P. 1
BMM3104

BMM3104

|Views: 6,263|Likes:
Published by Strawbery Rainy

More info:

Published by: Strawbery Rainy on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
 • BERTUTUR:
 • C)Objektif Kemahiran Bertutur:- murid-murid dapat;
 • D) Aktiviti Kemahiran Bertutur:-
 • MENDENGAR
 • B) Peringkat Proses Mendengar:-
 • C) Objektif Kem. Mendengar-:
 • D) Bentuk Kemahiran Mendengar
 • KEMAHIRAN LISAN-BAB 2
 • Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan
 • PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR
 • UNSUR2 DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN LISAN
 • PRINSIP PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR
 • BMM3104 ²KEM. MENDENGAR DAN BERTUTUR (Bab 3
 • A) Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • B) Kaedah Pengajaran Kem. Bertutur
 • 2. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik
 • Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran
 • Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan
 • Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran
 • Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan - Mendengar dan bertutur
 • Peringkat ²Peringkat Kemahiran Bertutur
 • Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Kakitangan pos : ´Pak cikµ?
 • Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik
 • Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur:
 • Maklumat Am Set Induksi Kesimpulan
 • Pengetahuan Sedia Ada Perkembangan Penilaian
 • Objektif Pengajaran i. Kemahiran Peneguhan Tugasan
 • Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur
 • Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur
 • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
 • (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada
 • (a) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog
 • TEKNIK
 • MENGUJI
 • KEMAHIRAN
 • MENYEBUT
 • BAHASA MELAYU
 • Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat
 • PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN
 • KONSEP BACAAN EKSTENSIF
 • SKIMMING
 • SCANNING
 • PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN
 • PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN
 • BAHASA MELAYU:
 • Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas
 • Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA)
 • KAEDAH
 • PANDANG SEBUT
 • ABJAD
 • FONETIK
 • TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA
 • TEKNIK PENGAJARAN
 • KEMAHIRAN MEMBACA
 • (c) (KWLH); dan lain-lain
 • KWLH adalah singkatan bagi yang berikut:
 • L (learned) - Apa yang telah diketahui (selepas membaca)
 • RADAR adalah singkatan bagi yang berikut:
 • R(Review/Research) - Menyemak/ Menyelidik
 • Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Teknik ini membolehkan pelajar
 • RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan
 • TEKNIK BERCERIT A

BMM3104 Ringkasan Modul KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR BERTUTUR: A)Kemahiran Bertutur: merupakan proses komunikasi yang kompleks

yang mana penutur dapat menghasilkan bunyi bahasa yang bermakna dengan menggunakan unsur-unsur prosodi dan para linguistik dengan sempurna. Ia juga melibatkan proses mental; memahami,menakul,memadan,menyesuai dan memberi gerakbalas tertentu. B)Aspek Pertuturan: termasuklah:‡ Sebutan ‡ Tekanan ‡ Mora ‡ Jeda ‡ Intonasi ‡ Nada ‡ Tatabahasa ‡ Kelancaran kefasihan ‡ Laras bahasa C)Objektif Kemahiran Bertutur:- murid-murid dapat; o Menyebut dengan jelas o Menyampaikan idea o Melaporkan peristiwa o Memberi penerangan dan alasan o Bertemu ramah o Bertutur secara bertatasusila o Bertukar-tukar pendapat D) Aktiviti Kemahiran Bertutur:i Menjawab soalan i Membina soalan i Memberi arahan i Bercerita i Simulasi i Drama i Taklimat.

MENDENGAR A) Kemahiran mendengar; merupakan satu proses minda dengan tujuan untuk memahami, mengingati, menilai dan mengkritik. B) Peringkat Proses Mendengar:Mendengar deretan bunyi bahasa Memahami bunyi Menilai bunyi Bertindak balas C) Objektif Kem. Mendengar-: š Memperoleh idea š Mencari isi š Melakukan arahan š Mengecam isi š Mentafsir makna D) Bentuk Kemahiran Mendengar ‡ Secara pasif ‡ Secara aktif ‡ Secara bertelau-telau ‡ Secara menebuk-nebuk ‡ Secara beremosi ‡ Secara berhati-hati E) Prinsip-prinsip Mendengar š Melalui latihan š Melalui pengalaman š Dapat menyatukan idea dengan cara berkesan š Dipengaruhi oleh aspek fizikal,neorologi dan psikologi š Mendengar untuk apresiasi

KEMAHIRAN LISAN-BAB 2 Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan A) Peringkat Penerimaan-dengar, faham tanpa tindak balas B) Peringkat Tindakbalas=dengar, faham dan bertidakbalas PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR i) Peringkat Awal-pengucapan bertatasusila,mengajuk,menyoal,membuat teguran,memberi arahan ii) Peringkat Pertengahan-membuat deskripsi,cerita,bersoaljawab,memembaca iklan,komen mudah. iii) Peringkat Maju-bercerita,perbincangan,ceramah,mendeklamasi puisi, drama dan perbahasan

UNSUR2 DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN LISAN 1. Kecerdasan 2. Kesihatan 3. Fizikal 4. Persekitaran 5. Jantina ²pertumbuhan berbeza 6. Dwi bahasa-kanak-kanak dwi bahasa sering terganggu PRINSIP PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR 1. Perlu diajar bersama-sama dengan kemahiran bertutur,membaca dan menulis 2. Perlu dirancang menjurus kepada satu aktiviti 3. Disampaikan dalam pelbagai aktiviti 4. Diajar berperingkat-peringkat-mudah ke sukar, konkrit ke abstrak 5. Diajar secara tak langsung 6. Murid perlu diberi peluang 7. Motivasi Soalan spot: Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. BMM3104 ²KEM. MENDENGAR DAN BERTUTUR (Bab 3 A) Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur 1. Pendekatan Situasi |š Berlandaskan teori behaviouris dan struktural š Murid perlu menguasai kemahiran asas ; membuat tanggapan, membunyikan perkataan dan aspek struktur bahasa 1.1 Prinsip Pendekatan Situasi ‡ Guru perlu memberi peneguhan ‡ Perlu memandu menggunakan alat-alat pertuturan dengan betul ‡ Dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat ‡ Kem. Bertutur mesti diajar di peringkat awal pengajaran ‡ Perlu ada latih tubi 2. Pendekatan Komunikatif š Murid boleh menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan komunikasi dalam sesuatu interaksi bahasa. 2.1 Prinsip Pendekatan Komunikatif ‡ Murid menguasai kecekapan berbahasa dan tahu menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa sebenar ‡ Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka ‡ Murid dan guru perlu ada hubungan positif

š Murid digalakkan memahami perkataan dan frasa š Jika murid tidak faham. š Bacaan Mentalis ² untuk memahami apa yang dibaca.‡ Apa yang dibincangkan mesti di bawah pengetahuan dan pengalaman murid ‡ Perlu menggunakan situasi formal dan tidak formal B) Kaedah Pengajaran Kem.mementingkan bunyi. meniru dan mengulangi perlakuan yang dilihat dan didengarnya. i Ciri-ciri Kaedah Terus. . intonasi. nada dan tekanan yang betul. 3.diajar melalui tunjuk cara š Murid perlu membuat kesimpulan i Langkah Pengajaran Mengguna Kaedah Terus i) Memperdengarkan perbualan ii) Murid dilatih berbual iii) Diadakan latih tubi agar murid dapat menguasai sebutan dan intonasi 2. Kaedah Audio-Lingua : š Menggunakan pelbagai alat rakaman š Kanak-kanak perlu meniru dan menghafaz 4. Bertutur: > latih tubi > soal jawab > bercerita > main peranan > simulasi BMM3104 ² KEMAHIRAN MEMBACA (BAB 6) A) JENIS BACAAN: š Bacaan Mekanis. Bertutur 1. Keedah Terus ² murid belajar bertutur dengan cara mendengar. Akhirnya mereka dapat membentuk kelaziman dalam berbahasa. guru perlu menggunakan ABM š Aspek tatabahasa. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik š Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya. Kaedah Komunikatif š Kanak-kanak menguasai bahasa melalui proses kognitif š Mementingkan penguasaan kecekapan bahasa Teknik Pengajaran Kem.

Cara bacaannya: o Cara tinjauan-meninjau tentang bab. Isi kandungan dsb. ‡ Bacaan ² kemahiran mengenal abjad hingga dapat membaca ayat. Dipengaruhi oleh faktor fizikal.bacaan yang lebih meluas. emosi. ‡ Bacaan Mekanis-dapat membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul.utk mendapat maklumat secara umum/hal-hal tertentu sahaja/mdpt bahan perpustakaan o Cara dangkal-utk mendapat kefahaman secara luaran. i) Membaca dengan baik ii) Dapat mentafsir iii) Kepantasan membaca iv) Menilai dan mengulas isi v) Mengesan.lebih mendalam. sinopsis. kecerdasan dan perkembangan kognitif. .ketajaman pengamatan mata dan telinga. memahami dan menikmati unsur-unsur estetika vi) Mengenal pasti laras bahasa vii) Membuat rumusan ª Bacaan Ekstensif. C) TEKNIK BACAAN ‡ Bacaan Intensif-bacaan mentelaah isi dan juga bahasa š Konsep Bacaan Intensif. pengalaman. koordinasi psikomotor dan mental.mementingkan kefahaman bagi tujuan meneliti dan mentafsir š Bacaan Ekstensif ² makin meluas. menilai. i) meluaskan lagi perkembangan murid ii) menjelaskan lagi struktur yang sukar dan perkembangan perbendaharaan kata iii) mengkaji ciri-ciri tatabahasa iv) mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan š Tujuan Bacaan Intensif-Membolehkan kanak-kanak.di laksanakan di luar bilik darjah B) PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN ‡ Peringkat Kesediaan Membaca-bacaan awal dan asas kanak-kanak. ‡ Bacaan dan Kefahaman ² membaca untuk memahami apa yang dibaca dan dapat membuat tafsiran yang betul dan tepat. o Cara sekilas.š Bacaan Intensif. Tujuannya memahami lebih banyak isi. ‡ Prabacaan-kesediaan membaca. persekitaran.

Pembaca tidak perlu menghabiskan apa yang dibaca. o Melatih murid berdikari o Dapat membaca dengan fasih o Dapat pengetahuan meluas dan o Berhibur o Menambah minat o Kaya perbendaharaan i Bacaan Skimming-membaca cepat bagi tujuan mengutip maklumat secara sepintas lalu.š Konsep Bacaan Ekstensif. o Di luar kelas o Pelajar seronok o Tanpa bimbingan guru o Bahan bacaan meluas š Tujuan.com/2010/05/ringkasan-modul-bmm3104.blogspot. Cuma mencari maklumat yang dikehendaki sahaja http://mofa1190.html . i Bacaan Scanning-bacaan secara cepat bagi tujuan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan.

membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan. guru. (d) bersoal jawab ² kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan .Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami. Perlakuan bahasa. mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. 4 (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Dalam apa-apapun keadaan. menghasilkan permintaan yang mudah ² untuk diri sendiri dan orang lain. Ini bermakna dalam proses lisan itu. ibu bapa dan sebagai nya. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembe lajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah. pandangan. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat. berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea. (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid. serta dalam majlis bahas. mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. Dalam konteks ini. seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima. meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal. Begitu juga. Ini bermakna. antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Antara lain. di mana atau bagaimana proses ini berlaku. syarahan dan lain-lain. (c) menyampaikan ucapan bertatasusila ² meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. yakni memberi gerak balas @ respon tertentu.

dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. gaya. intonasi. (f) menyampaikan berita dan laporan ² kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. intonasi. kesihatan. struktur. (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. melafazkan dialog dan puisi (pantun. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. murid-murid . frasa kata dan ayat. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Semasa bertutur. 5 Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. suku kata. sebutan. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. syair.memperoleh maklumat tertentu. memadan. perkataan. dan (i) berbincang dan berbahas ² menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. persekitaran. dan suara secara berkesan. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan ² kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. (d) Aspek fizikal. /t/. sebutan. Misalkan bunyi-bunyi. menaakul. kecerdasan otak. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. rima dan nada yang sesuai. Dalam hal ini. nada dan intonasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental ² mendengar dan membaca secara berkesan. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. Walau bagaimanapun. sajak mengikut nada. (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. (h) berlakon dan melafazkan puisi ² memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. /b/. (e) bercerita ² kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti ² ayat. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. menggunakan nada. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. /a/. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain.

Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. sebaliknya jika jeda digunakan. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. sintaksis dan semantik. Ti dan Do ² setiap nada mewakili satu suku kata.· jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. rangkai kata atau ayat.diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. Fa. La. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya.· bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! 6 (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Misalnya. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. formula. Dalam ayat. ¶jangan tembak. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. . (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ¶harakat·). sebutan dan maknanya. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. kewujudannya lebih jelas. Re. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian ² memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. betul dan betul. ¶jangan/tembak. So. Misalnya ungkapan. Pun demikian dalam bahasa Melayu. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa ² meliputi bidang fonologi. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. lancar dan berkesan. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Mi. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Aspek ini penting.

(k) Perbincangan forum. (e) menunjuk arah. (m) Main peranan. 7 (d) memberi penerangan dan al asan. (j) Mengadakan perbahasan. (g) bertemu ramah. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. dan (p) Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. (f) membina soalan untuk mencari maklumat. (i) bertutur secara bertatasusila. (c) Membina soalan berdasarkan bahan. (e) Menerangkan gambar dan bahan grafik. (b) menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) menyebut dengan jelas. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. (c) melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat . Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. (l) Memberi taklimat dan ceramah. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal . (g) Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. (o) Teater bercerita. (b) Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. (d) Memberi arahan kepada rakan. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. (h) bertukar-tukar pendapat dan maklumat. dan (j) bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. (i) Permainan komunikatif. (f) Berbual melalui telefon.(j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran muridmurid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. (n) Simulasi. (h) Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan.

mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. untuk mendapat hiburan (radio. (c) menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik.tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Akhirnya. 9 Dalam erti kata lain ketika mendengar. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. komunikasi lisan melibatkan dua proses. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Manakala dalam kehidupan harian pula. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Justeru. (b) memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. dan (d) bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. televisyen. memperoleh maklumat (pengajaran guru. Mereka meniru. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. Empat peringkat proses mendengar: (a) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. mengusai bahasa ² memperoleh. lakonan. mengajuk. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan . alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. perbincangan. Di sekolah. dialog. 8 mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ini bermakna. Proses Mendengar Umumnya. dialog dan kesusasteraan). perbincangan dan mesyuarat). filem). mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. mempelajari. Sebenarnya.

(d) mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. (f) mentafsir makna-makna yang te rsirat. (b) mencari isi-isi penting. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. psikologi. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. (c) berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. antara lain: (a) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. seseorang itu boleh: (a) memperoleh idea. (c) melakukan arahan/ tindak balas. dan neurologi. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Justeru. (g) mengenal pasti ¶mood· penutur. difahami dan diingat. iaitu seperti memberi yang baik sahaja.digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. dan (h) mengesan ¶pengaruh· penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. 10 Sehubungan dengannya. (e) mengenal pasti isi-isi yang tersirat. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. memahami. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. dan keadaan/ konteks. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. (b) proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. suasana. . hujah. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. bukti dan estetika. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. antara lain proses mendengar: (a) secara pasif. dan (d) berpusatkan idea utama.

bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. dan (g) secara kritikal. didengar dan dingati. (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. Latihan 1. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. hujah dan bukti tertentu. 11 Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. (g) mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. (f) secara berhati-hati dengan pengamatan. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. (c) tanpa tindak balas. (d) secara menebuk-nebuk. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal 12 Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar . (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. (f) mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat.(b) secara bertelau-telau. (d) aspek fizikal. dan keduanya. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. (e) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. (e) dengan beremosi. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat.

yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. seperti intonasi frasa dan ayat.dan Bertutur: · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. antara kemahiran berkenaan. Sebagaimana kebiasaan. 13 Kerangka Konsep Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. Peringkat ²Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. gaya dan isi penyampaian. Membaca dan Menulis. kelancaran. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. . tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. kefasihan. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. Dengan demikian. pendekatan. kaedah. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Telah ditegaskan. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. aspek sebutan. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. pertengahan dan maju. tatabahasa. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hasil Pembelajaran 1.

dan (j) Membuat ulasan. (e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. peraturan-peraturan. (h) Membuat ayat tentang diri. Peringkat pertengahan (a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. (c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. (b) Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. masa bersekolah. ibu dan bapa. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. (d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. . (d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. persekitaran dan di rumah. (i) Memberi komen secara mudah. (f) Membaca iklan. (b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. rakan. (f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. berhubung dengan peribadi seseorang. (g) Memberi arahan.Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menyemak Pengajaran 14 Peringkat awal (a) Melafazkan pengucapan bert atasusila. (c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat. (g) Memberi ucapan pendek dan mudah. (e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. dan (i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. (h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah.

terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. menyampai dan memproses maklumat . (e) Menerangkan proses. permainan. (b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa.Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa.peringkat. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. puisi. Antara lain. perbualan atau dialog. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. jiran tetangga. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. (d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. gigi. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. laporan atau ulasan. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. pendapat. forum. Umumnya. perbincangan. (c) Fizikal: Hal ini. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. seminar dan lain-lain. faktor. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. prosedur dan peraturan. 15 (k) Menyampaikan komen. dan (l) Mengkritik cerpen. diskusi. (h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. kejadian. objek. (c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan . dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. (f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. pengalaman. kejadian. tahap pendidikan. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . (j) Mendeklamsi puisi. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. (g) Memberi ceramah. novel dan sebagainya. syarahan (yang disediakan). proses dan sebagainya. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. (i) Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan.

dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan 16 perkembangan kanak-kanak lelaki. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. (b) Kemahiran mendengar.membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. 17 Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Kaedah · Teknik Pengajaran . (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Justeru. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Ini kerana. dalam proses pertuturan. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. membaca dan menulis. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. (g) Paling penting. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya.

teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Kerangka Konsep Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Demikian juga. Bagi tujuan menentukan Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menyemak Pengajaran 18 kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. kaedah. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Kaedah.Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. perlu ditegaskan bahawa pengajaran . ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.

Dengan demikian. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. berurutan dan menyaling. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah ² merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. mengingat. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). menguasai kemahiran membuat tanggapan. 19 (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. perlu dilakukan serentak. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. nada dan intonasi tertentu.kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. Walau bagaimanapun. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini . bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Antara lain. Tegasnya. Sehubungan dengannya.

sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza.diajar pada peringkat lanjutan. 20 (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. Maka. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. Tujuannya. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk . keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. mengingati. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. Melalui pendekatan ini. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Sebaliknya. Oleh itu. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. misalnya oleh guru. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian.

bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Kakitangan pos : ´Pak cikµ? Wanita : (terdiam) Kakitangan pos : Cik adik. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. lawatan. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu... menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Justeru. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Wanita : Pak cik. Dengan demikian. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. kenapa panggil pak cik? Wanita : Maafkan saya. 21 Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya.umur saya ni baru 35 tahun. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Dengan itu. Dia pak cik saya. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Dengan demikian. Saya berkahwin pun . keratan akhbar. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Contohnya. yakin dan berkesan. Dengan ini. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Ini bermakna. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa.menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa.

