POLITIČNO KOMUNICIRANJE

IZPITNA VPRAŠANJA 2005/2006
1. Definicija propagande! Katere oblike propagande poznamo? Definicije različnih oblik propagande predstavite na konkretnih primerih! 2. Definirajte razliko med informiranjem, prepričevanjem in manipulacijo! Kakšen je pomen vira inforamcije? 3. Na konkretnem primeru razložite propagandni model G. Jowetta in V. O' Donnell! 4. Katere pristope za anlizo propagande poznate? 5. Katera so splošna pravila učinkovite propagande? Vsako pravilo razložite na konkretnem primeru! 6. Propaganda v različnih zgodovinskih obdobjih! Natančno predstavite eno obdobje in razložite temeljne značilnosti propagandnega delovanja. Razložite kako je to obdobje vplivalo na razvoj propagande! 7. Predstavite totalno in totalitarno propagando! V čem so bistvene razlike in ali je katero od teh propagand mogoče izvajati danes? Utemeljite svoj odgovor! 8. Katere so značilnost nacistične propagande? 9. Katere so značilnosti sovjetske propagande? Kakšen pomen ima rdeča barva v sovjetski propagandi? 10. Uporaba različnih medijev v propagandne namene! Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri medijev oz. komunikacijskih kanalov? 11. Propaganda v prvi in drugi svetovni vojni! Katere so bistvene značilnosti in razlike? 12. Raziskovanje učinkov propagandnih dejavnosti. Katere pristope poznamo? 13. Predstavite natančno enega od možnih pristopov analize propagandnih učinkov na konkretnem primeru! 14. Propaganda in psihološko vojskovanje! Na kakšen način propaganda oblikuje sovražnike? 15. Propaganda in medijsko poročanje v času vojne! Predstavite temeljne značilnosti propagande v času Vietnamske vojne! 16. Primerjajte propagando v času prve in druge zalivske vojne! Kakšno vlogo so odigrali mediji in novinarji? 17. Definirajte politično komuniciranje! Kateri so ključni akterji in odnosi med njimi? 18. Mednarodni terorizem kot nova oblika političnega komuniciranje! 19. Osnovna formula političnega marketinga in temeljne faze/elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju politične kampanje! 20. Kako se »trži« ameriški predsednik? Politično komuniciranje v času predsedniških volitev v ZDA leta 2004! Kakšna je vloga medijev v ameriški politiki? 21. Kakšna je vloga političnih svetovalcev in strokovnjakov za odnose z javnostmi v sodobnem političnem komuniciranju in marketingu? 22. Deutschev petstopenjski model političnega komuniciranja. Razložite model na primeru Slovenije. 23. »Če bi politiki obvladovali medije, bi bili uspešni«. Argumentirajte za in proti navedeno trditev! 24. Definirajte pojem propagande za družbene cilje po Jowettu in O'Donnellovi! Razložite deifinicjo na konkretnem primeru? 25. S kakšno obliko propagande bi vplivali na zmanjševanje nestrpnosti v družbi? Na kakšen način bi ugotavljali njeno učinkovitost?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful