You are on page 1of 21

stacja Kabaty

Ważny od:

18.10.2008

Kierunek:Młociny
Dzień roboczy
W godzinach

Częstość

6:23
9:00
14:36
18:38
19:32
20:36
23:24
0:12

ok. 7 min
ok. 3 min
3-4 min
ok. 3 min
3-4 min
ok. 4 min
6-7 min
9-10 min

5:00
6:23
9:00
14:36
18:38
19:32
20:36
23:24

Soboty

Niedziele i święta

W godzinach

Częstość

W godzinach

Częstość

6:39
20:13
23:16
0:15

ok. 7 min
ok. 5 min
ok. 7 min
9-10 min

5:00
6:26
20:26
23:15

6:26
20:26
23:15
0:12

ok. 7 min
ok. 6 min
ok. 7 min
9-10 min

5:00
6:39
20:13
23:16

Dodatkowe kursy:
0:15
1:30

0:30
1:45

noc piątek/sobota i sobota/niedziela
0:45
2:00

1:00
2:15

1:15
2:30

- ok. godz. 07:12 odjazd pociagu z odstępem ok. 5 min.

Ważny od 1.09.2010

stacja Natolin
Ważny od:

18.10.2008

Kierunek:Młociny
Dzień roboczy
W godzinach

Częstość

6:25
9:02
14:38
18:40
19:34
20:38
23:26
0:14

ok. 7 min
ok. 3 min
3-4 min
ok. 3 min
3-4 min
ok. 4 min
6-7 min
9-10 min

5:02
6:25
9:02
14:38
18:40
19:34
20:38
23:26

Soboty

Niedziele i święta

W godzinach

Częstość

W godzinach

Częstość

6:41
20:15
23:18
0:17

ok. 7 min
ok. 5 min
ok. 7 min
9-10 min

5:02
6:28
20:28
23:17

6:28
20:28
23:17
0:14

ok. 7 min
ok. 6 min
ok. 7 min
9-10 min

5:02
6:41
20:15
23:18

Dodatkowe kursy:
0:17
1:32

0:32
1:47

noc piątek/sobota i sobota/niedziela
0:47
2:02

1:02
2:17

1:17
2:32

- ok. godz. 07:14 przyjazd pociagu z odstępem ok. 5 min.

Kierunek:Kabaty
Dzień roboczy

Soboty

Niedziele i święta

W godzinach

Częstość

W godzinach

Częstość

W godzinach

Częstość

7:00
7:40
10:21
15:17
19:58
20:51
21:30
0:48

7-8 min
ok. 4 min
ok. 3 min
3-4 min
ok. 3 min
3-4 min
ok. 4 min
ok. 7 min

7:59
21:33
0:22
0:51

ok. 7 min
ok. 5 min
ok. 7 min
9-10 min

6:19
7:46
21:40
0:48

7-8 min
ok. 7 min
ok. 6 min
ok. 7 min

5:36
7:00
7:40
10:21
15:17
19:58
20:51
21:30

5:36
7:59
21:33
0:22

Dodatkowe kursy:
0:51
2:06

1:06
2:21

5:36
6:19
7:46
21:40

noc piątek/sobota i sobota/niedziela
1:21
2:36

1:36
2:51

1:51
3:06

3:21

- ok. godz. 09:19, 10:06 przyjazd pociągu z odstępem ok. 5-6 min.
- ok. godz. 10:30 ÷ 10:40 przyjazd pociagu z odstępem ok. 5 min.

Ważny od 1.09.2010

7 min ok. . godz.2010 . 7 min ok.10. Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:58 7:38 10:19 15:15 19:56 20:49 21:28 0:46 7-8 min ok.09.ok. 6 min ok. 7 min ok.stacja Imielin Ważny od: 18. 5 min ok. 5 min. 3 min 3-4 min ok.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:27 9:04 14:40 18:42 19:36 20:40 23:28 0:16 ok. 5 min. 7 min ok. 7 min 9-10 min 5:04 6:30 20:30 23:19 6:30 20:30 23:19 0:16 ok. 09:17.ok. 10:28 ÷ 10:38 przyjazd pociagu z odstępem ok. 3 min 3-4 min ok. Ważny od 1. 4 min ok. 7 min 9-10 min 5:04 6:43 20:17 23:20 Dodatkowe kursy: 0:19 1:34 0:34 1:49 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:49 2:04 1:04 2:19 1:19 2:34 . 3 min 3-4 min ok. godz. 7 min 5:34 7:57 21:31 0:20 Dodatkowe kursy: 0:49 2:04 1:04 2:19 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:19 2:34 1:34 2:49 1:49 3:04 3:19 . 4 min ok.ok. 10:04 przyjazd pociągu z odstępem ok. 07:16 przyjazd pociagu z odstępem ok. 5-6 min. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:04 6:27 9:04 14:40 18:42 19:36 20:40 23:28 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 6:43 20:17 23:20 0:19 ok. godz. 7 min ok. 6 min ok. 7 min 5:34 6:58 7:38 10:19 15:15 19:56 20:49 21:28 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:57 21:31 0:20 0:49 ok. 5 min ok. 7 min 9-10 min 5:34 6:17 7:44 21:38 6:17 7:44 21:38 0:46 7-8 min ok. 3 min 3-4 min ok.

3 min 3-4 min ok. 7 min ok. 10:26 ÷ 10:36 przyjazd pociagu z odstępem ok. 3 min 3-4 min ok. Ważny od 1. 7 min ok. 5 min ok.2010 . godz. 4 min ok. 7 min 9-10 min 5:32 6:15 7:42 21:36 7-8 min ok. 7 min Dodatkowe kursy: 0:47 2:02 1:02 2:17 6:15 7:42 21:36 0:44 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:17 2:32 1:32 2:47 1:47 3:02 3:17 . 5 min.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość W godzinach Częstość 6:29 9:06 14:42 18:44 19:38 20:42 23:30 0:18 ok. godz. 3 min 3-4 min ok.ok. 5 min. 4 min ok. 5 min ok. godz. 7 min ok. 6 min ok.stacja Stokłosy Ważny od: 18.09. 6 min ok. 07:18 przyjazd pociagu z odstępem ok. 7 min Soboty W godzinach 5:32 7:55 21:29 0:18 7:55 21:29 0:18 0:47 Niedziele i święta Częstość W godzinach Częstość ok. Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach 5:32 6:56 7:36 10:17 15:13 19:54 20:47 21:26 6:56 7:36 10:17 15:13 19:54 20:47 21:26 0:44 Częstość 7-8 min ok. 10:02 przyjazd pociągu z odstępem ok. . 7 min 9-10 min 5:06 6:29 9:06 14:42 18:44 19:38 20:42 23:30 5:06 6:45 20:19 23:22 Dodatkowe kursy: 0:21 1:36 0:36 1:51 5:06 6:32 20:32 23:21 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:51 2:06 1:06 2:21 1:21 2:36 . 7 min 9-10 min 6:32 20:32 23:21 0:18 ok. 7 min ok. 3 min 3-4 min ok. 7 min ok.10.ok. 09:15. 4 min 6-7 min 9-10 min 6:45 20:19 23:22 0:21 ok.ok. 5-6 min.

stacja Ursynów Ważny od: 18. 7 min 9-10 min 5:30 6:13 7:40 21:34 6:13 7:40 21:34 0:42 7-8 min ok.2010 . 5-6 min. 3 min 3-4 min ok. 7 min ok.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:30 9:07 14:43 18:45 19:39 20:43 23:31 0:19 ok. 3 min 3-4 min ok.09. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:07 6:30 9:07 14:43 18:45 19:39 20:43 23:31 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 6:46 20:20 23:23 0:22 ok. 5 min. 07:20 przyjazd pociagu z odstępem ok. 7 min ok. . 6 min ok.ok. Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:55 7:34 10:15 15:11 19:52 20:45 21:24 0:42 7-8 min ok.10. godz. 7 min ok. 5 min. 10:01 przyjazd pociągu z odstępem ok. 4 min ok. godz. 7 min 9-10 min 5:07 6:33 20:33 23:22 6:33 20:33 23:22 0:19 ok. godz. 7 min ok.ok. 5 min ok. 7 min 9-10 min 5:07 6:46 20:20 23:23 Dodatkowe kursy: 0:22 1:37 0:37 1:52 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:52 2:07 1:07 2:22 1:22 2:37 . 10:25 ÷ 10:35 przyjazd pociagu z odstępem ok. 7 min 5:30 7:53 21:27 0:16 Dodatkowe kursy: 0:45 2:00 1:00 2:15 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:15 2:30 1:30 2:45 1:45 3:00 3:15 . Ważny od 1. 3 min 3-4 min ok.ok. 3 min 3-4 min ok. 5 min ok. 09:14. 6 min ok. 7 min 5:30 6:55 7:34 10:15 15:11 19:52 20:45 21:24 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:53 21:27 0:16 0:45 ok. 4 min ok. 7 min ok.

Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:28 6:53 7:32 10:13 15:09 19:50 20:43 21:22 7-8 min ok. 7 min 9-10 min 5:09 6:35 20:35 23:24 6:35 20:35 23:24 0:21 ok. 7 min 6:53 7:32 10:13 15:09 19:50 20:43 21:22 0:40 Soboty W godzinach 5:28 7:51 21:25 0:14 7:51 21:25 0:14 0:43 Niedziele i święta Częstość W godzinach Częstość ok. 09:59 przyjazd pociągu z odstępem ok.stacja Służew Ważny od: 18. 7 min ok.09. 7 min 9-10 min 5:09 6:48 20:22 23:25 Dodatkowe kursy: 0:24 1:39 0:39 1:54 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:54 2:09 1:09 2:24 1:24 2:39 .ok. 5-6 min. Ważny od 1. 5 min.ok. 3 min 3-4 min ok. 4 min ok. 10:23 ÷ 10:33 przyjazd pociagu z odstępem ok. godz. 6 min ok. 07:22 przyjazd pociagu z odstępem ok. 4 min ok. 7 min ok. 5 min. 7 min ok.ok. 7 min 9-10 min 5:28 6:11 7:38 21:32 7-8 min ok.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:32 9:09 14:45 18:47 19:41 20:45 23:33 0:21 ok. 3 min 3-4 min ok.10. 09:12.2010 . 3 min 3-4 min ok. godz. 7 min ok. 5 min ok. godz. . 6 min ok. 5 min ok. 7 min Dodatkowe kursy: 0:43 1:58 0:58 2:13 6:11 7:38 21:32 0:40 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:13 2:28 1:28 2:43 1:43 2:58 3:13 . 3 min 3-4 min ok. 7 min ok. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:09 6:32 9:09 14:45 18:47 19:41 20:45 23:33 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 6:48 20:22 23:25 0:24 ok.

5 min ok.09. 5 min. 6 min ok. 7 min 9-10 min 5:03 6:50 20:24 23:27 Dodatkowe kursy: 0:26 1:41 0:41 1:56 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:56 2:11 1:11 2:26 1:26 2:41 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:26 6:51 7:30 10:11 15:07 19:48 20:41 21:20 7-8 min ok. 3 min 3-4 min ok.ok. 09:10. 3 min 3-4 min ok. 7 min ok. 7 min 6:51 7:30 10:11 15:07 19:48 20:41 21:20 0:38 Soboty W godzinach 5:26 7:49 21:23 0:12 7:49 21:23 0:12 0:41 Niedziele i święta Częstość W godzinach Częstość ok. 7 min ok. 4 min ok. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:03 6:15 9:11 14:47 18:49 19:43 20:47 23:35 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 6:50 20:24 23:27 0:26 ok. 7 min ok. 4 min ok.stacja Wilanowska Ważny od: 18. 7 min 9-10 min 5:03 6:37 20:37 23:26 6:37 20:37 23:26 0:23 ok. godz. Ważny od 1. 09:57 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 3 min 3-4 min ok. 7 min ok. 5 min ok. 7 min ok.2010 . godz.ok. 6 min ok. 10:21 ÷ 10:31 przyjazd pociagu z odstępem ok.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:15 9:11 14:47 18:49 19:43 20:47 23:35 0:23 ok. 7 min Dodatkowe kursy: 0:41 1:56 0:56 2:11 6:09 7:36 21:30 0:38 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:11 2:26 1:26 2:41 1:41 2:56 3:11 . 3 min 3-4 min ok.10. . 7 min 9-10 min 5:26 6:09 7:36 21:30 7-8 min ok.

stacja Wierzbno Ważny od: 18. godz. 7 min 6:49 7:29 10:10 15:06 19:47 20:40 21:19 0:37 Soboty W godzinach 5:25 7:48 21:22 0:11 7:48 21:22 0:11 0:40 Niedziele i święta Częstość W godzinach Częstość ok.09.ok. 10:16 ÷ 10:26 przyjazd pociagu z odstępem ok. 4 min ok. 7 min Dodatkowe kursy: 0:40 1:55 0:55 2:10 6:08 7:35 21:29 0:37 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:10 2:25 1:25 2:40 1:40 2:55 3:10 . 7 min ok. 3 min 3-4 min ok. 09:53 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 7 min ok. 5 min. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:04 6:16 9:13 14:49 18:51 19:45 20:49 23:37 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 6:52 20:26 23:29 0:28 ok. 09:06. . 4 min ok. 7 min 9-10 min 5:04 6:52 20:26 23:29 Dodatkowe kursy: 0:28 1:43 0:43 1:58 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:58 2:13 1:13 2:28 1:28 2:43 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:25 6:49 7:29 10:10 15:06 19:47 20:40 21:19 7-8 min ok. 7 min ok.2010 . 3 min 3-4 min ok.10. 7 min ok. Ważny od 1. 5 min ok.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:16 9:13 14:49 18:51 19:45 20:49 23:37 0:25 ok. 7 min 9-10 min 5:25 6:08 7:35 21:29 7-8 min ok. godz. 6 min ok. 3 min 3-4 min ok. 7 min ok. 5 min ok. 7 min 9-10 min 5:04 6:39 20:39 23:28 6:39 20:39 23:28 0:25 ok. 3 min 3-4 min ok.ok. 6 min ok.

5 min ok. 7 min 9-10 min 5:06 6:41 20:41 23:30 6:41 20:41 23:30 0:27 ok. 7 min ok.09. 4 min ok. . 7 min ok. 10:14 ÷ 10:24 przyjazd pociagu z odstępem ok. 09:04. 3 min 3-4 min ok.ok. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:06 6:18 9:15 14:51 18:53 19:47 20:51 23:39 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 6:54 20:28 23:31 0:30 ok. 7 min ok.10. godz.stacja Racławicka Ważny od: 18. 3 min 3-4 min ok. 7 min 9-10 min 5:23 6:06 7:33 21:27 6:06 7:33 21:27 0:35 7-8 min ok. 5 min ok. 7 min ok.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:18 9:15 14:51 18:53 19:47 20:51 23:39 0:27 ok.ok. 3 min 3-4 min ok. 7 min 5:23 6:47 7:27 10:08 15:04 19:45 20:38 21:17 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:46 21:20 0:09 0:38 ok. godz. Ważny od 1. 09:51 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 7 min ok.2010 . 3 min 3-4 min ok. 7 min 5:23 7:46 21:20 0:09 Dodatkowe kursy: 0:38 1:53 0:53 2:08 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:08 2:23 1:23 2:38 1:38 2:53 3:08 . 6 min ok. 7 min 9-10 min 5:06 6:54 20:28 23:31 Dodatkowe kursy: 0:30 1:45 0:45 2:00 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:00 2:15 1:15 2:30 1:30 2:45 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:47 7:27 10:08 15:04 19:45 20:38 21:17 0:35 7-8 min ok. 6 min ok. 4 min ok. 5 min.

09:02. 5 min.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:20 9:17 14:53 18:55 19:49 20:53 23:41 0:29 ok.stacja Pole Mokotowskie Ważny od: 18. 7 min ok.10.2010 . 6 min ok. 10:12 ÷ 10:22 przyjazd pociagu z odstępem ok. 5 min ok. 7 min ok.ok. 6 min ok. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:08 6:20 9:17 14:53 18:55 19:49 20:53 23:41 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 6:56 20:30 23:33 0:32 ok. 09:49 pociąg tylko do stacji Wilanowska. Ważny od 1. 7 min 9-10 min 5:21 6:04 7:31 21:25 6:04 7:31 21:25 0:33 7-8 min ok.ok. 7 min 9-10 min 5:08 6:43 20:43 23:32 6:43 20:43 23:32 0:29 ok. 7 min 5:21 6:45 7:25 10:06 15:02 19:43 20:36 21:15 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:44 21:18 0:07 0:36 ok. 7 min 9-10 min 5:08 6:56 20:30 23:33 Dodatkowe kursy: 0:32 1:47 0:47 2:02 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:02 2:17 1:17 2:32 1:32 2:47 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:45 7:25 10:06 15:02 19:43 20:36 21:15 0:33 7-8 min ok. 3 min 3-4 min ok. 7 min ok. 3 min 3-4 min ok.09. 4 min ok. 3 min 3-4 min ok. godz. 3 min 3-4 min ok. 7 min ok. 4 min ok. 5 min ok. . 7 min ok. godz. 7 min 5:21 7:44 21:18 0:07 Dodatkowe kursy: 0:36 1:51 0:51 2:06 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:06 2:21 1:21 2:36 1:36 2:51 3:06 .

5 min ok.ok. 7 min 9-10 min 5:02 6:57 20:31 23:34 Dodatkowe kursy: 0:33 1:48 0:48 2:03 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:03 2:18 1:18 2:33 1:33 2:48 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:19 6:44 7:23 10:04 15:00 19:41 20:34 21:13 7-8 min ok. 10:10 ÷ 10:20 przyjazd pociagu z odstępem ok. 4 min ok. 7 min ok. 3 min 3-4 min ok. Ważny od 1.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:15 9:18 14:54 18:56 19:50 20:54 23:42 0:30 ok. 7 min 6:44 7:23 10:04 15:00 19:41 20:34 21:13 0:31 Soboty W godzinach 5:19 7:42 21:16 0:05 7:42 21:16 0:05 0:34 Niedziele i święta Częstość W godzinach Częstość ok. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:02 6:15 9:18 14:54 18:56 19:50 20:54 23:42 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 6:57 20:31 23:34 0:33 ok. godz.ok. 6 min ok. 4 min ok. 3 min 3-4 min ok. 5 min. 09:00. 09:47 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 7 min 9-10 min 5:19 6:02 7:29 21:23 7-8 min ok.2010 .09. 3 min 3-4 min ok. 5 min ok. 7 min ok. 3 min 3-4 min ok. 7 min Dodatkowe kursy: 0:34 1:49 0:49 2:04 6:02 7:29 21:23 0:31 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:04 2:19 1:19 2:34 1:34 2:49 3:04 .stacja Politechnika Ważny od: 18. 6 min ok. 7 min ok. . 7 min ok. godz. 7 min 9-10 min 5:02 6:44 20:44 23:33 6:44 20:44 23:33 0:30 ok.10. 7 min ok.

ok.09. 7 min 6:42 7:21 10:02 14:58 19:39 20:32 21:11 0:29 Soboty W godzinach 5:17 7:40 21:14 0:03 7:40 21:14 0:03 0:32 Niedziele i święta Częstość W godzinach Częstość ok. 7 min ok. 7 min 9-10 min 5:05 6:46 20:46 23:35 6:46 20:46 23:35 0:32 ok. 3 min 3-4 min ok. 7 min ok. 7 min 9-10 min 5:17 6:00 7:27 21:21 7-8 min ok. 7 min ok. 7 min ok. 10:08 ÷ 10:18 przyjazd pociagu z odstępem ok.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:17 9:20 14:56 18:58 19:52 20:56 23:44 0:32 ok. .10.ok. 4 min ok. Ważny od 1.stacja Centrum Ważny od: 18.2010 . godz. 7 min 9-10 min 5:05 6:59 20:33 23:36 Dodatkowe kursy: 0:35 1:50 0:50 2:05 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:05 2:20 1:20 2:35 1:35 2:50 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:17 6:42 7:21 10:02 14:58 19:39 20:32 21:11 7-8 min ok. 5 min ok. 7 min ok. godz. 5 min. 3 min 3-4 min ok. 6 min ok. 3 min 3-4 min ok. 4 min ok. 09:45 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 7 min Dodatkowe kursy: 0:32 1:47 0:47 2:02 6:00 7:27 21:21 0:29 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:02 2:17 1:17 2:32 1:32 2:47 3:02 . 4 min 6-7 min 9-10 min 5:05 6:17 9:20 14:56 18:58 19:52 20:56 23:44 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 6:59 20:33 23:36 0:35 ok. 08:58. 5 min ok. 6 min ok. 3 min 3-4 min ok.

09:44 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 4 min ok. 7 min 9-10 min 5:16 5:59 7:26 21:20 7-8 min ok.ok. Ważny od 1. 3 min 3-4 min ok.stacja Świętokrzyska Ważny od: 18. 7 min 9-10 min 5:06 7:01 20:35 23:38 Dodatkowe kursy: 0:37 1:52 0:52 2:07 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:07 2:22 1:22 2:37 1:37 2:52 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:16 6:40 7:20 10:01 14:57 19:38 20:31 21:10 7-8 min ok.10. . 7 min Dodatkowe kursy: 0:31 1:46 0:46 2:01 5:59 7:26 21:20 0:28 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:01 2:16 1:16 2:31 1:31 2:46 3:01 . godz. 3 min 3-4 min ok. 08:57. 10:07 ÷ 10:17 przyjazd pociagu z odstępem ok. 7 min 9-10 min 5:06 6:48 20:48 23:37 6:48 20:48 23:37 0:34 ok. 6 min ok. 4 min ok. godz. 7 min ok. 7 min 6:40 7:20 10:01 14:57 19:38 20:31 21:10 0:28 Soboty W godzinach 5:16 7:39 21:13 0:02 7:39 21:13 0:02 0:31 Niedziele i święta Częstość W godzinach Częstość ok.ok. 3 min 3-4 min ok. 5 min. 5 min ok. 6 min ok. 3 min 3-4 min ok. 7 min ok. 7 min ok.09. 5 min ok.2010 . 4 min 6-7 min 9-10 min 5:06 6:18 9:22 14:58 19:00 19:54 20:58 23:46 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:01 20:35 23:38 0:37 ok. 7 min ok. 7 min ok.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:18 9:22 14:58 19:00 19:54 20:58 23:46 0:34 ok.

7 min ok. 7 min ok.ok. 7 min 9-10 min 5:09 6:50 20:50 23:39 ok. 3 min 3-4 min ok. 3 min 3-4 min ok. 3 min 3-4 min ok.stacja Ratusz Arsenał Ważny od: 18. 6 min ok.09. . 7 min 5:13 6:38 7:17 9:58 14:54 19:35 20:28 21:07 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:36 21:10 23:59 0:28 ok. 08:54. Ważny od 1. 7 min ok.ok. 3 min 3-4 min ok. 09:41 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 5 min ok. 7 min ok.2010 . 7 min 5:13 7:36 21:10 23:59 Dodatkowe kursy: 0:28 1:43 0:43 1:58 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:58 2:13 1:13 2:28 1:28 2:43 2:58 . godz.10.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:09 6:21 9:24 15:00 19:02 19:56 21:00 23:48 ok. 7 min 9-10 min 7:03 20:37 23:40 0:39 Dodatkowe kursy: 0:39 1:54 0:54 2:09 6:50 20:50 23:39 0:36 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:09 2:24 1:24 2:39 1:39 2:54 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:38 7:17 9:58 14:54 19:35 20:28 21:07 0:25 7-8 min ok. 4 min ok. 10:04 ÷ 10:14 przyjazd pociagu z odstępem ok. 7 min 9-10 min 5:13 5:56 7:23 21:17 5:56 7:23 21:17 0:25 7-8 min ok. 6 min ok. 4 min 6-7 min 9-10 min 6:21 9:24 15:00 19:02 19:56 21:00 23:48 0:36 Soboty W godzinach 5:09 7:03 20:37 23:40 Niedziele i święta Częstość W godzinach Częstość ok. 7 min ok. 5 min ok. godz. 4 min ok. 5 min.

4 min ok. 6 min ok. 09:39 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 6 min ok.2010 . 5 min ok.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:23 9:27 15:03 19:05 19:59 21:03 23:51 0:39 ok. 3 min 3-4 min ok.ok. 7 min 9-10 min 5:11 5:54 7:21 21:15 7-8 min ok. 7 min ok.10. 7 min 9-10 min 5:11 7:06 20:40 23:43 Dodatkowe kursy: 0:42 1:57 0:57 2:12 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:12 2:27 1:27 2:42 1:42 2:57 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:11 6:35 7:15 9:56 14:52 19:33 20:26 21:05 7-8 min ok. 7 min ok.ok. 3 min 3-4 min ok.09. 10:02 ÷ 10:12 przyjazd pociagu z odstępem ok. 5 min ok. 7 min ok. 7 min 6:35 7:15 9:56 14:52 19:33 20:26 21:05 0:23 Soboty W godzinach 5:11 7:34 21:08 23:57 7:34 21:08 23:57 0:26 Niedziele i święta Częstość W godzinach Częstość ok. 5 min. 7 min ok.stacja Dworzec Gdański Ważny od: 18. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:11 6:23 9:27 15:03 19:05 19:59 21:03 23:51 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:06 20:40 23:43 0:42 ok. 3 min 3-4 min ok. . 7 min 9-10 min 5:11 6:53 20:53 23:42 6:53 20:53 23:42 0:39 ok. 7 min ok. Ważny od 1. godz. 4 min ok. 7 min Dodatkowe kursy: 0:26 1:41 0:41 1:56 5:54 7:21 21:15 0:23 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:56 2:11 1:11 2:26 1:26 2:41 2:56 . 3 min 3-4 min ok. 08:52. godz.

4 min ok. 4 min ok. 7 min Dodatkowe kursy: 0:23 1:38 0:38 1:53 5:51 7:18 21:12 0:20 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:53 2:08 1:08 2:23 1:23 2:38 2:53 .09. godz. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:05 6:26 9:29 15:05 19:07 20:01 21:05 23:53 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:08 20:42 23:45 0:44 ok. godz. Ważny od 1. 7 min 9-10 min 5:05 6:55 20:55 23:44 6:55 20:55 23:44 0:41 ok. 7 min ok.ok. 7 min ok.ok.stacja Plac Wilsona Ważny od: 18. 5 min ok. 3 min 3-4 min ok.10. 5 min ok. 09:36 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 7 min ok. 08:49. . 7 min ok. 09:59 ÷ 10:09 przyjazd pociagu z odstępem ok. 3 min 3-4 min ok. 3 min 3-4 min ok. 6 min ok. 3 min 3-4 min ok. 7 min 9-10 min 5:08 5:51 7:18 21:12 7-8 min ok.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:26 9:29 15:05 19:07 20:01 21:05 23:53 0:41 ok. 7 min ok. 5 min. 7 min 9-10 min 5:05 7:08 20:42 23:45 Dodatkowe kursy: 0:44 1:59 0:59 2:14 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:14 2:29 1:29 2:44 1:44 2:59 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:08 6:33 7:12 9:53 14:49 19:30 20:23 21:02 7-8 min ok. 7 min 6:33 7:12 9:53 14:49 19:30 20:23 21:02 0:20 Soboty W godzinach 5:08 7:31 21:05 23:54 7:31 21:05 23:54 0:23 Niedziele i święta Częstość W godzinach Częstość ok. 6 min ok.2010 .

. 7 min ok.stacja Marymont Ważny od: 18. 5 min ok. godz. godz. 3 min 3-4 min ok. 3 min 3-4 min ok. 7 min ok.09. 09:58 ÷ 10:08. 7 min 5:07 6:36 7:11 9:52 14:48 19:29 20:22 21:01 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:30 21:04 23:53 0:22 ok. Ważny od 1. 5 min ok. 5 min. 4 min ok. 4 min ok. 7 min 5:07 7:30 21:04 23:53 Dodatkowe kursy: 0:22 1:37 0:37 1:52 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:52 2:07 1:07 2:22 1:22 2:37 2:52 .2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:27 9:31 15:07 19:09 20:03 21:07 23:55 0:43 ok.ok. 7 min 9-10 min 5:06 7:10 20:44 23:47 Dodatkowe kursy: 0:46 2:01 1:01 2:16 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:16 2:31 1:31 2:46 1:46 3:01 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:36 7:11 9:52 14:48 19:29 20:22 21:01 0:19 7-8 min ok. 3 min 3-4 min ok. 6 min ok. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:06 6:27 9:31 15:07 19:09 20:03 21:07 23:55 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:10 20:44 23:47 0:46 ok.2010 . 7 min ok.ok.10. 09:35 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 5 min. 7 min ok. 3 min 3-4 min ok. 07:37 odjazd pociagu z odstępem ok. . godz. 08:48. 7 min ok. 14:44 przyjazd pociagu z odstępem ok. 7 min 9-10 min 5:07 5:50 7:17 21:11 5:50 7:17 21:11 0:19 7-8 min ok. 6 min ok.ok. 7 min 9-10 min 5:06 6:57 20:57 23:46 6:57 20:57 23:46 0:43 ok.

7 min 9-10 min Dodatkowe kursy: 0:48 2:03 Niedziele i święta 1:03 2:18 6:59 20:59 23:48 0:45 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:18 2:33 1:33 2:48 1:48 3:03 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:05 6:34 7:09 9:50 14:46 19:27 20:20 20:59 7-8 min ok.ok. 3 min 3-4 min ok. 3 min 3-4 min ok. 08:46. 6 min ok. 7 min 9-10 min 5:05 5:48 7:15 21:09 7-8 min ok. godz. godz.09. 4 min ok.2010 . godz. 7 min ok. Ważny od 1. 5 min ok. 5 min. 3 min 3-4 min ok. 5 min. 5 min ok. . 4 min ok. 7 min ok. 09:33 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 6 min ok.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:08 6:29 9:33 15:09 19:11 20:05 21:09 23:57 ok. 14:42 przyjazd pociagu z odstępem ok.ok.stacja Słodowiec Ważny od: 18. 7 min 6:34 7:09 9:50 14:46 19:27 20:20 20:59 0:17 Soboty W godzinach 5:05 7:28 21:02 23:51 7:28 21:02 23:51 0:20 Częstość W godzinach Częstość ok. 4 min 6-7 min 9-10 min 6:29 9:33 15:09 19:11 20:05 21:09 23:57 0:45 Soboty W godzinach 5:08 7:12 20:46 23:49 7:12 20:46 23:49 0:48 Częstość W godzinach Częstość ok. 3 min 3-4 min ok.ok. 7 min 9-10 min 5:08 6:59 20:59 23:48 ok. 7 min ok.10. 7 min ok. 09:56 ÷ 10:06. 7 min ok. . 7 min Dodatkowe kursy: 0:20 1:35 0:35 1:50 Niedziele i święta 5:48 7:15 21:09 0:17 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:50 2:05 1:05 2:20 1:20 2:35 2:50 . 07:35 odjazd pociagu z odstępem ok.

5 min ok. . 7 min 6:32 7:07 9:48 14:44 19:25 20:18 20:57 0:15 Soboty W godzinach 5:03 7:26 21:00 23:49 7:26 21:00 23:49 0:18 Częstość W godzinach Częstość ok. 7 min ok. 3 min 3-4 min ok.stacja Stare Bielany Ważny od: 18. 09:54 ÷ 10:04. 7 min 9-10 min 5:10 7:01 21:01 23:50 ok. 7 min ok.ok. godz. 14:40 przyjazd pociagu z odstępem ok. 5 min ok. 08:44. 3 min 3-4 min ok. godz. .2010 . 6 min ok. 3 min 3-4 min ok. 7 min Dodatkowe kursy: 0:18 1:33 0:33 1:48 Niedziele i święta 5:46 7:13 21:07 0:15 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:48 2:03 1:03 2:18 1:18 2:33 2:48 . 3 min 3-4 min ok. 4 min 6-7 min 9-10 min 6:31 9:35 15:11 19:13 20:07 21:11 23:59 0:47 Soboty W godzinach 5:10 7:14 20:48 23:51 7:14 20:48 23:51 0:50 W godzinach Częstość ok. 7 min 9-10 min Dodatkowe kursy: 0:50 2:05 Niedziele i święta Częstość 1:05 2:20 7:01 21:01 23:50 0:47 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:20 2:35 1:35 2:50 1:50 3:05 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:03 6:32 7:07 9:48 14:44 19:25 20:18 20:57 7-8 min ok. 09:31 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 7 min ok. 4 min ok. Ważny od 1. 7 min ok. 6 min ok.ok. 7 min ok. godz.ok. 07:33 odjazd pociagu z odstępem ok. 4 min ok.10. 5 min. 5 min.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:10 6:31 9:35 15:11 19:13 20:07 21:11 23:59 ok.09. 7 min 9-10 min 5:03 5:46 7:13 21:07 7-8 min ok.

09:29 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 7 min ok. 09:52 ÷ 10:02. 7 min 9-10 min 5:12 7:15 20:49 23:52 Dodatkowe kursy: 0:51 2:06 1:06 2:21 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 1:21 2:36 1:36 2:51 1:51 3:06 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:30 7:05 9:46 14:42 19:23 20:16 20:55 0:13 7-8 min ok.stacja Wawrzyszew Ważny od: 18.2010 . 3 min 3-4 min ok. 6 min ok.ok. Ważny od 1. 08:42.2008 Kierunek:Młociny Dzień roboczy W godzinach Częstość 6:33 9:36 15:12 19:14 20:08 21:12 0:00 0:48 ok. 5 min ok. 7 min ok. 6 min ok. 3 min 3-4 min ok. . 7 min ok. 4 min ok. 5 min ok. 3 min 3-4 min ok.10. 5 min. godz. 7 min ok. 5 min. 4 min 6-7 min 9-10 min 5:12 6:33 9:36 15:12 19:14 20:08 21:12 0:00 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:15 20:49 23:52 0:51 ok. 3 min 3-4 min ok. 7 min ok.09. 7 min 5:01 6:30 7:05 9:46 14:42 19:23 20:16 20:55 Soboty Niedziele i święta W godzinach Częstość W godzinach Częstość 7:24 20:58 23:47 0:16 ok. godz.ok. 4 min ok. 7 min 9-10 min 5:12 7:02 21:02 23:51 7:02 21:02 23:51 0:48 ok. . 7 min 5:01 7:24 20:58 23:47 Dodatkowe kursy: 0:16 1:31 0:31 1:46 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:46 2:01 1:01 2:16 1:16 2:31 2:46 . 7 min 9-10 min 5:01 5:44 7:11 21:05 5:44 7:11 21:05 0:13 7-8 min ok.ok. 07:31 odjazd pociagu z odstępem ok. 14:38 przyjazd pociagu z odstępem ok. godz.

Ważny od 1. 4 min ok.2010 . 7 min 9-10 min 5:00 5:43 7:10 21:04 7-8 min ok. 4 min ok. 5 min.2008 Kierunek:Kabaty Dzień roboczy W godzinach Częstość 5:00 6:29 7:04 9:45 14:41 19:22 20:15 20:54 7-8 min ok. godz. 3 min 3-4 min ok. 08:41. godz.ok. . 07:30 odjazd pociagu z odstępem ok.ok.09. 7 min 6:29 7:04 9:45 14:41 19:22 20:15 20:54 0:12 Soboty W godzinach 5:00 7:23 20:57 23:46 7:23 20:57 23:46 0:15 Częstość W godzinach Częstość ok. 5 min. 5 min ok. 7 min ok. godz. 7 min ok. 7 min Dodatkowe kursy: 0:15 1:30 0:30 1:45 Niedziele i święta 5:43 7:10 21:04 0:12 noc piątek/sobota i sobota/niedziela 0:45 2:00 1:00 2:15 1:15 2:30 2:45 .10. 09:28 pociąg tylko do stacji Wilanowska. 09:51 ÷ 10:01. 6 min ok. . 3 min 3-4 min ok.ok. 14:37 przyjazd pociagu z odstępem ok.stacja Młociny Ważny od: 18.