You are on page 1of 1

LI TUYN TH TRONG L KT NP NG

Trc ng k, trc Quc k, trc chn dung ch tch H Ch Minh v i. Ti xin th: 1. Tuyt i trung thnh vi mc ch l tng cch mng ca ng, chp hnh nghim chnh Cng lnh chnh tr, iu l ng, ngh quyt, ch th ca ng, php lut ca Nh nc; hon thnh tt nhim v c giao; phc tng tuyt i s phn cng v iu ng ca ng. xin th 2. Khng ngng hc tp, rn luyn, nng cao trnh kin thc, nng lc cng tc, phm cht chnh tr, o c cch mng, c li sng lnh mnh; u tranh chng ch ngha c nhn, c hi, cc b, quan liu, tham nhng, lng ph v cc biu hin tiu cc khc. xin th 3. Lin h cht ch vi nhn dn, tn trng v pht huy quyn lm ch ca nhn dn; chm lo i sng vt cht, tinh thn v bo v quyn li chnh ng ca nhn dn; tch cc tham gia cng tc qun chng, cng tc x hi ni lm vic v ni ; tuyn truyn vn ng gia nh v nhn dn thc hin ng li, chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc. xin th 4. Tham gia xy dng, bo v ng li, chnh sch v t chc ca ng; phc tng k lut, gi gn on kt thng nht trong ng; thng xuyn t ph bnh v ph bnh, trung thc vi ng; lm cng tc pht trin ng vin; sinh hot ng v ng ng ph ng quy nh. xin th xin th xin th