LIFETIME TECHNOLOGIES CO.

, LTD
3F, 3D Creative Center, Cau Giay District, Ha Noi
ĐT: (04) 37951025 / Fax: (04) 37951026

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Để phục vụ việc thanh toán lương qua Ngân hàng, yêu cầu anh/chị điền đầy đủ thông tin
vào mẫu dưới đây.
1.

Họ và tên

:

Lã Trường Giang

2.

Ngày tháng năm sinh

:

28-09-1989

3.

Bộ phận làm việc

:

Sinh viên thực tập

4.

Số CMND

:

112380318

5.

Số mã số thuế cá nhân :

chưa có

6.

Số tài khoản cá nhân

:

711A 08700898

7.

Mở tại Ngân hàng

:

VietInBank

8.

Địa chỉ Ngân hàng tại nơi mở tài khoản: 17, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà
Nội
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Lã Trường Giang

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ghi chú: (5) Nếu chưa có mã số thuế cá nhân thì điền vào chưa có.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful