You are on page 1of 60

Zacznik nr 5a do uchway Nr LXVI/1345/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 padziernika 2010 r.

Deklaracja na podatek rolny (DR-1) w formacie danych XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <fforms:form xmlns:fforms="http://www.finn.pl/schema/fforms" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"><fforms:author></fforms:author> <crdw:DaneWzoru xmlns:crdw="http://crd.gov.pl/schema/crd-wzorzec"> <crdw:OpisUzycia /> <crdw:Wnioskodawca /> <crdw:SiedzibaWnioskodawcy /> <crdw:JRWA /> <crdw:PodstawaPrawna /> <crdw:OkresWaznosci> <crdw:od /> <crdw:do /> </crdw:OkresWaznosci> </crdw:DaneWzoru> <xf:model> <xf:instance><Dokument> <Tytul> <Wyroznik>update:1263;</Wyroznik> <IdTytulu /> <Opis /> </Tytul> <DaneDokumentu> <DaneDeklaracji> <NIP fforms:type="fforms:nip"> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.nip" /> </NIP> <RokPodatkowy /> <DataWypelnienia> <fforms:value-of fforms:select="data" /> </DataWypelnienia> </DaneDeklaracji> <AAdresUrzedu> <fforms:value-of fforms:select="urzad_nazwa" /> <fforms:value-of fforms:select="urzad_adres" /> </AAdresUrzedu> <B_obow> <B1 /> <B2 /> </B_obow> <cDanePodatnika> <Nazwisko> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.nazwisko" /> </Nazwisko> <ImiePierwsze> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.imie" />

</ImiePierwsze> <ImieDrugie> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.imie2" /> </ImieDrugie> <REGON fforms:type="fforms:regon"> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.regon" /> </REGON> <PESEL> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.pesel" /> </PESEL> <DataUrodzenia fforms:type="xsd:date"> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.ur_data" /> </DataUrodzenia> <ImieOjca /> <ImieMatki /> <Kraj> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_kraj" /> </Kraj> <Wojewodztwo /> <Powiat /> <Gmina /> <Ulica> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_ulica" /> </Ulica> <NumerDomu> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_dom" /> </NumerDomu> <NumerLokalu> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_lokal" /> </NumerLokalu> <Miejscowosc> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_miejsc" /> </Miejscowosc> <KodPocztowy> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_kod" /> </KodPocztowy> <Poczta> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_poczta" /> </Poczta> <nazwapelna /> <nazwaskrocona /> </cDanePodatnika> <CDaneONieruchomosciach> <C1 /> <C2 /> <C3 /> <C4 /> <C5a /> <C5b /> </CDaneONieruchomosciach>

<DOkolicznosci> <rokmiesiac /> <uzasadnienie /> </DOkolicznosci> <EUzytkiRolne> <E01_I> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E01_I> <E01_II> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E01_II> <E01_IIIa> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E01_IIIa> <E01_IIIb> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E01_IIIb> <E01_IVa> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E01_IVa> <E01_IVb> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E01_IVb> <E02_I> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E02_I> <E02_II> <NowyElement1 /> <NowyElement2 />

<NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E02_II> <E02_III> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E02_III> <E02_IV> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E02_IV> <E03_I> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E03_I> <E03_II> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E03_II> <E03_III> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E03_III> <E03_IIIa> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E03_IIIa> <E03_IIIb> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E03_IIIb> <E03_IV> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 />

</E03_IV> <E03_IVa> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E03_IVa> <E03_IVb> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E03_IVb> <E04_I> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E04_I> <E04_II> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E04_II> <E04_III> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E04_III> <E04_IIIa> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E04_IIIa> <E04_IIIb> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E04_IIIb> <E04_IV> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E04_IV> <E04_IVa>

<NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E04_IVa> <E04_IVb> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E04_IVb> <E05_I> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E05_I> <E06> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E06> <E07> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E07> <E08> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> <NowyElement4 /> </E08> <E09> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> </E09> </EUzytkiRolne> <FLacznaKwotaPodatku> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> </FLacznaKwotaPodatku> <GDaneNiepodlZwol> <NowyElement1 /> <NowyElement2 /> <NowyElement3 /> </GDaneNiepodlZwol>

<HZalaczniki> <ZR1A /> <ZR1B /> </HZalaczniki> <InformacjeDodatkowe /> <Zgoda /> </DaneDokumentu> </Dokument></xf:instance> </xf:model> <fforms:layout fforms:formStyle="margin-top:0px;margin-right:0px;marginbottom:0px;margin-left:0px" fforms:labelStyle="color:black;" fforms:controlStyle="color:black;"><fforms:group id="g0" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu" fforms:style="position:relative;height:1296px;left:0px;page-break-before:auto;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<xf:output id="elem0" fforms:tabindex="0" fforms:style="height:45px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:682px;font-weight:normal;top:18px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Zacznik nr 5a do Uchway Rady Miasta Katowice Nr ........ z dnia ........</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem1" fforms:tabindex="1" fforms:style="height:23px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:16px;width:500px;font-family:sans-serif;left:37px;font-weight:bold;top:36px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Deklaracja na podatek rolny DR-1</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem2" fforms:tabindex="2" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:37px;border:0px solid black;top:86px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:37px;fontweight:bold;top:86px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem3" fforms:tabindex="3" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:57px;font-weight:normal;top:105px;background-color:#ffffff" ref="DaneDeklaracji/NIP" fforms:type="fforms:nip"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:83px;font-family:sans-serif;left:57px;font-weight:normal;top:90px;">NIP podatnika</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem4" fforms:tabindex="4" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:237px;font-weight:normal;top:106px;background-color:#ffffff" ref="DaneDeklaracji/RokPodatkowy" fforms:type="xsd:integer">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:211px;font-family:sans-serif;left:237px;font-weight:normal;top:91px;">Rok, za ktry skadana jest deklaracja</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem5" fforms:tabindex="5" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:507px;font-weight:normal;top:106px;background-color:#ffffff" ref="DaneDeklaracji/DataWypelnienia" fforms:type="xsd:date"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:156px;font-family:sans-serif;left:507px;font-weight:normal;top:91px;">Data wypenienia deklaracji</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem6" fforms:tabindex="6" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:37px;border:0px solid black;top:146px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:37px;fontweight:bold;top:146px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem7" fforms:tabindex="7" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:47px;font-weight:normal;top:156px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Podstawa prawna:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem8" fforms:tabindex="8" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:157px;font-weight:normal;top:156px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Ustawa z dnia 15 listopada 1984. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z pn. zm.).</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem9" fforms:tabindex="9" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:47px;font-weight:normal;top:176px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Skadajcy:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem10" fforms:tabindex="10" fforms:style="height:58px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:157px;font-weight:normal;top:176px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Formularz przeznaczony dla osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spek nieposiadajcych osobowoci prawnej bdcych wacicielami gruntw, posiadaczami samoistnymi gruntw, uytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami gruntw stanowicych wasno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osb fizycznych bdcych wspwacicielami lub wspposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spkami, nieposiadajcymi osobowoci prawnej.</xf:label>

