You are on page 1of 2

Lasă o urmă…

Existăm pe acest pământ pentru un timp foarte scurt, iar existenţa noastră efemeră este
adeseori marcată de greutăţi, suferinţe, lipsuri şi neîmpliniri. Am venit la Dumnezeu şi
ne-am hotărât să-L urmăm pe El şi calea Lui indiferent cât de greu ne va fi… Sunt cuvinte Publicație a tinerilor din Biserica Penticostală Elim, Timișoara | Anul V, nr. 206, 28.02.2011
pe care fiecare dintre noi le-am spus într-o zi păşind în apa botezului.

Timpul a trecut, viaţa şi-a făcut cursul, iar noi am avut parte de cer senin, dar nici norii nu
ne-au ocolit. Am trăit cu speranţa şi încrederea că El este cu noi aşa cum ne-a promis; El
a rămas credincios promisiunii Sale, pentru că Dumnezeu este definit prin credincioşie,
dar noi, oare unde suntem faţă de ceea ce I-am promis? El nu ne-a promis niciodată că va
fi uşor, a promis doar că va fi cu noi întotdeauna. Am luptat oare pentru credinţa noastră,
am trăit aşa încât El să fie onorat? Cândva, demult, în eternitatea, Dumnezeu a ales să
creeze o lume şi a ales să-l aşeze pe om în ea pentru a se
Într-o zi, când trâmbiţa Lui va suna şi când vom fi strămutaţi în eternitate, acolo unde bucura şi a trăi în comuniune perfectă cu Marele său Creator.
timpul, aşa cum îl ştim noi, nu va mai conta, ce se va putea spune despre noi? Apostolul Apoi, mai târziu, omul creat de Dumnezu şi cea pe care Dumnezeu
Pavel afirma „pentru mine să trăiesc este Cristos” – acest om a lăsat urme adânci în a pus-o alături de el, au ales să nesocotească prounca lui Dumnezeu,
istoria Bisercii şi în vieţile celor pe care i-a slujit – a fost omul a cărui viaţă, după ce s-a ajungând astfel să fie izgoniţi din paradisul oferit de Creator.
întâlnit cu Domnul, s-a consacrat şi s-a predat total lui Dumnezeu. Oare atunci când noi
nu vom mai fi, ce se va spune despre noi? Acolo unde am fost puşi, lucrurile pe care le- De atunci şi până astăzi, viaţa noastră de zi cu zi pe acest pământ este plină de
am făcut şi viaţa pe care am trăit-o, vor fi lăsat o urmă că pe acolo a trecut un frate de-al evenimente, situaţii şi incidente care ne solicită în fiecare moment atenţia şi nu doar
Domnului sau uitarea şi colbul timpului vor acoperi pentru totdeauna ceea ce am fost ... atenţia: ne cer să facem alegeri. De fapt, foarte puţin din existenţa noastră ca oameni
nu face apel la capacitatea noastră de a alege. Nu am ales când să ne naştem, unde să
Să medităm la ceea ce suntem – fii ai Celui Preaînalt – să medităm la ceea ce facem şi să ne naştem şi cine să ne fie părinţi, iar apoi cu siguranţă nu alegem momentul când viaţa
luptăm ca viaţa noastră să fie o mărturie pentru El iar urmele pe care le lăsam pe pământ noastră pe acest pământ se încheie, însă pentru aproape pentru orice altceva, trebuie să
să-i conducă spre cer pe toţi cei care le văd. facem o alegere.

Cu prietenie Adrian Ţunea Alegerile noastre sunt cele care în ultimă instantă determină viitorul nostru imediat cât şi
viaţa noastră pe termen lung. Cu alte cuvinte, ceea ce alegi acum va avea o mare influenţă
asupra modului în care va fi viaţa ta şi tot ceea ce vei fi şi vei face în viitor. Iar apoi, viaţa
noastră trăită pe acest pământ, călăuzită de alegerile pe care le-am făcut pe parcusul ei, vor
determina cu claritate destinul nostru veşnic. De aceea, este foarte important ca în tot ceea
ce alegem să ţinem cont de faptul că într-o zi, veşnicia noastră va fi depins de ceea ce am
ales pe acest pământ.
PROGRAMUL BISERICII ELIM


(continuare în înterior)
Duminică: 9:00—12:00; 18:00—20:00
Serviciu divin

Luni: 18:00—20:00
Seara de Tineret
Joi: 18:00—20:00
Serviciu divin

Vineri: 18:00—20:00
Stăruință botezul cu Duhul Sfânt

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu
se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe Versetul
Marți: 18:00—20:00
Seara de Rugăciune a Bisericii
Sâmbătă: 18:00—20:00
Întâlnirea studenților
scaunul celor batjocoritori.
săptămânii
Psalmii 1:1

Locație: Timişoara, str. Virgil Madgearu, nr. 39, Biserica Penticostală Elim
www.oaza.elim.ro | oaza@elim.ro
Continuare din prima pagină este Cuvântul veşnic al Marelui nostru Creator. De fapt, Cristos Domnul, a lansat o chemare la
împlinirea Cuvântului prin ceea ce a spus în Luca 4:4 :

ALEGERI IMPORTANTE PENTRU VIAŢĂ „Isus i-a răspuns: „Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu.”

Adrian Țunea Viaţa noastră depinde de alegerea de a-L

Prin urmare, un prim lucru important este acela de a alege să îl cunoşti pe Dumnezeu. Nimic din
cunoaşte pe Dumnezeu şi apoi de alegerea de a DOAMNE, TU EŞTI
împlini Cuvântul Său pentru că „nici un cuvânt
ceea ce putem noi oamenii să facem în această lume nu este mai important decât să-L alegem
pe El. A alege să îl cunoşti pe Dumnezeu implică nu doar cunoaşterea Lui la nivelul intelectului,
de la Dumnezeu nu este lipsit de putere” [Luca MINUNAT!
1:37]
ci o cunoaştere bazată pe relaţie. Pavel defineşte foarte bine această dorinţă de a-L cunoaşte pe
Dumnezeu în Fil. 3:10: Dacă ai ales să-L cunoşti pe Dumnezeu şi să
Ce dulce e iubirea-Ţi mare
împlineşti Cuvântul Său, o alegere imediată şi
„Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea Când inima-i adânc rănită,
cât se poate de normală este aceea de a alege
cu moartea Lui;” Când viaţa-i plină de-ntristare
să trăieşti pentru Dumnezeu. Această alegere
Ce minunată-i clipa fericită!
face din nou apel la angajamentul nostru faţă
A-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu înseamnă a te identifica cu Cristos şi a trăi aşa cum a de Dumnezeu: este foarte bine să doreşti
trăit El. Adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu produce oameni noi, transformaţi prin puterea şi Ce preţioasă e a Ta îmbrăţişare
să-L cunoşti pe El, este minunat să doreşti să
viaţa din belşug pe care o oferă Dumnezeu. Cât de frumos este cuprins acest gând în 2 Cor 5:17: Adesea, când sunt părăsită,
împlineşti ceea ce a spus El, dar este cel mai
Privată fiind de-a altora-ndurare
important să trăieşti pentru El. Dumnezeu nu are
„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate Sublimă-i sărutarea Ta sfinţită!
nevoie de oameni care cu buzele să-L onoreze,
lucrurile s-au făcut noi.” dar cu viaţa lor să fie departe de El. De fapt, o
Ce incredibilă-i a Ta iertare
astfel de credinţă fără angajament, nu duce la
Dumnezeu a făcut o ofertă extraordinară poporului Său din vremurile biblice atunci când I-a Păcatul când m-a-nvins din neglijenţă,
nimic bun. Spunea Domnul Isus într-o ocazie:
chemat să aleagă între slujirea Lui şi idolatrie. Iosua 24:14-17: Când sufletul e plin de remuşcare
„Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va
E sacră mângâierea cu-a Duhului Esenţă!
intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia
„Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii Tatălui Meu care este în ceruri.” [Mat 7:21].
cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului. Şi dacă nu găsiţi Ce fascinantă e credinţa tare
cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau Ce mă-nsoţeşte-n Valea cea Umbrită,
A trăi pentru Dumnezeu este aspectul esenţial
părinţii voştri dincolo de Râu sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. cât despre Ca prieten de nădejde-n încercare
al creştinismului nostru. Omul transformat de
mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”. Poporul a răspuns şi a zis: „Departe de noi gândul În orice zi, până în Ziua Însorită!
puterea mântuitoare a lui Cristos, dornic să
să părăsim pe Domnul şi să slujim altor dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El împlinească tot ceea ce spune Cuvântul Sfânt,
ne-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, pe noi şi pe părinţii noştri; El a făcut înaintea este chemat să trăiească o viaţă dedicată (1 Corinteni 13:13)
ochilor noştri acele minuni mari şi ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat şi în necondiţionat lui Dumnezeu.
mijlocul tuturor popoarelor, pe la care am trecut.” (Psalmul 23)
Pavel apostolul spunea despre acest aspect al
Dacă ai ales să îl cunoşti pe Dumnezeu, este la fel de important să alegi să împlineşti Cuvântu credinţei noastre: „Am fost răstignit împreună cu
lui Dumnezeu. Prea mulţi credincioşi sunt plini de dorinţa de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, însă Hristos şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos
nu la fel de doritori să împlinească în vieţile lor cerinţele Scripturii. Cu alte cuvinte, doresc să trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum Daniela Bodea
creadă în Dumnezeu, dar fără a-şi lua nici un angajament ferm înaintea Lui. Nu poţi să îl cunoşti în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu,
pe Dumnezeu cu adevărat şi apoi să nu fi dispus să împlineşti ceea ce te învaţă Scriptura. care m-a iubit şi s-a dat pe Sine însuşi pentru
Angajamentul nostru în faţa lui Dumnezeu, atunci când declarăm că dorim să Îl cunoaştem, nu mine.” [Gal 2:20] Experienţa profundă a trăirii
poate exclude împlinirea Cuvântului Sfânt, pentru că Dumnezeu acţionează confrom Cuvântului pentru Dumnezeu este atunci când putem spune că noi de fapt trăim prin Cristos şi ceea ce se
Său veşnic pe care l-a transmis oamenilor. vede din viaţa noastră este doar chipul lui Cristos care în timp ne-a transformat complet.

A nu dori să împlineşti Biblia, te face incompatibil cu a dori să îl cunoşti pe Dumnezeu, pentru că Nu trebuie să uităm nici o clipă ca alegerile noastre vor defini ceea ce credem, ceea ce facem
pe lângă experienţa şi relvelaţia personală pe care Dumnezeu o dă celor ce cred cu adevărat în şi ceea ce suntem, şi mai mult decât atât, alegerile noastre vor avea ca finalitate fie veşnicia cu
El, cea mai bună modalitate de a-L cunoaşte pe El este prin intermediul Cuvântului Său.Să facem Dumnezeu, fie eternitatea despărţiţi de El.
din Biblie deci cartea pe care să o citim, să o iubim şi să o împlinim, conştienţi de faptul că ea