CUPRINS

CARTE ACADEMICĂ ŞI PROFESIONALĂ
UMANISTE Filosofie 2 Istorie 6 Politologie 9 Sociologie/Pedagogie/Psihologie 10 ECONOMIE Colecţia Top Management 12 Seria Gallup 13 Seria Management şi comunicare 14 Colecţia ALL pentru întreprinzători 15 Colecţia Pocket business 15 Colecţia Ştiinţa succesului 16 Colecţia Self Help 17 ŞTIINŢE 19 MEDICINĂ Specialişti 21 Mama şi copilul 23 Sănătate/Diete/fitness 26

CARTE ŞCOLARĂ
Atlase/Hărţi 30 Carte şcolară, manuale şi auxiliare 31

CARTE GENERALĂ
CARTE PRACTICĂ/HOBBY Albume color 36 Grădinărit 37 Artă culinară 38 Atlase/Turism 38 BELETRISTICĂ Literatură Română 39 Colecţia Strada Ficţiunii 40 Colecţia Literatură universală 50 Colecţia Roman istoric 54 Colecţia Cărţi adevărate 58 Literatură pentru copii 60

UMANISTE

ISTORIA FILOSOFIEI
Istoria filosofiei este o lucrare monumentală, în 11 volume, inclusă ca titlu de referinţă în orice bibliografie academică de specialitate. Începând cu filosofia din Grecia și Roma antică, excursul analitic trece prin filosofia medievală, cea renascentistă, prin raţionalism, empirismul englez, filosofia Luminilor, filosofia clasică germană, utilitarismul și filosofia analitică, pentru a ajunge la filosofia secolului XX. Cuprinzând deopotrivă curente și gânditori din toate epocile și spaţiile culturale, această întreprindere masivă impresionează prin erudiţie, deschidere, respingere a tabuurilor și, înainte de toate, printr-o admirabilă capacitate de a face inteligibile și cele mai abstracte sisteme de gândire.

VOLUMUL IV : RAŢIONALIŞTII – DE LA DESCARTES LA LEIBNIZ

în curând

CRITICA FACULTĂŢII DE JUDECARE
Immanuel Kant 552 pag., 49,90 lei

VOLUMUL V : FILOSOFIA BRITANICĂ – DE LA HOBBES LA HUME VOL. I : GRECIA ŞI ROMA
ediţie cartonată – 544 pag., 89,90 lei ediţie necartonată – 544 pag., 59,90 lei

în curând

OBSERVAŢII ASUPRA SENTIMENTULUI DE FRUMOS ŞI SUBLIM
Immanuel Kant 304 pag., 34,90 lei

VOLUMUL VI : ILUMINISMUL - DE LA VOLTAIRE LA KANT

în curând

RELIGIA DOAR ÎN LIMITELE RAŢIUNII
Immanuel Kant 368 pag., 34,90 lei

VOLUMUL II : FILOSOFIA MEDIEVALĂ
ediţie cartonată – 558 pag., 89,90 lei

VOLUMUL VII : FILOSOFIA CLASICĂ GERMANĂ DIN SECOLELE XVIII-XIX
ediţie cartonată – 512 pag., 89,90 lei ediţie necartonată – 512 pag., 59,90 lei

SPRE PACEA ETERNĂ. UN PROIECT FILOSOFIC
150 pag., 19,90 lei

FERICIRE ŞI LEGE MORALĂ LA KANT
Rodica Croitoru 192 pag., 14,90 lei

în curând

VOLUMUL VIII : DE LA UTILITARISM LA ÎNCEPUTURILE FILOSOFIEI ANALITICE

în curând

DATORII MORALE ŞI DATORII RELIGIOASE ÎN LIMITELE KANTIENE ALE RAŢIUNII
Rodica Croitoru 176 pag., 14,90 lei

VOLUMUL III : FILOSOFIA SFÂRŞITULUI DE EV MEDIU ŞI A RENAŞTERII

2

Carte academică şi profesională

UMANISTE

COLECŢIA IN NUCE
Colecţia In nuce adună fragmente „veşnic verzi“ din cultura umanităţii, împletind discursuri din artă, literatură, ştiinţe sociale şi religie care constituie, dincolo renumele auctorial şi de valoarea pentru fiecare domeniu în parte, pilde ale înţelepciunii tuturor vremurilor.

CĂLĂTORIE ÎN JURUL CAMEREI MELE
Xavier de Maistre 160 pag., 11,90 lei Ironist fin și amator de filosofie, de Maistre își invită cititorul într-o călătorie prin propria cameră, prilejuită de cele șase săptămâni de arest cu care a fost pedepsit pentru participarea la un duel. Umorul și ingeniozitatea fac din acest text aparent banal o critică spumoasă și fascinantă a viciilor umane și sociale bogat și expresiv ilustrate de contemporanii autorului și ai cititorului deopotrivă.

CONVINGERI ŞI IDEI
C.S. Peirce 96 pag., 11,90 lei Cele două eseuri prezentate aici, primele din seria cunoscută sub numele „Ilustrări ale logicii știinţei“, sunt reprezentative pentru opera sa, caracterizată de profunzimi și subtilităţi specifice unui gânditor care beneficiază și de pregătirea unui om de știinţă. Cu toate că sunt uneori pur abstracte, observaţiile privitoare la convingeri și idei rămân, indiferent de sistem, puncte principale de sprijin pentru distincţia între gândirea sănătoasă și cea viciată.

DISCONFORT ÎN CULTURĂ
Sigmund Freud 144 pag., 11,90 lei O lucrare de maturitate, în care părintele psihanalizei investighează mecanismele care menţin coeziunea socială, respectiv contraponderea lor, manifestată prin senzaţia de disconfort care însoţește mai mult sau mai puţin evident fiinţa socială.

ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL
Immanuel Kant 72 pag., 11,90 lei Scrise după celebra triadă a „Criticilor“, cele două texte din acest volum poartă amprenta sistemului kantian de gândire, dar constituie totodată încercări remarcabile de abordare a unor subiecte de larg interes, analizate din perspectiva veșnicei clauze a „condiţiilor de posibilitate“. Orice minte umană care va încerca să cuprindă începutul și sfârșitul se va vedea constrânsă într-un fel sau în altul de limitele pe care Kant încearcă să le expună aici în idei cât mai simple.

PROBLEME VITALE
C. Dobrogeanu-Gherea 96 pag., 11,90 lei Constantin Dobrogeanu-Gherea (1855-1920), critic literar și politician intelectual, s-a numărat printre primii sociologi ai României. Lucrarea de faţă, care încheie celebrul studiu Neoiobăgia, constituie prima analiză bine întemeiată a vieţii sociale care a caracterizat România între 1866 și Al Doilea Război Mondial, fiind o concluzie și totodată o sinteză a acestui studiu. Dincolo de cifre și de personajele citate, dincolo de obiectele specifice ale analizei, cititorul răbdător poate descoperi că, sub forma diferită, vom găsi de data aceasta un fond : fibra profundă din care se împletesc veșnicele noastre probleme naţionale.

DIN REGISTRUL IDEILOR GINGAŞE
Paul Zarifopol 96 pag., 11,90 lei Critic erudit și pamfletar de forţă, Paul Zarifopol (1874-1934) a fost un fin observator al omului și al fibrei care alcătuiește ţesăturile sociale profunde. Volumul de faţă cuprinde eseuri care au rămas de o actualitate acută, chiar și la aproape un secol după ce au fost scrise.

AVUŢIA NAŢIUNILOR
Adam Smith 96 pag., 11,90 lei Cele mai importante capitole din lucrarea care a marcat începuturile disciplinare ale unui domeniu pentru care astăzi se acordă Premiul Nobel, dar și paragraful care oferă cititorului o explicaţie sintetică a conceptului pentru care autorul va rămâne în istorie : mâna invizibilă. Chiar dacă unele concepte-cheie ale teoriei gânditorului scoţian par depășite, în esenţă observaţiile și explicaţiile sale privitoare la natura economică a socialului rămân cât se poate de subtile și convingătoare.

POVESTEA UNUI POLOBOC
Jonathan Swift Regina Ana a Angliei a pus la index lucrarea imediat după apariţie, ceea ce nu a împiedicat însă posteritatea – căreia autorul i se și adresează – să-l așeze pe Swift în istorie ca primul pamfletar de limbă engleză. În această „poveste“ satiristul irlandez ne prezintă o ingenioasă alegorie şi în egală măsură un atac la adresa bisericilor occidentale care au pervertit până la desfigurare credinţa moştenită de la biserica primară, dar şi la adresa modelor care au infestat atât operele spiritului, cât şi discursul teologic.
în curând

Carte academică şi profesională

3

ROUSSEAU Robert Wokler în Jean-Jacques Rousseau curând (1712-1778) a fost una dintre figurile centrale ale Iluminismului şi totodă cel mai virulent critic al său. 14. În scurtul studiu dedicat vieţii şi operei lui Rousseau. FILOSOFIE DESCHISĂ HEIDEGGER Michael Inwood 192 pag. sociologia şi studiile literare. Ian.. DESCARTES Tom Sorell 112 pag.C.90 lei VEŞNICE ÎNTREBĂRI Thomas Nagel 320 pag.90 lei 42 DE GÂNDURI PROFUNDE DESPRE VIAŢĂ.. teologice şi sexuale ale civilizaţiei.. Considerat de unii drept cel mai mare şarlatan care a revendicat vreodată titlul de filosof sau un apologet al nazismului. Ayer 112 pag. Friedrich Nietzsche rămâne o prezenţă mereu proaspătă şi provocatoare în istoria filosofiei.. 14. Michael Tanner este Fellow la Corpus Christi College. Studiul lui Finlayson analizează atât fundamentele teoriei sociale ale lui Habermas. 24. Robert Wolker ne arată cum filosofia istoriei elaborată de acesta. LOCKE John Dunn 128 pag.90 lei Robert Wokler este lector în ştiinţe politice la Whitney Humanities Center. Cambridge şi autor al unei monografii dedicate compozitorului Richard Wagner (Fontana.. scrierile educaţionale sau religioase. liberul arbitru şi identitatea personală – prin intermediul experienţelor fictive ale unui tânăr de 14 ani. Bowen Această fascinantă introducere în filosofie prezintă sub forma unui roman teme filosofice fundamentale – cum ar fi cunoaşterea. ba chiar botanica sa sunt inspirate de ideile revoluţionare ale realizărilor omenirii într-o stare de completă libertate.90 lei ŢESĂTORUL DE VISE Călătoria unui băiat pe tărâmul realităţii Jack R.90 lei Prin binecunoscutele sale idiosincrazii şi prin inegalabilul său stil aforistic..90 lei Martin Heidegger (18891976) este probabil filosoful care a creat cele mai multe dispute în secolul al XX-lea. În present. Yale University. studiile culturale. A publicat multe studii dedicate lui Habermas şi a contribuit la volumul Habermas : A Critical Reader. adevărul şi natura timpului.9 lei HABERMAS Gordon Finlayson în Jurgen Habermas este cel mai curând cunoscut filosof german în viaţă. politicii şi legislaţiei. economice. 14. în existenţa lui curând Dumnezeu. şi ale mentorului său „Bătrânul“. 29. Jack R. Introducerea lucidă a lui Michael Inwood îşi croieşte un drum clar şi accesibil prin complexitatea limbajului şi gândirii heideggeriene. UNIVERS ŞI TOT RESTUL Mark Vernon 208 pag. Michael Inwood este Fellow şi Tutor în filosofie la Trinity College. Introducerea lui Michael Tanner în viaţa şi opera sa face lumină asupra numeroaselor ambiguităţi ale operelor sale şi îndepărtează multe prejudecăţi accumulate în cei 100 de ani trecuţi de când filosoful a scris celebra frază „mai presus de toate. prin condamnarea pe care a făcut-o capcanelor politice. 1995). folosindu-se de o abordare pe probleme pentru a vedea cum ideile lui Habermas pot fi aplicate situaţiilor politice şi sociale actuale. lipsa autenticităţii. Bowen este absolvent de biologie umană al Standford University şi a obţinut un masterat în filosofie de la California State University..UMANISTE O SCURTĂ INTRODUCERE NIETZSCHE Michael Tanner 152 pag. vina. destinul. HUME A. 14.90 lei 4 Carte academică şi profesională . romanele. 15 lei RUSSELL A. Studiul lui Inwood se concentrează asupra lucrării fundamentale a lui Heidegger „Fiinţă şi timp” şi asupra temelor sale importante: existenţă în lume.J. cât şi aplicaţiile sale concrete în domeniul eticii.90 lei CUM VISEAZĂ FILOSOFII Anton Adămuţ 408 pag. Bowen predă filosofie la De Anza College şi a fost invitat să susţină numeroase conferinţe de filosofie în întreaga lume. printre care filosofia. teoria politică şi socială. 90 lei OARE CE ÎNSEAMNĂ TOATE ASTEA ? Thomas Nagel 88 pag. 19.. Grayling 112 pag.. teoriile lui Rousseau despre muzică şi politică. 19. Oxford. nu mă luaţi drept ceea ce nu sunt”. Autorul explorează influenţa lui Habermas asupra unei largi palete de domenii. 19.. pentru cei mai mulţi filosofi el rămâne o figură centrală a gândirii filosofice. GÂNDEŞTE O introducere cuprinzătoare în filosofie Simon Blackburn 272 pag. Gordon Finlayson este lector în filosofie europeană post-kantiană la York University. 14.

. caracterizate fiecare în parte de un stil de gândire bine determinat.90 lei ELOGIUL BÂLBÂIELII Ciprian Vălcan 224 pag.. HERMENEUTICA. UNIUNEA EUROPEANĂ John Pinder 224 pag.00 lei TEOLOGIA David F. căci eseurile și reflecţiile din Elogiul bâlbâielii păstrează în permanenţă rezonanţa proteică a unor construcţii muzicale și ritmul ludic al secvenţelor de lungimi moderate.UMANISTE NOILE RISCURI ALE GÂNDIRII POLITICE Sorin Vieru. 10. 19. La concurrence des influences culturelles françaises et allemandes dans l’œuvre de Cioran. 2008. cei doi autori ascund nenumărate giuvaere ale gândirii originale. 14. 1999 (Premiul Filialei din Timișoara a Uniunii Scriitorilor). Ford 208 pag. Într-un ocean de soluţii. 14.9 lei SOCIOLOGIA Steve Bruce 128 pag. 19. pătrunzătoare și vizionare. Filosofia pe înţelesul centaurilor. Profesor la Facultatea de Drept a Universităţii Tibiscus din Timișoara. Ciprian Vălcan (născut în 5 decembrie 1973 la Arad). Vol. II : TEORIA ŞTIINŢEI. 5.. FILOSOFIA EXISTENŢEI. Doctor în filosofie al Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2002). 79.. Doctor în istorie culturală al Ecole Pratique des Hautes Etudes din Paris (2006). obţine licenţa și masteratul în filosofie la Universitatea Paris IV – Sorbona.90 lei PARADIGMĂ ŞI INCOMENSURABILITATE O cercetare asupra incomensurabilităţii conceptuale în opera lui Thomas Kuhn Dragoş Bîgu 224 pag.9 lei COGNITIO.. bursier al guvernului francez în perioada 2001-2004.90 lei PSIHOLOGIA Gillian Butler... TEORIA CRITICĂ .90 lei CONŞTIINŢA FILOSOFIA ÎN SECOLUL XX Vol. Ştefan 176 pag. Eseuri barbare. 19. 14. II) Susan Blackmore 176 pag. 2010.9 lei ENCICLOPEDIE DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE UMANE Istituto Geografico De Agostini 1208 pag. I : FENOMENOLOGIA. 2001. Freda McManus 208 pag. O INTRODUCERE CRITICĂ ÎN PROBLEMA CUNOAŞTERII Mircea Flonta 240 pag. 2008. reconfortantă.90 lei Nu întâmplător cititorul acestui volum va fi tentat să facă asocieri cu un discurs muzical.. Volume publicate: Recherches autour d’une philosophie de l’image.0 lei Carte academică şi profesională 5 ... PATHOS. ETHOS. 19.90 lei INTELIGENŢA Ian J.90 lei (vol. Bursier al Ecole Normale Superieure din Paris în perioada 1995-1997.13. 24. Sorin Vieru și Terente Robert construiesc o insulă de probleme a cărei trăinicie este alarmantă și. LOGOS Gheorghe M. în același timp. Studii de patristică și filosofie medievală.. 99.90 lei COLECŢIA FOARTE SCURTĂ INTRODUCERE HINDUISMUL Kim Knott 176 pag. Poul Luebcke 1080 pag. 1998.00 lei DICŢIUNEA IDEILOR Mircea Martin 264 pag. Teologia albinoșilor (cu Dana Percec).. FILOSOFIA ANALITICĂ Anton Huegli..90 lei Sub forma înșelătoare a dialogului între cinci personaje. Deary 152 pag. Doctor în filologie al Universităţii de Vest din Timișoara (2005).. I + vol. Terente Robert 176 pag. 16.10..

39. 39. 69..B. 39.9 lei 69.. H. 24. A invadat statul Qi – Ţara celor Pioși – în căutarea unui dispozitiv magic legendar despre care se spunea că putea aduce pe pământ puterea zeilor.90 lei ediţie necartonată – 846 pag.90 lei ISTORIA RUSIEI (882-1996) Paul Dukes 450 pag.90 lei Povestea adevărată a lui Ying Zheng – cel care a unit China.. era un refugiat evreu care beneficia de acordurile de azil acordate copiilor evrei din Germania. 119. Înainte de a porni un război vrăjitoresc împotriva morţii însăși. FIII LUI CAESAR Prima dinastie a Romei imperiale Philip Matyszak 296 pag.. Memoriile sale.. 49.A. 49.840 pag.90 lei ISTORIA GRECIEI J.9 lei ediţie necartonată . 34. A. 79. Șase regi rivali au stat între el și izbândă. Zheng este produsul unui regim dominator.90 lei ÎN AFARA COLECŢIILOR RĂZBOIUL CIVIL DIN SPANIA Bartolomé Bennassar 424 pag. 99 lei HADRIAN Anthony R.. S-a înrolat mai târziu în forţele armate britanice. 34.D. Cea mai importantă descoperire a sa. a poruncit umilirea unui munte..90 lei Când Herman Rothman a venit în Anglia. coautor și traducător a peste treizeci de lucrări. printre care The Moon in the Pines. 129. dar doar atunci când a ajuns să lucreze pentru serviciile de Contrainformaţii a căpătat un rol incredibil în deznodământul cumplitului război pe cale să se încheie. 39..608 pag.90 lei 6 Carte academică şi profesională . în care relatează odiseea ajungerii în Anglia..9 lei CALIGULA Anthony A. Barrett 376 pag. După ce a supravieţuit tentativei de asasinat pusă la cale de Prinţul Roșu – un prieten din copilărie – s-a răzbunat pe acesta distrugându-i regatul.S. așa-numita Ţară a Rândunelelor. ANUL CELOR PATRU ÎMPĂRAŢI Gwyn Morgan 336 pag. Încoronat încă de mic rege în statul Qin.9 lei PRIMUL ÎMPĂRAT AL CHINEI Jonathan Clements 240 pag. fac din acest fapt unul dintre cele mai răvășitoare evenimente ale secolului XX.H...UMANISTE COLECŢIA ÎMPĂRAŢI ROMÂNI IUSTINIAN J... Jonathan Clements este autor. Evans în curând TESTAMENTUL LUI HITLER Herman Rothman 256 pag. Birley 424 pag.9 lei ISTORIA ROMEI M. Scullard ediţie cartonată . arderea tuturor cărţilor „inutile“ și îngroparea de vii a unor cărturari neajutoraţi. Confucius – O biografie (Editura ALL. Bury. Hitti ediţie cartonată – 846 pag. a ridicat Marele Zid chinezesc și al cărui mormânt este păzit de celebra armată de teracotă.840 pag. sunt la rândul lor o pagină zguduitoare din istoria secolului.90 lei NERO Edward Champlin 320 pag.. Carry.. găsit în uniforma unui gardian. brutal și nemilos. 39. angajarea în forţele britanice și revelaţia ororii din lagărele morţii naziste.. 149.608 pag.90 lei ediţie necartonată . 39.90 lei ISTORIA ARABILOR Philip K. Russell Meiggs ediţie cartonată .90 lei OAMENII LUI HITLER Ferran Gallego 424 pag.. 2005) sau Coxinga and the Fall of the Ming Dinasty. TRAIAN Julian Bennett 384 pag. precum și investigaţiile desfășurate în jurul „sinuciderii“ lui Hitler. așa-numitul‚“Testament politic“ al lui Hitler.

este o legendă în sine. cercetător și scriitor multiplu premiat. EROI. În cartea de faţă veţi descoperi fantastica şi totuşi adevărata poveste a lui Taira Masakado. ÎMPĂRATUL TUTUROR BOLILOR O biografie a cancerului Siddhartha Mukherjee în O biografie a cancerului – curând excepţională și profund umană –. Rezultatul este o cronică elocventă și uimitor de lucidă a unei maladii care există pe lume – și ucide – de mai bine de 5 000 de ani. The New England Journal of Medicine. stimulantă și surprinzătoare. prin perspectiva istoricului și cu pasiunea biografului. Fiecare articol din dicţionar beneficiază de o prezentare cât mai clară cu putinţă. Este profesor la Universitatea Columbia și face parte din personalul Centrului Medical al Universităţii Columbia. mituri și legende care populează religiile și culturile cele mai importante din lume. A studiat și absolvit medicina la Universitatea Stanford. artelor plastice sau muzicale. articolele conţin numeroase referinţe culturale din domeniul literaturii. 29. VIAŢA ŞI LEGENDA RĂZBOINICULUI REBEL TAIRA MASAKADO Karl Friday 288 pag. DICŢIONAR OXFORD DE ISTORIE UNIVERSALĂ CONTEMPORANĂ VOL. 69. triviale. Lucrarea este structurată pe marile arii culturale și spaţii geografice : Grecia și Roma .. America . la Universitatea Oxford și la Facultatea de Medicină de la Harvard.90 lei Lumea Greciei și Romei antice ne captivează poate mai mult decât orice altă civilizaţie. cu mii de ani în urmă. 29. Dictatorul democrat Luciano Canfora 424 pag. IULIUS CAESAR. Ea reprezintă punctul de plecare a tot ceea ce știm despre filosofie. Karl Friday este profesor de istorie la Universitatea Georgia.9 lei CĂDEREA ROMEI ŞI SFÂRŞITUL CIVILIZAŢIEI Bryan Ward-Perkins 248 pag. menite să-l trateze. primul samurai-erou al Japoniei.90 lei CALEA AMARĂ A CHINEI Rana Mitter 304 pag. Egiptul și Orientul Apropiat . Ea aduce speranţă și limpezime celor ce se străduiesc să dezbrace cancerul de haina lui de mister. cartea ne oferă o privire fascinantă asupra tratamentelor viitoare ale cancerului.90 lei Această legendă este una dintre cele care oferă seva marilor opere tragice : un războinic plin de curaj. Discovery Channel. 129. de la primele sale atestări documentare. Cu atât mai lăudabilă este această nouă evaluare realizată de doi specialiști. inclusiv cu unchii şi cumnaţii săi. eroi. până la bătăliile eroice ale secolului XX.. care face legătura între figura respectivă și semnificaţia culturală a acesteia.. TRIUMFUL ŞI TRAGEDIA ROMEI REPUBLICANE Tom Holland 456 pag. REVOLUŢIA ROMANĂ Ronald Syme 560 pag.. Michael Squire 368 pag.9 lei Carte academică şi profesională 7 . Orientul Îndepărtat . care nu numai că au pornit de la izvoare. 400 ilustraţii color. implicând mii de samurai foarte bine înzestraţi. Siddhartha Mukherjee este specialist în oncologie medicală și cercetător. 1 ŞI VOL. 44. a plantelor.90 lei PANORAMA LUMII CLASICE Nigel Spivey. ZEI.. Totodată.00 lei DICŢIONAR DE MITOLOGIE. care apoi îl prinde într-o ambuscadă în provincie. s-au transformat în războaie provinciale amare. A publicat articole în Nature.. este autorul a patru cărţi şi a avut numeroase apariţii pe canalele A&E.90 lei RUBICON. Spivey și Squire au preferat o prezentare tematică în locul obișnuitei abordări cronologice și au analizat ideile și valorile esenţiale pentru istorie. lumea celtică și nordică . Expert renumit în istoria veche japoneză şi samurai. History. 54. cititorii vor afla modalitatea în care o serie de dispute minore. 15. MITURI ŞI LEGENDE Marisa Belmonte. Pe lângă definiţii și descrieri. The New Times Magazine și The New Republic. a omului. 2 Jan Palmowski 504+ 552 pag. apariţia animalelor. Medic. de viţă nobilă şi cu strămoşi de neam regal intră într-un conflict cu un vecin invidios. menite să dea o imagine cât mai adecvată a universalităţii acestor teme din istoria culturii umane. Australia și Oceania. Emoţionantă. Această relatare captivantă dezvăluie rădăcinile conflictului sângeros al lui Masakado cu rivalii locali. știinţă. să-l stăpânească și să-l cucerească printr-o nouă și deplină înţelegere a esenţei sale. Siddhartha Mukherjee studiază cancerul cu precizia specialistului în biologie celulară.. Africa .UMANISTE PRIMUL SAMURAI. Margarita Burgueño în „Dicţionarul de mitologie“ adună curând un amplu și bogat repertoriu de zei. 29. literatură și artă.. ci au prezentat punctele de vedere referitoare la viaţa și civilizaţia clasică elaborate în ultimele decenii. În același timp sunt abordate în linii generale marile teme universale precum crearea lumii.

UMANISTE

PANORAMA ILUMINISMULUI
Dorinda Outram 320 pag., 400 ilustraţii color, 139 lei În cartea de faţă „Iluminismul“ trezește un interes deosebit nu datorită faptului că este o structură de gândire unificată, ci pentru că reprezintă momentul istoric ce a generat o mișcare culturală în întreaga Europă și în America. În această lucrare, care conţine aproape 400 de ilustraţii din diferite surse, cititorul îi poate cunoaște pe protagoniștii Iluminismului în încercarea lor de a defini și redefini valorile epocii lor, un parcurs fascinant care, la fiecare nivel – de la discuţiile din cafenele la astronomie, de la expediţiile de descoperiri până la analizarea viselor, de la primele dicţionare și enciclopedii până la noua atitudine faţă de căsătorie și drepturile femeii – reflectă revoluţia intelectuală care a transformat și încă transformă conștiinţele noastre.

PĂMÂNT SACRU, MONUMENTE SACRE
Brian Leigh Molyneaux, Piers Vitebsky 256 pag., 99 lei Lucrarea include descrieri detaliate ale imaginilor, cu hărţi, fotografii și opere de artă cheie, de la Parthenon-ul Atenei antice la fluviul Gange din India. Cartea oferă o fascinantă trecere în revistă a temelor universale, precum zeiţele Pământului, călătorii sacre, miturile creaţiei, conjuncţii cerești, spiritele despre care se credea că locuiesc în formele de relief și zeităţile cărora le-au fost dedicate templele antice.

în curând

POVESTEA TIBETULUI
Thomas Laird 456 pag., 49,90 lei Într-un interval de trei ani jurnalistul Thomas Laird a discutat faţă în faţă cu Sanctitatea Sa Dalai Lama peste 60 de ore, la Dharamsala, în India. Au vorbit despre studierea budismului, despre istorie, ştiinţă şi reîncarnare. În aceste convorbiri s-au schiţat elementele fundamentale ale unei istorii a Tibetului şi au ieşit la iveală evenimente din viaţa deţinătorilor acestei înalte demnităţi începând de la 1600. A fost un proiect extrem de ambiţios, iar rezultatul îl reprezintă Povestea Tibetului, o vibrantă naraţiune care constituie o cale importantă pentru cunoaşterea şi înţelegerea Tibetului. Thomas Laird a petrecut 30 de ani în Katmandu, Nepal, iar acum îşi împarte viaţa între acele locuri şi New Orleans. Relatările sale au fost tipărite în două cărţi şi în mai multe de 50 de reviste, printre care se număr Asiaweek, Time, Newsweek.

în succesiune cronologică și prin intermediul unei abordări sistematice. Sintetic și într-o viziune de ansamblu, bazată pe o cunoaștere profundă a istoriei, compendiul lui Imanuel Geiss pune la dispoziţia elevilor, studenţilor și tuturor celor interesaţi de istorie cunoștinţele fundamentale în domeniu. În secţiunea sa finală, volumul cuprinde un bogat ansamblu de schiţe sintetice. Date cruciale ale istoriei mondiale • Sinteze ale istoriei statelor • Conducători și oameni politici din cele mai importante state și formaţiuni istorice • Religiile lumii • Marile familii de limbi • Concilii ale Bisericii • Ordine militaro-călugărești • Imperii coloniale • Mari războaie din istoria lumii • Mari crize diplomatice • Index de personalităţi Imanuel Geiss (n. 1931 în Frankfurt/Main) a fost în perioada 1973-1996 profesor de istorie modernă și contemporană la Universitatea din Bremen. Specialist în problemele Lumii a Treia, I. Geiss este autorul a numeroase lucrări publicate de prestigioase edituri germane în multe ediţii, foarte bine primite de specialiști : Panafricanismul. Despre istoria decolonizării (1968), Chestiunea germană, 1806-1990 (1992), Istoria rasismului (1993), Istoria pe înţelesul tuturor (2000).

EPOCA IMPERIILOR
Robert Aldrich 320 pag. color, 129,90 lei Captivanta lucrare de faţă, utilizând în mod fructuos cele mai noi cercetări întreprinse în domeniu, pe întreg mapamondul, și fiind viu ilustrată cu imagini provenite dintr-o largă gamă de surse, oferă o poveste plină de conflicte, cruzime, eroism, explorări temerare și extraordinare mărturii de rezistenţă. Dar ne arată, în egală măsură, cum hărţile explorărilor, cronologiile cuceririlor, multitudinea de consemnări ale exploratorilor, coloniștilor și administratorilor, bilanţurile comerciale și toate celelalte elemente care au constituit Epoca Imperiilor joacă un rol esenţial în explicarea civilizaţiei globale de astăzi.

RUSIA IMPERIALĂ. O ISTORIE CULTURALĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA
Antoaneta Olteanu
în Rusia imperială. O istorie culturală curând a secolului al XIX-lea propune o lectură neconvenţională despre o perioadă extrem de importantă a culturii ruse, familiară cititorului român mai mult din operele literare decât din cărţile de istorie. Cartea Antoanetei Olteanu realizează o radiografie amplă a societăţii ruse, aducând în discuţie viaţa în familia imperială, în familia nobiliară, dar și cea a orășenilor și a ţăranilor. Un capitol aparte este consacrat intelighenţiei ruse și curentelor de gândire care au animat-o de-a lungul secolului al XIX-lea și au avut o influenţă hotărâtoare asupra destinelor Rusiei din veacul următor. Nu în ultimul rând, sunt prezentate câteva simboluri culturale rusești care aproape că nu mai au nevoie de prezentare : Fabergé și Matrioșka, vodca, ceaiul și samovarele. De la fastul de paradă la detaliile mai puţin plăcute ale vieţii de zi cu zi, Imperiul Rus din perioada de apogeu își dezvăluie, treptat, prin detalii istorice și descrieri literare memorabile, caracteristici mai puţin cunoscute, care pot distona uneori cu stereotipurile înrădăcinate.

ISTORIA LUMII
Imanuel Geiss Fără o cunoaștere a datelor, istoria rămâne o simplă speculaţie. Fără o clasificare a acestor date în cadrul unor corelaţii, istoria rămâne știinţă abstractă. Istoria lumii combină într-un eșafodaj riguros articulat date importante și texte explicative. Structurată în 144 de teme și profiluri - din preistorie până în anul 2006, noua ediţie a Istoriei lumii prezintă cursul istoriei universale

8

Carte academică şi profesională

UMANISTE

ISTORIA ROMÂNILOR

ÎN AFARA COLECŢIILOR
CARTEA APOCALIPSEI
Joel Levy 304 pag., 19,90 lei Cu titluri precum „Un asteroid ameninţă Pământul“ sau „Când va lovi următoarea catastrofă“, nu e de mirare că ziarele se străduiesc să reţină senzaţionalista nuanţă apocaliptică. Însă nici nu inventează aceste subiecte. Oamenii de știinţă și, mai nou, publicul încep să-și dea seama că dezastrele lovesc cu adevărat și, mai ales, că civilizaţia noastră a fost incredibil de norocoasă că a evitat, de-a lungul mileniilor, o catastrofă de anvergură globală, care i-ar fi putut fi fatală. Pasionat de știinţă, psihologie, istorie și paranormal, Joel Levy a scris numeroase cărţi – despre forţele oculte care au trasat istoria, despre istoria și știinţa aflate în spatele obiectelor de zi cu zi, despre lumea escrocilor și a tertipurilor lor sau despre lumea secretelor și misterelor istoriei, a paranormalului și a supranaturalului.

Diplomaţia, o carte strălucită, controversată și foarte incisivă, reprezintă încununarea unei cariere diplomatice. Este o lectură obligatorie pentru toţi cei interesaţi de forţele care au modelat lumea de astăzi și o prefigurează pe cea de mâine. „Diplomaţia, opus magnum a lui Kissinger… distilează înţelepciunea experienţei sale politice, academice și practice.” Martin Evans, The Times Henry Kissinger a îndeplinit funcţia de consilier pentru securitatea naţională și secretar de stat (sub administraţia Nixon). În 1973 a primit premiul Nobel pentru pace. A fost profesor la Universitatea Harvard. Este autorul unor lucrări de politologie și istorie a diplomaţiei, precum și al unor Memorii de mare interes pentru studiul politicii mondiale din a doua jumătate a secolului XX.

VOLUMUL I : DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ LA MOARTEA LUI ALEXANDRU CEL BUN (1432)

VOLUMUL AL II-LEA : DE LA MIRCEA CEL BĂTRÂN ŞI ALEXANDRU CEL BUN PÂNĂ LA MIHAI VITEAZUL

DECENIUL PIERDUT AL ROMÂNIEI. MIRAJUL INTEGRĂRII EUROPENE DUPĂ ANUL 2000
Tom Gallagher 328 pag., 39,90 lei Aderarea la Uniunea Europeană a fost una dintre cele mai importante decizii luate vreodată de România după ce s-a afirmat ca naţiune independentă. Toate sondajele de opinie de după 2000 au evidenţiat că românii au avut cea mai pronunţată orientare pro-europeană dintre toate statele candidate la aderare. Deși ca întindere și pondere geografică, România ocupă locul șapte în UE, ea continuă să fie un stat periferic al acestei comunităţi. Lucrarea de faţă, ale cărei informaţii au fost actualizate până în 2010, constată eșecul politic al birocraţilor de la Bruxelles în a obţine o reală reformă a justiţiei în România, a sectoarelor adminsitrativ și agricol, precum și al transferului de fonduri europene către această ţară. Autorul acestei cărţi a susţinut în mod consecvent aderarea României la UE și consideră că, dacă nu se va ţine seama de marile deficienţe apărute în cadrul procesului de aderare, influenţa Uniunii Europene se va diminua simţitor în interiorul și în afara acestei comunităţi.

ENCICLOPEDIA SOCIETĂŢILOR SECRETE
John Michael Greer 624 pag., 59,90 lei

SECRETELE EVULUI MEDIU VOLUMUL AL III-LEA : DE LA MOARTEA LUI MIHAI VITEAZUL PÂNĂ LA SFÂRŞITUL EPOCII FANARIOTE (1601-1821)
Constantin C. Giurescu 1792 pag., 169,90 lei Ludovico Gatto 224 pag., 19,90 lei

POLITOLOGIE
DIPLOMAŢIA
Henry Kissinger 784 pag., 44,90 lei Oscilând între o prezentare generală și una detaliată a negocierilor pe care le-a avut cu liderii din întreaga lume, Henry Kissinger descrie modul în care arta diplomaţiei a creat lumea în care trăim și măsura în care politica externă a Americii a fost total diferită de cea a altor naţiuni.

COLECŢIA MARI CIVILIZAŢII
GRECIA CLASICĂ
Anne-Marie Buttin 272 pag., 24,90 lei

ISLANDA MEDIEVALĂ. VIKINGII
Régis Boyer 280 pag., 19,90 lei

ROMA
Jean-Noël Robert 312 pag., 24,90 lei

Carte academică şi profesională

9

UMANISTE

MARI GÂNDITORI POLITICI. DE LA SOCRATE PÂNĂ ASTĂZI
David Boucher, Paul Kelly ediţie cartonată – 520 pag., 89,90 lei ediţie necartonată – 520 pag., 59,90 lei Mari gânditori politici oferă o perspectivă cuprinzătoare și riguroasă asupra evoluţiei gândirii politice occidentale. Antologia, la care au contribuit numeroși cercetători de renume internaţional, merge pe drumul unui canon al marilor gânditori ai politicii, începând cu Socrate și sofiștii și ajungând până la filosofi contemporani ca Habermas și Foucault. Fiecare capitol se deschide cu un scurt text introductiv, o schiţă biografică și o listă a textelor și a ideilor esenţiale ale gânditorului în cauză. Urmează apoi o examinare critică a celor mai însemnate teze ale acestuia, precum și o cartografiere a dezbaterilor contemporane din jurul lor. Impresionantă prin anvergura, profunzimea și claritatea textelor de exegeză, antologia de faţă constituie, cu siguranţă, una dintre cele mai bune surse la îndemâna celor care se ocupă cu studiul politicii, fie ei studenţi, profesori sau cercetători.

nivelurile. A treia abordare este la nivelul studiilor comparative. Sprijinindu-se pe achiziţiile antropologiei, sociologia oferă o înţelegere mai profundă a fenomenelor, iar abordarea istorică lărgește imaginea de ansamblu nu doar prin compararea etapelor istorice, ci și prin facilitarea înţelegerii contextului general de manifestare a fenomenului. Scrisă de un autor de reputaţie internaţională, Anthony Giddens (n. 1938), considerat cel mai important sociolog britanic de astăzi, cartea este recunoscută ca o lucrare de prim rang în materie, fiind un manual indispensabil oricărui student aflat la începutul studiilor sociologice.

INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE
Nicky Hayes, Sue Orrell 544 pag., 49,90 lei Ajunsă la a III-a ediţie în Marea Britanie, lucrarea a fost revizuită și îmbogăţită în conformitate cu ultimele teoretizări și cu practica actuală din domeniul psihologiei. Astfel, apar noi capitole privind concepţia despre sine, gândirea socială ori dezvoltarea copilului. Cartea se adresează în special studenţilor din primii ani ai facultăţilor de profil sociouman, dar este și o referinţă pentru profesorii ce predau, în licee sau în faculăţi, cursuri de introducere în psihologie. Informaţia este structurată într-un mod clar și atractiv, fiecare temă fiind sprijinită de: aplicaţii ale teoriilor nou-învăţate; probleme etice ale psihologiei actuale; întrebări-grilă și teme pentru eseuri. Nicky Hayes și Sue Orrell sunt universitari britanici cu o experienţă vastă în domeniul predării psihologiei la toate nivelurile, fapt ce se reflectă în abilitatea lor de a comunica ideile psihologiei contemporane într-un mod accesibil, clar și bine articulat.

INTRODUCERE ÎN ISTORIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
Ennio Di Nolfo 156 pag., 19,90 lei

SOCIOLOGIA. Ştiinţă şi disciplină de învăţământ
Carmen Bulzan 392 pag., 29,90 lei

MANUAL DE PEDAGOGIE
Ioan Jinga, Elena Istrate 568 pag., 59,90 lei

SOCIOLOGIE
Anthony Giddens 1040 pag., 119 lei Aflată la a cincea ediţie în limba engleză (respectiv a III-a ediţie la Editura ALL), lucrarea se prezintă publicului atent revizuită și beneficiind de ultimele date puse la dispoziţie de practică. Volumul este structurat în jurul unor nuclee tematice relevante în cadrul domeniului abordat, dintre care primul este constituit de relaţia între individual și social. Studiul deschide căi pentru stimularea imaginaţiei sociologice și pentru înţelegerea de sine, ca și pentru pătrunderea diferenţelor și a asemănărilor culturale și etnice, potenţând astfel perspectiva asupra libertăţii umane. Cea de-a doua temă este aceea a unei lumi în continuă schimbare, sociologia fiind prima disciplină care înregistrează transformările intervenite în evoluţia societăţii la toate

TRATAT DE PEDAGOGIE
Ioan Bontaş 408 pag., 59,90 lei

FUNDAMENTELE COMUNICĂRII INTERPERSONALE
Mihai Dinu 304 pag., 19,90 lei

10

Carte academică şi profesională

a 24 de lucrări. cărţi și pe Internet. fenomene religioase. Magie și vrăjitorie. Carte academică şi profesională 11 . Fenomene religioase. Superstiţii și mituri. publicaţiile. iar senzaţionalismul a fost ţinut la distanţă. siturile de Internet. tratând o varietate de subiecte din domeniul enigmelor. Creaturi misterioase. acoperind o gamă largă de subiecte de interes: l l l l l l l l l l l l l l Misterele lumii de dincolo. Mistere ale minţii. Multe dintre aceste ipoteze au fost expuse de-a lungul timpului în filme. dar în niciunul dintre cazuri nu au fost atâtea informaţii solide și obiective. Invadatori din spaţiu. opiniile de dogmă și adevărul de legendă pentru fiecare enigmă care a intrigat. Maniera de prezentare le permite cititorilor să-și utilizeze abilităţile cognitive critice pentru a delimita faptele de ficţiune. OZN și crime neelucidate. care le oferă utilizatorilor oportunitatea de a evalua numeroasele ipoteze și contraipoteze privitoare la fenomenele enigmatice. Steiger a scris peste 150 de cărţi. spiritualitate. Sherry Hansen Steiger Enciclopedia Gale a fenomenelor neobișnuite și inexplicabile oferă informaţii cuprinzătoare și obiective despre mistere fără răspuns. Enciclopedia este formată din paisprezece capitole mari. așa încât credibilitatea subiectelor abordate să rămână neatinsă. Sherry Hansen Steiger este coautoare. Societăţi secrete. Șamanii. Ambii soţi au fost consultanţi pentru emisiuni de televiziune precum Viziuni și Enigme nerezolvate. Obiecte cu puteri tainice. oferind cititorului bogate oportunităţi de cercetare a subiectului pe cont propriu. Profeţie și divinaţie. constituind un instrument valoros. de-a lungul secolelor. emisiuni radiofonice. După fiecare capitol o secţiune de lecturi suplimentare face trimitere la cărţile. Religii și culte misterioase. difuzate în peste 17 milioane exemplare. spiritismul și misticii. capacităţi paranormale. magie. filmele și documentele folosite. cărţi despre fenomene paranormale. programele TV.UMANISTE ENCICLOPEDIA GALE A FENOMENELOR NEOBIŞNUITE ŞI INEXPLICABILE Brad E. fenomenul OZN și mituri apărute în diverse culturi. Cele două volume sunt foarte bogate în informaţii. Locuri cu puteri tainice. alături de el. Subiectele controversate sunt prezentate din mai multe puncte de vedere. Spirite și fantome. în curând Despre autori Brad E. Steiger. Printre numeroasele sale lucrări se află biografii. uimit sau vrăjit omenirea.

fiind utilizat cu rezultate impresionante în nenumărate organizaţii de pe întreg mapamondul. Cartea prezintă un model teoretic cu ajutorul căruia problemele legate de managementul riscului pot fi abordate cu succes. Roland R.. și pentru frecventele sale apariţii la posturi importante de televiziune. obţinând un avantaj concurenţial important.90 Într-o perioadă de criză precum cea pe care o parcurge acum economia mondială. precum The New York Times și The Wall Street Journal. Bilstein. Recomandările sale se referă la domenii diverse. Motorola şi alte companii de top Peter S. Folosind o strategie adecvată. curând concurenţa acerbă reduce semnificativ marjele de profit. Acest model examinează minuţios trei tipuri de risc. A publicat o serie de cărţi și articole știinţifice. este cunoscut pentru articolele sale din publicaţii de largă circulaţie.ECONOMIE COLECŢIA TOP MANAGEMENT STRATEGII DE EVITARE A EŞECULUI Sayan Chatterjee 256 pag.. Sayan Chatterjee este profesor în domeniul politicilor de management la Weatherhead School of Management din cadrul Case Western Reserve University și a scris o serie de lucrări importante în domeniul strategiei de afaceri și în cel al managementului riscului. prin care riscurile inutile pot fi evitate. Pande. dar autorii arată că aceasta este mai curând o prejudecată. această carte vă oferă informaţii de bază. Pe în astfel de pieţe. această carte oferă o rectificare foarte necesară.. Cartea prezintă și o analiză detaliată asupra strategiilor de intrare pe o piaţă nouă.“ Dieter Zetsche. Este prima lucrare apărută în România dedicată în întregime acestui subiect. Însă profitabilitatea a fost deseori neglijată.90 lei Această lucrare este destinată specialiștilor în strategia afacerilor. creșterea cotei de piaţă este considerată un „panaceu universal“. ei scriu în mod constant în publicaţii importante. STRATEGIA ÎN AFACERI Implementarea şi executarea eficientă Lawrence G. în special pe cele mature. De multe ori.90 lei Six Sigma este unul dintre cele mai moderne sisteme de management. Cei trei autori deţin funcţii de conducere în cadrul companiei de consultanţă Simon-Kucher & Partners. Peter Navarro este profesor la University of California. are nevoie de instrumente pentru a înfrunta perioadele de stagnare sau de scădere economică. Acesta este primul ghid menit să îi ajute pe manageri să implementeze metoda pas cu pas. companiile pot transforma astfel de perioade în oportunităţi. 49. Cavanagh 416 pag. „Între cota de piaţă și profitabilitate trebuie să existe un echilibru. mai mare sau mai mică. creșterea însoţită de profit este adevărata provocare. Autorul dezvoltă o serie de instrumente prin care riscurile pot fi gestionate în mod adecvat. non-tehnice. Neuman. precum Financial Times și Wall Street Journal. CEO DaimlerCrysler SINCRONIZAREA STRATEGIEI DE AFACERI CU CICLURILE ECONOMICE Peter Navarro 208 pag. Irvine. PROFIT. Frank F.90 lei SIX SIGMA Cum îşi îmbunătăţesc performanţele GE. Bazată pe experienţa autorilor.“ Peter Drucker „Nu volumul și cota de piaţă ar trebui să fie priorităţile . iar cele asumate pot fi corect evaluate. Așadar. despre înţelegerea și implementarea metodei Six Sigma. Confruntaţi cu aceste condiţii dificile. Veţi găsi o mulţime de sfaturi practice și instrumente de aplicare a metodei într-o gamă foarte largă de afaceri. Strategy & Marketing Consultants. De asemenea. El oferă un instrument extrem de valoros. Aceste două elemente vor conduce pe termen lung la obţinerea unui profit mai mare. Această carte aduce argumente împotriva acestei strategii și pledează în favoarea uneia ce se concentrează asupra profitului. Frank Luby Companiile ce activează pe pieţele foarte competitive. 34. iar inovaţiile tehnologice sunt rare. Robert P. precum și celor ce iau decizii strategice în companii de orice dimensiune. 39. cei mai mulţi dintre manageri aleg o strategie de creștere a cotei de piaţă. Orice companie. concurenţii lor. Pentru aceasta este nevoie de înţelegerea clară a surselor riscului și de o identificare a tuturor posibilităţilor de a-l reduce. cum ar fi resursele umane.. Totodată. 39. politica de preţ și managementul lanţului de distribuţie. Peter Navarro se concentrează în această lucrare asupra modului în care companiile trebuie să gestioneze ciclul de afaceri pentru a trece peste faza recesiunii mai bine decât 12 Carte academică şi profesională . Hrebiniak 312 pag. NU COTĂ DE PIAŢĂ Un ghid pentru profituri mai mari pe pieţe foarte competitive Hermann Simon. obţin cu mare dificultate cote mulţumitoare de profit. Peter Navarro ne dă o veste extraordinară.

referitoare la o cană și la o găleată.00 lei DESCOPERĂ-ŢI PUNCTELE FORTE ÎN DOMENIUL VÂNZĂRILOR Benson Smith.90 lei Un program revoluţionar care vă arată cum să cultivaţi talentele și punctele forte unice. iar această superbă carte îţi oferă un mijloc precis și indubitabil de a le descoperi. Cele 12 elemente ale managementului performant este mult așteptata continuare a acestuia. CALEA GALLUP. consultanţă şi educaţie multora dintre cele mai mari companii ale lumii.. 15. Elementul esenţial pentru obţinerea succesului profesional și al fericirii îl constituie valorificarea punctelor forte.. 15. 29. CÂT DE MULT CONTEAZĂ SONDAJELE DE OPINIE ? Frank Newport 210 pag.. nu corectarea slăbiciunilor. fiind cel mai extins studiu din lume privitor la implicarea profesională.00 lei Carte academică şi profesională 13 . Această carte vorbește despre relaţia fundamentală cu mărcile : pasiunea pentru brand. Donald O. Începând din 1996. Donald Clifton 120 pag. McEwen 176 pag.. CELE 12 ELEMENTE ALE MANAGEMENTULUI PERFORMANT Rodd Wagner. The Gallup Organization este lider mondial în evaluarea şi analiza atitudinilor. Organizaţia Gallup a analizat amănunţit mai mult de un milion de interviuri cu angajaţi și patroni pentru a identifica cele mai importante elemente care ajută la obţinerea excelenţei la locul de muncă. 15.ECONOMIE SERIA GALLUP De mai bine de 60 de ani. Gallup este prezent şi în România sub denumirea The Gallup Organization Romania. ECONOMIA EMOŢIONALĂ Calea sigură către succes Curt Coffman.. Noul studiu Gallup include acum interviuri cu 10 milioane de angajaţi și manageri din 114 ţări. CÂT DE PLINĂ ŢI-E GĂLEATA ? Strategii pozitive pentru muncă şi viaţă Tom Rath. 44. realizat vreodată.00 lei Un excepţional model strategic pentru măsurarea și administrarea unora dintre cele mai valoroase active al companiei : relaţiile dintre brand și consumatori. teoriei jocului..90 lei Cu mai bine de zece ani în urmă. ale dumneavoastră și ale angajaţilor dumneavoastră.00 lei Structurată pe baza unei idei metaforice simple. Tony Rutigliano 224 pag. 15. Harter 210 pag. James K... psihologiei. Primul pas este să afli care sunt punctele tale forte. a opiniilor şi a comportamentului uman. FORŢA BRANDULUI De ce unii consumatori rămân fideli unor branduri toată viaţa William J. desfășurate în 41 de limbi. Aceste elemente au stat la baza bestsellerului Manager contra curentului. Clifton 240 pag. 39. sociologiei și economiei. cea mai mare parte a activităţii Gallup este orientată spre oferirea de servicii de măsurare. Lucrarea descrie și definește atașamentul emoţional care constituie esenţa legăturii dintre un consumator și un anumit brand. 15.00 lei PRIETENI ESENŢIALI Cei fără de care nu te poţi descurca Tom Rath 224 pag. ceea ce nu va putea exista în cazul unui alt brand.00 lei MANAGER CONTRA CURENTULUI Ce fac marii manageri altfel decât ceilalţi Marcus Buckingham. iniţiate de Gallup Organization cu mai mult de 80 000 de manageri din peste 400 de companii – cel mai extins studiu general. Deşi compania este recunoscută în primul rând pentru The Gallup Poll. Autorii îmbină cele mai noi studii Gallup cu descoperiri recente din domeniile neurologiei..90 lei Interviuri aprofundate. Curt Coffman 240 pag. The Gallup Organization are birouri în 25 de ţări. cartea ilustrează modalitatea în care puteţi mări ponderea momentelor pozitive din viaţă și de la locul de muncă. Gabriel Gonzales-Molina 248 pag. DESCOPERĂ-ŢI PUNCTELE FORTE CU TESTUL CLIFTON STRENGTHSFINDER Marcus Buckingham. micșorând totodată numărul momentelor negative. 15.

extrem de practică şi cuprinzătoare. 39. ci doar nişte birocraţi fără personalitate.90 lei Strălucita. 29. PREZENTAREA ÎN BUSINESS. conform căreia cultura și capacitatea unei companii – derivate din felul în care își administrează oamenii – sunt adevăratele și durabilele surse de avantaj competiţional. Soluţia este găsirea unui echilibru între autenticitate şi adaptabilitate. ÎNCREDEREA. care pun accent pe un set de calităţi pe care liderii de success ar trebui să le deţină. care se adresează managerilor de la orice nivel organizaţional. Pfeffer prezintă dovezi impresionante. Cartea se adresează managerilor companiilor mari şi mijlocii care vor să îşi îmbunătăţească abilităţile de leadership. 8 Abilităţi care-i diferenţiază pe liderii de succes Ram Charan 256 pag. Cheia succesului în afaceri.90 lei RESURSELE UMANE ÎN ECUAŢIA PROFITULUI Jeffrey Pfeffer 352 pag. de o înţelepciune aproape profetică lucrarea este elaborată în urma studiilor de o viaţă ale lui Ram Charan. Pfeffer construiește o ipoteză de afaceri convingătoare. pe dumneavoastră înşivă şi lumea în care trăiţi. cât și pentru performanţa organizaţională. 34. de netăgăduit. aplicabili. De ce este nevoie pentru a deveni un adevărat lider ? La această întrebare încearcă să răspundă cartea de faţă. Gareth Jones 232 pag. care a avut acces în culisele multora dintre cele mai mari corporaţii din lume. 39. Utilizând expresia autorilor..ECONOMIE SERIA MANAGEMENT ŞI COMUNICARE DE CE AI FI TU ŞEFUL ? Cum să devii un lider autentic Rob Goffee. aflată în contrast cu teoriile tradiţionale. fiind acum unul dintre cei mai bine pregătiţi experţi în domeniul conducerii corporaţiilor.90 lei ORGANIZAREA EVENIMENTELOR Stephan Schäfer-Mehdi 192 pag. examinează efectele economice ale sindicatelor – acordând o atenţie deosebită realizării unor bune relaţii sindicat-management – și analizează rolurile eficiente ale reglementărilor publice. totodată aceştia trebuie să se adapteze unor contexte noi. 39. autorul de succes și expertul în management – Jeffrey Pfeffer – susţine că mare parte a practicilor general acceptate sunt de fapt extrem de distructive atât pentru relaţiile de lucru..90 lei Mult prea des. Jeremy Kourdi 240 pag. Însă. Cartea este bazată pe talentul şi pe înţelepciunea multor oameni. 44. profesie şi viaţa personală Sally Bibb. între profit și un bun management al oamenilor.. Fred Senn 232 pag.90 lei MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII PAS CU PAS Tot ceea ce vă trebuie pentru a alcătui şi a realiza un plan Richard Newton 280 pag. Pfeffer identifică tendinţe problematice în acordarea compensaţiilor. 34. de la care autorul a învăţat şi pe care i-a observat de-a lungul carierei sale de peste 35 de ani. Cum să-ţi prezenţi cu succes compania şi oferta Angela Hatton 256 pag. Rob Goffee şi Gareth Jones arată că un astfel de set de calităţi nu există.. Know-How defineşte în detaliu factorii ce influenţează performanţa şi oferă managerilor o armă competitivă. Jeff Pfeffer analizează motivele pentru care până și cele mai inteligente organizaţii ajung să facă uz de șabloane dăunătoare atunci când își administrează angajaţii și oferă o suită de pași specifici.. Astfel. Este un adevărat manual de leadership. 39. persoanele aflate în vârful unor organizaţii nu sunt adevăraţi lideri.90 lei CUM SĂ CONVINGI PE ORICINE DE ORICE Ruth Sherman 224 pag. indiferent de piaţa pe care aceştia acţionează. adevăraţii lideri trebuie să fie „cameleoni autentici“. care pot fi urmaţi pentru a obţine o performanţă mai bună. într-un mod clar și lipsit de ocolișuri remarcabile.. analize și exemple din realitatea de zi cu zi. folosiţi această carte ca pe un ghid.90 lei KNOW-HOW. în dorinţa de a demonstra o corelaţie directă. CREATIVITATEA ÎN PUBLICITATE Economiseşte bani folosindu-ţi imaginaţia Pat Fallon. dar şi tuturor acelora care vor să-şi îmbunătăţească abilităţile de lider. Pe baza cercetărilor sale. Lucrarea oferă o abordare originală a leadershipului. întreprinse la diverse companii. Este cartea liderilor noii generaţii. Dacă vreţi să vă îmbunătăţiţi afacerea. 34. sugerează alternative la reducerile de personal.90 lei Într-o examinare critică a practicilor de management al resurselor umane.90 lei 14 Carte academică şi profesională . Încercarea de a imita vreun lider celebru din lumea afacerilor nu poate avea sorţi de izbândă... Adevăraţii lideri trebuie să fie ei înşişi şi să îşi folosească resursele pe care le găsesc în interiorul lor. Astfel de lideri pot exista la orice nivel şi această carte încearcă să risipească prejudecata conform căreia leadershipul este apanajul celor aflaţi în vârful organizaţiei..

90 lei PSIHOLOGIA CONDUCERII EFICIENTE Cum să înţelegem oamenii şi să-i influenţăm cu succes Hans-Michael Klein. 24. spre deosebire de tradiţionalele case de discuri... Ei nu se limitează însă la acest domeniu. strategiile folosite şi încheierea cu succes a unei negocieri Astrid Heeper.90 lei TESTAREA UNEI IDEI DE AFACERI John W. 10.00 lei Richard Hammond 176 pag.90 lei FUNDAMENTELE MARKETINGULUI.90 lei MANAGEMENTUL STRESULUI. care explică multe fapte.00 lei DEZVOLTAREA AFACERII David Butler 208 pag. GHID DE START David Butler 286 pag... Din acest motiv.90 lei Carte academică şi profesională 15 ... De la ideea de comercializare La conceptul de marketing Hans Dieter Zollondz 128 pag... 14. Mullins 320 pag. 14. Pregătirea. cartea este foarte folositoare pentru manageri. Cele două modele de organizare pot fi regăsite deopotrivă în lumea instituţiilor.00 lei COLECŢIA POCKET BUSSINES RELAŢII PUBLICE..Sturgeon 160 pag. Autorii dezvoltă această idee în lumea afacerilor. cu o structură centralizată. de natură foarte diversă. prin aceasta. 19. Rod Beckstrom 240 pag..90 lei MANAGEMENTUL PROIECTELOR Wolfgang Lessel 128 pag.90 lei MANAGEMENTUL PERSONAL AL TIMPULUI.. Louise Kursmark 192 pag. 10. 14. Comunicarea eficientă cu publicul şi cu presa Karl Fröhlich / Daniela Lovric 128 pag.90 lei ANTRENAMENTUL MEMORIEI : Cum să învăţăm mai uşor şi să memorăm mai sigur Annette Brunsing 135 pag. Oportunităţi pentru o schimbare durabilă Jörg-Peter Schröder 136 pag. 15.90 lei PLANUL EFICACE DE MARKETING Peter Knight 176 pag. 14. companii precum Napster și Kazaa ilustrează modelul descentralizat. reușesc să se adapteze mai bine la schimbări.00 lei PROIECTAREA UNEI NOI AFACERI SĂPTĂMÂNĂ CU SĂPTĂMÂNĂ. însă orice cititor o va putea utiliza ca un instrument de interpretare a lumii în care trăim.. 14.00 lei SMART RETAIL CUM SĂ ALEGI ÎNTOTDEAUNA PERSOANA POTRIVITĂ PENTRU FIECARE JOB Lori Davila.. în Ideea de bază a acestei remarcabile curând cărţi este că organizaţiile descentralizate sunt mai flexibile și.00 lei PLANIFICAREA AFACERII.90 lei TEHNICI DE NEGOCIERE. Cum să utilizăm instrumentele de planificare a timpului Heinz Hütter 144 pag. CUM SĂ LANSEZI O AFACERE DE SUCCES Steve Parks 232 pag.. Michael Schmidt 128 pag. 10..ECONOMIE COLECŢIA ALL PENTRU ÎNTREPRINZĂTORI PĂIANJENUL SI STEAUA DE MARE. 24.90 lei TELEPHONING IN ENGLISH Marion Grussendorf 120 pag.. 14. Cei doi autori creează așadar un cadru general. 14. a formelor de organizare socială și în alte domenii. COMPANII MICI. CU SAU FĂRĂ IERARHIE Ori Brafman.. Christian Kolb 128 pag. Recunoaşterea stărilor de stres şi eliminarea eficientă a acestora Jörg-Peter Schröder. PROFITURI MARI Nick Rampley . Reiner Blank Aflaţi răspunsuri la întrebări importante : • Ce este stresul ? • Care sunt cauzele stresului ? • Care sunt măsurile şi strategiile pentru combaterea stresului ? • Cum puteţi preveni stresul ? CUM SĂ DEPĂŞIM SINDROMUL „BURNOUT“. 9. Astfel. 10. 15.

Cartea se adresează publicului larg. să obţineţi ceea ce doriţi la un moment dat sau să determinaţi o schimbare de comportament sau de atitudine – oricum. Toate recomandările din carte sunt verificate. situaţiile de conflict. comportament. să-i influenţaţi în luarea unei decizii. 19. NOUL COD AL BUNELOR MANIERE Silke Schneider-Flaig „Politeţea este precum aerul din cauciucuri : nu costă nimic şi împiedică accidentele. 14. succesul dumneavoastră va depinde de modul în care puteţi fi convingător ! Persuasiunea este cheia succesului personal şi al celui de conducere.90 lei Bunele maniere sunt întotdeauna la modă. la petreceri. ARTA DE A INFLUENŢA James Borg 304 pag.. În prezent oferă consultanţă pe cel mai mare portal românesc de joburi.. sunt abordate pe rând : capacitatea de conştientizare a propriilor emoţii. menţinerea individualităţii etc.. sub toate aspectele socio-psihologice ale acestuia : puncte slabe. în avantajul dumneavoastră şi.. puncte tari. INVITAŢIE LA SUCCES Elena Popa 144 pag.90 lei Am cuprins în această carte sfaturi desprinse în urma experienţelor reale. Cei care vor aplica întocmai sfaturile cuprinse aici vor avea cele mai mari șanse de a-și găsi jobul potrivit. slăbiciuni. 16 Carte academică şi profesională . Astfel. La acea vreme nu existau telefoane mobile şi mijloacele de comunicare scrisă pe care le folosim astăzi. cu precădere celor doritori a stăpâni arta persuasiunii.“ în curând CUM A FĂCUT IDIOTUL ĂSTA DE S-A ÎMBOGĂŢIT ŞI EU NU ? Robert Shemin 288 pag. www. puncte tari. Fie că este vorba de viaţa profesională sau de cea personală. 24. Bazată pe ani de analiză comportamentală şi pe exemple dintre cele mai convingătoare. pe terenul de sport şi în mijloacele de transport. a stăpâni și a controla limbajul corpului. interferenţele dintre relaţiile personale şi cele profesionale etc. Cartea se adresează publicului larg. în acelaşi timp.90 lei Arta persuasiunii se bazează foarte mult pe puterea de convingere. atingerea scopurilor. Bob Wall oferă un ghid practic de îmbunătăţire a competenţelor emoţionale şi de eficientizare a relaţiilor de lucru. cu precădere celor doritori a înţelege.90 lei INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ Paz Torrabadella 136 pag. comportament. să aveţi succes şi să faceţi de fiecare dată o impresie bună ? Aflaţi cele mai bune soluţii din această carte. slăbiciuni. competenţele sociale.90 lei Veţi descoperi cum să utilizaţi un limbaj al propriului corp. menţinerea individualităţii etc. la serviciu şi oriunde în lume .90 lei Utilizând un model teoretic actualizat al conceptului de inteligenţă emoţională. Cercetările arată că până la 90% din tot ceea ce comunicăm este transmis nonverbal şi că cei mai de succes – în toate straturile sociale – sunt cei cu intuiţie în descifrarea acestor semnale. Aflaţi care sunt regulile de comportament pe care trebuie să le respectaţi atunci când folosiţi astfel de mijloace de comunicare.ECONOMIE ŞTIINŢA SUCCESULUI LIMBAJUL TRUPULUI James Borg 272 pag. Persuasiunea vă oferă formula magică de a stăpâni puterea de convingere – calea finală pentru a atinge succesul în muncă şi în viaţă. luarea deciziilor. Învăţaţi cum să vă comportaţi între cunoscuţi şi prieteni. influenţa personală şi capacitatea de a gestiona obiectivele. Astăzi există lucruri care în urmă cu un secol nu erau întâlnite nici în romanele ştiinţifico-fantastice. 19.ro. sub toate aspectele socio-psihologice ale acesteia : puncte slabe. veţi învăţa cum să descifraţi semnalele altor persoane. succesul în persuasiune este o combinaţie de auto-evaluare şi evaluare a situaţiei – a fi conştienţi de ceea ce se întâmplă atât în interiorul. autocontrolul. SECRETUL SUCCESULUI LA BIROU Bob Wall 328 pag..eJobs. 29. la masă. A publicat numeroase articole de specialitate în ziare și reviste din România. 29. empatia..dacă sunteţi în stare să determinaţi oamenii să fie de acord cu dumneavoastră. Aceasta nu este doar „o altă carte despre cum să-ţi faci un CV și ce să răspunzi la interviu“. Elena Popa este consultantă pentru recrutare și resurse umane la una dintre cele mai mari companii multinaţionale de specialitate. Recomandările tehnice pentru alcătuirea CV-ului si pregătirea interviului sunt testate si adaptate perfect pentru actuala piaţă a muncii din România. PERSUASIUNEA. cât şi în jurul dumneavoastră. de zi cu zi . Toate acestea sunt descrise şi analizate în cele mai importante aspecte ale vieţii organizaţionale : munca în echipă. Vreţi să fiţi respectat şi îndrăgit.

Sloan School of Management și fondator/ președinte al Experion Systems Inc. Simpla punere în situaţii inedite ne poate face să vedem lucrurile în mod diferit şi poate da frâu liber creativităţii. 29. afaceri şi ştiinţă. dacă vedem în mod repetat acelaşi lucru.. aşa că nu mai face efortul de a procesa din nou evenimentul respectiv. Stephen R. Breck England are 20 de ani de experienţă în consultanţă pentru corporaţii importante în domeniul planificării strategice şi al comunicării. Stone. o metodă ce a economisit milioane de dolari din costurile de dezvoltare ale producătorilor.. Covey este autorul bestsellerului istoric Eficienţa în 7 trepte şi este co-preşedinte la FranklinCovey. axate pe ştiri. 39. Forbes.. nelistate la bursă..90 lei Mulţi manageri sunt reticenţi să investească în inovaţii. Iconoclastul poate depăşi aceste bariere – acest lucru ne este explicat David Sirota. Blake 472 pag. Stein. Bob Whitman este preşedinte şi CEO al FranklinCovey şi investitor de succes pentru acţiuni la companii private. frica de eşec şi incapacitatea de a-i convinge pe ceilalţi.90 lei Cum reuşesc iconoclaştii să fie atât de creativi şi plini de succes ? FORŢA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE Steven J. Money şi alte publicaţii de succes. Michael Irwin Meltzer 328 pag. Cooper 416 pag. Wall Street Journal. 19. 39. A lucrat zeci de ani cu preşedinţi.90 lei CUM SĂ NE PĂSTRĂM CLIENŢII Glen Urban 248 pag.. Trebuie excelat în marketingul relaţiei cu clienţii pentru a maximiza interesele lor și a consolida parteneriate cu aceștia. Breck England 136 pag.. Book 288 pag. creierul consumă din ce în ce mai puţină energie ? Mintea noastră ştie deja ce vedem. şi profesor la Goizueta Business School. Louis A. Bob Whitman... 39.. A 8-A TREAPTĂ A ÎNŢELEPCIUNII De la eficienţă la măreţie Stephen R. CÂND INOVAŢIA DĂ ROADE James P.90 lei CUM SĂ VINZI UN HOMAR. A. inovaţia este considerată apanajul companiilor mari. unde susţine cursuri la departamentele de psihiatrie şi de economie. Howard E.90 lei INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ. cercetările sale au fost descrise în New York Times.90 lei MOTIVAREA ANGAJAŢILOR Creierul are trei bariere naturale. Lucrarea de faţă vă ajută să depășiţi această reticenţă. Chiar și relaţiile bine consolidate cu clienţii se destramă. CHEIA SUCCESULUI ÎN VIAŢĂ Daniel Goleman 368 pag.90 lei Marketingul tradiţional nu mai este eficient. 14.ECONOMIE SELF HELP REZULTATE PREVIZIBILE ÎN VREMURI IMPREVIZIBLE Stephen R. 39. 29. NU-ŢI STA ÎN CALE Robert K.90 lei ICONOCLASTUL Gregory Berns 280 pag. Fiind un deschizător de drum în domeniul neuroeconomiei. Dr. 29... opţiuni și experienţe. Gregory Berns este şeful catedrei de neuroeconomie de la Universitatea Emory. Andrew. A creat metodologia accelerării informaţiei pentru simularea vânzărilor. Mischkind. Secretele unui antreprenor de succes Bill Bishop 128 pag. Deseori. Dr.90 lei ştiinţific de către distinsul neurolog Gregory Berns. Această carte vă învaţă să îmbunătăţiţi elementele strategiei consilierii clienţilor. Cartea de faţă vă ajută să depășiţi această prejudecată și să priviţi inovarea ca o practică de zi cu zi a companiilor de orice dimensiune. care stau în calea gândirii cu adevărat inovatoare : percepţia imperfectă. În mediul economic actual trebuie creată această încredere excepţională în relaţia cu clienţii care deţin mai mult ca oricând numeroase informaţii. nefiind pregătiţi să accepte riscurile inerente acestora. cu o forţă financiară semnificativă. arătându-vă cum puteţi maximiza șansele de a transforma inovaţia în profit. 29. 34. indiferent de turbulenţa călătoriei sau de şocul schimbării copleşitoare. E. Bond.90 lei Carte academică şi profesională 17 . Cum poţi avea rezultate previzibile într-o lume atât de imprevizibilă ? Bazându-ne pe zeci de ani de experienţă în lucrul cu mii de entităţi private şi publice din întreaga lume. lideri de corporaţie şi lideri ai organizaţiilor non-profit din întreaga lume. Sirkin 232 pag. Glen Urban este profesor de marketing la MIT Alfred P.. Harold L. ÎN AFARA COLECŢIILOR RECOMPENSE. sugerăm că există câteva principii de bază care nu vă vor dezamăgi niciodată – principii care ajută companiile să câştige.90 lei GHIDUL COMPLET AL MARKETINGULUI DIRECT ŞI INTERACTIV M. Ştiaţi că. Covey 408 pag.90 lei CELE MAI IMPORTANTE 6 DECIZII PE CARE LE VEI LUA VREODATĂ Sean Covey 104 pag. Covey. 34.

conţinând circa 6 500 de articole. termenii din dicţionar provin dintr-o varietate largă de domenii : marketing. din scoarţă-n scoarţă.90 lei ENGLISH FOR CUSTOMER CARE Rosemary Richey 80 pag. 14. MODULUL 4 : EXCEL 120 pag. 14.90 lei ediţia necartonată ENGLISH FOR ACCOUNTING Sean Mahoney 64 pag.90 lei MODULUL 3 : WORD 112 pag. franceză.. 14. politică și multe altele. inginerie...90 lei ediţia cartonată 44. istoria economiei. Îl puteţi folosi ca pe o enciclopedie. • un glosar englez-român . ele pot fi folosite ca materiale auxiliare la cursurile de engleză generală... sau îl puteţi citi ca pe o carte. 29. germană etc. specialiști IT etc..90 lei ECDL . 24.. căutând diverși termeni atunci când aveţi nevoie de ei. ENGLISH FOR PRESENTATIONS Marion Grussendorf 80 pag. 29. Willibald Kodym. juriști. Franz Lechner 128 pag. SYLLABUS 4 MODULUL 1 : ABC-ul CALCULATOARELOR. DICŢIONAR DE BUSINESS ENGLEZ-ROMÂN 752 pag.90 lei Un dicţionar bilingv. • exerciţii variate pentru însuşirea şi exersarea unui vocabular de specialitate . • un CD care conţine o parte din dialogurile din curs. 19.WORD AVANSAŢI Bernhard Eder.90 lei MODULUL 5 : ACCESS 128 pag. ci și diverse exemple practice.90 lei ENGLISH FOR HUMAN RESOURCES Pat Pledger 80 pag. 34. australieni și din alte ţări vorbitoare de limbă engleză...EXCEL AVANSAŢI Bernhard Eder. Franz Lechner 176 pag..90 lei MODULUL 7 : INTERNET 152 pag. englez-român.90 lei 18 Carte academică şi profesională .. CD ataşat ! 132 pag. 34.90 lei ENGLISH FOR MEETINGS Kenneth Thomson 80 pag.90 lei ENGLISH FOR MARKETING AND ADVERTISING Sylee Gore 80 pag. dar și termeni preluaţi din limbile latină..ECONOMIE CURSURI SCURTE SERIA CURSURI SCURTE DE LIMBĂ ENGLEZĂ PENTRU AFACERI Fiecare titlu în parte reprezintă cursul ideal pentru specialiştii din domeniile respective care vor să comunice cu clienţii sau cu partenerii de afaceri. care vă vor permite să vă familiarizaţi și mai bine cu mediul de afaceri și cultura britanică. 14. 19. IT.. contabilitate și finanţe..90 lei Dicţionarul conţine nu doar traducerea sau explicaţia termenului. pentru ingineri. economiști. Seria se adresează celor care se află la un nivel intermediar de cunoştinţe de limbă engleză (nivelul B2). Un instrument foarte util nu doar pentru oamenii de afaceri. În acelaşi timp.90 lei SERIA ECDL AVANSAŢI.. legislaţie. 14. 19.90 lei ECDL . cu terminologie foarte folosită în mediul de afaceri anglo-saxon și nu numai. Deoarece sfera „afacerilor“ este una foarte cuprinzătoare. ci și pentru profesorii sau studenţii de la facultăţi cu profil economic. 69.90 lei SERIA ECDL EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE. • texte suplimentare urmate de discuţii de grup . Willibald Kodym.90 lei MODULUL 6 : POWER POINT 136 pag. CD ataşat ! MODULUL 2 : WINDOWS XP 136 pag. 14. • acte şi documente autentice folosite în diverse domenii . Sunt incluși și termeni americani. 19. Fiecare titlu conţine : • dialoguri variate care prezintă şi limbaje de specialitae în context .

. DICŢIONAR ENCICLOPEDIC DE BIOLOGIE. profesor de fiziologie la UCLA School of Medicine. Premiul de Burr de la National Geographic Society și medalia National Medal of Science. pentru ca strădaniile lor să fie încununate de succes. 49.90 lei SCURTĂ ISTORIE A ŞTIINŢEI John Gribbin 226 pag. 19. 1 Gheorghe Mohan. Enciclopedia plantelor decorative va fi elaborată în mai multe volume. Aurel Ardelean 464 pag. Aurel Ardelean 448 pag. Prin intermediul acestei cărţi prezentăm sfaturi practice care să vină în sprijinul cultivatorilor de plante decorative. cadrelor didactice. National History și Nature. botaniștilor. VOL.90 lei Datorită modului său de tratare. să ne bucurăm de operele de artă sau să ne cufundăm în misterele vieţii. Originile imperiilor. ale culturilor agricole și ale armelor de foc. care ne poartă în istoria umanităţii pe toate continentele de-a lungul a 13 000 de ani — o scurtă istorie despre tot și toate. include biografii ale unor biologi de renume internaţional.. arbustive și erbacee din parcuri. floricultorilor și tuturor celor care iubesc plantele. Reușind să ne ofere. Steven Pinker explică într-un limbaj accesibil publicului larg ce este mintea.“ Mark Ridley. Se demonstrează astfel cum istoria și biologia se pot îmbogăţi reciproc pentru a da naștere unei profunde înţelegeri a condiţiei umane. Jared Diamond ne somează să ne redefinim identitatea. dar și publicului larg. 79. 89 lei ENCICLOPEDIA PLANTELOR DECORATIVE VOL. să gândim. cartea demolează premisele teoriilor rasiste ale istoriei. studenţilor.90 lei peste 1200 de ilustraţii color O CLONĂ PENTRU FIECARE ? ŞTIINŢA ŞI ETICA CLONĂRII Arlene Judith Klotzko 176 pag. sere și apartamente.90 lei ATLAS BOTANIC Aurel Ardelean.m.a. Gheorghe Mohan 240 pagini. această enciclopedie a plantelor decorative se adresează studenţilor. ale scrierii..90 lei CUM FUNCŢIONEAZĂ MINTEA Steven Pinker 728 pag. Jared Diamond. Dicţionarul de biologie. DICŢIONAR ENCICLOPEDIC DE BIOLOGIE. premiul Frăţiei Phi Beta Kappa. inteligent scrisă și plăcută la citit. să interacţionăm unii cu alţii. profesorilor.. extinzând-o în domeniul biologiei evoluţioniste și bio-geografiei. 79. natura și frumosul. Cum funcţionează mintea este o sinteză amplă a celor mai reușite explicaţii ale vieţii noastre mentale. De asemenea. Pinker este un scriitor de clasă și merită toate laudele și superlativele pe care le-a primit. și-a început cariera știinţifică în fiziologie. al Academiei Naţionale a Știinţelor și al Societăţii Filosofice Americane.. în cele din urmă.90 lei O lucrare fundamentală. Peste 5 500 de termeni Un dicţionar complet. Această carte va schimba radical concepţia noastră despre istoria umanităţii.d. 29. A fost ales membru al Academiei Americane de Arte și Știinţe. primind bursa McArthur Fundation. să simţim. Geo.ŞTIINŢE VIRUŞI. Timp de mii de ani lumea părea să fi rămas în aceeași matcă. Aurel Ardelean în curând Carte academică şi profesională 19 . apelând la teorii care merg de la neuroștiinţe la economie și psihologie socială.. în ajuns la a IV-a ediţie curând în limba engleză la renumita editură Oxford University Press. ale religiei.90 lei În această carte extraordinară. cât și o excelentă operă știinţifică. să râdem. cum a evoluat și cum ne permite ea să vedem. la organisme modificate genetic ș. 49. VOL.. DICŢIONAR DE BIOLOGIE • New York Times bestseller • Premiul Pulitzer • Premiul Aventis pentru Cea Mai Bună Carte de Știinţă • Documentar realizat de National Geographic Society • Premiul Rhone-Poulenc al Societăţii Regale de Știinţe Elizabeth Martin şi Robert Hine 724 pag. 29. o explicaţie convingătoare despre dezvoltarea diferită a societăţilor umane pe continente diferite. I : A-L Gheorghe Mohan. The New York Times Book Review ENCICLOPEDIA PLANTELOR DECORATIVE VOL. sunt incluși termeni din biologia celulară sau genetică. dar și concepte-cheie din medicină și paleontologie. dovedindu-se astfel un instrument extrem de util elevilor. care au fost propuse în știinţele cogniţiei și în biologia evoluţionistă. toate se regăsesc aici. SOARTA SOCIETĂŢILOR UMANE Jared Diamond 504 pag. biofizică și biochimie. A publicat peste 200 de articole în revistele Discover. interesat de știinţa biologiei. 2 Gheorghe Mohan. II : M-Z Gheorghe Mohan. Aurel Ardelean 384 pag. ARME ŞI OŢEL. Prezentarea procesului de formare a lumii moderne este plină de pilde pentru propriul nostru viitor. în care se prezintă diverse specii arboricole. „Cititorii cărţilor anterioare ale lui Pinker vor fi încântaţi să descopere că există un ’nou Pinker’… Cum funcţionează mintea este atât o lucrare de popularizare a știinţei. grădini. Volumul conţine și o listă de site-uri web utile. articole referitoare la bioinformatică. care acoperă o paletă largă de termeni de biologie.

cartea nu este o enciclopedie. ideile esenţiale sunt explicate într-o proză magică. autorul îşi conduce cititorul spre înţelegerea ştiinţei. laureaţii Premiului Nobel. genomuri.. 20 Carte academică şi profesională . oferindu-le astfel cititorilor nu doar informaţia. denumiri referitoare la clase noi de compuși. 39. 99. cuprinzând informaţii actuale și concise. ci şi o cale de acces la ea. care cuprinde explicaţii despre o mulţime de subiecte ştiinţifice: atomi.. ce includ tabelul periodic al elementelor. 59. făcând-o astfel mult mai inteligibilă.90 lei O extraordinară călătorie printre cele zece idei centrale ale ştiinţei moderne.90 lei Peste 3 500 de intrări Ajuns la a V-a ediţie în limba engleză la Oxford University Press..90 lei Peste 4 300 de intrări UNIVERSUL MAGIC Nigel Calder 800 pag. având 4300 de termeni explicaţi clar.ŞTIINŢE DICŢIONAR DE CHIMIE John Daintith 584 p. Dicţionarul prezintă aspectul actual al chimiei și al tehnologiei chimice. Cu ajutorul a 141 de ilustraţii. AMPRENTA LUI GALILEO CELE 10 MARI IDEI ALE ŞTIINŢEI Peter Atkins 392 pag. fiind o carte scrisă într-un limbaj accesibil. Dicţionarul de fizică constituie mai mult decât un instrument de referinţă pentru studenţi și profesori. biografii ale unor oameni de știinţă celebri până la ultimele descoperiri în diverse domenii ale fizicii. site-uri utile și biografii ale unor oameni de știinţă faimoși. 39. Şi totuşi.90 lei Universul magic al lui Nigel Calder este structurat întocmai ca o enciclopedie. iar principala diferenţă vine din stilul autorului.. care ştie să surprindă cele mai frapante aspecte ale subiectelor abordate şi să le redea într-un mod familiar şi atrăgător. cosmologie.. Dicţionarul complet revizuit și adăugit reprezintă o lucrare de referinţă pentru toate persoanele interesate de universul chimiei.. Cartea deschide noi drumuri în comunicarea ştiinţei către publicul larg. gravitaţie. la tehnologii și biotehnologii din geologie. 9 apendice. Dicţionarul cuprinde de la cele mai frecvent întâlnite concepte de fizică. Cu răbdare şi farmec. DICŢIONAR DE FIZICĂ John Daintith 592 pag.

gastroenterologie. la Editura ALL. psihiatrie. Manualul Merck nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui student la medicină sau medic de orice specialitate. univ. rezidenţilor. • medicina complementară și alternativă . precum și o serie de subiecte speciale. În această nouă ediţie a Manualului Merck sunt prezentate ultimele descoperiri medicale. iar multe au fost complet rescrise. obstetrică și ginecologie. Rusescu.). conţinând informaţii detaliate de medicină internă. Manualul Merck de diagnostic și tratament este un tratat de referinţă în literatura medicală din lumea întreagă. meritul fiind al Grupului Editorial ALL. dr. otorinolaringologie. asistentelor medicale. a renumitului Manual Merck de diagnostic și tratament. care. a XVIII-a. Adrian Georgescu – Clinica I Pediatrie. dr. diagnostic și tratament. prognosticului și tratamentului. Beers şi Robert Berkow 3024 pag. • sindromul metabolic . univ. Lucrarea acoperă multe dintre domeniile medicinei. București Apariţia unei noi ediţii. ginecologie etc. IOMC Alfred D. Petrache Vârtej – Clinica de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgenţă București Carte academică şi profesională 21 .. Indexul a fost completat și detaliat. Fiecare subiect a fost actualizat. etiologic. Prof. necesare medicilor rezidenţi. 00 lei Cel mai utilizat manual de medicină din întreaga lume oferă informaţii medicale de ultimă oră. • îngrijirea pacientului chirurgical . pediatrie. iar apariţia lui în limba română constituie un eveniment deosebit. după publicarea ediţiei a XVII-a (ediţia centenară). cardiologie. dermatologie. fiecare specialitate fiind abordată complet. dar și pacienţilor cărora nu le sunt indiferente rezultatele celor mai recente cercetări medicale. urologie. al diagnosticului. iar subiectele noi din această ediţie includ. medicilor de familie. acoperind toate subiectele pe care le presupune o carte de medicină. Manualul Merck oferă informaţii clinice utile medicilor practicieni. neurologie. compatibile cu medicina noului mileniu. stomatologilor. oftalmologie. Prof. reprezintă un eveniment editorial. de la noţiuni de etiologie și fiziopatologie până la metode de explorare. aduce în faţa cititorilor o nouă ediţie complet revizuită și adăugită. 229. Materialul a fost astfel structurat și organizat pentru a ajuta cititorul să găsească subiectul dorit cât mai ușor. • necroza avasculară. specialiștilor (medicină internă. printre multe altele : • investigaţii imagistice de ultimă oră . studenţilor facultăţilor de medicină. • suplimente dietetice . studenţilor la medicină și altor categorii de personal din sistemul sanitar. astfel încât descrierea să fie mult mai clară din punct de vedere anatomo-fiziologic. farmaciștilor.MEDICINĂ MANUALUL MERCK DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT EDIŢIA A XVIII-A Colectiv de autori coordonat de Mark H. hematologie.

fără a fi folosite noţiuni tehnice inutile. dr. fiind însoţită de explicaţii și comentarii ample. Martin 880 pag.90 lei ANATOMIE CLINICĂ Ion Albu. Vol. autori de cărţi medicale. dr. Această lucrare permite informarea cât mai aprofundată despre creșterea și dezvoltarea normală a copilului. coordonat de Valentin Stroescu 440 pag. Ion Fulga. 19. A fost introdus un capitol ce descrie medicamentele cu acţiune asupra metabolismului osos..90 lei 22 Carte academică şi profesională . Nou în această ediţie ! Capitolul de farmacologie generală este complet revizuit . 34. Cătălina Poiană. cât și din specialităţi medicale și chirurgicale principale. Gelu Onose 504 pag. Capitolul de medicaţie hipolipidemiantă a fost completat cu cele mai importante medicamente și indicaţiile lor în diferitele tipuri de dislipidemii. cât și în alte specialităţi medicale. de asemenea. color. Valentin Stroescu (coordonator). Prof. Rusescu“. I : APARATUL LOCOMOTOR Victor Papilian 280 pag.. Această a treia ediţie a Compendiului aduce o serie de noutăţi faţă de ediţia precedentă : autori noi (inclusiv de la prestigioasa UMF din Timișoara. inclusiv medicaţia contraceptivă.+16 pag. II : SPLANHNOLOGIA Victor Papilian 360 pag.90 lei Elaborată de un colectiv de prestigioase cadre ale Universităţii de Medicină și Farmacie Carol Davila București. dr. Vol. în primul rând celor care lucrează în profesii paramedicale (farmaciști. 69. Prof. Scris de o echipă de specialiști în medicină. Farmacologia respectă tematica și sistematizarea programei universitare. alături de prof.). Hume 280 pag. UMF “Carol Davila“ – București). capitole noi. medicilor de familie și specialiștilor în pediatrie.R. Capitolul de steroizi anabolizanţi a fost înlocuit cu un capitol ce abordează în detaliu problema hormonilor sexuali. 49. IoanaAlina Anca – șefa catedrei de pediatrie I – IOMC “Alfred D.. Compendiul de pediatrie este menit să ajute la însușirea „abecedarului“ pediatric. W. descrierea și tratamentul principalelor afecţiuni pediatrice.. Ioana-Alina Anca 928 pag. de nepreţuit pentru studenţii la medicină și pentru medici.. Aflată deja la a V-a ediţie. Asist. 49. Lucrarea se adresează atât studenţilor. Prof. dr. care acoperă ultimele descoperiri în radiologia diagnostică și radioterapie. dr. • Sunt definiţi atât termeni de anatomie. au fost incluse multe medicamente noi.90 lei ECHILIBRUL ENERGETIC ŞI OBEZITATEA Dan Pereţianu. acest dicţionar este destinat. • Conţine aproximativ 11 000 de termeni explicaţi clar și concis. De asemenea. alimentaţia sugarului. logopezi.. Prof. stomatologie și sănătate publică.90 lei Conceput într-un format care îl face foarte ușor de mânuit.90 lei ANATOMIA OMULUI. Mount.90 lei CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA STRUCTURII DENTARE Graham J. În același timp.90 lei GHID CLINIC DE CHIRURGIE Greg R. • Cuprinde mulţi termeni noi. UMF “Carol Davila“ – București). univ. Iosefina Corciovei Constantinescu. psihologie și psihiatrie. Adrian Georgescu (profesor clinica I pediatrie IOMC “Alfred D. iar denumirile lor au fost revizuite pentru a fi în concordanţă cu noile directive recomandate de International Nonproprietary Names. oferă întreaga gamă de termeni importanţi și concepte folosite astăzi în medicină.90 lei GINECOLOGIE ENDOCRINOLOGICĂ Petrache Vârtej. cât și medicilor care se pregătesc pentru examenul de rezidenţiat . Dan Gheorghe. Cristina Russ STENOZE CICATRICEALE LARINGO-TRAHEALE Mihai Buruiană. Asist. noţiuni de neonatologie. Rusescu“. FARMACOLOGIE Colectiv de autori. fizioterapeuţi. dr.MEDICINĂ DICŢIONAR DE MEDICINĂ Elizabeth A. Capitolul de antibiotice și chimioterapice a fost în totalitate revizuit și completat cu cele mai noi medicamente apărute și folosite în clinică. a unui al doilea coordonator de renume – prof. printr-un specialist de vârf în domeniul diabetului zaharat al copilului). Radu Georgia 312 pag. endocrinologie. Nicolae Mustăţea. biochimie și farmacologie. Oana Andreia Coman. Cătălina Poiană 664 pag. lucrarea este rodul unei bogate experienţe știinţifice și didactice. dr... pediatrie și urologie. face parte din tematica examenelor universitare și postuniversitare. COMPENDIU DE PEDIATRIE Adrian Georgescu. noţiuni de oncologie pediatrică și urgenţe în pediatrie.. Este. capitole revizuite și – nu în ultimul rând – apariţia. medicilor rezidenţi. se pune accentul pe cele mai importante procese ale farmacocineticii și farmacodinamicii. ajuns la a 7-a ediţie în limba engleză la renumita Oxford University Press. McLatchie 848 pag. 49.90 lei Dicţionarul. Andrei Buruiană 152 pag. 29. Maria Cristina Constantinescu. asistenţi sociali etc. fiind destinat studenţilor la medicină. Ioana Vîrtej. 69. 99.. este indispensabil ca ghid medical pentru orice persoană interesată. dr.90 lei ANATOMIA OMULUI. 34. 39.

urgenţe pediatrice.. insistând asupra necesităţii ca acesta să-și însușească. Jim Richardson 1000 pag. îngrijirea copilului în spital. asistarea copilului bolnav. cunoștinţe și practici de specialitate și săși manifeste receptivitatea faţă de știinţă și faţă de nou. 49. 19. psihiatriei. dar și studenţilor în medicină și psihologie. James F. Suntem conștienţi că. cât și repere ale stabilirii contactului cu bolnavii și ale posibilităţilor de recuperare după boală.. DR.90 lei Rod al colaborării unui prestigios colectiv de autori (medici de diferite specialităţi). 59. îngrijirea paliativă..MEDICINĂ CADRE MEDII GHID DE ÎNGRIJIRE A COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR Edward Alan Glasper. Vickery 560 pag. SPOCK. dar comprehensibil – acoperă cele mai diverse aspecte ale activităţii de zi cu zi ale asistenţei medicale : examinarea. Acest ghid se adresează. SPOCK. cât mai profund și mai rapid. Chervenak 168 pag. îngrijirea copilului în familie. AI GRIJĂ DE COPILUL TĂU Robert H. Acest ghid este dedicat tuturor celor care îngrijesc copii și persoane tinere. ÎNGRIJIREA SUGARULUI ŞI A COPILULUI Absolut necesară oricărui părinte ! O carte despre dezvoltarea copilului de la naştere până la adolescenţă Benjamin Spock. 49. urmărirea evoluţiei bolilor și metodele de tratament specifice.. Fries. valorile de referinţă pentru datele biochimice și hematologice. educative și gospodarești).90 lei TESTE PRENATALE Lachlan de Crespigny. ESENŢIAL PENTRU BEBELUŞUL TĂU Robert Needlman 304 pag. faţă de termenii specifici de nursing există mulţi termeni din domeniul medicinei. dar și studenţilor la medicină și medicilor de diverse specialităţi. Pantell. Informaţiile – revizuite. Dicţionarul oferă o acoperire comprehensivă a vocabularului acestui domeniu al nursingului. anatomiei.. 59. fiziologiei. asistentelor medicale.90 lei DICŢIONAR DE NURSING Elizabeth Martin. Robert Needlman 992 pag. 24. În plus. acoperind toate „scenariile“ clinice pe care le puteţi întâlni în practica de zi cu zi. Frank A. atribuţiile igienico-sanitare. Acest dicţionar se adresează în primul rând celor care lucrează în domeniul nursingului. peste 100 de ilustraţii și apendice care cuprind necesităţile nutriţionale. curând De aceea. traumatisme minore. medicamente în îngrijirea pediatrică. precum și medicilor implicaţi în îngrijirea copilului și a tânărului. organizatorice.. manualul este circumscris sarcinii de bază a cadrului medical cu pregătire medie. ghidul este astfel conceput încât accesul la informaţii să fie rapid și concentrat. GHIDUL VIITOAREI MAME Marjorie Greenfield 336 pag. valorile standard pentru greutatea corporală etc. în special. nutriţiei și farmacologiei (inclusiv medicamente recent introduse în practica medicală). SPOCK. abordarea îngrijirii sănătăţii copilului și a tânărului s-a în modificat substanţial. adăugite și actualizate conform ultimelor cercetări știinţifice întreprinse în diversele specialităţi ale medicinei interne și expuse la un nivel elevat. Cuprinde informaţii despre creșterea și dezvoltarea normală.90 lei Carte academică şi profesională 23 . Donald M.90 lei DR. în ziua de azi. MAMA ŞI COPILUL MEDICINĂ INTERNĂ PENTRU CADRE MEDII Corneliu Borundel 952 pag. de asigurare a condiţiilor optime de îngrijire a bolnavului (îngrijirea medicală propriu-zisă. sănătatea mintală. Gillian McEwing.90 lei Acest dicţionar complet revizuit ţine cont de dezvoltările recente din practica de nursing și domeniile apropiate. a cărui coordonare a fost asigurată de medicul Corneliu Borundel. Tanya McFerran 808 pag.. Conţine peste 10 000 de termeni explicaţi clar și concis.90 lei DR. 19.

.90 lei în curând 24 Carte academică şi profesională . 99.MEDICINĂ 472 pag.

este nevoie de o alimentaţie potrivită pentru o încărcare adecvată cu energie. Folosind reţetele din carte este mult mai ușor pentru întreaga familie să mănânce în fiecare zi alimente hrănitoare delicioase. Uneori.90 lei Carte academică şi profesională 25 . NUTRIŢIE OPTIMĂ PENTRU COPILUL TĂU Patrick Holford 320 pag. conţine și sfaturi practice pentru planificarea alimentelor și a cumpărăturilor. însă. 14. Expertul în nutriţie Patrick Holford explică modul în care pot în folosi părinţii planul curând său de alimentaţie sănătoasă pentru a optimiza sănătatea copiilor și capacitatea lor intelectuală. COPILUL MEU MERGE LA ŞCOALĂ Paola Di Pietro 112 pag.90 lei BEBELUŞUL ŞI PRICHINDELUL TĂU Anne Marie Mueser 208 pag. 49.90 lei Orice părinte îşi doreşte să-i ofere copilului său toate instrumentele care să-i dea într-o zi posibilitatea de a face faţă într-un mod mai bun vieţii de adult şi acesta este motivul pentru care copiii. 19.90 lei COPII SIGURI DE EI INŞIŞI ÎNTR-O LUME NESIGURĂ Să cultivăm copiilor noştrii optimismul şi încrederea în propriile capacităţi Nessia Laniado 112 pag. Gaia Sacchi.. REŢETE PENTRU ALIMENTAŢIA NATURALĂ A COPILULUI Tiziana Valpiana.90 lei DACĂ ÎŢI PASĂ DE COPILUL TĂU Adrian Orban 272 pag. a realizat această carte în colaborare cu echipa medicală de la Cabinetul Boscovich din Milano. Fiecare reţetă este concepută cu grijă pentru a asigura o alimentaţie corectă a copilului.90 lei ALIMENTAŢIA SUGARULUI ŞI A COPILULUI MIC Elizabeth M. de exerciţii dintre cele mai utile pentru a reveni în formă şi pentru a avea parte de câteva clipe de relaxare.MEDICINĂ CARTEA REŢETELOR PENTRU BEBELUŞI ŞI COPII Bridget Wardley. 14. 29. 14.90 lei CE MĂNÂNCĂ UN COPIL ISTEŢ Patrick Holford şi Fiona McDonalds Ce mănâncă un copil isteţ este cartea de bucate necesară fiecărui părinte. Aveţi în mână un manual amuzant şi preţios. scrisă în colaborare cu Giorgio Gottardi. Serena Viviani...90 lei AFLĂ CE FEL DE PĂRINTE EŞTI Janet Levine 278 pag.. 44..90 lei COPII CENTRIFUGAŢI Gaia Sacchi 112 pag. sportive care să le sporească diferite abilităţi.90 lei CUM SĂ FACEM FERICIT UN COPIL ÎN PRIMUL SĂU AN DE VIAŢĂ Nessia Laniado 128 pag. bogat în sfaturi.90 lei COPILUL MEU (APROAPE) ADOLESCENT Putem afla nevoile şi dificultăţile sale. 19. chiar de la vârste foarte fragede.. 14.. CÂND COPILUL PLÂNGE Cum să-l liniştim descoperind cauzele plânsului său Nessia Laniado 112 pag. iar raporturile cu partenerul se schimbă.90 lei Un ghid ce vă va ajuta să diversificaţi felurile pe care le preparaţi și totodată să oferiţi copiilor dumneavoastră mese nutritive și atractive ! Garanţia autorilor acestei cărţi mari pentru copii mici : farfuriile vor rămâne goale și veţi auzi acea propoziţie pe care v-o doriţi atât de mult : „Mai vleau !“ 400 DE REŢETE CULINARE PENTRU COPILUL TĂU 0-3 ANI Laurenţiu Cernăianu 312 pag. 19..90 lei MANUAL DE SUPRAVIEŢUIRE PENTRU PROASPĂTA MĂMICĂ Serena Viviani în O proaspătă curând mămică este nevoită să facă faţă multor probleme după naşterea copilului.90 lei SĂNĂTATEA COPILULUI MEU 152 pag.. sugestii şi mici trucuri pentru a „supravieţui“ primelor luni de viaţă ale nou-născutului cu bun-simţ şi ironie.. părinţii îi împing pe copiii lor într-un vârtej din care aceştia ies „centrifugaţi“. învăţătoare şi autoare a unor studii de specialitate.90 lei SOS ADOLESCENŢII Kira Stellato 104 pag. Matilde Parona 136 pag. 30. este specialistă în tematici educative necesare în cadrul epocii evolutive. În plus. Alberto Magni 144 pag.. fără a-şi da seama de aşa ceva. Cartea conţine reţete ușor și repede de preparat. De asemenea. 29. Apar schimbări fizice şi psihologice. Ward 320 pag. 14. 12. A mai publicat Agenda sarcinii mele.. ziaristă şi scriitoare.90 lei artistice.. analizându-i scrisul şi desenele Evi Crotti. 14.. mamele vor învăţa cum să-şi iubească mai mult copilul şi chiar cum să se iubească mai mult pe ele însele.. 24. sunt ademeniţi să frecventeze cursuri culturale.. Judy More 208 pag.

De asemenea. practicarea exerciţiului fizic și alte activităţi pentru o viaţă sănătoasă. urmate de o descriere a afecţiunii. veţi găsi sfaturi despre tratarea celor mai răspândite boli : artrita. Deși cartea vă poate ajuta să căpătaţi noţiunile de bază necesare pentru o abordare corectă a stării de sănătate.apare vreo boală . controlul stresului.90 lei DESPRE BOLILE INIMII Bernard J.. sindromul colonului iritabil. probleme sexuale etc. acupunctura. dar și de a vă atrage atenţia despre ceea ce pare a fi benefic. hipnoză. despre biofeedback. 24. hipertensiunea arterială. 24. sindromul premenstrual. precum și o discuţie despre subiecte legate de perioada terminală a vieţii și deces. punând un accent puternic asupra autoîngrjirii. King 208 pag. cât și ale copiilor. Partea a IV-a : Primul ajutor și îngrijirea de urgenţă În această secţiune veţi găsi sfaturi despre cum să reacţionaţi în diferite situaţii. Aici veţi găsi informaţii detaliate despre afecţiuni specifice. se pune mare accent . Partea I : Să trăim corect Cuprinzând strategii de promovare a sănătăţii. reflexoterapia.pe menţinerea stării de sănătate și pe prevenirea apariţiei bolilor. În deschiderea acestei secţiuni sunt 40 de pagini cu ilustraţii color care să vă ajute să înţelegeţi mai bine anatomia umană și bolile mai frecvent întâlnite. insomnia. sindromul de oboseală cronică. precum și informaţii despre medicina complementară și alternativă. de la perioada de nou-născut la bătrâneţe. acest ghid de sănătate cuprinzător oferă informaţii ușor de înţeles și pe care vă puteţi baza. având vânzări de peste 1. Gersh 432 pag. acestea variind de la simple entorse și tăieturi până la situaţii de urgenţă. este important să ţineţi cont în deciziile pe care le luaţi și de sfatul medicului.000 de exemplare.90 lei 26 Carte academică şi profesională . Deoarece costurile cu îngrijirea sănătăţii sunt în continuă creștere. de asemenea. un ghid al medicamentelor și informaţii despre tratamentele chirurgicale. medicina tradiţională chineză). Ghidul sănătăţii familiei a devenit o carte clasică de informaţii medicale pentru toată familia. tehnica Alexander. această secţiune detaliază nutriţia. această parte include informaţii despre aproximativ 1000 de boli și tulburări. răceala. masajul. homeopatia. informaţii despre cum se stabilește diagnosticul și un rezumat al opţiunilor de tratament. DESPRE BOLILE DIGESTIVE John E. acest volum complet revizuit și generos ilustrat oferă cele mai noi cunoștinţe medicale. Lucrarea cuprinde informaţii despre plante medicinale și alte suplimente alimentare.MEDICINĂ MAYO Ghidul sănătăţii familiei De la prima apariţie în anul 1990. cum sunt durerile toracice sau înecul. gimnastica Pilates. Partea a VI-a : Teste și tratamente Această secţiune cuprinde testele utilizate pentru evaluarea stării de sănătate individuală și pentru stabilirea diagnosticului. De la prevenire la tratament. Partea a III-a : Interpretarea semnelor și a simptomelor Această nouă secţiune a cărţii este menită să vă ajute să înţelegeţi mai bine care sunt cauzele anumitor semne sau simptome pe care le aveţi. reiki. meditaţie. boala arterelor coronare. yoga. precum și alte tipuri de abordări (cum ar fi medicina ayurvedică. Fiecare subiect cuprinde semne și simptome.. terapia prin muzică. depresia. Partea a V-a : Boli și tulburări Cea mai cuprinzătoare secţiune a cărţii. Aflat acum la cea de a treia ediţie. această carte revizuită cu meticulozitate cuprinde informaţii vitale pentru o stare de sănătate mai bună.și apoi mergem la doctor ca s-o vindecăm. descrieri ale problemelor de sănătate comune copiilor și adulţilor. Cuprinde. Folosindu-se de cunoștinţele și experienţa a peste 2000 de medici și alţi specialiști din cadrul Clinicii Mayo. Vremurile acestei mentalităţi au apus. MAYO – Medicină alternativă şi complementară în Cei mai mulţi dintre noi am fost curând crescuţi după idei și concepte bine înrădăcinate.000. durerea cronică. rugăciuni. diferite metode de ameliorare a durerilor. Nu ne facem nicio grijă până când nu se întâmplă ceva . structurate în șase secţiuni. relaxare musculară. Include informaţii despre îngrijorări și plângeri frecvent întâlnite atât ale adulţilor. diabetul. Scopul acestei cărţi nu este numai de a vă informa despre diferitele produse și practici existente. ceea ce poate fi folosit ca tratament sau profilactic și ceea ce nu este benefic și poate fi chiar periculos. autosugestie.și se va continua tot așa . tai chi. Partea a II-a : Afecţiuni și îngrijorări frecvente de-a lungul stadiilor vieţii În această secţiune veţi găsi explicaţii despre creșterea și dezvoltarea omului.

..90 lei Carte academică şi profesională 27 . pentru a se bucura de o stare perfectă de sănătate. dr. precum și tratamentele specifice . 49. răceală și gripă. 29. 24.90 lei Această lucrare conţine o culegere exhaustivă a tuturor acestor terapii naturale. HOMEOPATIA Mariela Angel. multe altele. 24. • plantele medicinale cele mai utilizate . • vitamine. • tratamentul natural al afecţiunilor psihosomatice. 39. listă cuprinzătoare de adrese utile.. numeroase tehnici. Berdonces 704 pag. ceaiurilor sau infuziilor. ne oferă informaţii și sfaturi despre tratamentul cu plante medicinale a peste 120 de afecţiuni. 24. Clara Zapata 216 pag. 24. James Duke. Veţi găsi aici remedii pentru artroză. MEDICINĂ NATURISTĂ MANUAL DE MEDICINĂ NATURISTĂ Dr.90 lei În această carte. infarctului de miocard.. J. 29. 29.. minerale și suplimente nutriţionale . cititorul primește o adevărată enciclopedie a tratamentelor naturale.90 lei SECRETELE LONGEVITĂŢII. Gheorghe Mohan 400 pag.. diagrame care vă explică ce trebuie să faceţi în prezenţa unui anumit simptom . Farmacia verde include și instrucţiuni ușor de urmat pentru prepararea compreselor. În paginile ei sunt incluse : • simptome și remedii naturiste . De la o autoritate de prim rang în acest domeniu. L. 79.90 lei FLORA MEDICINALĂ A ROMÂNIEI Aurel Ardelean. 149. Corina Grigore 336 pag. 29. De asemenea. Claire Gillman 144 pag. sunt descrise plante care reduc riscul de apariţie a cancerului.. și multe. hipertensiunii arteriale sau osteoporozei. • alimente care vindecă . precum și tratamentele specifice .90 lei SÂNII Liz Bestic... GHID DE TERAPIE NATURISTĂ Fănică-Voinea Ene 368 pag.90 lei OASELE Caroline Shreeve 144 pag. color..90 lei GHIDUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AL BOLILOR TRATATE CU PLANTE Gheorghe Grigore. CAZUISTICĂ Fănica-Voinea Ene 480 pag. sciatică.. reţete și sfaturi practice menite să familiarizeze cu medicina naturistă toţi cititorii interesaţi de menţinerea propriei sănătăţi în armonie și echilibru. • terapii holistice .90 lei DIGESTIA Joan Gomez 144 pag. • despre durerea de spate și cele mai frecvente afecţiuni și tulburări care determină această durere.90 lei SPATELE Anthony Campbell 144 pag. • despre oase.90 lei FARMACIA VERDE James Duke 504 pag. • despre sistemul digestiv și organele asociate și cele mai frecvente afecţiuni și tulburări.MEDICINĂ 100 DE SFATURI PENTRU O VIAŢĂ Cărţile din această serie vă oferă răspunsuri practice la 100 de întrebări despre : • afecţiunile sânilor și alăptarea la sân sau intervenţiile chirurgicale la sân . flatulenţă și constipaţie. ulcer gastro-duodenal etc.90 lei SĂNĂTATEA FEMEII ÎN ÎNŢELEPCIUNEA CHINEZĂ Xiaolan Zhao 336 pag. Cărţile conţin peste 65 de ilustraţii detaliate . cele mai frecvente afecţiuni și tulburări. precum și tratamentele specifice.90 lei SĂ NE TRATĂM SINGURI Ghid de terapie naturistă Fănica-Voinea Ene 640 pag. unul dintre cei mai mari specialiști în plante medicinale. infestaţii fungice. 29. TERAPIE NATURISTĂ.. angină pectorală.

24. Dr. dar a fost acceptată de medici încă de acum un secol. Michelle King 288 pag. • cum să preveniţi apariţia problemelor și să stopaţi revenirea acestora. oriunde Beata Aleksandrowicz 128 pag. • cum să vă influenţaţi fertilitatea și să aveţi o sarcină și o naștere în siguranţă și normale.A. metoda Pilates reprezintă cea mai bună manieră de a antrena mintea și corpul. 39. Brooke Siler este coproprietară a re:AB. îmbunătăţiţi răspunsul insulinic. 29.. Cu Pilates nu vei dobândi numai o ţinută mai suplă – îţi vei îmbunătăţii sensibil poziţia corpului.90 lei NICIODATĂ NU VEI MAI FI OBEZ Raymond Francis.90 lei DIETA CARE VINDECĂ DIABETUL Dr. cereale integrale și leguminoase.) și cercetător recunoscut cu lucrări în domeniul dietelor și diabetului zaharat tip II. să ne fortifice memoria. noua lucrare a lui Patrick Holford include puncte noi de vedere care vor revoluţiona cu siguranţă modul în care priviţi sănătatea mintală.90 lei Controlaţi-vă glicemia.90 lei 28 Carte academică şi profesională .. în curând GHIDUL INDICELUI GLICEMIC Barbara Ravage 176 pag. ale stilului de viaţă și ale terapiilor complementare asupra sănătăţii. 59. • cum să învingeţi sindromul premenstrual.. MASAJUL 5 minute de masaj pentru oricine. evitând efectele nedorite ale metodelor de pregătire convenţionale. inclusiv în Journal of the American Dietetic Association și Lancet Oncology.. fructe. 44. atât în Marea Britanie.MEDICINĂ SĂNĂTATE / DIETE / FITNESS PILATES Brooke Sile Pilates poate fi cea mai atractivă metodă de pregătire fizică a zilelor noastre. A studiat și a practicat medicina nutriţionistă mai mult de 25 ani. • cum să alegeţi cel mai bun tratament pentru dumneavoastră – medicamente. pentru oricine vrea să își tonifice. Complet actualizată. menit să ne îmbunătăţească starea emoţională.. terapii naturale sau o combinaţie a acestora. oricând.. • cum să încetiniţi procesul de îmbătrânire. Programul său dietetic este destinat nu numai îmbunătăţirii răspunsului insulinic. 39. Romana Kryzanowska și a fost numită de Vogue. printre clienţii săi numărându-se Amber Valletta. 24. Veţi găsi îndrumări de ultimă oră alături de reţete delicioase care vă vor ajuta să vă îmbunătăţiţi glicemia și sănătatea în general doar prin modificări de dietă. oricând.Trujillo 320 pag. care să conţină legume.. candidoza și multe alte afecţiuni feminine. complet și ușor de citit. oriunde Beata Aleksandrowicz 128 pag.90 lei GÂNDEŞTI AŞA CUM MĂNÂNCI Patrick Holford 504 pag. Neal Barnard este profesor asociat de medicină la George Washington University School of Medicine (S. endometrioza. Marilyn Glenville este o recunoscută specialistă britanică în nutriţia și sănătatea femeilor.90 lei DIETA CU ÎNCĂRCĂTURĂ GLICEMICĂ SCĂZUTĂ HOLFORD Patrick Holford 424 pag. REŢETE NATURALE PENTRU FEMEI Susan Berg 528 pag.90 lei MASAJUL FACIAL 5 minute de masaj pentru oricine. SLĂBEŞTE ÎN FUNCŢIE DE PERSONALITATEA TA Alain Golay 192 pag. menopauza. Harper’s Bazaar și New York Observer drept unul dintre cei mai renumiţi guru ai pregătirii fizice. Elaine B. ci și reparării disfuncţiei insulinice. Dezvoltată iniţial de Joseph Pilates pentru a ajuta la întărirea și tonifierea mușchilor. 64. renumitul studio Pilates din New York.90 lei CARTEA SĂNĂTĂŢII FEMEII Marilyn Glenville În Cartea sănătăţii femeii veţi descoperi: • cum să fiţi sănătoasă și să vă menţineţi sănătatea într-un mod natural. cistita.. intervenţii chirurgicale. Shalom Harlow și Liv Tyler.90 lei Gîndești așa cum mănânci este un ghid clasic.90 lei DIETA PENTRU REDUCEREA COLESTEROLULUI Catherine Jones. sporindu-ţi bunăstarea fizică și emoţională.U... prosperităţii și vitalităţii. s-a antrenat sub conducerea protejatei lui Joseph Pilates. 39. 24.. 31. • cum să înţelegeţi beneficiile alimentaţiei. scădeţi doza de medicamente ! Diabetul zaharat este considerat de marea majoritate a doctorilor o afecţiune ireversibilă. Neal Barnard. 44. Dar așa cum au arătat studiile dr. îndrepte și realinieze corpul. să ne ascută mintea și să ne rezolve problemele de sănătate mintală prin intermediul nutriţiei.. sindromul ovarului polichistic. Dieta se bazează pe mese regulate de-a lungul zilei. fibromul uterin. Articolele sale știinţifice au apărut în reviste din întreaga lume.90 lei TRATAMENTE NATURALE PENTRU COMBATEREA CELULITEI Jordina Casademunt 144 pag. Neal Barnard 296 pag. practic. cât și în Statele Unite. DIETA PERSONALIZATĂ. Bill Lawren 320 pag.90 lei ENCICLOPEDIA ALIMENTELOR 700 pag. 34.90 lei DIETA ZONA Barry Sears. Cunoscută drept „antrenorul starurilor”.. flexibilitatea și echilibrul. în curând Dr. Și-a obţinut doctoratul la Universitatea Cambridge și este membră a Societăţii Regale de Medicină și a Societăţii de Nutriţie. acest lucru nu este adevărat.

această carte face din pacient cel mai bun partener.“ American Lung Association „Oricine este interesat de propria stare de sănătate ar trebui să aibă această carte. Scrisă de aproximativ 200 de specialiști. Pentru medicamente sunt precizate atât denumirea știinţifică. la începutul fiecărui capitol sunt date informaţii despre funcţionarea normală a unui organ.MEDICINĂ AGENDA MEDICALĂ CEA MAI TARE CARTE MERCK Agenda medicală Merck.“ The Boston Globe Carte academică şi profesională 29 . astfel încât accesul la informaţie să fie rapid și facil .“ Ellen Levine. Această nouă ediţie este generos ilustrată. 400 de pagini noi faţă de ediţia precedentă. editor șef al Good Housekeeping „Manualul Merck pentru sănătatea familiei este cel mai bun… O muncă de referinţă nepreţuită. printre altele : • medicina alternativă • probleme de comportament la copilul mic • comunicarea cu specialistul în sănătate • disfuncţia sexuală feminină • primul ajutor • simptomele și diagnosticul afecţiunilor ginecologice „Bine scrisă și foarte cuprinzătoare. există un capitol de urgenţe medicale. sănătatea și călătoriile. Conţinutul este organizat în secţiuni și capitole. dar scrise într-un limbaj ușor de înţeles. cu noţiuni speciale. în curând UN INSTRUMENT IMPORTANT PENTRU PROTEJAREA FAMILIEI TALE Capitolele noi sau complet revizuite includ. este complet revizuit și conţine aproape toate informaţiile din Manualul Merck de diagnostic și tratament. ediţia a doua. O CARTE CARE NU TREBUIE SĂ LIPSEASCĂ DIN NICIO BIBLIOTECĂ De asemenea. accesibil publicului larg. Subiecte relevante și de mare actualitate. precum și efectele secundare. cât și cea comercială. pentru ca apoi să fie descrise semnele și simptomele bolilor. această nouă ediţie a lucrării a fost complet revizuită și adăugită cu noi date recent descoperite în domeniul medicinei și al sănătăţii. cititorul găsind aici descrierea tuturor bolilor importante și problemelor de sănătate care îl interesează. afecţiuni chirurgicale. ce tratează aspecte ale medicinei alternative și complementare. diagnosticul de laborator și tratamentul recomandat. de la terapia genică și semnele de alarmă ale cancerului până la războiul biologic și terorism.

atât ca entitate fizico-geografică. UNIUNEA EUROPEANĂ 10 lei MIC ATLAS DE ANATOMIE Aurora Mihail 32 pag. care prezintă. în felul acesta facilitându-se comparaţia între ţara noastră și regiunile geografice sau ţările luate în discuţie. viaţa și habitatul amfibienilor și reptilelor. MIC ATLAS MIC ATLAS – AMFIBIENI ŞI REPTILE Aurora Mihail. Atlasul cuprinde. 9. dar și ca organism politic. color. SISTEMUL SOLAR 10 lei ATLAS GEOGRAFIC GENERAL Istituto Geografico DeAgostini 128 pag. șopârlelor.90 lei MIC ATLAS DE GENETICĂ Aurora Mihail 32 pag. Dumitru Murariu 32 pag.90 lei MIC ATLAS – MAMIFERE Aurora Mihail. într-o formă grafică deosebită.90 lei Micul atlas — Amfibieni și reptile constituie un atlas școlar necesar elevilor. vegetaţiei. însoţite de ilustraţii sugestive și clare. color Mic Atlas – Pești vine în sprijinul atât al elevilor. Latura antropică insistă asupra modificărilor produse de om în viaţa planetei. color.90 lei HARTĂ POLITICĂ. apelor.. climei. faunei și solului. Planeta ca întreg.90 lei MIC ATLAS BOTANIC Aurora Mihail 32 pag.90 lei 30 Carte şcolară . 9. Raportările României sunt frecvente.90 lei MIC ATLAS DE ECOLOGIE Aurora Mihail 32 pag. O atenţie deosebită s-a acordat spaţiului european. pe lângă ilustraţiile de calitate. 9. a complexităţii și evoluţiei ei. șerpilor. color.90 lei VINO SĂ CUNOŞTI UNIUNEA EUROPEANĂ ! Istituto Geografico DeAgostini 72 pag. pline de culoare și acurateţe. 54.90 lei MIC ATLAS ZOOLOGIC Aurora Mihail 32 pag. 9. CERUL 10 lei MIC ATLAS – PEŞTI Aurora Mihail. descrierea știinţifică a crocodililor. 9.. Este totodată și un îndrumător temeinic pentru înţelegerea lumii animale. ATLAS GEOGRAFIC Istituto Geografico DeAgostini 96 pag. Fiecare continent beneficiază de tratarea preferenţială a unor regiuni/ţări vedetă. color. Dumitru Murariu 32 pag. 14. curând atlasul lumii aruncă o privire sintetică asupra a ceea ce constituie Terra în momentul de faţă. Astfel. cuprinzând numeroase detalii despre viaţa și habitatul acestora. color. servindu-se de ilustraţii color atent selectate. al reliefului. economice. 9.90 lei HARTĂ ASTRONOMICĂ. cât și al tuturor celor pasionaţi de universul magic al peștilor (de în apă dulce sau curând sărată). ţestoaselor etc.CARTE ŞCOLARĂ ATLASE / HĂRŢI ATLASUL ŞCOLAR AL LUMII Constantin Furtună 64 pag. broscuţelor. Dumitru Murariu 32 pag. atractive și elocvente. Dumitru Murariu 32 pag. HARTĂ ASTRONOMICĂ. apoi fiecare continent sunt analizate cartografic din punct de vedere geologic. dar și asupra dinamicii sociale. aici punându-se accentul asupra mutaţiilor din sfera social-politică. Realizat în concordanţă cu cerinţele în românești și europene în domeniu. Uniunea Europeană beneficiază de o substanţială prezentare. informaţii despre diversitatea. 49. color. color. profesorilor. în ansamblu. 9. Color. culturale și politice.90 lei MIC ATLAS – PĂSĂRI Aurora Mihail. 49.

90 lei DICŢIONAR DE PROVERBE ROMÂNEŞTI Valentina Cărare 160 pag. 17. 9. ANALIZĂ MATEMATICĂ.90 lei LEXIC. 11. ANALIZĂ MATEMATICĂ.90 lei DICŢIONAR DE CUVINTE ÎMPRUMUTATE DIN LIMBA ENGLEZĂ Elena Epure 96 pag. 9.90 lei LIMBA ROMÂNĂ...90 lei LIMBA FRANCEZĂ. 19. Melania Pletea 256 pag..90 lei PLEONASMUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ Dorin N. Jens Schorn 144 pag..90 lei DICŢIONAR DE NEOLOGISME Mihaela Marin 528 pag.. Uritescu 152 pag. GEOMETRIE Benno Mohry 144 pag. 19.90 lei DICŢIONAR DE LOCUŢIUNI ALE LIMBII ROMÂNE Gabriela Duda 272 pag.90 lei MATEMATICĂ.. VOCABULARUL Mihaela Popescu 90 pag.90 lei LIMBA ENGLEZĂ. 14. Cristina Gherman 192 pag..90 lei MIC DICŢIONAR DE OMONIME.90 lei DICŢIONAR MODERN ROMÂN-FRANCEZ Aristiţa Negreanu 458 pag.. GRAMATICĂ Simone Luck-Hildebrandt. 19. ALGEBRĂ Fritz Kammermeyer. 17.90 lei DICŢIONAR DE CUVINTE „BUCLUCAŞE“ Narcisa Forăscu.90 lei MATEMATICĂ. Uritescu 152 pag.90 lei MATEMATICĂ.90 lei COLECŢIA POCKET TEACHER LIMBA ROMÂNĂ. 34. MORFOLOGIE Domniţa Tomescu 128 pag. Ronald Zerpies 176 pag.... VOL. 9.90 lei LIMBA GERMANĂ. MEMORATOR DE FORMULE Barbara Weber 152 pag. ANTONIME Zorela Creţa. GRAMATICĂ..90 lei MATEMATICĂ. 14. 29. 12. 19.. Michelle Beyer 112 pag.. Carmen Nedelcu 384 pag. 19. 9.. SINONIME. 9. 9.. VOL.90 lei DICŢIONAR DE EXPRESII ÎN LIMBA ROMÂNĂ Mihaela Popescu 128 pag.90 lei DICŢIONAR DE STILISTICĂ Mihaela Popescu 272 pag. 14.90 lei CHIMIE Manfred Kuballa. ECUAŢII ŞI FUNCŢII Siegfried Schneider 160 pag. STILISTICĂ Mihaela Popescu 144 pag..90 lei DICŢIONAR DE TERMENI LITERARI Mihaela Marin. 24... Melania Pletea 216 pag..90 lei MATEMATICĂ. 34.90 lei LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ DICŢIONAR EXPLICATIV DE PLEONASME EFECTIVE Dorin N. 9. 12.90 lei PENTRU O LIMBĂ ROMÂNĂ CORECTĂ Aida Todi 192 pag. 29.90 lei Carte şcolară 31 ... 12.... 9. 9.CARTE ŞCOLARĂ COLECŢIA DICŢIONARE ŞCOLARE DICŢIONAR DE CUVINTE COMPUSE Ciprian Mohorea 144 pag.. I Vasile Pletea. 17. COMUNICARE. Dragoş Vlad Topală 304 pag. 9. GRAMATICĂ Peter Kohrs 96 pag..90 lei FIZICĂ Hans-Peter Gotz 144 pag. GRAMATICĂ Jochen Schleyer 90 pag. 9.90 lei DICŢIONAR DE PLEONASME Rodica Sufleţel Moroianu 96 pag.90 lei MATEMATICĂ....90 lei LIMBA SPANIOLĂ.90 lei LIMBA ROMÂNĂ ŞI NORMA ACTUALĂ Aida Todi 296 pag. 9.90 lei DICŢIONAR DE EXPRESII ROMÂN-FRANCEZ Aristiţa Negreanu 304 pag.. II Vasile Pletea. 14 lei DICŢIONAR DE ABREVIERI ŞI SIMBOLURI Silvia Pitiriciu.. Mihaela Popescu 248 pag.. 14. GRAMATICĂ David Clarke 112 pag..90 lei DICŢIONAR DE ARHAISME Monica Busuioc 496 pag. PARONIME.

Clark. Enescu. PAGINI 56 72 56 128 80 PREŢ (lei) 12.90 18. Enescu.90 9. Caietul elevului Biologie.90 14.90 14. Ghidul profesorului Istorie.90 14. Nistor. Caietul elevului (Gramatică şi stilistică) Limba română. Mircea Vasilescu Aurora Mihail Cornelia Gheorghiu Cornelia Gheorghiu Cornelia Gheorghiu Elena Nedelcu.90 18.90 14. Sergiu Şerban Andra Vasilescu. I. C. Adina Albu Elena Rotaru. C. Manual Clasa a VIII-a Biologie.90 14. Petre.90 9. limba a doua) English G 2000. Mioara Popescu Anca Şerban. Manual Fizică. Caietul elevului Cunoaşterea mediului.90 Rodica Mohan. Grindei. Caietul elevului Istorie. Caietul elevului (Fonetică.90 14.90 22. Caietul elevului (literatură şi compunere) Limba română.90 22. Liviu Lazăr. Liviu Lazăr. limba a doua) English G 2000.90 14. limba a doua) English G 2000. Manual Biologie.90 17. Wolfgang Biederstädt. Caietul elevului Geografie. Mioara Popescu Anca Şerban. Clark.90 13. Manual AUTOR Elena Rotaru.90 14. I.90 9. M.90 21.90 12. Doina Marian Michael Macfarlane.90 14.90 15. Mihail Nicolae Filoteanu. Constantin Vlad Liviu Burlec. Ghidul profesorului Fizică. Manual de limba engleză pentru clasele I-II ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL Clasa a V-a Biologie. Enescu.90 9.90 9. Caietul elevului (Literatură şi comunicare) Limba română. Ioan Dărăbăneanu. Ghidul profesorului Limba r omână. Caietul elevului Istorie. Manual Chimie. limba a doua) Fizică. Wolfgang Biederstädt. Ioan Surdu. Caietul elevului Chimie. Cristina Vasile NR.90 7. Rusu G.90 14. M. Lexic. Manual Istorie. Caietul de limba engleză (workbook 1) (anul II de studiu. Caietul elevului (Comunicare şi teorie literară) Limba română. Caietul elevului Biologie. Christopher Clark. Manual de limba engleză (anul II de studiu. Casete audio (1 + 2) English G 2000. Doina Marian G. Ardelean Nicolae Filoteanu. C. Caietul elevului Fizică. Bogdan Teodorescu Liviu Burlec.90 22. Matei Cerkez.90 14.90 9. Clark. Ghidul profesorului Istorie. Manual Limba română. I. Sergiu Şerban Andra Vasilescu. Caietul elevului (Literatură. Rusu Adriana Ghiţă. Ghidul profesorului Chimie. Disselbeck. A. Gheorghe.90 14. Allen J. Cristina Vasile Elena Gărdescu. Gramatică) Limba română. limba a doua) Istorie.90 18. Ghidul profesorului Fizică.90 9. Ghidul profesorului Cultură civică. Mihail. Caietul de limba engleză (workbook 1) (anul I de studiu. Ghidul profesorului pentru limba engleză English G 2000. M. Laurence Harger Valentin Băluţoiu. M. Matei Cerkez Flori Lupu. Mioara Popescu Anca Şerban. Limba engleză. I. Adela Rogojinaru.90 9. Mohan. Nistor. Gheorghe Mohan Violeta Copil. Dumitru Copilu Cornelia Gheorghiu Cornelia Gheorghiu Cornelia Gheorghiu 88 192 80 72 128 88 + 8 color 112 160 80 104 160 160 128 112 128 248 88 80 88 120 160 112 96 144 112 96 200 192 128 112 152 104 144 224 224 64 96 80 144 56 56 72 96 112 80 104 144 144 48 72 120 140 120 168 168 64 128 128 80 72 112 13. Sergiu Şerban Andra Vasilescu Aurora Mihail Aurora Mihail. Grindei. Lexic. Gramatică) Limba română. Flori Lupu Flori Lupu. Rusu George Enescu. A. I.90 21. Eugen Stoica Elena Nedelcu. Caietul elevului Desen artistic şi educaţie plastică. M. Manual Deutsch ist prima ! Caiet de limba germană Deutsch ist prima ! Manual de limba germană (anul I de studiu. M.90 19.90 14. Matei Cerkez.90 9. Doina Marian S. Constantin Vlad Valentin Z.90 14. Căpiţă. Manual Cultură civică.MANUALE ŞI AUXILIARE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR Cunoaşterea mediului. Grindei. Caietul elevului Chimie. Sergiu Şerban Anca Şerban. Victoria Pădureanu. Căpiţă Victoria Pădureanu. Laurence Harger G. Florea.90 14. Manual Limba română. M. Ghidul profesorului Chimie. Manual Clasa a VI-a Biologie. C. Caietul elevului (Fonetică.90 13. Manual Istorie. Constantin Vlad Băluţoiu. Woppert. Manual Limba română. Allen J. Manual Geografie.90 4. Bernard Brown Martina Kretschko Barbara Derkow Disselbeck. Comunicare) Limba română. Manual Limba română.90 14.90 14.90 14. Manual Desen artistic şi educaţie plastică.90 14. Iuliana Armaş Grigore Posea. Ghidul profesorului Geografie. Anne Panican Michael Macfarlane. Caietul elevului Cultură civică.90 14. Manual Limba română. Bernard Brown Martina Kretschko Barbara D. Ghidul profesorului Tilly and fogg. Andrei Petrescu G. Dorina Stoica Elena Nedelcu. Enescu. Manual Clasa a VII-a Biologie. Sergiu Şerban Andra Vasilescu.90 4. Victoria Pădureanu. Caietul elevului Fizică. Manual Educaţie plastică. Dorina Stoica. Ghidul profesorului Limba română.90 14. Manual Tilly and fogg. Ecaterina Morar Nicolae Filoteanu.90 16. Laurence Harger.90 9. L. C. Rusu Andrei Petrescu. Grindei. Adina Albu Elena Gărdescu Elena Gărdescu. A.90 9. Anne Panican S. Mircea Fronescu Grigore Posea. Laurence Harger. Iulian Grindei Liviu Burlec.90 19.90 12.90 18.90 9. A. Iuliana Armaş Grigore Posea.90 12.90 15. Grindei. M.90 19. M. M. Limba engleză. Adriana Ghiţă. Caietul elevului (gramatică şi comunicare) Limba română.90 9. Dvorski. Casete audio (1 + 2) English G 2000. Iuliana Armaş Anca Şerban. Caietul elevului Chimie. Flori Lupu A. Nistor.90 9.90 14.90 14.90 9. Constantin Vlad Valentin Băluţoiu. Clark. M. Aurora Mihail Gh. Bogdan Teodorescu Valentin Băluţoiu. I. Clark.90 12. Liviu Lazăr.90 18. Nistor. Ghidul profesorului pentru limba engleză English G 2000. Matei Cerkez Victoria Pădureanu. Sergiu Şerban Anca Şerban.90 14. Manual Fizică. Manual English G 2000.90 32 Carte şcolară . Manual Istorie. Gheorghe. Woppert. Enescu. Bogdan Teodorescu Andra Vasilescu. Nistor. Grosu. Manual de limba engleză (anul I de studiu. Rusu G. Ioan Surdu. C. Caiet de limba engleză pentru clasele I-II Tilly and fogg. Caietul elevului Fizică. Florea.90 14.

A. Ion Neacşu Mariana Panţiru 120 96 96 72 112 112 96 160 128 208 160 128 144 160 128 120 160 160 160 80 120 144 144 88 160 112 96 104 288 320 112 120 144 144 144 88 112 160 160 144 288 288 248 320 256 120 144 144 144 144 14. Activităţi de evaluare pentru clasa a XI-a Limba germană L3. limba a treia ) Deutsch international 1.90 5.90 14. sisteme de gestiune a bazelor de date TIC 4 ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII Biologie. Weigmann.90 14. David S. Mackfarlane. Daniela Bogdan J. Schenk Michael Macfarlane.90 17. sisteme de gestiune a bazelor de date TIC 4 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. Cornelia Grecescu. Victor Lişman Eugen Radu. Karl Bieler. Ovidiu Şontea M. PAGINI 96 80 192 64 120 104 184 PREŢ (lei) 12.90 14.90 18. Manual Fizică F1.90 14. Manual Limba germană.90 14. Limba germană L3 Fizică F1 + F2 Fizică F1 + F2 Geografie Informatică Informatică Limba şi literatura română Matematică M1 Matematică M2 Ştiinţe Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.90 14. Gheorghe Viorica Bulmez 120 96 96 120 112 128 14. C. Iuliana Armaş. Manual Chimie.90 14. Concepte operaţionale (exemple. Weigmann.90 18. exerciţii) Clasa a X-a Contabilitate.90 14. Gheorghe Aurora Mihail. Weigmann. A. Sanda Fătu. Ovidiu Şontea Eugen Radu. Manual Fizică F2 . Veronica David Constantin Mantea.90 18. Aurelian Giugăl. Lucrări de laborator.90 18. Mircea Rusu Christopher Clark.MANUALE ŞI AUXILIARE Fizică. Manual pentru clasa a X-a Geografie. Wolfgang Biederstädt. C. Manual Matematică – exercţii şi probleme pentru clasa a X-a Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.90 19. Suplimente teoretice Geografie. M. Fătu. Mircea Rusu Christopher Clark. S.90 9.90 18. Manual pentru clasa a X-a AUTOR Christopher Clark. Karl Heinz Bieler. S.90 14.90 17. Valeria Lupu Sanda Fătu. Grecescu Constantin Mantea.90 14.90 18.90 18. Manual Limba şi literatura română. Manual Chimie C3. Manual(anul I de studiu. Manual Limbă şi comunicare pentru clasa a IX-a. Manual pentru clasa a X-a Limba germană.00 18.J.90 14. Ion Neacşu Mihaela Garabet. Ghidul profesorului Limba şi literatura română. V. C. Cojocaru. K.90 18. Veronica David Marius Andruh. Bieler. Mircea Nistor. Mihaela Garabet Jürgen Weigmann. Weigmann. Fătu. L Cojocaru. Sylvie Schenk Emil Ionescu.90 14.90 14. Manual Deutsch international 1. Cornelia Grecescu. Manual Chimie C2.90 18. Apostol.90 18. Adriana Petrescu. Ovidiu Şontea Carmen Bulzan. Laurence Harger. Caiet Istorie. Manual pentru clasele a IX-a şi a X-a Matematică -trunchi comun.90 9. Schenk.90 14. Ghidul profesorului (Lehrerhandbuch) Deutsch international 1.90 14. Ghidul profesorului Fizică. Mihaela Garabet Constantin Mantea.90 14.90 14.90 14. Woppert.90 22. Schenk. S.90 14. tehnici de documentare asistată de calculator TIC 2 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. L Cojocaru. Carmen-Maria Mecu Andra Vasilescu NR. Bernard Brown Constantin Mantea. Weigmann.90 14. David. Daniela Bogdan. Gheorghe J.90 17. Manual Chimie C1. Caiet de exerciţii (Übungsheft) English G 2000. Mircea Nistor.90 Carte şcolară 33 . Liana Avram. S. Mihaela Garabet Constantin Mantea. Manual Limba şi literatura română. Liana Avram Ion Baciu. Karl Bieler.90 13.90 18. Schenk. Cornelia Grecescu Sanda Fătu. Aurora Mihail Daniela Bogdan.90 18. Veronica David. Manual ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL Clasa a IX-a Biologie. Rezolvarea problemelor din manual. Caietul de limba engleză (workbook 1) (anul I de studiu.90 18.90 14.90 14. Florea. Monica Cristina Pârlog. Florea.90 18. Manual Fizică. K. Maria Voinea Mihaela Garabet. Grecescu S. S.90 18. D. L. Mihaela Garabet Constantin Mantea. Cornelia Grecescu. Nicu Aur Eugen Radu.90 21. David.90 9. Mircea Nistor. Fătu. Manual Geografia României. Nicu Aur J. Bieler. Manual Clasa a XII-a Chimie C1 Chimie C2 Chimie C3 Deutsch International.90 9. Constantin Furtună Mariana Panţiru Alin Burţa Victor Lişman Eugen Radu. Manual pentru clasele a IX-a şi a X-a Chimie.90 9. Manual Ştiinţe. Manual Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor TIC 3 (sisteme de gestiune a bazelor de date). Manual Fizică. Costel Gheorghe. A. Mihaela Garabet Stelian Brezeanu B. Manual Fizică. Andreea R. Schenk J.40 14.90 18. Ovidiu Şontea Eugen Radu. A. Caietul elevului Fizică. George Loloiu Grigore Posea. tehnoredactare asistată de calculator TIC 3 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. S. Aurora Mihail Sanda Fătu. Florica Macovei Sanda Fătu. Fătu. Manual Chimie. Grecescu. Garabet. S. Caietul elevului Geografia României. Ion Neacşu Mihaela Garabet.90 9. Manual Fizică. Jeanina Cîrstoiu Mariana Panţiru S. Bobocea Mihaela Garabet.90 Ioana Ariniş.90 14. Harger Emil Ionescu Violeta Isai Constantin Mantea. S.90 18. limba a treia) English G 2000.90 14. Mihaela Garabet Constantin Mantea. Limba engleză casete audio (1 + 2) Fizică.90 14. G.90 18. V. Manual Matematică.90 Ioana Ariniş. Manual Matematică -trunchi comun. Florica Macovei.90 18. Caiet Clasa a XI-a Biologie. Manual Sociologie. Sorin Cheval. Sterian Dorina Cheval.90 14. S. V. Teste. Mihaela Garabet Andrei Petrescu. Manual pentru clasa a IX-a Chimie. Heinz. Limba germană casete audio (1+ 2) Deutsch international 1. Disselbeck. Mircea Rusu Grigore Posea Grigore Posea Andra Vasilescu.90 18. K. Veronica David. Mihaela Garabet Grigore Posea. Manual Limba engleză (limba a treia). Ovidiu Şontea Mariana Panţiru J.90 19. I. Florea.

Cartea de faţă oferă lămuriri la peste 1000 de greșeli memorabile și confuzii remarcabile. exersa și recapitula cunoștinţele de gramatică. MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ PENTRU CLASA A IV-A Viorel George Dumitru. dar și inexactităţi cunoscute. Activităţile sunt ordonate de la simplu la complex. MATEMATICĂ PENTRU CICLUL PRIMAR Alexandrina Dumitru. Bancnotele sunt din hârtie.90 lei LUMEA DE BASM A NIMFELOR 4 puzzle-uri din 96 piese. DELFINII 5 puzzle-uri din 48 piese.90 lei CARTE PENTRU JOC ȘI JOACĂ se adresează părinţilor. Sunt oferite numeroase referinţe pentru evitarea greșelilor. la cursuri.90 lei MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ PENTRU CLASA A III-A Viorel George Dumitru. 2.90 lei CARTE PENTRU JOC ŞI JOACĂ vol.90 lei DEUTSCH EXPRESS. Atât informaţiile concludente despre incredibile neadevăruri și idei preconcepute. 24. 24. Mihail Roşu 184 pag. prezentând presupusele adevăruri. jocuri logice de grupare. Jocul creativ permite dezvoltarea imaginaţiei. Apa fierbe la 100°C. A-l învăţa să se joace este la fel de important ca și mersul. MANUAL Hans Jurgen Heringer 96 pag. activităţi ce par a fi plictisitoare. care le determină succesul. 1.90 lei Cartea English Grammar este destinată atât elevilor. 21. vorbitul sau cititul. Războiul de 100 de ani a durat 100 de ani.. sunt prezentate aici prin culoare și desen. Structurată într-un stil simplu și antrenant. 24. 19. Mihail Roşu 192 pag. 24. având un format atrăgător și un design modern. ELEFANŢII 5 puzzle-uri din 48 piese. de identificare după criterii date.90 lei vol.90 Este adevărat ? Acropole se află în Atena. Mihail Roşu 256 pag. Hellmut Schwartz 176 pag. devenind atractive și amuzante. 4. Viorica Fătu 424 pag. informaţiile suplimentare fiind marcate sugestiv. oferind copiilor experienţe interactive. De asemenea. Gheorghe Herescu. 24..90 lei ENGLISH GRAMMAR GRAMATICA LIMBII ENGLEZE Erich Fleischhack.90 lei CIRCUL DIN POVESTE 4 puzzle-uri din 96 piese. GRAMATICA ELEVULUI.90 lei SERIA PUZZLE Seria noastră de puzzle are cărţi interactive pentru toţi copiii.. English Grammar reprezintă materialul complet de studiu pentru aprofundarea și totodată verificarea cunoștinţelor de limbă engleză. Nu este adevărat ! Nu tot ceea ce considerăm a fi adevărat este astfel. dar cu o traiectorie ușor de parcurs.90 lei vol. 24. clarifică nelămuriri curente.90 lei Acasă sau la școală. 19. cât și studenţilor. MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ PENTRU CLASELE I-II Viorel George Dumitru. Exemplele concrete sunt însoţite de traducerea în limba română și de reguli simple de gramatică. dar mai ales copiilor. 24. întărește relaţia dintre copil și părinte. 24. 34.90 lei 34 Carte şcolară . Este completată de un Practice Book cu care vă puteţi testa.. Cartea descrie clar și concis cele mai importante aspecte ale gramaticii limbii engleze. 19. în ritmul propriu al fiecărui copil. GIMNAZIU 1000 DE ERORI DIN „CULTURA GENERALĂ“ Christa Pöppelmann 320 pag. LIMBA GERMANĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ.90 lei vol. fiind un auxiliar necesar la orele din clasă.. la care se adaugă un capitol special „Greșeli frecvente“.CARTE ŞCOLARĂ PRIMAR Calcule.. Primii ani de viaţă influenţează major dezvoltarea copilului. la diverse concursuri și examene.. bunicilor și educatorilor. cât și înţelepciunea populară vor face din această carte un însoţitor preţios și plăcut prin lumea captivantă a erorilor. 29. în excursii sau în tabere. cartea aceasta este o bună călăuză pentru petrecerea instructivă și plăcută a orelor de curs sau a timpului liber. 19. 3. Viorel George Dumitru.

EXERCIŢII ŞI PROBLEME PENTRU CLASA A IX-A Eugen Radu. 24.90 lei LICEU ISTORIA ROMÂNILOR. ACTIVITĂŢI DE EVALUARE PENTRU CLASA A XI-A Constantin Mantea. Mugurel Ştefan.90 lei PROBLEME DE FIZICĂ PENTRU GIMNAZIU Sandu Mihail 512 pag. Oamenii...90 lei TABELE ŞI FORMULE UZUALE. Niculae Cristea 152 pag.90 lei LIMBA ROMÂNĂ. societatea și lumea ideilor .90 lei MATEMATICĂ. EUROPA CONTEMPORANĂ... Ovidiu Şontea 232 pag.. 14. iar prin modul de prezentare. 19.. Relaţiile internaţionale. 19. EXERCIŢII ŞI PROBLEME DE EVALUARE PENTRU CLASA A X-A Eugen Radu. 19.90 lei GHID PENTRU STUDIUL ISTORIEI CONTEMPORANE Vittorio Vidotto 168 pag.. Jennifer Seidl 120 p.. MATEMATICĂ. 19. ASTRONOMIE. 14. Tratarea subiectelor se face în ordine cronologică. CHIMIE. Karlheinz Martin. 29. 29. ADMITEREA LA DREPT Cristian Moroianu. 29. cartea este un material auxiliar care facilitează învăţarea rapidă a istoriei. BIOLOGIE. 14. INFORMATICĂ Rüdiger Erbrecht. A.90 lei MATEMATICĂ. 14. 34. FIZICĂ.. CUGETĂRI ŞI DEFINIŢII DIN BIOLOGIE M. Mihaela Garabet 96 pag. CULEGERE DE PROBLEME PENTRU CLASA A V-A Dana Radu 128 pag. Niculae Cristea 152 pag. Ardelean 192 pag.. 49. 9. Sinteze de istorie pentru clasa a X-a Niculae Paraschiv.90 lei GHID PENTRU STUDIUL ISTORIEI MODERNE Roberto Bizzocchi 184 pag... Religia și viaţa religioasă ..9 lei Sintezele sunt structurate conform programei școlare în vigoare. Sinteze de istorie pentru clasa a IX-a Niculae Paraschiv. 24. Andrei..CARTE ŞCOLARĂ ENGLISH GRAMMAR – PRACTICE BOOK Hellmut Schwarz.90 lei FIZICĂ. scheme ale lecţiilor.90 lei Carte şcolară 35 .90 lei PRACTICUM ŞCOLAR DE BIOLOGIE VEGETALĂ Aurora Mihail 80 pag..90 lei PROGRAMARE SQL ORACLE Caiet de laborator pentru clasa a XII-a Silca Ilici 144 pag. 19.90 lei ISTORIE ANTICĂ ŞI MEDIEVALĂ. Wolfgang Pfeil. studii de caz sau fișe ale personalităţilor.. Sinteze de istorie pentru clasa a XI-a Niculae Paraschiv. Statul și politica . Hubert König. 24.90 lei GHID PENTRU STUDIUL ISTORIEI MEDIEVALE Paolo Commarosano 200 pag. Willi Wörstenfeld 160 pag.90 lei MAXIME.90 lei ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ. Adrian Stoicescu 248 pag..90 lei MATEMATICĂ. Ovidiu Şontea 160 pag.90 lei PROBLEME DE FIZICĂ PENTRU CLASA A X-A Constantin Mantea 88 pag. Niculae Cristea 112 pag. 19. Sinteze de istorie pentru clasa a XII-a Niculae Paraschiv 168 pag. principalele teme abordate fiind : Popoare și spaţii istorice ...

iar familia. al râurilor de un albastru ireal. nutriţie și activităţi canine. 100 DE MINUNI ALE CHINEI 208 pag.. color. formaţiuni naturale. 100 CELE MAI FRUMOASE MUZEE ALE LUMII 208 pag. CUNOAŞTEREA. color. Iubitorii de artă și istorie vor găsi surse inepuizabile de inspiraţie pe tot cuprinsul Italiei și nu este deloc întâmplător faptul că UNESCO a ales 43 de locuri din Italia pentru a le include în Patrimoniul Mondial. despre rase de câini și sănătatea lor. oamenii au reușit să modeleze natura. 39. color. și din nord. Amatorii de preparate culinare. oferindu-vă imagini ale celor mai frumoase și mai interesante locuri de pe Pământ. 99 lei De ce încă o carte despre câini ? Pentru că. în mod constant. prietenii. medicul veterinar. color. toate aceste elemente trebuie să fie evidenţiate. s-a depășit pe sine creând o civilizaţie de care depinde întreaga umanitate. uneori în folosul. de pe coastele stâncoase ale Irlandei. încât. 99 lei Oricât de subiectiv este adjectivul frumos.90 lei ANIMALE DE LA FERMĂ 462 pag. 49. Prin sute de fotografii color și texte inspirate. așezări omenești sau obiceiuri. 99 lei 36 Carte generală . dresorul și îngrijitorul fac toţi parte din echipa care va transforma prietenia cu câinele dumneavoastră într-o experienţă de lungă durată. iubitorii de natură. color. 129 lei Această carte este echivalentul unei călătorii în jurul lumii. din zona fiordurilor norvegiene. în fapt o împletire iscusită de influenţe geologice și climatice. într-un mod inteligibil și ușor de folosit. până la fiordurile Noii Zeelande. Aproape orice loc de pe planetă își are propria magie și propria istorie. de floră și faună. cei care tânjesc după soare și mare. cu toţii vor găsi în Italia un loc pe gustul lor. trebuie să recunoaștem că Italia găzduiește orașe și peisaje de o frumuseţe nepieritoare. color. nu există o carte care să combine aceste informaţii cu ultimele descoperiri despre comportament. color. întinzându-se din vest. îngrijire. color. 99 lei PISICI. din punct geografic și cultural. această carte trece în revistă tot ce are mai interesant Europa în materie de peisaje. pe ţărmurile însorite ale Ciprului. de la pădurile de laur ale Madeirei. până în est. a înflorit din diferenţe și. dresaj. RECUNOAŞTEREA ŞI CREŞTEREA CELOR MAI CUNOSCUTE RASE DE PISICI DIN LUME Alexa Capra. deși există mii de cărţi despre îngrijirea lor. A avea un câine înseamnă în părţi egale joacă și muncă. „Europa a trăit din contradicţiile sale. pe culmile Carpaţilor Ucrainei.CARTE PRACTICĂ/HOBBY ALBUME COLOR CELE MAI FRUMOASE LOCURI DIN EUROPA 416 pag. 99 lei 100 CELE MAI FRUMOASE ORAŞE ALE LUMII 208 pag. mai mult sau mai puţin laborioase. 99 lei 100 CELE MAI FRUMOASE PARCURI NAŢIONALE 208 pag. există atât de multe locuri minunate din care putem alege . color. color.9 lei 100 DE MINUNI ALE LUMII 208 pag. 99 lei 100 DE CATASTROFE NATURALE 208 pag. dacă vrem să realizăm un portret corect al Italiei. 49.“ Albert Camus 100 DE MINUNI ALE ITALIEI 208 pag. al palatelor poleite cu aur și al unei surprinzătoare varietăţi a culturilor și tradiţiilor. alteori în dezavantajul lor. 1001 DE FOTOGRAFII PUI DE ANIMALE 462 pag. până în sud. 15 lei FLORI 462 pag. Graţie progresului tehnologic. color. Sperăm ca această carte să vă ajute să vă descurcaţi cât mai bine. Daniele Robotti 256 pag. color. 129 lei Europa : un continent al castelelor. De la sanctuarul preistoric din Stonehenge și până la ruinele asediate de junglă ale orașului Angkor Vat. pe de altă parte teritoriul este atât de variat. Rareori echilibrul natural a putut fi păstrat. color. o lume întreagă așteaptă să fie redescoperită. dar și de evidenţe ale activităţii umane. al orașelor împrejmuite de ziduri. Pe de o parte. victimele modei.90 lei ANIMALE DE CASĂ TOTUL DESPRE CÂINELE TĂU Kristin Mehus-Roe 752 pag. 99 lei CELE MAI FRUMOASE LOCURI DIN LUME 416 pag.

color. 39. fie horticultor experimentat. G. 49. Hermann Hackstein 300 pag.90 lei GRĂDINI ROMANTICE W. color.90 lei 304 pag. color. legume.90 lei EXPERT ÎN VASE CU FLORI 128 pag. 49. pește.. cum să le păstrezi și cum să le folosești • Cum să le prepari și ce sosuri să folosești • Reţete clasice și reţete inedite 1001 DE IDEI PENTRU GRĂDINA TA Pippa Greenwood 256 pag. pe atât de delicioase • frumuseţea naturală : utilizarea plantelor aromatice ca produse cosmetice • utilizarea plantelor aromatice în scopuri medicale SALATE 296 pag.128 pag. 2 .90 lei Carte generală 37 . Wehmeyer. legume și alte ingrediente • Ce să cumperi. aperitive și chutney • Ce sosuri se potrivesc la diverse feluri de mâncare.256 pag. 44.90 lei • Cele mai cunoscute plante aromatice de la A la Z • 70 de plante aromatice cu ilustraţii. 49. color.90 lei Cele mai bune reţete pentru a savura o salată bună ! • Ce trebuie să știi despre lăptuci. Hessayon Vol. amenajare și accesorii ! • Sfaturi.90 lei Vol.90 lei Modalităţi delicioase de îmbunătăţire a oricărui fel de mâncare ! • Sosuri de bază. atât în interior. T.CARTE PRACTICĂ/HOBBY GRĂDINĂRIT GRĂDINĂRITUL ANOTIMP CU ANOTIMP Klaas T.. color. Pentru succese efective imediat – și ani de satisfacţii – acest volum vă explică ce trebuie să știţi pentru a cultiva cu succes sute de plante.. 54. 49. 99 lei Cartea vă asigură toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a vă proiecta grădina proprie de la zero și a o îngriji cu plăcere și încredere. color. Hessayon 256 pag.. Cartea a fost vândută în peste un milion de exemplare în lume. paste făinoase și deserturi • Sosuri exotice și sosuri pentru înmuiat.90 lei SOSURI PLANTE PENTRU BALCON ŞI TERASĂ 300 pag.90 lei CONDIMENTE Anne Iburg 306 pag. 49. Noordhuis 480 pag. în ordine alfabetică • informaţii complete despre originile fiecărei plante • informaţii complete despre cultivarea și recoltarea propriilor plante aromatice • informaţii despre efectele și principiile active ale fiecărei plante • numeroase reţete pe cât de simple. 1 . sosuri clasice și reţetele principale • Numeroase reţete pentru mâncăruri din carne. cât și afară. 49. fie că sunteţi novice. ajutor în caz de nereușită și index culinar • Instrucţiuni simple și ușor de urmat pentru oricine. de la bucătarul începător la experimentatul bucătar-șef SERIA EXPERT EXPERT ÎN CULTIVAREA PLANTELOR DE INTERIOR D.90 lei GRĂDINĂRITUL MODERN Matthew Wilson 224 pag. G. DICŢIONARE DUMONT PLANTE AROMATICE Dawn Titmus 300 pag. 89. Grădinăritul anotimp cu anotimp este partenerul ideal de grădinărit..90 lei V-ar plăcea să vă puteţi transforma grădina într-un loc idilic și romantic în care să vă relaxaţi alături de cineva drag ? Acest lexicon vă spune tot ce trebuie să știţi despre alegerea plantelor potrivite. idei și exemple • Plante romantice de la A la Z EXPERT ÎN CULTIVAREA FLORILOR D. 44.. 29..

cafelei. Se vorbește despre ariile de răspândire a ceaiului. Interesul său de-o viaţă pentru gătit l-a condus la deschiderea primului magazin Williams-Sonoma în orașul californian al vinurilor. Structural. Sonoma. inclusiv Europa de Est. distanţe în kilometri. ARR se compune dintr-o primă secţiune de 92 de pagini conţinând harta continuă a teritoriului naţional.90 lei Gândiţi-vă la această carte ca la o biblie a ustensilelor de bucătărie esenţiale și a procedeelor tehnice fundamentale de gătit. Un plus al atlasului îl constituie reprezentarea tuturor localităţilor din România și a celei mai mari părţi a reţelei sale hidrografice..90 lei CARTEA SUCURILOR ŞI NECTARELOR Natalie Savona 192 pag. vinuri și în fotografii. indexul de localităţi. cafea. 89. căi de acces. Redarea prin umbre a reliefului și vizualizarea suprafeţelor forestiere contribuie decisiv la acurateţea lucrării. 99 lei TOTUL DESPRE CEAI. având o scară de 1 :300 000. sau temperaturile de gătit și înlocuitorii ingredientelor. judeţene și comunale a ţării noastre. a contribuit la revoluţionarea gătitului în America. există peste 250 de magazine Williams-Sonoma. la care se adaugă cea de-a treia parte. în timp ce a căutat constant să dezvolte tehnici de gătit. DICŢIONAR EUROPEAN DE CONVERSAŢIE 366 pag. telefoane utile. Jeff Tucker. echipamente și ingrediente noi pentru a le aduce în magazinele. rute pitorești. naţionale. CARTEA SOSURILOR Anne Sheasby 208 pag. color. 49.90 lei Atlasul Rutier al României (ARR) își propune să redea fidel reţeaua de drumuri europene... mutându-l mai târziu în San Francisco. a arborelui de cacao. despre tipurile și sortimentele de ceai. De atunci și-a dedicat o mare parte din timp încurajându-și semenii să exploreze lumea gătitului. ATLASE / TURISM ATLAS RUTIER Constantin Furtună 144 pag. Acum în Statele Unite. una despre ustensile și echipament și cealaltă despre tehnici de gătit și reţete. multe obiective și facilităţi turistice marcate.90 lei • 204 pagini cu hărţi rutiere detaliate • 4 pagini cu hărţi la scara 1 :800 000 pentru stabilirea rutelor lungi • 40 spaţii urbane • 37 planuri de orașe • 44 de ţări. 49. CACAO Oana Ştefănescu 224 pag.CARTE PRACTICĂ/HOBBY ARTĂ CULINARĂ TEHNICI CULINARE ŞI USTENSILE DE BUCĂTĂRIE Chuck Williams 352 pag.90 lei ATLAS RUTIER EUROPA Istituto Geografico De Agostini 316 pag. CAFEA. coduri internaţionale de ţară. Cartea este împărţită în două secţiuni. înglobând planuri la scara 1 :15 000 ale centrului municipiului București și ale zonelor centrale ale reședinţelor de judeţ.90 lei Cartea cuprinde un istoric al ceaiului și al cafelei. Acesta conţine și codul poștal al satelor și orașelor din România. REMEDII NATURISTE Anne Iburg 284 pag. 34. cafea și povești despre casele celebre de ciocolată. în 1956. Sunt prezentate reţete cu ceai..90 lei 38 Carte generală . index de localităţi. 59.. 139. editor general.. 44. benzinării și servicii pe autostrăzi. Kevin Hossler sunt specialiști în mâncăruri.90 lei ENCICLOPEDIE CULINARĂ 400 pag. Puteţi folosi și indexurile de la finalul cărţii pentru a găsi o anume ustensilă de bucătărie sau procedeu. Chuck Williams. urmată de o a doua secţiune. 49. Există semne la fiecare pagină ce marchează fiecare categorie de ustensile și tehnici. cataloagele și în cărţile sale. sau puteţi consulta tabelele de la finalul cărţii pentru echivalentele unităţilor de măsură. color. Scara de 1 :300 000 la care este realizat ARR permite o bună folosire a acestuia în teren..

.90 lei „– Acum.. Bibliotecile din oglindă.90 lei OPERE COMPLETE. 10. o biografie indirectă. III : ÎMBLÂNZITORUL DE LUPI.90 lei CD inclus BIBLIOTECILE DIN OGLINDĂ 216 pag. o biografie. OPERE COMPLETE. în mod tradiţional.. când am ajuns la sfârșitul acestui dialog.00 lei SCRIITORUL. 49. IOANA DRĂGAN OPERE COMPLETE.. ce semnificaţie are. 49.. VOL. A publicat volumele : Vietăţi și femei. BUJOR NEDELCOVICI ? BUJOR NEDELCOVICI ÎN DIALOG CU SERGIU GRIGORE 448 pag. 49. Încercăm o modernizare a conceptului. care a durat câţiva ani. Literar și paraliterar. cu o prezenţă constantă în media culturală. tot ceea ce se poate ști din „viaţa” ficţională a celor care intră în contact cu ea se dezvăluie pas cu pas cititorului. gânduri ascunse și sentimente nedefinite. Poveștile Monei. DIMINEAŢA UNUI MIRACOL. nepoata care îi moștenește „darul”. și aceasta a fost proba sincerităţii : pot să vorbesc despre mine și preocupările mele din diverse domenii fără să trișez !“ OPERE COMPLETE. o destăinuire sau o simplă convorbire care a sărit de la un subiect la altul ? – Cred că este o confesiune și. Operele complete nu reprezintă ediţii critice. momente-cheie din realitatea postdecembristă românească. 14. 19. BUJOR NEDELCOVICI ŞI INVITAŢII SĂI 208 pag.90 lei RĂFUIELI Constantin Stoiciu 312 pag.BELETRISTICĂ LITERATURĂ ROMÂNĂ BUJOR NEDELCOVICI Conceptul de Opere complete definește. născută în 1969 la București. remake-uri ale unor cărţi importante din literatura română. AL DOILEA MESAGER 896 pag. VOL. Surpriza o constituie chiar destinul Mafaldei. VII BUJOR NEDELCOVICI 856 pag. o „clarvăzătoare” aproape perfectă. 49. în genere. VOL. VOL. mizând pe autori români în viaţă.90 lei OPERE COMPLETE. o clasicizare a autorului respectiv și. I : ZILE DE NISIP.90 lei OPERE COMPLETE. istoria literaturii recurge la această formulă după dispariţia scriitorului. vol.90 lei ANOTIMPURI DE TRECERE Cătălin Ţîrlea 360 pag.90 lei CINE SUNTEŢI. în același timp. privite retrospectiv chiar de ochiul critic al autorului lor. VOL. Mafalda zilelor noastre. ULTIMII 592 pag. Ex libris de scriitor. bineînţeles. îl poate descifra pe măsură ce crește și se apropie fulgerător de deznodământul tragic prezis de mătușa ei. Din 1995 este jurnalist la Televiziunea Română. dar pe care Cristina. bazându-ne pe opera scrisă până în prezent care justifică amploarea unei astfel de întreprinderi. Bujor Nedelcovici este primul romancier român care „testează” un asemenea proiect. membră a Uniunii Scriitorilor din România (1998). este scriitor și jurnalist. VOL. 49.. AICI ŞI ACUM. Destinul celorlalte personaje. 19.. 19. cu acordul acestora. pentru dumneavoastră ? Sunt memorii indirecte. VI : ORATORIU PENTRU IMPRUDENŢĂ. Nu am evitat și nici ocolit întrebările care păreau stânjenitoare. Este licenţiată în Litere la Universitatea din București. 49. II : PROVOCATORUL... doctor în filologie (2001).. 49. 2+1 840 pag.. indiscrete.90 lei Volumul Mafalda a primit Premiul Asociaţiei Scriitorilor din București pentru proză pe 2009 OPERE COMPLETE. IV : TRILOGIA SOMNUL VAMEŞULUI 800 pag. rămas pentru ea o necunoscută. CARTEA LUI IAN ÎNŢELEPTUL 552 pag. V : JURNAL INFIDEL 860 pag. pentru că m-ar fi plictisit un text care să înceapă cu : «M-am născut…». 48..90 lei Carte generală 39 . Ioana Drăgan. ci „apdatări”. Romanul popular în România.90 lei Nuvela se axează în jurul unui personaj fascinant : Adina. CENZURA ŞI SECURITATEA.90 lei MAFALDA 152 pag.

.

90 lei Kubilai Han. titlul de membru al American Academy of Arts and Letters și National Medal of Arts.“ Jeanette Winterson . printre membrii Frăţiei. dar și ale orașelor în care trăim azi.BELETRISTICĂ STRADA FICŢIUNII CLASIC ORAŞELE INVIZIBILE Italo Calvino 120 pag. Singurul care îl poate face să asculte și să viseze este faimosul explorator Marco Polo. Mai întâi trebuie să scapi de tot ceea ce te împiedică să-l vezi – toate imaginile moștenite și ideile preconcepute. când dorinţele sunt deja amintiri. Omul invizibil nu este o carte despre rasa neagră. tot atâtea probleme cât se poate de reale – supraaglomerarea. cât și în saloanele elegante ale New Yorkului. apoi în formă completă în 2010. Carte generală 41 . descoperă farmecul sălbăticiei.copil bătrân” care observă cu uimire crudă lumea celor mari. stăpânitorul celui mai vast imperiu din istorie. din care autorul a scris peste 2000 de pagini în patruzeci de ani. . prejudecăţile și temerile celorlalţi. muzician. Deși caută mereu lumina. omul invizibil constată că straturile dezumanizării sunt multiple. . . căldura și adevărul.. recomandat de scriitorul Cesare Pavese.Sunt un om invizibil” – spune el în prolog. Orfan la zece ani. Printre distincţiile care i-au fost acordate se numără titlul de cavaler al Ordre des Arts et des Lettres. Toate sunt orașe ale minţii. cărora le acordă semnificaţii demonice. toleranţa și înţelegerea își au rădăcinile în conexiunea imaginativă cu alţi oameni. orașul în care ajungi la bătrâneţe. în Cărarea cuiburilor de păianjen curând este o panoramă intimă a istoriei văzute de jos în sus. ecologia. pentru prima oară în limba română Roman clasat pe locul 19 în topul celor mai importante 100 de romane de limbă engleză ale secolului XX – Modern Library Roman inclus în topul primelor 100 de romane anglo-saxone scrise între 1923 și 2005 – Time Magazine în Apărut în 1952 și devenit un clasic curând la scurt timp după publicare. Octavia. Hanul e agitat. ipostaze ale Veneţiei lui Marco Polo. amestecându-se printre soldaţii din Rezistenţă. tânărul – căruia nu-i știm decât culoarea pielii – ajunge la New York. sub titlul Three Days Before the Shooting. fotograf. violente și oarbe. Portretele luptătorilor din Rezistenţă – Cugino. sunt cât se poate de contemporane.. punctând. orașul fără case. Un clasic modern care îmbină perfect critica socială cu imaginaţia poetică și un bestseller al anilor `50. adică un om fără chip și fără nume. Orașele invizibile este capodopera sa. Isidora. împleticindu-se în drumul ei spre umanizare. prin cincizeci și cinci de superbe camee. Ralph Waldo Ellison (1914-1994) și-a explorat identitatea ca scriitor. sculptor. Chiar dacă Marco Polo și Kubilai Han nu vorbesc aceeași limbă. uniformizarea urbană. De la pornirile sexuale animalice ale surorii lui prostituate. Zair. Kim. orașul zmeielor și al femeilor. care îl adoptă instantaneu. copilul judecă lumea ca fiind peticită și distorsionată. Născut în Oklahoma.Calvino scrie despre cum compasiunea. mofluz și își pierde ușor răbdarea. până la cuvintele cu rezonanţă înfricoșătoare ca troţkist sau fascist. Armilla. nu e suficient să ţii ochii deschiși. Anastasia. Lupul Roșu – sunt colorate și foarte originale.Poate cea mai frumoasă scriere a lui Italo Calvino. Izgonit din Sud. din perspectiva lui Pin – un . Pin ia războiul ca pe o joacă. Omul invizibil urmărește călătoriile protagonistului său prin măruntaiele unei Americi intolerante.. În mijlocul lor. de fugi din real. iar problemele pe care le ridică romanul.. din propria comunitate.. unde locuiește într-un subsol iluminat de 1369 de becuri. Italo Calvino vorbește pe limba cititorului contemporan.Pentru a vedea un oraș. ci despre rasa umană. 19. Romanul său Juneteenth. nu e scutit de dispoziţii cât se poate de lumești. în orice companie. critic literar și profesor. precum fascinaţia răului sau cealaltă faţă a inocenţei. pentru prima oară în limba română OMUL INVIZIBIL Ralph Ellison Un mare roman clasic american. alcătuit din impresiile. înţelege sensul camaraderiei și află totul despre principiul care pare să guverneze lumea : cel al violenţei. scriitorul de culoare este cunoscut pentru romanul epocal Omul invizibil (1952). a apărut într-o variantă postumă în 1999. că violenţele care au început la colegiul din Sud vor continua atât în Harlem. care îi povestește despre orașele văzute în călătoriile sale.“ Gore Vidal CĂRAREA CUIBURILOR DE PĂIANJEN Italo Calvino Romanul de debut al lui Italo Calvino. locuri ale conștiinţei. care te face sclav. cu alte vieţi. orașul trecutului.“ Italo Calvino De-a lungul vieţii. orașul cu șaizeci de cupole de argint și un teatru de cristal.. premiat cu National Book Award în 1953. orașul-păianjen. Diomira.

femeia pe care o dorește Joaquín. După studii de literatură și filosofie la Madrid. Apoi se dezlănţuie iadul. Marea nu are nimic raţional. Ryan își urăște slujba. născută din dorinţa de a anihila. explorând legătura complexă și întunecată dintre doi fraţi : Abel.. micul Jaffy Brown se alege cu o slujbă la menajeria lui Jamrach. Publicat chiar înainte de atentatele din 2001 de la New York. Nuvela lui Unamuno nu interpretează scenariul biblic prin epuizarea semnificaţiilor.“ Walter Kirn Londra.. cu empatie. poet. La docuri.infraistoriei”. în aer este și o satiră mușcătoare la adresa capitalismului de plastic. a cluburilor exclusiviste. omul de știinţă neîmplinit și veșnic contestatar al tiraniei lucrurilor acceptate. Meseria lui este să concedieze oameni.păcatul naţional” pe care Miguel de Unamuno îl atribuia Spaniei începutului de secol XX.. în aer seamănă cu romanul meu exact așa cum seamănă doi fraţi : au aproximativ același cod genetic. Superstiţiile marinărești prind viaţă. cu graţie și. După ce ai citit cartea. de marketing ocult. corupţia morală ? Pot fi ele vreodată justificate ? Se poate ca vinovat să fie și Abel ? Și. dacă este. Adică în lumea hotelurilor de aeroport. vasul e un microcosm al lumii. o oglindire. 1914 . ci prin fertilizarea ambiguităţii. este numit profesor la Universitatea din Salamanca.. Sus. unde va preda decenii la rând. s-a născut în 1864 la Bilbao. 1907 . un vis.pe val“. se îmbarcă pe o balenieră și pornește în căutarea măreţului dragon din Mările Sudului. și un neașteptat omagiu adus rasei umane. prozator și dramaturg. călătoria e o sursă de temeri sublime și de fericiri năprasnice. în care singurătatea rulează pe ecran 3D. se îndrăgostește de Abel.“ Time Out New York . Și reciproca e valabilă. Abel Sánchez sondează în profunzime resorturile și consecinţele invidiei – . în vălmășagul de mirodenii indiene. statuete chinezești. 29.Filmul Sus... dar adoră Aerocosmul.Povestitorul e un fel de David Copperfield al lui Dickens. lucrurile iau o întorsătură periculoasă. romanul lui Walter Kirn anticipează criza financiară și drama concedierilor masive. societatea umană ridicată la putere. Ryan Bingham – zâmbet perfect tip George Clooney – locuiește în Aerocosm. microromanul său iradiază ca semnificaţii înspre universal. păcatul. să vezi filmul e ca și cum te-ai plimba printr-o ţară străină. canibalismul era o practică frecventă. în timpul dictatorului Primo de Rivera. de a șterge . Literatura sa – Paz en la guerra. în aer aruncă pur și simplu în aer valorile Americii corporatiste. 1921 .piaza rea“. La fel ca Moby Dick al lui Herman Melville sau Împăratul muștelor al lui William Golding. pe vasele în derivă. Când prietenul lui..O carte de o inteligenţă tăioasă.“ Jay Parini . Ironia ingenioasă a lui Kirn mătură întregul peisaj contemporan. La tia Tula. Când Helena. uneori. pictorul boem. a prieteniilor la minut și a sexului ergonomic..90 lei Autoare nominalizată la Booker Prize (2003) Miguel de Unamuno y Jugo. Abel Sánchez. 1931 – este profund influenţată de existenţialism și de propriile teorii filosofice.. Viaţa lui Don Quijote și Sancho (1905) și Despre sentimentul tragic al vieţii la oameni și popoare (1913). Printre eseurile sale extrem de influente se numără Amor y Pedagogía (1902). Așa că are două obiective : să obţină bonuri de fidelitate pe viaţă – un milion de mile de la compania Marele Vest – și să primească un job la MythTech. Joaquín devine conștient de ura sa. De fapt. în special de conceptul . Jaffy îl urmează – lăsând-o în urmă pe Ishbel. 1917 . cu suspansul unui roman de John Grisham.“ Carol Birch 42 Carte generală .. .. fata cu bucle blonde și pantofi roșii. Ryan trebuie să desfacă iţele vieţii lui hipermoderne. 1857. romanul lui Carol Birch forţează limitele înţelegerii. Ce ai alege între un ocean fără monștri și un somn fără vise ? . Oamenii aduc pe vas . Mártir.. dar în stilul societăţii de consum : vânzându-le iluzii.. un băieţel este atacat de un tigru. O carte vizionară despre . Pentru curaj. Negura. 34.O călătorie e un rit de trecere. strălucitor și adorat în societate. Într-un itinerar de 6 zile și 8 orașe. Cât de monstruos poate fi să supravieţuiești ? În secolul al XIX-lea. cu George Clooney. eseist..“ The Wall Street Journal .90 lei Roman ecranizat de Jason Reitman. al camaraderiei. despre care ai citit o cronică de călătorie. cu întreruperi impuse de conflicte cu autorităţile politice (1914) sau de autoexilare.. cine se cuvine să-l pedepsească ? CONTEMPORAN SUS. cu umorul Piraţilor din Caraibe. în Ţara Bascilor.privilegiile” pe care societatea le-a oferit fratelui său. a business class-ului. La început. Un superb roman al prieteniei. De-asta îi atrage deopotrivă pe aventurieri și pe scriitori.BELETRISTICĂ STRADA FICŢIUNII ABEL SÁNCHEZ Miguel de Unamuno în O variaţie modernă pe tema curând mitului lui Cain și Abel.. diavoli tasmanieni și alte creaturi nemaivăzute. San Manuel Bueno.copiii corporatismului“. găsind un nou fel de a pune vechile întrebări : Ce înseamnă vina. și Joaquín. Vera Farmiga și Anna Kendrick în rolurile principale (2009) MENAJERIA LUI JAMRACH Carol Birch 336 pag. o companie . Tim. Când Abel începe să picteze un tablou chiar pe tema biblică.Sus. negustor de curiozităţi. ÎN AER Walter Kirn 288 pag..

care este de un optimism incurabil. cocktailul letal al zilei.. spleenul urban. Satirizează cu simpatie pesimismul. nihilismul.90 lei Într-o noapte care ar putea fi ultima.Am făcut bandă desenată fără să vreau. despre ce pot face oamenii pentru a supravieţui. și pe fiul lor. un bărbat își povestește viaţa – poate cuiva anume sau poate chiar lui însuși. costume de harachiri. Aurek.. Mare parte din literatura secolului XX. lucidă. pe când Silvana și copilul par doi sălbatici legaţi printr-un ombilic invizibil.. ci abaterile neobrăzate și ocolurile pline de miez ale povestitorului.. când nimic nu mai e cum a fost.. personalizate. un idealist vulnerabil sau un cinic monstruos ? Luis Landero. cum au încercat să depășească traumele războiului. dar optimistă .Un autor de valoare certă. este ca o fotografie albnegru de un romantism sofisticat. pe Silvana. făcând reverenţe atât Familiei Addams. După șase ani. . depresia . singura speranţă de a evada din apocalipticul cotidian este excentricul Magazin de sinucideri al familiei Tuvache.90 lei Într-un viitor îndepărtat. în Cartierul Religiilor Dispărute. Britannia Road 22 este un roman ca un labirint de secrete și trădări. sărutul morţii. ce anume s-a petrecut. Trebuie să recunoască tot : cum. Importante nu sunt însă faptele. Excepţional !“ Penelope Lively „Când m-am hotărât să scriu un roman a cărui acţiune să se petreacă în jurul celui de-al Doilea Război Mondial.. O carte proaspătă.“ Luis Landero BRITANNIA ROAD 22 Amanda Hodgkinson Unul dintre cele mai bune debuturi literare ale anului 2011 (Waterstones) Cea mai bună carte a lunii aprilie 2011 pe Amazon. povestea unei familii poloneze destrămate de război. un filosof ratat. Dragostea și (in)fidelitatea sunt sondate cu o prospeţime care aduce aminte de Margaret Atwood sau Irène Némirowsky. un contrabandist italian și multe compromisuri făcute pentru supravieţuire… Unul dintre cele mai valoroase debuturi din ultimii ani. televiziune fără să-mi doresc și literatură fără să aleg.“ Fernando Valls . el trebuie să vadă și să simtă.Luis Landero este unul dintre cei mai mari scriitori ai ultimelor decenii. dintr-un modest vânzător la papetărie. Și de fiecare dată mi-a plăcut enorm !“ Jean Teulé PORTRETUL UNUI BĂRBAT IMATUR Luis Landero 160 pag. O viaţă aventuroasă. un romantism pictural și un superb umor al detaliilor cotidiene. dar revigorantă. libertate. a ajuns un reporter cunoscut și moștenitorul averii soţiei lui..“ Le Magazine Littéraire . cât și lui Baudelaire. care sare brusc de la ce a fost obișnuit să spună. pare să știe totul despre ambiguităţile. cel mai comic roman despre sinucidere scris vreodată..“ Kirkus Reviews „Un prim roman remarcabil – o poveste puternică și o evocare cât se poate de convingătoare a Angliei postbelice. un clovn trist. putere. după cum aflăm treptat. la mărturisiri de o sinceritate iradiantă. probabil. 24. apoi portar la un hotel. măști hidoase pentru cardiaci. cum au făcut faţă presiunii de a avea din nou vieţi «normale». începând cu Cehov. Britannia Road 22 are un rafinament natural. plină de pasiune. Să fie povestitorul acestui roman un șarlatan.O lectură care te va înviora și îţi va ridica moralul !“ Le Point . înseamnă să povestești ce se întâmplă când nu se întâmplă nimic.“ El País . dar erudită . Toţi membrii familiei – care poartă numele unor sinucigași celebri – împărtășesc părerea că viaţa e o mare deziluzie și că trebuie curmată cât mai repede. sumbrul Magazin de sinucideri tinde să se transforme într-un colţișor vesel și luminos. 19. Toţi.Un exerciţiu de umor negru extrem de reușit. Pe fundal se profilează o veche idilă furtunoasă. prietenie și trădări. satirică. cei doi se reîntâlnesc la Londra : Janusz e pe cale să devină un gentleman englez respectabil.“ Ricardo Senabre „Arta de a scrie este arta de a observa. un bărbat cu prea multe sau prea puţine virtuţi. „Un debut britanic uimitor de matur… Amanda Hodgkinson intră pe un teritoriu sensibil și se distinge prin prospeţime și empatie.BELETRISTICĂ STRADA FICŢIUNII MAGAZINUL DE SINUCIDERI Jean Teulé 120 pag... Imaculata. Însă acum nu mai rămâne timp pentru ipocrizii.. . care să-i facă cinste sinucigașului : șerpi otrăvitori. Jean Teulé scrie într-o formulă originală absolut inspirată.“ Amanda Hodgkinson Carte generală 43 . unul dintre cei mai talentaţi scriitori spanioli de astăzi. m-a interesat cum au reușit oamenii să-și reclădească universul casnic pe timp de pace.. în afară de mezinul Alan. Rezultatul este. contrastele și puzderia de roluri care ne alcătuiesc. surprins în plină căutare de sine. teatrale.. Scriitorul este mai degrabă un observator decât un gânditor.Un portret extrem de incitant al omului contemporan. Treptat.com Roman publicat în peste 12 ţări în Britannia curând Road 22. oroare.la modă“. ca să lupte în Cel de-al Doilea Război Mondial. Janusz își părăsește tânăra soţie. Aici se găsesc toate cele necesare unei sinucideri stilate. Iar comerţul cu lipsă de speranţă pare să se ducă de râpă.

„Întotdeauna mi-am dorit să trăiesc în perioada cavalerilor. un avocat englez trecut de treizeci de ani. Dezgheţul se citește cu emoţia teribilă de a descoperi un secret adânc îngropat despre tine însuţi.. Are aceeași putere de a te ţine prizonier în lumea lui pe care o au visele. Cei trei încearcă să-l salveze de la moarte pe Jacques de Molay. iar pe templieri i-am iubit de-a dreptul. Dezgheţul creează dependenţă. este prins într-un adevărat carusel de tentaţii. Tatiana face o adevărată obsesie pentru oraș și se hotărăște să rămână și după terminarea bursei. ea se îmbarcă într-o călătorie plină de surprize. 24. Nick Platt. când respinsă ca un organ de transplant.vara bunicii“. iar rezultatele acestor întâlniri sunt spectaculoase și neașteptate.Un debut halucinant. Un debut extraordinar de matur. sex și moravuri. hedonism. iar lumea moscovită de nou îmbogăţiţi. de un suprarealism urban rafinat... șansa de a scăpa de un destin deja hotărât. sufletul meu păstrează în adâncurile sale o parte foarte vie adusă tocmai din acele vremuri. Pișta Massy și Kremvurșt von Schlitz bat Europa de la curţile lui Filip cel Frumos și Clement al V-lea până dincolo de Prut. care are nevoie de o asistentă. femei oferite ca monedă de schimb și mafioţi generoși îl devorează. el întâlnește două fete de o frumuseţe izbitoare.. 24. Cred că. Și tăvălugul a pornit : Nick se îndrăgostește de Mașa.. „Romanul electrizant al lui A. Miller 200 pag. lăsându-și povestea să se dizolve în nenumăratele istorii berlineze. Un roman al păcătoșilor talentaţi și al sfinţilor ocazionali. se întâlnesc cu Dante. cu meșterul Manole și cu eroii Mioriţei. cu Romeo și Julieta (pe care îi salvează). o povestire plină de forţă despre degradare morală.“ The Independent .” Junot Diaz Noua Rusie. cadavrele care ies la lumină odată cu venirea dezgheţului se numesc . Tatiana constată că misterele puse sub lupă se adâncesc. decadent și captivant…“ Simon Sebag Montefiore 44 Carte generală . în loc să se limpezească.” Adrian Voicu BESTSELLER DEZGHEŢUL A. Cartea norilor își hipnotizează cititorul prin atmosfera visătoare. urmărind teoria sufletului veșnic călător prin trupuri efemere. O viziune proaspătă și originală. NEPOVESTITELE TRĂIRI ALE TEMPLIERILOR ROMÂNI Adrian Voicu 304 pag. pe care le privește mai mult decât ar trebui. Friedrich Weiss. orașul violent și strălucitor.. cu mare succes la critică și la public. o nălucă. înseamnă corupţie. ajutându-l pe Basarab Întemeietorul să câștige lupta de la Posada. adăugându-i însă la fiecare pas detalii surprinzătoare. Când adoptată și protejată.“ The Bookseller „Irezistibil. Ei trăiesc intens zorii frământatului secol al XIV-lea și scriu o istorie al cărei deznodământ ne este astăzi foarte bine cunoscut.ghiocei“.90 lei Roman tradus în peste 22 de ţări . disperare și obsesie sexuală. Când face cunoștinţă cu dr. ci de un oraș torturat și fărâmiţat de istorie.90 lei Berilă. cum o numesc rușii –. și prin muzicalitatea stilului. în timpul boom-ului petrolier.Un roman despre politică. Tatiana ajunge la Berlin după ce câștigă un concurs de limbi străine – orașul este un premiu.D. La Moscova.D. însă faptele lor nu sunt stingherite de tragismul acestor povești.. Miller ne poartă prin partea întunecată a Moscovei și a naturii umane… Prin ritmul alert și frumuseţea limbajului..BELETRISTICĂ STRADA FICŢIUNII CARTEA NORILOR Chloe Aridjis în O tânără mexicană se curând îndrăgostește : nu de un bărbat fascinant. un istoric excentric pasionat de trecutul nazist și comunist al orașului. Într-un septembrie plin de erotism difuz – . Cu cât explorează mai mult subteranele Berlinului și ale propriei conștiinţe.

Franţa. Polonia. Certitudinile lumii moderne sunt pe cale de a fi spulberate de o conspiraţie apocaliptică scăldată în sânge și secrete întunecate. Rusia. numită Sanctus. un tânăr astronom. Sanctus este un thriller hipnotic despre schimbarea la faţă a civilizaţiei.. Australia. Europa e în fierbere. ea își regăsește elanul. stârnind dispute aprinse. Grecia. un călugăr al ordinului urcă în vârful muntelui... Letonia. femeia pe care o iubește.BELETRISTICĂ CABALISTUL DIN PRAGA Marek Halter 240 pag. The Los Angeles Times și Washington Post SANCTUS Simon Toyne Roman publicat în peste 40 de ţări : Statele Unite ale Americii. Africa de Sud. Turcia etc. După un periplu care le poartă prin satele cotropite de soldaţi din sudul Chinei. în forma literei Tau.. Shanghaiul este Parisul Asiei : orașul milionarilor și al cerșetorilor. brazilianul Oskar (arhitectul Cristului de la Rio) și ziarista Liv pătrund în Citadelă. Marea Britanie. știinţe magice și războaie religioase. el insuflă viaţă unui monstru de lut. inclus în topurile prestigioaselor The New York Times.. Slovacia. Publishers Weekly.” Publishers Weekly . Norvegia. Noua Zeelandă.. În 1937. Prin magia cuvântului. frumoasele Pearl și May sunt modele pentru artiști – și duc o viaţă lipsită de griji. magic !“ Paris Match FETELE DIN SHANGHAI Lisa See 416 pag. Coreea. spectaculos. În acest timp. Romanul lui Marek Halter ne iniţiază în lumea fascinantă a Cabalei și în misterele Renașterii : descoperiri stupefiante. pierderi și bucurii alături de ele. păzit și astăzi de statuia marelui rabin. fascinaţia eternă.“ Le Point . Ungaria. Slovenia. „Povestea captivantă și personajele exotice îi vor cuceri imediat pe cititori. care adăpostește cel mai vechi lăcaș de cult și cel mai mare mister al omenirii.90 lei Bestseller tradus în 8 limbi. până la Hong Kong și apoi în America.O lectură spumoasă !” Marie Claire în Citadela. descoperă că Golemul – teribila făptură fără grai – suferă și se revoltă. cu ucenicul vrăjitor sau cu roboţii moderni. Prinse într-un păienjeniș de prejudecăţi. ei sunt pe cale să descopere unul dintre cele mai înspăimântătoare secrete ale civilizaţiei.A citi acest roman este la fel de cutremurător ca a te plimba prin cartierul evreiesc din Praga.” San Francisco Examiner „Un roman extraordinar. al gangsterilor și al cartoforilor. 34. Serbia. lumea se face ţăndări. Instructiv. Golemul nu mai poate fi controlat : creatura se ridică împotriva creatorului. în cartierul evreiesc. al artiștilor și al revoluţionarilor. Olanda. minciuni și trădări. despre sacrificii teribile și alegeri imposibile… Tragic și plin de speranţă. Carte generală 45 .monștrii sacri“ ai culturii universale. Canada. înrudit cu Frankenstein. Boston Globe. Însă când bombele japoneze încep să cadă peste orașul lor iubit. Wall Street Journal. menit să-i apere poporul : faimosul Golem. care vor parcurge douăzeci de ani de iubiri.. Italia. 24. cele două surori trebuie să înveţe să trăiască din nou.. Într-o dimineaţă. care practică ritualuri de o violenţă inimaginabilă. sudul Turciei – un munte curând sălbatic. O saga de familie modernă și o lecţie de istorie. Detectivul Arkadian are o misiune grea : ordinul Sanctus este protectorul textului original al Bibliei.. Spania. May și Pearl își găsesc forţa interioară după ce se descoperă una pe cealaltă. între tentaţiile Lumii Noi și tradiţiile Cartierului Chinezesc. Vestea ajunge până la marii savanţi ai vremii. Croaţia. David Gans. Când detectivul Arkadian. la „Muntele de Aur”. China. suspansul.Când legenda Golemului e în mâinile unui scriitor atât de talentat ca Marek Halter. Japonia. în același timp.. Republica Cehă. Călugării care viermuiesc prin măruntaiele lui fac parte dintr-o sectă antică. întinde braţele în formă de cruce și se aruncă în gol. cu puteri nelimitate. Undeva în măruntaiele muntelui există o grădină care pare a fi cea a Edenului. . Germania. Oscilând între universul familiei tradiţionale și lumea modernă a cafenelelor sau a cluburilor de noapte. La Praga. Galileo Galilei și Johannes Kepler. marele cabalist MaHaRal ţine un ritual secret. Danemarca. secrete.90 lei Secolul al XVI-lea. Bulgaria. dar aici cunoașterea nu înseamnă păcat originar. Trupul îi este plin de tăieturi până la os. India. ci putere divină. Golemul este unul dintre . Curând. și Eva.

Conspiraţii internaţionale. fără să știe.. nepoata care. Medicamentul experimental îi produce însă halucinaţii și atacuri de panică. 29. manierat. strănepoatele lui Lady Caroline. Cu dinamismul unui joc video și forţa de observaţie a literaturii psihologice. a dispărut fără urmă. și o casă mare și veche. se întorc la moșie pentru a-și lua în primire proprietatea lăsată prin testament. Polonia. industria medicamentelor și epidemia stârnită ca din senin există o conspiraţie de proporţii devastatoare. Glisând temporal între povestea lui Lady Caroline – care. iar personajele te cuceresc prin complexitatea lor. O lectură nemaipomenită !” Barry Eisler POKER ÎN INFERN Florian Lafani. China etc. ducând în braţe un copil abia născut.“ La Tribune „O saga care are toate armele de seducţie literară : și mister. haosul mușcă din oraș. infiltrat sub acoperire printre traficanţii de Visător – acesta este numele medicamentului –.“ Library Journal în Romanul începe în anul 1905. Gautier Renault 320 pag.“ Good Housekeeping „Un roman despre dragoste. informaticianul Phillipe face speculaţii pe piaţa numelor de domeniu. O lectură extrem de vie !“ South Wales Argus 46 Carte generală . faimos în Barcelona. ambiţie și înţelepciune. Bolnavii bântuie pe străzi sau devin dependenţi de un misterios joc online.90 lei Lars. jucător de poker online. minunat scrisă. ambiţii și corupţie… bine aţi venit la o partidă de poker în infern ! „Scriitura alertă și numeroasele răsturnări de situaţie îi vor ţine pe cititori cu sufletul la gură. un tânăr student din Amsterdam.. Insomnia este un thriller complex și original. cu minţile rătăcite. Undeva la intersecţia dintre bani murdari. Această piatră există undeva în Barcelona de azi… „Sánchez își construiește inteligent intriga și ritmul poveștii. este găsit mort în magazinul său. Olanda. dispare în chip misterios. Autorul manuscrisului pare a fi Casadevall. Hugh. INSOMNIA Charlie Huston în Într-un viitor foarte apropiat. Polonia.În romanul trepidant al lui Charlie Huston am dat peste cel mai seducător ucigaș ficţional din ultimii ani : sclipitor. Mai mult. care trebuie înfruntaţi. care la rândul său poate stârni o epidemie de insomnie – în rândul cititorilor pasionaţi. afaceri murdare. Pe măsură ce epidemia se întinde.BELETRISTICĂ ANTICARUL Julián Sánchez Roman publicat în peste 8 ţări : Germania. MOŞTENIREA Katherine Webb Roman tradus în peste 13 ţări : Statele Unite ale Americii. unul dintre arhitecţii Catedralei din Barcelona. într-o iarnă cumplită. un vechi măr al discordiei între creștini. Cele două surori n-au mai vizitat domeniul din 1986. cu urmări devastatoare. pentru o sumă frumușică. Portugalia etc. Un roman excelent despre putere ocultă. Poliţistul Parker Hass. încearcă să refacă puzzle-ul. și intrigă. Cu toţii gravitează în jurul grupului industrial Kramer și joacă un joc de care. evrei și cabaliști. Reţeaua de mafioţi care vinde singurul medicament ce poate combate boala pare invincibilă. trebuie să-și facă meseria. China. se oferă să testeze un nou medicament. când curând Lady Caroline Calcott. lumea curând se confruntă cu un val apocaliptic de insomnie. dar și să-și salveze familia. În Bahamas. manuscrisul îl iniţiază în tainele . Rusia. nemilos. niciodată tradus.pietrei lui Dumnezeu”. Italia. până la ultima pagină. Încercând să descopere legătura dintre moartea anticarului și manuscrisul misterios. băiatul pe care îl idolatriza în copilărie. Erica reușește să dezlege enigma infanticidelor care au marcat istoria întunecată a familiei Calcott – dar a înţelege nu înseamnă și a exorciza. surorile Erica și Beth Calcott. în Negustorul de antichităţi și cărţi curând vechi Artur Aiguader. comite o crimă înfiorătoare – și viaţa Ericăi. în pustietatea preriei din Oklahoma. și istorie.. Franţa. stăpâna domeniului Stourton Manor din Wiltshire. Radio Times „O poveste captivantă. . Enrique află că tatăl său funcţiona ca o verigă de legătură între traficanţii de artă antică și colecţionarii bogaţi. Scriitorul și fiul său vitreg Enrique Alonso vine în oraș ca să preia afacerea și găsește o scrisoare-testament.Unul dintre cei mai talentaţi scriitori născuţi din tradiţia noir în acest secol. crime. dispare în pădure. Germania.” Stephen King . din faţa unui laptop. Norvegia. depind chiar vieţile lor. romanul sapă adânc în tema vinovăţiei. În prezent. Grecia.. a suspiciunii. ură și compasiune și despre demonii trecutului. Spania. cu care își petreceau toate vacanţele de vară. în care tatăl său îl îndrumă către un manuscris latinesc din secolul al XV-lea. plină de povești. a traumelor și secretelor de familie. Italia.“ Amanda Ross. Alături de Dinny. de când vărul lor Henry. La Paris. Grecia.

este un desert fantastic !“ Sarah Mlynowski „Ce roman dens și convingător despre iubire. la nașterea curând Eleonorei. trufele sau ţigaretele cu marţipan.90 lei Există un singur lucru fără de care Lucy Lombard nu poate trăi : ciocolata. umor și intrigă. având în prim plan un copil supradotat. cu mize cât greutatea jucătorului în aur. pieţe pline de zgomot și culoare – capitala imperială mustește de viaţă. prietenie. Are toate ingredientele necesare : romantism.. Eleonora ajunge pe malurile Bosforului. Cu un iubit trădător care promite că se va schimba. 3. Divina delicatesă poate vindeca orice. care intervine decisiv în culisele politice și intrigile amoroase ale vremii. Însă tocmai a aflat că Aidan o înșală. Crescută de tatăl ei. Respiraţi adânc. CLUBUL IUBITOARELOR DE CIOCOLATĂ Carole Matthews 472 pag. Număraţi până la zece. când lucrurile iau o întorsătură neașteptată. Lucy Lombard a crezut că povestea lor de dragoste va avea un final cu „s-au iubit până la adânci bătrâneţi“. iar Chantal speră să-și salveze căsnicia. bineînţeles. de la o inimă frântă până la o durere de cap. poveștile lor sunt la fel de savuroase ca pralinele.. Ori de câte ori cele patru membre ale Clubului Iubitoarelor de Ciocolată se întrunesc în ședinţă de urgenţă. negustor de covoare.BELETRISTICĂ ORACOLUL DIN ISTANBUL Michael David Lukas în În vara lui 1877.” Melissa Senate DIETA IUBITOARELOR DE CIOCOLATĂ Carole Matthews Romanele lui Carole Matthews au fost traduse în peste 25 de limbi și s-au vândut în peste 2 milioane de exemplare . „Carole Matthews scrie din tot sufletul ! Cititorii vor savura gustul fiecărui cuvânt. 2010) își continuă aventurile amuzante în Dieta iubitoarelor de ciocolată (The Chocolate Lovers’ Diet. care încă își negociază posteritatea. Eleonora se familiarizează cu jocul puterii și al aparenţelor. și de mama ei vitregă. dăruit cu o inteligenţă și o voinţă nemaivăzute. care filtrează istoria prin ochii unui personaj excepţional. Editura ALLFA. 2007 . exoticul joc de table.“ Heat Carte generală 47 .Un debut uluitor… Un roman presărat cu toate mirodeniile culturii turcești. soţul Nadiei se jură că va renunţa la jocul de cărţi. rochii preţioase. Mâncaţi ciocolată. un paradis al deliciilor pe care încearcă să-l ţină departe de ochii lumii. nici nu apuci să numeri bine până la zece. De câte ori se dă alarma. semnele se adună deasupra Constanţei. Pasiunea lui Lucy este împărtășită de cele trei prietene ciocoholice : pacifista Autumn. o furtună a astrelor – pare a se împlini o veche profeţie. în casa lui Moncef-Bei..premii de consolare”. Împreună formează un grup select. se întâlnesc în sanctuarul lor. viaţă și. hotărâte să-și facă în sfârșit ordine în viaţă. casnica Nadia și focoasa Chantal. de o inocenţă fermecătoare. Eleonora Cohen este un copil-minune... Când împlinește opt ani. Cărţi misterioase. Nici nu e de mirare că fetele vor avea nevoie de multă ciocolată ca să treacă tefere peste obstacolele care le așteaptă… Cele patru eroine ale romanului de succes Clubul iubitoarelor de ciocolată (The Chocolate Lovers’ Club. cunoscut drept Clubul Iubitoarelor de Ciocolată. de secrete și de intrigi. un soţ dependent de jocurile de noroc și o căsnicie din interes. nu este singura care are probleme – Autumn încă nu l-a prezentat părinţilor pe noul ei iubit. 2008). de eleganţă. Oracolul din Istanbul are forţa de a-și transporta cititorii în vâltoarea unei lumi pasionante. 2. După ce minunatul ei șef Aidan i-a spus că e îndrăgostit de ea.. unde începe o nouă viaţă. Steaua Nordului aliniată cu Luna. într-o vreme în care imperiul ameninţă să se prăbușească sub propria greutate. 34. ajungând sfătuitoarea de taină a excentricului sultan Abdulhamid al II-lea. Un roman exotic și evocator. că una dintre ele a și devorat delicioasele .” Kirkus Reviews în Ponturi de supravieţuire în situaţii curând de stres : 1.” New York Times „Clubul Iubitoarelor de Ciocolată este o prăjitură de roman. Ruxandra. Treptat. „Fanii nu vor fi dezamăgiţi de această continuare emoţionantă și amuzantă…“ Bella „Un roman ca o delicatesă. Savuraţi-l. micul port de la Marea Neagră : un stol de berze purpurii. ciocolată ! Cu una dintre cele mai bune scene de răzbunare scrise vreodată. Ca de obicei.. la intersecţia dintre lumi. Yakob.

Vei fi acolo ? (Editura ALLFA.. Când ne așteptăm mai puţin... Primul este un poliţist pasionat de meseria lui. Încă de la vârsta de zece ani a fost sigur că va scrie romane. în chip straniu.90 lei Tom Boyd este un scriitor celebru. hrănindu-l cu . Și îi aduce o veste tulburătoare : dacă el nu mai scrie. născut la Antibes.Întotdeauna mi-am dorit să scriu romane populare – în sensul bun al termenului –. fantastic. iar după ce şi-a luat diploma în ştiinţe economice la Universitatea din Nisa. alegeri extreme. Ideea romanului care i-a adus celebritatea (Et Après. cu un simţ al umorului neobișnuit. Je reviens te chercher (2008). Cine va învinge în acest joc dur al seducţiei : realitatea sau ficţiunea ? . Dar mai e un amănunt : Billie este eroina romanului pe care Tom nu-l poate termina.” Le Parisien .. Parce que je t`aime (2007). 2010 . a murit în urmă cu treizeci de ani. pentru că Ilena. 2006). într-o misiune umanitară. Însă amândoi au dispărut cu cincisprezece ani în urmă. pentru a împiedica moartea Ilenei.” Guillaume Musso CE-AŞ FI EU FĂRĂ TINE ? 276 pag. Billie este preferata mea.” France Soir VEI FI ACOLO ? 288 pag. regrete și salvare. dar care se hrănesc una din alta. fără îndoială. unele fiind în curs de adaptare cinematografică. Destinele lor nu pot fi separate. 29. 2011 . Seras-tu là ?. 2009). în vârstă de șaizeci de ani. ca să ne amintească un lucru esenţial : viaţa este un roman. Explozivă și plină de umor. ea va muri. . Fata de hârtie (Editura ALLFA. presărate cu senzaţional. A debutat în anul 2001. i-a trezit gustul pentru literatură. Curând. am avea curajul să ne îndreptăm cele mai mari greșeli ? Ne-am putea asuma riscul deturnării propriului destin ? Elliott este un chirurg de succes din San Francisco. când el se află chiar pe buza prăpastiei. în viaţa ei.Guillaume Musso este un alchimist al succesului. poduri peste lumi – Guillaume Musso este deja un star internaţional al genului. în care Tom trebuie să-și recapete inspiraţia..” Le Figaro Littéraire . unde a petrecut câteva luni îndrăgostindu-se de New York. un excelent scenariu de film poliţist. S-a întors în Franţa plin de idei pentru romanele sale. La fille de papier. Îi simt atât de tare lipsa. Mama lui. Aflat în Cambodgia. după ce am terminat de scris romanul. a suferit un grav accident de maşină.. adică romane sinonime cu plăcerea de a citi. romancier”. Cea pentru tatăl ei și cea pentru primul bărbat de care s-a îndrăgostit.BELETRISTICĂ GUILLAUME MUSSO Guillaume Musso (născut în 1974) este unul dintre cei mai populari scriitori francezi contemporani. Se prezintă simplu : . Ce-aș fi eu fără tine ? este. aflat în pană de inspiraţie. celălalt este un celebru hoţ de opere de artă. la aceeași oră. În Ce-aș fi eu fără tine ?. ca să poată salva viaţa femeii de care tocmai se îndrăgostește. o poveste despre speranţă și prietenie. Vei fi acolo ? este o întoarcere în timp emoţionantă. tatăl rătăcitor și iubitul rămas pe un alt continent reapar. Gabrielle își dă seama că cei doi sunt prinși într-o cursă mortală. călătorii în timp. 2004) i-a venit după ce a trecut printr-o experienţă terifiantă : la douăzeci şi patru de ani. Billie este o tânără frumoasă și rebelă. este întrebat de un bătrân localnic : „Dacă ţi s-ar putea împlini o singură dorinţă. care l-a făcut să reflecteze la sensul vieţii şi la posibilitatea ca ea să se sfârşească pe neaşteptate. 2010 . o călătorie fantastică și un roman iniţiatic. despre destine încrucișate și iubiri condamnate. Fata de hârtie sfidează orice scenariu previzibil. Într-o noapte. Următoarele sale romane – Sauve-moi (2005).Proust la biberon”. cu accente de comedie romantică și thriller. Astfel începe o călătorie halucinantă. Angie. 24.Guillaume Musso. despre destin.Un roman ca un spectacol de magie. Într-o bună zi. răspunsul nu poate fi decât unul singur : să dea timpul înapoi.Un roman fenomenal. Dar Elliott nu-și poate găsi pacea sufletească.. încât s-ar putea spune că sunt îndrăgostit !” Guillaume Musso Romanul Vei fi acolo ? încearcă să răspundă la o întrebare pe care ne-am pus-o. 24. a fost timp de zece ani profesor de economie şi ştiinţe sociale. O pendulare delicată ca zborul unei păsări între real și imaginar. în același timp. bibliotecară. Tom și Billie vin din lumi diferite. Ce-aş fi eu fără tine ? (Editura ALLFA. care ar fi aceea ?” Pentru Elliott. scriitorul combină excelent romantismul incurabil cu suspansul trepidant al romanului de acţiune.90 lei Inima lui Gabrielle este sfâșiată între două feluri de iubire. Pe cine să salveze și pe cine să piardă ? Povești de dragoste imposibile. . femeia de care s-a îndrăgostit nebunește cândva. cu personaje fermecător de umane. cu romanul Skidamarink. de multe ori : dacă ne-am putea întoarce în timp. Que serais-je sans toi ?. 48 Carte generală ...Dintre toate personajele pe care le-am creat. Musso a plecat în Statele Unite ale Americii.90 lei Roman vândut în aproape 1 milion de exemplare și tradus în peste 20 de limbi Drepturile de ecranizare achiziţionate de studiourile de film Christian Fechner FATA DE HÂRTIE 440 pag. scriitorul ne strigă din oglindă. La vârsta de nouăsprezece ani. a cărui viaţă se învârte în jurul fiicei lui.. ea prinde viaţă. o poveste de iubire pasională. 2010) – au fost la fel de bine primite de public.

iar la patru ani s-a mutat la Florenţa. Însă aterizarea nu este atât de lină pe cât ne-am fi așteptat. pentru a lua viaţa de la capăt...toate cu același uriaș succes la public. Îmi placi la nebunie (2005). Așa se face că viaţa lui Geri devine brusc palpitantă : cum va mai da ochii cu cei care acum îi cunosc toate secretele ? Kerstin Gier scrie un roman plin de nerv și de umor negru. Hotărâtă să se descurce singură. superbă și controversată.crizelor” de sinceritate și a ipocriziilor necesare. însă figura cu somniferele și vodca nu-i iese și pace. Monica se hotărăște să se concentreze asupra carierei. în care le spune pe șleau ce crede despre ei. căci vrea să sfârșească în stil mare. 2007 .. cu autoironia și vivacitatea caracteristice. Polonia. cu Club Méditerranée. cartea îi va fi lansată cu surle și trâmbiţe. unde. L’amore mi perseguita. Editura ALLFA. în Scoţia. La un zbor de avion distanţă. Își cumpără o rochie roșie. Spania. și după ce David. Dezamăgită și foarte sceptică în privinţa bărbaţilor. acceptând un job temporar de reporter la celebra revistă Vanity Fair. Când lumea ei de basm este pe cale să se destrame..S. bântuie minţile protagoniștilor.Romanele Federicăi Bosco Îmi placi la nebunie și Dragostea nu-i de mine pot fi citite ca primele două părţi ale unei trilogii savuroase despre sadismul lui Cupidon. O fostă soţie. și un fost iubit. Dezamăgită. iar o carieră promiţătoare i se așterne în faţă. Turcia. eroina noastră va trece prin cele mai năstrușnice întâmplări. Acesta a fost urmat de Cercasi amore disperatamente.. Până când cineva îi strică planurile… E oare marea ei dragoste ? Sau o găselniţă publicitară ? Iată un nou capitol din irezistibila sagă a Monicăi. FEDERICA BOSCO Federica Bosco s-a născut în 1971. locuiește cu chirie în apartamentul unei mătuși și rămâne brusc fără serviciu. DRAGOSTEA NU-I DE MINE 296 pag. După relaţia tragicomică cu cel pe care-l credea iubirea vieţii ei. o așteaptă logodnicul îndrăgostit până-n vârful urechilor. Dragostea nu-i de mine (L’amore non fa per me).Eroina Federicăi Bosco este o adevărată Bridget Jones a Italiei. celălalt bărbat din viaţa ei. Brazilia. Edgar. hotărăște să-și încheie socotelile cu viaţa.. Federica Bosco este și autoarea a două .90 lei Monica este cea mai fericită femeie din lume : marea dragoste și alte scenarii de un romantism incurabil au devenit brusc realitate. 19... împreună cu familia. pe tema . S. Rusia etc. Compune scrisori de adio tuturor cunoscuţilor. În anii ‘90 s-a întors la Florenţa.. i-a frânt inima.O. 2010). Franţa. 17.BELETRISTICĂ KERSTIN GIER MĂ SINUCID ALTĂ DATĂ 320 pag. eroina volumelor Îmi placi la nebunie (Mi piaci da morire.. Monica trebuie să ia o hotărâre care va schimba totul… .90 lei . 2009) și Dragostea nu-i de mine (L’amore non fa per me.90 lei Carte generală 49 . nu are copii.manuale de supravieţuire” pentru femei : 101 modi per trovare il principe azzurro senza baciare tutti i rospi și 101 modi per dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro. Romanele Federicăi Bosco s-au vândut în peste 500 000 de exemplare și au fost traduse în peste 10 ţări : Germania. amore (finalist al Premiului Bancarella 2010) .. după mai multe slujbe temporare. se coafează și închiriază o cameră la un hotel scump. 2005 . la Milano. nici nu-și imaginează ce feste îi va juca destinul. După ce a obţinut o diplomă în lingvistică și a urmat timp de un an cursurile Facultăţii de Drept. BĂRBAŢI ŞI ALTE CATASTROFE 320 pag. Editura ALLFA.90 lei Geri are aproape treizeci de ani și vede viitorul în negru : e nemăritată.“ Panorama ÎMI PLACI LA NEBUNIE 176 pag. a început să scrie primul său roman.” Il giornale della Toscana DRAGOSTEA NU-MI DĂ PACE în În noul roman de succes al curând Federicăi Bosco. 29. 24.. devenit imediat bestseller. perfect și în sfârșit liber. Monica se întoarce la New York. apoi le expediază. a petrecut câţiva ani călătorind în locuri exotice.

cel mai bun prieten. să cânte.BELETRISTICĂ LITERATURĂ UNIVERSALĂ CECELIA AHERN Înainte de a-și începe cariera de scriitoare. pat cu baldachin și propriul jacuzzi. îl angajează la serviciul de curierat intern. în fiecare lună.S. scriitoarea irlandeză lucrează ca producător de televiziune și a publicat cel de-al șaptelea roman.. Dar. într-o bună zi. P. Când.. sprijinul ei nu mai este.. cu Hilary Swank și Gerard Butler în rolurile principale MULŢUMESC PENTRU AMINTIRI 376 pag. Romanul ei de debut. Când Gerry moare. Viaţa cuiva ar putea depinde de tine chiar în acest moment. viaţa Tamarei și a mamei sale se schimbă dramatic.. într-o căsuţă aflată în curtea castelului Kilsaney. care o face să simtă că trăiește viaţa altcuiva. Holly înţelege sensul schimbării și al iubirii de celălalt. ele sunt nevoite să se mute la ţară. Mulţumesc pentru amintiri a fost nominalizat la Romantic Novel of the Year 2009. care a avut mereu tot ce și-a dorit.. un dressing cu haine de firmă. Când primește un coșuleţ cu brioșe și un bilet de mulţumire. Joyce e convinsă că și-a pierdut minţile. Într-o dimineaţă geroasă. pe neașteptate. S. Holly este distrusă : iubitul. Justin e hotărât să dezlege misterul… Emoţionant și amuzant.90 lei Lou Suffern este un om de afaceri prosper.90 lei Cum poţi cunoaște un om dacă nu l-ai întâlnit niciodată ? Joyce Conway primește o transfuzie de sânge și este copleșită de un sentiment de déjà-vu. cu lacăt și încuietoare aurite. Oare va putea acest om providenţial să-l ajute pe Lou să repare tot ce a stricat. Lou îi oferă o cafea lui Gabe..A. 29. P.. o vor învăţa cum să ia viaţa de la capăt.90 lei Tamara Goodwin este o adolescentă răsfăţată. Germania și Olanda (2004) Roman ecranizat în 2007. 24..90 lei SUFLETE PERECHE 432 pag. romanul Mulţumesc pentru amintiri este povestea de iubire a doi străini aflaţi într-un moment de cumpănă. DISPĂRUŢI FĂRĂ URMĂ 368 pag. 29. Toate cărţile ei au ocupat locuri fruntașe în topurile de vânzări internaţionale. Ceea ce descoperă acolo îi taie răsuflarea și îi zguduie lumea din temelii.90 lei Îndrăgostiţi din copilărie. tatăl ei moare. până când pleacă într-o călătorie uluitoare.90 lei CADOUL 320 pag.. PRIETENUL NEVĂZUT 320 pag. vreme de un an. Îngropate în datorii. deschise pe rând. iar certurile lor se sfârșeau în hohote de râs. îl convinge pe Justin Hitchcock să doneze sânge. În prezent. Cecelia Ahern construiește o parabolă a vieţii moderne trepidante. să danseze – și devine mai curajoasă ca niciodată. menit să-i reamintească ce preţios este timpul. în regia lui Richard LaGravenese. iar Crăciunul se apropie. plin de înţelepciune și speranţă. surmenat. ea învaţă din nou să râdă. Cum viaţa personală și profesională a lui Lou se află la răscruce. un autobuz cu o bibliotecă ambulantă trece pragul domeniului. Pe măsură ce deschide fiecare scrisoare. cum cadourile continuă să vină.S. Și se ţine de cuvânt : el îi lasă lui Holly un pachet cu scrisori care. s-a tradus în peste 40 de ţări și a ocupat poziţii fruntașe în topurile celor mai bine vândute titluri.U. aflat într-o permanentă bătălie cu secundele. Cecelia Ahern a absolvit Facultatea de Jurnalism și Media. bărbatul e sigur că cineva îi joacă o festă. Într-o bună zi. TE IUBESC 456 pag. cu un mesaj emoţionant. Privirea Tamarei cade asupra unui volum legat în piele. 29. CARTEA VIITORULUI 320 pag. 24. Iată argumentul care. Cartea viitorului. 24. Mai mult.. să plângă. un om fără adăpost – într-un acces de generozitate care nu îl caracterizează..90 lei 50 Carte generală . 27. Te iubesc. își sorbeau cuvintele unul altuia. Cu ajutorul prietenilor și al zgomotoasei sale familii. cu plajă privată. A crescut într-o vilă luxoasă. înainte de a fi prea târziu ? În acest roman. Gabe îi oferă un cadou magic. Dar Gerry a promis că își va veghea mereu dragostea. Bestseller în Marea Britanie..

Vest și rest. pe măsură ce confruntarea se apropie de punctul culminant. va ieși treptat la iveală adevărul celor întâmplate în acea noapte. 19. Bennie este o avocată respectată. ascunzând un trecut întunecat. în alte împrejurări ? Sau ura și răutatea din sufletul lui Alice sunt înnăscute ? Aceasta-i întrebarea la care trebuie să găsească răspuns Bennie.” Library Journal „O veţi citi dintr-o suflare. „Intriga uluitor de complexă a romanului Lisei Scottoline îi va ţine cu sufletul la gură pe amatorii de thrillere.. a consecinţelor extreme și a bunelor intenţii care ne pot împinge spre cele mai cumplite fapte..90 lei Romanele Lisei Scottoline au fost traduse în peste 25 de limbi Un joc de oglinzi demonic : Bennie Rosato seamănă leit cu sora ei geamănă. În atmosfera electrizantă a Lacului Balaton.. Dar. Mai șocante decât actele sexuale înregistrate pe bandă sunt vârstele elevilor. În ciuda evidenţelor. Ingo Schulze scrie o superbă tragicomedie despre dragoste și cunoaștere. fata aflată în centrul acţiunii având doar paisprezece ani. pe fundalul reunificării : atmosferă erotizată. Adevărată cutie a Pandorei. ADAM ŞI EVELYN Ingo Schulze 328 pag. epic grandios... Germania de Est : în aer plutesc revolta și mirajul Vestului. înregistrarea video mai degrabă naște întrebări decât oferă răspunsuri. . directorului îi parvine o înregistrare video : o catastrofă la pachet.90 lei LUMINI PE ZĂPADĂ 256 pag.” Frankfurter Allgemeine Zeitung JOC DUBLU Lisa Scottoline 448 pag. În atelierul său de croitorie.Dialoguri sclipitoare.9 lei Carte generală 51 . Alice Connelly. 29. 24. 19. despre Est.” Kirkus Reviews VALURILE IUBIRII 304 pag. personaje adorabile… Un fel de Jules și Jim al lui Truffaut grefat pe scenariul biblic. dar vieţile celor două femei sunt cât se poate de diferite.Ca valoare. cei doi trebuie să ia o hotărâre : Estul sau Vestul ? Bătrânul Wartburg sau Passatul roșu ? Paradisul sau Paradisul pierdut ? Cu simpatie lucidă faţă de deriva acelui annus mirabilis. Adam insuflă și mai mult șarm frumoaselor berlineze.90 lei La Academia Avery – o prestigioasă școală-internat –..O poveste de dragoste febrilă. animată de un singur gând : răzbunarea. Bennie reușește să scape cu viaţă.. 29.BELETRISTICĂ ANITA SHREVE MĂRTURIA 336 pag.” The New Yorker Romanele lui Ingo Schulze au fost traduse în peste 30 de ţări Roman nominalizat la German Book Prize 2008 Anul schimbării 1989. în vreme ce Alice duce o viaţă haotică. Cum graniţele Ungariei tocmai s-au deschis spre Vest.90 lei . după ce Alice îi fură identitatea.90 lei SOŢIA PILOTULUI 296 pag. Cum de s-a întâmplat așa ceva ? Cine este de vină ? Poate un moment de rătăcire să distrugă viitorul tuturor celor implicaţi ? Pe măsură ce corul vocilor devine un crescendo... Dar prima victimă a senzualităţii lor este el însuși : Evelyn – singura femeie pe care o iubește – îl surprinde în flagrant delict cu o clientă..” Die Zeit .. ca un măr al cunoașterii ce se rostogolește din ce în ce mai aproape. Oare drumurile lor ar fi fost aceleași. Anita Shreve explorează cu sensibilitate lucidă drama gesturilor iremediabile. Ingo Schulze este unul dintre primii şase scriitori europeni. Evelyn hotărăște să-și trăiască visul de libertate.90 lei NUNTĂ ÎN DECEMBRIE 368 pag. 29. caseta dezlănţuie la nivelul micii comunităţi o furtună de vinovăţii secrete. Personajul Adam este o combinaţie între Manfred Krug și Baal al lui Brecht. iar Adam pornește într-o urmărire ca-n filme. 24. Bennie va afla că seamănă cu Alice mai mult decât și-ar fi imaginat vreodată..

Marianne Engel. În viaţa reală. care bântuie prin vidul moral al vieţii moderne. când ei doi erau un cuplu de îndrăgostiţi. să ucizi. O definiţie magistrală a luptei pentru supravieţuire.. îndurând chinuri inimaginabile. 34. Topind alchimic legende și mituri din diferite zone și epoci – nordul viking..” France-Info . plănuind în detaliu suicidul pentru ziua când va fi externat – căci s-a transformat într-un monstru. dintre Olimp și Sinai. când atenţia îi este distrasă de ceea ce pare a fi o ploaie de săgeţi. cât și sufletește. Imperiul Roman e pe cale să se destrame. Dar nu cumva există o pedeapsă și pentru ratarea unei cărţi mari ?” Lucian Mândruţă GARGUI Andrew Davidson 496 pag. Ierusalimul cade.Ioan Botezătorul este o figură-cheie a lumii occidentale. iar el suferă arsuri cumplite pe tot corpul.gargui.” Grigore Cartianu – Adevărul În primii ani ai secolului I după Cristos.Gargui este pur și simplu un deliciu.90 lei (2 vol.Shantaram este o superbă poveste despre dragoste. un festin ! Un roman scris cu aplombul. 69. romanul unei iubiri ce supravieţuiește iadului pământean și transcende limitele temporale. Patrick Banon recuperează acest personaj cu toate contradicţiile lui. La Ierihon. Esenienii și zeloţii se jertfesc într-un război sfânt. o minune. să evadezi. într-un roman deja cotat ca o senzaţie în lumea literară internaţională. care îi mărturisește că îl cunoaște dintr-o viaţă anterioară.. într-o epocă de mari frământări. întrucât își livrează mesajul apelând la filosofie. frumușel și fustangiu –.. încercând să le apere.. 29.BELETRISTICĂ GEAMĂNUL LUI CRISTOS Patrick Banon 408 pag. Gargui poate fi considerat un roman cu cheie. să furi.info 52 Carte generală .. toate acestea te duc la pușcărie. Dar lucrurile se complică odată cu apariţia unei femei misterioase. În viaţa literară.90 lei Bestseller New York Times Book Review Roman nominalizat la Galaxy British Book Awards 2009 Roman tradus în peste 40 de limbi Povestitorul din Gargui este un contemporan de-al nostru – cinic. Anglia victoriană. Andrew Davidson creează o poveste de iubire stranie și originală.. Saducheii distrug templele. despre viaţă. secătuită de dări. a iudaismului și a islamului SHANTARAM Gregory David Roberts 1120 pag. În această lume în convulsii se naște Ioan Botezătorul – dar poate un muritor să restabilească pacea între oameni și imaginile lui Dumnezeu pe care și le-au făurit ? . comparat cu În numele trandafirului al lui Umberto Ecco sau Pacientul englez al lui Michael Ondaatje. cu toate ezitările omenești și gesturile nobile de care dă dovadă. bântuită de idolatri. tiranul Irod Antipa lasă în urmă un popor fără vlagă. pentru a grăbi sosirea Mesiei. pictură și literatură. Înfruntarea dintre Ierusalim și Roma. Dincolo de tulburătoarea poveste de dragoste. Japonia feudală –. tot ele te pot duce la celebritate… dacă te citește cineva. curajul și forţa stilistică a adevăraţilor maeștri. în caz că te prinde cineva. dintre Tora și Iliada urzește un război al cerurilor.Să minţi. Își revine pe un pat de spital.” Peter Straub www.) . evreii își văd lumea dispărând sub greutatea poverilor. Mașina cade într-o râpă. atât trupește.90 lei Un roman excepţional despre un personaj emblematic în istoria creștinismului. . Romanul debutează cu eroul nostru conducând mașina pe un drum întunecat. Într-o ţară cotropită de Augustus. arhitectură. Un debut excepţional. sculptoriţă de garguie. Fariseii încearcă să insufle din nou putere legii mozaice. dar mai ales despre dragoste de viaţă. medicină.

III 312 pag.90 lei VOL.90 lei VOL. 29. 19. IV 304 pag. II. 24. Pustietate în floare 352 pag. În aşteptare 448 pag. 24.. 29... 24.. Dincolo de râu 400 pag.... 19. 19.90 lei FAMILIA WATSON Jane Austen 176 pag.90 lei VOL.90 lei MIDDLEMARCH George Eliot SFÂRŞIT DE CAPITOL John Galsworthy MOSCOVIADA Iuri Andruhovici 248 pag.90 lei VOL.90 lei RELAŢII EXUALE Michel Birbaek 432 pag.90 lei JOSEPH ANDREWS Henry Fielding 496 pag.90 lei PREŢUL VIEŢII Nadine Gordimer 216 pag. 24.. I 352 pag. 19.90 lei 304 pag. III... 14...90 lei VOL.. 29. 24. 19.90 lei VICARUL DIN WAKEFIELD Oliver Goldsmith 248 pag. 19. 19.. II PROFESORUL Charlotte Brontë 344 pag.BELETRISTICĂ DUMNEZEU MI-E BUN AMIC Cyril Massarotto 208 pag.90 lei Carte generală 53 .90 lei VOL. I...90 lei ŢARA MINUNILOR Giuseppe Culicchia 376 pag.90 lei VOL.

O incursiune fascinantă în intimitatea unei femei care. Merlin este fiul unui centurion roman. de cruzime. acela al manuscrisului găsit. contesa începe să ridice pretenţii extreme asupra servitoarelor sale. sunt mai preocupate să-și găsească soţi potriviţi. Jane și Isabel Lambert. când Eduard al IV-lea urcă pe tronul Angliei. îl găsește pe singurul om care îi putea înţelege drama : un tânăr velș. autorul pune în scenă o poveste spusă spre învăţătura și delectarea unui tânăr prinţ. de credinţă simplă și de filosofie obscură. este o lume plină de mister. el devine o figură singuratică. Când Jane pune ochii pe Eduard. Călătoria sa îl poartă de-a lungul și de-a latul Imperiului Roman. domenii și averi. Încercând să-și îndeplinească perfect rolul de mamă și soţie. Scris la persoana întâi. este întemniţată sub acuzaţia de ucidere a câtorva zeci de servitoare. care deplânge iluzoria căutare a Sfântului Graal. Ea este Catherine de Valois. cetatea Camelot este plasată pe râul Tweed. căpeteniile micilor regate se luptă pentru putere. în Grecia și Bizanţ. pe atât de irezistibilă. precum și a vieţii aventuroase. o curând influentă contesă maghiară. a lui Roland. sau dintr-o mănăstire creștină. Bogată în fapte năstrușnice care alternează cu învăţături morale și filosofice. dintre un rege și o femeie de rând. o tânără prinţesă a fost dată în căsătorie dușmanului ţării ei. cunoscut ca Charlemagne. totul este posibil și nimic nu este durabil . el – Henric al V-lea. a unei femei de un curaj imens. În anul 1420. dragoste și groază. două tinere surori. Povestea. Astfel sora ei. Erzsébet Báthory. Singură și lipsită de prieteni. menită a servi indirect drept ghid de bune rânduieli pentru viitorul monarh. CONTESA Rebecca Johns A fost oare „contesa sângeroasă“ prima – și cea mai atroce – femeie ucigaș în serie ? în În 1611. trece prin experienţe extraordinare în căutarea sensului unei lumi ai cărei zei sunt pe moarte.. pline de păţanii mai mult sau mai puţin eroice. ridicând astfel pretenţii la tronul rămas vacant după moartea lui Uther Pendragon. Owain Tudor. pe nume Marcus. spre hoardele hunului Attila. trădare și curaj nemăsurat. 39. cealaltă în lumea mătăsurilor… în Anul 1471 curând marchează un punct de cotitură în Războiul celor Două Roze. împărat al Sfântului Imperiu Roman între 1220 și 1250. se transformă într-un monstru. și nepotul său. Eroul său. eroi ai celebrei epopei (chanson de geste) „Cântecul lui Roland“. iar Arthur însuși este un rege cu inima răvășită. romanul ne spune povestea contesei. încercând să-și apere onoarea. Povestea venerabilului învăţat este un fel de versiune mai domestică a urcării pe tron și apoi a domniei lui Carol cel Mare. viteazul cavaler Roland. dar această prietenie se va dovedi pe cât de primejdioasă. din copilărie și până la căsătoria aranjată cu Ferenz Nádasdy. Isabel. Allan Massie. care a trăit după propriile reguli : o adevărată supravieţuitoare APUSUL LUMII Allan Massie O poveste de dragoste din perioada medievală timpurie în Acţiunea romanului are loc în curând perioada invaziilor barbare.90 lei Povestea unei mari regine. supuse celor mai cumplite chinuri. În aceste vremuri tulburi.BELETRISTICĂ ROMAN ISTORIC SÂNGE REGESC Vanora Bennett 664 pag. copleșită de trădări și conspiraţii. ajunge să cunoască cele mai intime detalii despre rege… în După ocupaţia romană în curând Britannia. de către învăţatul englez Michael Scott. viitorul Frederic al II-lea Staufen. un tânăr nobil roman. lucrări ale unui prolific scriitor și jurnalist britanic. CAROL CEL MARE ŞI ROLAND Allan Massie în Carol cel mare și Roland este curând al treilea volum dintr-un ciclu care mai cuprinde Apusul lumii și Regele Arthur. această relatare a unei perioade din Evul Mediu cel învăluit în legendă are farmecul unei povești bine spuse. din Italia. la fel de rătăcit printre englezi cum era și ea. În lumea sa. REGELE ARTHUR Allan Massie REGINA MĂTĂSURILOR Vanora Bennett Două surori descoperă pasiunea în vreme de restriște : una în braţele regelui. Folosind un relativ curent procedeu literar. începe o legătură mai puţin obișnuită. 54 Carte generală . Se întâlnesc două suflete pereche. Pe măsură ce povestea evoluează spre finalul tragic. filosof și magician. Un băieţandru îi lasă cu gura căscată pe toţi cavalerii atunci când reușește să smulgă o sabie bătută-n diamante dintr-o despicătură în stâncă. exigenţe care vor lua o turnură sinistră. se referă la marele împărat franc Carol cel Mare. titluri. În această nouă viziune asupra legendelor arthuriene.

Lustrum. POVESTEA ROMEI ANTICE (2 vol. 2010. Unul devine criminal. Povestea fiecăruia dintre aceste personaje istorice. la Editura Allfa au apărut Vălul profeţiilor și O crimă pe Via Appia. A fost un apropiat al lui Tony Blair. ai beneficia de o sumă exorbitantă și de condiţii de lucru de vis ? Ce te faci când descoperi că precedentul „scriitor din umbră” a murit în împrejurări dubioase ? Renunţi sau mergi mai departe. STEVEN SAYLOR Steven Saylor a fost fascinat dintotdeauna de Roma antică.. continuând cu licenţa în istorie la Universitatea din Texas și până la apariţiile pe canalul de televiziune History. Este autorul unor bestselleruri precum Vaterland (Patria). începând cu filmele văzute în copilărie.90 lei ROMA.“ Times Literary Supplement Carte generală 55 .90 lei Roman ecranizat în regia lui Roman Polanski.. Unul este confidentul lui Romulus.90 lei Faimosul romancier Steven Saylor îmbină istoria. fanaticul Catilina și nobilul depravat Clodius. 34. Într-un oraș unde se pun la cale începuturile unui viitor imperiu. Din această serie. ţi s-ar propune rolul de .Marioneta” ? Iată câteva întrebări – și tot atâtea mistere – care fac din romanul lui Robert Harris un summum de acţiune trepidantă și suspans psihologic. în calitate de expert în viaţa și politica romană. „Un scriitor care mânuiește suspansul ca un Alfred Hitchcock literar.” Nelson Mandela. la cinematografe în aer liber (Cleopatra. a lucrat ca reporter pentru programele Panorama și Newsnight ale BBC. machiavelicul său rival Cezar. strălucirea minţii fiecăruia și crimele (de)săvârșite sunt întreţesute pentru a alcătui acest roman epopeic – un studiu al ororilor perene ale puterii. Este autorul a douăsprezece volume din seria Roma sub Rosa.) 672 pag. Ce-ai face dacă. conservatorul Cato. șapte oameni se luptă pentru putere – consulul Cicero. Cel de-al doilea volum al trilogiei și cel mai nou roman al lui Harris. i s-a decernat titlul de cel mai bun editorialist al anului). 34. generalul Pompei. pentru a afla povestea acestui straniu comanditar ? Și cine este cu adevărat . oferind o nouă perspectivă asupra evenimentelor dramatice care au marcat primii o mie de ani ai Romei – ascensiunea extraordinară a orașului de la întemeierea sa de către Romulus și Remus. actele lor de cruzime și de seducţie. The Guardian OAMENI ŞI SEMIZEI. înainte de a fi dezamăgit de politica acestuia. în decurs de o mie de ani. Spartacus. Pompei și Imperium. bogătașul Crassus. altul se naște sclav și ispitește o vestală virgină să-și încalce jurămintele.scriitor-fantomă” ? Dar atunci când ai afla că angajatorul tău este chiar prim-ministrul Marii Britanii și că. într-o bună zi.. MARIONETA 360 pag. cu Pierce Brosnan și Kim Catrall în rolurile principale. înainte să devină jurnalist politic la prestigiosul The Observer. până la statutul de capitală a celui mai puternic imperiu din istorie. a apărut la Editura ALLFA.BELETRISTICĂ ROBERT HARRIS Robert Harris a absolvit Cambridge University cu o diplomă în literatura engleză. rezolvate magistral din punct de vedere literar. anul 63 î. LUSTRUM 496 pag.H. celălalt – moștenitorul lui Iulius Caesar. Film premiat cu Ursul de Argint la Festivalul de film de la Berlin. Ben Hur).. clanurile Potitius și Pinarius. Aceasta este saga orașului Roma și a poporului său.. legenda și descoperirile arheologice recente într-o povestire fascinantă. în Marea Britanie. oglindită în destinele schimbătoare a două familii. primul volum al unei trilogii antice. Martori ai acestei istorii și uneori jucători-cheie sunt descendenţii a două dintre primele familii romane. pentru a-i scrie memoriile. iar apoi ca editorialist la Sunday Times și Daily Telegraph (în 2003. o istorie secretă a Romei văzută prin ochii lui Gordianus Descoperitorul. 54. „Steven Saylor suprinde chiar esenţa istoriei romane. Arhanghelsk.

34. A condus.PARCE SEPULTO 352 pag... 10. un portret memorabil al lui Iulius Caesar și o foarte actuală dezbatere pe tema puterii și a democraţiei. pontifex maximus.90 lei CELE ZECE MII DE DORINŢE ALE ÎMPĂRATULUI José Frèches 288 pag.90 lei DUCESA DE MILANO Michael Enis Vol. începutul lui martie.90 lei TESTAMENTUL LUI SENECA Pedro Galvez 320 pag. Le paludi di Hesperia (1995). 29. de asemenea. V . IV .SPES : ULTIMA ZEIŢĂ 368 pag. 29. Pe fundalul Romei fascinante. doar aparent în deplinătatea forţelor sale..00 lei ALEXANDRU CEL MARE (VOL. 34. dictatorul veșnic. Incapabil să poarte pe umeri povara unei puteri imense.90 lei DANILA COMASTRI MONTANARI MISTERE ÎN ROMA ANTICĂ. Dar logica politică a conjuraţiei nu mai poate aștepta și nici măcar sacrificiul eroic al lui Publius Sextius. 44. 29. Talismanul Troiei. În limba română au apărut trilogia Alexandru cel Mare – tradusă în peste 35 de limbi și 55 de ţări –. I .. VI . a înăbușit libertatea republicii. anul 44 î.IN CORPORE SANO 304 pag. 34. salvând civilizaţia Romei – este pusă în pericol de perfidele conspiraţii de palat. Marcus Tullius Cicero sau Cleopatra –. 10. II.MORITURI TE SALUTANT 336 pag.. comandantul invincibil care a supus întreaga lume în numele legii romane.. A publicat numeroase articole și studii. III) 1240 pag. Akropolis. cel mai credincios legionar al lui Caesar.90 lei CALIGULA – TIRANUL ROMEI Douglas Jackson 400 pag. Marcus Antonius. 49. nu va reuși s-o oprească. PUBLIUS AURELIUS VOL.. Gli etruschi in Val Padana (împreună cu Luigi Malnati).. Lo scudo di Talos (1988).90 lei PAPESA IOANA Donna Woolfolk Cross 608 pag. 10. printre care Mare greco și I greci d’Occidente (împreună cu Lorenzo Braccesi). O CRIMĂ PE VIA APPIA 520 pag. 10..H. III . urzite de cei ce văd în el tiranul fără milă care. A predat și a ţinut conferinţe la cele mai prestigioase instituţii știinţifice italiene și din întreaga lume. o fiară sleită de puteri și captivă în cușca înspăimântătoarelor sale coșmaruri. În realitate. Caius Iulius Caesar. AKROPOLIS..90 lei 56 Carte generală . Colaborează ca specialist în istorie antică la revista Panorama și cotidianul Il Messaggero...90 lei VOL. importante expediţii arheologice și săpături în multe localităţi din zona mediteraneeană. după trecerea Rubiconului. 29.. II ..90 lei FARAONUL NISIPURILOR 400 pag.90 lei VOL.90 lei VALERIO MASSIMO MANFREDI Valerio Massimo Manfredi este profesor de arheologie la Universitatea Bocconi din Milano.90 lei Roma. La torre della solitudine (1996).CAVE CANEM 288 pag.. Printre romanele sale se numără Palladion (1984). 24. 10. I celti d’Italia (împreună cu Venceslas Kruta)..00 lei IDELE LUI MARTIE VOL. II 808 pag.00 lei 336 pag. Tiranul. 29.90 lei ORACOLUL 448 pag. Ultima legiune. este un bărbat de cincizeci și șase de ani.00 lei VOL.. în prezenţa unor personaje-cheie de uriașă statură tragică – Marcus Iunius Brutus.90 lei TIRANUL 544 pag. MĂREAŢA EPOPEE A ATENEI 288 pag. 74. I + Vol.90 lei TALISMANUL TROIEI 368 pag.CUI PRODEST ? 416 pag. Misiunea pe care se simte dator s-o îndeplinească – aceea de a pune capăt războaielor fratricide și de a aduce laolaltă taberele dușmane.00 lei VOL. Idele lui Martie vor fi sorocul – iar lumea nu va mai fi la fel.. 24.BELETRISTICĂ VĂLUL PROFEŢIILOR 368 pag. 29.00 lei ARMATA PIERDUTĂ 512 pag. este vlăguit și bolnav. 10... Caesar își caută refugiul într-o nouă campanie militară : „Pe câmpul de luptă“ – iată singurul gând care-l mângâie – „cel puţin știi exact unde este dușmanul“. Faraonul nisipurilor. 24. Manfredi conturează un adevărat thriller politic plin de suspans. I.. Prevestirile se vor adeveri. Armata pierdută și Oracolul. Împărăţia dragonilor.

90 lei REGINA MARIA A ROMÂNIEI : CAPITOLE TÂRZII DIN VIAŢA MEA. creator al unei opere extrem de întinse și de diverse. întotdeauna vii și mustind de detalii istorice. 29. este considerat un clasic al literelor franceze. 49. + 32 planşe. Mohandas Gandhi a fost însoţit de o imensă sete de adevăr și dreptate. scrise într-un ritm alert. Dintre biografii. Max Gallo (născut în 1932) este un cunoscut scriitor.90 lei LUDOVIC AL XIV-LEA Max Gallo (pachet) Vol. Bazată pe o documentaţie vastă. la adolescentul căsătorit prea devreme și. Biografiile sale. 24.. pe el. Atunci când s-a decis să lupte împotriva tuturor discriminărilor. menţionăm Les Chrétiens (2002).90 lei Vol. este extrem de prolific : a publicat peste MICHELANGELO Antonio Forcellino 536 pag. Poporul şi regele 424 pag. vândută în peste 1 milion de exemplare). iar din anul 2007 este membru al Academiei Franceze. I. NAPOLEON Max Gallo în Max Gallo. La croix de l’Occident (2005) și Les Romains (2006).90 lei RAFAEL Antonio Forcellino 448 pag. scriind câte 2500 de pagini pe an.90 lei GANDHI José Frèches Vol. Regele Soare Vol. I . anul întoarcerii lui Gandhi în India.“ Le Point CAESAR IMPERATOR Max Gallo 496 pag. ci are vivacitatea cronicilor și suculenţa memoriilor de secol al XVII-lea. va suferi de foame. autorul vastei lucrări curând în patru volume Napoleon.. Şi India va fi liberă 432 pag.90 lei Vol. 29. 29. mai târziu.. Cititorul îl va însoţi în numeroasele sale călătorii. Dintre seriile sale de romane.. a unei lumi. pe care José Frèches o evocă în această frescă vie și pătrunzătoare. 29. pentru că a abordat toate epocile istorice în cărţile sale. până la atmosfera saloanelor imperiale sau la detaliile vestimentare ale uniformei soldaţilor din la grande armée. membru al Academiei. Viaţa sa a fost o îndelungată luptă.Max Gallo crede în Franţa. II. marcată de figura ilustră și de rolul uriaș jucat în istoria Europei și a lumii de Napoleon Bonaparte. La arme. creându-și un stil special. zâmbește mulţimii. Fraţii săi indieni au venit să-l aclame. cele mai cunoscute sunt Napoleon (1997. Destinul unui întreg popor este în mâinile lui. Dacă sunteţi în căutare de modele adevărate.. vasta epopee a lui Max Gallo ne recreează în faţa ochilor imaginea unei epoci. o combinaţie extrem de originală între reconstituirea istorică riguroasă și ficţiunea romanescă. în semn de onoare. MEMORII REDESCOPERITE Diana Mandache 248 pag. Ca scriitor. I. Și asemenea marilor compoziţii picturale ale maeștrilor „naratori“ din secolul al XIX-lea. . care îi permite autorului să reconstituie până la amănunt cele mai variate aspecte ale perioadei. la tânărul revoltat de ticăloșia segregării rasiale. anul morţii sale.. a devenit un veritabil soldat al libertăţii.90 lei Vol.BELETRISTICĂ BIOGRAFII CELEBRE Colecţia Biografii celebre ne poartă pașii în interesanta lume a personalităţilor pe care istoria le-a păstrat în paginile ei. autori de scene de bătălie. Un soldat al păcii 360 pag.. 34. DeGaulle (1998) și Louis XIV (2007). S-a spus despre el că este un Alexandre Dumas al zilelor noastre. II. Max Gallo a fost deputat european timp de 10 ani (2 mandate succesive). Napoleon este ceea ce s-ar putea numi o cronică amănunţită a unei epoci.. cel care le-a promis să îngenuncheze Imperiul Britanic prin nonviolenţă. înarmat de forţa spiritului și de voinţă. va evada din închisoare și va fi asasinat pe 30 ianuarie 1948. II. în regiunile cele mai sărace. pe care l-a numit „romane-Istorie“ (romans-Histoire). 49. din dorinţa de a schimba în bine faţa acestei lumi. se citesc cu sufletul la gură. 49. Gandhi va fi arestat. cartea nu este însă o analiză doctă. dragostea faţă de viitor și toleranţa. 44. De la copilul timid. de la copilăria corsicană a eroului..90 lei VIAŢA SECRETĂ A PRINŢESEI DIANA Paul Burrell 456 pag. a unui om ce a schimbat cursul istoriei. REGELE ŞI ŢARA Ivor Porter 320 pag. Sunt oameni care au pus pasiunea pentru o idee mai presus de orice. cetăţeni ! 424 pag. Iarna marelui rege Pachet : 776 pag. pentru a predica nonviolenţa. înfășurat în khadi. istoric și politician francez. o sută de romane.90 lei REVOLUŢIA FRANCEZĂ Max Gallo MIHAI I AL ROMÂNIEI. vă invităm să le descoperim împreună. Mahatma Gandhi este pe cale să intre în istorie. neutră și supusă canoanelor academice.00 lei Carte generală 57 . + 56 planşe. 15.. și 1948. înfruntând riscuri. Volumul al doilea acoperă perioada dintre 1915.90 lei Un bărbat fragil.

Vor reuși vreodată să scape din ghearele Camorrei ? Își doresc s-o facă ? Ne cer ajutorul ? „O relatare bogată. colesterol și social-democraţie“. ură. la -25 de grade curând Celsius vara. simulacrele de execuţii și tentativa de evadare. într-o bătălie îndârjită pe viaţă și pe moarte. 2010) este prima ei carte. născută în 1973. unde a lucrat în publicitate și a făcut televiziune pentru copii. și-a adunat toate resursele pentru a supravieţui. specializându-se în limba rusă și știinţe politice. Uganda și Republica Democrată Congo. Robin își abandonează cariera de succes pentru a recrea povestea tatălui său. 58 Carte generală . În timpul captivităţii. a perioadei tulburi de după destrămarea URSS-ului și. expediţii periculoase.90 lei Datorie de căpitan este povestea dramatică a marinarului de carieră care a fost ţinut captiv pe o barcă de salvare în apropierea ţărmului anarhic și violent al Somaliei. După ce s-a mutat în Colombia. coduri de onoare și crime mafiote – a fost publicată în 2010 și este rodul mai multor ani de investigaţii jurnalistice. așezaţi pe cel mai mare zăcământ de gaz al planetei. își organizează existenţa în jurul tchoum-urilor. 2008.whisky. A crescut în Sheffield. de cele mai multe ori. identitate și limbaj. povestite ritualic de bunica lui : bandiţi. a child soldier. A absolvit Universitatea McGill din Montréal. „Mă alătur sentimentului de admiraţie al întregii ţări faţă de atitudinea temerară a căpitanului Phillips și de preocuparea sa altruistă pentru echipajul pe care l-a condus. La capătul lumii : hoinărind prin nordul siberian (Au bord du monde : une vagabonde dans le Grand Nord sibérien. ÎN GHEARELE CAMORREI. LEGI NESCRISE. Recruţii ei favoriţi sunt copiii și adolescenţii : membrii cei mai vulnerabili.“ L’Express Astrid Wendlandt este o ziaristă de origine franceză și canadiană. Prin ce miracol a supravieţuit această cultură tradiţională în faţa tăvălugului lumii moderne ? În faţa uriașei mașinării de represiune sovietice. singurătate și abandon. a lucrat ca profesor și a fost chiar distribuit într-un film de Bollywood. coduri de onoare. O poveste de aventură și curaj. CĂLĂTORIND SPRE INIMA SECRETĂ A MEXICULUI Robin Bayley în Livada de mango este povestea curând adevărată a două călătorii paralele în inima Americii Latine. Curajul său este un exemplu pentru toţi americanii. credinţele și obiceiurile lor îl vor emoţiona pe cititorul care va afla că mai există locuri în lume în care frumuseţea și sacrul se împletesc cu dârzenia și libertatea interioară. i se oferă protecţia luptătorilor de gherilă columbieni. Francucci și tovarășii lui sunt prinși într-un vârtej de furturi. Generozitatea și simplitatea traiului acestor populaţii. Misteriosul Mexic este înţesat de personaje exotice : vrăjitoare. se îndrăgostește și aproape abandonează căutarea. cu încărcătura emoţională și valoarea literară ce rămân marca marilor cărţi de călătorie. I bambini soldato (2006) și a produs filmul documentar Kidogò. Robin Bayley a fost fascinat de aventurile mexicane ale tatălui său. Este specialist în problemele ţărilor aflate în curs de dezvoltare. În copilărie. LA CAPĂTUL LUMII : HOINĂRIND PRIN NORDUL SIBERIAN Astrid Wendlandt în În tundra siberiană. sovietizării și colectivizării forţate. mai nou. Fascinat de lumea plină de violenţă a copiilor-soldaţi din zonele de conflict. a schimbărilor climatice ? Neneţii. rezistând tuturor momentelor dificile. Legi nescrise. și iarna. Cartea de faţă – În ghearele Camorrei. Robin Bayley s-a născut în Anglia.“ Președintele Barack Obama. prezentat la Festivalul de Film Giffoni. 24. în acest cartier uitat de Dumnezeu și de oameni. în domeniile media. Sierra Leone. iar din iulie 2004 este corespondenta Agenţiei Reuters la Paris. trăiesc ultimii eschimoși nomazi. Aceștia sunt neneţii. Prin legile ei nescrise. Robin este ameninţat cu deportarea. unde va afla mai multe decât își imaginase vreodată. corturi din piele de ren. comori ascunse și fuga providenţială din toiul Revoluţiei Mexicane. răzbunări.. traficanţi de droguri și vânzători de diamante. Livada de mango (2010) este prima lui carte. a plecat la Boston. scriitor și realizator de documentare. ei urmează neabătuţi rutele de transhumanţă. abuzuri. a lucrat ca jurnalist la Financial Times din Londra. iar când a terminat liceul s-a mutat la Londra. până când un semn al destinului îl trimite spre vest. Și vara. cu care autoarea a convieţuit luni de zile. într-o cabană din North Yorkshire. dar și cei mai fideli. și a fost corespondent de război în Palestina. în vreme ce inuiţii din Canada au fost distruși de . telecomunicaţii și tehnologia informaţiei. care ne prezintă în cele mai mici detalii perioada în care a fost ţinut ostatic pe ocean – căldura insuportabilă. Sunt niște copii pentru care propria supravieţuire se clădește. făcute la distanţă de o sută de ani. la Paris.Sistemul“ sau Mafia locală – hotărăște cine va trăi și cine va muri. Camorra a reușit să impună o subcultură a violenţei și crimei. în special ale Africii. În 1997. Carte în curs de ecranizare la studiourile Columbia Pictures. Jurnalista canadiană Astrid Wendlandt a încercat să înţeleagă cum au rezistat aceste triburi în faţa tiraniei regimurilor ţariste. 12 aprilie 2009 Giuseppe Carissi este jurnalist. LIVADA DE MANGO. S-a mutat apoi la Moscova. Ascunși în labirintul de străduţe.. avându-i ca producători pe Kevin Spacey și Scott Rudin. unde a absolvit un master în drept și relaţii internaţionale. Încercând să pună puzzle-ul cap la cap. care și-au conservat aproape etanș modul de viaţă și credinţele ancestrale. ameninţările cu moartea. .BELETRISTICĂ COLECŢIA CĂRŢI ADEVĂRATE DATORIE DE CĂPITAN Richard Phillips 280 pag. Carissi a publicat cartea Kalami va a la guerra. prin catacombele și fundăturile care însoţesc șoseaua de centură. CODURI DE ONOARE ŞI CRIME MAFIOTE Giuseppe Carrisi în Francucci are cincisprezece ani curând și locuiește într-o suburbie din Napoli unde Camorra – caracatiţa. pe suferinţa aproapelui. Între 1999 și 2004. unde a colaborat ca jurnalist independent cu ziarul de limbă engleză The Moscow Times..

A. O odisee prin care a cunoscut josnicia și nobleţea oamenilor și care. se poate întâmpla ca cineva să ridice pretenţii asupra vieţii tale. lucrând pentru mai multe organizaţii de apărare a drepturilor omului.90 lei ÎN NUMELE POPORULUI MEU. 1978) este fiica unui fost student la medicină care a luat parte la luptele împotriva invaziei sovietice a Afganistanului. 19. încărcătura din camionul pe care-l conducea a dispărut.. apartamente șic. chiar dacă ești un copil înalt cât o capră și unul dintre cei mai buni jucători de Buzul-bazi. mama ta îţi spune că trebuie să faceţi o călătorie. în Afganistan. 19. chinuită de remușcări. n-a reușit să-l facă să-și piardă ironia și nici să-i șteargă de pe chip formidabilul zâmbet. în Afganistan și în lume.90 lei TRANSLATORUL ÎN MARE SUNT CROCODILI Fabio Geda 152 pag.90 lei Carte generală 59 . primind ameninţări cu moartea și fiind ţinta unor atentate. 19. Într-o zi.. pe care și-o amintește atât de bine. în ciuda tuturor vicisitudinilor. care își riscă viaţa în fiecare zi.90 lei TAXIURILE TORTURII Trevor Paglen. Derrick O’Keefe 320 pag. Iran. iar printre numeroșii intelectuali care o susţin se numără Naomi Klein și Noam Chomsky. În 2005.90 lei RĂPITĂ LA 12 ANI Sabine Dardenne 232 pag. Dacă te naști în Afganistan. Turcia.C. După treizeci de ani. Thompson 184 pag..90 lei În numele poporului meu este extraordinara poveste a unei femei afgane care. Lupta ei a devenit cunoscută în toată lumea.“ Kirkus Reviews POVESTE DE DRAGOSTE AFRICANĂ Caitlin Davies 528 pag. Grecia și Italia. O FEMEIE AFGANĂ ÎNDRĂZNEŞTE SĂ RIDICE VOCEA ÎMPOTRIVA LORZILOR RĂZBOIULUI Malalai Joya. te pune să-i promiţi că vei deveni un om de bine și te lasă singur.. 29. Dar primul șoc pe care îl trăiește este orașul în sine : în locul atmosferei Revoluţiei Culturale. Te însoţește în Pakistan. 14. a devenit membră a Parlamentului. pentru binele ţării ei..BELETRISTICĂ MISIUNE LA BEIJING. Avea patru ani când familia ei a părăsit ţara. fiind numită „cea mai curajoasă femeie din Afganistan“. în urma denunţării corupţiei din rândul lorzilor războiului..“ Library Journal DEZONORATA Mukhtar Mai 144 pag. 39. 29. 29. femeia a cărei suferinţă îi bântuie conștiinţa. Jan Wong – una dintre puţinii occidentali admiși la Universitatea din Beijing și maoistă înfocată – dă pe mâna autorităţilor comuniste o altă studentă.. După retragerea trupelor sovietice și venirea la putere a talibanilor. 24. 24. fiind suspendată doi ani mai târziu. CONFESIUNILE UNEI FOSTE MAOISTE Jan Wong 360 pag. Malalai Joya a cerut în repetate rânduri judecarea acestora pentru crime de război. Daoud Hari 192 pag.90 lei „Este o carte pentru cei care vor să cunoască o eroină adevărată. localuri extravagante. Jan Wong se întoarce la Beijing în căutarea lui Yin Luoyi. O PRINŢESĂ ÎN ARMATA AMERICANĂ Ayşe Kulin 328 pag. 29. + 16 color.90 lei Călătoria dramatică a afganului Enaiatollah Akbari prin Pakistan.90 lei AYLIN. Jan Wong descoperă un fief al consumerismului : arhitectură de avangardă. și a criticat amestecul altor ţări în treburile interne ale Afganistanului. A predat în școli de fete clandestine din orașul Herat și a deschis o clinică și un orfelinat în provincia ei natală.90 lei ÎNDRĂGOSTITĂ DE UN MASAI Corinne Hofmann 368 pag. Cu gestul acesta tragic de iubire încep prematura viaţă adultă a lui Enaiatollah Akbari și incredibila călătorie ce-l va duce în Italia. Farah. 24. + 8 color. 34. Misiune la Beijing este sinteza a trei povești fascinante : drumul lui Wong de la vinovăţie la împăcare. și tu ar trebui să reprezinţi despăgubirea. drumul lui Yin de la dizgraţie la respectabilitate și uluitorul drum al Beijingului de la comunism la capitalism.90 lei REVEDERE ÎN BARSALOI Corinne Hofmann 208 pag. Malalai Joya s-a întors ADIO.. Tatăl tău a murit muncind pentru un om bogat. Motivul : tânăra chinezoaică îi ceruse ajutorul ca să fugă în America..90 lei În 1973. Turcia și Grecia.. stabilindu-se în taberele de refugiaţi din Iran și mai apoi din Pakistan. Unul dintre cele mai vechi orașe ale lumii este acum unul dintre cele mai moderne. Malalai Joya (n. + 16 color. a ajuns membră a Parlamentului Afgan și a luptei ei pentru respectarea drepturilor omului. trecând prin Iran. AFRICA Corinne Hofmann 192 pag. „O carte de memorii de o importanţă fundamentală pentru lumea contemporană. Josephine Brouard 282 pag.90 lei LOCURI ÎN INIMĂ Libby Southwell. în ciuda tuturor opreliștilor.

Sisizurliii și Abominarii. însoţită de o suită de creaturi nemaivăzute. că are puteri supranaturale ! Și încă nu e tot. În prezent este bibliotecară și locuiește la Strasbourg. Dar va avea oare curaj să se lanseze în această aventură grandioasă ? Și cine îi va sta alături ? Bestseller tradus în peste 22 de ţări și aflat în curs de ecranizare Născută la Colmar. Adoră astronomia. Cendrine Wolf (41 de ani) a urmat Facultatea de Sport. Urăște culoarea roz.Ai grijă.. Primul volum din Oksa Pollock (din seria de șase) a fost scris din pasiune și publicat în regim propriu. Iubește ilustraţia fără computer. Numai că. apoi a început să lucreze în domeniul socio-cultural. despre puterea binelui. În aceeași seară.Un fenomen unic ! Cu siguranţă va deveni cartea unei generaţii. îi dezvăluie marele secret al originii lor : familia Pollock vine din Edefia. redactor și bibliotecară. Bunica Dragomira. uluită și înspăimântată. după ce a fost refuzat de prestigioasa Editură Gallimard. de formidabila familie Pollock și de creaturile extravagante ca Binevoitoarele. carte magică ! După ce veţi face cunoștinţă cu Oksa.. i-au convins până la urmă pe editorii francezi că romanul merită o difuzare mai largă.“ Elle Anne Plichota (42 de ani) s-a născut la Dijon și a locuit în diverse regiuni din Franţa.. într-o seară. o lume invizibilă aflată în pericol. viteza și literatura fantastică. de literatura gotică și de poveștile pe care le adună de la cei din jur. a lucrat ca profesoară. Atenţie. pe trupul ei apare o cicatrice cât se poate de stranie. nu vă veţi mai putea despărţi de ea. insectele și să se remarce în public. TĂRÂMUL INVIZIBIL (VOL. Până aici. ca și scrisorile fanilor. iar Oksa este ultima speranţă de salvare a acestui ţinut mirific. Este fascinată de cultura engleză și americană.O poveste magică absolut fermecătoare. totul se schimbă : Oksa descoperă. fiind publicat în 2010 și ajungând rapid bestseller internaţional. 60 Carte generală . rockul și mersul pe role.LITERATURĂ PENTRU COPII OKSA POLLOCK. . Uluitorul succes la public pe care l-a avut cartea. meserie pe care o practică și astăzi. 1) Anne Plichota şi Cendrine Wolf Peste 100 000 de exemplare vândute Oksa Pollock se consideră o adolescentă ca toate celelalte. confidenta ei excentrică. Harry Potter ! Tocmai a început POLLOCKMANIA !“ Le Point . Puternică și emoţionantă !“ L`Alsace . asistentă medicală. După ce a studiat limba și cultura chineză. nimic neobișnuit.

prin urmare. Înălţime medie. role • Adoră : astronomia. Oksa este o fată supersimpatică şi isteaţă. Linkin Park • Familie : Părinţi adoptivi : Jeanne şi Pierre Bellanger Cea mai bună prietenă : Oksa Pollock Amici : Merlin Poicassé – Zelda Beck Carte generală 61 . În ciuda aspectului său atrăgător. în 29 septembrie 1996) • Trăsături fizice : păr castaniu tuns bob. pirojki • Detestă : culoarea roz. Green Day. Această insecuritate îl face să se poarte timid cu ceilalți. să atragă atenţia asupra ei • Filme preferate : Tigru şi dragon. Spre deosebire de ea. suplu. role. Îi cucereşte pe cei din jur cu naturaleţea. o tachinează pentru că mai întâi vorbeşte. iscoditori. • Hobby-uri : karate. chitară • Adoră : manga. Legendă vie • Muzicieni / trupe preferate : Muse. Este prietenul ideal : devotat şi mereu pus pe glume. frumuseţe euro-asiatică. în 16 martie 1996) • Trăsături fizice : păr negru tuns asimetric în părţi. Mare fan kung-fu şi role. autosuficienţa • Filme preferate : saga Războiul Stelelor • Muzicieni / trupe preferate : Bullet for my Valentine. Paramore. Gus. siluetă suplă. din care de obicei reuşeşte să iasă prin tot soiul de acrobaţii. muzica rock. prazul. toată lumea ştie că Oksa are o inimă bună şi că cel mai mult preţuieşte căldura vieţii de familie. muzica rock • Detestă : sushi-ul. apoi cântăreşte. ninja. Linkin Park • Familie : Părinţi : Pavel şi Marie Pollock Bunică : Dragomira Pollock Cel mai bun prieten : Gus Bellanger Amici : Merlin Poicassé – Zelda Beck Gus Bellanger sau tipul drăguţ şi timid 13 ani (născut în Shanghai – China. pomeţi proeminenţi. cel mai adesea. • Hobby-uri : karate. atletică. rapul.LITERATURĂ PENTRU COPII Oksa Pollock sau Neînfricata Ninja 13 ani (născută la Paris. charisma şi umorul ei. Cel mai bun prieten al ei. jocurile video. ochi gri-verzui ca ardezia. gropiţe. Gus cântăreşte lucrurile înainte să acţioneze. dinţi uşor inegali. lui Gus îi lipseşte încrederea în sine. ochi albastru-închis. pomeţi înalţi. înălţime medie (la fel ca Oksa). gâzele. căreia nu-i e frică de nimic. În ciuda caracterului său impulsiv. deşi poate fi remarcabil de curajos în anumite situaţii (în special în mijlocul problemelor create de comportamentul impulsiv al Oksei). Şi are dreptate : Oksa e curajoasă şi impulsivă – din această cauză se trezeşte în cele mai periculoase situaţii. ajunge fix la momentul potrivit ca s-o salveze pe Tânăra Binevoitoare. mâini lungi şi subţiri.

plină de toane şi contradictorie. piele albă). şobolanii • Familie : Părinţi : Malorane şi Waldo (rămaşi în Edefia) Un fiu : Pavel Pollock. alias Bunica Pollock sau Binevoitoarea 70 ani (născută în Edefia. siluetă bine proporţionată. • Profesie : farmacistă şi botanistă (pensionată) • Hobby-uri : ierburi. caracteristici slave (pomeţi înalţi. a căror sarcină principală este să aibă grijă de domeniul stăpânului şi să supravegheze bunul mers al treburilor casei. Sisizurliii adulţi pot atinge înălţimea de aproape un metru. Are picioare foarte scurte și nu e prea agil.U. adesea împletite într-o coroană. arată ca un cartof uriaș. Înaltă (1. de urechi proeminente şi de ochi mari. păr lung şi blond. Sisizurlia are un moţ de păr blond-gălbui chiar în vârful capului. Sunt cititori avizi.75 m). Corpul Sisizurliului se întinde pe orizontală. Această femeie extraordinară are un singur defect : natura ei încăpăţânată şi optimistă o împiedică adesea să vadă răul din oameni şi o face să-şi supraestimeze puterile. albaştri. Trăiesc în perechi şi muncesc numai pentru Binevoitoare şi familia ei. care le pot fi foarte folositoare Refugiaţilor. plini de bunătate şi devotament. care adoră cuvintele şi le folosesc într-un miliard de contexte surprinzătoare şi inventive.C. ceaiul de cardamom • Detestă : legumele fierte. Getorixul Înalt de vreo 30 cm. cu un sarcasm nemaivăzut. cărora le sunt devotaţi trup şi suflet. Dar Getorixul nu e doar un amator de glume proaste . flamboaiantă şi fascinantă. bijuteriile foarte sofisticate. în 5 noiembrie 1939). mai ales în așteptarea Granokilor. în vreme ce Sisizurlia este de obicei mai suplă şi mai înaltă. cu o claie de păr dezordonat. Dragomira este întruchiparea eleganţei excentrice : o persoană remarcabilă. lipsa de compasiune. (Creaturi de Uz Casnic). înspicat cu şuviţe alb-argintii. dar nu-şi arată vârsta • Trăsături fizice : ochi albaştri. Activitatea lui preferată este să le șicaneze pe celelalte creaturi. căsătorit cu Marie O nepoată : Oksa Un frate : Leomido Fortensky Cel mai bun prieten şi Supraveghetor (naş) : Abakum Olixone Şi câteva creaturi ciudate… Sisizurliii Sunt C. 62 Carte generală . Feţele lor mari sunt împodobite de nasuri lătăreţe. întotdeauna curat și strălucitor ( !). Însă caracterul ei excentric nu o împiedică să fie sprijinul întregii familii Pollock : ca o adevărată conducătoare a clanului. farmacia magică • Adoră : toate nuanţele de mov. veghează asupra celor pe care îi iubeşte cu mare grijă şi bunăvoinţă. catifeaua. Getorixul e un ticălos de primă clasă.LITERATURĂ PENTRU COPII Dragomira Pollock. el are și puteri magice.

au existat și aici paria. N-ar ezita să-l sprijine pe stăpânul lui.oksa-pollock. până la Marele Haos. Gâturile-Înalte și Zânele-fără-de-vârstă. Energia necesară întreținerii Edefiei este perfect eco : panouri solare pe toate clădirile. Acum el se află în grija Dragomirei. lungi şi extrem de ascuţite. Dacă vrei să faci cunoştinţă cu celelalte personaje şi creaturi. iar ochii lui sticloşi sunt brăzdaţi de vinişoare roşii. de 1. cel al Mâinilor-Tari. Trădătorul. scopul său fiind acela de a crea nelinişte şi haos. Iar oamenii au avut neînțelegerile lor. mașinărie sau fabrică nu folosește combustibili poluanți : energia vine de la soare. În-Afară există un singur astfel de specimen. în ciuda neasemănării celor patru triburi – fiecare având propriile obiceiuri. care o separă de lumea Din-Afară. Ca în orice societate. Niciun vehicul. daruri și puteri. ţinutul de vis Edefia. să fugă sau să ducă o viață nelegiuită. Abominari cel agresiv şi răzbunător nu pierde niciodată şansa de a-şi folosi ghearele nemiloase. Ei erau împărțiți în patru mari triburi : Pădurenii.com Edefia. ceea ce-ar însemna aproximativ o treime din suprafața României.50 înălţime ! Picioarele lui lungi şi noduroase sunt respingătoare ca picioarele de găină. vânt sau apă. au fost numărați 16 245 de locuitori. se întinde pe 80 000 de kilometri pătrați. pe motive diverse. geotermie etc. Înainte de Marele Haos.LITERATURĂ PENTRU COPII Abominari este creatura venerată de cel mai sălbatic şi mai crud trib din Edefia. Dar se poate spune că. dar este ranchiunos şi neascultător. poţi vizita site-ul www. tărâmul invizibil. la ultimul recensământ. Este o biosferă învăluită într-o mantie de lumină protectoare. Carte generală 63 . Mâinile-Tari. Corpul lui maroniu-roşcat seamănă cu cel al unui gândac imens. toți cei Dinăuntru au trăit în pace și armonie. care au încercat să se revolte.

„ “ Editura îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful