LEARNING ENGLISH WITH MR DUNCAN

Bài 4. Good and Bad
Mục tiêu của bài học:
 Cách dùng “good” và “bad” để diễn tả các ý tích cực và tiêu cực.  Tiếpcận với một số dạng bài trong bài thi TOEIC và IELTS .

Bài giảng:
Các bạn có thể vào bằng 1 trong 3 liên kết sau: o Youtube o Facebook o BES’s site Học tập một ngoại ngữ bao gồm cả việc học văn hóa của ngôn ngữ đó để người học ngoại ngữ có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ mình đang học vào những tình huống đơn giản nhất của cuộc sống. Bài học tiếp theo của chúng ta sẽ tiếp tục với việc học cách dùng “good” và “bad” để diễn đạt các ý tích cực và tiêu cực trong giao tiếp thông thường. Better English chúc các bạn có một bài học vui và bổ ích.

BETTER ENGLISH JSC – 69, Ho Dac Di, Dong Da, Ha Noi

Page 1

LEARNING ENGLISH WITH MR DUNCAN

I.

Listening (kĩ năng nghe)
2 tính từ “good” và “bad” được sử dụng trong những trường hợp như sau: 1. Dùng để miêu tả trạng thái hay tâm trạng của con người  How do you feel today?

 I feel good (=well/ happy) / I feel bad (=unwell/ unhappy)
2. Dùng để diễn tả “sự thích thú” và “sự không thích”  Did you enjoy the movie?  Yes it was good/ No it was bad 3. Dùng để miêu tả tính cách con người  Thank you for your help, you are GOOD.  That’s man stole my bike, he is BAD. 4. Cuối cùng, nghĩa cơ bản của các từ này: “Good = right”, “Bad = Wrong” Bài t p th nh t: Danh cho nhưng ban ơ tr nh đo Pre-intermediate “A couple get to a Beyonce concert 'in the nick of time'. Find out more about this slang phrase by listening to The English We Speak.” Cùng nghe đoạn hội thoại sau để hiểu rõ cụm từ “in the nick of time” nhé (Xem tại đây) Bài t p th h i Danh cho cac ban muon luyen thi elts, sau đay la art trong phan nghe cua ELTS (Xem tại đây)

BETTER ENGLISH JSC – 69, Ho Dac Di, Dong Da, Ha Noi

Page 2

LEARNING ENGLISH WITH MR DUNCAN

II. Reading (kĩ năng đọc)
h ng ta c ng b t intermediate nhé: u i bài ọc u tiên t nh -

(Xem tại đây) Bài t ành ch nh ng b n d ng bài t ng thi TOE ): t nh nt iat (Đây là t

(Xem tại đây) c b n c ng th c i bài ọc của thi lt nhé ( ó tất cả 1 câu hỏi, au khi là x ng 5 câu u tiên, b n nhấn à n t lựa chọn hía ư i ể là câu 6 – 13 nhé): (Xem tại đây)

BETTER ENGLISH JSC – 69, Ho Dac Di, Dong Da, Ha Noi

Page 3

LEARNING ENGLISH WITH MR DUNCAN

III. Writing (kĩ năng viết)
Write an essay of about 350 words to an educated reader with no specialist knowledge of the following topic: “In some countries, when people get older, they come to live in old people homes where there are nurses taking care of them. The Government partly pays for these services. Who should be responsible for our elderly people?” Bài viết của các bạn hãy gửi về hòm thư better.english.jsc@gmail.com Ba bài viết sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để giáo viên của Better English chấm điểm, phân tích điểm mạnh điểm yếu và đưa ra những lời khuyên hữu ích dành cho bạn nhé.

IV.

Gr mm r (ngữ pháp)
ua khứ ua bai tap nho nay: (Xem tại đây)

Chung ta cung on tap cac th

BETTER ENGLISH JSC – 69, Ho Dac Di, Dong Da, Ha Noi

Page 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful