Biblia Szól Egyház www.bibliaszol.hu P.

Kende Van egy tanítás, egy kifejezés a szolgálatunkban: Isten Igéje ébredés. Érdekes gondolat, hogy egy gyülekezetet nem lehet örökkön-örökké t zben tartani. Arra gondolok, hogy jön egy hamis tanító, valami rossz hangsúly bejön, megváltozik a vezet , vagy Márk 14:27 történik. Vagy valami más történik, a gyülekezet megváltozik. Programmá válik, megöregszik. Intézménnyé válik, és az egész megváltozik, megsz nik a t z. Megsz nik a vágy, megsz nik az, hogy találkozunk Istennel. Van azonban itt valami fontos, valami mélyebb. Ma délel tt sokat beszéltünk a gyülekezetr l. Csak meg akarom említeni a másik oldalát. Van valami mélyebb. A szívem, a járásom nem kell, hogy az elhalványuljon személyesen. Nem kell, hogy kevesebb legyen, ahogy múlnak az évek. Viszont kell valami különleges az életembe ahhoz, hogy életem végéig irányban maradjak. Jézus azt mondta, hogy meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, ami Isten szájából származik. Minden Igével. Az összessel. Mindet komolyan veszem, mindet a szívemre veszem. Sokszor az ébredések ez azt jelenti, hogy Istennek egy nagy cselekedete, amikor sok ember megtér, nagy hatással van a társadalomra jeleken és csodákon alapulnak. 1900-as években Walesben volt egy Roberts-szel. Nagyszer volt, de csak 1-2 évig tartott, aztán nagyon sok hamisítvány jött be, sok ember, aki csak a saját érdekét kereste. Igazán arról beszélek, hogy többre van szükségem a jeleknél és a csodáknál: A küls nél, a láthatónál többre van szükségem. Dán 1:8 Dániel eltökélte a szívében, hogy nem eszik a király ételéb l. Miért? Senki nem mondja neki: ne csináld nem a saját országában, hanem másikban van , Dániel alkalmazkodni kell. Valaki mondhatta volna: Dániel! Miért fontos az étel? Azért volt fontos, mert az szívében történt valami mélyebb. Nem az étel miatt volt fontos ez, hanem mert az étel össze volt kapcsolva Isten akaratával. Isten megmondta: mit ehet és mit nem. Azt mondta: nem érdekel, hogy nagynak vagy kicsinek látszik a szememben, ha ez Isten akarata, ahogy kijelentette az Igéjében, akkor fontos nekem és ragaszkodom hozzá. Isten Igéje él volt a szívében. Fil 2:16 az él Ige. Élt a szívében és motiválta egy bizonyos módon. Ezért keressük Isten Igéjét. Szeretnék majd err l beszélni a következ pár alkalommal. Zsolt 119:25 Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint. Ahogy a Te Igéd mondja, eleveníts meg! Ragadj ki abból, aki hétköznapi módon lennék, aki természetileg lennék. Nem akarok a természeti reakcióimban élni! Nem akarom, hogy ez legyen az életem, Uram! A Te Igéd feljebb emelhet, de ehhez szükségem van az Igédre a szívemben. Mondhatod, hogy minket megelevenített, Eféz 2:1. Ez igaz. Róm 6:11 éltek Istennek. Persze, ez valós. Új emberek vagyunk, valóban élünk Istennek. Viszont a lelkünk még mindig a porhoz tapad. Ezért van szükségem Isten Igéjére, mert az személyesen a szívemben ébredést hozhat. Zsid 4:12 elválaszthatja egymástól a lelkit és a szellemit, és felemelhet a porból, hogy ne ott gondolkozzak, ne azt tegyem, ne az legyen az életem, hanem Isten dics sége, a Vele való közösségem. Ezért van szükségem személyes ébredésre, Isten Igéje ébredésre, mert Isten Igéje hozhat ébredést az én szívemben. Ámen.

Biblia Szól Egyház www.bibliaszol.hu P. Csaba Zsolt 145:3 Nagy az Úr és igen dicséretes, és az nagysága megfoghatatlan. Isten nagy! És elmondja, milyen nagy. Istennek a nagysága megfoghatatlan. Az nagysága kikutathatatlan. Az nagyságának nincs vége semmilyen irányban sem. Minden attribútumában nagy. Isten nagy. Tanít bennünket err l, hogy nagy. Két megállapítást szeretnék tenni Isten nagyságáról:

1. Isten nagy a világbirodalmak felett. Ezt fontos tudnunk. Birodalmak, országok, nemzetek, történelem és világtörténelem Isten nagy efelett. Ezt látjuk Dániel könyvében. Az Úr Júda királyát a babiloni király kezébe adta. Így kezd dik Dániel sztorija, hogy az Úr kezében volt Júda királya, és az Úr kezében volt a babiloni király. Ahogy olvassuk Dániel könyvét, azt látjuk, hogy az Úr kezében van minden király. Minden ország, minden nemzet és minden birodalom vékony szálon függ, Isten felemeli ezeket és aztán leengedi. Err l szól Dániel könyve. Isten nagy. szuverén. teljhatalmú uralkodó a menny felett, a föld felett, a tenger felett és minden él lénye felett. Minden él és élettelen felett. teljhatalmú uralkodó minden ember felett, aki élt, él és élni fog. Minden király, uralkodó, hatalmon lév , nagyok és kicsinyek, ÚR felettük és mind meg fognak el tte állni, és mind számot fognak adni a nagy elszámolás napján. Dániel könyvében olvassuk, hogy Nabukodonozor lát egy szobrot. A szobor a világbirodalmakat jelenti: Babilónia, Méd-Perzsa Birodalom, Nagy Sándor görög birodalma, Római Birodalom és az Antikrisztus világbirodalma. Aztán kéz érintése nélkül egy k jön, és porrá zúzza ezt a szobrot. Aztán jön a szél és a port is elfújja. Nyomuk sincs, helyük sincs. Emlékezetük sincs. Aztán a k nagy heggyé lett, betölti az egész Földet. Ez Isten királysága. Isten uralkodik. Jelenések könyvében az egyik kulcs kifejezés: adatott. Az Antikrisztusnak adatott ennyi id , a gonosz er inek adatott ennyi. Látom már, hogy ki osztja a lapokat. Isten osztja azokat. Ahogy Luther mondta Sátánra: Isten láncos kutyája. Isten nagy a világbirodalmak felett. Isten nem fontos része a világtörténelemnek, hanem az kezébe van a világtörténelem. 2. Isten nagy az életünk részletei felett. Nem csupán a világbirodalmak felett, hanem a mi életünkben lév részletekben is Isten nagy. benne van az életed legapróbb részleteiben. Ez azt jelenti, hogy nem csupán felügyeli azokat, vagy nem csupán nem kerüli el a figyelmét a legapróbb esemény, hanem az kezében vannak a legapróbb események és mozzanatok is. Erre jó példa József története. Ennek a fiatalembernek adatott egy álom, hogy testvérei és a szülei leborulnak el tte.

Biblia Szól Egyház www.bibliaszol.hu Egy nap, amikor meglátogatja a testvéreit, azok mondják: ímhol jön az álomlátó, öljük meg. Hol van Isten? Ott van a sztoriban, a részletekben, az eseményben. nagy benne. nem okozója vagy ered je a gonosznak, nem T le ered a gonosz, de ott van a részletekben és nagy bennük. Úgyhogy azt mondják: ne öljük meg, hanem dobjuk be a kútba. Aztán jön egy karaván, rabszolgatartók. Azt mondják: adjuk el. Apró részletek, kit érdekel? Isten azonban benne van. Isten csinál valamit, egy részét engedi, egy részében aktívan részt vesz. Igazából nem értjük, mert nagy, de készít valamit. Aztán Józsefet eladják Egyiptomba rabszolgának. Micsoda tragédia, micsoda veszteség. Nem! Isten benne van a részletekben. el készít valamit az hatalmas tervében. Egy 20 évvel kés bbi szabadítást, nem csak József életében, hanem Izrael életében és az egész világ életében. már 20 évvel korábban el készíti. Ezek nem csak véletlen események, amik Józseffel történnek. Isten a rendez . osztja a lapokat. végtelenül bölcs Isten, és nem is tudjuk megérteni. Nekünk maradnak a kérdéseink. Miért Uram? Miért engedted? Miért így történik? Miért ez a tragédia? Miért váltak el a szüleim? Miért hagyott el a férjem/feleségem? Miért vesztettük el a gyermekünket? Miért ez? Miért az? Nem tudjuk, de Isten nagy. Istennek mindig van egy nagyobb terve. Istennek mindig van egy nagyobb terve, amely nem csak számunkra van, hanem mások számára is van rajtunk keresztül. Ezt látjuk. a rendez . Aztán ott van József, jön Pótifárné és csábítja t. Amikor Potifár elmegy otthonról, ott a lehet ség. József menekül és Pótifárné kezében maradt József kabátja. Most rágalmazza Józsefet. Milyen igazságtalanság! Úgy értem, miért Uram. Szolgállak Téged, h séges vagyok Hozzád, ellenállok a kísértésnek, aztán rosszabb történik velem. Aztán József börtönben van. Isten azonban valami csodálatosat csinál. Préd 3:11 az Maga idejében csodálatosat készít. mindent csodálatosan készít az idejében. Valamit csinál az bölcsességével az hatalmas tervében. József ott van a börtönben. Aztán a f pohárnok és a f -süt mester álmát megfejti. Aztán kikerül a f pohárnok. Emlékezz meg rólam! búcsúztatja József a börtönb l. Csak azt olvassuk, hogy a f pohárnok elfelejtkezett Józsefr l. A sztoriban semmi sem mellékes. Hadd csomagoljam össze: az életünk sztorijában semmi nem mellékes. Semmi. Egy tragédia sem, egy fájdalom sem. A küszködés sem. Semmi nem mellékes. Isten a részletekben van, és nagy a részletekben. elkötelezte Magát, hogy valami csodálatosat hoz ki bel le. Nem csak számunkra, hanem sok más ember számára is a mi életünkön keresztül is. Mert Istennek nem csak a mi életünkre van terve, hanem sokak számára, akik még nem ismerik t. Mire van szükségünk? Ne ugorjunk gyorsan konklúzióra. El tudod-e képzelni, hogy József ott van, és csak konklúzióra ugrik: Isten, nem jó. Az terve nem jó. Miért József? Mert nem látom, hogy jó lenne.

Biblia Szól Egyház www.bibliaszol.hu József, várj! Várj. Várj. Isten nagy. terve nagyobb, mint a te terved. nagyobb, mint a kis 2000 cm3-es agytérfogatod. Az

Ján 11 Jézus azt mondja Lázár temetése után négy nappal: gördítsétek el a követ. Márta fogja a fejét, már elmondta: Uram, ha Te itt lettél volna Uram, az órád! Van valami probléma az id zítéseddel. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Márta, higgy! Gördítsétek el a követ! Uram! Ennek már szaga van. Négy nap. Szaga van. Márta! Nem megmondtam neked, ha hiszel, meglátod Isten dics ségét?! Márta, ha hiszel, meglátod Isten nagyságát.

József, ne vonj konklúziót. De meddig Uram? Honnan tudom? József, ha hiszel, hit és békességes t rés által örököljük az ígéreteket. Hit és türelem. Mert Isten nagy, és annyira nagyszer , hogy nem a mi kezünkben van a kormány, hogy nem mi osztjuk a lapokat. Van egy óriásplakát: Ha megnyered a f nyereményt, akkor te rendezheted az életedet. Mert annyi er forrásod lesz, hogy az álmod beteljesedik. Az egész életed te rendezheted. Isten ments! Ez a recept a nyomorult életre, hogy én rendezem. Legalábbis azt gondolom, hogy én rendezem. Hála Istennek, Isten nagy. Nem mi hordozzuk Istent, hanem hordoz bennünket. Nem mi cipeljük t, hanem cipel bennünket. Még csak nem is értjük az tervének a teljességét. Még csak nem is értjük. Csak higgy és meglátod Isten dics ségét! Ámen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful