P. 1
Telef Panasonic

Telef Panasonic

3.0

|Views: 1,195|Likes:
Published by cristiangodeanu

More info:

Published by: cristiangodeanu on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

RM-PQQX13275ZA-BM01 01.10.

31 7:02 PM y [ W 1

Sistem telefonic integrat model

KX-TS2308RMW

Preg÷tiri Opera¸ii de baz÷ Opera¸ii avansate Informa¸ii utile

Compatibilitate de formare a numerelor în puls sau ton

Instruc¸iuni de folosire

V¬ RUG¬M S¬ CITI¯I INSTRUC¯IUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL ¥I S¬ LE P¬STRA¯I.

RM-PQQX13275ZA-BM01 01.10.31 7:02 PM y [ W 2

Înainte de utilizare
V÷ mul¸umim pentru achizi¸ionarea noului dumneavoastr÷ telefon Panasonic. Aparatul nu poate fi utilizat de c÷tre abona¸i cupla¸i. Pentru referin¸a dumneavoastr÷ ulterioar÷
Seria
(se afl÷ pe spatele aparatului) Numele ¤i adresa furnizorului

Data cump÷r÷rii

≥Factorul de conectare: 1,5 ≥Telefonul poate func¸iona în paralel cu alte echipamente terminale numai dac÷ suma factorilor de conectare a set÷rilor existente nu dep÷¤e¤te valoarea 5.

Accesorii (livrate)
∑ Receptor . . . . . . . . . . . . . 1 buc. (pagina 6) ∑ Cablu pentru receptor . . . 1 buc. (pagina 6)

∑ Cablu pentru linia telefonic÷ . . . . . . . . . . . . 1 buc. (pagina 6)

∑ Adaptor pentru montare pe perete . . . . . . . . . . . . . . . 1 buc. (pagina 12)

2

RM-PQQX13275ZA-BM01 01.10.31 7:02 PM y [ W 3

Cuprins
Preg÷tiri
Location of Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Installing the Batteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Connecting the Handset/Telephone Line Cord . . . . . . . . . . . . . 16 Connecting a Communication Device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Programming Summary of Preparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Selecting the Dialing Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Time Adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Setting the LCD Contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Selecting the Ringer Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wall Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Preg÷tiri Opera¸ii de baz÷

Opera¸ii de baz÷
Making Calls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Answering Calls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Opera¸ii avansate
Speed Dialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Storing Phone Numbers in Memory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dialing a Stored Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 One-Touch Dialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Storing Phone Numbers in Memory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dialing a Stored Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Special Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Temporary Tone Dialing (For Rotary or Pulse Service Users) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 How to Use the PAUSE Button (For Analog PBX Line/Long Distance Service Users) . . . . . . . 21 Muting Your Conversation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Turning Music Played During the Hold ON/OFF . . . . . . . . . . . . 22 RECALL Button. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Setting the PIN Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Dial Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Call Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Opera¸ii avansate Informa¸ii utile

Informa¸ii utile
Using the Optional Headset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Battery Replacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Before Requesting Help. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3

(^) (pagina 14) Microfon (paginile 13. 28) 4 .10. 15.RM-PQQX13275ZA-BM02 01. 19) Indicator sonerie (pagina 15) Buton pauz÷ (pagina 21) Butoane de ajustare volum (_).31 7:02 PM y [ W 4 Localizarea butoanelor de control Buton blocare apeluri (DIAL LOCK) (pagina 25) Buton program (paginile 8. 22) Buton reformare a ultimului num÷r (pagina 13) Buton de rechemare (R) (pagina 23) Buton de punere în a¤teptare a unui apel (Hold) (pagina 14) Buton ¤i indicator selectare “speakerphone”/set casc÷-microfon (paginile 13. 16) Afi¤aj (pagina 5) Selector reglaj volum Buton ton ($) (pagina 21) sonerie (RINGER) Mufa pentru setul (pagina 11) casc÷-microfon (pagina 27) GH AB C DE I JK F IT S PQ R RS TU V L MN O WX TO NE YZ R Butoane de formare printr-o singur÷ ap÷sare de buton (pagina 18) Buton Auto/loca¸ia inferioar÷ de memorie (paginile 16. 15) Buton de întrerupere temporar÷ a sunetului (MUTE) (paginile 8.

: Butonul ($) a fost ap÷sat în timp ce apela¸i. :Este activat÷ func¸ia de blocare a apelurilor. pe ecran este afi¤at÷ ora curent÷. : Butonul (#) a fost ap÷sat în timp ce apela¸i. 30 de secunde. :Aparatul red÷ muzic÷ în timp un apel se afl÷ în a¤teptare.10. :Aparatul este în mod de programare (pagina 8). 5 . 14 minute. (De exemplu 9:30M) : În timpul conversa¸iei este afi¤at÷ durata apelului.) : C¨nd telefonul este închis.31 7:02 PM y [ W 5 Afi¤aj Preg÷tiri (Acest afi¤aj arat÷ toate configura¸iile posibile. Pentru dezactivare.) : Butonul (R) a fost ap÷sat. (De exemplu 2 ore. :Butonul (\\\) a fost ap÷sat în timpul unei conversa¸ii (pagina 22). : A fost ap÷sat butonul (\\\) în timp ce memora¸i numerele de telefon. vede¸i pagina 25. : Aparatul este în mod de setare a ceasului (pagina 10).RM-PQQX13275ZA-BM02 01. :Simbolul afi¤at clipe¤te c¨nd bateria este desc÷rcat÷. 19). Pentru a înlocui bateriile vede¸i pagina 29. :Butonul a fost ap÷sat (paginile 16.

2. —de aproximativ trei luni. dac÷ utiliza¸i baterii cu mangan.RM-PQQX13275ZA-BM02 01. ≥—Func¸ia “speakerphone” (paginile 13. LINE DAT DATA 6 . dac÷ utiliza¸i baterii alcaline. Ap÷sa¸i în direc¸ia s÷ge¸ii ¤i îndep÷rta¸i capacul. ≥—Programarea (pagina 8). Conectarea cablului pentru receptor/pentru linia telefonic÷ Dup÷ conectare.10. astfel înc¨t urm÷toarele func¸ii s÷ func¸ioneze corect: —Afi¤ajul (pagina 5).31 7:03 PM y [ W 6 Set÷rile Instalarea bateriilor + + + - 1. 1 ≥Bateriile nu sunt livrate cu aparatul. Instala¸i bateriile în ordinea corect÷. Durata de via¸a bateriilor este: —de aproximativ ¤ase luni. Închide¸i capacul bateriilor. Se recomand÷ utilizarea bateriilor alcaline. 15). c¨nd receptorul se afl÷ în furc÷. ridica¸i receptorul pentru a verifica dac÷ ave¸i ton. 2 3. tip “R6”. respect¨nd polaritatea. Receptor Cablu pentru receptor Cablu pentru linia telefonic÷ C÷tre priza re¸elei telefonice ≥Utiliza¸i numai un receptor Panasonic pentru modelul KX-TS2308RMW. ≥Instala¸i trei baterii de calitate: alkaline. tip “LR6” sau cu mangan. ≥Asigura¸i-v÷ c÷ a¸i instalat corect bateriile. a¤a cum este ar÷tat în figur÷. ≥—Func¸iile butoanelor.

înainte de utilizarea telefonului (efectuarea de convorbiri. stocarea numerelor de telefon în memorie. etc.). altfel dispozitivul de comunica¸ii s-ar putea s÷ nu func¸ioneze corect.) la linia telefonic÷. conecta¸i cablul dispozitivului de comunica¸ii la priza DATA. Preg÷tiri C÷tre priza re¸elei telefonice LINE DAT DATA ≥Modem pentru computer ≥Robot telefonic ≥Aparat fax ≥Asigura¸i-v÷ c÷ dispozitivul de comunica¸ii nu este în func¸iune. 7 . aparat fax. robot telefonic. etc.10.31 7:03 PM y [ W 7 “ Conectarea unui dispozitiv de comunica¸ii Dac÷ conecta¸i un dispozitiv de comunica¸ii (modem pentru computer. pute¸i face conectarea prin acest telefon. Dup÷ ce a-¸i conectat cablul pentru receptor ¤i cel pentru linia telefonic÷ (pagina 6). utiliz¨nd priza DATA.RM-PQQX13275ZA-BM02 01.

(pagina 23) ≥Pentru a selecta modul de formare a num÷rului de telefon. ap÷sa¸i butonul (4). ap÷sa¸i butonul (7). Ap÷sa¸i butonul . (pagina 10) ≥Pentru a modifica contrastul afi¤ajului LCD. ap÷s¨nd butonul (\\\) . 8 . ap÷sa¸i butonul (1). Vede¸i paginile corespunz÷toare pentru detalii asupra func¸iilor. (pagina 24) ≥Pentru a seta ceasul. Asigura¸i-v÷ c÷ nu ave¸i nici un apel în a¤teptare.RM-PQQX13275ZA-BM02 01. ≥Pentru setarea restric¸ion÷rii apelurilor. ap÷sa¸i butonul (5).31 7:03 PM y [ W 8 “ Set÷rile Programarea unor func¸ii preg÷titoare Pute¸i programa urm÷toarele func¸ii. (pagina 9) ≥Pentru a porni sau opri muzica în timpul unui apel în a¤teptare. (pagina 11) Ap÷sa¸i butonul pentru a memora setarea. (pagina 26) ≥Pentru a selecta timpul de “flash”. ap÷sa¸i butonul (2).10. ap÷sa¸i butonul (6). Pe afi¤aj vor ap÷rea instruc¸iunile de programare. ≥Dac÷ nu este ap÷sat nici un buton timp de 60 de secunde. Ap÷sa¸i butonul . aparatul va reveni în mod de a¤teptare. ≥Pute¸i ie¤i oric¨nd din modul de programare. (pagina 22) ≥Pentru a schimba codul PIN pentru blocarea ¤i restric¸ionarea apelurilor. ap÷sa¸i butonul (3).

Ap÷sa¸i butonul (\\\) . SAU Pentru a selecta “Pulse” ap÷sa¸i butonul (2).RM-PQQX13275ZA-BM02 01. Aparatul este setat din fabric÷ pe “Pulse”. ≥Este afi¤at÷ setarea curent÷. 9 . Ap÷sa¸i butonul (\\\) . Ap÷sa¸i butonul (3). Dac÷ ave¸i serviciul de formare în puls.10.31 7:03 PM y [ W 9 “ Selectarea modului de formare a num÷rului de telefon Preg÷tiri Pute¸i selecta modul de formare a num÷rului de telefon prin programare. ≥Se va auzi un “beep” lung. Asigura¸i-v÷ c÷ nu ave¸i nici un apel în a¤teptare. 1 2 3 4 5 Ap÷sa¸i butonul (\\\) . ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare. seta¸i aparatul pe “Pulse”. Dac÷ ave¸i serviciul de formare în ton. seta¸i aparatul pe “Tone”. Pentru a selecta “Tone” ap÷sa¸i butonul (1).

≥Ceasul începe s÷ func¸ioneze.RM-PQQX13275ZA-BM02 01.31 7:03 PM y [ W 10 “ Set÷rile Reglarea ceasului Asigura¸i-v÷ c÷ nu ave¸i nici un apel pus în a¤teptare. Regla¸i din nou ora. Ap÷sa¸i butonul (\\\) . ≥Se va auzi un “beep” lung. utilizînd un num÷r din patru cifre. ora introdus÷ este incorect÷. 5 Dac÷ bateriile din aparat sunt consumate.) ≥Introduce¸i numere între 0000 ¤i 2359. ceasul va ar÷ta ora “12-00”. 1 2 3 4 Ap÷sa¸i butonul (\\\) . Introduce¸i ora curent÷ (ora ¤i minutele). 10 . iar indica¸ia “ ” va clipi. (De exemplu pentru a seta ora 9:30. Ap÷sa¸i butonul (\\\) . ≥Dac÷ se aude un sunet de alarmare c¨nd introduce¸i ora ¤i ap÷sa¸i butonul (\\\) . Introduce¸i ora corect÷ ¤i ap÷sa¸i butonul (\\\) .10. Ap÷sa¸i butonul (6). introduce¸i “0930”. ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare.

Ap÷sa¸i butonul (7). Aparatul este setat din fabric÷ pe HIGH. ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare.10. Selectarea volumului soneriei Pute¸i selecta volumul soneriei pe HIGH (maxim). ≥De fieacare dat÷ c¨nd ap÷sa¸i un buton. telefonul nu va suna. LOW sau OFF. ≥Se va auzi un “beep” lung. Ap÷sa¸i unul din butoanele de la (1) la (4). prin programare. Preg÷tiri 1 Ap÷sa¸i butonul (\\\) . OFF ≥C¨nd seta¸i pe OFF. Selectorul soneriei: Seta¸i pe HIGH. LOW (minim). ≥Este afi¤at÷ setarea curent÷. sau OFF (oprit).31 7:03 PM y [ W 11 “ Setarea contrastului afi¤ajului LCD Pute¸i selecta nivelul de contrast a afi¤ajului LCD de la 1 la 4. Aparatul este setat din fabric÷ pe 3. Asigura¸i-v÷ c÷ nu ave¸i nici un apel pus în a¤teptare. 2 3 4 5 Ap÷sa¸i butonul (\\\) .RM-PQQX13275ZA-BM02 01. nivelul contrastului se va modifica. HIGH LOW RINGER 11 . Ap÷sa¸i butonul (\\\) .

Str¨nge¸i cablul pentru linia telefonic÷ în interiorul adaptorului de montare pe perete. ¤i împinge¸i-l în direc¸ia s÷ge¸ii.10. în timpul unei convorbiri. Conecta¸i cablul pentru linia telefonic÷. plasa¸i-l dup÷ cum se arat÷ în figura al÷turat÷. C÷tre priza re¸elei telefonice Model de montare pe perete 8. 3 Instala¸i ¤uruburile pe perete folosind modelul de montare pe perete.RM-PQQX13275ZA-BM02 01. astfel înc¨t tabul s÷ ¸in÷ receptorul. p¨n÷ c¨nd aceasta se blocheaz÷. temporar. Pune¸i aparatul pe cele dou÷ ¤uruburi de sus¸inere ¤i l÷sa¸i-l în jos.31 7:03 PM y [ W 12 “ Set÷rile Montarea pe perete Acest aparat poate fi montat pe un perete. 1 2 Ap÷sa¸i în jos furca receptorului.3 cm Pentru a pune jos receptorul.3 cm 12 . de mai jos. ≥Marcajul “UP” trebuie s÷ fie îndreptat în sus. ¥uruburi 8.

C¨nd cealalt÷ parte r÷spunde. durata convorbirii va fi afi¤at÷ pe ecran lungimea apelului. dac÷ linia este ocupat÷. într-un interval de 10 minute. ≥Indicatorul se aprinde. ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) . ≥Ecranul va reveni la modul de a¤teptare. În timpul reapel÷rii indicatorul “speakerphone”/set casc÷-microfon ( ) va clipi. 13 . aparatul va reforma ultimul num÷r apelat. Forma¸i un num÷r de telefon. Pentru a închide pune¸i receptorul în furc÷.RM-PQQX13275ZA-BM03 01. ≥Dup÷ c¨teva secunde. Reapelare automat÷: Dac÷ utiliza¸i facilitatea “speakerphone”. Pentru a închide.1 6:24 PM y [ W 13 Efectuarea convorbirilor telefonice “ Pute¸i realiza o convorbire telefonic÷ prin simpla ridicare a receptorului. Utiliz¨nd receptorul: Ridica¸i receptorul ¤ ap÷sa¸i butonul (\\\) . Pentru a reforma ultimul num÷r apelat. (^) Microfon Buton ¤i indicator Utilizarea facilit÷¸ii “speakerphone” 1 2 3 4 Ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) . Opera¸ii de baz÷ (_). Utilizarea facilit÷¸ii “speakerphone”: Ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) ¤ ¤ Ap÷sa¸i butonul (\\\) . ≥În cazul în care a¸i gre¤it ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) ¤i reîncepe¸i de la pasul 1. de p¨n÷ la 15 ori. vorbi¸i în microfon. ≥Num÷rul de telefon format este afi¤at.11. ≥Indicatorul se va stinge.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Formarea unui num÷r memorat . . . . . . . . . . . . . . . 21 Cum s÷ folosi¸i butonul PAUZ¬ (Pentru utilizatorii centralelor telefonice de abonat (PBX) /serviciilor la mare distan¸÷) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Apelarea printr-o singur÷ ap÷sare de buton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RM-PQQX13275ZA-BM01 01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Opera¸ii avansate Apelarea rapid÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Opera¸ii avansate Informa¸ii utile Informa¸ii utile Utilizarea setului op¸ional casc÷-microfon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Înainte de a apela la service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Întreruperea temporar÷ a sunetului (mute) în timpul conversa¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Facilit÷¸i speciale . . . . Instruc¸iuni de siguran¸÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Conectarea cablului pentru receptor/pentru linia telefonic÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Set÷rile . . . 9 Reglarea ceasului . . . . . .1 6:37 PM y [ W 3 Cuprins Preg÷tiri Localizarea butoanelor de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Formarea unui num÷r memorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Selectarea modului de formare a num÷rului de telefon . . . . . . . . . . . . . . . 11 Selectarea volumului soneriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Restric¸ionarea apelurilor. . . . . . . . . . 21 Formarea temporar÷ a num÷rului de telefon în sistem ton (pentru utilizatorii serviciului “rotary” sau puls) . . . . . . . . . . . . . . 22 Pornirea/oprirea muzicii redat÷ în timpul apelului în a¤teptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Stocarea numerelor de telefon în memorie . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. . . . . . 22 Buton de rechemare . . . . . . . . . . 23 Setarea codului PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Preg÷tiri Opera¸ii de baz÷ Opera¸ii de baz÷ Efectuarea convorbirilor telefonice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Montarea pe perete. . . . . . . 24 Blocarea apelurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Memorarea numerelor de telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Afi¤aj . . . . . . 27 29 30 31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 R÷spunsul la un apel telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Conectarea unui dispozitiv de comunica¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Programarea unor func¸ii preg÷titoare . . . . 16 Instalarea bateriilor . . . . . 10 Setarea contrastului afi¤ajului LCD . . . . . . . . . . . . . . .

≥Dac÷ cealalt÷ parte are dificult÷¸i în a v÷ auzi. v÷ rug÷m s÷ nota¸i urm÷toarele: ≥Vorbi¸i alternativ cu cealalt÷ parte. apasa¸i butonul (\\\\\\) . ≥Pe afi¤aj apare nivelul volumului pentru c¨teva secunde.11. Acest fapt este normal. Dac÷ utiliza¸i facilitatea “speakerphone”. ≥Pute¸i comuta convorbirea pe receptor prin ridicarea acestuia. Pentru anularea muzicii. ap÷sa¸i butonul (\\\) . apasa¸i butonul sc÷dea volumul. ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) . într-o camera lipsit÷ de zgomote. ≥Dac÷ un alt telefon este cuplat pe aceea¤i linie telefonic÷. utiliz¨nd o linie telefonic÷ în puls. ≥C¨t timp apelul este în a¤teptare. Eliberarea unui apel aflat în a¤teptare Dac÷ receptorul este în furc÷. ≥Indicatorul “speakerphone”/set casc÷-microfon ( ) va clipi. Pentru a Ex: Nivelul volumului în difuzor: 3 ≥Un nivel al volumului în receptor este indicat prin “ ”. indicatorul de sonerie clipe¤te de asemenea. ap÷sa¸i butonul (_) pentru a sc÷dea volumul în difuzor. în timpul convorbirii Pentru a cre¤te volumul sunetului. apasa¸i butonul (_). ridica¸i receptorul. pute¸i s÷-l pune¸i în furc÷. Dac÷ receptorul nu este în furc÷. ≥C¨nd forma¸i un num÷r de telefon. cel care a sunat va auzi muzic÷. vede¸i pagina 22. Punerea unui apel în a¤teptare Ap÷sa¸i butonul (\\\) . Ex: Nivelul volumului în receptor: 2 (^). sau ridica¸i receptorul din furc÷.1 6:24 PM y [ W 14 “ Efectuarea convorbirilor telefonice Pentru a ajusta volumul sunetului în receptor (4 nivele) sau în difuzor (8 nivele). Pentru a comuta convorbirea înapoi pe “speakerphone”. ≥Pe afi¤aj apare nivelul volumului pentru c¨teva secunde. În timpul convorbirii prin “speakerphone”: Pentru a ob¸ine cele mai bune performan¸e. 14 . ≥Un nivel al volumului în receptor este indicat prin “ ”.RM-PQQX13275ZA-BM03 01. ≥Dac÷ utiliza¸i receptorul. pute¸i s÷ elibera¸i apelul aflat în a¤teptare prin ridicarea receptorului acestuia.

Vorbi¸i în microfon. Pentru a închide. telefonul nu va suna. ≥Dac÷ volumul soneriei este setat pe OFF (pagina 11). Pute¸i r÷spunde prin simpla ridicare a receptorului. Opera¸ii de baz÷ Indicator sonerie Microfon Buton ¤i indicator (\\\\\\) Utilizarea facilit÷¸ii “speakerphone” 1 2 3 Ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) .RM-PQQX13275ZA-BM03 01. 15 .1 6:24 PM y [ W 15 R÷spunsul la un apel telefonic În momentul c¨nd un apel este recep¸ionat.11. ≥Indicatorul se va stinge. telefonul va suna ¤i indicatorul de sonerie va clipi. ≥Indicatorul se aprinde. ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) .

Numerele loca¸iilor de memorie Buton ¤i indicator (\\\\\\) 1 2 3 4 Ap÷sa¸i butonul (\\\) .1 6:24 PM y [ W 16 Apelarea rapid÷ Memorarea numerelor de telefon Pute¸i stoca p¨n÷ la 10 numere de telefon în loca¸iile de memorie. ≥Se va auzi un “beep” lung. ap÷sa¸i butonul (\\\) ¤i relua¸i de la pasul 1.RM-PQQX13275ZA-BM03 01. Nu ap÷sa¸i nici unul dintre butoanele loca¸iilor de memorie înainte de a face memorarea. Ap÷sarea tastei (\\\) conteaz÷ ca o cifr÷ (pagina 21). Ridica¸i receptorul ¤i pune¸i-l la loc în furc÷. de p¨n÷ la 22 cifre. pentru a preveni operarea gre¤it÷. ap÷s¨nd butonul (\\\) . ≥Dac÷ se aud 3 sunete “beep”. . ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare. Ap÷sa¸i butonul . înseamn÷ c÷ num÷rul introdus la pasul 2 are mai mult de 22 de caractere. ap÷sa¸i butonul (\\\) acolo unde este necesar. Asigura¸i-v÷ c÷ nu ave¸i nici un apel în a¤teptare. ≥Dac÷ a-¸i introdus un num÷r gre¤it. ≥Dac÷ este necesar÷ o pauz÷ pentru formarea num÷rului de telefon. Butoanele de formare ((0)–(9)) func¸ioneaz÷ ca numere ale loca¸iilor de memorie. Ap÷sa¸i num÷rul unei loca¸ii de memorare (de la (0) la (9)).11. Introduce¸i un num÷r de telefon. pentru a închide aparatul ¤i relua¸i de la pasul 1. 16 ≥Pute¸i ie¤i din modul de programare la pasul 1 sau 2.

Ap÷sa¸i butonul . Ap÷sa¸i butonul . ≥Num÷rul memorat este afi¤at ¤i apelat. Ap÷sa¸i butonul corespunz÷tor loca¸iei de memorie a num÷rului pe care dori¸i s÷ îl ¤terge¸i (de la (0) la (9)). ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare.RM-PQQX13275ZA-BM03 01.1 6:24 PM y [ W 17 Pentru a ¤terge un num÷r de telefon existent în memorie 1 2 3 Ap÷sa¸i butonul (\\\) . ≥Se va auzi un “beep” lung. Opera¸ii avansate Ap÷sa¸i num÷rul unei loca¸ii de memorare (de la (0) la (9)). 17 . Formarea unui num÷r memorat 1 2 3 Ridica¸i receptorul sau ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) .11.

≥Se va auzi un “beep” lung. Asigura¸i-v÷ c÷ nu ave¸i nici un apel în a¤teptare. 2 Introduce¸i un num÷r de telefon. 3 3 Press one of the one-touch auto dial buttons. înseamn÷ c÷ num÷rul introdus la pasul 2 are mai mult de 22 de caractere. ap÷sa¸i butonul (\\\) acolo unde este necesar. ≥Dac÷ a-¸i introdus un num÷r gre¤it. Ap÷sa¸i butonul (\\\) . (10 numere de telefon în loca¸iile de memorie UPPER ¤i 10 numere de telefon în loca¸iile de memorie LOWER. ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare. de p¨n÷ la 22 cifre. pentru a închide aparatul ¤i relua¸i de la pasul 1. ≥Dac÷ este necesar÷ o pauz÷ pentru formarea num÷rului de telefon. ap÷sa¸i butonul (\\\) ¤i relua¸i de la pasul 1. Ap÷sarea tastei (\\\) conteaz÷ ca o cifr÷ (pagina 21). 18 .11. ≥Dac÷ se aud 3 sunete “beep”. înainte de a face memorarea. din st¨nga jos.) Nu ap÷sa¸i nici unul dintre butoanele de formare printr-o singur÷ ap÷sare. Butoane de formare printr-o singur÷ ap÷sare de buton Buton ¤i indicator (\\\\\\) Pentru a memora într-o loca¸ie de memorie UPPER Este recomandabil s÷ programa¸i un num÷r de telefon de urgen¸÷ în loca¸ia de memorie UPPER corespunz÷toare butonului de formare printr-o singur÷ ap÷sare.1 6:24 PM y [ W 18 Apelarea printr-o singur÷ ap÷sare de buton Stocarea numerelor de telefon în memorie Pute¸i memora p¨n÷ la 20 numere de telefon în loca¸iile butoanelor de formare a numerelor de telefon printr-o singur÷ ap÷sare de buton. 1 2 1 Ap÷sa¸i butonul (\\\) .RM-PQQX13275ZA-BM03 01. pentru a preveni operarea gre¤it÷.

Ridica¸i receptorul ¤i pune¸i-l la loc în furc÷. Ap÷sa¸i butonul . ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare. ≥Dac÷ a-¸i introdus un num÷r gre¤it.RM-PQQX13275ZA-BM03 01. Opera¸ii avansate 2 To erase a stored number Ap÷sa¸i butonul (\\\) . OR If the phone number is in a LOWER memory location. 1 2 3 If the phone number is in an UPPER memory location. then press the one-touch auto dial button for the phone number to be erased. ≥Se va auzi un “beep” lung. press . ≥Se va auzi un “beep” lung.1 6:24 PM y [ W 19 “ Pentru a memora într-o loca¸ie de memorie LOWER 1 2 3 4 Ap÷sa¸i butonul (\\\) . pentru a închide aparatul ¤i relua¸i de la pasul 1. ≥Dac÷ se aud 3 sunete “beep”. Introduce¸i un num÷r de telefon. ap÷sa¸i butonul (\\\) ¤i relua¸i de la pasul 1. Press one of the one-touch auto dial buttons. ap÷sa¸i butonul (\\\) acolo unde este necesar.11. ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare. înseamn÷ c÷ num÷rul introdus la pasul 2 are mai mult de 22 de caractere. 19 . ≥Dac÷ este necesar÷ o pauz÷ pentru formarea num÷rului de telefon. de p¨n÷ la 22 cifre. Ap÷sarea tastei (\\\) conteaz÷ ca o cifr÷ (pagina 21). press the one-touch auto dial button for the phone number to be erased.

11. Ap÷sa¸i butonul .RM-PQQX13275ZA-BM03 01. Ap÷sa¸i butonul de formare printr-o singur÷ ap÷sare dorit. ≥Num÷rul de telefon memorat este afi¤at ¤i apelat. 4 Fi¤a pentru numerele stocate în memorie Scoate¸i fi¤a pentru numerele stocate în memorie ¤i folosi¸i-o ca index pentru numele persoanelor sau numerele de telefon care sunt memorate. Ap÷r÷toare de protec¸ie Fi¤a pentru numerele stocate în memorie 20 . ≥Num÷rul de telefon memorat este afi¤at ¤i apelat. Ap÷sa¸i butonul de formare printr-o singur÷ ap÷sare dorit. SAU Dintr-o loca¸ie de memorie LOWER: Ridica¸i receptorul sau ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) .1 6:24 PM y [ W 20 “ Apelarea printr-o singur÷ ap÷sare de buton Formarea unui num÷r memorat Dintr-o loca¸ie de memorie UPPER: 1 2 1 2 3 Ridica¸i receptorul sau ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) .

Pute¸i introduce numerele pentru a accesa un serviciu de r÷spuns. Opera¸ii avansate Cum s÷ folosi¸i butonul PAUZ¬ (Pentru utilizatorii centralelor telefonice de abonat (PBX)/serviciilor la mare distan¸÷) V÷ recomand÷m s÷ ap÷sa¸i butonul (\\\) dac÷ este necesar÷ o pauz÷ pentru a forma num÷rul de telefon în cazul utiliz÷rii unei centrale telefonice de abonat (PBX) sau pentru a accesa un serviciu la mare distan¸÷. ≥Modul de formare se va schimba în ton. un serviciu bancar. modul de formare se va reschimba în puls. 21 . ≥“ ” is displayed.11.RM-PQQX13275ZA-BM03 01. prin centrala PBX a unei linii externe (9) (9) ¤ (\\\) ¤ Num÷rul de telefon ≥Ap÷s÷nd o dat÷ butonul (\\\) se creaz÷ o pauz÷ de c¨teva secunde.1 6:24 PM y [ W 21 Facilit÷¸i speciale “ ($) (R) Formarea temporar÷ a num÷rului de telefon în sistem ton (pentru utilizatorii serviciului “rotary” sau puls) 4 Ap÷sa¸i butonul ($) înainte de a introduce numerele de acces care necesit÷ formarea în sistem ton. Atunci c¨nd închide¸i telefonul. lungimea pauzei dintre numere se va m÷ri. De exemplu: Num÷rul de acces. etc. ≥Ap÷s¨nd butonul (\\\) de mai multe ori. Acest lucru previne formarea gre¤it÷ atunci c¨nd reforma¸i sau forma¸i un num÷r memorat.

≥Este afi¤at÷ setarea curent÷. ≥Indica¸ia “ ” este afi¤at÷ pe ecran. dar dumneavoastr÷ o pute¸i auzi. ≥Pentru a relua convorbirea. Ap÷sa¸i butonul (4). dup÷ cum urmeaz÷. 5 22 . ≥Persoana cu care vorbi¸i nu v÷ poate auzi. Pornirea/oprirea muzicii redat÷ în timpul apelului în a¤teptare Pute¸i porni/opri muzica redat÷ în timpul apelului în a¤teptare. ap÷sa¸i din nou butonul (\\\) . SAU Pentru activare ap÷sa¸i butonul (1).RM-PQQX13275ZA-BM03 01. 1 2 3 4 Ap÷sa¸i butonul (\\\) . Asigura¸i-v÷ c÷ nu ave¸i nici un apel în a¤teptare.1 6:25 PM y [ W 22 “ Facilit÷¸i speciale Întreruperea temporar÷ a sunetului (mute) în timpul conversa¸iei Ap÷sa¸i butonul (\\\) în timp ce vorbi¸i.11. Ap÷sa¸i butonul (\\\) . ap÷sa¸i butonul (2). Pentru dezactivare. ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare. ≥Se va auzi un “beep” lung. Aparatul este setat din fabric÷ cu aceast÷ func¸ie activat÷. Ap÷sa¸i butonul (\\\) .

700 ms (milisecunde)”.1 6:25 PM y [ W 23 “ Buton de rechemare Ap÷sarea butonului (R) v÷ permite s÷ folosi¸i facilit÷¸ile speciale ale centralei dumneavoastr÷ telefonice. Selectarea timpului de “recall” Acest timp depinde de centrala telefonic÷ la care sunte¸i arondat sau de centrala de abonat (PBX). 400. Asigura¸i-v÷ c÷ nu ave¸i nici un apel în a¤teptare. Pute¸i selecta urm÷toarele valori pentru timpul “recall”: “80.). Ap÷sa¸i butonul (\\\) . 250. 200. ≥Dac÷ sunte¸i conectat prin intermediul unei centrale de abonat (PBX). Telefonul este setat din fabric÷ la valoarea de “600 ms”. Opera¸ii avansate Ap÷sa¸i un buton de apelare (de la (1) la (0)). 23 . 110.RM-PQQX13275ZA-BM03 01. 1 2 3 4 Ap÷sa¸i butonul (\\\) . 90. etc. ≥Se va auzi un “beep” lung. 100. 600. (1) : 80 ms (5) : 200 ms (9) : 600 ms (2) : 90 ms (6) : 250 ms (0) : 700 ms (3) : 100 ms (7) : 300 ms (4) : 110 ms (8) : 400 ms 5 Ap÷sa¸i butonul (\\\) . ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare.11. Consulta¸i furnizorul centralei dumneavoastr÷ de abonat (PBX) pentru o setare corect÷. cum ar fi transferul unei convorbiri la o extensie sau accesul la servicii telefonice speciale (op¸ionale) cum ar fi punerea în a¤teptare a unui apel. ≥Este afi¤at÷ setarea curent÷. ar putea fi necesar un timp “recall” mai lung pentru a folosi func¸iile centralei de abonat (PBX) (transferul unui apel. Ap÷sa¸i butonul (2). 300.

7 V÷ rug÷m s÷ v÷ nota¸i codul PIN. Ap÷sa¸i butonul (\\\) . Asigura¸i-v÷ c÷ nu ave¸i nici un apel în a¤teptare. Codul PIN presetat de fabric÷ este “1111”. ≥Dac÷ a-¸i introdus gre¤it codul PIN. de 4 caractere interzice persoanelor neautorizate s÷ utilizeze aparatul dumneavoastr÷. se va auzi un sunet “beep”. ≥Pentru a reveni în mod de a¤teptare ridica¸i receptorul ¤i pune¸i-l la loc în furc÷. ≥Se va auzi un “beep” lung. ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare. Introduce¸i codul PIN curent. 6 Introduce¸i un nou cod PIN din patru cifre. ≥Dac÷ a-¸i introdus corect codul PIN.1 6:25 PM y [ W 24 “ Facilit÷¸i speciale Setarea codului PIN Un cod PIN (Num÷r Personal de Identificare). cosulta¸i cel mai apropiat centru de service Panasonic. se vor auzi 3 sunete “beep”. Dac÷ uita¸i codul PIN.11. Introduce¸i corect codul PIN ¤i ap÷sa¸i butonul (\\\) .RM-PQQX13275ZA-BM03 01. Codul PIN este necesar pentru blocarea ¤i restric¸ionarea apelurilor.) Ap÷sa¸i butonul (\\\) .) Ap÷sa¸i butonul (\\\) . (Exemplu: este introdus codul PIN “1234”. 24 . (Exemplu: este introdus codul PIN “1111”. Ap÷sa¸i butonul (5). 1 2 3 4 5 Ap÷sa¸i butonul (\\\) .

≥Se va auzi un “beep” lung. ≥Dac÷ a-¸i introdus gre¤it codul PIN. Acest buton de formare Înainte de a utiliza aceast÷ func¸ie v÷ recomand÷m s÷ memora¸i un num÷r de printr-o singur÷ ap÷sare urgen¸÷ în loca¸ia de memorie UPPER. dar inten¸iona¸i s÷ folosi¸i blocarea apelurilor. din st¨nga jos. corespunz÷toare butonului de formare printr-o singur÷ ap÷sare. (pagina 14) ≥Pute¸i întrerupe temporar sunetul (mute) în timpul conversa¸iei. Introduce¸i corect codul PIN ¤i ap÷sa¸i butonul (\\\) . ≥Pute¸i forma num÷rul care memorat în loca¸ia de memorie UPPER. din st¨nga jos. orice num÷r memorat în loca¸ia de memorie UPPER. corespunz÷toare butonului de formare printro singur÷ ap÷sare. Ap÷sa¸i butonul (\\\) . nu mai pot fi formate nici numerele de urgen¸÷. corespunz÷toare butonului de formare printr-o singur÷ ap÷sare. din st¨nga jos (pagina 18). ≥“ ” is displayed. se vor auzi 3 sunete “beep”. ≥Indica¸ia “ ” clipe¤te pe afi¤aj. ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare. ≥Dac÷ alege¸i s÷ nu memora¸i numere de urgen¸e. (pagina 22) Pentru a anula blocarea apelurilor Urma¸i. din st¨nga jos poate fi accesat. p¨n÷ c¨nd blocarea apelurilor este anulat÷. Opera¸ii avansate Introduce¸i codul PIN (pagina 24). (pagina 20) ≥Pute¸i regla nivelul volumului în receptor ¤i difuzor. Pute¸i utiliza urm÷toarele func¸ii în timp ce apelurile sunt blocate. din nou pa¤ii de la 1 la 3 de mai sus. corespunz÷toare butonului de formare printr-o singur÷ ap÷sare.RM-PQQX13275ZA-BM03 01. Din momentul în care a¸i blocat butoanele de formare. ≥Indica¸ia “ ” va disp÷rea de pe ecran ¤i aparatul va trece în mod de a¤teptare. num÷rul de telefon aflat în memoria acestui buton pate fi format. 25 . cu excep¸ia celui memorat în loca¸ia de memorie UPPER.1 6:31 PM y [ W 25 “ Blocarea apelurilor Pute¸i s÷ interzice¸i altor persoane s÷ formeze orice num÷r. Sunt acceptate numai apelurile pe care le primi¸i. Pentru a seta blocarea apelurilor 1 4-22 3 Ap÷sa¸i butonul (\\\) .11. Chiar dac÷ apelurile sunt blcate.

dar nu va fi format. ≥Este afi¤at÷ setarea curent÷.1 6:25 PM y [ W 26 “ Facilit÷¸i speciale Restric¸ionarea apelurilor Pute¸i s÷ interzice¸i formarea unor numere de telefon. 26 . (Exemplu: cifrele introduse pentru restric¸ionare sunt “67”.RM-PQQX13275ZA-BM03 01. 5 To set the call restriction 1 2 3 Asigura¸i-v÷ c÷ nu ave¸i nici un apel în a¤teptare. ≥To change restricted digits from 2 digits to 1 digit.11. Ap÷sa¸i butonul (1). atunci nu este necesar s÷-l introduce¸i. ≥Aparatul va reveni în mod de a¤teptare.) Ap÷sa¸i butonul (\\\) . 7 Ap÷sa¸i butonul (\\\) . ≥Dac÷ aparatul dumneavoastr÷ este conectat la o central÷ PBX. num÷rul va clipi pe ecran. 4 5 6 6 Introduce¸i codul PIN (pagina 24). aceast÷ func¸ie s-ar putea s÷ nu fie operant÷. Contacta¸i furnizorul centralei PBX pentru mai multe informa¸ii. se vor auzi 3 sunete “beep”. (Exemplu: Codul dumneavoastr÷ PIN este “1234”.) Introduce¸i cifrele (una sau dou÷) pe care dori¸i s÷ le restric¸iona¸i (de la (0) la (9)). press ($) for 2 digits to change to “– –” and enter 1 digit. (Exemplu: “12” sunt introduse ca cifre cu restric¸ie. Numerele de telefon care încep cu cifrele restric¸ionate nu pot fi formate. S÷ri¸i direct la pasul 6. Ap÷sa¸i butonul (\\\) . C¨nd forma¸i un num÷r de telefon cu cifre restric¸ionate. ≥Se va auzi un “beep” lung. enter a correct number. Introduce¸i corect codul PIN ¤i ap÷sa¸i butonul (\\\) .) ≥If you enter a wrong number. ≥Dac÷ a-¸i introdus gre¤it codul PIN. ≥Dac÷ utiliza¸i codul PIN “1111” (setat din fabric÷). care încep cu anumite cifre (un caracter sau dou÷). Ap÷sa¸i butonul (\\\) .

1 6:25 PM y [ W 27 Pentru a anula restric¸ionarea apelurilor Urma¸i pa¤ii 1 – 5. în timpul unei convorbirilor telefonice. V÷ rug÷m s÷ utiliza¸i numai setul casc÷-microfon Panasonic. deconecta¸i setului op¸ional casc÷-microfon de la aparat.RM-PQQX13275ZA-BM03 01. Conectarea setului op¸ional casc÷-microfon la aparat Conecta¸i setul op¸ional casc÷-microfon la mufa pentru setul casc÷microfon. v÷ elibereaz÷ m¨inile. de la pagina 26. 27 .11. La pasul 6. ap÷sa¸i butonul ($) pentru a anula restric¸ionarea apelurilor (indica¸ia “– –” este afi¤at÷) ¤i ap÷sa¸i butonul (\\\) . a¤a cum este ar÷tat în figur÷. Utilizarea setului op¸ional casc÷-microfon “ Conectarea setului op¸ional casc÷-microfon la aparat. ≥Un “beep” lung se va auzi ¤i aparatul se întoarce în modul de a¤teptare. model KX-TCA89EX. Mufa pentru setul casc÷microfon Clem÷ de prindere Informa¸ii utile Dac÷ dori¸i s÷ realiza¸i o convorbire normal÷.

apelul va fi comutat pe “speakerphone”. (_). ≥Dac÷ deconecta¸i setul op¸ional casc÷-microfon de la aparat în timpul unei conversa¸ii cu receptorul în furc÷.1 6:25 PM y [ W 28 “ Utilizarea setului op¸ional casc÷-microfon Efectuarea/r÷spunsul la un apel telefonic Verifica¸i dac÷ a¸i instalat bateriile. (^) Buton ¤i indicator (\\\\\\) 1 2 Ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) pentru a efectua sau r÷spunde la un apel. ≥În timpul unei conversa¸ii prin “speakerphone”. pute¸i comuta apelul pe setul casc÷-microfon. ≥În timpul unei conversa¸ii în care folosi¸i setul casc÷-microfon. nu pute¸i comuta apelul pe receptor ridic¨ndu-l din furc÷. Pentru a închide. ≥Dac÷ a¸i gre¤it formarea num÷rului c¨nd efectua¸i un apel. dac÷ îl conecta¸i la aparat. ap÷sa¸i butonul (_) sau (^).RM-PQQX13275ZA-BM03 01. 28 . ≥Indicatorul “speakerphone”/set casc÷-microfon ( ) clipe¤te.11. ap÷sa¸i de dou÷ ori butonul (\\\\\\) ¤i forma¸i din nou num÷rul de telefon. ≥Indicatorul se va stinge. ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) . Pentru a regla volumul în casc÷ (4 nivele): În timp ce utiliza¸i setul casc÷-microfon.

Înlocui¸i bateriile cu unele noi. —Deconecta¸i cablul pentru linia telefonic÷ înainte de a deschide compartimentu bateriilor. j). bateriile s-au desc÷rcat ¤i trebuie înlocuite. Ap÷sa¸i în direc¸ia s÷ge¸ii ¤i îndep÷rta¸i capacul. (C¨nd utiliza¸i baterii cu mangan. Note: —Dac÷ nu instala¸i bateriile sau bateriile sunt consumate. înlocui¸i-le pe toate odat÷ la 3 luni. înc÷lzi¸i sau arunca¸i în foc bateriile. 29 Informa¸ii utile . ora va fi afi¤at÷ “12-00” indica¸ia “ ” clipe¤te.1 6:25 PM y [ W 29 Înlocuirea bateriilor Dac÷ indica¸ia “ ” clipe¤te pe ecranul aparatului. respect¨nd polaritatea (i.) —Nu folosi¸i baterii cu nichel-cadmiu. ≥V÷ rug÷m s÷ înlocui¸i bateriile în timp ce receptorul este în furc÷. 2 2.11.RM-PQQX13275ZA-BM03 01. dezasambla¸i. —Înlocui¸i toate bateriile odat÷ la o jum÷tate de an dac÷ folosi¸i baterii alcaline sau apar defec¸iuni de operare. + + + - 1. repotrivi¸i ceasul. 1 ≥Dac÷ ora indicat÷ este “12-00” ¤i indica¸ia “ ” clipe¤te dup÷ înlocuirea bateriilor. Repotrivi¸i ceasul. —Nu reînc÷rca¸i. Înlocui¸i bateriile în mai pu¸in timp de 1 minut pentru a p÷stra set÷rile efectuate. scurtcircuita¸i. Precau¸ii pentru baterii: Bateriile trebuie folosite corect. —Nu amesteca¸i diferite tipuri de baterii. altfel aparatul poate fi afectat prin surgerea lor. ¤i apoi închide¸i capacul. —Scoate¸i toate bateriile c¨nd le înlocui¸i.

Receptorul nu sun÷. informa¸iile memorate se pot ¤terge. ≥Pentru a r÷spunde la apel. cum ar fi modul de formare al num÷rului. acesta nu va fi reformat corect. ≥Programarea nu este posibil÷ c¨nd un apel este în a¤teptare. ridica¸i receptorul sau ap÷sa¸i butonul (\\\\\\) . Seta¸i pe HIGH sau LOW (pagina. Reface¸i programarea dac÷ este necesar. Nu pute¸i forma numere de telefon. ≥Este posibil s÷ fi ap÷sat butonul (\\\) în timpul conversa¸iei. ≥Nu face¸i pauze mai mari de 60 secunde în timpul program÷rii aparatului. ≥Dac÷ ultimul num÷r format a avut mai mult de 32 de cifre. 11). ≥Nu introduce¸i numere de telefon mai lungi de 22 cifre. ≥Selectorul RINGER este setat pe OFF.RM-PQQX13275ZA-BM04 01. Remedii ≥Verifica¸i set÷rile (paginile. 30 . Relua¸i programarea de la început. ≥Dac÷ bateriile instalate în aparat s-au desc÷rcat. ap÷sa¸i butonul (\\\) . Pentru a anula restric¸ionarea. În timpul program÷rii. ≥Verifica¸i dac÷ bateriile sunt instalate în aparat sau dac÷ acestea nu sunt desc÷rcate.1 6:26 PM y [ W 30 Înainte de a apela la service Problem÷ Aparatul nu func¸ioneaz÷. cel cu care vorbi¸i nu mai poate auzi ce spune¸i în timpul unei conversa¸ii. Pentru a o dezactiva. ≥Verifica¸i dac÷ modul de formare a num÷rului ales este corect (pagina 9). Nu pute¸i memora un num÷r de telefon. Nu pute¸i programa unele func¸ii. Nu pute¸i reforma num÷rul prin ap÷sarea butonului (\\\) . ≥Num÷rul format este restric¸ionat. Dac÷ indica¸ia “ ” este afi¤at÷. vezi pagina 25. ≥Func¸ia de blocare a apelurilor este activat÷. vezi pagina 27. Informa¸iile programate aterior s-au ¤ters. aparatul începe s÷ sune ¤i programarea se opre¤te. ≥Scoate¸i bateriile ¤i reinstala¸i-le pentru a reseta aparatul. Brusc. 6–12). dup÷ ce a¸i terminat convorbirea. ≥Programarea nu este posibil÷ c¨nd un apel este în a¤teptare.11.

etc. Schimba¸i bateriile desc÷rcate. ceea ce poate conduce la explozia acestora. Aten¸ie: Pentru a reduce riscul apari¸iei unor incendii sau afectarea persoanelor.1 6:26 PM y [ W 31 Instruc¸iuni de siguran¸÷ Ave¸i deosebit÷ aten¸ie s÷ urma¸i instruc¸iunile de siguran¸÷ de mai jos. Bateriile care sunt p÷strate în frigider sau congelator. (Aplicabil produselor care necesit÷ mai mult de o baterie. Ave¸i grij÷ în m¨nuirea bateriilor pentru a nu le scurcircuita la contactul cu obiecte metalice cum ar fi inele. etc. br÷¸÷ri sau chei. În acest interval bateriile se pot scurge ¤i defecta aparatul. citi¸i ¤i respecta¸i urm÷toarele instruc¸iuni: 11.RM-PQQX13275ZA-BM04 01. Acestea se pot scurge sau exploda.) 18. pentru a le extinde durata de via¸÷. Bateriile desc÷rcate se pot scurge în aparat. 3) Pune¸i aparatul pe o suprafa¸÷ plat÷. Trebuie de asemenea evitate locurile umede. Nu arunca¸i bateriile în foc.) 19. Nu supune¸i acest aparat la fum. 2) Aparatul trebuie ¸inut departe de sursele de c÷ldur÷ cum sunt radiatoarele. Bateriile trebuiesc aduse la temperatura camerei înainte de utilizare. 2) Trebuie s÷ ave¸i grij÷ astfel înc¨t s÷ nu cad÷ obiecte sau s÷ nu se scurg÷ lichide în interiorul aparatului. Amestecarea bateriilor vechi cu cele noi poate conduce la cre¤terea presiunii interne în bateriile desc÷rcate. Nu încerca¸i s÷ revigora¸i bateriile furnizate sau cele recomandate pentru folosirea în acest aparat înc÷lzindu-le. 14. 16. Instalarea incorect÷ poate duce la înc÷rcarea acestora. l¨ng÷ cada de baie. zona buc÷t÷riei. Trebuie de asemenea s÷ ave¸i grij÷ s÷ nu-l amplasa¸i în înc÷peri unde temperatura este mai sc÷zut÷ de 5°C sau mai ridicat÷ de 40°C. ceea ce poate conduce la înc÷lzirea sau chiar explozia bateriilor. dup÷ ce au fost depozitate la rece. 10. c¨mai repede. Condi¸ii de instalare Mediu ambiant 1) Nu folosi¸i acest aparat l¨ng÷ ap÷—de exemplu. Electrolitul care se scurge este coroziv ¤i v÷ poate provoca arsuri sau chiar orbire. trebuiesc protejate împotriva condensului în timpul depozit÷rii ¤i al dezghe¸÷rii. Nu desface¸i sau dezasambla¸i bateriile. Amplasare 1) Nu pune¸i obiecte grele deasupra acestui aparat. Acestea se pot scurge imediat. 12. praf. 13. vibra¸ii sau ¤ocuri excesive. 31 Informa¸ii utile .11. Acestea pot exploda. Scoate¸i bateriile din aparat dac÷ nu va fi folosit pentru o perioad÷ mai lung÷ de timp (c¨teva luni sau mai mult). C¨nd instala¸i bateriile respecta¸i întocmai polaritatea sau direc¸ia de instalare. Folosi¸i doar bateriile specificate. cauz¨nd arsuri sau irita¸ii ale pielii sau ochilor. vase cu ap÷. 11. Bateriile ¤i/sau obiectele metalice se pot supraînc÷lzi ¤i provoca arsuri. Nu înc÷rca¸i bateriile furnizate sau cele recomandate pentru folosirea în acest aparat. 17. Înlocui¸i toate bateriile în acela¤i timp. 15. Nu p÷stra¸i acest aparat sau bateriile furnizate cu acesta sau cele recomandate pentru folosirea cu acest aparat în zone cu temperatur÷ ridicat÷. Electrolitul este toxic dac÷ este înghi¸it. (Aplicabil produselor care necesit÷ mai mult de o baterie.

≥Defec¸iunile provocate de desc÷rc÷rile electrice nu sunt cuprinse în garan¸ie. dac÷ în zona în care locui¸i au loc frecvente desc÷rc÷ri electrice. Pentru a instala op¸iunea de mai sus. Totu¤i. Dac÷ apar orice fel de probleme. nu reconecta¸i aparatul Panasonic la linia telefonic÷ p¨n÷ c¨nd problema nu a fost rezolvat÷. Johor Malaysia PQQX13275ZA-BM F1101-0 D . Dac÷ acesta func¸ioneaz÷ normal. Dac÷ nici telefonul despre care ¤ti¸i c÷ este bun nu func¸ioneaz÷.. v÷ rug÷m s÷ contacta¸i magazinul cel mai apropiat. ATEN¯IE: PENTRU A PREVENI INCENDIILE SAU ELECTROCUT¬RILE. NU EXPUNE¯I ACEST PRODUS PLOII SAU ALTUI TIP DE UMEZEAL¬. cere¸i ajutorul companiei dumneavoastr÷ de telefoane. chiar dac÷ sunt instalate protec¸ii la desc÷rc÷ri electrice.11. Kyushu Matsushita Electric Co.RM-PQQX13275ZA-BM04 01. Bhd. despre care ¤ti¸i c÷ func¸ioneaz÷. ¤i conecta¸i la aceia¤i linie telefonic÷ un alt aparat.1 6:26 PM y [ W 32 Desc÷rc÷rile electrice Acest aparat este deja echipat cu un circuit de protec¸ie la desc÷rc÷ri electrice. deconecta¸i aparatul de la linia telefonic÷. v÷ recomand÷m s÷ s÷ instala¸i protec¸ii la desc÷rc÷ri electrice pe linia telefonic÷. Ltd. Fabricat de Kyushu Matsushita Electric (Malaysia) Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->