F OL I O G EO G RAFI 2008

KEGIATAN EKONOMI & JARINGAN PENGANGKUTAN
Error matching blog to blogger entry. If you are the owner of this blog, please check that there is no typo in your blog address and that you have pasted the code from the Add Ads page correctly.

Folio Indonesia
Ahad, 2008 Jun 29 di 11:04 Dicatat oleh Maya KAWASAN KAJIAN Saya telah memilih Taman Bahtera sebagai kawasan kajian saya. Kawasan kajian ini terletak kira-kira 9 kilometer dari Pekan Tanjong Malim. Kawasan ini sedang membangun dengan pesat dan didiami oleh ramai penduduk. Taman Bahtera terletak di Daerah Hulu Selangor, Negeri Selangor (Sila rujuk Lampiran 1 dan 2). Ia juga merupakan satu kawasan yang berhampiran dengan Ladang Kelapa Sawit, Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang Escot dan tempat ibadat. Keluasan kawasan ini ialah kira-kira 0.05 kilometer persegi (km²). Kawasan kajian ini pula terletak 4 kilometer dari SMK Methodist, Tanjong Malim dan mempunyai berbagai-bagai kemudahan seperti kedai, pasaraya, hotel dan sebagainya (sila rujuk peta lakar 1).

Dan juga sebuah Kedai Komputer. Udara tercemar akibat pengeluaran asap dari kenderaan dan pembakaran secara terbuka. B. Secara kesimpulannya. sektor perindustrian. Bhd.Restoran Nasi Kandar dan Restoran Juara Tomyam . Sebuah Kedai runcit Pasaraya Taman Bahtera.DAPATAN KAJIAN JENIS-JENIS KEGIATAN EKONOMI (a)PERINDUSTRIAN Kawasan kajian ini mempunyai dua perindustrian yang besar iaitu Kilang Etonic dan Kilang U. (c)PERKHIMATAN Kawasan kajian ini mempunyai 3 kedai makan iaitu Zee Tomyam. Keluasan ladang ini ialah lebih daripada 5 hektar. Ianya ialah ladang kelapa sawit.pelayan hotel dan pelayan kedai.Satu perhotelan iaitu Hotel Sahara Inn. Jenis pekerjaan yang ditawarkan kepada penduduk Taman Bahtera dan peluang pekerjaan (Sila rujuk jadual 1 dan graf 1) Saya bersyukur kerana disini juga terdapat peluang pekerjaan. penggunaan media eletronik. Keadaan begini memberi kesan yang tidak sihat kepada penduduk taman bahtera. Manakala pencemaran bunyi pula sentiasa terjadi disebabkan kenderaan. makenik kereta. Ladang ini terletak di belakang kawasan kajian. Di antaranya ialah kesukaran bernafas akibat asap tebal. Kilang Etonic merupakan pengeluar baju lelaki dan juga seluar lelaki. iaitu pencemaran udara. Pencemaran sampah pula akibat pengunjung-pengunjung di kedai makan kerana mereka membuang sampah sarap di merata tempat. Berbanding dengan Indonesia di sana juga sama seperti yang berlaku di taman bahtera. plastik dan bag plastik pelbagai penggunaan. (b)PERTANIAN Taman Bahtera juga mempunyai satu-satunya kegiatan pertanian. pencemaran sampah dan bunyi. dan binatang peliharaan. . bau yang tidak menyenangkan. SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP KAWASAN KAJIAN (a)PELUANG PEKERJAAN Di Taman Bahtera terdapat banyak peluang pekerjaan seperti pelayan kedai makan. Berbanding dengan negara Indonesia peluang pekerjaan di sana lebih banyak daripada di taman bahtera. Rubber Products Sdn. Satu pusat servis tayar iaitu Pusat Servis Tayar Brigestone. penyakit paru-paru. B. Rubber Products pula merupakan pengeluar getah pengikat. KESAN-KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR (a)PENCEMARAN Tiga jenis pencemaran yang berlaku di kawasan kajian. Di Kilang U. dan ketidaktenteraman. Faktor keselesaan dan ketersampaian telah mempengaruhi penduduk kawasan kajian menetap di Taman Bahtera selama-lamanya. pertanian dan perkhidmatan memainkan peranan penting dari segi pembangunan ekonomi Taman Bahtera.

Selain daripada itu. bahan-bahan buangan juga boleh dikitar semula bagi mengurangkan jumlah sampah yang tidak menyenangkan hati penduduk. Berbanding dengan Indonesia di sana juga sama seperti yang berlaku di taman bahtera. (c)PENGURUSAN SAMPAH-SARAP Kaedah yang sesuai dalam proses pembuangan sampah pula tidak digunakan oleh penduduk di kawasan kajian. Masalah ini bertambah serius apabila pihak Majlis Daerah tidak mengutip sampah mengikut jadual.(b)ALAIRAN AIR LONGKANG TERSUMBAT Sikap penduduk yang suka membuang sampah sarap di merata-rata tempat sehinggalah ada yang terjatuh ke dalam longkang. Berbanding dengan Indonesia di sana penguatkuasaannya yang ketat membolehkan penduduk di Indonesia sentiasa mengikut undang-undang negaranya. kitar semula juga membantu mengurangkan bahan-bahan buangan. ia akan menjadi tempat hinggapan lalat lalu menyebarkan penyakit taun. Sekiranya masalah ini dibiarkan berterusan. Berbanding dengan negara Indonesia pihak yang berkenaan di sana kerap kali membuat kempen di sana. Faktor-faktor tersebut mendorong kepada pembiakan nyamuk dan bau busuk di taman ini. pada suatu masa nanti akan juga berlakunya banjir kilat yang boleh membahayakan penduduk sewaktu hujan lebat. Perkara ini memberi dorongan kepada binatang peliharaan menyelongkarkan sampah tersebut. Ini menyebabkan air longkang di kawasan kajian selalunya tersumbat apabila hujan turun. Kesalahan itu harus ditanggung oleh pihak penguatkuasa Majlis Daerah Tanjong Malim yang kurang memberi perhatian terhadap pembersihan longkan. Sekiranya masalah ini tidak diatasi. LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR (a) KEMPEN Pihak yang berkenaan seperti Jabatan Alam Sekitar (JAS). Berbanding dengan negara Indonesia pihak berkuasa di sana menyediakan tong sampah untuk setiap keluarga yang menghuni rumah. Alam Flora Sdn. Mereka juga perlu memberitahu kepada pengguna kenderaan supaya berkongsi kereta atau pun menggunakan pengangkutan awam ke tempat yang mereka inigin pergi. (c)PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG Pihak seperti Majlis Daerah perlulah mengguatkuasakan undang-undang supaya mereka tidak membuang sampah merata-rata. Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS). Pihak berkuasa juga harus denda kepada penduduk yang melanggar undang-undang. Bhd dan Kerajaan Kementerian Kesihatan perlu mengadakan kempen kesedaran betapa pentingnya alam sekitar kepada kita. Ramai yang mengisi sampah di dalam karung plastik dan menggantungkannya di atas pagar atau pun meletakannya di tepi jalan raya. Pihak yang berkenaan juga perlu memberitahu kepada supaya penduduk selalu bergotong-royong dari semasa dari semasa. Pihak berkuasa juga perlu . (b)KITAR SEMULA Selain daripada itu.

Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar pula ialah mengadakan kempen kesedaran kepada penduduk dan menguatkuasakan undang-undang. 0 ULASAN Folio Kanada di 11:01 Dicatat oleh Maya Bagi memenuhi keperluan sukatan pelajaran untuk mata pelajaran Geografi murid-murid tingkatan 3 diberikan peluang mengerjakan kerja amali di kawasan kajian Taman Greenwood . Pusat Servis Tayar . Berbanding dengan negara Indonesia pihak berkuasa disana telah menguatkuasakan undang-undang ini dari awal lagi. Keadaan begini memberi kesan yang tidak sihat kepada penduduk taman bahtera. Melalui kajian ini saya telah mengenalpasti jenis ekonomi. sumbangan kegiatan ekonomi. Aliran longkang yang tersumbat dan pengurusan sampah-sarap yang kurang serius akan menyebabkan kejadian yang kurang menyenangkan akan berlaku. Penghotelan. Kegiatan pertanian terbahagi kepada satu iaitu Ladang kelapa Sawit. Selain itu.menyediakan tong sampah bagi mengatasi masalah ini. RUMUSAN Saya telah berjaya menyiapkan kerja kursus ini dalam masa yang ditetapkan selaras dengan objektif kajian. Murid-murid tingkatan 3 Hikmah diberi tajuk kajian oleh guru mata pelajaran Geografi . Kedai Runcit. melalui kajian geografi ini.Manakala kegiatan perkhimatan pula terbahagi kepada enam iaitu Kedai Makan. Tajuk ini menepati tema pembelajaran . iaitu Taman Bahtera. saya berasa gembira kerana dapat menyiapkan kerja kursus Geografi yang akan menjadi sumber rujukan kepada pengkaji-pengkaji petempatan. Di antaranya ialah meninkatkan pengetahuan dari segi memperoleh kemahiran dan teknik menyampaikan data. Taman Bahtera mempunyai dua kegiatan ekonomi yang terbesar iaitu pertanian dan perkhimatan. saya juga dapat meninkatkan idea untuk menulis laporan. Kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar pula ialah pencemaran udara dan pencemaran bunyi sering berlaku. kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap ekonomi di kawasan kajian saya. Saya dan kawan sekelas telah diberi tajuk Kepentingan Sistem Pengangkutan Di Kawasan Kajian Dan Bandingkannya Dengan Negara Kanada . saya telah memperoleh banyak faedah. Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja . Kajian dijalankan di Taman Greenwood Selangor . Akhirnya. Di samping itu. Sumbangan kegiatan ekonomi ialah peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada penduduk sekitar Tanjong Malim dan kemudahan infrastuktur yang makin meningkat.

mempunyai jalan raya yang selamat . Setiap pelajar perlu menulis laporan lengkap tentang kajian yang telah dijalankan . KAEDAH KAJIAN Saya menggunakan kaedah-kaedah kajian berikut : a)Pemerhatian : Pemerhaian dibuat terhadap jenis kenderaan yang melalui jalan raya Taman Greenwood dari jam 3 petang hingga 4 petang dalam tempoh 5 hari .Internet > Mendapat maklumat HASIL KAJIAN Daripada hasil maklumat yang saya kumpulkan . d) Jenis sistem pengangkutan . terowong SMART . Manakala dasar kerajaan pula . OBJEKTIF KAJIAN Berikut adalah objektif-objektif yang gitentuka dalam melaksanakan kerja kursus ini : a) Kesan-kesan perkembangan pengangkutan . Kebanyakkan daripada penduduk Taman Greenwood menggunakan jalan raya untuk pergi ke tempat kerja atau ke sesuatu tempat yang dituju . b) Mengenal pasti bentuk muka bumi untuk pembinaan jalan raya . Rasionalnya ialah kawasan ini terletak berhampiran dengan tempat tinggal saya. dan teksi awam . c) Mengetahui kesan negatif . Faktor yang mempengaruhi kemajuan teknologi ialah jaringan pengangkutan yang banyak . Oleh itu memudahkan saya untuk menjalankan kajian saya ini. f) Faktor dari segi darjah kertersampaian . Taman ini terletak berhampiran dengan Batu Caves . Seperti kemudahan awam yang disediakan . g) Mengetahui langkah-langkah penyelesaian . Pengangkutan yang boleh digunakan di Taman Greenwood ialah bas awam seperti Rapid KL atau Metrobus .kursus ini ialah 8 minggu . Taman Greenwood terletak di daerah Gombak . Selain itu factor keselesaan pengguna pula . Jarak di antara Taman Greenwood dengan Batu Caves ialah kira-kira 2 kilometer . b)Rujukan : . e) Faktor yang mempengaruhi . LRT dan lebuhraya bertingkat . menurap jalan atau memperlebarkan jalan yang berlubang atau jalan yang sempit . jenis sistem pengangkutan yang ada di Taman Greenwood atau berdekatan dengan taman itu ialah jalan raya . iaitu kira-kira dua kilometer dari rumah saya untuk menjalankan kajian ini. KAWASAN KAJIAN Guru mata pelajaran Geogafi Tingkatan 3 Hikmah sebagai kawasan kajian saya .

Yang keduanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu saya Sarimah binti Abd Ghani dan bapa saya Wan Razali bin Wan Abdullah kerana telah banyak memberi sokongan kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Kebanyakan pengangkutan awam memudahkan mobility penduduk di Taman Greenwood . Manakala kesan negatif pula . Akhir sekali . Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga pendidik MRSM Pendang terutamanya pengetua yang telah banyak berusaha menyediakan kelengkapan kepada pelajar-pelajarnya. Akhir sekali . perkembangan ekonomi yang bagus . Selain itu . tanah runtuh kerana membuat jalan di lereng bukit ketika hujan . Kesan-kesan perkembangan pengangkutan pula . Selain itu . seperti kesan flora dan fauna akan menyebabkan hutan di tebang untuk membuat jalan raya . Selain itu .dan cepat untuk pergi kesesuatu tempat . kita perlu membuat landskap yamg menarik seperti meletakkan bunga yang menarik di sepanjang jalan . peningkatan taraf hidup penduduk membolehkan mereka menggunakan pengangkutan awam . kita perlu penghijauan bandar seperti menanam pokok yang berkualiti menjaga alam sekitar .Seterusnya kepada rakan-rakan saya yang turut sama menolong saya menyiapkan tugasan ini terutamanya pelajar tingkatan empat dan tingkatan tiga. ialah mengurangkan kesan pengangkutan jalan raya kerana boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas . Manakala . Antara faktor lain pula . . Akhir sekali kepada pihak-pihak luar yang telah memberikan kerjasama yang baik untuk memberikan maklumat yang tepat kepada saya. ialah mengadakan kempen untuk mengurangkan menggunakan kenderaan mengelakkan daripada pencemaran udara dan bunyi. Tidak lupa juga kepada cikgu matapelajaran Geogerafi Cikgu Fadhilah yang telah banyak berusaha memberi tunjuk ajar kepada saya. kenderaan yang banyak menyebabkan kesesakan lalu lintas berlaku . kita perlu menjaga dan memelihara alam sekitar . darjah kesampaian tinggi kerana bayak pengangkutan awam yang terdapat di Taman Greenwood . Cara yang terakhir . Selain itu . Tanpa kerjasama daripada semua pihak mungkin tugasan ini tidak dapat disiapkan oleh saya. 0 ULASAN Folio Thailand di 10:55 Dicatat oleh Maya PENDAHULUAN Bersyukur ke hadrat Illahi kerana akhirnya saya telah berjaya menyiapkan tugasan yang telah diberikan. langkah-langkah penyelesaian seperti menggunakan alat catalytic iaitu converter pada ekzos kenderaan yang mampu mengurangkan asap kereta . Manakala dari segi kertersampaian pula .

3. Soal selidik. Temu bual. Saya juga sempat untuk menemu bual beberapa orang penduduk di kawasan Bintong bagi mendapatkan maklumat-maklumat penting. Kawasan kajian yang saya hendak bandingkan ialah kawasan Bangkok di Thailand. Disamping itu kawasan kajian saya ini merupakan kawasan yang mempunyai tarikan pelancong yang tersendiri.Kawasan saya menjalankan kajian ialah kawasan Kota Sarang Semut. Untuk mengkaji kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Saya mula menjalankan kajian saya pada 11 April tepat jam 9 pagi dan berakhir pada 27 April 11. Kawasan ini mempunyai kegiatan okonomi pertanian dan perikanan ikan air tawar. Untuk mengakaji jenis-jenis kegiatan ekonomi di kawasan saya dan negara Thailand. Tujuan saya memilih kawasan ini adalah kerana kawasan ini merupakan kawasan tumpuan penduduk. Pemerhatian. 4. Objektif kajian saya ialah : 1. Untuk mengkaji langkah-langkah bagi mengurangkan kesan kegiatan ekonomi kepada alan sekitar. Tempoh kajian yang dijalan oleh mengambil masa selama satu bulan setengah. Saya telah membuat soal selidik di kawasan perumahan saya serta . Antara kegiatan yang dijalankan ialah seperti sawah padi. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh saya. 2008 pada jam 3 petang. Kasawan ini terletak lebih kurang tiga kilometer dari ibu negeri Perlis. 2. penanaman buah-buahan dan menternak ikan air tawar. Kawasan kajian ini terletak lebin kurang 3 kilometer ibu negeri Perlis. Untuk mengkaji sumbangan kegiatan ekonomi kepada Negara. Saya telah melawat kawasan kajian saya bersama-sama keluarga saya untuk melihat kegiatan jenis-jenis ekonomi kawasan tersebut. 2. Kawasan kajian saya ialah kawasan Bintong. antara kaedah-kaedah yang telah digunakan ialah : 1. 3. Kasawan ini merupakan kawasan tempat tinggal saya.

universiti dan banyak lagi. Antaranya ialah : Kawasan Bintong 1. kewangan dan perbankan. Kegiatan ekonomi perikanan dikawasan ini ialah perikan ait tawar. Kegiatan ekonomi perkidmatan dikwasan ini ialah seperti pelancongan. Rujukan. internet.Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap kawasan kajian Kawasan Bintong Antara sumbangan kegiatan ekonomi di kawasan ini adalah : 1. Perikanan.Pendapatan. Saya telah membuat banyak rujukan pada buku teks Geografi tingkatan 3. . Pertanian. Kawasan ini juga membantu dalam pendapatan Negara dalam ekonomi pertanian seperti mengekspot padi. pegangkutan dan perhubungan. menanam buah-buahan seperti mangga. 2. sayur-sayuran dan sebasgainya.penduduk-penduduk kampung berdekatan. dan pendidikan Negara Thailand 1. Di samping itu ia juga menyediakan peluang pekerjaan dalam sektor perkidmatan kepada sesiapa yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi seperti guru.Peluang pekerjaan. pegawai bank. 2. pekebun. Perkhidmatan. Kawasan ini dapat pelbagai keudahan infranstruktur seperti sekolah. dan sebaginya. haruan. cili. Antara ternakanya ialah ikan tilapia merah. buku ilmiah dan sebagainya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi Setelah selesai melakukan kajian tentang kegiatan ekonomi. 3. Saya telah dapat mengenal pasti beberapa jenis kegiatan okonomi di kawasan kajian saya. 3. contoh folio tingkatan tiga tahun lepas.Kemudahan infranstuktur. Ia telah menyediakan peluang pekerjaan yang benyak dalam sektor pertanian seperti pesawah padi. keli. penternak ikan. selat. 4. sayur-sayuran dan sebagainya. kap merah dan sebagainya. Kegiatan ekonomi pertanian ini melibatkan aktiviti seperti menanam padi.

Ini berlaku apabila tiba musim menuai padi dijalankan. dan sebagainya.perkhidmatan dan . 2. 4. dan kebun-kebun sayuran menyebabkan banyak bahan-bahan bahaya terbebas ke udara. Pendapatan.Pencemaran. ladang-ladang. Penebangan pokok-pokok dikawasan tinggi menyebabkan hakisan tanh berlaku. 2. Ini disebabkan kebocoran saluran penghawa dingin di tempat-tempat tertentu seperti di sekolah.Negara Thailand Antara sumbangan kegiatan ekonomi terhadap Negara ini adalah : 1 Peluang pekerjaan. Penebangan hutan yang dilakukan untuk pembinaan kawasan pelancongan menyebabkan kepupusan flora dan fauna.Hakisan tanah. 2. RUMUSAN Setelah selesai melakukan kajian saya telah dapat mengenal pasti beberapa jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan seperti pertanian. 3.Kepupusan sumber. 3. Disamping itu pebakaran jeramit padi menyebabkan pencemaran udara. Pembangunan yang pesat seperti pembinaan banyak banggunan pencakar langit menyebabkan berlakunya pulau haba. Pertambahan kenderaan-kenderaan menyebabkan banyak asap di bebaskan ke udara terutamanya asap hitam.Pulau haba. Kegunaan racun perosak serangga untuk di sawah padi. Kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Kawasan Bintong Antara kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap kawasan ini ialah : 1. bank.Penipisan ozon. Penebangan hutan dijalankan untuk membangunkan kawasan dalam sektor perkhidmatan menyebabkan kepupusan sumber berlaku Negara Thailand Antara kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap Negara ini ialah: 1. Kegunaan racun perosak serangga yang banyak untuk pertanian menyebabkan banyak sisa-sisa racun atau bahan kimia mengalir ke sungai. Pelepasan CFC ke udara menyebabkan penipisan ozon.Pencemaran.Kepupusan sumber.

Terengganu dan dibandingkan dengan Negara Jepun. Saya juga telah mengenal pasti kesan-kesan kegiatan ekonomi seperti kesan rumah hijau. 1. dan sebagainya. Kampung Tanjung Batu Rakit menjadi pilihan saya untuk dikaji kerana kampung ini merupakan kampung saya dan terdapat jaringan pengangkutan jalan raya yang penting. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ibubapa saya kerana tanpa mereka tidak lahirlah saya ke dunia ini dan mereka jugalah yang memberi dorongan dan sokongan moral untuk saya teruskan kajian ini. ingin saya mengucapkan terima kasih kepada responden-responden Kampung Tanjung Batu Rakit yang sudi memberi kerjasama kepada saya terutama berkaitan dengan pengumpulan data di kawasan kajian. dan pencemaran. pelajar-pelajar tingkatan 3 diwajibkan menyiapkan Kajian Geografi Tempatan. pembaikkan kebocoran penghawa dingin serta alat-alat yang boleh menyebabkan pelepasan CFC dan pengharaman pembakaran secara terbuka.0 PENDAHULUAN Bagi memenuhi keperluan sukatan Pelajaran Geografi untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR). Kuala Terengganu. Saya memilih Negara Jepun sebagai negara yang dibandingkan . Terima kasih juga dirakamkan kepada pihak sekolah. Di samping itu saya telah mengenal pasti sumbangan kegiatan ekonomi seperti peluang pekerjaan. 0 ULASAN Folio Jepun di 10:01 Dicatat oleh Maya PENGHARGAAN Terlebih dahulu saya bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia-nya saya dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan jayanya dan dapat menghantar pada waktu yang ditetapkan. terutamanya guru geografi saya iaitu Encik Zakaria bin Jusoh yang telah banyak memberi bimbingan serta tunjuk ajar kepada saya dalam usaha saya menyiapkan kajian ini. pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Polan telah menjalankan satu kajian yang diamanahkan oleh Encik Polan Bin Polan bertajuk kepentingan sistem jaringan pengangkutan di Kampung Tanjung Batu Rakit.perikanan. Akhir sekali saya juga telah mengenal pasti langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar seperti pengurangan penggunaan racun perosak serangga. penipisan lapisan ozon. Akhir sekali. pendapatan kepada negara. Saya Polan Bin Polan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan saya yang berada di kelas 3 an-nur yang telah memberi sokongan dan kerjasama sepenuhnya semasa kajian dijalankan.

Mengkaji kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Hal ini kerana ia lebih menjimatkan masa dan tenaga. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. Bentuk muka bumi di kawasan kajian ialah 80% tanah pamah. Menanam rasa kesyukuran terhadap Allah s. Negara Jepun . Mengenal pasti jenis-jenis sistem pengangkutan di kawasan kajian. KAWASAN KAJIAN Guru Geografi tingkatan 3 An-nur Encik Zakaria Bin Jusoh mengalakkan kami memilih tempat kediaman masing-masing sebagai kawasan kajian. 15% berpasir.t. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dijalankan bertujuan mencapai objektif-objektif berikut: i. Saya mengambil masa kira-kira enam bulan iaitu dari bulan Febuari hingga Julai untuk menjalankan dan menyiapkan Kajian Geografi Tempatan. saya berharap kajian ini dapat membantu pelajar-pelajar lain yang ingin mempelajari tajuk ini. iv. kerana limpah kurnianya negara kita mempunyai jaringan sistem pengangkutan yang baik. Oleh itu.w. iii. Kampung ini mempunyai jaringan pengangkutan yang baik. v.dengan kawasan saya kerana Negara Jepun merupakan negara yang moden dan mempunyai sistem pengangkutan yang cekap. Jarak kampung dengan Bandar Kuala Terengganu kira-kira 30 kilometer. Melalui kajian ini saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang jaringan pengangkutan yang ada di kawasan saya dan Negara Jepun. Kampung Tanjung Batu Rakit Kampung Tanjung Batu Rakit terletak berhampiran Pantai Batu Rakit. ii. Kampung ini terletak diantara Kampung Mengabang Telipot dengan Kampung Padang Polis. Saya telah memilih Jepun dan Kampung Tanjung Batu Rakit sebagai kawasan kajian. Memahami kepentingan jaringan pengangkutan jalan raya di kawasan kajian. Iklim di kawasan kajian ialah panas dan lembap sepanjang tahun. dengan rezeki-Nya. Tanah pamah merupakan faktor utama jaringan pengangkutan di kawasan kajian kerana jalan raya di kawasan ini dapat di bina dengan baik. dan 5% lain-lain. Terdapat sebuah jambatan yang menghubungkan Kampung Padang Polis dengan Kampung Batu Rakit.

dari utara ke selatan.776 m.000 pulau-pulau kecil. kebanyakan lereng-lereng bukit dgunakan sepenuhnya untuk perusahaan pertanian. Shikoku. Jepun terletak di dalam zon gunung berapi iaitu di atas Lilitan Gunung Berapi Pasifik (Pacific Ring of Fire). Di samping itu. Gempa bumi ini sering menyebabkan terbentuknya tsunami. 73% daripada negara Jepun terdiri daripada gunung-ganang yang merentasi setiap pulau-pulau utama. Ini menyebabkan Jepun kerap mengalami gegaran bumi berkekuatan rendah dan kadang-kala merasai letusan gunung berapi. Pulau-pulau utama jepun . Naha dan Okinawa merupakan salah satu daripada pulau-pulau yang terkanal di kepulau Ryukyu. Gunung yang paling tinggi adalah Gunung Fuji dengan ketinggian 3.Jepun terdiri daripada gugusan pulau-pulau yang terletak di persisiran Lautan Pasifik di timur benua Asia. Gempa bumi yang membinasakan juga dirasai beberapa kali dalam satu abad. adalah Hokkaido. dan kepulauan Ryukyu yang terletak 600 km selatan barat dari Kyushu. Honshu (pulau paling utama). Disebabkan oleh kedudukan geografinya. . Dan bandar-bandar utama dibangunkan di setiap tanah rata yang terdapat di negara Jepun. terdapat banyak mata air panas di Jepun dan kebanyakkannya dijadikan tempat peranginan. Gempa bumi yang terbaru adalah Great Hanshin Earthquake yang terjadi pada tahun 1995. Iklim Jepun merupakan kawasan beriklim sederhana dengan empat musim yang jelas. Disebabkan oleh peratusan tanah rata yang rendah. kepulauan (archipelago) Jepun mempunyai 3.

Keretapi yang menggunakan motor linear bermagnet ini mempunyai halaju maksima 100km/j. Taufan ini terjadi akibat daripada tekanan tropika di garisan khatulistiwa yang bergerak dari selatan barat ke timur laut dan ia sering membawa hujan yang sangat lebat. Iklim Jepun juga dipengaruhi oleh tiupan angin bermusim yang bertiup dari benua Asia ke Lautan Pasifik pada musim salji dan sebalik pada musim panas. iklimnya berbeza dari kawasan ke kawasan di mana utara jepun mengalami iklim yang sangat sejuk pada musim salji dan selatan jepun mengalami iklim subtropika. ke arah stesen Fujigaoka Sistem Urban Maglev yang pertama di dunia menggunakan kawalan automatik telah beroperasi di Jepun pada Mac 2005. . KAEDAH KAJIAN Saya telah menjalankan kajian melalui kaedah-kaedah berikut yang saya rasa sesuai untuk Kajian Geografi Tempatan kali ini. Ini melibatkan sembilan stesen perhentian di atas landasan Tobu-kyuryo yang juga dikenali sebagai Linimo sejauh 8. Kaedah rujukan Saya telah membuat rujukan di dalam buku teks tingkatan 3 dan mengetahui dengan lebih lanjut saya merujuk internet dan laman web yang berkenaan dengan kajian. Antara kaedah tersebut ialah Kaedah temubual Saya telah memubual 20 orang responden untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang jaringan pengangkutan di kawasan kajian iaitu kawasan tempat tinggal saya. Pada akhir musim panas dan awal musim luruh taufan sering terbentuk. Linimo (Landasan Tobu Kyuryo) Keretapi Linimo menghampiri Banpaku Kinen Koen.9km. Landasan ini mempunyai radius operasi sebanyak 75m dan kecerunan sebanyak 6%. as a seasonal rain front or baiu zensen (梅雨前線) stays above Japan. Kaedah pemerhatian Saya telah memerhati jenis jaringan pengangkutan yang ada di Kampung Batu Rakit. yang merupakan organisasi yang menguruskan operasi landasan ujian di Nagoya. Akhir Jun dan awal Julai merupakan musim hujan bagi Jepun kecuali di Hokkaido.Disebabkan oleh jarak yang jauh dari utara Jepun ke selatan Jepun. Keretapi ini telah direkacipta oleh Chubu HSST Development Corporation. Laluan ini memberi kemudahan kepada penduduk tempatan selain kawasan Ekspo 2005. Maglev jenis urban ini telah dipatenkan selepas HSST dibina dan dipersembahkan dalam demonstrasi di Korea dan sementara Rotem (versi komersil Korea) sedang di dalam pembinaan di Daejeon yang telah dijangkakan untuk memulakan operasi pada April 2007.

Kaedah soal selidik Saya telah membuat soal selidik dengan membuat borang soal selidik yang dilengkapi dengan pelbagai maklumat tentang jaringan pengangkutan yang ada di kawasan kajian untuk diberikan kepada responden-responden. Dapatan Kajian JALAN RAYA Jalan raya merupakan jaringan pengangkutan terpenting di kawasan kajian saya. Melalui kajian saya. . saya mendapati jalan raya di kawasan kajian agak sibuk pada waktu pagi dan petang kerana pada waktu ini penduduk hendak pergi ke tempat kerja. Jalan raya agak lengang pada pukul 9 pagi – 4 petang kerana waktu ini merupakan waktu penduduk di sini berada ke tempat kerja. Hampir seluruh penduduk di kawasan kajian ini menggunakan jalan raya yang disediakan untuk berhubung dengan kampung-kampung lain mahupun ke tempat kerja.

Lorong jalan kaki ini biasanya digunakan oleh penduduk yang bekerja sebagai nelayan. terdapat juga lorong jalan kaki ini di Kampung Tanjung Batu Rakit. JALAN AIR Jalan air tidak digunakan secara meluas di kawasan kajian.LORONG JALAN KAKI Melalui kajian yang telah dibuat. Jenis pengangkutan . Lorong jalan kaki ini menghubungkan penduduk yang tinggal di pinggir pantai dengan penduduk yang tinggal di pedalaman.

Jaringan pengakutan yang baik memudahkan para petani dan nelayan untuk memasarkan hasil kegiatan mereka dipasaran. terdapat juga sebahagian kawasan yang mempunyai bukit-bukit kecil tetapi bukit-bukit itu tidak mempengaruhi jaringan pengangkutan di kawasan kajian saya. Kampung Tanjung Batu Rakit terletak di kawasan tanah pamah. Sistem jaringan pengangkutan di Jepun berjaya menarik lebih ramai pelancong dan meningkatkan sektor pelancongan. KEPENTINGAN JARINGAN PENGANGKUTAN DI KAWASAN KAJIAN Berdasarkan kajian yang dibuat jarigan pengakutan dikawasan saya mempunyai banyak kepentingan. Terowong Osakako Sakishima merupakan satu tarikan kerana pelancong asing boleh melihat terowong bawah tanah di sana. FAKTOR MEMPENGARUHI JARINGAN PENGANGKUTAN DI KAWASAN KAJIAN BENTUK MUKA BUMI Kajian yang saya lakukan. Jaringan pengakutan juga menaikan taraf hidup penduduk dikawasan kajian. Salah satu kemajuan teknologi pengangkutan pengangkutan yang canggih di Jepun kereta api Shinkansen. KEPERLUAN PENDUDUK Keperluan penduduk semakin bertambah dan keadan ini mempengaruhi jeringan pengangkutan di sini. saya mendapati kawasan kajian saya. Hal ini memudahkan penduduk berurusan dan berkomunikasi. Jalan-jalan diubahsuai dan diperbesar mengikut keprluan penduduk tempatan. Kegiatan penduduk kampung yang mengusahakan tanaman getah dan bekerja sebagai nelayan dapat memasarkan hasil kegiatan mereka dengan cepat memandangkan jeringan pengangkutan yang baik di bina. Namun begitu.ini biasanya digunakan oleh penduduk yang tinggal berhampiran sungai. pengangkutan yang canggih ini dapat menghubungkan 7000 pulau yang menganjur sejauh 3000 KM dengan sistem lebuh raya dan perkhidmatan udara serta laut yang cekap . Antara kepetingan tersebut adalah: PERKEMBANGAN EKONOMI Salah satu faktor yang menjamin perkembangan ekonomi ialah jaringan pengakutan. SOSIAL Jika kita tinjau dari segi sosial jaringan pengankutan yang cekap membolehkan penduduk berulang alik dari sesuatu tempat ke tempat yang lain dengan cepat dan selesa. PERKEMBANGAN EKONOMI Pembinaan jaringan pengangkutan juga turut di pengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Sungai ini membolehkan penduduk menghantar hasil kegiatan ke kampung sebelah untuk dipasarkan disana.

Kampung Tanjung Batu Rakit merupakan sebuah kawasan yang mudah untuk dihubungi kerana jalan melalui kampung ini merupakan jalan utama ke Bandar Kuala Terengganu dengan Negara Jepun juga mempunyai tahap ketersampaian yang baik dengan adanya jaringan pengangkutan yang canggih. Ini membantu mengelakan penebangan hutan secara berlebih-lebihan hanya untuk membina jalan raya.00 pagi hari Rabu bersamaan 15 Mei 2008. terdapat juga perkhidmatan bas seperti yang dijalankan di Malaysia. Ini akan menjadi tumpuan kepada pelabur luar negara untuk melabur di negara kita. Keadaan ini sama dengan fenomena yang berlaku di Negara Singapura kerana kedudukannya yang amat padat. akan meningkatkan hasil ekonomi di negara kita. Saya telah membuat pemerhatian tentang bilangan kenderaan yang melalui jalan ini dalam tempoh dua jam. Di lingkaran tengah banyak berlaku kemalangan kerana jalan yang berbukit bukau yang menyebabkan penglihatan yang kurang jelas.TAHAP KETERSAMPAIAN Tahap ketersampaian boleh didefinasikan sebagai keadaan sama ada kawasan itu mudah atau sukar untuk dihubungi. Kesan – kesan perkembangan Jaringan Sistem Pengangkutan Terhadap Alam Sekitar di Kampung Tanjung Batu Rakit KESAN POSITIF Di kawasan Kampung Tanjung Batu Rakit dan kampung-kampung yang menggunakan bas telah berjaya mengurangkan pencemaran udara Di Jepun. Ini dapat mengurangkan kesan rumah hijau dan kesan pulau haba. dari pukul 9. Hal yang demikian. Langkah – langkah penyelesaian PENGGUNAAN PETROL TANPA PLUMBUM Malaysia telah menjalankan kempen penggunaan petrol tanpa plumbum untuk . KESAN NEGATIF Manakala kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar ialah pencemaran udara. Pertambahan bilangan kenderaan turut menyunbang kepada berlakunya kesesakan lalu lintas di kawasan kajian terutamanya ketika waktu puncak. Pengangkutan bas juga mewujudkan landskap yang menarik dan juga mengelakkan kesesakkan jalan raya.00 pagi hingga 11.Ini disebabkan pelepasan asap kenderaan khususnya daripada kenderaan berat yang mengandungi plumbum dan karbon dioksida. Saya berasa bangga kerana menetap di kawasan yang terdapat kemudahan pengangkutan bas yang mesra alam. Kemalangan jalan raya sering berlaku di Malaysia.

Disamping itu. RUMUSAN Melalui kajian ini. Saya amat bersyukur kerana langkah tersebut dapat mengurangkan tahap pencemaran udara dunia.Jenis pengangkutan yang sama juga dilaksanakan oleh negara Jepun yang dikenali sebagai “MRT”. MENGGUNAKAN PENGGUNAAN NGV (Neutral Gas Vehicle) Malaysia telah mengamalkan penggunaan NGV untuk semua teksi di Malaysia. Begitu juga kerajaan Jepun telah menggalakan penggunaan petrol tanpa plumbum untuk tujuan sama. MENGURANGKAN KESESAKKAN JALAN RAYA Malaysia telah menggalakan pengunaan kenderaan berkuasa elektrik seperti LRT di taman ini sebagai satu langkah pro-aktif mengurangkan kesesakan jalan raya. Kebanyakkan kemalangan berlaku kerana kecuaian pemandu dan membawa kenderaan melebihi had laju. NGV tidak akan mencemarkan udara dan ia adalah mesra alam. MENANAM POKOK-POKOK DI KAWASAN KAJIAN Usaha ini bertujuan untuk mengurangkan pencemaran udara dan boleh menyerap gas karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Kita perlu menanam sebanyak pokok yang mungkin dan tidak menebangnya untuk mengurangkan pencemaran udara. Kegiatan yang sama telah dilakukan di negara bandingan saya di Jepun atas alasan yang sama. Kita harus mematuhi peraturan dan mengikut had laju yang di tetapkan. Kita perlu beusaha untuk mengurangkan kesemua kesan negatif yang didapati di jaringan sistem pengangkutan. Selepas menjalankan kajian ini. Terdapat juga kenderaan yang menggunakan catalytic converter untuk mengelakkan pencemaran udara. faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sisitem pengangkutan di Kampung Tanjung Batu Rakit.mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. harga NGV adalah murah daripada harga petrol. saya dapat mengetahui tenteng jenis-jenis sistem pengangkutan. Saya amat berbangga kerana kawasan kajian saya masih lagi mempunyai kawasan hijau walaupun pembangunannya pesat. saya telah mengetahui secara lebih mendalam . Malah. Kita perlulah berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kita. mengenalpasti kepentingan serta kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan dan seterusnya langkah-langkah mengatasi masalah sistem pengangkutan. MEMANDU DENGAN CERMAT Kita perlu memandu dengan lebih cermat untuk mengelakkan kejadian kemalangan. Saya berbangga kerana Malaysia mampu menyediakan pengangkutan bertaraf dunia. Usaha yang sama juga dilakukan oleh kerajaan Jepun yang menganjurkan program “Green Earth” iaitu setiap rumah wajib memiliki sekurang-kurangnya sebuah pokok di halaman rumah.

please check that there is no typo in your blog address and that you have pasted the code from the Add Ads page correctly. Saya juga berasa bangga kerana menjadi seorang rakyat Malaysia setelah menjalankan kajian ini. 0 ULASAN Laman utama Langgan: Catatan (Atom) BLOG ARCHIVE • ▼ 2008 (4) o ▼ Jun 2008 (4)  Folio Indonesia  Folio Kanada  Folio Thailand  Folio Jepun Error matching blog to blogger entry. If you are the owner of this blog. Hal ini merupakan pengalaman yang tidak dapat saya lupakan. Saya juga mengetahui jaringan pengangkutan di Jepun.terhadap kawasan kajian saya. Melalui kajian ini saya merasa bangga kerana dapat tinggal di kawasan yang serba lengkap dan maju dengan sistem pengangkutan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful