You are on page 1of 9

Lista cumulata a tuturor taxelor si comisioanelor aplicate clientilor ING Retail(persoane fizice si titulari ai pachetului ING Profesional)

Cuprins:

Pagina 1 - Lista de taxe si comisioane conturi si carduri - persoane fizice (Sectiunea Conturi curente - partea 1)

Pagina 2 - Lista de taxe si comisioane conturi si carduri - persoane fizice (Sectiunea Conturi curente - partea 2 si Carduri)

Pagina 3 - Lista de taxe si comisioane pentru produse de economisire - persoane fizice

Pagina 4 - Lista de taxe si comisioane pentru produse de creditare - persoane fizice

Pagina 5 - Lista de taxe si comisioane conturi, carduri si produse de economisire - persoane juridice (Sectiunea Conturi curente si
depozite la termen - partea 1)

Pagina 6 - Lista de taxe si comisioane conturi, carduri si produse de economisire - persoane juridice (Sectiunea Conturi curente si
depozite la termen - partea 2)

Pagina 7 - Lista de taxe si comisioane conturi, carduri si produse de economisire - persoane juridice (Sectiunea Carduri)

Pagina 8 - Lista de taxe si comisioane pentru produse de creditare - persoane juridice

Not: Prezentul document are caracter informativ si reprezinta o grupare a tuturor Listelor de care cuprind taxe si comisioane aplicate
de ING Bank clientilor sai persoane fizice si juridice. Acest document poate fi accesat doar in mediul electronic, fiind postat pe site-ul
www.ING.ro
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureti (denumita in prezentul document ING Bank), os Kiseleff nr 11-13, cod, 011342, Sector 1, Bucureti, www.ing.ro
Conturi curente, carduri, servicii i tranzacii pentru persoane fizice Lista de Taxe i Comisioane, valabi începând cu data de 10 ianuarie 2011
Cont'Rol Cont Cont curent Cont curent
CONTURI CURENTE Cont'Rol Cont Start Meniuni
Student WebCard în lei în valut
Administrative
Pentru clienii care au deschis relaia cu Banca începând cu data de 12 octombrie 2009
Deschidere cont 20 lei 0 0 0 20 lei 6 eur Se percepe la Data Facturrii.1
Administrare cont 2 lei/lun 0 0 1leu/lun 2 lei/lun 0.5 eur/lun Se percepe la Data Facturrii.1
Închidere cont 0 0 0 0 0 0
Tax activare Home'bank 0 0 0 0 - -
Tax reactivare Home'bank 0 0 0 0 - -
Tax utilizare Home'bank 3 lei/lun 0 3 lei/lun 3 lei/lun - - Se percepe la Data Facturrii.1
Tax serviciu SMS 4 lei/lun 4 lei/lun 4 lei/lun 0 - - Se percepe la Data Facturrii.1
Pentru clieni care au deschis relaia cu Banca înainte de 12 octombrie 2009
Deschidere cont 20 lei 0 0 0 0 0 Se percepe la sfârsitul lunii urmatoare deschiderii.
Administrare cont 20 lei/an 0 0 1leu/lun 0 0 Se percepe la aniversare.2
Închidere cont 0 0 0 0 0 0
Taxa activare Home'bank 0 0 0 0 - -
Taxa reactivare Home'bank 0 0 0 0 - -
Taxa utilizare Home'bank 3 lei/lun 0 3 lei/lun 3 lei/lun - - Se percepe la aniversare.2
Taxa serviciu SMS 4 lei/lun 4 lei/lun 4 lei/lun 0 - - Se percepe la aniversare.2
Operaionale
Operaiuni cu numerar (la casieriile ING)
Se debiteaz din contul beneficiarului depunerii.
Depuneri numerar 7 lei 7 lei 0.2% 7 lei 7 lei 0 Pentru depuneri mai mari de 5,000 lei/tranzacie,
comisionul de depunere de 7 lei nu se mai aplic.
Retrageri 0.5%,min 5 lei 0.5%,min 5 lei 0.5%,min 5 lei 0.5%,min 5 lei 0.5%,min 5 lei 0.5%,min 5 eur
Operaiuni fr numerar
Încasri 0 0 0 0 0 0

   

 
Prin Home'Bank 0 0 0 0 0 0
În Self'bank 0 0 0 0 0 0
La ghieele ING Bank 5 lei 5 lei 5 lei 5 lei 5 lei 0

    

 
Prin Home'Bank 0 0 1 leu 1 leu 0 0 Primele 3 tranzactii pe lun din contul WebCard
sunt gratuite. Gratuitatea se aplic prin returnarea
În Self'bank 0 0 1 leu 1 leu 0 0
taxei percepute pe data de 5 a urmatoarei luni.
La ghieele ING Bank 5 lei 5 lei 5 lei 5 lei 5 lei 0
Transferuri ctre conturi deschise la alte b ! "  

 #
 
 3
Prin Home'Bank 2 lei 0 2 lei 1 leu 2 lei 0.15%,min.50 lei4 Primele 3 tranzactii pe lun din contul WebCard
sunt gratuite. Gratuitatea se aplic prin returnarea
În Self'bank 2 lei 0 2 lei 1 leu 2 lei - taxei percepute pe data de 5 a urmtoarei luni.
0.2%,min.85 lei,
La ghieele ING Bank 5 lei 5 lei 5 lei 5 lei 5 lei
max.5,250 lei4
Se percepe doar în cazul plilor ctre alte bnci,
Comision plat în regim de urgen - - - - - 50 eur
efectuate la ghieele ING.

   
  ! " 
#"$ &* " +99 ::;:<* "* =::<>?* " :*
* @@@ E" 1/8
G-51/2011.01.06
Cont'Rol Cont Cont curent Cont curent
CONTURI CURENTE Cont'Rol Cont Start Meniuni
student WebCard în lei în valut
Funcionale
Extras de cont tiprit în Self'Bank sau prin Home'Bank 0 0 0 0 0 0
Extras de cont tiprit de ING i trimis prin pot 0 0 0 0 0 0
Duplicat extras de cont expediat prin pot 5 lei 5 lei 5 lei 5 lei 5 lei 5 lei Pentru fiecare duplicat al extrasului lunar solicitat.
Pentru fiecare duplicat al extrasui lunar solicitat.
Duplicat extras de cont eliberat în regim de urgen 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei
Opiune disponibil doar în Agentiile ING.
Copie mesaj SWIFT - - - - - 20 lei
Duplicat instrument de plat 15 lei 15 lei 15 lei 15 lei 15 lei 15 lei De exemplu: ordine de plat
Investigaii i/sau corecii tranzacii 15 lei 15 lei 15 lei 15 lei 15 lei 15 eur Bncile implicate în investigaie pot percepe comisioane
Solicitare revocare/retur plat 15 lei 15 lei 15 lei 15 lei 15 lei 15 eur suplimentare, dar nu mai mult de 50 eur/banc.

VisaElectron VisaElectron
VisaElectron Mastercard Mastercard VisaElectron VisaElectron Visa Clasic VisaElectron
CARDURI Mastercard Domestic Depunere
Cont’Rol Credit Card Web card Student Start EUR Card Copii
Start Student/Copii
Administrative
Emitere card 14 lei 50 lei 35 lei 0 0 0 14 eur 0 0 0
Emitere card cu poz 50 lei 70 lei - - - - - 50 lei - -
Administrare anual card 28 lei 50 lei 35 lei 0 0 0 14 eur 0 0 0
Administrare anual card cu poz 28 lei 50 lei - - - - - 28 lei - -
Taxa înlocuire card 28 lei 50 lei 35 lei 50 lei 0 0 14 eur 0 0 0
Taxa înlocuire card cu poz 50 lei 70 lei - - - - - 50 lei - -
Operaionale
 $  %
 $   &
Depunere numerar la Bancomat ING 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0
Retragere numerar la Bancomat ING 0.20% 0.20% 0.50% 0.50% 0 0 0.20% 0.50% 0 -
Retragere numerar la ATM-urile altor
0.5%+2.5 lei 0.5%+2.5lei 1%+5 lei 1%+5 lei 0.5%+2.5 lei 0.5%+2.5lei 0.5%+0.75 eur - 0.5%+2.5 lei -
bnci
Retragere numerar la POS-ul altei 0.5%+2.5 lei 0.5%+2.5lei 0.5%+2.5 lei 0.5%+2.5lei 0.5%+0.75 eur 0.5%+2.5 lei
1%+5 lei 1%+5 lei - -
bnci min 5 lei min 5 lei min 5 lei min 5 lei min 1.5 eur min 5 lei
Tranzacii la comerciani 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
 $   %
 $   &
Retragere numerar la ATM sau
ghieu bancar 1%+10 lei 1%+10 lei 1.5%+15 lei 1.5%+15 lei 1%+10 lei 1%+10 lei 1%+2.5 eur - - -
Tranzacii la comerciani 0 0 0 0 0 0 0 - - -
* ionale
Tax reclamaie nejustificat5 60 lei 60 lei 60 lei 60 lei 60 lei 60 lei 17 eur 60 lei 60 lei 60 lei
Duplicat chitan 12 lei 12 lei 12 lei 12 lei 12 lei 12 lei 5 eur 12 lei 12 lei 12 lei
Note
: Y Z !  " [    
  "" " 9 \]  " " 
? Y  ; " [ 9  * ^    [ ` [  E 9$ ! "   &   ;  ^ [
< q ! y"" { 9"   [ "  =|:   " * [ "  $  |==== *  y"" { 9"  #E [ "  }?}   " * [ "  |==== 
> q ! " [ * ~ ""  " " ! ~ 
| "  9 9    $ !  [E "   ! "  9" 9  " [ ~* " 9" €y" " E   
‚   \   :? " ?==ƒ* ""  [  „~y    | 9  `   E "     |  "   |  
y""  [  " " [   " " [
y""   ! " [   " "   ; 9 2/8
Produse de economisire pentru persoane fizice Lista de Taxe şi Comisioane, valabilă începând cu data de 17 februarie 2011

Extras de cont tipărit în Self 'Bank sau prin Home'Bank

Suma asigurată 10.000 lei


Suma asigurată 30.000 lei

* Comisionul Transfond – Sent are în prezent valoarea de 0,51 lei şi se aplică la plăţile în lei, în valoare de până la 50.000 lei
Comisionul Transfond – Regis are în prezent valoarea de 6,26 lei şi se aplică la plăţile în lei, cu valori de peste 50.000 lei.
Taxele şi comisioanele pentru tranzacţiile ce implică intermedierea altor bănci sau instituţii financiare nu includ şi costurile acestora.

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank) Şos Kiseleff nr 11-13, cod 011342, Sector 1, Bucureşti, www.ing.ro 3/8
G-52/2011.02
Produse de creditare pentru persoane fizice Lista de Taxe şi Comisioane, valabilă începând cu data de 23 februarie 2011

Credit de nevoi personale


(cu garanţie ipotecară)

Comision de analiză dosar 40 lei 0 Se achită doar în cazul acordării creditului.


La Extra'Rol se percepe anual, pentru celelalte tipuri de
Comision de administrare credit 12 lei/an 1% credite se va percepe o singură dată, la data acordării.
Valoarea procentuală sa aplică la suma creditului.

Comision aferent operaţiunii de


rambursare anticipată 0 0 0 0 0
Comision unic pentru servicii
prestate la cererea clientului
(ex: taxa de accelerare credit/taxa Taxa de schimbare ipotecă se percepe în cazul contractelor
de schimbare ipoteca/taxa de de credit semnate înainte de 21.06.2010.
prelungire termen)
Taxa de înregistrare a garanţiei
mobiliare 54.80 lei 54.80 lei 54.80 lei 54.80 lei 54.80 lei
Taxa de modificare/prelungire a
garanţiei mobiliare 38.60 lei 38.60 lei 38.60 lei 38.60 lei 38.60 lei
Taxa de anulare a garanţiei
mobiliare 22.40 lei 22.40 lei 22.40 lei 22.40 lei 22.40 lei
Asigurare de viaţă de grup (ING Asigurări de Viaţă S.A.)
Se percepe lunar în data data de 3 ale fiecărei luni, pentru
luna anterioară, în funcţie de valoarea sumei de rambursat
Cota de primă de asigurare lunară (suma maximă asigurată: echivalentul a 125,000 eur sau
0.35% / 12 0.35% / 12 0.35% / 12 175,000 eur, conform prevederilor contractuale).
Valoarea aproximativă rotunjită la 3 zecimale a cotei lunare
de primă de asigurare este de 0.029%.

Suma nu reprezintă o taxă percepută de ING Bank,


fiind disponibilă pentru utilizarea de către client ulterior
Zilei de Realimentare, conform Contractului pentru
acordarea Cardului de Credit ING.

În cazul acordării unui Credit de nevoi personale (cu garanţie ipotecară) şi/sau a unui Credit ipotecar, se vor plăti Biroului Notarial (care va autentifica respectivul contract de garanţie) onorariul şi taxele
pentru întabularea în Cartea Funciară a imobilului a ipotecii şi a interdicţiilor, al căror cuantum este stabilit de către respectivul Birou Notarial sau prin lege.
În cazul acordării unui Credit de nevoi personale (cu garanţie ipotecară) şi/sau a unui Credit ipotecar se va încheia o asigurare de locuinţă, pentru care se va plăti o primă de asigurare a locuinţei., al cărei
cuantum este stabilit de asigurător.