belum. Sebenarnya, terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur, guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Tanpa latihan daripada guru, muridmurid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan, iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa); manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif, iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 22 mereka, iaitu dengan cara mendengar, meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara, antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut; (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut, guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran, lukisan, lakaran, lakonan, gerak laku dan lain-lain; (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai; (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif, dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu, langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang

mengandungi ayat-ayat yang sempurna. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. Kelebihan kaedah terus, murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Kaedah ini dianggap berjaya, jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. 23 Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Sehubungan dengannya, guru terlebih dahulu, perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Justeru, ketika memilih perkataan, kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee - kopi school - sekolah radio - radio bicycle - basikal biscuit - biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Subjek Kata kerja Objek Saya I pergi go ke sekolah. to school. Dia He minum

drinks susu. milk. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran; (b) Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut; (c) Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa; dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. 24 Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan; (b) Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman; (c) Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa; (d) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif; dan (e) Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. Berdasarkan prinsip tersebut, kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Dengan demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa, justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Pun demikian, unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu, kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa, iaitu melalui kemahiran bertutur. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan, guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing; (b) Murid meniru dan menghafal dialog tersebut; (c) Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog; dan (d) Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Walau bagaimanapun, murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz.

Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. bermakna guru tersebut sedang memilih 26 dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. sumbang saran. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Dalam pengajaran bertutur. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. Sebenarnya. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. dialog. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa.25 Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. Dengan kata lain. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan . pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Oleh itu. untuk berkomunikasi dengan berkesan. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. perbincangan. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Ini bermakna. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah.

lancar dan tepat. Bola.Pandang pandan tepi pagar depan padang. kelemahan menyeb ut fonem /p/ . Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. (h) Sumbang saran (i) Drama atau lakonan. (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan simulasi. Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Antara lain ialah teknik: (a) Latih tubi. cara pengendalian.Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. (b) Bercerita.laki tari . (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Misalnya.balu .lari malu . Sebagaimana teknik. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. (n) Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. (c) Bersoal jawab.oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. (l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah. Walau bagaimanapun. Ali menendang bola di padang. 27 Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. daki . Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Ali menendang bola. .

Pak Abu seorang petani. carta bergambar. Dalam latihan ini. Minum air kopi. Sudilah minum. Makan kuih di pinggan. .Murid-murid. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Sila masuk ke dalam. Ali menendang bola. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. 29 Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. i. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. ii. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Ali «. Apa khabar sekarang. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Dia bekerja di sawah. iii. Mari kita duduk. Selamat datang. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Di samping itu. kad imbasan bergambar. Janganlah segan-segan. mengikut rentak dan nada yang tertentu. ikut cikgu sebut. Bola. 28 Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid.

Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Umumnya. · Khemah · Lampu picit · Makanan kering · Makanan basah · Alat memasak · Pakaian · Baldi · Alat menjahit · Pisau · Kapak · Bantal · Selimut · Air · Susu tin · Cangkul . Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 30 untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Tanyakan harga bilik itu.Dalam latihan penghasilan pula. satu bilik Senarai barang yang diberi oleh guru. murid-murid mempunyai jurang maklumat. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. simulasi dan lakonan. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Sebaik-baiknya. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Kemudian. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Hotel mempunyai dua bilik kosong. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. anda tiba di sebuah hotel. Contoh: Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. ada bilik kosong atau tidak. perbincangan.

· Surat khabar · Radio · Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Langkah-langkah Sebelum. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi pelanggannya. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Oleh itu. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru . khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. Rumusan Perhubungan antara pendekatan.00 dan RM 15. selaras dan menyaling. 31 untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. 32 Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur · Objektif. Semasa dan Selepas Aktiviti · Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.

Kemahiran Peneguhan Tugasan Isi Pelajaran ii. Kerangka Konsep Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Meneliti Semula Teks Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menyemak Pengajaran 33 Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Penyampaian Penutup Maklumat Am Set Induksi Kesimpulan Pengetahuan Sedia Ada Perkembangan Penilaian Objektif Pengajaran i. dan 2. Kemahiran . langkah pengajaran sebelum. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1.sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar.

boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad 34 kiu. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. kad imbasan. menyatakan. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. gambar. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. menghuraikan. Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv. Justeru. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. peringkat membuat tindakan susulan . Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. bahan stensilan. kumpulan atau berpasangan. bahkan secara individu sekiranya perlu. tepat dan berkesan. Maknanya. Cuma.menerangkan Ilustrasi Ulasan Kendiri iii. mencukupi. menggunakan dan menyelesaikan). berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. Kemahiran Variasi Rangsangan v.

guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. adat resam. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). (c) Sesuai dengan kebudayaan. (b) Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia .dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. Keadaan pelajar (a) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. dan (b) Mengambil kira latar belakang pendidikan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i ² iii). status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). Pendekatan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. pendekatan. (b) Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah . kaedah dan teknik pengajaran (a) Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Paling penting sebagai tindakan susulan. kaedah dan teknik pengajaran. Suasa pembelajaran (a) Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. keadaan dan keselamatan murid-murid. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: 35 Kesesuaian dengan perkara Penjelasan Objektif dan matlamat pengajran (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran.

dan (vi) bahan ² bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai . ekonomik ² digunakan secara berulang kali.semasa. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. Dalam hal ini. saiz. iaitu aspek rangsangan. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang 36 mengandungi fakta bersepadu.murid-murid. (e) Bahan yang jimat dan murah ² perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. Selain itu. (g) Bahan yang bersifat luwes . merangsang. kandungan bab kepada bab yang lain. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. guru. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur ² mempunyai hubungan. ilustrasi dan grafik. (v) bahan umum kepada bahan teori. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . tahap pencapaian. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. (f) Bahan yang praktikal ² dari segi boleh guna. kebolehan. minat. latar belakang. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Minat pelajar (a) Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. pengalaman murid-murid. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. Selain menimbang aspek kesesuaiannya. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. Sehubungan dengannya. Hal ini demikian kerana reka letak. dan (c) kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. isi pelajaran dan bahan. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). Antara lain. menggerak. mendorong. perkara yang boleh diberi perhatian. Sehubungan dengannya. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. pemikiran dan tingkah laku. Antara lain. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum.

jadual. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. filem dan slaid. Contohnya adalah seperti dialog. (e) Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. rajah. Selain itu. gambar-gambar bersiri. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. (d) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. kawasankawasan perindustrian.dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. kepala. kelas dan antara sekolah dan wilayah. nada. Di samping itu. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. (b) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. (c) Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. 37 Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampai kan sesuatu maksud. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Antara lain. carta. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. Sebenarnya. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. . dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. dan petikan karangan. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. seni kata lagu. peta. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh²contoh sebutan.

38 Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. (b) Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. di stesen keretapi. 39 (b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. (d) Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. (c) Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Contohnya. wawancara. forum. Bahan Kartun (a) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. dan dalam upacara-upacara tertentu. bacaan sajak. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. Boneka (a) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. Sabah. . Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. (f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. berita pengumuman. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan²bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal.00 petang. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. laporan cuaca.

Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu ² menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. marah dan sebagainya. gembira. (b) Murid dibahagikan kepada kumpulan. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Pun demikian dalam . takut. (c) Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan.Video dan Bahan Sastera (a) Murid menonton rakaman drama. Dengan demikian. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. 40 Gambar Foto (potret) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. 41 Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Sesungguhnya. Anda telah membaca beberapa jenis teknik.

kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Selain itu. betul dan berkesan. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. dan 2. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Nada. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Justeru. Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan.pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menyemak Pengajaran 42 Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. membuat taakulan. Aspek . modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih.

penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. z. sy. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. 43 Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Penilaian kemahiran bertutur . Tegasnya. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Selain itu. Demikian juga. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. v. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. mempersilakan makan. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. Dengan itu. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. suku kata. Contohnya. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. Sehubungan dengannya. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. hentian dan intonasi.kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. s dan f. frasa dan ayat-ayat. Misalnya. gh. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. gerak mata. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan.

untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Pertamanya. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. iaitu untuk melahirkan perasaan. kemudian. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup.Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Murid mendengar sebutan perkataan. kehendak dan sebagainya. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. Dengan itu. Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. pendapat. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Baiklah. Keduanya. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. . Misalnya. 44 Teknik menguji kemahiran bertutur Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan.

Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut.Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan . gambar. Murid : Ali. peta. Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Dengan membaca kuat. cikgu akan ke rumah kamu esok. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. Membaca kuat. 45 Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Pemarkatan.

Misalnya: (a) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? (b) Apa yang sedang mere ka lakukan? (c) Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Kecekapan menggunakan kata.sederhana panjang. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Masa yang sesuai untuk membaca ialah 2-3 minit. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul.sebutan. (c) Guru membaca kuat petikan. dan tekanan yang betul. (b) Murid membaca senyap. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. Walau bagaimanpun.itu. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. 47 Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: Main peranan . dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. batasan masih ada. (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. 46 Membaca Kuat (a) Aspek yang diuji . Oleh itu. intonasi. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. Antara teknik-teknik yang tergolong dalam penilaian jenis ini ialah: Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. (b) Bahan . pertuturan dan intonasi.

Misalnya: Pilih dua orang murid. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. guru boleh menilai kebolehan sebenar muridmurid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. · Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. tidak jauh dari balai polis itu. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Dengan demikian. · Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. tanpa bimbingan guru 48 Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. ataupun menyebut .Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid.

kumpulan etnik dan sebagainya. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? ii. menyusun perkataan menjadi ayat. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. lakonan. Untuk menentukan markat yang sesuai. (c) menyusun dan melengkapkan ² menyusun maklumat mengikut saiz. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii.ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. warna. sama dan sebagainya. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. isi karangan dll. pelaporan dll. dialog. gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya. tempat kediaman. (e) berinteraksi ² melalui telefon. iii. aspek yang berlawanan. memadankan pasangan. forum dll (g) projek ² perbincangan mengenai prestasi. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadankan ² memadankan objek dengan tulisan. umur. peristiwa. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. bahan projek: kos. buah-buahan. (b) megelompok ² misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya. (d) menyelesaikan masalah ² menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat. Apakah cita-cita kamu? ii. forum dll (f) simulasi ² main peranan dalam lakonan. prosedur. kepentingan dan seumpamanya. Bagaimanakah cara mereka melakukannya? 49 Penilaian kemahiran lisan. Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? iii. Wah. Soalan: i. . i. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan.

....... 1 Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan......... Jumlah markatnya = 66.......... menjadi 12.................. darabkan markat setiap bahagian dengan 2...Senarai Semak untuk Pemarkatan...... Untuk mengubah markat kepada peratus. jika pencapaian murid ialah 6.... iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan....... intonasi... intonasi.... 7 dan 20......... bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini.. sebutan....... darabkan semuanya dengan 2. 0 Jawapan salah. Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 2 1 0 1 2 3 4 A 5 1 2 3 4 5 J= J= 50 Nilai Markat (cadangan) 2 Bagi jawapan yang tepat.. betul sebutan. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan .. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. intonasi atau tatabahasa. Di sini.... Misalnya... Nama Murid: ..... Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan........... 14 dan 40. pemilihan perkataan dan tatabahasa...

ketatabahasan iv. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. (b) Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. iaitu: i. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. kaedah dan te knik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 52 Tajuk 6 Kemahiran Membaca · Matlamat dan Jenis Bacaan · Peringkat Pengajaran Bacaan · Teknik Bacaan ² Intensif. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. awal 51 diajar dan perlu dikuasai oleh murid. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. dan v. Guru mesti faham. penghasilan bahan. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. kelancaran pertuturan. keluasan perbendaha raan kata. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Empat teknik . (a) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik.bagi setiap pecahan itu. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). sebutan ii. Ekstensif. Pada pendapat anda. kefahaman iii. Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan.

mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. Walau bagaimanapun. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. kaedah. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. matlamat. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. ekstensif. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.2 Menghuraikan teknik bacaan. skimming dan scanning. Daripada kemahiran ini.bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. · Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Hasil Pembelajaran 1. Matlamat dan Jenis Bacaan: · Mekanis · Mentalis · Intensif · Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: · Kesediaan membaca · Prabacaan · Mekanis · Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: . 53 Kerangka konsep Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: · Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. · Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar.1 Menjelaskan kemahiran membaca.

Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan.· Intensif · Ekstensif · Skimming · Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. 55 Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Ekstensif. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. keseronokan dan terhibur. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Skimming dan Scanning 54 Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. membaca mengikut intonasi. nada dan tekanan yang betul . . Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. fahami pula jenis-jenis bacaan.

kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. Pada tahap ini. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Dari segi mental pula. Kesimpulannya. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. aktiviti koordinasi psikomotor. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Bacaan Mekanis .Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca.al (1994). tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Dari segi fizikal. latihan menajamkan daya ingatan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. keupayaan matanya mengecam bentuk. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. 56 Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran peringkat kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. pengalaman dan persekitaran. dan latihan bahasa pertuturan. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. kemahiran pengamatan penglihatan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. Dari segi emosi. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya.

Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. diskusi umum dan sebagainya. latihan kosa kata. Teknik bacaan ini akan . Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. ditegaskan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. membaca teliti. perkataan. Teknik Bacaan Bacaan Intensif Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. suku kata. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Dalam membaca telaah isi. membaca pemahaman. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. Banyak bahan yang perlu kita baca ! Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. frasa dan ayatayat mudah. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Sementara membaca telaah bahasa. kaedah terus. 57 Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya.

meningkatkan pemahaman kita. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. (f) Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. intonasi. bab. kandungan dan sebagainya. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. 58 Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. (d) Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. betul dari segi sebutan. rangka kasar. meneliti indeks. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) membaca tinjauan (b) membaca sekilas (c) membaca dangkal 59 Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan . (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. atau melihat judul. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. daftar kata yang terdapat dalam buku. dan (g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. (c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. (e) Mengesan.

Pertama. (b) Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. jantina. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. menambah kemahiran memahami. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. meningkatkan kepantasan membaca. Melalui bacaan ini. (i) Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. umur. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. ungkapan. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. Strategi skimming ini penting kepada . dan (d) Bahan-bahan yang berbeza. 60 (d) Memperkaya bahasa . untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. (b) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. sikap dan cita-cita pelajar. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. Ketiga. Kedua. (c) Mendapat pengetahuan sambil berhibur. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. struktur ayat dan sebagainya. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. (c) Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. (f) Menambah minat membaca. dan menaakul isi bacaan.perbendaharaan kata. pengalaman. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. (g) Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. (j) Membentuk tabiat gemar membaca. sesuai dengan minat. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru.maklumat dan penerangan. (h) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan.

(e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti ² di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. ¶Konteks· ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. teknikal dan sebagainya. Carilah maklumat tentang pengarang. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. Kecepatan membuat skiming ini. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ¶skim·.pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. 61 (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan ² anda akan dapati idea yang penting dan fakta. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. fokus perhatian anda di tengahtengah . (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. (d) Semasa membaca perenggan pertama. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. (b) Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. (c) Bacalah perenggan pertama.

kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Walau bagaimanapun. kaedah. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. komunikatif dan pengalaman bahasa.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. cerakinan. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa · Kaedah Pandang Sebut · Kaedah Abjad · Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa 63 Kerangka konsep PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. pendekatan. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. 62 Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN · Pendekatan Binaan.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Kemudian perkataan akan . Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang sebut. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Cerakinan. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.

kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Abjad dan Fonik 64 pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Cerakinan. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal . guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa.membentuk ayat. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Pengajaran kemahiran membaca mengikut Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : · Binaan · Cerakinan · Komunikatif · Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan · Pandang Sebut · Abjad · Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Jadi.

Bagi setiap peringkat.yang positif. (b) pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. grafik. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan . Pada peringkat interpretasi & inferens. terdapat tiga peringkat pemahaman. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. tatabahasa. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. Sebagai contoh. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. laras bahasa. ragam. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. interpretasi & inferens. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. laporan/ulasan buku dan choral speaking. pada peringkat lateral. teater pembaca. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. (d) mempelbagaikan aktiviti komunikasi. iaitu lateral. (c) pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. Sebagai contoh. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. murid65 murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Kesimpulannya. dan penilaian makna. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. Dalam sesuatu proses membaca.

Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. 66 Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. Menurut Juriah Long et. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. mereka perlu mengenali banyak lambang. Mengikut kaedah ini. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu.al. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Semasa kad diimbaskan.sebelum aktiviti membaca. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Menggunakan bahan bantu belajar KAEDAH PANDANG SEBUT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat latiha n 67 . (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan.

dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. Menggunakan bahan bantu belajar KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a ² z. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. Setelah murid menghafal semua nama huruf. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan.al. biasanya. 1994). Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan.Kaedah Abjad Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. Dalam kaedah ini. e. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. perkataan dan frasa Membaca ayat latiha n 68 Kaedah Fonik . o. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. i. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ¶a· hingga ¶z· mengikut susunan. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et.

Read. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Read. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.(KWLH). Review. dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R.What. Question. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Keberkesanan pengajaran . Selamat mencuba dan berjaya! Menggunakan bahan bantu belajar KAEDAH FONETIK latiha n Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat 69 Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . RADAR. Know. KWLH. Recite(SQ3R). Review. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. tatacerita dan teater pembaca. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan.How.Recite (3R). pembentukan suku kata.Learn. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja.Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya.

70 Kerangka konsep Survey. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. (b) Tatacerita (c) Bimbingan Menjangka. SQ3R adalah singkatan bagi. Review. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. · Teater Pembaca Teknik .How. Hasil Pembelajaran 1. Question. gambar-gambar atau ilustrasi. S (survey) . Recite(SQ3R). tajuk-tajuk kecil.Baca R (recite) .Soal/tanya R (read) .Learn. TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. (b) Know. lakaran grafik. dan lain-lain (a) Lingkaran Soalan. Question. Read. Recite (SQ3R) 1. Read.bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.Tinjau Q (question) .What. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks.Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) . (c) (KWLH). Review. Teater Pembaca · Bimbingan Menjangka.Recite (3R). Review. membaca perenggan pengenalan.Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Read.

Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan . membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Learn. Ketika membaca. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) . pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Lingkaran Soalan. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca 71 Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Setelah selesai membaca. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca.Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini.Tatacerita . What. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut.Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) . Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Knowledge. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. KWLH .Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R.Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) .Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) . Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga.

Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) . Lima langkah RADAR ialah: R ² Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. idea. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. .Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. barang. idea atau tempat. Langkah pelaksanaan (a) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. (b) Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 73 suasana cerita.Membaca A (Analogize) . dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 72 tambahan. sebutan. Penggunaan suara. A ² Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. D ² Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Apply.Mengaplikasi R(Review/Research) . Analogize. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Discuss. barang.apa yang dibaca. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. idea atau tempat. R ² Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan.Menganalogi D(Discuss) . Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Dalam konteks pengajaran. (c) Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Read. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. A ² Pelajar menerangkan bagaimana konsep . menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya.Berbincang A( Apply) .

membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. (b) Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman. suara. (c) Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa. (e) Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan. kemuncak dan kesudahan cerita. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. bertutur. Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Selain itu. nada dan intonasi yang sesuai. (e) Lakukan latihan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. dan (g) Sediakan kad-kad perkataan. TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. penguasaan kemahiran mendengar. gerak laku dan kawalan mata. (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan. dan (h) Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu. 74 (d) Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. (f) Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan.(d) Pembaca dapat membaca dengan baik. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan. kecerdasan dan minat murid-murid. (g) Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->