OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Conferinţa din 28 Iulie 1968

A primi şi a dărui - partea întâi
Lectura meditaţiei zilei. Pentru a se elibera, fiinţa umană trebuie să permită individualităţii sale (natura sa superioară) să se manifeste, degajindu-se de influenţa personalităţii sale (natura sa inferioară). Pentru a avea o idee clară despre personalitate şi individualitate, trebuie să vă dau câteva imagini, iar una dintre cele mai bune vine, de altfel, de la cuvântul “persona” - ea este o mască, un om care-şi pune diferite măşti pe chipul său, îşi schimbă personalitatea, dar rămâne mereu acelaşi. Iată că teatrul ne va da o idee exactă, un actor, un artist care este obligat să joace mai multe roluri, şi în fiecare piesă este îmbrăcat altfel, joacă în alt mod, se manifestă diferit. Iată ceea ce reprezintă personalitatea: rolul pe care îl joacă, pentru puţin timp, pe care-l schimbă apoi, dar omul însuşi rămâne neschimbat, rezistă timpului. Această comparaţie este foarte potrivită pentru personalitate. Aşadar fiinţa umană, care trebuie să trăiască o încarnare, o existenţă, se îmbracă, îşi pune o mască, ceea ce înseamnă că îşi ia o personalitate şi se manifestă într-un fel sau altul, este femeie sau bărbat, şi iată că într-o altă reîncarnare revine un altul, cu o altă personalitate, dar de fapt, el este mereu el însuşi. Atunci, acest “el însuşi” care rămâne este etern, nemuritor, iar “persona”, ea este trecătoare. Iată, ceea ce este personalitatea. Ca în teatru. Şi tot ceea ce rămâne, care se înscrie ca o moştenire, ca o bogăţie, din toate achiziţiile, din toate uceniciile prin care a trecut în timpul vieţii, tot ce rămâne înscris şi care trebuie transmis de la o reîncarnare la alta, este deci, ceea ce se păstrează în individualitate. Iar personalitatea se duce, dispare, nu mai rămâne nici o urmă de ea. Dar, toate achiziţiile, toate bogăţiile, toată înţelepciunea, acumulate, rămân moştenire, ca o bogăţie inseparabilă de individualitate. Atunci, individualitatea poate fi comparată cu soarele, şi personalitatea cu luna. Şi, ca şi luna, ea este schimbătoare, tot timpul se modifică, fără o lumină proprie, şi fără un centru ca soarele; personalitatea este şi ea schimbătoare, instabilă şi fără centru, pe când individualitatea este ca soarele, mereu strălucitoare, luminoasă, puternică. Şi acum, când vă întrebam ieri pentru cine lucraţi?... Dacă lucraţi numai pentru personalitate, adică pentru ceea ce se schimbă, se transformă, şi care în final nu vă va lăsa nici o urmă, atunci toată munca, toate bogăţiile, toate achiziţiile sunt pierdute, risipite, aţi lucrat în zadar. Iar acum, pentru a ne face o idee mai clară despre când şi unde lucrăm pentru personalitate şi unde lucrăm pentru individualitate, trebuie să

nu se irită dacă vine cineva să ia. adică sentimentele.analizăm câteva exemple din viaţă. răuvoitoare. iar voinţa ei înseamnă însufleţirea. să susţină. dar în domeniul intelectului. ea dă ceva de la ea. să se sacrifice. dacă nu există alte persoane sau alte forţe care să-i împiedice această tendinţă. egoistă. Individualitatea este o altă trinitate. generozitatea. Şi dacă el se apropie de personalitate. ea se înarmează.. Ea vrea să facă eforturi. precum personalitatea. dar într-un scop cât se poate de egoist. al inimii şi al voinţei. care este cu adevărat o tendinţă posesivă. crudă. Toată lumea găseşte normal. Asta înseamnă că personalitatea gândeşte. se adapă. şi în acel moment. o inimă şi o voinţă. ea lucrează. aruncate la un loc. să ajute. să se cramponeze. oh. şi iată toate manifestările personalităţii. şi iată de ce. obişnuite. filozofiile. să-şi arate abnegaţia. inima ei încălzeşte. complet diferenţiate. propagă ceva. dar existând împreună în acelaşi corp. Şi individualitatea posedă o inteligenţă. iar omul. în acel moment este prins în ghearele personalităţii de acest curent egocentric. Iar omul se află între cele două forţe. dacă vreţi. egocentric. cele două naturi. toate gândurile sunt îndreptate mereu către ea. Inima. să dea. să păstreze. Care este cea mai puternică.ceea ce nu v-am spus . renunţarea. adică spre concepţiile. iar alta heliocentrică. de acaparare. şi ea . ceva ce nu e personal. să strălucească. Iată ce este personalitatea. să nu se ocupe niciodată de alţii. vindicativă. simte şi acţionează. Aşadar. se bucură să vadă că ceilalţi se hrănesc. eliberarea celorlalţi. fără a-şi da seama că acest curent vine dintr-o altă regiune. să posede. să-i elimine. ceva impersonal. de cele două legi. Atunci. Sau. una egocentrică. ea vrea întotdeauna să ia. ceea ce vrea ea.personalitatea este o trinitate răsturnată. pentru că personalitatea este o trinitate. să se angajeze. dar redresată. sunt permanent orientate către ea. de cele două puteri. nu păstrează. adică către a lua. ea vrea să ţâşnească. să-i zdrobească. ea nu reţine nimic. Iată deci. de îmbogăţire. şi astfel ajunge să muncească pentru a satisface personalitatea. care vrea să păstreze ce-a câştigat. care nu se cunoaşte pe sine. sacrificiul. devine răutăcioasă. Pe când. în acel moment. iar alta care este centrifugă. inteligenţa ei înseamnă strălucire. dar ce anume? Ei bine. către bucuriile vieţii. ca o entitate. să îi . cea mai remarcabilă calitate a personalităţii? Ei bine. emană ceva. nocivă.. iar voinţa sa este tot timpul axată pe ideea de a acţiona în folosul său. o forţă care este centripetă. individualitatea. se luminează. înţelegerile egoiste. de a putea chiar să-i înlăture. aşezată. omeneşti sau animalice. să reţină. ea se irită. să amplifice. ea e fericită şi mulţumită. Astfel. normal să muncească numai pentru sine. este solicitat de cele două forţe. Aşadar. ea vrea să lumineze. încă.

lumea întreagă este subjugată acestui cuvânt. Apoi. instruiţi. să domine. minunate. dezagreabil. superioară. să-i manipulezi pe ceilalţi. riposte.. care sunt menţionate în religie abnegaţia. mai devreme sau mai târziu el va fi maltratat. toate aceste temeri vor fi învinse de către natura superioară. încât dacă veţi povesti altora că ar trebui să fie altfel. aceste două naturi. să înşeli. acea calitate care era ascunsă.. care vă străluci. Lumea întreagă găseşte că e normal să câştigi. Atunci toate aceste calităţi. Consecinţele nu vor fi îmbucurătoare. forţat. calităţi. bine dezvoltaţi. ah. crud. de a străluci. de normal. deşi sunteţi la curent “grosso modo” cu ce reprezintă personalitatea şi ce individualitatea. acest observator care a analizat. va înţelege. să-i persecute. pentru a vă fi mereu mai clare toate detaliile. contrar oricărei morale divine. ca nimeni altul. chiar de către proprii copii. a da ceva. veţi fi obligaţi să învingeţi în voi înşivă toate aceste tendinţe ale personalităţii. natura umană. . este atât de propagată. ei vor fi stupefiaţi. frica. pe care le-am enumerat. vrea să înghită tot. mizeria. că este sclavul exclusiv al personalităţii. urât. pentru ca personalitatea să triumfe.. sacrificiul. Aşa merge lumea! Ei da. eu continui să vă vorbesc.domine. în celălalt curent!. să absoarbă tot. adică această atitudine. va da. va primi lecţii. toate nuanţele. nu mai sunt atât de luminoase. a sacrifica ceva. Să dezvolte acum. fraudulos. de soţia sa. Şi el nu este singurul. să încalce multe reguli. un întreg război se va dezlănţui împotriva lui. personalităţi. să se îmbogăţească. să ia tot. depăşeşte limitele. rigid. fiind acum în serviciul acestei personalităţi. consecinţele şi toate situaţiile. Ei încearcă să intre. să-i îmbrobodeşti. de fericite. Iar pentru a realiza toate acestea există virtuţi. desigur. de lăcomie sau generozitate. este atât de firesc. proiectarea centrului către periferie pentru a smulge ceva. ca atâţia alţii.. implacabil. poate. de vecini. care nu se gândeşte decât la ea însăşi. alte calităţi. prescripţii. dacă exagerează. din când în când.. monştri. În timp ce există şi alţii. nimic altceva decât strălucirea. bunătate. legi. Există atâtea exemple. să delapidezi. din sine însuşi. De aceea. ne-a dat ca exemple în romanele sale tot felul de tipuri. individualităţi. va tâşni. Balzac. de părinţi şi va deveni crud. pentru că. Şi astfel va fi atacat până la distrugere. atât de naturală. vă vor privi ca picaţi din lună. devenind ceva antipatic. Iar în această situaţie.. arogant. omul este obligat. teama de a muri de foame. care sunt educaţi. dar rezultatele. detestat. Astfel. reacţii. va curge. lovituri. aceea de a da. şi lor li s-a revelat ceea ce este natura sublimă. să umbli cu vicleşuguri. ce-ar mai fi de spus! Astfel. astfel. atunci vor apare repercusiuni.

două legi pe care analiza mea le-a găsit.dacă ar fi posibil aşa ceva . trişti. ia. căreia nu îi este frică şi teamă. în lumină. Priviţi acum. mecanica. el străluceşte puţin. care face eforturi de a se uni cu Domnul. pentru locuitorii săi. fiindcă lumina nu este altceva decât ceva detaşabil. ia. defecte care nu sunt altceva decât manifestări ale acestei legi principale. matematica. distrugând lumea. de a absorbi. văzut de pe Jupiter sau Saturn cu telescoapele . prin excelenţă. toţi oamenii care sunt egoişti. ei bine. produce fructe. un râu. Prima era mereu de a lua. ia. În timp ce. Pentru a vă arăta că soarele este reâncarnarea acestei legi de “a da”. nu dă nimic cosmosului. sărmanul Pământ va străluci puţin. Şi când vom deveni strălucitori. iubire. Pământul profită deci. deci nimic altceva decât bunătate. chiar călcând peste cadavre. de a străluci. uşori. Iată. Fizica. nu există frica şi teama. care primeşte.. Desigur. opaci şi devin pesimişti. dar această lumnină nu vine de la sine. Pentru a înţelege acum ce este personalitatea. Veţi găsi peste tot: legea absorbţiei şi a difuziei. pentru copii.da. vin să întărească cercetările mele. da. de a lua pentru a ne îmbogăţi. ia tot. al acestei legi a strălucirii. dă. luminoşi. Credeţi că de flori. adică a propagării. Iată deci. de a scânteia. Este o altă imagine a personalităţii.. iar defectele apar apoi. un vârf înalt. personali. dilataţi. să luăm ca exemplu pământul şi luna. nu sunt altceva decât manifestări ale individualităţii. nu pot să facă să strălucească lumina. voi arăta că pământul este încarnarea legii de “a lua”.. noile noţiuni care vi se dau. fiindcă aşa ceva este Dumnezeu. în spaţiul infinit pentru ca şi alte creaturi să beneficieze. în ciuda tuturor. un fluviu. dar un alt fel de lucru. fiindcă este egoist. care înghite tot. care scapă sau se desparte de persoană. dintr-un alt punct de vedere: ea nu este nimic altceva decât o prăpastie care înghite tot.. absoarbe mereu.. dă. Poate. destinşi. ce este acum personalitatea. şi face ceva cu ce a luat. Deci. în timp ce soarele care produce ceva trimite acest “ceva” foarte departe. Pământul. dragii mei fraţi şi surori. de a lua. de a da. ca şi celelalte planete. mahmuri. Iar individualitatea este un torent. fiindcă pământul este incapabil s-o producă. Şi alături abisul. de fructe beneficiază şi alte stele? Nu! Ele sunt acolo pentru el însuşi. Pentru a avea toate acestea. există de lucru şi în prăpăstii. dar numai pentru el. ca şi luna. a avea. cu exactitate. de asemenea. a doua lege va veni. Personalitatea. Aceasta nu înseamnă că pământul nu dă nimic. încântaţi. pentru a înţelege lucrurile. modelul.. produce ceva.. rămân şterşi. toţi ceilalţi care nu pot ajunge la acest grad. Iar soarele este reincarnarea. Vă spuneam că aveţi nevoie de a schimba ceva . generozitate. a izbucnirii şi atunci el dă. care ia. de a lua. să profite. egocentrici. aşa cum o face soarele. a poseda. flori.. dar păstrează tot pentru ea. dar el păstrează pentru el.renunţarea. eşti obligat să încalci legi.

şi se spune. demni de dispreţ. ah. de posesie. atunci apare pământul. Vedeţi atunci. mici renunţări. dar priviţi. de a se priva de ceva.în voi. altfel vom fi mereu întunecoşi.. priviţi. plăteşte pentru ceilalţi. deci acesta este cel mai mare dar. atunci totul devine formidabil. puteţi privi întreaga viaţă răsăritul soarelui şi să continuaţi să fiţi influenţaţi de legea pământului. să rupeţi ceva din voi. care vor să-i semene Tatălui.. a da. care vor să devină asemenea Lui. Spuneam: “Iată. încă. esenţialul. Secretul. nu înseamnă nimic lucrul acesta. această generozitate. adică pentru copiii Domnului. trebuie găsit acest secret. dar aşteaptă să primească ceva.. eforturi. În interior nu se sacrifică nimic. egocentrică. stând pe stâncă şi aşteptând să vedem manifestarea sublimă a acestei legi a individualităţii. a spiritului. lamentabili. care să semene cu soarele. că vor ajunge în Paradis. trebuie mers sus. o mulţumire. unde să mergem să învăţăm noua lege divină. există mulţi care dau câte ceva. un compliment. cu abilitate sau nu. pe undeva. trebuie să devenim ca el”. Atunci când ne vom decide să ne schimbăm. Cum să devenim ca El? Ah. imensitatea acestei legi de a da. să vă bucuraţi că aţi reuşit să faceţi ceva mic. Dar. din . iar cel care se păcăleşte. foarte sus. dacă ar fi fost aşa! Dacă atât ar fi fost de ajuns pentru salvare. Şi ce-o fi dacă am ieşi puţin din această stare de absorbţie. când vine cineva şi ne explică ce înseamnă răsăritul soarelui. Fiindcă. este zero. şi am învăţa legea contrară? În lume nu vedeţi decât atât. unde se poate învăţa. la răsăritul soarelui. Ei bine. Să fiţi legaţi de pământ şi să nu fiţi încă legaţi de soare. şi iată că totul este nou. şi cum să interpretaţi. În timp ce aici.un sacrificiu -dar fără a aştepta recompensă. soarele dispare. pentru toată lumea. veţi încerca să faceţi sacrificii. încă. ah. să dăm indiferent ce . el dă şi nu aşteaptă. de a da din tine însuţi puţin. sunt oameni care se sacrifică puţin. să înşeli. veţi încerca să schimbaţi totul în voi. oh. mizerabili. Desigur. această izbucnire. cel puţin o laudă. fiindcă acolo se găseşte milostenia! Ah. cât de mic. fiincă soarele nu aşteaptă recompensă. ci pentru discipoli. Vă spuneam că există lucruri neînţelese în legătură cu soarele. a divinităţii. să cedaţi. a fura mereu. Ei da. în toată splendoarea ei. atunci o mulţime de oameni ar fi reuşit să o facă. a personalităţii. la la la. Dar. grandoarea. până a da toată viaţa. noua lege care va salva omenirea? Lângă cine? Fiindcă toată lumea găseşte că este normal să furi. şi nimeni nu vă explică ce se întâmplă. Dar. acest dar al sinelui. este de a face eforturi. ce învăţăm acolo. să păcăleşti.. de a smulge ceva. a da. Oare acesta este adevărul? Nu încă. în natura voastră.. Atunci. a lua. iar ceea ce vă spun acum nu este pentru oamenii rudimentari. acum. pentru a nu mai suferi fără încetare. puterea.. nou. dragii mei. şi dacă înţelegeţi aceasta. dau cerşetorilor bănuţi. în toată plinătatea ei? Ei.

nu mulţi oameni o fac. nu. pur şi simplu. Dar. avidităţile noastre. Atunci.. altfel devine apăsătoare. Da. violentă. urmate de o odoare de nesuportat. atunci există impurităţi. fertilizează. spre a vedea cum acţionează aceasta. înăuntru se produc acumulări. Personalitatea este un lucru stagnant. fermentări. A fi prea egoist. a extirpa ceva din propriul caracter. cu toate că este activă. nu. există frunze. mult mai liniştită. de a smulge. Ei bine. dar ce este formidabil la ea. oh. mormoloci. se opreşte uneori. Fiindcă atunci când te speli. multe lucruri inutile. ce lungă şi vastă este această problemă. râme. deci individualitatea reprezintă izvorul. Când nu ştii să te speli. însufleţeşte. voi încerca acum s-o reduc. fără a vedea consecinţele. strălucitor şi fericit. ea este activă. descurcăreaţă. aceasta înseamnă blocarea multor canale. câteva haine găurite şi uzate. de exemplu. puritate.. Când te . asupra naturii însăşi. răsăritul soarelui. această iubire.. energică. este extraordinară. iată. mai bine dispus. de care trebuie să ne debarasăm. şi personalitatea . vrea să se joace. când apa este infectată. izvorul a secat! Aceasta este personalitatea. rapidă. câte cazuri nu am găsi. pentru că a acumulat prea multă mizerie. Individualitatea nu este aşa. Dar de a da. de dinamică.este prezentă aici individualitatea se opreşte . când izvorul seacă? Ah. bunătate. Aceasta. curge. care este spălat. şi redă. nu. lucruri care stagnează. dacă ne-am opri asupra exemplelor întâlnite în viaţă. filozofii şi literaţii nu s-au aplecat până la capăt. ceva care este inutil. toate mizeriile. pasiunile. este rău mirositoare. altfel ne vom afla mereu în întuneric. a dori numai să luăm.. noroiul. s-o condensez. un izvor. da. când individualitatea începe să se manifeste. iată ce oferă oamenii. toate aruncate asupra omului. şobolanii. nu. pantofii rupţi. şi atât.slăbiciunile. Atunci omul începe să fie în pericol. soarele însuşi. la la la. este uimitoare această abundenţă. nici măcar nu vezi clar. mâniile. promptă. Iată. Şi iar fermentări. şi aici se află adevăratul sacrificiu. Ea se descurcă! Pentru că ea vrea să mănânce. din alt punct de vedere. Gânditorii.. curăţat. şi apoi apar la masă viermii. nu. Ea este mult mai calmă. fără a acţiona asupra altora şi a noastră înşine. Oh. mici larve. să bea. murdăria s-a dus. lumină şi generozitate. şi asta pentru că. Şi apoi. pot reprezenta pentru noi cel mai mare avantaj în a învăţa.. Ce există lângă izvor. nelinişte. a ne exersa să dăm. dăm câteva fărâmituri. putreziciuni. ea nu este atât de descurcăreaţă. dinamică. prea singular. Ea nu este atât de activă. în rezumat. te simţi mai lejer. deci este cea mai descurcăreaţă. eşti curat. luminează. nimic nu este mai descurcăreţ decât personalitatea. priviţi.devine mocirlă. o mobilă zgâriată. există ploaia. broaşte. înseamnă să acţionăm de o manieră dăunătoare. este că mereu curge. fiindcă. De ce? Pentru că atunci nu este nimic care curge. Iar în exterior. Din acest punct de vedere. Iată ce este formidabil.

cu exactitate aceste lucruri. iar dacă rămâneţi nespălaţi. începeţi să mă înţelegeţi? Câte unul doreşte să crească. care cunoştea toate aceste lucruri. eu sunt condus de legea extinderii.speli pe ochi. cu regulile Învăţământului nostru. aici. Ei muncesc. Numai atunci când începeţi să daţi ceea ce aţi adunat în universităţi. dacă nu înţelegem importanţa acestui fenomen reprezentat de răsăritul soarelui. privesc soarele cu alţi ochi. înăuntrul lui. tânărul nu era încă evoluat. “ Bine. vezi mai bine. de foarte mulţi ani eu lucrez. vedeţi. capabil să înţeleagă. când înţelegi bine lucrurile şi le măsori cu principiile. nu am beneficia nici dacă am privi ore în şir. este foarte uşor. formidabile. la la. “ Cum uşor. şi nu l-a urmat!. să evolueze. percepţii foarte clare. Tot ceea ce faceţi este să adunaţi. veţi vedea că ceva nu merge. şi cineva îmi va spune:” Dar ce-mi povestiţi. să împarţi tot. el i-a spus:” Ai îndeplinit poruncile?” “ Ah. dimineaţa. întreaga ta bogăţie. a sucursalelor. pentru că nu erau condiţii. dar mereu pentru a lua. a trebuit să. iar el nu avea timp. Chiar Iisus. veţi spune. Ah. da”. la răsăritul soarelui. chiar când citiţi. vor avea rezultate fantasice. oh. Dar. să se depăşească. fiindcă soarele dă şi pământul primeşte. Prin simpla spălare a feţei. De ce i-a cerut Iisus aşa ceva? Pentru că El cunoştea cele două legi: aceea de a lua şi aceea de a dărui. nu ajunsese încă acolo. urmează-mă”. El a reflectat. şi apoi. numai prin înţelegere profundă şi adevărată se pot declanşa lucrurile. de lepădat. declanşaţi în voi o inteligenţă. este legea strălucirii.” Ah. da. înţelegi mai bine. oh. care este chiar legea individualităţii”. nu pentru a da. dar ele sunt adevărate tentacule pentru a lua. mereu să iei. erau necesari ani de zile. te simţi mai bine. spuse el. a caselor. Ei. aceea de a da. vom vedea că Iisus cunoştea.. să dai tot. să te îmbogăţeşti. da. când s-a prezentat tânărul care spunea: ” Aş vrea să te urmez. nu a înţeles ce era de dat. a sacrifica. nu este oare acelaşi lucru? Acelaşi lucru. Atunci. a crea ramificaţii. când studiaţi. pe care n-aţi aplicat-o. aş vrea să fiu ca Tine. pentru a creşte. Acum. la la. ori în cărţi. Şi dovada. veţi reuşi. sau în orice altă parte. dragii mei. ei bine. pentru că totul se află în înţelegere. pentru a-l putea urma şi deveni ca soarele. dar nu le-a prezentat aşa.. sau ani de zile. atunci omul se va . a deveni mai puternici. fac ceva şi nu evoluez. în acel moment. aproape toată viaţa.. cei care au înţeles că. Astfel.. Doamne”. uite ce-ţi mai rămâne. Pentru că omul nu va ajunge să declanşeze lucruri magice. sub diferite forme. era foarte limitat de timp. nu lea explicat aşa. urcând pe stâncă. pentru că esenţial. Pentru ce să dai? Pentru a te elibera. atunci.

de fermecat şi împlinit. nu-mi da prea mult. suferea. ca să nu mă revolt. se sufoca. Personalitatea îl clătina. Cum se va simţi apoi? Ca niciodată. Va constata că niciodată nu a fost atât de bogat. şi nu mă lipsi de prea mult. a personalităţii. Un minut de meditaţie. să dăruiască. de lucid. să dăruiască. îl dirija. de ce? Pentru că era sub influenţa pământului. mai rezistent ca înainte. a lumii. DRAGOSTEA DE DUMNEZEU REZOLVĂ TOATE PROBLEMELE. se îmbăta. ca să nu Te uit. îl proiecta contra zidurilor. înainte. Şi înainte. va deveni ca soarele şi va începe să dăruiască. Rugăciune: Doamne. mai tare şi mai puternic. .transforma mult mai rapid. de mulţumit. şi toată viaţa se derula între războaie şi bătălii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful