You are on page 1of 1

Agenda de la setmana del 20 al 24 de juny

Dilluns, 20 de juny
o 13:00: Sessi davaluaci de 1er.

Dimarts, 21 de juny
o 9:00: Excursi de 5 A a montar a cavall. o 13:00: Reuni de cicle per fer la memria.

Dimecres, 22 de juny
o 11:00: Acomiadament de sis a lAula de Cultura. o 13:00: Reuni de cicles per fer la memria.

Dijous, 23 de juny
o 10:00: FIRA COOPERATIVA o 11:30: Esmorzar compartit de les clases que vulguen. o 13:00: Reuni de Primria: llibres de text.

Divendres, 24 de juny
o 13:00: Claustre.

Notes
1. El diumenge 26 es tanca ITACA per posar les notes. 2. Recordeu tots/totes els/les tutors/tutores que heu de fer en ITACA linforme daprenentatge de la vostra aula. 3. El dia de lliurament de notes es el 28 de juny. 4. Aneu mirant els llibres de text que es puguen canviar per al proper curs si es que teniu intenci de canviar-los per tenir les idees clares el dijous. 5. Recordeu que entre el 21 i el 24 he de tenir les memries individuals i de cicle.