You are on page 1of 4

ASAL PULUNGAN

Oleh : H.A.K.PULUNGAN

BONTOK
6.000 Tahun yang silam terbentuklah satu suku bangsa di Asia
yang berdiam di perbatasan Thailand-Birma, bernama Austro
Asia atau Austronesia, berkembang menjadi bangsa, yaitu; Karen,
Igorot, Bontok, Tayal, Meo, Wajo, Toraja dan Syan yang selalu
disebut Siam. Bontok berkembang jadi Thagalok Philipina, Batak
– Bone/Bugis, Komiring Ulu & Ilir, Rejang Lebong Sumbai
(Sungkai) dan Raja Manggala di Lampung Utara.

TERDAMPAR DI ANDALAS/BERDOMISILI DI BUKIT OPAT PASAGI

BORU DEAK PARUJAR

RAJA IHIT MANISA

RAJA DAENG DOMINA

OMPU GURU TANTAN DIBATA

RAJA DAENG BANUA

1. SIRAJA BATAK 2. SI RAJA BUNI 3. SI RAJA LAPUNG

Mengembara akhirnya mendarat di Barus dan dari sana terus Mengembara dengan menaiki perahu buatannya sendiri, hingga Si Raja Lapung menemukan Danau Ranau disitulah dia berdiam,
menyusur ke pedalaman, akhirnya menemukan Sianjur Mulo sampai di ujung Timur, terdamparlah disuatu Pulau dan setelah hingga berkembang, yaitu diperbatasan Lampung dengan
Jadi Nabolon dan dari sinilah berkembangnya seluruh Batak mendarat di tukanginya besi yang di bawanya menjadi Kris, Bangkahulu dan Palembang. Turunannya : 1. Komiring Ulu, 2.
(Botok) yang berasal dari Austronesia yang berdiam di sedangkan Kris itu namanya Sele, karena diselekan di pinggang, Komiring Ilir, 3. Rejang Lebong, 4. Sungkai (Sumbai), 5. Raja
perbatasan Thailand dengan Birma, perpisahan Batak dengan itulah asal kata Selebes, yaitu dari SELE dengan BESI menjadi Manggala di Lampung Utara.
Tagalok Philipina 3.000 tahun silam di Simananjung Malaya Selebes. Akhirnya menjadi Dua, Bone dan Bugis. Dan dari Sungkai ada bernama Runting Sakti dan turunannya
(Malaysia) sekarang Mereka menemukan Luzon-Philipina. Raja Sakti, itu mendirikan Kerjaan di Bantan sekarang, negerinya
ANAK SI RAJA BATAK DUA ORANG dinamakan Serang asal kata (Sarang Makanan), inilah titik tolak
asal orang Sunda.

1. Ratu Batangasal Bantan – Badui.
GURU TATEAN BULAN SI RAJA ISUMBAON 2. Ratu Pitaloka Sukapura.

3. Ratu Aria Bangga Cirebon.

4. Ratu Singanora Cisadang – Bogor

5. Dayang Sumbi asal Prahiangan.

RAJA SARIBU BORU LIMBONG BORU SEGALA BORU NALAU BORU TUAN SORI MANGARAJA
BIAKBIAK RAJA PAREME MULANA PEROMA RAJA BINDING LAUT RAJA NATINJO Turunannya : Nai Ambaton, Nai Rasaon, Nai Suanon.
S

DUA ISTRI

Boru pareme/adiknya kandung yang dikatakan boru ni Dari istri kedua bernama Boru Maringgir Laut,
Begu yang dihantarkan ke Tombak Situmalun, dan dari perkawinan inilah lahirnya Si Raja
kemudian diambil dikatakanlah Boru ni Begu Borbor, dan dari sinilah asal-usulnya kesatua
dikawininya. marga PASARIBU, didalam lingkungan Pasaribu
Lahirlah anak : tertua adalah marga

1. Si Raja Lontung PULUNGAN

2. Boru Sihombing

3. Boru
SI RAJA BORBOR
Anak daripada Saribu Raja dari istri
bernama Boru Maringgir Laut dan dari
sinilah pengembangan dari kesatuan
Pasaribu.
BALA SAHUNU MOMBANG NAPITU

DATU TALA DIBANA MARULAM BOSI
Pemegang Pustaha Asal marga Simargolan di
Partonggoan / Hadatuan dan Pulo Raja.
penyempurna Tulisan Batak

KETERANGAN
DATU PULUNGAN TUA DATU DALU
RAJA SHANG MAIMA Diantara kedua bersaudara ini terjadi suatu Mempunyai istri 4 orang
Mempunyai dua orang anak peristiwa dimana Dalu Dalu menerbangkan masing-masing melahirkan
asal marga Pulungan dan Lesung & Alu, dibalas Datu Pulungan dengan anak jumlahnya sbb:
menerbangkan nasi di Pahar hingga sampai
Lubis.
dimuka Datu Dalu, bagaikan peluru kendali, latar
belakang Dao Siria-ria.

Istri Pertama : Sariraja – II : 1. Batubara

2. Habeahon
OMPU TUNGGAL HUAYAN NAMORA PANDE BOSI
DI LUMBAN HUAYAN 3. Bondar
DI HAUNATAS
Melahirkan anak di ULAKAN 4. Gorhat
diberi nama PULUNGAN, Istri Ke-II : 1. Harahap
akhirnya disebut Piliang. Kembali 2. Tanjung
dari sana melalui Istri Ke-III : 1. Sipahutar
Batangsingkuang, akhirnya Istri Ke-IV : 1. Paruba haji 3. Saruksuk
menemukan Lumban Huayan 2. Matondang 4. Tarihoran
ditepi Batang Angkola, dan dari NAMORA PANDE BOSI
KETERANGAN
sinilah titik mula sejarah Pertama melahirkan cucu
PULUNGAN di HUTABARGOT Pada mulanya Pulunganlah dengan Lusbis yang bernama namora pande bosi
yang mengembang diseluruh membagi tanah Mandailing, karena kakak- ke-II/itulah yang di Lobu Dari Parapat inilah asal marga Rangkuti-Mardia,
Mandailing - Angkola dan beradik, tetapi tanah Pulungan jatuh kepada Parinduri dan Sikumbang di Minangkabau.
Hatonga asal Lubis di
Sipirok – Padang Lawas & Nasution Jambu Namongkol-Mata turunan
Barumun dan Batang Natal – Mandailing – Sigalangan.
Siboroar (Sutan Diaru) yang dibesarkan di dalam Lobu Layan yang menjadi
Singkuang – Siondop – Batu Kerajaan Pulungan di Huta Bargot.
Mundom. Hutasuhut di Sipirok.

DI LUMBAN HUAYAN MELAHIRKAN ANAK
TIGA ORANG

1. SI BARGOT (NAMORA PULUNGAN) 2. SI PANABARI (DATU PANABAR II) 3. SI LAGI (RAJA PARNANTIAN)

Mendirikan kerajaan bernama Huta Bargot dan ia Mendirikan kerajaan bernama Huta Panabari dan Mendirikan Huta/Kerajaan di Pardomuan
bergelar Namora Pulungan dan inilah yang ia bergelar menjadi BATU PANABARI dan dari Batanggadis &Batang Angkola dinamakan
berkembang banyak, sebagaimana diuraikan Lobu Panabari inilah asal Pulungan Latong – Parnantian, darisinilah asal Pulungan Huta Bargot
dibawah ini: Barumun dan Pulungan Batangtoru. Simalagi.

RAJA PATEMBAL
GENERASI KEDUA DARI SI BARGOT
ATAU NAMORA PULUNGAN

NAMORA PULUNGAN – II
RAJA DI KERAJAAN HUTA BARGOT
NAMORA HUTA BARGOT
RAJA PULUNGAN

RAJA PATEMBAL

Sesungguhnya Si Saua itu adalah istri Sutan Pulungan
ST. PULUNGAN sebagai Boru Pangayoman yang diberikan kepadanya
tatkala ia berkunjung ke Dairi, itulah Boru Padosi
Disinilah terjadi peristiwa lahirnya Si Baroar yang di turunan Si Raja Hutalima. Dibawakan ke Huta Bargot,
Tor Nagairan tatkala berburu di sogot ni ari – di atas tetapi dititipkan selama 8 bulan di Huristak kemudian
batu yang susu Si Sauna yang mau ia meneteknya. dibawa ke Huta Bargot Mandailing, tetapi Nadumai
Asal Nasution Jambu Raja-raja Mandailing Godang. tidak membolehkan ke atas rumah, dibuatlah
tempatnya di ruar-bagas maka dikatakan Bagarruar
asal Si Bauar/atau Si Baroar.

RAJA NI RAJAAN

1. SUTAN
2. SUTAN MANDEDA 3. ST. BAGINDA RAJA 4. ST. PULUNGAN-IV
PARLINDUNGAN

Menjadi Raja di Huta Bargot Julu. Tidak Menjadi Raja di Huta Bargot Lombang. Kembali menjadi Raja ke Lumban
Menjadi Raja di Huta Bargot Dolok.
berkembang mendirikan kerajaan lain. Berkembang kelain Daerah. Huayan. Ini banyak perkembangannya

PATUAN LANGGA MANGARAJA GORGA DILANGIT
DI HUTA BARGOT LOMBANG PINAYUNGAN

3. …………………………… ..
1. RAJA BARNANG 2. DJA MANININDI SUTAN PULUNGAN – V
KE SIONDOP/B.
LOBU SIPUPUS KE SINGKUANG RAJA LUMBAN HUAYAN KAMPUNG
MUNDON
ASAL PULUNGAN
Dari Singkuang Ranggar-Laut asal
kurian Sayurmatinggi.
Ini kembali berkembang meliputi
kampung-kampung; Huraba-
1. SUTAN 2. SUTAN MULIA 3. GOMPULO NI TANO Tanggabosi-Malintang-Gunungtua dan
PANDAPOTAN Jadi Ulu Balang Jadi Ulu Balang Pagaran Bira Barumun.
DI LOBU SIPUPUS Natoras Baringin Naposo di Bunga Bondar

Note: Dari gading bernama Dja Galinggang mendirikan Huta di Lobu
Pulungan di Parupuk berasal
Dari Ulu Balang Na Toras itulah asal-usul Pulungan di Marenu, pindah ke Lobu Sipondom Babi dan dari sana ke Lobu
dari Dja Bango dari Sipupus,
Sumuran-Batang Miha – Baringin – Pagaran Dolok & Padang Jiret – Huta Bargot Barumun, Sigiringgiring Sibuhuan , dari sini
dan Pulungan di Gading Dja
Bujur. Ulu Balang Natoras anaknya Dja Panyahatan anaknya seorang terkenal bernama Aminuddin Aziz Pulungan pernah
Pastahan dari Sipupus.
Dja Binolus – Anaknya tiga : 1. Dja Leong, 2. Dja Lundu, 3. Dja menjadi Menteri/Duta di Arab Saudi.
Pulungan. Anak Dja Leong; Dja Hinan, anaknya dua orang; 1.
Sutan Pulungan pendiri Sumuran dan Dja Sigatap ke
Batangmiha dan Dja Sosak darisana (Bt. Miha) mendirikan
Huta Simirik. Ulu Balang Naposo anaknya dua; 1. Dja
Galinggang, 2. Dja Mangkalang.
SUTAN MANGKABO

NA RO SIAN PARIAMAN JADI RAJA DI TAPUS GINJANG

MANGARAJA BENGKAS SUTAN HUAYAN

RAJA DI TAPUS GINJANG RAJA DI PARUPUK JAE

NAMORA JUNJUNGAN SUTAN MAIMAON SUTAN PULUNGAN JA HUTA TOBU SUTAN BATANG
JADI RAJA DI HUTABARGOT
TU SARO MATINGGI DI PUDI RO
MAROBAN MUTIHA NI JADI RAJA DI TAPUS GINJANG TU PARUPUK JAE
BANGGARLAUT
HARUAYA

SUTAN JADILA TUDUNG API MANGARAJA BENGKAS SUTAN JA HINANDANG
SUTAN PULUNGAN
MANDEDA RAJA TU SISOMA RAJA DI TAPUS GINJANG PARLINDUNGAN TU PADANG BOLAK
DUNG RO BONJOL

SUTAN KANAEKAN SUTAN PALAON SUTAN MAIMON SUTAN HUAYAN
RAJA TU PARNANTIAN TU HUTA NABOLAK

JA MUARA SILAIA PARJAGO RAJA MANGARAJA BENGKAS SUTAN PALAON SUTAN PULUNGAN JA BONGGAL
TU SILAIA TAPUS GINJANG TU PANOBARI
HAROROAN

SUTAN MAIMAON SUTAN MULIA AIR TONANG