You are on page 1of 18

LICEUL TEORETIC ,,NICOLAE JIGA,, TINCA JUDEŢ BIHOR

PROIECT ,,MEDIU CURAT, VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ,,
,,

ECHIPA DE PROIECT:
Prof. IOVA MIRELA Instit. POPA MINODORA Prof. POPA ROMAN-FLORIN Prof. SZABO ATTILA-LEVENTE

REPREZENTANT LEGAL PROIECT:
Director prof. MADEAR VIORICA-ANA

RESPONSABIL PROIECT:
Institutor ORBAN IULIU

convingeri şi comportamente. OBIECTIVE SPECIFICE GRUP ŢINTĂ Grup eterogen format din elevi cu varste cuprinse intre 8 si 18 ani. care prezinta interes fata de obiectivele propuse promovarea bunelor practici ca soluţii pentru reducerea poluării cu consecinţe directe asupra omului încetăţenirea ideii că ajutând mediul ne ajutăm pe noi lărgirea şi completarea orizontului de cultură. Activităţile practice cuprinse în proiect trebuie să conducă la formarea de motivaţii. Tinerii de azi trebuie să ia atitudine pentru a da speranţe generaţiilor viitoare. a simţului responsabilităţii faţă de mediu şi problemele sale. OBECTIV GENERAL (PRINCIPAL) Proiectul urmăreşte crearea unei atitudini participative a elevilor referitoare la protejarea mediului. Societatea civilă trebuie să ia atitudine faţă de orice acţiune care are efecte nefaste asupra mediului înconjurător.ARGUMENT Proiectul urmăreşte formarea conştiinţei. atât efectele pozitive cât şi cele negative se vor răsfrânge asupra lor. îmbogăţind cunoştinţele în domeniul protecţiei mediului REZULTATE SCONTATE . SCOPUL Transformarea elevilor din cetăţeni pasivi în cetăţeni activi care aleg în cunoştinţă de cauză. Elevilor trebuie să li se transmită atât cunoştinţe privind importanţa şi consecinţele factorilor de mediu cât şi de protejare a acestuia. protejarea sănătaţii lor şi a familiei lor şi crearea premizelor ca generaţiile viitoare să se poată bucura de frumuseţile naturii. Noi trebuie să ieşim din starea de indiferenţă. elemente care contribuie în mod substanţial la formarea oamenilor moderni. atitudini şi comportamente adecvate. de blazare şi acceptare a realităţii. cel puţin în aceeaşi măsură în care ne bucurăm şi noi azi. pentru protejarea naturii. prezente şi viitoare. se reliefează semnificaţia unor obiective determinând formarea de sentimente şi atitudini. componenţi ai unei societăţi moderne. Elevii trebuie să înţeleagă că fiinţa umană este inseparabilă de mediu şi că. Prin excursiile tematice organizate în cadrul proiectului se urmăreşte valorificarea în mod superior a frumuseţilor naturale ale ţării noastre.

etapa de identificare a grupului ţintă 4. şepci. ecusoane). Paralel cu aceasta dorim ca noua generaţie să se bucure de un pământ verde. partenerilor cu privire la obiectivele proiectului 3. etapa de pregătire a grupului – pregătirea unei vestimentaţii specifice (tricouri. . procurarea materialelor de propagandă Organizarea campaniei antipoluare este etapa cu cea mai mare întindere temporară. Dorim să ajutăm organizaţiilelocale în sensibilizarea cetăţenilor de a păstra şi respecta mediul. 5. etapa de formare a echipei 2. ştiinţa de a-l exploata corect şi de a-l conserva. etapa de mediatizare – stabilirea materialelor specifice pentru tematica proiectului.Prin acest proiect sprăm să declanşăm o nouă şi consistentă preţuire a mediului înconjurător. sănătos. informarea elevilor. Proiectul se derulează în 10 etape: 1. În această zonă acţionează factori poluanţi ca: deşeuri menajere – deoarece locxalitatea nu dispune de un loc special pentru aruncarea lor tăierea necontrolată a copacilor – oamenii din aceste locuri au găsit o sursă de venit în exploatarea pădurilor cetăţenii cu o conduită ecologică încă precară şi dau dovadă de ignoranţă şi lipsă de respect faţă de mediu. întocmirea unui program de acţiuni. CUM SE VA ASIGURA CONTINUITATEA PROIECTULUI Proiectul continuă sub forma unui cerc de activităţi extraşcolare – Prietenii Naturii. REZUMATUL PROIECTULUI Unul din obiectivele principale ale proiectului este participarea activă şi responsabilă a elevilor la derularea activităţilor ecologice din cadrul campaniei şi de combatere a poluării mediului. Localitatea unde se situează liceul nostru se află într-o zonă unde se văd influenţe negative a activităţilor umane. profesorilor. activităţi de strângere şi reciclare a gunoaielor din diferite locuri publice activităţi de plantare de puieţi de arbori şi arbuşti în locuri ameninţate de degradarea solului amenajarea curţii şcolii şi a parcurilor Toate activităţile sunt însoţite de mediatizarea cu ajutorul afişelor şi pliantelor a efectelor poluării asupra organismului şi mediului înconjurător.

Elevii de gimnaziu vor prezenta un program de cântece şi poezii dedicate naturii. postere şi distribuirea lor în şcoli.... pliante şi agende. TIPUL ACTIVITĂŢII: achiziţie de noi cunoştinţe DATA: OCTOMBRIE 2010 LOCUL: comuna TINCA NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 50 elevi cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani OBIECTIV: Sensibilizarea opiniei publice pentru un oraş frumos şi curat prin efectuarea următoarelor activităţi: expuneri şi dezbateri privind protecţia mediului activităţi de ecologizare a mediului – parcurilor realizarea de pliante.. spaţii publice MOD DE EVALUARE: publicarea de articole în revista şcolii . Tinca NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 100 de elevi cu vârste cuprinse între 8 -18 ani Elevii liceului vor fi informaţi cu privire la conţinutul proiectului şi cu activităţile cuprinse în acesta. şepci.PRO EDUCAŢIA. Nicolae Jiga. MOD DE EVALUARE: Publicarea unui articol în ziar local.SĂPTĂMÂNA MEDIULUI ÎN COMUNA TINCA. ACTIVITATEA 3 TITLUL ACTIVITĂŢII: EXCURSIE LA GRĂDINA BOTANICĂ JIBOU TIPUL ACTIVITĂŢII: excursie DATA: NOIEMBRIE 2010 LOCUL: JIBOU.ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI ACTIVITATEA 1 TITLUL ACTIVITĂŢII: LANSAREA PROIECTULUI TIPUL ACTIVITĂŢII: informare DATA: septembrie 2010 LOCUL: Liceul Teoretic .. parcuri. Va avea loc un concurs pe teme ecologice. JUD.. Se vor distribui pixuri. ACTIVITATEA 2 TITLUL ACTIVITĂŢII: . SĂLAJ NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 50 elevi cu vârste cuprinse între 8 şi 14 ani . fluturaşi .

expunere de lucrări la palatul copiilr şi la liceul teoretic . MOD DE EVALUARE: expoziţie de desene şi lucrări confecţionate din deşeuri ACTIVITATEA 6 TITLUL ACTIVITĂŢII: . urmate de activităţi pe grupe – colaj şi pictură din materiale naturale MOD DE EVALUARE: . APA – IZVOR DE VIAŢĂ. MOD DE EVALUARE: Realizarea unui panou cu imagini reprezentative din vad şi afişarea acestuia într-un loc public. TIPUL ACTIVITĂŢII: activităţi pe grupe DATA: decembrie 2010 LOCUL: PALATUL COPIILOR ORADEA NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 40 elevi cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani Deplasare la palatul copiilor oradea unde vom organiza urmatoarele activităţi: .Deplasare la Gradina Botanică din Jibou cu autocarul. din tinca ACTIVITATEA 5 TITLUL ACTIVITĂŢII: . MOD DE EVALUARE: pliant cu imagini – fotografii de la Grădina Botanică ACTIVITATEA 4 TITLUL ACTIVITĂŢII: .. prin refolosireareciclarea creativă şi echilibrată a deşeurilor care să promoveze protecţia resurselor naturale... Prin creativitatea şi imaginaţia elevilor deşeurile pot deveni prin combinare cele mai eficiente obiecte pentru scopurile pentru care au fost create. curăţirea pomilor de crengi uscate.. arbuştii si diferitele specii de plante exotice. unde se vor observa si analiza arboii .BRADUL.expunere despre brad. TIPUL ACTIVITĂŢII: ecologizare DATA: IANUARIE 2010 LOCUL: comuna TINCA NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 50 elevi cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani Acţiunea are în vedere experimentarea unui sistem de educare durabilă. ARBORELE SĂRBĂTORIT. TIPUL ACTIVITĂŢII: ecologizare DATA: martie 2011 LOCUL: vadul Crişului Negru NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 50 elevi cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani Acţiune de ecologizare a malului crişului.. Observaţiile vor fi însoţite de explicaţiile profesorilor de specialitate. confecţionarea de coşuri de gunoaie ecologice..nicolae jiga. ...SĂ FIM ECO.

NU RUPEŢI COPACII!!!... MOD DE EVALUARE: Inscripţionare de tricouri cu sloganul ..Tinca elevii vor monta panouri pentru sensibilizarea oamenilor în ceea ce priveşte Poiana cu narcise şi vor amenaja locuri speciale pentru depunerea deşeurilor. MOD DE EVALUARE: Publicarea unui material informativ în presa locală. Cu ajutorul angajaţilor de la O. . ACTIVITATEA 9 TITLUL ACTIVITĂŢII: ....OCROTIM POIANA.S...EXCURSIE ÎN PARCUL NAŢIONAL APUSENI. TIPUL ACTIVITĂŢII: EXCURSIE DE ECOLOGIZARE . PĂMÂNTUL.. . Densitatea narciselor a scăzut în ultimul timp datorită acţiunii omului. TIPUL ACTIVITĂŢII: ecologizare DATA: aprilie 2011 LOCUL: pădurile din împrejurimile comunei Tinca NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 50 elevi cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani Implicarea în reîmpădurirea zonelor afectate de defrişări. ACTIVITATEA 8 TITLUL ACTIVITĂŢII: . Daca nu dorim ca în următorii 20 de ani să se vorbească la trecut despre poiana cu narcise atunci generaţia tânără trebuie să schimbe ceva în mentalitatea oamenilor.... NU LĂSAŢI GUNOAIE!!!!. TIPUL ACTIVITĂŢII: ecologizare DATA: MAI 2011 LOCUL: Rezervaţia Botanică Poiana Narciselor – Goronişte Tinca NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 50 elevi cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani An de an în luna mai Poiana cu narcise atrage mii de turişti. CASA NOASTRĂ. Colaborarea cu angajaţii ocolului silvic la săparea puieţilor săpaţi anterior şi montarea panourilor: .. OCROTIŢI PĂDUREA!!!.SALVAŢI POIANA NARCISELOR!..ACTIVITATEA 7 TITLUL ACTIVITĂŢII: .

DATA: MAI 2011 LOCUL: PADIŞ NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 40 de elevi cu vârsta cuprinsă într 14 şi 18 ani Promovarea ecoturismului. judeţul Prahova NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 50 elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani Observarea diversităţii de ecosisteme şi a plantelor ocrotite de lege.Platoul Bucegi – Buşteni. TIPUL ACTIVITĂŢII: EXCURSIE TEMATICĂ DATA:IUNIE 2011 LOCUL: . . publicat în ziare locale. fie nu au fost cunoscute şi promovate suficient.Parcul Natural Retezat . MOD DE EVALUARE: Jurnal de călătorii. respectarea tradiţiilor şi valorilor locale Valorificarea resurselor pe care fiecare regiune le poate oferi şi care. Realizarea unei analize comparative între diferitele ecosisteme..Parcul Dendrologic Simeria . ţinând seama de caracteristicile geografice şi climatice. punerea în valoare a peisajului natural. fie au fost ignorate Pentru îndeplinirea scopului propus vor fi realizate o serie de activităţi identificarea resurselor turistice elaborarea unor pliante instruirea în vederea realizării unui turism ecologic amenajarea unor locuri de popas MOD DE EVALUARE: realizarea de mape şi pliante pentru promovarea ecoturismului ACTIVITATEA 10 TITLUL ACTIVITĂŢII: .DIVERSITATE DE ECOSISTEME..

. Schimbarea atitudinii faţă de mediu. prezentarea temelor şi detalierea conţinutului prezentărilor abordate în cadrul conferinţelor. achiziţionarea de aparatură profesională se va justifica din punct de vedere al performanţelor. AMENINŢĂRI Eventualitatea respingerii candidaturii şcolii pentru realizarea proiectului.Grupurile-ţintă cărora se adresează: grupul-ţintă trebuie exact definit pentru a se corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile. cromatică etc. Diversificarea acţiunilor extraşcolare.ANEXA Nr. OPORTUNITĂŢI Parteneriat eficient. Activităţile propuse vor crea în conştiinţa elevilor atitudini pozitive asupra protejării mediului. Grup eterogen format din elevi cu varste cuprinse intre 8 si 18 ani. 4. care prezinta interes fata de obiectivele propuse. 5: PREZENTAREA activităţii desfăşurate în cadrul proiectului (1)_ 1.Descrieţi detaliat activităţile necesare realizării proiectului (inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi.Beneficii asupra mediului/analiza SWOT PUNCTE TARI Relaţiile interpersonale cadre didactice-elevi-parteneri de proiect favorizează un climat favorabil desfăşurării proiectului. îmbogăţind cunoştinţele în domeniul protecţiei mediului 6. 5. prezentarea succintă a materialelor informative utilizate. corelat cu activităţile proiectului. PUNCTE SLABE Resurse financiare reduse pentru realizarea proiectelor. justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului şi estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială.Localizarea proiectului COMUNA TINCA.): fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punct de vedere al necesităţii achiziţionării şi al numărului de bucăţi solicitat. detalierea cantitativă etc. tipăriturile solicitate pentru finanţare vor fi prezentate din punct de vedere al formatului (dimensiuni. Contextul economic actual împiedică realizarea proiectului.Rezultatele estimate la finalizarea proiectului SENSIBILIZAREA CETĂŢENILOR DE A PĂSTRA ŞI RESPECTA MEDIUL 7.Obiectivele proiectului. VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ 2. prezentare detaliată Promovarea bunelor practici ca soluţii pentru reducerea poluării cu consecinţe directe asupra omului Încetăţenirea ideii că ajutând mediul ne ajutăm pe noi Lărgirea şi completarea orizontului de cultură. JUDEŢUL BIHOR 3.) şi al temei abordate. Nivelul redus al turiştilor în vederea practicării ecoturismului şi protejării mediului. activităţile proiectului trebuie detaliate astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea să facă corelaţii între acestea şi necesitatea achiziţionării bunurilor propuse pentru finanţare. Neconştientizarea rolului pe care îl are mediul asupra omului.Titlul proiectului MEDIU CURAT.

5RON 100 Nerambursabil Suma 47719.8.Modificări în structura şi numărul personalului în momentul implementării proiectului NU ESTE CAZUL 11.Surse de finanţare: Sursa Finanţare . IOVA MIRELA Prof. CASA NOASTRA PANOURI PLASTIC PE SUPROT LEMN -5BUC=100RON UNELTE AGRICOLE PENTRU PLANTAT 90RON .Fondul pentru mediu Contribuţie proprie Cofinanţare din alte surse decât Fondul pentru mediu Total 53100. ARBORELE SARBATORIT 30. 151.50BUC=50RON 3.37RON 27RON 108RON 54RON 90RON 45RON 90RON 3.75RON HARTIE GLASATA – 30BUC=30RON ACUARELA – 30 BUC=120RON HARTIE CARTON -30BUC=60RON SACI MENAJERI – 100BUC=100RON MANUSI. BRADUL.39RON 90 10 % 12.11RON 5381.50BUC=50RON 45RON PANOU OSB+PIESE DE ASAMBLAT=50RON 45RON 7. POPA MINODORA Prof.75RON CAZARE 25RONX50COPII = 1250RON MASA 50RON/ZI X 50COPII = 2500RON TRANSPORT CU AUTOCARUL PE RUTA TINCA-ORADEA-TINCA – 100KM=33. POPA ROMAN –FLORIN Prof.13RON 125RON 25ORON 4.Durata de realizare a proiectului 10 LUNI 9. PAMANTUL.Structura şi numărul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finanţare 103 PERSONAL DIDACTIC.38RON 3RON 12RON 6RON 10RON 5RON 10RON 5RON 5RON 10RON 5.Graficul activităţilor şi structura cheltuielilor: Luna Enumerarea activităţilor necesare implementării proiectului Lansarea proiectului Detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi menţionate (inclusiv detaliere cantitativă)*) PIXURI INSCRIPTIONATE – 100BUC=100RON SEPCI INSCRIPTIONATE – 100BUC=100RON PLIANTE FORMAT A4 COLOR – 50BUC=50RON AGENDE – 100BUC=1000RON Costuri**)/surse de finanţare (lei) necesare pentru realizarea fiecărei activităţi menţionate Contribuţie AFM 90RON 90RON 45RON 900RON 45RON 45RON 90RON Contribuţie proprie (numerar) 10RON 90RON 5RON 100RON 5RON 5RON 10RON 1.87RON 1125RON 2250RON 16. 2. SZABO ATTILA LEVENTE 10. 20 PERSONAL NEDIDACTIC IN CADRUL PROIECTULUI SUNT IMPLICAŢI 7 CADRE DIDACTICE: Director profesor MADEAR VIORICA ANA – REPREZENTATNT LEGAL PROIECT Institutor ORBAN IULIU – RESPONSABIL PROIECT ECHIPA DE PROIECT: Prof. SAPTAMANA PLIANTE FORMAT A4 COLOR – MEDIULUI IN COMUNA 50BUC=50RON TINCA FLUTURASI FORMAT A5 ALB/NEGRU – 50BUC=50RON POSTERE 1/1M COLOR 10BUC=100RON EXCURSIE JIBOU TRANSPORT AUTOCAR PE RUTA TINCAJIBOU-TINCA – 500KM=168. SA FIM ECO 6. APA-IZVOR DE VIATA SACI MENAJERI – 100BUC=100RON MANUSI.

.Formula de calcul al transportului va fi: 7. 12. în caz contrar... Numele. prenumele şi funcţia responsabilului de proiect ORBAN IULIU...12RON NATIONAL APUSENI TINCA-PADIS-TINCA – 300KM=101... (2)NOTE: 1. 13. .Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului RESPINGEREA CERERII DE FINANTARE 15. HÂRLEŢ -20BUC=200RON 180RON 8.75RON 5760RON 33. nu vor fi considerate eligibile..PUIETI GREBLE...Plata maximă a salariilor instructorilor va fi salariul de bază al persoanei/oră sau salariul mediu pe economie/oră.11RON 5381... Nu se vor mai solicita clarificări în ceea ce priveşte detalierea acestora pe bucăţi şi sume aferente.50BUC=50RON CARAMIDA PENTRU AMENAJAREA LOCURILOR DE APRINS FOCUL – 100BUC=500RON TRICOURI – 50BUC=500RON 90RON 45RON 45RON 450RON 450RON 20RON 10RON 5RON 5RON 50RON 50RON 10... **) Menţionaţi dacă sumele conţin TVA...Consumabilele se vor justifica din punct de vedere al cantităţilor şi al utilităţii acestora în cadrul proiectului...5RON CAZARE 40RON/ZIX4ZILE=160RON/ELEV X40ELEVI=6400RON MASA 40RON/3MESE/ZI = 120RON/ELEV X 40ELEVI = 4800RON X4ZILE=19200RON 303.Sumele aferente consumabilelor se vor detalia.40BUC=40RON SACI MENAJERI -50BUC=50RON MANUSI -50BUC=50RON PANOURI – 5BUC =100RON 480RON 12960RON 36RON 36RON 36RON 45RON 45RON 90RON 1440RON 4RON 4RON 4RON 5RON 5RON 10RON 10.. EXCURSIE IN PARCUL TRANSPORT CU AUTOCARL PE RUTA 91.39RON *) Este obligatorie respectarea cantităţilor specificate........ 4. 2...5 l la 100 km x preţul carburantului..... OCROTIM POIANA PANOURI PLASTIC PE SUPORT LEMN 5BUC=100RON SACI MENAJERI – 50BUC=50RON MANUSI ........Pentru tipărituri se vor preciza dimensiunile şi caracteristicile lor...13RON 9.. DIVERSITATE DE ECOSISTEME TRANSPORT CU AUTOCARUL PE RUTA TINCA . Total Total X 47719...BUSTENI – TINCA = 1000KM = 337.25RON CAZARE 40RON/ZIX3ZILE=120RON/ELEV X40ELEVI=4800RON 4320RON MASA 40RON/3MESE/ZI = 120RON/ELEV X 40ELEVI = 4800RON X 3ZILE= 14400RON MAPE FORMAT A4 – 40BUC=40RON PLIANTE FORMAT A4 ALB-NEGRU – 40BUC=40RON SEPCI . director Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului ... prenumele şi funcţia reprezentantului legal MADEAR VIORICA-ANA.75RON 640RON 17280RON 1920RON 11.Bugetul proiectului întocmit pe tranşe de finanţare 14... 3. 5..Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus Numele.. institutor Semnătura responsabilului de proiect .

Am efectuat activităţi commune la cele 2 şcoli. ORADEA – CHIMIA SI CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE Experienţa în muncă (lista în ordine cronologică.... cu S08 TILEGAD.. cu privire la integrarea romilor în societate.proiect cu Biserica Baptistă din comunitatea de rromi.... Telefon mobil 0745837302 Funcţia INSTITUTOR Studii SUPERIOARE Diploma obţinută LICENŢĂ LA COLEGIUL UNIVERSITAR PEDAGOGIC .NICOLAE JIGA...... ALEXANDRU ROMAN.. ARAD LICENŢĂ LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA – SPECIALITATEA BIOLOGIE CHIMIE MASTER LA UNIV..PĂMÂNTUL. despre rolul igienei bucale..... TIC Denumirea angajatorului şi localitatea S08 . JINGA BIANCA.VASILE GOLDIS. Data ..... un proiect educativ despre protecţia mediului . organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor de la cele două şcoli....... TINCA De la 1 SEPTEMBRIE 2006 până la PREZENT Funcţia INSTITUTOR Responsabilităţi/Îndatoriri RESPONSABIL TIC Denumirea angajatorului şi localitatea S08 CURTUIŞENI De la 1 SEPT 2005 până la 31 AUGUST 2006 Funcţia INSTITUTOR Responsabilităţi/Îndatoriri REPONSABIL PSI..ANEXA Nr.... începând cu momentul actual): Denumirea angajatorului şi localitatea LICEUL TEORETIC ..... CASA NOASTRĂ. ... ORADEA De la 1 SEPT 2003 până la 31 AUGUST 2005 Funcţia INSTITUTOR Responsabilităţi/Îndatoriri REPONSABIL PSI.proiect cu cabinetul stomatologic DR.. (Se completează câte o prezentare pentru fiecare membru din echipa de realizare a proiectului) .... modele de comportament demn de urmat ..... 6: PREZENTAREA echipei de realizare a proiectului Nume ORBAN Prenume IULIU Telefon serviciu .... PRIETENII MEI.ŞI NOI SUNTEM COPII... folosirea periuţei şi periei.PASTA DE DINŢI ŞI PERIUŢA.... despre problemele igienice ale cavităţii bucale Semnătura . ... cu S08 ORŢIŞOARA...... ..CĂSUŢA DE VIS..... TIC Experienţa în managementul proiectelor (enumeraţi şi descrieţi pe scurt activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în care aţi fost implicat) .

............................. SPECIALIZAREA BIOLOGIE CHIMIE 2007 MASTER LA UNIVERSITATEA ORADEA.............. începând cu momentul actual): Denumirea angajatorului şi localitatea LICEUL TEORETIC ....SĂ PLANTĂM COPACI!......... SPECIALIZAREA BIODIVERSITATEA ŞI MONITORIZAREA SISTEMELOR ECOLOGICE Experienţa în muncă (lista în ordine cronologică..... (Se completează câte o prezentare pentru fiecare membru din echipa de realizare a proiectului) ...........NICOLAE JIGA.... Experienţa în managementul proiectelor (enumeraţi şi descrieţi pe scurt activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în care aţi fost implicat) ............................ TINCA De la 1 SEPT 2007 până la PREZENT Funcţia PROFESOR BIOLOGIE Responsabilităţi/Îndatoriri ECOLOGIZARE CURTEA ŞCOLII Denumirea angajatorului şi localitatea ............................................ 6: PREZENTAREA echipei de realizare a proiectului Nume SZABO Prenume ATTILA Telefon serviciu ............. Data . Funcţia ................... Responsabilităţi/Îndatoriri ............ până la ...ANEXA Nr. Telefon mobil 0745086934 Funcţia PROFESOR BIOLOGIE Studii SUPERIOARE Diploma obţinută LICENŢĂ LA UNIVERSITATEA ORADEA....... am plantat puieţi de copaci intr-un loc special amenajat...... cu copiii de la liceul nostru Semnătura ................. De la ............

ORADEA MASTER ÎN CHIMIA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE Experienţa în muncă (lista în ordine cronologică... NOI PRIETENI.... ... TINCA De la 1998 până la PREZENT Funcţia INSTITUTOR Responsabilităţi/Îndatoriri MEMBRU CEAC...ACCEPTĂ-MĂ AŞA CUM SUNT.. este un proiect interşcolar. Telefon mobil 0749039696 Funcţia INSTITUTOR Studii SUPERIOARE Diploma obţinută LICENŢIATĂ ÎN PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LICENŢIATĂ ÎN CHIMIE FIZICĂ LA UNIV.. 6: PREZENTAREA echipei de realizare a proiectului Nume POPA Prenume MINODORA Telefon serviciu ..........LUCIAN BLAGA .activităţi commune cu copiii de la învăţământul special . ...... VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ.MEDIU CURAT..ANEXA Nr. DIN ORADEA Semnătura .........NICOLAE JIGA.cu S08 GEORGE COŞBUC ORADEA......... ........ (Se completează câte o prezentare pentru fiecare membru din echipa de realizare a proiectului) . începând cu momentul actual): Denumirea angajatorului şi localitatea LICEUL TEORETIC ..ORGANIZAREA UNEI EXCURSII LA POIANA NARCISELOR IMPREUNA CU ELEVII DE LA LICEUL .. .. activităţi de ecologizare cu copiii celor două şcoli. am organizat activităţi commune în vadul CRIŞULUI NEGRU... Data ......... MEMBRU COMISIE METODICĂ ÎNVĂŢĂTORI Denumirea angajatorului şi localitatea CASA DE COPII TINCA De la 1990până la 1998 Funcţia EDUCATOARE Responsabilităţi/Îndatoriri AMENAJARE TERITORIALA Experienţa în managementul proiectelor (enumeraţi şi descrieţi pe scurt activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în care aţi fost implicat) .

................... începând cu momentul actual): Denumirea angajatorului şi localitatea LICEUL TEORETIC ..convingerea elevilor rromi de a-si urma studiile ..................................ANEXA Nr.. Experienţa în managementul proiectelor (enumeraţi şi descrieţi pe scurt activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în care aţi fost implicat) ........integrarea elevilor cu CES in invatamantul de masa Semnătura .. (Se completează câte o prezentare pentru fiecare membru din echipa de realizare a proiectului) ...................... Funcţia .............SI EU SUNT COPIL CA TINE!. Responsabilităţi/Îndatoriri ... ... SEF COMISIE METODICA Denumirea angajatorului şi localitatea .... până la ........... Telefon mobil 0746101201 Funcţia PROFESOR Studii SUPERIOARE Diploma obţinută LICENTA facultatea de litere oradea Experienţa în muncă (lista în ordine cronologică...... 6: PREZENTAREA echipei de realizare a proiectului Nume IOVA Prenume MIRELA Telefon serviciu .... ............ De la ......... ....................NICOLAE JIGA. TINCA De la 1999 până in prezent Funcţia profesor limba engleza Responsabilităţi/Îndatoriri responsabil PROIECTE.........................HAI LA SCOALA!.....................proiect local................... Data ....

..... VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ......ORGANIZAREA UNEI EXCURSII LA POIANA NARCISELOR IMPREUNA CU ELEVII DE LA LICEUL ................LUCIAN BLAGA .... Experienţa în managementul proiectelor (enumeraţi şi descrieţi pe scurt activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în care aţi fost implicat) ..... ..... Data . Responsabilităţi/Îndatoriri ........ SEF COMISIE METODICA SPORT Denumirea angajatorului şi localitatea .... este un proiect interşcolar.. 6: PREZENTAREA echipei de realizare a proiectului Nume POPA Prenume ROMAN -FLORIN Telefon serviciu .. ............... Telefon mobil 0742919170 Funcţia PROFESOR Studii SUPERIOARE Diploma obţinută LICENTA LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Experienţa în muncă (lista în ordine cronologică.ANEXA Nr. De la . ...............activităţi commune cu copiii de la învăţământul special ....ACCEPTĂ-MĂ AŞA CUM SUNT.....NICOLAE JIGA. . activităţi de ecologizare cu copiii celor două şcoli..cu S08 GEORGE COŞBUC ORADEA................................................... DIN ORADEA Semnătura ............... TINCA De la 1994 până in prezent Funcţia profesor EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Responsabilităţi/Îndatoriri responsabil CERC PEDAGOGIC SPORT... începând cu momentul actual): Denumirea angajatorului şi localitatea LICEUL TEORETIC ................. Funcţia ....................... NOI PRIETENI.... am organizat activităţi commune în vadul CRIŞULUI NEGRU.... până la ............ (Se completează câte o prezentare pentru fiecare membru din echipa de realizare a proiectului) ..............MEDIU CURAT..........

*) Criterii obligatoriu de îndeplinit.. TINCA MEDIU CURAT. valabil la data depunerii CF Cazier fiscal (rezultat din documentul menţionat la pct. asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului. 11.. (numele şi prenumele) Data .. în original sau copie legalizată. 9. NICOLAE JIGA...... **) Pentru îndeplinirea criteriului este necesara se bifa cu "NU". Dovada personalităţii juridice Copia certificatului de înregistrare fiscală Certificat de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice.. 7... valabil la data depunerii CF Datorii la bugetul general consolidat (rezultate din documentul menţionat la pct.... 7) Certificat de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele de specialitate ale X Ministerului Finanţelor Publice. prin care a fost numit directorul/conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ. Comentarii Rezultatul evaluării ACCEPTAT |_| RESPINS |_| Numele şi prenumele Semnătura Semnătura evaluatorului Membru Comisie Evaluator (jurist) Preşedintele Comisiei de selectare . în original sau copie legalizată......... 4) Sponsorizează/susţine activităţi cu efect negativ asupra mediului (rezultă din CF)..... 3: GRILA pentru analiza conformităţii administrative şi eligibilităţii solicitantului (unităţi şi instituţii de învăţământ) Date de identificare Numărul de referinţă Solicitantul Titlul proiectului Nr. 1...... 5. În cazul în care solicitantul nu depune unul dintre documentele obligatorii menţionate.. după caz. NOTĂ: Se bifează.. 6. cu "DA" sau "NU" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se vor înscrie comentariile de rigoare.. pentru instituţiile de învăţământ Datorii la bugetele locale (rezultate din certificatul menţionat la pct. 2.. crt........ 10. în original sau copie legalizată... 4. în copie certificată "conform cu originalul" de către reprezentantul legal Decizia sau ordinul....... 3. pentru a se putea bifa coloana "DA" trebuie să existe toate documentele solicitate. . VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ Nu se aplică Conformitatea administrativă şi analiză juridică Criterii*) Cererea de finanţare (CF) este completată integral.ANEXA Nr.... în copie certificată "conform cu originalul" de către reprezentantul legal X X X X DA X X X X X X NU 12. ştampilată şi semnată de reprezentanţii autorizaţi ai solicitantului şi de persoana responsabilă de proiect.. 8. 9)**) Hotărârea consiliului de administraţie/senatului universităţii din care să rezulte acordul cu X privire la contractarea finanţării. Certificat fiscal eliberat de administraţiile locale.. 2926 DIN 20 SEPTEMBRIE 2010 LICEUL TEORETIC ... respectiv evaluarea din punct de vedere economic şi evaluarea din punct de vedere tehnic. Semnătura .... proiectul este considerat respins şi nu va mai trece la următoarele etape. precum şi responsabilul de proiect. valabil la data depunerii CF... La rubricile în care sunt menţionate mai multe documente......... după caz.

1. 5 la ghidul de finanţare prezintă detaliat activităţile şi cheltuielile necesare realizării proiectului (8 p).Dimensiunea grupului-ţintă (3 p) Comentarii Punctajul final obţinut Economic Tehnic Total Pot obţine finanţare solicitanţii ale căror proiecte vor obţine un punctaj de minimum 71 de puncte (inclusiv).Experienţa echipei de realizare a proiectului în proiecte similare (2 p) 9. a consiliului de administraţie etc. solicitantul nefiind respins din cauza acestui motiv.ANEXA Nr. 4: GRILA de verificare din punct de vedere economic şi tehnic (organizaţii neguvernamentale. . comenta şi detalia acest lucru în rubrica "Comentarii". 7. Documentele necesare Copii ale formularelor de raportare contabilă pe ultimul an (vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice) şi ultima balanţa de verificare a anului în curs Prezentarea echipei de realizare a proiectului (formularul nr. din motive obiective şi justificate. 2.Neprezentarea raportărilor contabile conduce la respingerea cererii de finanţare. 4. 4. solicitanţilor persoane juridice nonprofit li se vor acorda 35 de puncte.Cheltuielile sunt eligibile (8 p). 3. nu poate/trebuie să prezinte unul sau mai multe dintre documentele menţionate. realizabile în perioada declarată (8 p). dacă documentele financiar-contabile sunt prezentate.) completată corect din punct de vedere economic cu valoarea (procentuală sau nominală) contribuţiei proprii necesare implementării proiectului DA NU 5. a asociatului unic.Activităţile propuse constituie activităţi eligibile pentru realizarea proiectului şi corespund tipurilor de proiecte definite în ghidul de finanţare aferent sesiunii respective (8 p).Obiectivele proiectului se regăsesc în reglementările existente (inclusiv directive europene) privind protecţia mediului (3 p).Anexa nr. 2. (1)Criterii tehnice 1.În condiţiile în care un solicitant. Semnătura evaluatorului Membru Comisie Evaluator (economist) Evaluator (specialist tehnic) Numele şi prenumele Semnătura (2)NOTE: 1. precum şi în funcţie de tipul acestuia.*) Declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă dacă solicitantul va recupera sau nu TVA aferentă proiectului depus (numai în cazurile în care TVA a fost solicitată) *) Nu sunt eliminatorii.Rezultatele proiectului contribuie la înţelegerea importanţei protecţiei factorilor de mediu (8 p). 6) Prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului (formularul nr.Analiza SWOT (2 p) 8. se va bifa în listă coloana "NU" şi se va specifica. unităţi şi instituţii de învăţământ) Numărul de referinţă Solicitantul Titlul proiectului Verificare din punct de vedere economic şi tehnic Nr. 2. 5. crt. 5 din Secţiunea ONG) Hotărârea/Decizia organelor de decizie (adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor. Din punct de vedere economic.Obiectivele prezentate sunt specifice protecţiei mediului. 3. 6.