Giros Melódicos con resolución

Escuche Cante Toque Memorice Reconozca Fabio E. Martínez .

&
7

w w

w w w

w w w

w w

w w

w w w

w w

w

w w w

w

w w

w w

&
13

w w

w

&w w w w w w w w w

w w

w w w w w w w w w

w w w w w w w w w

w w

w w w w w w w w w w

19

&
25

w w w w w w

w w w w w w w w

&
31

w w w w w w & w w w w &w w w w w w w w

w w w w w w

w w w w w w

37

w w w w w w w w ww wwww

w w w w w w w w

43

wwww wwww &

ww

wwww ww www ww w

2
50

Giros melódicos con resolución

&w
53

w w w w

w w w w

w w w w

w w w w

w

w

w

w w w w w w w

w

w

w

w w

w w

w w

&w
56

w w w w

w w w w

w w w w

w w w w

w w w w

w w w w

&
59

w w

w w w

w

w w w

&
62

w w

&w
65

w

w

w

w

&w w w w w
68

w w w w

w w w w w w w w w w w w w w

&
71

w w w w w w w

w w w w w w w

w w w w w w &w

w w w w ww www w w w w w w w w w w w w

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful