You are on page 1of 2

Tehnika s osjeajem

Nije jednostavno, u doba posvemane oslonjenosti na tehnologiju, napraviti zvuniki sustav u ijem e se zvuku moi osjetiti emocije. Nai strunjaci dre da to u PSB-u uspijevaju s veinom svojih modela
UREAJ PSB Image T6 VRSTA UREAJA Samostojee zvunike kutije CIJENA 6.590 kn za par SpECIfIkACIJE Dimenzije ( x V x D): 23.1 x 103.1 x 38 cm Masa: 22 kg (jedna kutija) Zvunike jedinice: visokotonac s kupolastom titanijskom membranom promjera 25 mm; srednjotonac s kupolastom polimerskom membranom promjera 133 mm, punjenom glinom/keramikom; bas jedinica s kupolastom polimerskom membranom promjera 165 mm, punjenom glinom/keramikom Osjetljivost: 89/91 dB Impedancija: 6 ohma (nazivna), min. 4 ohma Frekvencijski odziv: 32 Hz 23 kHz (+/-3 db) kONTAkT Audiocinema Art, tel: 01/4847-875 wEb www.audiocinema-art.hr

alo koje zvunike kutije nevelike kanadske zvunike produkcije PSB prou ba sasvim nezapaeno. Iako se ne radi o velikoj zvunikoj tvrtki, broj modela u njihovom katalogu ipak nije tako malen da bi ve i sama pojava bilo kojega od njih bila dovoljna da automatski pobudi zanimanje publike i audiokritike. to znai da svaki tvrtkin novi model, od onih (naj)jeftinijih a Imagine T6 zvunike kutije spadaju u njihove jeftinije samostojee modele donosi neto novo, posebno, zanimljivo i spominjanja vrijedno. Velika uloga NRC-a Oni koji redovito prate zbivanja na svjetskoj

zvunikoj pozornici, sasvim sigurno znaju da u Kanadi postoji jedna institucija na svoj nain jedinstvena u svijetu - Canadian National Research Council (NRC), koja je odigrala presudnu ulogu u afirmaciji kanadskih proizvoaa zvunikih sustava u svijetu (jedna od domaim audiofilima poznatijih korporacija koja je koristila usluge njihovog razvojnog centra i audiolaboratorija je API, pod ijim su okriljem djelovale tvrtke kao to su Energy odnosno Mirage). Danas dizajniranje zvunikih kutija poglavito onih cijenom dostupnijih - nije vie stvar pokuaja i pogreaka. Dananja mjerna tehnika i tehnologija proizvodnje zvunikih jedinica omoguavaju da se, dok se zvuniki sustav jo kao skica nalazi u

48 | Hi-Fi CHoiCe & HoMe CiNeMa | oujak 2010 |

PSB Image T6 [ TeST ]


raunalu konstruktora, ve zna kako e zvuati. To je nuno, jer u nesmiljenoj konkurenciji ne smije biti promaenih modela. I zato danas zvuniki sustavi (mahom se tu radi o kutijama) renomiranih proizvoaa redom zvue dobro ili bolje od toga. Loije vrlo rijetko uMjetNost je u detaljiMa Dizajner PSB zvunikih kutija, ali i osniva i vlasnik PSB-a, Paul Barton, tvrdi da iz cijelog procesa nastanka zvunikih kutija, u kojem je tehnologija presudna, nisu izbaeni mata i umjetniki pristup, odnosno da nije sve ostavljeno na brigu inenjerima i strojevima. Jer, kako on kae, umjetnost je u detaljima. A tu su ovjek i njegova imaginacija jo uvijek nenadmani. Image T6 zvunike kutije na izgled djeluju elegantno. Iako se radi o tipinom kutijastom dizajnu, zaobljeni okomiti bridovi i posebno mekano oblikovana prednja ploa znaajno umanjuju grubost pojave (velikih) kutijastih oblika u sobi. T6 su, naime, najvee zvunike kutija u Image seriji (1031 x 231 x 380 mm) i da nisu tako dizajnirane, sigurno bi bole u oi, poglavito u manjim sobama. Radi se o trostaznim kutijama s dvije bas jedinice, smjetene na dnu kabineta, jednom srednjotonskom, vrlo slino izgledajuom bas jedinicama, smjetenom na vrh kabineta i visokotoncem postavljenim izmeu srednjotonske i vie od dvije bas jedinice. Veliki bas refleks otvori, njih dva, nalaze se na prednjoj strani, iznad i ispod donje bas jedinice. A to znai da s postavljanjem kutija u sobni ambijent ne bi trebalo biti problema. I nije ih bilo. Ve na prvi pogled jasno je da se ne radi o klasino dizajniranim zvunikim kutijama s redno postavljenim jedinicama. Prema rijeima Paula Burtona, ustroj prednje ploe i zvunikih jedinica na njoj je takav da bi se postigao im ujednaeniji (ravniji) frekvencijski odziv i irok i uniforman rasap zvuka u prostor. Pri dizajnu kutija posebno se pazilo na to kako e reagirati na podraaj snagom. Tu ne bi trebalo biti nikakvih zastoja i sve bi se trebalo odvijati glatko, bez uoljivih prijelaza i avova, i Image T6 kutije trebale bi podjednako dobro raditi kad iz pojaala primaju jaki i slabi signal. Dakle, trebale bi se ponaati elastino raditi neto tie i mirnije na ekstremima spektra, kako njegova glavnina, ona izmeu izdignutih i naglaenih bokova ne bi ostala u rupi. A to svi koji imalo razumiju problematiku zvunikih sustava, kutijastih poglavito, znaju da je puno lake ostvariti u domeni teorije nego u praksi. Meutim, ove su kutije pokazale da se teorija i praksa ne moraju jako razlikovati. Naime, to se ujednaenosti rasapa zvuka tie, on je bio vrlo izraen, tako da i sluatelji koji sjede izvan slatke toke koja je, uzgred reeno, prilino velika, mogu uti sve krucijalne zvukovne elemente podjednako dobro kao i oni koji su u njoj. Iako nitko ozbiljno ne slua glazbu stojeki, velike razlike u zvuku nisu se mogle uti ni kad bi se ustalo, u odnosu na zvuk doivljen u sjedeem poloaju. uglaVNoM izNad pRosjeka RazReda Frekvencijski odziv je, kao to je ve naznaeno, bio ujednaen, bez isticanja bilo kojeg dijela spektra. Tonski su Image T6, iako sasvim blago, ipak naginjale na topliju stranu. Razlog tomu je topao, prilino dubok i soan, ali sasvim uredno definiran bas. Iako mu vrstoa nije najjaa osobina, bas podruje zvualo je uredno s veinom glazbenog materijala, osim s glazbom koja poiva ba na vrstom i eksplozivno brzom, kratkom basu, kao to su stanoviti rodovi rock glazbe (metal, tvrdi rock, na primjer). U sredini spektra sve je, i glasovi i instrumenti, zvualo ujednaeno i prilino prirodno, pogotovo u skupini. Meutim, pri reprodukciji solo instrumenata, glasovira, recimo, ili glasova, mogla se u zvuku osjeti stanovita doza tople koloracije. Nije bila ni napadna ni naglaena, ali na dobrim snimkama bila je jasno uoljiva. U najviim dijelovima tonske palete osjetila se blaga zaobljenost, to je jo jedan od razloga zato sveukupan zvukovni tonalitet Image T6 kutija naginje toplijoj nijansi. To ne znai da je visokih tonova nedostajalo, ve da u zvuku nije bilo one maksimalne doze svjeine i otvorenosti koja karakterizira zvuk vrlo kvalitetnih zvunikih sustava. Vjerojatno je to napravljeno namjerno, jer dananji amplifikacijski sustavi znaju zazvuati vrlo svijetlo, pa i agresivno, u najviem dijelu spektra. A to bi onda sa zvunikim kutijama u kojima se nalazi visokotonac s titanijskom membranom, kao to su T6, moglo dati ne ba uhu jako ugodne rezultate. Meutim, korisnici digitalnih ekvalizera taj e problem vrlo lako rijeiti, sitnim izdizanjem (tek jedan dB) u najviim dijelovima spektra, od 10 kHz navie. Razluivost detalja nije patila zbog neto zatvorenijeg najvieg dijela spektra i ope topline zvuka. Zapravo, u tom elementu reprodukcije mogle su se osjetiti naznake onoga to je mogue doivjeti uglavnom samo s dosta skupljim zvunikim sustavima, bilo onima PSBovima, na koja se T6 u mnogome oslanjaju, bilo onima drugih tvrtki. I transparentnost zvuka bila je primjerna, tako da se lako moglo proniknuti u strukturu i najsloenije glazbene partiture. Sve to ukazuje na injenicu da Image T6 minimalno izobliavaju zvuk, ak i na razmjerno visokoj razini glasnoe, pa i onoj previsokoj za sobe odgovarajuih im dimenzija, u kojima bi trebale biti smjetene. T6 podnose veliku snagu (do 200 W) i, kako je ve reeno, to rade vrlo elastino. A to onda znai da nee imati problema s iznoenjem i slijeenjem munjevitih skokova iz najtiih u najglasnije glazbene pasae (ni obratno, naravno) kao ni s oslikavanjem suptilnijih nijansa na dinamikoj ljestvici. I u reprodukciji fizikih dimenzija zvuka T6 su se pokazale sasvim solidnima. Ustrojem kutija lom zvukovnog vala na bridovima kabineta gotovo je sasvim izbjegnut. Zato su bridovi zvukovne slike, kao i svi elementi unutar njih, bili lijepo izotreni i tono postavljeni u prostor. Od kutija cijene Image T6 ne smije se oekivati velebna prezentacija dubinske i visinske komponente, meutim, u okviru razreda kojem kutije pripadaju, ti su, za iznoenje iznimno sloeni elementi, bili vrlo kvalitetno prezentirani. U svakom sluaju, iznad prosjeka za ovaj cjenovni razred. Neto kao savrene zvunike kutije jest istinski primjer oksimorona. Meutim, ima kutija koje se tom idealu znaajno pribliavaju. U apsolutnom smislu Image T6 sigurno ne spadaju meu takve. No, zato postoje cjenovni razredi. A u svojem su ove kutije gotovo sve to se od njih oekuje vrlo uspjeno ostvarile. Kao ni veina drugih kutija, bez obzira na cijenu, ni ove nee odueviti sve ljubitelje kvalitetno reproduciranog zvuka, meutim, onih zadovoljnih bit e nedvojbeno toliko vie da e broj onih drugih djelovati sasvim zanemarivo.
HFC

zvuk

mOGunOsTi

Ujednaen zvuk uglavnom lien koloracija, dobrih dinamikih i prostornih osobina. Napredan ustroj i dizajn kabineta, pridonose minimalnoj koliini kutijastih koloracija. Tonski naginju na topliju stranu i ne zvue maksimalno otvoreno u najviem dijelu spektra.

plus

izrada vrijednOsT

minus

Iako se Image T6 zvunike kutije zasigurno nee svima i u svemu svidjeti, njihove zvukovne osobine, ustroj pa i cijena, malo koga e ostaviti ravnodunim. Iz PSB-a su stigle jo jedne hvalevrijedne i zanimljivo rijeene i zvuee kutije.

| oujak 2010 | Hi-Fi CHoiCe & HoMe CiNeMa | 49

Milan Rupi