P. 1
Planlægning i Mavoko - slum i Nairobis peri-urbane områder

Planlægning i Mavoko - slum i Nairobis peri-urbane områder

|Views: 725|Likes:

More info:

Published by: Malte Warburg Sørensen on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1. Problemfelt
 • 1.1 Problemformulering
 • 1.2 Opgavestruktur
 • 1.3 Rapportens strukturering
 • 2.1 Mavoko - Kenyas hurtigst voksende kommune
 • 2.2 Mlolonglo - fra landsby til vækstcenter
 • 2.3 Kamp om land og svag planlægning
 • 3.1 Rapportens empiriske fundering
 • 3.2 Indsnævring af problemfelt og vidensindsamling
 • 3.3 Kontakt til case-områderne
 • 3.4 Udvælgelse af caseområder
 • 3.5 Metode for empiri-indsamling: Interviews og social mapping
 • 3.5.1 Interviews
 • 3.5.2 Social mapping
 • 3.6 Overvejelser omkring fremgangsmåde
 • 3.7 Vurdering af fremgangsmåde
 • 3.8 Vurdering af afgrænsning
 • 3.9 Teoretisk belæg og anvendelse
 • 3.10 Bæredygtighedsbegreb
 • 3.11 Rapportens validitet og gyldighed
 • 4.2 Globalisering – et begreb, en idé, en proces
 • 4.2.1 Transformation af det lokale og det globale
 • 4.2.2 Globalisering - et omstridt begreb
 • 4.2.3 Globalisering i udviklingslande
 • 4.2.4 Rapportens globaliseringsforståelse
 • 4.3 Urbanisering i Afrika og Østafrika
 • 4.3.1 Eskalerende urbanisering
 • 4.3.2 Den koloniale arv - segrationspolitik og fragmenterede byer
 • 4.3.3 Fejlslagne master plans og strukturtilpasningsprogrammer
 • 4.3.4 Nairobis spatiale udvikling
 • 4.4 Peri-urbanisering i udviklingslandene
 • 4.4.1 Indkredsning af det peri-urbane
 • 4.4.2 Nye spatiale tendenser i det peri-urbane
 • 4.4.3 Planlægningmæsige udfordringer og muligheder
 • 4.5 Boligpolitik og slum
 • 4.5.1 Boligpolitiske paradigmer og tendenser
 • 4.5.2 Boligpolitiske aktører
 • 5.1 Spatiale strukturer
 • 5.1.1 Beliggenhed, afgrænsning og størrelse
 • 5.1. Oprindelse og boligmassens tilstand
 • 5.1.3 Basale serviceydelser
 • 5.1.4 Lovlighed, sårbarhed og udviklingsmuligheder
 • 5.1.5 Spatial opsamling
 • 5.2 Sociale dimensioner i Kwambemba, City Carton og Sophia
 • 5.2.1 Intern organisering og magtstrukturer
 • 5.2.2 Kollektiv identitet
 • 5.2.3. Sociale mødesteder og faciliteter
 • 5.2.4 Opsparingsgrupper, uddannelse og sociale grupper
 • 5.2.5 Fattigdom, misbrug og kriminalitet
 • 5.2.6 Visioner for fremtiden
 • 5.2.7 Opsamling på de sociale dimensioner
 • 5.3 Delkonklusion: Identifikation af barriere og ressourcer
 • 6.1.3 Manglende boligsikkerhed - en barriere for udvikling?
 • 6.1.5 Delkonklusion:
 • 6.2 Det politiske system i Kenya
 • 6.2.1 Den politiske virkelighed i Kenya
 • 6.2.2 Korruption og ulige ret til land
 • 6.2.3 Det strategiske og politiske landmarked
 • 6.2.4 Politisk og juridisk eksklusion
 • 6.2.6 Indsatsområder med fokus på fremtidig bæredygtig udvikling
 • 6.2.7 Delkonklusion
 • 6.3 Planlægningspraksis i Mavoko
 • 6.3.1 Indledning
 • 6.3.2. Planlægningsforståelse i Kenya
 • 6.3.3 Planlægningsbegreb og praksis i Mavoko
 • 6.3.4 Metro 2030 – visioner for en integreret metropol
 • 6.3.5 – Den inkrementelle tilgang som potentiel løsning
 • 6.3.6 Planlægningskapacitet i Mavoko
 • 6.3.8 Løsninger for en bæredygtig planlægning i Mavoko
 • 6.3.9 Udvikling af planlægningsmæssige policy tiltag
 • 6.3.10 Delkonklusion
 • 6.4 Opsummering på analyseresultater
 • 7.1 Konklusion
 • 7.1.1 Indledning
 • 7.1.2 De væsentligste barrierer for en bæredygtig udvikling
 • 7.1.3 Hvordan planlægning kan bidrage til en bæredygtig udvikling
 • 7.2 Perspektivering
 • 8.1 Litteraturliste
 • 9.1 Liste over bilag

Planlægning i Mavoko

- et feltstudie af Nairobis peri-urbane områder

Summary - Slum Areas in the Peri-urban Areas of Nairobi
This report examines the prevalence of slum in the peri-urban areas of Nairobi, specifically in Mavoko Municipality. Based on case studies of different slum areas, we identify three main barriers to sustainable development; the distorted housing marked of Nairobi, the political system in Kenya and finally the planning capacities of the Mavoko Municipal Council. The report points out the short-comings of current approaches to slum and suggests more sustainable solutions.

Forord
Den forhåndenværende rapport er blevet til i samarbejde mellem to forskellige grupper på Plan, By og Proces, efterårssemestret, 2010. De to grupper består af henholdsvis Tobias Steene og Hannibal Rasmussen på bachelorniveau, og Kristina Kaiser-Nielsen og Malte Warburg Sørensen på første år af kandidatoverbygningen. I overensstemmelse med Plan, By og Proces´studieordning afleverer begge grupper hver deres rapport som oplæg til eksaminationen. Det skal dog understreges at de to rapporter er skabt i tæt samarbejde, og at begge hold har forestået empiri-indsamlingen, problemafgrænsningen og baggrundslæsningen på lige fod. Den overordnede substans, struktur, prioritering og konklusion er derfor enslydende.

2

Anerkendelse
Vi vil gerne udtrykke taknemmelighed overfor de mange mennesker, der har været med til at muliggøre vores case-studie i Mavoko. Først og fremmest vil vi gerne takke beboerne Rose Mutumi, Joseph Mutier, Wyclif, Janet Wabia, Steven Ngongo, Bernhard Musiko, Mzee Kiotoko, Daniel Marley Kiio, Chrimzi Kawimzi, Feslista Mweni og Anthony Mutua for at fortælle os om deres liv og hverdag, og for at invitere os ind i deres hjem. Også en stor tak til alle de mange andre beboere i slumområderne Kwambemba, Sophia og City Carton, som hjalp os med at lave social maps, og fik os til at føle os velkommen i de forskellige områder. Desuden vil vi gerne takke følgende ressourcepersoner for at orientere os om de lokale forhold, og hjælpe os med at forstå Nairobis peri-urbane slumområder. Tak til Joseline Nzeki, SNP-secretary, Justus Ny’ang’aya, generalsekretær i Amnesty Kenya, Peter Ngau, professor ved Department of Regional and Urban Planning. Ved FNs afdeling for byudvikling, UN-HABITAT, vil vi gerne takke Lucas Bento, policy adviser, Zhang Xingquan, leder af afdelingen for urban økonomi, samt George Onyiro, programme manager for slumopgraderingsprojektet SNP. Desuden vil vi gerne takke Richard, welfare officer fra Pumwani, B. Korunghe, Housing Officer fra National Housing Committee, samt Samuel K. Mokali, Municipal Planner ved Mavoko Municipal Council. Til sidst vil vi gerne takke John Mulingwa for hans store hjælp i forbindelse med koordineringen af alt det praktiske under empiri-indsamlingen, hvor han blandt andet bistod os som tolk og benyttede sit store netværk af ungdomsledere til at lette adgangen til de forskellige slumområder.

3

.…….21 3..2.. en proces ………………………………….5..………….11 Rapportens validitet og gyldighed ……………………………………….20 3.22 Kapitel 4: Slum .….36 4.16 3.3..6 Overvejelser omkring fremgangsmåde …………………………………….29 4.2 Indsnævring af problemfelt og vidensindsamling ……………….2 Opgavestruktur …………………………………………………………..et lokalt og globalt fænomen ……………………………….……………..4.2..2 Globalisering .19 3.….….24 4.26 4.6 1.5.….et begreb..3 Urbanisering i Afrika og Østafrika ………………………………………..5..…..………………………………….5 Metode for empiri-indsamling: Interviews og social mapping ……..3..31 4..1 Indkredsning af det peri-urbane …………………………………….2 Boligpolitiske aktører ……………………………………………….22 3.……..2.…….37 4.1 Boligpolitiske paradigmer og tendenser ……………………………........1 Interviews ……………………………………………………..….Kenyas hurtigst voksende kommune ……………………………..18 3.3 Kamp om land og svag planlægning ……………………………………….….27 4.18 3..……….28 4.3 Globalisering i udviklingslande …………………………………….4.23 4.3 Fejlslagne master plans og strukturtilpasningsprogrammer …….….28 4..…...1 Problemformulering ……………………………………………………….3.34 4..……….………………………………………………..5..2.segrationspolitik og fragmenterede byer ….et globalt og lokalt fænomen 4..12 2.33 4..3.1 Mavoko .39 4..8 1....……29 4.15 3. Problemfelt ………………………………………………………………………….15 3.10 Bæredygtighedsbegreb ………………………………………………….5 Boligpolitik og slum ……………………………………………………………37 4..24 4...33 4....1 Transformation af det lokale og det globale ……………………….2 Mlolonglo .6 Opsummering på slum som et globalt og lokalt fænomen ………………….…13 2.2 Social mapping …….14 Kapitel 3: Metodisk fremgangsmåde 3.1 Slum .7 1.….fra landsby til vækstcenter …………………………………….et omstridt begreb ………………………………….3 Kontakt til case-områderne ……………………………………….9 Teoretisk belæg og anvendelse ………….en peri-urban kommune 2.40 4 .3 Rapportens strukturering ………………………………………………….2 Globalisering .…………23 4..1 Rapportens empiriske fundering ……………………………………………..8 Vurdering af afgrænsning ……………………………………………………21 3..4 Udvælgelse af case-områder ………………………………………….4 Peri-urbanisering i udviklingslande ………………………………………….17 3.Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning og problemfelt 1...... en idé..4 Rapportens globaliseringsforståelse ………………….4.3 Planlægningmæsige udfordringer og muligheder ……………….4 Nairobis spatiale udvikling ……………………………………….16 3.7 Vurdering af fremgangsmåde ……………………………………………….2 Den koloniale arv .9 Kapitel 2: Mavoko .1 Eskalerende urbanisering ………………………………………....2 Nye spatiale tendenser i det peri-urbane …………………………….

1..2..…..1 Indledning ……………………………………………………….111 5 ...2.90 6.2 Boligmarkedet i Mavoko og Nairobi…………………………………..92 6..2..6 Planlægningskapacitet i Mavoko ………………………………………...86 6...2. City Carton og Sophia …………………….49 5.3..1.3...1.3.76 6..…….78 6.1.76 6.2..83 6..…….3 Basale serviceydelser ………………………………………………….64 5.69 6.103 7.84 6..….65 5.55 5.67 Kapitel 6: Barrier og løsninger 6..41 5.4 Kollektiv opkøb og udstykning af land …………………………………71 6...96 6.3 Delkonklusion: Identifikation af barriere og ressourcer …………………..2.…………………………….82 6....3 Det strategiske og politiske landmarked ………………………….84 6.84 6.………94 6.....8 Løsninger for en bæredygtig planlægning i Mavoko …………..….1.…….1..7 Delkonklusion ……………………………………………………….103 7.1 Beliggenhed.60 5..1.3.2.………………….6 Indsatsområder med fokus på fremtidig bæredygtig udvikling ….60 5.9 Udvikling af planlægningsmæssige policy-tiltag ………………….2 Perspektivering …………………………………………………………………..1 Det dysfunktionelle boligmarked og boligsikkerhed 6..en barriere for udvikling? ………………...2 Kollektiv identitet ………………………………………………………61 5.2. Sociale mødesteder og faciliteter ………………………………………63 5.4 Opsummering på analyseresultater ………………………………..1..……………….5 Den nye forfatning ……………………………………………….Kapitel 5: Case-analyser af spatiale og sociale dimensioner 5.4 Opsparingsgrupper.1 Spatiale strukturer ………………………………………………………….1..3 Planlægningsbegreb og praksis i Mavoko……………………………….1.5 Den inkrementelle tilgang som potentiel løsning ….…….5 Delkonklusion ……………………………………………………...103 7..2..…….3....…………79 6.74 6..……………100 Kapitel 7: Konklusion og perspektivering 7.5 Spatial opsamling ………………………………………………………59 5..…….2.……...2... Planlægningsforståelse i Kenya ……………………………………….66 5..106 Litteraturliste ………………………………………………………………………….3.2.. misbrug og kriminalitet ……………………………………..6 Visioner for fremtiden …………………………………………………..….4 Metro 2030 – visioner for en integreret metropol ………………………88 6.1 Konklusion ………………………………………………………………………….10 Delkonklusion ……………………………………….2..4 Lovlighed..1...2 Oprindelse og boligmassens tilstand ………………………………..104 7..7 Opsamling på de sociale dimensioner ………………………………….68 6.76 6.3. uddannelse og sociale grupper ……………………63 5..72 6.2 Korruption og ulige ret til land ……………………………….2.3 Planlægningspraksis i Mavoko ……………………………………………….4 Politisk og juridisk eksklusion ……………………………….53 5...1 Indledning ……………………………………..98 6. afgrænsning og størrelse …………………………….5 Fattigdom...3 Manglende boligsikkerhed .3 Hvordan planlægning kan bidrage til en bæredygtig udvikling ……………….2 Det politiske system i Kenya ……………………………………………….2 De væsentligste barrierer for en bæredygtig udvikling ……………………….41 5..109 Liste over bilag ………………………………………………………………………...1 Den politiske virkelighed i Kenya …………………………………….….……….3.1. sårbarhed og udviklingsmuligheder ……………………….2.3..3..1 Intern organisering og magtstrukturer ………………………………….2 Sociale dimensioner i Kwambemba.

men med samme omfattende konsekvenser for adgangen til byens rum. Planlægningskapaciteten i byerne har længe været utilstrækkelig og den fysiske planlægning hæmmes blandt andet af mangel på finansiering. Problemfelt ‘Slum.1 mio. og reelt foregår uden overordnet 6 .1 million i 2020. dog kun hvis den øgede urbanisering følges af øget industrialisering. I de peri-urbane områder mødes de dog ofte af lignende begrænsninger og et marked for køb og salg af land. Den negative udvikling understøttes negativt af en udpræget mangel på arbejdsmuligheder og boliger. Jagten på netop boliger og arbejdsmuligheder fører fattige fra både de urbane og rurale områder til de peri-urbane områder.med nytilflyttere fra både landdistrikterne og ”inner city slums”. synes den derimod at være drevet af fattigdom i de østafrikanske lande. Afrika forventes at få fordele af den omfattende urbane ekspansion. semi-slum and superslum. Størstedelen af denne befolkningstilvækst vil komme fra den laveste indkomstgruppe. hvor de håber på bedre muligheder. og fattigdommen i de østafrikanske landområder har været kraftigt medvirkende til migrationen fra land til by. I Kenya bor 54. De østafrikanske byer er ude af stand til at planlægge i et tempo. som oftest er utilgængeligt for de fattige. hvor de ofte ender med at betale alt for høje huslejer og lever i generel bolig-usikkerhed. der stemmer overens med udviklingen. samt det faktum at befolkningstilvæksten til byerne-områderne er større end den økonomiske vækst.8 % af befolkningen i slumområder og det urbane landskab i Nairobi bærer stadig tydelige præg af en omfattende segregationspolitik med rod i kolonitiden – nu i form af en økonomisk opdeling mellem rige og fattige. Den eksplosive urbane vækst har presset virksomheder og beboere fra Nairobi ud i byens peri-urbane områder. der ligger syd for Nairobi. De har ikke andre muligheder end at benytte det uformelle marked for arbejde og bolig. I perioden 1960 til 2010 er den urbane befolkning vokset eksplosivt fra 6 mio. og den fremskrevne udvikling varsler en befolkningsstigning til 116. til 77.1. Den negative side af urbaniseringen i Afrika er at fattigdommen fortsætter med at vokse og forværre mulighederne for et værdigt og produktivt liv for hovedparten af de fattige byboere. hvor især Mavoko Municipality.. Det betyder at den fysiske udvikling af byerne sker ud fra individuelle og kortsigtede behov. Men hvor urbaniseringen i mange regioner har været drevet af den industrielle og socioøkonomiske udvikling. oplever en voldsom tilstrømning . to this has come the evolution of cities’(Patrick Geddes) Østafrika står over for enorme udfordringer.

Stort set alle fattige byboere bor i slum. ”While the forces impacting on the growth of cities have changed dramatically in many parts of the world. 7 . nationale og regionale tendensers samspil og indflydelse på de lokale vilkår 2) Forståelse for de spatiale og sociale dimensioner i forskellige slumområder. This does not need to be the case: Planning systems can be changed so that they are able to function as effective instruments of sustainable urban change. Samtidig er de planlægningsmæssige og politiske myndigheder primært orienteret mod de velhavende og magtfulde eliter. Denne rapport vil belyse og problematisere de skitserede problemstillinger med udgangspunkt i følgende problemformulering: Hvordan kan planlægning bidrage til en bæredygtig udvikling i slumområderne i Mavoko? Til at besvare problemformuleringen tager vi udgangspunkt i følgende delmål: 1) Analyse af hvorfor og hvordan der opstår slum i Mavoko og klarlægning af de globale.1 Problemformulering Netop planlægningens dobbelte rolle er udgangspunktet for denne rapport. interimistisk og til tider farlig bygningsmasse. Derudover lider områderne af et fravær af basale serviceydelser som vand. for derigennem at vurdere de forskellige udviklingsmuligheder for områderne 3) Vurdering af de vigtigste barrierer for en bæredygtig udvikling og undersøgelse af tidligere implementerede initiativer. der har forsøgt at imødekomme slum-problemer 4) Fremadrettede bud på hvordan man kan skabe en bedre udvikling for slumbeboerne i Mavoko – og andre steder i Østafrika. planning systems have changed very little and contribute to urban problems. Planlægning kan enten fungere som en barriere eller bidrage positivt til en mere bæredygtig udvikling af verdens byer. Områderne består generelt af dårlige boliger. som f. s.koordinering.” (FN rapporten Planning Sustainable Citites. fysisk og social eksklusion.eks. er den store tilstedeværelse af slumområder i Nairobi og dets peri-urbane områder. og det er først i dette årti at social boligpolitik har fået en plads på den politiske dagsorden. strøm og sanitet. En af konsekvenserne ved den forfejlede byplanlægning og det manglende sociale fokus. kombineret med mangel på boligsikkerhed og arbejdsløshed.1) 1. og er karakteriseret ved stor befolkningstæthed. brandfarligt pap. Slumbeboernes sårbare position tydeliggøres ved den økonomisk.

1.en peri-urban kommune. samt vores to empiri-indsamlingsmetoder. at den geografiske begrænsning skal bidrage til at få konkretiseret nogle meget komplekse problemstillinger. og de tre slumområder.Metodisk fremgangsmåde.Vi har valgt at arbejde ud fra en case-orienteret tilgang for derved at indfange de forskellige strukturelle tendenser – lokale.Konklusion og perspektivering. introducerer de overordnede globale og samfundsmæssige strukturer og tendenser. nationale og globale – der optræder i forskellige typer af slumområder.Barrierer og løsninger. Derefter diskuteres analyseresultaterne og der laves en samlet afrunding på de to analysekapitler. præsenterer den videnskabelige fremgangsmåde og de metodiske overvejelser for rapporten. Kapitel 3 . Samtidig er det hensigten. Afsnittet relaterer til andet delmål. De metodiske refleksioner vil blive uddybet i kapitlet om rapporten metode. hvor de tre mest dominerende barrierer for slumområdernes udvikling præsenteres. indenfor hvilke de mere specifikke problemstillinger opererer. Afsnit 6 . i forhold til problemformuleringen. opsamler på de foregående afsnit. introducerer rapportens geografiske genstandsområde. der fungerer som cases i rapportens analyse. semistrukturerede interviews og social mapping. 8 . Afsnit 4 .Case-analyser af spatiale og sociale dimensioner. besvarelse af opgavens problemformulering og perspektivering til planlægning i Kina. en stedspecifik analyse baseret på rapportens tre case-områder i Mavoko.et lokalt og globalt fænomen. Afsnit 5 .Slum . 2) Det politiske system i Kenya 3) Planlægningspraksis i Mavoko. 1) Det dysfunktionelle boligmarked. hvor vi inddrager bæredygtighedsbegrebet til at lægge vægt på en holistisk tilgang.2 Opgavestruktur Kapitel 1 – Indledning og problemfelt Kapitel 2 – Mavoko . Afsnittet relaterer til første delmål. Afsnit 7 . Problemformuleringen udtrykker ligeledes vores fokus på mulige løsningsmodeller og er rettet mod en bæredygtig udvikling.

Afsnittet ’Det politiske system i Kenya’ fokuserer på de politiske og mere strukturelle barrierer. der gør sig gældende i denne kontekst. indenfor hvilken de konkrete slumproblematikker og urbaniseringsfænomener foregår. Efterfølgende fokuserer afsnittet om ’Planlægningspraksis i Mavoko’ mere specifikt på de planmæssige problemstillinger. hvor vi prioriterer de muligheder og løsningsmodeller. de konkrete udfald af de nuværende politisk-juridisk policies. Derefter indsættes den konkrete problemstilling i en planlægningsmæssig og global kontekst.3 Rapportens strukturering Rapporten er opbygget således. Vi vil ligeledes løbende inddrage potentielle løsningsmuligheder. der findes på såvel lokalt som nationalt niveau. Gennem analysen vil vi løbende perspektivere til aktuelle og allerede afprøvede slumopgraderingsprogrammer. der ligeledes formidler rapportens tilgang til problemstillingen omkring slumområder i Mavoko. som gør sig gældende i den konkrete kontekst samt hvordan dette differentierer fra det begreb og den forståelse. I dette afsnit vil vi ligeledes diskutere det planlægningsbegreb. den aktuelle planlægningspraksis og det krydsfelt af formelle reguleringer og mindre formelle praksisser.1. hvorved områdernes karakteriseres og de vigtigste barrierer for en bæredygtig udvikling identificeres. Det politisk-juridiske system vil ligeledes blive behandlet og de store interesse. der reelt kan lade sig gøre i vores caseområders aktuelle handlingsrum. Disse globale og samfundsmæssige tendenser vil ligeledes blive bragt i spil i perspektiveringen af rapportens konklusioner. Under afsnittet ’Det dysfunktionelle boligmarked´’ behandles ejerforhold og lejestrukturer. der gør sig gældende i et land som Kenya. I de analytiske afsnit ser vi først på de spatiale og sociale dimensioner af vores tre caseområder. at rapporten fokuserede på konkrete 9 . Dette gøres for at indskrive problemstillingen i en bredere kontekst og for at holde fokus på løsningsmuligheder for en bæredygtig udvikling af slumområder.og magtforskelle. Der opstilles en Østafrikansk kontekst for derigennem at indskrive rapportens konklusioner i en bredere forståelsesramme. at den undersøgte problemstilling og dens aktualitet først præsenteres og underbygges i rapportens problemfelt. karakteren af boligerne og uformelle økonomiske strukturer og deres indvirkning på de pågældende slumområder. der potentielt kan anvendes til inspiration for lignende undersøgelser. vi selv operer med. der spænder ben for en mere positiv udvikling af slumområderne. Dette gøres ud fra en afvejning af rapportens form og formål. hvor vi netop har vægtet højt. og der vil blive perspektiveret til andre slumområder og kontekster end den aktuelle i Mavoko. I rapportens opbygning har vi vægtet en signifikant overbygning til vores analyse i form af en introducerende analytisk præsentation af de globale og samfundsmæssige strukturer og aktuelle tendenser. som slumbeboerne skal operere indenfor.

empiriske fakta. 10 . hvordan planlægning kan bidrage til bæredygtig udvikling i Mavoko. at nærværende rapport potentielt kunne anvendes til at bidrage til bæredygtig udvikling for de undersøgte slumområder. Vi håber således. Formålet er. at vores konklusioner og løsningsforslag til. skal kunne anvendes konkret og til ende skal holde dette fokus på de empiriske data.

City Carton og Sophia – ligger. der kun er en lille del af det samlede Mavoko Municipality. der dækker et område på i alt 694 km2. ligger placeret i det industrielle område omkring den kraftigt ekspanderende by Mlolongo. Hovedvejen Nairobi-Mombasa Highway er afgørende for hele området og alle beboelser og aktiviteter orienterer sig mod vejen. Området markeret med gult viser genstandsfeltet. Mavoko . Væksten i Mlolongo skyldes primært den fordelagtige placering ved vejen samt en ’weight bridge’. Disse tre slumområder udgør rapportens casestudies. Det ene slumområde. cirka 20 km syd for hovedstaden. De to andre slumområder ligger ved Athi River. Figur 1. der passerer til og fra Nairobi skal igennem. som alle lastbilerne. På nedenstående kort er slumområdernes placering markeret med rødt og navngivet med gule pile.1. Kwambemba.2. Området er præget af både lovlig og mindre lovlig virksomhed i rivende vækst. Kort over case-område 11 . Mavoko er rapportens genstandsfelt og det er i dette område. er en integreret del af byen. mens det tredje slumområde.en peri-urban kommune Mavoko Municipality er beliggende sydøst for Nairobi og er en lokal administrativ myndighed under Machakos distriktet. Sofia. hvor City Carton ligger uden for byen. at de tre slumområder – Kwambemba.

hvor der er lavere leveomkostninger og lavere husleje. Den største befolkningstilvækst er forårsaget af den voksende industrielle udvikling.1 Mavoko . Disse vidtforskellige typer beboelse ligger side om side i Mavoko. der har første prioritet (MUP. 2005: 9). der skal inddrage Mavoko området. Tilflytningen af industri og virksomheder har ligeledes øget såkaldte ’gated communities’ – store estates for de velhavende. 2005: 6). er der ligeledes potentiale for en fortsat ekspansion af området. 2005: 4). har den øgede tilstrømning af arbejdskraft genereret en stigende arbejdsløshed med en deraf følgende opblomstring af den uformelle sektor i området (MUP.Kenyas hurtigst voksende kommune Inden for en årrække har Mavoko oplevet en eksplosiv udvikling i indbyggertallet og er den hurtigst voksende kommune i Kenya. synes endnu mere iøjnefaldende end i Nairobi. Mavokos fordelagtige placering i forhold til Nairobi har medvirket til den rivende udvikling og med visionen om en udvidet Nairobi metropol. hvor de er fristillet for toldbarrierer og skatter. Omkring ti procent af Mavokos befolkning er beskæftiget inden for EPZ. Fra at være et område baseret på kvægbrug er det i dag fremstillingsindustrien. Mlolongo . som tiltrækker arbejde. Selvom antallet af jobmuligheder er tiltagende. hvor kontrasterne grundet den uplanlagte udvikling.2. Opførelsen af den såkaldte Export Processing Zone (EPZ) har gjort det attraktivt for internationale såvel som nationale investorer at slå sig ned i Mavoko. På baggrund af den økonomiske aktivitet er der opstået uformelle bystrukturer Fabrik i Athi River Export Processing Zone og der er generel efterspørgsel efter bolig i de mere officielle slumområder. (MUP. Nairobis urbane beboerne er begyndt at se fordelene ved at bo i Mavoko.med gated-community til venstre. som eksempelvis Sophia. fabrik i midten og slumbebyggelse til højre 12 .

fra landsby til vækstcenter Mavokos kraftige befolkningstilvækst over de sidste ti år ses tydeligst i udviklingen af den nyopståede by. Hvis man sammenligner nedenstående to kort fra henholdsvis 1999 og 2009 er forskellen slående.2 Mlolonglo . Mlolongo.154 personer (Kenya Census 2009.there has been a big change”. Som vores tolk udtrykte det: “Mlolongo started the other day. Der er således sket en stigning i befolkningsvæksten på minimum 40. I dag er Mlolongo placeret på den modsatte side af hovedvejen og ekspanderer fra vejen og udad. Mlolonglo som mellemstor by 13 . som ikke desto mindre er karakteristisk for mange peri-urbane områder i udviklingslandene. En eksplosiv vækst. Mlolongo Town. der i dag hedder Old Mlolongo.1. lå i 1999 på den anden side af hovedvejen. Sammenlignende kort over udviklingen i Mlolonglo Kort fra 1999. Figur 2. presset op imod Nairobis nationalpark. hvilket betyder at området blev betegnet som ruralt og dermed havde højest 1500 indbyggere. 2010: 87). I 1999 havde Mlolongo en såkaldt kode for områdestruktur.2. der var 0041 og 0031. it was kind of bushy bushy . Mlolonglo som landsby Kort fra 2009. Ved den sidste folketælling i 2009 blev befolkningsantallet i området beregnet til 42.654 indbyggere på blot ti år.

manglende finansielle ressourcer og centraliseret beslutningstagning har kommunen svært ved at imødekommende de omskiftelige behov fra en ekspanderende industri og den kraftige befolkningstilvækst (MUP. der bor og arbejder i området.2. politikere. private entreprenører. Land og arealanvendelse er derved blevet et konfliktfyldt emne i Mavoko på grund af interessekonflikter mellem slumbeboere. spekulanter. ejendomsmæglere og traditionelle ledere. For slumbeboerne i de tre case-områder betyder udviklingen en forhøjet risiko for tvangsforflytninger og dermed implicit en lang række problemer. Det skaber permanent utryghed for familierne og forværrer deres mulighed for at udvikle deres boliger og levestrategier. 2005: 8). 14 .3 Kamp om land og svag planlægning Mavokos økonomiske potentiale har gjort land i området mere attraktivt og fået priserne til at stige kraftigt. lider Mavoko Municipality også at en svag overordnet planlægning. På grund af manglende kapacitet hos personalet. som blev revet ned i oktober 2010. Udover de mange magtkampe om land og den ikke-eksisterende sociale boligpolitik. Hjemløse indbyggere fra slumbeboelsen Kapa. Uden politisk handling og kvalificeret planlægning vil Mavokos kaotiske udvikling medvirke til en forværret situationen for de mennesker.

boligforhold og slumområder i storbyer i udviklingslande. der beskæftiger sig med problemstillinger indenfor fattigdom. Rapportens konklusioner og fremgangsmåde er drevet frem af en høj vægtning af feltstudiets empiriske materiale samt en caseorienteret opbygning. der er grundlaget for vores videnskabelige arbejde.1 Rapportens empiriske fundering Gennem hele forløbet har vi prioriteret den empiriske fundering højt.3 Metodisk fremgangsmåde Dette afsnit præsenterer de metodiske refleksioner og fremgangsmåder. 3. der havde bidraget med teoretiske. For at strukturere vores empiriske data har vi valgt at operere med tre cases. hvormed besvarelsen af rapportens problemstilling baserer sig på en vekselvirkning mellem teoretiske og empiriske bidrag. organisationer som Amnesty International. Homeless International og Cities Alliance (FN) samt forskere som Jaqueline Klopp fra Columbia University (New York). der kunne nuancere de anvendte teoretiske og strukturelle konceptualiseringer af slumproblematikkerne i Nairobi samt fokusere denne mod rapportens problemstilling. 15 .2 Indsnævring af problemfelt og vidensindsamling Research-perioden op til feltstudiet i Nairobi var fokuseret på vidensindsamling. Det var bl. for derigennem at få kvalificeret sparring til vores proces og til udvælgelse af problemstilling og cases. Dette fordrede en selvstændig indsamling af empiri. Vi etablerede kontakt til en række relevante aktører. politiske eller tekniske undersøgelser af området. kritisk stillingtagen til materialet samt indsnævring af rapportens fokus mod den konkrete problemstilling. der fungerer strukturerende for de analytiske diskussioner og anbefalinger. Det empiriske fundament er opnået gennem semistrukturerede interviews samt ved metoden ’social mapping’. Med en åben tilgang til feltet lod vi os inspirere af deres undersøgelser og anbefalinger til problemstillinger og caseområder. Disse cases er retningsgivende for analysen. aktuel forskning eller publikationer om emnet samt konkrete projekter i Nairobi og omegn. Vi tog kontakt til disse eksperter på grund af deres konkrete ekspertise og viden om problemstillingen. der belyser forskellige typer af slumområder.a. På daværende tidspunkt fik vi kontakt til en række aktører indenfor FN samt specialister og forskere på internationale universiteter og relevante organisationer. Marie Huchzermeyer fra University of the Witwatersrand (Sydafrika) og Patrick Wakely fra University College of London. 3. de dertilknyttede problemstillinger og potentielle opgraderingsmuligheder.

Igennem ham fik vi videre kontakt til ungdomslederne i de forskellige slumområder i Mavoko og omegn og desuden til ungdomslederen i det lokale Mavoko City Council. og også et personligt engagement i slumproblematikkerne.3 Kontakt til case-områderne Gennem vores kontaktpersoner fik vi forbindelse til relevante informanter i Nairobi og Mavoko. City Carton og Sophia. Joseline Nzeki. hvor over 40% af befolkningen er under 15 år (Det Danske Udenrigsministerium. men valgte på baggrund af metodiske overvejelser om tilgængelighed samt overvejelser omkring områdernes karakteristika at fokusere på tre områder: Kwabemba. Han formidlede gennem sit netværk kontakt til en række ungdomsledere i det periurbane område Mavoko. da han havde deltaget i Amnestys anti-slum kampagne og havde været i Danmark med et projekt for Mellemfolkelig Samvirke. Ud over at være repræsentant for sit lokale område var John Mulingwa desuden engageret i en række civil samfundsorganisationer og havde deltaget i en række undervisningsforløb og konferencer bl.3. nationale ungdomslederkonferencer og et FN undervisningsforløb. at John Mulingwa formidlede kontakt til den lokale ungdomsleder for hele distriktet. Vi valgte at bruge John Mulingwa som vores primære kontaktformidler. 3. hvem vi var og hvor vi kom fra. hvordan Mavoko City Council arbejder med ungdomsrelaterede og fattigdomsrelaterede problemstillinger i slumområderne. I forhold til de konkrete slumområder var én af vores vigtigste kontaktpersoner en ungdomsleder fra slumområdet Pwumani i Nairobi. Han havde en god forståelse for. som vi blev henvist til gennem Amnesty Danmark. da disse er frivilligt engagerede i deres lokalområder og derved uden for det etablerede system. Ungdomslederne i det lokale Mavoko City Council gav os en forståelse for. 2010) og endeligt vægtede vi tilgængeligheden og muligheden for nemt at kunne etablere uformel kontakt. John Mulingwa. Vi valgte at etablere kontakt til ungdomslederne i slumområderne.4 Udvælgelse af caseområder Vi besøgte flere forskellige slumområder i Mavoko. som Mavoko ligger i. Disse områder vil fungere som cases i belysningen 16 . deres samarbejde med FN samt en indføring i FN projektet Sustainable Neighbourhood Programme. Vi vil inddrage dette og andre slumopgraderingsprojekter løbende i opgaven. de er desuden fremtiden for et land. som vi på forhånd havde udvalgt til fokusområde for vores undersøgelse på grund af dets beliggenhed.a. som er et af de nuværende slumopgraderingsprojekter i området. dets karakteristiske peri-urbane træk og udviklingstendenser. Den efterfølgende kontakt til slumområderne foregik ved.

herunder lederen af området M. 26år / lejer & ungdomsleder (k) Anthony Mutua. Stor deltagelse. 30 år / Agent for udlejningsfirma (m) Chrimzi Kawimzi. 27år / ungdomsleder (m) Wyclif. Udendørs. ca. programme manager for slumopgraderingsprojektet SNP. men observerende. policy advisor UN-HABITAT Zhang Xingquan. Kiotoko.5 Metode for empiri-indsamling: Interviews og social mapping Empiri-indsamlingen er foretaget ved sytten semi-strukturerede interviews med henholdsvis eksperter og slumbeboere samt ved tre social mapping. 36år/ lejer Social mapping City Carton: 18 mænd + 10 kvinder og unge. Efter udvælgelse af tre områder. Kiotoko. professor Department of Regional and Urban Planning (DURP) Lucas Bento. Indendørs. Municipal Planner – Mavoko Municipal Council Social mapping Ingen eksperter medvirkede ved social mapping i slumområderne. Vi vægtede højt at få en aftale på plads omkring vores videre empiri-indsamling med den lokale leder. 7 aktive. Ca. Nedenstående figur illustrerer vores empiriske data-indsamling. 40år/ lejer (m) Bernhard Musiko.af den overordnede problemstilling. 17 . leder af afdelingen for urban økonomi og financiering. 39 år / structure owner & village elder (k) Feslista Mweni. for derved at have en formel adgang til områderne samt en lokal person. resten observerende. Eksperter Interviews Justus Ny’ang’aya. Slumbeboerne Interviews City Carton : Rose Mutumi. Kvinder og børn til stede. 50år / lejer (m) M. Sophia: 10 mænd og 1 kvinder deltagende. Kwambemba: 9 mænd deltagende. Mokali. UN-HABITAT Samuel K. Udendørs. UN-HABITAT George Onyiro. Stor deltagelse. 21 år / ung (k) Kwambemba: Steven Ngongo. vi besøgte. 35 år / lejer (m) Janet Wabia. generalsekretær i Amnesty Kenya Peter Ngau. 5 kvinde og unge observerende. I de efterfølgende afsnit uddybes de to metodiske fremgangsmåder samt validiteten af vores undersøgelser. 63 år / village elder (k) Joseph Mutier. såvel i Mavoko som ’inner-city’ slumområder i Nairobi. De andre slumområder. Stor deltagelse. 59år / structure owner & leder (m) Sophia: Daniel Marley Kiio. ca. aftalte vi med de lokale ledere at komme tilbage for at lave social maps og interviews. der kunne forklare vores formål og stå inde for os som uafhængige forskere. 3. vil fungere som perspektivering på vores nuværende cases og til nuancering af vores analyse.

18 . velstand og lignende. Vi er blevet inspireret til denne semistrukturerede interviewform af den norske professor i pædagogisk psykologi.5. og vi omtaler ham derfor som Lucas Bento. Kortets udformning kan variere. Herunder ses et eksempel på én af social map processerne fra vores empiri-indsamling i City Carton. hvor vi lod interviewet tage form ud fra opstillede interviewspørgsmål målrettet visse kerneområder samtidigt med at interviewets indhold og retning løbende var til forhandling mellem interviewer og den interviewede. hvor interviewer/ facilitator primært observerer og stiller uddybende spørgsmål. Processen er generelt kendetegnet ved at være målgruppe-styret. 2010). hvilket er et fiktivt navn. 3. hvis formål er at opnå beskrivelser af de interviewedes livsverden med respekt for fortolkning af de beskrevne fænomener. Dette har vi naturligvis respekteret.3.’ (Kvale: 1997). eksperter fra civilsamfundsorganisationer som Amnesty International. men anvendes generelt til at få information om faktorer som infrastruktur.5. og hans definition på det semistrukturerede interview som et interview. sundhedsmønstre. hvor en given målgruppe som eksempelvis indbyggerne i en landsby. Steinar Kvale. Til vores interview anvendte vi en semi-strukturet interviewguide. en faglig ekspert fra Department of Regional and Urban Planning (DURP) ved Nairobi universitet. hvor den ene kategori udgøres af interview med slumbeboere i de tre områder Kwambemba. demografi. Social mapping er et metodisk værktøj til empiri-indsamling.2 Social mapping Den semistrukturerede fremgangmåde anvendte vi ligeledes i social map-processerne. sociale strukturer. samt den relevante planlægningsmyndighed i Mavoko. I et enkelt tilfælde ønskede en af vores respondenter at være anonym.1 Interviews Rapportens empiriske data kan siges at være opdelt i to kategorier. inviteres til at tegne et kort over deres egen by. etniske grupper. (IIED. City Carton og Sophia mens den anden kategori udgøres af ekspertinterview med rådgivere og områdeansvarlige fra FN.

I Kwambemba foregik processen indendørs i et lokalt spisested. vi ønskede at tale med.6 Overvejelser omkring fremgangsmåde I vores kontakt med slumområderne var vi meget opmærksomme på karakteren af disse områder og de store forskelle i forudsætninger og forståelser mellem interviewer og de interviewede. synlighed og involvering af beboerne i området. tidsmæssig tilknytning til området. som eksempelvis vandposter. vi fik italesat ved ’social map’-processen udvalgte vi de interviewpersoner. Forklaringen blev oversat af vores tolke og efterfølgende forholdt vi os observerende. boligsituation. dette skulle foregå. Vi forklarede processen på det overordnede plan. for ikke at fastlægge for retningsgivende eller begrænsende rammer for. for at indfange de forskellige variationer mellem de tre settlements og for at lade de empiriske data influere på vores oprindelige forestillinger omkring den aktuelle situation i det pågældende slumområde. for at skabe større tilgængelighed. erhverv og indkomststrategier. spatiale dimensioner og geografisk tilknytning. at beboerne i samspil skulle begrebsliggøre. Derudover lod vi ’social map’-processen påvirke udvælgelsen. 3. Vores primære formål med kortet var. hvad der skulle tegnes på kortet samt hvem og hvordan. Vi oplevede ved vores første 19 . virksomheder eller større veje. for at lade processen frit udfolde sig. Når vi havde fundet et passende lokalitet til at lave social map. På baggrund af de informationer. mens vi i City Carton og Sophia prioriterede at lade social map-processen foregå udendørs. beboerne enten sad eller stod omkring kortet med lige adgang til at kunne bidrage og observere. at vi forklarede de overordnede rammer for forløbet. der ikke umiddelbart blev medtaget. hvad der foregik. alder. Vi ønskede at skabe en ærlig og tillidsfuld interviewsituation for derigennem at indsamle den bedste empiri og undgå negative effekter af vores forskning. Processen kan således siges at være semi-struktureret med øje for såvel det metodiske som det kontekstuelles indflydelse på det endelige resultat. På forhånd havde vi opstillet nogle kriterier for disse interviewpersoner for at få spredning indenfor områderne køn. sørgede vi for at samle en forskelligartet gruppe af beboere fra området og fik etableret det således. som faciliterede den overordnede proces og vores tilstedeværelse. at vi efter vores første observationsbesøg i områderne vendte tilbage med de nødvendige materialer og inden da havde orienteret lederen eller ungdomslederne i området. Dette gjorde vi ud fra betragtninger omkring tillid.Den konkrete empiri-indsamlingsproces i slumområderne foregik ved. gennemsigtighed og fælles forståelse. Vi spurgte opklarende ind til enkelte dele på kortet eller elementer. Selve social map-processen foregik ved. forklare og italesætte deres egne beboelsesområder og herunder leveforhold.

som potentielt kunne have bidraget med flere nuancer til vores social maps. Dette syntes dog ikke at have den store effekt. da vi ikke ønskede at skabe falske forhåbninger om eventuelle donationer eller projekter. Desuden vigtigheden af at afklare forventninger. Som tidligere nævnt har vi i den samlede proces vægtet det empiriske materiale højt og har i forhold til empiri-indsamling opereret med en semistruktureret tilgang for derved at lade vores empiri og teori folde sig ud og interagere indenfor semistrukturerede rammer. skulle dette primært have været i forhold til udvælgelsen af vores interviewpersoner. hvor vi grundet slumområdernes lukkede karakter så det nødvendigt at anvende forskellige ’indgangskanaler’ til beboerne. også de. alder. tilknytning til området. hvor primært unge og kvinder holdt sig i baggrunden. hvilket potentielt kan have haft indflydelse på processen. hvor der blandt kvinderne generelt lægges mere vægt på sundhedsmæssige forhold samt forhold. 3.7 Vurdering af fremgangsmåde I vores fremgangsmåde har vi vægtet at arbejde struktureret og systematisk med klare metodiske krav til vores indsamling af viden og data samt den efterfølgende behandling af disse. eftersom der eksempelvis var deltagelse af forskellige typer beboer i hvert område. Dette har vi vurderet som afgørende for projektets gyldighed og gennemsigtighed. Ud fra vores planlægningsmæssige fokus på de samlede slumområder var den opnåede data god og brugbar til at belyse vores problemstilling. Andre undersøgelser med samme metodiske fremgangsmåde har forsøgt sig med kønsmæssig opdeling af ’social map’ processen. hvor vigtigt fælles forståelse og tillid er. at vi repræsenterede en NGO eller et officielt projekt. men havde desværre ikke samme spredning i ’social map’-processen. I udvælgelsen af interviewpersoner sørgede vi for en metodisk spredning indenfor områderne køn. Lederne af områderne var desuden til stede ved ’social map’-processen. boligform. levestrategi og familiestatus. Det lykkedes ikke at overkomme denne opdeling. 20 . idet beboerne kunne tro. som at vi eksempelvis ønskede at opkøbe jorden og smide dem væk. da beboerne udtrykte en udpræget frygt for eventuelle bagvedliggende dagsordener. der omhandler den daglige husholdning og børnene. Skulle vi have overholdt en strengere metodisk fremgangsmåde. der potentielt kunne ses som de nederste i det sociale hierarki.observationsbesøg i områderne.

a. Rapportens besvarelse af problemformuleringen kunne være mere nuanceret såfremt vi havde haft mulighed for en mere omfattende empiri-indsamling. konceptualiseringer og empirisk funderede modeller. PhD forsker ved Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies og søgt inspiration i andre forskningsprojekter fra bl. Bob Hendriks. Desuden har vi anvendt rapporter og undersøgelse fra forskellige forskere som professor i arkitektur og planlægning Marie Huchzermeyer fra Witwaterstrand University (Sydafrika). der fokuserer på bæredygtig byudvikling i udviklingslande.8 Vurdering af afgrænsning Givet de tidsmæssige begrænsninger samt for at bevare fokus i rapporten har vi måtte begrænse mængden af empiriske data til sytten interviews med henholdsvis eksperter og slumbeboere.a. der kan opstilles for at imødekomme en mere bæredygtig udvikling. Eftersom rapportens konklusioner og fremgangsmåde er drevet frem af en høj vægtning af feltstudiets empiriske materiale samt en caseorienteret opbygning er dette fremtrædende. bl. Rapportens formål er at beskrive og forstå de tre udvalgte slumområder. Grundet vores fokus finder vi dog ikke denne afgrænsning problematisk for den nærværende rapport. for derved at konceptualisere disse ud fra vores teoretiske materiale og endeligt pege på nogle tendenser indenfor udviklingen af slumområder. Jaqueline Klopp fra Comlumbia University (New York) og Patrick Wakely fra University College London. hvad de består af og hvilke løsningsmodeller.3. 3. levestrategier og mulige strategier for øget arbejdsmuligheder. Som teoretisk inspiration har vi bl. For en mere case-fokuseret teori og litteratur har vi anvendt en række dybdegående rapporter fra UN-HABITAT. et større empirisk datagrundlag i form af flere interviews samt en eventuel sammenligning med ’inner city’ slumområder i Nairobi. anvendt den amerikanske teoretiker Mike Davis. der specifikt fokuserer på slumrelaterede problemstillinger og potentielle udviklingsmuligheder Derudover har vi 21 . I så fald havde vi gerne beskæftiget os mere med de planlægningsmæssige og administrative myndigheder.9 Teoretisk belæg og anvendelse Teoretisk baserer opgaven sig på en kobling af relevant teori og undersøgelser inden for området. mens det teoretiske grundlag primært manifesterer sig i form af begreber.a. der fokuserer på den nuværende tilstand og udviklingsmuligheder af afrikanske storbyer samt ’The Challenge of slums’. ’Planning Sustanaible Cities’. det juridiske system. der specialiserer sig indenfor urbane udviklingstendenser i udviklingslande. hvorfor de opstår. ’State of the African Cities 2008 & 2010’.

der beskæftiger sig med problematikker relateret til slum.. at der er et stort behov for at tænke mere holistisk i planlægningen. 22 . hvor det miljømæssige. 3. I FN's store rapport fra 2009: ”Planning Sustainable Cities” beskrives visionen for fremtidens bæredygtige by således: ”. der har været med til øge vores forståelse for slumområder.anvendt rapporten ’Listening to the poor. Denne tredeling har givet en strukturerende ramme for vores analyse og forståelse af bæredygtig udvikling i Nairobis peri-urbane slumområder. boligforhold og fattigdom i storbyer i udviklingslande. 3. hvordan man kan planlægge bæredygtigt også en normativ tilkendegivelse af at vi mener. sustainable cities should be environmentally safe. Som tidligere nævnt har vi i den samlede proces vægtet det empiriske materiale højt og har i forhold til empiri-indsamling opereret med en semistruktureret tilgang for derved at lade vores empiri og teori folde sig ud og interagere indenfor semistrukturerede rammer. Vi har i arbejdet med nærværende rapport fulgt generelle metodiske og videnskabelige retningslinier og har ud fra rapportens formål arbejdet konsistent med det empiriske og teoretiske materiale. I denne rapport vil vi bruge en tilsvarende bred forståelse af bæredygtighedsbegrebet. Bæredygtighed blev defineret af Brundtland-Kommissionen som en udvikling der møder befolkningens behov uden at kompromitere fremtidige generationers mulighed for en udvikling der møder deres behov.. det sociale og det økonomiske samtænkes når der skal skabes bæredygtig udvikling. Desuden indeholder disse rapporter forskellige begreber og koncepter.11 Rapportens validitet og gyldighed I vores fremgangsmåde har vi vægtet af arbejde struktureret og systematisk med klare metodiske krav til vores indsamling af viden og data samt den efterfølgende behandling af disse.10 Bæredygtighedsbegreb En af FN's vigtigste bidrag til hvordan man globalt tænker på udvikling er konceptet bæredygtig udvikling. der anlægger en rettighedsorienterede tilgang til slumområder samt rapporter fra andre NGOer. hvor vi indtænker både det menneskeskabte (bebyggede) miljø og det mere naturlige miljø. Disse rapporter anvendes som såvel teoretisk som empirisk grundlag for nærværende rapport ud fra en prioriteret vægtning af opdateret og konkret empirisk funderet materiale og konkret belysning af en aktuel problemstilling. housing rights in Nairobi’ fra den internationale menneskerettighedsorganisation COHRE. Vi har en bred forståelse af miljødelen af bæredygtighedsbegrebet. som vi forstår som den spatiale dimension. socially inclusive and economically productive” (Sustainable Cities 113). Desuden er det at spørge til. Dette har vi vurderet som afgørende for projektets gyldighed og gennemsigtighed.

en proces I de sidste to årtier har vores forståelse og konceptualisering af den verden. 4. I dette afsnit vil vi kort skitserer kausaliteten mellem de globale og lokale udviklingstendenser med fokus på den urbane og peri-urbane boligsektor i Østafrika og Kenya. som trækker på alle tre retninger. 1 Slum – et globalt og lokalt fænomen Slum er et globalt problem. Vi vil her kort redegøre for forskellige opfattelser af globalisering samt uddifferentiere tre væsentlige retninger indenfor globaliseringsteori: hyperglobalisterne. Vi bringer globaliseringsbegrebet i spil for at kontekstualisere slumproblematikken til globale urbaniseringstendenser og politisk-økonomiske processer.4. skeptikerne og transformationalisterne. vi lever i. Globaliseringsbegrebet er i sin natur dynamisk og kan siges at kunne påtage sig denne mangfoldighed ved at være både et begreb. en idé. der ligger til grund for denne rapport. hvor slum som lokalt fænomen skaber store problemer for såvel beboerne som det omkringliggende samfund. der med rødder i globaliserings. 23 .et globalt og lokalt fænomen 4. der har gjort sig gældende i Østafrika og i Kenya samt årsager til den nuværende eksplosive urbanisering og de omfattende slumområder.2 Globalisering – et begreb. I den sidste del af dette afsnit belyses Nairobis hidtidige spatiale udvikling og dets fremtidige udviklingsmuligheder undersøges. Vi skitserer først globaliseringsbegrebet og forskellige udlægninger af karakteren og effekten deraf.og urbaniseringstendenser i Østafrika vokser i takt med de kraftigt ekspanderende metropoler. Der findes talrige definitioner på begrebet såvel som udlægninger af dets beskaffenhed og anvendelsesmuligheder. Herefter ser vi på hvilke urbanseringstendenser. der dominerer det urbane og peri-urbane landskab i Nairobi. Slum . hvor de planlægningsmæssige problemstillinger synes endnu mere presserende. Dette gøres for efterfølgende at præsenterer den globaliseringsforståelse. som trækker på forskellige udlægninger af globaliseringsbegrebt med en generel fokus på de økonomiske og politiske konsekvenser for et land som Kenya. der ligger til grund for denne rapport. en ide og en proces. når den eksplosive urbanisering vil fortsætte sin ukontrollerede ekspansion ud i de peri-urbane områder. Forfejlet byplanlægning og ukontrolleret vækst fører problemerne fra metropolen til de peri-urbane områder. Efterfølgende præsenterer vi den globaliseringsforståelse. været præget og indrammet af ét begreb – globalisering.

ideer. intensivering. idet globale systemer af transport og kommunikation har forøget hastigheden hvormed disse processer kan forekomme. Og for det fjerde har disse processer og udvekslinger vidtrækkende konsekvenser. øget hastighed og øget indflydelse af global forbindelse og sammenhænge (Se bl. der er karakteristiske ved en potentiel overskridelse af de konkrete tid-rum koncepter (Se bl. Globaliseringen medfører ifølge den hyperglobale tilgang en restrukturering af det globale økonomiske marked mod én dominerende økonomisk kraft. Goldblatt & Perraton 1999: 1-31 & Giddens 1990:18-19). 4.a. regioner og kontinenter. interaktion og magt.2 Globalisering . politiske og økonomiske aktiviteter på tværs af grænser. hvormed disse bliver stadig mere flydende. McGrew. Globaliseringen kan opsummerende sige at være en proces. udvekslinger og processer. der skabes af og skaber expansion. 1990 & Urry. der ifølge hyperglobalisterne næres af multilaterale institutioner som IMF.4. Denne ’supra-territoriale kapitalisme’ medfører en de-nationalisering af strategiske økonomiske aktiviteter og dermed også en globalisering af distribueringen og placeringen af den økonomiske magt og rigdom. der transcenderer og integrerer verdens økonomiske regioner. Herved vil nationalstaten gradvist miste sin suverænitet og vil efterhånden blive overflødig som politisk og økonomisk enhed – en proces.et omstridt begreb Samspillet mellem disse processer og de udsprungne resultater udlægges og begrebsliggøres vidt forskelligt indenfor forskellige teoriretninger.2. der kan genfindes hos teoretikere på tværs af forskellige globaliseringsforståelser. Disse tilgange er valgt ud for at give et kort oprids af de forskelligheder der findes inden for feltet. Goldblatt & Perraton 1999: 1-31 & Giddens 1990:18-19). For det første involverer og medfører globalisering en udvidelse af sociale. 24 .1 Transformation af det lokale og det globale Globalisering kan overordnet opfattes som interagerende processer. Tre overordnede udlægninger af globaliseringsbegrebet og –forståelsen kan identificeres: Den hyperglobale tilgang. 2003). der i samspil udgør en transformation af den rummelige organisation af sociale relationer og transaktioner. kapital. den skeptiske tilgang og den transformerende tilgang. Effekterne af globalisering indrammes af fire processer.a. For det tredje kan globalisering forbindes med en øget hastighed af globale interaktioner. mennesker og kultur(Se Giddens. Dette udtrykkes i transkontinentale eller interregionale flows og netværk af aktivitet. For det andet er globaliseringsprocessen kendetegnet ved en intensivering og en forøgelse af global forbundethed og flows af såvel handel.2. som transcenderer lokale sammenhænge og nationale grænser. Verdensbanken og WTO. McGrew.

der ses som det mest dominerende træk i den globaliserede verden (McGrew.Der vil ligeledes være en øget forskydning mellem de lande. idet økonomiens og den globale rækkevidde af de fremvoksende 25 . Den globale scene er opsplittet i markante handelsblokke.og magtforhold. men peger dog på nogle nye og unikke kendetegn som eksempelvis muliggøres af udviklingen indenfor kommunikation og teknologi. da de opfatter en sådan som i realiteten begrænset til OECD staterne. der skaber omfattende ændringer af den globale politiske. De anser ikke de væsentligste elementer af globaliseringen som et nyt fænomen. De affejer ligeledes forestillingen om én sammenhængende global økonomisk struktur. Nationalstatens rolle ændres. der indgår i magt-knudepunkter og de lande. Globaliseringsskeptikerne opfatter desuden verden som fortsat polariseret med en stærk syd-nord opdeling og marginalisering af tredje verdens lande. Ulighed opfattes som årsag til nationalisme. økonomiske og kulturelle magt. Globaliseringen opdeler og integrerer på samme tid og mens globalisering kan betyde en mindre verden for nogle skaber det for flertallet en distancering og en udlejring af magtrelationerne. som ikke kan reduceres til en enkelt økonomisk logik. Ifølge globaliseringsskeptikerne er vi vidne til et gensyn med de gammeldags geopolitiske og neoimperslistiske strukturer. Med en tydelig vægtning af begrebet magt opfatter transformationalisterne globalisering som en transformering af den sociale organisering og en øget rækkevide i forhold til de traditionelle globale magtrelationer. I stedet spår de en øget internationalisering i form af økonomisk interaktion mellem nationale aktører og indenfor dominerende regionale samarbejdsfora. 1996 & 1999). men udfordrer forestillingen om at de tilknyttede processer skulle være et nyt og unikt fænomen ved eksempelvis at henvise til ’La Belle Epoque’ – perioden fra 1890-1914. Castells’ udlægning af netværksamfundet – se Castells 2000) (McGrew. Transformationalisterne ser globaliseringen som en multidimensional proces. Ud fra et kritisk standpunkt anerkender de intensiveringen af den internationale udveksling. indenfor hvilke der stadig florerer forskellige forestillinger og udformninger af kapitalismen. Globaliseringen medfører en global interaktion. fundamentalisme og generelle fragmentering. hvormed de mest magtfulde stater konsoliderer deres globale dominans. Goldblatt & Perraton 1999: 5-7). Goldblatt & Perraton 1999: 3-5). hvor der ligeledes var intens global handel og udveksling. da mange af dets facetter kan genfindes helt tilbage til de præmoderne imperier. Globaliseringsskeptikerne er mere forsigtige med en revolutionær udlægning af globaliseringens karakter end hyperglobalisterne (Se eksempelvis Hirst and Thompson. der står udenfor disse strukturer (jfr. men som derimod har en række differentierede udfald og påvirkninger verden over. De afviser således den hyperglobale forståelse af en ny verdensorden og anklager denne retning for at ignorere den fortsatte vigtighed af national magt og suverænitet.

der ligeledes deles af globaliseringsskeptikerne. der ser den globale scene som opsplittet i markante handelsblokke. investeringer. hvor især staternes politiskøkonomiske prioriteringer vil have stor indflydelse på deres konkurrenceevne. (Corbridge.3 Globalisering i udviklingslande Udviklingslande er som beskrevet i det ovenstående integreret i den internationale økonomi gennem handel.eller afkræfte en idealtypisk “globaliseret verden”. som både hyperglobalister og globaliseringsskeptikere. Vi positionere os et sted i mellem den neo-klassiske økonomiske teori og interpendens-skolens udlægninger og ser de globale økonomiske links som ekstremt ulige. hvorved udviklingslandene fastholdes i underordnede positioner indenfor verdensøkonomien. Goldblatt og Perraton. hvormed den ulige magtbalance opretholdes og underudvikling i ulandene fastholdes (Corbridge.2. territorium og suverænitet. som potentielt kan styrke landenes og regionens indflydelse og deltagelse på den globale arena.risicis medvirker til at mindske staternes magt over eget territorium og ændre menneskers opfattelse af nationalstat. 1999: 7-9 – se også John DegnbolMartinussen. idet de anser disse links som reelt værende midler for de industrialiserede lande til at manifestere og bevare deres dominans. 2002). finansielle flows og migration. ser transformationalisterne globaliseringen som en langvarig proces med indbyggede modreaktioner. selv om der findes mange forskellige udlægninger af disse processer. der ligeledes transcenderer den traditionelle syd-nord diktomi (McGrew. Den såkaldte interpendens-skole indenfor international politik og udviklingsstudier ser sådanne internationale links som udgørende en barriere for udvikling i de ’underordnede’ lande. På 26 . Andre afviser dette synspunkt. Ifølge den neo-klassiske økonomiske teori er disse links gensidige udbyttesrige forbindelser. 4. Ifølge flere teoretikere indenfor denne retning ses global handel og investeringer som midler. der blandt andet udgøres af nye hierarkier og magtstrukturer. En række udfordringer skal stadig overkommes. som fremmer udvikling og som er et bevis på en harmonisk afhængighed mellem udviklingslande og industrialiserede lande. men samtidigt udbyttesrige for såvel udviklingslande som industrialiserede lande. Rettere end at ville be. Globaliseringen har medført at de færreste i dag er helt urørte af internationale økonomiske links. hvor hovedparten af de vigtigste økonomiske links er med industrialiserede lande og ikke med andre udviklingslande. 1995:296ff) For Kenya er der dog med sammenslutninger som East African Community og COMESA (Common marked for Southern and Eastern Afrika) lagt op til stigende regional handel og udveksling. 1995:296ff). I tråd med Castells ser vi verdensøkonomien som centreret omkring visse centrale knudepunkter – en opfattelse.

accelerering og transcendering af tidligere opdelinger og grænsedragninger. som bærende en stor del af skylden for den negative økonomiske udvikling i lande som Kenya. er det vigtigt at påpege. videns. Den amerikanske urbaniseringsteoretiker Mike Davies skriver eksempelvis :’Everywhere the IMF and World Bank (. I ’Challenge of Slums’ skriver de således: ’.’ (Challenge of slums: 48).4 Rapportens globaliseringsforståelse De nævnte retninger indenfor globaliseringsteorierne illustrerer væsentlige forskelle i forståelsen og udlægningen af begrebet. 4. men er samtidigt enige i hyperglobalisternes udlægning af den øgede globale interaktion. der i ’Challenge of slums’ ligeledes peger på strukturtilpasningsprogrammerne og især deres konsekvenser for den offentlige sektor. med frihandelszoner og andre tiltag tilrådet udviklingslandene af Verdensbanken og IMF’s strukturtilpasningsprogrammer.. intensivering. enforced cost-recovery in health and education. For at undgå en sådan forsimpling og for at operere med et forståelsesog begrebsapparat. privatixation. at globaliseringen skaber og udgør en udvidelse. (Davies.og produktionsniveau. Overordnet er vi enige i. 2006: 152ff).) offered poor countries the same poisoned chalice of devaluation. Flere teoretikere anser disse strukturtilpasningsprogrammer som katastrofale for udviklingslandes økonomiske situation. removal of import controls and food subsidies.a. hvilket blev gjort ved at minimere de offentlige investeringer i uddannelse. Disse programmer har i 1980’erne pålagt mange af udviklingslandene at skære voldsomt i deres offentlige udgifter for at rette op på deres gældskriser. Ofte opstilles sådanne divergerende opfattelser som enten positive eller negative i deres fortolkning. der er så tilpasset som muligt til vores aktuelle problemstilling. Resultatet for mange lande har været at niveauet af uddannelse og kvalifikationer i arbejdsstyrken er faldet voldsomt. Vi lægger os primært op af transformationalisternes opfattelse. at globaliseringen ikke kan konceptualiseres som en 27 . at der er store forskellige i landenes kapaciteter. and ruthless downsizing of the public sector’.den ene side kan den globale scene udgøre en potentiel udviklingsmulighed for udviklingslande samtidigt med.. der underbyder hinanden for at tiltrække økonomiske investorer bl. I forhold til vores problemstilling om slumproblematikker i en Østafrikansk kontekst. De åbne rammer for den internationale økonomi skærper ligeledes den indbyrdes konkurrence mellem de lavtlønnede lande. interne strukturer som infrastruktur og kommunikation samt offentligt finansierede investeringer. har vi valgt at trække på alle tre retninger i vores egen forståelse af globaliseringsbegrebet.2. the main single cause of increases in poverty and inequity during the 1980s and 1990s was the retreat of the state. en stadig stigende arbejdsløshed samt forringet evne til at tiltrække udenlandske investeringer og opretholde et effektivt produktionssystem. Dette synspunkt deles af UNHABITAT.

1 Eskalerende urbanisering Afrika er stadig verdens mindst urbaniserede region med kun 39% af kontinentets befolkning boende i byer. Især for et land som Kenya. Urbaniseringsraten er dog ekstrem høj. for derved at få en bæredygtig udvikling. Forandringerne og konsekvenserne foregår ikke entydigt og rummer lige så mange muligheder som begrænsninger. at der forekommer en øget regionalisering og at der opstår nye økonomiske grupperinger. mens andre punkter falder helt uden for disse flows af handel. når vi går fra overordnede globale tendenser til lokale virkeligheder. hvor den økonomiske aktivitet er struktureret i knudepunkter med tættere sammenknytning. en ekstrem urbanisering. 4. ud over de forskellige påvirkninger og effekter af globaliseringen. I Østafrika bor knap 70% af den urbane befolkning i slumområder. som stiller nogle enorme administrative. Dette svarer overnes med globaliseringsskeptikernes opfattelse af. i 1995 var der 28 storbyer med 1 million 28 . I dette afsnit vil vi identificere nogle af de overordnede urbaniseringstendenser i Afrika og samtidig undersøge den skævvredne udvikling i Østafrika. vokser de afrikanske storbyer i stigende grad udover egne administrative områder og spreder sig ind i nabokommunernes territorier. men indenfor rammerne af de allerede eksisterende strukturer. varer og interaktion (Castells. økonomiske og menneskelige udfordringer. Uligheden præger dagligdagen for både rige og fattige og skaber en grundlæggende politisk ustabilitet. der kan tjene flertallet. kan styrke sin position på det globale marked. hvilket er det højest antal i Afrika .3. 2000). I en Østafrikansk kontekst medfører globaliseringen voldsomme ændringer på flere forskellige niveauer. 4. Udover problemer med fattigdom og ulighed.3 Urbanisering i Afrika og Østafrika Én af de nuværende udviklingstendenser i Østafrika og mere specifikt i Kenya er.entydig proces og at den ikke nødvendigvis har samme form og konsekvens. Udfordringen er at gennemtænke byens fremtidige strukturer. der med udgangspunkt i regionale samarbejder. med specielt fokus på Nairobi. I mange af de Østafrikanske lande består næsten al den urbane vækst af ekspansion af slumområder og uformelle bebyggelserbebyggelser. Den ukontrollerede ekspansion skaber store planmæssige udfordringer og nødvendiggør en større grad af koordineret "metropolitan governance" og langsigtede visioner. I dette kapitel vil vi se på disse urbaniseringstendenser og sætte dem i relation til økonomiske og politiske problemstillinger med fokus på boligpolitik og slumområder.

eller at bosætte sig i slumområderne i byen. der havde arbejde i byen kunne få adgang til de hvides ’forbudte by’. bilag 14). De planer.2 Den koloniale arv .3. men Nairobi er stadig præget af en gennemgående indkomstsegration.7% og det sydlige afrika har den højeste rate på 57. De administrative og politiske myndigheder står over for store udfordringer. Efter uafhængigheden er denne etniske opdeling blevet mindre tydelig. University of Nairobi. Urbaniseringen varierer dog meget fra region til region.3 (SAC. To-tredje-dele af al den urbane vækst vil ske i byer med mindre end 500. 2008). 4. Derudover blev der heller ikke tilført nok ressourcer til at gennemføre planerne. hvor Østafrika er mindst urbaniseret med 22. Dermed havde afrikanerne reelt kun to muligheder for at bosætte sig i byen: Enten at bo i tilknytning til den estate. asiaterne boede i nord-øst og afrikanerne i de tætbefolkede områder mod syd og øst. der hastigt ekspandere og begyndte at dominere byen (Ngau. men ligeledes på grund af den hastighed. hvor der nu også ses tydelige ’gated communties’ side om side med slumområder – beboelsesområder med en helt verden til forskel (SAC. De fleste østafrikanske lande fik i den kaotiske proces ikke formuleret nationale planer.segrationspolitik og fragmenterede byer Den spatiale udvikling af de Østafrikanske hovedstader har ifølge Lucas Bento fra UN-HABITAT historiske rødder i den tidligere kolonimagts segrationspolitik.3. som blev nedskrevet. som var de eneste frie steder i byens gennemregulerede struktur. Den Østafrikanske urbanisering er særegen ikke bare på grund af det voldsomme omfang. hvor retten til byens rum var et privilegium for kolonisterne. så de fik ringe indflydelse og kom snart til at stå i modsætning til de slumområder. Ifølge FNs rapport State of the African Cities vil der i 2015 var mindst 59 storbyer med mere end 1 million indbyggere. som opsatte strenge reguleringer for adgangen og anvendelse af byen. der har bredt sig fra de urbane til de periurbane områder. som kunne guide væksten og den overordnede byudvikling. og meget af denne vækst vil foregå i mindre byer og i storbyernes periferi. mens dette tal var vokset til 43 i 2005. der ikke havde blik for byens reelle udvikling. Over de næste tyve år vil Afrikas urbane befolkning fordobles.3 Fejlslagne master plans og strukturtilpasningsprogrammer Under kolonitiden i Østafrika var befolkningen nægtet adgang til byerne. hvormed processen foregår. 29 . så da landene fik uafhængighed og byerne blev åbnet op. som kræver hurtig handling. 2010: 15) 4.000 indbyggere. var ofte master planinspirerede tekster. Urbaniseringraten i Østafrika er den hurtigste på kontinentet og haler hastigt ind på de andre regioner. I Nairobi betød det at vesterlændinge boede i nord-vest. skete der en eksplosiv vækst i de urbane områder.indbyggere. hvor de arbejdede. Kun de afrikanere.

000 personer (data fra 2000) Byplanlæggere uden for metropolen fik samtidig undermineret deres politiske råderum fordi al magt blev centreret omkring regeringen.Figur 4.22). som var blevet påbegyndt 30 . Fra uafhængigheden i 1960erne og op til 1980erne var nedrivning af slum myndighedernes eneste reaktion på slumbebyggelse. s.1 Urbane bosættelser med over 50. Man fortsatte den tradition for nedrivning. der frygtede lokal opposition (SAC 2008.

23). Derudover steg land-til-by migrationen markant fordi landbrugs-subsidier blev skåret væk. Både lokale. 2003: 32).3. 2008:153). Den amerikanske urbaniseringsteoretiker Mike Davis peger ligeledes på den omfattende negative effekt af de tidligere så populære strukturtilpasningsprogrammer og den dertil knyttede neoliberale politik. Der er således mange forbudne tendenser og politiker. 2008:. når man ønsker at forbedre de nuværende forhold og forsøge at nedbryde de eksisterende barrierer. hvilket blandt andet betød en ende på de få bolig-initiativer. men heller ikke etablerede opgraderingsprogrammer (SAC. (SAC. Verdensbanken og FN formår at koordinere deres indsatser ligger der et stort økonomisk og udviklingsmæssigt potentiale i en strategisk udvikling af de nye regioner og byer. De nye peri-urbane udviklinger stiller store krav til de afrikanske regeringer om at styrke både de centrale og decentrale planlægnings-myndigheder i henholdsvis store og mellemstore byer. Hvis de afrikanske politikere. 2010: 23) På globalt plan var Verdensbankens og IMFs strukturtilpasningsprogrammer i slutningen af 1980erne med til at underminere de afrikanske byers udviklingsmuligheder på flere niveauer. 31 . globale og nationale processer har medvirket til denne udvikling og det synes netop at være vigtigt at have øje for alle disse niveauers indflydelse på Kenya og problemstillingerne omkring boligpolitik og slumområder. Samtidig forsvandt grundlaget for den begyndende afrikanske middelklasse i byerne og økonomien blev i stigende grad uformel (SAC. at kontinuerlige nedrivninger i sidste ende ville opløse slumproblemet. der har ført til den nuværende situation i Østafrika med en ukontrolleret urbanisering. I løbet af 1980erne stod det klart for de afrikanske myndigheder at nedrivninger ikke var løsningen på slum. Den generelle opfattelse var. Staten blev bedt om at skære i den offentlige sektor. og den fjendtlige attitude blev udskiftet med en mere laissez faire-orienteret tilgang hvor man ikke var konsekvent med nedrivninger.4 Nairobis spatiale udvikling Nairobis problemer og muligheder er på mange måder symptomatiske for metropoler i resten af regionen. 4. så der kan skabes en mere bæredygtig udvikling. der eksisterede. I rapporten Challenge of Slums beskrives programmerne som "deliberately anti-urban in nature" (Challenge of Slums.under kolonistyret. omfattende slumområder med dårlige leveforhold og en u tilstrækkelig planlægningskapacitet.

at styre udviklingen således at der skabes en “Metropolitan Region”. som primært består af landsbrugområder. Det samme gælder arealerne mod nord i retning af Thika. hvilket opstiller en meget fysisk begrænsning for Nairobis yderligere ekspansion i denne retning. anbefales det i FNrapporten State of African Cities. som er essentielle for hovedstadens opretholdelse.2 Nairobi Metropolitan Region Kilde: State of African Cities 2010. men området er plaget af svag planlægning.Flere faktorer influerer Nairobis geografiske ekspansion. som brødføder byen. I fremtiden kunne vandmangel blive et omfattende problem fordi områdets primære vandkilde. landgrabbing og manglende inddragelse og anerkendelse af de landsbyer og slumområder. Overfladearealet af Mavoko Municipality er næsten lige så stort som hele Nairobi Municipality. s. Meget af Nairobis peri-urbane ekspansion finder i øjeblikket sted i Mavoko. som allerede lever der.168 Der er derimod store ubrugte arealer i sydøstlig retning fra Nairobi-Mombasa motorvejen mod Mavoko Municipality. Mod vest og nord-vest ligger Kiambu og Thika. iskappen på Mount Kilimajaro. Ideen er at modvirke Nairobis hegemoni og centraliseringen af alle aktiviteter i Nairobi 32 . I stedet for at lade Nairobi sprede sig ukontrolleret ud i de peri-urbane områder. forsvinder i et alarmerende tempo. byen Athi River og Machakos. Mod syd ligger Kajiado med Nairobi National Park og Great Rift Valley. Figur 4. som er seismisk område.

men meget få mennesker (Lucas Bentro. lyntoge og regeringsbygninger. Problemet med regeringens papir er at det udelukkende fokuserer på de makro-økonomiske aspekter og ikke forholder sig til de millioner af fattige. hvorledes en regional planlægningstilgang ville kunne begrænse byens enorme mobilitetsproblemer og afhjælpe den ekstreme befolkningstæthed. har tiltrukket sig opmærksomhed siden 1950erne. 4. I rapporten lægges der vægt på at udflytningen af embedsfolk ville skabe nye arbejdspladser i periurbane slumområder. Samtidig kunne dette potentielt reducere efterspørgslen på land i hovedstaden og øge efterspørgslen i de peri-urbane områder.for i stedet at understøtte udviklingen af mindre sattelitbyer i en radius af 60-100 km.1 Indkredsning af det peri-urbane Selvom de fattige således har mange forskellige handlingsmønstre. som er området mellem det urbane og det rurale. chauffører og sikkerhedsvagter. og der er blevet opstillet mange forskelligartede koncepter i forsøget på at beskrive og indfange de processer. som foregår dér. Kapaciteten til at udnytte de nye muligheder eller modstå udefrakommende pres afhænger i høj grad af beboernes tidligere økonomiske og sociale situation (Adell. Derudover fremhæves det. som allerede bor og arbejder i byen. I forhold til slum er det vigtigt at fremhæve hvordan peri-urbanisering både indeholder muligheder og faldgruber for fattige mennesker. 1999:9). hvilket ville skabe et mere afbalanceret marked for land. som ligger på byens kant. I en gennemgang af litteratur om fattigdom i de peri-urbane områder lavet af Carol Rakodi til den engelske Afdeling for International Udvikling definerer hun fænomenet således: 33 . hvor man befinder sig i det peri-urbane landskab: Efterhånden som det bebyggede urbane område ekspanderer. rykkes zonen for den mest intense interaktion og konkurrence også. Disse muligheder og trusler varierer spatialt i forhold til. Ideen om Nairobi Metropolitan Region er også udtryk i visionspapiret “Nairobi 2030” udgivet af Kenyas regering i 2008. fordi det ville generere efterspørgsel på hushjælpere. Det er sigende at dokumentet har illustrationer af højhuse. ! 4. vil der altid være områder. og storbyernes ekspansion varierer. En måde at styrke udviklingen ville være at placere regeringskontorer og ministerier i nogle af disse byer. og måske gøre det mere tilgængeligt for de fattigere.4 Peri-urbanisering i udviklingslandene Det periurbane. UN-HABITAT).4.

2 Nye spatiale tendenser i det peri-urbane Det er dog tydeligt at den peri-urbane vækst sker på forskellige måder og i rapporten State of African Cities fra 2008 identificeres tre overordnede urbaniserings-fænomener: Extended Metropolitan Regions. som kan ligge i en vis afstand til hinanden og ikke nødvendigvis støder op til den nærliggende storby. den forskelligartede brug af arealer. som vokser ved at inkorporere i nærliggende byer og landsbyer. C. at de breder sig ud mellem flere forskellige storbyer og strategiske positioner.. Spatially it is the transition zone between fully urbanised land in cities and areas in predominantly agricultural use. består det ofte af spredte bebyggelser. Derved forsøger Rakodi at ophæve den urbane/rurale dikotomi og i stedet fokusere på et ruralturbant kontinuum. It is characterised by mixed land uses and indeterminate inner and outer boundaries. The land area which can be characterised as peri-urban shifts over time as cities expand. changing labour market opportunities and changing patterns of land use. Extended Metropolitan Regions er cirkulært koncentreret omkring en enkelt storby. de udefinerbare ydre og indre grænser. Selv når det peri-urbane centreres omkring en enkelt metropol. samt spredningen over flere administrative områder. 4. 2008: 130) Figur 2. I løbet af de seneste år er forskellige ekspanderende metropoler i samme område begyndt at sprede sig mod hinanden og dermed skabe regionale urbaniserings-mønstre kendt som Mega Urban Regions. f. hvor aktiviteter og kulturer fra det ene område blandes med det andet. minebyer og byer med service. Extended Metropolitan Region administrationsfaciliteter. It is also a zone of rapid economic and social structural change.eks.The peri-urban interface is a dynamic zone both spatially and structurally. and typically is split between a number of administrative areas. Det karakteristiske ved disse enorme urbane regioner er. (Rakodi. Definitionen er nyttig fordi den fokuserer på de transitionelle aspekter.4.og (State of African Cities.1. 1998). Mega Urban Regions og Urban Development Corridors. industrihavne. Med Mega Urban Regions bevæger man sig fra mono-centriske byer til 34 . characterised by pressures on natural resources.

På samme tid ved fabriksejerne. som for eksempel den sydafrikanske Gauteng Urban Region. Disse forbindelser er samtidig gensidigt selvforstærkende: Når fabrikkerne etableres uden for byen rykker de fattigste familier med i deres søgen efter løsarbejde. Urban Development Corridors minder på mange måder om Mega Urban Regions. fordi der ikke ligger andre storbyer i nærheden. Området mellem Ugandas hovedstad Kampala og lufthavnsbyen Entebbe kan karakteriseres som værende en urban korridor. middelklassen har brug for mere land til deres boligområder. men jagten på billigt land bør fremhæves: Fabriksejerne har brug for mere land til deres fabrikker. Nairobi og omegn kan karakteriseres som værende en klassisk Extended Metropolitan Region.2 Østafrikansk urban korridor Gauteng Urban Region . men adskiller sig ved at sprede sig lineært mellem to eller flere storbyer. Dette vil skabe både muligheder og udfordringer i forhold til at opdatere det nuværende politiske og administrative system til en virkelighed. hvor der er mindre risiko for tvangsforflytning. og de fattigste har brug for billigere huslejer eller ureguleret land. Gauteng i Sydafrika er et eksempel på en Mega Urban Region.multicentriske regioner. Det kan også gøre Nairobi og Kenya stærkere på det økonomiske og handelsmæssige område. som kunne forbinde havnebyen Mombasa mod øst med Ugandas hovedstad Kampala mod vest. Byen er ikke en del af en større urban region. (Dette uddybes i analysen) Figur 2. hvorved det kan styrke sin position på den globale handelsscene. Denne relation 35 Figur 2. Ifølge en rapport fra FN er der dog mulighed for at Nairobi i fremtiden kan blive en del af en transnational urban korridor.4 Mega Urban Region Drivkrafterne bag denne form for urban ekspansion er mangfoldige. området knytter otte byer sammen og inkluderer Johannesburg. at de har brug for billig arbejdskraft og at den kan findes i de peri-urbane områder. Durban og Rustenburg. hvor magt og administration ikke længere kan centraliseres i hovedstaden.South Africa .

som har specialiseret sig i peri-urbane problematikker. 4. David Phillips. Konsekvensen er uklare regulative og administrative rammer. som slumbeboere slår sig ned på. samt den mellem store by Athi River. som ofte ikke har blik for den overordnede metropol-planlægning (Ngau. mens centraliseringspositionen mener at metropolens beslutningsmyndighed bør udvides for at sikre den overordnede udvikling. Her kan alle de peri-urbane karateristikker genfindes og området kan generelt siges at have karakter af et kludetæppe af urbane og rurale dimensioner. gamle landsbyer. et al. ulovligt eller lovligt (uformel vs. som en speciel udfordring i periurbane områder. De skriver følgende:”Processes affecting human resource movement relate to peri-urban areas in two main ways . formel) mini-landbrug.. hvor alle lastbilerne. forstadslignende middelklasse-boligblokke (gated communities). Det betyder at et område reelt er en del af storbyen. Mavoko-kort). undtagen ved middelklassens boligblokke. som befinder sig i områderne langs med NairobiMombasa Highway. eftersom metropolen ofte kommer til at sprede sig over flere forskellige administrative områder. Området domineres af en ’weight bridge’. som spreder sig med stor fart. billige boligforhold og land understreges af en forskningsgrupe fra Birmingham University. Hvis de lokale planlæggere ikke får indlagt den grundlæggende infrastruktur før folk bosætter sig. One of the principal links connecting these is land” (Literature Review on Peri-Urban Natural Resource Conceptualisation and Management Approaches. opstår der spontan slum primært i form af besætter-landsbyer.the demands for employment and shelter. s. 10). Ngau bilag). en enorm Export Processing Zone (EPZ) fyldt med nationale og multinationale fabrikker. vil det efterfølgende blive et planmæssigt mareridt. men administrativt ligger placeret i en lokalkommune. George Onyero fra UN-HABITAT fremhævede i vores interview netop det forhøjede bygge-tempo. I alle disse områder.3 Planlægningmæsige udfordringer og muligheder Vores caseområder ligger i Mavoko Municipality. Problemet er de lokale planlægningsmyndigheder i mange udviklingslande har meget begrænset kapacitet og ofte eksisterer der ingen plan for de peri-urbane områder (ref. En balance mellem de to standpunkter er formentlig det mest 36 .mellem mellem jobmuligheder. (Vi følger op på disse planlægningsmæssige problemstillinger i de peri-urbane områder i de efterfølgende analyseafsnit) Diskussionen om decentralisering versus centralisering er også fremtrædende indenfor periurbanisering. der passerer mellem Nairobi og Mombassa skal vejes for afgift.4. niversity of Nairobi. Kort sagt er der to positioner i debatten: Decentraliserings-positionen argumenterer for at styrke nabokommunernes planlægningskapacitet og give dem mere indflydelse. Dette gælder især de mindre attraktive landområder. åbent land.

I Challenge of Slums argumenteres der for at der idag eksisterer en bredt funderet erkendelse af at boligpolitik bør samtænkes med fattgdomsbekæmpelse. Eksemplet viser at boligpolitik er til forhandling og at civilsamfundet i Kenya kan påvirke den officielle holdning til slum. hvilket er en praksis. der er fremtrædende i dag. hvilket har lettet arbejdet for lokale NGOer og borgergrupper. således at de lokale planlægningsmyndigheder bliver i stand til at producere og implementere egne planer. Samtidig skal det dog nævnes at Amnesty Kenya stadig forhandler med ministeriet.hensigtsmæssige. s. s. 4. Disse diskussioner og konklusioner vil blive fulgt op i afsnittet om planlægning. og at der stadig ikke eksisterer anerkendte retningslinjer for tvangsforflytning. Dermed er ovenstående også et eksempel på afstanden mellem politisk retorik og politisk handling. men efter folkelige protester og en international kampagne blev de fleste rydninger sat i behold. I FNs rapport Challenge of Slum beskrives det hvordan mange af de tilgange. så tvangsforflytning kunne undgås i fremtiden (COHRE. 5). men at dette sker i samspil med den centrale planlægningsmyndighed. Nogle rydninger blev foretaget. 37 .5 Boligpolitik og slum I starten af 2004 bekendtgjorde den kenyanske regering at man ville rydde slumområder på offentligt land og dermed tvangsforflytte ca. 128). har således ikke været en lineær udvikling. I Mavoko mødte vi personer. som forsøger at sikre sammenhæng og kontinuitet. 200.000 personer.1 Boligpolitiske paradigmer og tendenser Gennem de sidste halvtreds år er der blevet afprøvet mange forskellige politikker i forhold til slum i hele verden. Bevægelsen frem mod de ideer. og i 2006 bekendtgjorde Ministeriet for Land at man ville udvikle retningslinjer og lovgivning. som også var normal i 1900-tallets Europa. som var hyppige i 1960erne og 1970erne stadig praktiseres i dag (Challenge of Slums. jordrettigheder og boligrettigheder i stigende grad. 4.5. som var blevet tvangsforflyttet med vold. Samtidig inddrages menneskerettigheder. De mange tilgange varierer fra at ignorere eller undertrykke slumområder til at forsøge at beskytte slumbeboeres rettigheder og hjælpe dem til at forbedre deres levevilkår. samtidig med at det har sat fornyet fokus på tvangsforflytninger.

tidligere og nuværende tilgange til slumområder Forsømmelse og fornægtelse af slum Periode: Fra uafhængighed i 1960erne til starten af 1970erne. samt direkte subsidier til konstruktion af almene boliger havde slået fejl. Almene boliger-programmer (public housing programs) Periode: Fra uafhængighed i 1960erne til starten af 1970erne. og slum er et uundgåeligt. Boligpolitik . Baseret på tre grundlæggende ideer: 1) Lokale slumområder repræsentrer en stor mangfoldighed. Det participatoriske består i at slumbeboerne bidrager i selve planlægningsprocessen og implementeringen. Sites-and-services. hvilket betyder at flytningen foregår frivilligt. Prior and Informed Consent”. En anden grund til relokering kan være at slumområdet er for farligt for beboerne at leve på. Rondinelli. Fornægtelsen af slum kunne ses i byplanerne ved at slumområder ikke var markeret. 2) Boligsikkerhed. som vil forsvinde med økonomisk udvikling. så beboerne har mulighed for at lave forbedringer på egne huse. 38 . Dette løste ikke problemet. Af samme grund er slumopgraderingsprogrammer ofte endnu illigere og mere bæredygtige end sites-and-services programmer. Participatorisk slum-opgradering Participatorisk slum-opgradering beskrives af FN som det nuværende “best practice”. Når relokering fungerer bedst. men blot fremgik som uudviklede landområder. minder det om tvangsforflytning. skal bruges til andre formål. I nogle lande modtog slumbeboerne også konkret planlægningmæssig rådgivning i et forsøg på at undgå fremtidige tvangsforflytninger. slum-opgradering og self-help. f. Sites-and-services blev ofte finansieret med lån fra Verdensbanken. 100. Relokering (resettlement) Relokering iværksættes oftest fordi det land. men forsøger at opgradere det område.000 boliger blev bygget i udviklingslandene og de fleste overtaget af offentligt ansatte. men midlertidigt fænomen (i høj grad forbundet med rural-urban migration). Tilgang: Kopierede europæiske programmer for opførlsen af almene boliger. men stoppede hurtigt. så som politi eller lærere. Herefter bygger fattige familier selv deres bolig. Tilgangen var også baseret på større bevidsthed om retten til en ordentlig bolig (right to housing) og beskyttelse mod tvangsforflytning.eks. som sikres gennem øget regulering og 3) Lånemuligheder. Tilgang: Efter det blev tydeligt at slumområder ikke ville blive integreret med resten af byen gennem økonomisk vækst. for eksempel ved nedlæggelse af vandrør og anden infrastruktur. hvor slumbeboerne ikke er blevet konsulteret eller har haft indflydelse på flytningen. Når relokering fungerer dårligst. Kun ca. hvilket betyder signifikante besparelser. normalt med subsidierede byggematerialer. Eksisterer stadig i nogle udviklingslande. hvorpå slumområderne er placeret. Tankegang: Anerkendte slum som et blivende strukturelt fænomen. og at forhandlingerne foregår på et oplyst grundlag. er at nogle regeringer har understøttet slumbeboernes indsats. Forskellen på slumopgradering og sites-and-services er at man ikke flytter folk til et nyt område. hvor de allerede bor. Slumbeboerne involveres helt fra start. som bør indtænkes i planlægningen. De nye tanker kom til udtryk igennem tre forskellige program-typer: Sites-and-services: Myndighederne stiller opdelt land til rådighed (sites) og indlægger samtidig basale serviceydelser (services). samt kapitel 7 i FN-rapporten Challenge of Slums. Eksisterer stadig i nogle udviklingslande. Figur 1. 2) Arbejdet med slum skal understøttes af seriøs boligpolitik og lovmæssige initiativer og 3) Undertrykkende tilgange. Metoden baserer sig i høj grad på tankerne bag sites-and-services. Støtten er ofte kommet til udtryk gennem lovmæssige tiltag i forhold til fleksible bygnings-standarder. lavrente-lån og småkontrakter med lokale håndværkere. Slumopgradering (in situ upgrading): Opgraderingerne omhandler oftest tre kerneområder: 1) Basale serviceydelser (vand. er det baseret på principperne om “Free. Mange sites-and-services programmer er dog blevet kritiseret for være for komplekse og derfor være svære at implementere og kopiere i større skala.Nedenfor findes en kort gennemgang af nogle af de ideer og tilgange som har præget den sociale boligpolitik i udviklingslandene siden 1950erne og til idag. Kilde: Figur baseret på en artikel af D. dad et blev klart at prgrammerne ikke kunne dække 1/100 af behovet. men skubbede blot slumbeboerne længere ud i byens periferi. således at de selv kan vedligeholde og reparere. ofte gennem en formaliseret process faciliteret af en NGO eller en statslig eller kommunal planlægningsenhed. slumopgradering og self-help Periode: Slutningen af 1970erne og til i dag. Eksisterer staig i nogle udviklingslande. elektricitet og affald). fare for mudderskred eller oversvømmelser. valgte nogle myndigheder en undertrykkende tilgang. Tankegang: Baseret på to antagelser: Slum er ulovligt. Selvhjælp .5. Studier har vist at sites-and-services er ca. fattigdomsorinterede poltikker på boligmarkedet og anerkendelse af det uformelle boligmarked. hvor der var mindre kontrol og flere frie landarealer. Grunden til at selvhjælp er medtaget som en program-type.med regeringsstøtte: Selvhjælp betyder at de fattige selv bygger deres boliger. Tvangsforflytning Periode: Fra 1970erne til 1980erne. at forhandlingerne foregår før den reelle beslutning om relokering er taget. som kombinerede chikane og tvangsforflytninger af slumbeboere. på grund af industriel forurening. 5 gange billigere end konstruktion af almene boliger. og det stadig den suverænt mest udbredte måde hvorpå fattige skaffer sig boliger.

hvor 54% af landets befolkning bor i slum. De nordafrikanske regeringer har dog vist at det er muligt at vende den negative udvikling: På blot ti år. uformelle ejendomsmæglere. er at mange af de mest magtfulde aktører ikke eksisterer formelt. er den relativt store indflydelse fra bistandssektoren og internationale låneinstitutioner. Hvis man tager udgangspunkt i Østafrika og Kenya. investeringer. Ideen om bedre levevilkår og boligforhold er således ikke en umulighed.4. og dermed producerer slum i stedet for at afhjælpe det. og i sidste halvdel af opgaven vil de løsningsorienterede tanker blive uddybet.a. der spiller ind på den nuværende økonomiske situation og Kenyas rolle i det internationale økonomiske system. men dog stadig fremad: Senegal og Ghana har reduceret andelen af slum med 20% i løbet af det sidste årti. der bl. I Vestafrika går udviklingen langsommere. økonomisk vækst og politisk vilje. fra 2000 til 2010.3 Opsummering på slum som et globalt og lokalt fænomen Der kan således siges at være en række forbudne konsekvenser af globaliseringen for udviklingslande som Kenya samt andre påvirkende faktorer. En anden forskel i forhold til vestlige lande. Aktørerne på det kenyanske boligmarked er mange og opererer på mange forskellige niveauer. at der opstår nye økonomiske grupperinger og at de globale flows fortsat er domineret af magtstrukturer og centreret i visse knudepunkter mellem stærke globale spillere. nogle organisationer har evalueret deres projekter kritisk. s. ikke har været samme selvkritik tilstede. Dette gælder også de NGOer og internationale organisationer. højtstående embedsmænd. lokale forretningsmænd og politikere. osv. mens andre har begået de samme fejl gentagne gange (Challenge of Slum. 130). Vi deler transformationalisternes syn på globalisering som en multidimensionel proces. Overordnet kan vi konkludere at Kenya indgår i den internationale økonomi og er influeret af globaliseringstendenser i form af flows af handel. I de følgende afsnit vil det blive forklaret hvordan den kenyanske boligpolitik og det kenyanske boligmarked fungerer ekskluderende i forhold til de fattige. som har beskæftiget sig med slum. kan visionen om at afskaffe slum virke uoverkommelig. I nogle lande er den sociale boligpolitik i høj grad blevet drevet frem af kritiske analyser og evalueringer af tidligere erfaringer. 39 . har det nordlige Afrika har reduceret andelen af slumbeboere fra 20% til 13% ved hjælp af planlægning.5. medfører. finansielle flows og migration. er arbejdet med slum en kompleks process.5.2 Boligpolitiske aktører Som det fremgår af oversigten på forrige side. men i praksis øver de stor indflydelse på real-politikken og boligmarkedet. inklusiv de østafrikanske. mens der i andre lande. En afgørende forskel i forhold til rigere lande. Disse uformelle aktører inkluderer tidligere prominente politikere. 4.

at én af konsekvenserne af globalisering er en øget regionalisering med såvel visse dominerende regionale samarbejdsfora som muligheden for øget samhandel og interaktion i regioner. som investerer i den offentlige sektor.Vi mener. 40 . som byen har gennemgået siden uafhængigheden af 1963. at der skabes bæredygtig og inkluderende planlægning. Den spatiale struktur i Nairobi og dens peri-urbane områder er karakteriseret af den kaotiske udvikling. der kan administrere og facilitere en potentiel udbyttesrig udvikling. at ’gated communities’ lever side om side med slumområder. hvor en planlægningsmæssig tilgang med fokus på master plans og på at opfylde de riges behov har gjort. Dette kræver en stærk stat. Vi deler desuden globaliseringsskeptikernes opfattelse af. infrastruktur og uddannelse og som derved gør Kenya i stand til at træde stærkere ind på den globale handelsarena. Det urbane landskab bærer stadig præg af de tidligere racemæssige skel. som for at være frugtbar i et land som Kenya skal modsvares af en politisk magt. som nu i stedet har udviklet sig til en opdeling mellem de fattige og de magthavende eliter. En potentiel udvikling for Kenya kan således være en udnyttelse af de transcendente nationale grænser til øget regional økonomisk handel og udveksling i form af en ’East African Corridor’. Nairobis fremtidige spatiale udvikling barsler om endnu større pres på de peri-urbane områder og det er derfor presserende. at globaliseringen er domineret af et økonomisk rationale. der kan skabe arbejdspladser og økonomisk udvikling. der har sat sit præg. der hverken anerkendes eller indtænkes i lokale planer eller servicering. som en manifestation af den lokal-globale dialektik. I peri-urbane områder er det især en ufuldstændig og ukontrolleret udvikling.

3) Størrelse og skala. for spatial analyse af slumområder: 1) Oprindelse og alder. Sophia og City Carton. el) 2) Boligmassens tilstand (materialer..1 Beliggenhed. Vi vil derfor introducere vores tre caseområder ved hjælp af de hovedkategorier som ’Challenge of slums’ fra 2003 opstiller i kapitel 5. adequate security. sanitet.) 5.i forhold til Athi River . at en bæredygtig udvikling i slumområder bør tage udgangspunkt i det enkelte områdes spatiale tilstand.Kapitel 5: Case-analyse af slumområder “As both the Commission on Human Settlements and the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 have stated: "Adequate shelter means . adequate basic infrastructure and adequate location with regard to work and basic facilities . For at give en mere uddybende præsentation af caseområderne har vi valgt at tilføje kategorierne: 1) Basis serviceydelser (vand. City Carton er placeret peri-urbant både i forhold til Nairobi. vedligehold. 4) Lovlighed og sårbarhed. der ligger lige uden for metropolens kommunegrænse. Præsentationen er delt op i henholdsvis spatiale og sociale strukturer.. Slumområdet Sophia er placeret inde i Athi River og kan derfor forstås både et urbant . 5) Udviklingsstadier: Dynamikker og diagnoser. afgrænsning og størrelse De tre case-områder er placeret langs med Mombasa-Nairobi highway med Kwambemba som den mest klassiske peri-urbane slum. etc. 41 . 2) Lokalitet og afgrænsning.1 Spatiale strukturer I UN-HABITAT's ”Challenge of Slums” bliver der lagt vægt på slumområders spatiale form og opbygning og det konkluderes.all at a reasonable cost" ” (United Nations Human Rights) I de følgende afsnit vil vi præsentere vores tre case-områder: Kwambemba. der har skabt slumområderne. adequate lighting and ventilation. og gennem disse to overordnede kategorier vil vi forsøge at beskrive de aktuelle forhold og anskueliggøre de dynamikker. men også i forhold til byen Athi River.og et område i forhold til Nairobi. adequate space. adequate privacy.1. Målet med analysen er at udpege de væsentligste barrierer for bæredygtig udvikling. 5.

Figur 5.1 Beliggendehed af de tre case-områder 42 .

Mange af blikplader havde blik på taget. med med de private formelle lejekontrakter. Påbegyndt: 1984 Konsoliderende/Ikkekonsolideret Lille (100-120 hustande) Illegalt. Desuden påvirker størrelsen og antallet af indbyggere. jordejere. kompakt. Nogen havde el. og som indikeret ovenfor hænger et områdes historie ofte tæt sammen med dets placering. spredt bebyggelse. uden aftaler lovlige lejeboliger. mindre sårbart. sårbart. men med midlertidige aftaler med jordejere. Figur 5.Beliggenhed. men de facto Illegalt. men Ensartet. velafgrænset Sophia Periferi. mindre afgrænset Ensartet. mens beliggenheden er ofte hovedårsagen til de enkelte slumbeboeres boligvalg. sårbart. toilet. Ikke-residerende jordog strukturejere Eksterne interventioner Hvem driver udviklingen? 43 . I Mavoko er det ofte jobmuligheder. Størrelsen på et slumområde har afgørende indflydelse på hvordan området fungerer og hvad man kan få adgang til internt i området.2: Spatialt strukturer – overbliksskema Kwambemba Beliggenhed og afgrænsning Boligmasse Periferi. der trækker nye beboere til. Hovedsageligt Forskelligartet. Adgang til vand (lokal boring) og toilet. Residerende strukturejere Adgang til vand og Adgang til toilet. afgrænsning og størrelse har stor betydning for hvilke udviklingsmuligheder et givent område har. Pap og plast blikplader på træskellet flest boliger konstrueret på træskellet. hvilken politisk indflydelse de enkelte slumområder har. Påbegyndt: 1990 Konsolideret Medium (500-700 hustande) Påbegyndt: 1963 Ikke-konsolideret Lille (180-200 hustande) Basale serviceydelser internt i området Oprindelse Størrelse og skala Lovlighed og sårbarhed Uformel. velafgrænset City Carton Periferi. kompakt.

kwambemba: bilag 4). Området er velafgrænset med den del af vejen som benyttes til trafik på den ene side og høje mure på den anden side samt. Den del af Kwambemba der ikke ligger på den offentlige vej har en smal adgangssti fra vejen og er omkredset af en betonmur.Kwambemba Kwambemba ligger i Mavoko Municipality få hundrede meter fra grænsen til Nairobi Municipality. der er afgrænset af mere formaliseret arealanvendelse og fremtræder som en lille 44 . men beboerne har alligevel taget noget jord i brug til landbrug i lille skala. om små slumområder som Kwambemba.3 Social map: Kwambemba Vores ene interviewperson. jernbanesporet og nationalparken for enden af vejen. at det er i den lave ende af Stevens vurdering: 100-120 husstande. Steven der har boet i Kwambemba siden 1993 anslog at der på nuværende tidspunkt er mellem 100 og 200 husstande i området (Steven. der til sammen danner en T-form (se social map Kwambemba: bilag 22). Her er der en lille stikvej der udgår fra Nairobi-Mombasa Highway ned mod Nairobi National Park og Nairobi-Mombasa jernbane. I ”Challenge of slums” benyttes begrebet ”spredte slum-øer”. ned mod jernbanen. Området er altså afgrænset til alle sider. På baggrund af vores to dage i Kwambemba og en nøgtern optælling på googlemaps kombineret med vores social map regner vi med. der ligger på den anden side af vejen. Området som Kwambemba ligger på er en offentlig vej og en lille stribe af et privat ejet industriområde. Figur 5.

Området nyder godt af de omkringliggende industrier. og mindre modstandsdygtige overfor forsøg på at rydde området. Området er det største af caseområderne og rummer mere end 500 husstande. Området er velstruktureret og inddelt i blokke med små fælles gårde. Kwambemba.uformel ø i et formaliseret hav. at de ikke kan understøttes social infrastruktur som skoler. og indrammet af veje på tre sider og en åben vandkanal på den fjerde. men vores estimat bygger på vores social map og processen omkring kortets tilblivelse samt en optælling på satelitbilleder fra googlemaps. og især i frokostpausen er der travlhed i Kwambembas forretninger. 2003: 89). barer etc. hvilket hovedsageligt skyldes den store gruppe af ”ikke-beboere” der benytter handelsmulighederne i Kwambemba. Derfor er der mange af beboerne der går i kirke i et nærliggende område og en lille flok der holder deres gudstjeneste i Kwambembas ”community hall” der er en slags lille forsamlingshus. der er med til at øge dets forsatte konsolidering. hvorfor børnene i Kwambemba går i skole i Mlolonglo der ligger ca. (CS. men den står ikke helt færdig endnu. 2 kilometer der fra. hvor beboerne mødes mindst én gang om måneden. Der er ved at blive opført en kirke. der ikke er stor nok til at have en skole. Kwambemba har en stærk integration i det omkringliggende samfund. Dette gør sig også gældende for Kwambemba. 45 . Spredte slum-øer er ofte så små. hvor beboerne bor på en offentlig vej omgivet af fabrikker. i forhold til områdets størrelse. hoteller. men samtidig er det et lille område hvilket gør Kwambemba sårbar overfor udnyttelse af forskellig karakter. Der er uforholdsvis mange små kiosker. klinikker etc. Præcis hvor mange husstande der er stort set umuligt at afgøre. Sophia Sophia er placeret centralt i Athi River.

Kiosker på hovedgaden i Sophia 46 . Hun sørger altid for at få mindst det dobbelte af råvareprisen for sine produkter.Figur 5. Disse pakker hun i små poser som hun sælger til kiosker og lignende i Athi River. men også et eksempel på hvordan den konkrete indtægt stammer fra salg i det peri-urbane. Mlolonglo og omegn. (Felista. Her rister og salter hun nødderne og laver små krydderiblandinger. er selvstændig og lever af at tage til Nairobi og købe nødder og krydderier i store sække. Sophia: bilag 5) Felistas forretningsmodel er eksempel på hvordan man kan udnytte det lette adgang til Nairobi som det peri-urbane tilbyder. samtidig med at der er let og billig adgang til Nairobi. som hun tager med hjem til Sophia. der bor i Sophia. Sophias størrelse betyder at der er et stort udbud af vare og tjenester internt i området. 2003: 91). Én af vores interviewpersoner Felista.4 Social map over Sophia Med sin beliggenhed centralt i Athi River har slumbeboerne adgang til byens agglomerationsfordele. men det høje antal af husstande betyder også at det er nemmere for områdets beboere at få politisk indflydelse og dermed beskytte sig imod at området bliver ryddet eller forflyttet (CS.

5 Social map over City Carton I meget af litteraturen om peri-urbant slum. betragter man peri-urbane slumområder som noget nyt. men ikke særligt velafgrænset. Pap og karton er meget brandfarlige byggematerialer. Peri-urbaniseringen er altså kommet til City Carton og ikke omvendt. Rose har fx oplevet at hendes hus er brændt ned to gange og hun har set mange andres huse brænde. Figur 5. udenfor Athi River og ligger ca. at den eneste kilde til lys om aftenen er kerosene-lamper der nemt kan antænde et hus. City Carton er ikke startet som en af Nairobis peri-urbane slumområder. Der er masser af åbent land og husene står ikke så tæt. Området giver med 47 . Dette skyldes en lavere befolkningsdensitet og den høje brandfare. City Carton: bilag 8) Byggematerialerne er dermed determinerende for placeringen bygningsmassen. City Carton: bilag 9). Området er nærmere en rural bebyggelse. Faktisk er den nærmeste farm stadig den største arbejdsgiver for området og de fleste kvinder arbejder her (Joseph.City Carton City Carton er placeret ca 1 km. hvor man hovedsageligt har arbejdet som daglejere i det nærliggende landbrug. 2003: 88-90). (se fx CS. (Rose. Området er forholdsvis lille med ca. men City Carton er et gammelt område. 100 meter fra Mombasa-Nairobi highway. og det hjælper ikke på brandsikkerheden. 180-200 husstande.

der kan være med til at sikre områdets opretholdelse. 2003: 90). Området har ikke internt nogle konkrete udtryk for agglomerationsfordele ved den stigende påvirkning fra Nairobi. der kan være med til at sikre politikerens position. men på længere sigt risikerer det at blive en trussel. Sophias og City Cartons perifære beliggenhed har dog ikke denne konsekvens. Der er altså nogle af de ulemper som normalt følger med en perifær placering der ikke gør sig gældende for vores caseområder. Presset på land behandles senere i rapporten.Truslen om at blive fjernet er meget nærværende. Opsamling Fælles for områderne er deres nemme adgang til Nairobi. Derfor forbedres arealanvendelsesmulighederne i Mavoko og presset på slumområderne øges. og den økonomiske ekspansion i Nairobi vil sandsynligvis fortsætte. Umiddelbart er det befordrende for udviklingen i områderne. markets. Litteraturen om perifære slumområder. 48 . investere og agere langsigtet i udviklingen af deres slumområde. landspekulanter mfl. nedrivning og indhegning i forlængelse af dette pres. og EPZ-området der giver jobmuligheder samt byerne Mlolongo og Athi River der giver adgang til skoler og lokale markeder. I Challenge of Slums står der fx: ”An overriding problem facing peripheral slum dwellers is the low level of access and high cost of transport to jobs. Interessen om den jord slumområderne er placeret vil blive større. fremhæver ellers ofte at disse områder er meget afskåret fra byen og ofte fysisk isoleret. da jorden i takt med udviklingen vil blive mere og mere attraktiv for entreprenører. Vejen til Nairobi er ved at blive forbedret og udvidet. hvilket gør det svært for beboerne at planlægge.sin spredte bebyggelse og mangel på handel og basale serviceydelser også et langt mere ruralt indtryk end de to andre slumområder og det er tydeligt at City Carton er skabt under forhold med færre begrænsninger og mindre konkurrence om jorden. Politikere vil se potentialet i at fungere som værge for et slumområde. Størrelsen på slumområdet er ensbetydende med hvor stor ’voting power’. Det politiske engagement i slumområderne vil uddybe nærmere i politik analysen. Kwambembas. det enkelte område har og skaber dermed en politisk interesse. men presset på land er vokset betydeligt de sidste par år og der har været både rydninger. schools and the centres of administration of public services” (CS. Slumområdets størrelse kan have afgørende betydning for om det kan modstå truslen om at blive fjernet. Dette skyldes Nairobi-Mombasa highway der giver adgang til Nairobi. Usikkerheden og utrygheden blandt beboerne er en barriere for bæredygtig udvikling i slumområderne.

I 1993 var der ca.1. Oprindelse og boligmassens tilstand En forståelse for et slumområdes oprindelse og alder kan kaste lys på hvorfor og hvordan et område har udviklet sig. i tilknytning til det allerede eksisterende Kwambemba. Boligmassens tilstand og hastigheden. men heller ikke her var en udsættelse forstående. Kwambemba: bilag 4) Denne del af Kwambemba ligger altså ikke på den offentlige vej. men nu er der mellem 100 og 200. men også indikere. 20 husstande. Herefter byggede beboerne i Kwambemba huse som de nu udlejer (Social map.5. Kwambemba: bilag 22 & 1). havde en aftale med fabrikken ejer om at de kunne blive boende for en kortere periode. (Steven. Beboerne i Kwambemba havde kontakt til en politiker. har stor betydning for dynamikkerne i lokalsamfundet og er det fundament hvorpå fremtidig udvikling skal bygges. men på privatejet jord tilhørende den nærliggende fabrik og er kommet senere. og det fik de tilladelse til. hvis der skulle opstå problemer vedrørende ejerskabsforhold. da nogle bebyggelser tættest på hovedvejen og op af den nærliggende fabrik ikke længere blev tolereret af fabrikkens ejer. De anmodede kommunen om at få lov til at udbygge længere nede af vejen. hvormed den er skabt. Området har haft to store udvidelser. hvilket gjorde at de der boet på offentlig jord kunne ringe til vedkommende. hvor de midlertidigt kunne flytte deres huse ned bag fabrikken. Hvis hun kunne løse problemerne var ikke altid sikkert. Hus i Kwambemba bygget opad en mur opført af en nærliggende fabrik 49 . Den anden udvidelse af Kwambemba kom. Dem der boede på fabrikkens jord. hvor områdets udvikling peger hen. Nogen af beboerne arbejdede på fabrikken og fik forhandlet sig frem til en løsning. Den ene udvidelse blev presset igennem af de beboere der allerede boede i Kwambemba. Kwambemba Kwambemba blev grundlagt omkring 1984 og ligger hovedsageligt på en lille stikvej der udgår fra Nairobi-Mombasa highway. men indtil videre var truslen om at blive fjernet ikke nært forstående. der ’talte deres sag’. Kwambemba & Kiotoko.

der dog begge gik i konkurs i henholdsvis 1991 og 1996. hvor huslejen var højere i relation til at det var et slumområde. som ejerne igennem deres politiske indflydelse og samtidige ejerskab er med til at opretholde slumområderne. Enkelte huse er bygget af træ. De huse der befinder sig helt inde ved muren til industriområdet bruger muren som bagvæg. Kibera og Pumwani og generelt virkede det som om husene og vejen blev vedligeholdt. Huset adskilte sig markant fra de andre huse ved at være bygget på traditionel vis og af naturmaterialer. Huset er dog ved at falde sammen. og mange af de nytilkomne fandt arbejde på et slagteri eller en stor nærliggende tekstilindustri. bygningsmassen har etableret en fast indkomst. Huslejeopkrævning og den daglige vedligeholdelse foregår igennem administrationsbureauer og lokale viceværter. Nogle af husene har cement på gulvene. hvor ejerne af jorden og Bernhard Musiko foran sit hus i Kwambemba.I Kwambemba er de fleste huse lavet af blikplader. Efterfølgende er omkring 50 små tekstilvirksomheder skudt op i stedet for (Felista. og hvor lejemålene blev udlejet langt hurtigere end i dag. Der er ikke længere nær så stort et pres på området som da tekstilindustrien var på sit højeste. mens andre har jordgulv. Sophia Sophia blev etableret omkring 1990. Sophia: bilag 5). 50 . Sophia er altså et nogenlunde velkonsolideret område. Generelt fremstod husene mindre interimistiske end nogen af dem vi har set i fx City Carton.

(se social map. som udlejer værelserne til områdets beboere City Carton City Carton blev bebygget fra 1963. Der er huse konstrueret mere traditionelt. Uafhængigheden fra kolonimagten betød. områdets ældre. Maweni. Den mundtlige aftale med den tidligere ejer har ikke nogen juridisk validitet.Da Sophia er et stort område med mange forskellige ejere har boligmassen også en forskellig opbygning. 51 . Huslejen varierede fra 500 ksh til 1400 ksh. fortæller hvordan hun og hendes familie tog afsked med den hvide farmer og hvordan han havde sagt til dem at de gerne måtte slå sig ned. i det område der nu hedder City Carton. men de fleste boliger er beklædt med blikplader og flertallet af bygningerne har støbt gulv. Rose. at de hvide farmere blev fordrevet fra området. Boligblokke i Sophia opført af Mr. Sophia: bilag 24) og huslejen fulgte kvaliteten af boligmassen. Det gjorde de og Rose har boet der lige siden. kvalitet og historie. og selvom City Carton har eksisteret i mere end 47 år er det ikke lykkedes for områdets beboere at konsolidere området i særlig udpræget grad. med grene og lerholdigt mudder andre er beklædt med udrettede olietønder.

shacks are likely to be very rudimentarily built of recycled or very impermanent materials. 52 . da de er sårbare for vand og ikke slidstærke (Joseph. City Carton. plast og nylon i forskellige former. Frygten for en rydning af området har hele tiden været til stede og slumbeboerne har ikke set et incitament at forbedre deres huse. der er sket i området. 2003: 87). City Carton: bilag 9). Dette fortæller hvor lidt området har udviklet sig i årenes løb og hvordan beboernes usikkerhed har haft betydning for den spatiale udvikling. her er ingen støbte gulve eller lignende. Husene er generelt meget midlertidige i deres opbygning.Navnet. men holdbarheden er begrænset og de skal ofte skiftes ud. Papstykkerne kan købes billigt fra den nærliggende industri. så kan det opfattes som en provokation af de omkringliggende omgivelser. Joseph. at hvis man benytter mere permanente byggematerialer. Disse karakteristika er i høj grad gældende for City Carton selvom området er 47 år gammelt. especially in settlements where residents are unsure of whether and for how long they will be allowed to stay before being evicted. forklarer at man i området frygter. Pappet forsøges beskyttet mod nedbør vha. der er født og opvokset i City Carton. Disse materialer er også restaffald fra den omkringliggende industri. I ”Challenge of slums” beskrives en række almindelige karakteristika for helt nyopstået slumområder således: ”Their newness is expressed in poorer.” (CS. less permanent materials. or on sites where they are unlikely to be left alone. er opstået fordi langt de fleste huse er bygget af et træskelet med pap og karton som vægge. In cities where evictions are Sammenstyrtet hus i City Carton common. hvilket kan få konsekvenser for alle i området.

der er mange andre faktorer på spil. 5. at en rydning af området ikke var aktuel. at jo længere et slumområde har været beboet jo mere udviklet er området – nærmere tvært imod. I Kwambemba er der tre toiletter. Den var forbundet via den nærliggende industri til en lokal boring. før der kommer udvikling i de fysiske strukturer i et slumområde. Kwambemba havde interne lejestrukturer og der var beboere der ejede deres egne strukturer og udlejede til andre. da der havde været en dialog imellem interessenter og slumbeboerne med henblik på midlertidig bosættelse af området. (Social map. 53 .eks. Vandhanen blev administreret af en af de lokale. men enkelte af de mere ’velstående’ som f. Jordejerforholdende gjorde. Da vandet ikke kom så dybt nede fra og da det ikke kom forbi et rensningsanlæg inden det løb ud af hanen. Vi betragter adgangen til basale serviceydelser som et nødvendigt fundament for bæredygtig udvikling. tyder det ikke på. der var blevet mere attraktiv og der havde grundlæggende. Historikken omkring områdernes tilblivelse har også stor betydning for hvordan sociale hierarkier udformes. Det er altså ikke bare et spørgsmål om tid. I dette afsnit vil vi sammenligne adgangen til basale serviceydelser i de tre caseområder. hvilket betød. Det hænder dog ofte at toiletterne ikke bliver tømt lige med det samme. Når toiletterne er fyldte kan man låne et i den nærliggende fabrik Nanak Construction. hele tiden været en usikkerhed om slumområdets eksistens og havde derfor ikke udviklet sig i meget siden bebyggelsens oprettelse. Kiotoko havde bilbatterier til eget forbrug. der er mest konsolideret. som er til fri brug for områdets beboere og finansieres over huslejen og bliver vedligeholdt af de i alt 12 udlejere af strukturerne. Det ældste område i vores undersøgelse er klart det mindst konsoliderede og det yngste slumområde er klart det.3 Basale serviceydelser Med begrebet basale serviceydelser henviser vi til vand. Slumbeboerne opholdte sig på jord. sanitet og el. at få fyldt en 20 liters dunk og vandet kunne ved hjælp af kemisk rensning gøres anvendelig som drikkevand. Kwambemba har ikke noget elektricitet. City Carton var det mindst konsolideret slumområde vi besøgte. Boligmassens tilstand var dog relativ god. Derudover var der også adgang til flere basale serviceydelser for beboerne i Sophia i forhold til de to andre områder. Det kostede 5 ksh.Opsamling Med henblik på vores indsamlede empiri. var det ikke egnet til drikkevand.1. Dette vil blive behandlet senere i rapporten. Kwambemba: bilag 22). at området var mindre konsolideret end Sophia. Kwambemba I Kwambemba var der én vandhane. Sophia der var det mest konsolideret slumområde havde formelle lejestrukturer.

City Carton City Carton har ikke reelle toiletbygninger. Sophia: bilag 5). Hvilket hun mente var realistisk (Felista. havde dog ligesom Kiotoko i Kwambemba et bilbatteri. men der er mange forskellige udbydere af vand i området. Der er ikke nogen tradition for at betale for at børn kommer på toilettet. som hun bruger til en lampe i loftet og til at oplade sin mobiltelefon. mens andre betaler for at benytte offentlige toiletter eller sparer pengene og benytter den åbne vandkanal der løber lige forbi området eller lander deres “flying toilets” et vilkårligt sted. dækkes det til og et nyt graves ud. Der er relativt store etableringsomkostninger forbundet med at installere elektricitet. I Sophia er adgangen til toiletter inkluderet i huslejen for nogle af beboerne. Toilet i Kwambemba Toilet i Sophia Toilet i City Carton 54 . Felista ville dog forsøge. Sophia: bilag 5). Her graver de huller i jorden og sætter lidt klæde op rundt om hullet. Når et hul er fyldt. se nedenstående billede: Vand er altså let tilgængeligt.Sophia I Sophia er der ikke indlagt vand i de enkelte huse. at få huslejen sænket til 1000 ksh. I den gård hvor Vandkiosk i Sophia Felista bor har ejeren besluttet at der skal indlægges el fra starten af 2011. så de besørger hvor det er muligt. områdets ungdomsleder. disse omkostninger skal dækkes igennem huslejestigninger. Felista. (Felista. Dette vil betyde en huslejestigning fra 700 ksh til 1200 ksh. De fleste boliger i Sophia er uden elektricitet. Alle beboere har fri adgang til toiletterne.

I dette afsnit kigger vi på hvordan lovlighed og sårbarhed hænger sammen og hvordan slumbeboernes opfattelse af deres egen boligsikkerhed påvirker den fysiske udvikling af områderne. og floden passerer desuden igennem et forurenet industriområde inden den når City Carton. hvilket betyder at særligt de fattigste er udsatte overfor sygdomme og det er også denne gruppe der er mest afhængige af nærmiljøet. og det betyder samtidig at nærmiljøet er udsat for høj belastning. Dårlig adgang til sanitet og rent drikkevand gør slumområderne meget udsatte for sygdomsspredning. at de gerne må bo der på den betingelse. Der er ingen elektricitet i City Carton og der var ikke planer om at indlægge el i området.4 Lovlighed. ingen udbydere af vand internt i området. Kwambemba Den del af Kwambemba der ligger på den offentlige vej er ulovligt byggeri. og nogle af beboerne benytter den nærliggende flod. og der er også forskel i beboernes adgang til disse ydelser internt i områderne. Det er uvist hvornår vandforsyningen bliver genetableret. når kommunen vil anvende arealet til noget andet. hvilket medfører en stor usikkerhed blandt beboerne. hvilket i nogen grad mindsker sundhedsfaren ved at drikke vandet. 5. der havde boet i området i 47 år. som er blevet etableret på initiativ fra en NGO. Denne situation sætter både nulevende og kommende generationers mulighed for at imødekomme deres behov i fare og er derfor en klar hindring for en bæredygtig udvikling af slumområderne.1. Opsamling Der er stor forskel på adgangen til basale serviceydelser i de tre slumområder. Beboerne har dog en aftale med Mavoko Municipality om. men Rose. City Carton: bilag 8). når de drikker vandet fra floden. Nogen benytter kemisk rensning af flodvandet. var sikker på at det skulle komme til at virke igen (Rose. Der er en vandtank og et vandrør i City Carton. Adgangen er distribueret efter indkomst. Beboerne I City Carton løber derfor åbenlyse sundhedsrisici.I City Carton er der pt. City Carton ligger nedstrøms fra vandkanalen i Sophia (den som blev brugt til affald og ”flying toilets”). sårbarhed og udviklingsmuligheder Ikke alle slumområder er ulovlige og ikke al ulovlig bebyggelse er slum. at de forlader området. Der har i mange år været planer om at benytte vejen til lave en indgang til 55 . Beboerne skal derfor gå langt efter vand. når de ikke har råd til at købe vand. men kemikalierne koster også penge og øger alt i alt beboernes udgifter til vand. men tanken er tom og vandrøret er blevet skåret over oppe ved vejen under vejarbejde.

De kan potentielt tjene flere penge ved at investere i boligmassen og øge huslejen. at de skal flytte. hvordan sårbarheden af området spiller ind når beboerne tænker på den langsigtede udvikling af området.Nationalparken. men rydningen af naboområdet Kapa i oktober er med til at holde liv i frygten (Jævnfør Mavoko – en peri-urban kommune). I Kwambemba er der 12 forskellige strukturejere. Kwambemba: bilag: 3). Den del af Kwambemba der ligger på privat jord er underlagt de samme betingelser. 56 . (Steven. hvor lovligt eller ulovligt området er. men der er ingen tvivl om at Kwambemba er sårbart og at faren for at området bliver ryddet er reel. Steven bekymrer sig ikke om mulige rydninger af området. hvis de private ejere vil benytte arealet til noget andet. forstået på den måde. men når det er uvist hvor længe området vil eksistere er strukturejerne nødt til. men der kan også være andre årsager til at kommunen ikke længere ønsker at Kwambemba består. Kwambemba: bilag 4). Steven Ngongo der har boet til leje i Kwambemba i 17 år sagde om Kwambembas sårbarhed og mangel på boligsikkerhed: ”As a tenant you don’t care – you just find another tenant house”. De forholder sig derfor løbende til områdets tilstand og udvikling og de er hovedkræften hvis noget skal ændres. Hvor optaget beboerne er af denne sårbarhed varierer i forhold til om de er ejere af strukturer eller lejere. og da vi spurgte Bernard Musiko hvordan han troede området så ud om ti år sagde han: ”Within ten years we will all be evicted” (Bernard. der alle bor i området og tilsammen ejer alle boligerne. at arbejde med investeringer der har en meget kort tilbagebetalingstid. da de bor på privatejet land med ejerens midlertidige tilladelse. og peger på at der er masser af andre lejeboliger i området. Dette illustrerer. Det er disse 12 udlejere der forestår vedligeholdelsen af boligmassen og toiletterne. Alle i Kwambemba ved at de bor der midlertidigt. Denne del er ikke direkte ulovlig. Områdets sårbarhed spiller på den måde ind i Kwambembas udviklingsmuligheder og begrænser anvendeligheden af langsigtede investeringer. Det er svært at sige noget om hvor alvorlig truslen om at Kvinder i Kwambemba dyrker jorden uden formel tilladelse området skal tages i brug til noget andet er. Grundet de forskellige forhold i Kwambemba er det svært at sige præcist.

Rose Mutumi. sagde fx at de levede i en konstant frygt og en følelse af usikkerhed. at de lokale autoriteter vil stille krav om at området skal leve op til nogle bestemte standarder eller på anden måde forsøge at ændre arealanvendelsen i Sophia (Makali: bilag 20). så beboerne hvis huse lå på hans grund ikke kunne få adgang til dem. Størstedelen af City Carton ligger på en matrikel som ingen i området ved hvem der har ejendomsretten på. Det er utænkeligt. Ejeren indhegnede for to år siden hele området. og beboerne har ingen aftaler med jordejerne.Sophia Selvom husene ikke lever op til de nationale byggestandarder og selvom der muligvis er noget ikke helt lovligt ved den måde matriklerne er underopdelte på og selvom ejerskabet til jorden i Sophia. Beboernes havde en meget klar forståelse af deres sårbarhed. Samtidig illustrerer det også at det lokale parlamentsmedlem er villig til at hjælpe dem. Området er derfor ikke et sårbart område i relation til rydninger eller lignende. City Carton: bilag 9). oktober 2010 blev en familie med tre huse der boede 100 meter fra City Carton smidt ud af deres hjem og deres hjem blev revet ned og kørt væk af politiet (Joseph. hvorfor der er bedre muligheder for at investere. og på sigt tvinge dem til at flytte hvis de ikke har råd. Disse to hændelser konkretisere områdets sårbarhed og gør at beboerne i City Carton er ekstra opmærksom på den. City Carton City Carton er et ulovligt besat område. byens ældre. på ganske korrupt vis. De var bange fordi. (Felista. Den tredjedel af City Carton der ligger tættest på Mombasa-Nairobi highway vil ejeren gerne have fjernet. og der er derfor langt fra lejer til ejer. City Carton: bilag 9). I Felistas gård vil ejeren (som tidligere nævnt) fx installere elektricitet. Ejerne i Sophia skal ikke frygte at deres investeringer i bygningerne pludselig skal rives ned eller fjernes. at de var besættere og kunne fjernes når som helst (Rose. men det lokale parlamentsmedlem kom beboerne undsætning og fik forhandlet hegnet væk og sagen er nu for retten (Joseph. City Carton: bilag 8). Den 30. Området er derfor sårbart overfor rydninger. hvilket måske mindsker områdets sårbarhed. Janet Wabia sagde at hun var bange for 57 . Huslejestigningerne kan true lejernes boligsikkerhed. er tilfaldet mennesker med politiske forbindelser er det et de facto lovligt bebygget område. I Sophia bor der hovedsageligt lejere og strukturejerne bor uden for området. City Carton er delt op i to matrikler. Sophia: bilag 5) Her er der altså mulighed for mere langsigtet investeringer med længere tilbagebetalingstid. Huslejen bliver for de flestes vedkommende indkrævet af agenter. som skal finansieres med huslejestigninger.

ejerskab og udviklingsmuligheder (CS. Joseph Mutie. sårbarhed og ejerskab. fortalte under vores første besøg om hvordan beboerne i City Carton ikke byggede mere permanent fordi de ikke ville tiltrække sig unødig opmærksomhed fra de lokale autoriteter.at området blev ryddet og hun ville rigtig gerne bo et andet sted. der har været hovedkraften bag etableringen af skolen. Opsamling Udviklingsmulighederne og incitamenterne for at udvikle sin egen bolig og sit eget lokalsamfund. City Carton: bilag 6) Alle i City Carton ejer deres eget hus undtaget fire som er lejere. fx fra et missionerende kristent trossamfund. Udviklingen i området er langsom. Vi har valgt at benytte følgende skema fra ”Challenge of Slums” for derved at beskrive denne sammenhæng: Figur 5. og primært drevet af eksterne interventioner. (Janet. 2003: 94) 58 . er i vores caseområder meget tæt knyttet til lovlighed. Det faktum at området er ulovligt og sårbart har altså stor betydning for hvordan boligmassen ser ud i området.5 Lovlighed.

Kwambemba er straks lidt sværere at placere. og mange forskelligartede spatiale udtryk. City Carton passer ind i række 7 og Sophia ind i række 6. Hvis man vil understøtte en bæredygtig udvikling i slumområder med planlægning er det derfor vigtigt at have øje for de unikke og specifikke forhold der gør sig gældende i de enkelte områder. 59 . hvor konkret faren er og det påvirker de enkelte områders udviklingsmuligheder. 5.5 Spatial opsamling Der er mange variationer under begrebet slum. Mangel på boligsikkerhed er meget vigtigt i forhold til de langsigtede udviklingsmuligheder. Vi vil derfor se på de sociale strukturer og efterfølgende samle op på hvilke barrierer og resurser for en mere bæredygtig udvikling der er i caseområderne. fordi det hverken er rigtigt lovligt eller ulovligt og fordi det både er på privat og offentlig jord og fordi der både er mange der ejer deres egne huse og mange der lejer sig ind. men det er ikke det eneste der har betydning for hvordan folk handler. Det kan være svært at vurdere.Skemaet viser samme tendenser som vi har fundet i vores caseområder. Dette illustrerer hvordan sårbarheden i forskellige slumområder er forskellig og har forskellige forudsætninger.1. Den spatiale gennemgang af vores caseområder har vist at der er en tydelig forbindelse mellem det spatiale og det enkelte slumområdes udviklingsmuligheder.

1 Intern organisering og magtstrukturer Ved vores indsamling af empiri fremstod det tydeligt. hvorfra vi udleder de mest afgørende barrierer for en bæredygtig udvikling.2 Sociale dimensioner i Kwambemba. 5. Specielt i City Carton og Kwambemba fremgik det tydeligt. samhørighedsfølelse og fællesskab.5.) Recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family. City Carton og Sophia "(. De ældre og de beboere. for efterfølgende at sætte disse i relation til vores karakteristik og forståelse af de forskellige områder.2. Områderne har mange fællestræk. spillede en væsentlig rolle i styringen af områderne. Village elders are the once who interact with the local people and community” (Anthony. at visse beboere havde rollen som ledere og talte på vegne af det samlede område. som diskuterer nedrivelsen af manden til venstres bolig. der løste konflikter og tog beslutninger. and to the continuous improvement of living conditions" FNs menneskerettighedscharter I dette afsnit ser vi på de sociale dimensioner i de forskellige caseområder. hvordan slumområderne kan karakteriseres. Afslutningsvis sammenholdes de spatiale og sociale strukturer i en opsamlende konklusion på. der havde boet længst tid i området. Ældrerådene blev betragtet som en autonom beslutningsmyndighed.. Sophia: Anthony bilag). City Carton udtalte således: ”The Village elder and the councilors makes the decisions. 60 . including adequate food. De positive aspekter af de sociale dimensioner er et velfungerede netværk. clothing and housing. modløshed og store sociale problemer. De mere negative sider er undertrykkende hierarkier. men adskiller sig også fra hinanden på områder som socialt engagement. En af lejerne fra To ældre mænd fra henholdsvis en nabolandsby til City Carton og Kwambemba. at der var forskellige sociale hierarkier og kollektive identiteter i de forskellige områder. hierarki og beboernes oplevelse af at bo i slummen.

I Kwambemba og Sophia registrerede vi et mere harmonisk miljø blandt bebyggelsernes beboere: ”Everyone is equal” ”There is a good social environmen. Vores to andre caseområder Sophia og City Carton havde samme struktur. Felista. men blev stadig anset for at være nytilflytter og blev derfor udsat for chikane af de andre beboere. I City Carton udtrykte én af områdets kun fire lejere – Wycliff . bliver ældrerådets beslutninger altid respekteret og de involverede partnere retter sig derefter (Kiotoko. der skulle tages i området. Det var også disse beboere. Ifølge Wycliff var der et stærkt optrukket hierarki. og at der som følge af det velfungerende forhold til de omkringliggende virksomheder og myndigheder har været en relativ tryg stemning i området. som beskrevet i det ovenstående. Dette kan have understøttet en større følelse af tilknytning og fællesskab. Dette kan skyldes. at områder er relativt gammelt. Kwabemba: Kiotoko bilag). Kiotoko: bilag).2. Han var kommet til byen i 2001. Sophia & Kwabemba.2 Kollektiv identitet Der var ligeledes store forskellige i de kollektive identiteter i de forskellige områder. Mens der. Dog var der også her tydeligere sociale samhørighedsforhold som eksempelvis mellem vores interviewperson Felista og hendes udlejer. very integrated. og var ligeledes ganske strukturerede i deres sociale opbygning. men ingen af disse gode tilfaldt de nytilkomne. som eksempelvis har fået beboerne til at lægge flere kræfter i deres boliger og i området som helhed. der havde boet længst tid i området og deres familier. Selv om beboerne italesatte en stor usikkerhed grundet deres lejeforhold og usikre boligområder. der eksempelvis stjal og ødelagde hans ejendele. City Carton. der primært udgjordes af de beboere.at der var meget tydelige sociale strukturer og at disse havde stor indflydelse på den daglige organisering af området. hvor beboerne kender hinanden og der derfor ikke er meget kriminalitet eller uorden. eftersom de ikke blev opfattet som en del af fællesskabet. var store hierarkiske opdelinger af beboerne i City Carton. synes organisering især harmonisk i Kwambemba mens Sophia var præget af at være et større område med flere mennesker og problemstillinger. Området havde fået forskellige typer bistand fra hjælpeorganisationer. Kiotoko.Ifølge ’the chairman’ Kiotoko fra Kwambemba. blev slumområderne generelt omtalt som trygge og sikre steder. (Wycliff. der havde kontakt til udefrakommende hjælpeorganisationer og styrede forskellige beslutninger. Wycliff bilag) 5. 61 . Også selv om Sophia var et langt større område end de to andre. I Kwambemba var der væsentlig flere lejere end i City Carton og forholdet mellem lejere og udlejere var harmonisk og venligt.” (Felista.

62 .

hvor folk indbetaler et fast beløb i en pulje. Ved dødsfald kunne der også blive samlet ind. der skabte problemerne. Beboerhuset blev også brugt i krisesituationer. da området tidligere havde haft problemer med kriminalitet. at det faktisk var vagtværnet. at området udgjordes af meget fattige beboere. blev der samlet penge ind i beboerhuset. havde de i stedet gået sammen om at forebygge kriminalitet og uroligheder. Felista bilag) 5. at de alle var lige. Således kan strukturerne siges at være mere institutionaliserede og på grund af regelmæssige udskiftninger af beboere i området. for derved at gøre det nemmere for beboerne at spare op og når de engang modtager pengene har de et større råderum til investeringer. Joseph i City Carton var medlem af flere grupper og havde også selv opstartet en virksomhedsgruppe. Når puljen når et vist beløb. at man indbetaler ligeså mange penge til gruppen som man får udbetalt. hvor han sammen med en gruppe af de andre beboere var ved at spare penge 63 . Området havde ikke samme strukturelle opbygning som de andre slumområder fordi det var væsentlig større og mere struktureret med forskellige ejere.4 Opsparingsgrupper.3. Ideen er. Sophia. og at der var et godt sammenhold med fokus på deres fælles område. I Kwambemba var der ligeledes en kirke under opbygning og et beboerhus. så den døde kunne få en værdig begravelse. Disse sociale strukturer synes at have en positiv effekt på områdes fællesskabsfølelse samt fortsatte konsensus. Derefter starter det hele forfra og man sparer op til den næste i gruppen. Denne form for social sikkerhed. Eksempelvis var flere af områdernes beboere med i en form for merry-go-round ordning – en form for cirkulationsopsparingsgruppe. sociale arrangementer og for gudstjenester indtil kirken stod færdigt. en kirke og en skole. Det sociale fællesskab var ligeledes kommet til udtryk. hvor de først havde gået sammen om at hyre et privat vagtværn og efterfølgende. fik vi ikke kendskab til i Sophia og City Carton. bliver pengene udbetalt til ét af medlemmerne i gruppen. Sociale mødesteder og faciliteter Områderne havde alle en form for sociale mødesteder. Der var derudover forskellige agencies. 5.I Sophia italesatte beboerne ligeledes. der blev anvendt til afholdelser af månedlige beboerområder. Der var også undervisning og pasning af de mindste børn. I City Carton var der på trods af.2. (Felista. uddannelse og sociale grupper I alle tre slumområder var der forskellige opsparings. Hvis en beboer eksempelvis var blevet syg og det var nødvendigt at sende vedkommende på hospitalet. der stod for udlejning af husene. da de fandt ud af.2. der alle havde tilknytning til det politiske niveau. kan det siges at være vanskeligere at opretholde en stram intern magtstruktur.og investeringsgrupper.

der er i slumområderne. Joseph. der havde fulgt tolv års skolegang. der blev solgt fra bryggerier i nærheden af slumområderne. mangel på uddannelse og diskriminering på arbejdsmarkedet er ofte nogle af konsekvenserne ved at vokse op i et fattigt slumområde. og som alligevel stod uden mulighed for at få formelle jobs eller stabil indkomst. hvilket er med til at besværliggøre en permanent adgang til det formelle jobmarked. (Bernhard. at de var fattige. City Carton: Joseph bilag).City Carton. der skal tages højde for i planlægningen og hvilke ressourcer. misbrug og kriminalitet I dette afsnit vil vi se på nogle af de sociale problemer og resurser. I de tre caseområder er der mange forskellige indkomststrategier for de enkelte husstande. men de italesatte problemer og muligheder associeret til fattigdom. 2003:70). der kan trækkes på. Grundet de negative effekter af.5 Fattigdom. men få formår at bryde ud af fattigdommen. Anthony. hvilke sociale problemer. City Carton. Joseph bilag). for derved at undersøge. (Joseph. (Joseph. Joseph fra City Carton fortalte. som han kunne leje ud til midlertidige byggestilladser. Etableringen af de mange opsparings.2. Et eksempel er Joseph fra City Carton. som eksempelvis flybrændstof. Chrimzi & Felista bilag). Wycliff. Kiotoko. Fattigdom er et grundvilkår i caseområderne og mangel på indkomst har mange både direkte og indirekte konsekvenser for livet i slumområderne(UN-HABITAT. Der var mange af vores informanter i slumområderne. Alkoholprocenten var i visse tilfælde op imod 100 procent og ofte var der anvendt ulovlige og giftige kemikalier. Joselyn. der pegede på ungdomsarbejdsløshed som en betydelig udfordring for området og fremhævede eksempler på unge. 5. at bo i slumområderne bliver både fattigdommen og slumområderne reproduceret. Joseph. der fremhævede mangel på stabil indkomst som et stort problem i deres hverdag. Felista). Rose. Flere sagde ikke direkte. Beboerne i slumområderne investerede i grupperne i håbet om. Challenge of slums. Dårligt helbred. hvor målet var at købe et stykke land som gruppen kunne bosætte sig på og hermed få et mere permanent sted at bo (Joseph. Joseph var også med i opsparingsgrupper.og iværksættergrupper er for langt de fleste grupper sket i forlængelse af UN-HABITATS arbejde i området. og at børn helt ned til tolvårsalderen var berusede (Joseph.op til at købe træ. at forbedre deres levevilkår og få bedre og mere permanente boliger. En gennemgående problemstilling i alle tre slumområder var et betydeligt misbrug af ulovligt produceret alkohol kaldet ’Chang’aa’. at alkohol var et problem for området. City Carton: 64 . Janet. Kwambemba & Sophia. Kiotoko. Chrimzi & Felista. Steven.

Dette havde resulteret i. Eksempelvis havde slumbeboeren Steven taget til Kwambemba for at finde arbejde og for at spare penge på transport. havde Felista bl.fl. var de eneste fordele ved Sophia den billige husleje og indkomstmulighederne.). (Chrimzi. Selv slumbeboere. der hvor hun boede og beskrev Sophia som: ” A good place to make business” (Felista. Sophia: Felista bilag). (Bernhard. en ældre kvinde fra Sophia delte ikke Felistas opfattelse og ville gerne flytte væk fra området. Udover at være blevet oplært af sin mor. havde en langt mere positiv opfattelse af at drive forretning. at: ”Kwambemba is a nice place because I’m still surviving” Som flere af de andre slumbeboere ville han gerne flytte. så snart hendes børn blev ældre. Vi opfattede. hvordan hun kunne optimere sin indtjening. de en gang havde håbet på. Kiotoko.. Felista til gengæld.Joseph bilag). Chrimzi. som han derfor kun så en-to gange om måneden. at livet i slumområderne ikke levede op til det.a. (Steven. Felista og Chrimzi fra Sophia påpegede begge de negative konsekvenser ved alkoholsmisbruget og især deres bekymring for børnenes velbefindende. hvordan de sociale problemer og især alkoholmisbrug i området kunne påvirke hendes børn. Han boede sammen med sin kone. at sende sin datter i privatskole og fik råd til ekstra goder til husstanden (Felista. City Carton var præget af en langt større grad af håbløshed end de andre områder. Kwambemba: Steven bilag). 5. der havde boet i områderne i lang tid så deres ophold som midlertidigt – enten fordi de opfattede boligformen i områderne som for usikre eller fordi de gerne ville bo i deres egne og mere permanente boliger. Chrimzi bilag). fordi de ikke havde andre muligheder eller fordi de var født og opvokset der. at de interne magtstrukturer var med til. De fleste beboere havde bosat sig i slumområderne på grund af indtjeningsmuligheder fra de omkringliggende virksomheder. at hun tjente nok penge til. Vi kunne fornemme på Bernhard og Steven.2. hvilket sandsynligvis hænger sammen med. Felista. Joseph m. der ankom til Sophia som meget ung. Kwabemba: Bernhard bilag). at det er det fattigste område med den største risiko for 65 . men havde været nød til at efterlade sin syv børn hos deres bedstemor. hvis han havde mulighed for det. (Chrimzi. Ifølge hende. taget et forretningskursus. Sophia. hvor hun lærte. Sofia: Felista bilag). at skabe en vis form for social orden i slumområderne og at disse problemer primært skyldes beboernes desperation over egne vilkår. En anden beboer fra Kwambemba konstaterede nøgternt på spørgsmålet om. hvad der var godt ved området. da hun var bange for. Deres indtjening levede ikke op til forventningerne og de kunne sagtens se sig selv bo et andet sted end i Kwambemba.6 Visioner for fremtiden Beboerne i de tre områder italesatte mange af de samme frustrationer og drømme for en bedre fremtid.

da han sagde ”Politicians always lie” (Steven.2. Steven fra Kwambemba udtrykte en generel holdning til politikerne. 5. at landets magthavere generelt ikke kæmper aktivt for forbedringer i slumområderne i Mavoko. City Carton: Janet bilag). Hvis man igennem planlægning skal bidrage til denne udvikling. Lejeren Wycliff fra City Carton så ligeledes opgivende på fremtiden. hvis ikke man samtidig skaber nogle indkomstgenererende muligheder.7 Opsamling på de sociale dimensioner Der er mange forskellige sociale dynamikker og problemer i de forskellige slumområder der influerer på hvordan slumområderne kan indgå i en mere bæredygtig udvikling. Den lave tillid til systemet er måske medvirkende til at lokalsamfundet ikke bruger meget energi på at stille politiske krav eller arbejde for øget politisk indflydelse. Janet på 21 år sagde. og tilliden til at politikerne var meget lille. men sagde samtidigt: ”I have nowhere to go” (Wycliff. Det er ligeledes vigtigt at værne om de positive egenskaber i områder og sociale ressourcer. Vi så umiddelbart ikke meget politisk engagement blandt slumbeboerne. hvilket betyder at slumbeboerne for det meste søger at holde lav profil. men har også visse ligheder.tvangsrydning. Der er store problemer relateret til fattigdom og vanskeligheder ved at finde arbejde. Kwambema. 66 . og involvere sig så lidt så muligt med den lokale planlægningsmyndighed. Der er meget lidt tillid til det politiske system og til de planlægningsmæssige myndigheder. I forhold til at udvikle fremadrettede strategier for de tre områder er det vigtigt. må man tage udgangspunkt i det enkelte slumområdes sociale kapacitet og muligheder. (Janet. Den interne organisering og magtstruktur i de enkelte områder er forskellig fra område til område. City Carton: Wycliff bilag) I områderne var der stor forskel på. fx den store respekt for de ældres meninger og beslutninger. hvilket vil kunne afstedkomme en mere inkluderende planlægningsproces. hvordan de enkelte slumbeboere forholdt sig til egne visioner og fremtidsudsigter. at ”Life is hard here” og at det eneste gode for hende var. at de foreslåede tiltag ikke øger huslejen eller leveomkostningerne. Den interne organisering repræsenterer muligheder for at lave inddragende planlægningsprocesser baseret på slumområdernes eksisterende beslutningsprocesser. Bilag Steven). at overleve dagen og på et tidspunkt have mulighed for at flytte til et andet sted. hvilket også påvirkede deres holdning til forandring. Han ville gerne flytte på grund af de undertrykkende magtstrukturer. Det kan samtidig være med til at stimulere håbløshed.

Afsnittene går i dybden med hvorfor og hvordan de enkelte barrierer blokerer for en bæredygtig udvikling. 5. Da alle slumområder er forskellige må man tage udgangspunkt i det enkelte område og se på. ved at inddrage slumområderne mere i planlægningen. og at uklare ejerforhold og mangel på boligsikkerhed er en af de væsentligste barrierer for bæredygtig udvikling.3 Delkonklusion: Identifikation af barriere og ressourcer Ved at undersøge de spatiale og sociale forhold i vores tre caseområder. og at der her er en god mulighed for at påvirke slumområderne i en mere bæredygtig retning. der ikke altid forekommer befordrende for slumområdernes bæredygtige udvikling. at en bæredygtig udvikling kan skabes i samarbejde mellem det politiske niveau og civilsamfundet. hvordan man kan bygge på de resurser. har vi fået en bedre forståelse af udviklingsmulighederne for de enkelte områder. der er i de enkelte områder. 67 . der allerede er til stede og hvordan man kan minimere mindre hensigtsmæssige sociale strukturer.I de forskellige slumområder er der stor forskel på. En anden fremtrædende barriere er det politiske system. Eftersom der er meget lidt tillid til politikerne fæster de fleste deres lid til lokalsamfundet. at man i nogle områder bruger den interne organisering som eksklusionsmiddel. at boligsikkerhed og relationen mellem ejere og lejere har afgørende betydning for hvilke udviklingsmuligheder. Den spatiale gennemgang af caseområderne illustrerer at den fysiske planlægning i slumområderne i Mavoko er stort set ikke-eksisterende. der kommer landets slumbeboere til gode er meget lille. De spatiale og sociale strukturer kan både virke som barrierer for en bæredygtig udvikling. og det er vigtigt at benytte de ressourcer der allerede er i lokalsamfundet. så der ikke skabes utilsigtede negative konsekvenser og så slumbeboerne inddrages og bidrager med deres egne positive ressourcer. men det er også tydeligt. Det er en stor fordel. at de folkevalgte vil gennemføre tiltag. der foregår i slumområderne. I de følgende afsnit vil fokusere på disse tre overordnede barrierer for en bæredygtig udvikling af slumområderne: 1) Boligsikkerhed og boligmarked. I afsnittet om de spatiale strukturer fremgår det tydeligt. 2) Det politiske system og 3) Planlægning. Denne kontekst bør medtænkes i potentielle opgraderingsstrategier. der i de fleste tilfælde er socialt velfungerende med forskellige opsparingsgrupper. Der er en udbredt mistillid til politikerne i slumområderne og troen på. og den udgør en kæmpe barrierer for. hvordan slumbeboerne ser på fremtiden. Denne mistillid er et demokratisk problem. Et eksempel kunne være den interne sociale organisering. og ser samtidig på løsninger i forhold til barriererne. hvis man skal lave inddragende planlægning i specifikke områder. men de er også udgangspunktet for ny udvikling. at de er godt organiseret.

Ifølge rapporten var årtiet en periode præget af stor politisk ustabilitet. Afsnittet bygger videre på analyseresultaterne fra både den spatiale og sociale analyse. som brugte deres politiske forbindelser til at opkøbe store landarealer til meget lav pris. Dernæst behandles problematikken vedrørende tvangsforflytning og manglende boligsikkerhed. som slumbeboerne har etableret med henblik på selv at kunne købe land. 6.og landmarkedet beskrives i en rapport fra Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE.2 Boligmarkedet i Mavoko og Nairobi Boligmarkedet i Mavoko udvikler sig hurtigt. som determinerende for den nuværende situation.6. Som et resultat deraf bor cirka halvdelen af byens befolkning i uformelle boliger i slumområderne. fordi regeringspartiet KANU var under pres på flere måder. (SAC 2010. byggede familien derefter slumbebyggelse. Afsnittet indledes med en analyse af boligmarkedet i Mavoko og Nairobi. som fremhæver perioden fra 1990-2000. og især i Nairobi og omegn på grund af de kraftigt stigende jordpriser.153).1 Det dysfunktionelle boligmarked og boligsikkerhed Nairobi har brug for 150. Kompleksiteten og politiseringen af bolig. 104). hvor det er tydeligt at boligmarkedet ikke fungerer til fordel for de fattige. som de nu tjener penge på at udleje 68 . men der bygges højest 30. Mønstret genfindes i mange udviklingslande. 2006:36). s.000. og formålet er således at vurdere hvordan slumbeboernes muligheder på boligmarkedet kan forbedres. I Athi River er dette eksemplificeret ved Ndeti-familien.og landmarkedet: 1) Land begyndte at blive uddelt til forskellige etniske grupper og pengestærke individer for at sikre politisk loyalitet. Konsekvensen er at systemerne i stigende grad omgås og at størstedelen af boligmarkedet opererer uformelt og reelt ligger uden for statens kontrol. Det formelle system har således ikke været i stand til at levere boliger i tide og i de mængder der efterspørges. (Challenge of Slums. Som nævnt i afsnittet om politik.000 nye boliger om året. og 2) Reformer af land. s. og ofte er det ikke til fordel for de fattige. Samtidig blev regeringspartiet i stigende grad udfordret af en stærkere opposition. I den sammenhæng bør to fænomener fremhæves i forhold til bolig.og boligmarkedet blev i stigende grad stoppet af de nye ejere og politiske interessegrupper. og afsnittet afsluttes med en beskrivelse af opsparingsgrupper. Ideer til løsninger integreres løbende. Internationale donorer stoppede næsten al bistand til landet på grund af en række korruptionsskandaler og kontinuerlige overtrædelser af menneskerettighederne. er der mange forskellige aktører på spil på det kenyanske boligmarked.1. Som illustreret tidligere. Temaet boligsikkerhed relateres til udviklingsmuligheder og den overordnede diskussion om forholdet mellem lejere og ejere i slumområder. som et muligt alternativ til ulovlig squatting.

Frygten for nedrivninger blev understøttet af det faktum at tre huse i 69 . Den manglende sikkerhed bidrager til en permanent utryghed. Især for ejerne. University of Nairobi: bilag 14). Denne betragtning blev bekræftet i vores interviews med eksperter. samt udviklingen af deres slumområde. Som beskrevet i afsnittet Urbanisering i Afrika har den politiske og økonomiske elite udnyttet deres forbindelser siden landets uafhængigheden. I stedet blev vigtigheden af et styrket civilsamfund og lokaldemokrati understreget (Nyang'aya. I en artikel om “kommercialisering” af slum kritiserer Marie Huchzermeyer fra University of the Witwatersrand. 2008: 20). I sin artikel beskriver Huchzermeyer hvordan slumbeboere i Kenya. nedrivning og indhegning i forlængelse af presset på land. risikoen for at miste sin bolig. og i mindre grad for lejerne. og nu servicerer slumbeboere gennem salg af vand. hvor beboerne har oplevet både rydninger. Det specielle ved 1990'erne var dog den hastighed hvormed land blev illegalt udstykket. samt spekulation i landpriser (Hendriks. som understregede slumbeboernes ofte mangelfulde politiske bevidst om boligrettigheder (Nyang'aya. 6. som vi oplevede meget stærkt i området City Carton. samt problematikken omkring boligmarkedet. fremhævede mange eksperter overraskende nok ikke økonomiske argumenter. Amnesty Kenya: bilag 18 & Ngau. Generelt er risikoen for tvangsforflytning ofte højere i de peri-urbane områder end i de mere veletablerede slumområder i den indre by på grund af det hurtigt foranderlige økonomiske landskab med nye fabrikker og boligområder for middelklassen.1. Udviklingen i 1990erne skal ikke misforstås som værende den eneste grund til den eksisterende bolignød. den kenyanske regering for ikke at tage ansvar for basale serviceydelser i landets slumområder (Huchzermeyer. Amnesty Kenya: bilag 18 & Ngau. Med kommercialisering af slum referer Huchzermeyer til den måde hvorpå private entreprenører er trådt i stedet for staten. Sophia: bilag 10). er det tydeligt at truslen om nedrivelse eller tvangsforflytning kan stå i vejen for at familier forsøger at forbedre deres huse. I vores undersøgelse af slumområderne var denne udvikling tydeligst i Sophia og Kwambemba (social map. University of Nairobi: bilag 14). 2008: 28). ikke har de samme forventninger om at staten burde tage ansvaret for serviceydelserne (Huchzermeyer.(Daniel. 2008: 20). elektricitet og affaldsafhentning. I forhold til en løsning af de manglende basale serviceydelser.3 Manglende boligsikkerhed . dvs. italesættes af slumbeboerne som en af de største barrierer for udvikling af deres egen bolig. Kwambemba og Sophia: bilag 22 og 24). hvor beboerne enten købte vand i små vandkiosker eller nærliggende fabrikker.en barriere for udvikling? Manglende boligsikkerhed. Samtidig er en permanent bolig ofte en forudsætning for at kunne opnå lån eller få adgang til offentlig ydelser. i modsætning til slumbeboere i Sydafrika.

og ikke leje. City Carton: bilag 9).nabolandsbyen blev revet ned og kørt væk den 30. Dette fremhæves som et paradoks på grund af følgende: 50% af alle byboere i Afrika lever med boligusikkerhed. It is also one way of breaking the vicious circle of poverty” (CS. hvor lejere oplyses om deres rettigheder kunne være 70 . og derud af er kun 13% ejere. City Carton: bilag 7). 2003:107). og fremhæver hvorledes en usikker boligsituation kan stå i vejen for reel deltagelse i samfundsanliggende og opbygge positive lokale netværk (CS. som var grundlagt på en offentlig vej. 2003:108). vidste alle beboere at deres ophold var midlertidigt. personer. I slumområdet Kwambemba. Interviewet med én af de få lejere i City Carton bekræfter dette. 2003: 109) På baggrund af dette foreslås det i rapporten at mere opmærksomhed og resurser rettes mod at forbedre vilkårerne for lejerne. Programmer. Kwambemba: bilag 1). dvs. og ejer deres bolig. Kampagnen The Global Campaign for Secure Tenure argumenterer på en lignende måde. mens hele 30% er lejere. som har besat det land. de bor på. I alle disse rapporter og initiativer italesættes boligsikkerhed som værende ensbetydende med ejerskab.eks. eftersom han blev nægtet adgang til f. som ejede områdets boliger betød det stor forsigtighed med hensyn til at investere i forbedringer (Kiotoko. Rapporten Challenge of Slums beskriver hvordan de fleste bistandsprojekter har fokuseret på hjælp til squatters. opsparingsgrupper og skolegang for hans børn (Wyclif. I forhold til de tolv personer. (CS. I The Habitat Agenda understreges disse aspekter: “Access to land and security of tenure are strategic prerequisites for the provision of adequate shelter for all and the development of sustainable human settlements. oktober 2010 (Joseph.

Som nævnt i den spatiale analyse var målet at spare op.. I en PhD-afhandling fra det hollandske Institute for Metropolitan and International Development Studies beskrives metoden som et reelt alternativ til store udviklingsprojekter og mikrolån: “…Collective land purchase and informal land subdivision by the poor and very poorest in peri-urban areas of Nairobi … demonstrates beneficial economic impacts of investments . 6. men den efterfølgende udstykning i mindre landarealer til enkelte medlemmer foregår uden for det formelle system. Samtidig bør de uformelle ejerne støttes. Det påpeges hvordan det at hjælpe én squatter forbedre sin bolig.et alternativ til squatting? Som nævnt er mange beboere involverede i opsparingsgrupper. som f. kan ses som væren ineffektivt.4 Kollektiv opkøb og udstykning af land . hvor pengene skal bruges til at købe et stykke land i fællesskab. Hele processen indeholder både formelle og uformelle aspekter: Selve handlen registreres formelt.” (CS. beskrives de hvordan de fleste opsparingsgrupper vælger en 71 . men det bør stadig understreges at lejere ofte står i en svagere situation. foreninger eller andre med erfaring på området. som udvider og bygger flere udlejningsboliger.eks. I forhold til opførslen af bolig og bygningsmaterialer på de nye grunde.en mulighed. 2008: 27). og ofte vil søge ejerskab af egen bolig. i Kwambemba. Denne tendens eksemplificeres ved de opsparingsgrupper. så de i højere grad kan bidrage til at forbedre boligmarkedet. for senere at kunne opkøbe et landareal kollektivt. som er truet af tvangsforflytning eller søger efter et alternativ til de høje huslejer. som allerede bor i de peri-urbane områder og af grupper fra det centrale Nairobi. Samtidig understreges at en succesfuld ejer.1. Det er dog tydeligt at de mest effektive og bæredygtige opsparingsgrupper er etableret af beboerne selv. fordi det kun producerer én beboelse.” (Hendriks. Afhandlingen lægger dog vægt på at slumbeboerne ofte søger støtte hos NGO'er. I rapporten konkluderes det således at: “There is a great need to assist small-scale enterprises in the construction sector – which probably provide the majority of all new dwellings – so that their methods of supply are as efficient as possible.. advokater. og dermed sikre egen boligsikkerhed permanent. City Carton: bilag 9). Metoden benyttes både af slumbeboere. 2003: 109) Ovenstående argumentation er nyskabende inden for social boligpolitik. som mange af slumbeboere var en del. Det ironiske er at mange bistandsprogrammer ikke er indrettet således at de kan støtte sådanne private initiativer. Ideen med at etablere en opsparingsgruppe virker til at være blevet introduceret af udefrakommende NGOer (Joseph. i højere grad bidrager til en forbedring af boligmarkedet. Denne strategi vil blive behandlet i det følgende afsnit. as alternatives to collateralised lending.

Det er vigtigt at især lejerne kender deres boligrettigheder og at der er fokus på at forbedre vilkårene for lejere i slumområder i stedet for det mere traditionelle fokus på ejere og ejerskab. som er femdoblet fra 2007 til 2010. så de i højere grad kan bidrage til at forbedre boligmarkedet. Den lange ventetid kan betyde at opsparingsmetoden bliver irrelevant for grupper. 2008: 60).1. og ser det som et symptom på et ikke-fungerende jord.5 Delkonklusion: På baggrund af analysen er er det tydeligt at boligmarkedet i Nairobi og Mavoko bør forstås i relation til den bredere økonomiske og sociale kontekst og bør samtænkes med bestræbelser på at sikre mere demokratiske beslutningsprocesser og medbestemmelse. men fremstår som en af de største barriere for en succesfuld implementering af opsparingsmetoden. at de forestiller sig at opkøbe land. Den inkrementelle tilgang. men som over en årrække igen vil blive integreret i Nairobis peri-urbane område. stiller også krav om en vis fleksibilitet fra myndighedernes side (Hendriks. 6. hvor beboerne ikke overholder formelle bygningskodeks. som står over for umiddelbar udsættelse eller nedrivning af deres bolig. er at de lokale myndigheder er tilstrækkeligt fleksible og villige til at lempe på reglerne. Resten af de adspurgte virkede til at acceptere ventetiden som en del af forretningsgangen. En anden svaghed er at det kan tage mellem 3-8 år at opspare nok penge til at kunne købe et stykke land. Kwambemba: bilag 1). eftersom selve udstykningen af landarealet foregår uformelt. Samtidig nævnes det at en forudsætning for at anvende opsparingsmetoden. landgrabbing og høje huslejepriser. Boligpolitik og sociale boligprojekter bør integreres med overordnede bestræbelser på at bekæmpe fattigdom og fremme lokaldemokrati. Relationen mellem lejere og ejere skal forbedres således at der kan skabes en mere ligeværdig relation. Desuden forklares det hvorledes fremgangsmåden er specielt relevant i forhold til Nairobi og andre østafrikanske hovedstader. fordi de ikke har råd til nye bygningsmaterialer. Det er derfor meget overraskende at ingen beboere gør opmærksom på udfordringen. De kraftigt stigende landpriser i Mavoko. blev ikke nævnt af slumbeboerne. De uformelle ejerer kan støttes. Opsparingsgrupper med en fattigere baggrund vælger dog ofte den inkrementelle-tilgang. Kun to personer i vores undersøgelse italesætte ventetiden som problem. samtidig med at de processer.og boligmarked (Joseph. som på nuværende tidspunkt ligger langt ude i periferien. En mulighed er dog. City Carton: bilag 9 og Kiotoko. 72 .fælles standard for at undgå at slumlignende tilstande opstår. fordi de fattige dermed får et alternativ i et ellers usikkert boligmarked præget af landspekulation. som skaber bolignød også fastholder folk i fattigdom. hvor boligerne opbygges over en længere periode. og som en mulighed for at forberede flytningen og spare os til byggematerialer. Bolignød er direkte relateret til politisk eksklusion og fattigdom.

Boligmarkedet hænger tæt sammen med landmarkedet. Især i forhold til land-grabbing og de begrænsede muligheder for at opkøbe land. Dette bliver taget op i følgende afsnit. som land-grabbing afstemmer. 73 .

2 Det politiske system i Kenya “(. Slums must be seen as the result of a failure of housing policies. I afsnittet analyserer vi det politiske systems opbygning for derigennem at vurdere hvilke strukturelle faktorer. inerti og reelt oligarki. er det i høj grad et spørgsmål om politikernes ønske om at skabe forandring. Samtidigt er den politiske kultur præget af korruption. as well as of national and urban policies” (CS. hvilke politiske barrierer. Men som ovenstående citat udtrykker. laws and delivery systems. Nedenstående figur illustrerer udviklingen i den politiske og den økonomiske situation i Kenya. 74 .) slums and urban poverty are not just a manifestation of a population explosion and demographic change.. I dette afsnit vil vi se på. Der kan peges på en række barrierer for en bæredygtig udvikling af de eksisterende slumområder i et land som Kenya. der har ført til slumområdernes opståen og muliggør deres fortsatte eksistens. De politiske barrierer vil blive identificeret på såvel lokalt som nationalt niveau med særlig fokus på sammenhængen mellem det politiske system. or even of the vast impersonal forces of globalization. der står i vejen for en bæredygtig udvikling af slumområderne i Mavoko.6. markedet for land og ekskluderingen af de fattige fra de formelle systemer. Den nuværende opbygning af landets juridiske og administrative praksisser og de konkrete policies dikteres af den politiske elite og er et udtryk for en aktiv negligering af størstedelen af Kenyas indbyggere. 2003: 5).

Kina er en af de 4-5 største donorer. 8% af statsbudgettet for 2007/08 (men den reelle bistand er nok noget større). Dertil kom fødevarekrisen og flere års svigtende nedbør. hvor 67% af befolkningen stemte ja til den nye forfatning. Kenya lå i 2007 nr. der ramte lande.Common Marked for Southen and Eastern Afrika – der arbejder for regional integrering via handel og investeringer (1978). ! I 1997 suspenderede IMF ’Kenya’s Enhanced Structural Adjustment Program’ grundet manglende reformer og korruption. overdrage magt til 47 valgte ’county governments’. På trods af. er fattigdommen relativt høj og omfatter 46 pct.1 – den politiske og økonomiske situation i Kenya (Det danske udenrigsministerium & Verdensbanken). industri (13%) og handel og turisme (13%). især i den nye forfatning. I 2005 blev en ny forfatning afvist ved en folkeafstemning Indtil 2007/2008 har landet været inde i en positiv politisk udvikling med forsøg på reformer – i 2007 kom landet ud i en politisk krise pga. Kenya er langt mindre afhængige af udenlandsk bistand end de fleste andre afrikanske lande. men forventer at kunne aftrappe den frem mod 2030. Den nuværende regering har i stil med tidligere regeringer været ramt af en række korruptionsskandaler – der er forsøgt sat ind på området med nye policies. sociale og politiske udvikling af Kenya. styrke parlamentets tilsyn med den udøvende magt. 156 ud af 180 lande i ’Transparency International’s korruptionsindeks’.7%. De største sektorer er landbrug (24% af BNP). Skatteprovenuet udgør 23% af BNP – meget højt efter afrikansk standard. slidt infrastruktur. Forfatningens mål er at etablere flere ’checks and balances’. Kenya offentliggjorde en ny forfatning. at den økonomiske vækst i 2009 ville blive på ca. I 2008 stagnerede økonomien som følge af uroligheder efter valget i slutningen af 2007.og eksportøkonomierne. dette gentog sig i 2005 og 2006. Statsligt bureaukrati. Bistanden dækker ca. Tendensen er dog faldende. i 2008. Efter Afrikanske standarder er der relativ omfattende presse. implementere større respekt for borgernes rettigheder med særligt fokus på kvinders og udsattes rettigheder og igangsætte en undersøgelse af de siddende dommere og deres egnethed til fortsat at tjene statens interesser. IMF vurderede. Kenyas erhvervssammensætning er relativ diversificeret med relativt udviklede industri. at væksten faldt til 1. Væksten har fortrinsvis været knyttet til by. Generelt opfattet som et stabilt politisk og socialt land i en Østafrikansk kontekst. Rwanda.og ytringsfrihed. For at reducere fattigdommen markant skal stigningen i Kenyas BNP ligger på omkring 7%. Der finder stadig en række menneskerettighedskrænkelser sted mod især kvinder og udsatte grupper. 72 ud af 178 lande på Verdensbankens Doing-Business indikatorer. korruption og sikkerhedsproblemer anføres som alvorlige hindringer for forretningslivet i Kenya 75 .og servicesektorer.i 2010. der ud over Kenya udgøres af Burundi. Regeringen så gerne en forøgelse af bistanden på kortere sigt.! Kenya har en strategisk placering som center for udviklingen i det Østlige Afrika. hvis arbejde dog er blevet stærkt kritiseret. etniske sammenstød og voldelige uroligheder. Den politiske situation i Kenya Den økonomiske situation i Kenya • • • • • • • • • • • Tidligere engelsk koloni – fik uafhængighed i 1963. ! Kenya er medlem af den regionale mellemstatslige organisation East African Community (2000). Der er oprettet en uafhængig national menneskerettighedskommission. uenighed omkring valgresultater. af befolkningen. ! IMF fortsatte med at give Kenya lån i 2000 som hjælp mod den tørke. mens Kenya oplevede høj økonomisk vækst i 2005-2006 på op imod 7% årligt. Præsident Mwai Kibaki og den nationale regnbuekoalition vandt valget i 2002 og bragte 24 års KANU-styre med Daniel Arap Moi til ophør – reformdagsorden med positive konsekvenser for den økonomiske.Figur 6. I 2008 blev Kibaki fra The Party of National Unity og Odinga fra oppositionspartiet The Orange Democratic Movement enige om en koalitionsregering med Kibaki som præsident og Odinga som premiereminister og med ministre fra begge fløje.a. hvilket betød. men standsede igen deres lån i 2001 grundet regeringens manglende implementering af antikorruptions indsatser. med bl. • • • • • • • • • • • Kenyas økonomi er den 3. mens det lå nr. at Kenya er økonomisk bedre stillet end de fleste andre afrikanske lande. Tanzania og Uganda. 3% trods den globale økonomiske krise og omfattende tørke frem til november 2009.13 ud af 41 lande på Global Integrity Index og nr. ! I 2000-2004 steg Kenyas BNP med 1-2%. største i Afrika syd for Sahara (efter Sydafrika og Nigeria).! Kenya er desuden medlem af COMESA .

2 Korruption og ulige ret til land Én af de største barrierer for en bæredygtig udvikling af Kenyas urbane og rurale områder er det politiske systems organisering af retten til land samt den konkrete administration af landrettigheder. centralisering og minimering af den offentlige sektor som anbefalet af bl. hvor de reelle udemokratiske policies for alvor træder frem med slumbeboerne. Fokus har i mange lande været på makro-økonomiske policies. Derimod anser de problemet som værende “narrow politician and economic priorities that are not based on addressing human needs in an equitable or sustainable manner” (SC.2. Thus politics become coupled with corruption and particularistic business interests” (Journal of African Economies 2004). som forværrer situationen i mange lande samtidigt med at svage lokale og urbane administrationsmyndigheder skal forsøge at gøre noget ved stadig stigende ulighed. IMF og Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer.og landmarkedet er ét af de områder. at disse problemstillinger ikke skyldes manglende tekniske eller brugbare løsninger. der mere 76 .og pressefrihed og demokratisk afholdte valg. For den store gruppe fattige Kenyanere ser virkeligheden dog anderledes ud. der i højere grad understøtter end afvikler den omfattende polarisering. De mærker for alvor konsekvenserne af en favoriserende politik.1 Den politiske virkelighed i Kenya Kenya er på papiret ét af de mest demokratiske lande syd for Sahara med udbredt ytrings.6. som landet er præget af. korruption og ubalancer i ressource allokeringen.2. 2003:164). sociale forhold og politik opfattes landet som stabilt. og magteliten som vinderne i et løbende magtspil om retten til jord og basale ydelser. Rapporten fremhæver. Kenyas økonomi er desuden den tredje største i Afrika syd for Sahara og både indenfor økonomi. Dishonesty and rule-bending are allowed to develop within an administrative culture where politicians and top bureaucrats acquire private businesses and landholdings. Administrative og økonomiske formaliteter gør det tæt på umuligt for størstedelen af den kenyanske befolkning. at få adgang til land og Kenyas landejere er ofte den rige og magtfulde elite. I dag bor 25% af den urbane befolkning i udviklingslande under fattigdomsgrænsen og over 40% af de urbane husholdninger i Afrika syd for Sahara lever i fattigdom. 6. Ifølge UN-HABITAT rapporten ’The challenge of slums’ er mange udviklingslande præget af utilpassede makroøkonomiske policies. Ifølge The Journal of African Economies (2004) kan den lille økonomiske vækst i Kenya direkte forklares med det politiske systems manglende gennemsigtighed og demokratisering samt den herskende elites koalitionssamlinger for at blive ved magten: ”To obtain loyal followers the public sector is over-manned.a. Bolig. som taberne.

§ 9 i deklarationen erklærer: “We shall work to expand the supply of affordable housing by enabling markets to perform efficiently and in a socially and environmentally responsible manner. Baggrunden for den nuværende situation skal findes i den koloniale arv. United Nations). 1996. der foregår ved nedrivninger af huse eller slumområder. The 2007 Revision. som deres eneste mulighed. hvem der hurtigst kunne få fat på mest land og betale sig fra at beholde det. hvor den hvide elite indtil uafhængigheden ejede al jorden.) Governments should seek the most effective entry points for an overhaul of the often abysmal failures of their formal land administration system. der også er til at betale for de fattige. cumbersome land transaction administration and associated corruption” (CS. der blev underskrevet af samtlige FN medlemmer. I UN-HABITAT rapporten ’Challenge of slum’ understreges vigtigheden af vidtrækkende ændringer på dette område og nødvendigheden af at regeringerne omformulerer og indføre nye policies for at skabe en mere lige adgang til de urbane landmarkeder:” (. Kenya har desuden en historisk tradition for. 2003:. En øget tilgængelighed til landmarkedet og gennemskuelige procedurer. enhancing access to land and credit and assisting those who are unable to participate in housing markets” (SAC. 2010:vi). excessive delays. De fattige står tilbage med det uformelle marked. I mange udviklingslande med en ustabil politisk og økonomisk situation ses denne tendens til. idet. with their unresponsive institutions. at jord bliver det mest attraktive aktiv.eller mindre lovligt har købt sig adgang til disse værdifulde aktiver.8 % af den samlede befolkning i Kenya bor under slumlignende forhold (World Urbanization Prospects. I dag finder den overvældende majoritet af Afrikas urbane land transaktioner sted på det uformelle marked og 54. vil have stor effekt på boligmarkedet og for muligheden for at opgradere de nuværende slumbeboeres boligforhold. at der var større udbytte og sikkerhed ved at investere i konkret land og ejendom frem for opsparing. 2006:37). Da kolonisterne forlod landet blev det en kamp om. at den stigende politisering af landmarkedet fra 1990’erne og frem har resulteret i en omfattende stigning af udsættelser af slumbeboere. Værdien på land og de økonomiske og administrative reguleringer på området gør det stort set umuligt for de fattige at agere på denne arena. Rapporten udgivet af COHRE peger desuden på. Løsningsorienterede indsatser som denne vil blive diskuteret afslutningsvis i dette kapitel. 77 . Vigtigheden af en mere lige og retfærdig adgang til landmarkedet blev allerede fastslået i The Istanbul Declaration on human settlements fra UN-HABITATS konference i Istanbul..2). at land gives væk i bytte for politisk loyalitet og har igennem tiden set flere sammenstød mellem etniske grupper i kampen om land (COHRE.

Korruption er et gennemgående fænomen i det kenyanske samfund. Hvor korruption og magtanvendelse er midler. Daniel. der f. der præger slumopgraderingsprogrammer og bolig. men i stedet for nye huse til slumbeboere blev der bygget store lejlighedskomplekser til den velhavende middel. der har en stor indtjening i udlejningen af primitive boliger i slumområder.a. He has landgrapped several areas in Athi River and Mlolongo (…) Generally landgrapping is said to be done by councilors and MPs” (Daniel. er korruption og magtmisbrug desuden en uadskillige del af disse problemstillinger omkring landmarkedet. Landstykket blev opkøbt og blev delvist anvendt til dette KENSUP projekt. er ejet forskellige personer.3 Det strategiske og politiske landmarked Grundet landmarkedets økonomisk attraktive karakter er der store magt. Mike Davies påpeger. er udpeget til udviklingsprogrammer. Efter slumopgraderingsprojektet. blev området. Mavoko: bilag 21). til udtryk ved FNs ’Sustainable Neighborhood Project’ (SNP) i Mavoko. Den politiske tilstedeværelse på det kenyanske boligmarkedet er ligeledes eksemplificeres ved vores caseområde Sophia. UN-HABITAT: bilag 17).eks. Eksemplet belyser den store kompleksitet.og overklasse (SNP dag. 156 ud af 180 lande i ’Transparency International’s Corruption Index’ (Det danske udenrigsministerium). har fået IMF til flere gange at stoppe lån til Kenya grundet manglende reformer og indsatser på området og som i 2007 placerede Kenya som nr. at dette er en generel tendens i mange udviklingslande. Tidligere FN projektleder på SNP.og interessekampe på spil og en omfattende tilstedeværelse af korruption. med FN og den finske regering i spidsen. hvor landstykket. Lucas Bento sagde om processen: “This method worked very well until someone was disturbing the development. er ejet af netop samme politikere. der ligeledes er initierede af UN-HABITAT men med den Kenyanske regering som hovedsamarbejdspartner. var der ejede en stor del af området: ”Ndeti a former councillor of the area owns Athi River.Som citatet ligeledes påpeger. som slumområdet ligger på. The land appeared to have been taking away by a private entity also wanting to provide low-income housing” (Bento. 78 . hvilket bl. De private investorer ville på papiret anvende landstykket til et andet slumopgraderingsprogram Kenya Slum Upgrading Programme (KENSUP). der indsamlede leje fra slumbeboerne i Sophia gjorde det også klart hvem det. udpegede et stykke land og muliggjort at dette kunne købes og anvendes til slumopgradering. hvor slumområderne på trods af at de ikke anerkendes og indgår på den officielle politiske dagsorden.og landmarkedet i Kenya.2. 6. til at ekskludere hovedparten af den kenyanske befolkning fra den eksisterende bolig – og landmarked. Dette kom bl. Sophia: bilag 10). der skulle bruges pludselig overtaget af private investorer. der på en eller anden måde har tilknytning til det politiske system. Dette kommer til udtryk ved magtelitens store andel af Kenyas landareal samt strategiske opkøb af land på områder.a.

bilag 14). hvis den nuværende situation skal forandres. Mavoko Municipality: bilag 20). at politikerne ikke er til at stole på og at de kun kommer for at hente stemmer. De skriver i rapporten Planning Sustainaible Cities fra 2009: “. der bygges og for hvem. sustainable and large-scale manner” (CS. UN-HABITAT peger ligeledes på dette som ét af de væsentligste indsatsområder. Således italesætter flere af vores informanter i de tre slumområder. hvad de lover. 6. der ofte kun beskæftiger sig med områderne. and mechanisms for socially marginalized groups to have a voice in both representative politics and participatory planning processes” (PSC. hvad de har lovet dem. hvor økonomien frem for politiske hensyn dikterer hvilke boligområder.. Således er der ingen problemer når de velhavende eliter kræver infrastrukturelle eller basale services til deres nybyggerier. få kontrolmekanismer og instanser til inddragelse af borgerne gør det stort set umuligt for slumbeboerne at holde deres lokale politikere op på. The politicians only go to the slums for votes. Den spatiale opdeling mellem de rige og fattige tager samme form som kolonitidens racebegrundede segregering. a number of minimum conditions need to be satisfied: a political system that allows and encourages active citizen participation. Kenyas politiske struktur med en stærk centralisering af magten.4 Politisk og juridisk eksklusion ”The most important factor that limits progress in improving housing and living conditions of lowincome groups of informal settlements and slums is the lack of genuine political will to address the issue in a fundamentally structured. 2003: 5) Politisk ekslusion De store problemer. når de kan hente stemmer. 2009: v). der findes i slumområderne bliver ikke hørt af politikerne. mens slumbeboerne ikke høres i deres krav (Ngau.Den velhavende elite synes ligeledes at have frit spil på det kenyanske boligmarked.2. Generelsekretæren for Amnesty Kenya forklarer den manglende vilje til at forbedre vilkårene i slumområderne således: ”The political will is lacking. a legal basis for local politics and planning that specifies how the outcomes of participatory processes will influence plan preparation and decision-making. men er nu økonomisk og politisk begrundet. men aldrig følger op på. University of Nairobi. 79 . Amnesty: bilag 18). Selv den lokale planlægger i Mavoko City Council peger på politikerne som årsagen til den store tilstedeværelse af slumområder: ”slums the establishment of politicians when they are trying to get more votes” (Makali. but no one follows up” (Nyang’aya.

Mavoko Municipality: bilag 20). fratager dem rettigheden til basale serviceydelser og gør dem mere udsatte for udnyttelse og overgreb på deres rettigheder. at de principielt kan anerkende de områder. eftersom netop den lokale myndighed giver selvsamme slumbeboere tilladelse til at bebo områderne. idet de ikke anerkendes og involveres i den aktuelle planlægningspraksis. Det bør dog også være én af regeringens prioriteter at leve op til deres ry. som ét af Østafrikas mest demokratiske lande. som ellers burde være et grundvilkår for alle indbyggere. Denne praksis fik vi udlagt af både interviewpersoner i City Carton samt den lokale Municipal Planner i Mavoko (Joseph. There are legal issues to be taken into consideration. som eksempelvis planlægning af infrastrukturelle forbedringer. hvis en bæredygtig udvikling af slumområderne skal opnås. En absurd problemstilling. at disse organisationer bør påtage sig den formidlende rolle og sprede budskabet om borgernes rettigheder indtil regeringen og det politiske system får opbygget et sådan gennemsigtigt og demokratisk system. hvor beboerne bor ulovligt på privat ejet land. Ifølge universitetsprofessor Peter Ngau ved Department of Urban Planning and Development ved Nairobi Universitet overser myndighederne de bagvedliggende årsager. City Carton: bilag 9 & Makali. Mavoko Municipality: bilag 20). eftersom disse ikke er juridisk anerkendt. at de ikke frygter at oplyse deres egne borgere om deres rettigheder. They are not seeing the economic forces behind this. på trods af at dette kun kan findes sted med en officiel tilladelse fra den lokale myndighed. 80 . (COHRE. University of Nairobi: bilag 14). Den lokale planlægger siger således: “We do not want them to get to comfortable. at de forskellige slumområder ikke optræder på myndighedernes kort.Slumområderne negligeres i en række praksisser. also not seeing the standards they maintain are causing it” (Ngau. eftersom de er bange for. at områderne så får for permanent karakter og at the Municipal Council kan blive sagsøgt af de private landejere. Der synes at være et stærkt civilsamfund i Kenya. Myndighederne ønsker ikke at give slumbeboerne for gode vilkår som fx etablering af basale serviceydelser. Ifølge Amnesty er netop uddannelse og oplysning hovedindsatsområder. Politikerne føler ikke. Den lokale planlægger sagde ligeledes. the Municipal council can be sued” (Makali. 2003:41) Som italesat af flere af vores interviewpersoner er slumbeboernes liv præget af usikkerhed og der er en udpræget uvidenhed om egne rettigheder og muligheder. der er under rivende udvikling og vi mener derfor. som får de fattige til at slå sig ned i slumområder: ”They think it is just a case of a few people disobeying the law. Denne quasi-lovlige status som tildeles slumbeboerne.

(COHRE. Denne lov. at de er den faktuelle ejer af jordstykket. vi var i kontakt med fra UN-HABITAT forholdt sig også afventede og ville ikke umiddelbart vurdere effekterne af den nye forfatning. der ønsker at udnytte situationen muliggør fortolkning og bøjning af de juridiske paragraffer.Juridisk ekslusion Juridisk er der ligeledes en række barrierer for anerkendelse af slumbeboernes rettigheder. Until they are implemented it is only paper” (Nyang’aya. Han 81 . Grundet de høje omkostninger og den svære tilgængelighed til retssystemet i Kenya er dette ikke en lov.2. der reelt ikke anvendes af den faktuelle ejer. blandt andet af generelsekretæren for Amnesty Kenya. Som fastlagt med ’The Limitation of Actions Act’ fra 2003 (senest redigeret i 2007). Slumbeboernes juridiske status er uafklaret. hvis sagen bliver bragt for retten og opfyldelsen af dens bestemmelse er svære at bevise. der fastholder. der ofte bringes i spil. den danske juridiske betegnelse at kræve hævd). der lover forbedringer på en række rettighedsområder. træder dog kun i kraft. I den tidligere forfatning var sytten ud af det samlede antal love direkte fjendtlige og uforsonlige over for uformelle bosættelser indenfor områder som boligsikkerhed. Loven gælder desuden ikke for bosættelser på land.5 Den nye forfatning En række civilsamfundsorganisationer har længe arbejdet på at ændre disse bestemmelser for at øge slumbeboernes juridiske bemyndigelse og muligheder for at forbedre deres egne leveforhold og adgang til boligmarkedet. Justus Nyang’aya. at det kan siges at være i overensstemmelse med.og levevilkår kan realiseres. er beboere på private ejet land juridisk berettiget til at kræve den såkaldte ’adverse possession’(jfr. men loven er i skrivende stund stadig under implementering og fremtiden må vise om den reelt lever op til de mange forventninger. at staten fortsat skal have rettigheden over regeringens land ’in trust of the general public’. der som strukturelle forhindringer skal overkommes inden en reel opgradering af slumbeboernes bolig. Eftersom slumbeboerne derudover passede ind i den lovfæstede kategori ’vagabonder’ blev de udsat for chikane. hvor denne hævdvundne ret afvises af staten. hvor de kræver besiddelse over jordstykket fra ejeren i så fald de har beboet jordstykket i 12 sammenhængende år på en sådan måde. der potentielt kunne give slumbeboere adgang til landområder. byggestandarder. rettighedskrænkelse og anholdelser (COHRE. at der ville komme en række forandringer og tilpasninger og at forfatningens værdi først kunne måles med de faktiske love. Samme skepsis for den nye forfatning blev også udtryk af flere eksperter i vores interview. I august 2010 trådte Kenyas nye forfatning i kraft. der er ejet af regeringen. der udtrykker det således:” Policies are just policies. 2003:40). adgang til services og mulighed for at udføre økonomisk og kulturelt virke. Amnesty: bilag 18). 2003:40) 6. hvilket for beboerne medfører usikkerhed og for dem. Projektleder Lukas Bento vurderede. De eksperter.

påpegede samtidigt vigtigheden af. at det erkendes at et land som Kenya har lang vej til en bæredygtig udvikling.6 Indsatsområder med fokus på fremtidig bæredygtig udvikling Det politiske system i Kenya er opbygget som et stærkt centraliserede magtapparat. Kenyas har et fungerende skattesystem med stort potentiale for udvikling af de statsbaserede ydelser som uddannelse. Med den nye forfatning. korruption og embedsmisbrug strander disse visioner ofte hos bistandsyderne. Ved vores interview med Zhang Xingquan. samtidigt med. mens denne efterfølgende uddeles gennem den centrale regering gør de lokale enheder alt for svage. hvor decentraliseringen reelt består af administrative og opgavemæssige udliciteringer. leder af UN-HABITATs økonomiske og finansielle afdeling. eksperter og observatører er der en vis forventning og forhåbning til den nye forfatning. Eksempelvis skal den lokale myndighed som Mavoko Municipal Council prioritere hvor. UN-HABITAT: Bilag 17). infrastruktur og sundhedsvæsen. De er ude af stand til at administrere deres 82 . men grundet ineffektivitet. Den nuværende situation. Mavoko Municipality: bilag 20). men uden understøttelse af økonomiske og beslutningsmæssige beføjelser. hvor der er stadig større ulighed og polarisering i det kenyanske samfund (Bento. 6. Blandt befolkningen. idet visse typer beboelse og visse beboeres behov prioriteres frem for andres. der skal anlægges veje og efterfølgende søge The Road Authorities – en central myndighed for hele Kenya lokaliseret i Nairobi – om dette (Makali. Ifølge Zhang er hovedproblemet for en sådan udvikling politisk vilje og gode politiske ledere samt viljen til at overgive magt til decentrale lokale enheder. men eftersom skatteindsamling stadig fortsat gennem den centrale administration vil de lokale styre være pålagt en række begrænsninger. der er forsøgt mellem central og lokal administration reelt set er dikteret fra central hold. der trådte i kraft i august 2010 er der lagt op til øget decentralisering. mens magtens elite i Kenya fortsætter som hidtil. hvor den decentralisering. Således i Kenya.2. Denne politiske opbygning ses ofte i en Østafrikansk kontekst og på trods af flere landes forsøg med decentralisering er dette i realiteten ofte overfladiske ændringer uden real-politisk indhold. påpegede han hvordan en bæredygtig udvikling af Kenya kun kunne ske ved at fokusere på det strukturelle niveau og at bistandsydere og internationale organisationer skulle lægge pres på den reelle implementering af den nye forfatning og herunder den decentralisering. hvor den lokale administration indsamler skat. som forfatningen lægger op til. hvor der allerede er eksisterende bebyggelse og synes at være en proces med stort potentiale for interessepåvirkning. at det juridiske system og den gældende praksis forandres og gøre tilsvarende den aktuelle situation. Prioriteringen foregår ved en udvælgelse af.

der afskærer størstedelen af Kenyas befolkning fra adgangen til disse systemer samt en historisk opbygning af det statslige apparat med en stærk centraliseret magt og et skatte. unresponsive financial systems. ulige ret til landmarkedet og en udemokratisk vægtning af visse gruppers interesser. UN-HABITAT: bilag 16).eget område tilfredsstillende. hvormed planlægning og boligpolitik udføres. at politikerne ændrer adgangen til landmarkederne og at de strukturelle juridiske barrierer nedlægges og det politiske system indopererer større gennemsigtighed og et udvidet demokratibegreb med oplysning om rettigheder. inappropriate regulation. hvor vi ser de politiske barrierer for en bæredygtig udvikling som værende rammen for de andre problemstillinger. Udviklingen skyldes politikernes manglende vilje til at anerkende og handle over for dette problem. at barriererne indenfor det politiske og juridiske system er: en politisk virkelighed præget af magtmisbrug og inerti. demokrati i Kenya.7 Delkonklusion “Slums are the products of failed policies. and also constrains the enormous opportunity for human development that urban life offers” (SC. der blandt andet har ført til alt for høje landpriser og en omfattende landspekulation (Zhang. 6. samt ikke i stand til at stille krav over for den centrale regering. For at nedbryde disse barrierer kræver det. Politisk og juridisk eksklusion i form af manglende anerkendelse og bureaukratiske procedurer.og planlægningsmæssigt system. der ikke svarer overens med virkeligheden.2. Som påpeget i dette afsnit er der en række politiske barrierer. idet kun politikerne kan ændre den nuværende politiske og juridiske opbygning i Kenya og dermed også den reelle praksis. Vi mener. men stadig meget unge. der ifølge Zhang er symptomer på den nuværende udvikling og symptomer på byen. UN-HABITAT: bilag 16). stor udbredelse af korruption. Vi mener. dysfunctional land marked. Dette er også tilfældet med en bæredygtig udvikling og administration af slumområderne. and a fundamental lack of politic will. I denne rapport peger vi på tre hovedbarrierer for en bæredygtig udvikling af slumområderne i Kenya. 2003: 164). anerkendelse af alle borgere i tråd med FN’s menneskerettighedscharter og inddragelse af borgerne. der står i vejen for en bæredygtig udvikling af slumområderne i Kenya og som samtidigt står i vejen for en bæredygtig udvikling af det fungerende. at en bæredygtig udvikling af slumområderne i høj grad er et spørgsmål om politikernes vilje eller uvilje til forandring. Selv om dette er 83 . (Zhang. corruption. bad governance. Each of these failures adds to the load on people already burdened by poverty.

omfattende indsatsområder. der foreligger for det urbane og peri-urbane område omkring Nairobi i form af visionen Nairobi Metro 2030. Områderne i Mavoko var præget af kaotiske tilstande hvad angik infrastruktur. Afslutningsvis peger vi på mulige løsningsforslag for slumområderne og for opgradering af den lokale planlægningskapacitet. så er Kenya allerede på vej mod en bæredygtig udvikling med den nye forfatning. Endelig bør Kenya leve op til sit ry som ét af Østafrikas mest demokratiske lande og anerkende alle sine borgere og følge FN’s mennskserettighedserklæring om. vi selv operer med. der har fundet sted sideløbende med en ekspanderende urbanisering. Derudover vil vi koble problemstillinger i slumområderne med generelle problemstillinger i hele Mavoko og endeligt vil vi sammenligne dette med de visioner og planer. Den store tilstedeværelse af bistandsorganisationer og især FN kan positivt influere på denne proces med klare krav og overvågning af den politiske praksis. put infrastructure. der allerede er i gang. This is the irony of urbanization” (Ngau. Der bør desuden lægges stor vægt på den decentraliseringsproces. they build. try to provide services – and then they plan later. 6. der findes for en bæredygtig udvikling af de nuværende slumområder. 6. der rækker ud over hovedstaden. Here it is happening opposite – people occupy. der kan bidrage til større inddragelse af borgerne samt en demokratisk forankring. Planlægningsforståelse i Kenya Under vores besøg i slumområderne kunne vi observerede resultaterne af årtiers utilstrækkelige planlægning.1 Indledning Dette afsnit fokuserer på den lokale planlægningsmyndighed i Mavoko og analyserer de planlægningsmæssige barrierer. og vi vil sammenholde dette med det planlægningsbegreb. Staten bør ligeledes forsøge at sammenarbejde mest muligt med de mange velfungerende civilsamfundsorganisationer.3. Planlægningsbegrebet og planlægningskapaciteten i det lokale Mavoko Municipal Council vil blive gennemgået.3.3 Planlægningspraksis i Mavoko “According to the theory of urbanization – you should first plan service. hvor især opbygning af lokale planlægningskapaciteter og lokal skatteindsamling bør prioriteres. University of Nairobi: Ngau bilag).2. bekæmpe korruption og opøve deltagerorienterede praksisser. at alle har ret til ’adequate housing’. som én af de største 84 . build and then occupy. der netop forsøger at sætte større fokus på rettigheder. 6. boligforhold og landrettigheder og mangelfuld planlægning blev udpeget af både slumbeboere og eksperter.

så der kommer større fokus på de mennesker. så planlægningen kan se fremadrettet og aktivt planlægge den hastige vækst og udvikling i et område som Mavoko. der bor i byen og som har været med til at skabe den. 2009: iv). har været urealistiske og ubæredygtige. Også de mindre velstående og mindre magtfulde befolkningsgrupper. at man for det første inkludere de fattige og slumbeboerne i planlægningen og at man derudover tilrettelægge planlægningen. at tænke byplanlægning på i udviklingslandende: ” 85 . 2010’. hvor der lægges vægt på. Nødvendigheden af et holdningsskifte fremhæves også i ’State of African Cities. der hjulpet på vej af den globale økonomiske resignation i mange tilfælde har medført en øget marginalisering af fattige og vækst i den uformelle urbanisering. not just problems’ (SAC. og at der grundlæggende skal være en positiv tilgang til urbaniseringsudviklingen. Det kræver. der i dag er overrepræsenteret byerne. Dette kræver tid. urban sprawl and unplanned periurbanization” (PSC.barrierer for en bæredygtig udvikling af området. Endeligt er det også vigtigt. at planlægningskapaciteten opgraderes. så den tilgodeser alles interesser. Den nuværende planlægning skaber et stadig større skel mellem de velhavende og de fattige i byerne. at planlægningen ser byerne og de hastigt voksende peri-urbane områder som muligheder og derfor er det så essentielt. med manglende inddragelse af fattige. FN rapporten Planning Sustainable Cities fokuserer netop på. at der er behov for en holdningsændring blandt de hovedansvarlige for byernes udvikling og en sådan helhedsorienteret tilgang kun kan opnås ved. vil dette potentielt også kunne skabe bedre forhold for de fattige. der har været forsøgt implementeret. penge og ikke mindst en reformering af hele måden. Kan planlægningen omstruktureres. hvad der skal til for. Mange af de udviklingsplaner. especially social and spatial inequalities. der planlægges for. Fokus skal altså ændres for at skabe en mere bæredygtig udvikling i byerne. De skriver således: ’Part of the sustainability challenge in our now predominantly urban world is to focus more on cities as people-centred concentrations of opportunity. hvor slumbeboerne ikke anerkendes eller medtænkes i planlægningspraksissen. 2010: 19). Urbanisering skal ses ses som et positivt fænomen. at de fattige også medtænkes i planlægningen og en ændring af den nuværende praksis. der er gældende for mange udviklingslande i dag. Planlægningsmyndighederne har ensidigt koncentreret sig om de fysiske rammer for byerne uden at inkludere de mennesker. at den fremtidige planlægning skal beskæftige sig med mennesker. For at skabe en bæredygtig udvikling mener vi. FN rapporterne ’The State of African cities’ og ’Planning Sustainable Cities’ peger netop på den forældede tilgang til byplanlægning. at der kan skabes mere bæredygtige byer i udviklingslande og her peges der på nogle af de største udfordringer er: ”(…) increasing socio-spatial challenges. der kan skabe social og økonomisk vækst.

stige og der vil komme større fokus og efterspørgsel på at udnytte den jord. 30% of the people occupy 95% of the land! There has never been anything for the real poor’ (Onyiro. hvilket vil indebære. Heller ikke de offentlige myndigheder vil her gå ind og hjælpe slumbeboerne. hvor deres eneste muligheder er at ty til det uformelle marked. at en fremtidig bæredygtig løsning på slumproblematikkerne indebærer en ændring af disse praksisser og 86 . Slumbeboeres rettigheder er minimale og de ender som taberne af et favoriserende administrativt og juridisk system. I kraft af udviklingen vil værdien af den jord. 2010: 20). men at de så den ekspansive vækst i Mavoko som en potentielt fremtidig trussel. da risikoen for at blive fjernet ville blive større Forbedringerne af husene ville indikere.Achieving people-centred. at den stigende værdi vil føre til. at alle borgere skal behandles ens og have samme rettigheder og muligheder i nytænkningen af nye planlægningsstrategier (ibid. de nu boede i. UN-HABITAT: Onyiro bilag). der har mærket den eksplosive vækst i Mavoko. they do not exist. at de ikke ville investere i bedre materialer til deres huse. sustainable urban development requires major changes to more appropriately address the complex circumstances prevailing on the ground” (SAC. at fattige og slumbeboere udgør en stor majoritet i det Kenyanske samfund. Den nuværende eksklusion af slumbeboere bliver også mere og mere relevant i en peri-urban og planlægningsmæssig kontekst. Som én af vores interviewpersoner fra FN udtaler: ’70% of the people in Nairobi are living in slum conditions – only occupy 5% of the land. Amnesty: Nyang'aya bilag). at slumbeboerne bliver smidt væk uden refundering eller anvisning til andre boliger. Som vi også nævner i afsnittet omkring politiske barrierer. at ejeren selv bygger på grunden eller sælger den. mener vi. at slumbeboerne ønskede en permanent tilværelse på det sted de boede og ejeren af jorden ville føle det som en provokation. hvor de ofte ender med alt for høje huslejer og meget usikre vilkår. som nu er omgivet af en række nybyggede velhaver-områder.3. I vores interviews italesatte flere af slumbeboerne. da de forventer. Beboerne i City Carton forklarede os. er City Carton. hvor de bor.3 Planlægningsbegreb og praksis i Mavoko I den nuværende planlægningspraksis i Mavoko anerkendes de udbredte slumområder og de mange slumbeboere ikke. Nobody makes plans for them’ (Nyang'aya. da de er bange for at blive sagsøgt af de private ejere. at de længe havde følt sig trygge i de slumområder. Slumbeboerne i såvel City Carton som Kwambemba italesatte en udpræget frygt for fremtiden. Som generalsekretæren for Amnesty Kenya forklarer: ’Slums do not exist in the masterplans for Nairobi – for the government. Som nævnt i det ovenstående afsnit foregår planlægningen hovedsageligt på de rige magteliters præmis på trods af. Det væsentligste er dog. Ét af de områder.) 6.

I en planlægningsmæssig kontekst er godkendelsen af nye bygninger i Mavoko kommune en tvetydig anerkendelse af slumbeboernes tilstedeværelse. Tør den Kenyanske regering satse på sin egen befolkning. begrænsede planlægningsmæssige ressourcer samt en planlægningsforståelse. der havde bygget en restaurant og huse til udlejning fortalte. at der var stor forskel på den reelle og formelle praksis i Mavoko kommune. vil dette netop være et område. at kommunen ikke er forpligtet. Joseph fra City Carton nævnte. der ligger langt fra den forståelse. til at forbedre basale serviceydelser. hvordan den usikre og utrygge situation blandt slumbeboerne. vil dette potentielt bidrage til en positiv udvikling for hele landet. Politikernes interesse for slumbeboernes levevilkår. Skal den fremtidige planlægning leve op til FNs anbefalinger og retningslinier om en inkluderende planlægning. der i konflikter fungerede som en slags værger for slumbeboerne. skoler osv. bliver udnyttet som et middel for at få større tilslutning. Samtidigt er den manglende anerkendelse også et udtryk for. Kiotoko fra Kwambemba. 87 . kan hævdes at være en fremgangsmåde. At slumbeboerne forsat får tilladelse til at udbygge slumområderne. Kwambemba: Kwambemba bilag). der fokuserer på mennesker og ser urbanisering som mulighedsskabende frem for problematisk. City Carton: Joseph bilag). Derudover havde de begge to tæt kontakt til politiske instanser. f.eks. hvordan han havde fået tilladelse af kommunen til at anlægge nye bygninger (Kiotoko. skulle de meddele det til kommunen for at få det godkendt (Joseph. når det kommer til håndtering og holdning til slumområderne. der kan fjerne ansvaret fra kommunen om at give slumbeboerne alternativer til bedre levesteder og levevilkår. kan påstås at være for egen vinding skyld og er ikke en del af den overordnet førte politik. Såfremt planlægningsmyndighederne begynder at se mere positivt på slumbeboernes ressourcer og de mange velfungerende elementer i disse områder. At der ikke gøres noget på dette område hænger i høj grad sammen med den politiske opbygning i Kenya. vil de kunne få større udbytte af denne gruppes erhverv og potentielle skattebidrag. City Carton og Kwambemba og var knapt så påtrængende en problemstilling i Sophia. The Mavoko Municipal Council kan for alvor siges at have et ben i begge lejre. Dette blev især italesat i de mere uformelle slumråder. hvor der kan ske en positiv forandring. ved familieforøgelse. Vi oplevede.en større ansvarstagen fra regeringens og de administrative myndigheders side. i slumområderne. at hvis nogen i området ville bygge et hus. som vi bærer med os. der forsat ekskludere slumbeboerne fra det resterende samfund. I en politisk kontekst er denne kontakt mellem beboere og politikere et klart eksempel på. infrastruktur.

Planlægningsmyndigheden i Mavoko argumenterer for denne praksis, idet forbedringer og inklusion af slumområder vil gøre slumproblematikken endnu større. Den lokale planlægger siger således: ’Everyone will be squatters if we help them too much – everyone will squat and wait for the municipal for them to provide new land. If you give them land, they will sell tomorrow’ (Mokali, Mavoko Municipality: Mokali bilag). Den kommunale planlægger har altså ikke til hensigt at anerkende slumbeboerne i Mavoko, da risikoen for at folk udnytter de offentlige goder, er for stor. Vi mener dog, at dette i højere grad illustrerer det forskruede boligmarked og det akutte behov for boliger. Vi anerkender, at et land som Kenya vil have begrænsede ressourcer til offentligt byggeri, men mener samtidigt, at der med de mange FN-initierede slumopgraderingsprogrammer er mulighed for at skabe mere bæredygtige boligområder og at dette i sidste ende vil være en fordelagtig investering for regeringen. De nuværende slumopgraderingsprogrammer kunne således også have haft denne effekt, hvis ikke de havde været udført på en sådan måde, at der var utilsigtede effekter, som eksempelvis Kibera High Rise projektet, hvor beboerne blev flyttet til et andet område mens deres oprindelige boliger blev opgraderet. Ingen af de flyttede beboere ønskede efterfølgende at flytte tilbage og nye fattige beboere flyttede ind i de opgraderede boliger. Ligeledes var Pwumani projektet ikke tilpasset økonomien for de slumbeboere, som man ønskede at opgradere og en række af slumopgraderingsprojektet har ligeledes været ramt af korruption og magtmisbrug fra det politiske systems side, hvor der blandt har været tilfælde af landspekulationer og vennetjeneste med salg af fordelagtige landområder (George Onyiro, UN-HABITAT, bilag George Onyiro). Som beskrevet i analysen af de politiske barrierer, er der således en række forbudne faktorer, der skal forbedres, hvis man skal opnå en bæredygtig udvikling af slumområderne. Den politiske, juridiske og planlægningsmæssige administration og beslutningsmyndigheder er tæt forbudne og kun slumopgraderingsprogrammer og inventioner, der medtænker denne kontekst vil kunne skabe en bæredygtig udvikling. 6.3.4 Metro 2030 – visioner for en integreret metropol Manglende inklusion af slumbeboerne og forsat arrogance fra politikernes side vil højst sandsynligt føre til eskalerende konflikter mellem slumbeboere og aktører, der hver især gør krav på jorden. The Ministry of Nairobi Metropolitan Development har med den ambitiøse planstrategi ‘Nairobi Metro 2030 – A world class Metropolis” (se Metro2030) forsøgt at implementere nye planstrategier for hele Nairobi regionen. Strategien har til hensigt, at skabe en dynamisk region på tværs af kommunegrænser. Frie områder skal bevares, og videreudviklingen af regionen skal være velovervejet og fastsat indenfor for reguleret rammer. Satellitbyer -byer der ligger op til 100 km fra Nairobi - skal forbindes med motorveje for derved at mindske presset på hovedstaden. 88

Planlægningsstrategien ses af mange som urealistisk, da den ikke har inddraget resten af Kenya, eller i højere grad ikke har inkluderet regionen i en Østafrikansk kontekst og at de overordnede rammer har været koncentreret om Nairobi (SAC, 2010: 169). Der er ligeledes udpræget fokus på de velhavende og på storslåede mobilitetsprojekter, som for det første synes vanskelige at gennemføre og som for det andet hurtigt vil være uddaterede grundet den eksplosive udvikling, som i stedet bør være fokus for en sådan plan. Mest afgørende er, at strategien heller ikke er i overensstemmelse med de udfordringer, som regionen står overfor og mangler løsninger, der kan være med til at skabe, en bedre bæredygtig udvikling for området. Metro 2030 – ’creating a worldclass metropolis’
Visionen om Metro 2030 blev lanceret af den Kenyanske regering i 2008 og lægger vægt på Nairobi urbane område for derved at øge konkurrenceevnen i regional kontekst. Fokus i visioner er primært på udvidelsen af transportsystemet og tilpasning af det urbane miljø til de omkringliggende industrier for derved at skabe øget økonomisk vækst. Formålet med visioner er: ” Metro 2030 will guide future development patterns of the city and its environs. (..) There is an urgent need for a strategic approach which can guide the city into the changing future. The ultimate goal for the new approach is to position the city within a competitive global system that is emerging in which the very best succeed in attracting external investment.” (Nairobi 2030 vision paper, Government of Kenya, 2008)

Ved vores interview med Lucas Bento, der havde et stort kendskab til Kenya og Nairobi i henhold til hans uddannelse og funktion hos UN-HABITAT, spurgte han os: ”Have you seen the frontpage? (…) It’s a joke!” (Bento, UN-HABITAT: Bento bilag). Bento hentydede til, at forsiden manglede mennesker, indbyggerne var ikke inkluderet i Metro2030 og dermed var rapporten en falliterklæring. Han understregede at mobilitetsproblematikken kommer til at være det største problem i fremtiden og det ville ikke være nogen løsning, at bygge flere motorveje eller højhuse. De fattige vil blive presset længere ud i periferien og selv i dag er prisen for transport så høj, den eneste mulighed for mange fattige er at gå. Hvis man ikke fastsætter rammerne for indbyggernes spatiale muligheder i byerne kommer bymobiliteten ikke til at fungere hensigtsmæssig - ikke kun i Nairobi regionen, men også i mange andre byer (ibid.). At Metro2030 blot er en illusion om regionens fremtidige udvikling, fik vi også bekræftet af Peter Ngau, professor hos Department of Urban and Regional Planning ved Nairobi Universitet: ” The 89

Metro plan is not very clearly defined right now (...). It has not been designed. It’s a dream” (Nagu, University of Nairobi: Ngau bilag). Metro2030 står i stærk kontrast til den udvikling, der allerede er sket i regionen. En langsigtet og utilstrækkelig strategiplan vil ikke løse de problemer som Nairobi og dens peri-urbane områder, står med nu og om tyve år. 6.3.5 – Den inkrementelle tilgang som potentiel løsning Én af slumopgraderingsstrategierne kan eksempelvis gå på at tillade inkrementel opførelse af bygninger, hvor byggeriet opføres gradvis. Dette kræver dog, at de administrative myndigheder slækker på deres regulative tilgang til byggeri og boligpolitik. Universitetsprofessor ved DURP siger om afvisningen af denne løsningsmodel, at det ikke passer ind i de politiske og administrative myndigheders visioner og forestilinger. Han siger således: ’ They want a modern city – not half a modern city. They don’t want un-finished structures. Want a world-class city. They are not realistic’ (Ngau, University of Nairobi: Ngau bilag). Ifølge Peter Ngau er der to årsager til, at slumområderne og den generelle urbanisering flytter fra den indre by ud i de peri-urbane områder; for det første så er landpriserne i den indre by alt for høj, det er dyrt at opføre nye bygninger og endeligt er huslejen også meget høj. De fleste lavtlønnede er derfor nød til at finde alternativer og tager til de periurbane områder fordi både landpriserne og huslejen er lavere grundet af mange af områderne stadig er landbrugsområder og derudover fordi opbygningen af huse og virksomheder ikke er kontrolleret på samme måde som i den indre by. Han siger således: ’ So without planning control, it is cheaper, you are not required to have certain standards. They can build incrementally; they can start with a very weak structure and upgrade it as time passing. Here (in the inner city) you cannot do that kind of thing, in the proper city. The proper city acquires you to do a proper house. It is economic exclusion – and it is a way of surviving for the poor’ (Peter Ngau, DURP, bilag Peter Ngau) Vi mener, at den inkrementelle tilgang tilbyder et bæredygtigt alternative til det nuværende boligog landmarked og at det vil være fordelagtigt at medtænke en sådan tilgang i slumopgraderingsprogrammer. Dette vil både lægge op til en mere bæredygtig og langsigt udviklingsplan, og det vil være mere realistisk i forhold til de økonomiske midler, som slumbeboerne besidder. Med den inkrementelle tilgang kan opgradering af områderne eller boliger finde sted, når der er råd til og kan således fungerer både for en enkelt husstand og for en opsparingsgruppe under et slumopgraderingsprogram. I Kibera har der været forskellige forsøg med netop sådanne tilgange, men hvor en gruppe er gået sammen om at opgradere et enkelt medlems bolig i en såkaldt ’merry-go-round’ ordning. Dette kan dog potentielt være en noget langsommelig 90

proces med potentiale for. Sustainaible Neighbourhood Programme (SNP) Project title: Sustainable Neighbourhood Programme (SNP) Start date: July 2004 . Udformes en passende ordning kan dette være en bæredygtig strategi. University of Nairobi. Derfor mener vi. The SNP is a self-help housing project linked to capacity building and income generation where slum dwellers are to build their own homes. I vores tre caseområder eksisterede der en række forskellige opsparingsgrupper og sociale grupper og det fremhæves ofte.Completion date: December 2008 Funding: Euro 750. National Cooperative Housing Union. but rather on the improvement of livelihoods of slum dwellers by training them in self-help and income 91 . der kan skabe bæredygtig udvikling er nød til at medtænke denne kontekst og eksempelvis som det nyeste FN slumopgraderingsprogram SNP (Sustainable Neighbourhood Programme) også medtænke indkomststrategier og beskæftigelse. Practical Action. National Environment Management Authority. Disse aspekter af slumområderne taler for anvendelsen af et sådan strategi.og indkomstforhold. private sector. at dette er en realistisk tilgang. and Mavoko’s slum communities Project description The SNP is a slum resettlement programme relocating slum dwellers to a piece of land in Athi River made available by the GoK exchanged in a debt swap with the Government of Finland. Ministry of Housing. hvilken planlægningsmæssig virkelighed. at en tilgang. USD 120. hvor de velorganiserede sociale strukturer i slumområderne kan inkorporeres i løsningsmodellen.000 UN-HABITAT contribution Partners: Municipal Council of Mavoko. at slumbeboerne for det første indgår i opsparingsgrupper og at de for det andet for undervisning i byggeteknik og vedligehold. at nogle af medlemmerne udnytter systemet. The main goals of the SNP are to improve local governance and strengthen the capacity and the role of the informal and the community sectors in developing sustainable neighbourhoods.000 from the Government of Finland. Machakos District Cooperative Office. The emphasis of the SNP is not primarily on the production of houses. at slumområderne indeholder mange positive elementer på grund af et tæt sammenhold og en følelse af et skæbnesforhold. de befinder sig i. I dette SNP slumopgraderingsprogrammet er en vigtig hovedingrediens. Vi mener heller ikke. hvor hovedparten af deres indbygger lever i fattigdom og i slumlignende områder med akutte behov for forbedring af deres levevilkår og bolig. så de derigennem kan få beskæftigelse i projektet og efterfølgende anvende deres ekspertise til videre indkomstgenerering. eftersom myndighederne i Nairobi og dets peri-urbane område er nød til at realisere.

De påpeger den manglende planlægningskapacitet i deres rapport State of the African Cities fra 2010.Community organisation reinforced . hvormed planlægningsmyndigheden konstant er ude af tempo med den virkelighed. anså slumbeboerne som et ubetydeligt 92 .Draft master and house plans for the SNP site . 2008: Kensup strategy document) 6.3. Culture and Social Services.This situation points to differences in institutional capacities. UNHABITAT’s role is to test new.6 Planlægningskapacitet i Mavoko Vores besøg i Mavoko gjorde det klart.A Mavoko SNP sub-office set up within the Municipal Council of Mavoko with three local community coordinators working on community mobilization .100 groups registered as self-help groups with the Ministry of Gender. Dette svarer overens med UNHABITATS vurdering af den generelle status af de peri-urbane områder i Østafrika. service levels and even political allegiances and orientations across administrative boundaries.generation activities such as production of building materials and building components so that they can take charge of their own development for instance by getting employed as skilled workers once the SNP has finished. innovative approaches to slum upgrading in Kenya through the SNP pilot. that make it difficult on those living in ever-expanding urban fringes to claim better conditions or services’ (SAC. Main achievements . Sports. Samuel Mokali. Derudover er de planlægningsmæssige indsatser primært bagudrettet i stedet for at være fremadrettet. human and financial resources constraints.Digital Satellite Imagery of the SNP site and part of the Municipal Council of Mavoko . hvor de skriver . The sustainable neighbourhood concept refers to mixed housing development that caters for all income groups within one location where infrastructure and social services are shared. Den kommunale planlægger.A broad-based partnership of the main stakeholders (UN-HABITAT.A socio-economic profile of Mavoko’s slums . 2010: 20). ‘The newer peripheral areas are typically controlled by adjacent local authorities and often classified as rural districts or customary land . which have now registered as cooperatives . and develop a comprehensive housing package including a %nance component that will enable slum dwellers to improve their housing and other living conditions. som den forsøger at planlægger. at det organisatoriske apparat i kommunen har meget svært ved at følge med den hastige udvikling. Den manglende anerkendelse og inddragelse af slumområderne i planlægningen så vi også tydeligt i Mavoko.

På spørgsmål om. at slumbeboerne var selvforskyldte i den situation. der medtænker både slumbeboernes rettigheder og de lokale myndigheders begrænsede ressourcer og ikke-inkluderende planlægningsbegreb. En potentiel løsningsmodel. Gøres problemerne til slumbeboernes behøver de administrative myndigheder ikke at tage sig af problemerne. Den lokale planlægger opfattede ikke slumområderne. hvordan myndighederne planlægger for slumområderne. Dette ser vi som både ansvarsforflyttelse og som manglende fokus på bæredygtige og inkluderende løsninger. der ikke behøvedes at blive inddraget i udviklings. hvilket er svært for slumbeboerne at protesterer mod eftersom deres adgang og stemme i det politiske system er meget begrænset. kan eksempelvis gennem donorfinancierede slumopgraderingsprogrammer vise. at en lokal MP ønsker at føre deres sag.). at de kunne bidrage positivt til området. Endeligt mener vi.og serviceplaner for området. Den lokale planlægningsmyndighed ønsker ikke at anerkende slumområderne eller investere i disse områder. at beboerne selv helst foretrak at bo i disse områder. Alternativt kan bistandsydelser til andre områder som eksempelvis uddannelse og infrastruktur medtænke boligpolitik og ligeledes stille krav til de lokale myndigheder om inddragelse af slumområderne i den lokale planlægning. hvor med han hentydede til. (Mokali. ikke var deres. Strukturelle og økonomiske barrierer umuliggør stort set almindelig slumbeboeres adgang til det juridiske og politiske system og eventuelle interessevaretagelser foregår ofte ved. at den jord de besad. Mavoko Municipality: Mokali bilag). where they live – how can I then put them in the plans?” (Mokali. som en del af det større område og kunne på ingen måde forestille sig. sagde han således: ”The slum people are not a part of the plans – because they do not own the land. da dette ifølge myndighederne vil opmuntre folk til at blive boende eller få flere mennesker til at bosætte sig i områder karakteriseret som slum. at de velfungerende civilsamfundsorganisationer fortsat skal stille store krav til en forbedring af det politiske og 93 .problem. de havde sat sig i og at de udmærket var bevidste om. at beboerne var afhængige af området. Han mente endvidere. såfremt de ønsker at de pågældende opgraderingsprogrammer skal foregå i deres område. hvordan inkluderende planlægning kan foregå og kan endvidere stille krav til den lokale myndighed om overholdelse af visse standarder og rettigheder. Mavoko Municipality: Mokali bilag). Ifølge ham har den lokale planlægningsmyndighed ikke tilstrækkelige ressourcer eller kapacitet til at oprette offentlige boliger og derfor har boligområder finansieret af private entreprenører første prioritet. Hans positive italesættelse af slumområderne gik så vidt som at sige. ’Slum life is addictive – there is everything within ten feet’ (ibid.

6. Forfatningen vil sprede magtbeføjelserne og flytte offentlige institutioner ud i mindre byer. Tendensen er dog. but we don’t have the finances.3. Nu må disse organisationer tage kampen videre til de periurbane områder.a.administrative system. Vi håber. økonomisk. It is very expensive to make planning – for example underground closed sewage systems and electricity” (Mokali. nursery schools etc. 6. Hakijamii er r kommet langt i deres kamp for bedre rettigheder for slumbeboerne i Nairobi. 2009: 6). Rettighedsbaserede organisationer som Amnesty Kenya. til hensigt at øge planlægningsbemyndigelsen i de lokale administrative enheder. miljømæssigt. at byplanlægning kan være med til at skabe en mere bæredygtig udvikling. at det 94 . og at der generelt skal ske forbedringer med hensyn til gennemsigtighed og inddragelse. Mavoko municipality. Amnesty: Nyang'aya bilag). For example roads. hvilket vi fik bekræftet af den kommunale planlægger i Mavoko: ” Local authority is autonomous.3. at selvom kommunerne allerede har fået mere ansvar. er der stor usikkerhed om. der i dag var et centralt anliggende og de nye amter ville få status som: ”Small new Kenyas” (Nyang'aya. for derigennem at skabe øget decentralisering.7 Den nye forfatnings indflydelse på planlægningskapaciteten Da vi befandt os i Nairobi var den kenyanske regeringen ved at implementere en ny forfatning. der formelt trådte i kraft i august 2010. forbliver pengene centralt. Dog har den nye forfatning bl.) Vi håber således.8 Løsninger for en bæredygtig planlægning i Mavoko I rapporten ’Planning Sustaniable Cities’ understreges det. at den nye forfatning vil bidrage til en positiv udvikling og at internationale organisationer ligeledes vil påtage sig deres ansvar og eksempelvis være behjælpelige i processen med bedre planlægningsmæssig uddannelse og opgradering af infrastruktur. Problemet er som tidligere nævnt. forfatningens reelle udformninger og konsekvenser for Kenyas fremtidige udvikling. og socialt i byer hvor urbaniseringen er kraftigt stigende (PSC. Når kommunen endelig modtog penge fra centraladministrationen var pengene som regel øremærket til bestemte formål: ” Transfer of funds is only for very specific projects. at den nye forfatning vil skabe øget decentralisering og at dette vil medføre til en opgradering og udbygning af den lokale administration og planlægningskapacitet. Eftersom den nye forfatning fortsat mangler at blive fuldt implementeret. så der også her kan lægges pres på de lokale myndigheder for forandring. Pamoja Trust.” (ibid. Mokali bilag).

der møder modstand fra myndighedernes side. at se 95 . laws and regulations to facilitate informal-sector operations. ikke anerkender omfanget af de problemstillinger. men indtil at man har set de første resultater af implementeringen er det svært. at den offentlige planlægningsmyndighed. at slumbeboerne ønsker en deltagende planlægningsproces imellem dem og den offentlige planlægningsmyndighed. der kan være med til at skabe bedre levevilkår i slumområderne. Vi opfattede at netværkene havde et stærkt sammenhold og at beboere på tværs af slumområder var gået sammen for. 2009: 13). der kan være en væsentlig faktor i bekæmpelsen af fattigdom og skal samtænkes med udviklingen af et bæredygtigt og inkluderende bymiljø: ”The twin problems of urban poverty and the proliferation of slums should be at the top of the planning agenda in many developing countries. Folk forsøgte at hjælpe hinanden. kriminaliteten var lav og i enkelte tilfælde var der et socialt sikkerhedsnet (jævnfør sociale dimensioner). Samtidigt ville det være forventet. da det er langsigtet programmer. var kendetegnet i områderne også. Korruption og favorisering af den velhavende del af befolkning fra myndighedernes side. i stedet for at være en håndsrækning til at fælles skabe en bedre udvikling i slumområderne. Alle disse særegne sociale egenskaber. blandt størstedelen af befolkningen i udviklingslande. 2) Adopting revisions to policies. Forsat eksklusion af slumbeboere vil føre til øget fattigdom. Ingen af de tre punkter er i dag gældende for tilstanden i Kenya. Eller i højere grad. som i Mavoko. Dog kræves der en holdningsændring fra planlægningsmyndighedernes og politikernes side for at kunne håndtere slumproblematikken: 1) Recognizing the positive role played by urban informal development. Mangel på anerkendelse og accept fra myndighedernes side havde i visse tilfælde bremset gruppernes forsatte forløb. at der var sociale værdier. at mange af de slumbeboere vi talte med. Urban planning should strive to reduce poverty through pro-poor programmes that emphasize equity. var engageret i forskellige netværksbaseret grupper. der er forbundet med uformelle slumområder. derfor skal byplanlægning være et redskab. at finde et bedre alternativ til det område. 2009: V). Udover de netværksbaserede grupper. der ikke fandtes andre steder end i slumområderne. forbundet med slumområderne burde være redskaber. der kunne skabe en dialog og inklusion af slumbeboere. Derfor er det også iøjnefaldende at mange af de netværksbaserede opsparingsgrupper aldrig realiseres til fulde. så godt som de nu kunne.administrative system i mange udviklingslande ikke er gearet til at varetage konsekvenserne af en massiv tilflytning til byerne. Den nye forfatning vil måske skabe ændringer og forbedringer. participation and social justice (PSC. var med til at fjerne tiltroen til det administrative system og politikerne blandt slumbeboerne (jævnfør politikanalysen). Vi oplevede. de i dag levede i. 3) Strengthening the legitimacy of planning and regulatory systems (PSC.

der bor i regionen. som vi anbefaler som mest hensigtsmæssig i udviklingen af bæredygtige slumområder. der ikke er blevet inkluderet i de hidtidige planprocesser.9 Udvikling af planlægningsmæssige policy tiltag Som beskrevet i afsnittet ’Boligpolitik og slum’. der er af en sådan karakter. Den nuværende planlægningsmæssige praksis og policies indenfor boligpolitik og planlægning skal således forstås i lyset af disse udviklingstendenser. Slumområderne medfører dårlige levevilkår for beboerne. udgør ofte sundhedsricisi og medfører omfattende miljøbelastning. der først skal løses før man kan skabe en bæredygtig region. Såfremt de lokale myndigheder sørger for basale serviceydelser. hvor sundhed. Dette er også gældende for Mavoko. Mavoko der er udset som et af vigtigste områder for Nairobis ekspansion og forsatte udvikling. 6. boligpolitik og urbanisering. har i dag en lang række problemstillinger. hvis slumopgraderingsprogrammer skal være 96 . bolig. Vores analyser af de tre caseområder i Mavoko har vist. Inklusionen af slumbeboerne kan være med til at skabe bæredygtige alternativer til slumområder. uddannelse. at de ikke udgør sundhedsskadelige ricisi (eksempelvis elektricitet og semi-permanente byggematerialer) og sørger for affaldshåndtering vil dette være med til at mindske forureningen af den jord slumbeboerne bor på og vil skabe langt bedre forhold for slumbeboerne. Nairobi Metro 2030 er blevet stærkt kritiseret for ikke at inddrage de mennesker.3. levebrød og køn medtænkes. Hovedparten af indbyggerne i Mavoko er fattige slumbeboere. tillader slumbeboerne at oprette huse. (CS. I denne rapport er det ligeledes den tilgang. hvor især strukturtilpasningsprogrammer indført af IMF og Verdensbanken har sat sine tydelige spor. skaber yderligere eksklusion fra det omkringliggende samfund. Urationelle planlægningsstrategier som Nairobi Metro 2030 løser ikke den påtrængende nødvendighed. 2003:123) I dag er den dominerende ’best practice’ blandt internationale multilaterale og bilaterale institutioner deltagerorienteret slumopgradering med udgangspunkt i en holistisk tilgang til områdeforbedring. så har tilgangen til slumområder været præget af forskellige paradigmer.løsninger for den planlægningsmæssige udvikling i Kenya. for en bedre planlægningsmæssig bæredygtighed i Mavoko. hvilket efterfølgende inspirerede udviklingslande til at implementere samme planlægningsmæssige tiltag og løsningsmodeller i deres forsøg på at håndtere de hurtigt voksende slumområder i de ekspanderende urbane miljøer. hvor forskellige de sociale og spatiale strukturer er i forskellige områder og at det er nødvendigt at medtænke de forskellige udfordringer og barrierer for en bæredygtig udvikling. Den første erfaring med slumområder var i USA og Europa i slutningen af det 19århundrede. Løbende er denne planlægningsmæssige praksis blevet influeret af forskellige tendenser indenfor håndtering af fattigdom.

succesfulde. der ligger til grund for den deltagerorienterede slumopgraderingstilgang og kan ses som et resultat af den nuværende samfundsopbygning og politiske og administrative praksis i Kenya. der anvendes af de lokale myndigheder i Mavoko. Disse anbefalinger rækker ligeledes ud til det nationale niveau og kan anvendes i andre områder. at den lokale planlægningsmyndighed kan anlægge denne tilgang. såfremt de lokale omstændigheder og kontekst medtænkes. der involverer alle partner og inkluderer de fattige Implementering og monitorering af pro-fattige udviklingsstrategier Støtte til initiativer i slumområderne med særlig fokus på beboer-initieret projekter og involvering af kvinder Sikring af boligsikkerhed. divergerer meget fra det inkluderende planlægningsbegreb. konsolidering af besiddelsesrettigheder og formel regulering af de uformelle bosættelser Involvering af slumområdernes lejere.3 – oversigt over positive og negative policy indsatser Positive policy indsatser Implementering af effektive urbane governance systemer Negative policy indsatser Antagelse af. Som påpeget i den ovenstående gennemgang af den planlægningsmæssige praksis og kapacitet i Mavoko er der stadig langt til. Figur 6. der ikke overholder de lovmæssige reguleringer og retningslinier på området 97 . Diskriminering af lejestrukturer og promovering af en enkelt leje mulighed Manglende inddragelse af de lokale myndigheder. de lokale administrative og planlægningsmæssige myndigheder i Mavoko. medmindre disse er tilpassede de Urealistiske standarder og reguleringer med negative effekter for de fattigste Afhængighed af subsidier fra regeringen eller fuld dækning af omkostninger fra slumbeboerne. Aktive indsatser for en øget decentralisering. udlejere og ejere af grunden i diskussion af bæredygtige løsninger. Det planlægningsbegreb. inklusivt bindende krav til overholdelse af rettigheder og proceskrav Sammenkædning af slumopgradering med indkomst generende aktiviteter og udvikling af den lokale økonomi Investeringer af offentlige ressourcer i storslåede sociale housing schemes. Nedenstående figur viser en opsummering af anbefalinger fra FN rapporten ’The challenge of slums’ (2003) og anbefalinger fra denne rapport til det nationale politiske ninveau. hvor den store fattige del af befolkningen ikke har samme rettigheder og mulighed for at blive hørt som de velhavende eliter. landejere og slumområdernes lokale ledere Adskillelse af indsatser for slum opgradering og planlægning af investeringer og planlægning af de urbane områder Ignorering af specifikke behov blandt kvinder og udsatte grupper Fortsat tvungne udsættelser. at slum områderne vil forsvinde automatisk med økonomisk vækst og policy indsatser udelukkende mod stimulering af økonomien Etablering af mulighedsskabende institutionelle rammer. der fremmer det fælles bedste Implementering af en inkrementel tilgang til slumopgradering Samarbejde mellem lokale myndigheder og donorer i finansieringen af opgraderingsprojekter.

og at de internationale donorer og samarbejdspartnere desuden vil påtage sig deres ansvar ved at vise vejen mod en mere bæredygtig udvikling. der ikke er til at betale for de fattigste Opfattelse af slum opgradering som udelukkende et socialt problem 6. at den nye forfatning vil bidrage med en sådan positiv udvikling. Dette er blandt andet den planlægningsmæssige kapacitet og praksis. der divergerer meget fra vores planlægningsforståelse og fra den nuværende ’best practice’ om deltagerorienterede planlægningsprocesser. der udføres i samarbejde med den Kenyanske regering og de lokale myndigheder. En række administrative og juridiske praksisser fordrer denne planlægningspraksisser. Dette vil kræve en omstrukturering af det politiske system.akutelle behov og også medtænker de fattigste Aktiv støtte til udvikling af nye urbane områder ved fremadrettet planlægning samt ved at udstede landområder og udvikle infrastrukturen Udelukkende forhandle og designe reallokeringsplaner. Vi anerkender. hvor især større tilgængelighed og gennemsigtighed samt udvidet decentralisering og bekæmpelse af korruption bør have høj prioritet. såfremt der stilles krav om regulering og rettigheder til de lokale og de centrale myndigheder. som eksempelvis et svært tilgængeligt system og slumområdernes quasilegale status. der anvender et planlægningsbegreb. at den nuværende planlægningsmyndighed er fanget i en omfattende interessekonflikt mellem landejerne og slumbeboerne. som nævnt i analysen af de politiske barrierer. Vi håber. er allerede et godt skridt på vejen. Tilvejebringelsen af infrastruktur og services. Processen og planerne skal følge de lovmæssige retningslinier og inddragelse af de ramte beboer.10 Delkonklusion På baggrund af vores analyse kan vi konkludere. FN’s slumopgraderingsprogrammer. der samtidigt medtænker den planlægningsmæssige kontekst i et land som Nairobi. når dette er absolut nødvendigt. 98 . men mener at der med respekt for den private ejendomsret stadig er muligt at operere med et mere bæredygtigt planlægningsbegreb. Disse projekter har også udviklet sig gennem årerne og skal for at være succesfulde medtænke en række sociale og strukturelle faktorer samt den lokale kontekst i udformningen og udførelsen af programmerne. at der findes en række planlægningsmæssige barrierer for en bæredygtig udvikling i slumområderne i Mavoko.3. og der er således behov for en vidtrækkende omstrukturering af den nuværende planlægningsmæssige myndighed i Mavoko.

Disse indsatser kan gøre den nuværende planlægningspraksis mere inkluderende og deltagerorienteret og vil på langt sigt bidrage til at skabe en bæredygtig udvikling i slumområderne. der er realistiske indenfor den givne kontekst. der er relateret til slumområderne og opgraderingen af den nuværende planlægningspraksis og – kapacitet bør være et af de vigtigste indsatsområder i arbejdet med at skave bæredygtige slumområder. 99 .Der er ligeledes behov for en opgradering af den nuværende planlægningskapacitet primært i form af en omstrukturering af det nuværende skattesystem og en opgradering af den planlægningsmæssige uddannelse. Vi mener. at den lokale planlægningsmyndighed kan forbedres på en række området. Planlægning spiller således en væsentlig rolle i løsningen af de problemstillinger. hvilket vi i analysen har opstillet som en kort oversigt over mulige indsatsområder.

Desuden. City Carton befandt sig på langt mere åbent land. 2) det politiske system og 3) de planlægningsmæssige myndigheder og praksisser. Vi har karakteriseret og konceptualiceret de tre forskellige caseområder ved hjælp af en spatial og social analyse og derefter har vi undersøgt. det vi mener. Kwambemba og Sophia. City Carton. der ligeledes kan relateres til andre slumområder. hvis de etablerede for faste strukturer eller var for synlige. hvor Kwambemba havde et godt samarbejde med både myndigheder og de omkringliggende private virksomheder. adgang til basale serviceydelser samt størrelser og beliggenhed i forhold til den nærliggende hovedstad Nairobi og det hurtigt voksende økonomiske knudepunkt. der er mange andre faktorer på spil. hvordan planlægning kan bidrage til en bæredygtig udvikling i slumområderne i Mavoko.4 Opsummering på analyseresultater I de ovenstående analyseafsnit har vi forsøgt at undersøge og afdække problemstillingen omkring.6. 100 . Historikken omkring områdernes tilblivelse har også stor betydning for. grader af konsolidering. før der kommer udvikling i de fysiske strukturer i et slumområde. I den første del af analysen så vi på de spatiale og sociale dimensioner af vores tre caseområder. Mlolongo. I de efterfølgende afsnit uddybede vi de identificerede barrierer for en bæredygtig udvikling i vores tre caseområder. På baggrund af vores spatiale og sociale analyse kan vi konkludere. Det er altså ikke bare et spørgsmål om tid. ville få dem fjernet. hvorved de kunne udfolde sig rimeligt frit indenfor den pladsmæssige begrænsning. at det ældste af vores tre områder er det mindst konsoliderede og det yngste slumområde er klart det der er mest konsolideret. men følte sig mere truede. da de havde private ’gated communities’ for de rige omkring sig. Barrierer og problemstillinger. De tre områder kan ses som forskellige ideal-typer af slumområder med forskellige strukturer. er de tre væsentligste barrierer for en bæredygtig udvikling. Placeringen af områderne havde ligeledes indflydelse på områdernes udformning. hvordan sociale hierarkier udformes samtidigt med at placeringen spiller en rolle for indbyggernes levestrategier og relation til det omkringliggende samfund. som de var bange for. ejerskabsforhold og relationen mellem ejer og lejer har afgørende betydning for udviklingsmulighederne i et pågældende område. at især uklare ejerforhold og mangel på boligsikkerhed er én af de væsentligste barrierer for en bæredygtig udvikling. at boligsikkerhed. såfremt at de spatiale og sociale dimensioner for de enkelte områder medtænkes. I den spatiale analyse blev det ligeledes tydeligt. 1) boligsikkerhed og boligmarkedet.

Eftersom det diskriminerende politiske system sætter rammen for den planlægningsmæssige myndighed og dens arbejde er det ligeledes vigtigt. Det politiske system sætter ligeledes rammerne for den planlægningsmæssige myndighed. at der er behov for at revurdere den strukturelle opbygning mellem Nairobi og de lokale administrative enheder med særligt fokus på at opgradere og omstrukturere den lokale skatteopkrævning. uudnyttede landarealer og de mange fattige. hvis opbygning og konkrete policies ikke åbner mange muligheder for en bæredygtig udvikling. at de indtænker de lokale ressourcer og at de inddrager de personer. Således mener vi. embedsmisbrug. Som tidligere omtalt har der i gennem årerne været en tendens til. at de eksisterende ekskluderende sociale strukturer indtænkes. at disse dimensioner er nødt til at blive medtænkt. hvor stor betydning de administrative og juridiske systemer har. ureguleret og ulige adgang til land og et svært tilgængeligt og ugenneskueligt administrativt og politisk system. at der gøres op med denne forskelsbehandling i den konkrete planlægning. Vi mener. at det politiske system er en af de mest fremtrædende barrierer for en bæredygtig udvikling og en bæredygtig boligpolitik. så dets formål ikke kun skal være at råde bod på allerede eksisterende fejl. hvilke udviklingsmuligheder der vil være mest hensigtsmæssig for hvert af vores tre caseområde. der ikke har været tilpasset de vigtige sociale og spatiale dimensioner. Der bør således være lige adgang for alle Kenyanere til basale services og det bør være op til det politiske system at komme på en bæredygtig løsning på skismaet mellem ejendomsrettigheder. der ikke har andre muligheder end at søge til slumområderne. at boligpolitikken domineres af det til den tid moderne paradigme indenfor udviklingsverden og at der har været en række fejlslagne slumopgraderingsprojekter og byudviklingsforsøg. at der på baggrund af vores analyser er et presserende behov for en opgradering af planlægningsuddannelsen i Kenya og at planlægningsmyndigheden indtænkes i en større politisk og planlægningsmæssig ramme.På baggrund af vores analyser kan vi ligeledes konkludere. I et område som City Carton er det eksempelvis vigtigt. der er tilpasset omstændighederne. En sådan bæredygtig udvikling kræver programmer og projekter. som planlægningen omhandler. da de ikke har nogle adgangskanaler til det formelle system og generelt udsættes for overgreb på deres rettigheder. Gennem vores interviews med både slumbeboere og eksperter stod det tydeligt frem. Især korruption. idet der kan være forskellige barrierer for en bæredygtig udvikling i forskellige områder. Vi mener ligeledes. Slumområderne anerkendes ikke i det politiske system og har således også svært ved at kæmpe for deres rettigheder. I vores analyser har vi lagt vægt på at vurdere. at 101 . men også at kunne komme med fremtidige planlægningsforslag og løsninger på en inkluderende planlægning for og med dets indbyggere.

konsekvenserne for en opgradering er medregnet. Forhåbentligvis vil den nye forfatning muliggøre nogle af disse påpegede udviklingsbehov. 102 . så de oprindelige beboere ikke er tvunget til at flytte på grund af dyrere husleje. som ikke alle har råd til at betale. så Mavoko kan blive en by for og med alle dets indbyggere. som tilfældet er i Sophia. hvor indførelsen af elektricitet medfører huslejestigninger.

1 Konklusion ‘The promise is that again and again. Det dysfunktionelle boligmarked er primært et resultat af. Udviklingen medfører vanskeligere forhold for slumbeboere.1.a. der bliver nød til at slå sig ned på offentlig eller privat ejet land som ’squatters’. der efterspørges. Grundet den ulige adgang til land er der ligeledes en række fattige. hvilke indsatser der allerede er forsøgt og disses styrker og svagheder.2 De væsentligste barrierer for en bæredygtig udvikling De tre største barrierer for en bæredygtig udvikling af slumområderne. På baggrund heraf har vi identificeret de barrierer. at boligmarkedet ikke kan levere den mængde boliger. som er de største forhindringer for en bæredygtig udvikling. something new and beautiful may be born’ (John Berger) 7.1 Indledning Det peri-urbane område Mavoko står over for en række udfordringer. Udfordringer skyldes en stigende udflytning af virksomheder og beboere fra Nairobi. the scattered feather.1. Vi har ligeledes udforsket eksisterende slumopgraderingsprogrammer for at få indsigt i. der alle udtrykker karakteristiske slumproblematikker samtidigt med at de adskiller sig ved forskellige sociale og spatiale forhold.Kapitel 7: Konklusion og perspektivering 7. Vores analyse baserer sig på tre caseområder. samt et øget pres på land. Dette tvinger størstedelen af de fattige byboere til at søge til det uformelle marked. from the garbage. er. omfatter begrænsede handlemuligheder for den lokale planlægningsmyndighed på grund af et centraliseret administrativt system og begrænset kapacitet til at håndtere de nye udfordringer. 7. nytilflyttere fra landdistrikterne. I denne rapport har vi undersøgt forekomsten af slumområder i det peri-urbane område Mavoko med fokus på mulighederne for at skabe en mere bæredygtig udvikling. der klemt mellem reguleringer og landrettigheder forsøger at finde fodfæste. der bl. hvor de enten selv skal sørge for de basale serviceydelser eller skal klare sig med alternative metoder. opbygningen af det politiske system og den planlægningsmæssige praksis. hvor de ofte ender i slumområder med ringe eller ingen adgang til basale serviceydelser. alt for høje huslejer og usikre lejevilkår. som eksempelvis at hente vand fra en nærliggende flod og bruge ’flying 103 . det dysfunktionelle boligmarked. Et voksende pres på Nairobi intensiverer de allerede eksisterende planlægningsmæssige problemer. the ashes and broken bodies.

Beboerne har ofte usikre lejeforhold eller frygter nedrivninger og udsættelse fra deres boliger. hvilket kan resultere i utilsigtede konsekvenser som gentrifikation. Barriererne indenfor det politiske og juridiske system er en politisk virkelighed præget af magtmisbrug og inerti. 7. hvor især større tilgængelighed og gennemsigtighed samt udvidet decentralisering og bekæmpelse af korruption bør have høj prioritet. Som påpeget af flere eksperter. hvormed planlægning og boligpolitik udføres. Både den nye forfatning og de internationale donorer kan bidrage til en sådan positiv udvikling ved at vise vejen mod en mere bæredygtig udvikling. hvor slumbeboerne er ’squatters’ på privat ejet land.3 Hvordan planlægning kan bidrage til en bæredygtig udvikling Det politiske og juridiske system sætter rammen for den fysiske planlægning samt den administrative udførelse af polices. så er de politiske barrierer i høj grad et spørgsmål om manglende vilje til forandring.og planlægningsmæssigt system ikke overens med virkeligheden. Endeligt svarer den historiske opbygning af det statslige apparat med en stærk centraliseret magt og et skatte. Det politiske system opsætter ligeledes en række barrierer for udvikling og forbedring af slumområderne. stor udbredelse af korruption. Der er også udpræget politisk og juridisk eksklusion i form af manglende anerkendelse og bureaukratiske procedurer. Disse barrierer går primært på de strukturelle forhindringer for slumområderne og kan ses som rammesættende for både boligmarkedet og den planlægningsmæssige praksis. ulige ret til landmarkedet og en udemokratisk vægtning af visse gruppers interesser. Kun politikerne kan ændre den nuværende politiske og juridiske opbygning i Kenya og dermed også den reelle praksis. der anvender et ikke-inkluderende og ikkeanerkendende planlægningsbegreb sætter ligeledes begrænsninger for udviklingen. der afskærer størstedelen af Kenyas befolkning fra adgangen til disse systemer.1. En række administrative og juridiske praksisser fordrer denne planlægningspraksisser. eftersom de lokale myndigheder giver alle ’squatterne’ tilladelser til at opføre deres huse. Slumområderne medtænkes ikke i de lokale planer fordi de lokale myndigheder frygter eventuel retsforfølgning i de tilfælde. som eksempelvis et svært tilgængeligt system og slumområdernes quasi-legale status. salg af de opgraderede boliger eller tab af levestrategier.toilets’. FN’s slumopgraderingsprogrammer. En paradoksal problemstilling. der udføres i 104 . En effektiv indsats for at reducere barriererne indenfor disse områder vil være en omstrukturering af det politiske system. De planlægningsmæssige myndigheder og praksisser. Netop de usikre lejeforhold og de uformelle økonomiske strukturer overses ofte i slumopgraderingsprogrammer.

at slumbeboernes rettigheder overholdes af myndighederne. at et land som Kenya vil have begrænsede ressourcer til offentligt byggeri. 105 . at udarbejde en strategi i forhold til ’landlords’ og den lavere middel klasse – to grupper. at der med de mange FN-initierede slumopgraderingsprogrammer er mulighed for at skabe mere bæredygtige boligområder og at dette i sidste ende vil være en fordelagtig investering for regeringen. hvordan strukturejerne og udlejerene kan opfordres til at følge visse standarder og overholde lejerens rettigheder. den ene grupper i forhold til at bevare den nuværende struktur og den anden i forhold til ugennemtænkte slumopgraderingsprojekter. at regeringen udstykker land og nedsætter de administrative og økonomiske omkostninger ved landtransaktioner. Rettighedsperspektivet er ligeledes vigtigt i forhold til at undgå tvangsforflyttelse og sikre. som slumopgraderingsindsatser og indblanding i de eksisterende markedsstrukturer kan medføre. som planlægningen omhandler. Det er desuden nødvendigt med en planlægning. der medtænker de fattiges behov kan eksempelvis medtænke indkomststrategier i planlægningen. Der er stor forskel mellem den formelle og reelle praksis og det er nødvendigt med en ny tilgang og et holdningsskifte med større fokus på mennesker og på de positive sider af slumområderne og urbaniseringen. der har store interesser i spil. men mener samtidigt. Derefter er det vigtigt. såfremt der stilles krav om regulering og rettigheder til de lokale og de centrale myndigheder. Dette kan fungere som et alternativ til ’squatting’ og kræver. For det første bør man i forhold til boligmarkedet medtænke markedsmekanismerne og de afledte effekter. der har kapacitet og mod nok til at tænke fremad og involvere de borgere. hvilket har været en enorm ansvarsflugt fra den Kenyanske regerings side. der vil kunne forbedre de nuværende barrierer.samarbejde med den Kenyanske regering og de lokale myndigheder. er allerede et godt skridt på vejen. I forhold til det dysfunktionelle boligmarked er der tre indsatser. Indtil videre har planlægningsmyndighederne ikke anerkendt slumområderne. Løsningsstrategier skal ligeledes medtænke. for derved at undgå udnyttelse af de allerede dårligt stillede slumbeboere. Vi anerkender. Endeligt bør et indsatsområde være større støtte til oprettelsen af opsparingsgrupper. hvor de kan overtage de opgraderede boliger. deres adgang til finansielle institutioner og mulighed for opkøb af land. tillade inkrementelle byggerier og støtte opsparingsgrupper til nemmere adgang til finansielle institutioner og land. Inkluderende planlægning.

Lande. hvordan regeringer og organisationer håndterer slumproblematikker andre steder i verden for derigennem at sætte vores egen participatoriske tilgang i relation til andre tilgange. Vi har desuden fået øget indsigt i problemstillingerne omkring slumområder og bæredygtige indsatser i urbane miljøet fra UN-HABITATs rapporter.3 i 2000 til 28. En del af succesen skyldes Kinas evne til at skabe adgang til mere end 20 millioner nye husstandsenheder til en månedlig udgift som slumbeboerne kan betale. herunder ‘Planning Sustainable Cities’ (2009) og ’State of African Cities’ (2010).2 Perspektivering Vi har i denne rapport fremsat en række løsningsforslag til bæredygtig udvikling af slumområder. Vi har således taget udgangspunkt i et bredt planlægningsbegreb med fokus på inkluderende og anerkendende planlægning samt en underliggende vision om social retfærdig.7. der har skabt bedre forhold for beboere i verdens slumområder i løbet af det seneste årti: Figur 7. som forbedret forholdene for verdens slumbeboere i perioden 2000-2010 Kina er med over 65 millioner det land i verden.2 i 2010 (World Cities.2. Andelen af Kinas urbane befolkning. der lever i slum faldt fra 37. Nedenstående figur viser hvilke lande. Dette har regeringen muliggjort ved blandt andet at tilbyde særlig gunstig beskatning for 106 . I dette afsnit ser vi på. Vores tilgang og planlægningsmæssige forståelse har hentet inspiration fra teoretikere som Patsy Healey og Jean Hillie og deres deltagerorienterede planlægningspraksis. side 39). der har haft størst succes med at forbedre forholdene for slumbeboerne.

Ved en sammenligning af Kenya og Kina. (Ibid) Det er tydeligt at Kina hverken har inddraget slumbeboerne i en anerkendende planlægningsproces eller fokuseret på de behov. som tager højde for fremtidig urbanisering og samtidig stimulerer landets nationale økonomi. samt medfinansiering i form af billige lån. der er blevet italesat af slumbeboerne. at Kenya praktiserer en inkluderende planlægning. Andre afgørende forskelle kan identificeres inden for henholdsvis planlægningskultur. og deres afrikanske kolleger. 2010:6) Sammenligningen mellem de to lande skal ikke forstås således. og dermed foreslår som vision for en fremtidig planlægning.private entreprenører. og det ses at Kina er langt rigere og mere urbaniseret end Kenya. Kenya og Kinas økonomiske vækst og urbaniseringsraten (World Cities. mens Kina gør det modsatte. som en passende ramme for Kenya er. Figuren nedenfor illustrerer to af de største forskelle. og deres planlægning bør reflektere dette økonomiske 107 . er det tydeligt at de to lande har meget forskellige forudsætninger i forhold til at håndtere urbaniseringen. De kenyanske planlæggere. Én af grundene til at vi fremlægger deltagelse og bæredygtighedsbegrebet. politisk system og landenes økonomiske situation. Planlægningen i Kenya er ikke participatorisk. velstandsniveauet og urbaniseringsraten i de to landene. at landet står i en mindre gunstig økonomisk situation end Kina.3. Der er derimod blevet satset på at producere overordnede fysiske planer. har ikke de samme midler som de kinesiske planlæggere. som vi har skrevet os ind i. Figur 7. men det er den participatoriske ramme.

Samtidig er det dog tydeligt at de participatoriske metoder og værdier endnu ikke praktiseres af kenyanske planlæggere. og i mange tilfælde går på tværs af den eksisterende planlægningskultur. hvor beboerne langsom forbedrer deres bolig over en længere periode. og dermed bidrage til forbedrede forhold for slumbeboerne? Eller om én af de vigtigste elementer i planlægning netop er tilpasning til de lokale forhold og kontekstbaserede løsningsforslag? 108 . de afrikanske planlæggere bør tage udgangspunkt i. Slutteligt vil vi således spørge om metoder og planlægningspraksis fra Kina kan implementeres succesfuldt i Kenya. og det er denne situation. der bygger deres boliger. I Kenya er det fortsat slumbeboerne selv.eks. Argumentationen går på at der ikke er penge til at finansiere store forkromede planer eller slumopgradering i større skala. f. ved at udvise større fleksibilitet og tillade inkrementelle metoder.grundvilkår.

Thompson (1996 & 1999) Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance. A. l (2000) The Rise of the Network Society. London Giddens. Verso. John Degnbol-Martinussen (2002) Globalisering og udvikling. Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies (AMIDS) 109 . Inequality and Urban Land Markets. UN-HABITAT PSC (2009) Planning Sustainable Cities: Policy Directions. England Corbridge. Rakodi. UN-HABITAT SAC (2008) State of African Cities: A framework for addressing urban challenges in Africa. M. København. Bob (2008) The social and economic impacts of periurban access to land and secure tenure for the poor: the case of Nairobi. & Goldblatt. Blackwell Publishers. Kenya – COHRE fact finding mission to Nairobi Kenya.8. Hans Reitzels Forlag. UN-HABITAT MUP (2005) Mavoko Urban Sector Profile. London Davis. J. 1. Mike (2006) Planet of slums. (2003) – Global Complexity and Global Civil Society Rapporter COHRE (2006) Listening to the Poor? Housing Rights in Nairobi. UNHABITAT Journaler Hendriks. Blackwell Publishers Ltd. Kenya. California. teorier og perspektiver for ulande Kvale. Steinar (1997) InterView. Economics and Culture. Centre on Housing Rights & Evictions (COHRE) CS (2003) The Challenge of Slums: Global Report On Human Settlements. Standford University Press. D. Edward Arnold/ Hodder Headline. & Perraton.1 Litteraturliste Bøger Castells. J (1999): Global Transformations: Politics. A (1990) The Consequences of Modernity. Polity Press Hirst Graheme & Paul. Stuart (1995) – Development Studies. UNHABITAT SAC (2010) State of African Cities: Governance. udgave McGrew. Standford. UNHABITAT State of The World’s Cities 2010/2011 (2010) Cities for All: Bridging the Urban Divide. C (1999): Poverty and Wellbeing in the Peri-urban Interface of Developing Country Cities: A Review Urry. Cambridge.

transparency.iied.dk/da/menu/udenrigspolitik/landefakta/landefaktaafrika/kenya/ (28.12. Journal of Asian and African Studies. 2010) International Institute for Environment and Development.um.org/africacan/a-new-constitution-for-kenya 20-12 2010 110 . 2010) http://www.org/policy_research/surveys_indices/cpi Transparency International 16-12 2010 World Urbanization Prospects.Huchzermeyer.pdf / 28-12-2010) ((Journal of African Economies 2004 (Online edition)) 21-12 2010 (Transparency Corruption Index) http://www. The 2007 Revision.org/content/13/suppl_2/ii1.full.worldbank. London http://pubs. South Africa Internet (Det Danske Udenrigsministerium. University of the Witwatersrand.org/pdfs/G01393.oxfordjournals. United Nations http://jae. Marie (2008) Slum Upgrading in Nairobi within the Housing and Basic Services Market A Housing Rights Concern.pdf+html 21-12 2010 (Verdensbanken) http://blogs.2010) (IIED.

City Carton) Bilag 7 (Wyclef. City Carton) Bilag 9 (Joseph. Sophia) Bilag 3 (Bernhard. Kwambemba) Bilag 23 (Social map. UN-HABITAT) Bilag 16 (Zhang. Sophia) Bilag 11 (Chrimzi. Kwambemba) Bilag 2 (Anthony. Mavoko) Bilag 22 (Social map.1 Liste over bilag Bilag 1 (Kiotoko. Sophia) Bilag 25 (Feltplan. Nairobi og Mavoko) Bilag 26 (Interviewguides) 111 . Amnesty) Bilag 20 (Makali. City Carton) Bilag 24 (Social map. Sophia) Bilag 12 (Richard. City Carton) Bilag 10 (Daniel. Pumwani) Bilag 13 (NHC. Kwambemba) Bilag 5 (Felista. Sophia) Bilag 6 (Janet. City Carton) Bilag 8 (Rose. University of Nairobi) Bilag 15 (Onyiro. (UN-HABITAT) Bilag 18 (Nyang'aya.9. Kwambemba) Bilag 4 (Steven. UN-HABITAT) Bilag 17 (Bento. Mavoko Municipality) Bilag 21 (SNP dag. Pumwani) Bilag 14 (Ngau.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->