You are on page 1of 4

c S 

 

.

 .

 .

 .

 .

 c S .

.

 .

.

 .

.

   .

.

  .

 .

 .

.

  .

 .

 .

 .

  .

.

  .

.

 .

.

 .

.

.

  .

   .

 .

.

 c î .

 .

.

 .

 .

 .

  .

 .

 .

.

.

  .

 .

 .

  .

.

lancarkan muka surat yang pertama itu dahulu. pastikan tidak mula menghafaz ayat sebelum bacaan betul-betul lancar kerana ini akan menjadikan anda mudah lupa semula ayat tersebut dan mungkin juga mengakibatkan hafalan anada bercelaru. c Ayat atau surah yang hendak di hafal hendaklah di lancarkan bacaanya terlebih dahulu. sebagai contoh hendak hafal surah ali-imran. c Jacaan hendaklah diulang-ulang sehingga betul-betul lancar. c S . mulakan dari muka surat yang pertama surah tersebut. pastikan tajwidnya dengan betul.

.

 .

.

 .

 .

 .

  .

  .

 .

   .

.

  .

 .

  .

  .

 .

  .

  .

  .

 c a .

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

 .

   .

 .

  .

.

.

.

 c  .

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

 .

  .

  .

.

 .

  .

 .

 .

  .

.

.

 c  .

 .

.

 .

 .

 .

  .

.

.

  .

.

  .

.

.

   .

.

  .

 .

.

.

.

  .

 .

 .

 .

 .

 .

.

 .

 .

 .

.

.

   c  .

 .

 .

.

     .

 .

 .

.

.

 c  .

   .

.

   c ¦.

 .

 .

.

 .

 .

 .

 .

.

  .

 .

.

!.

""# .

 .

 .

 .

 c J.

 .

 .

 ""#  .

.

 .

 .

 .

 .

 c a .

  .

 .

 .

    .

$%J%"S &'¦$J# $%"%a$$J# .

 .

 .

.

.

 .

 .

.

 .

 .

 .

 .

( c ¦  .

      .

( .

 .

 J  AFA /S ."*)J-. '%)#"!*+*îa%.

 .

 .

 .

 .

 0S  .

  .

 .

 1S .

  .

 .

 2J  .

 .

.

 3¦ .

.

.

 .

  .

 4a  .

 .

.

.

 .

.

 .

 .

 5J  .

   .

  -  AFA A. eknik ³Chunking´ (potongan-potongan) 6S .

 .

.

.

.

  .

.

 .

  .

 .

     6S .

 .

  .

0 1 .

.

  6S .

 .

   .

.

.

 .

  .

 .

6S .

 .

   .

 .

   .

 .

 6S .

 .

   /7 .

 .

eknik engulang 6S . J.

  .

 .

 .

.

    .

.

 6S .

  .

 .

 /7  6  .

  .

 6$  .

  .

 .

 .

     .

 .

 .

 .

 .

 6$  .

 .

 .

  .

 .

 .

.

  .

eknik enghafal Dengan eman 6a . C.

 .

.

  .

 68.

  .

  .

  68.

  .

  .

 .

 6$.

 .

 .

 .

eknik endengar aset/CD 6a . .

(.

   ( .

  (   .

 6$   .

 .

.

.

.

.

  6 .

  .

.

(  .

 .

 6S .

  .

.

.

 (  6$ .

 .

 .

 9-).

( .

.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

  .

 .

 .

.

 .

.

 . F. eknik erekam 6.

  .

 .

 .

 .

  .

.

.

.

.

  6J .

 .

  .

   .

 .

 .

 .

   6S.

 .

 .

   .

 .

  .

   .

 .

.

eknik enulis 6¦  . .

 ' .

  .

.

 6S .

            ARA AFAA /    .

.

  0J.

          .

.

 .

.

.

.

 1S .

 .

 .

 .

.

  .

 / .

 .

 2S  .

 .

.

.

   3.

.

  .

.

 .

.

 4S .

 .

  .

¦  ¦ .

  Segala puji Bagi Allah Rabb semesta alam. jika anda ingin menghafaz surat An-Nisa.Bacalah ayat kedua 20 kali: 3. selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad s. Teori ini sangat mudah untuk dipraktikkan dan insya Allah amat membantu bagi sesiapa sahaja yang ingin menghafaznya. selain daripada singkatnya waktu yang bakal ditempuh untuk mengkhatamkan seluruh Al-Quran. kami bawakan contoh dalam mempraktikkannya: . ingin kami mengemukakan cara termudah untuk menghafaz Al-Qur¶an. Berikut. Keistimewaan teori ini adalah hafalan yang mantap akan diperolehi.a.Bacalah ayat ketiga 20 kali: . Di kesempatan ini.w. maka anda bolehlah mengikuti teori berikut ini: 1- Bacalah ayat pertama 20 kali: 2.

Bacalah Ý Ý ÝÝ Ý sebanyak 20 kali . 11.Bacalah ayat ketujuh 20 kali: 9.Bacalah ayat keempat 20 kali: 5.Kemudian membaca !#& !#'%%!"# $% ! sebanyak 20 kali.Kemudian membaca [ ! "# $% !sebanyak 20 kali.Bacalah ayat kelapan 20 kali: 10.[. 6.Bacalah ayat keenam 20 kali: 8.Bacalah ayat kelima 20 kali: 7.

.

ÝÝ ÝÝÝÝ Ý .

. jangan sampai menghafaz dalam sehari lebih dari satu perlapan juzu͛ agar tidak berat bagi anda untuk mengulang dan menjaganya.ÝÝ Ý ÝÝ  Ý  Ý.