You are on page 1of 2

NAMA : MAHALETCHUMI RAMASAMY NO.

KP : 851217-01-5904 REFLEKSI Daripada pengajaran mikro kajian tempatan yang saya lakukan bagi kelas tahun empat saya telah mempelajari beberapa perkara. Melalui pelajaran dan pembelajaran ini murid kelas saya dapat mengetahui jenisjenis hutan yang terdapat di Malaysia lebih jelas. Malah murid kelas saya juga mengenali ciri-ciri hutan lebih terperinci. Murid kelas saya dapat mengetegorikan semula jadi dan jenis tumbuh-tumbuhan di

hidupan liar mengikut jenis hutan yang terdapat

Malaysia melalui aktiviti yang yang saya sediakan untuk mereka. Justeru, disebabkan mereka mengenali tumbuhan-tumbuhan sebelum ini maka ia membantu saya menjalankan kelas dengan lebih lancar. Saya juga menyelitkan kepentingan alam sekitar kepada murid kelas saya. Saya juga bertanggungjawab memberitahu murid tentang kegunaan dan kepentingan alam sekitar. Malah saya juga menjelaskan akibat sekiranya alam sekitar tercemar dan cara-cara untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Aktiviti yang dilakukan dalam kelas berjalan lancar. Bagi saya topik ini sangat menarik dan boleh membantu setiap pelajar pada masa akan datang. Saya berasa sangat gembira dan beryakin semasa mengajar kerana topik ini murid lebih suka melakukan aktiviti dan tidak menunjukkan rasa

bosan serta hiper-aktif. Suara saya yang tinggi juga dapat mengawal kelas serta menarik minat murid. Saya berharap pada masa akan datang juga saya boleh menjalankan p&p saya dengan lebih lancar.