</xf:output><xf:output id="elem11" fforms:tabindex="11" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:237px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Termin skadania:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem12" fforms:tabindex="12" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:159px;font-weight:normal;top:237px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Do 15 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpyw na powstanie (wyganicie) obowizku podatkowego, lub wysoko opodatkowania.</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem13" fforms:tabindex="13" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:271px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Miejsce skadania:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem14" fforms:tabindex="14" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:158px;font-weight:normal;top:272px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Prezydent Miasta waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia nieruchomoci.</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem15" fforms:tabindex="15" fforms:style="height:90px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:37px;border:0px solid black;top:304px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:176px;font-family:sans-serif;left:37px;fontweight:normal;top:304px;">A. Miejsce skadania deklaracji</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem16" fforms:tabindex="16" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:54px;font-weight:normal;top:326px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem17" fforms:tabindex="17" fforms:style="height:45px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:150px;font-family:sans-serif;left:86px;font-weight:normal;top:347px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Prezydent Miasta Katowice ul. Myska 4 40 098 Katowice</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem18" fforms:tabindex="18" fforms:style="height:110px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:37px;border:0px solid black;top:400px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:228px;font-family:sans-serif;left:37px;fontweight:normal;top:400px;">B. OBOWIZEK ZOENIA DEKLARACJI</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem19" fforms:tabindex="19" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;font-

size:12px;width:880px;font-family:sans-serif;left:46px;font-weight:normal;top:420px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Podatnik ma obowizek zoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem20" fforms:tabindex="20" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:444px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:445px;font-family:sans-serif;left:46px;fontweight:normal;top:444px;">Okolicznoci powodujce obowizek zoenia deklaracji (zaznacz waciwe pole)</fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:select1 appearance="full" id="elem22" fforms:tabindex="22" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:81px;fontweight:normal;top:458px;background-color:#ffffff" ref="B_obow/B1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:48px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:81px;fontweight:normal;top:443px;">Etykieta</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:79px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:476px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:650px;font-family:sans-serif;left:99px;fontweight:normal;top:476px;">1. deklaracja roczna</xf:label><xf:value>1. deklaracja roczna</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:330px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:476px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:975px;font-family:sans-serif;left:350px;fontweight:normal;top:476px;">2. korekta deklaracji rocznej</xf:label><xf:value>2. korekta deklaracji rocznej</xf:value></xf:item></fforms:select1><xf:input id="elem23" fforms:tabindex="23" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:607px;fontweight:normal;top:476px;background-color:#ffffff" ref="B_obow/B2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:79px;font-family:sans-serif;left:528px;font-weight:normal;top:480px;">(rokmiesic)</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem24" fforms:tabindex="24" fforms:style="height:250px;color:black;font-style:italic;font-

size:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:37px;border:0px solid black;top:516px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:126px;font-family:sans-serif;left:37px;fontweight:normal;top:516px;">C. DANE PODATNIKA</fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem25" fforms:tabindex="25" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:540px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:237px;font-family:sans-serif;left:46px;fontweight:normal;top:540px;">Rodzaj podatnika (zaznacz waciwe pole)</fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:select1 appearance="full" id="elem28" fforms:tabindex="28" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:60px;fontweight:normal;top:561px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:48px;font-family:sans-serif;left:60px;fontweight:normal;top:546px;">Etykieta</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:60px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:559px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:510px;font-family:sans-serif;left:80px;fontweight:normal;top:559px;">1. osoba fizyczna</xf:label><xf:value>1. osoba fizyczna</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:210px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:559px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:645px;fontfamily:sans-serif;left:230px;font-weight:normal;top:559px;">2. osoba prawna</xf:label><xf:value>2. osoba prawna</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:439px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:559px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:965px;fontfamily:sans-serif;left:459px;font-weight:normal;top:559px;">3. jednostka organizacyjna, w tym spka, nieposiadajca osobowoci prawnej</xf:label><xf:value>3. jednostka organizacyjna, w tym spka, nieposiadajca osobowoci prawnej</xf:value></xf:item></fforms:select1><xf:output id="elem29" fforms:tabindex="29" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;fontstyle:normal;font-size:12px;width:450px;font-family:sans-serif;left:51px;fontweight:normal;top:588px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA NIEBDCEGO OSOB FIZYCZN</xf:label>

</xf:output><xf:input id="elem30" fforms:tabindex="30" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:600px;fontfamily:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:624px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/nazwapelna" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:556px;font-family:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:609px;">1. Nazwa pena osoby prawnej, jednostki organizacyjnej oraz spki nie majcej osobowoci prawnej</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem31" fforms:tabindex="31" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:692px;font-weight:normal;top:640px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/REGON" fforms:type="fforms:regon"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:63px;font-family:sans-serif;left:692px;font-weight:normal;top:625px;">3. REGON</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem32" fforms:tabindex="32" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:600px;fontfamily:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:662px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/nazwaskrocona" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:647px;">2. Nazwa skrcona</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem33" fforms:tabindex="33" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:450px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:691px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA BDCEGO OSOB FIZYCZN</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem34" fforms:tabindex="34" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:200px;fontfamily:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:739px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/Nazwisko" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:72px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:724px;">1. Nazwisko</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem35" fforms:tabindex="35" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;font-

family:sans-serif;left:257px;font-weight:normal;top:739px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/ImiePierwsze" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:95px;font-family:sans-serif;left:257px;font-weight:normal;top:724px;">2. Imi pierwsze</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem36" fforms:tabindex="36" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:365px;font-weight:normal;top:739px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/DataUrodzenia" fforms:type="xsd:date"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:102px;font-family:sans-serif;left:365px;font-weight:normal;top:724px;">3. Data urodzenia</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem37" fforms:tabindex="37" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:473px;font-weight:normal;top:739px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/ImieOjca" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:69px;font-family:sans-serif;left:473px;font-weight:normal;top:724px;">4. Imi ojca</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem38" fforms:tabindex="38" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:581px;font-weight:normal;top:739px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/ImieMatki" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:76px;font-family:sans-serif;left:581px;font-weight:normal;top:724px;">5. Imi matki</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem39" fforms:tabindex="39" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:691px;font-weight:normal;top:739px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/PESEL" fforms:type="fforms:pesel"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:58px;font-family:sans-serif;left:691px;font-weight:normal;top:724px;">6. PESEL</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem40" fforms:tabindex="40" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;font-

size:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:38px;border:0px solid black;top:774px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:203px;font-family:sans-serif;left:38px;fontweight:normal;top:774px;">Adres zamieszkania /adres siedziby</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem41" fforms:tabindex="41" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:814px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/Kraj" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:41px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:799px;">1. Kraj</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem42" fforms:tabindex="42" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:318px;font-weight:normal;top:814px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/Wojewodztwo" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:94px;font-family:sans-serif;left:318px;font-weight:normal;top:799px;">2. Wojewdztwo</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem43" fforms:tabindex="43" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:588px;font-weight:normal;top:814px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/Powiat" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:56px;font-family:sans-serif;left:588px;font-weight:normal;top:799px;">3. Powiat</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem44" fforms:tabindex="44" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:854px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/Gmina" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:56px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:839px;">4. Gmina</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem45" fforms:tabindex="45" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:318px;font-weight:normal;top:854px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/Ulica" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:47px;font-family:sans-serif;left:318px;font-weight:normal;top:839px;">5. Ulica</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem46" fforms:tabindex="46" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:588px;font-weight:normal;top:854px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/NumerDomu" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:92px;font-family:sans-serif;left:588px;font-weight:normal;top:839px;">6. Numer domu</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem47" fforms:tabindex="47" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:737px;font-weight:normal;top:854px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/NumerLokalu" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:93px;font-family:sans-serif;left:737px;font-weight:normal;top:839px;">7. Numer lokalu</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem48" fforms:tabindex="48" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:894px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/Miejscowosc" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:90px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:879px;">8. Miejscowo</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem49" fforms:tabindex="49" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:318px;font-weight:normal;top:894px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/KodPocztowy" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:93px;font-family:sans-serif;left:318px;font-weight:normal;top:879px;">9. Kod pocztowy</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem50" fforms:tabindex="50" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:438px;font-weight:normal;top:894px;background-color:#ffffff" ref="cDanePodatnika/Poczta" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:62px;font-family:sans-serif;left:438px;font-weight:normal;top:879px;">10. Poczta</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem51" fforms:tabindex="51" fforms:style="height:360px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:38px;border:0px solid black;top:933px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:460px;font-family:sans-serif;left:38px;fontweight:normal;top:933px;">D. Dane o nieruchomociach rolnych podlegajcych opodatkowaniu lub zwolnieniu</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem52" fforms:tabindex="52" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:984px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:170px;font-family:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:969px;">D.1. Pooenie nieruchomoci</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem53" fforms:tabindex="53" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:1034px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:187px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:1019px;">D.2. Data nabycia nieruchomoci</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem54" fforms:tabindex="54" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:52px;fontweight:normal;top:1071px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>D.3. Tytu prawny</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem55" fforms:tabindex="55" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:876px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:51px;border:1px solid black;top:1095px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:51px;fontweight:normal;top:1095px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:select1 appearance="full" id="elem67" fforms:tabindex="67" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:935px;font-

weight:normal;top:807px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:48px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:935px;fontweight:normal;top:792px;">Etykieta</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:82px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:1096px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:745px;font-family:sans-serif;left:102px;fontweight:normal;top:1096px;">1. waciciel</xf:label><xf:value>1. waciciel</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:82px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1136px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:740px;fontfamily:sans-serif;left:102px;font-weight:normal;top:1136px;">2. wspwaciciel</xf:label><xf:value>2. wspwaciciel</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:82px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1176px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:730px;fontfamily:sans-serif;left:102px;font-weight:normal;top:1176px;">3. posiadacz samoistny</xf:label><xf:value>3. posiadacz samoistny</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:270px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1096px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:765px;fontfamily:sans-serif;left:290px;font-weight:normal;top:1096px;">4. wspposiadacz samoistny</xf:label><xf:value>4. wspposiadacz samoistny</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:270px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1136px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:755px;fontfamily:sans-serif;left:290px;font-weight:normal;top:1136px;">5. uytkownik wieczysty</xf:label><xf:value>5. uytkownik wieczysty</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:270px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1176px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:735px;fontfamily:sans-serif;left:290px;font-weight:normal;top:1176px;">6. wspuytkownik wieczysty</xf:label><xf:value>6. wspuytkownik wieczysty</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:487px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1096px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:760px;fontfamily:sans-serif;left:507px;font-weight:normal;top:1096px;">7. posiadacz</xf:label><xf:value>7. posiadacz</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:487px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1136px;"><xf:label

fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:750px;fontfamily:sans-serif;left:507px;font-weight:normal;top:1136px;">8. wspposiadacz</xf:label><xf:value>8. wspposiadacz</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:487px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1176px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:730px;fontfamily:sans-serif;left:507px;font-weight:normal;top:1176px;">9. najemca</xf:label><xf:value>9. najemca</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:654px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1096px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:785px;fontfamily:sans-serif;left:674px;font-weight:normal;top:1096px;">10. dzierawca</xf:label><xf:value>10. dzierawca</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:654px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1136px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:780px;fontfamily:sans-serif;left:674px;font-weight:normal;top:1136px;">11. trway zarzd</xf:label><xf:value>11. trway zarzd</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:654px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1176px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:810px;fontfamily:sans-serif;left:674px;font-weight:normal;top:1176px;">12. uyczenie</xf:label><xf:value>12. uyczenie</xf:value></xf:item></fforms:select1><xf:input id="elem68" fforms:tabindex="68" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;font-family:sans-serif;left:49px;fontweight:normal;top:1229px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:398px;font-family:sans-serif;left:49px;fontweight:normal;top:1214px;">D.4. Identyfikatory geodezyjne dziaek (wykazuje si jeli zostay nadane)</xf:label>

</xf:input></fforms:group><fforms:group id="g1" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu" fforms:style="position:relative;height:1076px;left:0px;page-break-before:always;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<fforms:rectangle id="elem70" fforms:tabindex="70" fforms:style="height:120px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:40px;border:0px solid black;top:6px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:6px;"></fforms:label>

</fforms:rectangle><xf:output id="elem71" fforms:tabindex="71" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:49px;fontweight:normal;top:9px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>D.5. Ksiga wieczysta</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem72" fforms:tabindex="72" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:440px;fontfamily:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:46px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C5a" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:249px;font-family:sans-serif;left:49px;fontweight:normal;top:31px;">Numer ksigi wieczystej (zbir dokumentw)</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem73" fforms:tabindex="73" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:440px;fontfamily:sans-serif;left:487px;font-weight:normal;top:46px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C5b" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:74px;font-family:sans-serif;left:487px;fontweight:normal;top:31px;">Nazwa sdu</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem74" fforms:tabindex="74" fforms:style="height:350px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:144px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:714px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:144px;">E. DANE DOTYCZCE UYTKW ROLNYCH STANOWICYCH GOSPODARSTWO ROLNE - NIEPODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem75" fforms:tabindex="75" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:47px;font-weight:normal;top:171px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1. Grunty orne</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem76" fforms:tabindex="76" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:201px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:201px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem77" fforms:tabindex="77" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:40px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:212px;" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label>Klasa</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem78" fforms:tabindex="78" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:130px;font-family:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:212px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Powierzchnia w ha *)</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem79" fforms:tabindex="79" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:212px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Przelicznik</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem80" fforms:tabindex="80" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:212px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Powierzchnia w ha przeliczeniowych *)</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem81" fforms:tabindex="81" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:150px;font-family:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:212px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Kwota podatku w z,gr</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem82" fforms:tabindex="82" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:242px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:242px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem83" fforms:tabindex="83" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:253px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>I</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem84" fforms:tabindex="84" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:257px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_I/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:242px;">2</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem85" fforms:tabindex="85" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:457px;font-weight:normal;top:257px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_I/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:457px;fontweight:normal;top:242px;">3</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem86" fforms:tabindex="86" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:257px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_I/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:242px;">4</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem87" fforms:tabindex="87" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:137px;font-weight:normal;top:258px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_I/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:137px;fontweight:normal;top:243px;">1</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem88" fforms:tabindex="88" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:283px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:283px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem89" fforms:tabindex="89" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:292px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>II</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem90" fforms:tabindex="90" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:297px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_II/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:282px;">5</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem91" fforms:tabindex="91" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:296px;font-weight:normal;top:297px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_II/NowyElement2" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:296px;fontweight:normal;top:282px;">6</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem92" fforms:tabindex="92" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:297px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_II/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:282px;">7</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem93" fforms:tabindex="93" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:298px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_II/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:283px;">8</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem94" fforms:tabindex="94" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:324px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:324px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem95" fforms:tabindex="95" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:334px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IIIa</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem96" fforms:tabindex="96" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:339px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IIIa/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:13px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:324px;">9</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem97" fforms:tabindex="97" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;font-

family:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:339px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IIIa/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:324px;">12</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem98" fforms:tabindex="98" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:340px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IIIa/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:325px;">10</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem99" fforms:tabindex="99" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:340px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IIIa/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:325px;">11</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem100" fforms:tabindex="100" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:365px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:365px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem101" fforms:tabindex="101" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:374px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IIIb</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem102" fforms:tabindex="102" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:378px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IIIb/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:363px;">13</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem103" fforms:tabindex="103" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:378px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IIIb/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:363px;">14</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem104" fforms:tabindex="104" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:378px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IIIb/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:363px;">15</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem105" fforms:tabindex="105" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:378px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IIIb/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:363px;">16</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem106" fforms:tabindex="106" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:405px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:405px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem107" fforms:tabindex="107" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:415px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IVa</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem108" fforms:tabindex="108" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:421px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IVa/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:406px;">18</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem109" fforms:tabindex="109" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:421px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IVa/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:406px;">19</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem110" fforms:tabindex="110" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:421px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IVa/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:406px;">20</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem111" fforms:tabindex="111" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:422px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IVa/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:407px;">17</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem112" fforms:tabindex="112" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:446px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:446px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem113" fforms:tabindex="113" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:454px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IVb</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem114" fforms:tabindex="114" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:140px;font-weight:normal;top:459px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IVb/NowyElement1" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:140px;fontweight:normal;top:444px;">21</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem115" fforms:tabindex="115" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:460px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IVb/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:445px;">22</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem116" fforms:tabindex="116" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:460px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IVb/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:445px;">23</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem117" fforms:tabindex="117" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:460px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E01_IVb/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:445px;">24</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem118" fforms:tabindex="118" fforms:style="height:585px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:489px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:489px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem119" fforms:tabindex="119" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:47px;font-weight:normal;top:499px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>2. ki i pastwiska</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem120" fforms:tabindex="120" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;font-

size:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:47px;border:1px solid black;top:532px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:41px;fontweight:normal;top:532px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem121" fforms:tabindex="121" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:543px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>I</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem122" fforms:tabindex="122" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:141px;font-weight:normal;top:549px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_I/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:141px;fontweight:normal;top:534px;">25</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem123" fforms:tabindex="123" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:299px;font-weight:normal;top:549px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_I/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:299px;fontweight:normal;top:534px;">26</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem124" fforms:tabindex="124" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:459px;font-weight:normal;top:549px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_I/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:459px;fontweight:normal;top:534px;">27</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem125" fforms:tabindex="125" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:759px;font-weight:normal;top:549px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_I/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:759px;fontweight:normal;top:534px;">28</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem126" fforms:tabindex="126" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:47px;border:1px solid black;top:573px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:41px;fontweight:normal;top:573px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem127" fforms:tabindex="127" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:582px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>II</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem128" fforms:tabindex="128" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:141px;font-weight:normal;top:588px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_II/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:141px;fontweight:normal;top:573px;">29</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem129" fforms:tabindex="129" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:298px;font-weight:normal;top:588px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_II/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:298px;fontweight:normal;top:573px;">30</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem130" fforms:tabindex="130" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:460px;font-weight:normal;top:588px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_II/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:460px;fontweight:normal;top:573px;">31</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem131" fforms:tabindex="131" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:759px;font-weight:normal;top:589px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_II/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:759px;fontweight:normal;top:574px;">32</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem132" fforms:tabindex="132" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:47px;border:1px solid black;top:614px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:41px;fontweight:normal;top:614px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem133" fforms:tabindex="133" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:624px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>III</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem134" fforms:tabindex="134" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:141px;font-weight:normal;top:630px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_III/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:141px;fontweight:normal;top:615px;">33</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem135" fforms:tabindex="135" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:299px;font-weight:normal;top:631px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_III/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:299px;fontweight:normal;top:616px;">34</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem136" fforms:tabindex="136" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:460px;font-weight:normal;top:631px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_III/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:460px;fontweight:normal;top:616px;">35</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem137" fforms:tabindex="137" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:759px;font-weight:normal;top:631px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_III/NowyElement4" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:759px;fontweight:normal;top:616px;">36</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem138" fforms:tabindex="138" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:47px;border:1px solid black;top:655px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:41px;fontweight:normal;top:655px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem139" fforms:tabindex="139" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:664px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IV</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem140" fforms:tabindex="140" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:141px;font-weight:normal;top:669px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_IV/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:141px;fontweight:normal;top:654px;">37</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem141" fforms:tabindex="141" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:299px;font-weight:normal;top:669px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_IV/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:299px;fontweight:normal;top:654px;">38</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem142" fforms:tabindex="142" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:460px;font-weight:normal;top:669px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_IV/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:460px;fontweight:normal;top:654px;">39</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem143" fforms:tabindex="143" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;font-

family:sans-serif;left:758px;font-weight:normal;top:669px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E02_IV/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:758px;fontweight:normal;top:654px;">40</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem144" fforms:tabindex="144" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:710px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>3. Sady</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem145" fforms:tabindex="145" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:45px;border:1px solid black;top:745px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:745px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem146" fforms:tabindex="146" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:756px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>I</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem147" fforms:tabindex="147" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:762px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_I/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:747px;">41</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem148" fforms:tabindex="148" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:762px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_I/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:747px;">42</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem149" fforms:tabindex="149" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:457px;font-weight:normal;top:762px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_I/NowyElement3" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:457px;fontweight:normal;top:747px;">43</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem150" fforms:tabindex="150" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:762px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_I/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:747px;">44</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem151" fforms:tabindex="151" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:45px;border:1px solid black;top:786px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:786px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem152" fforms:tabindex="152" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:65px;font-weight:normal;top:795px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>II</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem153" fforms:tabindex="153" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:801px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_II/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:786px;">45</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem154" fforms:tabindex="154" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:296px;font-weight:normal;top:801px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_II/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:296px;fontweight:normal;top:786px;">46</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem155" fforms:tabindex="155" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;font-

family:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:801px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_II/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:786px;">47</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem156" fforms:tabindex="156" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:802px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_II/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:787px;">48</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem157" fforms:tabindex="157" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:45px;border:1px solid black;top:827px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:827px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem158" fforms:tabindex="158" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:838px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>III</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem159" fforms:tabindex="159" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:844px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_III/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:829px;">49</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem160" fforms:tabindex="160" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:844px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_III/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:829px;">50</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem161" fforms:tabindex="161" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:844px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_III/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:829px;">51</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem162" fforms:tabindex="162" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:844px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_III/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:829px;">52</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem163" fforms:tabindex="163" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:45px;border:1px solid black;top:868px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:868px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem164" fforms:tabindex="164" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:876px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IIIa</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem165" fforms:tabindex="165" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:882px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IIIa/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:867px;">53</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem166" fforms:tabindex="166" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:882px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IIIa/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:867px;">54</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem167" fforms:tabindex="167" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:882px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IIIa/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:867px;">55</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem168" fforms:tabindex="168" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:882px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IIIa/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:867px;">56</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem169" fforms:tabindex="169" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:45px;border:1px solid black;top:908px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:908px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem170" fforms:tabindex="170" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:916px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IIIb</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem171" fforms:tabindex="171" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:925px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IIIb/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:910px;">58</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem172" fforms:tabindex="172" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:925px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IIIb/NowyElement3" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:910px;">59</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem173" fforms:tabindex="173" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:925px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IIIb/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:910px;">60</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem174" fforms:tabindex="174" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:926px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IIIb/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:911px;">57</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem175" fforms:tabindex="175" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:45px;border:1px solid black;top:949px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:949px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem176" fforms:tabindex="176" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:958px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IV</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem177" fforms:tabindex="177" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:963px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IV/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:948px;">61</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem178" fforms:tabindex="178" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;font-

family:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:963px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IV/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:948px;">62</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem179" fforms:tabindex="179" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:964px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IV/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:949px;">63</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem180" fforms:tabindex="180" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:964px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IV/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:949px;">64</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem181" fforms:tabindex="181" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:45px;border:1px solid black;top:990px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:990px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem182" fforms:tabindex="182" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:1002px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IVa</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem183" fforms:tabindex="183" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:1007px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IVa/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:992px;">66</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem184" fforms:tabindex="184" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:1007px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IVa/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:992px;">67</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem185" fforms:tabindex="185" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:1007px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IVa/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:992px;">68</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem186" fforms:tabindex="186" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:1008px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IVa/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:993px;">65</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem187" fforms:tabindex="187" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:45px;border:1px solid black;top:1031px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:1031px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem188" fforms:tabindex="188" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:1041px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IVb</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem189" fforms:tabindex="189" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:1045px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IVb/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:1030px;">69</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem190" fforms:tabindex="190" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:1046px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IVb/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:1031px;">70</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem191" fforms:tabindex="191" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:1046px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IVb/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:1031px;">71</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem192" fforms:tabindex="192" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:1046px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E03_IVb/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:1031px;">72</xf:label>

</xf:input></fforms:group><fforms:group id="g2" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu" fforms:style="position:relative;height:1142px;left:0px;page-break-before:always;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<fforms:rectangle id="elem194" fforms:tabindex="194" fforms:style="height:380px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:40px;border:0px solid black;top:3px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:3px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem195" fforms:tabindex="195" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:46px;font-weight:normal;top:11px;" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label>4. Grunty rolne zabudowane</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem196" fforms:tabindex="196" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:45px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:45px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem197" fforms:tabindex="197" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:56px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>I</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem198" fforms:tabindex="198" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:457px;font-weight:normal;top:62px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_I/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:457px;fontweight:normal;top:47px;">75</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem199" fforms:tabindex="199" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:63px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_I/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:48px;">73</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem200" fforms:tabindex="200" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:63px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_I/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:48px;">74</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem201" fforms:tabindex="201" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:63px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_I/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:48px;">76</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem202" fforms:tabindex="202" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:86px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:86px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem203" fforms:tabindex="203" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:95px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>II</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem204" fforms:tabindex="204" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:102px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_II/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:87px;">77</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem205" fforms:tabindex="205" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:296px;font-weight:normal;top:102px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_II/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:296px;fontweight:normal;top:87px;">78</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem206" fforms:tabindex="206" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:102px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_II/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:87px;">79</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem207" fforms:tabindex="207" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:103px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_II/NowyElement4" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:88px;">80</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem208" fforms:tabindex="208" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:127px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:127px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem209" fforms:tabindex="209" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:67px;font-weight:normal;top:138px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>III</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem210" fforms:tabindex="210" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:145px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_III/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:130px;">81</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem211" fforms:tabindex="211" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:145px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_III/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:130px;">82</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem212" fforms:tabindex="212" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:145px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_III/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:130px;">83</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem213" fforms:tabindex="213" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;font-

family:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:145px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_III/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:130px;">84</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem214" fforms:tabindex="214" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:168px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:168px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem215" fforms:tabindex="215" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:67px;font-weight:normal;top:176px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IIIa</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem216" fforms:tabindex="216" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:183px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IIIa/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:168px;">85</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem217" fforms:tabindex="217" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:183px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IIIa/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:168px;">86</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem218" fforms:tabindex="218" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:183px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IIIa/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:168px;">87</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem219" fforms:tabindex="219" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:183px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IIIa/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:168px;">88</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem220" fforms:tabindex="220" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:208px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:208px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem221" fforms:tabindex="221" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:67px;font-weight:normal;top:216px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IIIb</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem222" fforms:tabindex="222" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:226px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IIIb/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:211px;">89</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem223" fforms:tabindex="223" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:226px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IIIb/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:211px;">90</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem224" fforms:tabindex="224" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:226px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IIIb/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:211px;">91</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem225" fforms:tabindex="225" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:226px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IIIb/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:211px;">92</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem226" fforms:tabindex="226" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:249px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:249px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem227" fforms:tabindex="227" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:67px;font-weight:normal;top:258px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IV</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem228" fforms:tabindex="228" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:264px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IV/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:249px;">93</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem229" fforms:tabindex="229" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:299px;font-weight:normal;top:265px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IV/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:299px;fontweight:normal;top:250px;">94</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem230" fforms:tabindex="230" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:265px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IV/NowyElement3" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:250px;">95</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem231" fforms:tabindex="231" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:265px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IV/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:250px;">96</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem232" fforms:tabindex="232" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:290px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:290px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem233" fforms:tabindex="233" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:67px;font-weight:normal;top:302px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IVa</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem234" fforms:tabindex="234" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:308px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IVa/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:293px;">98</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem235" fforms:tabindex="235" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:308px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IVa/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:293px;">99</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem236" fforms:tabindex="236" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;font-

family:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:308px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IVa/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:293px;">100</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem237" fforms:tabindex="237" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:309px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IVa/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:20px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:294px;">97</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem238" fforms:tabindex="238" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:331px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:331px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem239" fforms:tabindex="239" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:67px;font-weight:normal;top:341px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IVb</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem240" fforms:tabindex="240" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:346px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IVb/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:331px;">101</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem241" fforms:tabindex="241" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:347px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IVb/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:332px;">102</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem242" fforms:tabindex="242" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:347px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IVb/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:332px;">103</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem243" fforms:tabindex="243" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:347px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E04_IVb/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:332px;">104</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem244" fforms:tabindex="244" fforms:style="height:460px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:381px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:381px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem245" fforms:tabindex="245" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:47px;font-weight:normal;top:386px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>5. Grunty pod stawami niezarybionymi</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem246" fforms:tabindex="246" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:46px;border:1px solid black;top:414px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:40px;fontweight:normal;top:414px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem247" fforms:tabindex="247" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:139px;font-weight:normal;top:427px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E05_I/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:139px;fontweight:normal;top:412px;">105</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem248" fforms:tabindex="248" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:428px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E05_I/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:297px;fontweight:normal;top:413px;">106</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem249" fforms:tabindex="249" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:428px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E05_I/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:458px;fontweight:normal;top:413px;">107</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem250" fforms:tabindex="250" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:757px;font-weight:normal;top:428px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E05_I/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:757px;fontweight:normal;top:413px;">108</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem251" fforms:tabindex="251" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:67px;font-weight:normal;top:429px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>I</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem252" fforms:tabindex="252" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:475px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>6. Grunty pod stawami zarybionymi - ososi, tarcic, gowacic, pali, pstrgiem</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem253" fforms:tabindex="253" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:47px;border:1px solid black;top:504px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:41px;fontweight:normal;top:504px;"></fforms:label>

</fforms:rectangle><xf:input id="elem254" fforms:tabindex="254" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:140px;font-weight:normal;top:518px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E06/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:140px;fontweight:normal;top:503px;">109</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem255" fforms:tabindex="255" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:298px;font-weight:normal;top:519px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E06/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:298px;fontweight:normal;top:504px;">110</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem256" fforms:tabindex="256" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:459px;font-weight:normal;top:519px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E06/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:459px;fontweight:normal;top:504px;">111</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem257" fforms:tabindex="257" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:758px;font-weight:normal;top:519px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E06/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:758px;fontweight:normal;top:504px;">112</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem258" fforms:tabindex="258" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:520px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>I</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem259" fforms:tabindex="259" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:566px;" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label>7. Grunty pod stawami zarybionymi - inne gatunki ryb</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem260" fforms:tabindex="260" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:47px;border:1px solid black;top:596px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:41px;fontweight:normal;top:596px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem261" fforms:tabindex="261" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:140px;font-weight:normal;top:611px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E07/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:140px;fontweight:normal;top:596px;">113</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem262" fforms:tabindex="262" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:298px;font-weight:normal;top:612px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E07/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:298px;fontweight:normal;top:597px;">114</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem263" fforms:tabindex="263" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:459px;font-weight:normal;top:612px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E07/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:459px;fontweight:normal;top:597px;">115</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem264" fforms:tabindex="264" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;fontfamily:sans-serif;left:758px;font-weight:normal;top:612px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E07/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:758px;fontweight:normal;top:597px;">116</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem265" fforms:tabindex="265" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:613px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>I</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem266" fforms:tabindex="266" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:657px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>8. Rowy</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem267" fforms:tabindex="267" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:48px;border:1px solid black;top:686px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:42px;fontweight:normal;top:686px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem268" fforms:tabindex="268" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:140px;font-weight:normal;top:703px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E08/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:140px;fontweight:normal;top:688px;">117</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem269" fforms:tabindex="269" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:110px;fontfamily:sans-serif;left:298px;font-weight:normal;top:704px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E08/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:298px;fontweight:normal;top:689px;">118</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem270" fforms:tabindex="270" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:459px;font-weight:normal;top:704px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E08/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:459px;fontweight:normal;top:689px;">119</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem271" fforms:tabindex="271" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:150px;font-

family:sans-serif;left:758px;font-weight:normal;top:704px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E08/NowyElement4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:758px;fontweight:normal;top:689px;">120</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem272" fforms:tabindex="272" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:25px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:705px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>I</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem273" fforms:tabindex="273" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:751px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>9. czna powierzchnia uytkw rolnych stanowicych gospodarstwo rolne</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem274" fforms:tabindex="274" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:48px;border:1px solid black;top:786px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:42px;fontweight:normal;top:786px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem275" fforms:tabindex="275" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:30px;font-family:sans-serif;left:66px;font-weight:normal;top:787px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>121</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem276" fforms:tabindex="276" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:30px;font-family:sans-serif;left:510px;font-weight:normal;top:788px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>122</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem277" fforms:tabindex="277" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:300px;fontfamily:sans-serif;left:96px;font-weight:normal;top:805px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E09/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:233px;font-family:sans-serif;left:96px;fontweight:normal;top:790px;">Powierzchnia w ha (suma z czci 1 do 8)</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem278" fforms:tabindex="278" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:300px;font-

family:sans-serif;left:539px;font-weight:normal;top:805px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E09/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:344px;font-family:sans-serif;left:539px;fontweight:normal;top:790px;">Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z czci od 1 do 8)</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem279" fforms:tabindex="279" fforms:style="height:200px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:849px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:352px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:849px;">F. CZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH</fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem280" fforms:tabindex="280" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:47px;border:1px solid black;top:883px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:464px;font-family:sans-serif;left:47px;fontweight:normal;top:883px;">czna powierzchnia w ha przeliczeniowych (naley wpisa powierzchni z czci G)</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem281" fforms:tabindex="281" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:770px;font-weight:normal;top:898px;background-color:#ffffff" ref="FLacznaKwotaPodatku/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:770px;fontweight:normal;top:883px;">123</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem282" fforms:tabindex="282" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:47px;border:1px solid black;top:932px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:95px;font-family:sans-serif;left:47px;fontweight:normal;top:932px;">Stawka podatku</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem283" fforms:tabindex="283" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:770px;font-weight:normal;top:947px;background-color:#ffffff" ref="FLacznaKwotaPodatku/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:770px;fontweight:normal;top:932px;">124</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem284" fforms:tabindex="284" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:47px;border:1px solid black;top:981px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:106px;font-family:sans-serif;left:47px;fontweight:normal;top:981px;">Kwota podatku **)</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem285" fforms:tabindex="285" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:770px;font-weight:normal;top:997px;background-color:#ffffff" ref="FLacznaKwotaPodatku/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:27px;font-family:sans-serif;left:770px;fontweight:normal;top:982px;">125</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem286" fforms:tabindex="286" fforms:style="height:80px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:1058px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:560px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:1058px;">G. Dane dotyczce uytkw rolnych niestanowicych gopodarstw rolnych niepodlegajcych zwolnieniu</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem287" fforms:tabindex="287" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:30px;font-family:sans-serif;left:519px;font-weight:normal;top:1083px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>128</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem288" fforms:tabindex="288" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:30px;font-family:sans-serif;left:77px;font-weight:normal;top:1085px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>126</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem289" fforms:tabindex="289" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:30px;font-family:sans-serif;left:297px;font-weight:normal;top:1085px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>127</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem290" fforms:tabindex="290" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:200px;fontfamily:sans-serif;left:324px;font-weight:normal;top:1101px;background-color:#ffffff" ref="GDaneNiepodlZwol/NowyElement2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:93px;font-family:sans-serif;left:324px;fontweight:normal;top:1086px;">Stawka podatku</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem291" fforms:tabindex="291" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:200px;fontfamily:sans-serif;left:546px;font-weight:normal;top:1101px;background-color:#ffffff" ref="GDaneNiepodlZwol/NowyElement3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:183px;font-family:sans-serif;left:546px;fontweight:normal;top:1086px;">Kwota podatku w penych zotych</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem292" fforms:tabindex="292" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:200px;fontfamily:sans-serif;left:105px;font-weight:normal;top:1102px;background-color:#ffffff" ref="GDaneNiepodlZwol/NowyElement1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:108px;font-family:sans-serif;left:105px;fontweight:normal;top:1087px;">Powierzchnia w ha</xf:label>

</xf:input></fforms:group><fforms:group id="g3" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu" fforms:style="position:relative;height:715px;left:0px;page-break-before:always;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<fforms:rectangle id="elem294" fforms:tabindex="294" fforms:style="height:70px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:9px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:358px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:9px;">H. Informacja o zacznikach (do niniejszej deklaracji doczono)</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem295" fforms:tabindex="295" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:180px;font-family:sans-serif;left:56px;font-weight:normal;top:34px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1. Zacznik ZR-1/A skadany (zaznaczy odpowiednie pole)</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem297" fforms:tabindex="297" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:10px;font-weight:normal;top:3504px;background-color:#ffffff" ref="HZalaczniki/ZR1A" fforms:type="xsd:boolean">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:22px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:-12px;fontweight:normal;top:-3500px;">tak</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:296px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:34px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:1758px;font-family:sans-serif;left:316px;fontweight:normal;top:34px;">tak</xf:label><xf:value>tak</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:396px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:34px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1772px;fontfamily:sans-serif;left:416px;fontweight:normal;top:34px;">nie</xf:label><xf:value>nie</xf:value></xf:item></fforms:select1 ><xf:input id="elem298" fforms:tabindex="298" fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:italic;font-size:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:595px;fontweight:normal;top:44px;background-color:#ffffff" ref="HZalaczniki/ZR1B" fforms:type="xsd:integer"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:163px;font-family:sans-serif;left:595px;font-weight:normal;top:29px;">2. Liczba zacznikw ZR-1/B</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem299" fforms:tabindex="299" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:86px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:94px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:86px;">I. Owiadczenie</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem300" fforms:tabindex="300" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:880px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:110px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarobowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci.</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem301" fforms:tabindex="301" fforms:style="height:140px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:38px;border:0px solid black;top:147px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:141px;font-family:sans-serif;left:38px;fontweight:normal;top:147px;">J. Informacje dodatkowe</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:textarea id="elem302" fforms:tabindex="302" fforms:style="height:80px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:197px;background-color:#ffffff" ref="InformacjeDodatkowe" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:433px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:182px;">Pole przeznaczone na informacje, ktre nie zostay uwzgldnione w formularzu</xf:label>

</xf:textarea><xf:output id="elem303" fforms:tabindex="303" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:400px;font-family:sans-serif;left:38px;font-weight:normal;top:290px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>*)Naley poda z dokadnoci czterech miejsc po przecinku</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem304" fforms:tabindex="304" fforms:style="height:45px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:900px;font-family:sans-serif;left:38px;font-weight:normal;top:311px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>**) Zgodnie z art. 63 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) podstawy opodatkowania, kwoty podatkw, odsetki za zwok, opaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpat oraz wynagrodzenia przysugujce patnikom zaokrgla si do penych zotych, w ten sposb, e kocwki kwot wynoszce mniej ni 50 groszy pomija si, a kocwki kwot wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do penych zotych.</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem305" fforms:tabindex="305" fforms:style="height:45px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:900px;font-family:sans-serif;left:37px;font-weight:normal;top:358px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Pouczenie: W przypadku nie wpacenia w okrelonych ustawowo terminach kwoty nalenego podatku lub wpacenia jej w niepenej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z pn. zm.)</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem306" fforms:tabindex="306" fforms:style="height:140px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:36px;border:0px solid black;top:412px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:195px;font-family:sans-serif;left:36px;fontweight:normal;top:412px;">K. Adnotacje organu podatkowego</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem307" fforms:tabindex="307" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;font-

size:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:429px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1. Uwagi organu podatkowego</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem308" fforms:tabindex="308" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:850px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:53px;border:1px solid black;top:446px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:53px;fontweight:normal;top:446px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem309" fforms:tabindex="309" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:250px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:222px;border:1px solid black;top:507px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:222px;fontweight:normal;top:507px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem310" fforms:tabindex="310" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:250px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:653px;border:1px solid black;top:507px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:653px;fontweight:normal;top:507px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem311" fforms:tabindex="311" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:170px;font-family:sans-serif;left:478px;font-weight:normal;top:520px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>3. Podpis:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem312" fforms:tabindex="312" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:170px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:522px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>2. Data (dzien-miesiac-rok)</xf:label> </xf:output><fforms:line id="elem313" fforms:tabindex="313" fforms:style="height:1px;color:black;width:900px;backgroundcolor:#000000;left:36px;top:587px;" /><xf:output id="elem314" fforms:tabindex="314" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:900px;font-family:sans-serif;left:36px;font-weight:normal;top:597px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Zgoda na dorczanie pism za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisw o wiadczeniu usug drog elektroniczn</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem316" fforms:tabindex="316" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:10px;font-weight:normal;top:3504px;background-color:#ffffff" ref="Zgoda" fforms:type="xsd:boolean"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:90px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:-80px;fontweight:normal;top:-3500px;">wyraam zgod</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:46px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:627px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:1710px;font-family:sans-serif;left:66px;fontweight:normal;top:627px;">wyraam zgod</xf:label><xf:value>wyraam zgod</xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:366px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:627px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:1770px;font-family:sans-serif;left:386px;fontweight:normal;top:627px;">nie wyraam zgody</xf:label><xf:value>nie wyraam zgody</xf:value></xf:item></fforms:select1><fforms:line id="elem317" fforms:tabindex="317" fforms:style="height:1px;color:black;width:900px;backgroundcolor:#000000;left:36px;top:667px;" /><xf:output id="elem318" fforms:tabindex="318" fforms:style="height:18px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:10px;width:250px;font-family:sans-serif;left:36px;font-weight:normal;top:677px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>System SEKAP Formularz: ${symbol_formularza} $</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem319" fforms:tabindex="319" fforms:style="height:18px;color:black;text-align:right;font-style:normal;fontsize:10px;width:500px;font-family:sans-serif;left:426px;font-weight:normal;top:677px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>WERSJA TESTOWA nr ${wersja_formularza}$ z dnia: $ {data_dodania_formularza}$</xf:label> </xf:output></fforms:group></fforms:layout> </fforms:form>