You are on page 1of 60PP

Z`P


tUPP


c
c
c

U[YY^

b[Za_U[YKP
http://www.jiis.org.il
E-mail: machon@jiis.org.il


^ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
` WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
b WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Z\ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Z^ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Za WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Zb WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
[Y WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
[Y WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ZctZaU[tZ
[] WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ZdU]t\
[_ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW _U^aU^
\] WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
\] WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
\_ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

t
\b WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
][ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
][ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
]\ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW U
]b WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
^Z WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
^\ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
^^ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW cZ
^` WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW [YYZtZbbbc[

_Y WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW c\
_Z WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW c]
iii WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 


Z\ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Kt cZ
Z_ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW c[
Z_ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW c\


c]
\[ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
\` WWWWWWWWWWWWWWWWWW c^
t c_
][ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
]] WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW t c`
]^ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ca


ZY WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW cZ
ZZ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW c[
Z` WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW c\
Z` WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW c]


\^ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW [YY\tZb_bc^


\a WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW c_
]Z WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW c`


 K u
UU W
W W
W K
u
W
W W
W u
WUt
tK
W


Wt
   U W  
V[Z]tUV[Z[t
V[Z\tW

U

:U
W
      
W


 c    W  U
WUV[Z[V[YaWb
Utt
Wt[YYZ

c


QZ
d
U

Q[
W

W
R
  t KK   Q
WU

UtUKW
7

Ut
UtW
UUUU 
   U W  U
 Qt R   
WU
U
UQR
W
uc
Uu
W
UUt
Wt
c
W

WZ
Ut
RWt
WtQ
U W[
WtU
tUUt W\
WUU
W


UR9t
tUtUWQZbb]
W
c
WQZR
WQKR^_Yt
UUc
WK]YYtUQRK]YYt_YYU]YYt
\YYt   9 W E 9 
QRWK
WQ[YY[UR
UUZb_]tU
WtU
UU
tW
W
  U   
9 UQ R 9  U
Rt9QttR
WQ
Uc
[YY\WUWQZR
UZba^WQ[YY]UR^\Nt
WQR`^W^N
tU
UQZb^^RUQZb^^R
WQZb^bRQZb__R
9


WW
U
Zbb`WQU\`Rtt
WU
W
W
UQR KW
WQ[RU

7

2
9

6
3
10

10

Zbb[UUtc

11

W    
[YYYtZbbat
KbZatUU
U[YY[tWQ[YY]URZbba
KR
WQ[YY[U
    WQ[YY[ UR 
WU9
tWQ[YY]RK^Ybt[YZY
UR[YZYK^YYt
WQ[YY[
[YYZ
[YY\W
 UQZbba bZa  R K ^_[ 
R9QK]a[R[YY\
WQ[YY]
ZW_tU
Q[YY]UR

12


W
WQ[YY[URtK^YY
UU
WU
W

WKaYYt
WQZ RUUtU

]aY

[[Y[^

`^[aY

aY\aY_Y


[YYYU

13

Wu
 Zb_a W    
V[YaWbW
WU
W


V[Z[
  t   
WQZbb[UtR

14


ZbaZWV[Z[Zb_a

[YYZtZbbbWV[Z\
9WQ[

RV[Z^W^U

V[Z[ttWQ\

R

U


WV[Z]
t
tWQ] R

   U   
WQ\R
 U   
cU
c WZ
UQRu W
QUR
UW

WZbb]UZbbZ
Ut

u W
UW
WU
 u W
U
W

cu W[
Wu W
W

WU

W

u W
W
 u W\
15[Z[t

Zb_a

t

V[Z\WYY

\YW]WaZ

t

Q[R]

V[Z\W[^

QR_WZYWbbt\ZWZWYY

]WZYWbb

t

RV[Z\W^Y
Q

QRZWZ[Wbbt[bW[WYY

ZWZ[Wbb

`W^

V[Z]WYY

QRZ_W`WYYt[aW[WYZ

[[W_WYY

Q^RZ[

QRV[Z]WYY

QRZW\WYZt[aW[WY[

[_W[WYZ

^a

\Z

RV[Z^W^Y
Q

SSQR[WaWYZt[aW[WY]

[WaWYZ

W

S
WV[Z\U

SS

t
t
t
t

V[Z[
V[Z\
V[Z\
V[Z\

Zb`bXaY
Zba_Xa`
ZbabXbY
ZbbaXbb

Za
Zb
Zc
Zd
16


-208
-209
-210
-211
-212

1a

-213

1b

1c

3
1d 4

-214

5
5a

-215

-216

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

1969

W[Zt_S
W\1a-1d


-208.00
-209.00
-210.00
-211.00
-212.00
-213.00
-214.00
-215.00

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

1969

17


tt
tW

UW

U
t
W
U
W
 W    

 U     U
Wt
ctKK
U
WKKU
U
UWtUt
U
WcW
t
  W  U 
t9
WQR


18


tW


99U

WQ\U[RU
t  R   
utUQ
U
WU
c
W
t R  K K 
Q
UtUW
WW
QtR
Wu
U
W
Wtt
c
UUtc WZ
WU9

WU

QRtc W[
UtUtU
WU
t W\
W
19


ca
U V[Z[UZb_aU
WW

ZbaZ


WU

     
RWU
W1a Q[YY\UtRV[Z[tQZb`b
tU


U
Q[YY\UtRTbU
[YYWQZbb[UtRK`^t
     U  K
WQZbbZUR
QUR
W

t

QtRWQ[YY\UtRt
U

WQ[YY\UtRV[Z\

UZbbYURKZ`Yt
UWUQZ\WZZWbY
U    Zb`b  Ut


UW

UWV[Z\t

WUU

K
WU

t
UUt
20

WV[Z\tU

U
WU

UU
WV[Z\t

W KV[Z\ZbaZ
WtKZ^YUa_Xa`
WV[Z[

WQZbbZURQV[Z\Rt
WQ[YY\UtR
    U 
V[Z\

U

tW1b uQ[YY\URV[Z[W^
[Y^UKZ_Y
\]_tUWQa`XaaRK
WQZbb[UtRK
UUta_Xa`
WQZbb[UtRU
KKUUa_Xa`
UW
UUU
 KU
W KUZbbY KW
W
W
tW
U
UWQ[YY\U;[YYYUR
   U  W 
W
21

tWtU
QRUt
WQ[YY\UR
WUZbabXbY
UUU


   W  b QV[Z\R 
UU

UUW
W

ZbbYU

RUWV[Z\

WQ

       WU


WQZbbYUR
  U   
UUW
WQ[YY[UtRt
t
UWU
U
UtUWQZbbZUR
  t  
W
U
R]YN

Z
W 1c uQ[YY\UR ZYYN

WZbabZYYN

22

W
UU
WWt
U
W

UQUR
UWU
`N

tWQZbbZUtRt
W\ U

WV[Z\

U

t
WQ[YY\UR
UU


t
UtRW

WQ[YY\
WQ[YY\URtZbb]

WWQ[YY\URU
Zbb_
tW[
W
U

ZW
UZbb^UZb`_
UW
 [
WQ[YY\UR
23

Zbb^WQZb`_ZR
W
WU
W

d
UZbbaXbb
W
U
WQ[YY\UR
ZbbaXbbZbbb
UtUZbbbW
UW

UUU

;[YY\ UR    t U
UUWQ[YY\U
UZbb]

WQZbb]URV[Z]
  u    V[Z\t 

WU
UZbbaXb

W1d uUt
Wt
tZZW]WZbbbt
UR^YN
UQ[YY\URUWQ[YY\

UUWQ[U^W^Wbb^Y\aUR
UW
UWZbb^U
24

   U  
 WQ[YYZ UR K Q R K ]YYt
RbZauKZ\_^tU
WQ[YY]U
R]YNtZbbbX[YYY
WQZbab
URtU
UWQZbbb
 t WQ[YY\ UR `Nt    
      U
ZbbaXb
UZbbbWQ[YY\UR
Ut
K^\YuKZUZ_Yt
WQUR
QZbbbX[YYYR
U ZbbbUWt
WV[Z\V[Z\W[^
ZbbbXYYWK\Y

U

V[Z\W^UZbbbZtW
WV[Z\W[^
U

WU

W
 K `Yt^Y  U  
tWtK`Yt
tU
UW


tW
UQtR
WU
25

 
RWZbb`
UK^YtUQZbb]
WQFischhendler, 2004R
UWt
tU
UtRt

WQZbbbUtRaYNtWQ[YY[
UKZ[_^tZbbbU
WQ[YY]URa[]

a
U

uV[Z]UUU
UQ[[W_W[YYYRW
tUV[Z]
W
Z^Y Z[Yt    U[[W_W[YYY 
WUK
W
c
QlR
U

     Wt
UWt

tUKU

W


tWU
WtUKtK

26

tUU
W
W

tt
UW
UW

tt

WtUt
WV[Z\WaYV[Z]

t

W
WUU[YYY
^_N
 t W   U
  t WQ[YYZ UR  
WZb`_
W
U[YYZ
Zbab`^N[YNt
UW
tUt
W
RQR
WQ

W
UWK
U[YYYZatt
tU
WUt
[ZWZ[Wbbt
27

W
U
WU

UUU
UW
W]YNtU
^YNtU
tt
UWQ[YY\UR
UUWQ[YY\UR
^YNU
tU
W
 U  U[YYYXYZ  
tWK[YYY
UU[YYZ
WV[Z]
UU[YYZ
WQ[YYYXYZR

W
Ut
WQ[YYZUR
UU
 WQ[YYZ UR K ZYY  U K Z^t 
Z^NtUWU u u
 W    U
UW
U
tUW
28

U
t R   U  W
K[YYK\^Q
 R     WQ[YYZ UR
UQ
U
WQ[YYZUR
U
tW

tU
V[Z]W\
   W U  
tU
WQ[YY\UR
W[YYZ

W

U

W

WQZYW`W[YYZURK[YY


U
tWQZYW`W[YYZUR
WV[Z]W\Yt

 U    
URK`[bUKZZ\`t[YYY
WQ[YY]
V[Z^V[Z\W_b[YYZ

tU[YYZ\W[YYZ
tWK]YY
tV[Z]t
W
29

     
WQ[YY\UU[YY\URt [YYZX[YY[
aY   `\N    
UK

Wt
     t
UW
WQ[YY\UR
QR
tW
KWU
UKU
WQ[YY\UR
tW
tUU
UWQ[YY\UR
UU

UQ[YY\URV[Z_
  WQ[YYZ UR  V[Z]W\t 
W[YYZXY[^YNUU
WQ U[ R V[Z^W^  U U  [YYZ
[YYZXY[

WV[Z]Wa`

t
URUV[Z^W^
t    WQ[YY\ U d[YY\
W

WQ[YY\URTb
U
mKcW

mWU
UU
30

mWUKK

V[Z^W^mW
W
KUW

WQ[YYZUR
UK
V[Z^W^WtW

W
UV[Z_W^U
WQ[YY\URt
K[U[YY\X[YY]

 
  [aW[W[YY] W 
WV[Z\cUZbaZ[
]YNU
WQ[YY]URK[YYtU
U
tW

WU
]
W

31

V
V


R
QV


V


V
V
V
V

V


32

V
tt
V
 tV


V
V
V

V


V


V
V
V
V
V
V

33W]
WQ^ R
WV[Z[IV[Z\W

KZ`YttU
W
V[Z\II
WV[Z[
WaY

t
Qt tR  U  5 U
WU


5WV[Z[W^


a_Xa`
WaY

t
WU III
V[Z^W^

tW

UW
U  U  
   WE  
W


34


QR


-208
-209
-210
-211
-212

1a

-213

1b

1c

3
1d 4

-214
-215

5
5a
6

-216

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

1969

c]
WQ_R WZ
W W[
UZRc9

W\
QZbbaU[RV[Z\

tQZb_b
   W  
   W[YY[tZbbb  
U

UtW
UQ^t\R
UQR
W


35

UU5 W]
tRUWQtR
WQ

  [tZ c   W^
Wt_t\UW
WuU]

Wtt
W
WUQtR


U

W[UUQ`R
U
cW

WQ]U[R9
WQ\RW

WUt
W
RQRU
WUtWQ^
WW
R
WQ
WUU
UKUt
36

WQ^RU
UW

tU8
uW
WU
UW
W
  W   
W
t      U
V[Z^W^Q_RU
WQ[YY]U

;[YY\UR
WQ_R


U
WQ`R

t

UQ[UZR
Q_t\R

W\Y

QKR


QKR


\
QKR\
W

   U   
WQ[YY\Ud[YY\UR

37

38


UU
RKUU
WQ` UZ
UtW
WQ[YY\UR`^Nt
RUt
UUWQt
WUUZbbZW
t
WQ[YY\UR
W
_YWQ[R
QR
9WQ\R
WU
WQ]RU
UQR
W
tUWQ^R
WQ_R
UWQbR ]
W
c
WUW
tW
U
RWQ`R

WQ[YY\UR[Yt[YY[YY\
39

WQ[YY\Ud[YY\URQ
     
WQ[YY\UR
W 
Ut

UKW
    WQ[YY[  R
WQaR
     
WU

40

41c
WU
RU
WQKU
  U   
Wt
W
NGOs t  WQ_ R 
UQtR
WQ_ RtUWK
t_
QRQtR
W


K
K
QRS
S

S

NGOs

QR

WKS
42

c_ 
     WZ
UtWU
tUQKUKR
Q[YYZt[YYYRKUW
WQ[YYYX[YYZUabXbYRU
UK W[
U_WU
V[Z^

W
cQaU_R W\
    
Zbb`UWQtR
UW

W
U W]
W
 t U Q R W^
UW U
UW
U_

WU
U
ttWQ` R
WQaR
43

U

a_Xa`
bYXbZQR

KtV
V

[YYYXYZ
[YYZXY[

KZbbbX[YYY
[YYYX[YYZ

t

[YYZXY[

X
U`bXaY
Ua`Xaa
bbX[YYY
[YYZX[YY[abXbY

 

[YYZX[YY[

QRV
V

V

ZbbaXZbbb

V

V

ZbbaXZbbb

44
abXbY

V

V

X

abXbYda_Xa`c
bbtYZc

Ua_Xa`
abXbY

V
VabXbY[YYZX[YY[
V
V
V
45


V


V
R
Q
V

V
V

V

V

V

V

V
V
V

tV

tV

KV
V
KV

V
V

V
R
Q
V

V
V
V

V
V

V

V

V
V
V
V
V

V
K
V

V

V
V
V
V

V

V
V

KV

KV

V
V
V
V

V
V
K
K
V

46

cbta
W WZ
UtUtUK
     U
WQRW
  [YYZtZbbb   
W
U U W[
[YYYX[YYZWtt
t
tW
U
WQRQR

ZbabXZbbYW
9WW
^YNt
WQZbabKb[[KKR
 W\
tW

UUW
[YYZX[YY[U
W

UtU
W

W
W W]
Wtt
UZbbaXZbbbU

Wt
47

W W^
Wt
Zbb`XZbba   Ut U 
WW
UW
W
9WU
U
W

48


   U  
W
W

QtRUcU
U
W
    
U
U
W
UU
WU
c
W
WU
W
 tt    
W

WW
 U t Ut t UK 
UW
Wtt
    U 
   U W  U
tW9

49

U
W
tUt
U
tcW
UU
tUU
 R ^YN    
WQKb[[
Ut
WUt

50


     
WUU
UUt
W
 WZ
UtUtW
UUR
   Ut WQ 
  W    
W
tUt
W
UQR W[
    U 
W

QR W\
     
  V[Z\t  W 
  U  U 
W
t W]
tW
W
Z^t W^
tcW
U
WU
51

 t  U  W_

W
U W`
W
U
tU
WQZR


Wa
U  t U W
W
WtQUR
tUtt Wb
UQRtW
WU
W
 WZY
WW
tWUU
WUt
WU
tWtQV[Z\R

t
tW

UW
WUt

52


W[YY[tZba^UW[YY\U

WU[YY[U[Z
hWZbbZUt
WUW
Wb\tbYUtW[YY\Ut
WU[YY[U[b
tZbb_UZbb`tZbaZUtW[YY[Ut
WU[YY[UW[YYY
W WZbb[WUt
WUUWZbbZ
WUtW W[YY[WU
WU[YY[U[WUW[YY\U
U[YY[UaWUW[YY\U
W
W WZbb^UWW
W
W[YYYU
WUKUW
WU[YY[U[WUW[YY\U
WU[YY]U[bWUW[YY]U
WWZbbZU
WUW
WU[YY]U[bWUW[YY]U
WU[YY[UZZWWW[YY\U

53

Wb`Y^U WZbb`UWW
WU
U[WtUW[YY\U
WU[YY[
UZZWUW[YY\U
WU[YY[
U[YY[U[ZWUW[YY\U
W
[YtW[YY]U
WtUtW[YY]
 WZba^ U
U  W
W
WWZbbZU
WUW
W[YY[UUtW
WUW[YY\U
WtU[YY[[
WUW[YY\U
WU[YY[Z
Fischhendler, I. 2004. Legal and institutional adaptation to climate uncertainty: A study
of international rivers. Water Policy, 6: 281-302.

54

55

56
Zb_`tKUQR[

c

cQRZb_atKWQRZ
QZbbb_RKKUQR QRK
[Z\W[^Q[YYY\ZRKK
WK
Q3-1381RQZbbb]RKK
tZb_`tKUQR[

c

cQRZb_atKUQRZ
QZbbbZRKKUQRK QR
   Q[YYY [bR K U K
W[Z\.^Y
Q3-1381RQZbbbZRKK
t

57


uKUQR[

c

cQRZb_atKUQRZ
UQ[YYYZ_RKKUQR QRK
[Z]UQ[YYZ[aRKP
W
Q3-1381RQ[YYY[[RKK
Zb_`tKUQR[

c

cQRZb_atKUQRZ
Q[YYZZRKPUQRK QR
[Z]UQ[YY[[aRKK
WK
Q3-1381RQ[YYZ[_RKP58


Zb_`tKQR[

c

cQRZb_atKUQRZ
Q[YYZ[RKKUQR QRK
UQ[YY][aRKPK
K[Z^.^
(3-1381RQ[YYZ[RKK
59


c
QRK WZ
[YY[tZba^

u W[
UuK W\
uK W]
u W^
u W_
u W`
u Wa
u Wb
u WZY
u WZZ
Zbb\tZbbYut WZ[
u WZ\
tu WZ]
u WZ^
ut WZ_
u WZ`
u WZa
u WZb

60


c


WZ
 W[
 W\
 W]
 W^
 W_
KK W`
KK Wa
KK Wb
u WZY

61