn đóng góp cho dự án đều có thể liên
hệ với ban thông tin của trung tâm VietPride

1.2 Thành viên nằm trong ban thông tin của trung tâm VietPride

- Là những người trực tiếp tham gia xây dựng và có đóng góp chính cho dự
án.

- Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên bao gồm :

+ Được tham gia tất cả hoạt động của dự án

+ Được kết nạp làm thành viên của trung tâm Unesco Thanh thiếu nên Việt
Nam.

+ Phải đóng góp quỹ hoạt động

+ Phải tuân theo các quy định về hoạt động và quản lý thành viên của trung
tâm

- Việc tuyển thành viên sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chí về sự nhiệt
tình, khả năng làm việc và sự tin tưởng của trung tâm đối với thành viên.
III. Dự trù ngân sách cho dự án :

- Chi phí đăng ký tên miền và các khoản phát sinh khi bảo trì : 2.000.000 VND một
năm cho mỗi tên miền.

Sau đây là danh sách đề cử các tên miền :

+ www.thanhthieunien.vn ( Thanh thiếu niên .vn )

+ www.vietpride.vn

+ www.sucsongtre.vn ( Sức sống trẻ .vn )

- Chi phí thuê máy chủ cho website : 500.000 VND cho mỗi tháng. Dự định thuê trước
12 tháng.

- Chi phí thiết kế xây dựng website và thù lao cho cộng tác viên : 4.000.000. VND

IV.Mục tiêu đề ra cho dự án:

- Thu hút được số lượng đông đảo các bạn trẻ lứa tuổi thanh thiếu niên tham gia hoạt
động.

- Xây dựng hình ảnh cho trung tâm cũng như các câu lạc bộ trực thuộc