NAR Ç ÇEKLER Gönüllerimize kar l kl att m z çapay kader bir yerde dü ümlüyor; Bahçem nar çiçekleri..

Alt nda yatan yüzlerce tohum.. Ve korkar m ki; Bu olmayan eylerin kentinde, En olmayan ey, Omzuma yaslayamad n ba n.. K r k kalpler ordusu; Benimle mi ilgileniyor a k nl , Ve zavall sonras zl klar.. Hayat n bana en güzel ö retti i ey; gitmek.. Nerde s k r, nerdedir insan n akl n n dönemeci; Ve ben sana ; ellerini ö retemeden; Unutulmay bilmek.. Birazdan ya acak ya murda bir tuhafl k dü ecek ya içine; i te o benim.. eker olur eririm; toprak olur içerim; ve sen anlamazss n bile gönlüm sana s k s k ba l l n .. Dervi in omzuna bir kelebek konmu Çiçeksizlikten usanm .. Bayku taklidi yapm .. Kendi bile buna kanm .. 26-06-2011- Bal kesir

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful