Artikel : 50 fakta tentang lelaki & wanita Dikirim oleh webmaster pada 2003/7/27 8:44:19 (71 dibaca) 1.

Rata-rata wanita tidur lebih lama 1 jam daripada lelaki pada waktu malam. 2. Sperma laki-laki yang menentukan jenis kelamin bayi. 3. Bayi perempuan cenderung lebih cepat berjalan dan berbicara, bayi laki-laki 2 bulan lebih lambat. 4. Lebih banyak kehamilan dan kelahiran dengan komplikasi saat mengandung bayi l aki-laki daripada bayi perempuan. 5. Wanita mempunyai sel darah 1 juta lebih sedikit daripada laki- laki dan ratarata berat otak laki-laki 1,4 Kg, wanita kurang dari itu. 6. Pergantian kelamin lebih banyak dilakukan lelaki. 7. Basikal laki-laki mempunyai setang/palang di tengah basikal. 8. Wanita sangat menimbang-nimbang masalah dan perubahan sehari-hari ( misal : p enggunaan alat baru ). 9. Pada tulang punggung manusia, wanita lebih lebar dan besar, mengikuti perkemb angan tulang panggul untuk proses persalinan. Lebih banyak timbunan lemak pada p unggong, Laki-laki lebih banyak timbunan lemak pada perut. 10. Wanita kurang mampu menahan dingin disebabkan permukaan kulit yang lebih bes ar, sehingga lebih suka pada suhu ruang yang lebih hangat. 11. Laki-laki lebih suka bicara langsung sesuai tujuannya, sementara pembicaraan wanita terputus-putus dengan keraguan dan perasaan. Disebabkan serabut penghubu ng antara belahan otak kanan ( intuisi ) dan kiri ( logika ) lebih sedikit pada wanita. Sehingga ekspresi perasaan lebih mudah terjadi pada wanita. 12. Wanita lebih baik indra penciumannya disebabkan tingginya hormon estrogen ya ng diketahui sebagai aktivator reseptor penciuman. 13. Wanita mempunyai 75 % lebih banyak kelenjar keringat/peluh ( yang menghasilk an bau badan ) daripada laki-laki. 14. Kemampuan indra lelaki untuk mengecap rasa masam, manis dan masin lebih rend ah pada wanita. 15. Hubungan yang rapat/intim diluar pernikahan, laki-laki dua kali lebih banyak . 16. Lebih dari dua kali pada wanita cenderung homoseksual pada usia 45 tahun dar ipada laki-laki. 17. Pada saat usia tua wanita mengalami kerontokan rambut, pada usia yang sama s ebagian besar laki-laki mengalami kebotakan. Kebotakan disebabkan produksi berle bihan dari hormon androgen ( hormon laki- laki ). 18. Mata laki-laki rata-rata lebih besar daripada wanita, mata wanita lebih bany ak bahagian yang berwarna putih. 19. Lebih banyak wanita menggunakan kacamata dan lensa kontak, antara usia 16 44 tahun.

39. wanita usia 37. Secara umum hidung laki-laki lebih besar daripada wanita. 40. karena estrogen menjaga pembuluh darah lebih lentur dan menolong menceg ah naiknya kholestrerol. Kira-kira 48 % laki-laki mendengkur ketika tidur. 30 % wanita secara sexual lebih aktif pada saat bulan purnama. lompat ja uh dipegang atlet laki-laki. Laki-laki lebih baik dalam membaca peta dan dalam keahlian ukur ruang. Berpapasan dengan wanita pada jalanan ramai. 33. . 29. Wanita lebih banyak menggunakan kataganti diri "Saya" dibanding laki-laki. 21. wanita menjauhi. Kekuatan meramas tangan laki-laki dua kali lebih kuat daripada wanita. Memilih warna Merah atau Biru: Lelaki lebih banyak memilih merah. hanya 22 % pada wanita. Lebih banyak wanita dapat bernyanyi tanpa suara sumbang dibanding laki-laki. 25. 23. lak i-laki langsung menemui. setelah h ormon estrogen menurun. 38. lompat tinggi. 31. 28. 36. Lebih banyak wanita menggunakan cincin kawin. 30.20. Rata-rata pendengaran laki-laki menurun sekitar usia 32. 27. sering s ecara tidak sadar menempatkan tangan di depan badannya untuk melindungi dada. Ketika terjadi ketidak-sesuaian/tidak bertegur-sapa antara sesama jenis. laki-laki 113 detik. Semua rekod Olimpik untuk kecepatan berenang. laki-laki terus memproduksi sperma hingga usia tua. 49 % lel aki. Bagi Lelaki. tetapi lebih banyak dua kali wanita yang membaca daripada laki-laki.laki lebih mudah tertekan pada kerumunan yan g membatasi ruang geraknya. Wanita cenderung membalikkan badan. Hubungan keluarga yang baik meninggikan kualiti hidup: 62 % wanita. 37. Tetapi wanita lebih sedikit mengalami pengerasan pembulu h darah. 22. 32. Lakilaki cenderung lebih mudah melakukan dua pekerjaan ( abstrak dan logika ) pada w aktu bersamaan. Satu berbanding empat. 34. Rata-rata laki-laki membaca lebih lama daripada wanita. Pita suara laki-laki lebih panjang dan saluran napasnya 30 % lebih besar. Wanita memproduk dua juta sel telur selama hidupnya mulai usia 4 bulan ketik a masih dikandung. jika berkomunikasi dengan sesama jenis saling berjauhan dengan ada ruang antara diantara mereka dan bereaksi negatif jika seseorang masuk di an tara ruang jarak pembicaraan. Wanita rata-rata 153 detik berada di toilet. wanita war na biru. Sedangkan wanita r ata-rata mempunyai bibir lebih besar dibanding laki-laki. lari. 35. laki-laki menghadapkan tubuhnya menghadap wanita yang dilewatinya. 24. wanita dibanding laki-laki yang berbicara gagap. 26. Dalam 99 % pereputan tulang terjadi pada wanita setelah menopause. Laki. Lebih dari dua kali ganda wanita yang hidup sendiri dibanding laki-laki sete lah usia 65 tahun.

usia harapan hidup lebih tinggi jika hidup sendiri. Lebih banyak wanita yang menyatakan dirinya sakit kronik daripada lelaki. 43. 48. Penelitian di England. Dalam status perkawinan. pembunuhan dilakukan 86 % oleh laki. 46. lelaki meningkatkan usia harapan hidup. 44. 45. Penelitian di Australia. Penelitan di Australia. lebih dari 55 % wanita memeriksakan giginya secara rutin dibanding 40 % pada lelaki. Tetapi bagi wanita pula. 49. 95 % penghuni penjara adalah pria.41. wanita menggunakan waktu hampir dua kali lebih banyak untuk berbelanja dibanding lelaki. . Wanita lebih berani. Wanita secara umum yang lebih menentukan corak dan gaya pakaian yang dipakai . tiga kali ganda laki-laki dibanding wanita yang meni nggal karena kanker paru-paru dan penyakit jantung. Tetapi 2446 wanita berba nding 16 lelaki yang meninggal karena kanser payudara pada tahun 1990. anak laki-laki lebih mudah dibohongi /dipedaya daripa da anak perempuan.laki. Penelitian di Amerika. 50. 47. Perkawinan yang memuaskan lebih banyak terjadi pada lelaki dengan usia lebih tua. 42. dibanding pada wanita pada usia sama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful