Anthony de Mello

A csend szava
Egy perc bölcsesség
* * *

Budapest 1993

* * *

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

2

Az angol eredeti címe és kiadója: One Minute Wisdom, Gujarat Sahitya Prakash, Gujarat, India, 1985. Fordította: Török Péter Lektorálta: Nagy Ferenc Originally published: Gujarat, India: Gujarat Sahitya Prakash,  1985. Copyright for the Hungarian translation: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,  1991.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

3

Tartalom
A csend szava ______________________ 1 Tartalom __________________________ 3 Anthony de Mellóról_________________ 8 Egy perc bölcsesség ________________ 13 Csodák___________________________ 16 Felnőttkor ________________________ 17 Odafigyelés _______________________ 18 Képtelenség_______________________ 19 Világosság________________________ 20 Virrasztás ________________________ 21 Vallás ___________________________ 22 A lelki élet útja ____________________ 23 Jelenlét __________________________ 24 Mélység__________________________ 25 A legbelső ________________________ 26 Karizma__________________________ 27 Harmónia_________________________ 28 Megértés _________________________ 29 Illúzió ___________________________ 30 Prófécia __________________________ 31 Jobbrafordulás _____________________ 32 Gyakorlatiasság ____________________ 33 Mítoszok _________________________ 34 Tudatlanság _______________________ 35 Boldogság ________________________ 36 Elmélkedés________________________ 38 Mozgás___________________________ 39 Realizmus_________________________ 40 Beszéd ___________________________ 41 Lelki megkönnyebbülés ______________ 42 Pletyka ___________________________ 43 Bebörtönzöttség ____________________ 44 Bálványozás _______________________ 45 Azonosság ________________________ 46 Megkülönböztetés __________________ 47 Gépiesség _________________________ 48 Elkerülés _________________________ 49 Végzet ___________________________ 50 Újjászületés _______________________ 51 Álmok____________________________ 52

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

4

Átalakulás ________________________ Reakció __________________________ Filozófia _________________________ Tanítványság ______________________ Vakság___________________________ Közvetítés ________________________ Túlélés___________________________ Menekülés ________________________ Szótlanság ________________________ Erőszakmentesség __________________ Figyelemelvonás ___________________ Hazatérés_________________________ Terméketlenség ____________________ Tudattalanság _____________________ Megérkezés _______________________ Fejlődés __________________________ Felelősség ________________________ Ateizmus _________________________ Kivetítés _________________________ Értékrend_________________________ Függőség _________________________ Könnyedség_______________________ Hagyni magától ____________________ Okozati viszony____________________

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Kifejezés _________________________ 77 Felfedezés ________________________ 78 Visszahúzódás _____________________ 79 Fogékonyság ______________________ 80 Megtérés__________________________ 81 Kényszer _________________________ 82 Mérlegelés ________________________ 83 Forradalom________________________ 84 Utánzás___________________________ 85 Egyedüllét ________________________ 86 Kihívás ___________________________ 87 Szemellenzők ______________________ 88 Alázat ____________________________ 89 Elfojtás ___________________________ 90 Burjánzás _________________________ 91 Önelfogadás _______________________ 92 Erőszak___________________________ 93 Jelentéktelen ügy ___________________ 94 Ideológia _________________________ 95 Erkölcs ___________________________ 96 Képzelődés________________________ 97 Körülzártság_______________________ 98 Távirányítás _______________________ 99 Tudatosság _______________________ 100

Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 5 Alvajárás ________________________ Belső függetlenség ________________ Felismerés _______________________ Különbözés ______________________ Teremtés ________________________ Távlat kérdése ____________________ Száműzetés ______________________ Változás_________________________ Éleslátás ________________________ Függetlenség _____________________ Hitelesség _______________________ Védőoltás _______________________ Előítélet _________________________ Álszenteskedés ___________________ Lelkesedés_______________________ Totalitarizmus ____________________ Lemondás önmagunkról ____________ Bölcsesség_______________________ Gazdagság _______________________ Különös boldogság ________________ Szeretet _________________________ Egyetemesség ____________________ Áramlás _________________________ Kaland __________________________ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Halandóság_______________________ 125 Felszabadulás _____________________ 126 Korlátozottság ____________________ 127 Elkötelezettség ____________________ 128 Természet________________________ 129 Mennyország _____________________ 130 Jelenlét __________________________ 131 Ráébredés________________________ 132 Bizalom _________________________ 133 Zaj _____________________________ 134 Gondolat_________________________ 135 Kinyilatkoztatás ___________________ 136 Jóindulat_________________________ 137 Bűn_____________________________ 138 Gyógyulás _______________________ 139 Tantétel _________________________ 140 Hiedelem ________________________ 141 Oktatás – mely nem az ______________ 142 Eredet ___________________________ 143 Lencsevégre kapva_________________ 144 Azonosítás _______________________ 145 Érthetőség _______________________ 146 Jelentés__________________________ 147 Üresség__________________________ 148 .

Anthony de Mello: A csend szava . ami nem élmény ___________ Álcázás _________________________ Csoda___________________________ Megtévesztés_____________________ Kibúvó__________________________ 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 Ítélet ____________________________ 173 Korlátozás _______________________ 174 Nemtörődömség ___________________ 175 Esztelenség_______________________ 176 Kialakulás _______________________ 177 Felszínesség ______________________ 178 Megadás _________________________ 179 Találékonyság ____________________ 180 Megszűnés _______________________ 181 Valóság _________________________ 182 Távoliság ________________________ 183 Derűs nyugalom ___________________ 184 Szemléltetés ______________________ 185 Elsőbbség ________________________ 186 Burkolt célzás_____________________ 187 Merevvé meszesedés _______________ 188 Pusztítás _________________________ 189 Elnyomás ________________________ 190 Meghiúsulás ______________________ 191 Pontosítások ______________________ 192 Közlés __________________________ 193 Sebezhetőség _____________________ 194 Szembeállítás _____________________ 195 Végtelenség ______________________ 196 .Egy perc bölcsesség 6 Szolgálat ________________________ Lét _____________________________ Megjelenések ____________________ Ünneplés ________________________ Szentség ________________________ Szívélyesség _____________________ Helyeslés ________________________ Nyitottság _______________________ Kényszerűség ____________________ Elszegényedés ____________________ Szavak __________________________ Fegyelem________________________ Mértéktartás _____________________ Ellentmondás_____________________ Tapasztalat ______________________ Hírverés_________________________ Bálványimádás ___________________ Földművelés _____________________ Átmeneti jelleg ___________________ Élmény.

Egy perc bölcsesség 7 Üldözés _________________________ Összebékülés_____________________ Nagyság_________________________ Megvilágosodás __________________ Megnyilatkozás ___________________ Szemlélődés _____________________ Ártatlanság ______________________ Művészet ________________________ Magány _________________________ Gyanú __________________________ Arányosság ______________________ Erőszakosság_____________________ Ima_____________________________ Mesterkedés _____________________ Különcség _______________________ Kötődés _________________________ Feltűnési viszketegség______________ Megelégedettség __________________ Kegyelem _______________________ 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Magasabbrendűség_________________ 216 Alkalmatlanság ___________________ 217 Eszközül való használat _____________ 218 Közösség ________________________ 219 Bátorság _________________________ 220 Árnyékbokszolás __________________ 221 Szócséplés _______________________ 222 Feltűnésmentesség _________________ 223 Jókedvűség_______________________ 224 Hiúság __________________________ 225 Nevelés__________________________ 226 Csapás __________________________ 227 Félelem nélkül ____________________ 228 Maya ___________________________ 229 Megtisztulás ______________________ 230 A zseni __________________________ 231 Emberség ________________________ 232 Szűrés___________________________ 233 .Anthony de Mello: A csend szava .

A rövid kis történet azzal záródik. halála után Szent Péternél jelentkezett a mennyország kapujánál. szokásához híven. Anthony de Mello kétségkívül óriási humorérzékkel megáldott ember volt. Újabb vicc. Erre de Mello. különben miért teremtette volna az embert? – így szólt: – Engedjétek be! Még több. A fergeteges nevetésnél csak Isten hangja volt erősebb. Az apostol azonban kételkedve csóválta a fejét. Az is igaz. Péter óriási nevetésben tört ki. de nem éppen hagyományosan gondolkodó embert. hogy beengedheti-e a szimpatikus. A mennyei Atya – aki maga is szereti a humort.Anthony de Mellóról Egy anekdota szerint Anthony de Mello jezsuita atya. hogy meglátásai nem mindenben követték a szokványos katolikus elképzelése- . ahogy illik. Szent József és a Szűzanya is szívből kacagva vették körül az új jövevényt a kapu előtt. Tónihoz hasonló emberre volna itt szükségünk. elmesélt neki egy viccet. még nagyobb nevetés. Szent Ignác. Rövid időn belül az egész mennyei udvar. hogy a mennyország azóta vidám. Xavéri Szent Ferenc. mire Szent Pál is kijött. mióta Anthony de Mello is ott van. nem volt benne biztos.

a római Gergely Egyetemen pedig lelkiségi teológiát is tanult. Ehelyett a shirpuri missziós állomásra került. ahol lelkivezetőket képeztek az indiai jezsuita provinciák részére. akiknek nagy befolyásuk van az egyházban: elöljárók. Bombayben született 1931-ben. hogy most már tényleg a fiatalokkal foglalkozzék. s nemcsak Indiában. hol lelkigyakorlatot tartott. . sőt még püspökök is jöttek hozzá. Így került hamarosan a punai Sadhana Lelkiségi Intézetbe. hol előadásokat adott. A teológiai képzés mellett Chicagóban pszichológiát. Még nincs egészen 16 éves. vezetni imaéletükben és komoly lelki kérdésekben az egyház életének meglehetősen forrongó időszakában. hogy olyanokkal foglalkozzék. Az elöljárók a tehetséges fiút a noviciátus elvégzése után Barcelonába küldték filozófiát tanulni. mikor felveszik a Jézus Társaságába.Egy perc bölcsesség 9 ket. Közben de Mello atya járta a világot. Erejét és idejét arra irányította. fiatalok nevelői. mert Vinayalayába kellett mennie. Ekkor már keresett lelkigyakorlat-adó. mert mint később kiderült. hanem az egész világon. vatikáni zsinat után. a misszió volt minden vágya. a II. Nem sokáig maradhatott azonban ott. Könyveit több tucat nyelvre lefordították. hogy majd a rendi fiatalok lelkivezetője lesz. Mindenki arra számított. Az intézet azonban hamarosan megnyitotta kapuit más szerzetesek előtt is.Anthony de Mello: A csend szava . Talán éppen ezért tudta emberek ezreit segíteni.

bölcsességgel és mindenekelőtt nyitottsággal fordult feléjük. Végletekig szerette barátait. valamint elmélkedési és imamódszereinek eredetiségében fedezhetjük fel. barátai úgy jellemezték őt. 1987 májusa végén az energikus jezsuita New Yorkba utazott. Aizpun egykori provinciális és de Mello elöljárója írja. mint aki "hatalommal beszélt". P. tabunak számító dolgokat megkérdőjelezni. ugyanakkor mélységesen alázatos ember. Puskely Mária. Azonban az is tény. megosztotta örömüket. általános rendgyűlésén 1975-ben. és a megoldást is megmutatta nekik. Népszerűségének. majd Kanadában konferenciasorozatot adjon az imáról és a lelkigyakorlatokról. művei sikerének titkát személyiségében. 1993-ban pedig a Szent Gellért Kiadó tette közzé). a rá annyira jellemző meleg együttérzéssel. 1983-ban. ahogy Joseph X. Eisenstadt. hogy merjenek kérdezni. Június 2-án reggel azonban. megértéssel. halva találták New Yorkban. ismerték be tanítványai. Mégis. Lelki gyermekeitől nem kért vak engedelmességet. de Mello részt vett a jezsuiták 32. Prugg Verlag. Mindössze 56 éves volt. ill. hogy az USA 14 városában. Ismerősei. sőt bátorította őket.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mindig rámutatott a lelki problémák gyökerére. 1987. . büszke volt rájuk. szívroham következtében. Ha pedig bajokkal és problémákkal küszködők fordultak hozzá. szobája padlóján.Egy perc bölcsesség 10 a Test és lélek imája magyarul is megjelent (ford. és a 33.

Egy perc bölcsesség 11 még a barátok számára is volt valami. a katolikus egyháznak és a jezsuita rendnek dedikálta. távolivá tette őt. mert Isten embere volt. Ebben az esetben ugyanis félreérthetők lennének. hogy mindenki el lett volna ragadtatva de Mello gondolataitól. Divarkar. és tudott akkora hatással lenni rájuk. Első három könyvét Szűzanyának.Anthony de Mello: A csend szava . R. . Ezek a kis történetek olyan teológia kifejezéseket is tartalmaznak (kinyilatkoztatás. Sokan félreértették." Ez nem jelenti azt. talán barátai annyira belevitték a "segítő és vezető" szerepébe. a jezsuita általános elöljáró delegátusa. Akárhogy is volt. Tény az. Elmélkedési és imamódszereinek eredetisége pedig abban áll. ezzel együtt öröm és Isten jelenlétének érzése töltötte be az életünket. Éppen ezért nagy gondot fordított arra. pontosabban szólva: keleti bölcsessége hamis teológiai gondolatokat tükrözne. Talán ő maga is félénk volt. Számára az ima olya gyakorlat. üdvösség. Közelében és szavaitól felszabadultnak érezte magát az ember. hogy a keresztény gyakorlatokat keleti formában ajánlja és mutatja be. beszélt róla. ami megfoghatatlanná. de szinte sosem mutatta. mennyország). hogy írásait mindig egyházi jóváhagyással jelentesse meg. hogy nem merte vállalni saját sebezhető énjét? Nem tudjuk. illetve félremagyarázták meglátásait. amelyeket nem szabad a keresztény szóhasználat szerint értelmezni. nagyszerűen összegezte Anthony de Mello jellemét: "Végső soron azért vonzott annyi embert. hogy elismerte érzékenységét.

Mert akkor a minden korban – de különösen a mienkben – annyira szükséges türelem és jókedv tölti be szívünket. Ha mást nem is tanulunk meg az egyperces bölcsességek Mesterétől. Az ilyen ima elfogadtatja velünk a valóságot. Török Péter . szeretetének túláradó bőségéből van.Egy perc bölcsesség 12 amelyet sokkal inkább a szívünkkel. s amely benső beteljesedést és megelégedettséget hoz magával. már ez is megérte. Ez az elfogadás ráadásul nemcsak kényszerű beletörődés. Isten valóságát. mert minden Istentől.Anthony de Mello: A csend szava . mintsem a fejünkkel kell végeznünk. hanem hálás köszönet mindenért.

században és Kr. Bölcsessége a Kelet és a Nyugat bölcsessége egyaránt. e. Tanítását megtalálhatjuk Kr. – Természetesen – mondta a Mester. században. A Mester a következő kis történetekben nem egyetlen személy. Zarathusztra és Mohamed. keresztény szerzetes vagy szufi misztikus. u. A Mester később azt kérdezte a meghökkent tanítványtól: – Mennyi ideig tart megpillantani a holdat? Elképedt tanítványaihoz azután így szólt a Mester: – Hát akkor minek a több éves lelki küszködés? Szemünk kinyílása egy életen keresztül tarthat. Buddha és Jézus.Egy perc bölcsesség – Létezik egyáltalán egy percnyi bölcsesség? – kérdezte egy tanítvány. Lehet ő Laoce és Szókratész. zsidó rabbi. A látás egy pillanat műve. – De egy perc az túlságosan rövid? – 59 másodperccel hosszabb a kelleténél. a VII. a XX. taoista bölcs. De számítanak-e a történelmi előzmények egyáltalán? . Lehet ő hindu guru.

hanem a szellemében. melyet szavakkal nem lehet kifejezni. az megérti majd. amelyet nem végeznek. és nem a valóság leírása. amely nem szándékos.Egy perc bölcsesség 14 Végül is a történelem csak a megnyilvánulások. arra a valóságra. hanem arra. Oly bölcsesség rejtőzik benne (nem a nyomtatott szavakban. amelyet nem beszélnek. lehet. Aki olyan szerencsés lesz. amelyet a köznapi beszéd nem képes kifejezni. a tanítások. légkörében). hogy felrázzon. akár hiszik. akár nem.Anthony de Mello: A csend szava . nem könnyű olvasmány! De nem is használati utasításnak szánom. hogy az a legszebb nyelv. felébrednek és átalakulnak. hangulatában. vagy egyenesen értelmetlennek találja az olvasó a Mester nyelvezetét. A következő minitörténetek mindegyike csupán egyetlen percet vesz igénybe. az átalakulás. ingerlőnek. Valószínűleg elképesztőnek. mert azokon túl van. hogy a legkisebb erőfeszítésünkbe kerülne. csupán a valóságra való ráébredés. s az a legnagyszerűbb változás. . hogy felébred. az a legszebb cselekedet. A bölcsesség a következőt jelenti: megváltozni anélkül. hogy öntudatlanul ráéreznek majd a csendes tanításra. amely a könyvben megbúvik. nem is a történetekben. Bizony. Az oldalakat olvasva és a Mester rejtélyes nyelvezetével küszködve. nem pedig a csend jegyzéke.

* * * .Anthony de Mello: A csend szava . A túladagolás csökkenti a hatásukat.Egy perc bölcsesség 15 Figyelmeztetés: Csak kis adagokban olvassa a meséket – alkalmanként egyet vagy kettőt.

ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. csakhogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról. Nálunk az a csoda. ha valaki teljesíti Isten akaratát. .Egy perc bölcsesség 16 Csodák Egy ember keresztül-kasul utazta a világot. – Nos. vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik csodának. – Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványtól.Anthony de Mello: A csend szava .

Egy perc bölcsesség 17 Felnőttkor Az állandóan imádkozó tanítványhoz így szólt a Mester: – Meddig fogsz még Istenre támaszkodni. hanem azért. hogy egy apa nem azért van. hogy Istenre mint Atyára tekintsünk. – S mikor fogod megtanulni. ahelyett. hogy a saját lábadra állnál? A tanítvány megdöbbent. hogy rátámaszkodjunk. – De hiszen te tanítasz bennünket arra. hogy önállóságra neveljen? .Anthony de Mello: A csend szava .

ami a világ minden egyes dolgára figyel. amikor azt hallod.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 18 Odafigyelés – Hogy fogom megtapasztalni a teremtéssel való egységemet? – Hallgatással – mondta a Mester. – És hogyan kell hallgatnom? – Légy fül. állj meg. hogy te magad mondtál valamit. Abban a pillanatban. .

hogy tükör legyen belőle – mondta a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . azt gondolván. hogy ezzel ellenőrzik a koncentrálóképességét. Amikor azonban a zaj már elviselhetetlen lett. ahol a tanítvány leült elmélkedni. hogy elmélkedem? – Csiszolom a téglát.Egy perc bölcsesség 19 Képtelenség A Mester állandóan egy téglával kapargatta annak a szobának a padlóját. mint te! Hogyan tudsz puszta önmagadból elmélkedőt csinálni?! . kitört: – Mi az ördögöt csinálsz itt? Nem látod. – Őrült vagy? Hogyan tudsz téglából tükröt csinálni?! – Nem vagyok őrültebb. A tanítvány először boldog volt.

– Hogy a csudába tudna valaki mást látni. csak azt lássátok. – Például ha a holdat nézed. ha azt nézi'? – Egy éhes ember sajtnak nézheti. mint a holdat. Mivel a tanítványok nem értették.Egy perc bölcsesség 20 Világosság – Ne keressétek Istent – mondta a Mester – csak nézzetek. – De hogyan nézzünk? – Minden egyes alkalommal. a Mester megmagyarázta. és minden világossá válik számotokra. és semmi mást. . A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne. ami valóban ott is van. csak a holdat lásd.Anthony de Mello: A csend szava . ha néztek valamit.

azért. amit én magam tehetnék. . hogy a nap reggel felkeljen. amennyit azért tehetsz. hogy elnyerjem a megvilágosodást? – Körülbelül annyit. amelyeket kötelezővé teszel számomra? – Hogy biztosan ébren legyél.Anthony de Mello: A csend szava . – De akkor mi haszna van a lelkigyakorlatoknak.Egy perc bölcsesség 21 Virrasztás – Van valami. amikor a nap kezd felkelni.

– És ha szabad kérdeznem.Egy perc bölcsesség 22 Vallás A kormányzó egyik utazása során belépett a Mesterhez. – Az állam ügyei nem hagynak nekem időt hosszabb értekezésekre – mondta. . méltóságos uram. mi az elmélkedés? – Csend. mint például én? – Egyetlen egy szóval megmondom Önnek.Anthony de Mello: A csend szava . – Hihetetlen! Mi az a szó? – Csend. – S hogyan érhetem el a csendet? – Elmélkedéssel. hogy tiszteletét tegye nála. – Össze tudná foglalni a vallás lényegét néhány mondatban egy olyan elfoglalt embernek.

s ráírta "Tudatosság. hogy TUDATOSSÁG. tudatosság azt jelenti." – De mit jelentenek ezek a szavak? – kérdezte az idegen kétségbeesve. egy utazó csak egyetlen szóért könyörgött. s ráírt egy szót: "Tudatosság.Egy perc bölcsesség 23 A lelki élet útja Bár a Mesternek aznap éppen hallgatási fogadalma volt. A Mester a papírért nyúlt.Anthony de Mello: A csend szava . Volna olyan szíves egy kicsit bővebben kifejteni? A Mester visszavette a papírt. A Mester barátságosan bólintott. s azt írta: "Tudatosság. tudatosság. fogott egy darab papírt. tudatosság." . tudatosság. – Ez túl rövid." A látogató meghökkent. amely életútján vezérelhetné.

– De akkor miért nem érzem? – Mert nem látsz. – Mire? – Amire a szemed rápillant.Anthony de Mello: A csend szava . Többnyire valahol máshol vagy. – Másként kell valahogy néznem? – Nem. a közönséges nézés jó lesz. – Mikor nyerem el? – Éppen most. hogy láss. – Mit kellene látnom? – Semmit. csak nézz. – Nem úgy nézek állandóan? – Nem. . – Miért nem? – Mert ahhoz. jelen kell lenned.Egy perc bölcsesség 24 Jelenlét – Hol keressem a megvilágosodást? – Itt.

– Fel kell adnom az üzletemet. neked pedig a magányba. s térj vissza a szívedbe. úgy pusztulsz el te is. Az üzletember megrémült.Anthony de Mello: A csend szava . A halnak vissza kell térnie a vízbe. nem.Egy perc bölcsesség 25 Mélység A Mester így szólt az üzletemberhez: – Ahogy a hal elpusztul a szárazföldön. amikor belegabalyodsz a világ dolgaiba. . és kolostorba kell vonulnom? – Nem. Tartsd meg az üzletedet.

– Igenis van cellád. .Egy perc bölcsesség 26 A legbelső A tanítvány egy kis bölcsességet akart hallani. ülj be a celládba. Én nem vagyok szerzetes. Nézz magadba. – De nekem nincs cellám.Anthony de Mello: A csend szava . s a cellád megtanít a bölcsességre – mondta a Mester. – Menj.

Illés szeretett imádkozni. és Isten őt is kedvelte. hogy kitaláljam.Anthony de Mello: A csend szava . Kutass szíved legmélyebb hajlandósága után. – Van valami mód arra. és kövesd azt! . és Isten vele volt. – A te Bibliád azt mondja. Isten milyen munkára szánt engem? – Igen. – Mi jót kell cselekednem. Dávid az országot uralta. hogy Isten elfogadjon? – Hogyan tudhatnám én azt? – mondta a Mester. hogy Ábrahám vendégszerető volt.Egy perc bölcsesség 27 Karizma A tanítvány zsidó volt. és Isten vele volt.

Egyszer vita támadt az egyik tanítvány és a lánya között.Egy perc bölcsesség 28 Harmónia Hagyományos módszerei ellenére a Mester nem sokra tartotta a tradíciókat és a szabályokat.Anthony de Mello: A csend szava . hogy lánya tartsa magát azokhoz a szabályokhoz. melyeket vallásuk előír a párválasztásban. A Mester nyíltan a lány pártjára állt. A Mester így szólt hozzá: – Értsd meg. mintsem szabályok szerint. . mint a zene. az élet olyan. hogy pont egy szent ember tesz ilyet. mert a férfi nagy hangsúlyt fektetett arra. A tanítvány persze nagyon meglepődött. Azt is sokkal inkább érzéssel és ösztönszerűen játsszák.

– Akkor miért nem kaptam még meg? – Mert nem jó helyen imádkoztál.Egy perc bölcsesség 29 Megértés – Hogy nyerhetem el azt a kegyelmet. hogy ne ítéljem meg a szomszédomat? – Imával. . és így megérdemli.Anthony de Mello: A csend szava . hogy aki vétkezik. – Hogyan juthatok oda? – Értsd meg. hogy megbocsássanak neki. hogy mit is cselekszik. nem tudja. – Hol kellene imádkoznom? – Isten szívében.

– Miért kellene eldobnom a múltam? Nem volt abban minden rossz.Anthony de Mello: A csend szava . mert rossz. Élj a jelenben! – Dehát a jelenben élek. . – A múltat nem azért kell eldobni.Egy perc bölcsesség 30 Illúzió – Hogyan nyerhetem el az örök életet? – Az örök élet most van. vagy nem? – Nem. – Miért nem? – Mert még nem dobtad el a múltad. hanem mert halott.

hogy éhezz. . – Kész vagy arra. De mondd meg. hogy koplalj 45 éves korodig? – Természetesen. hogy megszokod. miután betöltöttem a 45. hogy ne vegyenek rólad tudomást. évemet? – Akkorra felnősz odáig. mi lesz.Egy perc bölcsesség 31 Prófécia – Az igazság tanítómestere akarok lenni.Anthony de Mello: A csend szava .

mikor már nem volt egy vasa sem.Anthony de Mello: A csend szava . – Ne izgulj. Ahogy az ilyen esetekben lenni szokott. Hozzá fogsz szokni a magányhoz és a nincstelenséghez. Kétségbeesésében felkereste a Mestert. hogy barátai sincsenek már. fiam.Egy perc bölcsesség 32 Jobbrafordulás Egy fiatalember elherdálta az egész örökségét. . se barátom. amit mondok: Minden jóra fog fordulni ismét. – Gazdag leszek megint? – Nem. észrevette. Felcsillant a remény a fiatalember szemében. Jegyezd meg. és azt kérdezte: – Mi lesz velem? Se pénzem.

a szegények pedig éhesek maradnának. a gazdagokat pedig az ajtó mellé ültetik. A Mester egy pillanatig gondolkodott. hogy a szegényeket az asztal végére ültetik. A családod szégyenbe kerülne. .Anthony de Mello: A csend szava . s kijelentette. majd így szólt: – Kedvesem. Majd a szegények kerülnek a főhelyre. hogy nem mernének eleget enni. Senki sem örülne a lakodalomnak. a gazdagok megsértődnének. A főhelyen ugyanis annyira feszélyezve éreznék magukat. hogy vessék el azt a szokást. Beszédét befejezve a Mesterre nézett. várva annak helyeslését. ez nagyon szerencsétlen megoldás lenne. a szegények iránti szeretetből meggyőzte a családját.Egy perc bölcsesség 33 Gyakorlatiasság Az egyik női tanítvány a lakodalmát tervezte.

. úgy a legmélyebb igazságot is egy rövid történet segítségével. Valami mélyebbre vágyódtak ugyanis: A Mester azonban hajthatatlan maradt. Minden ellenvetésükre csak annyit mondott: – Értsétek meg. amiket a tanítványok örömmel – és néha csalódottsággal hallgattak. Egy másik alkalommal pedig ezt mondotta: – Ne vessétek meg a rövid történeteket! Ahogy az elveszett aranyérmét egy fillérnyi gyertyával találják meg. az ember és az Igazság között a legrövidebb út egy kis történet. kedveseim.Egy perc bölcsesség 34 Mítoszok A Mester párbeszédek és rövid történetek segítségével tanított.Anthony de Mello: A csend szava .

Amikor az uralkodónak egy tanácsadóra volt szüksége. a fiatalember tényleg annyit tud. hogy tudjon is valamit.Egy perc bölcsesség 35 Tudatlanság A fiatal tanítvány eszének akkora híre volt. s tanácsot kértek tőle. hogy tudósok a világ minden tájáról a csodájára jártak. mint ahogy állítják róla? – Az igazat megvallva – mondta a Mester kényszeredetten –. mikor lenne ideje arra. és megkérdezte: – Mondd. . hogy fogalmam sincs. elment a Mesterhez.Anthony de Mello: A csend szava . a fiú annyit olvas.

– Esküszöm. – Tartsd bent azokat is a szobában. Másnap örömtől csillogó szemmel jött viszsza. De mivel megígérte a Mesternek. a gyermekeim.Egy perc bölcsesség 36 Boldogság – Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre. Az idegeink kikészültek. Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza. hogy megteszed. Aztán egy hét múlva gyere vissza. egymással üvöltözünk. akármit is mondok neked? – kérdezte a Mester. ahol laktok. Az ember egész úton rohant hazafelé. egy kecskénk és hat tyúkunk. A szobánk maga a pokol. A tanítvány megrémült. bármit megteszek. – Idegroncs vagyok. és tedd ki az állatokat.Anthony de Mello: A csend szava . Egyetlen szobában élünk: a feleségem. A kosz! A bűz! A zaj! Az őrültség határán vagyunk mindanynyian! – Menj haza – mondta a Mester –. . bevitte az állatokat is. – Jól van. máskülönben megbolondulok. meg az apósom és anyósom. Hány állatotok van? – Egy tehenünk. – Megígéred. hogy engedelmeskedik.

tiszta és tágas! .Egy perc bölcsesség 37 – Mily gyönyörű az élet! Az állatok kint vannak.Anthony de Mello: A csend szava . A szobánk maga a mennyország. olyan csendes.

– Hogyan. ami ezt kiáltotta: – Szerencsétlen! Hát azt hiszed. hogy ezek a meditálók a mennyországban vannak? Éppen ellenkezőleg. és azt álmodta. a mennyország van az elmélkedőkben. akik ültek és elmélkedtek.Anthony de Mello: A csend szava . hisz a földön is éppen ezt csináltuk! Egy hangot hallott. Meglepetésére ott találta a Mestert és a többi tanítványt is. – Hát ez a paradicsomi boldogság? – kiáltotta. . hogy a mennyországba került.Egy perc bölcsesség 38 Elmélkedés Az egyik tanítvány elaludt.

Az a cselekvésben nyilvánul meg. De amikor azt látta. akik állandóan a bölcsesség szavaiért nyaggatták. hanem mozgás.Egy perc bölcsesség 39 Mozgás A tanítványokhoz. hogy a tanítványok hanyatt-homlok vetették magukat a munkába. hangosan felnevetett és azt mondta: – Ez nem cselekvés.Anthony de Mello: A csend szava . . a Mester így szólt: – A bölcsességet nem lehet szavakban kifejezni.

Egy perc bölcsesség 40 Realizmus A hamiskártyás így szólt egyszer a Mesterhez: – Kártyázás közben tegnap rajtakaptak. Ez aztán felbolydította a tanítványokat. illetve követelték: – Miért nem mondtad neki. Mit tanácsolsz. hogy csaltam.Anthony de Mello: A csend szava . Azt kérdezték. mit tegyek? A Mester mélyen az ember szemébe nézett. hogy úgysem bírná megállni – hangzott a Mester egyszerű és mély értelmű magyarázata. hogy ne csaljon többet? – Mert tudtam. és kidobtak az ablakon. mostantól fogva csak a földszinten játszanék. . és azt mondta: – Ha én a helyedben lennék. hát jól elvertek.

Anthony de Mello: A csend szava . Igaz az. – Hát akkor minek hallgassuk meg? . egyáltalán nem az. – Hasznos? – Nem. hogy el ne mondja a pletykát.Egy perc bölcsesség 41 Beszéd A tanítvány már alig bírta türtőztetni magát. – Szórakoztató? – Nem. – Várj egy percig – intette a Mester. amit el akarsz nekünk mondani? – Nem gondolnám. amit a piacon hallott.

Egy perc bölcsesség 42 Lelki megkönnyebbülés A Mester úgy tartotta. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy az egyik tanítványa hajlamos a káromkodásra. hogy a durva beszéd olyan lelki megkönnyebbülést nyújthat. megjegyezte: – Úgy tartják. ha azt megfelelő összefüggésben alkalmazzák. amit az imádság nem adhat meg. hogy semmilyen szó sem rossz. Amikor azt mondták neki.

Egy perc bölcsesség 43 Pletyka Az egyik tanítvány megvallotta azt a rossz szokását. . hogy továbbadja a pletykákat. de még meg is toldod. A Mester komiszul azt mondta: – Ha csak továbbadnád az nem volna olyan nagy baj.Anthony de Mello: A csend szava .

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

44

Bebörtönzöttség
– Te roppant büszke vagy az intelligenciádra – szólt a Mester az egyik tanítványhoz. – Olyan vagy, mint az az elítélt, aki büszke a börtöncellájának nagyságára.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

45

Bálványozás
A tanítványhoz, aki roppant tisztelettudó volt, így szólt a Mester: – A fény visszaverődik a falról. Miért tiszteled a falat? Légy figyelmes a fényre!

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

46

Azonosság
– Hogyan keressük az egységet Istennel? – Minél jobban keresed, annál nagyobb lesz a távolság közte és közted. – Hát akkor mit tegyünk a távolsággal? – Értsd meg, hogy az nincs ott. – Ez azt jelenti, hogy Isten és én egy és ugyanaz? – Nem egy, de nem is kettő. – Hogyan lehetséges ez? – A nap és a fénye, az óceán és a hullám, az énekes és a hangja: nem egy. Nem is kettő.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

47

Megkülönböztetés
Így szólt a faképnél hagyott szerető: – Egyszer már megégettem magamat. Soha többé nem leszek szerelmes. – Olyan vagy – mondta a Mester –, mint az a macska, amelyik elhatározta, hogy soha többé nem ül le, mert amikor ráült a kályhára, megégette a fenekét.

A tanítványok egyhangúlag válaszoltak: – A cselekvés. a bölcsesség vagy a cselekvés. Mi haszna van annak a bölcsességnek. amelyik egy meg nem világosult szívből származik? . természetesen.Egy perc bölcsesség 48 Gépiesség Egyszer a Mester azt kérdezte tanítványaitól. amelyik nem nyilvánul meg a cselekvésben? – És mi haszna van – kérdezte a Mester – annak a cselekedetnek.Anthony de Mello: A csend szava . hogy melyik a fontosabb.

Anthony de Mello: A csend szava . – Uram! – válaszolt tisztelettel a turista. – Hol vagy TE? . azt kérdezte: – Vannak még mesterek a Földön? – Van még egy – mondta a vezető. hogy találkozhasson a Mesterrel.Egy perc bölcsesség 49 Elkerülés A turista. s ezzel a kérdéssel kezdte: – Hol találhatók ma nagy mesterek? – Utas! – kiáltotta a Mester. A turista kijárta. miután végignézte a volt Mesterek képeit a templomban.

aki a végzete ellen panaszkodott.Egy perc bölcsesség 50 Végzet Egy asszonynak. hogy hogyan fogadod el női mivoltodat. A végzet az. s mit hozol ki belőle. Az a sors. ezt válaszolta a Mester: – Te alakítod a végzetedet. – De arról nem én tehetek.Anthony de Mello: A csend szava . . hogy nőnek születtem. – Hogy valaki nőnek születik. az nem a végzet.

de a megvilágosodás egy pillanat műve. és elnyered a megvilágosodást – mondta a Mester. .Anthony de Mello: A csend szava . – A növekedés fokozatosan történik. – Én fokozatosan szakítok a múltammal.Egy perc bölcsesség 51 Újjászületés – Szakíts teljesen a múltaddal. Később még hozzátette: – Vegyük például az ugrást. A szakadékon nem juthatsz át kis szökkenésekkel.

Egy perc bölcsesség 52 Álmok – Mikor nyerem el a megvilágosodott állapotot? – Amikor majd látsz – mondta a Mester. papír virágok. papír holdak és papír csillagok. Mert nem a valóságban élsz. – Mit kell látnom? – Fákat. papír életet élsz. Amiket látsz.Anthony de Mello: A csend szava . azok gapír fák. hanem a szavaidban és a gondolataidban. – Dehát ezeket mindennap látom. a holdat és a csillagokat. Ráadásul még kedvesen ezt is hozzátette: – Sajnos. és a halálod is csak papír halál lesz. virágokat. – Nem. .

keresd a változást magadban. aki állandóan panaszkodott másokra. azt mondta a Mester: – Ha békét akarsz. mint szőnyeggel borítani az egész földet.Anthony de Mello: A csend szava . . ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal.Egy perc bölcsesség 53 Átalakulás A tanítványnak.

azokat azonnal elutasítom. hogy milyen megfontolások alapján választja ki a tanítványait. Azokat pedig. akik alázatos viselkedésemért tisztelnek. .Egy perc bölcsesség 54 Reakció Azt kérdezték a Mestertől. Akik gőgösen és fennhéjázva reagálnak alázatosságomra. Ezt válaszolta: – Engedékenyen és alázatosan viselkedem.Anthony de Mello: A csend szava . hasonló gyorsasággal küldöm el.

A tanítványok megdöbbentek és elcsüggedtek. sem mint hogy spekuláljatok rajta. – Körvonalazni tudnád nekem a halál természetét és a síron túli életet? – Nem. A Mester viszont békítőleg így szólt: – Mi haszna. hogy Mesterük ilyen rossz fényben s ennyire haszontalannak mutatkozott. . – Meg tudod mutatni az életünk célját? – Nem. A látogató gúnyolódva továbbállt. – Legalább az élet értelmét? – Azt sem.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 55 Filozófia Mielőtt a látogató beállt volna a Mester tanítványai közé. ha érted az élet értelmét és természetét. de sosem érezted és élted azt? Inkább azon vagyok hogy egyétek meg a pudingot. valami biztosítékot akart szerezni a Mestertől.

aki engedélyt kért. Mihelyt elkezdesz követni valakit. de ne kövess engem! – Kit kövessek akkor? – Senkit. hogy a tanítványa lehessen: – Élhetsz velem együtt. .Anthony de Mello: A csend szava . megszűnsz az igazság követője lenni.Egy perc bölcsesség 56 Tanítványság A Mester így szólt a látogatóhoz.

Egy perc bölcsesség 57 Vakság – Lehetek a tanítványod? – Csak azért vagy tanítvány. mennyire haszontalan dolog Mesterre hagyatkozni. már nem lesz mit tanulnod tőlem.Anthony de Mello: A csend szava . – Mi szükség van akkor Mesterre? – Hogy megláttassa veled. mert szemed zárva van. vagy bárki mástól. . Mihelyt megnyitod.

.Egy perc bölcsesség 58 Közvetítés – Miért van szükséged Mesterre? – kérdezte a látogató az egyik tanítványtól. – Ha a vizet fel akarod forralni. amely közvetít a tűz és a víz között – hangzott a válasz.Anthony de Mello: A csend szava . akkor szükséged van egy edényre.

– Vágyakozással. .Egy perc bölcsesség 59 Túlélés A tanítvány mindennap ugyanazt a kérdést tette fel: – Hogy találom meg az Istent? S minden egyes alkalommal ugyanazt a misztikus választ kapta. a szerencsétlen persze elkeseredetten kapálózott. – Dehát én teljes szívemből vágyom erre. mint a levegő után. hogy úgy kapkodj Isten után.Anthony de Mello: A csend szava . amikor a víz alatt tartottalak? – Mert levegőért kapkodtam. hogy kiszabaduljon. Következő nap a Mester kezdte el a beszélgetést. – Miért küzdöttél annyira. akkor megtalálod őt. Akkor miért nem találom meg őt? Egyik nap a Mester együtt fürdött a folyóban ezzel a tanítvánnyal. – Majd ha megkapod a kegyelmet. A víz alá nyomta e fejét.

Megkérdeztem az angyalaimat. – Az lesz az utolsó hely. Megint mások a hold túlsó oldalát vagy egy távoli csillagot. Mások a legmagasabb hegycsúcsot ajánlották.Egy perc bölcsesség 60 Menekülés A Mestert már életében legendák övezték. . hogy szerintük melyik a legjobb búvóhely. Te mit ajánlasz? – Rejtőzz el az emberi szívben – válaszolt a Mester. Volt aki azt mondta. ahol keresni fognak. hogy egyszer Isten is tanácsért fordult hozzá: – Bújócskázni akarok az emberekkel. Azt tartották.Anthony de Mello: A csend szava . hogy az óceán feneke.

vagy szentté válik-e a templomban lakó egér? – Mire van hát szükségünk? – Szívre. amiből nem kreáltak volna tudományt. hogy könyvtárban él. vagy nem tették volna meg áhítat tárgyává? .Egy perc bölcsesség 61 Szótlanság – Mi a haszna a tanulástoknak és az áhítatotoknak? Bölcs lesz-e a szamár attól. – Hogy szerezhetjük meg? A Mester nem szólt semmit. De mit is mondhatott volna.Anthony de Mello: A csend szava .

hogy alig-alig mert valaki is kimenni a földekre. hogy abbahagytad az emberek ijesztgetését! – De hiszen te tanítottál arra. hogy megszelídítette a kígyót. az a baj. A falubelieknek nem is tartott sok időbe. hogy a marást hagyd abba.Anthony de Mello: A csend szava . A jócskán megkínzott kígyó bekúszott egy éjjel a Mesterhez panaszkodni. míg felfedezték. ne alkalmazzon erőszakot. A Mestert viszont annyira szentnek tartották. nem a sziszegést! . hogy az a hír járta róla.Egy perc bölcsesség 62 Erőszakmentesség Egy kígyó már annyi embert megmart a faluban. és meggyőzte. hogy a kígyó valóban ártalmatlan lett. Kővel hajigálták és a farkát ráncigálták. De a Mester azt mondta: – Barátom. hogy gyakoroljam az erőszakmentességet! – Én azt mondtam.

vagy pedig megmagyarázni a Szentírást másoknak. megérteni azt. így szólt: – Van még valami. amit a Szentírásban kinyilatkoztatott. Amikor a Mester véleményét kérdezték. miután valaki megértette azt. tökfejek. amit Isten Szentírásként kinyilatkoztatott. .Egy perc bölcsesség 63 Figyelemelvonás Vita tört ki egyszer a tanítványok közt afelől. – Mi az? – Úgy láttatni meg veletek. a valóságot. amilyen az valójában. hogy mi a legnehezebb feladat: leírni azt.Anthony de Mello: A csend szava . ami még ezeknél is nehezebb.

– És az isteni? – Ah. amikor a fát fának. s a fa már nem fa. az a megvilágosodás – mondta a Mester kuncogva –. s a hegy újból hegy lesz. amikor a fa újból fa.Egy perc bölcsesség 64 Hazatérés – Három fokozat van az ember lelki fejlődésében: a testi. a hegy pedig már nem hegy többé. – És a lelki? – Az az. . a hegyet pedig hegynek látják. a lelki és az isteni mondta a Mester. – Mi a testi fokozat? – kérdezték a buzgó tanítványok.Anthony de Mello: A csend szava . – Az az állapot. amikor az ember mélyebben néz a dolgokba.

Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 65 Terméketlenség A Mester semmire sem tartotta a tudós értekezéseket. – Láttatok valaha is elültetett gyöngyszemet kihajtani? – hangzott a válasz. akkor miért veted meg őket? – kérdezték a tanítványok. A "bölcsesség gyöngyszemeinek" nevezte őket. – De ha gyöngyszemek. .

józannak kell lenned. . – De akkor miért nem látom? – Miért nem látja a részeg a saját házát? Később még hozzátette a Mester: – Találd meg. Hogy láss.Anthony de Mello: A csend szava . ami részeggé tesz.Egy perc bölcsesség 66 Tudattalanság – Hol találom meg Istent? – Itt van éppen veled szemben. hogy mi az.

vagy nehéz? – Egyik sem. Ez egy utazás távolság nélkül.Egy perc bölcsesség 67 Megérkezés – Könnyű-e a megvilágosodás útja. hogy ilyen nincs is. és megérkezel. – De akkor hogyan érünk célba? – Sehogy sem. – Hogyhogy egyik sem? – Úgy. Hagyj fel az utazással. .Anthony de Mello: A csend szava .

Egy perc bölcsesség 68 Fejlődés A következő nap azt mondta a Mester: – Haj. addig álmodozhatsz róla. .Anthony de Mello: A csend szava . ha nincsenek céljaink és álmaink? – kérdezték az elámult tanítványok. Fogadjátok el a valóságot. A tanítványok persze tudni akarták. könnyebb utazni. mert amíg utazol valamilyen cél felé. – Az igazi változás nem akarásból születik. – Azért. és a változás magától fog beállni. – De hogyan változhatunk meg. hogy miért. a valósággal nézel szembe. Amikor megérkezel. mint megállni.

. hogy becsaptuk őt? – Nem mi csaptuk volna be – mondta a Mester. még nagyobb gonddal készültünk volna köszöntésére. Estefelé azt mondta: – Miért kellett neki megmondanod.Egy perc bölcsesség 69 Felelősség A Mester vándorútra indult az egyik tanítványával. fenség – mondta a tanítvány. hogy jön. – Téved. Nem láttad. A falu szélén belefutottak a kormányzóba. – Ő csapta volna be saját magát. hogy nem őt jöttünk köszönteni. hogy zavartassátok magatokat a köszöntésemmel. De ha tudtuk volna. aki azt hitte. nem vétkeztünk volna avval. A Mester nem szólt egy szót sem. hogy a falu nevében jöttek őt köszönteni.Anthony de Mello: A csend szava . – Igazán nem kellett volna. hogy mennyire zavarba jött? – Ha nem mondtuk volna meg az igazat. – Mi vándorúton vagyunk.

Jöjjetek holnap újra. ő maga pedig izgatottan várt az új ingre. Azt ígérte. Másnap azt mondta a szabó: – Sajnálom. De ha Isten is úgy akarja. ha Istent kihagyja az egészből.Anthony de Mello: A csend szava . Másnap a Mester azt mondta: – Kérdezzétek meg tőle. hogy szeretne egy új inget a születésnapjára. hogy mikor lesz kész az ing. holnap készen lesz. ha Isten is úgy akarja. az ing készen lesz egy héten belül. s ha Isten is úgy akarja. Elmúlt a hét. a Mester elküldte a tanítványokat a szabóhoz. . Eljött a szabó is a faluból. akkor biztosan kész lesz. Megvették a legjobb anyagot.Egy perc bölcsesség 70 Ateizmus A tanítványok legnagyobb örömére a Mester azt mondta. A szabó azonban azt mondta: – Egy kis késés történt. hogy méretet vegyen a Mesterről. nincs kész.

azt rajtad kívül sem láthatod. .Egy perc bölcsesség 71 Kivetítés – Miért boldog itt mindenki rajtam kívül? – Mert megtanulták. hogy mindenütt felfedezzék a jóságot és a szépséget.Anthony de Mello: A csend szava . – De miért nem látok én mindenütt jóságot és szépséget? – Mert amit nem látsz magadban.

Vagy egy milliószor milliót. s én megadom neked.Anthony de Mello: A csend szava . – Ha egy millió évig élnék.Egy perc bölcsesség 72 Értékrend A legenda szerint Isten elküldött egy angyalt a Mesterhez ezzel az üzenettel: – Kérj egy millió évet. gondold meg. s nem a bölcsesség. . ha egy millió évig élnél. – De Mester. hogy hogyan hoszszabbítsák meg az életüket. A tanítványok megrémültek. hogy hány nemzedék gyarapodna a bölcsességedből. az embereket inkább az érdekelné. Meddig akarsz élni? – Nyolcvan évig – válaszolt a Mester tétovázás nélkül.

mint egy haszontalan papírdarabot. míg bevásárolt. azt mondta a Mester: – Egy ember jött a piacra vásárlólistával a kezében. aztán pedig eldobta. Amikor legnagyobb örömére megtalálta. de elvesztette. aki minden bizalmát a könyvekbe vetette.Anthony de Mello: A csend szava . vigyázott rá. mohón elolvasta. .Egy perc bölcsesség 73 Függőség Egy tanítványnak.

Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 74 Könnyedség Egy embernek. aki tétovázott elkezdeni a lelki életet a lemondásoktól és az erőfeszítésektől való félelme miatt. azt mondta a Mester: – Mennyi erőfeszítésbe és önmegtagadásba kerül kinyitni a szemet és látni? .

– És mit teszek azért.Anthony de Mello: A csend szava . vagy hogy felébredjen? . Az történik.Egy perc bölcsesség 75 Hagyni magától – Mit kell tennem a megvilágosodásért? – Semmit. hogy elaludjon. hogy ezt elérjem? – Mit tesz valaki azért. – Tehát sohasem lehet elérni? – Ó. de még mennyire. mert a megvilágosodás nem a cselekvésből jön. – Hogyhogy semmit? – Semmit. hogy lehet! – Hogyan? – Úgy hogy nem teszed.

Újabb csend. hagyja.Anthony de Mello: A csend szava . Csendben vártak. – Az autóval messzi tájakra utazhatunk. igen – mondta nagy sokára. – Igen. hogy a magyarázat sem várat magára sokáig. mint egy autó. – De a legtöbb ember elébe fekszik. . s aztán szidja az autót a balesetért. mert tudták. hogy keresztülrohanjon rajta.Egy perc bölcsesség 76 Okozati viszony Mindenki nagyon meglepődött a Mester modern hasonlatán: – Az élet olyan.

. hogy a levegőt beszennyezzük tudálékos beszélgetésekkel. Aztán tudós tanítványaihoz fordult. hogy a lapokat feketére firkáljuk vallásos szerzeményekkel.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 77 Kifejezés A vallásos írót nagyon érdekelték a Mester nézetei. s rosszmájúan hozzátette: – S azzal sem. s nem pedig azáltal. hogy csendes elmélkedésekkel fehérre tisztítjuk szívünket. – Hogyan fedezi fel valaki Istent? A Mester csípősen válaszolt: – Úgy.

Anthony de Mello: A csend szava . amiért senki sem segíthet a halnak.Egy perc bölcsesség 78 Felfedezés – Segíts Istent megtalálni! – Senkisem segíthet ebben. . hogy megtalálja az óceánt. – Miért nem? – Ugyanazért.

hogy megérted önmagadat. .Anthony de Mello: A csend szava . – De akkor mivel szolgálom az emberiséget? – Azzal.Egy perc bölcsesség 79 Visszahúzódás – Hogyan segítsek a világon? – Megértés által – mondta a Mester. hogy elfordulsz tőle. – És hogyan értsem meg? – Úgy.

hogy tudod. Tanulásról pedig csak akkor lehet szó. ha van tanulás is. hogyan engedd magad tanítani? Később az elképedt tanítványainak azt mondta a Mester: – Csak akkor lehetséges a tanítás. – Megtanítanál arra. . ha ti magatok tanítjátok valamire saját magatokat.Anthony de Mello: A csend szava . Vállalod tanításomat? – Nem hiszem. hogy hogyan kell tanulni? – Meg tudod-e tanulni. hogy hogyan kell tanulni – mondta a Mester.Egy perc bölcsesség 80 Fogékonyság – Tanulni akarok.

sem a kegyhelyek nem édesítették meg! . s feltálalták egyfajta szentségi ételként. azt mondta a Mester: – Vigyétek magatokkal ezt a keserű tököt. s vigyétek el minden kegyhelyre! Amikor a tanítványok visszajöttek. – Különös – mondta a Mester ravaszul.Egy perc bölcsesség 81 Megtérés A tanítványok egy csoportjának. a tököt megfőzték. miután megkóstolta -: sem a szenteltvíz. Föltétlenül mártsátok bele minden szent folyóba.Anthony de Mello: A csend szava . kiknek minden szívevágya egy zarándoklat volt.

A versenyző sportolásához vagy a színész játékához hasonló derűs komolyságot vagy komoly vidámságot ajánlott. – A gyorsan megérlelt gyümölcs is elveszti zamatát. De megpirongatta őket. – A gyorsan hajtatott virágnak nincs illata – szokta mondani. .Egy perc bölcsesség 82 Kényszer A Mester komoly elhatározást követelt azoktól. amikor lelkileg túlerőltették magukat a nagy igyekezettől. akik tanítványai akartak lenni.Anthony de Mello: A csend szava . És sok-sok türelmet.

akik teljesen végiggondolnak mindent. .Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 83 Mérlegelés A Mester csak nevetett azokon a tanítványain. mielőtt egyet is lépnének. egész életüket fél lábon töltik. akik vég nélküli fontolgatásokba merültek. mielőtt elhatároztak valamit. Így fogalmazott: – Azok az emberek.

– A szeretet viszont tudja. – Az engedelmesség megtartja a szabályokat – mondta. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy mikor hághatjuk át azokat.Egy perc bölcsesség 84 Forradalom Természetesen voltak szabályok a kolostorban. de a Mester mindig óvott a törvény zsarnokságától.

hogy utánozzátok a viselkedésemet – kérdezte –. anélkül.Anthony de Mello: A csend szava . ha átveszitek indítékomat azon szemlélet nélkül. amely létrehozta bennem? Jobban megértették a mondanivalóját. – Mi haszna van annak. hogy szakállat növeszt? . hogy magatokévá tennétek indítékomat? Vagy mi haszna annak. amikor azt kérdezte: – Rabbi lesz-e a kecskéből attól. kinevette őket. egyszerű életet élt. Amikor a tanítványok őt utánozva szintén egyszerű életbe kezdtek.Egy perc bölcsesség 85 Utánzás Miután a Mester elnyerte a megvilágosodást. mert kedvére valónak találta.

Egy másik alkalommal meg ezt mondta: – A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásának a fényében.Egy perc bölcsesség 86 Egyedüllét Így szólt a Mester tanítványához. hogyan készíts lámpát magadnak. Inkább megtanítalak arra. Te az enyémet akarod kölcsönkérni. hogyan keresd. aki állandóan nála kereste a választ: – Minden kérdésedre magadban van a válasz – csak tudnod kellene.Anthony de Mello: A csend szava . .

. – A csend csak a tevékeny embereket látogatja.Egy perc bölcsesség 87 Kihívás Egy komótos tanítvány panaszkodott amiatt.Anthony de Mello: A csend szava . hogy neki sosem sikerült megtapasztalnia a csendet. amit pedig a Mester annyiszor ajánlott.

. amilyen vagyok. mert nem vagy hajlandó a saját szemeddel látni a dolgokat. mert nem vagy hajlandó olyannak látni.Egy perc bölcsesség 88 Szemellenzők – Ha tekintélyül választasz magadnak – szólt egy csillogó szemű tanítványhoz a Mester –. S egy kis szünet után kedvesen hozzátette: – Ártasz nekem is. akkor ártasz magadnak.Anthony de Mello: A csend szava .

Az igazság szenvedélyes szeretete az. mint az Igazság keresője.Anthony de Mello: A csend szava . amire mindenek felett szükséged van. – Tudom.Egy perc bölcsesség 89 Alázat Egy látogatónak. Állandó készenlét annak elismerésére. . – Nem. hogy tévedhetsz. ezt mondta a Mester: – Ha valóban az Igazságot keresed akkor van valami. aki úgy mutatkozott be.

sohasem távozol az ágyam mellől? – kérdezte gyengéden.Egy perc bölcsesség 90 Elfojtás A halálos ágyán fekvő Mester hetekig kómában volt. – Miért? – Mert te vagy a fény az életemben. Mester.Anthony de Mello: A csend szava . – Ugye. – Nem. Egy nap aztán hirtelen kinyitotta a szemét. hogy még most is képtelen vagy látni a fényt magadban? . Képtelen vagyok rá. A Mester nagyot sóhajtott: – Úgy elkápráztattalak. fiam. s meglátta kedvenc tanítványát.

Anthony de Mello: A csend szava . – Igen. – A növekedés az egyetlen tényező. amint fejlesztési tervét magyarázta. – Nem ezt gondolja a rákos daganat is? . Mindenfajta növekedés természeténél fogva jó.Egy perc bölcsesség 91 Burjánzás A Mester figyelmesen hallgatta a híres közgazdászt. amire a közgazdaságban gondolnunk kell? – kérdezte végül.

mint te? – Miért akarsz nagy lenni? – kérdezte a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . .Egy perc bölcsesség 92 Önelfogadás – Hogyan lehetnék olyan nagy ember. – Embernek lenni is elég nagy teljesítmény.

amit el kell kerülni. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy a bűntudat olyan gonosz érzés. mint az ördögöt.Egy perc bölcsesség 93 Erőszak A Mester mindig azt tanította. akkor nem a bűnödet gyűlölöd. Minden bűntudatot! – De nem kell-e a bűnünket gyűlölnünk? – kérdezte az egyik tanítvány. hanem saját magadat. – Amikor bűntudatod van.

örökké tartó életet. ez itt a kérdés – mondta a Mester rejtelmesen. ezt mondta: – Észrevettétek-e. Tanítványainak pedig. s nem válaszolt egyetlen kérdésre sem.Egy perc bölcsesség 94 Jelentéktelen ügy A közösségi ülésen mindenki azzal foglalkozott. vagy nincs? – Van-e élet a halál előtt. A Mester csak nevetett. akik a jelenlegivel sem tudnak mit kezdeni? – De van-e élet a halál után. hogy pont azok akarnak egy másik. hogy van-e élet a síron túl. .Anthony de Mello: A csend szava . akik magyarázatot követeltek erre a kitérő magatartásra.

attól még nem szűnnének meg egy millió farkas lenni. akik élnek vele. . Ha egy millió farkas szervezkedne az igazságosságért.Egy perc bölcsesség 95 Ideológia Egy csoport politikai aktivista azon fáradozott.Anthony de Mello: A csend szava . A Mester figyelmesen hallgatott. Másnap azt mondta: – Egy ideológia csak annyira jó vagy rossz. hogyan változtatná meg ideológiájuk a világot. hogy bemutassák a Mesternek. amennyire azok az emberek.

A meghökkent tanítványok visszakérdeztek: – Akkor hogyan különböztessük meg a jót a rossztól? – Életetekben haljatok meg magatoknak – mondta a Mester –. ahogy akartok. . sohasem vett részt ezekben a vitákban. Néha a megoldás egyértelmű volt. aki engem akar megölni? – Honnan tudjam én azt? – mondta. mégha jelen is volt.Anthony de Mello: A csend szava . Egyszer azonban nem tudott kitérni a kérdés elől: – Helyes-e megölni valakit. A Mester. máskor nem. Aztán cselekedjetek úgy. méghozzá teljesen. és a cselekedetetek jó lesz.Egy perc bölcsesség 96 Erkölcs A tanítványok igen gyakran vitatkoztak a jó és a rossz kérdéséről.

.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a körülötted lévő virágok mérges kígyók.Egy perc bölcsesség 97 Képzelődés – Mi a megvilágosodás legnagyobb ellensége? – A félelem. – Honnan jön a félelem? – Tévhitből. – Hogy nyerhetem el a megvilágosodást? – Nyisd ki a szemed. – S mi a tévhit? – Azt hinni. és láss! – Mit? – Hogy egyetlen kígyó sincs körülötted.

hogy mitől véd meg a félelmed. – Gondolj arra. . amihez ragaszkodsz? – Azt mondod.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 98 Körülzártság – Hogy szabaduljak meg a félelemtől? – Hogy szabadulhatnál meg attól. hogy valójában én ragaszkodom a félelmemhez? Ezzel nem értek egyet. Rájössz az ostobaságodra is. s majd egyetértesz.

de ne hagyd magad irányítani! – Hogyan szabadul meg valaki a távirányítástól? – Hogyan szabadul meg valaki a tévhittől? . azt mondta a Mester: – A biztonságot mások szemében keresed.Egy perc bölcsesség 99 Távirányítás Egy félénk tanítványnak. – Akkor hát ne adjak a mások véleményére? – Ellenkezőleg! Mérlegelj mindent. amit mondanak. aki magabiztos akart lenni. az a magabiztonság.Anthony de Mello: A csend szava . s azt hiszed.

. amitől úgy félsz.Anthony de Mello: A csend szava . már ott van a nyakadon. csak egy kötél a földön. Hogy a kígyó.Egy perc bölcsesség 100 Tudatosság – Cselekedetekkel vagy szemlélődéssel lehet elnyerni az üdvösséget? – Egyikkel sem. Az üdvösség látáson keresztül jön. amit annyira szeretnél. – Mit kell látni? – Hogy az arany nyaklánc.

mit kaptál a Megvilágosodástól? Istenivé változtál? – Nem.Anthony de Mello: A csend szava . a Mester közlékeny hangulatán felbátorodva. – Hát akkor mi változott? – Felébredtem. – Szentté lettél? – Nem. megkérdezték: – Mondd. .Egy perc bölcsesség 101 Alvajárás A tanítványok.

A bambusznád árnyéka végigsöpört az udvaron anélkül.Egy perc bölcsesség 102 Belső függetlenség A tanítványoknak nagy fejtörést okozott. mégsem lehetetlen. hogy egy porszemet is felkavart volna. hogy a Mester. – Bár ritka. hogy egy gazdag szent legyen – mondta. aki olyan egyszerűen élt. mint a bambusznád árnyékának az udvarra.Anthony de Mello: A csend szava . . – Hogyan? – Amikor a pénznek ugyanaz a hatása a gazdag szívére. miért nem ítélte el gazdag követőit. A tanítványok feszülten figyeltek.

De a Mester nem válaszolt. ha nem mennék el? – Mi az. amíg velünk vagy? – kérdezték. hogy ültem a folyóparton. amit majd meglátunk. Amikor a halála már a küszöbön állt. miután meghaltál? Kis hunyorítással a szemében válaszolt a Mester: – Én csak annyit tettem. a tanítványok újból megkérdezték: – Mi az. Miután meghalok. hogy ne haljon meg. a tanítványok. remélem. Ő azonban így szólt: – Hogyan is látnátok. s osztogattam a folyóvizet. annál inkább könyörögtek neki. . észreveszitek a folyót is. amit nem látunk.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 103 Felismerés Ahogy a Mester öregedett és gyöngült.

mint ahogy gondoltam. mert azt hitték. s így szólt: – Honnan tudod. hogy én nem vagyok hal? Te nem vagy én. Ez az. amit igazán szeretnek. Csak az idegen hökkent meg a válasz mélységén.Egy perc bölcsesség 104 Különbözés A Mester a folyóparton sétált néhány tanítványával. Kedvesen válaszolt hát: – S te. . a kolostorba ment. – Látjátok. mert úgy vélte. A Mester pedig mosolygott. barátom. De én sem tőled. hogy mit szeretnek a halak? Te nem vagy hal. Egész nap ezen gondolkodott. hogy ez egy jól megérdemelt rendreutasítás volt.Anthony de Mello: A csend szava . A tanítványok oktalanságnak vélték az idegen szavait. estére kelve. s így szólt: – Talán nem is különbözöl annyira a halaktól. kutató szellemű ember. Egy idegen is meghallotta ezt a megjegyzést. míg végül. hogy ez egy bátor. honnan tudod. A tanítványok nevettek. hogy a halak hogyan fickándoznak kedvük szerint.

. még akkor is. hogy miért nem vesz részt aktívan a forradalomban. De amikor valaki azt kérdezte tőle. ha ezzel magára vonta a kormány haragját. A tavasz jön. ezzel a rejtélyes mondással válaszolt: Csendesen ülni. S a fű kizöldül. Semmit sem csinálni. hogy a forradalmárok pártján állt.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 105 Teremtés A Mesterről köztudott volt.

levert. hogy igaz-e az. Azt akarták tudni. Igaz volt.Egy perc bölcsesség 106 Távlat kérdése A Mester vidám hangulatban volt. hogy volt-e valaha is lehangolt.Anthony de Mello: A csend szava . a tanítványok pedig kíváncsiskodtak. – Ez a titka – válaszolta -: minden annyira jó vagy rossz. Volt. . hogy állandóan boldognak látszott. Ezek után már csak mindennek a titkát szerették volna tudni. amennyire mi annak tartjuk. Akkor meg azt akarták tudni.

Egy perc bölcsesség 107 Száműzetés Mivel a Mester tanítása nem tetszett a kormánynak. kiutasították hazájából. ha rájössz. hogy az egész teremtés a te otthonod. akik azt kérdezték. .Anthony de Mello: A csend szava . nemmel válaszolt. hogy volt-e valaha is nosztalgiája. ha valakinek nem hiányzik a szülőföldje – tiltakoztak a tanítványok. – Nem vagyok többé száműzetésben – felelte erre –. A tanítványoknak. – De az szinte embertelen.

hogy megváltoztatta.Egy perc bölcsesség 108 Változás A látogató történész hajlamos volt a kötekedésre.Anthony de Mello: A csend szava . – Akkor meg miért tanítod. megváltoztatják – hagyta helyben a Mester. hogy az emberi erőfeszítéseknek alig van hatása? – Mert amikor a szél elül. – S nem változtatta-e meg az emberi munka a földet? – Természetes. a falevelek tovább hullanak. . – De igen. – Nem változtatják-e meg cselekedeteink az emberi történelmet? – kérdezte.

hogy nem tudunk egyedül és csendben lenni. ezt mondta: – Minden szenvedés abból ered. Némelyik úgy vélte. Voltak. hogy mi az emberi szenvedés oka. hogy az önzésből származik. hogy azért szenvedünk mert képtelenek vagyunk megkülönböztetni a valóságot a képzeletbelitől.Anthony de Mello: A csend szava . . akik azt gondolták. Amikor a Mester tanácsát kérték. mások szerint a tévhitből.Egy perc bölcsesség 109 Éleslátás A tanítványok arról vitatkoztak igen hevesen.

hogyan is érte el ezt a belső szabadságot. mi gondolnak felőle az emberek.Egy perc bölcsesség 110 Függetlenség Úgy tűnt. hogy a Mestert egyáltalán nem érdekli. hogy a kutya sem törődik velem. hogy mit gondolnak rólam az emberek. Amikor a tanítványok megkérdezték.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mit gondol a környezetem. Azután viszont állandóan azon izgultam. Ötvenedik születésnapom után váratlanul rájöttem arra. . hangosan felnevetett: – Húszéves koromig egyáltalán nem törődtem azzal.

A személyt nézte. nem kell a bizonyítványait vizsgálnod. hogy meghalld a madár énekét. nem a bizonyítványt.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 111 Hitelesség A Mestert sohasem érdekelték a diplomák és a tudományos fokozatok. . Egyszer ezt hallották tőle: – Amikor már van füled arra.

s megakadályozzátok. . Amikor az okát kérdezték.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 112 Védőoltás Mindenkinek legnagyobb ámulatára. ezt mondta: – Adjatok nekik védőoltást fiatal korukban. a Mester látszólag egyáltalán nem törődött a fiatalok vallásos nevelésével. hogy felnőttként megragadhassák a valóságot.

Egy perc bölcsesség 113 Előítélet – Semmi sem jó – vagy rossz. Amikor megkérték. A másik éhen halt ugyanattól a koszttól. hozzátette: – Az egyik ember könnyedén megtartotta a vallásos böjtöt a hét minden napján. . hogy magyarázza ezt meg.Anthony de Mello: A csend szava . a véleményünk teszi azzá – mondta a Mester.

– Miért ne? – Mert az a legbiztosabb módja annak. s gyanakodva fogadta azokat. hogy mártírt faragj magadból – hangzott a Mester mosolygós válasza. .Anthony de Mello: A csend szava . aki a házasság felől kérte a Mester tanácsát. akik szentségükben tündököltek. Az egyik tanítványnak.Egy perc bölcsesség 114 Álszenteskedés A Mester nagyon szerette a hétköznapi embereket. ezt mondta: – Semmi esetre se végy el egy szentet.

azt mondta a Mester: – Úgy beszélsz. kedvesem.Egy perc bölcsesség 115 Lelkesedés Annak a nőnek. csupán arra van szükséged. mintha a kényelem és komfort tartozéka lenne a boldogságnak. aki amiatt panaszkodott. holott ahhoz.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a gazdagság nem tette őt boldoggá. . hogy valóban boldog légy. hogy lelkesedni tudj valamiért.

Egy perc bölcsesség 116 Totalitarizmus A tanítványok legnagyobb szégyenkezésére azt mondta egyszer a Mester egy püspöknek. Mert nagyon is könnyedén feláldozzák a személyeket valamely cél érdekében – mondta a Mester. .Anthony de Mello: A csend szava . miután a püspök eltávozott. – Miért? – sürgették a tanítványok. hogy a vallásos emberekben van valami természetes hajlam a durvaságra.

– Az ég szerelmére. s minden megvalósul általatok. már hogy volna az! A lustaság általában a nagyon aktív emberek bűne. Próbáljátok meg! . – Nem lustaság ez? – nevetett fel a gyáros gúnyosan.Anthony de Mello: A csend szava . A semmittevés nagyon is sok munkába kerül.Egy perc bölcsesség 117 Lemondás önmagunkról Egy befolyásos gyáros kérdezte egyszer a Mestertől: – Mivel keresed a kenyeredet? – Semmivel. Később a tanítványoknak még ezt mondta: – Ne csináljatok semmit.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

118

Bölcsesség
A Mester mindig örömmel hallotta, ha az emberek elismerték tudatlanságukat. – A bölcsesség egyenes arányban növekszik a tudatlanságunk beismerésével – állította. Amikor magyarázatot kértek tőle, ezt mondta: – Ha belátod, hogy nem vagy olyan bölcs, mint ahogy tegnap vélted magadról, akkor ma már bölcsebb vagy.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

119

Gazdagság
– Hogy segítene a lelkiség egy ilyen világi emberen, mint én? – kérdezte az üzletember. – Úgy, hogy még nagyobb lenne a vagyonod – válaszolt a Mester. – Hogyan? – Azáltal, hogy megtanítana kevesebbet kívánni.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

120

Különös boldogság
A szerencsétlen tőzsdeügynök rengeteget veszített, s hogy megtalálja lelki békéjét, a kolostorba jött. De túlságosan zaklatott volt ahhoz, hogy elmélkedjen. Miután elment, a Mester csak ennyit mondott savanyú ábrázattal: – Akik a földön alszanak, sosem esnek ki ágyukból.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

121

Szeretet
Az új házasok azt kérdezték a Mestertől: – Hogyan tehetnénk tartóssá a szerelmünket? – Szeressetek más dolgokat közösen!

Anthony de Mello: A csend szava . s lehetsz lelki ember úgy is. Még erőteljesebben is megfogalmazta: – Anélkül is olvashatsz könyveket. hogy sosem mégy templomba.Egy perc bölcsesség 122 Egyetemesség A Mester rendszerint lebeszélte az embereket arról. nem kell könyvtárban laknod – mondogatta. hogy valaha is betedd a lábad egy könyvtárba. hogy hasznod legyen a könyvekből. . hogy kolostorban éljenek: – Ahhoz.

Anthony de Mello: A csend szava . ha sosem halnál meg. Nézzétek a virágokat. hogy a halál teszi remekké az életet? – Nem. csak a művirágok nem hervadnak el. annak meg kell halnia. – Ami igazán él. hogy Mesterük haldoklik. A Mester azonban mosolyogva így szólt: – Hát nem látjátok. Mi azt szeretnénk. .Egy perc bölcsesség 123 Áramlás A tanítványokat leverte hír.

Mivel nem volt még pénzük.Egy perc bölcsesség 124 Kaland A Mester az életről tartott előadást. Az út hosszú volt és unalmas. Egyszer – mondotta – találkozott egy pilótával. az életüket tették kockára – a vesztes ejtőernyő nélkül kiugrott a gépből. mint amikor az életedet teszed kockára.Anthony de Mello: A csend szava . . Később még hozzáfűzte: – Sosem élsz oly teljesen. a munkások szerencsejátékba kezdtek. aki a második világháborúban munkásokat vitt Indiából Burmába. – Borzasztó – szörnyülködtek az elképedt tanítványok. de ez tette a játékot izgalmassá. – Valóban – hagyta helyben a Mester-.

s lásd magadat. s az egész lénye megváltozott. amint ledobnak a hegytetőről minden más élőlénnyel együtt.Egy perc bölcsesség 125 Halandóság A bölcsességért könyörgő tanítványnak ezt mondta a Mester: – Próbáld ki a következőt: csukd be a szemed. érezd. . hogy az is zuhan. Amikor belekapaszkodsz valamibe.Anthony de Mello: A csend szava . A tanítvány kipróbálta. hogy megállítsd a zuhanásodat.

– Akkor miért akarsz felszabadulni? Ez volt a megvilágosodás pillanata. Egy hét múlva visszajött a tanítvány s így szólt: – De senki sem kötözött meg.Egy perc bölcsesség 126 Felszabadulás – Hogyan lehetnék szabad? – Találd ki.Anthony de Mello: A csend szava . hogy ki kötözött meg – felelte a Mester. a tanítvány hirtelen szabaddá lett. .

és sosem merült bele teológiai spekulációikba. de sosem válaszolt a kérdéseikre. vagy az isteniről beszélni azoknak.Anthony de Mello: A csend szava . akik nagyon csodálkoztak ezen. Tanítványainak.Egy perc bölcsesség 127 Korlátozottság A Mester mindig udvariasan fogadta az egyetemi professzorokat. akik beszűkítik magukat saját fogalmaikba? . akik meglátogatták. így magyarázta meg: – Hogy tudna valaki az óceánról mesélni a kútban lakó békának.

összehasonlíthatatlanul értékesebb.Anthony de Mello: A csend szava . a kereskedőket. Amikor rákérdeztek ennek az okára.Egy perc bölcsesség 128 Elkötelezettség Bár a Mester szívélyes volt összes tanítványához. mint a visszavonultságban gyakorolt lelkiség. amit tevékeny életben gyakorolnak. azoknál. akik visszavonultak a kolostorba. így válaszolt: – Az a lelkiség. akik a "világban" éltek – a házasokat. azt mégsem tudta elrejteni hogy jobban kedveli azokat. . a földműveseket –.

a méhek zümmögése mind az Igazságot harsogják.Egy perc bölcsesség 129 Természet Az előadó azt fejtegette. hogy a modern világban a fegyverkezésre költött összegnek csak egy kis töredéke is megoldhatná az egész emberiség anyagi gondjait. Hallgassatok és nézzetek. – Mondj egy példát ez utóbbira! De a Mester nem szólt semmit. de elfelejtették. Az előadás után a tanítványok persze feltették a logikus kérdést: – De miért ilyen ostobák az emberek? – Azért – mondta a Mester ünnepélyesen –. mert így kell a nem nyomtatott könyveket olvasni! . Később a tanítványok kitartó kérdésére így felelt: – A madarak dalai. hogyan kell olvasni a nem nyomtatottakat.Anthony de Mello: A csend szava . mert az emberek megtanultak nyomtatott könyveket olvasni. A füvek és a virágok mind az Utat mutatják.

aki szinte megszállottan a halál utáni élettel foglalkozott.Egy perc bölcsesség 130 Mennyország A tanítványtól. . megkérdezte a Mester: – Minek foglalkozol a másvilággal? – Lehetséges-e nem gondolni rá? – Persze. itt és most. – És hol a mennyország? – A jelenben. – Hogyan? – Úgy. hogy már most a mennyben élsz.Anthony de Mello: A csend szava .

. amelyet utánozhatnának.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 131 Jelenlét Amikor a tanítványok lelkiségi modellt kértek a Mestertől. a Mester halkan rázendített a híres haikura: A földi halálról tudomást sem véve énekel a kabóca. a Mester csak ennyit szólt: – Pszt! Hallgassatok! S ahogy a kolostoron kívül az éjszaka neszeit hallgatták.

Anthony de Mello: A csend szava . – Mi az öröm? – Ráébredés arra. . csak egy játékszert vesztettél el. hogy ha mindent el is veszítesz.Egy perc bölcsesség 132 Ráébredés – Mit kaptál a megvilágosodástól? – Örömet.

a következő kis történetet beszélte el: Volt egyszer egy egylábú sárkány. hogy az életszentségben nem az a döntő. hanem. – Az igazat megvallva – válaszolt a százlábú – egyáltalán nem rendezgetem őket.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mit enged megtörténni. Néhány tanítvány akinek fejtörést okozott. s az így szólt a százlábúhoz: – Hogy tudod elrendezni a lábaidat? Nekem ezzel az eggyel is sok bajom van. . hogy valaki mit cselekszik.Egy perc bölcsesség 133 Bizalom A Mester gyakran hangsúlyozta.

. Az egyik női tanítvány azonban állandóan csak csendben ült.Anthony de Mello: A csend szava . de ugyanakkor komolyan és határozottan válaszolt.Egy perc bölcsesség 134 Zaj A Mestert a tanítványai mindennap kérdésekkel árasztották el. Amikor ennek oka felől faggatták. amit a Mester mond. Egészen felzaklat a csendje. melyekre ő könynyedén és kedvesen. ezt válaszolta: – Szinte egy szót sem hallok abból.

Egy perc bölcsesség 135 Gondolat – Miért vagy olyan óvatos a gondolattal? – kérdezte a filozófus. amellyel rendbe szedhetjük a világot. Ezért van az. melyet a valóság sosem érintett. . De olyan jól el tudja rendezni. hogy többé már nem is vagyunk képesek látni. hogy sokan olyan gondolatborítékban élnek.Anthony de Mello: A csend szava . – Igaz. mintsem tükör. – A gondolat az egyetlen eszközünk. Később a tanítványainak még azt mondta a Mester: – A gondolat sokkal inkább szűrő.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

136

Kinyilatkoztatás
A szomszédos kolostor szerzetesei a Mester segítségét kérték, mert valami vita támadt közöttük. Azt hallották a Mesterről, hogy van valami módszere, amivel azonnal szeretete és harmóniát tud teremteni az emberek között. S a Mester fel is fedte a módszer titkát: – Amikor valakivel együtt vagy, vagy akárkire is gondolsz, mondd magadnak: haldoklom, és ez az ember is haldoklik. Közben próbáld is érezni a szavaid igazát. Ha megegyeztek abban, hogy mindannyian gyakoroljátok ezt, akkor a keserűség kihal közületetek, s harmóniában éltek egymással. Miután mondanivalóját befejezte, a Mester el is tűnt.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

137

Jóindulat
Egy fűszeres jött a Mesterhez nagy bajával. Üzletével szemben ugyanis egy nagy áruház nyílt meg, s – attól félt, hogy nemsokára tönkre fogja őt tenni. Neki pedig már az ősei is abban a kis üzletben keresték meg a kenyerüket. Ha most ő azt elveszíti, akkor mindennek vége, mert semmi máshoz sem ért. A Mester ezt mondta neki: – Ha félsz az áruház tulajdonosától, akkor gyűlölni fogod. Ez a gyűlölet lesz a végzeted. – Mit tegyek hát? – kérdezte a zaklatott fűszeres. – Minden reggel menj ki az üzletedből a járdára, s áldd meg az üzletedet, kívánj magadnak boldogulást. Aztán fordulj az áruház felé, és áldd meg azt is! – Mit? Még hogy megáldjam a vetélytársamat, aki tönkretesz? – Minden neki szánt áldás visszaszáll rád. Minden rossz, amit neki kívánsz, téged fog pusztítani. Hat hónap múlva visszajött a fűszeres, hogy beszámoljon a fejleményekről. Bekövetkezett, amitől félt: be kellett zárnia üzletét. De most már ő vezette az áruházat, s dolgai sokkal jobban álltak, mint valaha.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

138

Bűn
A Mester egyik zavarba ejtő, de gyönyörű tanítása a következő: – Isten közelebb van a bűnösökhöz, mint a szentekhez. Mindezt így magyarázta: – Isten az égben minden embert egy kis kötélen tart. Amikor vétkezel, elvágod a kötelet. Isten újból összecsomózza a kötelet, s ezzel kissé közelebb húz magához. Bűneid újból és újból elvágják a kötelet, Isten pedig minden újabb csomóval egyre közelebb és közelebb.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

139

Gyógyulás
A lelki gyógyulást kereső elkeseredett embertől azt kérdezte a Mester: – Valóban meg akarsz gyógyulni? – Ha nem akarnék, gondolod, hogy idejöttem volna? – Persze. A legtöbb ember ezt teszi. – Ugyan miért? – Nem gyógyulásért jön, mert az fájdalmas. Enyhülésért. A tanítványainak pedig azt mondta a Mester: – Azok az emberek, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes, hasonlók azokhoz, akik szorgalmazzák a fejlődést, de csak akkor, ha az nem jár változással.

mert már megtalálta a saját vallásában. mert vakon hitt a matematika könyv végén található válaszokban. aki sosem lett matematikus.Anthony de Mello: A csend szava . A helyzet iróniája az. hogy neki nincs szüksége az igazság keresésére.Egy perc bölcsesség 140 Tantétel Egy látogató azt állította. hogy a válaszok helyesek voltak. . A Mester viszont ezt mondta: – Volt egyszer egy diák.

hazámról. Mi mást adhatna még fel egy ember? A Mester nyugodtan felelt: – Istenről alkotott hiedelmeit. barátokról. hogy feladjuk a számunkra legkedvesebbet.Anthony de Mello: A csend szava . A tanítvány szomorúan távozott. Jobban félt a "tudatlanságtól".Egy perc bölcsesség 141 Hiedelem A Mester Arisztotelészt idézte. s valójában szükséges is. még az életemről is. mert nagyon ragaszkodott a meggyőződéséhez. "Az igazság keresésében jobbnak tűnik. családról. Később az egyik tanítvány ezt mondta a Mesternek: – Kész vagyok. . mint a haláltól." És az igazság" szót felcserélte az "Isten" szóval. hogy Isten keresése érdekében lemondjak mindenről: jómódról.

. de nem tanít semmit. hogy mit látunk. hanem az.Anthony de Mello: A csend szava . ezért a tanítvány jobban megmagyarázta: – Ha a Mester tanítana. hogy mi mit hiszünk. A látogató egyáltalán nem értette a dolgot. hittételként kezelnénk a tanítását. – Semmit – válaszolta – a tanítvány.Egy perc bölcsesség 142 Oktatás – mely nem az – Mit tanít a Mesteretek? – kérdezte egy látogató. A Mestert pedig nem az érdekli. – Akkor miért tart előadásokat? – Ő csak az utat mutatja.

– Mondd. s belemerült a megvilágosodásba. – Mit kívánsz születésnapi ajándéknak? – kérdezte a Mester. mint a levél a fáról? A leány egész nap a Mester furcsa kérdésén töprengett. Aztán hirtelen meglátta a választ. A Mester elmosolyodott. – Valamit. mint egy csillag az égből. kedvesem. ami meghozná a megvilágosodást.Anthony de Mello: A csend szava . .Egy perc bölcsesség 143 Eredet A női tanítványnak születésnapja volt. vagy a világból jöttél. a világba jöttél. amikor megszülettél.

– Szerinted. Hogy mire utalt. – És a tested a sírba kerül? – Igen.Anthony de Mello: A csend szava . – És. a legfontosabb kérdés a következő: ki vagyok én? A tanítványok jobban megértették. ha meghalsz. akkor a lelked a mennybe megy? – Igen – válaszolt a prédikátor. te hol leszel? . Sok feleletet kapott: – Van-e Isten? – Ki az Isten? – Hogyan juthatunk el Istenhez? – Van-e élet a halál után? – Nem – mondta a Mester –. amikor fültanúi voltak a Mester és egy prédikátor beszélgetésének. ha szabad kérdeznem.Egy perc bölcsesség 144 Lencsevégre kapva – Szerintetek melyik a legfontosabb vallási kérdés? – kérdezte egy nap a Mester.

hogy saját magát vágja el. vagy a fogótól.Anthony de Mello: A csend szava . hogy magába harapjon. hogy mutassa meg magát. – De akkor miért nem látom? – Miért nem látja a szem saját magát? – kérdezett vissza a Mester.Egy perc bölcsesség 145 Azonosítás – Szeretném látni az Istent. Később még hozzátette: – Ahogy fölösleges a késtől azt kérni. – Éppen őt nézed – mondta a Mester. . ugyanúgy fölösleges Istentől kérni.

Anthony de Mello: A csend szava . Hallgasd a csendet! . – Akkor meg minek használsz szavakat? Erre a Mester harsányan felkacagott. – Akkor hogyan beszéljünk Istenről? – A csenden keresztül. nem a szavaimra kell hallgatnod. s azt válaszolta: – Amikor beszélek. minden Istenről alkotott kép sokkal inkább torzít. mintsem tükröz.Egy perc bölcsesség 146 Érthetőség – Minden szó. kedvesem.

. de meglehetősen szokványosnak találtam a beszédjét. hogy hallgassam a Mestert. hanem az üzenetére! – Hogyan lehet azt kiszűrni? – Ragadd meg az egyik mondatát. Ami megmarad.Egy perc bölcsesség 147 Jelentés Egy utazó így szólt az egyik tanítványhoz: – Messziről jöttem ide. s rázd addig. az lángra lobbantja a szívedet. – Ne a szavaira figyelj. amíg az összes szó le nem esik róla.Anthony de Mello: A csend szava .

Ez a tanítványokat igencsak dühítette. hanem énünk hiánya a csend. s így a csendnek befellegzett. mint a csendben. zajos látogató érkezett a kolostorba. de nem a Mestert.Anthony de Mello: A csend szava . .Egy perc bölcsesség 148 Üresség Néha nagyon sok. Tiltakozó tanítványainak pedig egy nap ezt mondta: – Nem a hang hiánya. ő a zajban is ugyanolyan elégedettnek látszott.

A tanítványok meg azt szerették volna tudni. De ő mindig hangsúlyozta.Anthony de Mello: A csend szava . hogy jobban szereti a cselekvést. mennyire a jó szándék vezeti a majmot. amikor kiemeli a halat a vízből. hogy a "megvilágosult" mit jelent. nem – mondta a Mester. Jó szándékot talán? – Ó. mint a visszahúzódást. – Gondoljatok csak arra.Egy perc bölcsesség 149 Szolgálat A Mesterről köztudott volt. hogy "megvilágosult" cselekvésre gondol. hogy megmentse a megfulladástól! .

hogy elérjem az életszentséget? – kérdezte egy utazó. – Kövesd a szíved vágyát – válaszolta a Mester.Egy perc bölcsesség 150 Lét – Mit tegyek. Ez a válasz. a Mester még odasúgta neki: – Hogy a szívedet követhesd. nagyon erős alkatra lesz szükséged. nagyon tetszett az utazónak. De mielőtt útnak indult volna. úgy látszott. .Anthony de Mello: A csend szava .

. – Az istenit csak a mindennapiban lehet megtalálni – állította. akinek aszkétikus gyakorlatai a bizarrság határát súrolták. Annak a tanítványának pedig.Anthony de Mello: A csend szava . ezt mondta: – Titokzatos dolog az életszentség: minél nagyobb.Egy perc bölcsesség 151 Megjelenések A Mester mindig idegenkedett a szenzációktól. annál kevésbé lehet észrevenni.

Anthony de Mello: A csend szava . – Alkoholmentes ittasságot – hangzott a válasz.Egy perc bölcsesség 152 Ünneplés – Mit adna a lelkiség nekem? – kérdezte az alkoholista a Mestert. .

aki állandóan azt hangoztatta. a Mester ezt mondta: – Ő már ott van.Anthony de Mello: A csend szava . hogy építsük be Istent az életünkbe.Egy perc bölcsesség 153 Szentség Annak a prédikátornak. . hogy ezt észrevegyük. A mi feladatunk az.

Önző és énközpontú vagyok. hogy szeressem a felebarátomat? – Ne gyűlöld többé önmagadat! A tanítvány sokáig és komolyan gondolkozott ezeken a szavakon.Anthony de Mello: A csend szava . Hogyan szabaduljak meg ezektől? – Légy barátságos magadhoz.Egy perc bölcsesség 154 Szívélyesség – Mit tegyek. s így szólt: – De én túlságosan is szeretem magamat. akkor az éned megelégedett lesz. hogy a felebarátodat szeresd. . s szabaddá tesz arra. majd visszajött.

Anthony de Mello: A csend szava . Csak arra tudlak megtanítani hogyan tedd őket szentté. . én nem tudom letörölni a könnyeidet. a Mesterhez fordult vigaszért. A Mester türelmesen végighallgatta. majd szelíden így szólt: – Kedvesem.Egy perc bölcsesség 155 Helyeslés Egy asszony. amíg kiöntötte szívfájdalmát. fia halálán érzett nagy bánatában.

s odaviszi majd a gyereket. hogy ő ezentúl szabadgondolkodó. hogy a fiuk felhagyott a család vallásos hagyományaival. ahová tartozik. . a "Hatalmas Szél" biztosan fel fog támadni.Egy perc bölcsesség 156 Nyitottság Egy gondterhelt házaspár amiatt panaszkodott a Mesternek. A Mester ezt mondta: – Ne aggodalmaskodjatok! Ha a fiú valóban önállóan gondolkodik.Anthony de Mello: A csend szava . s kijelentette.

– És mi a megváltás? – Moksha. hogy szabad légy? Arra vagy kötelezve. Erre a Mester hangosán felnevetett. . Szabadság. Felszabadulás. hogy felszabadulj? Abban a pillanatban a látogató megkönnyebbülten fellélegzett. s minden félelme eltűnt örökre.Egy perc bölcsesség 157 Kényszerűség Egy félelmekkel teli vallásos látogatóhoz így szólt a Mester: – Miért vagy olyan nyugtalan? – Mert esetleg nem részesedem a megváltásban.Anthony de Mello: A csend szava . s ezt kérdezte: – Szóval téged kényszerítenek arra.

Egy perc bölcsesség 158 Elszegényedés Egy távoli országból érkező tanítványtól megkérdezte a Mester. A tanítvány abban a pillanatban megvilágosodott.Anthony de Mello: A csend szava . se elveszteni nem. Látva a tanítványok szomorú ábrázatát. A Mester ezt mondta nekik: – Azt nem is lehet elérni. – Van neked saját kincsesházad. de fogalmuk sem volt. miért kutatsz máshol? – Hol van az én kincsesházam? – Ebben a keresésben. . A megvilágosodást elveszteni sem tudjátok. vagy hogyan érhető el. mi az. Évekkel később így beszélt barátaihoz: – Nyisd fel a kincsesládádat. hozzátette: – Azért ne keseregjetek. lehet. hogy mit keres. és élvezd a kincseidet! Teljes függetlenség A tanítványok a megvilágosodást keresték. amit se megszerezni. – Megvilágosodást. Nem tudjátok megszerezni. A tanítványok mindmáig keresik azt. amely hatalmába kerített.

Amikor a Mester belépett. Erre azt mondta a Mester: – Most foglaljátok szavakba! Mindegyikük hallgatott. megkérdezték. Akik mondják. nem mondják. pontosan mit jelentenek e szavak.Egy perc bölcsesség 159 Szavak A tanítványok elmerülve vitatkoztak Lao-ce mondásán. nem tudják.Anthony de Mello: A csend szava . amely így hangzott: Akik tudják. . Ő azt kérdezte tőlük: – Melyiktek ismeri a rózsa illatát? Mindegyikük ismerte.

– Miért kell valakinek figyelmesen néznie. hogy lássa a rózsabokrot? – kérdezték. akkor teljes virágzásban látom. – Mert máskülönben nem a rózsabokrot látja az ember.Anthony de Mello: A csend szava . hanem a saját előre gyártott gondolatát a bokorról. hogy miféle meditációt végez reggelenként a kertben. akik azt akarták tudni a Mestertől. .Egy perc bölcsesség 160 Fegyelem A tanítványoknak. így válaszolt: – Amikor figyelmesen nézem a rózsabokrot.

Ez a három pedig a tűz. ha túl messze. az állami hatóságok és a guru. hogy túlságosan tőle függjenek. Gyakran hallották tőle: – Három dolog van a világon.Anthony de Mello: A csend szava . akkor veszélyes. mert ez megakadályozná azt. . ami ha túlságosan közel esik. akkor semmit sem ér. ezért legokosabb közepes távolságban tartani.Egy perc bölcsesség 161 Mértéktartás A Mester újra meg újra igyekezett lebeszélni tanítványait arról. hogy a "belső Forrással" kapcsolatba kerüljenek.

Egy perc bölcsesség 162 Ellentmondás – Mit cselekedjek. – S mi a második? – Az. . hogy elérjem Istent? – Ha Istent akarod elérni. hogy Isten elérésére minden erőfeszítés hiábavaló. hogy úgy kell cselekedned. mintha az elsőről mit sem tudnál. Az első az.Anthony de Mello: A csend szava . akkor két dolgot jól az eszedbe kell vésned.

Egy perc bölcsesség 163 Tapasztalat Miután a neves egyetem elnöke meggyőződött a Mester misztikus tapasztalatairól.Anthony de Mello: A csend szava . Ajánlatával megkereste a fő tanítványt. hogy az állattani tanszék vezetője legyen. nem arra. aki viszont ezt mondta: – A Mester arra fekteti a hangsúlyt. hogy a teológiai tanszék vezetője legyen? – Ugyanúgy. . hogy a megvilágosodást tanítsa. meg akarta őt tenni a teológiai tanszék vezetőjének. – Megakadályozná ez abban. ahogy egy elefántot megakadályozna abban. hogy megvilágosodott legyen.

hogy úgy viselkedjen. Amikor egy utazó azt panaszolta fel. hogy a Mester nem "szent ember".Anthony de Mello: A csend szava . Tudott nevetni. Szerette a jó ételeket.Egy perc bölcsesség 164 Hírverés Csak a legélesebb szem fedezhetett fel valami különöset a Mesteren. és az is köztudott volt róla. . nem zárkózott el egy italtól. hogy neked is annak tűnjön. hogy megfordult egy-egy csinos nő után. és egészen más az. sőt kettőtől sem. ha a körülmények úgy hozták. az egyik tanítvány helyreigazította: – Más az. elszomorodott. Megijedt. ha egy ember szent. sírni vagy dühöngeni.

Egy perc bölcsesség 165 Bálványimádás A Mester sohasem fáradt el abban. s felgyújtom a templomot is. mondván. Aztán a Mester még hozzátette: – Egy nap én is fáklyát fogok. meg az Urat is. mert az emberek többet törődnek a templommal. mint az Úrral. Nagyon szerette azt a történetet. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy megy a templomot felgyújtani. amelyben egy próféta lángoló fáklyát hordozott az utcákon. hogy felhívja tanítványai figyelmét a vallás veszélyeire.

ha visszatért hazájába. hogyan különböztetheti majd meg a valódi tanítót a hamistól.Anthony de Mello: A csend szava . és melyik a rossz gyakorlat? – Ugyanúgy.Egy perc bölcsesség 166 Földművelés Az istenit kereső utazó azt kérdezte a Mestertől. A Mester így válaszolt: – A jó tanító gyakorlatot ajánl. – De honnan tudom majd. a rossz teóriákat. ahogy a gazdálkodó megkülönbözteti a jó földművelést a rossztól. hogy melyik a jó. .

. akik a kolostorban akartak maradni. a Lélek sem fog jönni. hogy mi ez a "Lélek". megrekedsz és meghalsz – és megfertőződöl. Előbb vagy utóbb.Egy perc bölcsesség 167 Átmeneti jelleg A Mester allergiás volt azokra az emberekre. Egy különösen letört tanítvány azt akarta tudni. hogy elmenj. Ha nem mégy el.Anthony de Mello: A csend szava . Ha nem mész el tőlem. hogy elmégy. Te azáltal maradsz szabad és élő. de mindegyik tanítvány meghallotta a súlyos szavakat: – Itt az ideje. A Mester ezt válaszolta: A víz a folyás által marad szabad és élő.

az "én" eltűnik. mint az álom.Egy perc bölcsesség 168 Élmény. ami nem élmény Az istenélményről folyt a vita. amikor már felébredtünk. aki megtapasztal? – Az istenélmény tehát egy "nemélmény"? – Olyan ez – mondta a Mester –. Arról is csak akkor szerzünk tudomást. .Anthony de Mello: A csend szava . De akkor ki az. amikor a Mester így szólt: – Amikor az Istent megtapasztaljuk.

aki szegényen halt meg. amit könyvekből és tanároktól szedsz össze. ha a csészére figyelnél. a Mester azt válaszolta: – Téged magad! A tanítvány kérte. hogy egy antik csésze óriási összegért kelt el az árverésen.Anthony de Mello: A csend szava . amelyben a tudásodat tartod. . – Minden figyelmed arra a filléres tudásra irányul. hogy fejtse ezt ki jobban. hogy mit jelképez a csésze. Azelőtt egy csavargó használta. Sokkal jobban járnál. Fogalma sem volt a csésze értékéről.Egy perc bölcsesség 169 Álcázás A Mester egyszer azt mesélte. amellyel fillérekért koldult. Amikor az egyik tanítvány azt kérdezte.

Így aztán a háza valóságos zarándokhely lett a betegek számára. Amikor aztán neki szegezték a kérdést. hogy nem érdeklik a csodák. ami a nap minden pillanatában ott játszódik le az ember szeme előtt. sohasem válaszolt a haddzsival kapcsolatos kérdésekre.Egy perc bölcsesség 170 Csoda A külvárosban élő haddzsiról az a hír járta. A Mester. azt válaszolta: – Hogyan is ellenezhetné valaki azt.Anthony de Mello: A csend szava . hogy csodákra képes. akiről köztudott volt. . hogy miért ellenzi a csodákat.

aki tetteti az alvást. Később meg azt mondta: – Az alvást mímelő ember félrevezethet másokat. Sajnos. a hamis misztikus másokat és magát is becsaphatja. . akiket roppant érdekelt a mágia.Egy perc bölcsesség 171 Megtévesztés – Hogyan különböztessük meg az igazi misztikust a hamistól? – kérdezték a tanítványok. aki csak tetteti az alvást? – kérdezte a Mester. de magát nem. – Hogyan különböztetitek meg azt. aki valóban alszik. Csak az tudja. – Az lehetetlen. attól.Anthony de Mello: A csend szava . A Mester mosolygott.

hogy egy szentember meg akarta látogatni haldokló barátját.Egy perc bölcsesség 172 Kibúvó Egy látogató elmesélte.Anthony de Mello: A csend szava . amíg a szentember be nem ért a faluba. ezért azt mondta a Napnak: – Isten nevében. A Mester csak mosolygott: – Nem lett volna jobb a szentembernek. ahol a barátom fekszik és haldoklik! S a Nap megállt az égen. de mivel félt az éjszakai utazástól. ha legyőzte volna félelmét az éjszakai utazástól? . maradj az égen addig. amíg el nem jutok a faluba.

Egy perc bölcsesség 173 Ítélet – Hogyan bocsássak meg másoknak? – Ha senkit sem ítélnél el. sohasem kellene megbocsátanod.Anthony de Mello: A csend szava . .

– Kikre utalsz. .Anthony de Mello: A csend szava . amikor az "emberekről" beszélsz? – Mindenkire. olyan nincs – válaszolta a Mester. – Amilyent az emberek gondolnak.Egy perc bölcsesség 174 Korlátozás – Van Isten? – kérdezte a marxista.

"Az egyik módja. magunkat kell tanítanunk. máris tudod. hogy elmesélje a csavar és a szög régi történetét. hogy mindenféle kábítószert ki kell próbálnia. ahelyett. Jó példa volt erre az a fiatalember." . aki szilárdan meg volt győződve arról. a következő: verd be a szöget. Ez az eset a Mestert arra indította. hogy kitaláld. Ha elrepeszti a deszkát.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mások tekintélyén csüngenénk. hiszen azok a misztikus élmények eszközei – és csakis kockázattal és próbálgatással tanulhatunk. Ennek is megvannak persze a maga hátrányai. vajon a deszkádba szöget vagy csavart kell-e tenned. hogy a csavarra lett volna szükséged.Egy perc bölcsesség 175 Nemtörődömség A Mester mindig azt hangsúlyozta hogy magunknak kell tanulnunk.

amennyit a Mester a legkisebb fiának mondott. az olyan volt. hogy a ház ajtaja nyitva volt.Egy perc bölcsesség 176 Esztelenség A saját megvilágosodásáról a Mester mindig is nagyon hallgatag volt. mint amikor mindent elkövetsz. Csak annyit sikerült megtudniuk. hogy miért. . Amikor a fiú azt is megkérdezte. bár a tanítványok mindent elkövettek. Amikor az azt akarta tudni. hogy behatolj egy házba: létrán mászol. amikor megvilágosodott.Anthony de Mello: A csend szava . hogyan érezte magát az apja. A válasz így hangzott: hülyén. és ablakot zúzol – s később észreveszed. a Mester ezt mondta: – Tudod fiam. hogy beszédre bírják.

a talentumaim. aki amiatt panaszkodott. hogy képességei nagyon korlátoltak. – Nem. Amikor a gondolkodásod megváltozik. Te változtál. képességeid nem korlátlanok. te is megváltozol. azt mondta a Mester: – Valóban. aminek magadat tartod. amiket tizenöt évvel ezelőtt lehetetlennek tartottál? Mi változott? – A képességeim. – Az nem egy és ugyanaz? – Nem. Az vagy. .Egy perc bölcsesség 177 Kialakulás Az egyik tanítványnak. De észrevetted-e már hogy ma olyan dolgokat is meg tudsz tenni.Anthony de Mello: A csend szava .

hirtelen azt mondta a Mester: – A világegyetem milliónyi furcsasága. akit elbűvöltek a modern csillagászat eredményei. a fekete lyukak. A Mester habozás nélkül válaszolt: – Az emberek napról napra többet tudnak a világról. ami legjobban jellemzi a mai világot. hogy nevezze meg azt. . s egyre kevesebbet magukról.Egy perc bölcsesség 178 Felszínesség Egy újságíró kérte a Mestert. Később meg egy csillagásznak. a kvazárok és a pulzárok közül is a legérdekesebb kétségkívül a személy.Anthony de Mello: A csend szava .

.Egy perc bölcsesség 179 Megadás – Mi a legmagasabb rendű cselekedet. – A cselekvés tehát alacsonyabb rendű? – A tétlenség ad életet a cselekvésnek. – Nem vezet ez tétlenséghez? – Ez maga a tétlenség. amit valaki tehet? – Ülni és elmélkedni.Anthony de Mello: A csend szava . Anélkül a cselekedeteink halottak.

Egy perc bölcsesség 180 Találékonyság – Mi a legmagasabb rendű cselekedet amit valaki tenni tud? – Ülni és elmélkedni. nem kell feladnia az ülést és meditációt. Emberekkel találkozott.Anthony de Mello: A csend szava . Ő vezette a kolostor könyvelését is. . s dolgozott kint a földeken. De nagyon ritkán lehetett látni. Szünet nélkül végezte a házi munkát. – Miért töltöd hát az összes idődet munkával? – Ha valaki dolgozik. s könyveket írt. hogy a Mester leüljön és elmélkedjen.

aki annyira vágyódott a megvilágosodás után.Anthony de Mello: A csend szava . .Egy perc bölcsesség 181 Megszűnés Egy tanítványnak. – Így aztán tele vagy az üresség utáni igyekezettel – mondta a Mester nagyot kacagva. azt mondta a Mester: – A fénysugárt el lehet kapni. de nem a kezeddel. A Megvilágosodást el lehet érni. de nem a te erőfeszítéseiddel. – De hát nem te mondtad. hogy a végén teljesen legyengült. hogy igyekezzek kiüresíteni magamat? Ezt próbálom most csinálni – válaszolta a tanácstalan tanítvány.

vagy amikor tanítványainak egy csoportjával a lepra sújtotta falu segítségére sietett. Például. amikor elítélte a kormány zsarnokságát. – A bölcs ember nem fél a haláltól szokta mondogatni. hogy alkalmanként komoly kockázatokat vállalt. – De miért kockáztatná az ember olyan könnyen az életét? – kérdezték egyszer tőle.Anthony de Mello: A csend szava . az is köztudott volt róla. – Miért törődne az ember azzal.Egy perc bölcsesség 182 Valóság Bár a Mester igyekezett élvezetessé tenni és élvezni az életet. hogy egy gyertyát kioltanak. és kitette magát a letartóztatás és a halál veszélyének. amikor már megvirradt? .

. ő meg általában levert. ami-kor az eset felől kérdeztek. – Mindkettőt. azokat a szavakat idézte. A Mester nem válaszolt. Később. vagy jól érezni magadat? – kérdezte a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . mások meg élvezik a táj szépségét. – Mit szeretnél inkább: a park tulajdonosa lenni.Egy perc bölcsesség 183 Távoliság A Vidám Park tulajdonosa szóba hozta a helyzet iróniáját: a gyerekek nagyszerűen érzik magukat a parkjában. melyeket egy csavargó mondott egy földbirtokosnak: – Tiéd a föld.

hogy megmérjük lelki ellenállóképességünket? – Több is.Egy perc bölcsesség 184 Derűs nyugalom – Van-e valami mód arra.Anthony de Mello: A csend szava . – Csak egyet mondj! – Számoljátok meg. hányszor lesztek nyugtalanok egyetlen nap folyamán! .

aki túl van minden gondolaton és szón. – Hogyhogy nincs? – Mert kérdés sincs – válaszolta a Mester. Később megmagyarázta: – Ha nem tudtok semmit sem mondani arról. – Hát akkor mi a helyes válasz? – Nincs válasz.Egy perc bölcsesség 185 Szemléltetés – Van-e Isten? – kérdezte a Mester egyik nap. akkor hogy tudnátok bármit is kérdezni róla? . – Ez sem igaz. – Nem igaz – mondta a Mester. – Akkor nincs – mondták a tanítványok.Anthony de Mello: A csend szava . – Van – válaszoltak a tanítványok kórusban.

hogy mi a foglalkozása. úgy tűnik. az embereket jobban foglalkoztatja a dolgok tökéletesítése. Később a tanítványainak még hozzátette: – Az élet célja a személyek kibontakoztatása. – Az meg. az enyémek jobb embereket. – A te erőfeszítéseid jobb eszközöket produkálnak. ugyan micsoda? – kérdezte a gyáros. – Gondolj magadra – mondta a Mester. könyörgöm. de nagyon is tudatában volt a korlátainak. így válaszolt: – Az emberiparban dolgozom.Egy perc bölcsesség 186 Elsőbbség A Mester örült a technika fejlődésének. . Amikor egy gyáros megkérdezte tőle. Manapság.Anthony de Mello: A csend szava .

– De lásd. és mohón kinyitotta – de csak üres lapokat talált benne. milyen sokat enged sejtetni! . amíg egy látogató tudós kitartó kérleléssel meg nem szerezte a Mestertől. – De hisz ez a könyv nem mond semmit – panaszolta a tudós.Egy perc bölcsesség 187 Burkolt célzás A Mester azt állította.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a birtokában van egy könyv. amit Istenről tudhatunk. – Tudom – mondta megelégedetten a Mester. De senki sem látta a könyvet mindaddig. amely tartalmaz minden elképzelhetőt. Gyorsan hazavitte.

– Azt nem – hagyta jóvá a Mester –.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 188 Merevvé meszesedés – Egek. hogy eljárt feletted az idő! – kiáltotta a Mester. . de azt mindenképp el kell kerülnünk. miután beszélgetett egy kicsit gyerekkori barátjával. vagy igen? – kérdezte a barát. – Senki sem kerülheti el az öregedést. hogy eljárjon felettünk az idő.

.Anthony de Mello: A csend szava . jutalommal és büntetéssel foglalkozik. az égő istállót pedig tűzzel akarnánk megfékezni. pedig ez a kettő pusztítja leginkább a lelkiséget. ellentétben a Mesterrel. mégis valahogy úgy tűnt. akik. a vallást és lelkiséget egynek tartották. mintha az árvizet vízzel. ahogy manapság gyakorolják. – A vallás. Más szóval: félelmet és kapzsiságot idéz elő. Ez a rejtély persze állandóan foglalkoztatta a tanítványokat. mintha ellenezné a vallást. Később még bánatosan hozzátette: – Olyan ez.Egy perc bölcsesség 189 Pusztítás A Mester ugyan szentnek látszott.

hogy mindenki a saját üteme szerint haladjon. ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét.Anthony de Mello: A csend szava . De ami kibújt a bábból. Az illető a folyamatot túl lassúnak találta. amint éppen a bábjából próbált kimászni. A következő kis történettel magyarázta ezt meg: "Valaki egyszer észrevett egy pillangót." – A növekedési folyamatot – vonta le a következtetést a Mester – nem lehet felgyorsítani. hanem egy szétroncsolt szárnyú lény. hogy tönkretesszük. hanem hagyta. Csak azt érjük el. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot.Egy perc bölcsesség 190 Elnyomás A Mester sohasem erőltette a fejlődést. . az nem lepke lett.

amikor ezt hallották a Mestertől: – Ne is próbáljátok a disznót éneklésre tanítani. . Csak az időtöket vesztegetitek – s a disznót is felingerlitek. másokat pedig felvett tanítványai közé. amellyel a Mester egyeseket visszautasított. Egyszer aztán kaptak némi magyarázatot.Egy perc bölcsesség 191 Meghiúsulás A tanítványok nem tudták megérteni azt az önkényesnek tűnő eljárást.Anthony de Mello: A csend szava .

de semmije sincs a zsebében.Egy perc bölcsesség 192 Pontosítások A Mester gyerekes örömmel fogadta a modern találmányokat. amit érdemes volna számolni. amikor egy látogató azt kérdezte tőle. Jobb egy élményt átélni. mint azt számolgatni. Amikor meglátott egy zsebszámológépet. Később azért humorosan így szólt: – Úgy tűnik. azt válaszolta: – Arra. Jobb pénzzel rendelkezni. Hetekkel később. nem tudott hova lenni a csodálkozástól. hogy mire tanítja a tanítványait. mint a fogalmát körülírni.Anthony de Mello: A csend szava . hogy helyes értékrendet állítsanak fel. hogy sok embernek van ilyen kis zsebszámolója. .

– Az élet is ilyen szöveg – mondta a Mester. Amikor a Mesterhez fordultak. . ő ezt kérdezte: – Olvastatok-e már olyan írást.Anthony de Mello: A csend szava . mások nem értettek ezzel egyet.Egy perc bölcsesség 193 Közlés A tanítványok egyszer az olvasás hasznáról vitatkoztak. mint maga a szöveg? A tanítványok igenlően bólintottak. amelyikben az előző olvasó margóra firkált megjegyzése legalább olyan gondolatébresztő. Egyesek időveszteségnek tartották.

Anthony de Mello: A csend szava . – Hagyjatok fel azzal. hogy jogként követeljétek azt.Egy perc bölcsesség 194 Sebezhetőség Az állandóan veszekedő házaspárnak tökéletes megoldást ajánlott a Mester. . amit szívességként is kérhettek! A veszekedés azonnal megszűnt.

ezt tanácsolta a Mester: – Hallgass a kritikus szavaira! Ő megmondja azt. . csak a kritizáltaknak. amit a barátaid eltitkolnak előled.Egy perc bölcsesség 195 Szembeállítás Egy úttörő szellemű embernek. akit a gyakori kritikák elbátortalanítottak. De azt is hozzátette: – A kritikus szavai ne csüggesszenek el! Kritikusnak még sosem állítottak szobrot.Anthony de Mello: A csend szava .

A tanítványok közül csak kevesen értették meg. hogy nem tanult semmit. Egyszer így nyilatkozott arról az emberről. . hogy Istenről. s az lett az eredménye. vajon tanítványa legyen-e a Mesternek: – Eljött hozzám tanulni. isteni dolgokról beszéljen. az semmi sem volt. azt nem lehetett tanulni. aki sokáig és gondterhelten fontolgatta. Vagyis amit valójában valaki meg tudott tanulni tőle. hogy amit a Mester tanított. az semmi.Egy perc bölcsesség 196 Végtelenség Lehetetlenség volt rávenni a Mestert. – Istenről csak annyit tudunk – mondta. hogy amit tudunk. Tanítani sem.Anthony de Mello: A csend szava .

mindaddig.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 197 Üldözés Az egyik tanítvány azt fejtegette. hogy Buddhát. Jézust és Mohamedet a kortársaik lázadóknak és évtanítóknak tartották. hogy elérte a teljes igazságot. Azt mondta erre a Mester: – Senkiről sem mondhatjuk azt. . míg ezer őszinte ember meg nem bélyegezte istenkáromlásért.

Egy perc bölcsesség 198 Összebékülés Amikor valaki. s figyelj minden szóra. s egy hónap múlva visszatért.Anthony de Mello: A csend szava . Elmosolyodva így szólt erre Mester: – Most menj haza. ezt mondta neki: – Tanulj meg a feleségedre hallgatni! Az illető szívébe véste a tanácsot. tanácsért fordult a Mesterhez. megtanult a felesége minden szavára figyelni. amit nem mond! . hogy közölje. akinek házassága bajban volt.

– Mikor mondhatjuk valakiről.Anthony de Mello: A csend szava . . – Amikor már nem szükséges.Egy perc bölcsesség 199 Nagyság – Az a baj a világgal – mondta sóhajtva a Mester – hogy az emberek nem akarnak felnőni. hogy már felnőtt? – kérdezte az egyik tanítvány. hogy hazudjunk neki bármiről is.

mert a nap minden perce újabb kiadását hozza a könyvnek.Egy perc bölcsesség 200 Megvilágosodás A Mester a tanulásnak is és a bölcsességnek is pártfogója volt. Utógondolatként még hozzátette: – Egyáltalán nem könnyű feladat. vagy előadásokat hallgatunk. mikor erről kérdezték –.Anthony de Mello: A csend szava . – És bölcsességre? – Önmagadat olvasod. mintha könyv lennél. hogy könyveket olvasunk. . – Tanultságra úgy teszünk szert mondta.

– És kitalálod-e. általában a következő oktatásban részesült: – Ismered azt a személyt. – És tudod a választ összes lehetséges kérdésedre? – Mi az? – Te. aki egész életedben kitart melletted? – Ki az? – Te.Anthony de Mello: A csend szava . . – Te. hogy mi a megoldás minden egyes problémádra? – Nem. szabad a gazda.Egy perc bölcsesség 201 Megnyilatkozás Amikor új tanítvány jelentkezett a Mesternél.

De senki sem tudta rávenni. hogy csak a csend alakít át. De komolyan beszélt: – Akárhol is vagytok. hogy a tanítványok az arcát kezdték vizsgálni. Egyszer aztán megtört a hallgatás. hátha tréfál. hogy meghatározza. Amikor erről faggatták.Egy perc bölcsesség 202 Szemlélődés A Mester gyakran mondogatta. amikor úgy tűnik. mutatóujját összezárt ajkaihoz emelte. hogy minden csendes! . s ez csak még fokozta a tanítványok elképedését. csak nevetett. hallgassatok. amelyről beszélsz? A Mester erre valami olyan egyszerűt mondott. amikor úgy tűnik. nézzetek figyelmesen. mi a csend. amikor valaki megkérdezte: – Hogyan jutunk el arra a csendre. hogy semmi látnivaló sincs.Anthony de Mello: A csend szava .

Egy perc bölcsesség 203 Ártatlanság Az egyik kiránduláson ezt kérdezte a Mester: – Akarjátok tudni. madarakat! Miközben mindenki a madarakat figyelte.Anthony de Mello: A csend szava . a Mester felkiáltott: – Képük a tóban tükröződik. milyen a megvilágosodott élet? Nézzétek a tó felett repülő. . de erről ők nem tudnak. s a tó sem kötődik a képükhöz.

hogy lássam a naplementét.Anthony de Mello: A csend szava . . Amikor ez a válasz meghökkentette a látogatót. amit mindig is tudtál. hogy lássam minden egyes pillanat valóságát. amit mindig is néztél – válaszolt a tanítvány. megmutatja azt. – Megtanít arra. a tanítvány megmagyarázta: – Egy művész a festményével megtanított arra. A Mester a tanításával arra oktat.Egy perc bölcsesség 204 Művészet – Mire jó a mester? – kérdezte valaki.

akkor az Isten nincs. akkor sem vagy egyedül. Amikor "Istennel vagy". hogy valóban Istennel legyél. nem vagy egyedül. .Egy perc bölcsesség 205 Magány – Istennel akarok lenni az imádságban. – Miért? – Mert amikor te vagy. – Kívánságod teljesen lehetetlen. amikor Isten van. A teljes egyedüllét az egyetlen lehetőség arra. és te nem leszel. Akkor remélhetőleg. Isten lesz.Anthony de Mello: A csend szava . Hogyan lehetnél hát Istennel? Később még azt mondta a Mester: – Keresd a magányt! Amikor valakivel együtt vagy. te nem létezel.

Anthony de Mello: A csend szava . hogyan különböztetheti meg a valódi mestert egy hamistól. hogy saját maguk őszinték. hogy felfedezzék a mesterek ámításait? . téged sem fognak becsapni. A tanítványaihoz pedig később így szólt: – Miért tételezik fel a kereső emberek.Egy perc bölcsesség 206 Gyanú Egy utazónak aki azt kérdezte. a Mester: – Ha te magad nem vagy csaló. és csupán ahhoz van szükségük tesztre. röviden csak ennyit mondott.

Anthony de Mello: A csend szava . . hogy találjak egy mestert – mondta az egyik tanítványnak. A tanítvány így felelt: – A mester olyan.Egy perc bölcsesség 207 Arányosság Egy várakozással teli látogató nagyon közönségesnek találta azokat az egyszerű szavakat. amelyekkel a Mester őt köszöntötte. mint egy cipész. akinek kifogyhatatlan a bőrkészlete. aki semmivel sem különb a többinél. – Azért jöttem ide. Az anyagkivágást és a varrást azonban már a lábad méretei szerint végzi. – De csupán egy embert találtam.

hogy szeretne másokat tanítani az igazságra. . de a Mester mindig ugyanazt válaszolta neki: – Még várj! Egy nap aztán a tanítvány megsokallta. s megkérdezte. hogy mit gondol erről a Mester.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 208 Erőszakosság Egy buzgó tanítvány ama kívánságának adott hangot. Ő csak annyit mondott: – Még várj! A tanítvány minden évben visszatért erre a kívánságára. s azt kérdezte a Mestertől: – Mikor leszek már alkalmas a tanításra? – Amikor a túlzott tanítási vágyad már alábbhagyott – válaszolta a Mester.

De e bicikli pontosan ott volt. hogy a valódi Isten után nézz! Amikor arra kérték. s rohant azonnal a piacra. ahol hagyta. – Ha istened a segítségedre siet. hogy úgyis ellopták már. a következő történetet beszélte el: – Egy ember őrizetlenül hagyta teljesen új kerékpárját a piacon. Amikor azonban kijött a templomból. amikor vásárolni indult.Egy perc bölcsesség 209 Ima A Mester állandóan támadta az emberek kedvenc istenfogalmait. a biciklinek hűlt helyét találta. Nagy örömében a legközelebbi templomhoz hajtott Istennek hálát adni.Anthony de Mello: A csend szava . gondolván. és kiment a bajból – mondta –. akkor itt az ideje. hogy magyarázza ezt meg. Csak másnap jutott eszébe a kerékpár. amiért megőrizte kerékpárját. .

Végül így szólt: – Kedvesem. – Hogyan lehetnék az? – Hagyj fel abbéli erőfeszítéseiddel. ha te jobb feleség lennél. a házasságod sokkal boldogabb lenne.Egy perc bölcsesség 210 Mesterkedés A Mester csendben végighallgatta a férjére panaszkodó asszonyt. hogy jobb férjet faragj belőle! .Anthony de Mello: A csend szava .

az egyiket eladja. Ezt mondta a Mester: – Az. hogy tanítvány legyen. . s virágot vesz rajta. aki. ha mindössze két inge van.Egy perc bölcsesség 211 Különcség A tanítványok azt akarták tudni. miféle ember a legalkalmasabb arra.Anthony de Mello: A csend szava .

– Félsz a holnaptól.Egy perc bölcsesség 212 Kötődés – Fogalmam sincs. hogy a tegnap éppen olyan veszélyes. mit hoz a holnap.Anthony de Mello: A csend szava . . ezért szeretnék felkészülni rá. s nem veszed észre.

A végén egy koldus jött a szónokhoz. – Két okból. Először is. még mindig dicsekedni akarsz az erényeiddel. alkalmas vagy-e a tanításra! A beszéd nagyon lelkesítő volt.Egy perc bölcsesség 213 Feltűnési viszketegség Amikor az egyik tanítvány kijelentette. hogy megítéljem. A Mester később így szólt: – Szavaid nagyon kenetteljesek voltak. a Mester a következő próbát ajánlotta neki: – Tarts egy szónoklatot. hogy szeretne az igazságra tanítani másokat. nem adtál lehetőséget annak a szegénynek. – Miért nem? – kérdezte az letörten. Másodszor. de még nem vagy kész a tanításra. .Anthony de Mello: A csend szava . amin majd én is részt veszek. mire is lenne szüksége. hogy kifejezze. aki nekiadta köpenyét – a gyülekezet épülésére. fiam.

A másik típus állandóan buzgólkodik. a Mester mindig azt hangoztatta. vannak újítók és újítók. hogy még nedvesebbé tegye a folyót. mert mindent tökéletesnek lát. aki képes mindent úgy hagyni. – Nos.Anthony de Mello: A csend szava . az ilyenek arra az emberre hasonlítanak. Az egyik típus hagyja. ahogy van. . akik azon fáradozik. s ő maga semmit sem tesz. – De akkor miért akarna bármit is megreformálni? – tiltakoztak a tanítványok. hogy az az igazi újító. az ilyen emberek változtatják meg a folyók alakját és folyását. hogy a cselekedetek átfolyjanak rajta.Egy perc bölcsesség 214 Megelégedettség Bármennyire is ellentmondásosnak tűnt.

Bölcs akart lenni.Egy perc bölcsesség 215 Kegyelem Egyszer egy fiatalember jött a Mesterhez. s ezt válaszolta: – Volt egyszer egy fiatalember." . ahol most én ülök. épp olyan. pont ott. Hogyan lehetek az? A Mester sóhajtott. mint te. ahol most te vagy. Egy nap aztán ott találta magát. s így szólt: – Szeretnék bölcs lenni.Anthony de Mello: A csend szava . s kívánságának nagy volt az ereje. Vele szemben ült egy fiatalember. S a fiatalember azt mondta: "Szeretnék bölcs lenni.

a Kelet pedig lelkileg? – Azért – felelt a Mester –. aki nagyon büszke volt arra. a Nyugat választhatott először.Anthony de Mello: A csend szava . jött a Mesterhez s azt kérdezte: – Miért van az. . amit ő keleti lelkiségnek tartott. mert amikor kezdetben a világ különféle szükségleteit osztották ki.Egy perc bölcsesség 216 Magasabbrendűség Egy keleti tanítvány. hogy a Nyugat anyagilag fejlődik.

amely által bejutsz a házba. hogy hirtelen dühében beállított a Mesterhez a kérdés megvitatására. amely a kapuig hoz.Egy perc bölcsesség 217 Alkalmatlanság A Mester állandóan hangsúlyozta. – Természetesen segíthet – válaszolt nyugodtan a Mester. meg akadály is? – A szamár. – De hogyan lehet valami segítség is. . nem az az eszköz. Ez annyira felbőszítette a helyi papot. hogy maga az "Isten" szó és fogalom a végső akadálya annak. – Miért ne segíthetne az "Isten" szó eljutni magához Istenhez? – kérdezte a pap. hogy elérjünk istenhez.Anthony de Mello: A csend szava .

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

218

Eszközül való használat
Amikor egy tanítvány elhagyni készült a Mestert, hogy visszatérjen családjához és foglalkozásához, kért valamit, amit magával vihetne. Ezt mondta a Mester: – Gondolkodj ezeken: Nem a tűz forró, hanem te, aki annak érzed. Nem a szem lát, hanem te. Nem a körző rajzolja a kört, hanem a műszaki rajzoló.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

219

Közösség
Amikor már biztos volt, hogy a Mester nemsokára meghal, a tanítványok tisztességes temetést akartak adni neki. A Mester meghallotta ezt, s így szólt: – Ha az ég és a föld a koporsóm, ha a nap, hold és csillagok a halotti díszeim, s ha az összes teremtmény a temetési menet a síromhoz, kívánhatnék-e még nagyszerűbbet és ünnepélyesebbet? Azt kérte, hogy ne temessék el, de a tanítványok hallani sem akartak róla, mondván, hogy megennék a madarak és az állatok. – Akkor föltétlenül tegyétek a kezem ügyébe a botomat, hogy elzavarhassam őket – mondta mosolyogva a Mester. – Hogy tennéd azt? Már élettelen leszel. – Akkor meg már úgysem számít, hogy a vadak és madarak felfalnak.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

220

Bátorság
Ezt kérdezte egy kiábrándult látogató: – Miért nem termett gyümölcsöt az ittlétem? – Talán azért – válaszolta jóindulatúan a Mester –, mert nem volt elég merszed megrázni a fát.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

221

Árnyékbokszolás
Újonnan érkezett látogatóinak azt szokta mondani a Mester: – Kopogtassatok, s az ajtók megnyílnak. Némelyiktől aztán még huncutul megkérdezte: – Hogy akarod azt, hogy az ajtó kinyíljon neked, amikor sosem volt becsukva?

Egy perc bölcsesség 222 Szócséplés – Mi az. ezt felelte: – Eltévedtetek. pedig a lényegre volna szükségetek. és csak bolyongtok. s megelégedtek a szavakkal. a szavaknak meg kell halniuk. aki vezetésért jött hozzá. – Az életet – hangzott a válasz.Anthony de Mello: A csend szava . – Ha élni akarsz. Szavakon éltek. Amikor később megkérdezték. hogy mit akart mondani. amit keresel? – kérdezte a Mester egy tudóstól. Egy képlettel sosem csillapíthatod a szomjadat. . mert a szavak világában éltek. Az étlap nem fogja az éhségedet elütni.

Egy perc bölcsesség 223 Feltűnésmentesség Egy lelki ember hírében álló férfi panaszkodott a Mesternek: – Nem tudok imádkozni. Akkor lenne igazi.. nem tudom elvégezni azokat a gyakorlatokat.. ha valóság lenne név nélkül. és nagyon sokan követnek ezen a vidéken! Később a Mester sóhajtások közepette így szólt: – A szentség ma csak egy név. .Anthony de Mello: A csend szava . – Akkor hagyj fel velük! – mondta a Mester vidáman. amelyeket másoknak előírok. – De hogy tehetném? Engem szentnek tartanak. ami mögött nincs valóság. nem értem a szent iratokat.

A Mester szavai harsány nevetésbe fulladtak. a Mester szívesen mesélte a következő kis történetet magáról: – Az első tanítványom olyan gyenge volt. hogy belehalt a gyakorlatokba. aki nem végezte a gyakorlataimat.Egy perc bölcsesség 224 Jókedvűség Összhangban azzal a tanításával. . De a negyedik valahogy normális maradt. amit előírtam neki. még a saját tanítását sem. – Vajon miért? – kérdezte mindig valaki.Anthony de Mello: A csend szava . hogy semmit sem szabad túl komolyan venni. A második belebolondult abba. A harmadik teljesen eltompult a sok szemlélődéstől. mert ő volt az egyetlen. – Valószínűleg azért. hogy becsületesen elvégezte mindazt.

mert kivirul. ha az ember nincs annak tudatában.Anthony de Mello: A csend szava . amíg nem tudja. hogy a szentség a szépséghez hasonlóan csak akkor hiteles. Szerette idézni a következő versikét: Kivirul. hogy miért." . nem is illegeti magát. S a következő mondást is: "A szent csak addig szent. hogy az. a rózsa: Nem kérdezi.Egy perc bölcsesség 225 Hiúság A Mester gyakran emlékeztette tanítványait. hogy szememet magára vonja.

termek. így szólt: – Laboratóriumok és könyvtárak. az üdvözlőbeszéde alig tartott egy percig. . s hogy gyönyörködjék a szemléltetési eszközökben. a természettudományokat és a tanulás egyéb formáit.Anthony de Mello: A csend szava . ha nincs bölcs szív és látó szem. hogy pártfogolja a bölcsészetet. De jellemző módon. csarnokok és boltozatok és tudós előadások – mind hiábavaló. melyeknek még híre-hamva sem volt az ő idejében. Nem volt hát meglepő. Egy órával korábban érkezett.Egy perc bölcsesség 226 Nevelés Bár a Mester gyanúsan fogadta az isteni dolgokkal kapcsolatos tudást vagy tanulást. mégsem mulasztott el egyetlen lehetőséget sem. hogy körbejárja az egyetemet. hogy készségesen elvállalta a megnyitóbeszédet az egyetemi diplomaosztáson.

és elrepüljön. Ekképp magyarázta: – Egy madár az óriási pusztaság közepén álló elszáradt fa ágai között húzódott meg minden éjjel. A Mester levonta a következtetést: – Ha az elszáradt fa a helyén marad. hogy feladja a biztonságát. Egyszer aztán egy forgószél tövestől kifordította a fát. ahol a fák roskadoztak a gyümölcsöktől. s a szegény madárnak száz mérföldet kellett repülnie. hogy új lakhelyet keressen magának. semmi sem késztette volna a madarat arra.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 227 Csapás – A szerencsétlenség növekedést és megvilágosodást eredményezhet – mondta a Mester. Végül is egy erdőbe ért. .

Egy perc bölcsesség 228 Félelem nélkül – Mi a szeretet? – Mentesség a félelemtől – mondta a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . . – Mitől félünk? – A szeretettől.

tigris van a szobában. hogy a megvilágosodás nem erőfeszítésen. S mindannyian gyökeresen megváltoztok: Tehát a megértés megtöri a varázslatot. amit akartok. mert már nem ti vagytok azok. hanem megértésen keresztül történik: – Képzeljétek el. akik cselekszenek. Félelmetekben megpróbáltok kimenekülni. . ártalmatlanná tenni a tigrist. hogy mindannyiótokat meghipnotizálták. hogy azt higgyétek.Egy perc bölcsesség 229 Maya A Mester a következőképp magyarázta. a megtört varázslat tétlenséghez vezet.Anthony de Mello: A csend szava . már semmit sem kell tennetek. Hogy megvédjétek magatokat. De amikor a varázslat megszűnik. a tétlenség pedig erő: Csinálhattok.

amit teszünk. . Ez az átalakulás nem olyan valaminek a következménye. és kitanulnak mindenből. az semmi. amit elhullatunk. hogy amit ő tanít és tesz.Anthony de Mello: A csend szava . akik nem tanulnak semmit. Tanítványai fokozatosan felfedezték.Egy perc bölcsesség 230 Megtisztulás A Mester állandóan hangsúlyozta. hanem olyan valaminek. hogy a bölcsesség azoknak adatik meg.

– Minden bizonnyal – mondta a Mester nem éppen szerényen.Anthony de Mello: A csend szava . – Mit ismer fel? – A lepkét a hernyóban. hogy könyvet írjon a Mesterről. Igaz ez? – kérdezte.Egy perc bölcsesség 231 A zseni Egy író jött a kolostorba. – Az emberek azt mondják. a szentet az önző emberben. a sast a tojásban. . – S mitől lesz valaki zseni? – A felismerőképességétől. hogy te zseni vagy.

Egy perc bölcsesség 232 Emberség Jó előre beharangozták. az együttérzés nélküli fejlődés. a munka nélküli jólét. a csend nélküli tanulás. hogy a Mester "A világ elpusztításáról" fog beszédet mondani. A Mester csupán ezt mondta: – A következő dolgok semmisítik meg az emberiséget: az elv nélküli politika.Anthony de Mello: A csend szava . A beszéd egy percnél is rövidebb ideig tartott. . a félelemmel teli vallás és a tudatosság nélküli istenimádás. így aztán hatalmas tömeg gyűlt össze a kolostor udvarán.

miként a föld és ég is mindenkinek egyenlő – ilyen embert terem a megvilágosodás. aki nem bánkódik a múlt miatt. haladót de adott útvonalhoz nem kötöttet. nem aggódik a jövőért. a folyóban úszó gazokhoz. aki elfogadja a dolgokat úgy ahogy azok jönnek. hasonlít a hatalmas orkánhoz. s nem is tért vissza soha többé. . de párthoz nem tartozót. aki megy ha lökik. E szavak hallatára felkiáltott az egyik fiatalabb tanítvány: – Halottaknak.Anthony de Mello: A csend szava . s jön. a szelíden őrlő malomkőhöz. ha húzzák.Egy perc bölcsesség 233 Szűrés – Milyen embert alakít ki a megvilágosodás? A Mester így válaszolt: – Közösségi szelleműt. a szélben libegő tollhoz. nem élőknek való az ilyen tanítás – azzal felkerekedett. aki egyenlően szeret minden teremtményt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful