P. 1
INVENTORI PERSONALITI SIDEK

INVENTORI PERSONALITI SIDEK

|Views: 1,455|Likes:
Published by Mohamad Fauzi Ahmad

More info:

Published by: Mohamad Fauzi Ahmad on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

INVENTORI PERSONALITI SIDEK

Sidek's Personality !nventory
IPS

Arahan:

A Inventori Personaliti Sidek ini mengandungi 160 pernyataan. Bermula dengan nombor satu, rekodkan
iawapan anda pada borang iawapan yang disediakan.

B. Jika pernyataan itu menerangkan diri anda, hitamkan (Y) dan iika tidak menerangkan diri anda, hitamkan (T)
pada borang iawapan yang disediakan.

C. Jika anda menghadapi kesukaran untuk menentukan sama ada sesuatu pernyataan itu menerangkan diri anda
ataupun tidak, pilih iawapan yang anda rasa paling selesa. 1AWAB SEMUA SOALAN.
Bil.

!tem

Ya

Tidak
1.


Selesa memberitahu kawan·kawan mengenai apa·apa sahaja yang
ada dalam fikiran saya

2.
ebih suka bekerja dengan idea·idea dari bekerja dengan data dan
benda

3.
Suka melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri dari mengikut
struktur yang telah ditetapkan

4.
erasa selamat bila saya tahu orang yang saya percayai berada di
samping saya

5.
Suka menghadiri majlis·majlis kenduri dan perkahwinan
6.
Suka membuat kritikan yang membina mengenai apa·apa sahaja
bahan yang saya baca

7.
ebih selesa tinggal di kawasan yang tidak mempunyai ramai jiran
tetangga

8.
Sukakan suasana kehidupan yang berubah·ubah.
9.
Tidak mudah keciwa apabila berhadapan dengan masalah·masalah
yang rumit

10.
Selalu mengelak dari bertanya kerana takut akan salah
11.
empunyai keinginan supaya orang lain menganggap diri saya
sebagai pemimpin

12.
enolong sedaya upaya kawan·kawan yang menghadapi masalah
13.
engharapkan sanjungan dari kawan·kawan untuk mengelakkan diri
dari rasa tertekan

14.
Suka kepada kerja·kerja yang mempunyai struktur yang jelas
15.
engharapkan supaya orang lain menganggap saya sebagai seorang
yang amat berjaya

16.
Setakat ingatan saya, saya tidak pernah meradang dengan sesiapa
17.

Selesa meminta pertolongan dari kawan-kawan dan ahli-ahli proIesional bila
menghadapi masalah

18.
emikirkan secara kritikal setiap perkara yang saya buat
dan lihat

19.
emikirkan sendiri cara·cara untuk menyelesaikan masalah
yang saya hadapi

20.
engelak dari memperkatakan perkara·perkara yang boleh
menyebabkan orang lain marah

21.
Suka berucap semasa berada di dalam kumpulan besar
22.
Suka memikirkan masalah·masalah yang rumit dan mencabar
23.
Seringkali memendamkan perasaan saya agar tidak diketahui oleh
orang lain

24.
Tidak suka terikat dengan jadual yang ketat untuk aktiviti·aktiviti
masa lapang

25.
Selalu tidur lewat untuk menyelesaikan kerja·kerja yang telah
dimulakan

26.
erasa keciwa bila memikirkan diri saya tidak berupaya mengawal
keadaan

27.
Selalu membuat keputusan·keputusan penting bersendirian tanpa
mengharapkan bantuan orang lain

28.
Tidak sampai hati melihat orang lain dihukum walaupun ianya telah
diadili

29.
!ngin supaya orang lain bersimpati dengan masalah hidup yang saya
alami

30.
Suka melakukan sesuatu keria dengan kemas dan teratur
31.
Beranggapan adalah penting mempunyai pekerjaan di mana orang
lain tidak berupaya melakukannya

32.
Saya tidak pernah mengumpat tentang diri seseorang
33.
Selesa meminta kembali barang-barang yang telah dipiniam oleh kawan
34.
Berminat membaca buku-buku bercorak akademik, IalsaIah dan psikologi
35.
Akan menghadiri sesuatu majlis jika saya rasa ingin berbuat
demikian

36.
Selalu memihak kepada kumpulan yang mendapat suara majoriti
37.
#ercaya bahawa diri saya adalah seorang yang peramah dan mudah
mesra

38.
ebih selesa berdampingan dengan orang yang intelek berbanding
orang yang praktikal

39.
arang bercakap di dalam sesuatu sesi perbualan atau perbincangan
40.
erasa seakan·akan berminat kepada semua perkara
41.
Akan menyelesaikan sesuatu kerja sebelum memulakan kerja·kerja
yang lain

42.
#ercaya bahawa orang lain membuat sesuatu kerja lebih baik
daripada saya

43.
ebih suka menjadi ketua dari menjadi pengikut
44.
Sedia memberi pertolongan kepada orang lain tanpa mengira
pertolongan itu dihargai atau tidak

45.
Selalu menceritakan masalah·masalah peribadi saya kepada orang
lain

46.
Suka kepada aktiviti·aktiviti yang memerlukan perhatian dan
tumpuan yang terperinci

47.
encuba bersungguh·sungguh dalam melakukan apa sahaja kerja
48.
Saya tidak pernah memecahkan rahsia kawan·kawan saya
49.
udah berang apabila kerja yang saya lakukan tidak menjadi
50.
Berminat untuk mencipta idea·idea dan teori·teori baru yang
berhubung dengan manusia

51.
Tidak mengharapkan orang lain membantu menyelesaikan kerja·
kerja saya

52.
Suka menerima pimpinan orang lain
53.
udah memulakan perbualan dengan orang·orang yang belum saya
kenali

54.
Suka menyelesaikan masalah·masalah yang dihadapi melalui kajian
dan penyelidikan

55.
engelak daripada bercakap dengan orang lain melainkan jika
ditegur terlebih dahulu

56.
erasa bosan bila tiada kerja·kerja baru yang boleh dibuat
57.
Akan meneruskan kerja·kerja yang susah walaupun peluang untuk
berjaya adalah tipis

58.
%asa tidak puas hati dengan apa yang telah saya capai dan perolehi
sehingga ini

59.
Suka membuat keputusan untuk kumpulan
60.
Selalu meminjamkan barang·barang yang saya sayangi kepada
kawan·kawan yang memerlukan

61.
Selalu mengharapkan belaian kasih sayang dan perhatian dari orang
lain

62.
Ada jadual makan dan tidur yang tetap untuk setiap hari
63.
Suka menerima hadiah·hadiah dan anugerah·anugerah bagi setiap
pencapaian cemerlang yang saya perolehi

64.
Saya sentiasa bersetuju dengan pendapat ibu bapa saya
65.

Akan berterus terang menyatakan bahawa tingkahlakunya telah
menyakitkan hati saya

66.
Suka menganalisis personaliti individu yang saya temui
67.
Tidak suka dikawal oleh individu yang mempunyai autoriti
68.
Tidak akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan walaupun
saya tidak bersetuiu dengan peraturan itu

69.
enderung bercakap lebih banyak dari orang lain apabila berada di dalam
sesuatu kumpulan

70.
Suka melibatkan diri dalam perbincangan mengenai idea·idea yang
abstraks

71.
Suka menghabiskan waktu petang seorang diri dari berbual dan
bermain dengan kawan·kawan

72.
Selalu mengubah program dan aktiviti yang telah saya rancangkan
73.
Boleh bekerja dalam satu jangkamasa yang panjang tanpa mudah
merasa letih dan jemu
74.
%asa bersalah terhadap beberapa perkara buruk yang telah
saya lakukan pada masa lalu.

75.
Akan mengambilalih tugas kepimpinan apabila suasana berada
dalam keadaan tertekan

76.
embira menghabiskan sebahagian dari masa saya membantu
menyelesaikan masalah·masalah sosial

77.
erasa perlu mencurahkan perasaan yang terkandung di dalam hati saya kepada
kawan-kawan

78.
enyusun idea dan pemikiran saya dengan cermat sebelum
memulakan perbualan

79.
Berusaha bersungguh·sungguh untuk mencapai kemenangan dalam
apa·apa sahaja aktiviti yang bercorak pertandingan

80.
Saya tidak pernah tersinggung apabila ditegur oleh
kawan·kawan

81.

