You are on page 1of 24

400

350 ~ dmp%j

300

250

200

150
100
50
0
a; a; (;:l:::) 1 994~0) '"'B',,,,m ;,,"~'I;<, WiLl' ?EL,S~!i*(?Ei$1!'!'l'i"*)(1 995~1 J'l1 El ,iEi'j'JI ~SIT"" r?ELO) 1Jl(1ZSJ1IlI I CI;<, B',,,,,O) ***J!JlO) i*I!1<I:::L LO) '"'''FiE:, 'fD&"FiE:"l'I;< *h'Td:l 'L"<tC'i"l', J i:::l '3;:l:::~*"'0) "I<lI'li"l *00) It'~1 cd:: ",,*,O) i:::~?LS n"" 0 2007 ~ (5" ~ 9*",~) I d lll!l&o

(i'lfH) W"I'CSf • .lh!,-r ADJrnI!1<.Jt1ltJ

-t- Q) illi 23.5%

~'l1wr::Hj?J 30.3%

~~~1f~ftC341.i

Y':;l. U 7J A.I~:J ~r7:',(JJtJ1Jt,'o)Jm~1 1.:0% ~~~ • ~§fi'~ 1.:0% ~" 5l;1~.~1!m~ • ~~:

L,..L....,.,..'F-"""__

5.0% 11)'1 It.-;;Z' IlIWj].~~ 5 . .0% lilllll1i"iE

Harvam O~rnffir for Gaoca- Prevemton: Harvard R:eoort .on Gancer Im~rnion. VOluime 1; OaU&es 01 IHumtlinCancer, C.an.oor Causes Co!I1iroi 7:S3"'S59, ~ 996 ..

2.S
1.4
1::\
1.3
K

, 1.2
1=1
-lX
[IIJ
-f4i:- 1.1
1.0

0.0 0.1 0.4 0.5 '0

~ 30

w

20

10

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

o

2

3

4

5

6

Number of X-ray Films

(,t!' 'fliI'~.!j.(,~' '=j.;-. : ~C;)3

IIT1lifE.~.C I 511li1eliJ.ffi

Cardis ef.al BMJ Z005 @x~~~ : *~40:5)", lJIt~~J3lIc!< ~ 19.4mSv.

@lJIt~~~i1Jin.§rE3~ : *~131:F, 9E~: 2:54159)", Jj::;9E~: 6519)"

Cohorls OaniaruaJ Swedel1l UlIK - ,81111

UISA -Hill! nfor,d UlSA - NiWlP' UlSA - OII1JNit AII'! combiined

Fig .2 Excess f~,~atil\le' ~islks per sv f~n aWl cancer exc~~~iing li,eIJlkaemriia [!n" coherts Wilth Illiwre "tih~n ~ O~ die®ll!h!s {rNlP'P;:;nJUtcl,ear powew p,lants, OIRINiL::;:Oak Ridgle ~lltiOil1iaJl lal:mlra~my)

t6. 3 ~ 1 9E1tI~lj ~n;~i.$~ljO/EttBl.tFitI~ttO)~:iE*51 (3)

( ooiRJ~8~WlrB9. ~i;J;:AA: SJtn(pJ21f to)fthO)jJT~~101f, ~ff;, 1M1f, tih~~~Jil~)

---:---:-<;..;..1..;.,.0 -.---~-:-1-,-0---:-~.........-:""2..;.,.0---.------:,~50.;....---:-~=1.,.;;...OO.;....+'-.--j~ I~H!O)

.I~el ~I~~I ~.~tl dl~~. .I~~I ~~~~MI MM~~I IM~~I M~~tl AA.~~. I.~~. P.

O/EtG O/Ett DIEtl O/Ett O/EtG

95%1~Ur&rB' 95%1~*~[8:rB' 95%i~*~l&rB' 95%i~1~lErB'95%i~UlErdl

~;W;11WJf~~ (8JtDA~~Il*<)

1923

.ltegl~fi.~*1JDftllfiltJ'iI~;:;tl 'C, '6 I

264 269 121 59

250.1 112.2. 54.6 ~

1.09 1.08 1.08 1.08 ~

(0.96 - 1.23) (0.95 - 1.21) (0.89 - 1.29) (0.82 - 1.39)

241.9

1977.2

0.97 (0.93 - 1.02)

Ja,..to) -= c ~~~ L. ""(~ijffiT ~ c. ~ mlll~~*1:'0)*6"'"(' It. 19;~:i:~(l,)1td;j~tJt ~1i¥Ji-~!jo/.JO)9E~$I:::.~Il':a: &1£ L -c L \ ~BJl';h'tJ~Ullltji G;h.tJf.l' -:J t:: c ~ 3t 0 0

1.5 .-----------------------,

~4'c;).ffi: I ~-~ILt_~'J I.Z5~' ''-;II"1a .ric;)*1JDfil:Cardis~c;) 15111i1.:;t~d;<-.

('t:' '6.

0.5 l______j _ ___.J... _ ____J__----'-_----'--_--'--_--'--_-'---------'

o 20 40 60 80 100 120 140 160

~~.I;f<I D, mSv


_i-~ _- _- I- --
~- - --
L....
rr .. 0.5

o 20 40 60 80 1 00

i:!"Y?A 137±1!!~'H~~v~J'" (kBq/m2)

~1. A?I-T~$ij~tt!l~"t:o)i:!~?.b. 137 tt!l~$ij ~v~)l;~fl~~~$: 1988-1996~.

Mific;)iIi a' \':;':-9 :

8i.(;) •• ifi.1' I(-~{iftll!f:=r.-"

Hwang&;~ Radiafion Research Z008

@x~~~ : 6242A.. lJI~~mlc! < m : 48mSv.

@~~i1Ji~FE3~ : 1983~2005 .. jj'::;~~~: 1171l:J:

Adjusted Hazard. Ratios of Cancers for the Radlatlon-Contarnlnated Building Cohort

Number of
Cancer site cancers" HR,oomGy b 90% CI of HRb P value>
All cancers 117 1.04 (0.97, 1.08) 0.32
All cancers excluding leukemia III 1.02 (0.95, 1.08) 0.57
A 11 so Lid cancers 106 1.03 (0.96, 1.09) 0.50 Lung 12 1.09 0.21
Thyroid glands 8 0.81 0.52
Liver 8 1.03 0.81
Stomach 5000
::i'
~ 4000
-< -~~L:
~
0 3000
- - - --
00: 2000
W
~
::!: 1000
.ijj-
0
0 10 20 30

You might also like