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank) Şos Kiseleff nr 11-13, cod 011342, Sector 1, Bucureşti, www.ing.ro 4/8
G-55/v3/2011.02.23
ING Profesional – Servicii bancare pentru persoane juridice şi alte entităţi* (Retail) Lista de Taxe şi Comisioane, valabilă începând cu data de 6 Aprilie 2011
Cont de capital Cont curent
Cont curent în Cont curent
CONTURI CURENTE Cont'Rol social în RON, POS Menţiuni
lei în valută
EUR, USD
Administrative
50 lei
Deschidere cont 20 lei în cazul PFA 0 0 0 0 Taxă unică
În cazul conturilor în lei (Cont’ROL şi cont curent în lei), comisionul
Administrare cont 10 lei/lună 10 lei/lună 3 eur, 4 usd/lună 0 0 lunar este perceput doar în cazul în care pe cont s-au derulat mai puţin
de 10 transferuri taxabile/lună.
Închidere cont 0 0 0 0 0
Taxă activare Home'bank 0 - - - -
Taxă reactivare Home'bank 0 - - - -
Taxă de activare cu utilizare -
digipass personal 0 - - -
Taxă utilizare Home'bank 0 lei/lună - - - -
Taxă serviciu SMS 4 lei/lună - - - -
DEPOZITE LA TERMEN
Constituire depozit 0 0 0 - -
Lichidare depozit 0 0 0 - -
Operaţionale
Operaţiuni cu numerar (la casieriile ING)
Serviciu disponibil pentru conturi de capital social (indiferent de
suma) şi pentru conturi curente în RON (pentru sume mai mari de
Depuneri numerar 0.15%,min 10 lei 0.15%,min 10 lei 0 0 5.000 RON).
Doar în cazuri excepţionale se acceptă depuneri mai mici sau egale cu
- 5.000 RON, aplicându-se comisionul de 0.15% min. 10 lei.
Serviciu disponibil doar pentru sume mai mari de 10.000 RON şi
pentru conturi de capital social.
Retrageri numerar 0.8% 0.8% 0.5%,min 5 eur/6 usd 0 - Doar în cazuri excepţionale se acceptă retrageri de numerar pentru
sume mai mici sau egale cu 10.000 RON, aplicându-se comisionul de
0.8%.
Operaţiuni fără numerar
Încasări 0 0 0 0 -
Comisionul se aplica la valoarea tranzactiilor pentru fiecare dintre
categoriile enumerate: tranzactii cu cardurile de debit VISA, cardurile
Acceptare la plată a cardurilor
- - - - 1.7% de credit VISA, cardurile de debit/credit VISA Business, cardurile de
la terminale POS - tranzacţie
debit MasterCard, cardurile de credit MasterCard, cardurile de
debit/credit Mastercard Business, cardurile Maestro.
Transferuri către conturile proprii (deschise la ING Bank)
Prin Home'Bank 0 0 0 - 0
În Self'bank 5 lei 5 lei - - 0 Se aplică pentru fiecare transfer în parte.
La ghişeele ING Bank 5 lei 5 lei 0 - - Se aplică pentru fiecare transfer în parte.
Transferuri către alt client ING Bank
Prin Home'Bank 0 0 0 -
În Self'bank 5 lei 5 lei - 0 - Se aplică pentru fiecare transfer în parte.
La ghişeele ING Bank 5 lei 5 lei 0 5 lei - Se aplică pentru fiecare transfer în parte.
ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank), Şos Kiseleff nr 11-13, cod, 011342, Sector 1, Bucureşti, www.ing.ro, SME-15/2011.04
Cont curent în Cont curent Cont de capital Cont curent
CONTURI CURENTE Cont'Rol Menţiuni
lei în valută în RON, EUR, USD POS
Transferuri către conturi deschise la alte bănci- La aceste plăţi se adaugă comisionul Transfond1
0.15%,min.50 lei, max. Procentul se aplică la suma transferată. Comisionul se va percepe în
Prin Home'Bank 2 lei 2 lei 1.750 RON echivalent2 - - valută.
În Self'bank 5 lei 5 lei - - -
0.2%,min.85 lei, max. Procentul se aplică la suma transferată. Comisionul se va percepe în
La ghişeele ING Bank 5 lei 5 lei 5 lei
5.250 RON echivalent2 - valută.
Comision plată în regim de Se percepe doar în cazul plăţilor către alte bănci, efectuate la ghişeele
- - 50 eur -
urgenţă - ING.
Tranzacţii prin instrumente de debit - Cecuri şi bilete la ordin
Emitere cec, bilet la ordin 1 leu - - - - Comisionul se aplică pentru fiecare filă cec/bilet la ordin solicitată.
Incasare (prin compensarea interbancară) a instrumentelor de debit al căror beneficiar este clientul ING Bank4
0 - 5.000 lei 5,38 lei 5,38 lei - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit încasat.
5.001 – 50.000 lei 7,88 lei 7,88 lei - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit încasat.
Peste 50.000 lei 15,88 lei 15,88 lei - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit încasat.
Transferuri interbancare (prin compensarea interbancara) în cazul primirii la plată a unor instrumente de debit emise de clienţii ING Bank
0 - 5.000 lei 6 lei - - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit venit în compensare.
5.001 – 50.000 lei 8 lei - - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit venit în compensare.
Peste 50.000 lei 16 lei - - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit venit în compensare.
Se aplică în situaţiile în care atât emitentul cât şi beneficiarul
Transferuri intrabancare
2 lei - - - - instrumentului de debit sunt clienţi ING Bank. Se aplică pentru
(către alt client ING)
fiecare instrument de debit remis/venit la plată.
Comision procesare plata prin
Se aplică doar pentru biletele la ordin de tip vechi, netrunchiabile si
bilet la ordin de tip vechi, 25 lei - - - -
cambiile primite în compensare de către ING Bank.
netrunchiabil, cambie
Comision instrumente de debit refuzate la plata
Interbancar 6 lei - Se aplică pentru fiecare instrument de debit refuzat la plată.
Se aplică în situaţiile în care atât emitentul cât şi beneficiarul
Intrabancar 2 lei - instrumentului de debit sunt clienţi ING Bank. Se aplică pentru
fiecare instrument de debit refuzat la plată.
Funcţionale

Extras de cont tipărit în


Self'Bank sau din Home'Bank 0 0 0 - 0
Extras de cont tipărit de ING 10 lei, 3
şi trimis prin poştă 10 lei/lună 10 lei/lună 3 eur, 4 usd/lună - eur/lună Comisionul se percepe în funcţie de valuta contului.
Duplicat extras de cont 10 lei, 3 Pentru fiecare duplicat al extrasului lunar solicitat. Comisionul se
expediat prin poştă 10 lei/lună 10 lei/lună 3 eur, 4 usd/lună - eur/lună percepe în funcţie de valuta contului.
Pentru fiecare duplicat al extrasului lunar solicitat.
Duplicat extras de cont
20 lei, 6 Opţiune disponibilă doar în Agentiile ING. Comisionul se percepe în
eliberat în regim de urgenţă
20 lei/lună 20 lei/lună 6 eur, 8 usd/lună - eur/lună funcţie de valuta contului.
Copie mesaj SWIFT - - 20 lei - - Comisionul se percepe în lei sau valută
Duplicat instrument de plată 15 lei 15 lei 15 lei - - Comisionul se percepe în lei sau valută. De exemplu: ordine de plată
ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank), Şos Kiseleff nr 11-13, cod, 011342, Sector 1, Bucureşti, www.ing.ro, SME-15/2011.04
Cont de capital Cont curent
Cont curent în Cont curent
CONTURI CURENTE Cont'Rol în RON, EUR, POS Menţiuni
lei în valută
USD
Investigaţii şi/sau corecţii
Băncile implicate în investigaţie pot percepe comisioane
tranzacţii 15 lei 15 lei 15 eur/usd - -
suplimentare, dar nu mai mult de 50 eur/bancă.
Solicitare revocare/retur plată 15 lei 15 lei 15 eur/usd - -
Comision verificari Opţional- Se percepe la deschiderea de relaţie, pentru clienţii care nu
suplimentare 40 lei - - - - pot prezenta certificat constatator Recom.
Taxa scrisoare de confirmare 50 lei - - - - Include şi detalii verificare CIP, CRB, restricţii conturi
Taxa scrisoare de bonitate 100 lei Se aplica pentru scrisori de bonitate cu sau fara indicatori financiari.
Taxa verificare CIP 10 lei - - - -

Cardul “Colectare Numerar” Cardul “Clasic”


Cardul “Manager” Cardul “Cash” Cardul “Clasic”
Visa Business Electron ataşat Visa Business International
CARDURI Visa Business International Visa Business Electron ataşat la Visa Business International
la Cont’ROL sau Cont Curent ataşat la Cont’ROL sau la Cont
ataşat la Cont’ROL Cont’ROL ataşat la Cont curent în EUR
în Lei curent în Lei
Administrative
Emitere card 0 0 0 0 0
Administrare anuală card 40 lei 40 lei 40 lei 40 lei 15 eur
Taxa înlocuire card 40 lei 40 lei 40 lei 40 lei 15 eur
Operaţionale
Comisioane aferente tranzacţiilor naţionale
Depunere numerar la Bancomat ING 0 0 0 - -
Retragere numerar la Bancomat ING 0.20% 0.20% - 0.20% 0.20%
Retragere numerar la ATM-urile altor
0.5%+2.5 lei - - 0.5%+2.5 lei 0.5%+0.7 eur
bănci
Retragere numerar la ghişeul altei bănci 0.5%+2.5 lei - - 0.5%+2.5 lei 0.5%+0.7 eur
Tranzacţii la comercianţi 0 - - 0 0
Comisioane aferente tranzacţiilor internaţionale
Retragere numerar la ATM sau ghişeu
bancar 2%+17 lei - - 2%+17 lei 2%+5 eur
Tranzacţii la comercianţi 0 - - 0 0
Functionale
Taxă reclamaţie nejustificată3 60 lei 60 lei 60 lei 60 lei 17 eur
Duplicat chitanţă 12 lei 12 lei 12 lei 12 lei 5 eur
Note
1
În prezent Comisionul Transfond – Sent are valoarea de 0.51 lei şi se aplică plăţilor în lei, în valoare de până la 50.000 lei, iar Comisionul Transfond – Regis are valoarea de 6.26 lei şi se aplică plăţilor în lei, cu
valori de peste 50.000 lei.
2
În cazul plăţilor în valută, băncile corespondente pot percepe adiţional speze bancare. Acest comision va fi suportat de către client şi se va percepe în valută.
3
Se consideră ca fiind nejustificată reclamaţia atunci când rezultatele investigaţiilor arată că tranzacţia contestată a fost efectuată în mod valabil, conform “Condiţiilor generale pentru carduri”.
4
Comisioanele de compensare percepute de instituţii de decontare şi compensare sunt incluse.

*Alte entitati: profesii liberale, PFA, asociatii, fundatii, etc.

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank), Şos Kiseleff nr 11-13, cod, 011342, Sector 1, Bucureşti, www.ing.ro, SME-15/2011.04
ING Profesional – Produse de creditare pentru persoane juridice (Retail) Lista de Taxe i Comisioane, valabil începând cu data de 6 Aprilie 2011

Extra'Rol (linie Credit de investitii (cu


Credit ipotecar Meniuni
de credit) garantie ipotecar)
Comision de acordare credit 2% - - Din valoarea liniei de credit.
Din suma aprobata i neutilizat. Valoare anual, se debiteaz lunar împreun
Comision de neutilizare credit 1,2% - - cu rata creditului. Nu se percepe în primele 90 de zile de la acordarea
creditului.
Comision pentru întocmirea
- 280 lei+2% 280 lei+2% Valoarea procentual se aplic la suma creditului.
documentaiei de credit
Taxa administrare cont de credit 0 lei 0 lei 0 lei Comision lunar
Taxa de evaluare imobil - min 350 lei/Max.800 lei min 250 lei/Max.800 lei Tax perceput de ctre evaluator.
Taxa de accelerare plat - 950 lei 950 lei Se aplic la reducerea termenului de rambursare.
Se aplic în cazul schimbrii garaniei ipotecare/extinderii duratei creditului /
Taxa de modificare contract - 500 lei 500 lei
procesare contract de închiriere.
Comision rambursare anticipat - 3% 3% Din valoarea sumei rambursate în avans.
Taxa de înregistrare a contractului
54.8 lei 54.8 lei 54.8 lei Taxa este perceput de ctre Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare.
de garanie mobiliar
Taxa de înregistrare a modificrii
38.6 lei 38.6 lei 38.6 lei Taxa este perceput de ctre Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare.
contractului de garanie mobiliar
Taxa de tergere a înregistrrii
22.4 lei 22.4 lei 22.4 lei Taxa este perceput de ctre Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare.
contractului de garanie mobiliar
Tax iniial de executare silit 500 lei 500 lei 500 lei

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureti (denumit în prezentul document ING Bank), os Kiseleff nr 11-13, cod, 011342, Sector 1, Bucureti, www.ing.ro, SME-15/2011.04 8/8