Selesa bertanya apabila arahan yang diberikan oleh ketua kurang
jelas

82.
Suka melibatkan diri dalam perbincangan yang berkaitan dengan
falsafah hidup masyarakat yang ideal

83.
Suka melakukan kerja·kerja yang tidak melibatkan arahan,
persetujuan dan pendapat orang lain

84.
eminta pendapat dan persetujuan orang lain sebelum memulakan
sesuatu pekerjaan

85.
Suka kepada aktiviti·aktiviti yang melibatkan orang ramai
86.
Selalu menghabiskan masa dalam perpustakaan membaca
buku·buku yang bercorak akademik

87.
Suka menyendiri melayan fikiran
88.
Selesa dalam menghadapi situasi·situasi baru
89.
arang menangguhkan kerja yang telah diberikan kepada saya walau
pun saya tidak suka

90.
erasa diri saya gagal bila orang lain membuat kerja lebih baik
daripada saya

91.
Bercita·cita menjadi pemimpin sesebuah kelab atau organisasi
92.
!ngin bergiat cergas dalam persatuan yang bertanggungjawab
membantu individu yang kurang bernasib baik

93.
Selalu meminta kepastian dari orang lain bahawa apa yang saya
buat dan katakan adalah betul

94.
Sentiasa menjaga ruang tempat kerja saya supaya kelihatan bersih
dan kemas

95.
elihat diri saya sebagai seorang yang bercita·cita tinggi
96.
Saya tidak pernah berselisih faham dengan sesiapa
97.

Akan terus bertanya sehingga saya berpuas hati dengan jawapan
yang diberi

98.
Selalu memikirkan jalan·jalan penyelesaian kepada bermacam·
macam masalah sosial, politik dan ekonomi99.
elakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri tanpa memikirkan
apa orang lain akan kata

100.
ebih banyak bertolakansur mengenai sesuatu perkara berbanding
dengan orang lain

101.
Selesa bercakap dengan sesaorang walaupun bertemu buat kali
pertama

102.
Suka menulis ulasan kritikal mengenai buku·buku dan
artikel·artikel bercorak akademik yang saya baca

103.
erasa gugup bercakap di hadapan khayalak ramai
104.
Tidak suka tinggal di sesuatu tempat dalam satu jangkamasa yang
lama

105.
Akan meneruskan kerja·kerja yang menghadapi kebuntuan,
walaupun orang lain telah menarik diri

106.
erasakan bahawa kehidupan saya adalah tidak
mengembirakan

107.
Selalu mempengaruhi orang lain supaya menerima pendapat saya
108.
#ercaya bahawa menolong orang lain adalah sama penting dengan
menolong diri saya sendiri

109.
%asa sedih menghadapi masalah·masalah peribadi bersendirian
tanpa sokongan dari kawan·kawan

110.
erancang dengan teliti matlamat yang ingin saya capai di masa
akan datang

111.
erasakan bahawa kejayaan orang lain selalu mendorong saya
untuk mencuba dengan lebih bersungguh·sungguh

112.
Sejarah kehidupan saya sentiasa menyeronokkan dan
mengembirakan

113.

ebih selesa membuat kerja·kerja yang telah saya rancang dari
membuat kerja yang disuruh oleh orang lain

114.
Berminat mencari sebab musabab mengenai tingkahlaku dan
permasalahan manusia

115.
Selalu bertindak mengikut keyakinan diri
116.
erasa perlu bergantung kepada individu yang saya percayai bagi
membentuk nilai·nilai hidup saya

117.
ebih selesa berinteraksi dengan individu yang tidak saya kenali dari
duduk seorang diri

118.
Sering memikirkan sebab·sebab berlakunya masalah di dunia ini
serta cara penyelesaiannya

119.
Selalu merasa bimbang bila bertemu dengan orang yang belum saya
kenali

120.
Suka membuat sesuatu kerja hanya disebabkan ianya berbeza dari
yang lain

121.
Akan menyelesaikan segala tugas yang diamanahkan kepada saya
walaupun saya terpaksa bekerja lebih masa

122.
erasakan yang diri saya patut dihukum kerana telah melakukan
sesuatu yang salah123.
Suka kepada aktiviti·aktiviti kumpulan di mana saya bertindak
sebagai ketua

124.
udah mesra dan mudah membina persahabatan dengan
orang lain

125.
erasa kecewa bila orang lain tidak menghargai diri saya
126.
erancang semua aktiviti·aktiviti supaya ia dapat dijalankan dengan
lancar

127.
empunyai keinginan yang tinggi untuk lebih berjaya daripada
orang lain

128.
alaupun rakan·rakan selalu membuatkan saya ternanti·nanti, saya
tidak pernah marah

129.

Agak mudah marah berbanding dengan kawan·kawan
saya yang lain

130.
emperuntukkan masa yang agak banyak bagi memikirkan masalah·
masalah rumit yang perlu diselesaikan

131.
#ercaya yang saya mempunyai hak untuk menentukan sendiri apa
yang ingin saya lakukan

132.
ebih suka meminta nasihat dari orang lain daripada cuba
menyelesaikan masalah saya sendiri

133.
enganggap diri saya sebagai orang yang mudah untuk didampingi
134.
erasakan yang diri saya lebih berkebolehan membuat sesuatu kerja
berbanding dengan kawan·kawan saya yang lain

135.
erasa amat sukar memberitahu orang lain mengenai diri saya
136.
!ngin mencuba sesuatu sekurang·kurangnya sekali
137.
Bila saya membuat sesuatu keputusan, jarang sekali saya akan
mengubahnya

138.
#ercaya bahawa diri saya mempunyai lebih banyak masalah peribadi
dari orang lain

139.
embira jika saya terpilih untuk memegang jawatan yang
mempunyai autoriti

140.
#ercaya bahawa kebanyakan orang yang saya temui boleh menjadi
kawan kepada saya

141.
!ngin supaya diri saya difahami dan diterima oleh orang lain
142.
Bekerja lebih efektif mengikut jadual yang telah dirancang terlebih
dahulu

143.
Suka mengisi masa lapang dengan aktiviti·aktiviti dan
kerja·kerja yang mencabar

144.
Saya tidak pernah bosan melakukan kerja yang
berulang·ulang

145.

Suka kepada perdebatan yang hangat tidak kira sama ada
saya menang atau kalah

146.
Suka membaca buku·buku yang boleh membantu saya mengenali
diri dengan lebih baik

147.
Berpendapat bahawa apa yang betul dan apa yang salah
adalah ditentukan oleh diri saya sendiri148.
Tidak akan memulakan sesuatu kerja bila saya dapati orang lain
tidak berminat untuk melakukannya

149.
empunyai ramai sahabat dan kenalan
150.
Suka berbincang mengenai konsep·konsep dan idea·idea
151.
Akan mengelak situasi·situasi yang memaksa saya berhubung dan
berinteraksi dengan orang ramai

152.
erasa bosan hidup dalam keadaan yang stabil di sepanjang masa
tanpa perubahan

153.
Tidak suka membiarkan sesuatu kerja terbengkalai tanpa mencari
jalan penyelesaiannya segera

154.
Takut akan kecewa dalam mengharungi hidup
155.
Akan memilih pekerjaan di mana saya mempunyai tanggungjawab
penuh untuk menyelia

156.
Suka melawat kawan·kawan dan jiran·jiran saya yang sakit
157.
Akan meminta pertolongan kawan·kawan yang lain apabila
menghadapi kebuntuan

158.
%asa kecewa bila ada sesuatu yang menganggu perjalanan
rangangan saya

159.
!ngin diiktiraf sebagai seorang yang berpengaruh
160.
Saya tidak pernah cemburu walaupun kekasih atau orang yang saya
sayangi bermesra dengan orang lain


..2.7.5455.

5       ... /:2.3.5:...1./29..429.:.51.15.1.7.

9/29.4..5....5.9.:5191.790.43.45.475:./909.3..5 /51.:.9452.194.9./3.452.5:.:....1.:.51.1. &2.1.5.3 9./9..1 :. &2.1.:3.22.0..3:.69.92.5::.. :.15.

4..5.29..5.2.455.44/.7.5792.3:25191.5 &2.544/5.

. /:3:.9.9..5:..:.24475.5.:.5 909.5.5/9/..5. /.5.7.2.3.4..:.5:.0.5.217.                &2./...312.5.1..

.1.241.7./9.   '1../3.515.:.20.3.7.54./.

29.2.719:..5.. :/.594.5:..:.53.69.545.3....9/9..2.5.21.  &3.5:7.74475  56365:1.5...2.5.255.3453.3.  475. .7.4..

.:.51.9.55.5:.74.1..545.72.92.5.  5.3.2.5.

29.27.:.2.5  &2.1.55.99..2.519 1.22..9.2453.

5.7:.5.545.53.5 . ...69.92..9.5:7.9..:/..5:.29.53.72.2.:.1.54475.. :..49.:69.  &./9.5....:   5.4.2795..515.5::..1..7.

 203..9.38.7.9 1..20239..3 ..  &3:.3/. .5:5190./..7..52.5507.3.3/.5079443.  4292.79.580.809.-.8.  4292.57410843..53.7.-:.

.58.5792..5.944792. ..5  53.21..:.2.2453:.54.9./.9.2.3.0.

54.44292.3.-07:.2:25:.792.  &2.:..//.569.53..-07..54../.9.7  &2.9.5802.3-08.5/63 45/.8./2.

63 69..9  &952.2.5  '1..:.5.3..52.212.1.4.3.15.42.5.1.594.92..1..5:../..2:2....34451.9.5450.579.:.53...2.

..:..193.3. 4.2453:.529.5  &3.2.5.2.7.3.

3  &3..:./3.5.27.519:..:.2..3..203.1.29.44292.2-07:5.. 143. 0.20.5...344/.5  9./.

.515.2795..3907.3.8.69.3./91.5  '1.57.:..5.3808:.1.3  945..55.2.5.515 69..22.545.47..69.3.9.9..711.47.541.::79/..390.5.72.5.53..7.43.227.:..5  9.3 -. 45.4  &2.19:.7.2.5/9:47.:..3.32/9/.9:7  9.. .5  &3.4::.2473.-:: -::-07./.4.  &.5..5.3.3  .3:2.53.5 3.5  &3:.1.:.202-.7.344.2.5451.35844  2..5..79/50.9:07..5.19::.2:.1..53..2/97.5/.5..575. 142.4.75.54.:.1.240.  /:3:.519::69.17.579.579.5/90.2.:.75./.15.569..5.-.:69..02-...475.27.:./02 1.5.729.4547...54475./03.3.3. 1.55/9/.7.5.5...1.. 4:9.5.43.1.:.5.3..514.302.20239.69.4.1...5124..9.69.3.55../53.5:.8/.5/9:519..  #90.13  55:7.569.20.9.

2.792.5::.529.9.5453:.5/945..29.2.  2.1..:4.27..:/34443.2.

1.5  #90.1.1.53.69.....5.6365.527..29. .53.::./.  &1.5.69.:..2                             ..44/979. 79..97.1752.3//.544/..6365.1.29.12.459..2 1.45.9.  /:2..945..1.53.57.

:..34509.54..2.3.  &3.

27..1.2.:..1:..79/.5  &2.69..4.3.27.5 3.1.

.544932...47..2.5../9:5.5.51.5 .97950  50/.579.

29.3.59.1..:51.2795.5..:.2.443...:.2.7..22.5.440.  &.

/9..3..1.5..22.2.  1.5..5:./3.245..1  945.24507.1.29.5:.7.5..

69.1.5.1.

245.2.9.544/.5:.5.54.9.69/..453:.569.72.529.53.  '1.5 /9/515.

579/..569.4594.5.:.53.2.5  1.3.7475.443.515.569.  &2. 29.

.3  &2..2.5.5/34:. 25.3.54.69.453:.:.

 1./90.9.3  9.51.21.29..2.543.575312.4.52.715.569.743.93/1.1./6:.32.5/3.:..5  53.97.3.53..1.1.:.52..5 1.

/.5459:2.529.  2.29..5/631/.9.

3..0.:.9.:.7.:.7573..2 /9.22473.3.7:  %...29.5.27.7..42.5.5  &2..3.5::.55.1.1..55.5  &3.5..1.44/.15.57963 :5.27.5/.:.3445...

5:.:../.5...5.527. 2.1.9.

.51.5  1..5  &3.9..1.5.2.19.969.2:.579..5.5...51.::.9  &2.51...345.72..7.5 3.75.34.2..52.4594..5/3.544932.1.

..59.1.1.5.

7.45.511..2.39:  5195-07..5:.9:7.:.:.//.3.5.5..3::79:65.3.15.25.7963  &...363511./.72..  '1..1.2...5/.9/.2:2.7 750.5..:5.2 808:.54475.5:.//.69.979..5751.3.5.50493.2.543..5..:.2..3.5.2.2..9::25:..5../.52.1..3  &2.3.7..50--.545./9:..../.3.-.9.59.479/50.75 8.-07809::/03.. 45..7.5191.12..5.  &2.3.4  '1.:.9.  2.3.43/.-07.3507.5455.9:.3...5..747.5/9..

.9/9/..5.2:  &2.5 /94./:.9./:2.5 .5191.7.52.5:69.515.5.31.45.2.1..

5  63/29..3.:.57.3.2...57.41..52..:.1.5.5.4:.4.5.5  &3.7969.2.5.9.52..                              .41.50..345/..

/9./92.9.42.49.45.22.5.2. 453:.3.:.4/3.:.54.792.3.:.545. :.3.7.7//9./:2.:...1.2.:.:.:.44/.54  %.57.1./3.3.5...7.1.94.51.5.:27475.4..5..9.3.5:/..:.3.3.5  4/9./9:.5.. 1.3.1.9.1.3   2.

.../9:5. ...8.:..98.3.:7.5094.3..3  9.2./.3 .:6:.579/.2.5:.:/34 443.3/:3//.15.57429.4.1.3.3907...05.3507.3  5:51.793203.5  9:.:.

51.7.:55.5.2450.4 .3.245.7.

.7.5/9069.7..2.5.../3.515...9:55.1.1.2795.279.5  &..:.....963 2.

.9.529.5/92../3.3:.174.2.:  &2.5.....479/50./9....51.3.43/.5.22...3  &2.43.515.5.:..9.5  &3:.5.29.5 .5632.2.5191.2.5 3.7.51/92.

729..2.579:.751.1...569.9.29..27....5  45.53.2.7....69.1.2.5  &2.53.5 79:...5.5751.7..243/.5 ::.5:/34443.5.1.51.

.2.1.4797:.3.0.4.54..2.59.  &3./:2.544/..2.. /2.345...:.543/.569.

3.1.7:.5/9069.2.1./2.:...142  &2.4551943.2.5  &3:.529.445.

29..69.9..:..1.3.:.2:2.3.3/3.:..19:.545.:...1..  90.97.52.. 75:.  9.5.:/.53..1.527...2 1.544/.1/92.529.9  .3//.

.69.3   &5.23.51.2  &3..5..:1.../.1...5/9: 1..53.5:.:7...45...529.5.23.5/.9..19:...:69...09.5.3.27...3445.:.:.0.5.1..:.524.7.3.29..479:.:/..5:.55./.5/9..52.:  3.45.5/95.969.://./ 44/.2.47..511.174475::/.:  55/9..5/90..5... /.

/9:3:.15.  2.415..5 .5.:./97.1.9:/9....5.7..5  &..:.51/9  &3.0.7...3.2795.5.344292.5::.:5.5.5..

5753:../94.0.4.527.3.1..

:. 4.3 763.0.21.526564                            .:6:.3.44.

4.5::.3 79.5  &3:.53.2.7.3455.5./2./9/.:.2.0.2...5.4/.3..69.2.2.453:3.::.75/9.5.5:9455.63.9.:.:519./90.44292.569..715...515 15.  3.452.5 .22.2/9.52.57.69...53.  &2.  //.529.5::.9.792.

23./21.5 .9.

142.4.31::.5 3.4.7/90.1.4:..2.2:2.:.29.2.5:...4.5.47..   '1.3.3..23/9069.529.2..  9.52..9.7.5459:2.71...0.  2.1./.52..:.

3.5..8..5/.:.1..   #90.3.5  &3.53..34475..5 45636519:.1.53.75.45636569.2.53.5:.969.515.2 454/9.:145..5:7.2.1.217.74.:519  %..7.:..5.545.3.1.4.9219  9.:..7569.29.3.4594..1.:..45..3.72/5./.5  ....751.

5 .51.3..5.:6265.1/9:519..:.79/.92.57.4.

3.51.15.2..569.4...5/. 5.53//9:5....:.7.2..515. .5..2450/.34516965:.3.4.5:3.5  9.2.555:.50..0..2..14..53.:.5  9.

5  /:3:...:5  &.9.5:.45965622.2.217.:.51..44/.:5.29.5 454/9.

51:96369.29..29.9 44/./4:.50./.3/9.2. 44/5../455.253.450..511.:.51....25.21.54.3.9:/.52.5:..527.2452.51.3.793/9.53.9.519  9.5 794.790.5:.5.5.5  945.3./..1..  &3.:.:..

2:15.25.  /:3:.9.2:.31./..5511..9 112:69.5./95.53.17:.1.519  &9544292.5:/.

..  &3.3.3.5/3..349.415.4..5../2.5/34:.5.29.3.753:.//93.3/4.1.7.2..53...3.5 ::.75:.1:/.55.:/../29.5:.2.5.22.5:. 25.0./9.5.                          ./9/.5.97. .5.9 .5  2..12429.527.25./4/.43.519:.569.:..51.4.5 :9.  9..2:.1.:.:..3  &2.115.5453:.9.44/.5...3.:.2..::.:.:..

..  &2.27..2.1.

44/5.:.245.51.2./3.69.5 69.514..5:4.50.53..515.  1.79:.20..2473.53./9..:..2 :/...4:9.9.1.5  9.5.541.1..../..5.2.  9..19:.2.

1.50.255.1.3.1..5 3.7.23//9.5.52.5.1.5.515.5  .3.2.55. 69...97.2..759.53...9  475.:7.

5..95.5:.2...9.5:3..2.344/.

9.52.9.5. ..51515. :.5..4.4./9/.241.  .1.5.2795.

.5  4795...3.:.44292..5.2.22.54.5..54..2/.5 :.53.:.2/.

2.5.5:.555:.719:.:.475  9.1.3..5  #90.97.5.7.22.3.1.29.:..4475.5.                           4.:/.445.. 453:..::.51515.2.3//92/63.25.5  /:2.5.53..54.3.:519  5..2..2.211.:.94.52.541. /9/...0/.969..519:.5..544/.:.5:519... .51.:.5.2455.69..57931:3:..

5:.:..944/9.2..53.5.4.19:...:2...:29.5455.5  9.69..::.  55450/..53.

5 4475.5.  55:7.5:.1 2.5.515.51..4475.....  #90.44/..94../.5..93/ 1.3  &2.50.4/6345..  #90..:...969.9735.:.452.1....569.45:4.2/.:2..3.:..53.29.1.2.5.55.19.5.9.19:.19:.3.53.1 1.5.527.5  4/9.3  3.2.3//./..5 45/.41..:.3:.5:2..7..3.3/2..69.:..24..2.5.::..:.6369.5..79/.1.5 .2...5  29.3..27.244.5.

.5 29.2..1.

..5 /93.29./.22.5.1.543.5450.9  &.529./6:.2795...

4..3..229.3.1.5. :.5.1.1./2...  &2..27.0.:.791/.5  &2.5.2..45.44/...5.

3.53//.5.7./2.7...:519  .5...5/6344/.5:.56319:./.5.:.3 1915.1. .2  9751.455.1.31.2....7..5/.3.

./.5  &2.2/945.2..3.22.9.55.4..7.1.5 .53./9/50.:.:.5443..2.69.1. '1.1.5455.5::.243.265:7../3.5.525.2.  475.29..

51.265:71.

1.  2.5453.:..2:.

.2:2..9517  2.42.3.57.2.5./6:.1./31:7.4475.5753:.450.5..2.  9...:9..59.4.9/52..5..:.43.445.9              ...:.:.29.3./9/51..:.520.514.3.57.44/.:.55.5.2.1..92.5443729. ..3...544.2:..5 /95.5171.54.5::...5:.5  '1..79/.2453.  &2.:.55.569.  '.2:15./ 755..9.

51.5..59.2.

..5445.5:.5:.6365.  2..52.9.5..79.2.

:69..5./3.545.9.53..5./3.3..:/...5/94:9.04/9.  5512...5  %...2. :.5.5:.::.5:.3..:.569..5.1.5.15.1.1.9  &..5/975.7522.69.7.2795.72/5.579.53.5.5  .5 9.. 45.20.5.:.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->