P. 1
Bab 9 Demokrasi Berparlimen

Bab 9 Demokrasi Berparlimen

|Views: 2,078|Likes:
Published by Radin Shamsulkamar

More info:

Published by: Radin Shamsulkamar on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

BAB 9 DEMOKRASI BERPARLIMEN

PENGENALAN Pengamalan Sistem demokrasi bertujuan untuk memperlihatkan landasan pemerintahan bagi sesebuah negara adalah berteraskan kepada kebebasan, di mana kebebasan hanya dapat dinikmati dalam sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi.

APA ITU DEMOKRASI Demokrasi boleh diertikan dengan banyak makna. Berkongsi satu elemen utama ³that is ³power´ that resides and emanates from the peoples´. Istilah demokrasi : Yunani ± Demokratia 
Demos ± rakyat Kratia - pemerintah 

Satu ungkapan popular ³the government of the people, by the people and for the people´. Pertama kali digunapakai di Athens. Inti kepada demokrasi ialah penyertaan rakyat dalam proses pembuatan keputusan. Demokrasi (i) Langsung (ii) Tidak Langsung

Satu bentuk pemerintahan di mana pemerintah bertanggungjawab ke atas yang diperintah. dahl satu sistem politik di mana anggotanya saling bergantungan di antara satu sama lain. K. Ramanathan (1987) kepada kerajaan berperwakilan atau wakil kerajaan yang terdiri dari sekumpulan orang atau seorang wakil yang dipilih daripada pilihanraya demokratik dan mereka menjalankan tugas dalam masa tertentu berdasarkan kehendak rakyat. . Jack Lively (1975) Adalah kerajaan rakyat.APA ITU DEMOKRASI Robert A. oleh rakyat dan untuk rakyat. sebagai orang yang sama dari segi politik dan mereka itu sama-sama berdaulat dan memiliki kemampuan serta sumber daya yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri.

FALSAFAH DEMOKRASI Rasional Bermoral Samarata Kebolehan mencapai kemajuan Berkerajaan sendiri ± kerajaan dengan kehendak rakyat Kebebasan .

.PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI     Hak untuk mengundi Hak untuk bersuara Kebebasan kehakiman Persamaan di sisi undang-undang Kebebasan untuk menganut apa-apa fahaman Kebebasan berpersatuan Kebebasan media-massa Pilihanraya yang bebas Kebebasan untuk berpolitik. menyokong dan menjadi calon.

.SISTEM DEMOKRASI BERPARLIMEN Ciri-ciri : Pembentukan kerajaan berasaskan persetujuan ramai Pemerintahan negara dijalankan secara perwakilan Rakyat mengambil bahagian dalam pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pilihanraya Negara Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan ± kuasa YDPA ditetapkan dlm perlembagaan Perlembagaan ± garis panduan pemerintahan negara Pilihanraya ± rakyat diberi peluang memilih dan melibatkan diri Badan Perundangan ± gubal undang-undang Badan Perlaksana ± gubal dasar negara dan laksana kuasa eksekutif Badan Kehakiman ± tafsirkan undang-undang Parti-parti politik ± beri peluang rakyat untuk bersuara.

 A. . Merupakan satu kaedah yang berwibawa bagi memlih pemimpin-pemimpin politik atau ketua negara di seluruh dunia. Tujuan mengadakan pilihanraya adalah untuk memilih orang atau orang-orang yang yang akan mewakili kepentingan pemilih-pemilih dalam hal yang terletak di bawah bidang kuasa organisasi di mana orang atau individu-individu berkenaan dipilih untuk bertugas. Rashid Rahman (1994) : Pilihanraya merupakan pemilihan umum ke atas seseorang untuk sesuatu jawatan dan pemilihan dibuat menerusi undi sesebuah perkumpulan (constituent body). Robertson (1993) : Pilihanraya adalah satu kaedah untuk memilih calon bagi jawatan / kerusi tertentu. Pemilihan mestilah dilakukan secara terbuka oleh sekumpulan orang. Maka dalam satu-satu pilihanraya terdapat dua objek yang terlibat. iaitu orang yang dipilih dan kumpulan pemilihnya.DEMOKRASI BERPARLIMEN DI MALAYSIA : PILIHANRAYA D.

 Sistem berpresiden : rakyat mengundi semata-mata untuk menentukan eksekutif yakni presiden dan juga ahli-ahli dewan perundangan yang dipilih dalam pilihanraya secara berasingan. Ala Westminster : pengundi cuma memilih wakil rakyat untuk Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri (DUN) yang kemudiannya menentukan pembentukan kerajaan. Dari sudut lain. pilihanraya juga penting kerana ia juga menentukan sesebuah kerajaan itu benar-benar efektif dalam pemerintahannya. Kunci penting kepada demokrasi Sebahagian dari prasyarat yang perlu wujud sekiranya sesuatu system itu benar-benar ingin menepati tuntutan dan semangat perlembagaan. .PILIHANRAYA Proses untuk memilih kerajaan berasaskan kepada demokrasi. Perlukan mandat rakyat untuk jalankan polisi dan programprogramnya.

. di samping memastikan bahawa perkara-perkara yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Antaranya ialah : Pilihanraya berkenaan hendaklah dijalankan oleh satu badan yang bebas dan dipercayai oleh rakyat. Undang-undang pilihanraya hendaklah berasaskan kepada keadilan. Mekanisme yang membolehkan rakyat menukar kerajaan secara aman Tidak harus bersifat kosmetik semata-mata Pilihanraya yang demokratik menuntut kepada kewujudan pelbagai aspek kebebasan asasi seperti bercakap. berhimpun. Perlu disertai oleh semua lapisan dan golongan Tun Muhammad Salleh Abas dalam bukunya Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia (1997) menulis bahawa ada syarat-syarat yang perlu diadakan untuk memastikan wujudnya suatu pilihanraya yang bersih dan bebas. dan berpersatuan yang dijamin oleh undangundang dan perlembagaan. Segala pertelingkahan mestilah diselesaikan dengan segera oleh sebuah mahkamah yang dikhususkan untuk mengadili kes-kes sedemikian.

Ia diadakan sekali setiap lima tahun. first past-the-post). .PILIHAN RAYA DI MALAYSIA Salah satu ciri demokrasi di Malaysia. Pada dasarnya melalui pilihan raya rakyat boleh memilih wakil-wakil untuk memerintah sama ada di peringkat persekutuan atau negeri System pilihan raya yang diamalkan adalah berasaskan kelebihan suara mudah ( simple majority.

‡Pilihan raya di Malaysia telah diadakan sebanyak 12 kali bermula dengan pilihan raya pertama pada 1955 (sebelum kemerdekaaan) dan yang terakhir pada 2004. calon bertanding dan pengundi.‡Dalam sesuatu pilihan raya 3 pihak terlibat : badan pengendali pilihan raya. .

menyelia dan mengendalikan proses pilihan raya sebagai ciri dalam demokrasi dan dijalankan secara adil dan saksama.BADAN PENTADBIR PILIHANRAYA SURUHANJAYA PILIHANRAYA (SPR) Sejarah Ringkas Dibentuk pada 4 September 1957 mengikut peruntukan perlembagaan di bawah Perkara 113 dan 114 Perlembagaan Persekutuan. Namun beberapa persoalan mengenai peranan ini telah ditimbulkan oleh pelbagai pihak . SPR bertanggungjawab untuk memelihara.

 Hakim Abdul Hamid : berpendapat bahawa YDPA perlu diberi kebebasan untuk menggunakan pertimbangan baginda sekiranya perlu. untuk memastikan bahawa kredebiliti Suruhanjaya itu tidak dipertikaikan. YDPA tidak boleh melantik sesuka hati. dalam melantik pengerusi dan ahli-ahli SPR. PM dan kerajaan yang memerintah memainkan peranan penting dalam perlantikan ahli SPR yang merupakan sebuah institusi yang penting dalam negara. menekankan bahawa adalah menjadi tugas YDPA.Penubuhan SPR Perkara 114(1) menetapkan bahawa ahli SPR hendaklah dilantik oleh YDPA selepas berunding dengan MRR. . ‡ Tidak dapat mengenepikan kepentingan politiknya seratus peratus. Perlantikan Ahli SPR mestilah dilakukan oleh YDPA selepas mendengar nasihat dari Perdana Menteri atau kerajaan yang memerintah. Suruhanjaya Reid dalam laporannya.

 Ekoran adanya hubungan antara kerajaan yang memerintah dengan SPR tersebut. Perlukah YDPA mendengar nasihat Perdana Menteri atau kerajaan yang memerintah. Pendapat ini tidak sepenuhnya mematuhi kehendak peruntukan yang mengehendaki YDPA memastikan bahawa kebebasan dan kredebiliti Suruhanjaya tidak dipersoalkan. Lebih utama ialah kewujudan sebuah Suruhanjaya Pilihanraya yang tidak diragui kemampuan dan kebebasannya. . Kebebasan Suruhanjaya adalah merupakan satu isu yang real. Dr Sothi Rachagan dalam bukunya Law and The Electoral Process in Malaysia (1993) berpendapat bahawa YDPA mesti mendengar nasihat kerajaan yang memerintah. terdapatnya kritikan terhadap tahap kebebasan SPR.

‡ Salah seorang ahlinya hendaklah memegang jawatan mengikut giliran sama ada dari Sabah dan Sarawak Ahli SPR boleh memegang jawatan sehingga berumur 66 tahun. Setiap ahli mempunyai kedudukan yang istimewa iaitu tidak boleh dilucutkan jawatannya melainkan dengan tatacara yang sama melucutkan jawatan seorang Hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi. ahli-ahli SPR adalah terdiri daripada Seorang Pengerusi Seorang Timbalan Pengerusi Lima orang ahli lain. .Ahli-Ahli Suruhajaya Mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. YDPA dikehendaki oleh perlembagaan. Mengikut Perkara 114(1). tetapi boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa dengan menulis surat kepada YDPA. hendaklah memandang kepada mustahaknya diadakan suatu Suruhanjaya Pilihanraya yang mendapat kepercayaan awam.

 Mengambil bahagian dalam apa-apa jawatan atau pekerjaan bergaji di luar tugas jawatannya Adalah seorang ahli mana-mana Majlis Parlimen atau Dewan Negeri Ahli SPR juga boleh dilucutkan jawatan sekiranya: Berkelakuan yang boleh mencemarkan nama jawatan Tidak mampu untuk meneruskan tugas akibat : Masalah kesihatan yang teruk Masalah mental . Bagaimanapun YDPA mempunyai kuasa untuk memecat seseorang ahli yang : Adalah seorang bangkrap yang belum dilepaskan.

YDPA berdasarkan pengesyoran dari PM. ataupun seseorang yang mempunyai kedudukan yang sama dalam mana-mana negara Berdasarkan kepada laporan tribunal tersebut. Mahkamah Rayuan. . ataupun Mahkamah Tinggi. Apabila berlaku. boleh melucutkan jawatan seseorang Ahli dari menjalankan tugasnya. PM dikehendaki melaporkannya kepada YDPA untuk membentuk satu tribunal : Hendaklah mengandungi tidak kurang dari lima orang Yang terdiri dari Hakim Mahkamah Persekutuan.

 Perlembagaan Malaysia mengariskan empat fungsi penting SPR seperti berikut iaitu: Menjalankan pilihanraya. ‡ Berdasarkan kepada Perkara 113(1) memberikan kuasa kepada SPR .Fungsi SPR SPR pada dasarnya ditubuhkan untuk menjalankan pilihanraya yang bebas dan adil di Malaysia (free and fair election). sama ada pilihanraya umum atau pilihanraya kecil ‡ Berdasarkan kepada Perkara 113(1) memberikan kuasa kepada SPR Menjalankan pendaftaran pemilih.

‡ Mestilah tidak mengambil masa lebih dari dua tahun ‡ Mestilah sekurang-kurangnya 8 tahun dari persempadanan semula yang dilakukan sebelum itu. Membuat undang-undang pilihanraya ‡ Cap ibu jari ‡ Kempen . ‡ Perlu mendapat persetujuan Dewan Rakyat dan PM terlebih dahulu. Mempersempadankan bahagian-bahagian pilihanraya.

kecuali Parlimen atau Dun dibubarkan sebelum tarikh yang sepatutnya. . ‡ Akan diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh parlimen dibubarkan Pilihanraya Kecil ‡ Berlangsung bila untuk mengisi kekosongan pemegang kerusi samada parlimen atau negeri.PILIHANRAYA DAN KEKERAPANNYA Jenis Pilihanraya Terdapat dua jenis pilihanraya Pilihanraya Umum ‡ Berlangsung biasanya setiap lima tahun sekali. ‡ Akan diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak.

kerusi akan kosong. ± Apabila parti yang diwakili dibubarkan ± Telah diistiharkan sebagai unconstitutional oleh mahkamah. ‡ Secara automatic. menerusi anti lompat parti. . ± Hilang kelayakan sebagai ahli parlimen atau DUN ± Bersara ‡ Kekosongan juga boleh berlaku bilamana : ± Undang-undang Anti Lompat Parti ± Menang pilihanraya kemudiannya bertukar parti.‡ Kekosongan biasanya berlaku bilamana : ± Berlakunya kematian kepada wakil rakyat.

Bila Pilihanraya Mesti Diadakan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri mempunyai tempoh selama 5 tahun. Pilihanraya umum mesti diadakan dalam tempoh : 60 hari di Semenanjung Kempen dibenarkan sebelum pilihanraya diadakan. melainkan ianya dibubarkan dengan lebih awal. . Mengikut pindaan terbaru yang dibuat. walaupun berlakunya kekosongan dalam mana-mana kerusi samada di Dewan Rakyat atau DUN. pilihanraya kecil tidak akan diadakan sekiranya tempoh penggal yang ada adalah kurang dari 2 tahun.

Kawasan Pilihanraya Dibahagikan kepada dua : Parlimen (P) ± Dewan Rakyat Negeri (N) ± Dewan Undangan Negeri Tahun 1999 2004 Jumlah Kerusi 193 219 .

00 dan belum mendapat pengampunan Pilihanraya akan diadakan bila ada lebih dari satu calon yang mendaftar . SPR akan merangka rancangan untuk menjalankan pilihanraya dan akan mengumumkan tarikh penamaan calon dan juga tarikh pilihanraya. Penamaan Calon Kelayakan Calon : Warganegara Malaysia dan 21 tahun ke atas Bermastautin secara tetap dalam sesuatu kawasan Pilihanraya dan mendaftar dalam daftar pengundi dengan SPR Sempurna akal dan tidak muflis Tidak memegang jawatan yang berpendapatan dengan perkhidmatan awam Tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh Mahkamah dan dihukum penjara tidak kurang dari 12 bulan atau didenda tidak kurang daripada RM2000.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Apabila kerajaan yang memerintah membubarkan Parlimen ataupun DUN.

000.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Penamaan Calon Hari penaman calon : Kertas penamaan hendaklah diserahkan antara jam 9 am-10 am pada hari penamaan calon Wang pertaruhan ‡ Parlimen : RM10. .00 ‡ Dun : RM5.00 Wang pertaruhan akan hilang jika gagal dapat sekurangkurangnya satu perlapan daripada jumlah keseluruhan undi.000. Calon bebas gunakan lambang yang disediakan oleh SPR. Boleh gunakan label parti masing-masing.

 Kempen dibenarkan sehingga kepada tengah malam sebelum hari pengundian. Kempen juga tertakluk kepada pembatasan dan undang-undang tertentu.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Perjalanan Pilihanraya Apabila kerajaan yang memerintah membubarkan Parlimen ataupun DUN. Supaya insiden 13 Mei 1969 tidak lagi berulang. SPR akan merangka rancangan untuk menjalankan pilihanraya dan akan mengumumkan tarikh penamaan calon dan juga tarikh pilihanraya. . Parti-parti yang bertanding dalam pilihanraya hanya boleh memulakan kempen mereka secara rasmi selepas penamaan calon diadakan. Dilakukan untuk memastikan tiada masalah berlaku dan menjamin keamanan dalam Negara.

00 DUN : RM100. Kempen dari rumah ke rumah. Poster. Seseorang calon dibenarkan membelanjakan sejumlah wang bagi tujuan kempen Parlimen : RM200.000.000.00 . Ceramah tertutup dan ceramah umum.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Peraturan Kempen Tidak menggunakan tingkah laku atau peribadi calon lain sebagai bahan kempen Semua risalah dan bahan bercetak yang diedarkan mengandungi alamat pencetak dan penerbit Mengelak dari perbuatan menyogok atau menjamu ± pengaruhi undi Gunakan kekerasan Memberi rasuah Biasanya. kempen pilihan raya adalah berupa: Pengedaran risalah dan surat.

SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Pengundiaan Waktu mengundi : 8 am-5. . dilipat dan dimasukkan ke dalam peti undi yang berasingan yang ditanda ³PARLIMEN´ dan ³NEGERI´. Jika diadakan pilihan raya serentak (Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri) kertas-kertas undi mestilah ditanda. pengundi perlu melipatnya mengikut garisan di kertas undi. iaitu dengan menandakan µX¶ bersebelahan nama calon yang dipilih. Selepas menandakan kertas undi.00 pm Sabah Sarawak : 2 hari di kawasan yang mempunyai masalah perhubungan Undi adalah rahsia Pemilih mengundi dengan memangkah x di dalam kotak khas Seseorang pemilih hanya boleh memangkah seorang calon sahaja. dan seterusnya memasukkannya ke dalam peti undi yang disediakan.

. Pasukan Polis Hutan. Prosedur-prosedur yang lengkap telah disediakan untuk menjaga kerahsiaan undi. Biasanya pengundi pos terdiri daripada anggota tentera. pelajar yang menuntut di luar negara.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Undi Pos Undi pos dihantar dengan pos seawal yang mungkin kepada pemilih yang layak mengundi melalui pos. Kertas undi pos mesti sampai kepada Pegawai Pengurus selewat-lewatnya jam 5. petugas-petugas pilihan raya. serta isteri atau suami masingmasing.00 petang pada hari mengundi. pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara.

.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Ejen Mengundi Undang-undang membenarkan calon melantik ejen mengundi bagi tujuan menjaga kepentingan calon di setiap tempat mengundi di sepanjang masa. Peranan ejen adalah untuk memastikan pengundian dijalankan mengikut undang-undang dan peraturanperaturan yang berkaitan.

Undi pos bagi sesuatu bahagian pilihan raya dikira oleh Pegawai Pengurus di pusat pengiraan undi yang ditetapkan Orang yg layak berada dlm kawasan pengiraan ‡ Ahli dan Pegawi SPR ‡ Pegawai yang dilantik SPR ‡ Kerani mengira undi ‡ Calon.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Pengiraan Undi Pengiraan undi dijalankan oleh Ketua Tempat Mengundi di tempat mengundi atau di satu pusat pengiraan undi yang telah ditetapkan. dan ejen mengira undi Kehadiran ejen-ejen calon adalah untuk memastikan pengiraan undi dijalankan mengikut proses yang betul seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan dan bagi memastikan urusan pengiraan undi itu betul. wakil calon. adil dan telus .

 Pegawai Pengurus bagi sesuatu bahagian pilihan raya itu akan mengisytiharkan calon yang mendapat undi majoriti. Pegawai Pengurus akan menjumlahkan semua undi. sebagai wakil yang terpilih bagi bahagian pilihan raya berkenaan . termasuk undi pos. keputusan-keputusan pengundian dikemukakan kepada Pegawai Pengurus di pusat penjumlahan undi.SISTEM DAN PROSES PILIHANRAYA Keputusan Pilihanraya Selepas selesai pengiraan undi di tempat-tempat mengundi dan pusat pengiraan undi. untuk menentukan pemenang.

agen pilihanraya atau pengundi dalam mana-mana pilihanraya. Berlaku penyogokan atau perbuatan yang menyalahi undang-undang Tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pilihanraya Calon atau wakil calon hilang kelayakan Berlaku penipuan atau ugutan Petisyen pilihanraya ini hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah Tinggi dalam negeri di mana pilihanraya itu diadakan. jika mereka tidakberpuas hati dengan keputusan pilihanraya yang telah diadakan.Petisyen Pilihanraya Akta pilihanraya Malaysia juga telah menetapkan mengenai petisyen pilihanraya. . iaitu satu bentuk tindakan undang-undang yang boleh diambil oleh seseorang calon. dalam tempoh 21 hari selepas keputusan pilihanraya disiarkan dalam warta kerajaan.

. Semua dokumen yang berkaitan dengan pilihanraya seperti kertas undi dan daftar pemilih akan disimpan selama 6 bulan selepas pilihanraya. apabila didapati perlu Penyata pilihanraya perlu diserahkan kepada Pegawai Pilihanraya Negeri dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihanraya diwartakan. Kegagalan berbuat demikian merupakan satu kesalahan yang menyalahi undang-undang pilihanraya. Boleh dibuka hanya dengan arahan Hakim Mahkamah Tinggi.

 Didaftarkan. Menurut Perkara 119.PENGUNDI DAN KELAYAKAN MENGUNDI Seseorang pemilih (pengundi) yang berkelayakan boleh mengundi jika namanya telah didaftarkan dalam Daftar Pemilih. berhak mengundi dalam bahagian pilihanraya itu bagi mana-mana pilihanraya Dewan Rakyat atau pilihanraya Dewan Undangan Negeri. jika tidak bermastautin sedemikian. . Perlembagan Persekutuan. dalam daftar pemilih dalam bahagian pilihanraya tempat dia bermastautin pada tarikh kelayakan. adalah seorang pengundi yang tidak hadir. mencapai umur 21 tahun pada tarikh kelayakan Bermastautin dalam sesuatu bahagian pilihanraya pada tarikh kelayakan itu atau. melainkan jika dia hilang kelayakan di bawah Perkara 119 (3) Perlembagaan Tiap-tiap pengundi mempunyai satu undi dan dia mengundi secara undi rahsia. kelayakan menjadi pemilih ialah. di bawah peruntukan mana-mana undangundang yang berhubungan dengan pilihanraya.

seseorang adalah hilang kelayakan untuk menjadi pemilih dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan rakyat atau Dewan Negeri jika ± Pada tarikh kelayakan ia adalah ditahan sebagai seorang yang tidak sempurna akal atau adalah menjalani hukuman penjara.Hilang Kelayakan Menjadi Pengundi Mengikut Perkara 119(3) Perlembagaan Persekutuan. atau Sebelum tarikh kelayakan ia telah disabitkan suatu kesalahan dalam mana-mana bahagian Komanwel dan dijatuhkan hukum bunuh atau hukum penjara selama lebih daripada dua belas bulan dan pada tarikh kelayakan ia masih tertanggung menjalani apa-apa hukuman bagi kesalahan itu. Proses Pilihanraya Di Malaysia .

Terdapat rungutan-tungutan yang telah dikemukakan seperti : Pengundi hantu Bukan warganegara juga telah mengundi dalam pilihanraya Perpindahan pengundi untuk menangkan sesuatu kawasan pilihanraya Peruntukan perlembagaan yang seakan berat sebelah Cara dan perjalanan pilihanraya ‡ Berkaitan dengan undang-undang dan peraturanperaturan perjalanan pilihanraya . Perjalanan system pilihanraya mengambarkan wujudnya demokrasi dalam sesebuah Negara.KESIMPULAN Dalam system demokrasi. Beberapa isu timbul yang dikatakan menjejaskan kredibiliti SPR. suara rakyat menjadi perkara penting. Suruhanjaya Pilihanraya akan dinilai dari peranan yang dimainkan dalam pilihanraya dan sejauhmanakah badan SPR betul-betul berkecuali dalam menjalankan tugasnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->