Bahagian A Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.

Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Soalan 1 hingga 5 berdasarkan peta di bawah.

1

Selang kontur bagi peta ialah A 5 meter B 10 meter

C 15 meter D 20 meter

2

Rujukan grid empat angka bagi puncak Bukit Megah ialah A 8218 C 8718 B 8217 D 8317 Rujukan grid enam angka bagi masjid di Kg. Uji ialah A 863161 C 869168 B 865167 D 863168 Ciri budaya yang manakah terdapat dalam peta? I Padi II Bukit III Hutan IV Sekolah A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

3

4

iaitu I rujukan grid 2 angka II rujukan grid 4 angka III rujukan grid 6 angka IV rujukan grid 8 angka A I dan II B I dan IV 6 7 8 C II dan III D III dan IV 9 Apakah kaedah yang digunakan untuk menunjukkan ketinggian dalampeta? I Warna II Simbol III Kontur IV Tanda aras A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Apakah yang menjadi penunjuk ketinggian jika menggunakan kaedah garisan? A Kontur C Tanda tinggi B Tanda aras D Stesen trigonometri Jenis arah utara terdiri daripada I utara grid II utara benar III utara separa IV utara geometrik A I dan II B I dan IV 10 11 C II dan III D III dan IV .5 Pernyataan yang manakah benar tentang Bukit Selama? I Selang konturnya 15 meter II Ketinggian melebihi 75 meter III Ketinggiannya menganjur ke arah tenggara IV Bahagian timurnya lebih landai berbanding bahagian barat A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Garisan grid yang dilukis secara menegak dari barat ke timur dinamakan A garisan utaraan C garisan baratan B garisan timuran D garisan selatan Apakah garisan grid yang dilukis secara melintang dan dinomborkan dari selatan ke utara? A Garisan utaraan C Garisan baratan B Garisan timuran D Garisan selatan Terdapat dua rujukan grid.

iaitu I bearing sukuan II bearing utaraan III bearing metrik IV bearing sudutan A I dan II B I dan IV 14 C II dan III D III dan IV Soalan 15 hingga Soalan 18 berdasarkan peta di bawah. Kompas magnetik Jarum kompas ini sentiasa menunjuk ke arah A utara grid C utara magnet B utara separa D utara geometrik 13 Arah utara yang manakah berkaitan dengan latitud 90°? A Utara grid C Utara geografi B Utara separa D Utara magnet Terdapat dua jenis bearing. C jambatan Sg. D kawasan kelapa sawit 17 .12 Alatan di bawah digunakan untuk menentukan arah. 15 Sungai Celak mengalir dari arah A timur laut B barat laut C tenggara D barat daya 16 Apakah bearing sudutan Pulau Udang (RG 806645) ke Bt. Darat (RG 752643)? A 91 C 268 B 189 D 314 Bearing S45°B dari Pulau Udang menunjukkan lokasi A jeti. Celak B Ladang Rajoo.

A Sukuan 1 C Sukuan 3 B Sukuan 2 D Sukuan 4 Bearing sudutan dewan dari rumah Lisa ialah A 100° C 148° B 135° D 335° Pernyataan yang berikut merujuk kepada sejenis utara. Rajoo ialah A barat C timur laut B timur D tenggara Soalan 19 hingga Soalan 20 berdasarkan rajah di bawah. Arah Mata Angin Bearing I Timur 45 II Selatan 180 III Tenggara 135 IV Barat laut 225 A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV . Menggunakan kompas untuk mendapatkannya Apakah utara itu? A Utara benar B Utara magnet 20 21 C Utara grid D Utara peta 22 Bacaan yang berikut merujuk kedudukan pada bearing sukuan. S 65° B Apakah kedudukan bacaan tersebut? A Pertama B Kedua C Ketiga D Keempat 23 Kombinasi yang manakah pada jadual di bawah tepat.18 Kedudukan stesen trigonometri Bt. 19 Rumah Lisa berada pada bearing sukuan ke berapa jika diukur dari arah sekolah. Darat dari kuil di Ldg.

24 Arah mata angin perantaraan ialah I utara II selatan III tenggara IV timur laut A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 25 Skala lurus yang manakah menunjukkan 4 cm bersamaan dengan 12 km? 26 Apakah pecahan wakilan yang dikaitkan dengan rajah berikut? A 1 : 150 B 1 : 1 500 27 C 1 : 15 000 D 1: 150 000 Pecahan wakilan 1 : 100 000 adalah sama dengan skala penyata A 1 cm bersamaan 0.5 km C 1 cm bersamaan 2 km B 1 cm bersamaan 1 km D 1 cm bersamaan 5 km Pecahan wakilan untuk skala penyata 1 cm mewakili 2 km ialah A 1 : 50 000 C 1 : 200 000 B 1 : 100 000 D 1 : 300 000 Jika jarak dari rumah Ah Chong ke pasar ialah 20 km maka berapakah jarak di atas peta dengan menggunakan skala 1 : 25 000? A 80 cm C 25 cm B 10 cm D 40 cm 28 29 30 .1 km C 1 cm bersamaan 10 km B 1 cm bersamaan 1 km D 1 cm bersamaan 100 km Pecahan wakilan 1: 50 000 adalah sama dengan skala penyata A 1 cm bersamaan 0.

nyatakan bearing sudutan dan bearing sukuan berikut. .Bahagian B Berdasarkan peta di bawah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful